BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes."

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: RÜSZ-FOGARASI ENIKŐ TANULMÁNYOK : Szászrégen, 2 sz. ipari líceum, matematika-fizika osztály; : Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar, Történelem és Filozófia szak; 1999: doktorátus, BBTE, Kolozsvár (disszertáció címe: Privilegiile şi îndatoririle oraşelor medievale transilvane/ A középkori erdélyi városok kiváltságai és kötelezettségei); 2011: habilitáció, ELTE, BTK (a dolgozat címe: Egy elfeledett intézmény. A kolozsvári Szentlélek-ispotály története). TUDOMÁNYOS FOKOZAT: a történettudományok doktora SZAKMAI TAPASZTALAT : gyakornok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar, Középkortörténeti és történetírás Tanszék; tanársegéd, ugyanott; : adjunktus, ugyanott, 2004-től: docens ugyanott (2012-től BBTE, Történelem és Filozófia Kar, Magyar Történeti Intézet). INTÉZMÉNYVEZETÉS BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes.

2 KUTATÁSI TERÜLET késő középkori és kora újkori várostörténet, intézménytörténet, segédtudományok. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG Kutatási programok vezetése , Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (téma: Az erdélyi városiasodási szintjei); : Sapientia Kutatási Programok Intézete, kutató csoport irányítása (A kolozsvári fejedelemségkori ispotály történet forrásainak feldolgozása és kiadása. A csoport tagjai voltak: Márton Tünde-Mária, Flóra Ágnes, Mihály Ágnes, Derzsi Júlia, Pakó László, a Transsylvania Emlékeiért Kolozsvári Kutatócsoport); : Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (téma: Az öröklés mechanizmusai a fejedelemségkori Erdélyben a városlakók körében). Kutatási programokban való részvétel : Világbank Kutatói Program: Activ Learning in History and Social Science in Higher Education; a program vezetője: dr. Florin Platon, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi; : A Román Oktatásügyi Minisztérium CNCSIS 163-os iktatószámú kutatási programja: Oraşul transilvan ca spaţiu al alterităţii religioase (Az erdélyi város, mint a vallási sokszínűség tere); projektvezető: dr. Maria Crăciun, BBTE, Történelem és Filozófia Kar; : OTKA kutatási projektje: Kora újkori erdélyi végrendeletek (iktatószám: 35235), projektvezető: dr. Horn Ildikó, ELTE, Budapest; 2008: EU PROJECT FP6 Millenium Climatology, a Szegedi Tudományegyetem projektje, partner a Transsylvania Emlékeiért Kolozsvári Kutatócsoport.

3 TUDOMÁNY- ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS 1996: ELTE, CEU és BBTE közös workshopjának kolozsvári szervezője. A Soros Alapítvány támogatásával Budapesten Közép-Európa múltja és jelene címmel megrendezett műhely közép-európai történészhallgatóknak szólt; 1997: a Soros Alapítvány támogatásával vendégtanári program szervezése, előadók a Történettudományi Intézetből (Budapest) és az ELTE-ről; 1998-ban képzés szervezése a BBTE Történelem és Filozófia Karának ifjú egyetemi oktatói számára: Modern módszerek az egyetemi oktatásban címmel; : a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete által meghirdetett Vendégtanári Program keretén belül egy éves fakultatív előadássorozat szervezése (Lupescu Máriával) a BBTE történelem szakán tanuló hallgatók számára A magyarság története a középkorban címmel, rangos magyarországi előadók részvételével; 2004 őszétől a magyar történész mesteris hallgatók számára kutató műhely szervezése, amelynek célja fiatal kutatók és kiemelkedő képességű hallgatók irányítása, szakmai fórum felállítása kezdő történészek számára; június: a BBTE Történelem, Civilizáció, Kultúra doktori iskola ELTE, Történettudományi doktori iskola első közös konferenciájának megszervezése; június: a BBTE Történelem, Civilizáció, Kultúra doktori iskola konferenciáján nemzetközi szekció szervezése. KONFERENCIA SZERVEZÉS Városok és autonómiák szeptember 23 25, Kolozsvár; Kolozsvár 600 éve szabad királyi város november 23 25, Kolozsvár; Matthias Corvinus and his Time október 23 26, Kolozsvár; Szociális gondoskodás és a város június 18 20, Kolozsvár (társszervező a Román Tudományos Akadémia, Várostörténeti Bizottsága); : a BBTE, Történelem és Filozófia Kar, magyar tagozata/a kolozsvári Magyar Történeti Intézet Ablakok a Múltra éves konferenciái.

4 KONFERENCIA ELŐADÁSOK november 9: MTA, Budapest, Bolyai Ösztöndíjasok Fóruma konferencián: Dés mint Szolnok és Doboka vármegye központi helye című előadás; szeptember 2 7. Gazzada, Olaszország, Vita Religoasa Di Roumania konferencián: A 16. századi erdélyi unitarizmus című előadás; november 5 7: Szomolány (Smolenice), Szlovákia, a Szlovák és Magyar Tudományos Akadémiák közös szervezésében rendezett Zeno e Pravo konferencián: A nők társadalmi helyzete a 16. századi Kolozsváron című előadás; október 28 29: Szeged, BBTE és a SZTE szervezésében Két keresztény uralkodó a késő középkorban. Ştefan cel Mare és Hunyadi Mátyás című konferencián: Mátyás király és az erdélyi városok című előadás; május 3 5: Kolozsvár, Healing of Memories konferencián: Az erdélyi fejedelemség vallási rendszere című előadás; november 23 25: Kolozsvár, a BBTE által szervezett Kolozsvár. 600 éve szabad királyi város nemzetközi konferencián: Kolozsvár vásárai című előadás; május 5 6: Bécs, Institut für Österreichische Geschichteforschung által szervezett Institutionelle Fürsorge im Mittelalter und Neuzeit című konferencián: The Transsylvanian Almshouse in Early Modern Time című előadás; június 2 5: Nagykanizsa, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság nemzetközi konferenciáján: Kolozs vármegye középkori szolgabírái című előadás; augusztus 8 11: Gyulafehérvár, Between Worlds: John Hunyadi and his Time nemzetközi konferencián: Hunyadi asszonyai című előadás; november 15 17: Csíksomlyó, Árpád-házi Szent Erzsébet nemzetközi konferencián: A kolozsvári Szent Erzsébet-ispotály című előadás; december 9 11: Nagyvárad, Sighismund of Luxemburg and his Time című konferencián: Egy erdélyi nemesi család felemelkedése Zsigmond udvarában. A Suky család előadás; május 20 25: Budapest, ELTE szervezésében Matthias Rex Hungary at the Dawn of the Renaissance nemzetközi konferecián: The Sukys and King Matthias című előadás;

5 2008. szeptember 18 20: Stuttgart, Universität Stuttgart, Toleranz Koezistenz - Antagonismus konferencián: Hinweise auf Multikonfessionalität in den Gesetzbüchern des Fürtentums Siebenbürgen című előadás; október 23 25: Kolozsvár, BBTE-RTA, Erdélyi Történeti Múzeum szervezésében Matthias Corvinus and his Time című nemzetközi konferencián: Matthias Corvinus and the Town of Kolozsvár című előadás; április Kolozsvár: a BBTE Földrajz Kara rendezésében Descriptio Tranylvanae nemzetközi konferencián: Early Modern Age Transyvania in Maps and their Annotations című előadás; június 13 15: London, Roehampton University rendezésében a Charity and Community nemzetközi konferencián: Charity and Community in Early Modern Transylvania című előadás; január 19: Budapest, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Budapest Történeti Múzeum által szervezett Címer és társadalom című konferencián: A romlott város címeres öröksége című előadás; szeptember 29 30: ELTE, Budapest, Bank és hitelezés a reneszánsz korában konferencián: Készpénz és adósság a fejedelemség kori városi hagyatékokban című előadás; november 14 15: Budapest, Budapest Főváros Levéltára szervezésében a III. Magyar várostörténeti konferencia keretén belül: Nagyszeben a szászok fővárosa című előadás; május 3 5: Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Bethlen Gábor konferencián: Kolozsvár és Bethlen Gábor című előadás; október 23 26: Szomolány (Smolenice), Szlovákia, a Szlovák és a Magyar Tudományos Akadémiák szervezésében Udvar, udvartartás nemzetközi konferencián: Gyulafehérvár városa és a fejedelemi udvar című előadás. ÖSZTÖNDÍJAK 1994 Nottingham egy hónap, a British Council támogatásával; 1995 Europa Institut Budapest; 1997 Soros Alapítvány Kutatói Ösztöndíja, Budapest; 1998 a Soros Alapítvány egy éves doktoranduszi ösztöndíja;

6 1998 Domus Hungarica ösztöndíj; 2002 Domus Hungarica ösztöndíj, 2005 Domus Hungarica ösztöndíj; 2006 Domus Hungarica ösztöndíj, három hónap; 2007 Arany János kutatási ösztöndíj; 2008 Domus Hungarica ösztöndíj. VENDÉGTANÁRI ELŐADÁSOK 1993 Notthingham University, dr. Alain Booth, egyetemi docens meghívására. Activ Learning- workshop, Nottingham University, History Department; 1999 Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest), Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, dr. Bertényi Iván tanszékvezető professzor meghívására: Erdélyi várostörténeti források, Erdély gazdaságtörténete a XVI. században, Polgári életmód a korabeli Erdélyben témakörökkel; 2006 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék: Erdélyi középkori és kora újkori várostörténete témakörrel; október november: ELTE, BTK, Erasmus program keretén belül: Az erdélyi fejedelemségkori ispotályok, a fejedelemségkori városi élet témakörökkel; augusztus 22 29: Ceepus Summer School program BBTE: Varried Mechanisms of Succesion int he Case of Townsmen of Transylvania int he Time of the Pricipality; Ideea of Europe in European culture, history and politics; március 28: Eszterházy Főiskola doktori iskolája, Eger: Örökösödési szokások a fejedelemségkori erdélyi városokban és mezővárosokban; február március: CEEPUS program: Universita Palaczkého v. Olomouci, Csehország, BTK: Charity or Social Care in Medieval Transylvania in Early Modern Transylvania and Modern Time Transylvania témakörrel. SZERVEZETI TAGSÁGOK Transsylvania Tudományos Egyesület (Budapest) alapító tagja;

7 Erdélyi Múzeum-Egyesület Román Tudományos Akadémia Várostörténeti Bizottsága Arbeitkreis für Siebenbürghische Landeskunde Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Magyar Történelmi Társulat Magyar Tudományos Akadémia külső köztestülete SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁGOK Egyháztörténeti Szemle, szerkesztő; Caiete de Antropologie Istorică szerkesztőbizottsági tag DÍJAK, KITÜNTETÉSEK 2009, 2010, a BBTE érdemoklevele

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár. Adjunktus, tanszékvezető (Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár. Adjunktus, tanszékvezető (Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Lupescu Radu Születés: 1972. augusztus 4. Kolozsvár, Románia Állandó lakhely: 400079 Kolozsvár, I. C. Bratianu u. 8/5, Románia Telefon: 00 40 748 391416 E-mail:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Novák Ádám. (Szakmai Önéletrajz)

Novák Ádám. (Szakmai Önéletrajz) Személyes adatok Novák Ádám (Szakmai Önéletrajz) Születési idő, hely: 1987. 10. 01. Szikszó Állampolgárság: magyar Értesítési cím: 4027 Debrecen Füredi út 60 3/10. Telefon: +3630/401-4688 E-mail: tavernicorum@gmail.com

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! E havi hírlevelünkben tekintélyes

Részletesebben

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék, 6721 Szeged, Szilléri sgt. 12. Telefon: 62 474 255 Születési időpont:

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. (2014. július)

Szakmai önéletrajz. (2014. július) DR. DÁVID ISTVÁN - orgonaművész, - főiskolai tanár, intézetvezető helyettes (KRE-TFK) Hittanoktató és Kántorképző Intézet - a Nagykőrösi Református Egyházközség orgonaművész-kántora E-mail: david.istvan@kre.hu

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak

Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak Könyvek, könyvfejezetek Gyermekek az iskolában (társszerzők Czövek Andrea, Kolozsvári Csaba) In.: Életképek az iskolapszichológia gyakorlatából, szerk.

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Utilitas Kiadó, Brétfű (Breaza) utca 14. szám, 400253, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia

Utilitas Kiadó, Brétfű (Breaza) utca 14. szám, 400253, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) TAKÁCS Enikő Cím(ek) 49/7 Rodniciei, 540440, Marosvásárhely (Târgu Mureş), Románia Telefonszám(ok) 0040-264-435489 Mobil: 0040-730-909636 Fax(ok)

Részletesebben

Szakmai, tudományos önéletrajz

Szakmai, tudományos önéletrajz Szakmai, tudományos önéletrajz Név: Prof.Dr. Tényi Tamás Születés hely, idő: Pécs, 1963 október 25 Családi állapot: nős, 3 gyerek Munkahely : PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Rét

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Idén is, mint minden évben, az adófizető állampolgár felajánlhatja jövedelemadója 2%-át valamely civil

Részletesebben