LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám KARÁCSONY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük, hogy mit is ünnepelünk karácsonykor. Mi, hívő emberek, talán már túlzottan hozzászoktunk ahhoz az igazsághoz, hogy az Isten emberré lett. A zsolozsma egyik himnusza próbál felrázni minket, amikor így fogalmaz: ki táplál minden madarat, kevéske tejjel jóllakik. Az élő Isten, aki megalkotta az egész világegyetemet, síró pici csecsemőként jött el közénk. Ez olyan felfoghatatlan titok, amit szemlélnünk kell. A karácsonyi időben felidézett szentírási szakaszok, a jól ismert karácsonyi énekek, a költők versei és novellái, mind arra hívnak minket, hogy a szívünkkel is szemléljük ezt a titkot, ne csupán az értelmünkkel. A z elmélkedés címét János evangéliumának 1. fejezetéből kölcsönzöm. Az Anyaszentegyház karácsony ünnepi miséjében olvastatja velünk ezt az evangéliumi szakaszt. Meghív minket a szeretett tanítvány, hogy merüljünk el karácsony valódi üzenetében.

2 D Itt találjuk azt a kijózanító kijelentést, ami megsebez minket, mert szembesít saját emberségünk valóságával, és annak korlátaival. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be (Jn 1,11). És itt ne arra gondoljunk most, hogy József és Mária nem kaptak helyet a szálláson. Engedjük, hogy személyesen megérintsen ez az ige, és mutasson rá életem azon pontjaira, ahol nem fogadom be Jézust. Amikor túl könnyen ítélkezem e vannak olyan pontjai az életemnek, ahol már befogadtam őt. Erről így tanít Szent János apostol. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek (Jn 1,12). Amikor életem minél több területén igent mondok Jézusnak, vagyis megélem a szeretet új parancsát, akkor a világosság növekszik bennem, és ezzel másoknak is utat mutatok, hogy odataláljanak Jézushoz, aki Világosság a Világosságtól. mások felett, vagy amikor Bízzuk a Boldog- csak a hibáit veszem észre a felebarátomnak, akkor elzárom szívemet Jézus elől, és nem engedem be őt az életembeságos Szűzanyára magunkat, hogy Ő taníthasson meg arra, hogyan kell ünnepelnünk és befogadnunk az Örök Igét, Jézus Krisztust. Janó atya KEGYELEMTELJES KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! TARTALOM 1 Akik befogadták 3 Adventünk: Adventi vesperás, koszorúkészítés, vásár, lelkigyakorlatok.. 10 Az ige élete 11 Tanúságtétel 11 Ünnepeink és szentjeink 13 Péter atya válaszol 16 Év végi hálaadás 17 Olvasólámpa 18 Hírek, hirdetések, események: családáldás, szilveszter, 20 egyházadó, hittanok, szolgálat, 23 miserend évközi időben, 24 karácsonyi miserend 2

3 ADVENTÜNK Egyházközségünkben minden adott volt ahhoz, hogy felkészülésünk Krisztus születésére teljes legyen. Csak személyesen rajtunk múlt, nyitott volt-e szívünk, lelkünk azoknak az ajándékoknak (vesperás, közös koszorúkészítés, a roráték prédikációi, utána az agapé, hangversenyek: Haydn: Teremtés, Cavaletta kórus, lelkigyakorlatok és a gyónási lehetőségek) befogadására, amit a Szentlélek készített nekünk. Adventi vesperás A zsolozsma az általánosan elterjedt nézet ellenére nem a papok imája, hanem az egész Egyház közös Isten-dicsérete. A napszakokra elosztott zsoltárok, antifónák és himnuszok megszentelik a tovaszaladó időt, és elővételezik azt az örök dicséretet, amelyet majd a Bárány trónja körül fogunk énekelni a mennyei Jeruzsálemben. Kicsit prózaibban fogalmazva: amikor zsolozsmázunk, belépünk az örökkévalóságba. Az esti dicséret latinosan vesperás a zsolozsma egyik sarokpillére. Különösen igaz ez az első esti dicséretre, mely évezredes hagyomány szerint a legfontosabb ünnepek ill. ünnepi időszakok kezdőnapjának előestéjén hangzik fel, mintegy az ünnep nyitányaként. A hetenként visszatérő vasárnap esetében ez röviden azt jelenti, hogy a vasárnap első esti dicséretét szombaton este, a második esti dicséretet pedig vasárnap este énekeljük. Énekeljük, hiszen a zsolozsma eredetileg teljes egészében énekelt műfaj. Az a vesperás, amelyet advent első szombatjának estéjén imádkoztunk a Szentháromságtemplomban, a zsolozsma gazdag, ünnepélyes formáját mutatta. Az egymás után felhangzó öt antifóna és a hozzájuk kapcsolódó öt zsoltár a Messiásról jövendöl, akinek második, végső eljövetelét mindannyian várjuk. A Római levélből Pál apostol figyelmeztet minket: Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel! (Róm 13,11 12). Ezután következik a válaszos ének, melyben Isten irgalmát hívjuk le magunkra és az egész világra. A zsolozsma közepén foglal helyet a himnusz, mely rövid, tömör, de mégis költői mondatokkal roppant mély gondolatsort szólaltat meg, s egyben választ ad arra a kérdésre is: Mit várunk, mire készülünk adventben? Egyszerre több dologra is, hiszen a liturgia nagyon szereti egészé- 3

4 ben elénk állítani az üdvösségtörténet és Isten titkainak gazdag kapcsolatát. Egyrészt tehát Krisztus földi születésére emlékezünk, amely már végbement egyszer Betlehemben: Időben anya szülte őt; Ember lett, íme, Istenünk. Ám arról is elmélkedünk, hogy a Fiú az Atyától született az idő kezdete előtt. Ez a titok majd az éjféli mise kezdőénekében így szólal meg: Fiam vagy te, én ma szültelek téged (2. zsoltár). Az Atyaisten szavát, a Szentháromság belső párbeszédét veszi ajkára az Egyház! De már advent első napján énekeljük a megtestesülés titkáról: S bár benne két természet él, egyetlen isteni személy. Krisztus második eljövetelére is gondolunk: Hogy midőn újra érkezik, s a földet félelmek verik, részünk ne büntetés legyen, hanem jóságos védelem. S végül természetesen készülünk karácsony évenként visszatérő ünnepére: Születésnapján lelkesen ujjonganak a nemzetek, ily dicsőséges nagy napot illik fogadni tisztesen! A zsoltárokat négyszólamú feldolgozásban énekeltük az énekesek és a nép között váltogatva, majd Szűz Mária hálaéneke után Tomás Luis de Victoria ötszólamú műve, az Alma Redemptoris Mater hangzott fel. Üdvözítőnk Édesanyja, ki a menynyek kapuját nyitva tartod, és tenger csillaga: Tartsd meg az esendőt, kelj föl, ki gondját viseled népednek. Te, ki a természet bámulatára Szent Teremtődet szülted, Szűz azelőtt és utána is; kinek Gábor ajka mondott Ávét, könyörülj a bűnösökön. Szeretnék köszönetet mondani Langer Dórának, Kiss Bernadettnek, Somogyi Dórának és Juniki Ádámnak, valamint kántorunknak, Rólik Imrének, és persze Janó atyának, hogy meg tudtuk valósítani ezt a szép esti dicséretet, mely remélhetőleg minden résztvevőt közelebb vitt az Úrhoz, akinek eljövetelét oly nagyon várjuk. Gyuri atya Az adventi koszorúk Az idén is lehetne együtt készíteni? Kérdezgették már néhány héttel ezelőtt a testvérek. Örömmel jöttek aztán november 29-én, többnyire az egyházközség családjai koszorút készíteni, hogy az itt összeállított mintegy 60 koszorú gyertyáinak fénye ragyogja majd be az adventi estéket, mellette készülhessenek családjaink, szülők és gyerekek imádkozva, énekelve az ünnepre. Adventi vásár Két hétvégén válogathattunk az alagsori teremben azokból az 4

5 ajándékokból, amelyeket egyházközségünk tagjai készítettek. Volt kézműves csoki, könyv, méz, lekvár, savanyúság, asztaldísz, horgolt karácsonyfadísz, sál, szappan. Voltak képeslapok, fából faragott ajándékok. Mintegy tizenöt asztalnál lehetett a kézműves termékekből válogatni. Köszönjük a szervezőknek és árusoknak! Kelj fel, Napunk, fényességed űzze el a sötétséget! Kicsik és nagyok örömmel várták december elsejét, a hajnali szentmiséket. A templomban csak néhány gyertya égett az koszorún és az oltáron szimbolizálva az adventi homályt, amelyet a Messiás fénye tör majd meg. És az együtt reggelizés. Jó volt így kezdeni a várakozás napjait, együtt készülni Urunk érkezésére. A résztvevők szorgalmasan gyűjtögették a csillagokat a kis papír karácsonyfákra, amelyek majd a templomi nagy fát fogják díszíteni. A felnőttek közül többen korábban érkeztek, hogy előkészítsék a reggelit. Ezek az itt elfogyasztott vajas, májkrémes és lekváros kenyerek, a tea, kakaó és kávé valahogy jobban ízlettek, mint az otthoniak vagy az iskolaiak. A csocsózás pedig megmozgatta, felébresztette a gyerekeket. Alkalom nyílt arra is, hogy megbeszéljük egymással az éppen aktuális problémákat, és olyanokkal is beszélgessünk, akiknek máskor csak köszönünk, mert aztán szaladunk tovább. A képviselőtestület adventi lelkigyakorlata Egerben December 4-től 6-ig tartottuk idei lelkigyakorlatunkat, hogy Istenhez és egymáshoz közelebb kerülve ébredjünk rá, mire indít bennünket a Szentlélek egyházközségünkben. A Szent János lelkigyakorlatos házban töltöttük ezt a három napot. Témánk a reménység volt. Fel akartuk fedezni, hogyan akar bennünket a Szentlélek építeni. A személyes istenkapcsolatról, az imáról, annak fontosságáról, meghatározásáról, akadályairól és a reményről beszélgettünk. Tanításában Janó atya többek között a szentatyák enciklikáit, Szent Ágoston, Szent Ignác, Anselm Grün, Barsi Balázs gondolatait, lelkiségét idézte. Mivel tizennyolcan voltunk, nem csoportokban beszélgettünk. A műhelymunka forma, ahogy a kérdéseket feldolgoztuk, segített, hogy mélyebben elgondolkodjunk egy-egy problémán, meghallgassuk és megértsük egymás felvetéseit, hogy jobban megismerjük plébánosunkat és egymást is. Hiszen 5

6 csak így tudjuk Isten országát a továbbiakban is együtt építeni. A feldolgozott témák ismerősek voltak, de új füllel hallgattuk őket, és mélyebben átgondoltuk, mert egy-egy dolgot meg kellett pontosan fogalmazni, hogy készek legyünk válaszolni, ha reménységünk felől kérdeznek bennünket. Hogy legyenek világos, frappáns üzeneteink a világnak. Volt lehetőségünk beszélgetni és elcsendesedni, a szentmiséket együtt ünnepelni, az ima egyik formáját gyakorlatban is megélni. Esténként, vacsora után azt kiegészítendő összegyűltünk, hogy komoly és kevésbé komoly dolgokról beszélgessünk. Erre valamennyien meg voltunk hívva, de csak testületünk férfitagjai vettek részt a Janó atyával való eszmecserében. Ők jobban bírták az éjszakázást. Mi, nők, pedig örültünk, hogy jól érezték magukat, mert az együttlétek egy-egy vidámabb pillanata felhallatszott szobáinkba. Csütörtökön és pénteken este szentségimádásra gyűltünk össze a kápolnában, ahol énekkel vagy csendes imával, illetve a dicsőítést, hálát, kérést kimondva fordultunk Urunkhoz. A záró szentmisén mindannyian röviden összefoglaltuk, mit is viszünk haza magunkkal, mi az, ami segít bennünket egyéni és közösségi istenkapcsolatunk elmélyítésében. Természetesen elhangzottak olyan mondatok, amelyeket a szívemben forgatok azóta is, és amelyek előrevisznek. Ezek közül a legfontosabbak, mert nagyon nekem szóltak: Engedjük, hogy Isten igéje eltaláljon bennünket, és változást hozzon életünkben. Mert mindjárt a lel- 6

7 kigyakorlat elején ez az ige érintett meg, hatolt a lelkembe: Az ajtódban állok és zörgetek.., sikerült a zörgetést meghallanom, és Jézust beengednem, hogy velem legyen és én ővele. Az imádság a remény iskolája, a közösség iskolája. Ezért imádkozni kell tanítani az embereket. Az imagyakorlat pedig nagyon megragadott, odakötött Isten igéjéhez. Az egyházközség képviselőtestületének lelkigyakorlatán a következő gondolatok (mondatok) érintettek meg legjobban: A Szentlélek akar bennünket építeni, ezért nagyon fontos, hogy erősödjünk személyes Istenkapcsolatunkban. Remény = a megdicsőült Krisztus Az igazságot nem megmondanunk kell másoknak, hanem felkínálni, felfedeztetni! Bemegyek az ő ajtaján, és a sajátomon jövök ki. A föltámadt Krisztus a Szentlélekben van jelen közöttünk. Istennel való kapcsolatom fokmérője, hogy hogyan tudom átvinni a mindennapi életembe, emberi kapcsolataimba. Az imádság kegyelem és nem technika! Az Ige azért testesült meg, hogy mi beléphessünk a reménybe. Engedjük, hogy Isten igéje szíven üssön bennünket. Felelősek vagyunk azért, ha a világ nem érti, hogy mi az igazság, reménység. Le kell lepleznünk a hazugságot, a megtévesztés lelkét! A remény és a hit belénk öntött, Istentől kapott, természetfölötti erény. Kegyelem, Isten ajándéka. Erő van benne! HIT: engedelmes válasz az engem megszólító Istennek. REMÉNY: ragaszkodni Isten ígéretéhez. Megtisztít. Segít nemet mondani a hazugságra, a féligazságokra. ÉLETSZENTSÉG: elsajátítani Jézus viselkedésmódját. IMA: cselekvő remény. Isten szava az Ige termékenyíti meg az imát. Szívünkben van egy Isten alakú űr, amit csak Isten tud betölteni. Legmélyebb vágyunk egyezik Isten vágyával meglátni, szemlélni Istent. Isten olyan nagy, hogy nem fér be a fejedbe, de olyan kicsi, hogy belefér a nyitott szívedbe. Ahhoz, hogy fölfedeztessük Jézust az emberekkel, először nekünk kell arcának szemlélőivé válnunk, hogy meglássuk Őt az imában. Csak ezután tudjuk megmondani, mi a lényege a mi reménységünknek. JÉZUS KRISZTUSBA VETETT SZEMÉLYES HIT: a hit által belépünk, a remény hozzá kapcsol, a szeretet egyesülésre vágyik. Anna 7

8 Az egri lelkigyakorlat egy meghatározó felismerése volt számomra, hogy erősítsem meg az Egyház szolgálatára való elköteleződésemet. Kis Szent Teréz imádságából született ének jutott az eszembe elcsendesedéseim közben, mely sokszor mutatott utat számomra, olyankor mikor a helyemet kerestem a világban. Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek. Leghőbb óhajom, hogy Téged szeresselek, hogy Téged szeresselek mindhalálig. Ehhez az elkötelezett élethez pedig lelki táplálékra is szükség van. Vagyis személyes életemben még inkább figyelnem kell Isten Igéjére, hogy bennem életet teremjen, és a Krisztusi szeretetre formáljon. Anita Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. (Mt 5,9) Adventi lelkigyakorlaton a keddi imacsoport Imacsoportunk több hagyományteremtőnek szánt kezdeményezése közül az egyik a közös adventi lelkigyakorlat, melyen Szabó József ferences atya lelki vezetésével második alkalommal vettünk részt. Az idén is a mátraházi Alverna házat választottuk a december 5-7. közötti lelkigyakorlat színhelyéül, ami saját templomával, közösségi terével, felszerelt konyhájával, természetközelségével, tágas kertjével és szálláslehetőségével most is alkalmas helyszínnek bizonyult. A csoport törzsgárdája új résztvevőkkel bővült, örömmel vettük, hogy Bakos Hilda, Fábián Ildi, Négyökrű Laci és Szabó Laci is aktívan vettek részt a lelkigyakorlaton. Többen családostól érkeztek, így a kisgyermekek vidámságot sugárzó zsivaját sem kellett nélkülöznünk. Külön öröm volt, hogy a serdülők bekapcsolódtak a zsolozsmákba, még egy-egy beszélgetés meghallgatásához is akadt néha türelmük. Éjjel a Mikulás érkezése hozta lázba a gyerekeket. Napi szentmise, háromszori közös zsolozsma, rengeteg beszélgetés, éneklés, a közös étkezések előkészítése és lebonyolítása töltötték meg tartalommal a napokat. Kérésünkre olyan témát választottunk, ami reagál a csoport tagjainak élethelyzetére, állapotbeli kötelességeire. Így a 8

9 bevezető előadásban Joe atya a boldogságról, a házaspári kapcsolatról, a szülő-gyermek kapcsolat különböző fázisairól, az idősödő szülőkhöz való viszonyról beszélt. Az egyház tanításait, valamint számos személyes tapasztalatát, hívek tanúságtételeit alapul véve formálta, alakította érzéseinket, gondolatainkat. Sok időt szenteltünk a megosztásnak, hiszen egymás tapasztalatainak figyelmes meghallgatása, átelmélkedése gazdagíthat minket, és közelebb vihet Isten szándékának felismeréséhez. A két nap során szóba került az evangelizáció, a rászorulók gyümölcsöző segítésének lehetőségei. Hogy tiszta lélekkel készülhessünk a Megváltó születésének ünnepére, gyónásra és lelki beszélgetésre is volt lehetőségünk. Az együttlét hangulatát az elfogadás, a békesség, az egymásra figyelés, és a vidámság jellemezte. Ahogy telik az idő, a több mint három éve alakult csoport tagjai egyre többet megismernek egymás életének örömeiből és nehézségeiből, egyre többet tudunk testvéreink gondolkozásáról, érzéseiről. Fontos közösségi kapoccsá, a keresztény életünk megélésének egyik színterévé vált ez a csoport. Nagyvonalú adni vágyás, a közösség önfeláldozó szolgálata járta át a lelkeket, így bőségben és szeretetben élhettük át ezeket a napokat. Annyi volt a megbeszélnivaló, hogy a tervezett kékestetői séta valahogy kiszorult a programból, pedig reggeltől késő estig szinte megszakítás nélkül együtt töltöttük az egész időt. Hálát adunk neked, Istenünk az örömteli együttlétért! Köszönjük József atyának a lelki vezetést, a Berei házaspárnak, hogy megismertetett bennünket József atyával, Miklós Csillának, hogy fáradhatatlanul szervezi a csoport életét, és a csoport minden tagjának, hogy önzetlenül válnak ajándékká a közösség számára. Páll Gabriella Azokról az adventi alkalmakról, amelyeket most nem érintettünk, januári számunkban írunk. 9

10 Akik advent 3. vasárnapján a 9 órai szentmisén vettünk részt, együtt örülhettünk a prédikációnak, amelyet Bógár Zsolt, az Egri Hittudományi Főiskola II. éves hallgatója tartott. A papnevelés egyik eszköze, hogy a másodéves szeminaristák néhány hetet egy plébániát töltenek, ahol ismerkednek a papi élettel, és gyakorolnak is. Homíliájában Zsolt, mivel az öröm vasárnapja volt, az emberi és isteni örömről, a háláról, a keresztény öröm forrásáról beszélt az olvasmányok alapján. Amikor azt mondta, hogy Szent Pál hozzánk is szólhatott volna a tesszaloniki hívekhez írt levelével, kezdhette volna így: Gödöllői Testvéreim, akkor még inkább magunkénak éreztük Isten igéjét. Köszönjük, hogy hozzájárult adventi készületünkhöz! AZ ÉLET IGÉJE AZ IGE ÉLETE Igeélési tapasztalat Cégünk termékeiről egy versenytárs cég hitelrontó piaci híreket terjesztett rendszeresen, mellyel jelentős kárt okozott nekünk. Bár már korábban többször is szóvá tettük ezt nekik, a helyzet nem változott. Legutóbbi ilyen akciójuk után cégvezetésünk már arra gondolt, velem együtt, hogy elég volt, és bíróságra visszük az ügyet. Azonban elgondolkodtatott az akkori életigénk: Nálam van az élet forrása, mondja Jézus. Kezdtem egyre jobban elbizonytalanodni, hogy vajon a bíróság lesz-e a jó megoldás, egyáltalán mennyire jelentheti az élet forrását egy per. Az élet forrása Jézus, aki sokkal inkább arra indított, hogy benne, a szeretetben keressem a forrást, a megoldást. Javasoltam vezető társaimnak, hogy kezdeményezzünk egy utolsó személyes találkozót a konkurens céggel. Nem sok reménnyel, de megtettük. Legnagyobb meglepetésünkre a cég új, fiatal igazgatója jött el a találkozóra, elmondta, hogy teljesen új alapokra kívánja helyezni cége működését, melyben kiemelt helyen szerepel a versenytársakkal való becsületes viszony. Még olyan együttműködési javaslatokat is hozott magával, melyek mindkettőnk szempontjából előnyösek voltak. Örömmel vettük a hozzáállását, és azóta is jó kapcsolatban vagyunk, bár továbbra is mint versenytársak. Bennem pedig újra megerősödött, hogy az ige melletti döntés az élet forrása. És nem egy bírósági per. V/ 10

11 TANÚSÁGTÉTEL A GYÓGYÍTÓ ALKALOMRÓL Férjemmel nagyon vártuk a november 8-át, a gyógyító misét és az azt követő szentségimádást. Tavaly augusztusban (Erdőkertesen) voltunk először ilyen gyógyító alkalmon. A terheinket szimbolizáló kövekbe én nem csak a nehézségeimet, hanem szívem vágyát is belehelyeztem. Ez pedig egy gyermek utáni vágy volt. Odatettem az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus elé. Ezután nem sokkal hallottam egy üzenetet, mely így szólt: Van itt egy nővérünk, aki ezekkel a kövekkel együtt nem csak a terheit hozta ide, hanem a szívét is. Neki üzeni Jézus: ezekből a kövekből is tud Isten fiakat támasztani, ha akar. Éreztem, hogy ez nekem szól. 9 hónap múlva pedig megszületett kislányunk, Mária, akit magunkkal vittünk az idei gyógyító alkalomra, és akivel együtt érinthettem meg Jézus ruháját. Dicsőség mindezért Istennek! Bacsi-Nagy Ágnes ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK december 25. karácsony, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását december 26. SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ Uram, kezedbe ajánlom lelkemet A fiatal Egyház első vértanúja diakónus volt. A diakónusok testületét az apostolok hozták létre, és hivatalos feladat karitatív tevékenység és evangelizáció ellátásával bízták meg. István kitűnt csodálatos beszédeivel, amelyekkel hallgatóit Jézus Krisztus igazságáról kívánta meggyőzni. Ellenségei dühükben a városon kívülre hurcolták, ahol megkövezték. Ő megbocsátott nekik. Halála után a hellenizálódott zsidókeresztények elhagyták Jeruzsálemet. Így lett István vértanúsága a kereszténység terjedésének első magvetése. december 27. SZENT JÁNOS APOSTOL Az élet igéjét hirdetjük nektek János a szeretett tanítvány. Ő az, aki a legtöbbet beszél a szeretetről. Az első találkozás pillanatában megérzi Jézus szeretetét, és ebben élete végéig kitart. Bár a vértanúság nem lesz osztályrésze, mégis a teljesen Istennek adott életet láthatjuk életében. december 28. SZENT CSALÁD Aki tiszteli atyját, hosszú életű lesz Az egész világegyház számára XV. Benedek pápa írta elő ezt az ünnepet 1921-ben. Magát az ünnepet eleinte 11

12 Vízkereszt nyolcadában tartották, majd 1969-ben helyezték az egyházi év még kiemeltebb ünnepének, karácsony ünnepének nyolcadára. A Szent Család ünnepe éppen korunkban vált különösen is aktuálissá. január 1. SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született Ez a nap karácsony nyolcada, Jézus névadása. Mária, Jézus édesanyja, az Isten Fiát szülte, ezért Isten anyja. Őt köszöntjük ezen a napon, és kérjük, segítsen az egész év során, hogy Fiával járhassuk utunkat. II. János Pál pápa írja: Máriát maga az Isten vezette be a megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nemcsak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló - és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik -, hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra. január 6. vízkereszt URUNK MEGJELENÉSE És leborulva hódoltak neki Ezen a napon Urunk megjelenését ünnepeljük. Karácsony Urunk rejtett megjelenésének ünnepe. A betlehemi istálló magányában csak a pásztorok találtak rá. Most mindannyiunk számára megjelenik, az egész nagyvilágnak. Ezt jelenti a bölcsek látogatása. Ahogyan ők megtalálták értelmükkel és hitükkel Jézus Krisztust, úgy mi is megtaláljuk. De vajon eddig meghívtuk-e már igazából lelkünk otthonába Jézust, számítottunk-e rá mindenben vagy csak akkor folyamodtunk hozzá, mikor baj ért bennünket? január 11. URUNK MEGKE- RESZTELKEDÉSE Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedve Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi idő. Keresztelő János megkereszteli Isten egyszülött Fiát a Jordán folyóban ezzel indul Jézus földi küldetése, nyilvános működése, hogy megmutassa Isten szerető jóságát minden ember iránt. január 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT Jön a vőlegény, menjetek ki elébe Szent Margit ( ) szülei fogadalma révén került a domonkos nővérek közé. Felnőtt fejjel maga is felvállalta szülei akaratát, teljes szívvel Istennek ajánlotta önmagát. Imádságával, a békéért való munkálkodásával szolgálta családját és nemzetét. 12

13 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN. (RÓM 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre (folytatás) Mi a tapasztalat? Megőrzik a tisztaságukat a fiatalok? Sajnos csak nagyon kevesen. A keresztény fiataloknak is akiken a templomba járókat értem csak körülbelül a tíz százaléka, akik valóban így készülnek a házasságra, pedig így egészen más lesz a családi életük. Sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb. Akik nem így élik a párkapcsolatukat, azok is érzik, hogy szembe mennek Isten akaratával. Meg is gyónják, és látom, hogy küzdenek ellene. Tényleg nem könnyű, mert többfrontos harcot kell vívniuk: maguk, az ösztöneik ellen, és a világ ellen is, ami azt mondja, hogy hülye vagy, ha e szerint élsz! Ráadásul a szerelemnek van egy meglehetősen vakító hatása, ami sokszor totál sötétséget okoz roló lehúzva. Az is nehezíti a dolgot, hogy mostanában nem sietik el a házasságkötést a fiatalok, a huszonéves fiúkban és lányokban pedig már erősen dolgoznak a hormonok... Ez így van. A baj az, hogy az elmúlt évtizedekben a társadalom és az életforma változása olyan mértékben gyorsult fel, amit lelkileg, szociológiailag az ember képtelen volt követni. Ezelőtt évvel a fiatal lányok amint biológiailag éretté váltak, éves korukban férjhez mentek, gyerekeket szültek. Ez rendben is volt, mert a testük és a személyiségük fejlődése harmóniában történt. Napjainkban a lányoknál éves kor között történik meg a biológiai érés, a fiúknál pedig ez a folyamat néhány évvel később, nagyjából 18 éves korukig zajlik le. Ekkor kellene házasságot kötniük, de hol tart még a személyiségük? Sehol! A személyiségük fejlődése mitől lassult le? Ettől az agresszív és teljesen abnormális világtól, amikor 20 évet kell tanulnod azért, hogy be tudd kapcsolni a kenyérsütődet... Ma már elvárás, hogy mindenki tanuljon... 13

14 Ki támasztja ezeket az elvárásokat? Te, én, mi, akik sodródunk a fogyasztói társadalommal. Szinte már nem lehet normálisan élni ebben a világban! Hogy a témánál maradjunk: Nézd meg a médiát! Az újságok, a tévé, az internet által már a éves kiskamaszokban is generálják a szexuális vágyat! Természetes vágyuk még nincs, mert a biológiai érettségük nincs még sehol! Ez nagyon nagy baj! A sátán minden lehetséges módon tönkre akarja tenni az embert, és egyre inkább pont a gyerekeink és a fiataljaink a leggyakoribb célpontok, akik még csak most válnak emberré. Annyira védtelenek! Még nincs kritikai érzékük, nincsenek fogódzópontjaik. Tönkreteszik őket, még mielőtt dönteni tudnának. Szinte esélytelenek, annyira meg vannak vezetve, anynyira manipulálva vannak. Mintha beoltanád őket mindenféle vírussal, amikről tudod, hogy majd csak tíz-húsz év múlva fogják kifejteni a hatásukat. Ennél gonoszabb és aljasabb dolgot elképzelni sem tudok! Még az előtt teszi tönkre a fiatalokat, hogy megtudnák, megtapasztalnák, mi az, hogy érték! Anyaként is nehéz ezt megélni. Nekem lányaim vannak. Próbálom őket a helyes úton tartani, de azt is látom, hogy a fiúk azokat a lányokat részesítik előnyben, akik hajlandók a testi kapcsolatra is. A többieknek nincs sok sikerélményük. Sajnos valóban, még a keresztény fiúk nagy része is ezekkel a lányokkal keresi a kapcsolatot, mert az ösztöneiknek ez felel meg. Pedig ha a fiaink e tekintetben is igényesek lennének, bőségesen találnának megfelelő társat. Ebben volna feladata a közösségeinknek: megtartani a fiatalokat, alkalmakat teremteni, hogy párt találhassanak a közösségen belül. Amire fel kellene készíteni a lányokat: Nem kell aggódni és viszszahúzódónak lenni, de tartózkodónak igen. A fiúk tényleg sokszor már néhány hét után jönnek azzal, hogy ha szeretsz, akkor gyerünk... Nem feltétlenül kell kiadni az útját. Nem biztos, hogy azért kéri, mert rossz, hanem mert mindenütt ezt látja. Ekkor kellene bölcsnek lenni. Erre kellene mondani neki: Figyelj, gondoljuk ezt végig, és beszéljük meg! Megértem, mit és miért akarsz, de előbb ismerj meg, és utána döntsd el, akarsz-e egy ilyen lányt, mint én! Ezt mindenképp meg kell próbálni! Sajnos legtöbbször az a reakció, hogy elmennek... 14

15 Tudom, hogy így van, de hadd menjenek! Vannak normális fiúk is, akik annak ellenére, hogy a világ hülyíti őket, képesek felfogni, hogy itt egy nagyobb értékről van szó, és készek áldozatot hozni érte. Egyébként mit kezd egy olyan fiúval, aki erre képtelen? Azt hiszed, két hét múlva nem fogja ugyanúgy otthagyni? A baj az, hogy a lányok kilencven százaléka nem ilyen bölcs, és azonnal megy, a fiúk pedig azt hiszik, hogy ez a normális. Mi mindig elmondjuk nekik, hogy nem a módszertani részeket kell először kipróbálni szeretet nélkül, mert épp a szeretet fogja ezt harmonikussá tenni. A házasságban pedig az érzelmi szeretetnél sokkal többről, az egész személyiség odaajándékozásáról van szó. Ezen az elven kellene a fiatalok életét segítenünk. Bátorítsátok őket, legyenek bölcsek és okosak, mert bár vesztesen is tovább lehet menni, és később a lehetőségekhez képest lehet a dolgokat jól csinálni, de a veszteségeket viszszahozni már nem lehet! A rossz helyre elvetett zsák búzát nem lehet visszaszerezni. Az eszükkel valószínűleg meg is értik, csak az nem mindig elég Nem. Csak az istenkapcsolat segíthet. Ha mind a ketten tudják, miért csinálják, akkor erősíteni fogják egymást ebben. Akkor nem tilalomként veszik, hanem tényleg ajándékként fogadják. A korábbi kérdésedre visszatérve: Csak azt mondhatom, hogy ha két fiatal egymás személyiségét kölcsönösen megismerve köt házasságot úgy, hogy az valódi, áldozatos szeretetre épül, én még nem találkoztam olyan párral, akiknek a testi kapcsolata is ne vált volna nagyon hamar csodálatosan széppé. Azért, mert ez is a szeretetnek egy megnyilvánulása, és ha nem csupán használni akarják a másikat, a testi kapcsolatuk akkor is harmonikussá és boldogítóvá válik, ha ezen a módon nem ismerték egymást előtte. A szeretet fogja harmonizálni. Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit 15

16 2014. advent ÉV VÉGII HÁLAADÁS Mennyei Atyánk! Hálát adunk gondviselésedért és kegyelmedért, mellyel egyházközségünket, családjainkat, valamennyiünket éltettél az elmúlt évben. Újra megtapasztaltuk, hogy nem kiérdemeltük, hanem végtelen szeretetedből kaptunk mindent. Megszólított bennünket az egyetemes Anyaszentegyház. Nagy példaképeket állított elénk: Szent XXIII. Jánost, Szent II János Pált és Boldog VI. Pált. A pápai szinódus, az egyházmegyei zsinat, mind iránymutatás volt egyházközségünk és mindannyiunk számára egyénileg is. A hálaadás és megújulás különleges üzenetét adtad egyházközségünknek: Péter atyát huszonkét év szolgálat után elbúcsúztattuk, és fogadtuk új plébánosunkat, Janó atyát. Köszönjük, hogy ebben az új helyzetben szereteteddel befedted hibáinkat, és folytonosan segítettél bennünket a kölcsönös szeretetben. Hálát adunk fiatal papjainkért, Gyuri és András atyáért és akolitus tisztségre felavatott testvéreinkért is. Köszönjük csoportjaink életét, egyházközségünkben a növekedést, lélekben és számban, az ebben az évben újonnan közénk csatlakozott gyermekeket, felnőtteket. Hálát adunk idős és beteg testvéreinkért, kérünk, hogy segítsd őket szeretetből felajánlott szenvedéseikben! Köszönjük gondviselésed, mellyel a szegények és rászorulók felé tudtunk fordulni. Mennyei Atyánk! Küldesz bennünket, hogy menjünk a világba, és tegyünk tanúságot Krisztusról, Megváltónkról és Üdvözítőnkről, aki közöttünk él. Janó atyával egységben, reménnyel és imával, feltétel nélküli bizalommal indulunk neki az új esztendőnek! Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk Olvasóinknak! A szerkesztők 16

17 OLVASÓLÁMPA advent Naponta megszületik! Istenről és rólam szól a karácsony. Az ajándékok is ezt juttatják eszünkbe. Istenről szól, aki ajándékoz. S rólam, aki megajándékozott vagyok. Isten a Fiában nekünk adta önmagát. Ezzel az ajándékozással, ezzel a születéssel Isten megfordítja a történelem menetét. Szinte hirtelenül és váratlanul beavatkozik az egész emberiség életébe. Mostantól Fia születése az új időszámítás kezdete. És még ennél is többet tesz: nem csak karácsonykor, hanem naponta képes újból és újból megszületni emberek millióinak lelkében. Az én lelkemben is, mert kedves vagyok számára. Mert naponta meg akar ajándékozni a rátalálás örömével. Születése átalakíthat és megváltoztathat. Mindig. Most, karácsony táján, amikor nyitottabb a szív a nemes és igaz befogadására, még inkább. Akkor, ha a csillogó karácsonyi külsővel együtt látom a csillogó karácsonyi belsőt is. Mert a benső is lehet csillogó. Lehet tiszta és ünnepi. Nem szabad engedni, hogy a karácsony csak egy múló hangulat legyen bennünk. Még most, még ma el kell fogadni az isteni ajándékot. Már most, már ma jobban, szebben kell élnünk. Mert mit érne Jézus születésének megünneplése, ha nem tudnánk életünkkel hirdetni a születés valóságát? Azt, hogy a külső csillogás arra való, hogy kifejezze a benső a fényességet. (Részlet Herdics György: A jó hír csodákra képes! című kötetéből.) F.I. 17

18 2014. advent HÍREK, HIRDETÉSEK, ESEMÉNYEK December 28-án, vasárnap az esti szentmisén kerül sor templomunkban a családok megáldására. Teljes családokat várunk, édesapát, édesanyát, gyermeket vagy gyermekeket, hogy Isten áldását kérjük rájuk, családi életükre. Örüljünk együtt gyermekes családjainknak, imádkozzunk értük, hogy a Szent Család mintájára éljenek, és így plébániai nagy családunk igazi alappillérei legyenek. SZILVESZTER Szilveszter napján szokásosan sportdélelőtt lesz, 9 órától pingpong, 12 órától foci a Szent Imre iskolában. Mindenkit várunk! Egyházközségünk a Szent Imre Iskola műemlék épületében búcsúztatja az óévet, december 31-én 20,30 órai kezdettel. Jegyet csak elővételben december 28-ig lehet venni a sekrestyében, a helyszínen nem lesz rá lehetőség. Belépődíj felnőtteknek: 600.-Ft gyerekeknek:.300.-ft Jókedvet, üdítőt, süteményt vagy szendvicset mindenki hozzon magával! Információ: Kissné Bartók Gizinél A shoeshine.hu bemutatja 2014 szilveszterén: Az új korszak éjjele! Kétszintes, igényes és remek helyszínre vittük a legendás, nemzetközi szinten is híres ShoeShine Szilveszteri Partit, mely most Gödöllőn, a Szentháromság Közösségi Házban kerül megrendezésre! Amit kérünk: - Regelj be! Regisztrálni itt tudsz: - Érkezz időben! A hely: 2100 Gödöllő, Szent Imre utca 15. Szentháromság Közösségi Ház Az időpont: december :00 óra! A belépés: december 24. után, vagy a helyszínen regelsz: 1000 HUF a belépő. Ha kérdésed van, vagy szívesen segítenél az előkészületekben, írj a clubnight(kukac)shoeshine.hu címre! A jelentkezéssel nemcsak olcsóbban juthattok belépőjegyeitekhez, de nagyban megkönnyítitek a szervezők munkáját is. Emellett ne feledjétek, hogy a buli időtartama alatt akciós árakon juthattok hozzá minőségi nedűkhöz! 18

19 Ne felejtkezzünk meg idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkről. Kérésükre első péntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Írassuk fel nevüket, címüket a sekrestyében. Gyóntatás a hétköznapi esti szentmisék előtt fél órával, a csütörtök esti szentségimádás alatt, valamint a vasárnap esti szentmisék előtt és alatt. Kérjük a kedves hívektől, hogy időben érkezzenek, ha mise előtt gyónni szeretnének. Vasárnap délelőtt az atyák nem tudnak gyóntatni. A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak csendes szentségimádást. A Szentháromság-templomban minden csütörtökön este 6 órától csendes szentségimádást tartunk. Január 1-jén, újév napján nem lesz első csütörtöki szentségimádás advent Január 4-én, vasárnap nem lesz óvodások számára igeliturgia és a mise utáni játékos együttlét is elmarad. A fiatal házasok vezette következő taizé-i imaalkalom január 18-án, vasárnap lesz az esti mise után. Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért, január Vezérigéje: Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) A gödöllői programot később hirdetjük. Az elsőáldozási készületben segítő következő szülői megbeszélés január 20-án kor lesz a közösségi házban. Cserkészeink szívesen vállalják, hogy a téli hónapokban segítenek idős, beteg testvéreinknek a hóeltakarításban. Az igényeket Wirnhardt Ádámnak kérjük jelezni (tel: ). Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, amelyen megtalálhatók többek között: a vasárnapi hirdetések, az egyházközségi eseményeken készült fényképek, a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás feltételei, csoportjaink bemutatása. A gitáros misék hanganyaga, valamint a dalok kottája elérhető az alábbi linken: https://www.dropbox.com/sh/evygkt yatdqnvv9/9uu6y78w-t Egy újságunk önköltségi ára kb Ft. Ezért kérjük, hogy aki teheti, adománnyal segítse a megjelenését. 19

20 2014. advent EGYHÁZADÓ Év végén mindig figyelmeztetjük a híveket, hogy éves önkéntes adományukat, az egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót fizessék be, hogy le tudjuk zárni a pénztári évet. A plébániák életét, működését szolgáló anyagi fedezet a hívek pénzbeli adományaiból jön össze. Ebből fedezik az épületek közüzemi díjait, tatarozását, az alkalmazottak bérét, a közösségi programokat, stb. Ez az összeg a hívek perselyadományaiból és az egyházi hozzájárulásból (egyházadó) tevődik össze. Az Egyház kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, önálló keresettel vagy nyugdíjjal rendelkező személy fizessen. Ajánlott összege a nettó jövedelem 1 %-a. Befizethető az irodán személyesen, sárga csekken, mely az irodában kapható, vagy átutalással. Az átutalás címzettje és számlaszáma: Római Katolikus Egyházközség CIB Bank Vállalkozások, cégek adományként fizethetik, átutalásnál kérjük a közlemény rovatban föltüntetni az adószámot és hogy adomány. A személyi jövedelemadó egyház számára felajánlott 1 %-a nem a plébániák működésének fedezésére szolgál. Ez a püspöki konferenciához, illetve az egyházmegyékhez (püspökségek) kerül, belőle közvetlenül nem jut az egyházközségeknek. Országos és egyházmegyei célok megvalósítására fordítják. Nagyobb renoválásokra, beruházásokra egy-egy plébánia kap belőle. Perselyeink Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához. A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelyben, ahogy a felirat is mutatja a szegények, rászorulók részére adjunk feleslegünkből. Kövessük Pál apostol kérését: Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. (2Kor 9,7) A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Ambrus Zoltán köz felől nyílik. Hivatali órák: hétfő, péntek kedd, szerda Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: Hivatalvezető: Máthé László

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 3 - Január 1 től Püspök úr összevonta a plébániánkat i Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplébániaként Decs, illetve

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

A Megszentelt Élet Éve

A Megszentelt Élet Éve LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XIV. évfolyam 10. szám 2014. december A Megszentelt Élet Éve Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november T VAN MENNYORSZÁG alán első olvasásra hatásvadásznak tűnik a cím, de meggyőződésem, hogy keveset beszélünk a mennyországról. Pedig hitünk legalapvetőbb

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ ıáltala lett, de a világ nem ismerte fel ıt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. (Jn 1,9-11)

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 2/24/2013 Elektronikus változat Írta: Varga Krisztina Ebben az évben, első alkalommal, az egyházközségi farsangi bál a Szent Erzsébet Katolikus Általános

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2011. december

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2011. december A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2011. december Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Nagyon szeretem adventet. Szeretem azért,

Részletesebben