E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 7. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének novemberi ülésére Tárgy: Feladat-ellátási megállapodás kötése SNI feladatok ellátására a siófoki óvodákban Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet

2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 4. r) pontja alapján alapfeladat a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely ( ) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása. A Köznev. tv pontja alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okirata tartalmazza a: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai kormányzati funkciót, a feladatellátás biztosítása végett Siófok Város Önkormányzata megállapodást kötne a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a megállapodás teljesítése során az eljáró: a KLIK Siófoki tankerülete, mint megbízott), mely a siófoki, valamint a járási tankerülethez tartozó iskolákban is biztosítja a feladat-ellátást. A megbízott 3 175,- Ft/óra megbízási díjért, szeptember 1-jétől június 15-éig tartó határozott időtartamban, Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményegységeiben és az egyes rászoruló gyermekek szakértői bizottság által kiadott szakértői véleményben foglalt gyakorisággal látja el az autizmus-specifikus ellátás, valamint az SNI logopédiai feladatokat. A megbízási szerződés 3. pontjában felsorolt gyakoriság a szeptember 1-eji állapotnak megfelelő (heti 11 óra), de a tanév során változhat, a költségek tervezéséhez kértük ezeket az irányadó számokat: a) Autizmus-specifikus ellátás a rászoruló gyermekek számára, a Napraforgó Óvoda 8600 Siófok, Fő utca 130 szám alatti telephelyen, heti 2 b) SNI logopédiai feladatok ellátása a rászoruló gyermekek számára, a Nyitnikék Óvoda 8600 Siófok, Fő utca 218. szám alatt található telephelyen, heti 3 c) SNI logopédiai feladatok ellátása a rászoruló gyermekek számára, a Pillangó Óvoda Siófok, Asztalos utca 20. szám alatt található telephelyen, heti 1 d) SNI logopédiai feladatok ellátása a rászoruló gyermekek számára, a Katicabogár Óvoda Siófok, Bókay utca 2/A. szám alatt található telephelyen, heti 1 e) Autizmus-specifikus ellátás a rászoruló gyermekek számára, a Katicabogár Óvoda 8600 Siófok, Bókay utca 2/A. szám alatti telephelyen, heti 2 f) SNI logopédiai feladatok ellátása a rászoruló gyermekek számára, a Pitypang Óvoda Siófok, Csárdaréti utca 7. szám alatt található telephelyen, heti 2 Az elmúlt tanév során együttműködött az Önkormányzat a KLIK Siófoki járási tankerületével és azt tapasztalta, hogy megfelelő végzettségű szakembert találni Siófok és környékén nagyon

3 nehéz, tekintettel arra, hogy az ilyen végzettségű szakemberek módszertani központokban, kifejezetten ilyen ellátást biztosító köznevelési intézményekben dolgoznak. A KLIK Siófoki Tankerületi Igazgatójától kapott szakmai tájékoztatás szerint az általa ismert siófoki SNI-s feladatok ellátásához legalább 4 fő speciális végzettségű pedagógus alkalmazása lenne szükséges (szomatópedagógus, gyógypedagógus, logopédus, autizmusspecifikus ellátást biztosító pedagógus), ezért kerülne sor az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási megállapodás megkötésére tekintettel arra, hogy ezen feladatok biztosítása kötelező. Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetője véleményezte a feladat-ellátási megállapodást, érdemi módosítást nem javasolt. Hangsúlyozta, hogy Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje közel 1000 gyermek neveléséről gondoskodik. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása önkormányzati feladat. Évről-évre nő ezeknek a gyermekeknek a száma, melyeknek az alapellátáson túl plusz fejlesztési feladatokat kell biztosítanunk. Ilyen nagy intézménynek (10 intézményegységet foglal magába) saját szakemberek, az intézményben foglalkoztatott gyógypedagógusok kinevezésével kellene a feladatokat elvégeztetni. Kérte a mb. jegyző segítségét, hogy a 2015-ös évi költségvetési év tervezésénél vegyék figyelembe annak lehetőségét, hogy a feladatellátást megfelelő szakemberek kinevezésével biztosítsák. A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot hagyja jóvá: H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Feladat-ellátási megállapodás kötése SNI feladatok ellátására a siófoki óvodákban tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 4. r) pontjában meghatározott alapfeladat ellátása érdekében, Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményben, az SNI feladatok ellátására feladat-ellátási megállapodást köt június 15-éig tartó határozott időre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (1051 Budapest, Nádor u. 32., a feladat-ellátási megállapodás teljesítése során eljár: a KLIK Siófoki tankerülete). A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti feladat-ellátási megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő: azonnal Siófok, november 7. Dr. Lengyel Róbert polgármester

4 amely létrejött egyrészről FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS SNI feladatok ellátására a siófoki óvodákban 1. számú melléklet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint megbízott - továbbiakban: Megbízott székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. e szerződés teljesítése során eljár: KLIK Siófoki tankerülete képviseli: Cser Lajosné tankerületi igazgató telephely: 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2. adóigazgatási azonosító száma: ÁHT azonosítója: előirányzat-felhasználási keretszámla száma: KSH statisztikai számjele: másrészt SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint közszolgáltatás ellátására kötelezett továbbiakban: Önkormányzat székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1. képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester ÁHT azonosítója: adószám: számlavezető, bankszámlaszám: ERTSE Bank Nyrt.; valamint SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE, mint az Önkormányzat kötelező feladatát ellátó szerve továbbiakban: Óvoda székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 218. képviseli: Nagyné Panyi Judit intézményvezető adószám: számlavezető, bankszámlaszám: ERTSE Bank Nyrt (továbbiakban: együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. Előzmények Az Önkormányzat közfeladatainak hatékony ellátása érdekében gondoskodni kíván feladatellátó telephelyein a évi CXC. törvényben és a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet ben részletezett tartalommal a következő területeken: - autizmus-specifikus ellátás, - SNI logopédia feladatok ellátása. A szerződő felek 1. A Felek kijelentik, hogy jogképesek, jogképességük a szerződéskötés vonatkozásában nem korlátozott, továbbá képviselőik rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges minden jogosultsággal, felhatalmazással. 2. Jelen szerződés megkötéséhez harmadik személy, engedélyező szervezet, illetőleg

5 hatóság részéről további felhatalmazásra, engedélyre nincs szükség. A szerződés tárgya 3. Az Önkormányzat megrendeli az Óvoda érintett telephelyein, a Megbízott elvállalja az e pontban meghatározott feladatok megszervezését a megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek bevonásával, megbízási szerződések keretein belül azzal, hogy a tanév során az alábbiakban részletezett óraszám változhat a rászoruló gyermekek szakértői véleményének óvodai intézményvezetőhöz érkezésének függvényében. A Megbízott szeptember 1-jétől a feladatot az alábbiak szerint végzi: g) Autizmus-specifikus ellátás a rászoruló gyermekek számára, a Napraforgó Óvoda 8600 Siófok, Fő utca 130 szám alatti telephelyen, heti 2 h) SNI logopédiai feladatok ellátása a rászoruló gyermekek számára, a Nyitnikék Óvoda 8600 Siófok, Fő utca 218. szám alatt található telephelyen, heti 3 i) SNI logopédiai feladatok ellátása a rászoruló gyermekek számára, a Pillangó Óvoda Siófok, Asztalos utca 20. szám alatt található telephelyen, heti 1 j) SNI logopédiai feladatok ellátása a rászoruló gyermekek számára, a Katicabogár Óvoda Siófok, Bókay utca 2/A. szám alatt található telephelyen, heti 1 k) Autizmus-specifikus ellátás a rászoruló gyermekek számára, a Katicabogár Óvoda 8600 Siófok, Bókay utca 2/A. szám alatti telephelyen, heti 2 l) SNI logopédiai feladatok ellátása a rászoruló gyermekek számára, a Pitypang Óvoda Siófok, Csárdaréti utca 7. szám alatt található telephelyen, heti 2 Az Önkormányzat feladatai, jogai és kötelezettségei 4. Az Önkormányzat a jelen megállapodás szerint köteles a Megbízottnak az elvégzett SNI feladatok ellenértékét az aktuális közterhekkel együtt megtéríteni. 5. Az Önkormányzat köteles a Megbízottal való folyamatos együttműködésre, ennek keretében köteles különösen a Megbízott számára a szolgáltatás végzése körében szükségessé váló tájékoztatások, utasítások kiadására. 6. Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott SNI ellátás igénybevételére a jelen megállapodásban foglalt feltételek mellett. A Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei 7. A Megbízott köteles ellátni a 3. pontban meghatározott SNI feladatok megszervezését az Önkormányzat részére. 8. Megbízott a megállapodás időtartama alatt köteles biztosítani, hogy SNI tevékenységek végzése a rá vonatkozó jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeinek, valamint egyéb szakmai követelményeinek maradéktalanul megfeleljen.

6 A megállapodás időtartama 9. A szerződést a felek szeptember 01-jétől június 15-ig tartó határozott időre kötik. 10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatokat ráutaló magatartással, kölcsönös tudomásuk alapján szeptember 01. kezdő nappal Megbízott végzi. A feladatellátás tárgyát és ellenértékét, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket jelen megállapodás részletesen tartalmazza. A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei 11. A Megbízott a 3. pontban meghatározott feladatok ellenértékeként 3.175,- Ft/óra megbízási díjra jogosult, amely minden, az adott feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségét tartalmazza. 12. A Megbízott a 11. pontban meghatározott megbízási díjat a tárgyhavi teljesítést követően, az Önkormányzat által megbízott teljesítésigazoló, az óvodai intézményvezető által, a tárgy hónapot követő hó 4. munkanapjáig írásban kiadott teljesítésigazoló dokumentum (folyamatosan követi, az igénybe vett óraszámokat (szünetek, hiányzás stb.)) birtokában jogosult kiszámlázni az Önkormányzat számára az Önkormányzat a Megbízott által tárgyhónapot követő hónap 10-ig benyújtott számlán szereplő összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles átutalással megfizetni a Megbízott számú bankszámlájára. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 13. Az Önkormányzat fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. A felek együttműködése, kapcsolattartás 14. A felek kötelesek minden, a szerződést érintő változás és rendkívüli esemény esetén egymást haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges lépéseket megtenni. 15. A Felek kapcsolattartói, és elérhetőségük: Megbízott részéről kapcsolattartó: Cser Lajosné, tankerületi igazgató elérhetősége: 06-84/ Önkormányzat részéről kapcsolattartó és teljesítést igazoló kapcsolattartó: Nagyné Panyi Judit, intézményvezető

7 elérhetősége: 06-84/ Záró rendelkezések 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. 17. E szerződés 4 db eredeti példányban készült, 4 számozott oldalból áll. 18. A szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőként fogadják el. Siófok, Siófok, Siófok, Siófok, Dr. Lengyel Róbert polgármester az Önkormányzat képviseletében Cser Lajosné tankerületi igazgató a Megbízott képviseletében Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző Nagyné Panyi Judit az óvoda képviseletében Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető Etlinger Józsefné pénzügyi ellenjegyző

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódóan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

~c polgármester aláírás{v'

~c polgármester aláírás{v' NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +36 42 524-500i FAX: +36 42 524-50 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: SZOC-069j20S. Ügyintéző:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben