Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció 2004."

Átírás

1 1 Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció a hazai botanikus kertek és arborétumok örökölt nehézségeinek felszámolására, illetve a természetvédelemben és a környezeti nevelésben betöltött szerepük kiteljesítésére 2004.

2 2 Koncepciónk küldetése rövid összefoglaló A XXI. század talán legnagyobb kihívása természetes környezetünk megőrzése. A tét nem csupán az, hogy sikerül-e megmenteni fajokat a kihalástól, vagy fontos élőhelyeket a teljes pusztulástól. A tét maga az emberiség megmaradása, mert élő, és sokféleségében megmaradó környezet nélkül hosszú távon az emberiségnek sincs esélye a fennmaradásra. Természetes környezetünk megőrzéséhez azonban nem elegendő, hogy az élővilággal foglalkozó szakemberek ismereteik alapján igyekeznek felelősen cselekedni. A probléma súlyát minden embernek értenie és éreznie kell. A biológia ismerete önmagában ehhez már nem elegendő. Professzionális propaganda, kifinomult pedagógia, eltökélt politikai akarat szükséges, hogy az egyén szintjén fel tudjuk ébreszteni a természet iránti felelősségérzetet. A siker a jelen szakemberein és döntéshozóin, illetve az általuk biztosított lehetőségek között felnövő generációkon múlik. A Zöldek közismert jelmondata: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Hazánk felelőssége is elsősorban saját környezetünk megóvása, bízva abban, hogy mindezt a Föld minden nemzete megteszi. Felelősségünk azonban nem csupán erkölcsi érzékünkön és józan gondolkozásunkon alapszik, környezetünk megóvására több nemzetközi egyezmény is kötelezi hazánkat. A gyűjteményes kertek valójában élő múzeumok, hazánk élő-lélegző örökségének nagy értékű kincstárai. Megtalálhatók bennük ritka, veszélyeztetett fajok, de számos kertészeti változat is, amelyek szépségükön túl gyakorlati hasznot is hajtanak számunkra. A gyűjtemények a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából gazdag géntartalékok és génbankok, valamint az ún. ex-situ, vagyis az eredeti élőhelyen kívüli megőrzés, illetve a felszaporítás és a visszatelepítés kulcsintézményei. A botanikus kertek a botanikai tudományok művelésének hagyományos intézményei. Élőgyűjteményeik nélkülözhetetlen hátteret biztosítnak a kutatásokhoz. Kulcsszerepük van a természetvédelem számos ágában, eredményeiket a cselekvő természetvédelem is folyamatosan felhasználja. Az Intézményekben felhalmozott gazdag szellemi tudás és szakmai tapasztalat, értékes szakkönyvtári állomány és kiterjedt nemzetközi kapcsolatok a konkrét problémák megoldását is jelentős mértékben segítik.

3 3 A növénygyűjtemények az oktatás számára is jelentős bázist jelentenek, élő szemléltető anyagot biztosítanak. Nem csupán a biológiai-botanikai, de az ökológiai, környezet- és természetvédelmi képzések is elképzelhetetlenek növényismeret, -szervezettan, -rendszertan, stb. nélkül. Az oktatáson túl kiemelkedő szerep jut Kertjeinknek a közművelődés terén, amelyet az évi közel kétmillió látogató is igazol. A növények világával kapcsolatos ismeretterjesztés mellett a szép, harmonikus környezet saját környezetünk iránti igényességünket, felelősségérzetünket is növeli, vagyis segíti, fokozza a környezettudatos magatartás kialakulását, illetve életminőségünk javulását. A gyűjteményes kertek vezetői, mint hazánk élő örökségéből egy jelentős rész kezelői kötelességüknek érzik ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy e közkincs sorsa egyre bizonytalanabb. Mintha mindaz, amiről mi tudunk, döntéshozóink számára nem is léteznének. Amíg a világban felismerve nélkülözhetetlen szerepüket a botanikus kertek száma folyamatosan növekszik, hazánkban a Kertek egyre a végső ellehetetlenülés felé sodródnak. Az, hogy az elmúlt másfél évtizedben bekövetkezett radikális létszámleépítések és pénzelvonások a kertek megfelelő szintű fenntartását és működtetését gyakorlatilag lehetetlenné teszik nem panasz, csupán a tények megállapítása, amely semmiben sem töri meg az ügy iránti elkötelezettségünket. A botanikus kerteknek a növényvilág megőrzésében és a környezeti nevelésben betöltött szerepére több nemzetközi egyezmény és a készülőben lévő Nemzeti Biológiai Sokféleség Stratégia és Cselekvési Terv is kitér, sőt e dokumentumok egy része konkrét célokat tűz ki. Ezeket a feladatokat a hazai gyűjteményes kertek képesek megvalósítani, de kizárólag jelentős támogatással. Ugyanakkor ez az út még mindig nagyságrendekkel olcsóbb, mint egy teljesen új intézményhálózat létrehozatala. Az ember fogékony a szépre, a harmóniára, élvezi a természet gazdagságát, a felfedezés örömét. A gyűjteményes kertek és az ott dolgozók hivatása, hogy mindehhez embertársainkat hozzásegítsék, gyarapítva ismereteiket, növelve környezetük iránt érzett felelősségüket. Kertjeink óriási potenciális lehetőségekkel bírnak, amelyet szeretnénk kihasználni, mert úgy gondoljuk, ez közérdek. A kért támogatás mindannyiunk örökségének megóvásához, természetvédelmi feladataink ellátásához, médium szerepünk megfelelő betöltéséhez szükséges.

4 4 Tartalomjegyzék Koncepciónk küldetése rövid összefoglaló (Zsigmond Vince)... 2 Tartalomjegyzék... 4 A gyűjteményes kertek hivatása (Kósa Géza)... 5 I. A magyar gyűjteményes kertek és a MABOSZ bemutatása... 7 I./1. A hazai gyűjteményes kertek rövid bemutatása (KG)... 7 I./2. A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének bemutatása (Tihanyi György) I./3. A gyűjteményes kertek főbb tevékenységi területei (ZSV) I./4. A gyűjteményes kertek helyzete a fenti tevékenységek ismeretében (ZSV) II. A MABOSZ szerepe a hazai gyűjteményes kertek fejlesztésében - a Szövetség ajánlásai a gyűjteményes kertek tevékenységének fejlesztéséhez (ZSV) III. A MABOSZ javaslatai a KvVM, az FVM, a NKÖM valamint az OM és a Szövetség közötti együttműködésre Fontosabb irodalom: A MABOSZ Elnökségének megbízásából a koncepciót írta és szerkesztette: Kósa Géza osztályvezető Botanikus Kerti Osztály Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, a MABOSZ főtitkára Tihanyi György igazgató-helyettes, botanikus kert vezető Művészeti és Kézművesipari Szakközépiskola, Debrecen Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert, a MABOSZ elnökségi tagja Zsigmond Vince főkertész Budapest Főváros Állat- és Növénykertje

5 5 Mottó: Egy nemzet közművelődési fokmérője lehet a botanikus kert, ezért egy nép íly irányban hozott áldozatkészsége sokat mond, közművelődési fejlettségének színvonalára nézve pedig alighanem mindent elárul. Richter Aladár (1905.) A gyűjteményes kertek hivatása Mivel az emberek nagy része még mindig nem igazán értette meg, hogy a növénytakaró bizonyos százalékú elpusztulása után a Föld alkalmatlan lesz az emberi életre, a gyűjteményes kert elsőszámú hivatása a növények egyedeinek megismertetése, életük, működésük, szerkezetük bemutatása, eredeti élőhelyeik fontosságának hangsúlyozása, szerepük érzékeltetése a Föld biológiai egyensúlyának fenntartásában. A világ különféle vidékeinek növényzetét bemutatva, igyekszünk érzékeltetni a biológiai sokféleséget, amelynek nemcsak a bioszféra kiegyensúlyozott, egészséges működésében van nagy szerepe, hanem kiapadhatatlan esztétikai élvezet forrása is. A szebb, élhetőbb, kellemesebb és egészségesebb környezet igényének felkeltése a növényeken keresztül, a jobb környezet megvalósítására való törekvés valószínűleg az elkövetkező évszázad egyik legfontosabb kihívása lesz, megelőzve sok gazdasági és pénzügyi problémát. A botanikus kert mintaértékű terület, amely mindig például szolgál a növénytakaró pusztításával, a katasztrofális és tragikus ipari, kommunális, szellemi és kulturális szennyezéssel szemben.

6 6 A MABOSZ-hoz tartozó arborétumok és botanikus kertek földrajzi elhelyezkedése

7 7 I. A magyar gyűjteményes kertek és a MABOSZ bemutatása I./1. A hazai gyűjteményes kertek rövid bemutatása A magyarországi kertek kialakulását, magmaradását és fejlődését nagymértékben befolyásolta az ország viharos történelme. Amíg a középkori kolostorkertek és a reneszánsz magyar udvar kertjei (Anjou Luxemburg Hunyadi ház: Visegrád, Buda, Pozsony) semmiben sem voltak elmaradva a nyugat-európai átlag szintjétől, a török háborúk és a hódoltság teljesen megakasztotta vagy lelassította a magyar kertkultúra továbbélését. Azonban az elpusztult kertek helyett ekkor is születnek újak (Németújvár, Szalónak, Pozsony). Ezeket a kerteket katolikus főpapok (pl.: Lippai János: Pozsony), derék felső-magyarországi és erdélyi főurak (pl.: Nádasdy, Pálffy, Esterházy, Batthyány, Rákóczi, Lórántffy, Kemény, Apaffy családok) alapítják, illetve református iskolai műhelyekhez kötődnek. A kezdeti haszonelvűség (gyógynövény kertek) után egyre inkább előtérbe kerül az esztétikum és a gyűjteményes jelleg. Az amerikai kereskedelemmel és a török kultúrhatásokkal sok új növény kerül az országba, és mivel a korabeli magyarság teljesen benne él ekkor még Európa vérkeringésében, az új kertstílusok is eljutnak és kisebb nagyobb eltérésekkel megvalósulnak idehaza is. Természetesen igazi kerteket csak az ország felső-magyarországi (Lakompak, Galánta, Vöröskő, Sopronkeresztúr stb.) és erdélyi (Gyulafehérvár, Görgény, Fogaras, Sárospatak, Huszt, stb.) részein találhatunk ekkor. A török kiűzése utáni viszonylag békés évszázad nagy jelentőségű a hazai kertek történetében. Az ujjászerveződő országban az új-régi birtokosok egyre másra építik kastélyaikat és körülötte a kerteket (Cseklész, Királyfa, Köpcsény, Nagycenk, Gödöllő, Gernyeszeg, Zsibó, Eszterháza, stb.). Ma is van néhány szerencsés túlélőnk (Tata) ebből a korszakból. A XIX. század, a napóleoni-háborúk előidézte mezőgazdasági konjunktúrájával tovább növelte a kertek létesítéséhez kellően gazdag réteg építési kedvét, ezzel párhuzamosan megjelennek az első igazi botanikus kertek is. Az e században alapított kertek már tájképi stílusúak, és a korábbi barokk kertek nagy részét is ebben a stílusban alakítják át. A pesti egyetem botanikus kertje is ekkor születik. A felfedezések, gyarmatosítások és a gyorsuló közlekedés révén a kontinensre, így Magyarországra is áramló óriási mennyiségű idegenföldi növény a század vége felé meghozza a gyűjteményes kertek és arborétumok divatját (Alcsút, Malonya, Vácrátót, Sárvár, Kámon, Szarvas, Tiszakürt, Betlér, Füzérradvány, Cégénydányád, stb.). A MABOSZ ma fennálló tagkertjeinek túlnyomó részét is ekkor alakítják ki. A trianoni békeszerződés következtében elveszítjük kiváló magyar kertjeink egész sorát, amelyek a magyarellenes földreformok következtében nehéz helyzetbe kerülnek. A Kolozsvári Füvészkert több-kevesebb sikerrel Szegedre menekül. Az ott maradottak túlnyomó része a második világégést követő barbár megszállás, és az azt követő, mindent elpusztító évtizedek áldozatává válik. A tulajdonosokat elűzik, a kerteket vagy gyorsan, vagy a szakszerűtlen, helytelen használattal szép lassan tönkreteszik. Természetesen minden állami kézbe kerül, csak a szerencsének és néhány derék, jeles szakembernek köszönhető, hogy még találunk belőlük, ha nem is olyan állapotban, mint kellene. A kutatóintézetek és egyetemek, főiskolák kezébe került kertek élik túl úgy-ahogy ezt az időszakot. Létesülnek értékes, új gyűjtemények is (pl.: Kertészeti Egyetem Budai Arborétum bővítése), és a működők közül is egyik másik jelentősen fejlődik. Az újabb politikai változások után rendkívül változatos tulajdonviszonyok alakulnak (önkormányzati, oktatási intézményi, minisztériumi, kutatóintézeti, MTA, magán, stb.) ki, és ez nagymértékben befolyásolja a kertek jelenlegi állapotát és jövőbeli lehetőségeit.

8 8 A kerteket szerkezetük, hagyományaik, történetük, növényanyaguk, taxon gazdagságuk és értékességük alapján különböző kategóriákba sorolhatjuk: botanikus kert, arborétum, tematikus gyűjtemény, kastélypark, magángyűjtemény. Klasszikus értelemben vett botanikus kert alig van (Budapest ELTE (Füvészkert), Debrecen, Szeged Egyetemei; MTA Vácrátót), fejlődő (pl.: Corvinus Egyetem) vagy hanyatló (pl.: Szombathely- Kámon) arborétum már több, nehéz állapotban lévő, de még értékes kastélykert még több. Nagyon jelentős és értékes magángyűjtemények is vannak. Az ország területén mindenfelé találkozhatunk gyűjteményes kertekkel (ld. térkép), de a legtöbb a fővárosban és környékén, valamint a Dunántúl nyugati részén található. Az Alföldön történelmi és klimatikus okokból számuk kevesebb. Ezek a magyar kertek több tízezerre rugó taxonszámukkal (csak Vácrátóton faj és változat van) hatalmas génerő tartalékot jelentenek, történeti kerti, műemléki, természetvédelmi, zöldterületi, kulturális, művelődésügyi értékük a nemzet számára felbecsülhetetlen érték és örökség. Mint összetett és gazdag élőhelyek, zoológiai értékük is nagy. Az előzőekben felsorolt értékeik csak akkor érvényesülhetnek hiánytalanul és akadálytalanul, ha tudományos kézbentartásuk és gondozottságuk közelíti az optimumot. A gyűjteményes kert igen ráfordítás igényes üzem. A nemzetközi botanikus kerti munkaerő ráta a felsőfokú képzettségű szakembereken kívül hektáronként 3, de legalább 1 valamilyen kertészeti képesítéssel rendelkező személy. Ez ma Magyarországon a legjobban karbantartott kertekben se éri el a 0,3 munkás/ha arányt, ráadásul a dolgozók túlnyomó többsége képesítés nélküli segédmunkás. Speciálisan képzett botanikus kerti diplomás alig van. A jól adatolt, meghatározott és fenntartott kerteknek óriási szerepe van a tudományos kutatásokban (botanika, ökológia, zoológia, kertészet, mezőgazdaság, gyógyszerkutatás, ipari kutatások stb.) A szakirányú oktatásnak is minden szinten műhelyei, látogathatóságuk révén pedig felbecsülhetetlen szerepük van a környezeti nevelés és kultúra, közművelődés, hasznos szabadidő eltöltés, rekreáció tekintetében. A kertek látogatottsága meglehetősen nagynak mondható (ld. táblázat), a társadalom valamenynyi rétegéből és korosztályából kerülnek ki az ide érkezők. Mindemellett a belépő díjak töredékét sem fedezik a költséges fenntartásnak, fejlesztésnek és a hiányos edukációs szint miatti súlyos kártételek helyrehozatalának A pénzügyi háttér kertenként nagyon változó, de egységesen nem kielégítő. Az infrastruktúra fejletlensége és a látogatók optimális szellemi és fizikai kiszolgálása is egyelőre megoldhatatlan, pénz- és munkaerő-igényes feladat. Lélegző örökségünk megbecsülése és megőrzése a XXI. század talán legnagyobb feladata. A botanikus kertek, gyűjteményes kertek, arborétumok, kastélykertek épített környezetünk igen fontos objektumai. Kertjeink ma vegyes történetük, különböző tulajdonviszonyaik, botanikai gazdagságuk és értékük ellenére egyaránt igen sanyarú helyzetben, a végső ellehetetlenülés határán állnak. Mivel Magyarországon jelenleg a társadalmi körülmények, a célirányos alapítványok hiánya és a gazdag emberek érdektelensége és érthetetlensége miatt egyelőre más megoldás nem kínálkozik, a gyűjteményes kertek erkölcsi és anyagi támogatása sok külföldi példát figyelembe véve elengedhetetlen és fontos állami feladat. Lehetetlen helyzetüket pontosan érzékelve a hazai gyűjteményes kertek heterogenitásuk ellenére közös érdekvédelmi szervezetbe tömörültek. Ez a szervezet a MABOSZ, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége. össze. Hazánk jelentősebb gyűjteményes kertjeinek adatait a oldalon található táblázat foglalja

9 9 MAGYARORSZÁG JELENTŐSEBB ÉLŐNÖVÉNY-GYŰJTEMÉNYEINEK ADATAI Intézmény neve Budai Arborétum Budapest Főváros Állat- és Növénykertje Debreceni Egyetem Botanikus Kertje Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert ELTE Botanikus Kert Erdőteleki Arborétum Kámoni Arborétum Kecskeméti Arborétum MTA ÖBKI Botanikus Kertje, Vácrátót Nyíregyházi Főiskola Tuzson János Botanikus K. Alapítás éve Terület (ha) Látogatószám (fő/év) Tulajdonos Taxonszám Dolgozók száma Felsőfokú végzettségűek száma (fő) Tudományos fokozattal rendelk. sz. (fő) /4/ DDT Tanszék Corvinus Egyetem, /8/ Kertészeti Kar DDT Tansz , Budapest Főváros Debreceni Egyetem Önkormányzat (Debrecen) , Eötvös Loránd Tudományegyetem , Bükki Nemzeti Park Erdészeti Tudományos Intézet KEFAG Rt Magyar Tudományos Akadémia , Nyíregyházi Főiskola Csak a kertészeti és élőgyűjteményi tevékenységet végző szervezeti egységek létszáma, nem tartalmazza az adminisztrációs, stb. egységek arányosított létszámát

10 Intézmény neve Nyugat- Magyarországi Egyetem Botanikus Kertje Pécsi Tudomány Egyetem Botanikus Kertje Sárvári Arborétum Soroksári Botanikus Kert Szarvasi Arborétum Szegedi Tudományegyetem Botanikus Kertje Tiszakürti Arborétum Alapítás éve Terület (ha) Látogatószám (fő/év) 10 Tulajdonos , Nyugat- Magyarországi Egyetem , Pécsi Tudományegyetem Taxonszám Dolgozók száma Felsőfokú végzettségűek száma (fő) Tudományos fokozattal rendelk. sz. (fő) , Erdészeti Tudományos Intézet Corvinus Egyetem, Kertészeti Kar Corvinus Egyetem Szegedi Tudomány Egyetem Önkormányzat (Jász-Nagykun- Szolnok megye) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Zirci Arborétum ÖSSZESEN 431, Csak a kertészeti és élőgyűjteményi tevékenységet végző szervezeti egységek létszáma, nem tartalmazza az adminisztrációs, stb. egységek arányosított létszámát

11 11 A gyűjteményes kertek látogatottsága és állami támogatottsága, összevetésben néhány más közművelődési területtel 1 Egyes közművelődési intézmények látogatóinak száma (ezer fő) 5000 Színházak év Állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok (mindössz. 11) Zene és táncművészeti előadások A költségvetés kultúrális kiadásai (millió Ft) év Színházak Állatkertek, Növénykertek, Nemzeti Parkok Zene- és táncművészet Egy látogatóra jutó támogatás (Ft/fő) Színházak Állatkertek, Növénykertek, Nemzeti Parkok Zene- és táncmûvészet év 1 Adatforrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 2002.

12 12 I./2. A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének (MABOSZ) bemutatása A MABOSZ szakmai, érdekképviseleti, társadalmi szervezet május 14-én alakult meg azoknak a botanikus kerteknek és arborétumoknak a kezdeményezésére, amelyek élenjáró szerepet töltenek be a hazai természeti értékek bemutatásában, a kertészeti kultúra népszerűsítésében, a botanikai kutatásokban, a közművelődésben vagy az oktatásban. Létrehozásának alapvető célja volt, hogy olyan szakmai szövetség jöjjön létre, amely - egységbe tömöríti, és nyilvántartásba veszi a hazai gyűjteményes kerteket, élőnövény gyűjteményeket, - érdekképviseleti feladatot lát el, - segíti a gyors és hatékony információáramlást, - koordinálja és szervezi a szövetségbe tartozók közötti együttműködést, - szakmai segítséget nyújt, és szakértői tevékenységet végez, - képviseli a botanikus kerteket, arborétumokat a hazai és nemzetközi fórumokon. A szövetség kiemelt célja a botanikus kertek és arborétumok fennmaradása, fenntartása és fejlődése érdekében a szakmai társadalmi összefogás. A MABOSZ fő tevékenységi területei: - szakmai programok megvalósítása, - szakmai fórumok és konferenciák szervezése, - képzések, - összehangolt szakmai tevékenység szervezése, - a hazai gyűjteményi nyilvántartás egységesítése, - a tagok tájékoztatása saját hírlevél és kiadványok megjelentetésével, - nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása, A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségét a Fővárosi Bíróság 6/PK /3 számú végzésével február 15-én nyilvántartásba vette. Székhelye: 1083 Budapest, Illés u. 2. (Füvészkert)

13 13 Szervezeti működésére vonatkozóan a szövetség alapszabálya, valamint az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az Évi IV. törvény (Polgári törvénykönyv) rendelkezései, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a közhasznúságról szóló évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók. A MABOSZ alapszabályát január 11-én módosította, amikor a Fővárosi Bíróság a szövetséget közhasznú szervezetté nyilvánította. A szövetség közhasznú tevékenységei: - Tudományos tevékenység, kutatás - Oktatás, ismeretterjesztés - Kulturális tevékenység - Természetvédelem - Környezetvédelem - Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások - Euró-atlanti integráció elősegítése A szövetség szervezeti felépítése: - Közgyűlés - Elnökség - Ellenőrző bizottság - Szakosztályok és helyi szervezetek A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége az érdeklődőkkel szemben nyitott, taglétszáma állandóan gyarapodik. A szövetséghez való tartozás, többféle tagsági viszony létesítésével lehetséges, amelyről az alapszabály rendelkezik. Jelenleg a MABOSZ-nak 177 regisztrált tagja van, melyből 31 jogi személy, 146 fő pedig magánszemély. A 31 jogi személy státusz egyben 31 intézményt is jelöl, melyek a hazai kertkultúra és botanikai tevékenység teljes vertikumát átfogják az ismeretterjesztéstől, az oktatáson át egészen a tudományos kutatásig.

14 14 A MABOSZ vezetősége november 1-én Prof. Dr. Schmidt Gábor elnök, Corvinus Egyetem, Budai Arborétum Dr. Tóth Imre, ügyvezető elnök, Corvinus Egyetem, Budai Arborétum Kósa Géza főtitkár, MTA ÖBKI, Vácrátóti Botanikus Kert Elnökségi tagok: Boronkay Ferencné, Nyíregyházi Főiskola, Tuzson János Botanikus Kert Dr. Gergácz József, ERTI, Sárvári Arborétum Dr. Isépy István, ELTE Botanikus Kert (Füvészkert) Dr. Kereszty Zoltán, MTA ÖBKI, Vácrátóti Botanikus Kert Dr. Kocsó Mihály, NYME Egyetem, Soproni Botanikus Kert Dr. Mihalik Erzsébet, Szegedi Egyetem, Füvészkert Dr. Priszter Szaniszló Szabó Mária, Debreceni Egyetem, Botanikus Kert Tálas László, Tiszakürti Arborétum Tihanyi György, Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert Ellenőrző Bizottság: Bogya Sándorné, Corvinus Egyetem, Soroksári Botanikus Kert Göbölös Antal, KEFAG Rt., Kecskeméti Arborétum Dr. Sipos András, ny. igazgató, Corvinus Egyetem Szarvasi Arborétum

15 15 A tagok megoszlása: Tagságát illetően a MABOSZ sokszínű szervezet. Körébe tudományegyetemek, főiskolák tanszékei, egyetemi és önkormányzati botanikus kertek, akadémiai kutatóintézet, arborétumok, állat- és növénykert, középiskolák, erdészeti intézmények, nemzeti parkok kezelésében álló intézmények tartoznak. A többséget kitevő rendes tagként nyilvántartott magánszemélyek részben az előbb említett intézmények dolgozói, gyűjteményvezetők vagy országosan is elismert magángyűjteménnyel rendelkező kert tulajdonosok, hobbi kertészek, érdeklődők. A TAGSÁG JOGI SZEMÉLY INTÉZMÉNYEI: Oktatási intézményekhez tartozó botanikus kertek 9 Önkormányzati kertek 3 Egyéb intézmények kertjei (kutatóintézetek, nemzeti parkok) 7 Erdészeti arborétumok 9 Vállalkozásként üzemeltetett fontosabb magángyűjtemények 3 Oktatási intézményekhez tartozó botanikus kertek Önkormányzati kertek Egyéb intézmények kertjei (kutatóintézetek, nemzeti parkok) Erdészeti arborétumok Fontosabb magángyűjtemények

16 16 A TAGSÁG FOGLALKOZÁS SZERINTI TAGOLÓDÁSA: Egyetemi és főiskolai oktató 33 Egyéb munkakörben foglalkoztatott egyetemi dolgozó 10 Tudományos munkatárs 15 Kertészmérnöki munkakörben dolgozó 12 Erdőmérnöki munkakörben dolgozó 9 Botanikus kert vagy arborétum vezető 18 Egyéb kertészeti, erdészeti intézmény vezető 14 Tanár 7 Doktorandusz hallgató 4 Egyetemi hallgató 11 Faiskola vagy kertészeti áruda vezető 14 Egyéb foglalkozású vagy nyugdíjas 30 Egyetemi és főiskolai oktató Egyéb munkakörben fogl. egy.-i dolg. Tudományos munkatárs Kertészmérnöki munkakörben Erdőmérnöki munkakörben Botanikus kert vagy arborétum vezető Egyéb kert.-i, erd.-i int. vez. Tanár Doktorandusz hallgató Egyetemi hallgató Faiskola vagy kertészeti áruda vezető Egyéb foglalkozású vagy nyugdíjas

17 17 Nemzetközi kapcsolatok : A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége kiemelt feladatának tekinti nemzetközi kapcsolatainak ápolását és fejlesztését. Ezt a feladatát a szövetség tagjainak bevonásával a botanikus kertek meglévő nemzetközi kapcsolatainak felhasználásával és saját kapcsolatrendszere útján valósítja meg. A nemzetközi kapcsolatok nemcsak tudományos, technikai és informatikai együttműködést jelentenek, hanem a tapasztalatok átvételét és cseréjét, és a nemzetközi programokban való részvételt, aktív közreműködést. A nemzetközi együttműködés kiemelt területei: - botanikus kertek küldetése a világban, - a botanikus kertek környezet- és természetvédelmi stratégiája, - a botanikus kertek szerepe az erőforrások megóvásában, a fenntartható fejlődés megvalósításában, - a biodiverzitás megőrzését szolgáló partnerkapcsolatok kialakítása, - növényi genetikai források jelentősége a fenntartható fejlődésben, - veszélyeztetett növényfajok nemzetközi kereskedelmének szabályozása, - műszaki és tudományos együttműködés lehetőségeinek feltárása, - nemzetközi konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, tapasztalatszerző látogatásokon való részvétel, A szakmai és a civil szféra összekapcsolása A MABOSZ fontosnak tartja a szakmai és a civil szféra közötti kapcsolat erősítését. A szövetség közhasznú tevékenységei szinte kivétel nélkül és közvetlenül a lakosság széles rétegeit célozzák meg (ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezet és természetvédelem). A nyilvánosság elérésének fontos eszközei a különböző kiadványok, ismeretterjesztő füzetek, internetes megjelenés és azok a növénybemutatók, ismeretterjesztő előadások és egyéb rendezvények melyeket a MABOSZ az érdeklődő civil szféra számára rendez. Eredmények: A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége bemutatása kapcsán szólni kell 10 éves fennállása alatt végzett tevékenységének eredményeiről is. - Létrejött egy olyan szövetség, mely közigazgatási, tulajdonosi hovatartozástól és finanszírozástól függetlenül, kizárólag szakmai alapon fogja össze hazánk jelentős gyűjteményes kertjeit, élőnövény gyűjteményeit.

18 18 - Elkészült a hazai botanikus kertek felmérése, amelyről összesített dendrológiai jegyzék készült. - Létrejött egy egységes tájékoztatási forma, mely negyedévenként megjelenő hírlevél formájában jut el a tagsághoz. - Önálló honlappal rendelkezik a Szövetség, melynek feltöltése és fejlesztése folyamatos. - Kiadványt jelentetett meg a MABOSZ a hazai jelentősebb botanikus kertekről és arborétumokról, amely 2003-ban bővített formában látott napvilágot. - Egységes botanikai adatbázis kezelő rendszer (BG-BASIC) kiépítését szorgalmazza, amelyhez szakmai és anyagi segítséget nyújt, illetve nyújtott. - Folyamatban van a nemzetközi szabályoknak megfelelő nomenklatúra egységesítés. - Anyagi támogatással segíti a Szövetség tagjainak külföldi szakmai konferenciákon való részvételét. - Számos hazai és nemzetközi rendezvény, szakmai találkozó és tanulmányút valósult meg a MABOSZ szervezésében. (Pl. Kitaibel Pál Emlékkonferencia, Rákosvölgy, Magas-Tátra, 2001.) I./3. A gyűjteményes kertek főbb tevékenységi területei Dióhéjban Élőgyűjtemény, valamint kapcsolódó gyűjtemények (pl. herbárium, maggyűjtemény, stb.) fenntartása és megőrzése, mely a kertek minden más tevékenységének alapja Tudományos kutatási háttér biztosítása számos alap- és alkalmazott kutatás végzéséhez így többek között a botanika számos ága (pl. taxonómia, fenológia, virágzás- és szaporodásbiológia, stb.), a gazdasági ágazatok (pl. farmakológia, növénynemesítés, táj- és kertépítészet, zöldfelületgazdálkodás, stb.) valamint a természetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata számára. Természetvédelem biológiai sokféleség megőrzése, ezen belül kulcsszerep a hazánk által is aláírt és ratifikált, így kötelező érvényű, a természetvédelem területén született nemzetközi egyezmények és EU szabályozások végrehajtásában, in-situ és ex-situ programok, génmegőrzés-fajfenntartás, veszélyeztetett fajok szaporítása és repatriálása, akciók és kampányok szervezése Nemzetközi szakmai kapcsolatok építése és fenntartása, részvétel a nemzetközi szervezetek munkájában Oktatás (botpedagógia) az óvodától az egyetemig, illetve az azt követő posztgraduális képzések keretében Közművelődés (botpedagógia) éves korig ismeretterjesztés és szemléletformálás, környezettudatos magatartás- és cselekvésformák kialakítása, különös tekintettel a természetvédelemre és a kertkultúrára Turisztikai igények kiszolgálása, igényes rekreációs környezet biztosítása

19 és kókuszdióhéjban 19 A hazai gyűjteményes kertek a bennük fellelhető több tízezer növényfajjal és változattal, a területükön álló műemlék épületekkel és az azokhoz kertépítészetileg is igazított kerttel más múzeumi gyűjteményekhez hasonlóan a nemzeti örökség részét képezik, amelynek megőrzése, funkcióinak biztosítása közcél, hazánk alapvető érdeke. A gyűjteményes kertek elsősorban élő múzeumok. A kertekben élő növényegyedek mint bármely más igényes gyűjtemény esetében leltári számmal és az ahhoz rendelt számos adattal rendelkeznek. A kiállítás tárgyai azonban itt élnek; növekednek, virágoznak és termést érlelnek. Róluk folyamatosan, sokszor egyedfüggően kell gondoskodni. Állandó fenntartás, kezelés hiányában az egyes egyedek állapota előbb romlana, majd elpusztulnának, és a kert-kiállítást a bemutatható élő tárgyak hiányában be lehetne zárni. A gyűjteményes kert tehát az egyedek begyűjtése és nyilvántartásba vétele után azokról egész életükön át, szinte napról-napra gondoskodik. Kivételt csupán néhány kiegészítő gyűjtemény, mint pl. herbárium vagy maggyűjtemény jelenthet, amely az ismeretek hatékonyabb átadását, illetve kutatási célokat szolgál. A növények életben tartásán túl természetesen a különböző célú bemutatók, gyűjteményrészek esztétikus és informatív kialakítása igen fontos szempont, erről a későbbiekben még szólunk. Fentieket összegezve tehát a gyűjtemény(ek) fejlesztése és ápolása biztosítja a gyűjteményes kertek oktató, ismeretterjesztő, kutatási és minden más tevékenységének alapját. A gyűjteményes kertek a növények csodálatos sokféleségének egy helyütt, élő egyedek által történő prezentációjával, és más, tudományos kutatási tevékenység végzéséhez előnyös adottságaival (pl. speciális felszerelések, szakkönyvtár, stb.) a növényekkel kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatások számára nélkülözhetetlen hátteret biztosítanak. A botanika, mint alaptudomány művelése ezen intézmények elengedhetetlen, az alaptevékenységhez szorosan kötődő feladata. A botanika egyes szakterületein, mint pl. a taxonómia, a fenológia, a virágzás- és szaporodásbiológia, stb. területén elért kutatási eredmények gyarapítják a növények világáról megszerzett ismereteinket, gyakorlatibb megközelítésben azonban segítik a gyűjtemények egyre magasabb színvonalú fenntartását, illetve fejlesztését. A botanikus kertek és arborétumok ugyanakkor olyan faj- és fajtagyűjtemények, amelyek számos alkalmazott kutatási, illetve alkalmazási terület, így pl. a gyógyszerkutatás (farmakológia), a növénynemesítés, a táj- és kertépítészet, a zöldfelület-gazdálkodás, stb. nélkülözhetetlen géntartalékai, állandó, de ugyanakkor a gyűjteményfejlesztések révén folyamatosan gazdagodó forrásai. Példák ezreit lehetne felhozni a gyógyszeralapanyagoktól az oszlopos, vagy éppen gömbformájú fasorok telepítésére alkalmas fajtákig, bizonyítandó a növényvilág gazdagságából, sokféleségéből eredő, az emberiség számára nélkülözhetetlen és kiapadhatatlan forrásokban rejlő lehetőségek kutatásának szükségességét, és a gyűjteményes kerteknek ebben betöltött bázisszerepét. A természetvédelem a világban zajló folyamatok okán szükségszerű középpontba kerülésével a biológiai alaptudományok magas színvonalú művelése elengedhetetlenné vált, hiszen sem az állapotfelmérések, sem a természetvédelmi célú beavatkozások, kezelések, vagy egyes nemzetközi szabályozások (pl. Washingtoni Egyezmény CITES) betartása, nem lehetségesek a fajok és változatok biztos elkülönítése, vagy az életközösségek működése törvényszerűségeinek ismerete nélkül. A természetvédelem ily módon a botanikai tudományok eredményeinek egyik legszélesebb körű felhasználója, és folyamatosan új igényekkel lép fel az intézmények és a kutatók felé, amely a gyűjteményes kertek szintjén is jelentős igényeket támaszt. A gyűjteményes kertek természetvédelmi tevékenysége a korábban már említett botanikai tudományok, mint a természetvédelem alappilléreinek művelésén túl számos más ilyen irányú feladat

20 20 ellátásában és program végzésében merül ki. Az állatkertekhez hasonlóan, a biológiai sokféleség megőrzése érdekében számos védett vagy veszélyeztetett fajt és változatot nevelnek és szaporítanak (ex situ) a világ és hazánk gyűjteményes kertjeiben. E tevékenység a gyűjtemény gazdagításán, mint alaptevékenységen túl egyben génmegőrzés. Számos természetes populáció képviselői az eredeti élőhely elpusztulásával ma már csak gyűjteményes kertekben lelhetők fel, és sajnos ez egyes fajok és változatok esetében is előfordul. Az utolsó hírnökök által hordozott genetikai információ pótolhatatlan, megőrzése kulcsfontosságú feladat, ezért az intézmények számos szaporítási, fenntartási programot futtatnak. A genetikai információ megőrzésén kívül ezek az állományok lehetővé teszik, hogy a felszaporításuk révén nyert új egyedeket eredeti élőhelyükre telepítsék vissza, azaz repatriálják. Ugyanakkor a szaporítási és visszatelepítési programok számos szaporodásbiológiai ismeretet nyújtanak, amelyek más, természetes élőhelyen élő populációk (in situ) védelmét, megőrzését is segítik. A közvetlen természetvédelmi célú feladatok ellátásán túl a gyűjteményes kertek a környezettudatos nevelésnek is bázisintézményei. Szakértelemmel mutatják be mit, és hogyan lehet és kell megvédeni. A kertek számos természetvédelemmel kapcsolatos programot szerveznek, kampányt kezdeményeznek, amelyeknek jelentős szerepe van a közvélemény formálásában, és különösen a felnövekvő generációk környezettudatos szemléletformálásában, de erről a későbbiekben még szólunk. 2 A természetvédelem jogi szabályozásának az elmúlt évtizedekben tapasztalható ugrásszerű előretörése a gyűjteményes kerteket e téren is kulcsintézményekké emelte, hiszen a természetvédelem területén született, a növényeket bármilyen formában érintő nemzetközi egyezmények (pl. Egyezmény a Biológiai Sokféleségről, Rio de Janeiro, 1992) és EU szabályozások (pl. Natura 2000 és benne az Élőhelyvédelmi Irányelv (92/43/EEC)) betartása ezen intézmények szellemi és infrastruktúrális háttere nélkül gyakorlatilag lehetetlen! A Növényvilág Megőrzésének Világstratégiája (Global Strategy for Plant Conservation - GSPC) - amely a Riói Egyezmény tagországainak 6. konferenciáján hozott döntés - célként tűzi ki, hogy 2010-re a veszélyeztetett növényfajok 60%-a elérhető legyen ex situ gyűjteményekben (lehetőleg abban az országban, ahol begyűjtötték), és ebből 10%-kal felszaporítási program keretében foglalkozzanak (CBD/COP6/12). Fenti célok megvalósítása kizárólag olyan intézmények közreműködésével lehetséges, amelyek mind a begyűjtéshez, mind az egyes fajok és gyűjtemények fenntartásához megfelelő elméleti tudással és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, továbbá helyet tudnak biztosítani a veszélyeztetett fajok és változatok kellő számú egyedének. A gyűjteményes kerteken kívül más intézmények a fent nevezett kritériumok összességét nem tudják felmutatni, vagyis a hazánk által is aláírt és ratifikált nemzetközi egyezmények és az EU tagként hazánkra is vonatkozó szabályozások által támasztott követelményeknek Magyarország kizárólag akkor tud eleget tenni, ha gyűjteményes kertjei számára biztosítja a célok megvalósításához szükséges feltételeket! A gyűjteményes kertek működésük kezdetétől törekednek a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és ápolására, hiszen ez az információcsere és a közös gondolkodás egyik alapja. Számos hazai kert évtizedek óta vesz részt a világ gyűjteményes kertjei között zajló mag- és szaporítóanyag cserében, amely a gyűjtemények egzóta fajokkal történő bővítésének fő forrása. Intézményeink munkatársai 2 Jóllehet Koncepciónkban csak hivatkozni kívánunk a kiemelkedően fontos nemzetközi jogi szabályozások egyes pontjaira, és nem célunk a nemzetközi dokumentumok teljes körű felsorolása és bemutatása, de néhányról megemlítés szintjén ehelyütt feltétlenül szólni kell. A Berni Egyezményt 1979-ben írták alá, kiemelt jelentősége van abban, hogy az EU természetvédelmi jogi szabályozása alapjának tekinthető. Az Európa Tanács és a Planta Europaea Hálózat közösen adta ki 2002-ben a Stratégia az Európai Növényvilág Megőrzésére (European Plant Conservation Strategy - EPCS) című dokumentumot, amely a GSPC-t dolgozza fel és ülteti át az európai viszonyokra és igényekre.

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2014 Budapest, 2015. április 02. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabó Zoltán egyetemi adjunktus titkár, Magyar Fürdővárosok Szövetsége

Szabó Zoltán egyetemi adjunktus titkár, Magyar Fürdővárosok Szövetsége MAGYAR FÜRDŐVÁROSOK SZÖVETSÉGE KÖZGYŰLÉS Tudományos szeminárium Kisbér, 2012. december 7. Szabó Zoltán egyetemi adjunktus titkár, Magyar Fürdővárosok Szövetsége Bevezetés Az elmúlt évtizedekben megvalósult,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben