MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat"

Átírás

1 MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat Az MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik az MVM PARTNER Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út , továbbiakban: MVM PARTNER) által szervezett kedvezménykártya alapú hűségprogram feltételeiről és működéséről. A mindenkor hatályos Szabályzat a MVM PARTNER PartnerKártya program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) érhető el. 1. FOGALMAK 1.1. MVM PARTNER PartnerKártya program: Az MVM PARTNER PartnerKártya program (a továbbiakban: Program) az MVM PARTNER olyan, október 1-jei kezdőnappal, határozatlan időre meghirdetett csoportos ügyfél-jutalmazási rendszere, amelyben a Programhoz csatlakozó ügyfelek, a Programhoz csatlakozó kereskedők és szolgáltatók által biztosított, nyilvánosan meghirdetett és minden Kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak MVM PARTNER PartnerKártya: Az MVM PARTNER PartnerKártya (a továbbiakban: Kártya) a Kártyabirtokos nevére szóló, egyedi azonosítószámmal ellátott, bankkártya méretű és formátumú plasztikkártya. A Kártya hivatott igazolni a Kártyabirtokos Programban való részvételére, a Program keretében elérhető kedvezmények igénybevételére való jogosultságát, illetve a jogosultsági feltételek teljesülésének ellenőrizhetőségét Kártyabirtokosok: A Kártyabirtokosok az MVM PARTNER azon ügyfelei, akik a PartnerKártya birtokában, jelen Szabályzatban részletezettek szerint jogosultak a Program keretében nyújtott kedvezmények igénybevételére Kártyahasználó: A Kártyabirtokos, illetve az általa erre feljogosított, a Kártyabirtokossal munkaviszonyban lévő munkavállaló Kártyahasználat célja: Kártyabirtokos üzleti célú vásárlása(i), illetve munkavállalói magáncélú vásárlása(i) Elfogadóhelyek: Az Elfogadóhelyek azok a Magyarországon, illetve Magyarországon kívül működő (gazdasági, szolgáltató tevékenységet végző) kereskedelmi és szolgáltató egységek, amelyek a PartnerKártya bemutatása mellett eszközölt vásárlások, illetőleg visszterhes szolgáltatások igénybevétele esetén a Kártyabirtokosok részére kedvezményeket biztosítanak. Az Elfogadóhelyek mindenkor aktuális listája a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) található Pontos számlafizetés: A Program szempontjából pontos számlafizetésnek minősül, ha az MVM PARTNER által kibocsátott villamosenergia-számla összege a fizetési határidő napjáig/n a MVM PARTNER bankszámláján jóváírásra kerül. 2. JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI 1

2 2.1. A Kártyára automatikusan jogosult az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amely: - a vizsgált (tárgy) évben érvényes, a jogosultsági vizsgálat napját közvetlenül megelőzően legalább 3 hónapja élő (eltelt teljesítési időszak minimum 3 hónap), az MVM PARTNER-rel kötött villamosenergia-adásvételi szerződéssel rendelkezik (függetlenül a fogyasztási helyek számától); - a jogosultsági vizsgálat napját közvetlenül megelőző, egymást követő maximum 6 hónapot vizsgálva, akár maga, akár fizetője útján pontosan, határidőre rendezte az MVM PARTNER által kibocsátott valamennyi villamosenergia-számlát (függetlenül érvényes szerződései számától); - az MVM PARTNER-rel hatályban lévő, érvényes szerződéseiben szereplő villamos energia éves összmennyisége nem haladja meg az 1 GWh-t; - a tárgyévet követő naptári évre rendelkezik az MVM PARTNER-rel kötött villamosenergia-adásvételi szerződéssel a tárgyévben érvényes, következő naptári évre átnyúló szerződése, vagy az új naptári évre kötött szerződése alapján. Az eltérő fizető Fizetési megállapodásban, a számla fizetőjeként feltüntetett fél fizetői minőségében nem jogosult a Programban való részvételre Amennyiben adott/vizsgált jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság a 2.1 pontban megnevezett jogosultsági feltételek vizsgálatának időpontjában valamennyi feltételnek megfelel, az MVM PARTNER a Kártyát automatikusan legyártatja és a Kártyabirtokos részére elküldi. A Kártya annak kézhezvételét követően aktiválás nélkül használható. Az MVM PARTNER a Kártyát a Magyar Posta Zrt.-vel (a továbbiakban: Posta) juttatja el a Kártyabirtokosnak. A Posta esetleges hibás teljesítéséért az MVM PARTNER sem anyagi, sem jogi felelősséget nem vállal. 3. MVM PARTNER PARTNERKÁRTYA 3.1. A Kártya egy 10 jegyű egyedi azonosító számmal ellátott, kedvezmények igénybevételére jogosító plasztikkártya, amely nem hitelkártya és nem fizetőeszköz. A Kártyán sem mágnes csík, sem chip, sem vonalkód nem szerepel Kártya előlapján szereplő név: MVM PARTNER által nyilvántartott cégnév, vagy annak maximum 25 karakteren rögzített, rövidített formája (nem kötelezően egyező a cégbíróságon bejegyzett rövid névvel) A Kártya az MVM PARTNER tulajdona A Kártya használatát a Kártyabirtokos a vele munkavállalói jogviszonyban álló természetes személyek részére átengedheti Az MVM PARTNER a 2.1 pontban részletezett feltételeknek eleget tevő Kártyabirtokosoknak az MVM PARTNER által nyilvántartott alkalmazotti létszámadatok alapján eltérő Kártya mennyiséget bocsát ki, az alábbiak szerint: Kártyabirtokos részére kiadható Kártyabirtokos MVM PARTNER-nél kártyák száma nyilvántartott alkalmazottainak száma (fő) (db)

3 MVM PARTNER a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt, nyilvánosan hozzáférhető cégadatokat használja fel az alkalmazotti létszámadatok meghatározása során. Az egy Kártyabirtokos részére kiadott Kártyák számát a Kártyán feltűntetett 10 jegyű azonosító szám utolsó két számjegyében, 01-től induló, folyamatosan emelkedő, futó számozás jelzi. 4. DÍJAK 4.1. A Programban való részvétel a Kártyabirtokos részére ingyenes A 3.5. pontban meghatározott, Kártyabirtokosonként kiadott kártyamennyiségen felüli kártyamegrendelés esetén az MVM PARTNER 800 Ft+áfa/kártya díjat számol fel, amely összeget a Kártyabirtokos az MVM PARTNER által kiállított számla alapján fizet. Az MVM PARTNER a Kártyabirtokos kártyavásárlási szándékát írásos formában fogadja el a pontban szereplő ügyfélszolgálati csatornákon. 5. ÉRVÉNYESSÉG 5.1. A kártyaszám első két számjegye jelöli a kártya kibocsátásának évét, amely független a Kártyabirtokos villamosenergia-adásvételi szerződésének érvényességi idejétől A Kártya mindaddig érvényes, amíg a Kártyabirtokos adott időszakra megkötött villamosenergia-adásvételi szerződéssel rendelkezik. Az MVM PARTNER a Kártya érvényességét automatikusan a Kártyabirtokos erre vonatkozó külön igényjelzése nélkül megújítja következő évre, amennyiben a 2.1. pont szerinti jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak A 4.2. pont alapján megvásárolt Kártya érvényességi idejének lejártát követően nem történik automatikus megújítás, a következő naptári évvel rendelkező Kártya megvásárlása a pontban kifejtett ügyfélszolgálati csatornákon, írásban kezdeményezhető. 6. A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK VIZSGÁLATA 6.1. A jogosultsági feltételek vizsgálatára a 2.1. pontban leírtakon túl a kiadott Kártya érvényességi idején belül, minden hónap utolsó munkanapjáig kerül sor Amennyiben a Kártyabirtokos az MVM PARTNER-rel kötött, villamosenergiavásárlásra vonatkozó valamennyi szerződése megszűnik a Kártya érvényességi ideje alatt, a Kártyabirtokos Kártyája a villamosenergia-adásvételi szerződés megszűnését követő aktuális feltételvizsgálattal egy időben azonnali hatállyal érvénytelenítésre kerül, egyúttal a Kártyabirtokos részvétele a Programban megszűnik. Ebben az esetben a Kártyabirtokos köteles a Kártyát visszaküldeni a következő címre: MVM PARTNER Zrt., 1518 Budapest, Pf.: 127. A Kártya érvénytelenítéséről MVM PARTNER a Kártyabirtokost a villamosenergiaadásvételi szerződésének megkötése során, vagy a későbbiekben PartnerKártya programban történő kapcsolattartás érdekében megadott kapcsolattartója címére küldött tájékoztatásban, annak hiányában postai levélben informálja. 3

4 Amennyiben a korábbi Kártyabirtokos a későbbiekben bármikor újra az MVM PARTNER szerződéses ügyfele lesz, a Programban való részvétele érdekében ismételten teljesítenie szükséges a 2.1 pontban leírtak szerinti jogosultsági feltételeket Amennyiben az aktuális havi jogosultsági feltételvizsgálat során bebizonyosodik, hogy a Kártyabirtokosnak a vizsgálat időpontjában az MVM PARTNER-rel szemben lejárt számlatartozása van, a Kártya érvényessége azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül, annak használata az Elfogadóhelyeken a továbbiakban nem lehetséges. A Kártya érvényességének felfüggesztéséről az MVM PARTNER a Kártyabirtokost villamosenergia-adásvételi szerződésének megkötése során, vagy a későbbiekben a PartnerKártya programban történő kapcsolattartás érdekében megadott kapcsolattartója címére küldött tájékoztatásban, annak hiányában postai levélben informálja. Amennyiben a Kártyabirtokos a lejárt számlatartozás rendezését követő három hónapon keresztül ismételten pontosan fizeti számláit, a Kártya érvényesítése megtörténik a harmadik hónapot követő aktuális jogosultsági feltétel vizsgálatot követően, annak használata az Elfogadóhelyeken ismételten, automatikusan lehetségessé válik. A Kártya érvényességének visszaállításáról az MVM PARTNER a Kártyabirtokost a villamosenergia-adásvételi szerződésének megkötése során, vagy a későbbiekben a PartnerKártya programban történő kapcsolattartás érdekében megadott kapcsolattartója címére küldött tájékoztatásban, annak hiányában postai levélben informálja. 7. KÁRTYAHASZNÁLAT 7.1. A Kártyahasználattal járó a kedvezményeket az Elfogadóhelyeken történő személyes, illetve internetes (online) vásárlás alkalmával lehet igénybe venni Online vásárlás esetén a Kártyabirtokos a Kártyán feltűntetett név és egyedi azonosító szám megadásával köteles igazolni a kedvezményekre való jogosultságát Személyes vásárlás esetén a Kártyabirtokos a termék vásárlása, illetve a szolgáltatás igénybevétele esetén köteles előzetesen jelezni az Elfogadóhelyen, hogy Kártyával rendelkezik, és azt használni szeretné. Személyes vásárlás esetén az Elfogadóhely jogosult elektronikusan ellenőrizni, hogy a Kártya a felmutatás időpontjában érvényben van-e. Az érvényesség ellenőrzésének végrehajtása érdekében az Elfogadóhely munkatársa jogosult a Kártya felmutatójától a Kártya átadását kérni, a Kártya használója köteles azt részére átadni. Az átadás, illetve ezen okból történő ellenőrzés meghiúsulása esetén Elfogadóhely a kedvezmény nyújtását megtagadhatja. Az ellenőrzéshez az Elfogadóhely az MVM PARTNER által kialakított online felületet használhatja. Az Elfogadóhely kizárólag a Kártya aktuális státuszáról (érvényes vagy érvénytelen) győződhet meg ily módon, nincs módja, illetve lehetősége arra, hogy érvénytelen Kártya esetén az érvénytelenítés okáról információhoz jusson Az Elfogadóhely a Kártya ellenőrzését követően megtagadhatja a kedvezmény nyújtását, amennyiben a Kártya a vásárlás időpontjában érvénytelen, illetve érvényessége fel van függesztve. 4

5 7.5. A Kártya használatának gyakorisága annak érvényességi ideje alatt fő szabály szerint nem korlátozott, de az Elfogadóhelyeken vásárlásonként csak egyszer vehető igénybe a kedvezmény. Amennyiben az Elfogadóhely az aktuális ajánlata során a használat gyakoriságát korlátozni kívánja, illetve a kedvezmény nyújtását feltételhez köti, annak tényét a weboldalon szereplő leírásban szerepelteti. 8. KEDVEZMÉNYEK 8.1. A kedvezményeket az Elfogadóhelyek biztosítják a Kártyabirtokosok részére. A mindenkor érvényes kedvezmények a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) tekinthetők meg A Kártya használatakor, az áru megvásárlásáról, vagy a szolgáltatás igénybevételéről szerződés, illetve jogügylet kizárólag a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely között jön létre, azzal kapcsolatban az MVM PARTNER semmilyen jogi vagy anyagi felelősséget nem vállal. 9. ELVESZETT VAGY ELLOPOTT KÁRTYÁK 9.1. A Kártyabirtokosok saját érdekükben kötelesek a legrövidebb időn belül bejelenteni, amennyiben a Kártyájukat eltulajdonítják, vagy elveszítették azt. A bejelentés történhet: - telefonon: faxon: ben: - levélben: MVM PARTNER Zrt Budapest Pf Az ellopott vagy elveszített Kártya a Kártyabirtokos erre vonatkozó, 9.1. pont szerinti bejelentését követően letiltásra kerül Az elveszett, ellopott, vagy megrongálódott Kártya pótlása a Kártyabirtokos írásos formában történő megrendelésére és költségére történik. A Kártyabirtokos részére a bejelentést követően amennyiben a kártyaigénylési feltételek továbbra is fennállnak, az MVM PARTNER új Kártyát készít és juttat el, a 2.2. pontban leírtak szerint, az írásban érkezett megrendelés napjáról számított 30 munkanapon belül. A pótkártya előállításának, megszemélyesítésének és postázásának Kártyabirtokost terhelő összköltsége 800 Ft+áfa, amely összeget a Kártyabirtokos az MVM PARTNER által kiállított számla alapján fizet meg, amelyet az MVM PARTNER pótkártya kiküldésével egyidejűleg küld el A pótkártya érvényességi ideje megegyezik a Kártyabirtokos részére eredetileg kiadott Kártya érvényességi idejével, sorszáma azonban ettől eltérő Már bevont Kártya megtalálása esetén, azt haladéktalanul el kell juttatni a következő címre: MVM PARTNER Zrt Budapest, Pf

6 10. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Az MVM PARTNER a Programmal kapcsolatos érdeklődések fogadására, illetve a Kártyabirtokosok Kártyahasználattal kapcsolatos észrevételeinek, javaslatainak, esetleges reklamációinak bejelentésére az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeket biztosítja: - Partner vonal: Fax: Levélcím: MVM PARTNER Zrt Budapest, Pf A telefonon érkező bejelentések telefonon, az -ben érkezők ben, a levélben érkezők levélben kerülnek megválaszolásra, kivéve, ha a bejelentő kifejezetten kéri a válaszadás ettől eltérő módját, és egyidejűleg megadja új, az általa igényelt válaszadás teljesítéséhez nélkülözhetetlen elérhetőségeit A pontban bemutatott elérhetőségekre érkező bejelentések megválaszolását az MVM PARTNER a bejelentés regisztrálásától számított 15 munkanapon belül biztosítja. A Program telefonos operátorai a as hívószámon munkanapokon (hétfőtől-péntekig), naponta 8:00-17:00 óra között érhetők el. Szombaton, vasárnap, illetve ünnepnapokon 0:00-24:00 óra között, valamint bármely munkanapon a 17:00-8:00 óra közötti időszakban a as telefonszámon üzenetrögzítő működik. A Kártyabirtokosokat a Program telefonos operátorai az üzenethagyást követő első munkanapon visszahívják, amennyiben az üzenethagyó megadta telefonos elérhetőségeit. Az -ben érkező bejelentések regisztrálásáról az érdeklődők, illetve a Kártyabirtokosok automatikus rendszerüzenetet kapnak. 11. ÉRTESÍTÉSEK Az MVM PARTNER a Kártyát, valamint a Kártyabirtokosnak szóló valamennyi iratot és értesítést a Kártyabirtokos MVM PARTNER által ismert legutolsó értesítési címére, vagy a Kártyabirtokos által, a villamosenergia-adásvételi szerződésben megnevezett kapcsolattartó, vagy a későbbiekben a PartnerKártya programban történő kapcsolattartás érdekében megadott kapcsolattartó címére küldi meg Az esetleges címváltozásról a Kártyabirtokos köteles az MVM PARTNER-t haladéktalanul tájékoztatni a pontban bemutatott elérhetőségek valamelyikén. A címváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a Kártyabirtokos felel. 12. ELFOGADÓHELYEK Az MVM PARTNER törekszik arra, hogy minél több Elfogadóhely, minél több terméke, illetve szolgáltatása legyen elérhető a Kártyabirtokosok számára, kedvezményes áron Az MVM PARTNER nem tehető felelőssé az Elfogadóhelyek számának megváltozásáért, az Elfogadóhelyeken elérhető értékesítési és/vagy szolgáltatás típusok megváltozásáért, egyes termékek és/vagy szolgáltatások kedvezmények közül történő kikerüléséért, azok mértékének a Program időtartama alatti módosításáért. Az MVM PARTNER nem tehető felelőssé az Elfogadóhelyek magatartásáért, így különösen a kedvezmények bármiféle, előzetes értesítés nélküli módosításáért, 6

7 megvonásáért, egyes termékek és/vagy szolgáltatások teljes áron történő értesítéséért. Az Elfogadóhelyek értékesítési politikájáért, a Kártyabirtokosokkal szembeni eljárásukért, az általuk nyújtott szolgáltatásokért az MVM PARTNER nem vállal felelősséget. Az MVM PARTNER-rel szemben a Program keretében szavatossági, jótállási igényt érvényesíteni nem lehet. 13. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG Az MVM PARTNER semmilyen jogi formában nem vesz részt a Kártyabirtokosok és az Elfogadóhelyek között létrejövő egyes jogügyletekben, azokkal kapcsolatban semmilyen vonatkozásban jogi felelősséget nem vállal, azokkal kapcsolatban perbe nem hívható A Kártyával történő esetleges visszaélésekért, vagy a Kártya jogtalan használatáért az MVM PARTNER nem vállal felelősséget Az MVM PARTNER nem felel az Elfogadóhelyeknél vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. Az Elfogadóhelyeken beszerzett árukkal és igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Kártyabirtokosoknak közvetlenül az Elfogadóhelyekkel kell rendezniük Az MVM PARTNER nem vállal felelősséget azért, mert a Magazinban vagy a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) helyesen megadott információk ellenére az Elfogadóhely valamely előzetes vállalását nem, vagy nem a Magazinban, illetve a Program dedikált honlapján közölteknek megfelelően teljesíti. 14. AKCIÓK, PROMÓCIÓK Az MVM PARTNER a Kártyabirtokosok részére akciókat, nyereményjátékokat, promóciókat szervezhet, amelyekről elsősorban a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) ad tájékoztatást. Ezen akciók tartalma, gyakorisága és lebonyolításának módja az MVM PARTNER döntésének függvénye. 7

8 15. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS MVM PARTNER a Program keretében kizárólag a Kártyabirtokos villamosenergiaadásvételi szerződéssel kapcsolatban kezelt adatait használja fel a Program céljának elérése érdekében MVM PARTNER a Kártyabirtokos pont szerinti adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli MVM PARTNER köteles a Kártyabirtokos adatainak a Program keretében történő kezelését a Kártyabirtokos Programban való részvételének bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnés időpontjától kezdve megszüntetni. 16. A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE Tekintettel arra, hogy a Program keretében az MVM PARTNER a Kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményes lehetőségeket, az MVM PARTNER jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét, a jogosultak és az Elfogadóhelyek körét bármikor, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett, egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú Az MVM PARTNER jogosult a Programot a Kártyabirtokosok 30 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a Program befejezéséig hátralévő időben a Kártyabirtokosoknak még van módjuk az Elfogadóhelyeken a kedvezmények igénybevételére. A 30 napos határidő lejárta után a Kártyabirtokos mindennemű kártérítés igénye nélkül elveszíti azt a jogát, hogy a Kártyával az Elfogadóhelyeken jelen Program keretein belül kedvezményeket vegyen igénybe. 17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Program, valamint jelen Szabályzat a magyar jog hatálya alá esik. 8

2.2. A Kártyabirtokos a későbbiekben köteles a változást követő három

2.2. A Kártyabirtokos a későbbiekben köteles a változást követő három TIGÁZ HŰSÉGPROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A TIGÁZ Hűségprogram Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik a TIGÁZ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184., Cg.: 09-10-000109,

Részletesebben

TIGÁZ HŰSÉGPROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

TIGÁZ HŰSÉGPROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT TIGÁZ HŰSÉGPROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A TIGÁZ Hűségprogram Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik a TIGÁZ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184., Cg.: 09-10-000109,

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

Törzsvásárlói Program Szabályzat

Törzsvásárlói Program Szabályzat Törzsvásárlói Program Szabályzat 1. A Szilas Patikát üzemeltető Szilas Patika Kft. Törzsvásárlói Programot indít, amely a Szilas Patikában érvényes. A szabályzat teljes szövege megtekinthető a www.szilaspatika.hu

Részletesebben

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Volán co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs, Agip u. 4.)

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF)

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) Általános tájékoztató: A KA-DO 3000 Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 102., Cégjegyzékszám: 06-09-004945, továbbiakban KA-DO Kártyaközpont) ún. KA-DO 3000

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

Vállalati Aranykártya programszabályzat

Vállalati Aranykártya programszabályzat Hatálya:2012. november hó 15. nap Vállalati Aranykártya programszabályzat A Vállalati Aranykártya Program (továbbiakban: Program) a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: Magyar Telekom) által alapított és

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 11/2010.(V.20.) önkormányzati rendelettel Szerencs Város Önkormányzatának

Részletesebben

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (a továbbiakban: IBUSZ, székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg. 01-09-266780; engedélyszám: U-R 00967/1999/1999)

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

4. Az E.ON KLUB Ügyféllel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban álló lakossági felhasználóval köthető szerződés tartalma

4. Az E.ON KLUB Ügyféllel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban álló lakossági felhasználóval köthető szerződés tartalma LAKOSSÁGI VERSENYPIACI EGYSÉGÁRAK AZ E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK 1. A függelék hatálya A jelen függelékben foglaltak azon

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció.

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. október 7-ei hatállyal módosult. Új szolgáltatási opció kerül bevezetésre. I. 1. sz. Díjszabás

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata Elfogadva: 4/2014. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015.

Részletesebben

BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK

BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK A Balerina Mozgás Központ Törzsvendég Programja (a továbbiakban: Program) hosszú távú, ügyfélmegtartó, és lojalitást ösztönző program,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk! 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 13T1044D BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT 2010. június 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Az elfogadás szabályai... 3 3. Az utalványok átvétele, érvényessége... 4 4. Az utalvány igénybevételének

Részletesebben

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-10-043522 COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓ RENDSZER ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES

Részletesebben

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Telefonos ügyfélszolgálat Internetes ügyfélszolgálat E-számla, e-fizetés Csoportos beszedési megbízás Tartalom 01 Telefonos ügyfélszolgálat

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató. a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz

Felhasználói tájékoztató. a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz Felhasználói tájékoztató a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz 1 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 3 A tájékoztató célja...

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete a Nyírbátor Kártyáról és a nyírbátori lakosoknak nyújtott egyéb kedvezményekről, támogatásokról Nyírbátor Város

Részletesebben

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal együttműködési megállapodása (továbbiakban:

Részletesebben

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek ősz

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek ősz Akciós feltételrendszer új előfizetőknek 2016. ősz A.) Általános feltételek Az akció keretében Előfizető a MinDig TV Extra kártya mellé a kedvezményes áru dekóder készüléket az alábbi feltételek teljesülése

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Szabályzat a Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételeirıl. Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat

Szabályzat a Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételeirıl. Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat 1.) Kedvezmény Kártya A Kedvezmény Kártya Program (továbbiakban: Program ) olyan csoportos vevıjutalmazási rendszer, amelyben a Programban

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat

Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat Üzleti ügyfélkártya Tájékoztató és Üzletszabályzat 1 Üdvözöljük a Telenornál! A Telenor elkötelezett híve annak, hogy ügyfelei mindennapjait kényelmesebbé tegye, így a napi ügyintézést is egyszerűsítse.

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2016.07.18-tól visszavonásig, de legkésőbb 2016.12.31-ig.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től I. Általános rendelkezések 1. A vásárlás visszatérítési program kizárólag a Bank OneCard Standard

Részletesebben

Telekom Business Club Programszabályzat

Telekom Business Club Programszabályzat Hatálya: 2016. szeptember 1. Telekom Business Club Programszabályzat A Telekom Business Club a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: Magyar Telekom) által alapított és működtetett program, amelynek feltételeit

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének képzési tevékenysége keretében működtetett információs

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat Bevezetés: Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2015. március 09. és 2015. április 30. között 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! elnevezés alatt nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL Frissítve: 2015.12.04. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben