D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: cím: ,- EUR / ,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D2200-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- EUR / ,- Ft"

Átírás

1 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a faluegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető táogatás Táogatási kérele - Főlap Jogcíkód: Benyújtandó a kitöltési útutató szerint! 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási inforáció Ügyfél-regisztrációs szá: D P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: 3 Ügyfél adatai Előtag: Név: Cégfora: 4 Kapcsolattartási inforáció Név: Telefonszá: Fax-szá: E-ail cí: 5 De iniis nyilatkozat Jelen kérele benyújtását egelőző két pénzügyi évben, valaint a folyaatban lévő pénzügyi évben részere egítéltek a 1998/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de iniis) táogatást: Igen Ne Igen válasz esetén, a egítélt táogatások összege:..,- EUR /..,- Ft 6 ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre - Jogosult vagyok: ; - Ne vagyok jogosult: Költségvetési szervként kérelezek: Igen Ne 7 Célterületre vonatkozó inforációk Jelölje eg azt a célterületet aelyre a kérele irányul - 1. célterület - 2. célterület - 3. célterület - 4. célterület Oldalszá: 1

2 8 Egyéb inforációk Ügyfél inősítési kódja: (1 - Belföldi terészetes szeély; 2- Mikrovállalkozás; 3 Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; be ne tartozó vállalkozás; 6 - Nonprofit szervezet állaháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet állaháztartáson kívül) Elszáolni kívánt nettó kiadás (tervezett):,- Ft (Megj: a táogatás száítás alapját ne képezi) Kalkulált táogatás összege (tervezett):,- Ft (Megj: a táogatás száítás alapját ne képezi) Alkalazotti átlaglétszá (utóbbi 12 havi): Ebből hátrányos helyzetű unkavállaló: Vállalt alkalazotti átlaglétszá a fejlesztést követően: Ebből hátrányos helyzetű unkavállaló: 9 Egyéb elszáolható kiadások Igényelt egyéb elszáolható nettó kiadás (Ft):,- Ft (ax. az összes netto kiadás 12%-a) 10 Fejlesztés egnevezése Fejlesztés egnevezése: 11 Helyi piacra vonatkozó inforációk A fejlesztés jövedeleterelő célra irányul: Igen Ne Tervezett nyitvatartási idő H; K; SZ; CS; P; Szo; V; 12 Fejlesztés előtti állapot rövid tényszerű leírása 13 A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása (Kérjük, leírásban hivatkozzon a 14. pontban egadott egvalósítási helyekre a hivatkozási azonosítóval és adja eg a bb naturáliákat is) Ügyfél-regisztrációs szá: Iratkód: D Oldalszá: 2

3 14 Megvalósítási helyekre vonatkozó adatok (szükség szerint több lap csatolható) (Megj: Egy egvalósítási hely akkor tartalazhat több hrsz-t, ha pl. egy létesítény több hrsz-on helyezkedik el. Az esetek többségében azonban egy létesítény (pl. egy épület) csak egy hrsz-t érint, így akkor az a hrsz egyben egyenlő a egvalósítási hellyel.) Megvalósítási hely sorszáa: M Település Helyrajzi szá Blokkazonosító Közterület neve: Házszá: A fejlesztés egvalósulásának helye: Belterület; Külterület; Tanyás térség; Távolság helyi vagy országos védele alatt álló épületektől: Távolság oktatási, kulturális, szociális létesítényektől: Akadályentesítés: Teljes; Részleges; Nincs Zöldfelület fejlesztés előtt 2 Zöldfelület fejlesztés után: 2 Megvalósítási hely sorszáa: M Település Helyrajzi szá Blokkazonosító Közterület neve: Házszá: A fejlesztés egvalósulásának helye: Belterület; Külterület; Tanyás térség; Távolság helyi vagy országos védele alatt álló épületektől: Távolság oktatási, kulturális, szociális létesítényektől: Akadályentesítés: Teljes; Részleges; Nincs Zöldfelület fejlesztés előtt 2 Zöldfelület fejlesztés után: 2 Megvalósítási hely sorszáa: M Település Helyrajzi szá Blokkazonosító Közterület neve: Házszá: A fejlesztés egvalósulásának helye: Belterület; Külterület; Tanyás térség; Távolság helyi vagy országos védele alatt álló épületektől: Távolság oktatási, kulturális, szociális létesítényektől: Akadályentesítés: Teljes; Részleges; Nincs Zöldfelület fejlesztés előtt 2 Zöldfelület fejlesztés után: 2 Ügyfél-regisztrációs szá: Iratkód: D Oldalszá: 3

4 15 Létesítényekre vonatkozó inforációk (szükség szerint több lap csatolható) (A létesítény adott egvalósítási helyen belül elkülönülő önálló fejlesztési egységet jelent, pl egy épület,egy út stb. A létesítény sorszáát indig kezdje 01-el és folytonosan növelje. A következő egvalósítási helynél isét kezdje 1-el.) ( a hivatkozási azonosító a M és L száa együtt, pl. 0101) Megvalósítási hely sorszáa: M Létesítény sorszáa: L Létesítény egnevezése: Vonatkozó célterület sorszáa: 1 ; 2 ; 3 ; 4 Az adott célterülethez kötődő, létesítényre vonatkozó adatok, inforációk: Megvalósítási hely sorszáa: M Létesítény egnevezése: Létesítény sorszáa: L ( a hivatkozási azonosító a M és L száa együtt, pl. 0101) Vonatkozó célterület sorszáa: 1 ; 2 ; 3 ; 4 Az adott célterülethez kötődő, létesítényre vonatkozó adatok, inforációk: Megvalósítási hely sorszáa: M Létesítény egnevezése: Létesítény sorszáa: L ( a hivatkozási azonosító a M és L száa együtt, pl. 0101) Vonatkozó célterület sorszáa: 1 ; 2 ; 3 ; 4 Az adott célterülethez kötődő, létesítényre vonatkozó adatok, inforációk: Ügyfél-regisztrációs szá: Iratkód: D Oldalszá: 4

5 16 Nyilatkozatok 1. Kijelente, hogy a) a táogatási kéreleben szolgáltatott adatok egfelelnek a valóságnak; b) a jelen kéreleben igényelt táogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések - különösen a többször ódosított 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és a 135/2008 (X.18) FVM rendelet által előírt valaennyi feltételt egiserte és az azokban foglalt feltételeket betarto; c) vállalo a b) pontban eghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a táogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokuentuokat, igazoló iratokat beszerze, átado, és a fejlesztés helyének egtekintését biztosíto; d) egfelelek, valaint a egvalósítandó beruházás egfelel a táogatás igénybevételének feltételeit eghatározó jogszabályok előírásainak; e) a táogatást rendeltetésének egfelelően használo fel, jogosulatlan igénybevétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizete, és vállalo az egyéb jogkövetkezényeket; f) ne állok gazdálkodási tevékenységeel összefüggő végrehajtási eljárás alatt; g) szervezet esetén a táogatási kérele benyújtásakor az általa képviselt szervezet ne áll csőd-, felszáolási, végelszáolási eljárás, adósságrendezés alatt; 2. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozo, hogy vonatkozásoban a rendezett unkaügyi kapcsolatoknak az állaháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15. (5) bekezdésében eghatározott követelényei teljesülnek. 3. Tudoásul vesze, hogy a) az MVH a kérelehez kapcsolódó ügyintézést a ezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valaint halászati táogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján nyilvántartásba vett adatai alapján végzi; b) aennyiben ezen adatai egváltoznak, a Tv. alapján azt a MVH illetékes kirendeltségén 15 napon belül bejelente és aennyiben ezen bejelentési kötelezettségeet elulaszto, az ebből adódó jogkövetkezények enge terhelnek; c) a jogosulatlanul igénybe vett táogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók ódjára behajtandó köztartozásnak inősül, elyet az állai adóhatóság hajt be. 4. Vállalo, hogy a táogatott beruházást, létesítényt, eszközt, egvalósított, felújított, korszerűsített létesítényt a egvalósítástól kezdődően az utolsó kifizetési kérele benyújtásától száított legalább 5 évig rendeltetésének egfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használo, üzeeltete. 5. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a) az általa közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó onitoring tevékenységében, valaint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéseiben felhasználja; b) az Áht. 13/A. (4) bekezdése szerint az Áht. 18/C. (13)-(14) bekezdéseiben eghatározott adataiat az Áht. 18/C. (12)-(13) bekezdéseiben felsorolt szervek az (5)-(8) bekezdésben, valaint a 18/C. (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint felhasználják. 17 Kitöltési dátu és aláírás Kitöltés dátua:.. Ügyfél aláírása: Aláíró neve: Ne terészetes szeély esetén cégszerű aláírás szükséges. Ügyfél-regisztrációs szá: Iratkód: D Oldalszá: 5

6 Tájékoztató Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Garancialapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valaint a központi költségvetésből szárazó pénzeszközök kedvezényezettjére vonatkozó inforációk nyilvánosságra hozataláról Tájékoztato, hogy a Bizottság az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) szárazó pénzeszközök kedvezényezettjeire vonatkozó inforációk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalazása részletes szabályainak egállapításáról szóló 259/2008/EK rendeletének 1. cikke, valaint a ezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valaint halászati táogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 24. (2)és (3) bekezdése alapján az alábbi adatok közzétételre kerülnek a weboldalon: I. Ügyfél-azonosító adatok Terészetes szeély ügyfél esetében az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében nyilvántartott a) családi- és utónév, b) lakcí (a helység neve, postai irányítószáa, közterület neve, jellege és száa). Ne terészetes szeély ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében nyilvántartott a) bejegyzés szerinti teljes név, b) székhely/telephely (a helység neve, postai irányítószáa, közterület neve, jellege és száa). II. Kifizetésre vonatkozó adatok Az ügyfél részére a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíe, összege és ezek pénznee, b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített közfinanszírozás jogcíe, - a közösségi és a nezeti hozzájárulásokat is agában foglaló - teljes összege és ezek pénznee, c) az a) és b) pontban eghatározott kifizetett összegek együttesen, és ezek pénznee, d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíe, összege és ezek pénznee, e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíe, összege és ezek pénznee. Tájékoztato továbbá, hogy - a fenti adatait a Közösségek pénzügyi érdekeinek védele céljából a Közösségek és a tagállaok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják azzal, hogy tevékenységük során az ügyfél alapvető jogait és szabadságait tiszteletben tartják. - az I. és II. pontban eghatározott adatok az első közzétételüktől száított két évig elérhetőek aradnak a weboldalon. - az Európai Parlaent és a Tanács október 24-i a szeélyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védeléről és az ilyen adatok szabad áralásáról szóló 95/46/EK irányelvnek egfelelően, a szeélyes adatok védeléről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Avtv.) 11. (1) bekezdésének b) pontja alapján a valóságnak eg ne felelő adat helyesbítését kezdeényezheti, továbbá az Avtv a alapján az MVH az általa kezelt, közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatosan kérelere tájékoztatást ad. - aennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bárilyen jogsérele éri, úgy annak orvoslására a Közösségek és a tagállai jogrendszer szabályai - az Avtv ában eghatározott bírósági jogérvényesítés - által biztosított lehetőségeket igénybe veheti.

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben