ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról ZMJVK 23/2010. (VII.02.) ÖR. az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 13/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 ZMJVK 24/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 25/2010. (VII.02.) ÖR. a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 60/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelettel módosított 49/2008. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az Egerszeg Kártyáról szóló többször módosított 16/2003. (IV.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 131/2010. sz. hat. ZMJVK 132/2010. sz. hat. ZMJVK 133/2010. sz. hat. ZMJVK 134/2010. sz. hat. ZMJVK 135/2010. sz. hat. ZMJVK 136/2010. sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 60/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelettel módosított 49/2008. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrtvel a város-rehabilitációs tevékenység ellátására a megállapodás megkötése Eredményességi támogatások Zalaegerszeg, Köztársaság u. 12. (Szent Család Óvoda) bővítése A Gyermekeinkért 2000 Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása Sportcsarnok parketta-felületi felújítása ZMJVK 138/2010. sz. hat. A Zalaegerszegi Televízió Kft. fejlesztési lehetőségei a digitális átállás tükrében ZMJVK 139/2010. sz. hat. ZMJVK 140/2010. sz. hat. ZMJVK 141/2010. sz. hat. ZMJVK 142/2010. sz. hat. A Parkoló-Gazda Kft. ügyvezetőjének évi prémiumfeltételeinek módosítása A Strand Kft. és Gyuk György ügyvezető közötti megbízási szerződés jóváhagyása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése II. félévi munkatervének jóváhagyása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása

3 ZMJVK 143/2010. sz. hat. ZMJVK 144/2010. sz. hat. ZMJVK 145/2010. sz. hat. Közterületek elnevezése Közalapítványok támogatása Alapítványok támogatása ZMJVK 146/2010. sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Egészségtervének felülvizsgálata, egészségfejlesztési cselekvési terve ZMJVK 147/2010. sz. hat. Javaslat helyettes szülői hálózat működtetésére ZMJVK 148/2010. sz. hat. A Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye működtetésének lehetőségei ZMJVK 149/2010. sz. hat. ZMJVK 150/2010. sz. hat. ZMJVK 151/2010. sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadása A maximális csoport- és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezése a közoktatási intézményrendszerben Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 152/2010. sz. hat. Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 153/2010. sz. hat. Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása ZMJVK 154/2010. sz. hat. A Kertvárosi Általános Iskola alapító okiratának módosítása ZMJVK 155/2010. sz. hat. Közintézmények világításkorszerűsítése a Szemünk fénye program keretében ZMJVK 156/2010. sz. hat. ZMJVK 157/2010. sz. hat. Nem lakás céljára szolgáló helyiség pályáztatás nélküli bérbeadása Sebességmérő berendezések átvétele a Generali a Biztonságért Alapítványtól

4 ZMJVK 158/2010. sz. hat. Önkormányzati szerepvállalás kereteinek meghatározása a Belváros rehabilitációs program II. ütem projektelemeinek megvalósítása érdekében ZMJVK 159/2010. sz. hat. Zalaegerszeg, 4927 hrsz-ú közterület (Landorhegyi u. 20. társasház melletti) részterületének értékesítése ZMJVK 160/2010. sz. hat. ZMJVK 161/2010. sz. hat. A zalabesenyői postahivatal bérleti szerződésének meghosszabbítása Zalaegerszeg, Köztársaság u. 72. sz. alatti ingatlan nyilvános pályázat útján történő bérbeadása ZMJVK 162/2010. sz. hat. Zalaegerszegi 4544/5 és 26987/1 hrsz-ú ingatlanok (Városvég u.) részterületének cseréje ZMJVK 163/2010. sz. hat. ZMJVK 164/2010. sz. hat. Az Aquacity területén található üzlethelyiségek bérbeadása Önerő biztosítása az Öveges ÁMK többcélú intézmény bővítése, részleges átalakítása című pályázathoz ZMJVK 165/2010. sz. hat. Pályázat benyújtása közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére ZMJVK 166/2010. sz. hat. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok évi tevékenységéről ZMJVK 167/2010. sz. hat. Vagyonhasznosítási pályázat szálloda építés céljából EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A közgyűlés június 24-i ülésén tárgyalt tájékoztatók Tájékoztató a június 24-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése II. félévi munkaterve

5 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 117. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés b) pontjában, továbbá a 124. (21) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi közoktatási intézményre, így különösen a) óvodákra, b) általános iskolákra, c) gimnáziumokra, szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola), d) szakiskolákra, e) alapfokú művészetoktatási intézményekre, f) diákotthonokra, kollégiumokra (a továbbiakban együtt: kollégium), g) pedagógiai szakszolgálatokra, pedagógiai szakmai- szolgáltató intézményekre, h) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre, valamint i) többcélú nevelési-oktatási intézményekre, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységre. (2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt közoktatási intézményekben tanuló gyermekekre, tanulókra (a továbbiakban együtt: tanuló), azok szüleire, gyámjaira (a továbbiakban együtt: szülő). 2. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 2. Az 1. -ban meghatározott közoktatási intézményekben a nem nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás (levelező vagy esti oktatás) kivételével a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) ában meghatározott szolgáltatások vehetők ingyenesen igénybe.

6 3. (1) Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel és a második szakképesítés megszerzése. (2) Ingyenes a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele. 4. A 2. alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások megszervezéséről az intézményvezető dönt, melynek során figyelembe veszi az iskolaszék, ennek hiányában a nevelőtestület, a szülői szervezet (közösség), valamint az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét és javaslatait. 3. A térítésidíj-fizetési kötelezettség 5. (1) A Kt (1)-(2) bekezdésében foglalt szolgáltatások igénybevétele után, a rendelet 2. -ában meghatározott kivétellel térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) %-a a Kt (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetben, b) 5-15 %-a a Kt (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, a 18 éven aluli tanulónál, c) %-a a Kt (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulónál, d) %-a a Kt (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, e) %-a a Kt (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben, ideértve a felnőttoktatásban részt vevőket is. 6. (1) A térítési díj összegéről az intézményvezető a tanévkezdést követően írásban értesíti a tanulókat, illetve szülőket, egyidejűleg tájékoztatás ad a jogorvoslati lehetőségekről. A térítési díjat két részletben, a tanulmányi év I., illetve II. félévének megkezdését követő 15 munkanapon belül kell befizetni a Térítési-, és tandíj szabályzatban meghatározott módon. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az 1. e) pontjában meghatározott intézmények esetében függetlenül attól, hogy az iskola önálló intézményként vagy többcélú intézmény esetén alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegységként vagy tagintézményként működik a térítési díj első részletét a következő tanévre történő beiratkozáskor, a második részletet november 30-ig kell befizetni a Térítési-, és tandíj szabályzatban meghatározott módon. A tanulmányok megkezdésekor az első részlet a beiratkozást követő 10 munkanapon belül, a második

7 részletet november 30-ig kell befizetni a Térítési-, és tandíj szabályzatban meghatározott módon. 7. (1) A térítési díj összege a tanulmányi eredménytől függően változik, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb annál az összegnél, mint amely az 5. (2) bekezdésben az egyes szolgáltatások térítési díjához meghatározott alsó százalékhatár alkalmazásával megállapítható. (2) Alapfokú művészetoktatásban az (1) bekezdésben foglaltakat - beleértve a tanulmányi eredmények alapján történő díjcsökkentést is - azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj egy tanítási évben nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. (3) A fizetendő térítési díjat az intézményvezető az 5. (2) bekezdésben foglalt határok közt a tanulmányi eredmény alapján állapítja meg, oly módon, hogy 4,7 tanulmányi eredmény felett a tanuló a térítési díj %-os mértékének alsó határát, elégtelen tanulmányi eredmény esetén a térítési díj %-os mértékének felső határát köteles fizetni. A közbeeső tanulmányi eredmények esetén a térítési díj %-os mértékének alsó és felső határa közti térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjak összegét tételesen az intézmény külön szabályzatban (továbbiakban: Térítési-, és tandíj szabályzat) rögzíti. A térítési díj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. (4) A közoktatási intézményekben a tanulmányok megkezdésekor, az első félévben a (3) bekezdésben foglalt számítási módtól eltérően térítési díj 5. (2) bekezdésben meghatározottak szerinti középmértékét kell megfizetni. 4. A tandíj-fizetési kötelezettség 8. (1) A Kt ában meghatározott szolgáltatások igénybe vétele esetén tandíjat kell fizetni. A felnőttoktatásban részt vevők a Kt (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevétele esetén kötelesek tandíjat fizetni. (2) A tandíj összegét az intézményvezető állapítja meg az e rendeletben foglaltak alapján. A tandíj összegéről az intézmény a tanévkezdést követően írásban értesíti a tanulókat, illetve szülőket, egyidejűleg tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről. A tandíjat két részletben, a tanulmányi év I., illetve II. félévének megkezdését követő 40 munkanapon belül kell befizetni a Térítési-, és tandíj szabályzatban meghatározott módon. (3) A (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az 1. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott intézmények esetében függetlenül attól, hogy az iskola önálló intézményként vagy többcélú intézmény esetén alapfokú művészetoktatási tevékenységet ellátó intézményegységként vagy tagintézményként működik a tandíj első részletét a következő tanévre történő beiratkozáskor, a második részletet november 30-ig kell befizetni a Térítési-, és tandíj szabályzatban meghatározott módon. A tanulmányok megkezdésekor az első

8 részletet a beiratkozást követő 10 munkanapon belül, a második részletet november 30-ig kell befizetni a Térítési-, és tandíj szabályzatban meghatározott módon. (4) A vizsgákkal összefüggő tandíjat egy összegben, legalább 20 munkanappal a vizsgát megelőzően kell befizetni, továbbá a vizsgán a befizetés tényét igazolni kell. 9. (1) A Kt (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt szolgáltatások esetén a tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) 30 %-a 4,0 tanulmányi eredmény felett b) 50 %-a 3,0 tanulmányi eredmény felett c) 85 %-a 2,0 tanulmányi eredmény felett d) 100 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. A tandíj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. (2) A Kt (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a tandíj megállapításánál figyelemmel kell lenni a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 9. (5) bekezdésére. (3) A Kt (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott közoktatási intézményben a tanulmányok megkezdésekor az első félévben a (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően tandíjként tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 50 %-át kell megfizetni. 10. (1) A Kt (1) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatások esetén a tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) 50 %-a 4,5 tanulmányi eredmény felett b) 60 %-a 4,0 tanulmányi eredmény felett c) 70 %-a 3,5 tanulmányi eredmény felett d) 80 %-a 3,0 tanulmányi eredmény felett e) 90 %-a 2,0 tanulmányi eredmény felett f) 100 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. A tandíj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. (2) A Kt (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézményben a tanulmányok megkezdésekor az első félévben a (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően tandíjként tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100 %-át kell megfizetni.

9 11. (1) A Kt (1) bekezdés c) pontjában foglalt alaptevékenységhez nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint ezzel összefüggő más szolgáltatás igénybevétele esetén tandíjként tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15 %-át kell fizetni. (2) A Kt (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben ha jogszabály másként nem rendelkezik tandíjként tanévenként a vizsgáztatási feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 50 %-át kell fizetni vizsgánként, javítóvizsga esetén tantárgyanként. 5. Nem magyar állampolgárok díjfizetési kötelezettsége 12. (1) A Kt (1) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel a Kt (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, és - amennyiben tankötelessé válik - az iskolai nevelést és oktatást, a kollégiumi nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe és e rendeletben meghatározottak szerint amennyiben az ellátás térítési díj- vagy tandíjköteles köteles térítési díjat, illetve tandíjat fizetni. (2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. (3) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe. 13. (1) A Kt (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően gyakorolhatják az e rendelet 12. (1) bekezdésben meghatározott jogokat, illetve kötelesek megkezdeni a tankötelezettség teljesítését. A feltételek fennállását a jogszabályban meghatározott érvényes dokumentumoknak a közoktatási intézmény részére átadott másolatával kell igazolni a szülő és gyermek tekintetében is. (2) Az e rendelet 12. (1) bekezdésben meghatározott jogot a Kt (1) bekezdés b), c) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárok akkor gyakorolhatják, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat. E rendelkezéseket az érintett házastársa és gyermeke tekintetében is alkalmazni kell. A feltételek fennállását a jogszabályban meghatározott érvényes dokumentumoknak a közoktatási intézmény részére átadott másolatával kell igazolni a szülő és gyermek tekintetében is.

10 (3) A (2) bekezdésében meghatározott keresőtevékenységet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal vagy a munkáltató által kiállított igazolással kell igazolni. A keresőtevékenységről szóló igazolást minden tanév/nevelési év szeptember 30. napjáig be kell nyújtani. 14. (1) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt (1)-(7) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A fizetendő díj összegét a közoktatási intézmény vezetője állapítja meg, és azt a beiratkozást követően írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel, egyidejűleg tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről. (2) A díj befizetésére az e rendelet 6. (1) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak. (3) A tanuló részére szociális helyzetére figyelemmel díjfizetési kedvezmény adható a rendelet 15. -ában foglaltak szerint, az itt meghatározott eltéréssel. A tanuló részére adható kedvezmény mértéke legfeljebb a díj 50 %-áig terjedhet. A kedvezmény mértékéről az intézményvezető a rendeletben foglaltak alapján, egyedi mérlegeléssel dönt, az egyenlő bánásmód követelményére is figyelemmel. 6. A térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettségnél figyelembe vehető kedvezmények 15. (1) Az e rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettség fennállása esetén a tanulót kérelmére részben mentesíteni lehet a térítési díj, tandíj vagy nem magyar állampolgár által fizetendő díj (a továbbiakban együtt: díj) megfizetése alól a 7. (2) bekezdésében foglaltak kivételével, amennyiben a tanuló szociális helyzete alapján megfelel a (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételek valamelyikének. (2) Elengedhető a díj a) 25 %-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét; b) 50 %-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét; c) 85 %-a, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (3) A (2) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül különös méltánylást érdemlő esetben mentesíteni lehet a tanulót az (1) bekezdésben foglalt díjak megfizetése alól, ha a tanév közben a tanuló körülményeiben lényeges változás állt be. (4) A nem nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban (levelező vagy eseti oktatás) részt vevő tanuló kérelmére, második és további szakképesítés megszerzésekor amennyiben a tanulmányok folytatása nem jár tanulócsoport és gyakorlati csoportok számának növekedésével a díj mértéke mérsékelhető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdés c) pontjában foglalt jövedelmi korlátokat. A

11 mérséklés legfeljebb a tandíj 50 %-áig terjedhet. A kedvezmény mértékéről az intézményvezető a rendeletben foglaltak alapján, egyedi mérlegeléssel dönt, az egyenlő bánásmód követelményére is figyelemmel. (5) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon (jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel, társadalombiztosítási ellátást igazoló kifizető szelvénnyel stb.) igazolni kell. Az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatokat az intézmény a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartja. 16. (1) A díjkedvezmény vagy díjelengedés iránti kérelmeket minden tanévben meg kell újítani, azokat tanévenként el kell bírálni. (2) A tanuló, illetve szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézménynek, ha a szociális alapon megítélt kedvezményre jogosító jövedelmi-vagyoni viszonyaiban változás állt be. Ha e kötelezettségének a tanuló, illetve szülő nem tesz eleget, az elengedett díjat utólag köteles megfizetni. Ha a jö0vedelmi-vagyoni helyzete alapján a tanuló, illetve szülője a megállapított kedvezménytől eltérően más kisebb mértékű kedvezményre vált jogosulttá, akkor a két kedvezmény közti díjkülönbözetet kell utólag megfizetnie. (3) Fizetési halasztás: A tanuló, illetve szülő kérelmére az intézményvezető a díj megfizetése alól fizetési halasztást engedélyezhet, ha a tanuló, illetve szülő igazolja, hogy számára a díj határidőben történő megfizetése aránytalan megterhelést jelent. A fizetési halasztás legfeljebb a tanév végéig engedélyezhető. (4) Részletfizetés: A tanuló, illetve szülő kérelmére az intézményvezető félévenként legfeljebb 5 hónap időtartamra részletfizetést engedélyezhet a díj megfizetésére, ha a tanuló, illetve a szülő igazolja, hogy számára a díj egyösszegű megfizetése aránytalan megterhelést jelent. (5) A kérelem elbírálásáról, a kedvezmény megadásáról az intézményvezető a rendeletben foglaltak alapján jogszabályban meghatározott formában dönt, és döntéséről a tanulót, illetve a szülőt írásban értesíti. A döntésben az intézményvezető köteles a tanulót, illetve a szülőt egyidejűleg a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni. (6) Ha a tanuló a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján képzési támogatásban részesül, részére e rendelet 16. -a alapján díjkedvezmény nem állapítható meg. E rendelet alkalmazásában: 7. Értelmező rendelkezések alaptevékenység: a közoktatási intézmény alapító okiratában a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közszolgáltató tevékenység.

12 2. jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel, így különösen bér, társadalombiztosítási ellátás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított ellátás, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított juttatás, nyugdíj. 3. hátrányos helyzetű tanuló: a Kt (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározottak szerint. 4. szakmai feladat: a Kt (1) bekezdésének 32. pontjában meghatározottak szerint. 5. szakmai feladatra jutó folyó kiadások: a Kt (1) bekezdésének 33. pontjában meghatározottak szerint. 8. Vegyes rendelkezések 18. (1) Amennyiben a tanuló, illetve szülő a rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettségének legfeljebb a tanév végéig nem tesz maradéktalanul eleget, a tanuló vizsgára nem bocsátható. Az intézményvezető a fizetési kötelezettség teljesítésére a tanulót, illetve szülőjét írásban felhívja, és értesíti a díj nem fizetésének következményeiről. Különös méltánylást érdemlő esetben az intézményvezető dönthet a be nem fizetett díj elengedéséről. (2) Az intézmény Térítési-, és tandíj szabályzatában kell meghatározni e rendelet végrehajtása érdekében szükséges rendelkezéseket, a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével. Az önkormányzat fenntartásában működő, jelen rendelet 1. -ában meghatározott intézmények kötelesek Térítési-, és tandíj szabályzatukat szeptember 1-jéig a jelen rendelet előírásaival való összhang megteremtése érdekében felülvizsgálni, illetve megalkotni. 8. Vegyes rendelkezések 19. (1) Jelen rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2004. (IV.9.) sz. önkormányzati rendelete, valamint az e rendeletet módosító 16/2005. (V.06.) sz. önkormányzati rendelet, a 42/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet és az 56/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelet. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

13 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) és (2) bekezdésében, 4. (3) bekezdésében, 12. (5) bekezdésében, 19. (1) és (2) bekezdésében, 20. (3) bekezdésében, 21. (6) bekezdésében, 23. (3) bekezdésében, 27. (2) bekezdésében, 31. (2) bekezdésében, 33. (3) bekezdésében, 34. (1), (3) és (6) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében, 54. (1) és (3) bekezdésében, 68. (2) bekezdésében, 84. (1) és (2) bekezdésében, 85/F. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A lakások bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 17. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kapcsolódó bérbeadásnak minősül, ha] d) a 2/f. számú mellékletben felsorolt művészlakásokban, valamint kulturális és felsőoktatási célú lakásokban [történik az elhelyezés.] (2) Az R. 17. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) Az egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kapcsolódó lakás bérlőjének az alábbiakban felsorolt feltételek fennállásáig csak az a személy jelölhető ki, aki az (1) bekezdés 1. a-c) pontjában meghatározott esetben munkaköre vagy feladatellátása révén az adott intézmény vagy ennek hiányában a mellékletben megjelölt ágazat tevékenységéhez kapcsolódik, 2. d) pontjában meghatározott esetben művészeti, kulturális, valamint felsőoktatásban végzett oktatói tevékenysége révén a városhoz kötődik, 3. e) pontjában meghatározott esetben zalaegerszegi sportegyesület igazolt sportolója vagy sportszakembere. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott lakásbérbeadás esetén a bérlőkijelölési jogot 1. a 2/a. számú mellékletben, a 2/b. számú melléklet a) pontjában, a 2/c. és a 2/g. számú mellékletben meghatározott lakások esetén az intézmény vezetője, 2. a 2/b. számú melléklet b) pontjában és a 2/d. számú mellékletben meghatározott lakások esetén az intézményvezető, a kuratóriumi elnök, vagy a szakmai albizottság vezetője javaslatára az ágazatilag illetékes szakbizottság, 3. a 2/e. számú mellékletben meghatározott lakások esetén a jegyző, 4. a 2/f. számú melléklet a) pontjában felsorolt műteremlakásoknál a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, 5. a 2/f. számú melléklet b) pontjában felsorolt műterem jellegű lakásoknál és a 2/f. számú melléklet c) pontjában felsorolt kulturális célú lakásoknál a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság,

14 6. a 2/f. számú melléklet d) pontjában felsorolt felsőoktatási célú lakásoknál a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány, 7. a 2/h. számú mellékletben felsorolt sportolói lakásoknál a használati kvótával rendelkező szakosztályok javaslatára a Sportbizottság gyakorolja. 2. Az R a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Amennyiben a bérlő jövedelmi helyzetében olyan változás történik, amelynek következtében havi rendszeres jövedelme megváltozik, a bérlő kérelmére lehetőség van a bérbeadás jellegének és az ennek megfelelő lakbérmérték szerinti fizetési kötelezettségnek év közbeni, soron kívüli felülvizsgálatára. A felülvizsgálatra vonatkozó kérelmet a jogosultság lejártát megelőző két hónapban nem lehet benyújtani. Az új lakbérmérték szerinti fizetési kötelezettség megállapítására a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kerülhet sor. 3. Az R. 47. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) Lakbérkedvezményre jogosult a) a nyugdíjasházi lakás bérlője, b) a 2/a., 2/c., 2/e. és a 2/g. számú mellékletekben felsorolt az adott intézmény területén található lakások bérlője, ha a bérlakásban tartózkodásuk az adott intézmény folyamatos és/vagy zavartalan működéséhez elengedhetetlen (pl. gondnok, házmester, gyepmester), c) a 2/b. számú melléklet a) pontjában felsorolt színészlakás bérlője, d) a 2/f. számú melléklet a)-d) pontjaiban felsorolt műteremlakás, műterem jellegű lakás, valamint kulturális és felsőoktatási célú lakás bérlője. (3) A lakbérkedvezmény mértéke a) nyugdíjasházi bérlő esetén a szociális alaplakbér 50 %-a, b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott bérlő esetén a költségelvű lakbér 70 %-a, c) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott bérlő esetén a költségelvű lakbér 50 %-a, d) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bérlő esetén a költségelvű lakbér 50%-a. 4. Az R. 52. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 51. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetre akkor kerülhet sor, ha a) a kezdeményezés időpontjában a bérlő által lakott önkormányzati lakás bérbeadásának jellege szociális vagy költségelvű, b) a bérbeadás időtartama az egy évet vagy azt az időtartamot, amelyre a bérlő a lakbért előre egyösszegben megfizette, meghaladja, c) az eredeti lakás alaplakbérének összege azonos vagy magasabb a cserelakás alaplakbérénél. 5. Az R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

15 6. Az R. 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 7. Az R. 2/f. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

16 1. melléklet a 22/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelethez 2/b. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez Sorszám AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KEZELÉSÉBEN, DE TERÜLETÉN KÍVÜL TALÁLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK Cím (Zalaegerszeg) a) Színészlakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Ady E. u. 24. I/ fél Egry J. u. 8. II/11. 1, Egry J. u. 8/A. IV/ Göcseji u. 2/A. II/ Göcseji u. 53. X/ Kossuth L. u. 34. IV/ Kossuth L. u I/ Kossuth L. u I/ Kossuth L. u II/ Kossuth L. u IV/ Kosztolányi u. 9. fsz Kovács K. tér 4. III/ Kovács K. tér 8. III/ Petőfi u. 20. IV/30. 1, Petőfi u. 20. III/23. 1, Pázmány P. u. 17. fsz. 1. 1,5 37,5 17. Pázmány P. u. 17. fsz. 2. 1, Pázmány P. u. 17. fsz Pázmány P. u. 17. I/3. 1,5 37,5 20. Pázmány P. u. 17. I/4. 1,5 37,5 21. Pázmány P. u. 17. I/5. 1,5 37,5 22. Pázmány P. u. 17. I/6. 1,5 37,5 23. Pázmány P. u. 17. I/7. 1,5 37,5 24. Pázmány P. u. 17. I/8. 1,5 37,5 25. Pázmány P. u. 17. I/9. 1,5 37,5 26. Pázmány P. u. 17. I/10. 1,5 37,5 27. Pázmány P. u. 17. II/11. 1,5 37,5

17 28. Pázmány P. u. 17. II/12. 1,5 37,5 29. Pázmány P. u. 17. II/13. 1,5 37,5 30. Pázmány P. u. 17. II/14. 1,5 37,5 31. Pázmány P. u. 17. II/15. 1,5 37,5 32. Pázmány P. u. 17. II/16. 1,5 37,5 33. Pázmány P. u. 17. II/17. 1,5 37,5 34. Pázmány P. u. 17. II/18. 1,5 37,5 35. Pázmány P. u. 17. III/19. 1,5 37,5 36. Pázmány P. u. 17. III/20. 1,5 37,5 37. Pázmány P. u. 17. III/21. 1,5 37,5 38. Pázmány P. u. 17. III/22. 1,5 37,5 39. Pázmány P. u. 17. III/23. 1,5 37,5 40. Pázmány P. u. 17. III/24. 1,5 37,5 41. Pázmány P. u. 17. III/25. 1,5 37,5 42. Pázmány P. u. 17. III/26. 1,5 37,5 43. Pázmány P. u. 17. IV/27. 1,5 37,5 44. Pázmány P. u. 17. IV/28. 1,5 37,5 45. Pázmány P. u. 17. IV/29. 1,5 37,5 46. Pázmány P. u. 17. IV/30. 1,5 37,5 47. Pázmány P. u. 17. IV/31. 1,5 37,5 48. Pázmány P. u. 17. IV/32. 1,5 37,5 49. Pázmány P. u. 17. IV/33. 1,5 37,5 50. Pázmány P. u. 17. IV/34. 1,5 37,5 b) egyéb lakások Sorszám Intézmény neve BESENYŐ A 2000-ES ÉVEKBEN ALAPÍTVÁNY Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola Cím (Zalaegerszeg) Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) Besenyő út Landorhegyi u. 17/C. I/4. 1,5 42

18 2. melléklet a 22/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelethez 2/e. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ LAKÁSOK Sorszám Jogcím Cím (Zalaegerszeg) Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Házfelügyelői lakás Kossuth L. u , Gyepmesteri lakás Csilla dűlő

19 3. melléklet a 22/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelethez 2/f. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez A LAKÁSKEZELŐ SZERVEZET KEZELÉSÉBEN LÉVŐ MŰVÉSZLAKÁSOK, KULTURÁLIS ÉS FELSŐOKTATÁSI CÉLÚ LAKÁSOK Sorszám Cím (Zalaegerszeg) a) Műteremlakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Báthory u. 56. fsz fél Báthory u. 56. I. em Báthory u. 56/A fsz Báthory u. 56/A. fsz Kazinczy u fél 97 Sorszám Cím (Zalaegerszeg) b) Műterem jellegű lakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Tüttőssy u Tüttőssy u Tüttőssy u Sorszám Cím (Zalaegerszeg) c) Kulturális célú lakás Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Landorhegyi u. 32. IV/ Sorszám Cím (Zalaegerszeg) d) Felsőoktatási célú lakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Gasparich M. u. 26/a B. III/ Balatoni u. 3. VII/3. 2, Mikes K. u. 6/C. III/12. 1,5 55

20 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 13/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (3) bekezdésében, 16. (1) bekezdésében, 79. -ában, 80. (1) bekezdésében, 80/A. (1) bekezdésében, 80/B. -ában, az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény 42. -ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés j) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 36. (2) bekezdésében, 42. (2) bekezdésében, 58. (2) és (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 13/2006. (III. 07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 17/B. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17/B. (1) A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. kizárólagosan jogosult a város-rehabilitációs akcióterületek fejlesztésének végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok ( továbbiakban: város-rehabilitációs tevékenység) ellátására. (2) Város-rehabilitációs tevékenységnek minősül: a város-rehabilitációs programban már támogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósításának menedzselése. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt tevékenységének ellátása során - többek között - közreműködik a fejlesztésekhez szükséges és optimális önkormányzati ingatlanportfolió biztosításában, külső befektetők által megvalósítandó gazdaságfejlesztési elemek integrációjában, valamint beruházói feladatokat lát el az önkormányzati fejlesztések megvalósítása során. (3) Az (1)- (2) bekezdésekben meghatározott város-rehabilitációs tevékenység végzésének területi hatályát a 214/2008. sz. közgyűlési határozattal elfogadott, jelen rendelet 5. sz. függelékét képező Akcióterületi Tervben szereplő térképen kijelölt terület jelenti. (4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott akcióterületeken a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt végzi a város-rehabilitációs tevékenységet, a jelenlegi tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői jogok változatlanul hagyásával, különösen az alábbiakat:

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 9. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. JÚNIUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 136/2015. (VI.18.) sz. hat. Bazita városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 I. FEJEZET A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE... 3 1. cím A lakásbérbeadás közös szabályai...

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő:

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő: 1 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testületének a 2/2007. /I. 26./ számú, 29/2007. /IX. 20./ számú és a 14/2010. /V. 21./ számú önkormányzati rendeletével módosított, az általa fenntartott oktatási-nevelési

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE X. évfolyam 9. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 241/2009. sz. hat. ZMJVK 242/2009. sz. hat. A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER

XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben