Pszichológia mesterképzések. SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichológia mesterképzések. SZTE BTK Pszichológiai Intézet"

Átírás

1 Pszichológia mesterképzések SZTE BTK Pszichológiai Intézet

2 Miről szól ez a prezentáció? Röviden bemutatja a szegedi MA képzés szerkezetét, az itteni három szakirányt, a levelező képzés kereteit, és a felvételi eljárásokat Felvázolja az MA utáni karrier lehetőségeket Szempontokat ad arra, hogy miért is érdemes a szegedi képzést választani.

3 Az MA képzés struktúrája Törzsanyag Elméleti alapozás Szakmai törzsmodulok Differenciált szakmai ismeretek Klinikai és egészségpszichológia szakirány Differenciált szakmai ismeretek Kognitív pszichológia szakirány Differenciált szakmai ismeretek Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány Szakdolgozat és Záróvizsga Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles pszichológus (a megjelölt szakirányban)

4 Közös alapozó tananyag szakirányra való tekintet nélkül egységesen kötelező Törzsanyag - Elméleti alapozás Fejlődéslélektani mesterkurzusok Kognitívpszichológiai mesterkurzusok Személyiséglélektani mesterkurzusok Szociálpszichológiai mesterkurzusok

5 Törzsanyag Szakmai törzsmodulok Pályaszocializáció, pszichológus etika Pszichopatológiai alapismeretek Módszertani készségfejlesztés: többváltozós statisztika Módszertani készségfejlesztés: kritikai gondolkodás Kommunikációs készségfejlesztés

6 A szakirányos képzés előnyei Specializáltabb ismeretek megszerzése Gyakorlatorientált képzés készség fejlesztés Tág lehetőségek a kutatási érdeklődés fejlesztésére és kielégítésére

7 Iskola és tanácsadás szakirány A szakirányon a hallgatók: Megismerik a tanácsadás és az iskolapszichológia különféle irányzatait és feladatait, az életvezetési, pálya- és munkatanácsadás elméleteit és a kríziselméleteket. Megismerik a különböző területeken használt diagnosztikai eljárásokat és munkamódszereket, az oktató-nevelő intézmények szervezeti sajátosságait, a pedagógia, a gyermekvédelem, a gyermek és serdülő pszichiátria tanácsadásban és iskolapszichológiában hasznosítható kutatási eredményeket. Felkészítést kapnak a diagnosztikai és tanácsadási módszerek alkalmazására a gyakorlatban különböző életkorú kliensekkel való foglalkozás esetében, az egyéni-, csoport - és családi tanácsadásra, a fejlődés és a változás elősegítésére, pszichológiai ellátás nyújtására a prevenció különböző szintjein.

8 Tantervi ízelítő (a teljes hálóterv megtalálható az intézeti honlapon!) Szakirányú mesterkurzusok: Karrier és életvezetési tanácsadás, Krízis elméletek, Gyermek pszichodiagnosztika Speciális mesterkurzusok: Döntés és tervezés serdülőkorban, Tanácsadási lehetőségek és technikák a szervezetek szintjén, Kommunikáció és tanácsadás az egészségügyben Terepmunka: Felsőoktatási tanácsadás, Iskolapszichológia és Nevelési tanácsadás terepgyakorlat Intézményen belüli gyakorlat: Krízis tanácsadás,kapcsolati és kommunikációs tanácsadás, Segítő beszélgetés - tanácsadás gyakorlat, Kommunikáció, konfliktus, játszmák

9 Klinikai és egészségpszichológiai szakirány A szakirányon a hallgatók: Megismerkednek az egészségviselkedés és a betegségmagatartás, továbbá a viselkedéses és mentális zavarok vizsgálatának módszereivel és ezek alkalmazásával. Gyakorolják azokat az alapkészségeket, amelyekkel támogató (szupportív) kezelést és az egészséges erőforrások mobilizálását, a megküzdést segítő intervenciókat tudnak alkalmazni szakmai szupervízió mellett a betegellátás és az egészségmegőrzés különböző területein. A diplomás szakemberek ismerik és értik az egészséges és patológiás viselkedés és a testi-lelki működések megjelenési formáit, alapmechanizmusait, bio-pszicho-szociális összefüggéseit, a diagnosztika alapelveit, továbbá a terápia, illetve a prevenció modelljeit és elméleti kereteit.

10 Tantervi ízelítő (a teljes hálóterv megtalálható az intézeti honlapon!) Szakirányú mesterkurzusok: A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai, Klinikai egészségpszichológia, Életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika, Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek Speciális mesterkurzusok: Környezet és egészség, Az internetes tanácsadás és terápia alapjai, Az egészségreprezentációk fejlődése gyermek- és serdülőkorban Terepmunka: Egybefüggő folyamatos terepmunka a klinikai pszichológia területén, Egybefüggő folyamatos terepmunka az egészségpszichológia területén Intézményen belüli gyakorlat: Pszichofiziológiai kutatások, Környezetpszichológiai kutatások, klinikai és egészség-pszichológiai kutatások

11 Kognitív (és neuropszichológiai) A szakirányon a hallgatók: szakirány Megismerik a kognitív idegtudomány, a pszichiátria, a neurogenetika és a viselkedésgenetika kognitív pszichológiában hasznosítható legújabb eredményeit, diagnosztikai módszereit és fejlődési tendenciáit. Alkalmassá válnak a modern kísérleti pszichológia módszertanának alkalmazására, önálló kutatómunka megtervezésére és kivitelezésére, valamint gyakorlati munka végzésére a kognitív tudomány alkalmazott területein. Elmélyülnek az alapvető kognitív rendszerek (észlelés és cselekvés, nyelv, gondolkodás) működésének, fejlődésének és kutatási módszereinek ismereteiben, kitérve a neuropszichológia, a pszicholingvisztika, az evolúciós és biológiai pszichológia területeire.

12 Tantervi ízelítő (a teljes hálóterv megtalálható az intézeti honlapon!) Szakirányú mesterkurzusok:kognitív rendszerek és patológiájuk Észlelés, Humán emlékezet, Magasabb rendű kognitív folyamatok, Kognitív idegtudomány, Etológia, Új utak a kognitív tudományban embodiment Speciális mesterkurzusok:klinikai neuropszichológia és diagnosztika, Klinikai pszichológia és pszichoterápia, Evolúciós és biológiai pszichológia, Kognitív idegtudomány Terepmunka: Klinikai neuropszichológia, Gyermek pszichiátria Intézményen belüli gyakorlat: EEG laborgyakorlat, Agyi képalkotó eljárások, egyéb választható kutatási paradigmák

13 Levelező képzés Az MA levelező képzésre a felvétel a nappali eljárással azonos módon történik, és a tanterv is azonos. Az oktatás a szegedi levelező képzésben péntekenként és szombatonként történik. A 14 hetes szorgami időszakban 7-8 hétvégét vesznek igénybe az előadások és a gyakorlatok. A levelező képzésben való részvétel óhatatlanul több önálló elsajátítást jelent, ezért feltétlenül előnyös (bár törvényileg nem kötelező), ha valaki már egy diploma és valamennyi munka- (és élet)tapasztalat birtokában jelentkezik a levelező képzésre. A nappali és a levelező képzés között elképzelhető átjárás megfelelő tanulmányi eredmény és indok esetén.

14 MA felvételi Szegeden Miből áll össze a felvételi pontszám? (Országosan egységes, bővebben lásd: felvi.hu) A törvényi keret: 20 pont - hozott pont, a BA diploma minősítése alapján 70 pont - felvételi során szerzett pont: 20 írásbeli 50 szóbeli 10 pont - törvényileg meghatározott plusz pont

15 A törvény által meghatározott módon max.10 pont többletpontszám a következőképpen szerezhető: a/szociális tényezők (max 1 pont!) fogyatékosság: 1 pont gyermekgondozás: 1 pont halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont hátrányos helyzet: 1 pont b/ Nyelvvizsga 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont c/ Tudományos tevékenység: OTDK-n elért 1. helyezés: 3 pont, 2. helyezés: 2 pont, 3. helyezés: 1 pont, Pro Sciencia aranyérem: 5 pont.

16 MA felvételi a Tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon Írásbeli (max.20 pont): referenciamunka, plusz motivációs levél beadása. Referenciamunka lehet a jelentkező egyik korábban írt BA műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb dolgozata, kutatási beszámolója. A motivációs levélben a jelentkező ismertesse életrajzát és szakmai érdeklődését. Szóbeli (max.70 pont): A jelölt a vizsga során kézhez kap egy rövid esetleírást, amelyet elolvasva önállóan elemzi a kapott szituációt. Az esetelemzési feladat követelménye: annak felismerése, hogy milyen pszichológiai jelenségek fedezhetők fel a történetben és a szereplők viselkedésében, illetve milyen pszichológiai ismeretek használhatók fel a komplex szituáció megértésekor. Az esetek a már elsajátított ismeretek felismerését, mozgósítását és összekapcsolását igénylik.

17 MA felvételi Klinikai és egészségpszichológia szakirányon Írásbeli (max.20 pont): referenciamunka, plusz motivációs levél beadása. Referenciamunka lehet a jelentkező egyik korábban írt BA műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb dolgozata, kutatási beszámolója. A motivációs levélben a jelentkező ismertesse életrajzát és szakmai érdeklődését. Szóbeli (max.70 pont): A jelölt a vizsga során kézhez kap egy rövid esetleírást, amelyet elolvasva önállóan elemzi a kapott szituációt. Az esetelemzési feladat követelménye: annak felismerése, hogy milyen pszichológiai jelenségek fedezhetők fel a történetben és a szereplők viselkedésében, illetve milyen pszichológiai ismeretek használhatók fel a komplex szituáció megértésekor. Az esetek a már elsajátított ismeretek felismerését, mozgósítását és összekapcsolását igénylik.

18 MA felvételi a Kognitív pszichológia szakirányon Írásbeli (max. 20 pont) : referenciamunka, plusz motivációs levél beadása. Referenciamunka lehet a jelentkező egyik korábban írt BA műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb dolgozata, kutatási beszámolója. A motivációs levélben a jelentkező ismertesse életrajzát és szakmai érdeklődését. Szóbeli (max 70 pont): Az Intézetben zajló szóbeli vizsgán a jelölt több átlagos terjedelmű és nehézségű angol vagy magyar nyelvű szakirodalmi cikk közül kiválaszt egyet, amelyet alaposan áttanulmányozhat a felkészülési idő során (szótár használható). A szóbeli beszélgetés során a jelöltnek ismertetnie és értelmeznie kell az olvasott cikk tartalmi kulcspontjait.

19 Tovább, az MA után Elhelyezkedés + további tanulás: Doktori (PhD) képzés Módszerspecifikus képzések Szakképzés

20 Elhelyezkedési lehetőségek Klinikák, rehabilitációs központok Iskolák, nevelési tanácsadók Munkaügyi központok Szervezetek Piaci szféra Tanácsadós intézetek: pálya-, életvezetés, diáktanácsadás Drogambulanciák Egyéb (alapítványok, stb.)

21 Szakképzés Az egyéni pályaelképzelésekhez és a munkahely elvárásaihoz igazodva - bármely szakképzés (az elvégzett szakiránytól függetlenül!) Szakképzések: Alkalmazott egészségpszichológia Klinikai Neuropszichológia Tanácsadás Iskolapszichológus szakképzés

22 Doktori képzés Doktori programok SZE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola (pszichológia alprogram) SZTE ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola BME Kognitív Tudományok Doktori Iskola SE Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola SE ÁOK Doktori Iskola PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola Bővebbinformáció az MPT és az ODT (Országos Doktori Tanács) honlapjain! ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola DE BTK Multidiszciplináris Bölcs.tud.Doktori Iskola

23 Mért éppen Szeged? Mert a Szegedi Egyetem az ország egyik legnagyobb, legjobb és legpatinásabb egyeteme, ahol magas színvonalú, jó infrastrukturájú a felsőoktatás. Mert az SZTE Pszichológiai Intézetében színvonalas a képzés, az Intézet jól felszerelt kutatólaborokkal rendelkezik és kellemes környezetet nyújt, és barátságos, diák-centrikus a légkör. Mert három piacképes, érdekes, és gyakorlat-orientált MA szakirány közül lehet választani, és kiváló gyakorlati képzőhelyekkel működünk együtt. Mert az SZTE Pszichológiai intézetében viszonylag kis létszámúak az évfolyamok, személyes kapcsolat alakul ki a diákok és az oktatók között, az évfolyamtársak ismerik egymást.

24 Mert aki kiváló teljesítményt akar elérni, annak minden segítséget megadunk hozzá, és sokféle kutatómunkába tud bekapcsolódni. Mert az Intézet minőségbiztosítási rendszere keretében minden kurzust értékelnek a diákok és az értékelés nyilvánosságra kerül! Mert Szeged a napfény városa, egy igazán jó hely, ahol mindig történik valami. Mert be lehet kapcsolódni a diákegyesület öntevékeny munkájába, ahol az ember nem csak jól érezheti magát, hanem értékes szervezési tapasztalatokat is gyűjthet! Mert az SZTE BTK Pszichológiai Intézete jó választás! Mert sok ERASMUS kapcsolatunk van, és segítünk annak, aki külföldön szeretne tanulni! Mert sokféle diákhagyomány alakult ki az évek során és sok a közös buli.

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET MA pszichokalauz Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET 2012 1 TARTALOM 1. AZ MA KÉPZÉSRŐL 2. OKTATÓK ÉS MUNKATÁRSAK 3. A KÖZÖS ALAPOZÓ KURZUSOK ISMERTETÉSE 3.1. Közös kurzusok

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

Pszichokalauz 2014. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2014. augusztus

Pszichokalauz 2014. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2014. augusztus Pszichokalauz 2014 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2014. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és betegellátás alapszak 9 ápoló szakirány 9 mentőtiszt szakirány

Részletesebben

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4 ELTE PPK Intézmény elérhetősége: Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TÓTH ANNA, KÖZÉPISKOLAI TANÁR, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

1. Képzési és kimeneti követelmények

1. Képzési és kimeneti követelmények integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 1 1. Képzési és kimeneti követelmények 1.1. A szakirányú továbbképzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa Szakirányú továbbképzési tájékoztató A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa REKTORI KÖSZÖNTŐ 1 Kedves Leendő Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben