1 ol/. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 ol/. számú előterjesztés"

Átírás

1 1 ol/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2014. (II. 20.) KÖKT határozatával a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei január l-től december 31-éig terjedő időszakban szervezett sportcélú programjainak támogatására 2 OOO OOO Ft összegű pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra 14 db pályázat érkezett. A pályázati felhívás szerint a pályázatonként elnyerhető támogatási összeg legfeljebb 250 OOO Ft. A pályázatok teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál megtekinthető. Az alábbi táblázat a határidőben benyújtott pályázatok alapján egyesületenként tartalmazza a kért és a javasolt támogatási összegeket a pályázati feltételekre és a felosztható keretre tekintettel: Sor Tagszervezet neve Kért Javasolt szám támogatás (Ft) támogatás (Ft) l. Lombik Technikai Sportok Egyesülete 220 OOO 140 OOO 1103 Budapest, Gyömrői út Kőbányai Sportszövetség-Természetjáró 250 OOO 100 OOO Szakbizottság ll 05 Budapest, Ihász u Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület 250 OOO 250 OOO ll 03 Budapest, Gutor tér Sportliget SE 250 OOO 120 OOO 1103 Budapest, Noszlopy u. 47/A 5. Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE 250 OOO 120 OOO ll 04 Budapest, Harmat u BIG-BEM Táncsport Egyesület 250 OOO 190 OOO 1103 Budapest, Farkasalma u. 2. II/7. 7. Sutemi Harcművészeti Sportegyesület 250 OOO 100 OOO 1107 Budapest, Barabás u Kőbányáért Egyesület 250 OOO 250 OOO 1101 Budapest Kápolna u Kis Gézengúzok Egyesület 250 OOO érvénytelen ll 03 Budapest, Kőér u. ll. I/7. pályázat l O. Biofit Sport Egyesület 250 OOO 150 OOO 1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt. 3. ll. Hungária Viktória Femina Sport Club 250 OOO 140 OOO ll 02 Budapest, Állomás u NOV A Sport Egyesület 250 OOO 140 OOO ll 05 Budapest, Bolgár u Sasok SE 250 OOO 180 OOO ll 08. Budapest, Tavas u. 1/C ép. A. l ph. VIII/ Barcza Gedeon Sport Club 250 OOO 120 OOO ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 12/4. összesen OOO 2 OOO OOO

2 A Kis Gézengúzok Egyesület hiányosan nyújtotta be a pályázatát (hiányosan mutatta be a szervezet tevékenységét és a támogatni kért programot, nem csatolta a szervezet képviselőjének az aláírási címpéldányát) továbbá csak 12 fő utánpótlás korú gyereket igazolt. Az Egyesület a hiánypótlási felhívásra nem válaszolt, ezért a pályázata érvénytelen. A pályázati felhívást az előterjesztés 2. melléklete, a határidőben benyújtott érvényes pályázatokat összesítő táblázatot a 3. melléklet, valamint az adatlapokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. Il. Hatásvizsgálat A pályázaton nyert támogatási összegek nagyban segítenek az egyesületeknek, hogy az utánpótláskorú gyermekek sportolási lehetőségét továbbra is biztosítani tudják. A támogatást bérleti díjra, nevezési díjra, sporteszközök vásárlására, edzőtáborra, nemzetközi és országos versenyek rendezési költségeire, valamint Európa Bajnokságokon való részvételi költségekre fordítják. III. A végrehajtás feltételei A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.ll. pontja szerint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elbírálja az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a bizottság rendelkezési körébe utalt támogatásokra vonatkozó pályázatot A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 20. sora szerint a kőbányai sportegyesületek támogatására vonatkozó 2 OOO OOO Ft a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési körébe tartozik. A támogatásokat szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a sportegyesület a évről szóló beszámolóját (mérleget, egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezze, és ezt az Önkormányzatnál igazolja. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, április " ~ " ~ Radványi Gábor 2

3 J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága.../2014. (IV. 10.) határozata a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei évi támogatására kiírt pályázat alapján az l. mellékletben meghatározott sportegyesületeknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 20. sora terhére összesen 2 OOO eft összegben. 2. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megállapítja, hogy a Kis Gézengúzok Egyesület pályázata érvénytelen. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 3

4 l. melléklet a (IV 10.) KOS határozathoz Sor Tagszervezet neve Támogatás (Ft) szám l. Lombik Technikai Sportok Egyesülete 140 OOO 1103 Budapest, Gyömrői út Kőbányai Sportszövetség-Természetjáró 100 OOO Szakbizottság ll 05 Budapest, Ihász u Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület 250 OOO ll 03 Budapest, Gutor tér Sportliget SE 120 OOO 1103 Budapest, Noszlopy u. 47/A 5. Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE 120 OOO ll 04 Budapest, Harmat u BIG-BEM Táncsport Egyesület 190 OOO 1103 Budapest, Farkasalma u /7. 7. Sutemi Harcművészeti Sportegyesület 100 OOO 1107 Budapest, Barabás u Kőbányáért Egyesület 250 OOO ll O l Budapest Kápolna u Biofit Sport Egyesület 150 OOO 1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt Hungária Viktória Femina Sport Club 140 OOO ll 02 Budapest, Állomás u. 21. ll. NÓVA Sport Egyesület 140 OOO ll 05 Budapest, Bolgár u Sasok SE 180 OOO ll 08. Budapest, Tavas u. l! C ép. A. l ph. VIII/ Barcza Gedeon Sport Club 120 OOO 1106 Budapest, Hárslevelű u. 12/4. 4

5 Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezeteinek évi pályázatai 3. me!lék/et az előterjesztéshez név teljes összeg ön erő igényelt támogatás taglétszám (fő) utánpótlás korútagok (fő) A taglétszám %-a kőbányai gyermek (fő) kőbányai Javaslat a nonnatív mire összlétsz. % évi támogatáshoz támogatás l. Lombik TSE (lövészet, sakk) 370 OOO Ft 2. Kőbányai Sportszövetség - Tennészetjáró Szakbizottság 500 OOO Ft 3. Marcipán SE (tánc és fitness) l 540 OOO Ft 4. Sportliget SE (vízilabda) 480 OOO Ft 5. Stílus SE (úszás) 878 OOO Ft 6. BIG-BEM TSE (versenytánc) 463 OOO Ft 7. Sutemi Harcművészeti SE 440 OOO Ft 8. Kőbányáért Egyesület (labdarúgás) l 250 OOO Ft 9. Kis Gézengúzok Egyesület 972 OOO Ft 10. Biotit SE (fitnesz, testépítés) 8 OOO OOO Ft Hungária Viktória Femina SC ll. (labdarúgás) 440 OOO Ft 12. NÓVA SE (harcművészet) l!50 OOO Ft 13. SASOK SE (harcművészet) l 770 OOO Ft 150 OOO Ft 220 OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft!200!50 l 290 OOO Ft 250 OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft!68! OOO Ft 250 OOO Ft 32 22!90 OOO Ft 250 OOO Ft l OOO OOO Ft 250 OOO Ft OOO Ft 230 OOO Ft 38! OOO Ft 250 OOO Ft !90 OOO Ft 250 OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft l 520 OOO Ft 250 OOO Ft lll 61 68% 44 58% bérleti díj, nevezési díjak 140 OOO Ft Ft 13% % versenyrendezés, nevezési díjak, eszközbeszerzés 100 OOO Ft Ft 80% 64 26% bérleti díj 250 OOO Ft Ft edzőtábor költségei (bérleti 67% 42 49% díj, étkezés) vízilabda torna 120 OOO Ft 152!66 Ft (utazási, étkezési költség) 95% 46 27% versenyrendezés, bérleti díj 120 OOO Ft! Ft 69% 22 69% 55% 22 52% XXI. Bem kupa versenyrendezés költségei küzdőszőnyeg beszerzés, bérleti díj Ft Ft 100 OOO Ft Ft 66,50% % bérleti díj 250 OOO Ft Ft 37% 13 36% érvénytelen pályázat O Ft O Ft 32% 25 11,50% bérleti díj 150 OOO Ft Ft 80% 48 80% sportfelszerelés, bérleti díj 140 OOO Ft Ft versenyrendezés, 73,50% 38 37,50% Európabajnokságon 140 OOO Ft Ft részvételi költség EK versenyrendezés, 55% 39 35,20% Európabajnokságra utazás, 180 OOO Ft Ft felszerelés vásárlás 14. B arcza Gedeon Sport Club (sakk) 4 OOO OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft ,10% versenyrendezés, Országos versenyen való részvétel 120 OOO Ft Ft OOO Ft 264 7! OOO OOO Ft l Ft Normatív támogatás: 2 OOO OOO Ft /552 fó 2 OOO OOO Ft (pályázati összeg) (figyelembe vett kőbányai gyerek 552 ' ) szama Ft (l főre eső támogatás)

6 PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei (a továbbiakban: sportegyesület) évi támogatására l. A pályázat célja: A sportegyesületek működési feltételeinek javítása, az utánpótlás nevelésének elősegítése, versenyek, bajnokságok megrendezésének támogatása. Ennek érdekében a pályázat témakörei: a) saját sportesemények rendezése, b) nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon történő részvétel, c) sportszakember-képzés, továbbképzés (sportvezető, versenybíró, edző, játékvezető stb.) d) sporteszközök vásárlása, e) működési költségek. 2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 OOO OOO Ft 3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: legfeljebb 250 OOO Ft 4. A pályázat benyújtásának feltételei: 4.1. A pályázaton a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei vehetnek részt, akik a tárgyévi tagdíjat befizették További feltétel, hogy a) a sportegyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozzon és legalább 15 fő utánpótláskorú tagja legyen (aki a 18. életévét nem töltötte be vagy azt december 31-éig töltené be), b) az utánpótláskorú tagok kőbányai lakosok legyenek vagy Kőbányánjárjanak iskolába, c) a gyermekek legalább heti két alkalommal (minimum heti 120 percben) sportolnak az sportegyesület ben A pályázatot kizárólag a pályázati adtalap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: a) a pályázó sportegyesület adatai, címe, b) a sportegyesület taglétszáma, az utánpótláskorú tagok száma, a Budapest Főváros X. kerületben lakóhellyel, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú tagok száma, az utánpótláskorú tagok adatai (név, lakóhely, életkor, tanulói jogviszony helye, edző neve), c) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás átutalását a pályázó kéri, d) a pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása legalább egy oldal terjedelemben (szakosztályok tevékenysége, a tagság korcsoport-összetétele, utánpótláskorúakkal kapcsolatos tevékenységek részletes ismertetése, edzések helye, időpontj a, időtartama, edzőkkel kapcsolatos információk, a sportegyesület eddigi eredményei), valamint a évre tervezett programok, kőbányai sportesemények ismertetése, e) a támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben, valamint költségvetés készítése (bevételek és kiadások tervezése, önerő és a kért támogatás összege) f) versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program, továbbképzés esetén szakmai program, g) működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a támogatni kért költségek részletes leírása, h) nyilatkozat arról, hogy

7 ha) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, hb) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, he) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik -e, hd) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok részére, i) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól, j) a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, k) az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* l) közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* m) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével, n) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több témakör támogatása kérhető A támogatási időszak január december 31. * A beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének igazolása a támogatási szerződés aláírásáig pótolható. 5. A pályázaton nem vehet részt: a) az olyan sportegyesület, amely az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet alapján részesül működési célú támogatásban, b) a Diáksport Egyesület (DSE), c) az olyan sportegyesület, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekkel a megadott határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van. 6. A pályázható költségek: a) Saját rendezéső sportesemények témakör aa) bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak stb. (kivéve: reprezentációs költségek, pénzdíj ak), ab) a versenyt előkészítő edzőtáborok szervezése: program ok, csoportos utazás, étkezés, szállás költségei. A megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi szintűnek kell lennie. Cégek, intézmények közötti versenyekre nem vonatkozik a kiírás! b) Nem saját rendezéső versenyen, bajnokságon való részvétel témakör ba) a versenyeken való részvétel költségei: pl.: nevezési díjak, csoportos utazás és csoportos szállásköltségek (ebben a kategóriában a versenykiírás is a pályázat kötelező melléklete ), bb) az elszámolásnál a tényleges részvételt verseny-jegyzőkönyvvel is igazolni kell. c) Sportszakember-képzés továbbképzés témakör ca) a fővárosi, országos vagy szakszövetségi szervezésben megvalósuló továbbképzéseken való, vizsgával egybekötött képzés részvételi költsége számolható el, cb) a kapcsolódó utazás költsége elszámolható, étkezési és szállásköltség nem számolható el. d) Sporteszközök vásárlása témakör

8 ' ' da) a létesítő okiratban foglalt tevékenységekhez, sportágakhoz kapcsolódó sporteszközök vásárlása, javítása, felújítása. e) Működési költségek témakör ea) a sportegyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó működési költségek, bérleti szerződéssel igazolt létesítménybérleti-díjak, eb) a működéshez szükséges egyéb költségek. 7. A pályázati összeg nem használható fel: a) jutalmazásra, bérkifizetésre, b) étkezésre, reprezentációs költségekre (kivéve edzőtáborok csoportos étkezése ), c) utazásra (kivéve versenyre, edzőtáborba történő csoportos utazás), d) egyéb személyi jellegű kiadásokra, e) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, f) közterhek megfizetésére. 8. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: A pályázatokat március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál a) elektronikusan a -címen, amelyről az Önkormányzat visszaigazolást küld (a benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont), b) személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Ü gyfélszolgálati Irodában (ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben (hétfő , kedd , szerda , csütörtök , péntek ) vagy c) postai úton egy eredeti és egy másolati példányban a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnak címezve a ll 02 Budapest, Szent László tér 29. címen. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Gáll Gizella sportreferenstől a telefonszámon, illetve a fenti -címen. A pályázati adatalap igényelhető a fenti címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható. 9. A pályázat elbírálásának menete: A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázatokat a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a áprilisi ülésén bírálja el. A Polgármesteri Hivatal a döntést követően április 30-ig ben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 10. Az elszámolás módja, határideje: A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb december 15-éig kell elszámolni. A működési költséggel kapcsolatos támogatás elszámolási határideje is december 15. A sportegyesület a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. A pályázó a fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. Budapest, február 25. Kovács Róbert polgármester

9 PÁLYÁZATIADATLAP Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei évi támogatására I. A PÁLY ÁZÓ ADATAI Neve: LOMBIK TSE Székhelye: Budapest, Gyömrői út Levélcíme: Budapest, Gyömrői út címe: Adószáma: Bírósági bejegyzés dátuma: száma: Pk.63079/1990/l. A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: Dr. Körmendy György Közhasznúsági fokozata: nincs A bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszáma: nyilv.sz.:2163 II. NYILATKOZATOK l..az egyesület biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 3. Az egyesületnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 4. Az egyesület a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 5. Amennyiben 2014-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: A támogatás célja: A támogatás összege: 6. Amennyiben 2014-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: A támogatás célja: NEA működési, felnőtt és szabadidősport támogatására A támogatás összege:480 OOO Ft 7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással az egyesület az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. A sportegyesület taglétszáma összesen a évi tényleges létszám alapján: 75 fő

10 Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: Budapest Főváros X. kerületben lakóhellyel, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú tagok száma: 51 fő 44 fő III. A P ÁL Y ÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTAT ÁSA ÉS A ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legalább egy oldal terjedelemben) P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Lombik TSE Egyesületünk Sakk, Lövész és Tenisz szakosztályt működtet, szabadidősport céllal. utóbbit kizárólag Lövész szakosztályunk - a BKV lőterén, a Kada utcai Általános Iskola általunk létesített légpuskás pince lőterén és a Keresztury Dezső Általános Iskolában működik. Létszámuk 44 fő diák és 6 fő felnőtt versenyző. A diálqaink részt vesznek a kerületi, budapesti és országos diák versenyeken. Cseh Gyula és Képes Bertalan edzők irányításával, akik többszörös Budapest Bajnok szeniorversenyzők. Németh Ádám /1995./ a Kada utcai Általános Iskolában végzett ifjúsági versenyző 2013-ban többször elérte a felnőtt I. osztályú minősítést. - célunk az ifjúsági és utánpótláskorú sportolóink taglétszámának növelése, illetve az általános iskolában végzett tehetséges gyerekek lövészeti tevékenységének biztosítása a Kerepesi úti lőtéren. - Felnőtt versenyzőink célkitűzése részt venni az országos és budapesti bajnokságokon. Budapest Bajnokságon cél az I.-VI. hely elérése. (nem ebből a pályázatból finanszírozzuk) Sakk szakosztály: keretén belül 22 fő felnőtt és 7 fő ifjúsági minősített versenyző részére szervezzük programjainkat évben II. helyen végzett csapatunk a Budapesti Sakkcsapatbajnokság kiemeit I. osztályában a jelenleg zajló 2013/2014 évi Budapest bajnokságban jelenleg a II. helyen állunk. l fő mester és 12 fő mesterjelölt minősítésű játékosunk van. Az ifjúsági versenyzőknél eddig aminőségi sportot helyeztük előtérbe, amelynek eredménye, hogy 2012-ben Horváth Ilona Klára, megnyerte a korosztályos magyar bajnokságot, így 2012-ben és 2013-ban egyaránt, így ő képviselte a magyar színeket az Ifjúsági Európabajnokságokon ben is mindent megteszünk a hasonló folytatásért. Ifjúsági játékosainknál a cél, hogy a korosztályos magyar bajnokságon induljanak, és lehetőleg az I.-VI. hely valamelyikén végezzenek. A Magyar Sakk Szövetség megbízásából egyesületünk versenyzője Nagy László rendezte a évi Budapesti Tavaszi Sakk-fesztivált. Ö a szervezője a nemzetközi hírnevű, havonta megrendezésre kerülő "Első szombat" és a "Pénteki rapid" sakk-versenyeknek is. Tevékenységünk társadalmi hasznossága, szükségessége: Lövészetben: 1990 előtt az MHSZ biztosította a légpuskás lövészet alapjainak elsajátítását az iskolai testnevelési órák keretén belül, 1900-től ez megszűnt és ezt a hiányt pótolja tevékenységünk. Diákok részére a fegyvert, lőszert, lőlapot, oktatót díjtalanul biztosítj uk, továbbá a kerületi 2

11 budapesti és országos diákolimpián a részvételt, melynek valamennyi költségét vállaljuk! - Felnőtt versenyzőink célkitűzése részt venni az országos és budapesti bajnokságokon. Budapest Bajnokságon cél az I.-VI. hely elérése. (nem ebből a pályázatból finanszírozzuk) Sakk sporton belül: A minőségi sakkoktatási tevékenységünket a kezdő és a tömegsport sakkoktatással is kiegészítettük 2013-ban, és most először indítottunk el egy ifjúsági csapatot a Budapesti Sakk Szövetség által szervezett bajnokságon. Ezzel a tevékenységgel támogatjuk a évi tanév államilag kiemeit programját az ifjúsági sakkoktatást - Felnőtt csapatunknál a évben a cél a Budapest Bajnokságban az I.-II. helyezés elérése, úgy, hogy több ifjúsági játékost beépítünk a felnőtt csapatba. - Ifjúsági játékosainknál a cél, hogy a korosztályos magyar bajnokságon induljanak, és lehetőleg az I.-VI. hely valamelyikén végezzenek. Edzőjük Seres Béla. - Ismét megrendezzük 2014-ben az Országos Vegyipari Sakk Kupát IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES BEMUTATÁSA (legfeljebb egy oldal) PÁLY ÁZÓ NEVE: Lombik TSE Célunk a Sakk és Lövész szakosztályainkban a rendszeres edzések megtartása, versenyzési lehetőségek biztosítása, kiemelten az utánpótlás-nevelésével való foglalkozás. Egyesület vezetőségének fő feladata, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítani tudja a sportegyesület működését. Ezért tagdíjbevétel mellett, főleg pályázati forrásokból biztosítjuk a működési költségeket Egyesületünk szakosztályaink vezetői és edzői valamennyien (8 fő) fizetés nélkül, önkéntesen végzik munkájukat. Tagdíj bevételeink, a tagság kímélése érdekében tudatosan nagyon alacsony és ezért szükséges pályázati forrásokból a működéshez szükséges tárgyi feltételeket biztosítanunk. Sikeres pályázatot adtunk be a NEA évi pályázatára, ahol működési költségeinkre a felnőttek versenyeztetéséhez valamint a szabadidős rendezvényekhez a forrás már biztosított. A kerületi gyermek és ifjúsági versenyeink feltételeihez szükséges jelen pályázatból még forrást teremtenünk. Ezért kérjük támogatásukat az alábbi gyermek és ifjúsági versenyekhez kapcsolódó költségekre, amelyek eredményes szakmai munkánkat alapoznák meg: I. Lőtér bérleti díjánál a X. kerület Kerepesi út 22. BKV Lőtér bérlését tervezzük elszámolni, éves szinten 150 óra időtartamban. II. sakk és lövész versenyek nevezési díjai komoly összeget jelentenek éves szinten, az alábbi versenyeken tervezzük az indulást zömében utánpótláskorú versenyzőinkkel: l) Budapesti Sakk Szövetség Ifjúság csapatbajnoksága ) Budapesti Sakk Szövetség Ifjúság csapatbajnoksága ) Budapesti Sakk Szövetség I. osztályú kiemeit csapatbajnoksága ) Budapesti Sakk Szövetség I. osztályú kiemeit csapatbajnoksága 2014/15 3

12 5) Ifjúsági Leány Budapest Bajnokság 6) Ifjúsági Leány Országost Bajnokság 7) Ifjúsági Fiú Budapest Bajnokság 8) Ifjúsági Fiú Országos Bajnokság 9) Első Szombat Egyéni Nemzetközi Sakkversenyek - kizárólag ifjúsági versenyzőink részére l O) Általános Iskolások X. kerületi Légpuskás Lövész egyéni és csapatbajnoksága ll) KPLE Lövész Minősítő Verseny - ifjúsági versenyzőink részére III. A fentiekhez kapcsolódnak a szövetségi tagdíjak és versenyengedélyek IV. Sportszerek, eszközök vásárlása közül tervezzük: légpuska és éleslőszerek, Sakkórák és játszmalapok vásárlását. Részletes költségvetésben részletezzük az ezekhez kapcsolódó kiadásokat és az igényelt támogatás összegét. V. KÖLTSÉGVETÉS A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás megnevezése 60 OOO 25 OOO 35 OOO Lőtér pályabérleti díja sakk és lövész 180 OOO 95 OOO 85 OOO versenyek nevezé si díjai 50 OOO 15 OOO szövetségi tagdíjak és versenyengedélyek Sportszerek, 80 OOO 15 OOO 65 OOO eszközök vásárlása: Lőszerek légpuska és éleslőszerek, sakkóra,játszmalap Összesen: 370 OOO Ft 150 OOO Ft 220 OOO Ft Igényelt támogatás összesen: Ft Csatolt mellékletek igen nem l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x 2. versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes x program, továbbképzés esetén szakmai program 4

13 y működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a x támogatni kért költségek részletes leírása 4. a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a x sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 5. a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata x x később közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét Nem igazoló feladóvevény másolata releváns 5

14 UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI sorszám név lakóhely életkor tanulói jogviszony helye edző neve 2 db névsor l. számú mellékletként az pályázati adatlaphoz csatolva Keresztúri Altalános Iskola és a Kada Mihály Általános Iskola tanulói közül az utánpótlásnevelésben résztvevő sportológyerekek névsora az edzők és az elnök által hitelesítve. Budapest, ~~;u.!a:~.-v).... :Z d.....,.-- PH """'~~.~ a pályázó törvényes képviselőjének aláírása 6

15 Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola Lövész szakköri névsor l Ádám Petra 6.a 2. Bákai Ágoston 6.a 3. Balogh Balázs 6.b 4. Bartók Patrik 6.b 5. Duka Krisztián 6.a 6. Fischer Adrián S.b 7. Fodor Márk 6.a 8. Fodor Máté 8.a 9. Koór Balázs 7.a 10. Kőszegi Erik 6.a 11. Liska Ákos 7.b 12. Márkus Attila 6.a 13. Morales Alexandra 6.b 14. Oberfrank Gábor 8.a 15.. Oberfrank Tamás 7.b 16. Paládi Patrik 6.a 17. Papp Sebestyén 8.a 18. Seregély Erik 7.b 19. Szántó Tamás 8.a 20. Zalai Zsombor 7.b Lövészet vezetők: Frankó Miklós, Tóth János ~flt. o s. >1r ' ~ "t.fu fe( (

16

17 Lombik TSE Működési költségek évre 3. melléklet I. Lőtér bérleti díja: X. kerület Kerepesi út 22. BKV Lőtér Heti l alkalommal 3 óra, éves szinten 150 óra 60 OOO Ft Összesen 60 OOO Ft, melyekből 35 OOO Ft összeget tervezünk pályázati forrásból elszámolni. II.) sakk és lövész versenyek nevezési díjai komoly összeget jelentenek éves szinten, az alábbi versenyeken tervezzük az indulást zömében utánpótláskorú versenyzőinkkel: Sakk és lövészet l) Budapesti Sakk Szövetség Ifjúság csapatbajnoksága 2013/14 2) Budapesti Sakk Szövetség Ifjúság csapatbajnoksága 2014/15 3) Budapesti Sakk Szövetség I. osztályú kiemeit csapatbajnoksága (a teljes összeg 45 OOO, ebből2014.évre ) 4) Budapesti Sakk Szövetség I. osztályú kiemeit csapatbajnoksága 2014/15 (a teljes összeg 45 OOO, ebből2014.évre ) 5) Ifjúsági Leány Budapest Bajnokság 6) Ifjúsági Leány Országost Bajnokság 7) Ifjúsági Fiú Budapest Bajnokság 8) Ifjúsági Fiú Országos Bajnokság 9) Első Szombat Egyéni Nemzetközi Sakkversenyek - kizárólag ifjúsági versenyzőink részére l O) Általános Iskolások X. kerületi Légpuskás Lövész egyéni és csapatbajnoksága ll) KPLE Lövész Minősítő Verseny - ifjúsági versenyzőink részére 15 OOO Ft 15 OOO Ft Ft Ft 10 OOO Ft 10 OOO Ft 10 OOO Ft 10 OOO Ft 35 OOO Ft 10 OOO Ft 20 OOO Ft Mindösszesen 180 OOO Ft, melyekből 85 OOO Ft összeget tervezünk pályázati forrásból elszámolni.

18 .. III. A fentiekhez kapcsolódnak a szövetségi tagdíjak és versenyengedélyek az alábbi szövetségek részére fizetendő évben 50 OOO Ft, amelyből pályázati forrás terhére 30 OOO Ft összeget tervezünk elszámolni Budapesti Sakk Szövetség Magyar Sakk Szövetség Magyar Sportlövő Szövetség Kőbányai Technikai és Tömegsport Egyesületek Szövetség évben 50 OOO Ft, amelyből pályázati forrás terhére 35 OOO Ft összeget tervezünk elszámolni IV. Sportszerek, eszközök vásárlása közül tervezzük: légpuska és éleslőszerek, sakkórák és játszmalapok vásárlását. Lőszerek légpuska és éleslőszerek Sakkóra 2 db Játszmalap 40 OOO Ft 30 OOO Ft 10 OOO Ft Mindösszesen 80 OOO Ft, amelyből pályázati forrás terhére 65 OOO Ft összeget tervezünk elszámolni. A teljes költség Ft, amelyből220 OOO Ft támogatásra nyújtjuk be igényünket. Budapest, március 21. Tisztelettel: D ~ " --; / ormendy György elnök

19 Fővárosi Törvényszék Pk.63079/1990 KIVONAT társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2163 A társadalmi szervezet neve: LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete A társadalmi szervezet székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői A társadalmi szervezet célja: A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, sportági tanfolyamok szervezése; bo:p.yolítása. '. A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: sporttevékenység ' A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: dr. Körmendy György, 1092 Budapest, Ferenc körút /11. Baranyai Szabolcs Attila,' 1134 Budapest, Dunyor István utca /31. dr. Bálványos István, Abony, Ceglédi út l O. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.63079/1990/1, A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet 2014 év március hó 18. napján hatályos adatairól készült. Kelt: Budapest, év március hó 18. napján.,,

20 ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY Alulírott Dr. Körmendy György Elemér (Budapest 08." július 18., anyja neve: Joannovits Sarolta) - tartózkodási helye: 1184 Budapest, Széchenyi István u magyar állampolgár 1092 Budapest, Ferenc körút emelet 11. szám alatti lakos, mint a LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete elnöke, képviselője, az egyesületet akként jegyzem, hogy az egyesület géppel vagy kézzel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá nevemet önállóan, míg a bankszámla feletti rendelkezés esetén egy elnökhelyettessel együttesen az aláírási. címpéldánynak megfelelően írom. Dr. Körmendy György Elemér 11031/H/468/2010. ügyszám Dr. Halasi Lfvia közjegyző ll 02 Budapest, Szent László tér 23/A Tel./Fax: , f~~1ÍSÍ1l\1~~ ~ ~--- Alulírott doktor Leskó Izabella közjegyző-helyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási CÍm]JéldáJlyt ~ Dr. Körm endy György Elem ér " (Budapest 08., július 18., anyja neve: Joannovits Sarolta) magyar állampolgár : tartózkodási helye: 1184 Budapest, Széchenyi István u Budapest, Ferenc körút 2-4. l. emelet ll. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a CA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló évi XLI. Törvény 122. (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről Az aláírási címpéldány önmagában a képviseletijog igazolásár~,p.~m>mkal.m~s Kelt Budapesten, 201 O. (kettőezer~tizedik) év január hó 18. (~" 1 Yh~pjárr.;

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

J] 1. szám ú előterjesztés

J] 1. szám ú előterjesztés J] 1. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

lk ú. számú előterjesztés --

lk ú. számú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere lk ú. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról

Részletesebben

http://www.kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=1

http://www.kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=1 1 / 16 2011.11.22. 10:25 1 Ügyiratszám : T-2011/171 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

Részletesebben

1 / 21 2014.10.06. 19:21

1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím:

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaújvárosi Városi Sportiskola 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 000 Erima bajnokság

Részletesebben

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesület Ceglédi Kék Cápák SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 ályázat 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Herceghalmi Sportegyesület HHSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 2429

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok

Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok 1. Sárvári Futball CIub 2. Sárvári Kinizsi SE 3. Flextronics Kosárlabda és Szabadidő CIub 4. Sárvári Sakk Ciub SE 5. Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja 6. Nádasdy

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 20 2012.08.28. 13:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató

Részletesebben

KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gödi Sportegyesület. Vízilabda Szakosztály... A kérelmező szervezet rövidített neve: GSE...

Részletesebben

Adószám: 1 8 4 5 0 6 5 1-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 8 2 9-2 8 2 1 1 5 7 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

Adószám: 1 8 4 5 0 6 5 1-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 2 8 2 9-2 8 2 1 1 5 7 4-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Makói Kézilabda Club Makói KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

i.sjr. számú előterjesztés

i.sjr. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i.sjr. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014.

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödi Sportegyesület Gödi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben