Befektetési Jelentés AVIVA Életbiztositó Zrt Július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektetési Jelentés AVIVA Életbiztositó Zrt. 2010 Július"

Átírás

1 Befektetési Jelentés AVIVA Életbiztositó Zrt Július

2 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába tartozó eszközalapok alacsony kockázatot képviselnek, ennek megfelelıen alacsony hozamvárakozásokkal rendelkeznek. A kategóriában szereplı eszközalapokba történı befektetéseket bármilyen idıtávon ajánljuk. Pénzpiaci forint eszközalap (); Pénzpiaci euró eszközalap (EUR); Profitır kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap () Átlag alatti kockázat: ** A kategóriába tartozó, jellemzıen kötvény típusú eszközalapok átlag alatti kockázattal rendelkeznek. A kategóriába tartozó eszközalapok célja a csekély kockázatú befektetések választásával a befektetett tıke értékének megırzése és reálhozam elérése. Az átlag alatti kockázatból adódóan a kategória eszközalapjai a pénzpiacinál magasabb hozamlehetıséget rejtenek. A kategóriában szereplı eszközalapokba történı befektetéseket minimum 1-2 éves idıtávban ajánljuk. Magyar kötvény eszközalap () Átlagos kockázat: *** A kategóriába tartozó eszközalapok átlagos kockázattal rendelkeznek. A kategóriába sorolt eszközalapok célja átlagos kockázat vállalásával középtávon a kötvény típusú eszközalapokat meghaladó hozam elérése, valamint fontos szempont a kockázat diverzifikálása. A kategória eszközalapjaira jellemzı a kockázat porlasztása érdekében (típusuktól függıen) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok közötti diverzifikálás, illetve részvény és kötvénytípusú befektetések elegyítése. A kategóriában szereplı eszközalapokba történı befektetéseket minimum 3 éves idıtávban ajánljuk. Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (); Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap () Magas kockázat: **** ***** A kategóriába tartozó eszközalapok magas kockázattal rendelkeznek. A kategóriába jellemzıen részvény típusú eszközalapok tartoznak (elıfordulhat egyéb típus is), amelyek célja a lehetı legnagyobb árfolyamnyereség és/vagy osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A magas kockázatú eszközalapoknál elsıdleges szempont (típusuktól függıen) az egyes régiók, országok, gazdasági szektorok és vállalatok közötti diverzifikáció, amely jelentısen csökkenti a befektetés kockázatát, így az ügyfelek befektetései alacsonyabb kockázat mellett biztosíthatják a részvénypiacon közép- és hosszú távon elvárt magas hozamot. A befektetésben rejlı kockázat (akár egyes alapkategórián belül is) a volatilitásból adódóan a csillagok számának emelkedésével növekszik. A magas kategóriába tartozó eszközalapok rövid távon jelentıs árfolyam-ingadozást produkálhatnak, ezért az ide történı befektetéseket minimum 5-10 éves idıtávban ajánljuk. Európai ingatlan részvény eszközalap () (EUR); Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (); Ázsiai ingatlan részvény eszközalap () (EUR); Luxus részvény eszközalap (); Magyar részvény eszközalap (); Giants európai részvény eszközalap (EUR); Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR); Holland részvény eszközalap (EUR); Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja () (EUR); Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (); Ázsiai részvény eszközalap (EUR); Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja () (EUR); Szputnyik keleteurópai részvény alapok eszközalapja () (EUR); Betakarítás részvény eszközalap (); Kincsesbánya részvény eszközalap (), Pénzintézeti részvény eszközalap ()

3 Pénzpiaci forint eszközalap () : RMAX Rövid lejáratú állampapír A eszközalap indulásának napja: ,9088 /egység nagysága: * Az eszközalapot alkotó értékpapírok éves, januártól januárig számított bruttó (a vagyonkezelés közvetlen költségeivel és az alaparányos költségekkel nem csökkentett) hozama nem lehet negatív. Tehát az év elején az eszközalapban lévı tıke értékét az eszközalap megırzi, azt csak a termékfeltételekben közölt költségek csökkenthetik. Ily módon a Pénzpiaci forint eszközalap a fentiek szerint értelmezett tıkevédelemmel rendelkezik. A követett befektetési politika a kockázatkerülı ügyfelek számára ideális, hiszen hosszú távon biztosít kiszámítható, infláció feletti hozamot, minimális kockázat vállalása mellett. Azoknak a befektetıknek ajánlott, akik folyamatos jövedelemre és tıkéjük biztonságára törekednek árfolyamkockázatok nélkül. Quantis Likvidítási alap 98,00% Likvid eszközök 2,00% 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1, AVIVA eszközalap 0,3% 0,9% 1,9% 3,2% 4,9% 14,1% 37,2% 0,4% 0,9% 2,7% 4,7% 7,8% 18,8% 46,1% 60,29% Diszkontkincstárjegyek 5,30% Változó kamatozású jelzáloglevelek 33,08% Fix kamatozású államkötvények 1,33% Vállalati kötvény Az eszközalap azoknak az ügyfeleknek ajánlott akik a befektetéseik átcsoportosítása során a néhány napig meglévı készpénz után látra szóló betétet helyettesítı, kiszámítható, biztonságos, és kedvezı hozamú terméket szeretnének vásárolni. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

4 Magyar kötvény eszközalap () : MAX Index Hosszú lejáratú magyar kötvény A eszközalap indulásának napja: ,9049 /egység nagysága: ** Az eszközalap a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik a minél kedvezıbb hozam elérésére. A befektetési politika a magyar kötvénypiacon vásárolható állampapírok eltérı kamatlábszerkezetében rejlı lehetıségek, valamint a jelzáloglevelek és vállalati kötvények hozamfelárának kihasználásával törekszik elınyös hozam elérésére, így biztosítva az elvárt reálhozamot. K&H Kötvény alap 97,00% Likvid eszközök 3,00% 3,40 3,15 2,90 2,65 2,40 2,15 1,90 1,65 1,40 1,15 0, AVIVA eszközalap 1,8% -1,6% 3,7% 3,6% 10,5% 16,8% 32,3% 1,5% -2,5% 4,0% 5,5% 16,2% 22,6% 39,7% 94,25% Fix kamatozású államkötvények 4,33% Fix kamatozású jelzáloglevelek 1,42% Diszkontkincstárjegyek Az eszközalap azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik alacsony kockázat mellett a banki betéteknél és a direkt, egyedi állampapír befektetésnél magasabb hozamot kívánnak elérni, továbbá akik szeretnének jelen lenni az államkötvény-, diszkont kincstárjegy- és egyéb kötvények piacán, de nincs idejük befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

5 Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap () : DJ Euro Stoxx 50+ MAX index 50% Európai részvény 50% Magyar állampapír A eszközalap indulásának napja: ,5047 /egység nagysága: Az Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap kiegyensúlyozott befektetési politikája ötvözi a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetıséget a kötvény-befektetések nyújtotta stabilitással. *** AVIVA European Equity Fund 49,50% K&H Kötvény alap 44,00% Likvid eszközök 6,50% 1,70 1,50 1,30 1,10 0, AVIVA eszközalap 2,0% 0,1% 5,0% 4,9% 13,7% 13,1% 22,0% 3,5% -0,3% 3,6% 4,6% 13,7% 10,4% 15,2% 50,00% Magyar állampapírok 11,75% Németország 10,33% Franciaország 8,85% Svájc 4,50% Spanyolország 3,76% Hollandia 2,75% Svédország 2,41% Finnország 3,65% Görögország 1,00% Egyesült Királyság 1,00% Norvégia A portfólió kiegyensúlyozott befektetési politikája ötvözi a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetıséget a kötvénybefektetések nyújtotta stabilitással. A rövid távú nyereségre törekvı, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétıl. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

6 Európai ingatlan részvény eszközalap () : EPRA/NAREIT EUROPA index (50%)+ FTSE EPRA/NAREIT Emerging Europe Index (37,5%)+RMAX (12,5%) Ingatlan befektetési jegy A eszközalap indulásának napja: ,7221 /egység nagysága: **** Az ingatlan üzletág a múltbeli kockázati és hozamadatok alapján az államkötvény és a részvénybefektetések között kiegyensúlyozott átmenetet képez. Az eszközalapban elsısorban az európai kontinensen aktív ingatlanfejlesztı, -hasznosító és -kezelı, illetve építési alapanyaggyártó és befektetı társaságok részvényei szerepelnek. Concorde ingatlan alap 47,50% AVIVA European Property Fund 49,50% Likvid eszközök 3,00% 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0, Az eszközalapnál részben benchmarkváltás történt. Az Unicredit EME Real Estate Rex EUR 37,5%-os súllyal szerepelt a benchmarkban, ehelyett ugyanekkora súllyal az új benchmark összetevı az FTSE EPRA/NAREIT Emerging Europe Index tıl. AVIVA eszközalap 3,0% 3,0% 5,4% 5,1% 26,5% 7,1% - 4,7% 4,6% 5,1% 4,7% 27,4% -14,1% - 50,00% Kelet-európai ingatlanfejlesztık részvényei 19,25% Egyesült Királyság 11,08% Franciaország 6,03% Hollandia 4,72% Készpénz 2,72% Svédország 2,56% Belgium & Luxemburg 2,46% Svájc 1,09% Finnország 0,09% Németország Az eszközalap által vásárolt Aviva Investors European REIT B befektetési alap alapvalutája az euró, így az eszközalapot választó befektetıknek az EUR/ deviza keresztárfolyam-kockázattal kell számolniuk. A Concorde Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt eszközalaprész a megcélzott vállalatok és befektetési alapok tevékenysége (ingatlanfejlesztés- és forgalmazás) nagyrészt euró alapú, ezért a befektetıknek ugyancsak az EUR/ deviza keresztárfolyam-kockázattal kell számolniuk. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

7 Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja () : MSCI World Nemzetközi részvény A eszközalap indulásának napja: ,8207 /egység nagysága: **** Az eszközalappal olyan világviszonylatban is jelentıs társaságokba fektethet, mint a Nestlé, az Allianz, a Shell, a BASF, a Microsoft vagy a Philip Morris. A különbözı iparágakban tevékenykedı nagy múltú társaságok minden bizonnyal a jövıben is kiemelkedı teljesítményt érnek el. Quantis Globális Részvény alap 95,00% Aberdeen 34,07% M&G 27,48% Jupiter 17,89% Neptun 20,56% Likvid eszközök 5,00% 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0, AVIVA eszközalap -3,2% 2,9% 10,7% 15,6% 21,7% 24,1% 10,6% 0,8% 0,7% 11,6% 18,7% 25,3% 19,3% 1,4% 27,78% USA 11,73% Egyesült Királyság 7,89% Franciország 11,29% Németország 5,45% Svájc 1,51% Japán 1,40% Olaszország 8,18% Hollandia 0,64% Ausztrália 0,64% Spanyolország 0,97% Kanada 0,93% Finnország 21,59% Egyéb Az eszközalapot azoknak ajánljuk, akik megtakarításaikat a legnagyobb külföldi tızsdéken kívánják elhelyezni, ezáltal részvénybefektetéseik kockázatát több fejlett tıkepiacon szeretnék megosztani, de nem kívánják folyamatosan figyelemmel követni a külföldi piacok eseményeit, ugyanakkor tisztában vannak a valutába történı befektetések és a részvénybefektetések kockázatával. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A Quantis "fund selector" típusú alapkezelı, azaz folyamatos piacfigyeléssel a fenti eszközalap profiljába illı legjobb befektetési alapokat válogatja. Ezen tevékenységén kívül önálló alapkezelést nem végez.

8 Luxus részvény eszközalap () : MSCI World Nemzetközi részvény A eszközalap indulásának napja: ,9254 /egység nagysága: **** A luxus termékek piaca rendkívül vonzó befektetési célponttá vált, hiszen jelenleg történelmi átlaga alatt tartózkodik, és a befektetési szakemberek véleménye szerint óriási növekedési potenciált tartogat. Nem csupán az idıs, tehetıs generáció, hanem egyes feltörekvı országok (Oroszország, Kína és más ázsiai országok) új fogyasztói társadalmában megjelenı milliomos rétegek is soha nem látott módon - Amerikát és Japánt megelızve növekednek. Credit Suisse Global Prestige Equity 98,00% Likvid eszközök 2,00% 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0, AVIVA eszközalap -4,1% 2,4% 17,1% 27,4% 45,7% 47,2% - 0,8% 0,7% 11,6% 18,7% 25,3% 19,3% - 28,54% Fogyasztási cikkek 16,27% Óragyártók 13,40% Kozmetikum 13,01% Autóipar 13,02% Italok és dohány 9,55% Szabadidı és turizmus 5,24% Kiskereskedelem 0,97% Likvid eszköz Az eszközalapot a magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezı ügyfeleinknek ajánljuk. A rövid távú nyereségre törekvı, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétıl. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

9 Ázsiai ingatlan részvény eszközalap () : FTSE EPRA/NAREIT Asia Ingatlan befektetési jegy A eszközalap indulásának napja: ,8951 /egység nagysága: **** Meggyızı érvek szólnak amellett, hogy a befektetık személyes befektetési portfóliójában az Ázsiai ingatlan részvény eszközalap is helyet kapjon. Az ingatlanbefektetések hozamának ingadozása alacsony, a cash flow könnyen tervezhetı, mindez pedig kedvezı hatást gyakorol az eszközalap kockázat/hozam profiljára. Különösen azért, mert az ázsiai ingatlanbefektetési piac fejlıdése egészen új likviditási szintet ért el, és lehetıséget biztosít a befektetıknek, hogy a hozamot az ingatlanbefektetési társaságokon (REIT) keresztül érjék el. Credit Suisse Asian property Fund 98,00% Likvid eszközök 2,00% 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0, AVIVA eszközalap -2,8% 8,9% 24,1% 30,2% 34,3% 34,6% - 0,4% 5,9% 18,6% 17,8% 25,9% 25,7% - 34,19% Japán 32,90% Hong Kong 16,12% Ausztrália 7,57% Szingapúr 0,71% USA 3,05% Kína 1,63% Dél Korea 1,68% Malajzia 0,90% Tajvan 0,71% Indonézia 0,54% Thaiföld Az eszközalapot a magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezı ügyfeleinknek ajánljuk. A rövid távú nyereségre törekvı, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétıl. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

10 Magyar részvény eszközalap () : BUX index Magyar részvény A eszközalap indulásának napja: ,4623 /egység nagysága: **** A Magyar részvény eszközalap elsısorban a Budapesti Értéktızsdén jegyzett és forgalmazott megfelelıen likvid és kitőnı, hosszú távú növekedési lehetıségekkel rendelkezı részvényeket tartalmaz. A magyar részvénypiac a fejlıdı tıkepiacok közé tartozik, így hosszú távon a fejlett tıkepiacokat meghaladó mértékő növekedési potenciállal rendelkezik. Concorde - AVIVA Magyar Részvény Alap 96,00% Likvid eszközök 4,00% 3,60 3,20 2,80 2,40 2,00 1,60 1,20 0,80 0, AVIVA eszközalap 7,7% -5,4% 4,9% 7,0% 25,4% 1,3% 23,0% 5,8% -10,1% 2,0% 8,2% 28,9% 0,3% 7,4% 9,80% Diszkontkincstárjegyek 24,59% OTP BANK.T 27,16% MOL 13,76% RICHTER GEDEON 10,93% MAGYAR TELEKOM 1,51% FHB (A - törzs) 2,05% GRAPHISOFT PARK SE 2,66% EGIS 1,34% EMASZ 1,55% DANUBIUS 1,41% FOTEX 1,00% TVK 1,45% RABA 0,22% SYNERGON 0,08% PANNONFLAX 0,35% Linamar 0,14% Freesoft Az eszközalap az olyan, alapvetıen közép- és hosszú távra befektetıknek ajánlott, akik magas hozamot szeretnének elérni és tisztában vannak a befektetés kockázatával, illetve szeretnének jelen lenni a részvénypiacon, de nem érnek rá befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. Továbbá azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének a hazai részvénypiacon befektetni, ugyanakkor szeretnék az egyedi részvények vásárlásával járó kockázatot kiküszöbölni. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

11 Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja () : MSCI INDIA Indiai Részvények Az eszközalap indulásának napja: ,6969 /egység nagysága: ***** Az indiai gazdasági fejlıdés egyik motorja a szolgáltatási ágazat, amely immár az indiai GDP több mint felét adja. India sikerének titka az olcsó, angolul beszélı és jól képzett munkaerı, amelynek köszönhetıen számos, világviszonylatban meghatározó multinacionális vállalat szervezi ki tevékenységeinek egy részét az ázsiai országba. A gazdasági növekedés további bástyája a belsı fogyasztás rohamos emelkedése, amely egyre nagyobb szeletet hasít ki az ország hazai össztermékébıl. Quantis India Részvényalap 95,50% Templeton 19,66% AIG 32,03% F and C 10,85% HSBC 19,92% Comgest 17,54% Likvid eszközök 4,50% 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0, AVIVA eszközalap -7,1% 4,8% 21,4% 30,8% 40,2% 66,5% - -6,0% 3,7% 21,1% 35,2% 42,1% 71,5% - 31,22% Pénzügy 11,75% Energia 9,26% Ipari részvények 8,35% Informatika 7,64% Nyersanyagok 3,93% Telekommunikáció 10,04% Közmővek 2,02% Egyéb 3,03% Tartós fogyasztási cikkek 1,58% Egészségügy 11,18% Készpénz Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni az eszközalap választásakor. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A Quantis "fund selector" típusú alapkezelı, azaz folyamatos piacfigyeléssel a fenti eszközalap profiljába illı legjobb befektetési alapokat válogatja. Ezen tevékenységén kívül önálló alapkezelést nem végez.

12 Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalapja () : MSCI CHINA Ázsiai Részvények A eszközalap indulásának napja: ,3022 /egység nagysága: ***** Napjainkban Kína a világ egyik leggyorsabban fejlıdı gazdasága. Növekedési üteme többszöröse a fejlett, például európai gazdaságok gyarapodásának. Kína minden kétséget kizáróan mára már Németországot megelızve a világ harmadik legnagyobb gazdasága. A Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja egyes értékpapírok kiválasztásánál elsıdleges szempontként kezeli a hosszú távon kimagasló növekedési lehetıségeket biztosító társaságok azonosítását. A vagyonkezelı folyamatos piacfigyelési és elemzési munkával törekszik a befektetési kockázat minimalizálására. Quantis Kína USD részvény alap 59,00% Allianz 37,10% Robeco 18,40% Henderson 24,59% GAM 19,91% JP Morgan China Fund 38,00% Likvid eszközök 3,00% 4,00 3,60 3,20 2,80 2,40 2,00 1,60 1,20 0, AVIVA eszközalap -4,2% 5,7% 15,3% 14,4% 14,9% 41,2% - -2,7% 5,6% 17,1% 15,7% 18,9% 43,3% - 34,30% Pénzügy 9,50% Ipari részvények 3,20% Nyersanyagok 17,80% Energia 12,50% Telekommunikáció 10,90% Egyéb 11,80% Fogyasztási cikkek Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A Quantis "fund selector" típusú alapkezelı, azaz folyamatos piacfigyeléssel a fenti eszközalap profiljába illı legjobb befektetési alapokat válogatja. Ezen tevékenységén kívül önálló alapkezelést nem végez.

13 Kincsesbánya részvény eszközalap () : S&P GSCI TR index (50%) FTSE AW Oil&Gas index (50%) Nyersanyagkapcsolt részvények A eszközalap indulásának napja: ,8709 /egység nagysága: ***** Ebbe a nyersanyag túlsúlyos eszközalapba az úgynevezett hard commodities elemek tartoznak, mint amilyen az energia, arany és nemesfémek, valamint a különbözı alapanyagok. Nagyon jó eszköz a befektetés kockázatának megosztására, ugyanis az arany, az energiahordozók ára jellemzıen nincs összefüggésben a részvénypiacok mozgásával. Az ipari fémek árfolyama erõsen kötõdik a felzárkózó országok - mindenek elıtt Kína - gazdasági növekedéséhez, pedig a világ legnépesebb országa megállíthatatlannak tőnik. BGF World Energy Fund 30,00% Credit Suisse EQ Global Resources Fund 30,00% Julius Baer Commodity Fund 18,00% Amex Global Energy Eqitys 17,00% Likvid eszközök 5,00% Az eszközalap teljesítménye az elmúlt 5 évben / az alap bevezetése óta 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0, AVIVA eszközalap 1,5% -3,4% 3,0% 3,3% 14,3% - - 3,5% -2,6% 13,07% 12,08% 15,77% ,00% Rogers Commodity Index 77,35% Részvény 2,65% Likvid Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Kincsesbánya részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

14 Betakarítás részvény eszközalap () : S&P GSCI TR index Élelmiszeripari részvények A eszközalap indulásának napja: ,7585 /egység nagysága: ***** Az eszközalap azon ügyfeleinknek ajánlott, akik szeretnék a globális mezıgazdasági árupiachoz kapcsolódó eszközökbe történı befektetéseken keresztül biztosítani megtakarításaik értéknövekedését. Ezek azok a termékek, amelyekre a legnagyobb kereslet mutatkozik napjainkban az árutızsdén, és várható, hogy tovább is nı. Az eszközalap kiváló diverzifikációs lehetıséget nyújt egy személyes befektetési portfólió összeállításánál, mivel a részvényés árupiacok korrelációja (együttmozgása) általában alacsony. BNP Paribas - Parworld Agriculture 98,00% Likvid eszközök 2,00% Az eszközalap teljesítménye az elmúlt 5 évben / az alap bevezetése óta 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0, AVIVA eszközalap 7,1% 10,6% 3,1% 1,8% 7,8% ,5% -1,2% -1,2% 1,1% -10,9% ,00% Rogers Agriculture Index 35,00% DJ AIG Agriculture sub-index 15,00% S&P GSCI Agriculture & Livestock Index Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Betakarítás részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra.

15 Profitır forint kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap () : BMX15Y (65%)+RMAX(35%) 65% Magyar állampapír+35% Concorde befektetési alap A eszközalap indulásának napja: ,1753 /egység nagysága: * Magyar államkötvény 64,00% Concorde PB3 Befektetési Alap 34,00% Likvid eszközök 2,00% A garanciaszint eléréséhez szükséges bankbetétek és hosszú futamidejő magyar állampapír befektetések mellett a portfólió úgynevezett kockázatos része aktívan kezelve, alapvetıen fundamentális elemzésekre támaszkodva döntıen forintban denominált részvényekbe, emellett kisebb súllyal kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és ezeket, valamint ingatlanokat tartalmazó befektetési alapokba kerül befektetésre. A vagyonkezelı által megcélzott befektetési politika szerint a kockázatos részen belül hosszú távon a magyar részvénybefektetések súlya lehet a legmagasabb. Az eszközalapban a biztonságos rész az eszközök minimum 60%-át, maximum 100%-át teszi ki, a megcélzott középérték 65%. A biztonságos rész aránya a futamidı alatt folyamatosan nı, a futamidı végén közelítve a 100%-os szintet. Az eszközalap teljesítménye az elmúlt 5 évben / az alap bevezetése óta 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0, AVIVA eszközalap 4,1% -1,4% 7,8% 9,4% 19,9% - - 3,2% -2,5% 8,0% 7,6% 17,4% ,22% Külföldi részvény 10,87% Magyar részvények 5,97% Magyar államkötvények 4,45% Devizás vállalati kötvények 1,68% Ingatlan alapok 0,42% Jelzáloglevelek 0,39% Számlapénz 65,00% Magyar állampapír Az eszközalap célja, hogy az ügyfelek biztonságban tudhassák befektetéseiket, a 10 éves futamidı lejártával és a kezdeti darabonkénti 1 forintos eszközár minimum 1,25 forintra nıve biztosítsa az ügyfelek befektetéseinek értéknövekedését. A garantált záróárfolyam csak az eszközalap futamidejének végén az eszközalapban lévı befektetési egységekre vonatkozik, tehát az árfolyamgarancia csak az alap lejáratáig az eszközalapban tartott megtakarításokra érvényes.

16 Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja () : MSCI EM Latin America Latin-amerikai részvények A eszközalap indulásának napja: ,2872 /egység nagysága: ***** Latin-Amerika az amerikai kontinens fıként spanyol és portugál nyelvő országainak összefoglaló neve, államai a fejlıdı országok csoportjába tartoznak. A térség világgazdasági jelentıségét, súlyát meghatározza bányakincsekben való gazdagsága, mezıgazdasági termékei, olcsó munkaereje és az utóbbi években tapasztalható jelentıs léptékő gazdasági fejlıdése, amelyek mind hozzájárulnak kedvezı gazdasági megítéléséhez. A vagyonkezelık folyamatos és aktív portfóliómenedzsmenttel biztosítják az alapok pénzeszközeinek a latinamerikai gazdaságok motorját képezı szektorokba és társaságokba való mozgatását. Quantis Dél-Amerikai részvény 96,00% T Rowe Price 22,50% Templeton 22,00% CAAM 55,50% Likvid eszközök 4,00% Az eszközalap teljesítménye az elmúlt 5 évben / az alap bevezetése óta 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0, A bemutatott árfolyamok az alapkezelıi díj elvonása elıtti, de a banki, brókeri és letétkezelıi díj elvonása utáni árfolyamok AVIVA eszközalap -3,32% 8,73% 20,43% 30,72% 47,36% - - 4,35% 5,54% 20,54% 26,98% 46,60% ,46% Pénzügy 8,95% Fogyasztási cikkek 14,63% Egyéb 24,86% Nyersanyagok 9,70% Telekommunikáció 8,11% Ipari részvények 13,65% Energia 0,36% Egészségügy 2,28% Készpénz Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A Quantis "fund selector" típusú alapkezelı, azaz folyamatos piacfigyeléssel a fenti eszközalap profiljába illı legjobb befektetési alapokat válogatja. Ezen tevékenységén kívül önálló alapkezelést nem végez.

17 Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja () : MSCI EM East Europe A eszközalap indulásának napja: Kelet-európai részvények ,9023 /egység nagysága: ***** Az eszközalap által vásárolható befektetési alapok a kelet-európai térségen belül döntıen Oroszországba fektetnek be, de jelentıs részarányt képviselhet Lengyelország, Törökország, Csehország is. Oroszország rendelkezik a legnagyobb földgáztartalékkal a Földön, valamint a XXI. század ásványkincsébıl, a palládiumból a Föld össztartalékának közel a felét szintén Oroszország birtokolja. Ezen kívül jelentıs vasérc, rézérc, nikkel, gyémánt, arany és olajhatalom. A gazdasági fejlıdéssel és a Föld népességének növekedésével párhuzamosan egyre erısebb ezen termékek kereslete és árfolyamaik is jelentıs növekedést mutatnak. Ezek azok a tényezık, amelyek Oroszország számára megteremtik a gyors gazdasági növekedéspályáját és kedvezı befektetıi környezetet teremtenek az országban. Quantis Kelet-Európai részvény 96,60% Nevsky 42,00% EastCapital 20,50% Hexam 25,05% Barings 12,45% Likvid eszközök 3,40% Az eszközalap teljesítménye az elmúlt 5 évben / az alap bevezetése óta 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0, A bemutatott árfolyamok az alapkezelıi díj elvonása elıtti, de a banki, brókeri és letétkezelıi díj elvonása utáni árfolyamok AVIVA eszközalap 1,11% -0,39% 11,06% 20,94% 49,86% ,45% -0,89% 6,54% 19,67% 42,67% ,11% Pénzügy 6,41% Fogyasztási cikkek 7,37% Egyéb 21,77% Nyersanyagok 12,81% Telekommunikáció 1,28% Ipari részvények 23,38% Energia 0,88% Informatika 1,04% Egészségügy 1,95% Készpénz Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Szputnyik kelet-európai részvény alapok eszközalapja az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A Quantis "fund selector" típusú alapkezelı, azaz folyamatos piacfigyeléssel a fenti eszközalap profiljába illı legjobb befektetési alapokat válogatja. Ezen tevékenységén kívül önálló alapkezelést nem végez.

18 Pénzintézeti részvény eszközalap () : MSCI World/Financials Net Return Index Külföldi értékpapírok A eszközalap indulásának napja: ,0688 /egység nagysága: ***** Quantis 100,00% A banki és biztosítási szektorban tevékenykedı társaságokat nagyon erıteljesen érintette a részvénypiaci esés, így ezeknek az értékpapíroknak az ára jelentısen csökkent. Sok társaság elbukott, a legerısebbek talpon maradtak, fıleg a több lábon álló bankcsoportok. A pénzügyi szektor szereplıi megtették a szükséges költségcsökkentési lépéseket, hatékonyabb szervezettel állnak az új kihívások elé. Akik talpon maradtak, nagyobb piaci részesedést hasíthatnak ki a megszőnı vagy meggyengülı intézmények rovására; fúziók és akvizíciók során, ami a részvényárak emelkedéséhez vezethet hosszú távon. A világgazdaság talpra állásával ismét megnövekszik a hitelek iránti igény, ami a pénzügyi társaságok növekedésének egyik motorja és várhatóan. Egészségesebbé válnak a banki hitelportfóliók. A jelenleg alulárazott pénzintézeti papírok kedvezı beszállási pontot kínálnak a potenciális jövıbeni értéknövekedés reményében nagyobb kockázatot vállaló befektetıknek. 100% 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0, AVIVA eszközalap 3,42% 0,27% 13,58% 9,54% ,90% 1,57% 14,26% 15,41% ,84% Amerikai Egyesült Államok 10,53% Japán 10,31% Egyesült Királyság 8,70% Kanada 7,33% Ausztrália 4,72% Spanyolország 4,46% Svájc 4,29% Franciaország 3,65% Németország 3,62% Hong Kong 3,36% Olaszország 1,44% Svédország 0,89% Hollandia 3,86% Likvid Az eszközalapot választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Pénzintézeti részvény eszközalap az átlagos részvény eszközalapnál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a eszközalap választásakor.) A biztosító sem tıke-, sem hozamgaranciát nem vállal az eszközalapra. A bemutatott hozamok tájékoztató jellegőek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövıbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan

Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2012 november

Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2012 november Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2012 november Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a

Részletesebben

Kockázatbesorolás. Alacsony kockázat: * Átlag alatti kockázat: ** Átlagos kockázat: *** Magas kockázat: **** *****

Kockázatbesorolás. Alacsony kockázat: * Átlag alatti kockázat: ** Átlagos kockázat: *** Magas kockázat: **** ***** Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2013 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2014 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2014 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. Érvényes: 2013.

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. Érvényes: 2013. A választható eszközalapok befektetési politikája a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Érvényes: 2013. november 4-től Tartalomjegyzék A Pénzpiaci forint eszközalap befektetési

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Eszközalapok leírása. Eszközalapok leírása 2011

Eszközalapok leírása. Eszközalapok leírása 2011 Eszközalapok leírása Eszközalapok leírása 2011 Az UNIQA Biztosító Zrt. eszközalapjai Egy jó befektetés megalapozza jövőnket, és segítséget nyújt céljaink megvalósításában. A kiadvány segítségével meg ismerkedhet

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz 2. sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz Befektetési eszközalapokhoz kötött

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

Igazgyöngy Nemzetközi részvény eszközalap (HUF)

Igazgyöngy Nemzetközi részvény eszközalap (HUF) Igazgyöngy Nemzetközi részvény eszközalap (HUF) Érvényes: 2008. 01. 15-tıl Az Igazgyöngy Nemzetközi Részvény Eszközalap a BNP Paribas Bank által kibocsátott certificate-et vásárolja, amely a világ legnagyobb

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei BI002/20150225 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája. Érvényes: 2015.

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110)

Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110) www.allianz.hu Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjfizetésû Allianz Életprogram (991110) Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1588 Tartalomjegyzék Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.10.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,822,932,165

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet

ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet ERGO Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 2. sz. melléklet A VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK LISTÁJA, ÖSSZETÉTELE ÉS BEFEKTETÉSI ELVEI az ERGO Smart Way befektetési

Részletesebben

Allianz Életprogram (992110)

Allianz Életprogram (992110) www.allianz.hu Allianz Életprogram (992110) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok és portfóliók 1/19

Részletesebben

IV. számú melléklet Hatályos: 2010. november 1-jétől visszavonásig Ezzel a korábban hatályos IV. számú melléklet hatályát veszti.

IV. számú melléklet Hatályos: 2010. november 1-jétől visszavonásig Ezzel a korábban hatályos IV. számú melléklet hatályát veszti. A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei az Aranyszárny VIP rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a SIGNAL Gold (A0100) unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 1. és 3. számú mellékletéhez. SIGNAL

Részletesebben

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014)

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014) Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/014) Hatályos: 014. 014. március 15. 15. Módosítva: 014. augusztus 1. Nysz.: 17010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.01.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 12,641,232,192

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.08.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 22,739,150,358

Részletesebben