LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám KARÁCSONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük, hogy mit is ünnepelünk karácsonykor. Mi, hívő emberek, talán már túlzottan hozzászoktunk ahhoz az igazsághoz, hogy az Isten emberré lett. A zsolozsma egyik himnusza próbál felrázni minket, amikor így fogalmaz: ki táplál minden madarat, kevéske tejjel jóllakik. Az élő Isten, aki megalkotta az egész világegyetemet, síró pici csecsemőként jött el közénk. Ez olyan felfoghatatlan titok, amit szemlélnünk kell. A karácsonyi időben felidézett szentírási szakaszok, a jól ismert karácsonyi énekek, a költők versei és novellái, mind arra hívnak minket, hogy a szívünkkel is szemléljük ezt a titkot, ne csupán az értelmünkkel. A z elmélkedés címét János evangéliumának 1. fejezetéből kölcsönzöm. Az Anyaszentegyház karácsony ünnepi miséjében olvastatja velünk ezt az evangéliumi szakaszt. Meghív minket a szeretett tanítvány, hogy merüljünk el karácsony valódi üzenetében.

2 D Itt találjuk azt a kijózanító kijelentést, ami megsebez minket, mert szembesít saját emberségünk valóságával, és annak korlátaival. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be (Jn 1,11). És itt ne arra gondoljunk most, hogy József és Mária nem kaptak helyet a szálláson. Engedjük, hogy személyesen megérintsen ez az ige, és mutasson rá életem azon pontjaira, ahol nem fogadom be Jézust. Amikor túl könnyen ítélkezem e vannak olyan pontjai az életemnek, ahol már befogadtam őt. Erről így tanít Szent János apostol. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek (Jn 1,12). Amikor életem minél több területén igent mondok Jézusnak, vagyis megélem a szeretet új parancsát, akkor a világosság növekszik bennem, és ezzel másoknak is utat mutatok, hogy odataláljanak Jézushoz, aki Világosság a Világosságtól. mások felett, vagy amikor Bízzuk a Boldog- csak a hibáit veszem észre a felebarátomnak, akkor elzárom szívemet Jézus elől, és nem engedem be őt az életembeságos Szűzanyára magunkat, hogy Ő taníthasson meg arra, hogyan kell ünnepelnünk és befogadnunk az Örök Igét, Jézus Krisztust. Janó atya KEGYELEMTELJES KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! TARTALOM 1 Akik befogadták 3 Adventünk: Adventi vesperás, koszorúkészítés, vásár, lelkigyakorlatok.. 10 Az ige élete 11 Tanúságtétel 11 Ünnepeink és szentjeink 13 Péter atya válaszol 16 Év végi hálaadás 17 Olvasólámpa 18 Hírek, hirdetések, események: családáldás, szilveszter, 20 egyházadó, hittanok, szolgálat, 23 miserend évközi időben, 24 karácsonyi miserend 2

3 ADVENTÜNK Egyházközségünkben minden adott volt ahhoz, hogy felkészülésünk Krisztus születésére teljes legyen. Csak személyesen rajtunk múlt, nyitott volt-e szívünk, lelkünk azoknak az ajándékoknak (vesperás, közös koszorúkészítés, a roráték prédikációi, utána az agapé, hangversenyek: Haydn: Teremtés, Cavaletta kórus, lelkigyakorlatok és a gyónási lehetőségek) befogadására, amit a Szentlélek készített nekünk. Adventi vesperás A zsolozsma az általánosan elterjedt nézet ellenére nem a papok imája, hanem az egész Egyház közös Isten-dicsérete. A napszakokra elosztott zsoltárok, antifónák és himnuszok megszentelik a tovaszaladó időt, és elővételezik azt az örök dicséretet, amelyet majd a Bárány trónja körül fogunk énekelni a mennyei Jeruzsálemben. Kicsit prózaibban fogalmazva: amikor zsolozsmázunk, belépünk az örökkévalóságba. Az esti dicséret latinosan vesperás a zsolozsma egyik sarokpillére. Különösen igaz ez az első esti dicséretre, mely évezredes hagyomány szerint a legfontosabb ünnepek ill. ünnepi időszakok kezdőnapjának előestéjén hangzik fel, mintegy az ünnep nyitányaként. A hetenként visszatérő vasárnap esetében ez röviden azt jelenti, hogy a vasárnap első esti dicséretét szombaton este, a második esti dicséretet pedig vasárnap este énekeljük. Énekeljük, hiszen a zsolozsma eredetileg teljes egészében énekelt műfaj. Az a vesperás, amelyet advent első szombatjának estéjén imádkoztunk a Szentháromságtemplomban, a zsolozsma gazdag, ünnepélyes formáját mutatta. Az egymás után felhangzó öt antifóna és a hozzájuk kapcsolódó öt zsoltár a Messiásról jövendöl, akinek második, végső eljövetelét mindannyian várjuk. A Római levélből Pál apostol figyelmeztet minket: Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel! (Róm 13,11 12). Ezután következik a válaszos ének, melyben Isten irgalmát hívjuk le magunkra és az egész világra. A zsolozsma közepén foglal helyet a himnusz, mely rövid, tömör, de mégis költői mondatokkal roppant mély gondolatsort szólaltat meg, s egyben választ ad arra a kérdésre is: Mit várunk, mire készülünk adventben? Egyszerre több dologra is, hiszen a liturgia nagyon szereti egészé- 3

4 ben elénk állítani az üdvösségtörténet és Isten titkainak gazdag kapcsolatát. Egyrészt tehát Krisztus földi születésére emlékezünk, amely már végbement egyszer Betlehemben: Időben anya szülte őt; Ember lett, íme, Istenünk. Ám arról is elmélkedünk, hogy a Fiú az Atyától született az idő kezdete előtt. Ez a titok majd az éjféli mise kezdőénekében így szólal meg: Fiam vagy te, én ma szültelek téged (2. zsoltár). Az Atyaisten szavát, a Szentháromság belső párbeszédét veszi ajkára az Egyház! De már advent első napján énekeljük a megtestesülés titkáról: S bár benne két természet él, egyetlen isteni személy. Krisztus második eljövetelére is gondolunk: Hogy midőn újra érkezik, s a földet félelmek verik, részünk ne büntetés legyen, hanem jóságos védelem. S végül természetesen készülünk karácsony évenként visszatérő ünnepére: Születésnapján lelkesen ujjonganak a nemzetek, ily dicsőséges nagy napot illik fogadni tisztesen! A zsoltárokat négyszólamú feldolgozásban énekeltük az énekesek és a nép között váltogatva, majd Szűz Mária hálaéneke után Tomás Luis de Victoria ötszólamú műve, az Alma Redemptoris Mater hangzott fel. Üdvözítőnk Édesanyja, ki a menynyek kapuját nyitva tartod, és tenger csillaga: Tartsd meg az esendőt, kelj föl, ki gondját viseled népednek. Te, ki a természet bámulatára Szent Teremtődet szülted, Szűz azelőtt és utána is; kinek Gábor ajka mondott Ávét, könyörülj a bűnösökön. Szeretnék köszönetet mondani Langer Dórának, Kiss Bernadettnek, Somogyi Dórának és Juniki Ádámnak, valamint kántorunknak, Rólik Imrének, és persze Janó atyának, hogy meg tudtuk valósítani ezt a szép esti dicséretet, mely remélhetőleg minden résztvevőt közelebb vitt az Úrhoz, akinek eljövetelét oly nagyon várjuk. Gyuri atya Az adventi koszorúk Az idén is lehetne együtt készíteni? Kérdezgették már néhány héttel ezelőtt a testvérek. Örömmel jöttek aztán november 29-én, többnyire az egyházközség családjai koszorút készíteni, hogy az itt összeállított mintegy 60 koszorú gyertyáinak fénye ragyogja majd be az adventi estéket, mellette készülhessenek családjaink, szülők és gyerekek imádkozva, énekelve az ünnepre. Adventi vásár Két hétvégén válogathattunk az alagsori teremben azokból az 4

5 ajándékokból, amelyeket egyházközségünk tagjai készítettek. Volt kézműves csoki, könyv, méz, lekvár, savanyúság, asztaldísz, horgolt karácsonyfadísz, sál, szappan. Voltak képeslapok, fából faragott ajándékok. Mintegy tizenöt asztalnál lehetett a kézműves termékekből válogatni. Köszönjük a szervezőknek és árusoknak! Kelj fel, Napunk, fényességed űzze el a sötétséget! Kicsik és nagyok örömmel várták december elsejét, a hajnali szentmiséket. A templomban csak néhány gyertya égett az koszorún és az oltáron szimbolizálva az adventi homályt, amelyet a Messiás fénye tör majd meg. És az együtt reggelizés. Jó volt így kezdeni a várakozás napjait, együtt készülni Urunk érkezésére. A résztvevők szorgalmasan gyűjtögették a csillagokat a kis papír karácsonyfákra, amelyek majd a templomi nagy fát fogják díszíteni. A felnőttek közül többen korábban érkeztek, hogy előkészítsék a reggelit. Ezek az itt elfogyasztott vajas, májkrémes és lekváros kenyerek, a tea, kakaó és kávé valahogy jobban ízlettek, mint az otthoniak vagy az iskolaiak. A csocsózás pedig megmozgatta, felébresztette a gyerekeket. Alkalom nyílt arra is, hogy megbeszéljük egymással az éppen aktuális problémákat, és olyanokkal is beszélgessünk, akiknek máskor csak köszönünk, mert aztán szaladunk tovább. A képviselőtestület adventi lelkigyakorlata Egerben December 4-től 6-ig tartottuk idei lelkigyakorlatunkat, hogy Istenhez és egymáshoz közelebb kerülve ébredjünk rá, mire indít bennünket a Szentlélek egyházközségünkben. A Szent János lelkigyakorlatos házban töltöttük ezt a három napot. Témánk a reménység volt. Fel akartuk fedezni, hogyan akar bennünket a Szentlélek építeni. A személyes istenkapcsolatról, az imáról, annak fontosságáról, meghatározásáról, akadályairól és a reményről beszélgettünk. Tanításában Janó atya többek között a szentatyák enciklikáit, Szent Ágoston, Szent Ignác, Anselm Grün, Barsi Balázs gondolatait, lelkiségét idézte. Mivel tizennyolcan voltunk, nem csoportokban beszélgettünk. A műhelymunka forma, ahogy a kérdéseket feldolgoztuk, segített, hogy mélyebben elgondolkodjunk egy-egy problémán, meghallgassuk és megértsük egymás felvetéseit, hogy jobban megismerjük plébánosunkat és egymást is. Hiszen 5

6 csak így tudjuk Isten országát a továbbiakban is együtt építeni. A feldolgozott témák ismerősek voltak, de új füllel hallgattuk őket, és mélyebben átgondoltuk, mert egy-egy dolgot meg kellett pontosan fogalmazni, hogy készek legyünk válaszolni, ha reménységünk felől kérdeznek bennünket. Hogy legyenek világos, frappáns üzeneteink a világnak. Volt lehetőségünk beszélgetni és elcsendesedni, a szentmiséket együtt ünnepelni, az ima egyik formáját gyakorlatban is megélni. Esténként, vacsora után azt kiegészítendő összegyűltünk, hogy komoly és kevésbé komoly dolgokról beszélgessünk. Erre valamennyien meg voltunk hívva, de csak testületünk férfitagjai vettek részt a Janó atyával való eszmecserében. Ők jobban bírták az éjszakázást. Mi, nők, pedig örültünk, hogy jól érezték magukat, mert az együttlétek egy-egy vidámabb pillanata felhallatszott szobáinkba. Csütörtökön és pénteken este szentségimádásra gyűltünk össze a kápolnában, ahol énekkel vagy csendes imával, illetve a dicsőítést, hálát, kérést kimondva fordultunk Urunkhoz. A záró szentmisén mindannyian röviden összefoglaltuk, mit is viszünk haza magunkkal, mi az, ami segít bennünket egyéni és közösségi istenkapcsolatunk elmélyítésében. Természetesen elhangzottak olyan mondatok, amelyeket a szívemben forgatok azóta is, és amelyek előrevisznek. Ezek közül a legfontosabbak, mert nagyon nekem szóltak: Engedjük, hogy Isten igéje eltaláljon bennünket, és változást hozzon életünkben. Mert mindjárt a lel- 6

7 kigyakorlat elején ez az ige érintett meg, hatolt a lelkembe: Az ajtódban állok és zörgetek.., sikerült a zörgetést meghallanom, és Jézust beengednem, hogy velem legyen és én ővele. Az imádság a remény iskolája, a közösség iskolája. Ezért imádkozni kell tanítani az embereket. Az imagyakorlat pedig nagyon megragadott, odakötött Isten igéjéhez. Az egyházközség képviselőtestületének lelkigyakorlatán a következő gondolatok (mondatok) érintettek meg legjobban: A Szentlélek akar bennünket építeni, ezért nagyon fontos, hogy erősödjünk személyes Istenkapcsolatunkban. Remény = a megdicsőült Krisztus Az igazságot nem megmondanunk kell másoknak, hanem felkínálni, felfedeztetni! Bemegyek az ő ajtaján, és a sajátomon jövök ki. A föltámadt Krisztus a Szentlélekben van jelen közöttünk. Istennel való kapcsolatom fokmérője, hogy hogyan tudom átvinni a mindennapi életembe, emberi kapcsolataimba. Az imádság kegyelem és nem technika! Az Ige azért testesült meg, hogy mi beléphessünk a reménybe. Engedjük, hogy Isten igéje szíven üssön bennünket. Felelősek vagyunk azért, ha a világ nem érti, hogy mi az igazság, reménység. Le kell lepleznünk a hazugságot, a megtévesztés lelkét! A remény és a hit belénk öntött, Istentől kapott, természetfölötti erény. Kegyelem, Isten ajándéka. Erő van benne! HIT: engedelmes válasz az engem megszólító Istennek. REMÉNY: ragaszkodni Isten ígéretéhez. Megtisztít. Segít nemet mondani a hazugságra, a féligazságokra. ÉLETSZENTSÉG: elsajátítani Jézus viselkedésmódját. IMA: cselekvő remény. Isten szava az Ige termékenyíti meg az imát. Szívünkben van egy Isten alakú űr, amit csak Isten tud betölteni. Legmélyebb vágyunk egyezik Isten vágyával meglátni, szemlélni Istent. Isten olyan nagy, hogy nem fér be a fejedbe, de olyan kicsi, hogy belefér a nyitott szívedbe. Ahhoz, hogy fölfedeztessük Jézust az emberekkel, először nekünk kell arcának szemlélőivé válnunk, hogy meglássuk Őt az imában. Csak ezután tudjuk megmondani, mi a lényege a mi reménységünknek. JÉZUS KRISZTUSBA VETETT SZEMÉLYES HIT: a hit által belépünk, a remény hozzá kapcsol, a szeretet egyesülésre vágyik. Anna 7

8 Az egri lelkigyakorlat egy meghatározó felismerése volt számomra, hogy erősítsem meg az Egyház szolgálatára való elköteleződésemet. Kis Szent Teréz imádságából született ének jutott az eszembe elcsendesedéseim közben, mely sokszor mutatott utat számomra, olyankor mikor a helyemet kerestem a világban. Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek. Leghőbb óhajom, hogy Téged szeresselek, hogy Téged szeresselek mindhalálig. Ehhez az elkötelezett élethez pedig lelki táplálékra is szükség van. Vagyis személyes életemben még inkább figyelnem kell Isten Igéjére, hogy bennem életet teremjen, és a Krisztusi szeretetre formáljon. Anita Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. (Mt 5,9) Adventi lelkigyakorlaton a keddi imacsoport Imacsoportunk több hagyományteremtőnek szánt kezdeményezése közül az egyik a közös adventi lelkigyakorlat, melyen Szabó József ferences atya lelki vezetésével második alkalommal vettünk részt. Az idén is a mátraházi Alverna házat választottuk a december 5-7. közötti lelkigyakorlat színhelyéül, ami saját templomával, közösségi terével, felszerelt konyhájával, természetközelségével, tágas kertjével és szálláslehetőségével most is alkalmas helyszínnek bizonyult. A csoport törzsgárdája új résztvevőkkel bővült, örömmel vettük, hogy Bakos Hilda, Fábián Ildi, Négyökrű Laci és Szabó Laci is aktívan vettek részt a lelkigyakorlaton. Többen családostól érkeztek, így a kisgyermekek vidámságot sugárzó zsivaját sem kellett nélkülöznünk. Külön öröm volt, hogy a serdülők bekapcsolódtak a zsolozsmákba, még egy-egy beszélgetés meghallgatásához is akadt néha türelmük. Éjjel a Mikulás érkezése hozta lázba a gyerekeket. Napi szentmise, háromszori közös zsolozsma, rengeteg beszélgetés, éneklés, a közös étkezések előkészítése és lebonyolítása töltötték meg tartalommal a napokat. Kérésünkre olyan témát választottunk, ami reagál a csoport tagjainak élethelyzetére, állapotbeli kötelességeire. Így a 8

9 bevezető előadásban Joe atya a boldogságról, a házaspári kapcsolatról, a szülő-gyermek kapcsolat különböző fázisairól, az idősödő szülőkhöz való viszonyról beszélt. Az egyház tanításait, valamint számos személyes tapasztalatát, hívek tanúságtételeit alapul véve formálta, alakította érzéseinket, gondolatainkat. Sok időt szenteltünk a megosztásnak, hiszen egymás tapasztalatainak figyelmes meghallgatása, átelmélkedése gazdagíthat minket, és közelebb vihet Isten szándékának felismeréséhez. A két nap során szóba került az evangelizáció, a rászorulók gyümölcsöző segítésének lehetőségei. Hogy tiszta lélekkel készülhessünk a Megváltó születésének ünnepére, gyónásra és lelki beszélgetésre is volt lehetőségünk. Az együttlét hangulatát az elfogadás, a békesség, az egymásra figyelés, és a vidámság jellemezte. Ahogy telik az idő, a több mint három éve alakult csoport tagjai egyre többet megismernek egymás életének örömeiből és nehézségeiből, egyre többet tudunk testvéreink gondolkozásáról, érzéseiről. Fontos közösségi kapoccsá, a keresztény életünk megélésének egyik színterévé vált ez a csoport. Nagyvonalú adni vágyás, a közösség önfeláldozó szolgálata járta át a lelkeket, így bőségben és szeretetben élhettük át ezeket a napokat. Annyi volt a megbeszélnivaló, hogy a tervezett kékestetői séta valahogy kiszorult a programból, pedig reggeltől késő estig szinte megszakítás nélkül együtt töltöttük az egész időt. Hálát adunk neked, Istenünk az örömteli együttlétért! Köszönjük József atyának a lelki vezetést, a Berei házaspárnak, hogy megismertetett bennünket József atyával, Miklós Csillának, hogy fáradhatatlanul szervezi a csoport életét, és a csoport minden tagjának, hogy önzetlenül válnak ajándékká a közösség számára. Páll Gabriella Azokról az adventi alkalmakról, amelyeket most nem érintettünk, januári számunkban írunk. 9

10 Akik advent 3. vasárnapján a 9 órai szentmisén vettünk részt, együtt örülhettünk a prédikációnak, amelyet Bógár Zsolt, az Egri Hittudományi Főiskola II. éves hallgatója tartott. A papnevelés egyik eszköze, hogy a másodéves szeminaristák néhány hetet egy plébániát töltenek, ahol ismerkednek a papi élettel, és gyakorolnak is. Homíliájában Zsolt, mivel az öröm vasárnapja volt, az emberi és isteni örömről, a háláról, a keresztény öröm forrásáról beszélt az olvasmányok alapján. Amikor azt mondta, hogy Szent Pál hozzánk is szólhatott volna a tesszaloniki hívekhez írt levelével, kezdhette volna így: Gödöllői Testvéreim, akkor még inkább magunkénak éreztük Isten igéjét. Köszönjük, hogy hozzájárult adventi készületünkhöz! AZ ÉLET IGÉJE AZ IGE ÉLETE Igeélési tapasztalat Cégünk termékeiről egy versenytárs cég hitelrontó piaci híreket terjesztett rendszeresen, mellyel jelentős kárt okozott nekünk. Bár már korábban többször is szóvá tettük ezt nekik, a helyzet nem változott. Legutóbbi ilyen akciójuk után cégvezetésünk már arra gondolt, velem együtt, hogy elég volt, és bíróságra visszük az ügyet. Azonban elgondolkodtatott az akkori életigénk: Nálam van az élet forrása, mondja Jézus. Kezdtem egyre jobban elbizonytalanodni, hogy vajon a bíróság lesz-e a jó megoldás, egyáltalán mennyire jelentheti az élet forrását egy per. Az élet forrása Jézus, aki sokkal inkább arra indított, hogy benne, a szeretetben keressem a forrást, a megoldást. Javasoltam vezető társaimnak, hogy kezdeményezzünk egy utolsó személyes találkozót a konkurens céggel. Nem sok reménnyel, de megtettük. Legnagyobb meglepetésünkre a cég új, fiatal igazgatója jött el a találkozóra, elmondta, hogy teljesen új alapokra kívánja helyezni cége működését, melyben kiemelt helyen szerepel a versenytársakkal való becsületes viszony. Még olyan együttműködési javaslatokat is hozott magával, melyek mindkettőnk szempontjából előnyösek voltak. Örömmel vettük a hozzáállását, és azóta is jó kapcsolatban vagyunk, bár továbbra is mint versenytársak. Bennem pedig újra megerősödött, hogy az ige melletti döntés az élet forrása. És nem egy bírósági per. V/ 10

11 TANÚSÁGTÉTEL A GYÓGYÍTÓ ALKALOMRÓL Férjemmel nagyon vártuk a november 8-át, a gyógyító misét és az azt követő szentségimádást. Tavaly augusztusban (Erdőkertesen) voltunk először ilyen gyógyító alkalmon. A terheinket szimbolizáló kövekbe én nem csak a nehézségeimet, hanem szívem vágyát is belehelyeztem. Ez pedig egy gyermek utáni vágy volt. Odatettem az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus elé. Ezután nem sokkal hallottam egy üzenetet, mely így szólt: Van itt egy nővérünk, aki ezekkel a kövekkel együtt nem csak a terheit hozta ide, hanem a szívét is. Neki üzeni Jézus: ezekből a kövekből is tud Isten fiakat támasztani, ha akar. Éreztem, hogy ez nekem szól. 9 hónap múlva pedig megszületett kislányunk, Mária, akit magunkkal vittünk az idei gyógyító alkalomra, és akivel együtt érinthettem meg Jézus ruháját. Dicsőség mindezért Istennek! Bacsi-Nagy Ágnes ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK december 25. karácsony, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását december 26. SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ Uram, kezedbe ajánlom lelkemet A fiatal Egyház első vértanúja diakónus volt. A diakónusok testületét az apostolok hozták létre, és hivatalos feladat karitatív tevékenység és evangelizáció ellátásával bízták meg. István kitűnt csodálatos beszédeivel, amelyekkel hallgatóit Jézus Krisztus igazságáról kívánta meggyőzni. Ellenségei dühükben a városon kívülre hurcolták, ahol megkövezték. Ő megbocsátott nekik. Halála után a hellenizálódott zsidókeresztények elhagyták Jeruzsálemet. Így lett István vértanúsága a kereszténység terjedésének első magvetése. december 27. SZENT JÁNOS APOSTOL Az élet igéjét hirdetjük nektek János a szeretett tanítvány. Ő az, aki a legtöbbet beszél a szeretetről. Az első találkozás pillanatában megérzi Jézus szeretetét, és ebben élete végéig kitart. Bár a vértanúság nem lesz osztályrésze, mégis a teljesen Istennek adott életet láthatjuk életében. december 28. SZENT CSALÁD Aki tiszteli atyját, hosszú életű lesz Az egész világegyház számára XV. Benedek pápa írta elő ezt az ünnepet 1921-ben. Magát az ünnepet eleinte 11

12 Vízkereszt nyolcadában tartották, majd 1969-ben helyezték az egyházi év még kiemeltebb ünnepének, karácsony ünnepének nyolcadára. A Szent Család ünnepe éppen korunkban vált különösen is aktuálissá. január 1. SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született Ez a nap karácsony nyolcada, Jézus névadása. Mária, Jézus édesanyja, az Isten Fiát szülte, ezért Isten anyja. Őt köszöntjük ezen a napon, és kérjük, segítsen az egész év során, hogy Fiával járhassuk utunkat. II. János Pál pápa írja: Máriát maga az Isten vezette be a megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nemcsak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló - és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik -, hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra. január 6. vízkereszt URUNK MEGJELENÉSE És leborulva hódoltak neki Ezen a napon Urunk megjelenését ünnepeljük. Karácsony Urunk rejtett megjelenésének ünnepe. A betlehemi istálló magányában csak a pásztorok találtak rá. Most mindannyiunk számára megjelenik, az egész nagyvilágnak. Ezt jelenti a bölcsek látogatása. Ahogyan ők megtalálták értelmükkel és hitükkel Jézus Krisztust, úgy mi is megtaláljuk. De vajon eddig meghívtuk-e már igazából lelkünk otthonába Jézust, számítottunk-e rá mindenben vagy csak akkor folyamodtunk hozzá, mikor baj ért bennünket? január 11. URUNK MEGKE- RESZTELKEDÉSE Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedve Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi idő. Keresztelő János megkereszteli Isten egyszülött Fiát a Jordán folyóban ezzel indul Jézus földi küldetése, nyilvános működése, hogy megmutassa Isten szerető jóságát minden ember iránt. január 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT Jön a vőlegény, menjetek ki elébe Szent Margit ( ) szülei fogadalma révén került a domonkos nővérek közé. Felnőtt fejjel maga is felvállalta szülei akaratát, teljes szívvel Istennek ajánlotta önmagát. Imádságával, a békéért való munkálkodásával szolgálta családját és nemzetét. 12

13 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN. (RÓM 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre (folytatás) Mi a tapasztalat? Megőrzik a tisztaságukat a fiatalok? Sajnos csak nagyon kevesen. A keresztény fiataloknak is akiken a templomba járókat értem csak körülbelül a tíz százaléka, akik valóban így készülnek a házasságra, pedig így egészen más lesz a családi életük. Sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb. Akik nem így élik a párkapcsolatukat, azok is érzik, hogy szembe mennek Isten akaratával. Meg is gyónják, és látom, hogy küzdenek ellene. Tényleg nem könnyű, mert többfrontos harcot kell vívniuk: maguk, az ösztöneik ellen, és a világ ellen is, ami azt mondja, hogy hülye vagy, ha e szerint élsz! Ráadásul a szerelemnek van egy meglehetősen vakító hatása, ami sokszor totál sötétséget okoz roló lehúzva. Az is nehezíti a dolgot, hogy mostanában nem sietik el a házasságkötést a fiatalok, a huszonéves fiúkban és lányokban pedig már erősen dolgoznak a hormonok... Ez így van. A baj az, hogy az elmúlt évtizedekben a társadalom és az életforma változása olyan mértékben gyorsult fel, amit lelkileg, szociológiailag az ember képtelen volt követni. Ezelőtt évvel a fiatal lányok amint biológiailag éretté váltak, éves korukban férjhez mentek, gyerekeket szültek. Ez rendben is volt, mert a testük és a személyiségük fejlődése harmóniában történt. Napjainkban a lányoknál éves kor között történik meg a biológiai érés, a fiúknál pedig ez a folyamat néhány évvel később, nagyjából 18 éves korukig zajlik le. Ekkor kellene házasságot kötniük, de hol tart még a személyiségük? Sehol! A személyiségük fejlődése mitől lassult le? Ettől az agresszív és teljesen abnormális világtól, amikor 20 évet kell tanulnod azért, hogy be tudd kapcsolni a kenyérsütődet... Ma már elvárás, hogy mindenki tanuljon... 13

14 Ki támasztja ezeket az elvárásokat? Te, én, mi, akik sodródunk a fogyasztói társadalommal. Szinte már nem lehet normálisan élni ebben a világban! Hogy a témánál maradjunk: Nézd meg a médiát! Az újságok, a tévé, az internet által már a éves kiskamaszokban is generálják a szexuális vágyat! Természetes vágyuk még nincs, mert a biológiai érettségük nincs még sehol! Ez nagyon nagy baj! A sátán minden lehetséges módon tönkre akarja tenni az embert, és egyre inkább pont a gyerekeink és a fiataljaink a leggyakoribb célpontok, akik még csak most válnak emberré. Annyira védtelenek! Még nincs kritikai érzékük, nincsenek fogódzópontjaik. Tönkreteszik őket, még mielőtt dönteni tudnának. Szinte esélytelenek, annyira meg vannak vezetve, anynyira manipulálva vannak. Mintha beoltanád őket mindenféle vírussal, amikről tudod, hogy majd csak tíz-húsz év múlva fogják kifejteni a hatásukat. Ennél gonoszabb és aljasabb dolgot elképzelni sem tudok! Még az előtt teszi tönkre a fiatalokat, hogy megtudnák, megtapasztalnák, mi az, hogy érték! Anyaként is nehéz ezt megélni. Nekem lányaim vannak. Próbálom őket a helyes úton tartani, de azt is látom, hogy a fiúk azokat a lányokat részesítik előnyben, akik hajlandók a testi kapcsolatra is. A többieknek nincs sok sikerélményük. Sajnos valóban, még a keresztény fiúk nagy része is ezekkel a lányokkal keresi a kapcsolatot, mert az ösztöneiknek ez felel meg. Pedig ha a fiaink e tekintetben is igényesek lennének, bőségesen találnának megfelelő társat. Ebben volna feladata a közösségeinknek: megtartani a fiatalokat, alkalmakat teremteni, hogy párt találhassanak a közösségen belül. Amire fel kellene készíteni a lányokat: Nem kell aggódni és viszszahúzódónak lenni, de tartózkodónak igen. A fiúk tényleg sokszor már néhány hét után jönnek azzal, hogy ha szeretsz, akkor gyerünk... Nem feltétlenül kell kiadni az útját. Nem biztos, hogy azért kéri, mert rossz, hanem mert mindenütt ezt látja. Ekkor kellene bölcsnek lenni. Erre kellene mondani neki: Figyelj, gondoljuk ezt végig, és beszéljük meg! Megértem, mit és miért akarsz, de előbb ismerj meg, és utána döntsd el, akarsz-e egy ilyen lányt, mint én! Ezt mindenképp meg kell próbálni! Sajnos legtöbbször az a reakció, hogy elmennek... 14

15 Tudom, hogy így van, de hadd menjenek! Vannak normális fiúk is, akik annak ellenére, hogy a világ hülyíti őket, képesek felfogni, hogy itt egy nagyobb értékről van szó, és készek áldozatot hozni érte. Egyébként mit kezd egy olyan fiúval, aki erre képtelen? Azt hiszed, két hét múlva nem fogja ugyanúgy otthagyni? A baj az, hogy a lányok kilencven százaléka nem ilyen bölcs, és azonnal megy, a fiúk pedig azt hiszik, hogy ez a normális. Mi mindig elmondjuk nekik, hogy nem a módszertani részeket kell először kipróbálni szeretet nélkül, mert épp a szeretet fogja ezt harmonikussá tenni. A házasságban pedig az érzelmi szeretetnél sokkal többről, az egész személyiség odaajándékozásáról van szó. Ezen az elven kellene a fiatalok életét segítenünk. Bátorítsátok őket, legyenek bölcsek és okosak, mert bár vesztesen is tovább lehet menni, és később a lehetőségekhez képest lehet a dolgokat jól csinálni, de a veszteségeket viszszahozni már nem lehet! A rossz helyre elvetett zsák búzát nem lehet visszaszerezni. Az eszükkel valószínűleg meg is értik, csak az nem mindig elég Nem. Csak az istenkapcsolat segíthet. Ha mind a ketten tudják, miért csinálják, akkor erősíteni fogják egymást ebben. Akkor nem tilalomként veszik, hanem tényleg ajándékként fogadják. A korábbi kérdésedre visszatérve: Csak azt mondhatom, hogy ha két fiatal egymás személyiségét kölcsönösen megismerve köt házasságot úgy, hogy az valódi, áldozatos szeretetre épül, én még nem találkoztam olyan párral, akiknek a testi kapcsolata is ne vált volna nagyon hamar csodálatosan széppé. Azért, mert ez is a szeretetnek egy megnyilvánulása, és ha nem csupán használni akarják a másikat, a testi kapcsolatuk akkor is harmonikussá és boldogítóvá válik, ha ezen a módon nem ismerték egymást előtte. A szeretet fogja harmonizálni. Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit 15

16 2014. advent ÉV VÉGII HÁLAADÁS Mennyei Atyánk! Hálát adunk gondviselésedért és kegyelmedért, mellyel egyházközségünket, családjainkat, valamennyiünket éltettél az elmúlt évben. Újra megtapasztaltuk, hogy nem kiérdemeltük, hanem végtelen szeretetedből kaptunk mindent. Megszólított bennünket az egyetemes Anyaszentegyház. Nagy példaképeket állított elénk: Szent XXIII. Jánost, Szent II János Pált és Boldog VI. Pált. A pápai szinódus, az egyházmegyei zsinat, mind iránymutatás volt egyházközségünk és mindannyiunk számára egyénileg is. A hálaadás és megújulás különleges üzenetét adtad egyházközségünknek: Péter atyát huszonkét év szolgálat után elbúcsúztattuk, és fogadtuk új plébánosunkat, Janó atyát. Köszönjük, hogy ebben az új helyzetben szereteteddel befedted hibáinkat, és folytonosan segítettél bennünket a kölcsönös szeretetben. Hálát adunk fiatal papjainkért, Gyuri és András atyáért és akolitus tisztségre felavatott testvéreinkért is. Köszönjük csoportjaink életét, egyházközségünkben a növekedést, lélekben és számban, az ebben az évben újonnan közénk csatlakozott gyermekeket, felnőtteket. Hálát adunk idős és beteg testvéreinkért, kérünk, hogy segítsd őket szeretetből felajánlott szenvedéseikben! Köszönjük gondviselésed, mellyel a szegények és rászorulók felé tudtunk fordulni. Mennyei Atyánk! Küldesz bennünket, hogy menjünk a világba, és tegyünk tanúságot Krisztusról, Megváltónkról és Üdvözítőnkről, aki közöttünk él. Janó atyával egységben, reménnyel és imával, feltétel nélküli bizalommal indulunk neki az új esztendőnek! Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk Olvasóinknak! A szerkesztők 16

17 OLVASÓLÁMPA advent Naponta megszületik! Istenről és rólam szól a karácsony. Az ajándékok is ezt juttatják eszünkbe. Istenről szól, aki ajándékoz. S rólam, aki megajándékozott vagyok. Isten a Fiában nekünk adta önmagát. Ezzel az ajándékozással, ezzel a születéssel Isten megfordítja a történelem menetét. Szinte hirtelenül és váratlanul beavatkozik az egész emberiség életébe. Mostantól Fia születése az új időszámítás kezdete. És még ennél is többet tesz: nem csak karácsonykor, hanem naponta képes újból és újból megszületni emberek millióinak lelkében. Az én lelkemben is, mert kedves vagyok számára. Mert naponta meg akar ajándékozni a rátalálás örömével. Születése átalakíthat és megváltoztathat. Mindig. Most, karácsony táján, amikor nyitottabb a szív a nemes és igaz befogadására, még inkább. Akkor, ha a csillogó karácsonyi külsővel együtt látom a csillogó karácsonyi belsőt is. Mert a benső is lehet csillogó. Lehet tiszta és ünnepi. Nem szabad engedni, hogy a karácsony csak egy múló hangulat legyen bennünk. Még most, még ma el kell fogadni az isteni ajándékot. Már most, már ma jobban, szebben kell élnünk. Mert mit érne Jézus születésének megünneplése, ha nem tudnánk életünkkel hirdetni a születés valóságát? Azt, hogy a külső csillogás arra való, hogy kifejezze a benső a fényességet. (Részlet Herdics György: A jó hír csodákra képes! című kötetéből.) F.I. 17

18 2014. advent HÍREK, HIRDETÉSEK, ESEMÉNYEK December 28-án, vasárnap az esti szentmisén kerül sor templomunkban a családok megáldására. Teljes családokat várunk, édesapát, édesanyát, gyermeket vagy gyermekeket, hogy Isten áldását kérjük rájuk, családi életükre. Örüljünk együtt gyermekes családjainknak, imádkozzunk értük, hogy a Szent Család mintájára éljenek, és így plébániai nagy családunk igazi alappillérei legyenek. SZILVESZTER Szilveszter napján szokásosan sportdélelőtt lesz, 9 órától pingpong, 12 órától foci a Szent Imre iskolában. Mindenkit várunk! Egyházközségünk a Szent Imre Iskola műemlék épületében búcsúztatja az óévet, december 31-én 20,30 órai kezdettel. Jegyet csak elővételben december 28-ig lehet venni a sekrestyében, a helyszínen nem lesz rá lehetőség. Belépődíj felnőtteknek: 600.-Ft gyerekeknek:.300.-ft Jókedvet, üdítőt, süteményt vagy szendvicset mindenki hozzon magával! Információ: Kissné Bartók Gizinél A shoeshine.hu bemutatja 2014 szilveszterén: Az új korszak éjjele! Kétszintes, igényes és remek helyszínre vittük a legendás, nemzetközi szinten is híres ShoeShine Szilveszteri Partit, mely most Gödöllőn, a Szentháromság Közösségi Házban kerül megrendezésre! Amit kérünk: - Regelj be! Regisztrálni itt tudsz: - Érkezz időben! A hely: 2100 Gödöllő, Szent Imre utca 15. Szentháromság Közösségi Ház Az időpont: december :00 óra! A belépés: december 24. után, vagy a helyszínen regelsz: 1000 HUF a belépő. Ha kérdésed van, vagy szívesen segítenél az előkészületekben, írj a clubnight(kukac)shoeshine.hu címre! A jelentkezéssel nemcsak olcsóbban juthattok belépőjegyeitekhez, de nagyban megkönnyítitek a szervezők munkáját is. Emellett ne feledjétek, hogy a buli időtartama alatt akciós árakon juthattok hozzá minőségi nedűkhöz! 18

19 Ne felejtkezzünk meg idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkről. Kérésükre első péntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Írassuk fel nevüket, címüket a sekrestyében. Gyóntatás a hétköznapi esti szentmisék előtt fél órával, a csütörtök esti szentségimádás alatt, valamint a vasárnap esti szentmisék előtt és alatt. Kérjük a kedves hívektől, hogy időben érkezzenek, ha mise előtt gyónni szeretnének. Vasárnap délelőtt az atyák nem tudnak gyóntatni. A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak csendes szentségimádást. A Szentháromság-templomban minden csütörtökön este 6 órától csendes szentségimádást tartunk. Január 1-jén, újév napján nem lesz első csütörtöki szentségimádás advent Január 4-én, vasárnap nem lesz óvodások számára igeliturgia és a mise utáni játékos együttlét is elmarad. A fiatal házasok vezette következő taizé-i imaalkalom január 18-án, vasárnap lesz az esti mise után. Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért, január Vezérigéje: Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) A gödöllői programot később hirdetjük. Az elsőáldozási készületben segítő következő szülői megbeszélés január 20-án kor lesz a közösségi házban. Cserkészeink szívesen vállalják, hogy a téli hónapokban segítenek idős, beteg testvéreinknek a hóeltakarításban. Az igényeket Wirnhardt Ádámnak kérjük jelezni (tel: ). Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, amelyen megtalálhatók többek között: a vasárnapi hirdetések, az egyházközségi eseményeken készült fényképek, a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás feltételei, csoportjaink bemutatása. A gitáros misék hanganyaga, valamint a dalok kottája elérhető az alábbi linken: https://www.dropbox.com/sh/evygkt yatdqnvv9/9uu6y78w-t Egy újságunk önköltségi ára kb Ft. Ezért kérjük, hogy aki teheti, adománnyal segítse a megjelenését. 19

20 2014. advent EGYHÁZADÓ Év végén mindig figyelmeztetjük a híveket, hogy éves önkéntes adományukat, az egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót fizessék be, hogy le tudjuk zárni a pénztári évet. A plébániák életét, működését szolgáló anyagi fedezet a hívek pénzbeli adományaiból jön össze. Ebből fedezik az épületek közüzemi díjait, tatarozását, az alkalmazottak bérét, a közösségi programokat, stb. Ez az összeg a hívek perselyadományaiból és az egyházi hozzájárulásból (egyházadó) tevődik össze. Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, önálló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott összege a nettó jövedelem 1 %-a. Befizethető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: Római Katolikus Egyházközség CIB Bank Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény rovatban föltüntetni az adószámot és hogy adomány. A személyi jövedelemadó egyház számára felajánlott 1 %-a nem a plébániák működésének fedezésére szolgál. Ez a püspöki konferenciához, illetve az egyházmegyékhez (püspökségek) kerül, belőle közvetlenül nem jut az egyházközségeknek. Országos és egyházmegyei célok megvalósítására fordítják. Nagyobb renoválásokra, beruházásokra egy-egy plébánia kap belőle. Perselyeink Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához. A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelyben, ahogy a felirat is mutatja a szegények, rászorulók részére adjunk feleslegünkből. Kövessük Pál apostol kérését: Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. (2Kor 9,7) A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Ambrus Zoltán köz felől nyílik. Hivatali órák: hétfő, péntek kedd, szerda Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: Hivatalvezető: Máthé László

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben