24. szám 122. évfolyam június 29. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24. szám 122. évfolyam 2007. június 29. TARTALOM"

Átírás

1 24. szám 122. évfolyam június 29. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2007. (VI. 29. MÁV Ért. 24.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a gépjármű adó megállapításáról és elszámolásáról... 19/2007. (VI. 29. MÁV Ért. 24.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV ZRt utasbaleset-, poggyász- és felelősségbiztosításához... Oldal Utasítások 17/2007. (VI. 29. MÁV Ért. 24.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a gépjármű adó megállapításáról és elszámolásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt) által előírt gépjárműadó fizetési kötelezettség elszámolásának, bevallásának és befizetésének szabályozása a MÁV ZRt. területén. 2. HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás kiterjed a MÁV ZRt. valamennyi szervezetére, akinek állagában gépjárműadó köteles közúti jármű található, ill. azon szervezeti egységekre, akik a gépjárműadó elszámolását végzik. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV ZRt. Számviteli Főosztály főosztályvezetője a felelős. Az utasításban rögzített előírások végrehajtása a MÁV ZRt pontban meghatározott szervezeti egységeire nézve kötelező. Az elszámolással kapcsolatos előírások maradéktalan végrehajtásáért a Számviteli szolgáltatás illetékes könyvelő egységeinek a vezetői felelősek. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az utasításban szereplő fogalom meghatározások megegyeznek az 5. pontban hivatkozott jogszabályok értelmezéseivel. Ezek közül jelen utasítás szempontjából Társaságunk tevékenységéhez kapcsolódó jellemzőbb fogalmak: 3.1 gépjármű: az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet beépített erőgép hajt, használata közben közutat vesz igénybe, és rendszámtáblával ellátott, 3.2 pótkocsi: a gépjármű által vontatható teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi, lakópótkocsi, műhelykocsi vagy hasonló jellegű, más, nem önjáró jármű, amely rendszámtáblával ellátott

2 814 A MÁV ZRt. Értesítője 24. szám 3.3 személyszállító gépjármű: az autóbusz, a motorkerékpár, valamint a hatósági nyilvántartás szerint személyszállításra szolgáló más gépjármű, 3.4 tehergépjármű: a pontban fel nem sorolt gépjármű és pótkocsi, 3.5 autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felső vezetékhez nem kötött gépjármű, amelyben a vezető ülésével együtt legalább 9 állandó ülőhely van, 3.6 motorkerékpár: olyan gépjármű, amelynek két vagy három kereke van, és saját tömege nem haladja meg a 400 kilogrammot, továbbá az ilyen gépjárművel vontatható egytengelyű utánfutó, 3.7 nyergesvontató: olyan vontató, amely a rajta levő nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi tömegének jelentős részét átveszi, 3.8 használt gépjármű az, amely a gyártóüzem által történt kibocsátást követően közúti forgalomban részt vett, 3.9 gépjármű forgalomból való kivonásának minősül a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szerinti forgalomból való kivonás, ide nem értve a forgalomból való fiktív kivonást, 3.10 terhelhetőség (raksúly): a tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg (összsúly) és a saját tömeg (önsúly) különbözete, 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A Gjt alapján gépjármű adó fizetési kötelezettség keletkezik, a MÁV ZRt. tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő, belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjárművek, pótkocsik után. 4.1 A gépjárműadó fizetésére kötelezett A gépjárműadó fizetésére kötelezett alapesetben a gépjármű tulajdonosa, üzemben tartó esetén üzemben tartója (a továbbiakban együtt: tulajdonos), aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény alapján vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) szerint év első napján fennálló állapota szerint tulajdonosként, ennek hiányában üzemben tartóként szerepel. A flottarendszerben bérelt gépjárművek esetén a bérleti díj tartalmazza a gépjárműadó összegét, így a MÁV ZRt-t nem terheli adófizetési kötelezettség. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. Év közben használatba vett új vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az, akit/amelyet a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján tulajdonosként a hatósági nyilvántartásban feltüntettek. Tulajdonjog átruházása esetén a szerződéskötés időpontját követő év első napjától az új tulajdonos, kivéve, ha vevő a tulajdonjog változás bejegyzési kötelezettségét az illetékes önkormányzat irányában elmulasztotta. Ebben az esetben a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az eladó az adó alanya. Ha az állandó rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni. 4.2 Adókötelezettség megszűnése, szünetelése Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amely hónapban a hatóság a gépjárművet bármely okból kivonta a forgalomból. Jogellenes cselekmény bekövetkeztét követő hónap első napjától gépjármű adóalany birtokába visszakerülése hónap utolsó napjáig kérelemre szünetel az adókötelezettség. Amennyiben jogellenes eseményt követő év utolsó napjáig nem kerül vissza gépjármű adóalany birtokába, úgy ekkor az adókötelezettség megszűnik. A szünetelés alatt adófizetési kötelezettség nincs. 4.3 Mentesség a gépjárműadó fizetés alól A Gjt 5. szerinti gépjárművek mentesek az adó alól. 4.4 A gépjárműadó alapja Személyszállító gépjármű (kivéve autóbusz) Hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Amennyiben lóerő adat áll rendelkezésre, azt 1,36- tal osztva kapjuk meg a teljesítményt. Teljesítmény és lóerő adat hiányában az adóhatóság a területileg illetékes közlekedési felügyelettől kap adatot Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi Hatósági nyilvántartás szerinti saját tömege (önsúlya) Tehergépjármű Hatósági nyilvántartás szerinti saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

3 24. szám A MÁV ZRt. Értesítője Az adó mértéke A pont alatti gépjárművek esetén a gépjármű o Gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt o Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt o Gyártási évet követő naptári évben 200 Ft/kilowatt o Gyártási évet követő naptári évben 160 Ft/kilowatt o Gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt A és a pont alatti gépjárművek esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után Ft. 4.6 Adókedvezmény A Gjt 8. által meghatározott feltételek fennállása esetén különböző mértékű adókedvezmény illeti meg az adófizetésre kötelezettet. 4.7 Az adó megállapítása, kezelése Adókötelezettség keletkezése, megszűnése Az adóztatási feladatokat a hatósági nyilvántartásban bejegyzett székhely, telephely szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el. Székhely, telephely évközi változását követő év első napjától az új cím szerint illetékes adóhatóság az illetékes adóhatóság. A címváltozás bejelentésének utolsó napjáig a régi székhely, telephely szerinti önkormányzat marad az illetékes. Gépjármű beszerzés, értékesítés A gépjárművek beszerzését, értékesítését a MÁV ZRt.-nél kizárólagosan a Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya végzi. Gépjármű beszerzése esetén a Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya köteles az adásvételről szóló szerződéssel együtt beszerzés tényét 15 napon belül a területileg illetékes okmányirodában a forgalmi engedély átírásával egyidejűleg bejelenteni. Az illetékes önkormányzati adóhivatal felé külön bejelentési kötelezettsége nincs, az adóztatáshoz szükséges adatokat az adóhatóság az Igazságügyi és rendészeti Minisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalán keresztül kapja meg. Értékesítés esetén a Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya köteles az adásvételről szóló szerződés másolatának megküldésével bejelenteni a területileg illetékes okmányirodának a gépjármű tulajdonjog változását az adásvételi szerződés keltétől számított 15 napon belül. adásvételi szerződés másolatát a Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya köteles a Számviteli szolgáltatás illetékes könyvelési egységének is megküldeni az okmányirodai bejelentést követő 5 munkanapon belül. Kivonás a forgalomból A gépjárművek selejtezését, forgalomból történő kivonását a MÁV Zrt-nél kizárólagosan a Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya végzi. A forgalomból történő ideiglenes vagy végleges kivonásakor, illetve amennyiben a gépjármű jogellenesen kerül ki a birtokából Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya köteles rendőrhatósági igazolás bemutatása mellett az okmányirodában a gépjárműadó fizetésének szüneteltetését kérni, A forgalomból történő kivonás dokumentumának másolatát a Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya az okmányirodai bejelentést követő 5 munkanapon belül köteles megküldeni a Számviteli szolgáltatás illetékes könyvelési egysége részére Adó megfizetése A gépjárműadó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig történik. Az esedékes fizetési határidő előtt az illetékes önkormányzatok határozatban értesítik a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzemben tartó szervezeteteket a fizetendő gépjárműadó összegéről. A határozatokat a szervezetek 3 munkanapon belül továbbítják a MÁV ZRt. Társasági Szolgáltatás Gép járműgazdálkodási Osztályát, aki ezeket a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül továbbítja a Központi Főkönyvelőség felé könyvelés, illetve az adó fent megjelölt határidőig történő átutalása céljából. A határidőre történő kiegyenlítést a kötelezettségek időben történő rögzítésével és a 8. Költségvetési befizetés logikai prioritás beállításával kell biztosítani, valamint az önkormányzat részére biztosított egyértelmű beazonosítás érdekében kötelező feltüntetni a határozat számát. A Gépjárműgazdálkodási Osztály a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül egyezteti a rendszámokat és az adózás alapjául szolgáló analitikus adatokat az önkormányzattal annak érdekében, hogy kizárólag saját tulajdonú és üzemeltetésű gépjármű után vessenek ki a MÁV ZRtre adót. Eltérés esetén egyeztetést kell indítania és a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére intézkedéseket kell foganatosítania a Központi Főkönyvelőség bevonásával. 4.8 Nyilvántartási kötelezettség A gépjárműadóhoz kapcsolódóan a Gépjárműgazdálkodási Osztálynak olyan nyilvántartást kell vezetnie, melyből a gépjárműadó alapja, az illetékes önkormányzat által kivetett adó összege, valamint az adó megfizetésének dátuma egyértelműen megállapítható. Az adó megállapításához szükséges analitikus nyilvántartások kötelező elemei évtől az alábbiak:

4 816 A MÁV ZRt. Értesítője 24. szám 1. a gépjármű rendszáma, alvázszáma, típusa, személyszállító gépjármű teljesítménye, autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi saját tömege, tehergépjármű saját tömege és megengedett terhelhetősége 50%-ának együttes tömege, 1. a gépjárműt üzemeltető szervezet megnevezése 3. gépjármű forgalomba helyezésének, forgalomból való kivonásának időpontja, valamint a kivonás oka, 4. az esetleges tulajdonváltozások időpontja, 5. a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása. A Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztályának minden tárgyév december 1-ig egyeztetést kell kezdeményezni az önkormányzatokkal, amely során ellenőrizni kell, hogy az év közbeni változások át lettek-e vezetve az önkormányzat nyilvántartásában is. Az egyeztetéseket tárgyév december 20-ig le kell zárni annak érdekében, hogy kizárólag a következő év január 1-jén a MÁV ZRt. tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő gépjárművek után kerüljön az adó kivetésre. Az elmaradt bejelentések pótlását, illetve az eltéréseket minden év december 1. előtt jelezni kell a Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya részére, aki köteles azt bejelenteni az illetékes Okmányirodánál Az évközi inkasszók tárgyában a Pénzügyi szolgáltatás és a Gépjárműgazdálkodási Osztály jár el az illetékes önkormányzatnál. Közbenső ellenőrzésként az illetékes Számviteli szolgáltatás könyvelő egység feladata ellenőrizni, hogy az önkormányzatok által kivetett adó könyvelt összege és a pénzügyi utalás megegyezik-e. 4.9 A gépjárműadó elszámolása Az illetékes Számviteli szolgáltatás könyvelő egysége a Kötelezettség modulban: T 867,6 Gépjármű adó/szolgálati hely kód K 469,6 Gépjárműadó elszámolási számla A megfizetett gépjárműadó ráfordításait a Központi Főkönyvelőség átterheli az üzemeltető szervezet részére az adó megfizetését követő 5 munkanapon belül. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Az utasítás végrehajtása az alábbi jogszabályok figyelme vételével kell, hogy történjen: évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (Gjt) 13/1991 (V.21) PM rendelet és módosításai a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art) évi C törvény a számvitelről (Sztv). 6.0 HATÁLYBALÉPTETÉS Az utasítás rendelkezései január 1-jétől érvényesek. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik a 2/2006. (I.13. MÁV Ért. 2.) PVH sz. pénzügyi vezérigazgató-helyettesi utasítás a gépjármű adó megállapításáról és elszámolásáról 7.0 MELLÉKLETEK Jelen utasításhoz nincs. Sipos Sándor s. k. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi 19/2007. (VI. 29. MÁV Ért. 24.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV ZRt utasbaleset-, poggyászés felelősségbiztosításához 1.0 A BIZTOSÍTÁSI UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy a MÁV ZRt. és az Allianz Hungária Biztosító ZRt. között létrejött csoportos utasbaleset-, poggyász- és felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó káreseményekkel összefüggő kárbejelentési és kárrendezési folyamatokat társasági szinten szabályozza. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a biztosítási szerződés hatálya alá tartozó valamennyi káreseményre Az utasítás személyi hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt. jelen utasításában meghatározott tevékenységeket végző valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára Az utasítás területi hatálya és a kockázatviselés helye Utasbaleset- és poggyászbiztosítás esetén: A biztosítás területi hatálya Magyarország területén a MÁV ZRt. által kezelt vasútvonalakon közlekedő közforgalmú személyszállítást végző vonatokra és a MÁV

5 24. szám A MÁV ZRt. Értesítője 817 ZRt. személyforgalmi célokat szolgáló területére terjed ki. A biztosító kockázatviselése az utazás megkezdésekor kezdődik és annak befejezéséig tart. Az utazás a biztosítás szempontjából legkorábban akkor kezdődik, amikor az utas, vagy kísérő személy utazási (vagy menetjegyváltási) céllal a MÁV ZRt. személyforgalmi célokat szolgáló területére lép, és addig tart, amíg a személyforgalmi célokat szolgáló területet elhagyja. Felelősségbiztosítás esetén: A biztosítás területi hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság teljes területére. A biztosítás kockázatviselésének helye kiterjed:» a MÁV ZRt. személyforgalmi célokat szolgáló területére,» a MÁV ZRt. által kezelt vasútvonalakon közlekedő közforgalmú személy-szállítást végző vonatok területére és» a nemzetközi járatokon a Magyar Köztársaság országhatárán belül Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Személyszállítási Üzletág (továbbiakban: SZÜ) vezetője a felelős. Az utasítás karbantartása érdekében a Jogi Igazgatóság (továbbiakban: JI), valamint a Biztosítási Koordinációs és Szakértői Osztály (továbbiakban: BKSZO) a főtevékenységi körüket érintő kérdések tekintetében külön felszólítás nélkül kezdeményezik az utasítás módosítását a SZÜ felé. Az egyeztetett és a SZÜ által elfogadott módosítás átvezetése és kiadása a SZÜ hatáskörébe tartozik. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Biztosító: Allianz Hungária Biztosító ZRt. (Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: Cg ) Biztosítási évforduló: minden év május 1-je Biztosítási szerződés: A MÁV ZRt. és az Allianz Hungária Biztosító ZRt. között a csoportos utasbaleset-, poggyász- és felelősségbiztosítás tárgyában létrejött szerződés A biztosítási szerződés időbeli hatálya: A biztosítási szerződés május 2-i hatálybalépéssel, határozatlan időre jött létre A biztosítási szerződés területi hatálya és a kockázatviselés ideje: A biztosítási szerződés területi hatálya és a kockázatviselés helye megegyezik az utasítás területi hatályával és kockázatviselési helyével (lásd pont) Szerződő: A Magyar Államvasutak ZRt. képviseletében eljáró Személyszállítási Üzletág Kapcsolattartó: A biztosítási szerződés karbantartásával (módosításával, kiegészítésével) az elszámolással összefüggő feladatok tekintetében a szerződő megbízásából a Biztosítóval a BKSZO, az egyes kártérítések elbírálásával, kárrendezéssel összefüggő ügyekben a Jogi Igazgatóság a kapcsolattartó a jelen utasításban foglalt feltételek szerint Biztosított: az utasbaleset és poggyászbiztosítás esetében a szerződés szerint utasnak és kísérőnek minősülő személy, a felelősségbiztosítás esetén a MÁV ZRt. a biztosított Baleset és poggyászbiztosítás: Az utasbaleset-, poggyászbiztosítási esemény bekövetkeztekor fennálló kártérítési kötelezettség kockázatának biztosítása, amely alapján a biztosító szerződő felelősségének vizsgálata nélkül a szerződésben foglalt biztosítási összegek kifizetésére köteles Utas: A biztosítási szerződés és utasítás alkalmazása szempontjából utas az a személy, aki a vasút által felszámított menetdíjat megfizeti, rendelkezik menetjegygyel, vagy egyéb kedvezményből adódóan díjmentes, díjfizetés nélküli, díjtalan utazásra jogosult és utazási szándékkal tartózkodik a vasút személyforgalmi célokat szolgáló területén vagy járművén. Az utazási szándék a vasút személyforgalmi célokat szolgáló területére lépéskor kezdődik és annak elhagyásáig tart. Kísérő: A biztosítási szerződés és utasítás alkalmazása szempontjából kísérőnek minősül az utast kísérő vagy fogadó személy. A kísérő vagy fogadó szándék a vasút személyforgalmi célokat szolgáló területére lépéskor kezdődik és annak elhagyásáig tart. A biztosítási szerződés és utasítás alkalmazása szempontjából a kísérő is utasnak minősülő személy Baleset: A biztosítási szerződési feltételek alkalmazásában balesetnek a biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő olyan külső behatás minősül, amelynek következtében a biztosított a) múlékony sérülést szenved, vagy b) legkésőbb egy éven belül meghal, vagy c) legkésőbb két éven belül maradandó egészségkárosodása alakul ki.

6 818 A MÁV ZRt. Értesítője 24. szám Nem minősül balesetnek a megemelés, fagyás, napszúrás, porckorong sérülés, sérv, agyvérzés, továbbá a nem baleseti eredetű vérzés Balesetbiztosítási esemény A biztosított a balesetből eredő halála, a baleset bekövetkeztétől számított egy éven belüli halála, balesetből eredő csontrepedése, csonttörése, a balesetből eredően a baleset bekövetkeztétől számított két éven belül megállapított 1%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodása, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli 28 napot meghaladó keresőképtelen-sége, orvos által igazolt 1 napot meghaladó a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli folyamatos keresőképtelensége, orvosilag indokolt és szükséges 1 napot meghaladó, a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belüli fekvőbeteg-gyógyintézményben történő folyamatos gyógykezelése, azzal a kikötéssel, hogy a biztosítási eseményhez vezető balesetnek a kockázatviselési időszakban kell bekövetkeznie Poggyászkár Baleset, illetve a járművet ért baleset következtében a biztosított ruházatában a zsebtartalom kivételével, illetve a kézi-, vagy útipoggyászában keletkezett kár. A járművet ért baleset esetén a biztosító szolgáltatása akkor is fennáll, ha a biztosított nem szenvedett el baleseti eredetű sérülést Poggyászbiztosítási esemény Poggyászbiztosítási eseménynek a pontban meghatározott esetek minősülnek az alábbi esetek kivételével. Nem kerül megfizetésre a poggyászkár (mentesülés), ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet, illetve a poggyászkárt a szerződő, biztosított vagy közös háztartásbeli hozzátartozója szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. A poggyászbiztosítási esemény tekintetében nem minősülnek poggyásznak, illetve biztosított tárgynak: az ékszerek, nemesfém felhasználásával készült vagyontárgyak, művészeti tárgyak, gyűjtemények, nemes szőrmék, napszemüvegek (kivéve szemüveg), bélyegek és hangszerek, a fegyverek és lőszerek, a készpénz, készpénzkímélő fizetőeszközök (a csekk, ideértve a kitöltetlen csekket is, a bankkártya, hitelkártya, váltó, utalvány, takarékbetétkönyv vagy az ilyen betétről kiállított más okirat és elnevezésétől függetlenül minden más, azonos gazdasági rendeltetésű okmány), az értékpapír, az utalványok, bérletek, a menetjegy, a közúti, vízi és légi járművek, beleértve a szörföt és a sárkányrepülőt, járműtartozékok és alkatrészek, a munkavégzés céljára szolgáló eszközök, sporteszközök, kivéve a kerékpár, műszaki cikkek kivéve mobiltelefon és tartozékai, így különösen a számítógép, cd lejátszó), az ,- Ft egyedi, új értéket meghaladó tárgyak, továbbá azok részei, valamint tartozékai, értéktől függetlenül Felelősségbiztosítás Az utasbaleset- és poggyászbiztosítás esetében a biztosított személy (azaz károsult) vagyonát, vagy személyét ért olyan hátrányért való felelősség alapján fennálló kártérítési kötelezettség kockázatának biztosítása, amelyért a felelősségbiztosítás alapján a biztosított (azaz a MÁV ZRt.) felelősséggel tartozik a károsult elmaradt jövedelme, dologi kára, valamint a károsultat ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez, vagy kiküszöböléséhez szükséges költségek megtérítésében, vagy kárpótlásában (nem vagyoni kár) Felelősségbiztosítási esemény A biztosítási szerződés alapján felelősségbiztosítási események minősül, az az eset amelyért a biztosított, vagy olyan személy, akinek a magatartásért a biztosított a magyar anyagi jog szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, amikor a fedezetbe vont és a szolgáltatás nyújtására, illetve végzésére irányuló szerződésből eredő valamely kötelezettségét felróható módon megszegi és ezzel kötelességszegéssel a biztosított szerződéses partnereinek, vagy a partner munkavállalójának vagyonában, életében, vagy az egészségben kárt okoz és a bekövetkezett kárért a magyar anyagi jog szabályai szerint felelősséggel tartozik beleértve a veszélyes üzemi felelősség szabályaiból eredő objektív felelősséget is, amikor a kár nem minősül biztosítással nem fedezett kárnak, illetve kizárt kockázatnak Adatlap: Adatlap utasbaleset és balesetből eredő poggyászkár bejelentésére elnevezésű nyomtatvány a káresemények elbírálásának alapbizonylata, amely adatlapot az utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 4. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL ÖSSZE- FÜGGŐ ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS VÁLTOZÁ- SOK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 4.1. A MÁV ZRt-n belül az utasbaleset- és poggyászbiztosítás szakértője a BKSZO, míg a felelősségbiztosítás szakértője a JI kijelölt munkavállalója. A szakértők által kezelt valamennyi biztosításhoz kapcsolódóan a kárren-

7 24. szám A MÁV ZRt. Értesítője 819 dezéshez kért vizsgálatok, állásfoglalások elkészítése a SZÜ illetékes egységének feladata A SZÜ köteles legkésőbb a tudomásszerzést követően 2. munkanapon írásban tájékoztatni a BKSZO-t minden a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó tényről és körülményről. Az értesítés tartalmát a BKSZO legkésőbb a kézhezvételtől számított 2. munkanapon beérkezően köteles a Biztosító részére megküldeni (A Biztosító, a SZÜ és a BKSZO elérhetőségét a 2. számú melléklet tartalmazza.) A szerződés tartama alatt a SZÜ minden olyan lényeges tényt, körülményt, információt és adatot köteles legkésőbb a tudomásszerzést követő 2. munkanapon a BKSZO részére írásban megküldeni, amely a kockázatviselést, illetve a biztosítási díj mértékét befolyásolja. A BKSZO köteles a SZÜ álláspontját legkésőbb a kézhezvételtől számított 2. munkanapon beérkezően köteles a Biztosító részére megküldeni, vagy a szükséges egyeztetéseket megkezdeni. Az egyeztetések befejezése után a SZÜ álláspontját a BKSZO a kézhezvételtől számított 2. munkanapon köteles megküldeni a Biztosító részére A SZÜ köteles minden évben a tárgyévet követő év március 25-ig megküldeni a BKSZO részére a tárgyév díjelszámolásához szükséges adatokat (személyszállítás adott évi nettó díjbevétele), amely adatszolgáltatás a főkönyvi adatok alapján történik. A BKSZO köteles a kézhezvételtől számított 5. munkanapon beérkezően továbbítani a Biztosító részére az adatokat, amely alapján a Biztosító kiszámolja az évfordulót megelőző biztosítási időszak díját, valamint megállapítja és előírja az új időszakra vonatkozó előzetes díjat A Biztosító a teljesített kárfizetésekről és azok összegéről negyedévente havi bontásban adott tájékoztató adatait a BKSZO nyilvántartja és ellenőrzi. A BKSZO a Biztosítótól kapott adatokat elemzi a szerződés végrehajtása, (kárhányad arányos díjvisszatérítés ellenőrzése) és a MÁV ZRt. kockázatkezelése szempontjából. A BKSZO a Biztosítótól kapott írásos tájékoztatást és az elvégzett elemzést legkésőbb a kézhezvételtől számított 5. munkanapon beérkezően a SZÜ részére továbbítja A BKSZO a káralakulástól függő díjengedménynyel a biztosítási időszakot követően a tényleges kárhányad alapján, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31- éig számol el a Biztosítótól kapott a SZÜ-vel, illetve a JI-vel egyeztetett adatok alapján a Biztosítóval A Biztosító a felelősségbiztosítási esemény során kifizetett MÁV ZRt. önrészekről, illetve az azok alatti összegekről utólag számol el a negyedévente esedékes biztosítási díj számlájának kiállításával együtt. 5. KÁRRENDEZÉS UTASBALESET ÉS POGY- GYÁSZKÁR ESETÉN 5.1. A balesetbiztosítási esemény bekövetkezésekor valamennyi szervezeti egység köteles a tőle elvárható minden intézkedést haladéktalanul megtenni a károk elhárítására és enyhítésére A MÁV ZRt. a kárenyhítésen túl a vasúti szolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében megkezdheti a helyszínen a vasúti pálya és tartozékai helyreállítását a Biztosító kárfelmérése előtt is. Ebben az esetben a MÁV ZRt. részletes jegyzőkönyvet készít az eseményről, amelyet haladéktalanul köteles a Jogi Igazgatóság részére továbbítani. A jegyzőkönyvet a Jogi Igazgatóság küldi meg a Biztosítónak Az utasbaleset- és poggyászbiztosítás esetén, ha az utas közvetlenül fordul a Biztosítóhoz a biztosítási szolgáltatás igénybevételére, akkor a kárrendezési folyamatot a Biztosító végzi el; a kárrendezéssel összefüggő esetleges vitás kérdésekben a Jogi Igazgatóság tartja a kapcsolatot a Biztosítóval, az utas a kárigényét a MÁV ZRt-hez nyújtja be, akkor a kárigényt legkésőbb a 2. munkanapon a JI részére kell továbbítani, és ebben az esetben a JI köteles az utast a kárrendezési folyamatról tájékoztatni A MÁV ZRt. kárrendezésben közreműködő valamennyi munkavállalója köteles tájékoztatni az utast a biztosító elérhetőségről és arról, hogy az utasbalesetés poggyászbiztosítás hatálya alá tartozó káreseményeknél a következő pontokban leírtak figyelembevételével közvetlenül a Biztosítóhoz fordulhat. A biztosító elérhetőségét minden esetben a BKSZO adja meg SZÜ részére A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapdokumentum a MÁV ZRt. által kiállított adatlap. A balesetet, illetve a baleset miatt bekövetkezett poggyász-, illetve ruházat sérülési kárt még az utazás tartama alatt be kell jelenteni a Magyar Államvasutak ZRt. képviselőjének, akinek kötelessége a személyi, a poggyász, illetve ruházat sérüléséről az erre a célra rendszeresített adatlapot felvenni az utas (illetve a kísérő) elmondása alapján. Ha az utas (illetve a kísérő) a sérülése miatt nem képes a balesetet bejelenteni, akkor azt az erre felhatalmazott képviselője is megteheti. A baleset leírását tartalmazó adatlap felvételéről bejelentés hiányában a MÁV ZRt. (az adatlap felvételére kötelezett személy) hivatalból köteles gondoskodni. Ebben az esetben, ha a személyi adatok nem állapíthatóak meg, akkor a károsult személyére vonatkozó adatokat nem kell rögzíteni.

8 820 A MÁV ZRt. Értesítője 24. szám 5.6. Az adatlap megrendelése, kezelése Az adatlapot a Személyszállítási Csomóponti Vezető által kijelölt szolgálati helyen és munkavállalónál kell készletben tartani. A kijelölt munkavállaló kötelessége az adatlap megrendelése és az utasokkal kapcsolatban álló munkavállalók részére történő szétosztása. Az adatlapot munkavégzés során kötelező minden esetben magánál tartania a vezető jegyvizsgálónak, jegyvizsgálónak, kalauz nélkül közlekedő vonatoknál a mozdonyvezetőnek, illetve a szolgálati helyeken a panaszkönyv felügyeletét ellátó munkavállalónak (MÁV menetjegyirodákban is) A kalauz nélkül közlekedő vonatoknál a mozdonyvezető az 5.5. pontban leírtaktól eltérően az utast is felkérheti az adatlap kitöltésére (kivétel a FELVEVŐ SZEMÉLY ADATAI és a BEJELENTÉS HELYE rovatok) A mintaszámú adatlapot a csomópont kijelölt munkavállalója AK jegyen köteles megrendelni a kezelési nyomtatványokra vonatkozó előírások szerint. Az adatlap kezelésére vonatkozó helyi szabályozást az Állomás Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: ÁVU)-ban kell rögzíteni Az adatlap 2 példányos, sorozat és sorszámmal ellátott, önindigós nyomtatvány, hátlapján az utasra vonatkozó információkkal. Lapjainak megnevezése: 1. példány: Utas példánya, 2. példány: a nyilvántartó Személyszállítási Csomópont példánya. A kitöltött adatlap eredeti példányát át kell adni az adatlapon feltüntetett károsult/bejelentő személy részére A kitöltés után átvett adatlap 1. példányát az utasnak kell az Allianz Hungária Biztosító ZRt. Életbiztosítási Szakkezelési Szekció címére (1387 Budapest, Pf. 11) továbbítania. A biztosító az ügyintézés részleteiről 06 (40) call center számon ad felvilágosítást. A biztosítási eseményt a károsultnak a bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül be kell jelenteni a Biztosítónak. A biztosító szolgáltatását az utas a rendelkezésére álló adatlap benyújtásával kezdeményezheti, amely alapján a Biztosító végzi el a kárrendezést Az adatlap 2. példányát az adatlapot felvevő munkavállaló szolgálati vezetője köteles beküldeni az adatlapot nyilvántartó vagy a területileg illetékes Személyszállítási Csomópont részére úgy, hogy az legkésőbb az eseményt követő 2. munkanapon beérkezzen. A Személyszállítási Csomópont az adatlap 2. példányának másolatát haladéktalanul köteles továbbítani a JI részére (faxon, illetve szkennelve en) úgy, hogy az az eseményt követő 2. munkanapon a JI rendelkezésére álljon. Az adatlap másolatának beküldése érdekében a JI elérhetőségét a 2. számú melléklet tartalmazza A hivatalból felvett adatlap esetén az utas példányát a 2. példányhoz kell csatolni, illetve a 2. példányra ezt a tényt fel kell vezetni. Az ilyen módon felvett adatlap első példányának másolatát is az pontban meghatározott módon a JI részére kell megküldeni. Az adatlap ilyen módon történő felvételéről a JI köteles a Biztosítót értesíteni, illetve az adatlap másolatát megküldeni a részére legkésőbb a kézhezvételtől számított 3. munkanapon beérkezően Az adatlapok faxon történő elküldése esetén az elküldés igazolását, míg az en történő továbbítás esetén az kinyomtatott formáját kell hozzácsatolni a 2. példányhoz Az adatlap 2. példányát a nyilvántartó a beérkezés sorrendjében sorszám és a károsult nevének feltüntetésével köteles nyilvántartásba venni. A nyilvántartást és az adatlap példányokat év végén irattározni kell, és 5 évig meg kell őrizni A szolgálat átadás/átvétel alkalmával a kitöltésre felhatalmazott szolgálati helyeken az adatlapokat szolgálatátadási könyvben sorozat és sorszám szerint kell átadni. Az utazó személyzet (vezető jegyvizsgáló, jegyvizsgáló, kalauz nélküli vonatokon a mozdonyvezető) részére folyamatosan 3 db (két példányos) adatlapot kell biztosítani, melyet a jegyvizsgáló naplóban/leszámolási jegyzékben kell nyilvántartani. A kitöltött adatlap 2. példányát sorozat és sorszám jegyvizsgáló naplóban/leszámolási jegyzékben való feltüntetésével kell az utánfizetési pénztárban leadni Az utazó személyzetnek amennyiben útközben nem áll rendelkezésére az adatlap, bármely útközbeni (indulási és célállomáson is) állomáson a szükséges mennyiséget a vonat megkésleltetése nélkül pótolhatja. Az átvett mennyiséget az adott szolgálati hely nyilvántartásában és jegyvizsgáló naplóban/leszámolási jegyzékben elő kell jegyezni. További eljárás az előzőekben leírtak szerint történik Tömeges baleset (legalább 4 sérült) esetén a baleset bekövetkezését követően legkésőbb a 2. munkanapon SZÜ írásban külön értesíti a BKSZO-t és JI-t, és ebben az esetben a BKSZO köteles értesíteni a Biztosítót a SZÜ értesítésének kézhezvételtől számított 2. munkanapon beérkezően.

9 24. szám A MÁV ZRt. Értesítője KÁRRENDEZÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍ- TÁS ESETÉN 6.1. A felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó biztosítási eseményeknél a kárrendezéssel összefüggő feladatokat az érintett szakterületek bevonásával a JI végzi. A kárrendezés során a JI tartja a kapcsolatot a károsulttal és a Biztosítóval A felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó káreseményekre beadott minden kárigényt lekésőbb a 2. munkanapon a JI-hoz kell továbbítani A JI a kárigényt az adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat károsult részéről történő aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb az 5. munkanapon köteles a Biztosítónak bejelenteni. A bejelentési kötelezettség az önrész alatti károkra is vonatkozik A JI végzi a MÁV ZRt-n belüli ügyviteli, koordinációs feladatokat (a bejelentés tartalmának ellenőrzését, a szükséges belső vizsgálatokat, a kárigény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratok beszerzését stb.), a Biztosító által kért további információk, adatok beszerzését, valamint az összegyűjtött adatok, iratok Biztosítóhoz történő továbbítását A káreseményekkel kapcsolatos hatósági eljárás során hozott határozatot, a JI a kézhezvételtől követően legkésőbb az 5. munkanapon köteles továbbítani a Biztosító részére A Biztosító a kárrendezésre vonatkozó javaslatát a JI részére küldi meg. A JI az összefoglalót megvizsgálja, és véleményével együtt megküldi a kézhezvételtől számított 5. munkanapon beérkezően SZÜ részére A SZÜ a káreseménnyel kapcsolatosan legkésőbb a kézhezvételtől számított 6. munkanapon köteles kiadni a JI részére a felelősségelismerő, vagy felelősség hiányában az azt elutasító nyilatkozatot. Az utasbaleset- és poggyászbiztosítási esemény amenynyiben a MÁV ZRt. személyforgalmi célokat szolgáló területén történik (azaz nem a személyszállító vonaton), abban az esetben a SZÜ köteles a felelősségelismerő, vagy felelősség hiányában az azt elutasító nyilatkozatot beszerezni a Pályavasúti Üzletágtól. A Pályavasúti Üzletág az ilyen irányú felszólítás után a kézhezvételtől számított 3. munkanapon beérkezően köteles kiállítani a SZÜ részére a nyilatkozatot. A JI a SZÜ nyilatkozatát a véleményével együtt legkésőbb a kézhezvételtől számított 4. munkanapon beérkezően megküldi a Biztosítónak. A biztosító a biztosítási szerződés alapján a SZÜ által elfogadott kártérítés összegét kifizeti a károsult részére A Biztosító minden egyes kifizetésről tájékoztatót küld a JI részére, aki a Biztosítótól kapott tájékoztatásokról nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás adatai a 4.5. pontban foglaltak szerint negyedévente kerülnek egyeztetésre a Biztosító által a BKSZO részére továbbított kimutatással. 7.0 PERES ELJÁRÁS INDÍTÁSA ESETÉN SZÜK- SÉGES INTÉZKEDÉSEK 7.1. A biztosítási szerződés hatálya alá tartozó káreseményekkel kapcsolatban, amennyiben a MÁV ZRt. ellen a károsult (örököse) pert indít a JI köteles erről a Biztosítót tájékoztatni. A tájékoztatásnak legkésőbb a keresetlevél kézhezvételétől számított 2. munkanapon meg kell történnie, hogy a perbe a biztosító beavatkozhasson A biztosítási szerződés hatálya alá tartozó káreseményekkel kapcsolatban a károsult (örököse) és a MÁV ZRt. közötti peren kívüli egyezséghez a Biztosító jóváhagyása szükséges. Ebben az esetben a JI legkésőbb az egyezségkötési szándéktól számított 2. munkanapon köteles Biztosítót tájékoztatni. 8.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK A jelen utasításban nem szabályozott kárrendezéssel kapcsolatos kérdésekben a Az egyes kártérítések elbírálásáról szóló 22/2005. (MÁV ZRt. 28.) és A kárbejelenések rendjéről szóló 62/2004. (MÁV ZRt. 48.) számú vezérigazgatói utasítás előírásait kell alkalmazni. 9.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba MELLÉKLETEK Dr. Mosóczi László s. k. üzletági általános vezérigazgató-helyettes

10 822 A MÁV ZRt. Értesítője 24. szám 1. számú melléklet Adatlap (baleset és baleseteredetű poggyászkárokhoz)

11 24. szám A MÁV ZRt. Értesítője 823

12 824 A MÁV ZRt. Értesítője 24. szám 2. számú melléklet Megnevezés kapcsolattartó telefonszám Fax: cím vagy Allianz Hungária Biztosító ZRt. Call center 06 (40) Budapest Életbiztosítási Szakkezelési (központ) Pf. 11 Szekció Személyszállítási Üzletág Lóha Judit (01) (01) mavrt.hu Jogi Igazgatóság Dr. Laboda József (01) (1) Biztosítási és Koordinációs és Dr. Nógrádi Mária (01) (01) Szakértői Osztály Pályavasúti Üzletág Varga Márton (01) Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Németh Anikó. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly

Gépjárműadó tájékoztató év

Gépjárműadó tájékoztató év Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról; 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 326/2011.(XII. 28.) Korm. rendelet; 35/2008. (XII. 31.) PM. rendelet. Gépjárműadó tájékoztató

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

1. a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra,

1. a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. Tel: (42) 530-030 Fax: (42) 230-583 E-mail: nyirpazony@nyirpazony.hu Honlap: www.nyirpazony.hu Tájékoztatás gépjármű adóról Ny:0013 A gépjárműadó 1992-es bevezetésére

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni?

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 304/2009. (XII.22.) Kormány rendelet alapján a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 8 napon belül az eladó tulajdonos

Részletesebben

7. szám 123. évfolyam 2008. március 14. TARTALOM

7. szám 123. évfolyam 2008. március 14. TARTALOM 7. szám 123. évfolyam 2008. március 14. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 6/2008. (III. 14. MÁV Ért. 7.) PÁVIGH. sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Általános tudnivalók: Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. A helyi adókról

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Ügyleírás TEHERGÉPJÁRMŰ UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

Ügyleírás TEHERGÉPJÁRMŰ UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ Ügyleírás TEHERGÉPJÁRMŰ UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval járó közterhek

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

Ügyleírás AUTÓBUSZ, NYERGESVONTATÓ, A LAKÓKOCSI, ÉS A LAKÓPÓTKOCSI UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

Ügyleírás AUTÓBUSZ, NYERGESVONTATÓ, A LAKÓKOCSI, ÉS A LAKÓPÓTKOCSI UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ Ügyleírás AUTÓBUSZ, NYERGESVONTATÓ, A LAKÓKOCSI, ÉS A LAKÓPÓTKOCSI UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Ügyleírás IDEIGLENES FORGALMI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ GÉPJÁRMŰVEK ADÓJA

Ügyleírás IDEIGLENES FORGALMI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ GÉPJÁRMŰVEK ADÓJA Ügyleírás IDEIGLENES FORGALMI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ GÉPJÁRMŰVEK ADÓJA A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Tájékoztató a helyi adókról

Tájékoztató a helyi adókról Tájékoztató a helyi adókról ÉPÍTMÉNYADÓ Az építményadóra vonatkozó szabályokat az 1990. C. törvény, illetve az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete tartalmazza. Adóköteles az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Ügyleírás SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

Ügyleírás SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ Ügyleírás SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alapvető szabályairól

Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alapvető szabályairól 34. számú információs füzet Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alapvető szabályairól Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó 1, köznapi nevén a vagyonadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Eljáró szervezeti egység: SZMJV Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály, Szolnok, Kossuth tér 9. fsz. 27. Fontos FONTOS

Eljáró szervezeti egység: SZMJV Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály, Szolnok, Kossuth tér 9. fsz. 27. Fontos FONTOS Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Adóigazgatás. Építményadó

Adóigazgatás. Építményadó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Tisztelt Adózó! - az adófizetési kötelezettsége szünetel, illetve ha - a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg;

Tisztelt Adózó! - az adófizetési kötelezettsége szünetel, illetve ha - a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg; Az EGER1570 MENT számú gépjárműadó bevallás kitöltési útmutatója. (A nyomtatvány a 2015. január 1-jét követő adókötelezettségek változás bejelentésére szolgál.) Benyújtható elektronikusan az ügyfélkapun

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben