BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ"

Átírás

1 BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült: január hó Készítette: Főépítészi Iroda 1

2 BEVEZETŐ Belső Ferencváros a kerület legrégibb, legértékesebb épületeket magába foglaló része, a városrész tradicionális központja. Kiemelkedő műemlékek, országos, fővárosi, kerületi intézmények sokasága található itt. Az elmúlt évek közterület-fejlesztései révén, elsősorban a Ráday utca átalakításával Belső Ferencváros ténylegesen a Belváros részévé vált. A Ráday utca fogalom és példa lett, egyre ismertebb és kedveltebb hely. A társasházpályázat keretében a társasházak megújulása jó ütemben halad. A városrész jövőképének legfontosabb eleme a Ráday utcai átépítésével megkezdett fejlesztések folytatása, a Bakáts tér, a Csarnok tér, a Lónyay utca és a Duna-part irányú utcák fejlesztése. Két meghatározó fejlesztés szükséges a városrészben: Egyetemfejlesztés: Czuczor - Lónyay - Mátyás- Közraktár tömb, a Közraktárak rendezése a Nehru parkkal együtt. A Fővám tér, a Vámház körút és Kálvin tér a 4-es Metróhoz kapcsolódóan fog átépülni. Kiemelkedő fejlesztés még a Markusovszky tér és környékének rendezése. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója is körvonalazódik. Mindegyik kiemelt fejlesztéssel évek óta foglalkozunk, az előkészítések eltérőek, de valamennyi tíz éven belül valószínűsíthető. E fejlesztések mellett a megkezdett önkormányzati programok folytatása szükséges: lakóház-felújítások, elidegenítés, intézményfejlesztések - óvoda, bölcsőde, Polgármesteri Hivatal, Helytörténeti Gyűjtemény Az önkormányzat 92/1999. (III. 23.) sz. határozatával hagyta jóvá a városrész fejlesztési koncepcióját. Ennek súlyponti része volt a közlekedési rendszer megújítása, a Ráday utca kiépítése, az önkormányzati tulajdonú épületek rendezése és a városrendezési terv készítése. Több évig tartott a közlekedési rendszer tervezése, egyeztetése és kialakítása, továbbá a fizető parkolási rend bevezetése. Az utóvizsgálatban javasolt korrekciók és a II. ütem kialakítása az elkövetkező évek feladata, indokolt további lehetőségek keresése a parkolási gondok enyhítésére (pl. társasházak támogatása, térszín alatti garázsok építése. A Képviselőtestület 2002-ban jóváhagyta a városrész szabályozási tervét és rendeletét, mely hosszútávon biztosítja a városrendezési kereteket a fejlesztésekhez ban a helyi védett értékek alapdokumentációi is elkészültek, rendezett jogi helyzet jött létre. Készítette: Főépítészi Iroda 2

3 A Képviselőtestületi határozatba foglalt feladatok egy része teljesült, a továbbiak végrehajtása folyamatban van. Az önkormányzati tulajdonú lakóházak közül megoldódtak az alábbiak: - az Üllői út 7. sz., Lónyay u. 29. sz. alatti műemlék épületeket az önkormányzat értékesítette, a befektetők felújították, - az Üllői út 19, 23. sz. alatti lakóházak felújításukat követően a lakóknak lettek elidegenítve, - a Ráday u. 39, 47 és 18. sz., Lónyay u. 7. sz. alatti lakóházak felújítása folyamatban van. - a Czuczor-Mátyás tömbben 3 épületben a lakó-kihelyezés megtörtént és az ingatlanokat átadtuk az Egyetemnek. Három társasházas ingatlanon az önkormányzati tulajdonú melléképítmények bontása megtörtént (Erkel 12, Kinizsi 37., Gönczi Pál u. 2.), az Imre u. 4. melléképületének bontása a közeljövőben megoldható, mert a jogi akadály elhárult. A Ráday u. 19. sz. alatti épületnél az önkormányzati tulajdonú udvari lakások kiváltása, bontása még hátralévő feladat. Fentiek alapján időszerűvé vált a következő évtized városfejlesztési feladatainak áttekintése, a városrész fejlesztési koncepciójának aktualizálása. A városrész jövőképét meghatározó feladatcsoportok jellemzően "több szereplősek", a megvalósítás időpontja nem csak az önkormányzat szándékától függ, viszont kiemelkedő jelentőségű az önkormányzat összefogó, szervező szerepe. Az önkormányzati feladatok egy részét - nagyságrendjük miatt - javasolt pályázati támogatásokkal megvalósítani. A megvalósítás sorrendjét a pályázati eredmények és "külső" fejlesztések időpontja határozza meg. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása programozható, bár ezekre is hatnak a környezeti tényezők. A városmegújítási akció tömbönkénti összefoglalója valamennyi valószínűsíthető fejlesztést és önkormányzati feladatot összegzi. A témakörönkénti csoportosítás elsősorban az önkormányzati feladatokat tartalmazza, megemlítve a kapcsolódó külső tényezőket. A Ráday u. 18. sz. alatti épület II. és III. udvara körüli földszinti intézményfejlesztésre - Helytörténeti Gyűjtemény, kulturális intézmények - és az Erkel utca átépítésére adott be az önkormányzat EU Phare pályázatot ban. Készítette: Főépítészi Iroda 3

4 2004. év kiemelkedő feladata az EU pályázatok témaköreinek meghatározása, azok előkészítése. Előzetesen EU pályázatra javasolt: - Bakáts tér - Bakáts utca - Tompa utca (tervezése folyamatban) - óvoda - bölcsőde fejlesztés - Lónyay u. 26. (tanulmánytervek vannak. A Polgármesteri Hivatal elhelyezési ügye is megfontolandó az "eközigazgatás"-hoz kapcsolódóan. ÖNKORMÁNYZATI FELADATCSOPORTOK a./ Önkormányzati tulajdonú lakóházak Erkel u. 18. Lónyay u. 7. (felújítás folyamatban) Ráday u. 18. (felújítás folyamatban) Ráday u. 19. (önkormányzati tulajdonú udvari szárny bontása) Lónyay u. 26. (intézmény fejlesztés) Hőgyes E. u. 8. Ráday u. 39. (felújítás folyamatban) Ráday u. 47 (felújítás folyamatban) Lónyay u. 40. Hőgyes E. u. 3. A Ráday u. 19. sz. alatti épületnél az udvari szárny bontása szükséges. A Hőgyes E. u. 8. sz. alatti épületre engedélyezési terv készült. A Hőgyes E. u. 3. sz. alattinál tulajdonrendezést (egyház) követően eldöntendő a felújítás mértéke. Az Erkel u. 18. és Lónyay u. 40. sz. alatti lakóházaknál felmérési terv készült. A Lónyay u. 40. sz. alatti épületnél eldöntendő, hogy felújítása, vagy bontása célszerűbb-e. A Lónyay u. 26. sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslat a b. pontban. b./ Intézményfejlesztések, felújítások Bölcsőde, óvoda fejlesztés: Jelenleg mindkét intézmény korszerűtlen körülmények között működik, különösen az intézménykertek adottságai problémásak. A városrész rendezett, színvonalas ellátásához a végleges megoldás a Lónyay u. 26. sz. alatti épület átépítésével javasolható. Ez az egyetlen olyan önkormányzati tulajdonú ingatlan, melynek mérete és fekvése biztosítja a megfelelő védett intézménykert kialakítását és megközelítés szempontjából is kedvező az elhelyezkedése. Az elkészített tanulmánytervek között van olyan változat, mely biztosítja az optimális elrendezést. A kerületi szintű bölcsőde-igazgatás is elhelyezhető az utcai szárny átalakításával. A jelenlegi lakóház állapota annyira rossz, hogy gazdaságosan nem felújítható. Készítette: Főépítészi Iroda 4

5 A lakóházban 68 lakás van, melyből 25 komfortos, 3 félkomfortos, 37 komfort nélküli és 3 szükséglakás. Ezen kívül még 9 nem lakás célú bérlemény van. Nem szükséges részletezni, hogy ez a helyzet sokáig nem vállalható. A beruházás forrás-igénye akkora, hogy mindenképp pályázati részvétel javasolható. Az EU előzetes pályázati előírások alapján az önkormányzati intézményfejlesztés támogatott. Polgármesteri Hivatal fejlesztés: A jelenlegi két alternatíva: a./ Ráday u. 57. sz. alatt új hivatali épület létesítése, b./ a bölcsőde áthelyezését követően, az épület átalakításával, bővítésével oldható meg a hivatal elhelyezése. A felszabaduló ingatlanok hasznosítása mindkét változatnál megoldandó. Amennyiben új hivatali épület lesz a Ráday u. 57. sz. alatt, akkor is megfontolandó a jelenlegi bölcsőde épületének hasznosítása, mivel önálló befektetői hasznosításra kevésbé alkalmas, parkolási, megközelítési problémák miatt. A jelenlegi bölcsőde-kert rendezett közterületté alakítása szükséges. Közterület-fejlesztések: Terek: A Bakáts tér - Bakáts utca - Tompa utca átépítése a legjelentősebb önkormányzati feladat. A tér rendezése mélygarázs létesítésével együttesen képzelhető el, mivel a felszínen a parkolás reálisan csak így csökkenthető. A Bakáts tér átmenő forgalmának tényleges csökkentése a Boráros téri fejlesztésekkel oldható meg. Az önkormányzat idei feladata a Soroksári útról a Ferenc körútra kanyarodó kisíves kapcsolat kiépítése. Különösen szükséges ez amiatt, hogy a két új Duna-parti lakóház átadásával a Lechner Ödön fasor és a Boráros tér csomópontja átépül, és létrejön egy balra nagyíves kapcsolat, melynek forgalma különben az Angyal utcát terhelné. A Csarnok tér rendezése közel egy évtizede napirenden lévő feladat. A parkolóház létesítéssel egyidejűleg valósulhat meg. Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér a 4-es Metró felszínrendezésének keretében alapvetően fővárosi beruházással rendezhető. A Fővám tér déli részének rendezése a Közraktárakkal összefüggésben remélhető. Utcák: Készítette: Főépítészi Iroda 5

6 Az utcák egy részénél az adottságok miatt a megfelelő szélességű gyalogosfelület, a parkoló és valamennyi zöldfelület optimálisan úgy alakítható ki, ha az utcák faltól - falig díszburkolatos átépítése valósul meg. Ezek az utcák az alábbiak: Török Pál utca: A református intézményfejlesztéseket követően célszerű. Gönczy Pál utca: A Csarnok tér rendezéséhez kapcsolódhat, a Ráday utca és a Duna-part közötti gyalogos kapcsolat kialakítása a Lónyay u. 7. sz. alatti épület felújítását követően. Erkel utca: A Ráday utca, a Csarnok tér és Duna-part között az egyik kiemelt útvonal. Egyes szakaszai ütemezetten javasoltak. Mátyás utca: Az egyetemfejlesztés és Csarnok tér rendezéstől függő. Czuczor utca: Az egyetemfejlesztéshez kapcsolódóan javasolható. Köztelek utca: A Markusovszky park rendezéséhez köthető. A Pipa és a Sóház utca átépítése a 4-es Metró felszínrendezési terveinek közlekedési rendszeréhez igazodóan célszerű. Részleges átépítés javasolt az alábbiaknál: - Hőgyes Endre, - Knézits és - Zsil utca - Lónyay utca: A másik "fő" utcája a városrésznek. Tartós forgalmi szerepe miatt nem teljes átépítése, hanem humanizáló felújítása indokolt. - Kinizsi utca: A forgalmi szerepe miatt a Lónyay utcánál javasoltakkal azonos helyzetű. - Ráday utca (Bakáts tér Boráros tér közötti része) a Bakáts tér rendezésével összefüggésben. Közparkok: Markusovszky tér: fővárosi döntés, tulajdonrendezés SOTE-val. A fővárosi tulajdonú ingatlanok rendezése, a Nehru park felújítása, a Közraktárak épületeinek hasznosításával. A tömbönkénti összefoglaló részletezi a nem kerületi önkormányzati fejlesztéseket is. Ezek elsősorban befektetői és más állami, egyház, fővárosi beruházások. Ezeknél az önkormányzatnak kezdeményező, részvételi szerepe van. BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA TÖMBÖNKÉNTI ÁTTEKINTÉS Önkormányzati és fővárosi feladat: 101. JELŰ TÖMB Készítette: Főépítészi Iroda 6

7 Erkel u. 18. sz. alatti önkormányzati lakóház hátsó szárny bontása, épület felújítása, elidegenítése. Ráday u sz. alatti fővárosi tulajdonú foghíj telek beépítése - fővárosi döntéstől függ, önkormányzati kezdeményezés szükséges. A gyalogos passzázs kialakítása érdekében önkormányzati közreműködés szükséges lehet JELŰ TÖMB Református Egyház egyetemfejlesztés a Kálvin téri áruház épületének felújítása önkormányzati kezdeményezés szükséges. 103, 104, 105. JELŰ TÖMB Nincs, továbbá jelentős fejlesztés sem várható JELŰ TÖMB Erkel u. 10. sz. alatti óvoda megszüntetését követően a telek építési hely része értékesíthető. A Lónyay u. 10. sz. alatti foghíj telekről eldöntendő, hogy az egész ingatlan szükséges-e az iskolához, vagy az udvar megtartásával az építési hely értékesíthető-e JELŰ TÖMB Lónyay u. 7. sz. alatti lakóház felújítása folyamatban van. Készítette: Főépítészi Iroda 7

8 108. JELŰ TÖMB Ráday u. 18. sz. alatti lakóépület felújítása, helytörténeti és kulturális intézmények elhelyezése 109. JELŰ TÖMB Ráday u. 19. udvari szárny bontása 110. JELŰ TÖMB Imre u. 4. sz. alatti épület udvari szárny; a bontás jogi akadálya megszűnt, mielőbbi bontás indokolt. Mátyás u. 8 (=Imre u. 6.) sz. alatti lakóépület bontása, telek értékesítése. A Csarnok tér rendezése és 112. JELŰ TÖMB Parkolóház építés - ELMŰ épület átalakítása befektetői közreműködéssel. Az önkormányzat feladata a szerződés felülvizsgálata, egyeztetés, ettől függő döntések JELŰ TÖMB Nincs. Befektetői beruházás sem szükséges JELŰ TÖMB Markusovszky tér rendezése: o fővárosi döntéstől függően tulajdonrendezés a SOTE-val, o a kialakuló Üllői úti építési telek értékesítése, o Kinizsi u. 28. mozi ügy rendezés (tulajdonrendezés, bontás), o park felújítás. Nincs JELŰ TÖMB 116. JELŰ TÖMB Készítette: Főépítészi Iroda 8

9 A Lónyay u. 26. sz. alatti lakóépület udvari részének bontása, lakáskiváltás, óvoda-bölcsőde intézményfejlesztés. EU pályázata javasolt. A Kinizsi u. 14. sz. alatti parkolóház befektetői beruházásban valósul meg JELŰ TÖMB Egyetemfejlesztés: várhatóan ez évben az előkészítés felgyorsul; az egyetem lényegében tulajdonba jutott a tömbben. Az új egyetemi épületre építészeti tervpályázatot kell lebonyolítani JELŰ TÖMB A Czuczor u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése megtörtént, a lakókihelyezés folyamatban van. A Lónyay u. 29. sz. alatti ingatlan sarok részének beépítése befektető által JELŰ TÖMB A Hőgyes E. u. 8. sz. alatti lakóház udvari szárny bontása, épület felújítása. Az engedélyezési terv elkészült. Az Iparművészeti Múzeum a Hőgyes E. u. felőli részén melléképületeket fog bontani, a KSZT által biztosított bővítési lehetőséggel élni kíván; építészeti tervpályázatot fognak kiírni JELŰ TÖMB A Polgármesteri Hivatal épület felújításának ütemezett folytatása. Jelenleg készül az Ügyfélszolgálati Iroda átalakítása. Az I., II., III. emelet felújítása a Polgármesteri Hivatal elhelyezési alternativáival összhangban határozható meg. A hivatal végleges elhelyezésére két alternatíva van: a szomszédos bölcsőde átalakítása, bővítése; a Ráday u. 57. sz. alatti ingatlanon új épület JELŰ TÖMB Ráday u. 39. sz. alatti ingatlanon a lakóház ütemezett felújításának befejezése, elidegenítés. Készítette: Főépítészi Iroda 9

10 Ráday u. 47. sz. alatti ingatlanon a lakóház ütemezett felújításának befejezése, elidegenítés. Az udvaron lévő szobor köztérre helyezendő az elidegenítés előtt. Lónyay u. 40. sz. alatti ingatlanon a lakóház ütemezett felújítása, vagy az épület bontása. Nincs. 122, 123, 124. JELŰ TÖMB 125. JELŰ TÖMB Hőgyes E. u. 3. sz. alatti lakóház: tulajdonrendezés, elidegenítés. A fővárosi tulajdonú kórház felújítása JELŰ TÖMB Bakáts tér: a tér átépítése (részletesen közterület-fejlesztéseknél). A műemlék templom felújítása JELŰ TÖMB Ráday u. 58. sz. alatti foghíj befektetői beépítése. A tömbbelső távlati átalakítása az önkormányzat részvételével, elsősorban befektetői beruházás lehet JELŰ TÖMB Ráday u. 57. (=Lónyay u. 56.) sz. alatti Polgármesteri Hivatal épület bontása, új hivatali épület létesítése, vagy az ingatlan értékesítése irodaház építés céljára, a jelenlegi funkciók áthelyezését követően. Készítette: Főépítészi Iroda 10

11 129. JELŰ TÖMB Nincs. MOL Székház befektetői átépítése valószínűsíthető JELŰ TÖMB Közraktárak épületei: a fővárosi tulajdonú ingatlanok rendezése, a közraktárak hasznosítása, Nehru park felújítása Az önkormányzat kezdeményezése, aktív részvétele is szükséges. Készítette: Főépítészi Iroda 11

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2011. Március 31. Megbízó: Szentes Város Önkormányzata Polgármester: Szirbik Imre Az Akcióterületi Terv az elfogadott

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY

BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY BUDAPEST XI. KERÜLET, ÚJBUDA BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY TSZ. 55/2007. 2008. FEBRUÁR. Ez a dokumentáció a VÁTERV95 Kft szellemi terméke. A hozzá fűződő a szerzői jogról szóló

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2008. (II. 11.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című projektje

Részletesebben

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek:

7. SRATÉGIA. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek: 7. SRATÉGIA A tervezett és szükségszerű város-rehabilitációs akciókat az integrált városfejlesztési stratégiára alapozva kell megvalósítani. A stratégia megalkotásakor alapvető elvárasként fogalmaztuk

Részletesebben

KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ IV. KÖTET: B-LVSZ MÓDOSÍTÁS. Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata

KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ IV. KÖTET: B-LVSZ MÓDOSÍTÁS. Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata KOSSUTH TÉR REKONSTRUKCIÓ BUDAPEST V. KERÜLET, KOSSUTH TÉR ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA IV. KÖTET: B-LVSZ Budapest V. kerület, Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata BEFEKTETÉSI PROJEKT-PORTFÓLIÓ 2010. Készítette: TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Vezetői összefoglaló...2 A Projektek bemutatása...5 1 Projekt megnevezése: Szilvafás

Részletesebben

Bizottsági előterjesztés

Bizottsági előterjesztés Bp. IV. kerület Szent István tér (hrsz. 72186) rendezésére és a Szent István tér 13-14, Liszt Ferenc utca 18. (hrsz. 72017, 72018, 72019) szám alatti ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció Bizottsági

Részletesebben

Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz

Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz Összefoglaló a Budapest II. kerület Hidász utca Hűvösvölgyi út Riadó utca Pasaréti út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez készült közlekedési hatástanulmányhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) (Székesfehérvár-Budapest vasútvonal Ágnes utca Angyalka utca Ágota utca

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér. -2/203/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 203. május 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Corvin Sétány. Közép - Európa legnagyobb városrehabilitációs projektje

Corvin Sétány. Közép - Európa legnagyobb városrehabilitációs projektje Corvin Sétány Közép - Európa legnagyobb városrehabilitációs projektje 1 Helyszín Budapest, a József körút, Práter utca, Szigony utca, Üllôi út által határolt terület, amely a Corvin Multiplextôl a Semmelweis

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-1568/2013 Ea.: Czirokné Tárgy: Az önkormányzat vagyongazdálkodási terve Melléklet: Szentes Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Terve

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Vagyongazdálkodási stratégia

Vagyongazdálkodási stratégia Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (eredeti változat) Előszó A város helye a térben Kecskemét

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben

BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben BELVÁROS-LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Megbízó: Megbízó

Részletesebben

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu

Részletesebben