Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A Maróti Hírek jogutódja.'::::: Tiszte ettel meghívjuk Pi ismarót lakosságát' nyaralóit' vendégeit az évi..n y,ln n ÚQ súzra ri' programjaira Augusztusl9. csütörtök: Borkóstoló ésborversenva Ku túrotthonban Zene,büfé Augusztus20. néntek: Térzenea Koaársaság téren Kozreműktdik a dunabogdányifúvószenekar l1.r5 r l.30-. a' Úi kenyérmegáldása, Únnepi megem ekezés' kenyérszelés Nosáalsia discoa Kultúrotthonban Büfe Augusztqs21. szombat: Sportdélelóttasportpályán Megnyitja az Aranycsengő Mazsorett csoport Találkozunk a Duna-parton! Gyermek ésfelnőtt játékosvetélkedők 13.30r5.30- SzőI az ének,de nem csak a Dunapartiaknak Köszontő, kenyérszelés ló.00 - Karda Beáta Simly Show-ból Jonny zer{ésparódiája gitárkísérettel Aranycsengő Mazsorett csoport A színpadon: Boroshazi Barbara éspiatrik Zsvzsanna Zene:,,HENRYBAND" KÖzben: kb TéhortiJz ésiüzijíiték Jiijjenek eiés érezzékjól magukat! \

2 PÜismaóü Hírck. 99. Aucuvtu Babits Mihá y: Imre herceg (részlet),'.'.lstvanatyád,első szentkiíáüy nem átkot,nem bosszútrendeltéskíviínt' hanembölcs alríeathűvös fiirdejét' mosni a kudarcbatört magyarlázfejét. Németnevethordtá éshordtálgörög kereszteta bő búsmagyariing fölött, s nemröpködött ünng<id,lefogta nehéz lancával a Kereszt,mint bölcs szemérműkéz. Szárnyacsukvaa rabló ös madarturul ember.alázatots illemet tanult, hogy mint atyádhag5,ta,azegyház e é hullviírr,amely Krisztusbanmindenemberé,. ispánokategykéntésvitézeket megbecsiilnélmindenjóembereket, mivel mindenemberistennekfia s csak az alázatosságnyugodtglória. Igy oktatottistválr,éshogy országod ereje,ha ígytéssz,lészenistápod, de ha konok gőggel ülsz nyakiíra,csak veszedelmet szignálandkirályságodnak..''' ooooooooooooootoooooooooooooo Szabó Lőrínc: A nyárvégi naphoz Ne menj le' szépnap,. gal,inagy nyarunk úgyiscsak emlék.ésha kihúnysz.a gvors estékmár rögtön őt idézik, azöregen születő, irigy ősá. Ne menjle! Ami hátravan,oly'kevés a boldogság.hogy miir neki fájdalom nélkíiltrülni sem tudunkés mégisez, ez a kevésa kincsünk. ezt, ezl"szeretném menteni,nflrjtani" a fényutolsó csókjait ésvelük az i{uságot,melynekeddig sohasehittemáz elmúiását. Búcsúmikell. de adj nekem'égrlrfu:g. adj hosszubúcsút, hogy ne legven nehéz. ne legyen túlnehéz viselni' amijön,a hidegéjszakátlóh' szoktassa rossáoz' sors!a tied vagyok, halálos alkony, de ha soká ragyogsz s mindenhúsútjátjrírvalassan megkötöm énis a csöndes alkut: Könnyebb lesz menni ésbeivott ttized egy darabigmégsíromis átsüti, ahogyaz anyám testefűtött, mégmielőtt a világrajöttem. s.i VIII éúh vam 6 Szám ovodai hírek Végre nyár van. Az iskolások otthon vannak, az ővoda azonban nyáron is nyitva van. Ilyenkor egy csoport mtiködik csak. A kiscsoportosok' a kozépsőstik és a nagycsoportosok egytittjátszanak, ebédelnek"pihennek délután. Ilyenkor sok időt töltünk az udvaron, amikor az idő engedi' fiirdünk a medencében.sajnos ezen a nyáron idáig nem sokat tudtunk fiirdeni" mert nem volt olyan jó idő. Foglalkozások ugyan nincsenek, de a bentlévő óvónók minden nap kezdeményeznekvalamit. Rajzolnak, festenek, gyurmáznak a gyerekekkel, verset, mesét mondanak. Csütörtokin mindig testnevelésvan. A munkából is kiveszik a részüketa gyerekek. Segítenekgereblyézni, az ágakat összeszedni és a kiskertet rendbe tenni. Sokal sétálunk,kirándulunk a környéken. Augusáus első két hetében takarítási szünet van az óvodában. Ilyenkor az óvoda zírva tari. A nyáron járó gyermekek is szabadságot kapnak. Szüleik, nagyszüleik, vagy rokonaik vigyáznak rájuk. A nyár a szabadság arra is lehetőségetbiztosít, hogy többet egyt'tt legyünk családunkkal, gyermekeinkkel. Kirándulni, esetleg nyaralni menjiink, legalább egy.két napra. Csak egymással foglalkozzunk. MegttrjÜk a munkában, az óvodában toltött hossá napok sorát, és egy kicsit másképpen teljenek napjaink, mással foglalkozzunk" feltoltődjunk. Kívánupk a nyár hátralévó részéremindenkinek mégegy kis pihenést,kikapcsolódást. Szeptember l-jén egy alaposan kitakarított és újjávarrízsolt óvoda várja majd a régiésaz új óvodásokat. Az iskolát kezdő nagycsoportosok számára pedig új élet kezdódik, az iskolás évekhosszúsora. E néhánysor után álljon itt egy történet Robert Fulghum-tól arról, hogy: Mór az ó,vodőban megtanultam mindent, ami igazán.fontos,,csaknem mindent, ami az életben való helytallashoz és köveíendci magatartáshoz tudni kell, már az óvodában megtanultam. A böicsesség nem q diploma hegmagasaban leledzeít, hanem ott lapult mar a kiscsoport homokozójaban. - Ilyen eqc/szerű dolgokat saiátítoítam el: osztozz me5; mindenen!,jatssz tisztességesen! Ne iiss meg masokat! Mindent tégt vissza oda, ahol tqlaltad! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsanaklt, ha megütittél valakitl Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét!a meleg piskota és a hideg tej egészséges!elj kieglensúlyozottan! Egt keveset tanulj, eg/ kicsit gondolkozz, rajzoli, fess, énekelj, táncolj, jtitssz ésdolgozz minden nap! - Ebéd után szundíts eg,,bt! Ha kilépsz az utcara, üg;elj a forgalomra, fogd meg a párod kezétésmaradj a Íöbbiekkel! - Allj készen q csodára! Emlékezz csak a babszemre a tejfölöspoharban! Gyökeret ereszl, S a kis növény kiserken a

3 Pi ismarótihírek- 1999' AuousátJs V l ÍÖldből, sziníe nem ls éríjijk, hoglan és miért, de mindannyian i lyenek vagrunk. - Az aranyhalak éshörcsógók, meg afehér egerek, sőt, még a tejföitspohárba dugott babszemek is elpusztulnak eg/szer, Mi sem vagrunk kivételek. - Azutan emlékezz a k)rynre, amit.először olvastál, és a legfontosabb szóra, amit Íanultal: UISS! Ebben valamiképp benne re'jlik minden, amit tudnod kell. Szereteí, tisztalkodás, környezetvédelem, politika ésjózan éiet. - Gondold csak el, mennyivel jobb lenne a vilag, ha délutan háromkor a föld minden lakoja piskotát és tejet venne magahoz, aztan a talraró aló bújna, hogl szundítson egtel. Ha az országok legfontosabb vezérelvévéválna, hog mindent tegtenek vissza oda, ahol találtak' és rakjanak rendet maguk utatl. S barmennyire idős vagg,,,akkor is igaz mqrad, hogt ha kilépsz az utcara, üglelj aforgalomra, fogd meg a párod kezétésmaradj a tóbbiekkel.,, t}jsághygyu áné óvodavezető XXXxxXxx{ltxxXxxX}EXXXXXX}EXxX :{tx}t}í. t..ntetti*,t* Az előzőekben a felnőtt' szülő - gyerek kapc-solataról volt szó a,,nagy'' szemsztgéből. Most nézzúkugy{nezta,,kicsi'' szempontjából: 1. Ne kényeáess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit kérek, csupán kipróbálom' hogy mit csikarhatok ki Tőled. 2. Légy velem határozott. E,z azért fontos nekem, meít.ez á)tal érzemmagam biztonságban. 3. Ne eng.edd,hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki ezekre meg ídejekoránfigyelmeáethet. 4. Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen valójában vagyok. Ezze csak azt éred el' hogy ostobamódon',nagy''-kéntpróbálok viselkedni' 5. Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el. ha kettesbencsendesen elmagyarázod, hogy miben hibáztam. ó. Ne tégy úgy' mintha a hibáim bűnök lennének.a kettó Összekeveredése megzavarja bennem az értékek mestanulását. 7. Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem van aría, hogy. fájda mak árán - magam tapaszta jam a következményeket' 8. Ne vedd rossznéven,ha azt mondom: ',nem szeretlek''. Legtobbsztr nem Te vagy az. akit nem szeretek,hanem azt a hataimat, ami megakadályoz, hogy kedvem szerint cselekedjek. évfo vam A Szám 9. Ne törődj sokat apró egészségipanaszaimmal. Néha csak azt szeretnémelérni,hogy figyeljenek rám. 10. Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörttlődsz" csak úgy tudok védekezni,hogy süketnek tettetemmagam. 11. Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni magam. Ezért tűnik úgy néh4 mintha nem lennék,,becsületes''. 12. Ne réuz e, ha kérdésekkelfordulok Hozzád Ha nem válaszolsz, egy idó uián azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést,és máshol keresek vá aszt a kérdéseimre. 13. Légy következetes! Ha irem vagy az, zavartnak érzem magam ésnem tudok többé bízni Benned. 14. Ne mondd nekerrl hogy félelmeim butaságok. Nagyon is valóságosak ezek a felelmek, és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz megérteni. 15. Sose tégyúgy, mintha tökéletes éstévedhetetlenlennél. Túlságosan nagy esz a csalódásom, mikor rájövök' hogy egyik sem vagy. 16. Ne gondold,hogy elvesziteda tekintelyed,ha bocsánatot kérsz tőlem. Becsületes bocsánatkérés meles érzéseket ébresa bennem irántad. 17. Ne felejtsd el' hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a próbáikozásaimba, nem tudok megienni ezek nelkül. 18. Ne fe ejtsd el' hogy milyen gyorsan felnovök. Biztos nehéz Neked velem lépést tartani, de kérlek' legalább próbáld meg. 19. Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértésnélkül, talán nem is kell eá neked mondanom. Vagy mégis? 20. Kérlek' tartsd magad jó kondícióban éslégy egészséges. Szükségemvan Rádi (Fordította:dr. Balazs Márta)

4 Pilismaóti Hírek Auguvtw Vl l Mi yen szülő kell nekem? Milyen szülő kell nekem, elmondom énrendre. Vonatkozik míndenkire: gonoszra ésszentre. Aá akarom' hogv a szülő'.. tudjon lufit fujni ésmozgatni bábut" bújócskábanjól elbújni tv sem baj,,ha nem tud! Tudjon nekem vásárolni mindenfe e dolgot, babát' rágot, villanymozdon1t...a2sem baj ha nem tud! Legyen erős, legyen okos, legyen szépésnem rut! Fusson gyorsan' háromszázza...a2sem baj ha nem tud! Védjenengem mindenkitól, süssön rájuk ágyut! Küzdjon órtem oroszlánkénti..hát...az sem baj, ha nem tud... I{iggyenbennem,bizzon bennem" mélyen'mint a mélvkút. akárki mcrnd.akármit is! Az már baj' ha nem tudj Mégis-mégisa legjobban áhítozom azután" hogy legyen nékemmindörökké anyukam ésapukam! PéteriZsolt Vis:ontlátásra '! fti thné Farkas Zs uzs ann a BenkoyiÍs JadÍt: május 17. Sok ember számára ez csupán egy átlagos hétkoznap,míg másoknak egy kis pihenőt jelent, hisz ez a nap tanítási szi.inet a legtobb középiskolában' De néhány diákot ennél sokkal emlékezetesebb esemény kapcsol e naphoz. Ekkor kezdődött meg a középiskolát ezár(l és egyetemi' Íöiskolai továbbtanulásra. képesítő vizsga: az érettségi. Ez valóban.csupán egy több hetes, sok végzós diakot jelentós mér'tékben] igénybevevő idószak kezdete. Utó ag,..,. :., r::rl: 4;,1,,,,,,,,1,.'.. r.:irr: rr édo vam 6 Szám visszatekintve, mégsem tűnik olyan nagy megpróbáltatásnak. mint ahogyan aa korábban hittuk. De néhány héttel ezelótt még életiink eddigi legnehezebb akadályakéntgondoltunk rá. Hiszen négy év sok idő, és az érettségi vizsgán a középiskolában eltoltött idő alatt megszerzetttudásunkról kell számot adni. A felkésztilésrőlmindenki más nézeteketvall. Van, aki mar hónapokkal korábban megkezdi az ismétlést,az ismeretek felfrissítését, de akadnak olyanok is, akik az egészetinkább az utolsó pillanatra hagyjak. Bármennyire is felkészült vagy, a,,nevezetes'' dátum közeledtével egyre inkább elfog a pánik. Valójában a sok tanulás viseli meg a diákokat' illetve a szetyezet jelentős megterhelésénekhatására létrejött állapot: az egyíeerősödő stressz. Kívülről az ember gyakran teljesen nyugodtnak tűnik' de a belső feszültség napról napra csak egyre fokozódik. Már nem bízol magadban, kicsinyesen leértékeleda tudásod mások előtt is. Már képtelenségnektaítod azt, hogy ilyen rövid idó alatt mindent, megtanulj. Még korábban azza n}ugtattadmagad:,, Másoknak is sikerült, pont énne lennék rá képes?'' - most ebben is kételkedni kezdesz. Arra gondolsz' hogy biztosan csak szerencséjük volt. Természetesennem tekinthető utolsó dolognak az sem, hogy vajon Fortuna istennő neked (is) kedvez-e, de nem szabad elfelejteni egy nagyon lényeges dolgot: azt, hogy idáig eljutottál' nem a véletlennek, vagy éppen szerencsés csil agzatodnak köszonheted, hanem csakis magadnak és a TtlDASODnak Egy idő után már csupán egy cél lebeg előtted, hogy végre túl legyél mindenen, bármilyen eredménnyel. Viszont amikor már bent vagy a tanteremben,ésott ülsz a padban a székeden és hallgatod a feladatokat' iassan megnyugszol. orömmei nyugtázod magadban, hogy mégsem volt hiábavaló az elmúlt időszak megfeszítettmunkája. Mindent senki sem tudhat. Ezze taniraid is tisaában vannak. Megpróbálnak megnyugtatni lmár ha ez lehetséges/ és mindent elkövetnek. hogy a lehető legtibbet hozzák kt belőled és a legjobb eredményt érd el. A rendelkezésedre álló idő gyorsan eltelik' ós mikor újra átlópheted az iskola küszöbét/már kifelé sétálva/hatalmas tehertől szabadulsz meg' ésújramegkönnyebbülsz. Vége van. A z a p1 anatminden eddigi nehézségért karpótol, amikor kezedbe kapod aa, a jól megérdemelt,kemény fedelű kis kónyvecskét, az ERETTSEGI BIZoNYITVANYt.. Ez a dokumentum mindenkinek mást jelent. Van' akinek az eddigi időszak lezárásának bizonyitéka, másnak egy új iskola megkezdésénekfeltétele,de lehet, hogy csupán egy újabbpapír,amivel mások előtt dicsekedhet. Brírhogy is van, abban mindenki egyetért,hogy ez o.izony a hasznos és kemény munkával eltoltott hosszú évek iól megérdemeltjutalma.

5 Vízkárok Pilismaróton Sziímtalanszor beigazolódotr miir, hogy mennyire ta iúóak az idő1iírássa kapcsolatos népi megfig'velések.az idei esős, borongós Medrírd-napot is köl,ette a 40 napig tartó csapadékos idő, ami cmberemlékezet óta va ószínűleg a legnagyobb mennyiségű esőt hoz,ía' Az' ország legtobb településéhez hasonlóan községíinkben is je entős károkat okozott a június 15-én, l8-án' 22-én lehullott csapadék.anrelyet a falun átvezető vízfolyások, víze vezető iirkok nem tudtak befogadni. A l8-i keddi esőzés ielentős mennyiségű iszapot 'hordott az Esztergomi útra, ltt-iin és 22-én a Malom-patak kiíépettmedréből, keritéseket. támfataliat, melléképületeket mosva el, pincéket ára.szt\,ae. rengeteg iszapot. lrordalékot hagyva maga utiírr. Az. Ad1 Endre utcai és Esáergonri úti híd közötti szakaszon tönliretette a burkolt medret, mógbontotta a terméskő tiímfalat és a Pataksor egy. részétis elmosta az áradat. Villanyoszlop süilyedt nleg. gazvezeték.épülő s.zennvvízcsatorna-rendszersérült meg. A utca alsg részén lerakódott hordaléktól gyakorlaiilag lun1adi cltünt a patakmcder. a r'íz elsodorva 2 fahidat szabadon zuduft á művclés a att lélő termőföldre" a Drrna-partralcvezető köátra. Azokban' az utciíkban. aho nem a patali..tarolt.', a pincékbe az utciiról lczúduió csapadékvíz.vag-y.az esőzéseket kovető magas talajr,iz okozott problémákat. A rendkivüli időirirás leíialább 60 akásban okozott kisebb.naglobb kárt. amel1ck robbsé-ge sajnos va-q} nem volt biztosíl'va. vagv a biztosító nem fizet az' adott káresemén're. A kifu"felmérésutiín készült szaliértői vélemén5.szerint at, örrkormánvzati tula.idont órirrtő vízliár clháfításíífatöbb, rrrint 34 nril ió forintra lerrneszükség.amit községünk saját erőbo nem tud r,állalni" czért a Megvei Terülctfejlesztési Tanácshoz fordultrrnk támogatásért. A rendkíviili természeti csapások elhárít'ásiira elkilönitett.'vis maior.. keretböl 5 miilió fonntot kaptunk, ami talán a legsrirgósebb munliák elvégzésére sern lesz elég. IVlcgrendítő látr.ánr, r.olt az Ad1 utcár a rompöligő patakkal szcmben r'égigmenrri.az emberek. idősck ós fiatalok - döbbenten. szinte csodálkozva, ho5- i ven nem csak távoli országokban, hanem ná rrnkis meglörténhet. álltak a kapukban. A víz sokadszor. ismét megmutatta félelmetes ereiét.és közben nern lehetett rrerngondolni a beszántott l'íze vezetcikre'a szeméttő eldrrgrrlt efolvókra. a betemetett árkokra. a tisztítatlan patalimedrekre. A statisizlikrikszerint száz évbentaliírregy_szeresik rovid időn belül ilyen menn1'iségű eső. Ekkora intenzitású csapadékra 'nag1, fudszelvény.t, patakmedret ncrn lehet méretezru' tehát ea a természeti csapást - annyi más magvarországi települóshez hasonlóan - elkerülni nem. esetleg en},hitenilehetettvolna. Kisebb lett volna a kárunk; ha a hiízaink előtti iírkot rendszeresen takarítottuk r'oina. ha a kertünk végében folyi patakot nem szemétlerakóhelynek hasmáltuk volna, ha esetleg még időrúiént meg is tiszíitottuk volna a medret a belenőtt cseriektol betogo faágaktól (ha hivata osannem is a mi feladatunk lenne.) Elnézve a pusáítás utani tájat felmerül a kérdés' hogy évi rendszerességgel ismétlődő, a lakosság szítmwa rngyenes iomtaianítás után, a patak.,természetes; hordaiékrírrakleil-e tekinteni a kidobott villanyüojlert. híítőt,mosófazekat? Burainé Tóth Julianna műszaki előadó 100 évesgizi nétú Eichenvalder Józsefné sz. Wavrovits Gizella június Ió-án ünnepelte l 00. sztiletésnapját. Ebből az alkalomból Pilismarót apr4ia és nagyja koszöritttte a kulturotthonban. Az iinnepségen Benkovics Lrísztó polgrírmestor úrtól megtudtuk, hogy visszanéz;ve az anyak<inyveket, ilyen még nenr volt a A polgiírmester ur a virágcsoko' méilé átnyujtotta!úb*o Góncz Arpád jókíviínságait tartalmazó enrléklapot. Gizi néni 1l gyermeket szült, és jelenteg 6 el' Úunokaja' 24 dédunokájaés 1 tikunokája van. A megielent családtagokon kívül. az óvodások' iskolások. ÖNo es a Nyugdijasklub is átnwjtatla jókivrtrságait. virágait. Gizi néninek a Pilismaróti Hírek minden olvasóiá nevébentovábbi jó egészséget ésméghosszabb életetkívrfurunk. trerj.qrbftsp"i.ararnl\fínf'.af.qfr8ííefbf Nvári ka eidoszkóp figyizzuk a súlpnkre! NyÉn. on különösen ktinnyű elhími, s rríadiisulez egy ideig mégfel sem ninik. Lengébb öltözetben jrírunk, előszereteuel veszrink fel klnnyen tágu ó trikókat" bő szokn1'rákat vagy nadrágokat. A shandon akrír hetekig csak különböző furdőruhríkatvise1iink. Gyakran az ősz elejét derül ki: aiig tud.iut magunkat belepréselnikedvenc ruhadarabiaink-ba Hogvan lehetiink fitek és fiirgék. anélkiil, hog}_elhím{ínk?-ime ar' o asz diétáunkegvesületénekötletei. - Hetente lriírornszor töltsünk háromnegyed ónít a szabad levegőn. Setál1unk. gvalogoljurk tempósan.. Ehetiink nokedjit. spagettit és kenyeret' de módjával. Viszont ne Jeg}'ünkrá sem.tejszínhabot, sem zsirt, mert a zsiroi kumpli üszont kikerekíti az idomokat. A kenyérre sem kell vastag szalrími karikríkat szelni. E{tik be kevesebbeli - Aki nem akar elhízri' mérsékeltgntegyen olajat és zsitt tz elkészítendőételekhez.a salátíkhoz sem kell rendszeiesen kalóriadús önteteket felszolgálni. - Naponta egyiilrk keveset, de azt többször! Tartózkodjunk attol, hog'v este repedésigjóllakunk. Ez hizlal' de garantiíltanrosszul is alszunk tő c. - Ne nyeliük le két perc alatráz ételt! AZ ételekefrágiuk meg vagy osszuk tóbb kisebb faiaüa. Minden étkezéshezfogyasízunk bíetőség szennt zöldséget lagy gyiimölcsöt. Aki ezt megteszi, nem lesi szükségehashajtóra, de vitamintabletufu.asem. - Hetente legalább egyszer ke.rüljön haléte az aszta,ha n<ise1.a ; ftilo, 1e egben fogyess'unt elegendő folyadékot Ne csak az étkezésekalkalmával igrunk i"izet vagy ásvrfuryvizet.a vizet mindig kortyoljuk, ne igyunk meg egyszelre egy egészüvegryit. - Ha'szomjasak vag1unk' ne igyunk culaos limonjdékat' mert ettől csakjobban szomjazunkmajd. Éftik be kevésalkohollal. - Ne legyünk a fiirdőszobamérleg rabjai Éljilnk egészségesen'ne mázsáljuk magunkat szüntelen. Attól ugyarris...pp.t s"* leszünk karcsúbbak. '' oooooooooooooooooffiő3öős636,ó")

6 Pilismaróti Hírek Aususztus flsrert- VIII routt Az idei nyár bővelkedett csapadékban.néha talán már úgy gondoltuk tú sok is jut belőle. Vannak olyan növények, melyeknek hasznára vált, de vannak olyanok, amelyek megsárgultak a sok esőtől. Sajnos a gyomntvényeknek is igen kedvező vo t azid61árás' a kiskerttulajdonosok bánatára. Szinte lesben kellett állni, mikor lehet kimenni a kertbe gazolni. De a kiskerttulajdonosok azért mindig öröm egy-egy szép virág vagy jól termett zöldség-gyümolcs. Most már szinte minden hétrejut valamilyen zöl5[,gégfele betakarítása.ha mégnem tett{ik meg" szedjük fg[a vörös és fokhagymát. Helyéá mégültethetúnt uooitat, filabauot. e bokor és karósbabot folyamatosan szedjuk' A burgonya felszedésétis megkezdhetjük, ha mar nem megy a héja. A következő éwe is gondolnunk kell. Most telepítstik a szamőcát' vessük a sóskát. A virágoskertben a tavaszi virágok hagymái ismétvisszakertilhetnek a foldbe. A gyepet sztikség szerint 7-10 naponként vágjuk' és augusztus közepetol újatis létesíthetünk. A jó kiskertész nem feledkezik meg a vetőmagok gyijtéséról. A legszebb, legegészségesebbntvényekról szedjük a vetőmagot. Szobanövényeink kozül az amorilisz és karácsonyi kaktusz öntözésétfolyamatosan csökkentsük. A virágoskertek csodáíatos színpompát nyújtanak: cínia, őszirőzsa, dáha, rőzsa..' E csodálatos színpompából bővet juttathatunk azoknak az ismerősöknek, akik ebben a hónapban ünnepelik születés vagy névnapjukat. S kik a hónap névnaposaink? Boglárka' Krisaina' Ibolya, Lórinc, Zsuzsanna' Klára, Ilona" István, Lajos, Erika. Pintét Zsuzsanna x J.r *r r.r r.a.xr r r r r r r r.**r ****rtjx::"i:u*. ** Pievelem, ne hagyjuk átfn wqm Á szám Mind a paradicsomon, mind a paprikán lévő baktériumos megbetegedések ellen csak rézkészítménnyel"ilietve Kasumin L-lel léhetvédekezni. Az állókultúrak kozül legsúlyosabb problémák a szőlőkben vannak. A peronoszpóra levél és fiirtfertőzése fokozódott. Az elmúlt napokban már járványos méreteket öltött a fertőzöttség.az érzékyenfajtákon a lisáharmat is elérte a veszélyességi küszöbértéket (2-5%), mely a. furtokre vonatkozik. A botritiszes furtok száma is egyre szaporodik. Ahol elmaradt a zöldmunka vagy jégverés volt, illetve a tarkaszőlőmo y láwái károsították a bogyókat, ott már jelentős fertőztttségektaiálhatók. A legtobb növénynél még nagyon sok idő áll rendelkezésre a betakarításig. Ha az időjárás továbbra is ilyen változékony marad, a védekezést nem szabad abbahagyni. Bármely készítmény kerül felhasználásra. az elóírt óvó rendszabálvok betartása kötelezo Lányok. asszonyol I Siités.főzés Több ismerőssel beszé getve aría a megállapodásra jutottunk, hogy a zöldbabot jobb iivegbe elrakni, mint a mé yhűtőbe.ime egy recept az eltevéshez: 1 kg zöldbab 20 dkg só 10 dkg kristálycukor l kanál szalicil Egy éjszakátállni hagyjuk ésmásnap üvegekbe rakjuk. Iuttis-kpéru- 6 dl lisa, 5 dl kristálycukor, 1 csomag sütőpor. Ezt tsszekeverjük. A mennyiségfelét kivajazott tepsibe tessztik, Rá 50 dkg túrot' majd a másik fele keveréket.5 tojás és fél liter tej keverékével meglocsoljuk. Rá vajszeletkéket vagdosunk. Kb. 30 percig stitjtik, még szép piros lesz a teteie. Jó étvágyat! A növényeket krárositó betegségek, rovarkártevök elterjedését,kartételuk mértékételscisorban az időjárás milyenségehatározza meg. Az idei évbena szeszélyességa jellemző fogalom az időjárás változékonyságára. Ennck megfelelően szinte minden károsító előfordul a növénveken. A legnagyobb problémák a burgonvaés a paradicsomtáblákon vannak. aho a fitoftórasomba vészszerűenpusztítjaa lombozatot, de a terméstsem kíméli. Az elmúlt esők újabb fertőzési hullámot indítottak el, amelynek kivédésétaz is nehezíti, hogy a paradicsom betakarításra alkalmassá válik' gy a Vegyszer megválasztását körültekintóen kell végezni 1éieimiszeregés7ségügyi várakozási idő betanása vógett). 6

Kisgyerekek kérik szüleiktől...

Kisgyerekek kérik szüleiktől... Kisgyerekek kérik szüleiktől... 1. Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki Tőled. 2. Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem,

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. 138 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

18 VALÓBAN MEGTANULTUK? Sok minden elhangzik manapság a világról, annak változásáról. Mindenki azt mondja, a legjobbat szeretné nyújtani családjának, gyermekeinek, üzletfeleinek, stb. Sok szó esik a nevelésrõl

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

MUNKAANYAG. Erdélyiné Kiss Rita. Szeletek készítése I. A követelménymodul megnevezése: Cukrászati termékkészítés

MUNKAANYAG. Erdélyiné Kiss Rita. Szeletek készítése I. A követelménymodul megnevezése: Cukrászati termékkészítés Erdélyiné Kiss Rita Szeletek készítése I. A követelménymodul megnevezése: Cukrászati termékkészítés A követelménymodul száma: 0536-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-30 SZELETEK

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói

Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói Aki gyerekkel utazik az tudja, hogy a legfontosabb nekünk szülőknek, hogy a kicsik jól érezzék magukat, mert akkor nekünk is

Részletesebben

Cukimami én idős motiváció:

Cukimami én idős motiváció: Cukimami s én idő ió: c motivá Énidó Kezdjük ott, hogy miért is fontos, az Énidő; Magad miatt, mert kell, hogy érezd; az anyasággal nem veszítetted el a nőiességedet, azt, hogy egy önálló és utánozhatatlanul

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

7 recept az egészségért

7 recept az egészségért 7 recept az egészségért Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Rólad Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője, egy 3 éves és egy 6

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A három testőr visszatér

A három testőr visszatér A három testőr visszatér Az erdei gyümölcsök összefognak az egészségért! Ebben a cikkünkben három gyümölcskoncentrátummal avagy elixírrel szeretnénk megismertetni a gyógyulni vágyókat, melyek a központi

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra A magyar gasztronómia lényege az, hogy mi kerül otthon a családi asztalra. Borbás Marcsi A sűrűje 2. 100 recept a családi asztalra Borbás Marcsi Asűrűje 2. A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013.

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. Augusztus vége volt, a gyerekek már hazajöttek a nyaralásból.

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÁLL-KER KFT 6900 Makó, Návay Lajos tér 8. e-mail: vall-ker@vall-ker.hu; bemutatoterem@vall-ker.hu Tel : +36 62 511 040 Fax: +36 62 212 806 Mobil: +36 30 3757434

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Munkaforma. plénum, csoportmunka. /4 fő/ munka. /4 fő/ egyéni. pármunka

Munkaforma. plénum, csoportmunka. /4 fő/ munka. /4 fő/ egyéni. pármunka Készült: Baranyi Hajnalka pályamunkája alapján Kerettantervi modul / témakör: Egészséges táplálkozás Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, A tanóra témája: Az egészséges táplálkozás

Részletesebben

DNG-NER. Viseletek Napja- videó. Schwäbisches Rezept. Adventi. koszorúkészítés. Ajánlóghj. Zeneajánló. Színdarabajánló Filmajánló Programajánló

DNG-NER. Viseletek Napja- videó. Schwäbisches Rezept. Adventi. koszorúkészítés. Ajánlóghj. Zeneajánló. Színdarabajánló Filmajánló Programajánló DNG-NER Pflege der Traditionen, im Rahmen des Martinstag Események Adventi Ajánlóghj koszorúkészítés Viseletek Napja- videó Zeneajánló Színdarabajánló Filmajánló Programajánló Schwäbisches Rezept Aktuális

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

Tájékozódás térben, síkon

Tájékozódás térben, síkon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás térben, síkon 28. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 28. modul Tájékozódás térben, síkban (gömbön) MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

SANDI KRÓNIKA 2011. Április 6.szám

SANDI KRÓNIKA 2011. Április 6.szám A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR: Nemcsak a tavasz eljövetele, de a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe is a húsvét. A vallási hagyomány szerint a húsvéti ünnepkör a negyvennapos böjtöléssel kezdődik. Ennek első napja

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat.

Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat. trnd Projektmenetrend MAGGI Pirított tésztás alapok: Készítsük el könnyedén kedvenc tésztavacsoránkat. trnd Projekt Projektblog: www.trnd.hu/maggi-piritott-teszta trnd kapcsolattartód: eddie@trnd.hu Tegyük

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor Szövegtípus: élményt kínáló, elbeszélő (mese). MEGOLDÁSOK 3. OSZTÁLY ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK 1. feladatsor Az 1-4. feladat gondolkodási művelete: információ-visszakeresés. Az 1-4 feladat célja: az információ

Részletesebben

A boldog felhasználó

A boldog felhasználó A boldog felhasználó Ingyenes e-book, a Felhasználó Update csapattól Írta: Vidi Rita Mi a különbség a begyakorolt, monoton, örökké félelmetesnek tűnő felhasználás, és a tudás alapú, céltudatos, örömfelhasználás

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI?

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? Érdekesnek tűnik egy dolgozat címét kérdésként feltenni. Ez számomra azt jelenti, hogy nem egy szokványos házi dolgozatról beszélünk. Amióta Kocsis tanárnő feladta

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

EGÉSZ SZÁMOK. 36. modul

EGÉSZ SZÁMOK. 36. modul Matematika A 3. évfolyam EGÉSZ SZÁMOK 36. modul Készítette: zsinkó erzsébet matematika A 3. ÉVFOLYAM 36. modul EGÉSZ számok MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Név:... Osztály/csoport:... Visszaküldési határidô: 2015. március 2. 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Timothée de Fombelle: Ábrándok könyvtára Ebben a feladatsorban Timothée de Fombelle Ábrándok könyvtára című

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip Karácsonyi italok Likőrös-kávés forró csoki 1 dl tej (60 kcal) 3 kocka meggylikőrrel töltött csokoládé (kb. 2 dkg = 100 kcal) 1 csomag csokis cappucinopor (4 g = kb. 20 kcal) tejszínhab (1 evőkanál = kb.

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben