Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A Maróti Hírek jogutódja.'::::: Tiszte ettel meghívjuk Pi ismarót lakosságát' nyaralóit' vendégeit az évi..n y,ln n ÚQ súzra ri' programjaira Augusztusl9. csütörtök: Borkóstoló ésborversenva Ku túrotthonban Zene,büfé Augusztus20. néntek: Térzenea Koaársaság téren Kozreműktdik a dunabogdányifúvószenekar l1.r5 r l.30-. a' Úi kenyérmegáldása, Únnepi megem ekezés' kenyérszelés Nosáalsia discoa Kultúrotthonban Büfe Augusztqs21. szombat: Sportdélelóttasportpályán Megnyitja az Aranycsengő Mazsorett csoport Találkozunk a Duna-parton! Gyermek ésfelnőtt játékosvetélkedők 13.30r5.30- SzőI az ének,de nem csak a Dunapartiaknak Köszontő, kenyérszelés ló.00 - Karda Beáta Simly Show-ból Jonny zer{ésparódiája gitárkísérettel Aranycsengő Mazsorett csoport A színpadon: Boroshazi Barbara éspiatrik Zsvzsanna Zene:,,HENRYBAND" KÖzben: kb TéhortiJz ésiüzijíiték Jiijjenek eiés érezzékjól magukat! \

2 PÜismaóü Hírck. 99. Aucuvtu Babits Mihá y: Imre herceg (részlet),'.'.lstvanatyád,első szentkiíáüy nem átkot,nem bosszútrendeltéskíviínt' hanembölcs alríeathűvös fiirdejét' mosni a kudarcbatört magyarlázfejét. Németnevethordtá éshordtálgörög kereszteta bő búsmagyariing fölött, s nemröpködött ünng<id,lefogta nehéz lancával a Kereszt,mint bölcs szemérműkéz. Szárnyacsukvaa rabló ös madarturul ember.alázatots illemet tanult, hogy mint atyádhag5,ta,azegyház e é hullviírr,amely Krisztusbanmindenemberé,. ispánokategykéntésvitézeket megbecsiilnélmindenjóembereket, mivel mindenemberistennekfia s csak az alázatosságnyugodtglória. Igy oktatottistválr,éshogy országod ereje,ha ígytéssz,lészenistápod, de ha konok gőggel ülsz nyakiíra,csak veszedelmet szignálandkirályságodnak..''' ooooooooooooootoooooooooooooo Szabó Lőrínc: A nyárvégi naphoz Ne menj le' szépnap,. gal,inagy nyarunk úgyiscsak emlék.ésha kihúnysz.a gvors estékmár rögtön őt idézik, azöregen születő, irigy ősá. Ne menjle! Ami hátravan,oly'kevés a boldogság.hogy miir neki fájdalom nélkíiltrülni sem tudunkés mégisez, ez a kevésa kincsünk. ezt, ezl"szeretném menteni,nflrjtani" a fényutolsó csókjait ésvelük az i{uságot,melynekeddig sohasehittemáz elmúiását. Búcsúmikell. de adj nekem'égrlrfu:g. adj hosszubúcsút, hogy ne legven nehéz. ne legyen túlnehéz viselni' amijön,a hidegéjszakátlóh' szoktassa rossáoz' sors!a tied vagyok, halálos alkony, de ha soká ragyogsz s mindenhúsútjátjrírvalassan megkötöm énis a csöndes alkut: Könnyebb lesz menni ésbeivott ttized egy darabigmégsíromis átsüti, ahogyaz anyám testefűtött, mégmielőtt a világrajöttem. s.i VIII éúh vam 6 Szám ovodai hírek Végre nyár van. Az iskolások otthon vannak, az ővoda azonban nyáron is nyitva van. Ilyenkor egy csoport mtiködik csak. A kiscsoportosok' a kozépsőstik és a nagycsoportosok egytittjátszanak, ebédelnek"pihennek délután. Ilyenkor sok időt töltünk az udvaron, amikor az idő engedi' fiirdünk a medencében.sajnos ezen a nyáron idáig nem sokat tudtunk fiirdeni" mert nem volt olyan jó idő. Foglalkozások ugyan nincsenek, de a bentlévő óvónók minden nap kezdeményeznekvalamit. Rajzolnak, festenek, gyurmáznak a gyerekekkel, verset, mesét mondanak. Csütörtokin mindig testnevelésvan. A munkából is kiveszik a részüketa gyerekek. Segítenekgereblyézni, az ágakat összeszedni és a kiskertet rendbe tenni. Sokal sétálunk,kirándulunk a környéken. Augusáus első két hetében takarítási szünet van az óvodában. Ilyenkor az óvoda zírva tari. A nyáron járó gyermekek is szabadságot kapnak. Szüleik, nagyszüleik, vagy rokonaik vigyáznak rájuk. A nyár a szabadság arra is lehetőségetbiztosít, hogy többet egyt'tt legyünk családunkkal, gyermekeinkkel. Kirándulni, esetleg nyaralni menjiink, legalább egy.két napra. Csak egymással foglalkozzunk. MegttrjÜk a munkában, az óvodában toltött hossá napok sorát, és egy kicsit másképpen teljenek napjaink, mással foglalkozzunk" feltoltődjunk. Kívánupk a nyár hátralévó részéremindenkinek mégegy kis pihenést,kikapcsolódást. Szeptember l-jén egy alaposan kitakarított és újjávarrízsolt óvoda várja majd a régiésaz új óvodásokat. Az iskolát kezdő nagycsoportosok számára pedig új élet kezdódik, az iskolás évekhosszúsora. E néhánysor után álljon itt egy történet Robert Fulghum-tól arról, hogy: Mór az ó,vodőban megtanultam mindent, ami igazán.fontos,,csaknem mindent, ami az életben való helytallashoz és köveíendci magatartáshoz tudni kell, már az óvodában megtanultam. A böicsesség nem q diploma hegmagasaban leledzeít, hanem ott lapult mar a kiscsoport homokozójaban. - Ilyen eqc/szerű dolgokat saiátítoítam el: osztozz me5; mindenen!,jatssz tisztességesen! Ne iiss meg masokat! Mindent tégt vissza oda, ahol tqlaltad! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsanaklt, ha megütittél valakitl Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét!a meleg piskota és a hideg tej egészséges!elj kieglensúlyozottan! Egt keveset tanulj, eg/ kicsit gondolkozz, rajzoli, fess, énekelj, táncolj, jtitssz ésdolgozz minden nap! - Ebéd után szundíts eg,,bt! Ha kilépsz az utcara, üg;elj a forgalomra, fogd meg a párod kezétésmaradj a Íöbbiekkel! - Allj készen q csodára! Emlékezz csak a babszemre a tejfölöspoharban! Gyökeret ereszl, S a kis növény kiserken a

3 Pi ismarótihírek- 1999' AuousátJs V l ÍÖldből, sziníe nem ls éríjijk, hoglan és miért, de mindannyian i lyenek vagrunk. - Az aranyhalak éshörcsógók, meg afehér egerek, sőt, még a tejföitspohárba dugott babszemek is elpusztulnak eg/szer, Mi sem vagrunk kivételek. - Azutan emlékezz a k)rynre, amit.először olvastál, és a legfontosabb szóra, amit Íanultal: UISS! Ebben valamiképp benne re'jlik minden, amit tudnod kell. Szereteí, tisztalkodás, környezetvédelem, politika ésjózan éiet. - Gondold csak el, mennyivel jobb lenne a vilag, ha délutan háromkor a föld minden lakoja piskotát és tejet venne magahoz, aztan a talraró aló bújna, hogl szundítson egtel. Ha az országok legfontosabb vezérelvévéválna, hog mindent tegtenek vissza oda, ahol találtak' és rakjanak rendet maguk utatl. S barmennyire idős vagg,,,akkor is igaz mqrad, hogt ha kilépsz az utcara, üglelj aforgalomra, fogd meg a párod kezétésmaradj a tóbbiekkel.,, t}jsághygyu áné óvodavezető XXXxxXxx{ltxxXxxX}EXXXXXX}EXxX :{tx}t}í. t..ntetti*,t* Az előzőekben a felnőtt' szülő - gyerek kapc-solataról volt szó a,,nagy'' szemsztgéből. Most nézzúkugy{nezta,,kicsi'' szempontjából: 1. Ne kényeáess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit kérek, csupán kipróbálom' hogy mit csikarhatok ki Tőled. 2. Légy velem határozott. E,z azért fontos nekem, meít.ez á)tal érzemmagam biztonságban. 3. Ne eng.edd,hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki ezekre meg ídejekoránfigyelmeáethet. 4. Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen valójában vagyok. Ezze csak azt éred el' hogy ostobamódon',nagy''-kéntpróbálok viselkedni' 5. Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el. ha kettesbencsendesen elmagyarázod, hogy miben hibáztam. ó. Ne tégy úgy' mintha a hibáim bűnök lennének.a kettó Összekeveredése megzavarja bennem az értékek mestanulását. 7. Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem van aría, hogy. fájda mak árán - magam tapaszta jam a következményeket' 8. Ne vedd rossznéven,ha azt mondom: ',nem szeretlek''. Legtobbsztr nem Te vagy az. akit nem szeretek,hanem azt a hataimat, ami megakadályoz, hogy kedvem szerint cselekedjek. évfo vam A Szám 9. Ne törődj sokat apró egészségipanaszaimmal. Néha csak azt szeretnémelérni,hogy figyeljenek rám. 10. Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörttlődsz" csak úgy tudok védekezni,hogy süketnek tettetemmagam. 11. Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni magam. Ezért tűnik úgy néh4 mintha nem lennék,,becsületes''. 12. Ne réuz e, ha kérdésekkelfordulok Hozzád Ha nem válaszolsz, egy idó uián azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést,és máshol keresek vá aszt a kérdéseimre. 13. Légy következetes! Ha irem vagy az, zavartnak érzem magam ésnem tudok többé bízni Benned. 14. Ne mondd nekerrl hogy félelmeim butaságok. Nagyon is valóságosak ezek a felelmek, és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz megérteni. 15. Sose tégyúgy, mintha tökéletes éstévedhetetlenlennél. Túlságosan nagy esz a csalódásom, mikor rájövök' hogy egyik sem vagy. 16. Ne gondold,hogy elvesziteda tekintelyed,ha bocsánatot kérsz tőlem. Becsületes bocsánatkérés meles érzéseket ébresa bennem irántad. 17. Ne felejtsd el' hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a próbáikozásaimba, nem tudok megienni ezek nelkül. 18. Ne fe ejtsd el' hogy milyen gyorsan felnovök. Biztos nehéz Neked velem lépést tartani, de kérlek' legalább próbáld meg. 19. Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértésnélkül, talán nem is kell eá neked mondanom. Vagy mégis? 20. Kérlek' tartsd magad jó kondícióban éslégy egészséges. Szükségemvan Rádi (Fordította:dr. Balazs Márta)

4 Pilismaóti Hírek Auguvtw Vl l Mi yen szülő kell nekem? Milyen szülő kell nekem, elmondom énrendre. Vonatkozik míndenkire: gonoszra ésszentre. Aá akarom' hogv a szülő'.. tudjon lufit fujni ésmozgatni bábut" bújócskábanjól elbújni tv sem baj,,ha nem tud! Tudjon nekem vásárolni mindenfe e dolgot, babát' rágot, villanymozdon1t...a2sem baj ha nem tud! Legyen erős, legyen okos, legyen szépésnem rut! Fusson gyorsan' háromszázza...a2sem baj ha nem tud! Védjenengem mindenkitól, süssön rájuk ágyut! Küzdjon órtem oroszlánkénti..hát...az sem baj, ha nem tud... I{iggyenbennem,bizzon bennem" mélyen'mint a mélvkút. akárki mcrnd.akármit is! Az már baj' ha nem tudj Mégis-mégisa legjobban áhítozom azután" hogy legyen nékemmindörökké anyukam ésapukam! PéteriZsolt Vis:ontlátásra '! fti thné Farkas Zs uzs ann a BenkoyiÍs JadÍt: május 17. Sok ember számára ez csupán egy átlagos hétkoznap,míg másoknak egy kis pihenőt jelent, hisz ez a nap tanítási szi.inet a legtobb középiskolában' De néhány diákot ennél sokkal emlékezetesebb esemény kapcsol e naphoz. Ekkor kezdődött meg a középiskolát ezár(l és egyetemi' Íöiskolai továbbtanulásra. képesítő vizsga: az érettségi. Ez valóban.csupán egy több hetes, sok végzós diakot jelentós mér'tékben] igénybevevő idószak kezdete. Utó ag,..,. :., r::rl: 4;,1,,,,,,,,1,.'.. r.:irr: rr édo vam 6 Szám visszatekintve, mégsem tűnik olyan nagy megpróbáltatásnak. mint ahogyan aa korábban hittuk. De néhány héttel ezelótt még életiink eddigi legnehezebb akadályakéntgondoltunk rá. Hiszen négy év sok idő, és az érettségi vizsgán a középiskolában eltoltött idő alatt megszerzetttudásunkról kell számot adni. A felkésztilésrőlmindenki más nézeteketvall. Van, aki mar hónapokkal korábban megkezdi az ismétlést,az ismeretek felfrissítését, de akadnak olyanok is, akik az egészetinkább az utolsó pillanatra hagyjak. Bármennyire is felkészült vagy, a,,nevezetes'' dátum közeledtével egyre inkább elfog a pánik. Valójában a sok tanulás viseli meg a diákokat' illetve a szetyezet jelentős megterhelésénekhatására létrejött állapot: az egyíeerősödő stressz. Kívülről az ember gyakran teljesen nyugodtnak tűnik' de a belső feszültség napról napra csak egyre fokozódik. Már nem bízol magadban, kicsinyesen leértékeleda tudásod mások előtt is. Már képtelenségnektaítod azt, hogy ilyen rövid idó alatt mindent, megtanulj. Még korábban azza n}ugtattadmagad:,, Másoknak is sikerült, pont énne lennék rá képes?'' - most ebben is kételkedni kezdesz. Arra gondolsz' hogy biztosan csak szerencséjük volt. Természetesennem tekinthető utolsó dolognak az sem, hogy vajon Fortuna istennő neked (is) kedvez-e, de nem szabad elfelejteni egy nagyon lényeges dolgot: azt, hogy idáig eljutottál' nem a véletlennek, vagy éppen szerencsés csil agzatodnak köszonheted, hanem csakis magadnak és a TtlDASODnak Egy idő után már csupán egy cél lebeg előtted, hogy végre túl legyél mindenen, bármilyen eredménnyel. Viszont amikor már bent vagy a tanteremben,ésott ülsz a padban a székeden és hallgatod a feladatokat' iassan megnyugszol. orömmei nyugtázod magadban, hogy mégsem volt hiábavaló az elmúlt időszak megfeszítettmunkája. Mindent senki sem tudhat. Ezze taniraid is tisaában vannak. Megpróbálnak megnyugtatni lmár ha ez lehetséges/ és mindent elkövetnek. hogy a lehető legtibbet hozzák kt belőled és a legjobb eredményt érd el. A rendelkezésedre álló idő gyorsan eltelik' ós mikor újra átlópheted az iskola küszöbét/már kifelé sétálva/hatalmas tehertől szabadulsz meg' ésújramegkönnyebbülsz. Vége van. A z a p1 anatminden eddigi nehézségért karpótol, amikor kezedbe kapod aa, a jól megérdemelt,kemény fedelű kis kónyvecskét, az ERETTSEGI BIZoNYITVANYt.. Ez a dokumentum mindenkinek mást jelent. Van' akinek az eddigi időszak lezárásának bizonyitéka, másnak egy új iskola megkezdésénekfeltétele,de lehet, hogy csupán egy újabbpapír,amivel mások előtt dicsekedhet. Brírhogy is van, abban mindenki egyetért,hogy ez o.izony a hasznos és kemény munkával eltoltott hosszú évek iól megérdemeltjutalma.

5 Vízkárok Pilismaróton Sziímtalanszor beigazolódotr miir, hogy mennyire ta iúóak az idő1iírássa kapcsolatos népi megfig'velések.az idei esős, borongós Medrírd-napot is köl,ette a 40 napig tartó csapadékos idő, ami cmberemlékezet óta va ószínűleg a legnagyobb mennyiségű esőt hoz,ía' Az' ország legtobb településéhez hasonlóan községíinkben is je entős károkat okozott a június 15-én, l8-án' 22-én lehullott csapadék.anrelyet a falun átvezető vízfolyások, víze vezető iirkok nem tudtak befogadni. A l8-i keddi esőzés ielentős mennyiségű iszapot 'hordott az Esztergomi útra, ltt-iin és 22-én a Malom-patak kiíépettmedréből, keritéseket. támfataliat, melléképületeket mosva el, pincéket ára.szt\,ae. rengeteg iszapot. lrordalékot hagyva maga utiírr. Az. Ad1 Endre utcai és Esáergonri úti híd közötti szakaszon tönliretette a burkolt medret, mógbontotta a terméskő tiímfalat és a Pataksor egy. részétis elmosta az áradat. Villanyoszlop süilyedt nleg. gazvezeték.épülő s.zennvvízcsatorna-rendszersérült meg. A utca alsg részén lerakódott hordaléktól gyakorlaiilag lun1adi cltünt a patakmcder. a r'íz elsodorva 2 fahidat szabadon zuduft á művclés a att lélő termőföldre" a Drrna-partralcvezető köátra. Azokban' az utciíkban. aho nem a patali..tarolt.', a pincékbe az utciiról lczúduió csapadékvíz.vag-y.az esőzéseket kovető magas talajr,iz okozott problémákat. A rendkivüli időirirás leíialább 60 akásban okozott kisebb.naglobb kárt. amel1ck robbsé-ge sajnos va-q} nem volt biztosíl'va. vagv a biztosító nem fizet az' adott káresemén're. A kifu"felmérésutiín készült szaliértői vélemén5.szerint at, örrkormánvzati tula.idont órirrtő vízliár clháfításíífatöbb, rrrint 34 nril ió forintra lerrneszükség.amit községünk saját erőbo nem tud r,állalni" czért a Megvei Terülctfejlesztési Tanácshoz fordultrrnk támogatásért. A rendkíviili természeti csapások elhárít'ásiira elkilönitett.'vis maior.. keretböl 5 miilió fonntot kaptunk, ami talán a legsrirgósebb munliák elvégzésére sern lesz elég. IVlcgrendítő látr.ánr, r.olt az Ad1 utcár a rompöligő patakkal szcmben r'égigmenrri.az emberek. idősck ós fiatalok - döbbenten. szinte csodálkozva, ho5- i ven nem csak távoli országokban, hanem ná rrnkis meglörténhet. álltak a kapukban. A víz sokadszor. ismét megmutatta félelmetes ereiét.és közben nern lehetett rrerngondolni a beszántott l'íze vezetcikre'a szeméttő eldrrgrrlt efolvókra. a betemetett árkokra. a tisztítatlan patalimedrekre. A statisizlikrikszerint száz évbentaliírregy_szeresik rovid időn belül ilyen menn1'iségű eső. Ekkora intenzitású csapadékra 'nag1, fudszelvény.t, patakmedret ncrn lehet méretezru' tehát ea a természeti csapást - annyi más magvarországi települóshez hasonlóan - elkerülni nem. esetleg en},hitenilehetettvolna. Kisebb lett volna a kárunk; ha a hiízaink előtti iírkot rendszeresen takarítottuk r'oina. ha a kertünk végében folyi patakot nem szemétlerakóhelynek hasmáltuk volna, ha esetleg még időrúiént meg is tiszíitottuk volna a medret a belenőtt cseriektol betogo faágaktól (ha hivata osannem is a mi feladatunk lenne.) Elnézve a pusáítás utani tájat felmerül a kérdés' hogy évi rendszerességgel ismétlődő, a lakosság szítmwa rngyenes iomtaianítás után, a patak.,természetes; hordaiékrírrakleil-e tekinteni a kidobott villanyüojlert. híítőt,mosófazekat? Burainé Tóth Julianna műszaki előadó 100 évesgizi nétú Eichenvalder Józsefné sz. Wavrovits Gizella június Ió-án ünnepelte l 00. sztiletésnapját. Ebből az alkalomból Pilismarót apr4ia és nagyja koszöritttte a kulturotthonban. Az iinnepségen Benkovics Lrísztó polgrírmestor úrtól megtudtuk, hogy visszanéz;ve az anyak<inyveket, ilyen még nenr volt a A polgiírmester ur a virágcsoko' méilé átnyujtotta!úb*o Góncz Arpád jókíviínságait tartalmazó enrléklapot. Gizi néni 1l gyermeket szült, és jelenteg 6 el' Úunokaja' 24 dédunokájaés 1 tikunokája van. A megielent családtagokon kívül. az óvodások' iskolások. ÖNo es a Nyugdijasklub is átnwjtatla jókivrtrságait. virágait. Gizi néninek a Pilismaróti Hírek minden olvasóiá nevébentovábbi jó egészséget ésméghosszabb életetkívrfurunk. trerj.qrbftsp"i.ararnl\fínf'.af.qfr8ííefbf Nvári ka eidoszkóp figyizzuk a súlpnkre! NyÉn. on különösen ktinnyű elhími, s rríadiisulez egy ideig mégfel sem ninik. Lengébb öltözetben jrírunk, előszereteuel veszrink fel klnnyen tágu ó trikókat" bő szokn1'rákat vagy nadrágokat. A shandon akrír hetekig csak különböző furdőruhríkatvise1iink. Gyakran az ősz elejét derül ki: aiig tud.iut magunkat belepréselnikedvenc ruhadarabiaink-ba Hogvan lehetiink fitek és fiirgék. anélkiil, hog}_elhím{ínk?-ime ar' o asz diétáunkegvesületénekötletei. - Hetente lriírornszor töltsünk háromnegyed ónít a szabad levegőn. Setál1unk. gvalogoljurk tempósan.. Ehetiink nokedjit. spagettit és kenyeret' de módjával. Viszont ne Jeg}'ünkrá sem.tejszínhabot, sem zsirt, mert a zsiroi kumpli üszont kikerekíti az idomokat. A kenyérre sem kell vastag szalrími karikríkat szelni. E{tik be kevesebbeli - Aki nem akar elhízri' mérsékeltgntegyen olajat és zsitt tz elkészítendőételekhez.a salátíkhoz sem kell rendszeiesen kalóriadús önteteket felszolgálni. - Naponta egyiilrk keveset, de azt többször! Tartózkodjunk attol, hog'v este repedésigjóllakunk. Ez hizlal' de garantiíltanrosszul is alszunk tő c. - Ne nyeliük le két perc alatráz ételt! AZ ételekefrágiuk meg vagy osszuk tóbb kisebb faiaüa. Minden étkezéshezfogyasízunk bíetőség szennt zöldséget lagy gyiimölcsöt. Aki ezt megteszi, nem lesi szükségehashajtóra, de vitamintabletufu.asem. - Hetente legalább egyszer ke.rüljön haléte az aszta,ha n<ise1.a ; ftilo, 1e egben fogyess'unt elegendő folyadékot Ne csak az étkezésekalkalmával igrunk i"izet vagy ásvrfuryvizet.a vizet mindig kortyoljuk, ne igyunk meg egyszelre egy egészüvegryit. - Ha'szomjasak vag1unk' ne igyunk culaos limonjdékat' mert ettől csakjobban szomjazunkmajd. Éftik be kevésalkohollal. - Ne legyünk a fiirdőszobamérleg rabjai Éljilnk egészségesen'ne mázsáljuk magunkat szüntelen. Attól ugyarris...pp.t s"* leszünk karcsúbbak. '' oooooooooooooooooffiő3öős636,ó")

6 Pilismaróti Hírek Aususztus flsrert- VIII routt Az idei nyár bővelkedett csapadékban.néha talán már úgy gondoltuk tú sok is jut belőle. Vannak olyan növények, melyeknek hasznára vált, de vannak olyanok, amelyek megsárgultak a sok esőtől. Sajnos a gyomntvényeknek is igen kedvező vo t azid61árás' a kiskerttulajdonosok bánatára. Szinte lesben kellett állni, mikor lehet kimenni a kertbe gazolni. De a kiskerttulajdonosok azért mindig öröm egy-egy szép virág vagy jól termett zöldség-gyümolcs. Most már szinte minden hétrejut valamilyen zöl5[,gégfele betakarítása.ha mégnem tett{ik meg" szedjük fg[a vörös és fokhagymát. Helyéá mégültethetúnt uooitat, filabauot. e bokor és karósbabot folyamatosan szedjuk' A burgonya felszedésétis megkezdhetjük, ha mar nem megy a héja. A következő éwe is gondolnunk kell. Most telepítstik a szamőcát' vessük a sóskát. A virágoskertben a tavaszi virágok hagymái ismétvisszakertilhetnek a foldbe. A gyepet sztikség szerint 7-10 naponként vágjuk' és augusztus közepetol újatis létesíthetünk. A jó kiskertész nem feledkezik meg a vetőmagok gyijtéséról. A legszebb, legegészségesebbntvényekról szedjük a vetőmagot. Szobanövényeink kozül az amorilisz és karácsonyi kaktusz öntözésétfolyamatosan csökkentsük. A virágoskertek csodáíatos színpompát nyújtanak: cínia, őszirőzsa, dáha, rőzsa..' E csodálatos színpompából bővet juttathatunk azoknak az ismerősöknek, akik ebben a hónapban ünnepelik születés vagy névnapjukat. S kik a hónap névnaposaink? Boglárka' Krisaina' Ibolya, Lórinc, Zsuzsanna' Klára, Ilona" István, Lajos, Erika. Pintét Zsuzsanna x J.r *r r.r r.a.xr r r r r r r r.**r ****rtjx::"i:u*. ** Pievelem, ne hagyjuk átfn wqm Á szám Mind a paradicsomon, mind a paprikán lévő baktériumos megbetegedések ellen csak rézkészítménnyel"ilietve Kasumin L-lel léhetvédekezni. Az állókultúrak kozül legsúlyosabb problémák a szőlőkben vannak. A peronoszpóra levél és fiirtfertőzése fokozódott. Az elmúlt napokban már járványos méreteket öltött a fertőzöttség.az érzékyenfajtákon a lisáharmat is elérte a veszélyességi küszöbértéket (2-5%), mely a. furtokre vonatkozik. A botritiszes furtok száma is egyre szaporodik. Ahol elmaradt a zöldmunka vagy jégverés volt, illetve a tarkaszőlőmo y láwái károsították a bogyókat, ott már jelentős fertőztttségektaiálhatók. A legtobb növénynél még nagyon sok idő áll rendelkezésre a betakarításig. Ha az időjárás továbbra is ilyen változékony marad, a védekezést nem szabad abbahagyni. Bármely készítmény kerül felhasználásra. az elóírt óvó rendszabálvok betartása kötelezo Lányok. asszonyol I Siités.főzés Több ismerőssel beszé getve aría a megállapodásra jutottunk, hogy a zöldbabot jobb iivegbe elrakni, mint a mé yhűtőbe.ime egy recept az eltevéshez: 1 kg zöldbab 20 dkg só 10 dkg kristálycukor l kanál szalicil Egy éjszakátállni hagyjuk ésmásnap üvegekbe rakjuk. Iuttis-kpéru- 6 dl lisa, 5 dl kristálycukor, 1 csomag sütőpor. Ezt tsszekeverjük. A mennyiségfelét kivajazott tepsibe tessztik, Rá 50 dkg túrot' majd a másik fele keveréket.5 tojás és fél liter tej keverékével meglocsoljuk. Rá vajszeletkéket vagdosunk. Kb. 30 percig stitjtik, még szép piros lesz a teteie. Jó étvágyat! A növényeket krárositó betegségek, rovarkártevök elterjedését,kartételuk mértékételscisorban az időjárás milyenségehatározza meg. Az idei évbena szeszélyességa jellemző fogalom az időjárás változékonyságára. Ennck megfelelően szinte minden károsító előfordul a növénveken. A legnagyobb problémák a burgonvaés a paradicsomtáblákon vannak. aho a fitoftórasomba vészszerűenpusztítjaa lombozatot, de a terméstsem kíméli. Az elmúlt esők újabb fertőzési hullámot indítottak el, amelynek kivédésétaz is nehezíti, hogy a paradicsom betakarításra alkalmassá válik' gy a Vegyszer megválasztását körültekintóen kell végezni 1éieimiszeregés7ségügyi várakozási idő betanása vógett). 6

Kisgyerekek kérik szüleiktől...

Kisgyerekek kérik szüleiktől... Kisgyerekek kérik szüleiktől... 1. Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki Tőled. 2. Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem,

Részletesebben

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2.

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Oázis Az életet szolgáljuk Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Örömeink A Kiadó és a Szerkesztő előszava Kedves Olvasók! 3

Részletesebben

SZEMELVÉNYEK. Bíborka, 13 éves (másfél éve cukorbeteg) - Anya szemszögéből

SZEMELVÉNYEK. Bíborka, 13 éves (másfél éve cukorbeteg) - Anya szemszögéből SZEMELVÉNYEK Hétpettyes Angyalok történetek cukorbeteg gyermekekről, nem csak cukorbetegeknek Minden tömegben vannak emberek, akiket észre sem vesznek, és akik csodálatos hírnökök. Ők maguk sem tudják,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni?

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni? Ingyenes magazin l I. évfolyam 1. szám l 2006. augusztus Az iskola nem pótolhatja a szülõket Adómentes iskolakezdési támogatás Gyermekeink õszi ruhatára Kismamanapló: Sírni hagyni? Az unoka nem a mi gyerekünk!

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva TERÁPIUM 2015./I. évfolyam 1. szám A Félúton Alapítvány kiadványa Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség Visszavezetni lassan, kézen fogva Vissza akartak kapni mint apát

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

2009. április 17. Ára: 110 Ft. A Képviselő-testület legutóbbi

2009. április 17. Ára: 110 Ft. A Képviselő-testület legutóbbi Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban! XIX. évfolyam 4. szám Térségi siker a Syngenta Borversenyen Izsáki borász sikere a borversenyen, a Birkás Pincészet Elizabeth Cuvée boráért Quadris

Részletesebben

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás Dr Doren Virtue Angyalokkal gyógyítás Párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal Köszönet nektek, Angyalok, kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok, szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.

Részletesebben

20 éves a Magyarországi PKU Egyesület

20 éves a Magyarországi PKU Egyesület 61. szám XVII. évfolyam /1 A MAGYARORSZÁGI PKU EGYESÜLET LAPJA 2010. március HUNGARIAN SOCIETY FOR PKU 20 éves a Magyarországi PKU Egyesület TARTALOMBÓL: 20 éves az Egyesület...2 Közérdekű, Főzőcske...9

Részletesebben

A Farkasréti Általános Iskola diáklapja. Szép Ernő: Szívből. Tanítnék játszani, Gyermeknek látszani, Kinek kell,

A Farkasréti Általános Iskola diáklapja. Szép Ernő: Szívből. Tanítnék játszani, Gyermeknek látszani, Kinek kell, A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2014. május június Szép Ernő: Szívből Ki kérdez meg engem, Szívem a mellemben Hogy dobog, mit dobog? Hogy én mit gondolok, Hogy én mit takarok, Hogy én mit akarok,

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári:

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári: Az Ipolyszakállosi Alapiskola és Óvoda lapja 2011. február www.zsipelsokolec.edu.sk www.zsipelsokolec.edupage.org A TARTALOMBÓL: VIA NOVA beiratkozási körút iskolaérettség sikereink interjúk pedagógusainkkal

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim...

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim... www.gyongyos.ofm.hu Karács on y XVI. évf. 3. szám 2011. december Az élet öröme Cserkészavatás Régi és új kincsek Katekumenjeink Lássátok meg testvéreim... K ö s z ö n t ő Már többször nekiugrottam a köszöntőnek,

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK?

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? Munkafüzet diákoknak a A médiaismeret tantárgy alkalmazása a hátrányos helyzetû diákok képességfejlesztésében címû pedagógus-továbbképzési programjához Budapest, 2008 A MANUSH

Részletesebben

KÜLMISSZIÓI IDEGENEK A NAGYVILÁGBAN. híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez! 2015.

KÜLMISSZIÓI IDEGENEK A NAGYVILÁGBAN. híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél többekhez! 2015. NEMZETKÖZI LIEBENZELLI MISSZIÓ Molnár Mária Külmissziói Alapítvány 2015. február KÜLMISSZIÓI Ingyenes folyóirat (költsége 250 Ft). híradó Köszönjük, ha támogatja lapunk terjesztését, hogy eljuthasson minél

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben