Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere április 23. napjától, visszavonásig.

2 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. a hitelintézeteről és a pénzügyi vállalozásoról szóló évi CXII. törvény (a továbbiaban Hpt.) 3. (1) beezdés b) pontja szerinti hitel- és pénzölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatást az Állami Pénz- és Tőepiaci Felügyelet 150/1998. számú határozata alapján jogosult végezni. 1. Az Általános Szerződési Feltétele hatálya Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. (a továbbiaban: ERSTE LEASING) és a vele szerződő fél (a továbbiaban: Adós) (a továbbiaban együttesen: Fele) minden olyan üzleti apcsolatára, amelyne eretében az ERSTE LEASING hitellevél formájában magyar forint vagy ülföldi deviza alapon hitelt (ölcsönt) nyújt, jogszabály ötelező rendelezése vagy a Fele ifejezetten eltérő tartalmú szerződési iötése hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételeet (a továbbiaban: ÁSZF) ell alalmazni Adós az ERSTE LEASING mindenor hatályos finanszírozási feltételeine megfelelő bármely nagyorú és cselevőépes, magyar állampolgár természetes személy, a Magyar Köztársaságban széhellyel rendelező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelező gazdasági társaság lehet. Az ERSTE LEASING valamennyi Adós vagy azzá válni ívánó jogalany esetében fenntartja az egyedi hitelbírálat, anna alapján a hitelérelem indoolás nélüli elutasításána jogát. Az ERSTE LEASING mindenor hatályos finanszírozási feltételei részletesen tartalmazzá azoat a feltételeet, benyújtandó oiratoat, melyne alapján valamely jogalany Adóssá válhat, továbbá az igénybevehető maximális finanszírozási (hitel-) összeget. A Havi Fix deviza alapú hitel onstrució az ERSTE LEASING mindenor hatályos finanszírozási feltételei alapján választható Az egyes hitelügyletere elsősorban az adott ügyletne az egyedi feltételeit tartalmazó Hitellevél (a továbbiaban: Hitellevél) és melléletei rendelezései az irányadóa. Azoban a érdéseben, amelyeet a Hitellevél nem szabályoz, a Hitellevél elválaszthatatlan részét épező ÁSZF rendelezései az irányadóa. Az ÁSZF-ben sem szabályozott érdéseben az ERSTE LEASING Üzletszabályzatána (Üzletszabályzat) rendelezései az irányadóa Az ERSTE LEASING a mindenor hatályos jogszabályi erete özött jogosult a Hitelszerződést, az ÁSZF-et és az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani, illetve iegészíteni. Az Adós számára edvezőtlen egyoldalú módosításra az ERSTE LEASING ülönösen a bel- és ülföldi pénzügyi piaci viszonyo, a jogszabályo, hatósági előíráso, az ERSTE LEASING üzletpolitiája, vagy a szerződésben foglalt szolgáltatásra vonatozó ocázat megváltozása esetén jogosult, a mindenor hatályos jogszabályi erete özött A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adóssal ötött Hitelszerződés esetén, az ERSTE LEASING az Adós számára edvezőtlenül izárólag a amatot, díjat vagy öltséget módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra oot adó örülménye felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az Adós számára edvezőtlenül. Az egyoldalú módosítás jogát az ERSTE LEASING aor jogosult gyaorolni, ha a Hitelszerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) a módosításra oot adó objetív örülménye tételes meghatározását tartalmazza, valamint az ERSTE LEASING az árazási elveit írásban rögzítette. Az árazási elve megfelelőségét, valamint azo alalmazásána gyaorlatát a Pénzügyi Szervezete Állami Felügyelete ellenőrzi A Hpt. szerint fogyasztóna nem minősülő Adóssal ötött Hitelszerződés esetén, amatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csa aor lehet egyoldalúan, az Adós számára edvezőtlenül módosítani, ha a Hitelszerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) ezt az ERSTE LEASING számára - ülön pontban - egyértelműen meghatározott feltétele, illetve örülménye esetére lehetővé teszi. A Hpt. szerint fogyasztóna nem minősülő Adóssal ötött Hitelszerződés esetén a Hitelszerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) amatot, díjat érintő az Adós számára edvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább tizenöt nappal megelőzően az ERSTE LEASING hirdetményben özzé teszi A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adóssal ötött Hitelszerződés esetén, a amatot, díjat vagy öltséget érintő, egyoldalú, az Adós számára edvezőtlen módosítást - referencia-amatlábhoz ötött amatnál a referencia-amatláb változásból eredő amatváltozás ivételével - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal Hirdetményben özzé ell tenni, valamint a módosításról és a módosítást övetően várhatóan fizetendő törlesztő részletről - referencia-amatlábhoz ötött amatnál a referencia-amatláb változásból eredő amatváltozás ivételével - pedig az Adóst postai úton vagy más, a Hitelszerződésben meghatározott tartós adathordozón értesíteni ell oly módon, hogy az értesítés feladási időpontja legalább 60 nappal megelőzze a módosítás hatályba lépését Ha az Adós a Hitelszerződés (ÁSZF, Üzletszabályzat) módosítása ellen anna hatályba lépéséig írásban tiltaozi, az ERSTE LEASING úgy teinti, hogy az Adós az ERSTE LEASING-gel ötött Hitelszerződését a módosítás hatálybalépéséne napjával felmondta, mely felmondással a teljes tartozása esedéessé váli és ERSTE LEASING jogosult a Hitelszerződés megszűnéséből faadó jogait Adóssal szemben gyaorolni. Ebben az esetben az ERSTE LEASING és az Adós haladétalanul ötelese elszámolni, és az Adós öteles a fennálló teljes tartozását az ERSTE LEASING-ne haladétalanul, hiánytalanul megfizetni. Ha az Adós a módosítás ellen, anna hatálybalépéséig írásban nem tiltaozi, azt általa elfogadottna ell teinteni A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adóssal ötött Hitelszerződés esetén, a amatot, díjat vagy öltséget érintő, egyoldalú, az Adós számára edvezőtlen módosítás esetében - a referencia-amatlábhoz ötött amat esetén a referencia-amatláb változásból eredő amatváltozás ivételével a fogyasztóna minősülő Adós a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a Hitelszerződés díjmentes felmondására, mely felmondással a teljes tartozás esedéessé váli és az ERSTE LEASING jogosult vételi jogát valamint beszámítási jogát Adóssal szemben gyaorolni. Ha az Adós felmondási jogával a módosítás hatálybalépéséig nem él, a módosítást az Adós által elfogadottna ell teinteni. A jelen pont alalmazásában a fogyasztóna minősülő Adós azon írásbeli, teljes bizonyító erejű magánoiratba, vagy özoiratba foglalt jognyilatozata minősül felmondásna, amelyet ajánlott, tértivevényes levélben az ERSTE LEASING postacímére üldte, és amelyet az ERSTE LEASING a módosítás hatályba lépéséig átvesz. A jelen pontban meghatározott díjmentes felmondás joga izárólag a Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adósra vonatozi. 2

3 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez A jelen pont alalmazása esetén, a Fele özötti elszámolásra az előtörlesztés szabályai értelemszerűen alalmazandó A mindenori Üzletszabályzat rendelezései szerint, a Hirdetményben özzétett módon és mértében, a Hitelszerződés szerinti Ügyleti Kamatláb és/vagy az árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlába a Hitelszerződés hatályban léte alatt megváltoztatásra erülhet a Hitelszerződésben meghatározott módon és feltételeel, valamint az Üzletszabályzat rendelezései alapján is A Hitelszerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy öltség bevezetésével. Az egyes amat, díj vagy öltségeleme Hitelszerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Adós számára edvezőtlenül nem módosítható. Az ERSTE LEASING az Adós számára nem edvezőtlenül egyoldalúan bármior módosíthatja az Adóssal ötött Hitelszerződés feltételeit Az ERSTE LEASING az Adósna a Hirdetmény útján történő tájéoztatása során biztosítja anna megállapíthatóságát, hogy melyi amat-, díj- vagy öltségelem milyen mértében változi, valamint elérhetővé teszi a módosítás oait is. 2. A hitel célja és formája 2.1. Az Adós a Hitellevél ibocsátását az ERSTE LEASING Gépjármű hitelérelem című nyomtatványán éri. A hitelnyújtás az ERSTE LEASING által ibocsátott Hitellevél formájában történi. A Hitellevél hitelelőszerződésént tartalmazza az ERSTE LEASING által nyújtható minimális és maximális hitelösszeget, a hitel célját, a hitelre izárólagosan jogosult Adós azonosító adatait és a hitelnyújtás egyéb feltételeit. Az Adós a Hitellevél aláírásával elismeri, hogy az ERSTE LEASING és özte a Hitellevélben meghatározott feltételeel hitel-előszerződés jött létre A Hitellevél ibocsátásával az ERSTE LEASING legfeljebb a Hitellevélben meghatározott maximális hitelösszeg nyújtását vállalja az Adós részére az Adós által iválasztott és a Hitellevél melléletét épező Gépjármű jóváhagyási és hitelfolyósítási érelemben (a továbbiaban: Folyósítási Kérelem) megjelölt eszöz(ö)ne (a továbbiaban: Eszöz) a Folyósítási Kérelemben megjelölt szállítótól (a továbbiaban: Szállító) történő megvásárlásához. Az Adós a hitelt izárólag az Eszözne a Szállítótól történő megvásárlására használhatja fel A végleges hitelszerződés a Hitellevélben és a Folyósítási Kérelemben (a fentieben és a továbbiaban együtt: Hitelszerződés) meghatározott feltételeel a Folyósítási Kérelem teljes örű és pontos itöltését, majd az Adós és a Szállító általi aláírását övetően az ERSTE LEASING írásbeli jóváhagyásával (a Folyósítási Kérelem záradéolásával) jön létre és lép hatályba. 3. Az Eszöz iválasztása, megvásárlása, a szavatossági jogo Az Eszözt az Adós választja i, és a Szállítóval ötött adásvételi szerződéssel vásárolja meg. Az Eszöz vételára, szállítási feltételei, felszereltsége, műszai és egyéb jellemzői, a szavatossági és a jótállási feltétele, továbbá minden, az Eszöz adásvételére vonatozó egyéb feltétel az adásvételi szerződésben erül rögzítésre. Az adásvételi szerződés tartalmáért, hiányos, vagy az Adós számára előnytelen feltételeel történő megötéséne övetezményeiért az ERSTE LEASING-et semmilyen felelősség nem terheli Teintettel arra, hogy az Eszözt és a Szállítót az Adós választotta i, és a Szállítóval az Adós ötötte meg az adásvételi szerződést, az ERSTE LEASING nem felel az adásvételi szerződés nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért, ideértve az Eszöz bármely rejtett vagy egyéb hibáját, illetve a rendeltetésszerű használatra való alalmatlanságát. Az Adós jótállási, szavatossági vagy bármely más, az adásvételi szerződés alapján fennálló igényét özvetlenül a Szállítóval, vagy a jogszabályban meghatározott harmadi személlyel szemben érvényesítheti, ilyen igényeért az ERSTE LEASING-et semmilyen felelősség nem terheli. 4. A hitel pénzügyi feltételei 4.1. A hitel feltételeine meghatározása A hitel összege euróban, svájci franban, vagy magyar forintban erül meghatározásra, azonban a folyósítás és a hitel visszafizetése (törlesztése) minden esetben magyar forintban történi, ivéve azt az esetet, amior a Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adós a Devizaalapú Hitelt egyösszegben, devizában fizeti vissza. Az euróban, vagy a svájci franban meghatározott hitel (a továbbiaban együtt: Deviza Alapú Hitel) forintban ifejezett összege, devizaneme (a továbbiaban: Devizanem) és futamideje a Hitelszerződésben erül rögzítésre. A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adós számára az ERSTE LEASING lehetővé teszi, hogy a Devizaalapú Hitelt egyösszegben, devizában fizesse vissza azzal, hogy a visszafizetésre erülő devizána meg ell egyeznie azzal a devizával, amellyel a hitel összege meghatározásra erült A Deviza Alapú Hitel forintban ifejezett összege a hitel Devizaneméne megfelelően az ERSTE BANK Nyrt. által özzétett, a Hitelszerződés hatálybalépése napján érvényes hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza vételi árfolyam (a továbbiaban: Bázis Devizaárfolyam) alapján erül meghatározásra. Amennyiben a Hitelszerződés hatálybalépéséne napja nem árfolyamjegyzési nap, aor a számítás során a hatálybalépést megelőző legözelebbi árfolyamjegyzési napon érvényes árfolyamot ell figyelembe venni Az Adós a részére folyósított hitel amattal növelt összegét a Hitelszerződésben rögzített számú, összegű és esedéességű törlesztő részlet (a továbbiaban: Törlesztő Részlet), valamint Havi Fix deviza alapú hitel onstrució esetén az Árfolyamülönbözet Részlet(e) megfizetésével öteles visszafizetni. Teintettel arra, hogy a Hitellevél csa a folyósítható hitel lehetséges minimális és maximális összegét rögzíti, a Fele megállapodna, hogy az alábbiaban meghatározott Ügyleti amatláb alalmazásával számított törlesztő részlete összegét az ERSTE LEASING a Folyósítási Kérelemben foglalt onrét hitelösszeg és a Hitellevélben 3

4 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez rögzített Ügyleti amatláb ismeretében határozza meg, melyről az Adóst az eredeti Átvételi Jegyzőönyv, Folyósítási Kérelem, hatósági érvény leigazolt példánya, valamint a másolat Forgalmi Engedély és egyéni ötés esetén az ERSTE LEASING edvezményezettségével ellátott CASCO ajánlat ézhez vétele után értesíti. Ezen időpontig a Hitellevélben megnevezett és óddal azonosított, az Adós által a Hitellevél iállításaor ézhez vett hitel aluláció (táblázat) szerinti hitelösszegehez tartozó Törlesztő Részlet összege az irányadó. A Törlesztő Részlete összege az alábbi éplet szerint erül meghatározásra: ahol H n d d 0 P H = n P = ( 1+ r ) d d 1 0 napi a nyújtott (ill. a Törlesztő Részlete meghatározásaor fennálló) hitel (Deviza Alapú Hitel esetén forintban ifejezett) összege; a Törlesztő Részlete száma; a -adi Törlesztő Részlet esedéessége; a hitelfolyósítás a) pont szerinti tervezett időpontja, illetve az Ügyleti Kamatláb-változás időpontja; a -adi Törlesztő Részlet összege; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: r r napi 12 r = a Hitelszerződésben rögzített éves amatláb (a továbbiaban: Ügyleti Kamatláb) Deviza Alapú Hitel esetén a Törlesztő Részlete összege a pont szerint meghatározott Törlesztő Részlete alapján erül megállapításra a övetező számítási módszerrel: P a ténylegesen fizetendő -adi Törlesztő Részlet; P a = Pd a 0 P d a Hitelszerződésben rögzített -adi eredeti Törlesztő Részlet; a a 0 az ERSTE BANK Nyrt. által özzétett, a -adi Törlesztő Részlet esedéessége hónapját megelőző hónap utolsó árfolyamjegyzési napján érvényes hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyam (a továbbiaban: Atuális Devizaárfolyam); a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam. Havi Fix deviza alapú hitel onstrució esetén a Törlesztő Részlete a pont szerint erülne meghatározásra, azzal a feltétellel, hogy az egyes Törlesztő Részlete esedéességeor eletező P -P d árfolyamülönbözeteet (a továbbiaban: árfolyamülönbözet) az ERSTE LEASING a futamidő alatt halmozottan nyilvántartja, ahol a halmozott árfolyamülönbözet (a továbbiaban úgy is mint: halmozott árfolyamülönbözet) összege az alábbi éplet szerint számítandó i: ahol n a pontban meghatározott Törlesztő Részlete száma, és az utolsó Törlesztő Részlet esedéességeor megállapított - pozitív halmozott árfolyamülönbözet esetén a pont szerinti n darab Törlesztő Részleten felül az Adós öteles a eletezett árfolyamülönbözetet megfizetni az ERSTE LEASING-ne annyi, a pont szerinti Törlesztő Részlettel azonos összegű részletben, valamint egy maradé összegben (a fentieben és a továbbiaban együtt: Árfolyamülönbözet Részlet(e)), hogy ezen utóbbi, pontbeli Törlesztő Részleten felüli Árfolyamülönbözet Részlete összege a pozitív árfolyamülönbözettel egyenlő legyen. Az Árfolyamülönbözet Részlete esedéességét az ERSTE LEASING oly módon határozza meg, mintha a Hitelszerződés eredeti Törlesztő Részleteine száma annyi számú Törlesztő Részlettel növeedne, mint amennyi Árfolyamülönbözet Részlet(e) megfizetésére ötelezett az Adós. Az Árfolyamülönbözet Részlet(e) esedéessége az utolsó Törlesztő Részlet esedéességéne naptári hónapját övető minden naptári hónap tizenötödie. - negatív halmozott árfolyamülönbözet esetén a ülönbözet összegét az ERSTE LEASING az utolsó Törlesztő Részlet esedéességéne időpontjával jóváírja és visszafizeti az Adósna. Amennyiben egy adott Törlesztő Részlet esedéességéne időpontjában a negatív ülönbözet összege eléri, vagy meghaladja az Adós Törlesztő Részlet esedéességéne időpontjában esedées jövőbeni teljes amat nélüli hiteltartozásána összegét, valamint az Adósna nincs lejárt tartozása, aor az Adós érheti az árfolyamülönbözet előtörlesztésént való 4

5 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez elszámolását és a Hitelszerződés megszüntetését. A negatív árfolyamülönbözetne a Hitelszerződés ilyen módon történő megszüntetése után fennmaradó részét az ERSTE LEASING az Adósna a Hitelszerződés megszüntetéseor jóváírja és visszafizeti Az ERSTE LEASING az Adós részére értesítést üld a hitel összegéről, az eredeti Törlesztő Részlete összegéről, valamint a törlesztő részlete tőe és amattartalmáról a Hitelszerződésne megfelelő Devizanemben és forintban is ifejezve. Az ERSTE LEASING az egyes Törlesztő Részlete ténylegesen fizetendő összegéről azo esedéességét legalább 5 naptári nappal megelőzően értesíti az Adóst, mellyel együtt megüldi az esedées Törlesztő Részlet amattartalmáról iállított számlát is. Havi Fix deviza alapú hitel onstrució esetén az értesítésen feltüntetésre erül a pont szerinti halmozott árfolyamülönbözet is. Havi Fix deviza alapú hitel onstrució esetén az ERSTE LEASING a Hitelszerződésben meghatározott Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpont beövetezéséne napját övető 10 naptári napon belül értesíti az Adóst, özölve az Adóssal a halmozott árfolyamülönbözet vonatozásában a pozitív és a negatív árfolyamülönbözettel történő elszámolás adatait is A hitel amata és amatlába Az Adós a hitel összege után a Törlesztő Részleteben amatot fizet az ERSTE LEASING-ne. Az egyes Törlesztő Részleteben megfizetendő amat a pont szerinti Kamatidőszaoban a Hitelszerződésne megfelelő Devizanemben fennálló tőetartozás és a Hitelszerződésben meghatározott Ügyleti Kamatláb alapján erül megállapításra az alábbia szerint: I H I = H d ( 1 ) d + r 1 napi 1 a [d 1;d ] idősza (a -adi Kamatidősza) amata a Hitelszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve; a adi Kamatidőszaban fennálló tőetartozás összege a Hitelszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve; d -1 a 1-edi Törlesző Részlet esedéessége; d a -adi Törlesző Részlet esedéessége; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: r az Ügyleti Kamatláb. r napi 12 r = Deviza Alapú Hitel esetén az egyes Törlesztő Részleteben foglalt forintban megfizetendő amat a pontban meghatározott amat alapján az alábbia szerint erül megállapításra: illetve Havi Fix deviza alapú hitel onstrució esetén: I = I a I d = I d a 0 I I d a a 0 a pont szerinti -adi Kamatidősza amata forintban ifejezve; a pont szerinti -adi Kamatidősza amata a Hitelszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve; a pont szerinti Atuális Devizaárfolyam; a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam A amatidősza (a továbbiaban: Kamatidősza) ét egymást övető Törlesztő Részlet megfizetéséne esedéessége özötti idősza, az alábbia figyelembe vételével: a) a hitelfolyósítás tervezett időpontja a Hitelszerződés hatálybalépéséne naptári hónapja 15. napja, ezért az első Kamatidősza ettől a naptól az első Törlesztő Részlet esedéességét megelőző naptári napig tart; b) az első Kamatidőszaot övető Kamatidőszao rendre az egyes Törlesztő Részlete esedéességéne napján ezdődne, és az utolsó Kamatidősza ivételével az azoat özvetlenül övető Törlesztő Részlet esedéességét megelőző napon fejeződne be; c) az utolsó Kamatidősza záró napja a hitel tőeösszege maradétalan visszafizetéséne napját megelőző naptári nap Havi Fix deviza alapú hitel onstrució esetén a pontban rögzített negatív halmozott árfolyamülönbözet után az ERSTE LEASING az Adósna amatot nem fizet. Ha a halmozott árfolyamülönbözet összege egy adott esedéességor pozitív, aor a halmozott árfolyamülönbözet összege után a övetező esedéességig az ERSTE LEASING amatot számít fel. A pozitív halmozott árfolyamülönbözet után felszámított amat az alábbia szerint erül megállapításra: 5

6 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez I' = ÁK ( ) d d ( ) d l d 1+ r r napi 1 I a [d 1;d ] idősza alatt a pozitív halmozott árfolyamülönbözet után felszámított amat összege forintban ifejezve; ÁK a [d 1;d ] időszaban fennálló pozitív halmozott árfolyamülönbözet összege forintban ifejezve; d -1 a 1-edi Törlesztő Részlet esedéessége (ha az esedéességor eletezett halmozott árfolyamülönbözet pozitív); d d l a -adi Törlesztő Részlet esedéessége; az utolsó Törlesztő Részlet esedéessége, vagy a Hitelszerződés megszűnéséne/megszüntetéséne vagy a Hitelszerződésben meghatározott Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontna a napja; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: r r napi 12 r = a Hitelszerződésben a pozitív árfolyamülönbözet után felszámítandó Kamatláb (a továbbiaban: árfolyamülönbözete Ügyleti Kamatlába), melyne induló értée a Hitelszerződés hatálybalépését megelőző (fél)évforduló napján (azaz január 1. napján vagy július 1. napján) érvényben levő, a pontban meghatározott BUBOR értée (a továbbiaban: induló BUBOR érté). napi Az I pozitív árfolyamülönbözet után felszámított amato a negatív amatülönbözet felhasználásával történő előtörlesztést is ideértve előtörlesztésor/megszűnésor/megszüntetésor, vagy a Hitelszerződésben meghatározott Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető harmincadi (30.) napon, vagy az utolsó Árfolyamülönbözet Részlet megfizetése napján esedéese Az Ügyleti Kamatláb és a Törlesztő Részlete változása Jelen ÁSZF alalmazásában a BUBOR mindenori értée megegyezi a Magyar Nemzeti Ban által özzétett 6 hónapos Budapesti Banözi Forint Hitelamatláb értéével; a CHF LIBOR mindenori értée megegyezi a Reuters Monitoron özzétett 6 hónapos CHF LIBOR 360 (360 napos alapon számított svájci fran banözi ínálati amatláb) értéével; az EURIBOR mindenori értée megegyezi a Reuters Monitoron özzétett 6 hónapos EURIBOR 360 (360 napos alapon számított euró banözi ínálati amatláb) értéével. Jelen ÁSZF alalmazásában a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR mindenori értée özzétételéne időpontja a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR jegyzési nap. Jelen ÁSZF alalmazásában egy adott időpontban az a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR teintendő alalmazandóna, amely ét jegyzési nappal orábbi, mint az adott időpont A pontban foglaltara teintettel az Ügyleti Kamatláb és az árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlába minden naptári év január 1-jén és július 1-jén erül újra-meghatározásra. a) Ha a hitel Hitelszerződésben rögzített Devizaneme forint, aor az új Ügyleti Kamatláb a Hitelszerződés hatálybalépéseor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő, de a pontra figyelemmel meghatározott BUBOR és a Hitelszerződés hatálybalépéséne időpontja szerinti naptári félév első bani munanapján érvényben levő, de a pontra figyelemmel meghatározott BUBOR ülönbségéne, továbbá a Hitelszerződésben az újra-megállapítás időpontját megelőzően végrehajtott (rendívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(o)na az összege; b) Ha a hitel Hitelszerződésben rögzített Devizaneme svájci fran, aor az új Ügyleti Kamatláb a Hitelszerződés hatálybalépéseor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő, de a pontra figyelemmel meghatározott CHF LIBOR és a Hitelszerződés hatálybalépéséne időpontja szerinti naptári félév első bani munanapján érvényben levő, de a pontra figyelemmel meghatározott CHF LIBOR ülönbségéne, továbbá a Hitelszerződésben az újramegállapítás időpontját megelőzően végrehajtott (rendívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(o)na az összege; c) Ha a hitel Hitelszerződésben rögzített Devizaneme euró, aor az új Ügyleti Kamatláb a Hitelszerződés hatálybalépéseor megállapított Ügyleti Kamatláb, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben lévő, de a pontra figyelemmel meghatározott EURIBOR és a Hitelszerződés hatálybalépéséne időpontja szerinti naptári félév első bani munanapján érvényben levő, de a pontra figyelemmel meghatározott EURIBOR ülönbségéne, továbbá a Hitelszerződésben az újra-megállapítás időpontját megelőzően végrehajtott (rendívüli) Ügyleti Kamatlábváltoztatás(o)na az összege; d) Havi Fix deviza alapú hitel onstrució esetén az árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlábána új mértée a Hitelszerződés hatálybalépéseor megállapított árfolyam-ülönbözete Ügyleti Kamatlába, valamint az újramegállapítás időpontjában érvényben lévő, de a pontra figyelemmel meghatározott BUBOR és a Hitelszerződés hatálybalépéseor megállapításra erülő, de a pontra figyelemmel meghatározott induló BUBOR érté ülönbségéne az összege Az Ügyleti Kamatláb megváltozása esetén automatiusan megváltozi a Törlesztő Részlete összege. A még esedéessé nem vált Törlesztő Részlete összegei a fennálló, még esedéessé nem vált tőetartozás és az újra-megállapított Ügyleti Kamatláb alapul vételével a , illetve pontban meghatározott módszerrel erülne iszámításra, az pontban foglaltara is teintettel. A Törlesztő Részlete módosult összegeiről az ERSTE LEASING az első módosult Törlesztő Részlet esedéességét legalább 5 naptári nappal megelőzően értesíti az Adóst, mellyel együtt megüldi az adott Törlesztő Részlet amattartalmáról iállított számlát is. 6

7 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez Az Ügyleti Kamatláb megváltozása esetén változhat a Törlesztő Részlet tőetartalma, de a még esedéessé nem vált tőetartozás teljes összege nem A fennálló tőetartozás Az Adós Hitelszerződésben rögzített Devizanemben ifejezett fennálló (nem lejárt) tőetartozása a Hitelszerződés időtartama alatt bármior megállapítható az alábbi számítási módszer alalmazásával: ahol H j n d d j P a j időpontbeli tőetartozás összege; a Törlesztő Részlete száma; H a -adi Törlesző Részlet esedéessége; a j időpont; a -adi Törlesztő Részlet összege; j = n d = j+ 1 ( 1 + r ) r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: r az Ügyleti Kamatláb. r napi P napi d 12 r = j Deviza Alapú Hitel esetén az ERSTE LEASING az Adós részére megüldött esedées értesítésen tájéoztatásul feltünteti az Adósna az esedées törlesztés ifizetése után fennálló tőetartozását a Hitelszerződésben rögzített Devizanemben ifejezve. A Hitelszerződésben rögzített Devizanemben ifejezett tőetartozás forint ellenértée az alábbi számítási módszerrel állapítható meg: H H d a a 0 a tőetartozás forintban ifejezve; a pontban meghatározott tőetartozás; a pont szerinti Atuális Devizaárfolyam; a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam. H = H a d a Refinanszírozási Kamatfelár Az ERSTE LEASING minden naptári negyedév 1. munanapján iszámítja devizanemenént a refinanszírozási amatfelárat, az alábbia szerint: F j = n T R i i= 1 n i= 1 T i i L j ahol F j n T i R i L j a refinanszírozási amatfelár j időpontban a j időpontban fennálló (Devizanem szerint) forint/svájci fran/euró alapú, az Üzletszabályzatban meghatározott definíció szerinti refinanszírozási hitele száma az i-edi refinanszírozási hitel tőetartozása j időpontban az i-edi refinanszírozási hitel amatlába j időpontban a j időpont naptári félévéne 1. napján érvényben levő, a pontra figyelemmel meghatározott (Devizanem szerint) BUBOR/CHF LIBOR/EURIBOR értée Refinanszírozási Kamatfelár-változás Az ERSTE LEASING minden naptári negyedévben Hirdetményben özzéteszi Devizanemenént a refinanszírozási amatfelár előző negyedévhez viszonyított változásána mértéét százalépontban ifejezve (a továbbiaban: refinanszírozási amatfelárváltozás). Ha a refinanszírozási amatfelár-változás bármely irányban meghaladja a 0,50 százalépontot, aor az ERSTE LEASING megváltoztatja (növeli vagy csöenti) az adott Devizanem szerinti Hitelszerződés Ügyleti Kamatlábát a refinanszírozási amatfelár-változás értéével, mely megváltozott Ügyleti Kamatláb először a övetező naptári negyedévben esedées első Törlesztő Részletben erül érvényesítésre. 7

8 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez 4.5. A teljes hiteldíj mutató Az ERSTE LEASING az éves százaléban ifejezett teljes induló hiteldíj mutatót a Hitelszerződésben állapítja meg. A teljes induló hiteldíj mutató az alábbi pontban foglalt számítási módszerrel az Ügyleti Kamatláb, valamint a szerződésötésor ismert, az Adós által fizetendő öltsége figyelembevételével erül iszámításra A teljes induló hiteldíj mutató iszámítása a hitel devizanemében meghatározott Törlesztő Részlete (Deviza Alapú Hitel esetén forintban ifejezett, a Hitelszerződés hatálybalépéséne napját megelőző árfolyamjegyzési napon érvényes számlaonverziós deviza eladási árfolyam figyelembevételével átszámított Törlesztő Részlete) és a övetező éplet alapján történi: H = n = 1 1 P t ( +i) H a hitel összege, csöentve a hitel felvételével összefüggő ERSTE LEASING-ne fizetendő öltségeel; P a -adi Törlesztő Részlet összege; n a Törlesztő Részlete száma; t a -adi Törlesztő Részlet éveben vagy töredééveben ifejezett időpontja; i a teljes hiteldíj mutató századrésze A teljes hiteldíj mutató megváltozi (i) az Ügyleti Kamatláb megváltozásával, (ii) a Törlesztő Részlete ténylegesen fizetendő összegéne változásával, valamint (iii) ha a Hitelszerződés hatálya alatt olyan hatósági rendelezés, pénzügyi (pénzpiaci), nemzetgazdasági vagy világgazdasági jelenség (folyamat), devizapolitiai változás vagy változtatás, vagy jogszabályváltozás övetezi be, melyne eredményeént az ERSTE LEASINGne igazolható többletöltségei merülne fel, s ezeet a Hitelszerződés és/vagy az Üzletszabályzat rendelezései alapján az ERSTE LEASING továbbhárítja az Adósra. A(z) (induló) teljes hiteldíj mutató Hitelszerződésben történő meghatározása a Hitelszerződésben foglalt atuális feltétele, illetve a hatályos jogszabályo figyelembevételével történt és a feltétele változása esetén mértée módosulhat. A(z) (induló) teljes hiteldíj mutató értée nem türözi a hitel árfolyam- vagy/és amatocázatát A ésedelmi amat Amennyiben az Adós a fizetési ötelezettségével ésedelembe esi, a ésedelembe eséstől ezdődően a Hitelszerződésben meghatározott mértéű ésedelmi amatot öteles fizetni az ERSTE LEASING részére Díja, Költsége Az ERSTE LEASING által felszámított valamennyi díjat és öltséget, azo számítási alapját és módszerét a mindenori Díjjegyzé tartalmazza. A mindenori Díjjegyzé a mindenori Hirdetmény részét épezi. Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelszerződésne az ERSTE LEASING által történő felmondása, vagy az Adósna a díjmentes felmondás esetöreibe nem eső, az ÁSZF vagy jogszabály által lehetővé tett felmondása esetén az Adós öteles viselni az ERSTE LEASING-ne vele szemben fennálló öveteléséne érvényesítése során felmerülő öltségeet. Az Adós szerződésmódosítás esetén ülönösen szerződésmódosítási díjat, előtörlesztés esetén a Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adóssal március 1-jét övetően ötött szerződése ivételével előtörlesztési díjat, a Hitelszerződés felmondása esetén ebből a célból meghatározásra erülő öltséget, és a (i)-(ii)-(iii) pont szerinti esetben az ugyanezen pontban meghatározott öltséget öteles megfizetni. A szerződésmódosítási és az előtörlesztési díj, továbbá a Hitelszerződés felmondása esetére vonatozó öltség összegét is az ERSTE LEASING Díjjegyzée (Díjjegyzé) tartalmazza. A Díjjegyzé eltérő rendelezése hiányában a Hitelszerződés felmondása esetére vonatozó öltség a Díjjegyzében a szerződés (Hitelszerződés) eredeti lejárat előtti lezárása esetére meghatározott díjjal egyenlő. Jogszabályban biztosított díjmentesség és/vagy öltségmentesség esetében díj és/vagy öltség felszámítására értelemszerűen nem erül sor Szélsőséges árfolyamváltozás esetére irányadó szabályo Havi Fix deviza alapú hitel onstrució esetén Amennyiben a mindenori Atuális Devizaárfolyam Hitelszerződés szerinti meghatározása napján érvényes, az ERSTE BANK Nyrt. által özzétett hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza vételi árfolyam, a Hitelszerződésben meghatározott Bázis Devizaárfolyam 125 %-át meghaladó, vagy a Hitelszerződésben meghatározott Bázis Devizaárfolyam 75 %-ánál isebb értéet vesz fel (a továbbiaban: Szélsőséges Árfolyamváltozás), az árfolyamváltozás beövetezéséne időpontjától (a továbbiaban: Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpont) ezdődő időponttal a Hitelszerződésre a nem Havi Fix deviza alapú hitel onstruciót szabályozó Hitelszerződés szabályai irányadó. Ilyen eseteben a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontig épződött halmozott árfolyamülönbözet vonatozásában a pozitív és a negatív árfolyamülönbözettel a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül az Adóssal el ell számolni Amennyiben az Adós a pozitív halmozott árfolyamülönbözet pont szerinti amattal megnövelt összegét a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül az ERSTE LEASING részére nem fizeti meg, úgy a Hitelszerződés nem Havi Fix deviza alapú hitel onstruciót szabályozó Hitelszerződésént hatályban marad olyan módon, hogy a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontig épződött halmozott árfolyamülönbözetet a pont szerinti n darab Törlesztő Részleten felül az Adós öteles az ERSTE LEASING-ne annyi, a pont szerinti Törlesztő Részlettel azonos összegű részletben, valamint egy maradé összegben (a fentieben és a továbbiaban együtt: Árfolyamülönbözet Részlet(e)) megfizetni, hogy ezen utóbbi, pontbeli Törlesztő Részleten felüli Árfolyamülönbözet Részlete összege a pozitív árfolyamülönbözet pont szerinti amattal megnövelt összegével egyenlő legyen. Az Árfolyamülönbözet Részlete esedéességét az ERSTE LEASING olyan módon határozza meg, mintha a Hitelszerződés eredeti Törlesztő Részleteine száma annyi számú Törlesztő Részlettel növeedne, mint amennyi Árfolyamülönbözet Részlet(e) megfizetésére ötelezett az Adós. Az Árfolyamülönbözet Részlet(e) 8

9 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez esedéessége ilyen eseteben az utolsó Törlesztő Részlet esedéességéne naptári hónapját övető minden naptári hónap tizenötödie Amennyiben az Adós a pozitív halmozott árfolyamülönbözet pont szerinti amattal megnövelt összegét a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül az ERSTE LEASING részére megfizeti, úgy a halmozott árfolyamülönbözet a Fele özött elszámoltna teintendő és a Hitelszerződés nem Havi Fix deviza alapú hitelonstruciót szabályozó Hitelszerződésént marad hatályban. Amennyiben az Adós a pozitív halmozott árfolyamülönbözet pont szerinti amattal megnövelt összegét a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül az ERSTE LEASING részére megfizeti, úgy az Adós a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül dönthet úgy is, hogy a Hitelszerződést a pozitív halmozott árfolyamülönbözet megfizetéséne időpontjában előtörlesztéssel megszünteti, mely esetben az előtörlesztéssel történő megszüntetés mentes a mindenori Hirdetmény szerinti előtörlesztés esetére meghatározott díjtól, az előtörlesztés időpontja pedig a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető harmincadi nap Amennyiben a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontban negatív halmozott árfolyamülönbözet áll fenn, az Adós a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető 30 napon belül dönthet úgy is, hogy a Hitelszerződést előtörlesztéssel megszünteti, mely esetben az előtörlesztéssel történő megszüntetés mentes a mindenori Hirdetmény szerinti előtörlesztés esetére meghatározott díjtól, az előtörlesztés időpontja pedig a Szélsőséges Árfolyamváltozási Időpontot övető harmincadi nap. 5. A hitel folyósítása 5.1. Az ERSTE LEASING a hitelt az 5.2. pontban megjelölt doumentumo ézhezvételét övetően folyósítja. A hitelfolyósítás időpontja az az érténap, amelyen az ERSTE LEASING számlavezető banja a hitel összegével megterhelte az ERSTE LEASING banszámláját Az ERSTE LEASING az alábbi, megfelelően aláírt doumentumo hiánytalan átvételét övetően folyósítja a hitelt: a) az Adós által fizetendő vételárrész (a teljes vételárna a hitel összegén felüli része) Szállító részére történt megfizetéséne igazolása (a Szállító bevételi pénztárbizonylatával vagy egyéb az ERSTE LEASING által megfelelőne minősített írásbeli doumentummal); b) az Adós által aláírt Hitellevél; c) a pontosan és maradétalanul itöltött, valamint a Szállító és az Adós által aláírt Folyósítási Kérelem; d) az Adós és/vagy a biztosítéot nyújtó személy (zálogtárgy tulajdonosa, ezes) által aláírt biztosítéi szerződés(e); e) a mindenor hatályos jogszabályi rendelezésene megfelelő formájú és tartalmú adásvételi szerződés; amennyiben a Szállító gazdálodó szervezet, aor az adásvételi szerződésen felül az Adós nevére szóló, az Eszöz vételáráról iállított hibátlan számla; f) amennyiben az Eszöz használt gépjármű, abban az esetben a gépjármű szervizönyve, vagy a magyarországi első üzembehelyezést igazoló egyéb omány másolata, a szabályosan itöltött és aláírt, az ERSTE LEASING által rendszeresített gépjármű állapotfelmérő lap, érvényes eredetvizsgálati jegyzőönyv, az érvényes Forgalmi Engedély, illetve Törzsönyv másolata; g) amennyiben az Eszöz import gépjármű, a gépjárműre a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályo által előírt gépjármű Forgalmi Engedélyne és gépjármű Törzsönyvne megfelelő ülföldi forgalmi engedély, törzsönyv, egyéb oirat (import gépjárműne minősül minden olyan gépjármű, melyne a Hitelszerződés megötését megelőző első forgalomba helyezése nem a Magyar Köztársaságban történt és a gépjárművet a Magyar Köztársaságban még nem helyezté forgalomba) másolata, a Magyar Köztársaságban történt vámezelés megtörténtét igazoló oirat (amennyiben a hatályos jogszabályi előírásona megfelelően az import gépjárműre vonatozó ilyen oiratot i ell állítani), a Magyar Köztársaságban történő forgalomba helyezéshez szüséges hatósági határozat, a gépjármű per-, teher- és igénymentességét igazoló ományo, a gépjármű járműísérő lapja (amennyiben azzal rendelezi, vagy a hatályos jogszabályo előírásai szerint azzal rendeleznie ell); h) a Hitellevélben és a Folyósítási Kérelemben meghatározott egyéb feltétele Az Adós részéről megfelelően aláírtna minősül az a doumentum, amelyet (i) a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelező gazdasági társaság épviseletére jogosult személy a épviseletre irányadó szabályona megfelelően írt alá, (ii) természetes személy esetében pedig az, amelyet az Adós ét tanú jelenlétében írt alá, vagy aláírását ét tanú jelenlétében sajátjána ismerte el, és mindét esetben ezt a tényt a tanú a doumentum aláírásával tanúsítjá. Ugyanezt a szabályt ell alalmazni az adásvételi szerződésen szereplő Szállítói aláírásra is Az ERSTE LEASING az 5.2., illetve 5.3. pontban megjelölt feltétele nélül is jogosult a hitelt folyósítani. Az ERSTE LEASING fenntartja a jogot arra nézve, hogy a Hitelszerződés megötését, a hitel folyósítását bármely Adóssal szemben indoolás nélül megtagadja. 6. Értesítés a hitel tényleges folyósításáról 6.1. Az ERSTE LEASING a hitel folyósításána tényleges időpontjáról és összegéről a folyósítást övető 30 napon belül értesíti az Adóst. 7. Az Eszöz átvétele 7.1. Az Adós az Eszözt az alábbi feltétele mindegyiéne teljesülését övetően veheti át a Szállítótól: a) a jelen ÁSZF 5.2. pontjában megjelölt doumentumoat az ERSTE LEASING hiánytalanul ézhez vette, és erről a Szállítót értesítette; b) az Eszözre a pontban előírt Vagyonbiztosítási Szerződés hatályba lépett, és az Eszözne az Adós részére történő átadásával a biztosító ocázatviselése beáll, vagy az Adós a biztosítási fedezetlenségre teintettel az ERSTE LEASING részére megfelelő biztosítéot nyújtott; 9

10 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez c) az Eszöz átadásána a Hitelszerződésben előírt egyéb feltételei megvalósulta. 8. A hitel törlesztése 8.1. Törlesztés Az Adós a hitelt Törlesztő Részleteben, a Törlesztő Részlete esedéességeor öteles az ERSTE LEASINGne törleszteni. A Törlesztő Részlete esedéessége a Hitelszerződés hatálybalépéséne naptári hónapját övető minden naptári hónap tizenötödie Előtörlesztés, túlfizetés Amennyiben az Adósna semmilyen, a Hitelszerződés alapján fennálló, már esedéessé vált tartozása nincs, az Adós a Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adóssal március 1-jét övetően ötött szerződése ivételével -, előtörlesztési díj megfizetése mellett élhet a lejárat előtti részleges vagy teljes teljesítés (előtörlesztés) jogával. Adós öteles az ERSTE LEASING-et az előtörlesztési szándéáról előzetesen, legalább 15 naptári nappal orábban írásban értesíteni. a) Részleges előtörlesztés esetén: az ERSTE LEASING az előtörlesztett tőetartozásra az előtörlesztés teljesítéséig számít fel amatot. Amennyiben a Fele máséppen nem rendelezne, előtörlesztés esetén a még esedéessé nem vált Törlesztő Részlete összege csöen, esedéességü nem módosul, a még esedéessé nem vált Törlesztő Részlete összegéne meghatározása a 4.1. fejezetben meghatározott módszerrel történi. b) Teljes előtörlesztés esetén: az ERSTE LEASING előtörlesztési ajánlatot észít. Az előtörlesztés előzetes összege az alábbi éplet szerint erül meghatározásra: P H d 0 d a 0 a az előtörlesztés előzetes összege; a fennálló tőetartozás; P = H ( 1+ r ) d napi d 0 a a az előtörlesztési ajánlat előtti utolsó Törlesztő Részlet esedéessége; az előtörlesztési ajánlat iállításától számított 10. naptári nap; a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam; az ERSTE BANK Nyrt. által özzétett, az előtörlesztési ajánlatban megjelölt árfolyamjegyzési napon érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyam; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: r az atuális Ügyleti Kamatláb. r napi 12 r = Az előtörlesztés előtörlesztési ajánlatban szereplő feltételene megfelelő (Adós általi) pénzügyi teljesítése után az ERSTE LEASING meghatározza az előtörlesztés újraalulált összegét az alábbi éplet szerint: P H d 0 d p a 0 a p P = H az előtörlesztés újraalulált összege; a fennálló tőetartozás; ( 1+ r ) d p napi d 0 a a az előtörlesztési ajánlat előtti utolsó Törlesztő Részlet esedéessége; az előtörlesztés pénzügyi teljesítéséne napja; a pont szerinti Bázis Devizaárfolyam; az ERSTE BANK Nyrt. által özzétett, az előtörlesztés pénzügyi teljesítéséne napján érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyam; r napi az alábbi összefüggéssel meghatározott napi amatráta: r az atuális Ügyleti Kamatláb. r napi 12 r = p 0 Az előtörlesztés előtörlesztési ajánlatban szereplő feltételene megfelelő (Adós általi) pénzügyi teljesítése után az ERSTE LEASING az előtörlesztés előzetes és újraalulált összegéne ülönbségével 10

11 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez elszámol az Adóssal abban az esetben, ha az ERSTE BANK Nyrt. által özzétett, az előtörlesztés pénzügyi teljesítéséne napján érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyam az ERSTE LEASING Díjjegyzéében özzétett mérténél nagyobb mértében változott meg az ERSTE BANK Nyrt. által özzétett, az előtörlesztési ajánlatban megjelölt árfolyamjegyzési napon érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlaonverziós deviza eladási árfolyamhoz épest Amennyiben az Adós az összes lejárt fizetési ötelezettségéne teljesítéséhez szüségesnél nagyobb összeget fizet meg az ERSTE LEASING részére, és az előtörlesztési szándéáról nem értesíti előzetesen az ERSTE LEASING-et (túlfizetés), az ERSTE LEASING a túlfizetés összegét nem előtörlesztésént ezeli, hanem a túlfizetés teljes összegét a) az Adós ezzel ellentétes írásbeli rendelezése hiányában beszámítja a övetező Törlesztő Részletbe, amennyiben a túlfizetés összege nem haladja meg a túlfizetést övető első Törlesztő Részlet összegét, vagy b) harminc (30) naptári napon belül visszafizeti az Adósna, amennyiben a túlfizetés összege meghaladja a túlfizetést övető első Törlesztő Részlet összegét Amennyiben az összes lejárt fizetési ötelezettségéne teljesítéséhez szüségesen felül az Adós által előtörlesztési értesítés nélül megfizetett összeg eléri az Adós teljes fennálló, még esedéessé nem vált tartozásána és a szerződésmódosítási díjna az összegét, az ERSTE LEASING a pontban foglaltatól eltérően a túlfizetést automatiusan előtörlesztésént számolja el egyebeben a pont szerint. 9. A Hitelszerződés megszűnése 9.1. A Hitelszerződés megszűni a) az Adós teljesítésével, amior az Adós a Hitelszerződésben meghatározott valamennyi ötelezettségéne maradétalanul eleget tett; b) felmondás esetén a felmondásban meghatározott időtartam elteltével; c) a Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adós jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeel történő elállása esetén d) az ERSTE LEASING azonnali hatályú felmondása esetén; e) a Fele ilyen értelmű özös írásbeli megegyezésével, az abban megjelölt időpontban; f) az Adós halálával, amennyiben az Adós örööse(i) és az ERSTE LEASING özött a halálesetet övető 45 napon belül nem születi megállapodás a Hitelszerződés öröös(ö) általi folytatása tárgyában A Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adós (a továbbiaban a 9.2. és 9.3. pont alalmazásában Adóson a Hpt. szerinti fogyasztót ell érteni) elállása, illetve felmondása Az Adós a Hitelszerződéstől a szerződésötés napjától számított tizennégy napon belül indoolás nélül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem erült sor. Az Adós a szerződésötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a Hitelszerződést, ha a hitelt az ERSTE LEASING már folyósította. A hitelfolyósítás időpontja az az érténap, amelyen az ERSTE LEASING számlavezető banja a hitel összegével megterhelte az ERSTE LEASING banszámláját Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettne ell teinteni, ha az Adós az erre vonatozó nyilatozatát az előzőeben meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt az ERSTE LEASING-ne elüldi. Az Adós tudomásul veszi, hogy az ERSTE LEASING abban az esetben teinti az elállási (felmondási) jog gyaorlását elfogadhatóna, ha az a postai úton történő bejelentés esetén ajánlott, tértivevényes üldemény formájában, az Adós és a Hitelszerződés egyértelmű beazonosíthatósága mellett, vagy az ERSTE LEASING ügyfelei számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatán, félfogadási időben az Adós személyes vagy teljes bizonyító erejű magánoiratba vagy özoiratba foglalt meghatalmazással rendelező meghatalmazottja útján történő átadásával, és az ERSTE LEASING ügyintézője általi átvételt a másodpéldányon igazoló aláírás ellenében történi. További övetelmény, hogy az Adós nyilatozatából egyértelműen megállapítható legyen, hogy az elállási vagy a felmondási jog gyaorlásáról van-e szó Az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatozatána elüldését övetően haladétalanul, de legésőbb harminc napon belül öteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásána időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelamatot az ERSTE LEASING-ne visszafizetni az ERSTE LEASING szerződésben feltüntetett banszámlájára. A visszafizetés napja az a nap, amior a visszafizetett összeg az ERSTE LEASING banszámláján az ERSTE LEASING számlavezető banja által jóváírásra erül. Az utalás özleményében az Adós öteles feltüntetni anna a szerződésne a pontos számát, melyne teintetében elállási vagy felmondási jogát gyaorolta. Amennyiben az ERSTE LEASING és az Adós özött devizaalapú szerződés jött létre, úgy az ebből faadó árfolyamocázatot a hitelfolyósítás időpontjától a hitel visszafizetéséne időpontjáig az Adós öteles viselni Az Adós elállása esetén az ERSTE LEASING a pontban meghatározott összegen ívül izárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államna vagy önormányzatna a hitellel apcsolatosan megfizetett, ha anna visszatérítésére nincs mód Az Adós elállási jogána gyaorlása azt a hitelhez apcsolódó járuléos szolgáltatásra vonatozó szerződést is felbontja, amely az ERSTE LEASING által vagy egy harmadi fél és az ERSTE LEASING előzetes megállapodása alapján a harmadi fél által nyújtott szolgáltatásra vonatozi Az Adós a Hitelszerződést egyebeben (amennyiben az ÁSZF vagy jogszabályi rendelezés eltérően nem rendelezi) nem mondhatja fel A Hitelszerződés felbontása apcsolt hitelszerződés esetén Kapcsolt hitelszerződés: olyan hitelszerződés, amely meghatározott termé értéesítéséhez vagy - a hitelnyújtástól eltérő - szolgáltatás nyújtásához apcsolódi, ha a) a hitelt maga a termé értéesítője vagy szolgáltatás nyújtója nyújtja, vagy b) harmadi személy nyújtja, és a Hitelszerződés előészítése vagy megötése során a termé értéesítőjét, illetve a szolgáltatás nyújtóját veszi igénybe özreműödőént, vagy a Hitelszerződésben az adott terméet vagy a szolgáltatást, amelyne értéesítéséhez, illetve nyújtásához a Hitelszerződés apcsolódi, ifejezetten nevesítetté 11

12 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez Az Adós - az Európai Unió ötelező jogi atusána átültetése céljából elfogadott - jogszabályi rendelezésen alapuló elállási jogána gyaorlása egy termé értéesítésére vagy szolgáltatás nyújtására vonatozó szerződés a továbbiaban Alapszerződés - teintetében a apcsolt Hitelszerződést is felbontja. Az ERSTE LEASING-gel ötött Hitelszerződés felbontásána napja az a nap, amelyen az Adós az Alapszerződéstől történt, megalapozott elállását az ERSTE LEASING felé hitelt érdemlően bejelentette. Az Alapszerződéstől történt elállás aor megalapozott és aor bontja fel a apcsolt Hitelszerződést, ha (Aa) az Adós jogszerűen állt el az Alapszerződéstől és (Ab) az Alapszerződés ötelezettje (a termé értéesítője vagy a szolgáltatás nyújtója) az Alapszerződéstől történt elállást írásban, teljes bizonyító erejű magánoiratban vagy özoiratban tudomásul vette és (Ac) ERSTE LEASING az Adós elállását és az Alapszerződés ötelezettje tudomásul vételre vonatozó nyilatozatát a megfelelő jogalap megjelölésével nem ifogásolja, vagy (B) az Alapszerződéstől történt elállás megalapozottságát jogerős bírósági határozat állapította meg, A bejelentés abban az esetben teinthető hitelt érdemlőne, ha az a postai úton történő bejelentés esetén ajánlott, tértivevényes üldemény formájában, az Adós és a vonatozó Hitelszerződés egyértelmű beazonosíthatósága mellett, vagy az ERSTE LEASING ügyfelei számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatán, félfogadási időben az Adós személyes vagy teljes bizonyító erejű magánoiratba vagy özoiratba foglalt meghatalmazással rendelező meghatalmazottja útján történő átadásával, és az ERSTE LEASING ügyintézője általi átvételt a másodpéldányon igazoló aláírás ellenében történi. Az Alapszerződéstől történt, a jelen ÁSZF szerint megalapozott elállásig és ehhez apcsolódóan a Hitelszerződés felbontásáig, illetve a felbontás hitelt érdemlő bejelentéséig (amelyi időpont ésőbb övetezi be) az Adós az ERSTE LEASING-gel szembeni szerződéses ötelezettségeine öteles maradétalanul eleget tenni. A jelen pontban meghatározott felbontás esetén az Adós a felbontásról szóló nyilatozatána elüldését övetően haladétalanul, de legésőbb harminc napon belül öteles az ERSTE LEASING részére a felvett hitelösszeget és a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig szerződés szerint felszámított hitelamatot visszafizetni az ERSTE LEASING szerződésben megjelölt banszámlájára. A hitel folyósításána és visszafizetéséne időpontja teintetében a és a pontban foglaltaat ell alalmazni. Az utalás özleményében az Adós öteles feltüntetni a felbontással érintett Hitelszerződés pontos számát. Amennyiben az ERSTE LEASING és az Adós özött devizaalapú szerződés jött létre, úgy az ebből faadó árfolyamocázatot a hitelfolyósítás időpontjától a hitel visszafizetéséne időpontjáig az Adós öteles viselni. Amennyiben az Adós aár a felbontás előtt, aár azt övetően bármely fizetési ötelezettségével ésedelembe esi, úgy az ERSTE LEASING jogosult a Hitelszerződésben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott mértéű ésedelmi amat felszámítására A pont b) alpontja szerinti apcsolt Hitelszerződés esetén, ha a) az értéesítő, illetve a szolgáltatás nyújtója az Adóssal ötött szerződés teljesítésével ésedelembe esi, vagy a szerződés hibás teljesítése a termé rendeltetésszerű használatát, illetve a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevételét lehetetlenné teszi, és b) az Adós ésedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő öveteléseine az értéesítő, illetve a szolgáltatás nyújtója nem tett határidőben eleget, az Adós a Hitelszerződés alapján esedéessé váló törlesztést az igénye ielégítéséig visszatarthatja. A visszatartási időszara nem számítható fel hitelamat és a hitelamaton ívüli ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutaléot és öltséget. A visszatartási jog gyaorlását megalapozó örülményeről az Adós papíron vagy más tartós adathordozón tájéoztatja az ERSTE LEASING-et. A visszatartási jog a tájéoztatást övetően illeti meg az Adóst. Az Adós tájéoztatását az ERSTE LEASING aor teinti elfogadhatóna, ha az a postai úton történő bejelentés esetén ajánlott, tértivevényes üldemény formájában, az Adós és a vonatozó Hitelszerződés egyértelmű beazonosíthatósága mellett, vagy az ERSTE LEASING ügyfelei számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatán, félfogadási időben az Adós személyes vagy teljes bizonyító erejű magánoiratba vagy özoiratba foglalt meghatalmazással rendelező meghatalmazottja útján történő átadásával, és az ERSTE LEASING ügyintézője általi átvételt a másodpéldányon igazoló aláírás ellenében történi. A visszatartási jog az Adóst addig az időpontig illeti meg, amíg a visszatartási jog gyaorlását megalapozó örülménye megszűnését a ötelezettel özösen aláírt nyilatozatában az ERSTE LEASING felé hitelt érdemlően bejelenti. Az Adós a visszatartási jog gyaorlását megalapozó örülménye megszűnését az erről szóló nyilatozat ötelezett általi aláírását övetően öteles haladétalanul az ERSTE LEASING-ne bejelenteni. A bejelentés módjára vonatozóan az előző beezdésben foglaltaat ell alalmazni. Amennyiben az ERSTE LEASING és az Adós özött devizaalapú szerződés jött létre, úgy az ebből faadó árfolyamocázatot a visszatartási jog gyaorlásána időtartama alatt az Adós öteles viselni. A jelen 9.2 és 9.3 pontoban meghatározott jogo izárólag a Hpt. szerint fogyasztóna minősülő Adóst és csa a március 1-jét övetően ötött szerződése teintetében, és csa a jelen ÁSZF-ben örülírt feltétele maradétalan teljesülése esetén illeti meg. Elállási jog a jelen ÁSZF-ben meghatározottaon ívül az Adóst nem illeti meg Az ERSTE LEASING jogosult a Hitelszerződést az Adóshoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatozattal azonnali hatállyal felmondani, ha a) a Szállító az általa vállalt szállítási határidőt 15 nappal túllépte; b) a hitelne a Hitelszerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen (ülönösen, ha az Eszöz nem létezi vagy helyébe más dolog lépett); c) az Adós a hitelt a Hitelszerződésben meghatározott céljától eltérően használja (az Adós ülönösen aor használja a hitelt a Hitelszerződésben meghatározott céltól eltérően, ha a folyósításra erülő Hitel összeg nem az Eszöz tulajdonjogána Adós általi megszerzésére fordítódi); d) a hitelhez nyújtott biztosíté értée (az Üzletszabályzatban meghatározotta szerint) jelentősen csöent, és azt az Adós az ERSTE LEASING felszólítására nem egészíti i; e) az Adós vagyoni helyzeténe romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a hitel visszafizetéséne lehetőségét; f) az Adós más súlyos szerződésszegést övetett el; g) az Adós hiteléptelenné váli (ülönösen az Üzletszabályzatban az Adós vagyoni helyzeténe edvezőtlen változásával apcsolatban szabályozott esetöröben); 12

13 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez h) az Adós az ERSTE LEASING-et a hitel összegéne megállapításánál valótlan ténye özlésével, adato eltitolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a hitel összegéne a megállapítását befolyásolta; i) az Adós az Üzletszabályzatban meghatározott tájéoztatási ötelezettségéne nem tesz megfelelő módon eleget; j) az Adós a hitel fedezetével, biztosítéával vagy céljána megvalósulásával apcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére aadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Hitelszerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási ötelezettségét megszegi (a vizsgálat a vonatozó hatályos jogszabályo betartásával, az Adós előzetes tájéoztatása mellett történhet és nem járhat az Adós jogaina és törvényes érdeeine csorbításával, az Adós indoolatlan zavarásával); ) az Adós nem ötötte meg az Eszözre az ÁSZF pontja szerinti Vagyonbiztosítási Szerződést, amennyiben a Hitelszerződés alapján ilyen ötelezettség terheli; l) a biztosító megtagadtá a Vagyonbiztosítási Szerződés megötését az Eszözre; m) az Adós az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulása nélül a pont szerinti biztosítóval ötötte meg a Vagyonbiztosítási Szerződést; n) az Eszözt elloptá vagy megsemmisült (totáláros lett); o) a hitel folyósítására a Hitelszerződés hatályba lépését övető 30 napon belül nem erült sor; p) az Adós a pont szerinti Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére iválasztott biztosító előírásaina megfelelő vagyonvédelmi berendezése beszereléséne nem tett eleget; q) az Adós a Hitelszerződésen feltüntetett adataiban beövetezett változást az ERSTE LEASING-gel határidőben az Üzletszabályzatban meghatározott módon nem özölte; r) az Adós az Eszözt nem rendeltetésszerűen használja (az Adós ülönösen nem az Eszöz rendeletetéséne megfelelő célra használja az Eszözt, ha a használat eltér az Eszöz jellegétől, termésajátosságaitól, műödéséne, műödtetéséne a gyártó által meghatározott céljától /például: személygépjármű teherszállításra vagy versenyzésre való alalmazása/); s) az Adós tulajdonosi örében változás övetezi be, mely változás az Adós hitelépességét edvezőtlenül befolyásolja; t) az Adóssal szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolását határoztá el, vagy a gépjárművet bármely végrehajtó vagy hatóság lefoglalja; u) az Adóssal szemben büntetőeljárás vagy végrehajtási eljárás indult, mely változás az Adós hitelépességét edvezőtlenül befolyásolja; v) az Adós bármely, a Hitelszerződésben, a pont szerinti Vagyonbiztosítási Szerződésben vagy a biztosítéi szerződés(e)ben meghatározott ötelezettségét részben vagy egészben megszegi, így ülönösen, ha a Hitelszerződésből vagy a Vagyonbiztosítási Szerződésből faadó bármely fizetési ötelezettségéne teljesítésével legalább 15 napos ésedelembe esi; w) a pontban meghatározott Vagyonbiztosítási Szerződés bármilyen oból megszűni és a megszűnés időpontjától, a megszűnéssel egyidejűleg nem lép hatályba más, azonos tartalmú Vagyonbiztosítási Szerződés A pontban foglalta ivételével a Hitelszerződés felmondásával, megszűnésével, megszüntetésével az Adós összes, még fennálló fizetési ötelezettsége egy összegben azonnal esedéesé váli. Amennyiben az Adós a fizetési ötelezettségéne nem tesz eleget, az ERSTE LEASING jogosult a biztosítéi szerződés(e)ben biztosított jogait gyaorolni. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával meg- és felhatalmazza az ERSTE LEASINGet, hogy az Eszöz visszavételével apcsolatban; újraértéesítésével apcsolatban; az Adóssal szembeni öveteléseine behajtásával apcsolatban (a Hitelszerződés felmondását, megszűnését, megszüntetését megelőzően is) harmadi személy(e) özreműödését vegye igénybe, ezzel apcsolatban az Adós Hitelszerződéssel apcsolatos adatait a özreműödő harmadi személy(e) részére átadja. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelszerződés felmondása, megszűnése, megszüntetése esetén az ERSTE LEASING a Gépjárművet elszállítsa. 10. A Hitelszerződés átruházása Az ERSTE LEASING a Hitelszerződés alapján fennálló jogait és ötelezettségeit az Adós hozzájárulása nélül jogosult harmadi személyre átruházni. Az átruházás az Adós jogait nem csorbíthatja, és az Adós számára nem eredményezhet többletötelezettséget. A Hitelszerződés átruházásáról az ERSTE LEASING utólag értesíti az Adóst Az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló jogait és ötelezettségeit csa az ERSTE LEASING írásbeli hozzájárulásával, a Díjjegyzében megjelölt szerződésmódosítási díj megfizetését övetően, és csa olyan személyre jogosult átruházni, ait az ERSTE LEASING előzőleg hitelépesne minősített. 11. Egyedi rendelezése Az egyedi rendelezése célja Teintettel arra, hogy a Hitelszerződés alapján az ERSTE LEASING a Hitelszerződésben meghatározott Eszöz megvásárlásához nyújtja a hitelt, a Hitelszerződésre a jelen fejezetben meghatározott egyedi rendelezése is érvényese Az Adós üzemeltetői felelőssége A megvásárolt Eszözt az Adós saját öltségén és ocázatára üzemelteti, és gondosodi anna rendeltetésszerű használatáról. Az Adós öteles gondosodni az Eszöz ezelési utasításában foglalta betartásáról. Az Adós öteles a Hitelszerződés hatálya alatt az Eszöz szüséges műszai felülvizsgálatát a gyártó által meghatározott időpontoban, illetve az Eszöz egyéb rendszeres arbantartását és az esetleges meghibásodáso ijavítását a jótállási jegyen (jótállási doumentációban) feltüntetett, vagy az Eszöz forgalmazója által megjelölt máraszervize valamelyiében saját öltségén elvégeztetni. 13

14 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez Az Adós öteles (i) az Eszözt épségben megőrizni, (ii) azt nem idegenítheti el, (iii) nem terhelheti meg, (iv) anna tulajdonjogával nem hagyhat fel, (v) azt nem egyesítheti és nem vegyítheti más dologgal aor, ha azo azt övetően nem vagy csa aránytalan ölteezéssel választható szét, (vi) az ERSTE LEASING előzetes hozzájárulása hiányában tartózodni öteles az Eszöz minden olyan, a szoásos arbantartást meghaladó átalaításától, rendeltetéséne megváltoztatásától (például gépjármű esetén: gázüzemre történő átállítás, a gépjármű jellegét, fajtáját érintő átalaítás [ülönösen személygépocsiból haszongépjárművé, illetve haszongépjárműből személygépocsivá történő átalaítás], taxizás, otatás, sport céljára történő átalaítás), ami anna értéét csöentheti A jelen ÁSZF-ben meghatározott ivételetől elteintve az Eszöz meghibásodásából, sérüléséből, illetve ellopásából eredő ár, vagy az Adós és a Szállító özött felmerülő esetleges vita az Adósna az ERSTE LEASING-gel szemben fennálló ötelezettségeit nem érinti Az Adós az Eszözt lízingbe-, bérbe-, haszonbérbe, ölcsönbe vagy haszonölcsönbe csa az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja Az Adós vagy az általa az ÁSZF pontjána figyelembe vételével az Eszöz használatára feljogosított személy az Eszözt izárólag olyan országoba viheti i, amelyere a pontban meghatározott Vagyonbiztosítási Szerződés hatálya iterjed Az Eszöz üzemeltetésével oozott árért az Adós a polgári jog szabályai szerint felel, az ilyen ároért az ERSTE LEASING-et semmilyen felelősség nem terheli Biztosítás Kötelező felelősségbiztosítás Az Adós öteles az Eszözre a jogszabályban előírt ötelező felelősségbiztosítást saját nevében megötni, és a biztosítási díjat a Hitelszerződésben meghatározott fizetési ötelezettségén felül a biztosítóna megfizetni Vagyonbiztosítás A Hitelszerződés hatályban léte során az Eszöz teintetében (amennyiben az Eszöz Gépjármű vagy olyan Eszöz esetén, melyne vonatozásában a vagyonbiztosítási ötelezettséget az ERSTE LEASING előírja) olyan vagyonbiztosítási szerződésne ell fennállnia, amely (i) az Adós által megfizetett vételárrész 90%-ánál nem nagyobb önrészt ír elő, amennyiben a Hitelszerződés másént nem rendelezi, (ii) teljes örű vagyonbiztosítást nyújt (alap- és iegészítő biztosítás), és (iii) úgy rendelezi, hogy a biztosító által biztosítási esemény beövetezteor fizetendő biztosítási összeg biztosítotti, illetve edvezményezetti jogcímen az ERSTE LEASING-et illeti meg (a továbbiaban: Vagyonbiztosítási Szerződés). Az alábbi pontoban foglalt feltételeel az Adós választja i a Hitelszerződésben, hogy mely biztosítóna tesz ajánlatot a Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére. Amennyiben az Adós a Hitelszerződésben Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére vállal ötelezettséget és az anna megfelelő Vagyonbiztosítási Szerződést Adós bármely oból nem öti meg, vagy a Vagyonbiztosítási Szerződés bármely oból a Hitelszerződés időtartama alatt nincs hatályban, az ERSTE LEASING automatiusan jogosult a Hitelszerződés szerint fizetendő, hátralévő Törlesztő Részleteet a megnöveedett ocázatna megfelelő mértében az Adós terhére megváltoztatni és erről az Adóst értesíteni. Amennyiben az Adós az ERSTE LEASING felhívására (a Hitelszerződés előírásai szerinti) Vagyonbiztosítási Szerződés hatályban létéről nem gondosodi és emellett a megváltoztatott Törlesztő Részleteet nem fogadja el, úgy az ERSTE LEASING ülönösen jogosult a Hitelszerződést a felmondásra vonatozó szabályo szerint, azonnali hatállyal felmondani Az Adós az Eszöz vagyonbiztosítására a pontban meghatározott eset ivételével azon biztosító özül választhat, amelyeel az ERSTE LEASING-ne biztosítási eretszerződése (a továbbiaban: Biztosítási Keretszerződés) van. Az Adós az Eszöz vagyonbiztosításána megötéséhez érheti az ERSTE LEASING Biztosítási Megbízottjána (a továbbiaban: Biztosítási Megbízott) özreműödését, illetve azt bonyolíthatja egyénileg vagy más özreműödő (biztosításözvetítő) segítségével is a pontban foglalta figyelembe vételével A Felene az Eszöz vagyonbiztosítása teintetében fennálló jogai és ötelezettségei az alábbia szerint alaulna: Az Adós a Hitellevél aláírásával ellenező tartalmú nyilatozata hiányában visszavonhatatlanul meghatalmazza az ERSTE LEASING mindenori Hirdetményében megjelölt Biztosítási Megbízottat, hogy helyette és nevében a Vagyonbiztosítási Szerződést az Átadás-átvételi jegyzőönyvben az Adós által megjelölt Biztosító Társasággal, a jegyzőönyvben megjelölt feltételeel megösse. Az ERSTE LEASING ötelezettséget vállal arra, hogy a meghatalmazásról értesíti a Biztosítási Megbízottat. A Vagyonbiztosítási Szerződésben az Adós szerepel szerződő és díjfizetőént, az ERSTE LEASING-et biztosítottént és edvezményezettént ell feltüntetni. Az Adós a Vagyonbiztosítási Szerződésben más edvezményezettet nem jelölhet meg. Az Adós öteles a Vagyonbiztosítási Szerződést a Hitelszerződés időtartama alatt hatályában fenntartani, azt fel nem mondhatja, és az abban foglalt ötelezettségeine öteles maradétalanul eleget tenni, a Vagyonbiztosítási Szerződésben bármilyen módosítást csa az ERSTE LEASING előzetes írásbeli engedélyével ezdeményezhet. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelszerződés hatálya alatt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatos nyilvántartást az ERSTE LEASING, a Biztosítási Megbízott, a Biztosító végzi, és a Biztosító vagy a Biztosítási Megbízott tájéoztatja az Adóst a Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatos minden örülményről. A Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodása esetén a Biztosítási Megbízott üldi meg az Adós részére a Vagyonbiztosítási Szerződés egy példányát, a Biztosító Társaság szabályzatát (módozati /általános szerződési/ feltétele), valamint a biztosítási díjról szóló számláat a Vagyonbiztosítási Szerződésben megjelölt díjfizetési gyaorisággal (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodásána hiányában mindezeet a Biztosító özli), melye alapján a biztosítási díjaat az Adós (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodása esetén) a Biztosítási Megbízott részére (enne hiányában özvetlenül a Biztosítóna) fizeti meg. A Biztosítási Megbízotton ívüli biztosításözvetítő választása esetén, jogszabályban meghatározott ötelezettségeine az Adós által választott Biztosítási Megbízotton ívüli biztosításözvetítő tesz eleget. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE LEASING, a Biztosítási Megbízott, az egyéb biztosításözvetítő (özreműödő), a Biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződéssel és az Eszözre a jogszabályban előírt ötelező felelősségbiztosítási szerződéssel apcsolatos minden adatról, tényről, örülményről egymást tájéoztassá, az azoal apcsolatos valamennyi adatot egymás részére átadjá. 14

15 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez A Biztosítási Keretszerződése hatálya alá tartozó Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatban a Fele ötelezettségvállalásai: a) Az Adós öteles az ERSTE LEASING-et, illetve a Biztosítási Megbízottat írásban tájéoztatni minden, a Vagyonbiztosítási Szerződés megötéséhez szüséges örülményről, így ülönösen: az Eszöz tulajdonságairól és felszereltségéről. Az Adós a tájéoztatást az Eszöz átvételeor felvett átvételi jegyzőönyv pontos itöltésével és aláírásával nyújtja. Az Adós felel a tájéoztatás elmaradása vagy pontatlansága miatti alulbiztosításból származó ároért. b) Az Adós öteles az Eszözt a vagyonbiztosítás megötésére az Adós által iválasztott biztosító egyedi előírásaiban meghatározott lopás elleni védelmi Eszözöel, illetve vagyonvédelmi megoldásoal ellát(tat)ni, és azo beszerelését a beszerelést tanúsító számlána vagy a Szállító által az Eszözne az előírt védelmi Eszözöel, illetve vagyonvédelmi megoldásoal való ellátottságáról iállított írásbeli nyilatozatna a Biztosítási Megbízott részére történő megüldésével igazolni. A biztosító egyedi előírásairól a Biztosítási Megbízott tájéoztatja az Adóst. c) Az Adós vállalja, hogy a Hitelszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat írásban tájéoztatja a Vagyonbiztosítási Szerződéssel apcsolatos minden örülményről Amennyiben az Adós egyénileg (más özreműödő /biztosításözvetítő/ segítségével) öti meg a vagyonbiztosítási szerződést, úgy a vagyonbiztosítási szerződésne eleget ell tennie a pontban részletezett feltételene. Adós öteles az ERSTE LEASING-et tájéoztatni a Vagyonbiztosítási Szerződés megötéséről, mely tájéoztatást az Eszöz átvételeor itöltött Vagyonbiztosítási Szerződés másolatána bemutatásával nyújtja. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosító társaság a Vagyonbiztosítási Szerződés adatait izárólag ellenőrzés céljából iadja az ERSTE LEASING, illetve az ERSTE LEASING által megbízott Biztosítási Megbízott részére Az Adós a Vagyonbiztosítási Szerződést olyan biztosítóval, amellyel az ERSTE LEASING-ne nem áll fenn Biztosítási Keretszerződése, csa az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ötheti meg. Az ERSTE LEASING a hozzájárulását aor adja meg, ha (i) a iválasztott biztosítóval ötendő biztosítási szerződés megfelel a Vagyonbiztosítási Szerződés fenti, pontban foglalt feltételeine, (ii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben az Adós biztosítottént megjelöli az ERSTE LEASING-et, (iii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben nincs más részére edvezményezett-jelölés, és (iv) a biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződésben vállalja, hogy amennyiben az Adós a biztosítási díjat esedéességor nem fizeti meg, erről haladétalanul értesíti az ERSTE LEASING-et, a Vagyonbiztosítási Szerződést az értesítés megüldésétől számított legalább 30 napig hatályosna teinti, és lehetőséget ad arra, hogy az ERSTE LEASING a biztosítási díjat az Adós helyett megfizesse. Továbbá az Adós öteles megüldeni az ERSTE LEASING részére a biztosítási szerződés másolatát, valamint a folyamatos díjfizetést igazoló doumentum (cseszelvény, átutalási megbízás) másolatát a díjfizetés gyaoriságána megfelelő időözönént. A fentie elmulasztása a Hitelszerződés felmondását vonhatja maga után. Az ERSTE LEASING a hozzájárulását az itt leírt feltétele teljesülése esetén sem öteles megadni Amennyiben a Vagyonbiztosítási Szerződés megötésére tett ajánlatot a Hitelszerződésben iválasztott biztosító nem fogadja el, és más, a , illetve a pontban foglalt feltételene megfelelő biztosító sem öt Vagyonbiztosítási Szerződést az Eszözre, az Adós csa azt övetően jogosult az Eszözt a Szállítótól átvenni, ha az ERSTE LEASING részére olyan megfelelő biztosítéot adott, amely a biztosítási fedezetlenség miatt megnöveedett ocázatára is fedezetet nyújt Amennyiben a Vagyonbiztosítási Szerződés szerinti fizetési ötelezettségét az Adós nem teljesíti, aor az ERSTE LEASING ármegelőzés céljából azt jogosult a biztosító részére az Adós helyett megfizetni, és azt az Adóstól a amataival, valamint a ármegelőzéssel apcsolatos egyéb öltségeivel együtt övetelni. Az Adós helyett megfizetett biztosítási díja amatána mértée a 4.6. pont szerinti ésedelmi amat mértéével egyezi meg Káresemény beövetezése esetén irányadó özös szabályo A Hitelszerződés és a biztosítéi szerződés(e) alalmazásában áreseményne (a továbbiaban: Káresemény) minősül minden olyan esemény, amelyet az Eszözre vonatozó Vagyonbiztosítási Szerződés biztosítási eseményne minősít, vagy amely egyébént az Eszözben a rendeltetésszerű használattal járó elhasználódáson túlmenő árosodást idéz elő. A Káresemény beövetezése az Adóst az ERSTE LEASING felé fennálló fizetési és egyéb ötelezettségei alól nem mentesíti. A vagyonbiztosítás eretében az önrészt az Adós viseli Káresemény beövetezése esetén az Adós (vétességtől függetlenül) öteles erről az ERSTE LEASING-et és biztosítási esemény beövetezése esetén a Biztosítási Megbízottat haladétalanul értesíteni, továbbá a árfelvételi jegyzőönyv (vagy a feljelentés, valamint a rendőrségi határozat) egy példányát legésőbb anna felvételét övető munanapon eljuttatni, illetve az előbbie hiányában a biztosítási eseményről írásban tájéoztatást adni A Káresemény öveteztében az Eszözben beállott értécsöenésre teintettel fizetett Kártérítés (a továbbiaban: Kártérítés), illetve a biztosítási összeg az ERSTE LEASING-et illeti meg. A Kártérítésből, illetve biztosítási összegből az ERSTE LEASING jogosult a Hitelszerződés alapján fennálló, esedéessé vált öveteléseit ielégíteni, ideértve a Hitelszerződésne az Eszöz ellopása, megsemmisülése, vagy olyan mértéű sérülése miatti felmondásából eletezett övetelését is, amely esetében a gazdaságos javítás nem lehetséges (totálár). Amennyiben az ERSTE LEASING-ne esedéessé vált övetelése nincs, az ERSTE LEASING a pontban szabályozott esetet ivéve a teljes Kártérítést, illetve biztosítási összeget a számláján történt jóváírást övető 8 napon belül ifizeti az Adósna, feltéve, hogy ezen határidő lejártáig nem eletezi lejárt övetelése az Adóssal szemben. Amennyiben az ERSTE LEASING-ne esedéessé vált övetelése van, az ERSTE LEASING a övetelésne a Kártérítésbe, illetve a biztosítási összegbe való beszámítását övetően fennmaradó Kártérítést, illetve a biztosítási összeget a Fele elszámolását övető 8 napon belül ifizeti az Adósna, ivéve a pontban szabályozott esetet Amennyiben a Káresemény öveteztében megsérült Eszöz javítása szüséges és lehetséges, az ERSTE LEASING az Adós részére járó összeget az Eszöz szaszervize által iállított, a javítás öltségeit tartalmazó számla bemutatását és a Kártérítés, illetve a biztosítási összeg ézhezvételét övetően ifizeti az Adós részére. Az ERSTE LEASING az előző mondatban foglaltatól eltérően úgy is eleget tehet az Adós felé fennálló, a Vagyonbiztosítási Szerződés alapján fizetett Kártérítés vagy biztosítási összeg átadására vonatozó ötelezettségéne, hogy meghatalmazást ad az Adósna, vagy az Adós felhatalmazása alapján az Eszöz javítását végző szervizne, hogy az ERSTE LEASING-et illető Kártérítést vagy biztosítási összeget a biztosítótól 15

16 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez átvegye. Az Adós öteles a Kártérítést és a biztosítási összeget az Eszöz helyreállítására fordítani. Amennyiben a Káresemény öveteztében az Eszöz értéében jelentős értévesztés övetezi be, úgy az ERSTE LEASING jogosult az Adóstól a Káreseményre teintettel fedezetet (biztosítéot) érni. Jelentős értévesztésne minősül ülönösen, ha az Eszöz értée a Káresemény öveteztében nem éri el az Adós Hitelszerződésen alapuló, a Káresemény időpontjában fennálló tartozását. 12. Biztosítéo, Vételi jog Az Adós a Hitelszerződés alapján fennálló tartozása fedezetéül öteles biztosítéot nyújtani az ERSTE LEASING-ne. A biztosítéo rendszerét, alalmazásu feltételeit az Üzletszabályzat tartalmazza. A Hitelszerződése eretében finanszírozott gépjárműve esetében általánosságban előírásra erül(het) a Gépjármű, mint Eszöz ingó (jel)zálogjoggal való megterheléséne ötelezettsége, ahol a zálogtárgy az Eszöz, a Zálogötelezett pedig az Adós. A zálogjog jogosultja az ERSTE LEASING. Az ingó (jel)zálogjog mindaddig terheli az Eszözt, amíg az Adósna a Hitelszerződés alapján bármilyen tartozása áll fenn ERSTE LEASING felé. Az ingó (jel)zálogjog részletes feltételeit az erre vonatozó Zálogszerződés tartalmazza Vételi jog A vételi jog alapítása Amennyiben az Eszöz gépjármű, a Fele vételi jogot (opció) alapítana a Hitelszerződésben meghatározott gépjárműre (a továbbiaban: Gépjármű) az alábbi feltétele szerint. a) Az Eladó/Szállító és az Adós a özöttü a Gépjármű adásvételére létrejött adásvételi szerződés iegészítéseént az ERSTE LEASING-et megillető vételi jog biztosítására a Hitelszerződés hatályba lépésével a Polgári Törvényönyv 114. (2) beezdése alapján a Gépjárműre elidegenítési és terhelési tilalmat alapítana A vételi jog bejegyzése a) Az ERSTE LEASING-et megillető vételi jogot, valamint az anna biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat az Adós saját öltségén öteles bejegyeztetni a Gépjármű törzsönyvébe, valamint a hatósági Gépjármű-nyilvántartásba. b) Az Adós a fenti bejegyeztetésről mindannyiszor öteles gondosodni, ahányszor bármely oból új Forgalmi Engedély, illetve Törzsönyv erül iállításra. c) Az Adós tudomásul veszi, hogy az ERSTE LEASING javára fennálló vételi jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom öveteztében az illetées hatóság a Gépjármű törzsönyvét özvetlenül az ERSTE LEASING-ne szolgáltatja i. A Fele megállapodna abban, hogy az ERSTE LEASING a vételi jog hatálya alatt a Gépjármű törzsönyvét letétént tartja birtoában. A letét határozott időre, az ERSTE LEASING-et megillető vételi jog időtartamára jön létre. Az Adós, mint letevő, az ERSTE LEASING vételi jogána a pontban megjelölt időtartama alatt nem övetelheti vissza a letétet. Az ERSTE LEASING a törzsönyvet a vételi joga megszűnését övetően haladétalanul átadja az Adósna. Az ERSTE LEASING-et a Gépjármű törzsönyvéne letéti őrzéséért díjazás nem illeti meg. d) Az Adós tudomásul veszi, hogy az ERSTE LEASING a c) pontban foglaltatól eltérően a Gépjármű törzsönyvéne az Adós nevére történő iállítása előtt dönthet úgy is, hogy ezdeményezi a Gépjármű törzsönyve iadásána felfüggesztését a vételi joga fennállásána időtartamára. Amennyiben az ERSTE LEASING a Gépjármű törzsönyve iadásána felfüggesztését ezdeményezi, erről haladétalanul értesíti az Adóst. Ha az illetées hatóság elutasítja a törzsönyv iadásána felfüggesztésére előterjesztett érelmet, a Felene a Gépjármű törzsönyvével apcsolatos jogaira és ötelezettségeire az a) és b) pontban foglalta irányadó. Az Adós a Polgári Törvényönyv ána (3) beezdésére is teintettel ezennel visszavonhatatlanul felhatalmazta az ERSTE LEASING-et, hogy vételi joga gyaorlása esetén a Gépjármű forgalmi engedélyében az üzembentartói oldalt, illetve a bejelentő oldalt az Adós helyett és nevében aláírja, és az illetées hatóság felé a szüséges bejelentést megtegye A vételi jog időtartama A vételi jog az ERSTE LEASING-et a Hitelszerződés létrejöttét övető 5 éven át illeti meg, ivéve ha a vételi jog ezen időtartam letelte előtt a pontna megfelelően megszűni. A mindenor hatályos jogszabályi rendelezése szerint, a vételi jog megszűnésével, új vételi jog alapítására erülhet sor az Adós és ERSTE LEASING erre irányuló megállapodása alapján A vételi jog gyaorlása Az ERSTE LEASING a vételi jogával aor jogosult élni, ha az ERSTE LEASING a Hitelszerződést az ÁSZF szerint azonnali hatállyal felmondja. A vételi jog gyaorlásána elmaradása az Adós Hitelszerződésen alapuló tartozását nem érinti, azzal apcsolatban az Adós az ERSTE LEASING-gel szemben övetelést nem érvényesíthet. Az ERSTE LEASING a vételi jogát az Adóshoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatozatával gyaorolhatja. a) Az ERSTE LEASING vételi jogána gyaorlásával az Adósna a Gépjárművön fennálló tulajdonjoga megszűni, az ERSTE LEASING és az Adós ellenező tartalmú írásbeli megállapodásána hiányában, az ERSTE LEASING a Gépjárművön a vételi jog gyaorlásával tulajdonjogot szerez, a Gépjárművet a tulajdonjog megszerzése teintetében a vételi jog gyaorlásával egyidőben átadottna ell teinteni. Az Adós öteles a Gépjárművet, anna minden ományával és tartozéával együtt az ERSTE LEASING által meghatározott helyen és időben az ERSTE LEASING-ne vagy az általa megjelölt személyne átadni. Amennyiben az Adós az átadási ötelezettségéne határidőben nem tesz eleget, öteles tűrni, hogy az ERSTE LEASING a Gépjárművet birtoba vegye. Adós ijelenti, hogy e örben a Gépjárműne az ERSTE LEASING általi birtoba vételét nem teinti birtoháborításna, és lemond a birtovédelem eszözeiről az ERSTE LEASING-gel szemben. A árveszély csa a Gépjármű tényleges birtoba vételével száll át az ERSTE LEASING-re. 16

17 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez b) Az opciós vételár a Gépjárműne a vételi jog gyaorlása alapján a Gépjármű tényleges birtobaadása napján fennálló, igazságügyi szaértő által megállapított forgalmi értée, de legalább a Gépjármű Eurotax Autóérté Program, (Eurotax árjegyzés) szerinti vételi árána 20%-al csöentett összege, igazságügyi szaértő által megállapított forgalmi érté hiányában a Gépjármű Eurotax Autóérté Program, (Eurotax árjegyzés) szerinti vételi árána összege. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával az ERSTE LEASING által felért igazságügyi szaértő értémeghatározását elfogadja. Az ERSTE LEASING az általa fizetendő vételárba jogosult beszámítani az Adóssal szemben a Hitelszerződés alapján fennálló övetelését. c) Az opciós vételárat az Adós tartozásaiba az ERSTE LEASING beszámítja. A Gépjárműne az ERSTE LEASING részére történő átadását övető 15 napon belül az ERSTE LEASING elvégzi az opciós vételár és az Adós összes tartozása özötti elszámolást, és anna egyenlegéről értesíti az Adóst. Az egyenlegözlést övetően az Adós részére ifizetésre nem erül sor a Gépjármű újraértéesítéséig Elszámolás a Gépjármű értéesítésével apcsolatban Az ERSTE LEASING vételi jogána gyaorlása során a Gépjárművet abból a célból vásárolja meg, hogy a vételárna a Hitelszerződés alapján fennálló övetelésébe történő beszámításával a Hitelszerződés alapján fennálló övetelését csöentse vagy ielégítse. Az ERSTE LEASING a birtoba erülést övetően haladétalanul megezdi a Gépjármű értéesítését, amennyiben anna műszai állapota és jogi helyzete ezt lehetővé teszi. Az Adós jogosult az újraértéesítés megezdésétől számított 7 napon belül vevő ijelölésre, amennyiben az általa özvetített vevő magasabb vételárat ajánl, mint bármely más ajánlattevő. Az ERSTE LEASING a Gépjármű eladása révén hozzá befolyt továbbértéesítési vételárral az Adós felé elszámol. Az elszámolás eretében a befolyt továbbértéesítési vételárból ERSTE LEASING levonja a Gépjármű tulajdonjogána megszerzésével, értéesítésével apcsolatos öltségeit (így ülönösen: vagyonátruházási illeté, szállítási öltség, javítási, arbantartási öltség, tárolási, őrzési díj, bizományosi díj), valamint ha az Adós a megjelölt helyen és időpontban nem adja a Gépjárművet az ERSTE LEASING birtoába a birtobavétellel apcsolatos öltségeit, és amennyiben az ezen öltségeel csöentett továbbértéesítési vételár meghaladja a /b pontban meghatározott opciós vételárat, úgy ERSTE LEASING az e szerint adódó ülönbözetből a beszámítást övetően esetlegesen még fennmaradt övetelését ielégíti, és - amennyiben így a beszámítást övetően fennmaradt teljes öveteléséne összege ielégítésre erül - a fennmaradó összeget megfizeti az Adósna. Amennyiben a Gépjármű értéesítéséből befolyt és a fenti öltségeel csöentett továbbértéesítési vételár nem éri el a /b pontban meghatározott opciós vételárat, a ülönbözetet az Adós ártérítésént öteles megfizetni az ERSTE LEASING részére. Amennyiben a Gépjármű bármely oból nem értéesíthető, a Gépjárművel apcsolatos öltségeet (így ülönösen szállítási öltség, javítási, arbantartási öltség, tárolási, őrzési díj) az Adós öteles haladétalanul az ERSTE LEASING részére megfizetni. Az elszámolást az ERSTE LEASING a Gépjármű értéesítését övető 30 napon belül elvégzi, majd anna egyenlegéről haladétalanul értesíti Adóst. Az elszámolás egyenlege szerint fizetési ötelezettséggel rendelező fél anna összegét 8 naptári napon belül öteles a mási félne megfizetni A vételi jog megszűnése Az ERSTE LEASING vételi joga megszűni, ha az Adós Hitelszerződésben meghatározott valamennyi fizetési ötelezettségéne eleget tett, és ezt az ERSTE LEASING írásban megerősíti. A vételi jog megszűnéseor az ERSTE LEASING írásban hozzájárul a vételi jogna, valamint az elidegenítési és terhelési tilalomna a törzsönyvből való törléséhez A vételi jogra vonatozó előíráso, amennyiben az Eszöz nem Gépjármű Amennyiben az Eszöz nem Gépjármű, de az ERSTE LEASING előírja, a Fele vételi jogot (opció) alapítana a Hitelszerződésben meghatározott Eszözre a ; ponto rendelezései szerinti feltételeel, az alábbi eltérése mellett: A ; ponto alalmazásaor Gépjármű helyett értelemszerűen az Eszözt ell érteni. A pontban foglaltaat hatósági nyilvántartásra nem ötelezett Eszöz (Gépjármű) vonatozásában nem ell alalmazni. Amennyiben az Eszöz hatósági nyilvántartásra ötelezett, vagy bármely oból hatósági nyilvántartásra ötelezetté váli úgy a pont szabályai az Eszözre értelemszerűen alalmazandó. Ebben az esetben nyilvántartáson az irányadó hatósági nyilvántartást, törzsönyvön és forgalmi engedélyen az anna megfelelő özoiratot ell érteni. Az opciós vételár az Eszözne a vételi jog gyaorlása alapján, az Eszöz tényleges birtoba adása napján fennálló vételi ára 20%-al csöentett összege. Amennyiben az Eszöz vonatozásában általánosan elfogadott árjegyzés van hatályban úgy az opciós vételár anna megfelelően, enne hiányában igazságügyi szaértő által megállapított forgalmi értéen erül rögzítésre. Az Adós a Hitelszerződés aláírásával az ERSTE LEASING által felért igazságügyi szaértő értémeghatározását elfogadja. Az ERSTE LEASING az általa fizetendő vételárba jogosult beszámítani az Adóssal szemben a Hitelszerződés alapján fennálló övetelését Egyéb feltétele Amennyiben a Fele özött a vételi jog hatálya alatt a Gépjárműre harmadi személy pert ezdeményezne, végrehajtást vezetne, zár alá venné, Forgalmi Engedélyét bevonná, vagy az ERSTE LEASING jogait bármely más módon sértené, illetve veszélyeztetné, az Adós öteles az ERSTE LEASING-et erről haladétalanul értesíteni és az ERSTE LEASING jogaina megóvása érdeében, a saját öltségén minden szüséges intézedést megtenni. Az Adósra vonatozó rendelezése (az Adós halálára vonatozó rendelezése ivételével) a Társadósra is irányadó. A Hitelszerződésből származó jogvitá esetére a Fele (az irányadó hatásöri szabályora is teintettel) iöti a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetőleg a Komárom- Esztergom Megyei Bíróság izárólagos illetéességét További biztosítéo A további biztosítéo formáját és feltételeit a Fele ülön szerződésben határozzá meg (biztosítéi szerződés). Budapest, április 23. Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. az ERSTE Bancsoport tagja 17

18 Általános Szerződési Feltétele Hitellevél Alapján Létrejött Hitelszerződésehez 1138 Budapest, Népfürdő u Telefon: , fax:

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele 2010. március 1-től ötött Pénzügyi Lízingszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszongépjármű, Motorerépár finanszírozásához) Érvényes pénzügyi lízing szerződésere 2011. március

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele 2010. június 11-től ötött Hitelszerződésehez Érvényes hitelszerződésere 2011. március 1. napjától, visszavonásig. V.20100611/20110301 Általános Szerződési Feltétele Hitelszerződésehez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010 február 28-ig ötött Pézügyi Lízig Szerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011.március 1. apjától,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010. júius 11-től ötött Pézügyi Lízigszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011. március 1. apjától,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eszközfinanszírozási célból (a Hitelszerződésben egyedileg meghatározott Gépjármű, mint eszköz, vagy Gépjármű használatával kapcsolatban a Hitelszerződésben egyedileg meghatározott

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. október 4. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a természetes személyek személygépjármű, kishaszon-gépjármű, motorkerékpár és hobbi termék finanszírozása esetén alkalmazott díjjegyzékéről

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben