Kérelem digitális hitelesítési adatai Az MVH-hoz történt elektronikus benyújtásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem digitális hitelesítési adatai Az MVH-hoz történt elektronikus benyújtásról"

Átírás

1 Kérelem digitális hitelesítési adatai Az MVH-hoz történt elektronikus benyújtásról Kérelem iratazonosítója: MVH hiteles digitális aláírásának ideje: :14:03 A beadott kérelem SHA1 lenyomata hexadecimális formában: BC264651FABEBCD24CB9E D6562DE91D A hiteles digitális aláírás SHA1 lenyomata hexadecimális formában: C3D10F2E006A3FEEBC08A07D60215C91E2BBEF83 A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR által hitelesített időpontja: :14 A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR érkeztetési száma: A kérelmező regisztrációs száma: A kérelmező neve: Előszállás Nagyközség Önkormányzat A kérelmező címe: 2424 Előszállás Fő tér 3.

2 1 Módosított kérelem adatai Kérelem digitális hitelesítési adatai szerint. 2 Ügyfél adatai Előtag: Név: Előszállás Nagyközség Cégforma: 3 Meghatalmazott Ügyfél-regisztrációs szám: Előtag: Név: Farkas Imre Cégforma: 4 Kapcsolattartási információ Név: Farkas Imre Telefonszám: 06-20/ Fax-szám: 06-25/ cím: 5 Célterület azonosítása Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: Térségi együttműködés keretében kiadványok és honlap készítés támogatása HACS neve: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület HBB nyilatkozatának azonosítója: Projekt megnevezése: Ismeretterjesztő anyag összeállítása Előszállásról (promóciós anyag) 6 De minimis nyilatkozat Jelen pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévő pénzügyi évben részemre megítéltek a 1998/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatást: Nem Igen válasz esetén, a megítélt támogatások összege:,-eur /,-Ft 7 ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre - Jogosult vagyok: Nem Költségvetési szervként pályázok: Igen 8 Statisztikai célokat szolgáló információk Ügyfél minősítési kódja: 6 (1 - Belföldi természetes személy; 2 - Mikrovállalkozás; 3 - Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; be nem tartozó vállalkozás; 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül) Elszámolni kívánt nettó kiadás (tervezett): ,-Ft (Megj: a támogatás számítás alapját nem képezi!) Kalkulált támogatás összege (tervezett): ,-Ft (Megj: a támogatás számítás alapját nem képezi!) 9 Egyéb igényelt kiadások (A támogatás számításába beletartozik!) (Megj: Az igényelt támogatás teljes összege egyenlő, a betétlapokon igényelt kiadások és az itt feltüntetett kiadások alapján számított összeggel) Igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás (Ft): 0,-Ft (max. az összes egyéb költség nélküli nettó kiadás 12%-a) Igényelt működési nettó kiadás (Ft), a működtetési időszak: (Csak amennyiben az adott célterületnél megengedett!) Első évében: 0,-Ft Második évében: 0,-Ft Harmadik évében: 0,-Ft 10 Ügyfélre vonatkozó információk és nyilatkozatok (útmutató szerint) Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személyként kérelmezek: Nem Önálló tevékenységet végző magánszemélyként kérelmezek: Nem A vállalkozás: Működő A vállalkozás Leader HACS területén lévő székhelyének/telephelyének/fióktelepének cégbírósághoz történő bejelentési időpontja: Mezőgazdasági árbevétel aránya: 0 % A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban szereplő adatok (ezer forintban): Év: 2010 Saját tőke: ,-eFt Jegyzett tőke: 0,-eFt A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolót megelőző beszámolóban szereplő adatok (ezer forintban): Év: 2009 Saját tőke: ,-eFt Jegyzett tőke: 0,-eFt Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi): 30 fő Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 1 / 11

3 Ebből, hátrányos helyzetű: 27 fő Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően: 30 fő Ebből, hátrányos helyzetű: 27 fő Roma származású vagyok: Nem (Csak akkor kitöltendő, ha értékelési szempont) Csökkent munkaképességű vagyok: Nem (Csak akkor kitöltendő, ha értékelési szempont) A fejlesztés közhasznú tevékenységem ellátásához köthető: Igen Igen válasz esetén, a vonatkozó közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterje 11 Fejlesztésre vonatkozó információk A projekt együttműködés keretében valósul meg? Igen A fejlesztéssel érintett tevékenység NACE Rev2 kódja: 18 Rendezvény esetén a támogatással érintett események száma: 0 db Képzés esetén a képzési napok száma: 0 nap Képzés esetén a napi képzési órák száma: 0 óra/nap Képzés esetén a résztvevők napi tervezett létszáma: 0 fő/nap Képzés esetén a tervezett részvételi díj mindösszesen: 0 Ft Beruházás tartalmaz bioenergia vagy megújuló energiahasznosítást: Nem 12 A támogatási jogosultság megállapításához illetve értékeléshez kötődő, az adott célterülettől függő további adatok, információk Előszállás Nagyközség Önkormányzata a Mezőföldi Híd HACS területén működik óta. A projekt megvalósítása érdekében még másik két partnerrel együttműködést kötött. A LADER szellemiségét szem előtt tartva a térképünkkel szeretnénk a két szomszédos településről (Daruszentmiklós és Nagykarácsony) is információval szolgálni 13 A fejlesztés előtti állapot/helyzet rövid tényszerű leírása A településnek nem volt és jelenleg sincs kisméretű zsebtérképe. Már többször bebizonyosodott, hogy igen hasznos lenne számunkra. Több olyan eset volt, amikor vállalkozások kértek térképet a faluról (pl.: E.ON a villanyvezetékek faágaktól való mentesítése érdekében). Ilyenkor mindig az internetről töltöttünk le egy képet és azt adtuk oda. Ha valaki ismeretlen téved a faluba, akkor csak egyetlen módon tud tájékozódni a faluba, az önkormányzat hivatala előtti térkép segítségével. Nagyon hasznos lehet még a faluban azon események lebonyolításában, amikor az egész községet be kell járni valamilyen szisztéma szerint (pl.: szüreti fesztivál). Eddig ez mindig az utcák neveinek egy papírlapra való felírással valósult meg. A faluban igen nagy az átmenő forgalom a községet átszelő 61-es főútnak köszönhetően. Egy évben több baleset is elő szokott fordulni. A polgárőrség ilyen esetben jól tudna használni egy ilyen térképet a forgalom átirányításában. Ez eddig sok esetben ad-hoc módon történt meg. A projektben leírt promóciós anyagban is nagy szerepet szánunk, egy a falunkról készült térképnek. Mivel ennek hátulján a szomszédos két település és a községben található vállalkozások is fel lennének tüntetve. 14 A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása Kérjük, leírásban hivatkozzon a pontban megadott megvalósítási helyekre, létesítményekre és adja meg a főbb mennyiségeket is) Ez a projekt egy komplex promóciós anyag összeállításának az első lépése lenne, melyben egy a falunkról készült zsebtérkép elkészítését tűztük ki célul. Nagyon fontos számunkra egy olyan térkép megszerkesztése, melyen a fontosabb közösségi épületek és nagyobb vállalkozások megjelenhetnek és pár sorban a térkép hátoldalán be is mutatnánk őket. A községbe érkező vendégek, turisták számára nagyon hasznos eszköz a falu bebarangolásához. A térképet 1200 példányban szeretnénk legyártatni.a kistérségben már több község megalkotta ezt, hozzájuk szeretnénk csatlakozni mi is. A térkép hátoldalán tervezzük a kistérség településeinek felsorolását.a térkép egy a falura jellemző megjelenéssel lenne ellátva, meg megjelenési forma (lógó, design) jellemzője lenne a többi promóciós anyagnak is. A design már megtekinthető a község fejlesztés alatt lévő honlapján is (www.eloszallas.hu). Távlati céljaink közt szerepel olyan promóciós anyag összeállítása falunkról, mellyel népszerűsíteni lehetne lakóhelyünket a vállalkozók közt, illetve a leendő testvértelepülések számára is betekintést nyújtana falunk életébe.az anyag tartalmazna:- külseje egy mappa lenne, melyen Előszállásról készült képek szerepelnének; - belső tartalma:? Előszállás története könyv? Előszállásról szóló DVD? kisfilmek Előszállásról (régi és új)? helyi vállalkozók tevékenységi körét (bemutatkozó)? civil szervezetek bemutatkozója? falu zsebtérkép elkészítése 15 A fejlesztés hatására elérendő eredmények, vállalások rövid, tényszerű szöveges összefoglalása Ezek után lehetőség nyílna bármely vendég (turista), vállalkozás számára átadni egy térképet, hogy könnyebben tájékozódjon a községben. A projekt megvalósulása előtti állapot megszűnne. Lehetőség nyílna olyan rendezvények (gyerekeknek kincskereső túra, akadály verseny) Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 2 / 11

4 szervezésére, melyek kihasználnák a térkép által nyújtotta lehetőségeket. Segítene a gyerekeknek a faluban való tájékozódásban. A tervezett promóciós csomagnak is igen fontos elemét alkotná. A térkép nem egy tömeg sorozatban gyártott kivitelben készülne el. Ezen jelenne meg először nyomtatásban a falu logója, és az design melyet igyekszünk az egész promóciós anyagra ráilleszteni. 16 Megvalósítási helyekre vonatkozó adatok (Megj: Egy megvalósítási hely akkor tartalmazhat több hrsz-t, ha pl. egy létesítmény több hrsz-on helyezkedik el. Az esetek többségében azonban egy létesítmény (pl. egy épület) csak egy hrsz-t érint, így akkor az a hrsz egyben egyenlő a megvalósítási hellyel.) Megvalósítási hely sorszáma: M 01 Település Helyrajzi szám Blokkazonosító Előszállás 1414/1 J3ENO-3-09 Közterület neve: Fő Közterület típusa: tér Házszám: 3. A fejlesztés megvalósulásának helye: Belterület Akadálymentesítés: Teljes (*Blokkazonosítót csak akkor kell kitölteni, ha az adott célterület KAT vagy NATURA területekre szabályokat állapít meg!) 17 Létesítményekre vonatkozó információk (A létesítmény adott megvalósítási helyen belül elkülönülő önálló fejlesztési egységet jelent, pl egy épület,egy út stb.) Megvalósítási hely sorszáma: M 01 Létesítmény sorszáma: L 01 ( a hivatkozási azonosító a M és L száma együtt, pl. 0101) Létesítmény megnevezése: Előszállás Nagyközség Polgármesteri Hivatala Az adott célterülethez kötődő, létesítményre vonatkozó adatok, információk: A létesítmény az önkormányzat tulajdonában van. 18 Gépadatok Hivatkozási azonosító: H Gépazonosító: - Gép darabszáma: Tervezett beszerzési ár/darab (Ft): Gép tárolásának helye Település: Utca, hsz/hrsz: A gép üzembehelyezésének tervezett időpontja: 19 Építés Építés sorszáma: 01 Hivatkozási azonosító: H Építés jellege: Építés rövid leírása: 20 Munkanem adatok A kód és a megnevezés az építési tételek alapján automatikusan töltődik. Munkanem kódja Építés sorszáma Munkanem megnevezése Munkanemre a tervezett beruházási költség (Ft) 21 Építési tételadatok Figyelem! A mennyiségi adatokat az ÉNGY szerinti mennyiségi egységnek megfelelően kell megadni! Sorszám 01 Építés sorszáma Tétel MVH azonosítója Tétel mennyisége i egység ÉNGY-ből mértékegység 22 ÉNGY-ben nem szereplő építési tételadatok Figyelem! Csak az Építési Normagyűjteményben nem szereplő tételek sorolhatóak fel! Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 3 / 11

5 Sorszám: 01 Építés sorszám: Munka megnevezése: : Munkanem: Elfogadott árajánlat - kiállító adószáma: Elfogadott árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): Visszautasított árajánlat - kiállító adószáma: Visszautasított árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): Árajánlat elfogadásának indoklása: Mértékegység: 23 Árajánlatos tételadatok Figyelem! Csak referencia árral nem rendelkező tételek sorolhatóak fel! Sorszám: 01 Hivatkozási azonosító: H 0101 Kapcsolódási adat: KIA Árajánlatos tétel megnevezése: Szerkesztési költség : 1 Mértékegység: db Elfogadott árajánlat - kiállító adószáma: Elfogadott árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): Visszautasított árajánlat - kiállító adószáma: Visszautasított árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): Árajánlat elfogadásának indoklása: Az összességében kedvező ajánlat. Sorszám: 02 Hivatkozási azonosító: H 0101 Kapcsolódási adat: KIA Árajánlatos tétel megnevezése: Nyomdai költség : Mértékegység: db Elfogadott árajánlat - kiállító adószáma: Elfogadott árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): Visszautasított árajánlat - kiállító adószáma: Visszautasított árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): Árajánlat elfogadásának indoklása: Az összességében kedvező ajánlat. Sorszám: 03 Hivatkozási azonosító: H 0101 Kapcsolódási adat: KIA Árajánlatos tétel megnevezése: Fotó és grafika : 1 Mértékegység: db Elfogadott árajánlat - kiállító adószáma: Elfogadott árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): Visszautasított árajánlat - kiállító adószáma: Visszautasított árajánlat - tétel nettó értéke (Ft): Árajánlat elfogadásának indoklása: Az összességében kedvező ajánlat. 24 Pénzügyi terv - elszámolás ütemezés A fejlesztési tételek megnevezése I. elszámolási időszak II. elszámolási időszak Év: 2012 Időszak sorszáma: 1 A) Ingatlan építés, felújítás 0 B) Gépek, technológiai berendezések 0 C) Immateriális javak és számítástechnikai eszközök, felújítás D) Egyéb költségek, ráfordítások 0 E) Elszámolható összesen (ezer Ft) F) ebből EMVA támogatás (ezer Ft) Az elszámolások benyújtásának ideje (időszak) és az elszámolás értéke (ezer Ft) III. elszámolási időszak IV. elszámolási időszak Összesen Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 4 / 11

6 25 Beszámoló tábla - természetes személy, mikro-, kis-, középvállalkozás ezer Ft Ssz. Megnevezés Év Befektetett eszközök 2 Forgóeszközök 3 Eszközök összesen 4 Saját tőke 5 ebből: Jegyzett tőke 6 Ebből: Tőketartalék 7 ebből: Eredménytartalék 8 ebből: Mérleg szerinti eredmény 9 Kötelezettségek 10 ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek 11 Források összesen 12 Értékesítés nettó árbevétele 13 Egyéb bevételek 14 Aktivált saját teljesítmények értéke 15 Anyagjellegű ráfordítások 16 Eladott áruk beszerzési értéke + közvetített szolgáltatás értéke 17 Személyi jellegű ráfordítások 18 Értékcsökkenési leírás 19 Egyéb ráfordítás (útmutató szerint) 20 Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 5 / 11

7 ezer Ft Ssz. Megnevezés Év Üzemi tevékenység eredménye 21 Adózás előtti eredmény 22 Adózott eredmény 23 Teljes munkaidős létszám (fő) Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 6 / 11

8 26 Beszámoló tábla - önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyházak ezer Ft Ssz. Megnevezés Év Saját bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev Finanszírozási bevételek FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 9 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő bevételek Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Folyó (működési) kiadások Ebből: személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 16 Felhalmozási jellegű kiadás Tartalékok Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 7 / 11

9 ezer Ft Ssz. Megnevezés Év Hitelek kamatai Egyéb kiadások (függő kiadás) Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 22 Teljes munkaidős létszám (fő) Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 8 / 11

10 27 SFH betétlap Kód Megnevezés Mértékegység 28 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet - a pályázat szerinti művelet vonatkozásában - a 2003i CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. Nyilatkozom, hogy a pályázat szerinti művelet vonatkozásában a Kbt. rendelkezései alapján nem vagyok közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, de önkéntesen közbeszerzési eljárást folytatok le. Nem Nem Amennyiben a pályázat szerinti művelet vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására vagyok kötelezett vagy önkéntes közbeszerzési eljárást folytatok le, kijelentem, hogy a művelet megvalósítása során a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok alapján járok el. 29 Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007i CLXXXI. törvény alapján velem/általam képviselt szervezettel szemben érintettség, összeférhetetlenség fennáll: Nem Érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása Nyilvántartásba vételi okirat száma Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése 30 Közzétételi kérelem Amennyiben közzétételi kérelem benyújtására kötelezett, töltse ki a Közleményben található formanyomtatványt és csatolja a pályázathoz. 31 Csatolt dokumentumok Ssz Fájl név Dokumentum rövid leírása Feltöltés ideje 1 Arajanlat1 Első árajánlat :00: Arajanlat2 Második árajánlat :00: Terk_HBB Helyi Bíráló Bizottság döntése :00: Egyutm Együttműködési nyilatkozat :00: Hat Önkormányzat határozata :00: _1TL Tulajdonilap másolat :00: KozT Közzétételi Kérelem :00:00.0 Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 9 / 11

11 32 Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a) a pályázatban szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak; b) a jelen pályázatban igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések - különösen a többször módosított 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet és a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet, valamint az az alapján megjelent pályázati felhívás által előírt valamennyi feltételt megismertem és az azokban foglalt feltételeket betartom; c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a fejlesztés helyének megtekintését biztosítom; d) megfelelek, valamint a megvalósítandó beruházás megfelel a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályok előírásainak; e) a támogatást rendeltetésének megfelelően használom fel, jogosulatlan részvétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és viselem az egyéb jogkövetkezményeket; f) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt; g) szervezet esetén a pályázat benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt; h) mikro- kis- és középvállalkozás által megvalósítandó vállalkozási alapú fejlesztés esetén, a vállalkozás a megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás megjelenését legalább 3 hónappal - amennyiben az illetékes LEADER HACS a vonatkozó célterületben erről eltérően nem rendelkezik - megelőzően székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezett. 2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy vonatkozásomban a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992i XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15. (5) bekezdésében meghatározott követelményei teljesülnek. 3. Tudomásul veszem, hogy a) az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007i XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik; b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok az MVH illetékes megyei kirendeltségén tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - az MVH eljárási törvény 29. (5) bekezdésében, valamint 30/A. -ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek; c) a jogosulatlan részvételhez kapcsolódó és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be; d) amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH eljárási törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a) az általam közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó monitoring tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéseiben felhasználja; b) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19. ) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr) 113. (2) bekezdése alapján a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a támogatás folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az Ámr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. Iratazonosító: Kérelmező regisztrációs száma: Nyomtatás időpontja: :22:13 Oldal: 10 / 11

Kérelem digitális hitelesítési adatai szerint. Előtag: Név: Hegykő Községi Cégforma:

Kérelem digitális hitelesítési adatai szerint. Előtag: Név: Hegykő Községi Cégforma: 1 Módosított kérelem adatai Kérelem digitális hitelesítési adatai szerint. 2 Ügyfél adatai Előtag: Név: Hegykő Községi Cégforma: 3 Meghatalmazott Ügyfél-regisztrációs szám: 1005383058 Előtag: dr. Név:

Részletesebben

D3301-01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. MVH tölti ki! Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület megnevezése: HACS neve: Fejlesztés megnevezése: ,-EUR /

D3301-01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. MVH tölti ki! Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület megnevezése: HACS neve: Fejlesztés megnevezése: ,-EUR / Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében igénybe vehető támogatás Pályázat - Főlap 6.463.02.01 Benyújtandó a fejlesztés helye szerint

Részletesebben

Kérelem digitális hitelesítési adatai szerint. Ügyfél azonosító szám: 1009527298. Előtag: Név: Martfűi Városi Cégforma: Sportegyesület

Kérelem digitális hitelesítési adatai szerint. Ügyfél azonosító szám: 1009527298. Előtag: Név: Martfűi Városi Cégforma: Sportegyesület 1 Módosított kérelem adatai Kérelem digitális hitelesítési adatai szerint. 2 Azonosítási információ Ügyfél azonosító szám: 1009527298 3 Ügyfél adatai Előtag: Név: Martfűi Városi Cégforma: Sportegyesület

Részletesebben

D2405-03. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-azonosító : HACS neve: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím:

D2405-03. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-azonosító : HACS neve: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatás

Részletesebben

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve:

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében igénybe vehető támogatás- 2011 Főlap - Hiánypótlás 6.463.02.01 1 Hivatal tölti ki 2 Azonosítási

Részletesebben

D2300-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- Ft ,- EUR /

D2300-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- Ft ,- EUR / Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: 6.357.02.01 Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2011. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoptok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 35001, 46001 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a LEADER keretében nyújtandó támogatások. PÁLYÁZAT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D3301-01 Pályázat - Főlap... 3 D0004-03 Támogatási kérelem/pályázat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók:

2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások jogcímhez Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához PROJEKT ADATLAP A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Gipsz Jakab Képviseletre jogosult

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2500-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján a versenyképesség javításához, a termékszerkezet átalakításához,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

D2200-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- EUR / ,- Ft

D2200-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- EUR / ,- Ft Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a faluegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető táogatás Táogatási kérele - Főlap Jogcíkód: 6.352.01.01 Benyújtandó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 KIFIZETÉSI KÉRELEM - FŐLAP... 5 D0034-03 SZÁMLA- ÉS BIZONYLATÖSSZESÍTŐ A BETÉTLAP BIZONYLATÖSSZESÍTŐ...

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 KIFIZETÉSI KÉRELEM - FŐLAP... 5 D0034-03 SZÁMLA- ÉS BIZONYLATÖSSZESÍTŐ A BETÉTLAP BIZONYLATÖSSZESÍTŐ... KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus kifizetési kérelem hiányos benyújtása esetén a hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzés alapján benyújtható formanyomtatványokhoz TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület diasora - 2012 Május 17 - Mezőkovácsháza A a Bemutatkozás Kertészek Földje

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben