ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE. KECSKEMÉT, szeptember 1. Papp Zsolt igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE. KECSKEMÉT, 2014. szeptember 1. Papp Zsolt igazgató"

Átírás

1 ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE KECSKEMÉT, szeptember 1. Papp Zsolt igazgató 1

2 Az intézmény hivatalos adatai Az intézmény neve: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Az intézmény vezetője: Papp Zsolt Gazdasági vezető: Hortobágyi Tibor Intézményegységei: Szent Imre Katolikus Óvoda Óvodavezető: Senduláné Nagy Mária Szent Imre Katolikus Általános Iskola Igazgató: Papp Zsolt Általános igh: Tóthné Vámos Edit Igazgatóhelyettes: Benő László Címe: 6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9. A fenntartó neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Címe: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. Az alapító neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Címe: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. A fenntartó képviselője: Kerpits Miklós A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának Elnöke Címe: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. Működési engedély: Kiállítója: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Dr. Kerényi János Száma: BKB-001/3933-3/2014 Dátuma: május 27. (Jogerős:2014. június 14.) Alapító Okirat: Kiállítója: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Dr. Bábel Balázs Dátuma: május 22. 2

3 Tartalom SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZER... 7 PEDAGÓGUSOK ÉS EGYÉB ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK... 8 SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK TANULÓK HITÉLET TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER PÉNZÜGYI FELTÉTELEK PÁLYÁZATOK PEDAGÓGIAI FELADATOK, A TANÉV FŐBB CÉLKITŰZÉSEI BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAINK TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEK ELTÉRŐ ÜTEMŰ FEJLŐDÉSEK ELLENŐRZÉSI TERVEK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (SNI, BTM) A TANÉV HELYI RENDJE SZORGALMI IDŐ TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJA, FELHASZNÁLÁSA A SZÜNETEK IDŐTARTAMA KÖTELEZŐ ÉRTEKEZLETEK IDEJE, TÉMÁJA VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE ÜGYELETEK EGYHÁZI, NEMZETI ÉS INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK

4 AZ ÉVI RENDES DIÁKKÖZGYŰLÉS IDEJE: TANÜGYIGAZGATÁSI FELADATOK ÜTEMEZÉSE GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI FELADATOK ÜTEMEZÉSE ÜTEMTERV, NAPTÁRI TERV MELLÉKLETEK

5 BEVEZETÉS Előszó A ös tanév jelmondata híven tükrözi mindazokat a célkitűzéseket, melyekkel az idén a munkánkban azonosulni szeretnénk. LEGYETEK MEGVALÓSÍTÓI AZ IGÉNEK, S NE CSAK HALLGATÓI, KÜLÖNBEN ÖNMAGATOKAT CSALJÁTOK MEG. (Jak ) Iskolánkban az elmúlt években nagyon sok változás történt. Sok pedagógiai innováció, útkeresés jellemezte munkánkat. Tettük mindezt azért, hogy Jézus Krisztus tanítását, a kereszténység és nemzetünk értékeit, a pedagógiai értékeket minél hatékonyabban, minél több diákhoz, kollégához, szülőhöz el tudjuk juttatni. Évek óta a személyiségfejlesztés, az oktatás és a szervezeti kultúra tudatos építése folyik, melynek fókuszában az értékőrzés értékteremtés, a közösségépítés és az itt dolgozó tanuló emberek értékeinek kibontakoztatása áll. A jelentkezők számából, diákjaink által elért tanulmányi és versenyeredményeiből, a diáknak, pedagógusnak, szülőnek egyaránt élhető hangulatú, szerethető intézmény eredményeiből és elismertségéből az derül ki, hogy jók a kitűzött elhatározások és eredményes azok megvalósítása is. Amikor az elmúlt években év elején célul tűztük ki a fegyelem megerősítését, hitünk mélyítését és Jézusra való fokozottabb odafigyelésünket, az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez kapcsolódó képességek fejlesztését, a tevékenységközpontú és élménypedagógiai módszerek alkalmazását, a közösségépítést, akkor a fentebb írt fókuszpontok kimunkálásán fáradoztunk. Ebben az évben azt tűztük ki feladatul magunk elé, hogy időt és lehetőséget adunk arra, hogy azok a folyamatok, innovációk, a sok-sok értekezleten átbeszélt szabály, amiket az előző évek során meghoztunk, be tudjanak érni, meg tudjanak erősödni, az iskola arculatához még inkább illeszkedni tudjanak. Interiorizálódjanak az iskola életébe. Legyetek megvalósítói az igének, s ne csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok meg. (Jak ) Mindez azt is jelenti, hogy amit megbeszéltünk, szabályoztunk, annak a hétköznapok során történő betartására e tanévben fokozottan figyelünk. 5

6 Iskolánkban a személyiség megerősítése, a közösségi-familiáris környezet megteremtése mai világunkban különösen fontos, mondhatni nélkülözhetetlen, a szakmai kihívások legfontosabb megoldásra váró feladatai közé tartozik. Az idei tanévben a pedagógiai célkitűzések mellett az iskola infrastrukturális korszerűsítésében is nagyon nagy előrelépés várható. Egy megnyert európai uniós pályázatnak köszönhetően az intézmény összes ablaka ki lesz cserélve, egy napelem-rendszer kiépítése tetőszigetelés, és egy apríték kazán beszerelése, üzembe helyezése valósul meg. Adja Isten, hogy az elvetett mag szárba szökkenjen! Gondviselőnk pedig óvja, védje iskolánk minden értékét és adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy erőnkhöz, képességeinkhez mérten mi magunk is hozzá tudjuk tenni munkánkat, szeretetünket, időnket, s valóra tudjuk váltani éves célkitűzésünket: Legyetek megvalósítói az igének, s ne csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok meg. (Jak ) Papp Zsolt igazgató 6

7 HELYZETELEMZÉS Tantestületünk összetételét tekintve az utóbbi években jelentősen megváltozott. Fiatal, lelkes, munkájában és hitében elkötelezett pedagógusokból áll. Az átlag életkor: 35 év. Jelentős a férfi dolgozók létszáma, 6 fő. A nevelői közösség összetartó, szeretetteljes, elfogadó és együttműködő jó közösséget alkot. A kollegák munkafegyelme jó, pedagógusaink gyerekszerető, munkájukat nagy odaadással, hivatástudattal végző, nagy számban vallásukat aktívan gyakorló keresztény emberek. Ennek hatása érezhető a tanári szobában, a folyosókon, osztálytermekben és az udvaron uralkodó vidám és nyugodt légkörben. Ezt mondják el rólunk idelátogató vendégeink és a szülők is. SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZER Személyi változások az elmúlt tanévhez képest: 3 pedagógus kollegától búcsúztunk a tanév végén. Kincsesné László Anita tanítónő a Református iskolában fog tanítani. Kovács Anikó testnevelő kollégánk Németországba költözött, helyét Perényi- Nagy Gabriella újonnan érkezett kolléganőnk tölti be. Varga Rita angol szakos kolléganőnk kisbabát vár, helyét Vargáné Fülöp Andrea újonnan érkezett kolléganőnk vette át. Kovács Dóra pályakezdőként napközis feladatokat fog ellátni nálunk. Ebben a tanévben újra 3 osztályt tudtunk indítani, így szükségessé vált egy új tanító alkalmazása Bollerné Kiss Márta személyében. Az előző tanév félévétől heti 3 órában, idén pedig 5 órában Bognár Boglárka iskolapszichológus segíti a pedagógusok munkáját. Berta Tímea tanítóként és magyar tanárként kezdte meg nálunk az idei tanévet. 7

8 PEDAGÓGUSOK ÉS EGYÉB ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK Határozatlan időre van munkaszerződése: 33 fő NÉV FUNKCIÓK VÉGZETTSÉGEK 1. Bencsik Renáta tanító tanító 2. Benő László igazgatóhelyettes hittan tanár 3. Benőné Csanádi Tünde tanár ének-zene tanár 4. Bense Erzsébet osztályfőnök tanító alsós mk. vezető 5. Bíróné Kiss Gabriella napközis foglalkozás vezető hittan-történelem szakos tanár 6. Bóka Éva tanár magyar szakos tanár humán mk. vezető 7. Boller Péter osztályfőnök testnevelő tanár tanár 8. Csúzdi Szabó Erika tanár rajz szakos tanár 9. Gárdonyi Péter osztályfőnök tanító tanító 10. Gudricza Marianna tanító tanító 11. Hajduné Leiz Judit tanító tanító 12. Józsa Aranka osztályfőnök matematika szakos tanár 13. Keserü Szilvia Szülői Közösség vez. osztályfőnök testnevelés szakos tanár és tanító 14. Kondász Gabriella tanár matematika tanár 15. Kovács Gyöngyi osztályfőnök tanító tanító 16. Kőszegi Szilvia osztályfőnök tanító tanító 17. Lipótzy István osztályfőnök tanár biológia-hittan szakos tanár 18. Liszkainé Török Erzsébet gyógypedagógus tanár gyógypedagógus kémia szakos tanár 19. Magyar Hajnalka osztályfőnök tanító tanító 20. Mészárosné Erős Zsuzsanna tanító tanító 8

9 21. Molnár Rózsa tanár mérnök tanár 22. Oláhné Tóth Mónika tanító tanító 23. Papp Zsolt igazgató tanító, pedagógia szakos bölcsész 24. Sági-Baté Etelka osztályfőnök tanító tanító 25. Schimó Tünde tanító tanító, angol műv. terület 26. Siposné Hajdú Margit osztályfőnök tanító tanító 27. Szabó Ildikó tanár német tanár 28. Szakálné Harkai Rita osztályfőnök, történelem-hittan szakos tanár 29. Szűcsné Bajtay Zsuzsanna tanár angol szakos tanár idegen nyelv.mk.v. 30. Tóthné Vámos Edit igazgatóhelyettes tanító 31. Tomsity Helga tanár magyar angol szakos tanár 32. Vazulné Járfás Orsolya osztályfőnök földrajz-biológia szakos tanár 33. Velkey Zoltán tanár term. tud. mk.vezető matematik- rajz szakos tanár Határozott időre van munkaszerződése: 10 fő SORSZÁM NÉV FUNKCIÓK VÉGZETTSÉGEK 34. Becsei Szilvia tanító tanító 35. Berta Tímea tanító tanító 36. Bollerné Kiss Márta tanító tanító 37. Ferencziné Bodor Csilla tanító tanító napközis mk. vezető 38. Kovács Dóra tanító tanító 39. Lukácsné Haránt Eszter néptánctanár táncpedagógus részmunkaidő 40. Matócsiné Kriszta tanár fizika tanár félállás 41. Patikné Bognár Dóra tanító tanító GYIVI felelős 42. Perényi- Nagy Gabriella tanár testnevelő tanár 43. Vargáné Fülöp Andrea tanár angol tanár 9

10 Óraadó: 1 fő SORSZÁM NÉV FUNKCIÓK VÉGZETTSÉGEK 44. Borsosné Horváth Krisztina dráma dráma Gyesen van: 6 fő SORSZÁM NÉV FUNKCIÓK VÉGZETTSÉGEK 1. Elekné Nagy Krisztina tanító tanító 2. Kovácsné Nagy Hajnalka tanító tanító 3. Siposné Sólyom Ágnes tanító tanító 4. Tóthné Polyák Melitta tanár magyar-angol tanár 5. Beliczai Szénási Katalin tanító tanító 6. Varga Rita tanár angol tanár Új nevelők felsorolása szeptembertől tantestületünk új tagjai: Berta Tímea alsós tanító Bollerné Kiss Márta alsós tanító Kovács Dóra alsós tanító Perényi- Nagy Gabriella testnevelés szakos tanár Vargáné Fülöp Andrea angol szakos tanár Egyéb alkalmazásban állók: Dr. Jeney Gábor atya, iskolánk lelki vezetője, a negyedikes diákjainkat készíti fel az elsőáldozásra, áhítatokat, évfolyam miséket, gyónást, lelkigyakorlatokat tart és szervezője az egyházi ünnepeinknek. Már második éve hittant is tanít két osztályban. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak Informatikus-oktatás technikus: Balogi László Iskolatitkár: Mák Ildikó Könyvtáros fél állásban: Salánki István Pedagógiai asszisztens: Sólyom Ágnes Pedagógiai asszisztens (fél álláshelyen) Rácz-Hajdú Bernadett 10

11 Gazdasági technikai apparátus Gazdasági igazgatóhelyettes: Gazdasági ügyintéző: Pénztáros: Portások: Gondnok: Karbantartók: Takarítók: Tűz és munkavédelmi munkatárs Mészáros Balázs (külsős megbízott) SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK Hortobágyi Tibor Makk Györgyné Kovács Zoltánné Kökény Pálné, Szombati Ernő Lázár Péter, Pap Ferenc Simon József, Rapajka Ervin Kóczó Mária, Komróczki Zoltánné, Losonczi Marianna, Viktor Józsefné Megnevezése: Vezetője: Tagjainak száma: Alsós munkaközösség Bense Erzsébet 9 fő Napközis mk. Ferencziné Bodor Csilla 9 fő Humán, művészeti és élménypedagógia mk. Bóka Éva 6 fő Természettudományi mk. Velkey Zoltán 8 fő Hittan mk. Benő László 6 fő Idegen nyelvi mk. Szabó Ildikó 6 fő Testnevelés mk. Boller Péter 5 fő A szakmai munkaközösségek az intézményi Pedagógiai Program alapján, valamint a saját maguk által meghatározott Munkaterv alapján működnek. A munkaközösségek beszámolói a mellékletben megtalálhatók. TANULÓK Tanulók száma Városi beiskolázású iskola vagyunk, nincs külön kijelölt körzetünk. Vidékről is vannak bejáró tanulóink, összesen 31 tanuló. Kerekegyházáról: 4 Szentkirályról: 2 Lajosmizséről: 3 Ballószögről: 9 Jakabszállásról: 2 Nagykőrösről: 2 Helvéciáról: 7 11

12 A tantestület a következőképpen jellemezte tanulóinkat: lelkesek, aranyosak, érdeklődőek. Sokan érkeztek hívő családból, többen valamelyik plébánia, főként a Szentcsalád Plébánia aktív tagjai. Tanulóink nagy része jó képességű, okos, neveltségi szintje megfelelő. Elfogadóak és toleránsak. Az iskolai elfoglaltságuk mellett külső egyesületekhez edzésekre és zeneiskolába járnak. Emiatt néha túlterheltek, fáradtak, vágynak a biztonságra. Tanulói létszámunk évről évre növekszik, amit az alábbi táblázat jól mutat: Iskolánk fennállásának 19. tanévét kezdjük meg. A 2015/2016-os tanévben 20 évesek leszünk. A 2014/15-ös tanév eleji létszám 466 A 2013/14-es tanév végi létszám 443 tanuló Szeptembertől az idén elballagott 49 tanuló helyén 74 elsős kezdi meg majd tanulmányait A nyár folyamán távozott: 12 fő (ebből 4 tanuló 8 évf. gimnáziumba másik 2 tanuló 6 évf. gimnáziumba, 1 tanuló másik városba, 5 tanuló külföldre távozott) Másik iskolából érkezett: 10 tanuló A tavalyi tanévhez képest 23 fővel nőtt a tanulói létszámunk. 12

13 Osztály és csoportlétszámok alakulása: szeptember 1-i adatok alapján OSZTÁLYOK osztály tényleges tanulói számított létszám osztályfőnök 1.a Sági Baté Etelka 1.b (2 fő SNI) Bense Erzsébet 1.c (2 fő SNI) Ferencziné Bodor Csilla 2.a Siposné Hajdú Margit 2.b (1 fő SNI) Kőszegi Szilvia 2.c Magyar Hajnalka 3.a (2 fő SNI) Bencsik Renáta 3.b (1 fő SNI) Kovács Gyöngyi 4.a Gárdonyi Péter 4.b Gudricza Mariann 5.a (2 fő SNI) Tomsity Helga 5.b (1 fő SNI) Molnár Rózsa 6.a (2 fő SNI) Józsa Aranka 6.b (2+1fő SNI) Boller Péter 7.a Keserü Szilvia 7.b (3 fő SNI) Velkey Zoltán 8.a (1 fő SNI) Vazulné Járfás Orsolya 8.b (1 fő SNI) Lipótzy István Összesen: Napközis csoportok csoport osztály létszám napközis nevelők 1. 1.a 25 Oláhné Tóth Mónika 2. 1.b 25 Patikné Bognár Dóra 3. 1.c 24 Bollerné Kiss Márta 4. 2.a 22 Bíróné Kiss Gabriella 5. 2.b 22 Hajduné Leiz Judit 6. 2.c 24 Mészárosné Erős Zsuzsanna 7. 3.a 28 Berta Tímea 8. 3.b 27 Becsei Szilvia 9. 4.a 28 Kovács Dóra b 29 Gudricza Mariann a 19 Kovács Dóra, Ferencziné Bodor Csilla b 23 Schimó Tünde, Molnár Rózsa a 20 Vazulné Járfás Orsolya b 20 Kovács Dóra, Schimó Tünde, Magyar Hajnalka, Csúzdi Szabó Erika 13

14 Csoportbontások osztály tantárgy óraszá szaktanárok m 1.a angol / német 1/1 Schimó Tünde / Szabó Ildikó 1.b angol / angol 1/1 Schimó Tünde / Sz. Bajtay Zsuzsa 1.c angol / német 1/1 Schimó Tünde / Szabó Ildikó 1.a magyar / ének 1/1 Sági Baté Etelka / Benőné Csanádi Tünde 2.a magyar / ének 1/1 Siposné Hajdú Margit / Benőné Csanádi Tünde 2.a angol / német 1/1 Schimó Tünde / Szabó Ildikó 2.b angol / német 1/1 Schimó Tünde / Szabó Ildikó 2.c angol / angol 1/1 Schimó Tünde / Vargáné Fülöp Andrea 3.a-b angol/angol/angol/német 2/2/2/2 Vargáné Fülöp Andrea / Tomsity Helga / Schimó Tünde /Szabó Ildikó 4.a-b angol/angol/angol/német 3/3/3/3 Vargáné Fülöp Andrea / Sz. Bajtay Zsuzsa / Schimó Tünde /Szabó Ildikó 5.a-b angol/angol/angol/német 3/3/5/5 Szabó Ildikó/ Sz. Bajtay Zsuzsanna/ Vargáné Fülöp Andrea / Tomsity Helga 5.a-b matek/ matek/ matek 5/5/4 Velkey Zoltán/ Kondász Gabriella/ Molnár Rózsa 5.a-b természettudományi 1/1 Lipótzy István/ Liszkainé Török Erzsébet gyakorlatok 6.a-b angol/angol/német/ német/ 3/3/5/5 Szabó Ildikó/ Sz. Bajtay Zsuzsanna/ Vargáné Fülöp Andrea 6.a életvitel/informatika 1/1 Józsa Aranka/ Gárdonyi Péter 6.b életvitel/informatika 1/1 Molnár Rózsa/ Gárdonyi Péter 6.a matematika/ matematika 5/4 Józsa Aranka/ Józsa Aranka 6.b matematika/ matematika 5/4 Velkey Zoltán/ Kondász Gabriella 6.a-b természettudományi 1/1 Lipótzy István/ Liszkainé Török Erzsébet gyakorlatok 7.a matek/matek 5/5 Kondász Gabriella/ Józsa Aranka 7.a-b angol/angol/német 3/3/3 Szabó Ildikó/ Sz. Bajtay Zsuzsanna/Vargáné Fülöp Andrea 7.a életvitel/ informatika 1/1 Molnár Rózsa/ Matócsiné Csabai Krisztina 7.b életvitel/ informatika 1/1 Molnár Rózsa/ Matócsiné Csabai Krisztina 8.a életvitel/ informatika 1/1 Molnár Rózsa/ Matócsiné Csabai Krisztina 8.b életvitel/ informatika 1/1 Molnár Rózsa/ Matócsiné Csabai Krisztina 8.a-b angol/angol/angol 4/4/5 Sz. Bajtay Zsuzsanna/ Vargáné Fülöp Andrea/Tomsity Helga 8.a-b matek/matek/matek 4/5/5 Velkey Zoltán/ Kondász Gabriella/ Józsa Aranka 8.a magyar nyelvtan/ 1/1 Tomsity Helga/ Bóka Éva magyar nyelvtan 8.b magyar nyelvtan/ informatika magyar nyelvtan/ életvitel 1/1/1 Bóka Éva/ Molnár Rózsa/ Matócsiné Csabai Krisztina 14

15 A Szent Imre Katolikus Iskola szakkörei és művészeti csoportjai a ös tanévben Foglalkozás neve időpontja részt vehetnek a foglalkozást vezeti Matematika szakkör hétfő 6. óra 3. oszt. Becsei Szilvia Matematika szakkör csütörtök 7. óra 4. oszt. Becsei Szilvia Matematika szakkör péntek 5. óra 1. oszt. Bollerné Kiss Márta Term. ism. szakkör csütörtök 9.óra felsősök Lipótzy István Angol szakkör szerdán 6. óra 2. oszt. Schimó Tünde Angol szakkör kedd 0. óra 8.ab Vargáné Fülöp Andrea Angol szakkör péntek 0. óra 7.b Vargáné Fülöp Andrea Angol szakkör kedd 0. óra 7-8. oszt Szűcsné Bajtay Zsuzsa hétfőn és szerdán Benőné Csanádi Tünde Énekkar 7. órában felsősök Dráma szakkör kedd 8-9 óra 3-4. oszt. Síposné Hajdú Margit Dráma szakkör szerdán óra 5-6. oszt. Becsei Szilvia Dráma szakkör hétfő 8-9. óra 7-8 oszt. Borsosné H. Krisztina Sakk szakkör (önköltséges) hétfő 7.órában 1-4. oszt. Pál Imre (300Ft/fő/alkalom) Robotika szakkör szerda 7-8. óra péntek 8. óra 7-8. oszt. Matócsiné Csabai Krisztina Cserkészet őrsvezetőkkel egyeztetett időpontban 5-8. oszt. Papp Zsolt Kézilabda péntek 8. óra 1-4. oszt. Perényi-Nagy Gabriella Atlétika hétfő, szerda 9. óra 1-4. oszt. Perényi-Nagy Gabriella Sportkör szerda 8. óra 5-8 oszt Perényi-Nagy Gabriella Atlétika hétfő, péntek 8. óra 5-8 oszt Keserü Szilvia Foci szerda, péntek 9. óra 1-2. oszt. hétfő csütörtök, 9 óra 3-4. oszt. Boller Péter csütörtök 8. óra 5-8 oszt. Táblajáték szakkör szerda 7. óra felsősök Kondász Gabriella Tanulásmódszertan kedd 7. óra szerda 7. óra 5. oszt. 7. oszt. Sági-Baté Etelka csütörtök 7. óra 6. oszt. Kerámia szakkör kedd 8. óra felsősök Velkey Zoltán Grafika A JÖVŐNKÉRT Művészetoktatási Intézmény tanszaka hétfő, szerda 8-9. óra kedd, péntek 8-9. óra alsós felsős A Kodály Művészeti Iskola tanszaka Csúzdi Szabó Erika Néptánc kedd 8. óra alsós Lukácsné Haránt Eszter 15

16 HITÉLET A tanulóinkról számokban az alábbiak mondhatók el: Református 40, akik külön református hitoktatásban részesülnek órarendi keretek között. Görög Katolikus fakultatív hittant is tart nálunk 4 gyereknek Feczák László atya. Tanulóink 20-25%-a aki rendszeres templomba járó, vallásos család gyermeke. Ez a létszám évről évre nő. Egy jelentős része a diákjainknak fogékony a hitre, szereti a lelki programokat, kérdez és bátran vállalja magát. Ennek a családias, nyitott légkörnek köszönhető, hogy olyan nagy számban választották az egyházi iskolákat, főleg a Piarista Gimnáziumot továbbtanulós diákjaink. Hittanórák rendje: Heti 2 óra órarend szerint. Hitoktatók: Bíróné Kiss Gabriella: 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c Szakálné Harkai Rita: 3.b 6.a Papp Zsolt: 3.a Lipótzy István: 5.a 7.a 8.b Benő László: 5.b 6.b Dr. Jeney Gábor: 7.b 8.a A két 4. évfolyam elsőáldozós hittanjai plébánián vannak. Dr. Jeney Gábor atya és Hatházi Róbert atya tartják őket. Reggeli áhitatok rendje: Kedden : 5-6. osztály tartja: Dr. Jeney Gábor Szerdán : 1-2. osztály tartja: Szakálné Harkai Rita Csütörtökön : 3-4. osztály tartja: Bíróné Kiss Gabriella Pénteken : 7-8. osztály tartja: Lipótzy István 16

17 Évfolyam misék rendje: Minden kedden reggel 8 órától iskolalelkészünk Dr. Jeney Gábor atya tartja az éppen soron következő évfolyamnak. Kötelező iskola miséink rendje: Miséink nagy része reggel 8 órakor kezdődik általában a hónap első hétfőjén vagy a Szentcsalád vagy a Nagy templomban az alábbi ütemezés szerint: Nagytemplom: AUGUSZTUS :30 OKTÓBER 6. 08:00 NOVEMBER :00 DECEMBER :00 MÁRCIUS 2. 08:00 MÁRCIUS MÁJUS 4. 08:00 Szentcsalád templom: JANUÁR 6. KEDD 08:00 FEBRUÁR 2. HÉTFŐ 08:00 Szülők bevonása a hitéletbe: Minden évfolyam misénk és minden kötelező szentmisénk nyitott a szülők előtt. Ezzel a lehetőséggel élnek is. Teaházakat tarunk a lelki élet legkülönfélébb területeit érintő kérdésekben, amelybe tavaly már az iskolapszichológusunk is volt vendég. Szüleink és tanáraink egy részének havi rendszerességgel felnőtt hittana van. Adventi koszorúkötésre is várjuk őket. Tanárok bevonása a hitéletbe: Ebben a tanévben ez kiemelt feladat. Minden iskolai lelki programban aktívan közreműködnek és vesznek részt, de idén egy külön lelki csoportot is szervezni szeretnénk. Az egyházmegyei lelkigyakorlatokon túl minden tanévben tanári lelkigyakorlatokat szervezünk. Idén ősszel a Manrézában tervezzük. 17

18 Diákok hitélete: Dr. Jeney Gábor atyánál egyéni beszélgetésekre és szentgyónásra is lehetősége van az iskola minden tanulójának, dolgozójának. Heti 4 alkalommal tartunk reggeli áhítatokat, bontva az évfolyamokat. Heti egy alkalommal / keddi napokon / az évfolyamok számára szentmiséket szervezünk elsőtől nyolcadik osztályig. Ezek az alkalmak a szülők és a pedagógus kollégák előtt is nyitva állnak. Két alkalommal, karácsony előtt és nagyböjtben szervezünk lelkigyakorlatokat a gyermekeknek most már harmadik éve a piarista diákok segítségével. Adventi koszorúkötést, adventi gyertyagyújtást is tartunk Betlehemes találkozót és cipős doboz akciót szervezünk Hamvazkodunk és Balázs áldást is osztunk. A tanév során sor kerül még: Elsőáldozók felkészítése. Ökumenikus imahéten való részvétel (január) A Piarista iskolával évnyitó zarándoklat Egyházi ünnepek megtartása: Árpád-házi szentjeinkről (Szent Gellért, Szent Erzsébet, Szent Margit) osztálykeretben, iskolánk névadójáról, Szent Imréről ünnepi misén, Szent Miklósl, Karácsony megünneplése, hagyományőrző locsolás, Gergely napi iskolába hívogató, édesanyák köszöntő szentmiséje Diák rekollekciók előkészítése és lebonyolítása piarista diákok vezetésével Tanári rekollekció Egyházmegyei hittanversenyen való részvételre Kiemelt Feladataink a tanév során Az iskolai hitélet elmélyítése. Keressük a kapcsolatot és a párbeszédet a Jezsuitákkal. Szeretnénk a lelki élet elmélyítését szolgáló új ötleteket kipróbálni. A tanári kar lelkigyakorlatainak minőségére szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen Ők az iskola lelki élete igazán. A Jezsuitákat kértük meg ennek levezetésére. 18

19 TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER Az intézményünkben a nevelési-oktatási feladatokat a következő épületekben látjuk el: Iskolaépület: Az épület fenntartója a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala. Tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a bérlemény 90 évre szól. Tornaterem: Iskolánk jelenleg nem rendelkezik tornateremmel, egy tornaszobánk van és két nagyobb méretű pincehelyiség, melyek hűvösebb napokon testnevelés óra megtartására alkalmasak. Udvarunk tágas, két nagyméretű focipályánk is van és a füves udvarrész is alkalmas az sportjátékokra. Nyáron megvalósult karbantartási feladatok, beszerzések: Az iskolában: megvalósult egy új osztályterem kialakítása; megtörtént a porta áthelyezése; elkészült az alagsori folyosó burkolása; folyamatban van a fűtési rendszer és a gázkazán javítása. Az óvodában: megvalósult a Teleki utcai egységben a WC-tartályok cseréje és az újak beszerelése; megtörtént 75 db EU szabványos ágy, illetve néhány egyéb eszköz beszerzése. Emellett folyamatosan végeztük mind az iskolai, mind az óvodai külső játszóterek karbantartását. Feladataink a tárgyi feltételrendszer javítása terén: Az elmúlt években megtörtént az intézmény munkáját segítő eszközök beszerzése, jelenleg azok folyamatos karbantartását, esetleg egy-két eszköz cseréjét tervezzük. Könyvtár Négy éve költöztettük át a könyvtárat az eddigi számítógépes terembe, a gazdasági iroda és a tanári szoba közé. Itt az alapterület duplájára nőtt, de a könyvtári polcok folyó-méterszáma az adottságok miatt csökkent, ezért új polcrendszert kellett készíttetni. Sajnos könyvtárunk mérete még most sem teszi lehetővé osztályok csoportos könyvtár-használatát. 19

20 Változtathattuk a berendezésen is, 7 jegyzetelésre is alkalmas szék, új tábla került beállításra. Így lehetővé vált osztott nyelvi csoportok tanóráinak tartása. A számítástechnika terem átalakítása miatt 15 tanulói laptoppal osztott számítástechnikai órák vannak a délelőtti órákban. A kialakított tanulói felhasználói fiókokkal a délutáni órákban egyéni gyakorlásra van lehetőség. Többéves programot folytattunk az eddigiekben. A könyvtárkezelő számítógépes program használatával lehetővé vált az állomány feltárása, nyilvántartása. Az évek során megvásárolt könyvek segítik az osztályokban folyó intenzívebb munkát, a beszerzett eszközök és dokumentumok változatossá tehetik az információszerzést, hozzászoktatják a tanulókat a gépek természetes használatához. A tanulók állandósult érdeklődése mellett egyre több kolléga is felismerte az új lehetőséget. Természetesen nem fordulunk el a könyvektől sem: minden osztályban megtalálható egy kis kézikönyvtár a tanulók korának megfelelő válogatás. Sajnos, a kötelező olvasmányok és a tanulók által kedvelt képes ismeretterjesztő kiadványok beszerzését segítő pályázatot idén sem írtak ki. A tanév folyamán a tartós tankönyvek állományának szinten tartása mellett a kihelyezett állományok fenntartása (amikor az információhordozó könyvek nemcsak a könyvtárban, hanem az osztálytermekben és a szaktermekben is megtalálhatók) és a CD-ROM-oknak a megfelelően felszerelt osztálytermekben való használata bővülhet. A Szentcsalád Plébánia adományaként sok nagylemezt és videokazettát kapott könyvtárunk. Elhelyezésük a polcrendszer bővítésével megoldódott. Használati értéket az arra érdemes egységek digitalizálása után jelenthetne. A tanévben folytatni kell a teljes állomány-revíziót, selejtezést. Elsősorban az avult, nem használt tankönyvek, tartós tankönyvek kivonásával kell tisztítani az állományt. Az osztályfőnökökkel, osztálytanítókkal szorosabb együttműködésben növelni kell a tartós és az ingyenes tankönyvek visszagyűjtésének hatékonyságát. Az iskola órarendjének változásával és az iskolai kötelező benntartózkodással későbbre csúszott a nyitva tartás (14 ill. 15 órás nyitás és ös zárás). Ezt a változást sikerült tudatosítani a kollégákban és a tanulókban. Továbbra is figyelni a módosítás hatását. A jövőre nézve: Meg kell oldani a számítógépeken ellenőrzött körülmények között történő internet használatot. A támogatott, ingyenes stb. tankönyvek ügyét a tapasztalatokat felhasználva finomítani kell. A hanglemezeket célszerű volna mp3 formátumban digitalizálva számítógépre menteni, ehhez speciális lemezjátszó vásárlására volna szükség. 20

21 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Intézményünk a 2014/2015. tanévben egyrészt a Fenntartó által a év elején meghatározásra és elfogadásra került költségvetés, másrészt a 2013-ban bevezetett új életpályamodell bevezetése kapcsán meghozott és folyamatban lévő jogszabályok által biztosított keretből gazdálkodik. Az intézmény vezetése az év során folyamatosan, de legalább negyedévente áttekintette és értékelte az iskola és az óvoda költségvetésének az időarányos felhasználását, amely gyakorlatot a későbbiekben is meg kívánjuk tartani. A 2014-es évre elsődleges feladatunk a költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodás, azaz a nem tervezett, soron kívül felmerülő és halaszthatatlan kiadásokat továbbra is az elsősorban más költségnél lehetséges megtakarításokból kívánjuk fedezni, és csak abban az esetben tervezzük a Fenntartó felé történő költségvetés-módosítás kezdeményezését, amennyiben az az intézmény működésének fenntartása érdekében elengedhetetlen. A évre olyan költségvetést szeretnénk tervezni, amely a lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti. Továbbra is prioritást élvez az intézménynek a különböző jogszabályok szerinti felszerelésekkel történő biztosítása (pl. játszótéri elemek EU-szabványoknak való megfelelése; tűzbiztonsági előírások teljesítése; stb.). A beruházásokat tekintve továbbra is a költségtakarékosságot tartjuk szem előtt, és lehetőség szerint csak a ténylegesen szükséges beszerzéseket tervezzük megvalósítani. A felújítások, karbantartások tervezésénél pedig a praktikusság és az esztétikai szint fenntartása az elsődleges célunk. A fentiek alól kivételt képez a külső nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése (apríték kazán telepítése), valamint az energiatermelő (napelem) rendszer megvalósítása, amelyre a KEOP /E/12 számú program keretében ,- Ft összegű támogatást nyert az Iskola. A projekt befejezése várhatóan március 31-ig megtörténik. Fontos feladatunknak tartjuk a fentieken túl más, további pályázati források felkutatását, valamint azon pályázatok elkészítését és benyújtását, amelyek elősegíthetik az intézmény fejlesztését, és a szakmai munka minőségének a javítását. 21

22 PÁLYÁZATOK KEOP /E/12 pályázat: Iskolánk ,- Ft összegű támogatást nyert az Iskola épületének külső nyílászárói cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére (apríték kazán telepítése), valamint az energiatermelő (napelem) rendszer megvalósítására, amely projekt várhatóan márc. 31-ig befejeződik. Folyamatban lévő pályázatok: a TÁMOP kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívására benyújtott pályázatunk, valamint a HATÁRTALANUL! 2014 Bethlen Gábor Alapkezelőtől elnyert, Kárpátaljai program megvalósítását célzó pályázatunk. Tervezett pályázatok: HATÁRTALANUL! 2015 Csíki betlehemes Valamint az iskolát érintő bármilyen más pályázat PEDAGÓGIAI FELADATOK, A TANÉV FŐBB CÉLKITŰZÉSEI A ös tanévben az alábbi két pedagógiai feladatot kiemelten szeretnénk kezelni. Nevelési célként nagy hangsúlyt fektetünk arra: Az elmúlt években év elején célul tűztük ki a fegyelem megerősítését, hitünk mélyítését és Jézusra való fokozottabb odafigyelésünket, az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez kapcsolódó képességek fejlesztését, a tevékenységközpontú és élménypedagógiai módszerek alkalmazását, a közösségépítést. Ebben az évben azt tűztük ki feladatul magunk elé, hogy időt és lehetőséget adunk arra, hogy azok a folyamatok, innovációk, a sok-sok értekezleten átbeszélt szabály, amiket az előző évek során meghoztunk, be tudjanak érni, meg tudjanak erősödni, az iskola arculatához még inkább illeszkedni tudjanak. Interiorizálódjanak az iskola életébe. Oktatási célként: a tanulásmódszertan alkalmazásának bővítését és gyakorlati alkalmazásának szélesítését tűzzük ki. 22

23 Az iskolai szintű célkitűzések mellett munkaközösségeink az alábbi feladatokra helyezik a hangsúlyt a tanév során: Az alsó tagozatos munkaközösség fő célkitűzései A 2014/2015. tanévben és az azt követő évekre 2 kiemelt feladatot határoztunk meg: fokozottan figyelünk tanulóink írásbeli munkáinak külalakjára, ösztönözve őket az igényes, esztétikus munkára. Az élménypedagógiai módszerek elsajátítása, alkalmazása a tanítási órákban. Tovább folytatjuk az egymás tanóráinak látogatását, tapasztalatok gyűjtését. Napközis munkaközösség fő célkitűzései Az iskola pedagógiai programjában az érzelmi intelligencia fejlesztésével kapcsolatban megfogalmazott célkitűzésekhez szeretnénk hosszabb távon elköteleződni a napközis munkatervben megfogalmazott célkitűzésekkel, megtartva a hagyományőrzés elveit is. Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó képességek fejlesztésére - élménypedagógiai játékokat alkalmaznánk, játékelemzéssel, (életkori sajátosságokat, problémákat figyelembe véve az önismeretet erősítenénk) - élményadó események látogatását tervezzük, - és az egész alsó tagozatot megmozgató rendezvények szervezésével (közösségépítés szemléletében) szeretnénk ezt a folyamatot előbbre vinni. A természettudományos munkaközösség fő célkitűzései 2 fő célt fogalmazott meg a munkaközösség a tanévre: A természettudományos tantárgyak megszerettetése, az élménypedagógiai módszerek használata, az órai fegyelem javítása, egymás óráinak kötetlen látogatása során a jó tapasztalatok átvétele. A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása érdekes szakköri foglalkozások keretében. További céljaink: Tehetséggondozás, a tehetséges gyermekek indítása a versenyeken. Alapos felkészítés az Országos felmérésekre, és a középiskolai felvételire matematikából. A lemaradó tanulók felzárkóztatása. 23

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

SZONTAGH PÁL igazgató

SZONTAGH PÁL igazgató FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 2012/2013 I. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: SZONTAGH PÁL igazgató VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 2 Napról napra, lépcsőről lépcsőre megyek majd tovább

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a 2013. augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, 2013. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben