Sven Hassel A komisszár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sven Hassel A komisszár"

Átírás

1 Sven Hassel A komisszár

2 Fordította Sven Hassel A komisszár

3 Régi barátomnak, a skandináv filmproducer Just Betzernek, aki hihetetlen lelkesedéssel vetette bele magát a könyveim megfilmesítésébe. Sven Hassel

4 A katona lelkiismerete mindent elnyel, mint a pokol szélesre tárt kapuja. William Shakespeare A Gauleiter sietett. Türelmetlenül vezetett, durván szétugrasztva az utakat eltömítô menekülteket. Az autója már napok óta rogyásig volt pakolva; amint az elsô ágyúlövések eldördültek, a Gauleiter autóba vágta magát, és elhagyta a várost. A személyzetébôl csak a titkárnôjét vitte magával. A hölgy amellett, hogy fiatal volt és csinos, hitt a Führerben, a pártban és a végsô gyôzelemben. A titkárnô fázósan összehúzta magán a nercbundát, melynek eredeti gazdája, egy gazdag hölgy, Auschwitzban halt meg. A tábori csendôrség négyszer is megállította ôket, de a Gauleiter sárgásbarna egyenruhája többet ért bármilyen útlevélnél. Az utolsó úttorlasznál az ôrök figyelmez tették ôket, hogy ha továbbmennek, bele fogna futni az amerikaiakba. A következô ellenôrzési pontnál, valahol ott, ahol az út Hoftól München felé kanyarodik, egy nyers ábrázatú lámpaburás ôrmester dugta be a fejét az ablakon egy automata csövével együtt. A Gauleiter ekkor már civil ruhát viselt. Hová olyan sietôsen, káposztazabáló? Ô egy Gauleiter közölte mosolyogva a titkárnô, aki már nem hitt sem a Führerben, sem a pártban, sem a végsô gyôzelemben. 7

5 A fehér sisakot viselô amerikai csendôr elismerôen füttyentett. Halljátok ezt, fiúk? fordult az emberei felé. Ez a civil káposztazabáló egy Gauleiter! Hangosan röhögtek rajta. Gyerünk terelte ki a fegyver csövével a kormánynál ülô férfit. Sétáljunk egyet az erdôben, hátha kibújt már a hóvirág. A lehelete olcsó konyaktól bûzlött. A titkárnô három rövid sorozatot hallott. Az erdôbôl fehér sisakok bukkantak elô. Már a farmot az úttól elválasztó szántóföld közepén járt, amikor újabb sorozatok dördültek el a háta mögött. Meghalt, mielôtt még a fagyott földre zuhant volna. Mi a fenének kellett lelônöd? ordította magából kikelve az ôrmester. Szökni próbált, nem? felelte a tizedes, és elégedetten tárat cserélt. Nem sokkal késôbb megérkezett a következô telepakolt luxusautó. TÁMADÁS SZAKASZ, ÁLLJ! halljuk Papa rekedt hangját a rádión. Hangos csörömpöléssel felcsapja a torony tetejét, s elôveszi ütött-kopott ezüstfedeles pipáját a zsebébôl. Szakaszvezetônek hajthatatlan, de a szíve mélyén igazi asztalos. Friss fûrészpor és a faforgács illata lengi körül. Lôjétek szét ôket! parancsolja, ügyetlenül körbefordulva a szûk nyílásban. Az új téli alsótól olyan derekunk van, mint a Télapónak. Barcelonáék hova tûntek? Kinyitom az oldalsó nyílást, és fáradtan végignézek a macskaköves úton zörgô hosszú tankoszlopon. A mieink, lángszórókkal felszerelt nehéz harckocsik. Valamit nagyon védenek tôlünk, különben nem ôket küldték volna elôre. Zajosak, mint a fene dugja elô a képét Pici is. Jézus Mária! bukik le a következô pillanatban rémült kiáltással. Egy irodaépület ablakaiból két degtrareva*nyit tüzet ránk. A géppuskánk azonnal válaszol. Rohanó léptek zaja hallatszik mindkét oldalról, parancsok és sikolyok szállnak a levegôben. Olyan, mintha valaki feltépte volna a pokol kapuját. Egy T-aknát cipelô barna egyenruhás alak pattant fel a tankunkra. Mielôtt még a torony alá tapaszthatná az aknáját, Pici lesepri egy géppisztolysorozattal. Az utcát hirtelen elözönlik az oroszok. Csak úgy ömlenek kifelé ajtókon és ablakokon át. Egy orosz sisakot pillantok meg a nyílásban. Gépiesen beleürítem a pisztolyomat az alatta lévô arcba. Szétreccsen, mint egy tojás. Kézigránátokat! üvölti Papa, és kivág egy nyelest az utcára. Én is elôrángatom a zsebeimbôl a tojásgránátokat, és kiszórom ôket a nyíláson. Éles csattanások és sikolyok követik egymást. Egy padlás ablakából egy 20 mm-es köhög ránk. Az apró, de veszélyes ágyúlövedékek ide-oda pattognak a falak közt. Mintha az ördög pingpongozna robbanó tûzlabdákkal. *Orosz géppuska 8 9

6 Anélkül, hogy Papára várnék, odaforgatom a tornyot, és célba veszem az épületet, melynek ablakaiból a 20 mm-es és a degtrarevák okádják gyilkos világító füzéreiket. A lövegünk eldördül. Elégedetten látom, hogy két egyenruhás alak repül ki a harmadik emeletrôl. Egy pillanatra felakadnak a villamos vezetékén, aztán tovább zuhannak, és hangos csattanással elterülnek az utca kövén. A biztonság kedvéért belelövök még három repeszgránátot az épületbe. A tetô kigyullad, cserepek zúdulnak az utcára. A tûz gyorsan végigterjed a házsoron. Néhány perc, és a fél utca lángokban áll. Rémült emberek ugrálnak ki az ablakokból. Inkább zúzzák halálra magukat a járdán, mint hogy bent égjenek. Ki mondta, hogy lôj? ôrjöng Papa, és dühében felém üt egy kézigránát tal. Akkor lôj, ha parancsot kapsz, te piromániás barom, és ne hamarabb! Ha nem teszem, kicsináltak volna minket! védekezem sértôdötten. Azért van a löveg, hogy használjuk, nem? Az, amit az elôbb porrá lôttél, az 1. zászlóalj szállása lett volna. Felfogtad azzal a mogyorónyi agyaddal? A mi szállásunkat lôtted szarrá! kiáltja kétségbeesetten Papa. Szabotázs! kiáltja diadalittasan Heide. Ha ez nem az, akkor nem tudom, hogy mi a szabotázs! Hadbíróság elé vele, hogy ne kelljen többé azt a rusnya képét látnunk! Kotlós tojás lehet a fejében agy helyett vihogja gúnyosan Pici. A saját ajtaja elé szarik, ahelyett, hogy kirakná a seggét az oldalnyíláson. Szerintem lôjük szét a fejét! javasolja lelkesen. Pofa be! mordul rájuk Papa, és elszántan szívni kezdi a pipáját. Nézzétek azt a csuhást! vigyorog Porta. Úgy rohan, mint egy ôrült azzal a bibliával a kezében. Azt hinné az ember, hogy maga az ördög lohol a nyomában, és a seggét szurkálja a vasvillájával! Csak azt nem értem, hogy mér féltik a papok is a szaros életüket ugyanúgy, mint mi, közönséges halandók tûnôdik Pici. Pedig azt mondják, jó kapcsolataik vannak odafent. Mert a szentek és a jóságosok ugyanúgy félnek az utolsó fingástól, mint mi, pogányok bölcselkedik Porta. Addig ugyanis ôk se juthatnak fel égi pártfogóikhoz. Papa a fülére húzza a fejhallgatót, és megigazítja a gégemikrofonját. Panzer, Marsch! 2. szakasz, utánam! Megszokásból a feje fölé tartja ökölbe szorított kezét. Az elôre indulj jele. A Maybach motorok vinnyogva felpörögnek, elôrelendítve a tankokat. Széles lánctalpak tapodják az utcán heverô holtakat és sebesülteket. Két orosz katona húzta meg magát egy sekély rókalyukban, egy LMG* mögött. Egy Párduc megáll fölöttük, és elôre-hátra kezd hintázni, mint egy tollait igazgató kotlós. Ordítás hallatszik, aztán csend lesz. A tank péppé taposta az oroszokat. A zaj kezd elviselhetetlenné válni. Motorok dübörögnek, ágyúk dörögnek, automaták kattognak. Itt Anna! Itt Anna! mondja Papa a rádióba. Berta és Cézár váljanak le oldalvédnek. Csak tisz- *Könnyû géppuska 10 11

7 ta célpontra lôjetek! Takarékoskodjatok a lô szerrel! Most pedig elô az ujjatokat a seggetekbôl, és nyomás, anyaszomorítók! Lángok nyaldossák a házakat. Géppuskagolyók zörgetik és kongatják a tankok páncélzatát, abban a hiú reményben, hogy kárt tehetnek ezekben az acélszörnyekben. Gyilkos sárga füst hatol be a tankokba, könnyekre fakasztva a legénységet. Egy lángoló háztetô rázuhan az egyik P III-asra. Lángnyelvek csapnak a magasba, s néhány pillanat múltán az egész egyetlen hatalmas tûzgomolyaggá robban szét. A hátsó páncélra tartalék üzemanyaghordókat kötöttek ezek repültek a levegôbe a hô hatására. A hideg téli levegô füsttôl, vértôl és hulláktól bûzlik. Itt Hinka, itt Hinka harsogja a rádióból az ezredparancsnok. Az 5. század fog feltakarítani. A foglyokat küldjék hátra a gránátoszászlóaljnak. Figyelmeztetem magukat: nincs fosztogatás! Ha valaki mégis megpróbálná, annak velem gyûlik meg a baja! Mindig mi morgolódik Porta, és gázt ad. Fantasztikus! Addig hajszolnak minket, szerencsétlen kulikat, hogy a végén még a seggünk is szívrohamot kap. Csak azt tudnám, hogy mi a francér vagyok olyan egészséges! Igazán megcsókolhatna már egy komcsi golyó, különben sose fogom itt hagyni ezt a rohadt háborút, és soha nem fogok egy szép, tiszta kórteremben üdülni csinos, készséges nôvérkék közt, akik alig várják, hogy rám mászhassanak antiszeptikus puncijukkal. A kurva életbe! morogja keserûen Pici. Nap mint nap az életünket kockáztatjuk az összes, lehetô leghülyébb módon, és miért? Koszos napi egy márkáért! A rohadt német hadsereg tehet róla! mondja mérgesen Porta. Miért, ó miért kellett egy ilyen háború-buzi országba születnem, mint Németország. Fáradt vagyok, mint egy kóbor kutya, de a véremben keringô energia nem hagyja lankadni kimerült testemet. Benzedrinnel töltöttek fel minket. Már hat napja nem aludtunk néhány tíz percnél többet. Ha el is bóbiskolnánk, rögtön felriadunk, és a félelem keserû íze tölti meg a szánkat. Pici szeme sarkig nyitva, de nem lát. Ernyedt kezében P 38-as lóg. Hullafáradt, de nem mer aludni. Ahhoz a ponthoz közeledünk, amikor már semmi és senki nem érdekel minket, csak az, hogy végre lehunyhassuk a szemünket. Veszélyes, de teszünk a veszélyre. Ha a halál jönni akar, csak jöjjön. Legalább alhatunk végre. Ágyúlövedékek süvítenek át a város felett. Láthatatlan ütegek lövik ki ôket messze mögöttünk lévô célpontokra. Pici ijedten felugrik, és lefejeli a tank mennyezetét. Egy reccsenés hal lat szik, és vércseppek gördülnek végig Pici bal fülén. Az emberünk káromkodik egy cifrát, aztán felkap egy olajos rongyot, hogy felitassa vele a vért. A kazanyi Szent Szûzre, micsoda egy álom! motyogja. Egy erdôben sétálok békésen, amikor egyszer csak elém ugrik egy komisszár, és teketória nélkül szitává lô. Azt eddig is sejtettem, hogy szar érzés lehet, de most már tudom is! A tank megáll. A lánctalpak sártól és emberi maradványoktól csepegnek. A fehér álcázófestés fekete a kosztól. Hátradôlünk a vasszékeinkben, és kinyitjuk a szellôzôket, hogy friss levegôt engedjünk be. Sárga füstöt és hullaszagot kapunk helyette

8 A falak tövében gránátosok osonnak elôre. Övék a legmocskosabb munka. Nulla dicsôség, a jutalom pedig max egy ólommal telepumpált has. A pincékkel kezdik. Fanatikusokat és ôrülteket keresnek, olyanokat, akik az utolsó töltényükig, az utolsó leheletükig ártani akarnak. Ilja Ehrenburg propagandagépezete csodákra képes, de mi se panaszkodhattunk. A mi oldalunkon is akadnak jócskán olyanok, akik Heil Hitler -rel az ajkukon dobják fel a talpukat. A gránátosaink gégemetszéssel tüntetik ki az emberi hülyeség szovjet megtestesítôit. A rejtekhelyünkrôl jó messzire kilátni a sztyeppre. Elôttünk a láthatárba veszô szürkésfehér tenger, mögöttünk feldúlt, lángokban álló falvak és városok. A nyomunkat tûz és pusztítás jelzi a szurokfekete éjszakában. Egy pince lejáratába egy amerikai dzsip szorult be, öt fej nélküli utassal. Úgy ülnek benne, mint egy díszszemle résztvevôi. Négy orosz tiszt és a sofôr, akiknek mintha egyszerre, egyetlen suhintással szelték volna le a fejét egy óriási karddal. De nem csak ezért nyújtanak bizarr látványt. A megszokott zöldesbarna egyenruha helyett szürke díszegyenruhában feszítenek, széles váll-lapjaikon szikrákat vetnek a közeli szeszfôzdét emésztô lángok. Nem is tudom morogja Porta, és akkurátusan kiköp a kémlelônyíláson. Ha ilyet látok, valahogy mindig megjön az életkedvem. Szerinted hova mehettek ennyire kikenve-kifenve? tûnôdik Pici. Nem hiszem, hogy a mi kedvünkért rakták volna magukra ezt a rengeteg puncimágnest. Ha engem kérdezel, oda, ahová a mágnesek vitték ôket: finom puncikba feleli Porta, és kéjesen megnyalja az ajkait a gondolatra. Azt mondom, nézzük meg ôket közelebbrôl javasolja Pici, és már indul is. Csak a hülye indul el kurvázni üres zsebbel. Porta kipréseli magát a toronynyíláson, és lehuppan Pici mellé. Pár pillanattal késôbb már egy fôhadnagy testét motozza. Egy halott hôs rakja zsebre vihogva az orosz kitüntetéseit. Könnyû vevôt találni rájuk a frontvonal mögött. Gyakorlott ujjakkal átkutatja a halott zsebeit. A megdermedt vér se veszi el tôle a kedvét. Alig találtam néhány aranyfogat mondja csalódottan Pici. Körülnéz a jármû véráztatta belsejében is, hátha ott nagyobb fogás vár rá. Illatos tiszti cigaretta papírszipkával süllyeszti titkos zsebébe néhány pakkot Porta. Szivart nem találtál? fordít át egy kellemetlenül cuppogó hullát Pici. Elment az eszed, ember? Sztálin tisztjei nem szivaroznak! Az kapitalista magatartás! Kész szerencse, hogy kapitalisták vagyunk állapítja meg röhögve Porta. Azért olyan vidám, mert egy üveg vodka akadt a kezébe. A legfinomabb fajta, címkéjén a régi, cárista sassal királykék mezôben. Ilyen vodkát csak a legmagasabb pártvezetôk isznak. Két páncélgránátos bukkan fel. Egy félmeztelen, sikítozó lányt vonszolnak magukkal. A szerencsétlen kétségbeesetten küzd ellenük, de esélye sincs. Velünk jössz, te kis vadmacska, akár tetszik, akár nem! üvölt rá az egyik gránátos. Egy kicsit elszórakozunk, aztán mehetsz, amerre akarsz. Ne félj, eddig még egyetlen punci sem panaszkodott, akit hanyatt vágtam! A lány azonban halálra van rémülve, és esze ágában sincs hanyatt vágni magát nekik. Addig rúgkapál, míg 14 15

SVEN HASSEL MONTE CASSINO

SVEN HASSEL MONTE CASSINO NNCL1367-4FCv1.0 Kedves olvasóm, ha vakációd idején Cassino faluján vezetne keresztül az utad, állj meg egy percre, ha a kolostorhoz vezető úthoz érsz! Szállj ki kocsidból, és hajtsd meg tisztelettel fejedet

Részletesebben

3 299 Ft http://www.facebook.com/vorospottyos

3 299 Ft http://www.facebook.com/vorospottyos l e g e n d a MARIE LU marie lu korábban művészeti vezető volt az Online Alchemy videojáték-fejlesztő cégnél, de már minden idejét az írásnak szenteli. A Legend ötlete aznap délután merült fel benne, mikor

Részletesebben

This is éles helyzet. NoT a TesT COURTNEY SUMMERS

This is éles helyzet. NoT a TesT COURTNEY SUMMERS ...le sem tudtam tenni, és a legvégén rájöttem, hogy sokkal többről szólt a túlélésnél. Julie Cross, bestseller szerző This is éles helyzet NoT a TesT COURTNEY SUMMERS Courtney SummerS This is NoT a TesT

Részletesebben

Önképzőköri írások 2010-2011

Önképzőköri írások 2010-2011 Önképzőköri írások 2010-2011 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasók! Ez a novellagyűjtemény immár második alkalommal mutatja be az Író Olvasó Önképzőkörben alkotó diákok írásait. Politechnikum, 2011. június

Részletesebben

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA

A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1 A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA Fõszerkesztõk: MARKÓ BÉLA (1989. december 2005.) GÁLFALVI GYÖRGY (2005. december 2007.) Fõszerkesztõ: Szerkesztõk: Tördelõszerkesztõ:

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 [Az első kiadás impresszuma] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Firestarter A Signet Book. New American Library, New York,

Részletesebben

Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely

Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely Kistérségi versíró pályázat 2012 felnőtt kategória I. hely Sír az ég: Karácsonyi Ibolya Ólomlábon jött a reggel, Ködös, szürke, foszlott az ég, Az éj már indulóban volt, S hangom visszhangzik riadtan,

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

LŐRINCZ L. LÁSZLÓ - A halott város árnyai

LŐRINCZ L. LÁSZLÓ - A halott város árnyai LŐRINCZ L. LÁSZLÓ - A halott város árnyai Sidney, május Daniel Clayton, ha lett volna kedve, ezerszer is elátkozta volna azt a májusi napot, amikor kapcsolatba került a kenguruvédőkkel. Annál is inkább,

Részletesebben

J. GOLDENLANE EDDIG MEGJELENT KÖNYVEI A szélhámos és a varázsló (Valhalla kiadó) Isteni Balhé Papírtigris J. GOLDENLANE FARKASTESTVÉR

J. GOLDENLANE EDDIG MEGJELENT KÖNYVEI A szélhámos és a varázsló (Valhalla kiadó) Isteni Balhé Papírtigris J. GOLDENLANE FARKASTESTVÉR J. GOLDENLANE EDDIG MEGJELENT KÖNYVEI A szélhámos és a varázsló (Valhalla kiadó) Isteni Balhé Papírtigris J. GOLDENLANE FARKASTESTVÉR BEHOLDER KIADÓ BUDAPEST, 2002 Írta: Goldman Júlia Copyright Goldman

Részletesebben

Steve Jackson Rakéta Könyvek

Steve Jackson Rakéta Könyvek Steve Jackson Rakéta Könyvek A mű eredeti címe: House of Hell Első kiadás: Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England Tim Sell illusztrációival Fordította: Varsányi Mária Steve Jackson, 1984

Részletesebben

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Kőrössi P. József A kép címe nálam: Érkezők. (Nyurga lány az átló közepén) 5 kávéházi szegleten... Németh Zoltán Magzatnyelv

Részletesebben

Gebriel Booth. A profi. Le professionnel

Gebriel Booth. A profi. Le professionnel Gebriel Booth A profi Le professionnel A tárgyalóterem emeleti karzatán gyerekek ültek csendben, és tátott szájal, de unatkozva figyelték a lent folyó történéseket. Semmit sem értettek belőlük, de nekik

Részletesebben

PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI

PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI 3 soha_inside.indd 3 Fuldoklik a fiú. Az utolsó pillanatokban nem is a víz végez vele, hanem a hideg. A testéből kiszippant minden erőt, fájdalmas,

Részletesebben

Isaac Marion ELEVEN TESTEK

Isaac Marion ELEVEN TESTEK Isaac Marion ELEVEN TESTEK Fordította Nagy Gergely Isaac Marion ELEVEN TESTEK Libri Kiadó Budapest Isaac Marion, 2010 Hungarian translation Nagy Gergely, 2012 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:

Részletesebben

Az ablakon keresztül nézem a földre hulló hópelyhek ezreit.

Az ablakon keresztül nézem a földre hulló hópelyhek ezreit. 1 L E H E L E T A Z Ü V E G E N Az ablakon keresztül nézem a földre hulló hópelyhek ezreit. Az üveghez nyomom az arcomat, sóvárgok a szabadság után. De nem a vékony üvegréteg az, ami elválaszt a külvilágtól,

Részletesebben

volna, nem mozdultak; álltak összebújva, és tekintetüket a kapura meresztették. Újra összehúztam magamon a kabátot, és éreztem, hogy átjárja bőröm a

volna, nem mozdultak; álltak összebújva, és tekintetüket a kapura meresztették. Újra összehúztam magamon a kabátot, és éreztem, hogy átjárja bőröm a A HOSSZÚ SZAFÁRI Amikor a kíváncsi tömeg szétoszlott, csak az újságírók és a tévések maradtak a helyszínen. Az újságírók csoportokba verődve a másnapi nagydíj esélyeit latolgatták, a tévések pedig hangosan

Részletesebben

JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER

JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER TARTALOM VÁROS 1 KÉZ A BROKÁTBAN REPEDÉS ÉS AZ ODÚBAN HOGY VOLT SZUKÁVAL LÁTJUK ŐKET, MENNEK A PINCE TARTOTT ENGEM 2 MITŐL LETT A SZÍVEM FUTOTTUNK AZOK A

Részletesebben

New York Times Bestseller L A. egend. vagyok AZ UTOLSÓ EMBER A FÖLDÖN, NINCS EGYEDÜL... Richard Matheson

New York Times Bestseller L A. egend. vagyok AZ UTOLSÓ EMBER A FÖLDÖN, NINCS EGYEDÜL... Richard Matheson New York Times Bestseller L A egend vagyok Richard Matheson AZ UTOLSÓ EMBER A FÖLDÖN, NINCS EGYEDÜL... Richard Matheson Legenda vagyok Aranytoll kötetek Szeged, 2008 3 Írta: Richard Matheson Eredeti cím:

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Mióta alkalmaz a Céh nőket is? kérdezte, miközben közeledett

Mióta alkalmaz a Céh nőket is? kérdezte, miközben közeledett 1 Egy időutazót becserkészni nem könnyű meló, még úgy sem, ha te magad is az vagy. Különösképp akkor, ha az említett utazó rájött, hogy a sarkában lihegsz. Beszélhetnénk? sikítottam, miközben egy oszlop

Részletesebben

KÖLTÕI ÖSSZEGZÉS JÓNÁS TAMÁS

KÖLTÕI ÖSSZEGZÉS JÓNÁS TAMÁS 1 2 JÓNÁS TAMÁS KÖLTÕI ÖSSZEGZÉS talán ez az amire vágytam. nyár van. sárga nõ alszik az ágyban. az elviselhetetlen budapesti csendben. hat vagy hét buszmegállónyi távolságban két fiam még az alma-álmaival

Részletesebben

Nicky Cruz. Repülj kicsim, repülj!

Nicky Cruz. Repülj kicsim, repülj! Nicky Cruz Repülj kicsim, repülj! (Egy bandavezér története) 1. rész SENKI SEM TÖRŐDIK VELEM Fogjátok meg erősen a bolond fickót! - kiáltotta valaki. A repülőgép ajtaját már kinyitották és én lerohantam

Részletesebben

Gebriel Booth. Bomba-gól

Gebriel Booth. Bomba-gól Gebriel Booth Bomba-gól FEBRUÁR 2002. február 22. péntek, 05 óra 23 perc (helyi idő) Kalattól nyugatra, Pakisztán A férfi hajnalban ébredt. Mintha puskalövés dördült volna a súlyos csendben, de lehet,

Részletesebben

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak Diablo TM A vér szava Richard A. Knaak A jelen történetben szereplő nevek, személyek, helyek és események mind a szerző képzeletének szüleményei, valós eseményekkel, helyekkel, élő, vagy meghalt személyekkel

Részletesebben

GALAKTIKA. Tudományos-fantasztikus antológia

GALAKTIKA. Tudományos-fantasztikus antológia 0 GALAKTIKA Tudományos-fantasztikus antológia Robert Bloch: Holnap történt (Gspann Veronika fordítása) Arthur C. Clarke: Ítéletnapig (Árokszállsy Zoltán fordítása) Arthur C. Clarké: Az áruló orchidea (Árokszállsy

Részletesebben

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1.

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1. Fordította Prikler Renáta Jack Higgins Éjféli látogató Alexandra 0017300126521 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jack Higgins: Midnight Runner Harper Collins Publishers, 2002 77-85 Fulham Palace

Részletesebben