Varga László 14456//2008. Gergely Gabriella. Projektterv. Kósa Lajos Kovács Lászlóné Varga László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga László 14456//2008. Gergely Gabriella. Projektterv. Kósa Lajos Kovács Lászlóné Varga László"

Átírás

1 Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Feladatot jelent: Véleményező bizottság: Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a évi Észak-alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából 14456//2008 Gergely Gabriella Projektterv Kósa Lajos Kovács Lászlóné Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság Tulajdonosi Bizottság Törvényességi véleményezés ideje: február 13. Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Dobi Csaba

2 Tisztelt Közgyűlés! Az Észak-alföldi Operatív Program keretében, évre, versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés támogatásának elnyerésére kétfordulós, nyílt pályázati eljárás alkalmazásával, EAOP /B kódszámmal, pályázat került kiírásra természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztésére. A támogatás célja: a korszerű infrastruktúrával és turisztikai szolgáltatásokkal rendelkező turisztikai attrakciók kialakítása. A benyújtásra kerülő pályázat célja: a debreceni Zsuzsi erdei vasút versenyképes turisztikai vonzerővé fejlesztése, - a működés infrastrukturális, műszaki, és szervezeti fejlesztése; a szolgáltatás versenyképes XXI. századi kiszolgálási színvonalon való nyújtása céljából. Önkormányzatunk esetében az adható támogatás felső határa az elismerhető beruházási költség legfeljebb 90%-a, és az egy fejlesztéshez igényelt támogatás összege minimum 10 MFt, de nem haladhatja meg a 500 MFt-ot pályázatonként. A 2007., és évekre együttesen rendelkezésre álló támogatási keretösszeg a B komponens esetében 3.179,54 millió forint. A támogatható pályázatok száma: 12 db. A pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra. Az első fordulót követően kerül sor a végleges pályázatok kidolgozására, azon pályázatok esetében, melyet támogatásra javasolnak. A pályázónak az első fordulóban született támogatási döntés időpontjától egy év áll rendelkezésére a pályázat kidolgozására. A végleges támogatási döntés az eljárás második fordulójában születik. A sikeres projekt megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ami teljesítésigazolás alapján forrásarányosan, utólagosan történik. A pályázat első fordulójának beadási határideje február 29. A közgyűlésnek határozatban kell döntenie a beruházás összköltségéről, a pályázandó támogatás összegéről, a rendelkezésre álló saját forrásról. Az első fordulóban előzetes megvalósíthatósági tanulmány terv alapján kell a műszaki tartalmat meghatározni, és a költségeket megbecsülni. Az engedélyes tervek készítése a 2. forduló tervezése során történik. A projektterv szerint (melléklet) Debrecen-Hármashegyalja közötti (a IV. számú vízműteleptől kifelé) nyomvonalon 13 km hosszon pályakorszerűsítésre (kb. 300 MFt) kerülne sor. A korszerűsítésre azért az előbb említett vízműteleptől pályáznánk, mert a 47. számú főút szélesítésére a jövőben sor fog kerülni, ezért ennek a projektnek a megvalósítását akadályozná a felújított nyomvonal. A közbenső megállóhelyeknél a pályázat kötelező

3 elemeként előírt akadálymentesített peronok, és esőbeállók kialakítására (kb MFt) kerülne sor. A Hármashegyaljai végállomáson a szükséges vizesblokkokkal együtt új állomás épülete valósulna meg, mely a későbbiekben infrastrukturálisan kiszolgálná a megrendezésre kerülő rendezvényeket, és egyúttal közösségi térként is szolgálna. Az állomásépület szerves részeként csillagvizsgáló épülne, mely megközelítőleg 60 MFt-ba kerülne. Hosszabb távú terveink között szerepel, hogy a Faraktár utcai végállomás a IV. számú vízműtelephez kerülne ki. Ennek finanszírozásához újabb pályázati forrásokat keresünk. Megvizsgálva a lehetőségeket javasoljuk pályázat benyújtását az alábbi feladatok megvalósításához. A projekt megnevezése Zsuzsi Erdei vasút turisztikai vonzerővé fejlesztése, korszerűsítése A beruházás várható nettó költsége 500 MFt A becsült költséget figyelembe véve az Önkormányzatnak a évi költségvetés terhére előre láthatólag nettó 50 MFt önrészt szükséges biztosítani. A pályázatot a Zsuzsi Erdei Vasút Kht. készítteti el és nyújtja be, és a pályázati kiírásnak megfelelően az Önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást köt az üzemeltetővel, mely csak sikeres pályázat esetén lép hatályba. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatban foglaltakról dönteni szíveskedjen. Határozati javaslat: A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990.évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ támogatja, hogy a Zsuzsi Erdei Vasút Kht február 29. napjáig pályázatot nyújtson be az Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP /B. kódszámmal kiírt Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés című pályázatra a Zsuzsi erdei vasút fejlesztése céljából a nettó 500 millió Ft összköltségre becsült beruházás 90%- os támogatásának elnyerésére. 2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményes pályázat érdekében az Önkormányzat, mint társpályázó (Kedvezményezett) nevében a Zsuzsi Erdei Vasút Kht.-val megkötésre kerülő konzorciumi együttműködési megállapodást, valamint az ezzel összefüggő a pályázati kiírásból adódó kötelező jognyiltkozatokat írja alá. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

4 3./ Sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében 50 millió Ft saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének terhére. 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban meghatározott összeget az Önkormányzat évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: évi költségvetés tervezése. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. D e b r e c e n, február 13. Városfejlesztési Főosztály vezetője

5 ZSUZSI ERDEI VASÚT PROJEKT PROJEKTTERV Verzió: február 12 Cél: Turisztikai attrakció fejlesztése. VÉGLEGES PROJEKTTERV- v Melléklet Sorszám Projektelem megnevezése PROJEKTELEMEK Helyszín A projektelem tartalma Durva költségbecslés E Ft I. INFRASTRUKTÚRA fejlesztése Műszakilag indokolt, az elvárt utasszámnövekedéshez illeszkedő infrastruktúra fejlesztése; a pályázati célnak megfelelően- turisztikai célú szolgáltatások infrastruktúrális hátterének biztosítása 1. Debrecen-Fatelep végállomás építési munkái Debrecen Fejlesztés nem történik 0 I.2. Hármashegyalja- végállomás építési munkái HÁRMASHEGYALJAI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN Hármashegyalja Állomásépület építése- meglévő beton alap helyére CÉL: Vasútüzemi funkciók (jegypénztár, váróterem, előtető, raktár, szoc. helyiségek, stb.) és turisztikai szolgátatások nyújtása.az állomásépület részeként csillagvizsgáló épül, melybe a szükséges eszközöket a tervek szerint - a projekt támogató partnereként- a Magnitúdó Csillagászati Egyesület helyezi el. Olyan, kétszintes,cca. 10X15 m alapterületű, a tájba illeszkedő ingatlan építését tervezzük, amely infrastrukturálisan kiszolgálja a Hármashegyalján későbbiekben megrendezésre kerülő rendezvényeket; egyúttal közösségi térként is szolgál: jól felszerelt közösségi teret rendezünkbe, amely helyet adhat kiállításoknak, rendezvényeknek, stb Vasútépítés: Peronépítés;1 db tárolóvágány és deltavágány építése I.3. TÖBBI ÁLLOMÁS ÉS MEGÁLLÓHELY Többi megállóhely fejlesztése összesen: A megállóhelyek/állomások-egységes arculatot tükröznek Vasútépítési munkák összesen: Akadálymentesített peronok (70 m hosszon), vágánykorszerűsítés Építési munkák összesen: Állomásépületek, esőbeállók korszerűsítése, építése-akadálymentesítéssel I.4. Egyéb, a vasútépítéssel összefüggő munkálatok Térvilágítás, biztosító berendezések, zöldterület rendezése, biztonságtechnikai beruházások I km Pályakorszerűsítés- "Állomásátmenő Debrecen-Hármashegyalja közötti nyomvonalon -13 km hosszon. fővágány és nyiltvonal" szükséges, de elégséges Egység költségek:vonali vágányépítési műszaki tartalommal. munkák:22.200ft/vfm,vágányszabályozás: e Ft. Műszailag indokolt; a pályázatban meghatározott indikátor. "Állomásátmenő fővágány és nyiltvonal" rekonstrukciója- szükséges, de elégséges műszaki tartalommal III. IMMATERIÁLIS JAVAK A szolgáltatásokkal összefüggő szoftverek 500 II. ESZKÖZBESZERZÉS Vasútüzemhez, üzemeltetéshez, adminisztratív háttérfeladatokhoz 5000 IV. SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Kötelezően elvégzendő tevékenységekhez kapcsolódnak. Előzetes és Megvalósíthatósági tanulmány, tervezés, kiviteli tervek, közbeszerzési eljárások lebonyolításának, könyvvizsgálat, belső építészet, műszaki ellenőrzés szakértői költségei. Engedélyezési eljárások költségei. Marketing és képzési költségek V. Adminisztációs költségek Jogi díjak, ÁFA, közterhek, pü. Ktg Elkülönített számlavezetés költségei 1000 A 2. fordulóban lehetőség lesz a költségvetés tételeinek belső átcsoportosítására; de a műszaki tartalom PROJEKT NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉGE: meghatározóan nem változhat. Nemnövelhető az igényelt támogatási összeg sem. Támogatás max. 90 % Önrész min. 10 % Összeállította: Béres Ágnes EU tanácsadó 1

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám:35 - /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 21024-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-4.1.2/B-11 DDOP-3.1.3/C-11 ÉAOP-4.1.2/C-11 ÉMOP-4.1.2/A-11 KDOP-5.2.1/C-11 NYDOP-5.2.1/C-11 1 Tartalom A.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/2. szám Tisztelt Klaszter Tagok! Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes tanácsadással segítjük tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben