A feltárt közös KFI területek bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A feltárt közös KFI területek bemutatása"

Átírás

1 Transnational Innovation Platforms from Cropfield to Table A feltárt közös KFI területek bemutatása HUHR/1001/2.1.3/1001 A közös agrár- és élelmiszer-innovációs kapacitások Zárórendezvény

2 Célrendszer Tematikus workshopok a kutatási területeken Jó gyakorlatok: hálózatos együttműködések az innovációs tevékenység fokozásáért Ágazati KFI helyzet tanulmányozása Régió innovációs szereplőinek helyzete

3 Tematikus szerkezet 1. Kutatás-fejlesztés és innováció a növénytermesztésben 2. Kutatás-fejlesztés és innováció az állati termék előállításban 3. Innováció az élelmiszerbiztonság javításáért és a minőségi élelmiszer előállításért 4. Agrár-élelmiszeripari innováció és hálózatos együttműködések 5. Innováció táplálkozás- egészség marketing

4 Kutatás-fejlesztés és innováció a növénytermesztésben Tapasztalatok szoros együttműködés az agrártermelés és az agrárkutatás között az eszéki Egyetem Mezőgazdasági Karának kutatási témáit a horvát mezőgazdasági termelés során jelentkező problémák determinálják, a kutatások során elért eredmények közvetlenül a gyakorlatban hasznosulnak és a fenntartható mezőgazdasági termelést szolgálják Egyetem és Eszék városa, valamint a megyei önkormányzat között szoros kapcsolat a térség fejlesztése elképzelhetetlen az egyetem innovatív tevékenysége és az ott folyó kutatások támogatása nélkül a mezőgazdaságot érintő kihívásokra felkészülés (EU csatlakozás) hatékony környezettudatos gazdálkodás záloga a meglévő tudásbázis és kutatási háttér technikai infrastrukturális fejlesztése, az eredmények gyakorlati alkalmazásán keresztül két egyetem mezőgazdasági karainak kutatási tevékenységében egyértelműen megnyilvánul a két ország esetében fennálló klimatikus, edafikus és financiális adottságok, jellemzők különbözősége Magyarország kiváló talaj- és éghajlati adottságai elsősorban a szántóföldi növénytermesztéshez nyújtanak optimális hátteret, addig Horvátország mezőgazdasági lehetőségei az intenzív, akár ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységeiben rejlik. Ennek hátterében, természetesen az országok mezőgazdasági dotációinak, illetve agrárstruktúrális szabályozásnak eltérései is meghúzódnak

5 Kutatás-fejlesztés és innováció a növénytermesztésben Fontos jellemzők: hangsúly az alkalmazott kutatásokon és a gyakorlati, innovatív fejlesztéseken; gyakorlati problémák megoldását célozó kutatásokon Eredmények rendszeres közzététele a szakfolyóiratokban, ami a tudás- és tapasztalat-transzfer szerves részét képezi, másrészt motiváló erővel hat a gyakorló gazdákra, hogy új kérdéseket fogalmazzanak meg Bio- és ökológiai termelés kutatása (tájfajták, környezeti és biotikus stresszekkel szemben jobb ellenállóképesség) Együttműködési lehetőségek (eszéki Egyetem Mezőgazdasági Kar, ill. az eszéki Mezőgazdasági Kutatóintézet): kutatási területek részben lefedik a KE Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékének kutatási feladatait a növény- és talajanalízisek, a növényi minták beltartalmi paraméterek meghatározása modernebb és gyorsabb eljárások segítségével történik; nagy mennyiségű minták tömegtesztelésében (pl. szója minták fehérjetartalmának gyors meghatározása) jelentős segítséget nyújthatnak. Ezenkívül - a több mint egy évtizedes talajvizsgálati kutatásaikra épülő tapasztalataik alapján - együttműködési partnereink lehetnek a környezetkímélő tápanyag utánpótlásra épülő szaktanácsadási tevékenység hazai kialakításában egyaránt. A szekvenáló készülék használata egyes növényi minták aminosav és nukleotid szekvenciájának meghatározására (biotechnológiai kutatások).

6 Kutatás-fejlesztés és innováció a növénytermesztésben Együttműködési lehetőségek (folyt.) A mezőgazdaság számára okozott jelentős kártétele, valamint humánegészségügyi gondok (pollenallergia!) miatt Horvátországban és hazánkban is az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) az egyik legveszélyesebb inváziós un. özöngyom. Biológiájával, ökológiájával, természetes és mesterséges ökoszisztémákban betöltött szerepével, valamint az ellene történő hatékony védekezési stratégiák kidolgozásával foglalkozni szintén közös feladatunk. E tekintetben a horvát koordinátor Edita Stefanic Professzor Asszony lehet, akivel már több éve tartó szakmai, baráti együttműködést sikerült ezen a szakterületen kialakítani. Új kutatási feladatként jelentkezhet Tanszékünkön - együttműködésben horvát partnereinkkel - a biotermékek termesztésében és az élelmiszeripari feldolgozásában való bekapcsolódás, amely a szántóföldtől az asztalig elv nyomon követhetőségét és biztonságos folyamatát célozza meg.

7 Kutatás-fejlesztés és innováció az állati termék előállításban Monogarisztikus és kérődző állatok takarmányozása (Kaposvári Egyetem) humán táplálkozási igényeknek megfelelő állati termék előállítás takarmányozási kérdései környezetkímélő takarmányozási módszerek kidolgozása (nitrogén és foszforkibocsátás csökkentése) Táplálóanyagszükséglet és termelés (sertések és baromfi) kérődzők bendőfermentációjának módosítása különböző takarmány- előkészítő eljárásokkal gazdasági haszonállatok immun-reakciókészségének befolyásolása takarmányozási eljárásokkal

8 Kutatás-fejlesztés és innováció az UNIOS állati termék előállításban Minisztériumi finanszírozással megvalósuló kutatási feladatok: Takarmányozás és takarmányozástan Termelés és termékminőség (sertés, baromfi) Termelőképesség és metabolizmus (juh)

9 Innováció az élelmiszerbiztonság javításáért és a minőségi élelmiszer előállításért Az élelmiszerbiztonság javítását szolgáló kutatások a Kaposvári Egyetemen - a toxikus anyagok bejutásával foglalkoznak a táplálékláncba: A takarmányban és élelmiszerben előforduló mikotoxinok hatás- és hatásmechanizmus-vizsgálata Takarmánybiztonság & élelmiszerbiztonság (az állati eredetű élelmiszer alapanyagok megítélése humán kockázat szempontjából) Infrastrukturális háttér: agrártudományok területén ma országosan egyedülálló, az állati eredetű élelmiszer alapanyag előállítás szinte teljes vertikumát átfogó infrastruktúra és szellemi bázis. Célja a termékek és tevékenységek laboratóriumi vizsgálatokkal való nyomonkövetése a megfelelő minőség és biztonság elérése érdekében TALAJ TAKARMÁNY ÉS ÉLELMISZER ANALITIKA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MIKROBIOLÓGIA TERMÉK- MINŐSÉG

10 Innováció az élelmiszerbiztonság javításáért és a minőségi élelmiszer előállításért Az átfogó élelmiszerlánc nyomonkövetési technikai és szellemi infrastruktúra és az előadások alkalmával feltárt kutatási irányzatok közös / komplementer pontjai Fogyasztói attitűd, megítélés és reakció vizsgálata Élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kommunikáció Funkcionális élelmiszerek és élelmiszer-innováció

11 Innováció táplálkozás- egészség marketing A Marketing és Kereskedelem Tanszék K+F+I tevékenységének kihívásai Funkcionális élelmiszerek Nemzeti/regionális élelmiszerek fogyasztási szokásai Bioélelmiszerek Ezeket a területeket egészíti ki a B2B marketing területéről az élelmiszeripari KKV-k marketingtevékenységének vizsgálata

12 Innováció táplálkozás- egészség marketing A tanszék szerkesztésében lévő kiadványok: Élelmiszer, táplálkozás és marketing Tejgazdaság Regional and Business Studies Jól felszerelt marketing kutató laboratórium kvalitatív, és kvantitatív típusú kutatások lebonyolítására fókuszcsoportok lebonyolítására alkalmas detektívtükrös helyiség 6 férőhelyes call-centerrel felszerelt (CATI típusú kutatások) online kérdőíves megkérdezések lebonyolításához szükséges infrastruktúra iwiewx HED típusú szemkamera, amely vásárlóhelyi tesztelésekre (Pl: polctükör, BTL eszközök bolton belüli elhelyezésének hatékonysága, stb.), és egyéb vizuálisan észlelhető anyagok vizsgálatára is alkalmas

13 Innováció táplálkozás- egészség marketing pályázati tevékenység ezekből fedezhetők a műhely kutatásaihoz elengedhetetlen források a vállalkozásokkal, állami, vagy szakmai szervezetekkel közös projektekben olyan szakmai megvalósítóként jelenhetünk meg, amelyek szintén erősítik az imázsképet. (Kaposvári Helyi Élelmiszer projektben való részvétel) a vállalati kapcsolatok erősítése válik szükségessé a közös K+F pályázatok kialakítása céljából. ilyen projektek alapkutatásra fordítható részéből a Tanszék vizsgálatai finanszírozhatóak, az eredmények közvetlenül átültethetőek a gyakorlatba a hasznosító vállalkozások bevonásával.

14 Doktori kutatási témaként az Eszéki Egyetemen: Minőségi állati termékek piaci és ökonómiai aspektusai (prof.dr. Zdravko Tolušić)

15 A DD régió meghatározó vállalati igényei a nagy genetikai kapacitással rendelkező hízósertések fehérje-, aminosav és foszforszükségletének pontosítási vizsgálatai; enzimanalitikai módszer kidolgozása a húskészítmények megfelelő hőkezelésének ellenőrzésére csomagolási újítások innováció alkalmazásként Szoft innovációs irányzatok (marketing fejlesztés) hosszabb eltarthatóságot biztosító technológia Egészséges termék fejlesztése + gyártási eljárás fejlesztése Marketing vizsgálatok termékfejlesztéshez Nyomonkövetési rendszer (baromfihús) Melléktermék-hasznosítás (energetika, kukoricacsuta) víztakarékos intenzív halastavi rendszer kialakítása, ill. az öntözéses földműveléssel, valamint az extenzív halastavakkal való integrálása precíziós öntözési rendszer kidolgozása Szabadtartásos intenzív sertéselőállítás

16 Közös együttműködési lehetőségek összegzése szakterület Közös pontok Komplementer pontok Növény- és talajanalízis Termesztési, fenológiai vizsgálatok Beltartalmi vizsgálatok Táplálóanyagutánpótlás Termesztési kísérletek a növényi minták beltartalmi paraméterei környezetkímélő tápanyag utánpótlásra épülő szaktanácsadási tevékenység növényi minták aminosav és nukleotid szekvenciájának meghatározása invazív gyomok vizsgálata biotermékek termesztésének vizsgálatába bekapcsolódás

17 Közös együttműködési lehetőségek összegzése szakterület Közös pontok Komplementer pontok Takarmányminőség, takarmánybiztonság Állati termék minőség/minősítés Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminőség analitika Takarmány előállítás Állati termék minősítő labor Élelmiszer minőség ellenőrző labor Takarmány növények toxintartalmának vizsgálata Alternatív tömegtakarmányok műorr, műnyelv Takarmányok szennyeződéseinek hatása a termékminőségre Élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kommunikáció Termékfejlesztés Marketing labor Fogyasztói attitűd, megítélés és reakció vizsgálata Funkcionális élelmiszerek fejlesztése

18 Összegzés Az élelmiszerelőállítás szántóföldtől az asztalig tartó termékláncának komplex kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének infrastrukturális és szellemi háttere megtalálható a régió kutatóhelyein, A szektor igényei a kapcsolódó kutatás-fejlesztési területek nagy részében lefedhetők A vállalati szektorral való pályázati együttműködés és a nemzetközi projektekbe való bekapcsolódás terén a vizsgált egyetemek komplementerként segíthetik egymást

19 Javaslatok Kisvállalkozások összefogása, számukra szükséges kutatás-fejlesztési és innovációs munka összehangolása fontos szerep a hídképzőknek Kutatók és vállalati szakemberek gondolkodásmódjának közelítése fontos szerep a hídképzőknek

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Bitáné Bíró Boglárka Dr. Molnárné Barna Katalin Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein 2 A Magyarország-Horvátország IPA Határon

Részletesebben

Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve

Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve Kivonat Készült az NKTH támogatásával 1. Élelmiszer az életért Európai Technológiai Platform Az Európai Élelmiszer-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/137-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002.

A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002. KÉKINFO A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Hírlevele az élelmiszer-biztonság és az EU-csatlakozás jegyében I. évfolyam 1. szám 2002. december Intézetünk nemcsak szervezetileg újult meg, hanem

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS) Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS) Helyzetismertetés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE, Egyetem) kutatásfejlesztési és

Részletesebben

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 1. SWOT elemzés...5 2. Lehetséges

Részletesebben

Kiadó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Kiadó vezetõje: Márton György, ügyvezetõ igazgató

Kiadó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Kiadó vezetõje: Márton György, ügyvezetõ igazgató Innováció a Dél-dunántúli régióban Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Felelõs szerkesztõ: Derjanecz Anita A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomika mint interdiszciplináris technológia Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV.

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomika mint interdiszciplináris technológia Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomika mint interdiszciplináris technológia Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Széll Márta és Pauk János és a munkacsoport tagjai: Dallmann

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA egyetemi tanár, MTA doktora Témavezető:

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Agrárgazdasági kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt környezeti értékelés egyeztetési anyaga /14. változat/

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései

A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései C Kecskeméti Főiskola A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései S E K K E M 2 É 0 T I 0 0 F Ő I S K O L A A Kecskeméti Főiskola által a Szegedi Tudományegyetemmel közösen

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG Készült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022. Kivonat

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022. Kivonat Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 Kivonat strategia_kiadvany_kivonat_belso_a5_jav_dec.indd 1 2013.12.12. 9:41:10 Készítette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Rendszerszervezési

Részletesebben

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola

Kutatási terv TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV. Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola Kutatási terv Egészségvédő és sportélelmiszerek eredetvédelmének és biztonságának erősítése újonnan kidolgozott analitikai és molekuláris biológiai módszerekkel nyert egyedi paraméterkomplexeket tartalmazó,

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés Prioritás A program megnevezése EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 6. Duna menti zöld gazdaság A globális klímaváltozás és

Részletesebben