LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám KARÁCSONY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük, hogy mit is ünnepelünk karácsonykor. Mi, hívő emberek, talán már túlzottan hozzászoktunk ahhoz az igazsághoz, hogy az Isten emberré lett. A zsolozsma egyik himnusza próbál felrázni minket, amikor így fogalmaz: ki táplál minden madarat, kevéske tejjel jóllakik. Az élő Isten, aki megalkotta az egész világegyetemet, síró pici csecsemőként jött el közénk. Ez olyan felfoghatatlan titok, amit szemlélnünk kell. A karácsonyi időben felidézett szentírási szakaszok, a jól ismert karácsonyi énekek, a költők versei és novellái, mind arra hívnak minket, hogy a szívünkkel is szemléljük ezt a titkot, ne csupán az értelmünkkel. A z elmélkedés címét János evangéliumának 1. fejezetéből kölcsönzöm. Az Anyaszentegyház karácsony ünnepi miséjében olvastatja velünk ezt az evangéliumi szakaszt. Meghív minket a szeretett tanítvány, hogy merüljünk el karácsony valódi üzenetében.

2 D Itt találjuk azt a kijózanító kijelentést, ami megsebez minket, mert szembesít saját emberségünk valóságával, és annak korlátaival. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be (Jn 1,11). És itt ne arra gondoljunk most, hogy József és Mária nem kaptak helyet a szálláson. Engedjük, hogy személyesen megérintsen ez az ige, és mutasson rá életem azon pontjaira, ahol nem fogadom be Jézust. Amikor túl könnyen ítélkezem e vannak olyan pontjai az életemnek, ahol már befogadtam őt. Erről így tanít Szent János apostol. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek (Jn 1,12). Amikor életem minél több területén igent mondok Jézusnak, vagyis megélem a szeretet új parancsát, akkor a világosság növekszik bennem, és ezzel másoknak is utat mutatok, hogy odataláljanak Jézushoz, aki Világosság a Világosságtól. mások felett, vagy amikor Bízzuk a Boldog- csak a hibáit veszem észre a felebarátomnak, akkor elzárom szívemet Jézus elől, és nem engedem be őt az életembeságos Szűzanyára magunkat, hogy Ő taníthasson meg arra, hogyan kell ünnepelnünk és befogadnunk az Örök Igét, Jézus Krisztust. Janó atya KEGYELEMTELJES KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! TARTALOM 1 Akik befogadták 3 Adventünk: Adventi vesperás, koszorúkészítés, vásár, lelkigyakorlatok.. 10 Az ige élete 11 Tanúságtétel 11 Ünnepeink és szentjeink 13 Péter atya válaszol 16 Év végi hálaadás 17 Olvasólámpa 18 Hírek, hirdetések, események: családáldás, szilveszter, 20 egyházadó, hittanok, szolgálat, 23 miserend évközi időben, 24 karácsonyi miserend 2

3 ADVENTÜNK Egyházközségünkben minden adott volt ahhoz, hogy felkészülésünk Krisztus születésére teljes legyen. Csak személyesen rajtunk múlt, nyitott volt-e szívünk, lelkünk azoknak az ajándékoknak (vesperás, közös koszorúkészítés, a roráték prédikációi, utána az agapé, hangversenyek: Haydn: Teremtés, Cavaletta kórus, lelkigyakorlatok és a gyónási lehetőségek) befogadására, amit a Szentlélek készített nekünk. Adventi vesperás A zsolozsma az általánosan elterjedt nézet ellenére nem a papok imája, hanem az egész Egyház közös Isten-dicsérete. A napszakokra elosztott zsoltárok, antifónák és himnuszok megszentelik a tovaszaladó időt, és elővételezik azt az örök dicséretet, amelyet majd a Bárány trónja körül fogunk énekelni a mennyei Jeruzsálemben. Kicsit prózaibban fogalmazva: amikor zsolozsmázunk, belépünk az örökkévalóságba. Az esti dicséret latinosan vesperás a zsolozsma egyik sarokpillére. Különösen igaz ez az első esti dicséretre, mely évezredes hagyomány szerint a legfontosabb ünnepek ill. ünnepi időszakok kezdőnapjának előestéjén hangzik fel, mintegy az ünnep nyitányaként. A hetenként visszatérő vasárnap esetében ez röviden azt jelenti, hogy a vasárnap első esti dicséretét szombaton este, a második esti dicséretet pedig vasárnap este énekeljük. Énekeljük, hiszen a zsolozsma eredetileg teljes egészében énekelt műfaj. Az a vesperás, amelyet advent első szombatjának estéjén imádkoztunk a Szentháromságtemplomban, a zsolozsma gazdag, ünnepélyes formáját mutatta. Az egymás után felhangzó öt antifóna és a hozzájuk kapcsolódó öt zsoltár a Messiásról jövendöl, akinek második, végső eljövetelét mindannyian várjuk. A Római levélből Pál apostol figyelmeztet minket: Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel! (Róm 13,11 12). Ezután következik a válaszos ének, melyben Isten irgalmát hívjuk le magunkra és az egész világra. A zsolozsma közepén foglal helyet a himnusz, mely rövid, tömör, de mégis költői mondatokkal roppant mély gondolatsort szólaltat meg, s egyben választ ad arra a kérdésre is: Mit várunk, mire készülünk adventben? Egyszerre több dologra is, hiszen a liturgia nagyon szereti egészé- 3

4 ben elénk állítani az üdvösségtörténet és Isten titkainak gazdag kapcsolatát. Egyrészt tehát Krisztus földi születésére emlékezünk, amely már végbement egyszer Betlehemben: Időben anya szülte őt; Ember lett, íme, Istenünk. Ám arról is elmélkedünk, hogy a Fiú az Atyától született az idő kezdete előtt. Ez a titok majd az éjféli mise kezdőénekében így szólal meg: Fiam vagy te, én ma szültelek téged (2. zsoltár). Az Atyaisten szavát, a Szentháromság belső párbeszédét veszi ajkára az Egyház! De már advent első napján énekeljük a megtestesülés titkáról: S bár benne két természet él, egyetlen isteni személy. Krisztus második eljövetelére is gondolunk: Hogy midőn újra érkezik, s a földet félelmek verik, részünk ne büntetés legyen, hanem jóságos védelem. S végül természetesen készülünk karácsony évenként visszatérő ünnepére: Születésnapján lelkesen ujjonganak a nemzetek, ily dicsőséges nagy napot illik fogadni tisztesen! A zsoltárokat négyszólamú feldolgozásban énekeltük az énekesek és a nép között váltogatva, majd Szűz Mária hálaéneke után Tomás Luis de Victoria ötszólamú műve, az Alma Redemptoris Mater hangzott fel. Üdvözítőnk Édesanyja, ki a menynyek kapuját nyitva tartod, és tenger csillaga: Tartsd meg az esendőt, kelj föl, ki gondját viseled népednek. Te, ki a természet bámulatára Szent Teremtődet szülted, Szűz azelőtt és utána is; kinek Gábor ajka mondott Ávét, könyörülj a bűnösökön. Szeretnék köszönetet mondani Langer Dórának, Kiss Bernadettnek, Somogyi Dórának és Juniki Ádámnak, valamint kántorunknak, Rólik Imrének, és persze Janó atyának, hogy meg tudtuk valósítani ezt a szép esti dicséretet, mely remélhetőleg minden résztvevőt közelebb vitt az Úrhoz, akinek eljövetelét oly nagyon várjuk. Gyuri atya Az adventi koszorúk Az idén is lehetne együtt készíteni? Kérdezgették már néhány héttel ezelőtt a testvérek. Örömmel jöttek aztán november 29-én, többnyire az egyházközség családjai koszorút készíteni, hogy az itt összeállított mintegy 60 koszorú gyertyáinak fénye ragyogja majd be az adventi estéket, mellette készülhessenek családjaink, szülők és gyerekek imádkozva, énekelve az ünnepre. Adventi vásár Két hétvégén válogathattunk az alagsori teremben azokból az 4

5 ajándékokból, amelyeket egyházközségünk tagjai készítettek. Volt kézműves csoki, könyv, méz, lekvár, savanyúság, asztaldísz, horgolt karácsonyfadísz, sál, szappan. Voltak képeslapok, fából faragott ajándékok. Mintegy tizenöt asztalnál lehetett a kézműves termékekből válogatni. Köszönjük a szervezőknek és árusoknak! Kelj fel, Napunk, fényességed űzze el a sötétséget! Kicsik és nagyok örömmel várták december elsejét, a hajnali szentmiséket. A templomban csak néhány gyertya égett az koszorún és az oltáron szimbolizálva az adventi homályt, amelyet a Messiás fénye tör majd meg. És az együtt reggelizés. Jó volt így kezdeni a várakozás napjait, együtt készülni Urunk érkezésére. A résztvevők szorgalmasan gyűjtögették a csillagokat a kis papír karácsonyfákra, amelyek majd a templomi nagy fát fogják díszíteni. A felnőttek közül többen korábban érkeztek, hogy előkészítsék a reggelit. Ezek az itt elfogyasztott vajas, májkrémes és lekváros kenyerek, a tea, kakaó és kávé valahogy jobban ízlettek, mint az otthoniak vagy az iskolaiak. A csocsózás pedig megmozgatta, felébresztette a gyerekeket. Alkalom nyílt arra is, hogy megbeszéljük egymással az éppen aktuális problémákat, és olyanokkal is beszélgessünk, akiknek máskor csak köszönünk, mert aztán szaladunk tovább. A képviselőtestület adventi lelkigyakorlata Egerben December 4-től 6-ig tartottuk idei lelkigyakorlatunkat, hogy Istenhez és egymáshoz közelebb kerülve ébredjünk rá, mire indít bennünket a Szentlélek egyházközségünkben. A Szent János lelkigyakorlatos házban töltöttük ezt a három napot. Témánk a reménység volt. Fel akartuk fedezni, hogyan akar bennünket a Szentlélek építeni. A személyes istenkapcsolatról, az imáról, annak fontosságáról, meghatározásáról, akadályairól és a reményről beszélgettünk. Tanításában Janó atya többek között a szentatyák enciklikáit, Szent Ágoston, Szent Ignác, Anselm Grün, Barsi Balázs gondolatait, lelkiségét idézte. Mivel tizennyolcan voltunk, nem csoportokban beszélgettünk. A műhelymunka forma, ahogy a kérdéseket feldolgoztuk, segített, hogy mélyebben elgondolkodjunk egy-egy problémán, meghallgassuk és megértsük egymás felvetéseit, hogy jobban megismerjük plébánosunkat és egymást is. Hiszen 5

6 csak így tudjuk Isten országát a továbbiakban is együtt építeni. A feldolgozott témák ismerősek voltak, de új füllel hallgattuk őket, és mélyebben átgondoltuk, mert egy-egy dolgot meg kellett pontosan fogalmazni, hogy készek legyünk válaszolni, ha reménységünk felől kérdeznek bennünket. Hogy legyenek világos, frappáns üzeneteink a világnak. Volt lehetőségünk beszélgetni és elcsendesedni, a szentmiséket együtt ünnepelni, az ima egyik formáját gyakorlatban is megélni. Esténként, vacsora után azt kiegészítendő összegyűltünk, hogy komoly és kevésbé komoly dolgokról beszélgessünk. Erre valamennyien meg voltunk hívva, de csak testületünk férfitagjai vettek részt a Janó atyával való eszmecserében. Ők jobban bírták az éjszakázást. Mi, nők, pedig örültünk, hogy jól érezték magukat, mert az együttlétek egy-egy vidámabb pillanata felhallatszott szobáinkba. Csütörtökön és pénteken este szentségimádásra gyűltünk össze a kápolnában, ahol énekkel vagy csendes imával, illetve a dicsőítést, hálát, kérést kimondva fordultunk Urunkhoz. A záró szentmisén mindannyian röviden összefoglaltuk, mit is viszünk haza magunkkal, mi az, ami segít bennünket egyéni és közösségi istenkapcsolatunk elmélyítésében. Természetesen elhangzottak olyan mondatok, amelyeket a szívemben forgatok azóta is, és amelyek előrevisznek. Ezek közül a legfontosabbak, mert nagyon nekem szóltak: Engedjük, hogy Isten igéje eltaláljon bennünket, és változást hozzon életünkben. Mert mindjárt a lel- 6

7 kigyakorlat elején ez az ige érintett meg, hatolt a lelkembe: Az ajtódban állok és zörgetek.., sikerült a zörgetést meghallanom, és Jézust beengednem, hogy velem legyen és én ővele. Az imádság a remény iskolája, a közösség iskolája. Ezért imádkozni kell tanítani az embereket. Az imagyakorlat pedig nagyon megragadott, odakötött Isten igéjéhez. Az egyházközség képviselőtestületének lelkigyakorlatán a következő gondolatok (mondatok) érintettek meg legjobban: A Szentlélek akar bennünket építeni, ezért nagyon fontos, hogy erősödjünk személyes Istenkapcsolatunkban. Remény = a megdicsőült Krisztus Az igazságot nem megmondanunk kell másoknak, hanem felkínálni, felfedeztetni! Bemegyek az ő ajtaján, és a sajátomon jövök ki. A föltámadt Krisztus a Szentlélekben van jelen közöttünk. Istennel való kapcsolatom fokmérője, hogy hogyan tudom átvinni a mindennapi életembe, emberi kapcsolataimba. Az imádság kegyelem és nem technika! Az Ige azért testesült meg, hogy mi beléphessünk a reménybe. Engedjük, hogy Isten igéje szíven üssön bennünket. Felelősek vagyunk azért, ha a világ nem érti, hogy mi az igazság, reménység. Le kell lepleznünk a hazugságot, a megtévesztés lelkét! A remény és a hit belénk öntött, Istentől kapott, természetfölötti erény. Kegyelem, Isten ajándéka. Erő van benne! HIT: engedelmes válasz az engem megszólító Istennek. REMÉNY: ragaszkodni Isten ígéretéhez. Megtisztít. Segít nemet mondani a hazugságra, a féligazságokra. ÉLETSZENTSÉG: elsajátítani Jézus viselkedésmódját. IMA: cselekvő remény. Isten szava az Ige termékenyíti meg az imát. Szívünkben van egy Isten alakú űr, amit csak Isten tud betölteni. Legmélyebb vágyunk egyezik Isten vágyával meglátni, szemlélni Istent. Isten olyan nagy, hogy nem fér be a fejedbe, de olyan kicsi, hogy belefér a nyitott szívedbe. Ahhoz, hogy fölfedeztessük Jézust az emberekkel, először nekünk kell arcának szemlélőivé válnunk, hogy meglássuk Őt az imában. Csak ezután tudjuk megmondani, mi a lényege a mi reménységünknek. JÉZUS KRISZTUSBA VETETT SZEMÉLYES HIT: a hit által belépünk, a remény hozzá kapcsol, a szeretet egyesülésre vágyik. Anna 7

8 Az egri lelkigyakorlat egy meghatározó felismerése volt számomra, hogy erősítsem meg az Egyház szolgálatára való elköteleződésemet. Kis Szent Teréz imádságából született ének jutott az eszembe elcsendesedéseim közben, mely sokszor mutatott utat számomra, olyankor mikor a helyemet kerestem a világban. Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek. Leghőbb óhajom, hogy Téged szeresselek, hogy Téged szeresselek mindhalálig. Ehhez az elkötelezett élethez pedig lelki táplálékra is szükség van. Vagyis személyes életemben még inkább figyelnem kell Isten Igéjére, hogy bennem életet teremjen, és a Krisztusi szeretetre formáljon. Anita Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. (Mt 5,9) Adventi lelkigyakorlaton a keddi imacsoport Imacsoportunk több hagyományteremtőnek szánt kezdeményezése közül az egyik a közös adventi lelkigyakorlat, melyen Szabó József ferences atya lelki vezetésével második alkalommal vettünk részt. Az idén is a mátraházi Alverna házat választottuk a december 5-7. közötti lelkigyakorlat színhelyéül, ami saját templomával, közösségi terével, felszerelt konyhájával, természetközelségével, tágas kertjével és szálláslehetőségével most is alkalmas helyszínnek bizonyult. A csoport törzsgárdája új résztvevőkkel bővült, örömmel vettük, hogy Bakos Hilda, Fábián Ildi, Négyökrű Laci és Szabó Laci is aktívan vettek részt a lelkigyakorlaton. Többen családostól érkeztek, így a kisgyermekek vidámságot sugárzó zsivaját sem kellett nélkülöznünk. Külön öröm volt, hogy a serdülők bekapcsolódtak a zsolozsmákba, még egy-egy beszélgetés meghallgatásához is akadt néha türelmük. Éjjel a Mikulás érkezése hozta lázba a gyerekeket. Napi szentmise, háromszori közös zsolozsma, rengeteg beszélgetés, éneklés, a közös étkezések előkészítése és lebonyolítása töltötték meg tartalommal a napokat. Kérésünkre olyan témát választottunk, ami reagál a csoport tagjainak élethelyzetére, állapotbeli kötelességeire. Így a 8

9 bevezető előadásban Joe atya a boldogságról, a házaspári kapcsolatról, a szülő-gyermek kapcsolat különböző fázisairól, az idősödő szülőkhöz való viszonyról beszélt. Az egyház tanításait, valamint számos személyes tapasztalatát, hívek tanúságtételeit alapul véve formálta, alakította érzéseinket, gondolatainkat. Sok időt szenteltünk a megosztásnak, hiszen egymás tapasztalatainak figyelmes meghallgatása, átelmélkedése gazdagíthat minket, és közelebb vihet Isten szándékának felismeréséhez. A két nap során szóba került az evangelizáció, a rászorulók gyümölcsöző segítésének lehetőségei. Hogy tiszta lélekkel készülhessünk a Megváltó születésének ünnepére, gyónásra és lelki beszélgetésre is volt lehetőségünk. Az együttlét hangulatát az elfogadás, a békesség, az egymásra figyelés, és a vidámság jellemezte. Ahogy telik az idő, a több mint három éve alakult csoport tagjai egyre többet megismernek egymás életének örömeiből és nehézségeiből, egyre többet tudunk testvéreink gondolkozásáról, érzéseiről. Fontos közösségi kapoccsá, a keresztény életünk megélésének egyik színterévé vált ez a csoport. Nagyvonalú adni vágyás, a közösség önfeláldozó szolgálata járta át a lelkeket, így bőségben és szeretetben élhettük át ezeket a napokat. Annyi volt a megbeszélnivaló, hogy a tervezett kékestetői séta valahogy kiszorult a programból, pedig reggeltől késő estig szinte megszakítás nélkül együtt töltöttük az egész időt. Hálát adunk neked, Istenünk az örömteli együttlétért! Köszönjük József atyának a lelki vezetést, a Berei házaspárnak, hogy megismertetett bennünket József atyával, Miklós Csillának, hogy fáradhatatlanul szervezi a csoport életét, és a csoport minden tagjának, hogy önzetlenül válnak ajándékká a közösség számára. Páll Gabriella Azokról az adventi alkalmakról, amelyeket most nem érintettünk, januári számunkban írunk. 9

10 Akik advent 3. vasárnapján a 9 órai szentmisén vettünk részt, együtt örülhettünk a prédikációnak, amelyet Bógár Zsolt, az Egri Hittudományi Főiskola II. éves hallgatója tartott. A papnevelés egyik eszköze, hogy a másodéves szeminaristák néhány hetet egy plébániát töltenek, ahol ismerkednek a papi élettel, és gyakorolnak is. Homíliájában Zsolt, mivel az öröm vasárnapja volt, az emberi és isteni örömről, a háláról, a keresztény öröm forrásáról beszélt az olvasmányok alapján. Amikor azt mondta, hogy Szent Pál hozzánk is szólhatott volna a tesszaloniki hívekhez írt levelével, kezdhette volna így: Gödöllői Testvéreim, akkor még inkább magunkénak éreztük Isten igéjét. Köszönjük, hogy hozzájárult adventi készületünkhöz! AZ ÉLET IGÉJE AZ IGE ÉLETE Igeélési tapasztalat Cégünk termékeiről egy versenytárs cég hitelrontó piaci híreket terjesztett rendszeresen, mellyel jelentős kárt okozott nekünk. Bár már korábban többször is szóvá tettük ezt nekik, a helyzet nem változott. Legutóbbi ilyen akciójuk után cégvezetésünk már arra gondolt, velem együtt, hogy elég volt, és bíróságra visszük az ügyet. Azonban elgondolkodtatott az akkori életigénk: Nálam van az élet forrása, mondja Jézus. Kezdtem egyre jobban elbizonytalanodni, hogy vajon a bíróság lesz-e a jó megoldás, egyáltalán mennyire jelentheti az élet forrását egy per. Az élet forrása Jézus, aki sokkal inkább arra indított, hogy benne, a szeretetben keressem a forrást, a megoldást. Javasoltam vezető társaimnak, hogy kezdeményezzünk egy utolsó személyes találkozót a konkurens céggel. Nem sok reménnyel, de megtettük. Legnagyobb meglepetésünkre a cég új, fiatal igazgatója jött el a találkozóra, elmondta, hogy teljesen új alapokra kívánja helyezni cége működését, melyben kiemelt helyen szerepel a versenytársakkal való becsületes viszony. Még olyan együttműködési javaslatokat is hozott magával, melyek mindkettőnk szempontjából előnyösek voltak. Örömmel vettük a hozzáállását, és azóta is jó kapcsolatban vagyunk, bár továbbra is mint versenytársak. Bennem pedig újra megerősödött, hogy az ige melletti döntés az élet forrása. És nem egy bírósági per. V/ 10

11 TANÚSÁGTÉTEL A GYÓGYÍTÓ ALKALOMRÓL Férjemmel nagyon vártuk a november 8-át, a gyógyító misét és az azt követő szentségimádást. Tavaly augusztusban (Erdőkertesen) voltunk először ilyen gyógyító alkalmon. A terheinket szimbolizáló kövekbe én nem csak a nehézségeimet, hanem szívem vágyát is belehelyeztem. Ez pedig egy gyermek utáni vágy volt. Odatettem az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus elé. Ezután nem sokkal hallottam egy üzenetet, mely így szólt: Van itt egy nővérünk, aki ezekkel a kövekkel együtt nem csak a terheit hozta ide, hanem a szívét is. Neki üzeni Jézus: ezekből a kövekből is tud Isten fiakat támasztani, ha akar. Éreztem, hogy ez nekem szól. 9 hónap múlva pedig megszületett kislányunk, Mária, akit magunkkal vittünk az idei gyógyító alkalomra, és akivel együtt érinthettem meg Jézus ruháját. Dicsőség mindezért Istennek! Bacsi-Nagy Ágnes ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK december 25. karácsony, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását december 26. SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ Uram, kezedbe ajánlom lelkemet A fiatal Egyház első vértanúja diakónus volt. A diakónusok testületét az apostolok hozták létre, és hivatalos feladat karitatív tevékenység és evangelizáció ellátásával bízták meg. István kitűnt csodálatos beszédeivel, amelyekkel hallgatóit Jézus Krisztus igazságáról kívánta meggyőzni. Ellenségei dühükben a városon kívülre hurcolták, ahol megkövezték. Ő megbocsátott nekik. Halála után a hellenizálódott zsidókeresztények elhagyták Jeruzsálemet. Így lett István vértanúsága a kereszténység terjedésének első magvetése. december 27. SZENT JÁNOS APOSTOL Az élet igéjét hirdetjük nektek János a szeretett tanítvány. Ő az, aki a legtöbbet beszél a szeretetről. Az első találkozás pillanatában megérzi Jézus szeretetét, és ebben élete végéig kitart. Bár a vértanúság nem lesz osztályrésze, mégis a teljesen Istennek adott életet láthatjuk életében. december 28. SZENT CSALÁD Aki tiszteli atyját, hosszú életű lesz Az egész világegyház számára XV. Benedek pápa írta elő ezt az ünnepet 1921-ben. Magát az ünnepet eleinte 11

12 Vízkereszt nyolcadában tartották, majd 1969-ben helyezték az egyházi év még kiemeltebb ünnepének, karácsony ünnepének nyolcadára. A Szent Család ünnepe éppen korunkban vált különösen is aktuálissá. január 1. SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született Ez a nap karácsony nyolcada, Jézus névadása. Mária, Jézus édesanyja, az Isten Fiát szülte, ezért Isten anyja. Őt köszöntjük ezen a napon, és kérjük, segítsen az egész év során, hogy Fiával járhassuk utunkat. II. János Pál pápa írja: Máriát maga az Isten vezette be a megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nemcsak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló - és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik -, hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra. január 6. vízkereszt URUNK MEGJELENÉSE És leborulva hódoltak neki Ezen a napon Urunk megjelenését ünnepeljük. Karácsony Urunk rejtett megjelenésének ünnepe. A betlehemi istálló magányában csak a pásztorok találtak rá. Most mindannyiunk számára megjelenik, az egész nagyvilágnak. Ezt jelenti a bölcsek látogatása. Ahogyan ők megtalálták értelmükkel és hitükkel Jézus Krisztust, úgy mi is megtaláljuk. De vajon eddig meghívtuk-e már igazából lelkünk otthonába Jézust, számítottunk-e rá mindenben vagy csak akkor folyamodtunk hozzá, mikor baj ért bennünket? január 11. URUNK MEGKE- RESZTELKEDÉSE Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedve Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi idő. Keresztelő János megkereszteli Isten egyszülött Fiát a Jordán folyóban ezzel indul Jézus földi küldetése, nyilvános működése, hogy megmutassa Isten szerető jóságát minden ember iránt. január 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT Jön a vőlegény, menjetek ki elébe Szent Margit ( ) szülei fogadalma révén került a domonkos nővérek közé. Felnőtt fejjel maga is felvállalta szülei akaratát, teljes szívvel Istennek ajánlotta önmagát. Imádságával, a békéért való munkálkodásával szolgálta családját és nemzetét. 12

13 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN. (RÓM 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre (folytatás) Mi a tapasztalat? Megőrzik a tisztaságukat a fiatalok? Sajnos csak nagyon kevesen. A keresztény fiataloknak is akiken a templomba járókat értem csak körülbelül a tíz százaléka, akik valóban így készülnek a házasságra, pedig így egészen más lesz a családi életük. Sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb. Akik nem így élik a párkapcsolatukat, azok is érzik, hogy szembe mennek Isten akaratával. Meg is gyónják, és látom, hogy küzdenek ellene. Tényleg nem könnyű, mert többfrontos harcot kell vívniuk: maguk, az ösztöneik ellen, és a világ ellen is, ami azt mondja, hogy hülye vagy, ha e szerint élsz! Ráadásul a szerelemnek van egy meglehetősen vakító hatása, ami sokszor totál sötétséget okoz roló lehúzva. Az is nehezíti a dolgot, hogy mostanában nem sietik el a házasságkötést a fiatalok, a huszonéves fiúkban és lányokban pedig már erősen dolgoznak a hormonok... Ez így van. A baj az, hogy az elmúlt évtizedekben a társadalom és az életforma változása olyan mértékben gyorsult fel, amit lelkileg, szociológiailag az ember képtelen volt követni. Ezelőtt évvel a fiatal lányok amint biológiailag éretté váltak, éves korukban férjhez mentek, gyerekeket szültek. Ez rendben is volt, mert a testük és a személyiségük fejlődése harmóniában történt. Napjainkban a lányoknál éves kor között történik meg a biológiai érés, a fiúknál pedig ez a folyamat néhány évvel később, nagyjából 18 éves korukig zajlik le. Ekkor kellene házasságot kötniük, de hol tart még a személyiségük? Sehol! A személyiségük fejlődése mitől lassult le? Ettől az agresszív és teljesen abnormális világtól, amikor 20 évet kell tanulnod azért, hogy be tudd kapcsolni a kenyérsütődet... Ma már elvárás, hogy mindenki tanuljon... 13

14 Ki támasztja ezeket az elvárásokat? Te, én, mi, akik sodródunk a fogyasztói társadalommal. Szinte már nem lehet normálisan élni ebben a világban! Hogy a témánál maradjunk: Nézd meg a médiát! Az újságok, a tévé, az internet által már a éves kiskamaszokban is generálják a szexuális vágyat! Természetes vágyuk még nincs, mert a biológiai érettségük nincs még sehol! Ez nagyon nagy baj! A sátán minden lehetséges módon tönkre akarja tenni az embert, és egyre inkább pont a gyerekeink és a fiataljaink a leggyakoribb célpontok, akik még csak most válnak emberré. Annyira védtelenek! Még nincs kritikai érzékük, nincsenek fogódzópontjaik. Tönkreteszik őket, még mielőtt dönteni tudnának. Szinte esélytelenek, annyira meg vannak vezetve, anynyira manipulálva vannak. Mintha beoltanád őket mindenféle vírussal, amikről tudod, hogy majd csak tíz-húsz év múlva fogják kifejteni a hatásukat. Ennél gonoszabb és aljasabb dolgot elképzelni sem tudok! Még az előtt teszi tönkre a fiatalokat, hogy megtudnák, megtapasztalnák, mi az, hogy érték! Anyaként is nehéz ezt megélni. Nekem lányaim vannak. Próbálom őket a helyes úton tartani, de azt is látom, hogy a fiúk azokat a lányokat részesítik előnyben, akik hajlandók a testi kapcsolatra is. A többieknek nincs sok sikerélményük. Sajnos valóban, még a keresztény fiúk nagy része is ezekkel a lányokkal keresi a kapcsolatot, mert az ösztöneiknek ez felel meg. Pedig ha a fiaink e tekintetben is igényesek lennének, bőségesen találnának megfelelő társat. Ebben volna feladata a közösségeinknek: megtartani a fiatalokat, alkalmakat teremteni, hogy párt találhassanak a közösségen belül. Amire fel kellene készíteni a lányokat: Nem kell aggódni és viszszahúzódónak lenni, de tartózkodónak igen. A fiúk tényleg sokszor már néhány hét után jönnek azzal, hogy ha szeretsz, akkor gyerünk... Nem feltétlenül kell kiadni az útját. Nem biztos, hogy azért kéri, mert rossz, hanem mert mindenütt ezt látja. Ekkor kellene bölcsnek lenni. Erre kellene mondani neki: Figyelj, gondoljuk ezt végig, és beszéljük meg! Megértem, mit és miért akarsz, de előbb ismerj meg, és utána döntsd el, akarsz-e egy ilyen lányt, mint én! Ezt mindenképp meg kell próbálni! Sajnos legtöbbször az a reakció, hogy elmennek... 14

15 Tudom, hogy így van, de hadd menjenek! Vannak normális fiúk is, akik annak ellenére, hogy a világ hülyíti őket, képesek felfogni, hogy itt egy nagyobb értékről van szó, és készek áldozatot hozni érte. Egyébként mit kezd egy olyan fiúval, aki erre képtelen? Azt hiszed, két hét múlva nem fogja ugyanúgy otthagyni? A baj az, hogy a lányok kilencven százaléka nem ilyen bölcs, és azonnal megy, a fiúk pedig azt hiszik, hogy ez a normális. Mi mindig elmondjuk nekik, hogy nem a módszertani részeket kell először kipróbálni szeretet nélkül, mert épp a szeretet fogja ezt harmonikussá tenni. A házasságban pedig az érzelmi szeretetnél sokkal többről, az egész személyiség odaajándékozásáról van szó. Ezen az elven kellene a fiatalok életét segítenünk. Bátorítsátok őket, legyenek bölcsek és okosak, mert bár vesztesen is tovább lehet menni, és később a lehetőségekhez képest lehet a dolgokat jól csinálni, de a veszteségeket viszszahozni már nem lehet! A rossz helyre elvetett zsák búzát nem lehet visszaszerezni. Az eszükkel valószínűleg meg is értik, csak az nem mindig elég Nem. Csak az istenkapcsolat segíthet. Ha mind a ketten tudják, miért csinálják, akkor erősíteni fogják egymást ebben. Akkor nem tilalomként veszik, hanem tényleg ajándékként fogadják. A korábbi kérdésedre visszatérve: Csak azt mondhatom, hogy ha két fiatal egymás személyiségét kölcsönösen megismerve köt házasságot úgy, hogy az valódi, áldozatos szeretetre épül, én még nem találkoztam olyan párral, akiknek a testi kapcsolata is ne vált volna nagyon hamar csodálatosan széppé. Azért, mert ez is a szeretetnek egy megnyilvánulása, és ha nem csupán használni akarják a másikat, a testi kapcsolatuk akkor is harmonikussá és boldogítóvá válik, ha ezen a módon nem ismerték egymást előtte. A szeretet fogja harmonizálni. Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit 15

16 2014. advent ÉV VÉGII HÁLAADÁS Mennyei Atyánk! Hálát adunk gondviselésedért és kegyelmedért, mellyel egyházközségünket, családjainkat, valamennyiünket éltettél az elmúlt évben. Újra megtapasztaltuk, hogy nem kiérdemeltük, hanem végtelen szeretetedből kaptunk mindent. Megszólított bennünket az egyetemes Anyaszentegyház. Nagy példaképeket állított elénk: Szent XXIII. Jánost, Szent II János Pált és Boldog VI. Pált. A pápai szinódus, az egyházmegyei zsinat, mind iránymutatás volt egyházközségünk és mindannyiunk számára egyénileg is. A hálaadás és megújulás különleges üzenetét adtad egyházközségünknek: Péter atyát huszonkét év szolgálat után elbúcsúztattuk, és fogadtuk új plébánosunkat, Janó atyát. Köszönjük, hogy ebben az új helyzetben szereteteddel befedted hibáinkat, és folytonosan segítettél bennünket a kölcsönös szeretetben. Hálát adunk fiatal papjainkért, Gyuri és András atyáért és akolitus tisztségre felavatott testvéreinkért is. Köszönjük csoportjaink életét, egyházközségünkben a növekedést, lélekben és számban, az ebben az évben újonnan közénk csatlakozott gyermekeket, felnőtteket. Hálát adunk idős és beteg testvéreinkért, kérünk, hogy segítsd őket szeretetből felajánlott szenvedéseikben! Köszönjük gondviselésed, mellyel a szegények és rászorulók felé tudtunk fordulni. Mennyei Atyánk! Küldesz bennünket, hogy menjünk a világba, és tegyünk tanúságot Krisztusról, Megváltónkról és Üdvözítőnkről, aki közöttünk él. Janó atyával egységben, reménnyel és imával, feltétel nélküli bizalommal indulunk neki az új esztendőnek! Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk Olvasóinknak! A szerkesztők 16

17 OLVASÓLÁMPA advent Naponta megszületik! Istenről és rólam szól a karácsony. Az ajándékok is ezt juttatják eszünkbe. Istenről szól, aki ajándékoz. S rólam, aki megajándékozott vagyok. Isten a Fiában nekünk adta önmagát. Ezzel az ajándékozással, ezzel a születéssel Isten megfordítja a történelem menetét. Szinte hirtelenül és váratlanul beavatkozik az egész emberiség életébe. Mostantól Fia születése az új időszámítás kezdete. És még ennél is többet tesz: nem csak karácsonykor, hanem naponta képes újból és újból megszületni emberek millióinak lelkében. Az én lelkemben is, mert kedves vagyok számára. Mert naponta meg akar ajándékozni a rátalálás örömével. Születése átalakíthat és megváltoztathat. Mindig. Most, karácsony táján, amikor nyitottabb a szív a nemes és igaz befogadására, még inkább. Akkor, ha a csillogó karácsonyi külsővel együtt látom a csillogó karácsonyi belsőt is. Mert a benső is lehet csillogó. Lehet tiszta és ünnepi. Nem szabad engedni, hogy a karácsony csak egy múló hangulat legyen bennünk. Még most, még ma el kell fogadni az isteni ajándékot. Már most, már ma jobban, szebben kell élnünk. Mert mit érne Jézus születésének megünneplése, ha nem tudnánk életünkkel hirdetni a születés valóságát? Azt, hogy a külső csillogás arra való, hogy kifejezze a benső a fényességet. (Részlet Herdics György: A jó hír csodákra képes! című kötetéből.) F.I. 17

18 2014. advent HÍREK, HIRDETÉSEK, ESEMÉNYEK December 28-án, vasárnap az esti szentmisén kerül sor templomunkban a családok megáldására. Teljes családokat várunk, édesapát, édesanyát, gyermeket vagy gyermekeket, hogy Isten áldását kérjük rájuk, családi életükre. Örüljünk együtt gyermekes családjainknak, imádkozzunk értük, hogy a Szent Család mintájára éljenek, és így plébániai nagy családunk igazi alappillérei legyenek. SZILVESZTER Szilveszter napján szokásosan sportdélelőtt lesz, 9 órától pingpong, 12 órától foci a Szent Imre iskolában. Mindenkit várunk! Egyházközségünk a Szent Imre Iskola műemlék épületében búcsúztatja az óévet, december 31-én 20,30 órai kezdettel. Jegyet csak elővételben december 28-ig lehet venni a sekrestyében, a helyszínen nem lesz rá lehetőség. Belépődíj felnőtteknek: 600.-Ft gyerekeknek:.300.-ft Jókedvet, üdítőt, süteményt vagy szendvicset mindenki hozzon magával! Információ: Kissné Bartók Gizinél A shoeshine.hu bemutatja 2014 szilveszterén: Az új korszak éjjele! Kétszintes, igényes és remek helyszínre vittük a legendás, nemzetközi szinten is híres ShoeShine Szilveszteri Partit, mely most Gödöllőn, a Szentháromság Közösségi Házban kerül megrendezésre! Amit kérünk: - Regelj be! Regisztrálni itt tudsz: - Érkezz időben! A hely: 2100 Gödöllő, Szent Imre utca 15. Szentháromság Közösségi Ház Az időpont: december :00 óra! A belépés: december 24. után, vagy a helyszínen regelsz: 1000 HUF a belépő. Ha kérdésed van, vagy szívesen segítenél az előkészületekben, írj a clubnight(kukac)shoeshine.hu címre! A jelentkezéssel nemcsak olcsóbban juthattok belépőjegyeitekhez, de nagyban megkönnyítitek a szervezők munkáját is. Emellett ne feledjétek, hogy a buli időtartama alatt akciós árakon juthattok hozzá minőségi nedűkhöz! 18

19 Ne felejtkezzünk meg idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkről. Kérésükre első péntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Írassuk fel nevüket, címüket a sekrestyében. Gyóntatás a hétköznapi esti szentmisék előtt fél órával, a csütörtök esti szentségimádás alatt, valamint a vasárnap esti szentmisék előtt és alatt. Kérjük a kedves hívektől, hogy időben érkezzenek, ha mise előtt gyónni szeretnének. Vasárnap délelőtt az atyák nem tudnak gyóntatni. A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak csendes szentségimádást. A Szentháromság-templomban minden csütörtökön este 6 órától csendes szentségimádást tartunk. Január 1-jén, újév napján nem lesz első csütörtöki szentségimádás advent Január 4-én, vasárnap nem lesz óvodások számára igeliturgia és a mise utáni játékos együttlét is elmarad. A fiatal házasok vezette következő taizé-i imaalkalom január 18-án, vasárnap lesz az esti mise után. Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért, január Vezérigéje: Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) A gödöllői programot később hirdetjük. Az elsőáldozási készületben segítő következő szülői megbeszélés január 20-án kor lesz a közösségi házban. Cserkészeink szívesen vállalják, hogy a téli hónapokban segítenek idős, beteg testvéreinknek a hóeltakarításban. Az igényeket Wirnhardt Ádámnak kérjük jelezni (tel: ). Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, amelyen megtalálhatók többek között: a vasárnapi hirdetések, az egyházközségi eseményeken készült fényképek, a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás feltételei, csoportjaink bemutatása. A gitáros misék hanganyaga, valamint a dalok kottája elérhető az alábbi linken: https://www.dropbox.com/sh/evygkt yatdqnvv9/9uu6y78w-t Egy újságunk önköltségi ára kb Ft. Ezért kérjük, hogy aki teheti, adománnyal segítse a megjelenését. 19

20 2014. advent EGYHÁZADÓ Év végén mindig figyelmeztetjük a híveket, hogy éves önkéntes adományukat, az egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót fizessék be, hogy le tudjuk zárni a pénztári évet. A plébániák életét, működését szolgáló anyagi fedezet a hívek pénzbeli adományaiból jön össze. Ebből fedezik az épületek közüzemi díjait, tatarozását, az alkalmazottak bérét, a közösségi programokat, stb. Ez az összeg a hívek perselyadományaiból és az egyházi hozzájárulásból (egyházadó) tevődik össze. Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, önálló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott összege a nettó jövedelem 1 %-a. Befizethető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: Római Katolikus Egyházközség CIB Bank Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény rovatban föltüntetni az adószámot és hogy adomány. A személyi jövedelemadó egyház számára felajánlott 1 %-a nem a plébániák működésének fedezésére szolgál. Ez a püspöki konferenciához, illetve az egyházmegyékhez (püspökségek) kerül, belőle közvetlenül nem jut az egyházközségeknek. Országos és egyházmegyei célok megvalósítására fordítják. Nagyobb renoválásokra, beruházásokra egy-egy plébánia kap belőle. Perselyeink Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához. A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelyben, ahogy a felirat is mutatja a szegények, rászorulók részére adjunk feleslegünkből. Kövessük Pál apostol kérését: Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. (2Kor 9,7) A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Ambrus Zoltán köz felől nyílik. Hivatali órák: hétfő, péntek kedd, szerda Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: Hivatalvezető: Máthé László

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek) Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 4. szám Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 Oázis A Magyar Schönstatt Család és Ifjúság lapja 1 Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 2 Örömvadászat Számoljuk

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben