Dr. VERESS KÁROLY egyetemi tanár Szisztematikus Filozófia Tanszék Történelem és Filozófia Kar Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. VERESS KÁROLY egyetemi tanár Szisztematikus Filozófia Tanszék Történelem és Filozófia Kar Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár"

Átírás

1 Dr. VERESS KÁROLY egyetemi tanár Szisztematikus Filozófia Tanszék Történelem és Filozófia Kar Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szakmai önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név: VERESS KÁROLY (személyazonosságiban: CAROL) Születés ideje, helye: Szováta, Maros megye, Románia. Lakhely: Kolozsvár, Gh. Dima u. 10/28. Telefon: ; TANULMÁNYOK Doktorátus: 1998, Babeş-Bolyai Tudományegyetem; a filozófiai tudományok doktora (kultúr- érték- és történelemfilozófia); Disszertáció: A nemzedékváltás szerepe a kultúrában. Témavezető: dr. Gáll Ernő egyetemi tanár. Egyetem utáni: 1990, tanári I. fokozat; Fokozati szakdolgozat: A tudományos tény. Elméleti és módszertani tanulmány. Témavezető: dr. Balázs Sándor egyetemi tanár; 1985, tanári II. fokozat; 1980, tanári véglegesítő vizsga. Egyetemi: , Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Történelem- Filozófia Kar, Filozófia szak; 1976, államvizsga; Szakdolgozat: A hegeli és a marxi történelemfelfogás összehasonlító tárgyalása. Témavezető: dr. Tóth Sándor egyetemi docens Középfokú: , Elméleti Líceum, Szováta; 1972, érettségi vizsga. MUNKAHELYEK BBTE, Szisztematikus Filozófia Tanszék: 1993-tól főállású egyetemi oktató; társult oktató től egyetemi tanár; , egyetemi docens; , egyetemi adjunktus. Más felsőoktatási intézményben: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad: óraadó; társult oktató. Sapientia EMTE, Marosvásárhely, Társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok szak: óraadó. Előző munkahelyek: filozófiatanár, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye ( Mikes Kelemen Líceum). OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG Oktatott tárgyak: a Filozófia szakos alapképzésben: Cselekvéselmélet ( ), Filozófiai hermeneutika, Ismeretelmélet, Kultúrfilozófia ( ), Nyelvfilozófia, Szemiotika, Vallásfilozófia ( ); a Hermeneutika és kultúra ( ) valamint A kommunikáció és az interkulturalitás filozófiái mesterképzőn: A kommunikáció és a kultúra hermeneutikája, Hagyomány és történetiség a kultúrában; a Kommunikáció és kultúra doktoriskolában: Hagyomány és történetiség a kortárs

2 kultúrában. Szakirányítás: 89 államvizsga szakdolgozat; 33 mesterképzős disszertáció; 9 I. fokozati tanári szakdolgozat. OKTATÁSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG 2008-tól tanszékvezető, Szisztematikus Filozófia Tanszék; 2008-tól az Alkalmazott filozófiai kutatások ARACIS által akkreditált 2 éves magyar nyelvű mesterképző felelőse; A kommunikáció és az interkulturalitás filozófiái magyar nyelvű mesterképző felelőse; a Hermeneutika és kultúra magyar nyelvű mesterképző létrehozója és felelőse; 1999-től a BBTE Szenátusának tagja; 1996-tól a BBTE Történelem-Filozófia Kar kari tanácsának tagja; 1996-tól a Filozófia Tanszékcsoport magyar tagozatának felelős irányítója. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG a) Egyéni kutatások: Kutatási szakterület: A megismerés, a kommunikáció és a kultúra szemiotikai és hermeneutikai kérdései 3 kutatási irányban: a) a hagyományos ismeretfilozófiai kérdések újragondolása hermeneutikai nézőpontból; b) a hermeneutikai beállítódás alkalmazása a kommunikáció és a kultúra jelenségeinek vizsgálatában; c) a hermeneutikai látásmód érvényesítése az erdélyi magyar kulturális és filozófiai hagyomány újraértelmezésében. Kutatási ösztöndíjak: 2004 március Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA; 2003 november szeptember Sapientia Alapítvány KPI; Téma: A megismerés és a megértés kapcsolata hermeneutikai nézőpontból; 2003 március CEEPUS, Miskolci Egyetem; 2002 március CEEPUS, Miskolci Egyetem; 2002 február Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA; 2001 november Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA; Téma: Nemzedékváltások a két világháború közötti erdélyi magyar kultúrában. Hermeneutikai megközelítés; 2001 szeptember augusztus Arany János Közalapítvány, MTA; 2001 március CEEPUS, Szegedi Egyetem; 2000 október Domus Hungarica Scientiarum et Artium, MTA; Téma: A hagyományos ismeretfilozófiai kérdések újragondolása a filozófiai hermeneutika nézőpontjából; 2000 február Europa Institut, Budapest; 1999 február, július Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest; 1998 február, június Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest; 1997 Nyílt Társadalomért Alapítvány doktorátusi ösztöndíja; 1996 január Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest; 1995 szeptember Europa Institut, Budapest;

3 részvétel az Interdialog Társaság és a Kommunikációs Antropológia Munkacsoport szemináriumain, Csíkszereda; részvétel a Tudományelméleti Műhely szemináriumain, Sepsiszentgyörgy; b) Közös kutatási projektek vezetése: november május 31 Az interkulturalitás filozófiai és interdiszciplináris megközelítésben - Szülőföld Alap, 5287/2007 sz. projekt, RO regisztr. kód; április március 31 Szempontok a filozófiai nyelvprobléma vizsgálatához - Illyés Közalapítvány, 2215/990/2006 sz. projekt, regisztr. kód; október június 30 Kommunikáció és interkulturalitás (Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások a Hermeneutika és kultúra ( ) valamint A kommunikáció és az interkulturalitás filozófiái ( ) mesterképző keretében) - KMEI program a mesterképzők támogatására 2004-ben valamint a 27/2005 sz. szerződés; március december 31 Szempontok a filozófiai igazságkérdés vizsgálatához - Illyés Közalapítvány, sz. projekt, reg. kód; október június 30 Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához - Illyés Közalapítvány, kutatási projekt; február január 31 Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások - Sapientia Alapítvány KPI, 23/2001 sz. projekt. c) Részvétel közös kutatási projektekben: A magyar filozófia kontextusai - MTA, Filozófiai Intézet; Projektvezető: dr. Gángó Gábor főkutató; ID (OTKA) sz. nemzetközi projekt; Politika, identitás, etnopolitika (Politics, Ethnopolitics and Identity) - Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézete, Közép-Európai Tanulmányok Kar, Konsztantin Egyetem, Nyitra, Szlovákia; Projektvezető: dr. Németh István egyetemi docens; 1/0733/2008 sz. nemzetközi projekt; február január A nemzeti kisebbségek/nemzetiségek problémája a magyar liberalizmus hagyományában - MTA, Pro Philosophia Alapítvány; Projektvezető: dr. Demeter M. Attila egyetemi adjunktus; C/12/2007 sz. nemzetközi projekt; szeptember június 30 The Role of Philosophy in Changing the Mentalities and the Democratisation of the Public Sphere (A filozófia szerepe a mentalitásváltásban és a közélet demokratizálásában) - SACRI Társaság (Societatea Academică de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor); Projektvezető: dr. Sandu Frunză egyetemi docens; SRO GR-070/10 august 2006 sz. nemzetközi projekt; Kultúra és civil társadalom. A modernitás politikai és esztétikai stratégiái - Szisztematikus Filozófia Tanszék, BBTE; Projektvezető: dr. Dan Eugen Raţiu egyetemi docens; CNCSIS grant, 60. sz. téma, 141/2003 kód; február június 30 Fejezetek a magyar filozófia történetéből - Filozófiatörténeti Tanszék, Miskolci Egyetem; Projektvezető: dr. Veres Ildikó egyetemi docens; FKFP 01.02/2000. (OTKA) sz. nemzetközi projekt; január január 1 Kulturális kölcsönhatások - Collegium Transsylvanicum Alapítváy; Projektvezető: dr. Cseke Éva egyetemi tanár. d) Konferenciaszervezés: október 22 - Tanítható-e ma a filozófia? A filozófia oktatásának lehetőségei az

4 egyetemi szerkezetváltás összefüggésében címmel tartott tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport magyar tagozat, Kolozsvár; november 3 - A filozófia alkalmazása alkalmazott filozófia témájú tanévnyitó konferencia, BBTE, Filozófia Tanszékcsoport-magyar tagozat, Kolozsvár; október Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben témájú konferencia a Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszéke és a kolozsvári Babeş- Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar oktatóinak közös szervezésében, Miskolc Kolozsvár. e) Konferenciákon tartott előadások: 36. Az új média hermeneutikája Új média és kommunikatív magatartás témájú nemzetközi konferencia, Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományi Kar, Marosvásárhely, február 29 - március Európa másik arca Európaiság és filozófia. Az európai egység alapja az európai filozófia témájú tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport magyar tagozat, Kolozsvár, október Lehetséges-e erdélyi magyar filozófiai hagyomány? Tendőink a magyar filozófia ügyében. 1. Mikes International Philosophiai Symposium. Elspeet (Hollandia), szeptember A gyűlölet-beszéd Lábjegyzetek Platónhoz (6.) A gyűlölet témájú konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke, MTA szegedi bizottsága, Szeged, május A közös nyelv problémája Az interkulturalitás filozófiai problémái témájú tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport magyar tagozat, Kolozsvár, november A lelkiismeret szava Lábjegyzetek Platónhoz (5.) A lelkiismeret témájú konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke, MTA szegedi bizottsága, Szeged, május A filozófiatanítás mint képzés Tanítható-e ma a filozófia? A filozófia oktatásának lehetőségei az egyetemi szerkezetváltás összefüggésében témájú tanévnyitó nemzetközi konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport magyar tagozat, Kolozsvár, október A barátság hermeneutikájáról Lábjegyzetek Platónhoz (4.) A barátság témájú konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke, MTA szegedi bizottsága, Szeged, május Közösség-e a kisebbség? Egyén, állam, közösség témájú tanévnyitó konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport magyar tagozat, Kolozsvár, november A XX. századi magyar filozófiatörténet-írás módszertani vonatkozásairól Megidézett reneszánsz témájú nemzetközi konferencia Hanák Tibor születésének 75. évfordulójára, Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszéke és a Miskolci Akadémiai Bizottság, Miskolc, szeptember A bűn problémája és a végesség tapasztalata Lábjegyzetek Platónhoz (3.) A bűn témájú konferencia, Magyar Filozófiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke, MTA szegedi bizottsága, Szeged, május A megértés módján élni... Életelvek, értékek, gyakorlat témájú nemzetközi konferencia, Alkalmazott Filozófiai Társaság, Kecskemét, április

5 24. A dolog maga Arról, ami állítható témájú tanévnyitó konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport magyar tagozat, Kolozsvár, november A hallgatás retorikája Nyelv érvelés meggyőzés témájú tanévnyitó konferencia, ELTE BTK Filozófiai Intézete, Budapest, október Alkalmazott filozófiai vizsgálódások az erdélyi magyar kultúrában A magyar tudomány Erdélyben témájú konferencia az EME szervezésében, Kolozsvár, november Sokféleség és egység a kommunikációban Pluralitás és kommunikáció témájú tanévnyitó konferencia, BBTE Filozófia Tanszékcsoport magyar tagozat, Kolozsvár, október Értelmezés, érvelés, alkalmazás Kijelentés, norma, cselekvés témájú tanévnyitó konferencia, ELTE BTK Filozófiai Intézete és Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja, Budapest, szept Lehetséges-e a hermeneutikai diskurzus? Filozófiai diskurzusok témájú konferencia, EKTF, Eger, június Az erdélyi magyar társadalomtudományi kutatások Tudomány és önismeret Erdélyben témájú konferencia, Sapientia Alapítvány KPI, Kolozsvár, június Az alkalmazás értelme Az alkalmazott filozófia esélyei témájú konferencia, Alkalmazott Filozófiai Társaság, Szegedi Akadémiai Bizottság, Kecskemét, március A filozófia alkalmazásának hermeneutikai aspektusai A filozófia alkalmazása alkalmazott filozófia témájú tanévnyitó konferencia, BBTE, Filozófia Tanszékcsoportmagyar tagozat, Kolozsvár, november A keresztény hagyomány és a modern ember viszonya Mircea Eliade felfogásában Isten arca és/vagy a szentség megnyilvánulása a zsidó és a keresztény hagyományban témájú konferencia, Posticum Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület, Nagyvárad, október Egy kisebbségi létparadoxon filozófiai hátteréről Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben témájú konferencia, Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszéke és a BBTE Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatának közös szervezése, Miskolc Kolozsvár, október Dialógus és politikai kultúra Európaiság politikai és morális kultúra témájú konferencia, Szegedi Tudományegyetem JGYTF Kar, Kecskemét, október A közép-európaiság lehetőségéről Európa közepe - Közép-Európa? témájú konferencia, Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Tanszék, Pro Philosophia Alapítvány, Szeged, október A hermeneutikai tudat csapdája Nyelv, megértés, interpretáció témájú tanévnyitó konferencia, ELTE BTK Filozófiai Intézete, Budapest, október A hermeneutika mint alkalmazott filozófia Párbeszédben a világ sorsával - a filozófia lehetőségei a globalizálódó világban témájú konferencia, EKTF, Eger, szeptember A hermeneutikai szemlélet esélyei az ezredfordulón Filozófia sz ezredfordulón témájú konferencia, MTA Filozófiai Intézete, Kecskemét, március Az európai racionalitás két arca Európai integráció európai filozófia témájú nemzetközi konferencia, JATE, Szeged, szeptember

6 7. Derrida Marx-képéről Derrida és Marx témájú nemzetközi konferencia, JGYTF, Szeged, október A tudomány és a filozófia viszonya Böhm Károly felfogásában Böhm Károly nemzetközi konferencia, BBTE, Kolozsvár, október A Descartes-i isteneszméről hermeneutikai megközelítésben A kartézianizmus négyszáz éve témájú nemzetközi konferencia, JATE, Szeged, szeptember A tudományelmélet sepsiszentgyörgyi műhelyéről Alternatív tradíciók a magyar filozófiai kultúrában témájú nemzetközi konferencia, Miskolci Egyetem, január Az egyetem eszméje a romániai magyar politikai-ideológiai mezőben A magyar nyelvű egyetemi oktatás megszervezésének stratégiai szempontjai témájú konferencia, Regionális és Antropológiai Kutatóközpont, Csíkszereda, november Egy tudománytörténeti rétegmodell metodikai konferencia, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy, május A tudományelméleti eredmények beépíthetősége a középiskolai oktatási folyamatba metodikai konferencia, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy, május 22. f) Vendégelőadások: 13. A lehet/nem lehet dilemma Identitás, nemzet, etnopolitika; Kommunikáció- és Politikatudományi Nyári Egyetem, a BBTE Politikatudományi Tanszéke magyar tagozatának szervezésében, Torockó, július A filozófiai hermeneutika lehetőségeiről és határairól Miskolci Egyetem, Bölcsészkar, filozófia szak; előadások a CEEPUS program keretében, március (2 előadás) 11. A filozófiai szöveg hermeneutikai megközelítésben; A filozófiaóra mint hermeneutikai szituáció Bolyai Nyári Akadémia; a filozófiatanárok felkészítője, 2002 július, Sepsiszentgyörgy. 10. A megismerés és a megértés módszertani kérdései Miskolci Egyetem, Bölcsészkar, filozófia szak; előadások a CEEPUS program keretében, 2002 március. (4 előadás) 9. A kisebbségi létparadoxon értelmezési lehetőségei Pozsonyi Comenius Tudományegyetem, Bölcsészkar; meghívott előadó a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet szervezésében, 2002 március. 8. Makkai Sándor és a kisebbségi létparadoxon Nyitrai Tudományegyetem, Bölcsészkar; meghívott előadó a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet szervezésében, 2002 március. 7. A vallásos tapasztalat fenomenológiai, történeti és hermeneutikai aspektusai Mircea Eliade felfogásában Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészkar, filozófiavallástudományi szak; meghívott előadó a CEEPUS program keretében, március. (5 előadás) 6. A kisebbségi létproblémákról Bolyai Napok (a Maros megyei RMPSZ és Bolyai Líceum közös szervezése), Marosvásárhely, február A szubjektum uralma és bukása az európai filozófiában; A személyiség új autonómiája a filozófiai hermeneutikában IV. Hermeneuta-Tábor (BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék és a Módszertani Tanszék szervezése), Szováta, augusztus A dialógus kultúrájáról II. Jogász Nyári Egyetem (Pro Iuvenibus Iuratis Alapítvány

7 szervezése), Csíkszépvíz, július A dialógusról kommunikációelméleti megközelítésben III. Hermeneuta-Tábor (BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék szervezése), Torockó, augusztus A nemzedékváltás szerepe a kultúra fejlődésében Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, április Kisebbségi lét és demokrácia Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában; Miskolci Nemzetközi Nyári Egyetem augusztus SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG 2002-től tudományos testületi tag, Journal for Study of Religions and Ideologies c. interdiszciplináris vallás- és ideológiakutatási internetes folyóirat (kiadja a S.A.C.R.I.); ISSN (ISI nyilvántartásban szereplő folyóirat; CNCSIS kód: 771, A kateg.); szerkesztőbizottsági tag; 2005-től tudományos testületi tag, Kellék c. filozófiai folyóirat (kiadja a Pro Philosophia Alapítvány); ISSN (SZTE Társadalomelméleti Gyűjtemény/Magyar filozófiai recepció adatbázis: ERIH - European Reference Index for the Humanities adatbázis: től filozófiai szakszerkesztő, Erdélyi Múzeum c. tudományos folyóirat (kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület); ISSN (CNCSIS kód: 709, B kateg.); filozófiai kötetek szerkesztése és gondozása különböző kiadóknál: Editura Didactică şi Pedagogică (Bukarest), Egyetemi Műhely Kiadó Bolyai Társaság (Kolozsvár), Erdélyi Híradó (Kolozsvár), Komp-Press Korunk Baráti Társaság (Kolozsvár), Mentor (Marosvásárhely), Presa Universitară Clujeană (Kolozsvár), Pro Philosophia (Kolozsvár). SZAKMAI SZERVEZETEK TAGJA 2002Alkalmazott Filozófiai Társaság 2000 Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság; 2000 Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag; 1994 Magyar Filozófiai Társaság; 1990 Bolyai Társaság; 2005-től a Társaság elnöke; 1990 Erdélyi Múzeum-Egyesület. KITÜNTETÉSEK 2007 Oklevél a Kiváló tudományos teljesítményekért, BBTE; 20418/ JSRI-díj (Jurnal for the Study of Religions and Ideologies) 2006-ra a hermeneutikáért, a Vallás- és Ideológiakutatási Akadémiai Társaságtól (S.A.C.R.I.); december Érdemoklevél a BBTE fejlesztéséhez való hozzájárulásért; 113/ március 3. Kolozsvár Dr. Veress Károly

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

MENNORODE MEGKÖZELÍTHETŐ: VONATTAL: Az Amsterdam Schiphol repülőtérről óránként 2 vonat indul Apeldoornba. Minden óra 21 perckor (Amersfoort-ban át kell szállni) és minden óra 51 perckor (átszállás nélkül).

Részletesebben

BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes.

BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: RÜSZ-FOGARASI ENIKŐ E-MAIL: eruszfogarasi@freemail.hu TANULMÁNYOK 1980 1984: Szászrégen, 2 sz. ipari líceum, matematika-fizika osztály; 1986 1991: Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! E havi hírlevelünkben tekintélyes

Részletesebben

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék, 6721 Szeged, Szilléri sgt. 12. Telefon: 62 474 255 Születési időpont:

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán: Szerzõink Bakacsi Gyula: közgazdász 1959, Szeged. Diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1983-ban. 1988-ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a Közgazdaságtudomány kandidátusa

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név Szakmai önéletrajz Név Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség Szociológia szakos bölcsész és középiskolai tanár, Miskolci Egyetem, 1998 Általános szociális munkás, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Név: VALLASEK JÚLIA RÉKA Születési hely, év: Kolozsvár, 1975. Lakhely: 400427 Cluj-Napoca, Str.Baita Nr.12/3, Románia Tel: 0726 444 365 E-mail: jvallasek@gmail.com Munkahely: BBTE Kolozsvár

Részletesebben

Beszámoló a Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteményének 2007-es tevékenységéről Célkitűzéseink

Beszámoló a Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteményének 2007-es tevékenységéről Célkitűzéseink Beszámoló a Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteményének 2007-es tevékenységéről Célkitűzéseink A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye (továbbiakban JEAKGy) célja egyrészt szeminárium-

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK. PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26.

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK. PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26. CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK Név: E-mail: Születés helye és ideje MUNKAHELY PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26., Sepsiszentgyörgy Egyetemi adjunktus

Részletesebben

Utilitas Kiadó, Brétfű (Breaza) utca 14. szám, 400253, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia

Utilitas Kiadó, Brétfű (Breaza) utca 14. szám, 400253, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) TAKÁCS Enikő Cím(ek) 49/7 Rodniciei, 540440, Marosvásárhely (Târgu Mureş), Románia Telefonszám(ok) 0040-264-435489 Mobil: 0040-730-909636 Fax(ok)

Részletesebben

A TANULMÁNYOK SZERZÔI

A TANULMÁNYOK SZERZÔI A TANULMÁNYOK SZERZÔI ANDRÁS FERENC (1963) PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskolája). Alapítója és elnöke a Part-Oldalak Egyletnek, ahol filmeket szerkeszt (Mobilkommunikáció, 2005),

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben