1 ol/. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 ol/. számú előterjesztés"

Átírás

1 1 ol/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2014. (II. 20.) KÖKT határozatával a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei január l-től december 31-éig terjedő időszakban szervezett sportcélú programjainak támogatására 2 OOO OOO Ft összegű pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra 14 db pályázat érkezett. A pályázati felhívás szerint a pályázatonként elnyerhető támogatási összeg legfeljebb 250 OOO Ft. A pályázatok teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál megtekinthető. Az alábbi táblázat a határidőben benyújtott pályázatok alapján egyesületenként tartalmazza a kért és a javasolt támogatási összegeket a pályázati feltételekre és a felosztható keretre tekintettel: Sor Tagszervezet neve Kért Javasolt szám támogatás (Ft) támogatás (Ft) l. Lombik Technikai Sportok Egyesülete 220 OOO 140 OOO 1103 Budapest, Gyömrői út Kőbányai Sportszövetség-Természetjáró 250 OOO 100 OOO Szakbizottság ll 05 Budapest, Ihász u Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület 250 OOO 250 OOO ll 03 Budapest, Gutor tér Sportliget SE 250 OOO 120 OOO 1103 Budapest, Noszlopy u. 47/A 5. Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE 250 OOO 120 OOO ll 04 Budapest, Harmat u BIG-BEM Táncsport Egyesület 250 OOO 190 OOO 1103 Budapest, Farkasalma u. 2. II/7. 7. Sutemi Harcművészeti Sportegyesület 250 OOO 100 OOO 1107 Budapest, Barabás u Kőbányáért Egyesület 250 OOO 250 OOO 1101 Budapest Kápolna u Kis Gézengúzok Egyesület 250 OOO érvénytelen ll 03 Budapest, Kőér u. ll. I/7. pályázat l O. Biofit Sport Egyesület 250 OOO 150 OOO 1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt. 3. ll. Hungária Viktória Femina Sport Club 250 OOO 140 OOO ll 02 Budapest, Állomás u NOV A Sport Egyesület 250 OOO 140 OOO ll 05 Budapest, Bolgár u Sasok SE 250 OOO 180 OOO ll 08. Budapest, Tavas u. 1/C ép. A. l ph. VIII/ Barcza Gedeon Sport Club 250 OOO 120 OOO ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 12/4. összesen OOO 2 OOO OOO

2 A Kis Gézengúzok Egyesület hiányosan nyújtotta be a pályázatát (hiányosan mutatta be a szervezet tevékenységét és a támogatni kért programot, nem csatolta a szervezet képviselőjének az aláírási címpéldányát) továbbá csak 12 fő utánpótlás korú gyereket igazolt. Az Egyesület a hiánypótlási felhívásra nem válaszolt, ezért a pályázata érvénytelen. A pályázati felhívást az előterjesztés 2. melléklete, a határidőben benyújtott érvényes pályázatokat összesítő táblázatot a 3. melléklet, valamint az adatlapokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. Il. Hatásvizsgálat A pályázaton nyert támogatási összegek nagyban segítenek az egyesületeknek, hogy az utánpótláskorú gyermekek sportolási lehetőségét továbbra is biztosítani tudják. A támogatást bérleti díjra, nevezési díjra, sporteszközök vásárlására, edzőtáborra, nemzetközi és országos versenyek rendezési költségeire, valamint Európa Bajnokságokon való részvételi költségekre fordítják. III. A végrehajtás feltételei A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.ll. pontja szerint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elbírálja az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a bizottság rendelkezési körébe utalt támogatásokra vonatkozó pályázatot A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 20. sora szerint a kőbányai sportegyesületek támogatására vonatkozó 2 OOO OOO Ft a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési körébe tartozik. A támogatásokat szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a sportegyesület a évről szóló beszámolóját (mérleget, egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezze, és ezt az Önkormányzatnál igazolja. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, április " ~ " ~ Radványi Gábor 2

3 J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága.../2014. (IV. 10.) határozata a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei évi támogatására kiírt pályázat alapján az l. mellékletben meghatározott sportegyesületeknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 20. sora terhére összesen 2 OOO eft összegben. 2. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megállapítja, hogy a Kis Gézengúzok Egyesület pályázata érvénytelen. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 3

4 l. melléklet a (IV 10.) KOS határozathoz Sor Tagszervezet neve Támogatás (Ft) szám l. Lombik Technikai Sportok Egyesülete 140 OOO 1103 Budapest, Gyömrői út Kőbányai Sportszövetség-Természetjáró 100 OOO Szakbizottság ll 05 Budapest, Ihász u Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület 250 OOO ll 03 Budapest, Gutor tér Sportliget SE 120 OOO 1103 Budapest, Noszlopy u. 47/A 5. Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE 120 OOO ll 04 Budapest, Harmat u BIG-BEM Táncsport Egyesület 190 OOO 1103 Budapest, Farkasalma u /7. 7. Sutemi Harcművészeti Sportegyesület 100 OOO 1107 Budapest, Barabás u Kőbányáért Egyesület 250 OOO ll O l Budapest Kápolna u Biofit Sport Egyesület 150 OOO 1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt Hungária Viktória Femina Sport Club 140 OOO ll 02 Budapest, Állomás u. 21. ll. NÓVA Sport Egyesület 140 OOO ll 05 Budapest, Bolgár u Sasok SE 180 OOO ll 08. Budapest, Tavas u. l! C ép. A. l ph. VIII/ Barcza Gedeon Sport Club 120 OOO 1106 Budapest, Hárslevelű u. 12/4. 4

5 Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezeteinek évi pályázatai 3. me!lék/et az előterjesztéshez név teljes összeg ön erő igényelt támogatás taglétszám (fő) utánpótlás korútagok (fő) A taglétszám %-a kőbányai gyermek (fő) kőbányai Javaslat a nonnatív mire összlétsz. % évi támogatáshoz támogatás l. Lombik TSE (lövészet, sakk) 370 OOO Ft 2. Kőbányai Sportszövetség - Tennészetjáró Szakbizottság 500 OOO Ft 3. Marcipán SE (tánc és fitness) l 540 OOO Ft 4. Sportliget SE (vízilabda) 480 OOO Ft 5. Stílus SE (úszás) 878 OOO Ft 6. BIG-BEM TSE (versenytánc) 463 OOO Ft 7. Sutemi Harcművészeti SE 440 OOO Ft 8. Kőbányáért Egyesület (labdarúgás) l 250 OOO Ft 9. Kis Gézengúzok Egyesület 972 OOO Ft 10. Biotit SE (fitnesz, testépítés) 8 OOO OOO Ft Hungária Viktória Femina SC ll. (labdarúgás) 440 OOO Ft 12. NÓVA SE (harcművészet) l!50 OOO Ft 13. SASOK SE (harcművészet) l 770 OOO Ft 150 OOO Ft 220 OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft!200!50 l 290 OOO Ft 250 OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft!68! OOO Ft 250 OOO Ft 32 22!90 OOO Ft 250 OOO Ft l OOO OOO Ft 250 OOO Ft OOO Ft 230 OOO Ft 38! OOO Ft 250 OOO Ft !90 OOO Ft 250 OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft l 520 OOO Ft 250 OOO Ft lll 61 68% 44 58% bérleti díj, nevezési díjak 140 OOO Ft Ft 13% % versenyrendezés, nevezési díjak, eszközbeszerzés 100 OOO Ft Ft 80% 64 26% bérleti díj 250 OOO Ft Ft edzőtábor költségei (bérleti 67% 42 49% díj, étkezés) vízilabda torna 120 OOO Ft 152!66 Ft (utazási, étkezési költség) 95% 46 27% versenyrendezés, bérleti díj 120 OOO Ft! Ft 69% 22 69% 55% 22 52% XXI. Bem kupa versenyrendezés költségei küzdőszőnyeg beszerzés, bérleti díj Ft Ft 100 OOO Ft Ft 66,50% % bérleti díj 250 OOO Ft Ft 37% 13 36% érvénytelen pályázat O Ft O Ft 32% 25 11,50% bérleti díj 150 OOO Ft Ft 80% 48 80% sportfelszerelés, bérleti díj 140 OOO Ft Ft versenyrendezés, 73,50% 38 37,50% Európabajnokságon 140 OOO Ft Ft részvételi költség EK versenyrendezés, 55% 39 35,20% Európabajnokságra utazás, 180 OOO Ft Ft felszerelés vásárlás 14. B arcza Gedeon Sport Club (sakk) 4 OOO OOO Ft OOO Ft 250 OOO Ft ,10% versenyrendezés, Országos versenyen való részvétel 120 OOO Ft Ft OOO Ft 264 7! OOO OOO Ft l Ft Normatív támogatás: 2 OOO OOO Ft /552 fó 2 OOO OOO Ft (pályázati összeg) (figyelembe vett kőbányai gyerek 552 ' ) szama Ft (l főre eső támogatás)

6 PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei (a továbbiakban: sportegyesület) évi támogatására l. A pályázat célja: A sportegyesületek működési feltételeinek javítása, az utánpótlás nevelésének elősegítése, versenyek, bajnokságok megrendezésének támogatása. Ennek érdekében a pályázat témakörei: a) saját sportesemények rendezése, b) nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon történő részvétel, c) sportszakember-képzés, továbbképzés (sportvezető, versenybíró, edző, játékvezető stb.) d) sporteszközök vásárlása, e) működési költségek. 2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 OOO OOO Ft 3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: legfeljebb 250 OOO Ft 4. A pályázat benyújtásának feltételei: 4.1. A pályázaton a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei vehetnek részt, akik a tárgyévi tagdíjat befizették További feltétel, hogy a) a sportegyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozzon és legalább 15 fő utánpótláskorú tagja legyen (aki a 18. életévét nem töltötte be vagy azt december 31-éig töltené be), b) az utánpótláskorú tagok kőbányai lakosok legyenek vagy Kőbányánjárjanak iskolába, c) a gyermekek legalább heti két alkalommal (minimum heti 120 percben) sportolnak az sportegyesület ben A pályázatot kizárólag a pályázati adtalap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: a) a pályázó sportegyesület adatai, címe, b) a sportegyesület taglétszáma, az utánpótláskorú tagok száma, a Budapest Főváros X. kerületben lakóhellyel, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú tagok száma, az utánpótláskorú tagok adatai (név, lakóhely, életkor, tanulói jogviszony helye, edző neve), c) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás átutalását a pályázó kéri, d) a pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása legalább egy oldal terjedelemben (szakosztályok tevékenysége, a tagság korcsoport-összetétele, utánpótláskorúakkal kapcsolatos tevékenységek részletes ismertetése, edzések helye, időpontj a, időtartama, edzőkkel kapcsolatos információk, a sportegyesület eddigi eredményei), valamint a évre tervezett programok, kőbányai sportesemények ismertetése, e) a támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben, valamint költségvetés készítése (bevételek és kiadások tervezése, önerő és a kért támogatás összege) f) versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program, továbbképzés esetén szakmai program, g) működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a támogatni kért költségek részletes leírása, h) nyilatkozat arról, hogy

7 ha) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, hb) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, he) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik -e, hd) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok részére, i) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól, j) a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, k) az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* l) közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* m) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével, n) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több témakör támogatása kérhető A támogatási időszak január december 31. * A beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének igazolása a támogatási szerződés aláírásáig pótolható. 5. A pályázaton nem vehet részt: a) az olyan sportegyesület, amely az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet alapján részesül működési célú támogatásban, b) a Diáksport Egyesület (DSE), c) az olyan sportegyesület, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekkel a megadott határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van. 6. A pályázható költségek: a) Saját rendezéső sportesemények témakör aa) bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak stb. (kivéve: reprezentációs költségek, pénzdíj ak), ab) a versenyt előkészítő edzőtáborok szervezése: program ok, csoportos utazás, étkezés, szállás költségei. A megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi szintűnek kell lennie. Cégek, intézmények közötti versenyekre nem vonatkozik a kiírás! b) Nem saját rendezéső versenyen, bajnokságon való részvétel témakör ba) a versenyeken való részvétel költségei: pl.: nevezési díjak, csoportos utazás és csoportos szállásköltségek (ebben a kategóriában a versenykiírás is a pályázat kötelező melléklete ), bb) az elszámolásnál a tényleges részvételt verseny-jegyzőkönyvvel is igazolni kell. c) Sportszakember-képzés továbbképzés témakör ca) a fővárosi, országos vagy szakszövetségi szervezésben megvalósuló továbbképzéseken való, vizsgával egybekötött képzés részvételi költsége számolható el, cb) a kapcsolódó utazás költsége elszámolható, étkezési és szállásköltség nem számolható el. d) Sporteszközök vásárlása témakör

8 ' ' da) a létesítő okiratban foglalt tevékenységekhez, sportágakhoz kapcsolódó sporteszközök vásárlása, javítása, felújítása. e) Működési költségek témakör ea) a sportegyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó működési költségek, bérleti szerződéssel igazolt létesítménybérleti-díjak, eb) a működéshez szükséges egyéb költségek. 7. A pályázati összeg nem használható fel: a) jutalmazásra, bérkifizetésre, b) étkezésre, reprezentációs költségekre (kivéve edzőtáborok csoportos étkezése ), c) utazásra (kivéve versenyre, edzőtáborba történő csoportos utazás), d) egyéb személyi jellegű kiadásokra, e) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, f) közterhek megfizetésére. 8. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: A pályázatokat március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál a) elektronikusan a -címen, amelyről az Önkormányzat visszaigazolást küld (a benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont), b) személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Ü gyfélszolgálati Irodában (ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben (hétfő , kedd , szerda , csütörtök , péntek ) vagy c) postai úton egy eredeti és egy másolati példányban a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnak címezve a ll 02 Budapest, Szent László tér 29. címen. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Gáll Gizella sportreferenstől a telefonszámon, illetve a fenti -címen. A pályázati adatalap igényelhető a fenti címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható. 9. A pályázat elbírálásának menete: A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázatokat a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a áprilisi ülésén bírálja el. A Polgármesteri Hivatal a döntést követően április 30-ig ben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 10. Az elszámolás módja, határideje: A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb december 15-éig kell elszámolni. A működési költséggel kapcsolatos támogatás elszámolási határideje is december 15. A sportegyesület a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. A pályázó a fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. Budapest, február 25. Kovács Róbert polgármester

9 PÁLYÁZATIADATLAP Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei évi támogatására I. A PÁLY ÁZÓ ADATAI Neve: LOMBIK TSE Székhelye: Budapest, Gyömrői út Levélcíme: Budapest, Gyömrői út címe: Adószáma: Bírósági bejegyzés dátuma: száma: Pk.63079/1990/l. A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: Dr. Körmendy György Közhasznúsági fokozata: nincs A bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszáma: nyilv.sz.:2163 II. NYILATKOZATOK l..az egyesület biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 3. Az egyesületnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 4. Az egyesület a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 5. Amennyiben 2014-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: A támogatás célja: A támogatás összege: 6. Amennyiben 2014-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: A támogatás célja: NEA működési, felnőtt és szabadidősport támogatására A támogatás összege:480 OOO Ft 7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással az egyesület az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. A sportegyesület taglétszáma összesen a évi tényleges létszám alapján: 75 fő

10 Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: Budapest Főváros X. kerületben lakóhellyel, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú tagok száma: 51 fő 44 fő III. A P ÁL Y ÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTAT ÁSA ÉS A ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legalább egy oldal terjedelemben) P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Lombik TSE Egyesületünk Sakk, Lövész és Tenisz szakosztályt működtet, szabadidősport céllal. utóbbit kizárólag Lövész szakosztályunk - a BKV lőterén, a Kada utcai Általános Iskola általunk létesített légpuskás pince lőterén és a Keresztury Dezső Általános Iskolában működik. Létszámuk 44 fő diák és 6 fő felnőtt versenyző. A diálqaink részt vesznek a kerületi, budapesti és országos diák versenyeken. Cseh Gyula és Képes Bertalan edzők irányításával, akik többszörös Budapest Bajnok szeniorversenyzők. Németh Ádám /1995./ a Kada utcai Általános Iskolában végzett ifjúsági versenyző 2013-ban többször elérte a felnőtt I. osztályú minősítést. - célunk az ifjúsági és utánpótláskorú sportolóink taglétszámának növelése, illetve az általános iskolában végzett tehetséges gyerekek lövészeti tevékenységének biztosítása a Kerepesi úti lőtéren. - Felnőtt versenyzőink célkitűzése részt venni az országos és budapesti bajnokságokon. Budapest Bajnokságon cél az I.-VI. hely elérése. (nem ebből a pályázatból finanszírozzuk) Sakk szakosztály: keretén belül 22 fő felnőtt és 7 fő ifjúsági minősített versenyző részére szervezzük programjainkat évben II. helyen végzett csapatunk a Budapesti Sakkcsapatbajnokság kiemeit I. osztályában a jelenleg zajló 2013/2014 évi Budapest bajnokságban jelenleg a II. helyen állunk. l fő mester és 12 fő mesterjelölt minősítésű játékosunk van. Az ifjúsági versenyzőknél eddig aminőségi sportot helyeztük előtérbe, amelynek eredménye, hogy 2012-ben Horváth Ilona Klára, megnyerte a korosztályos magyar bajnokságot, így 2012-ben és 2013-ban egyaránt, így ő képviselte a magyar színeket az Ifjúsági Európabajnokságokon ben is mindent megteszünk a hasonló folytatásért. Ifjúsági játékosainknál a cél, hogy a korosztályos magyar bajnokságon induljanak, és lehetőleg az I.-VI. hely valamelyikén végezzenek. A Magyar Sakk Szövetség megbízásából egyesületünk versenyzője Nagy László rendezte a évi Budapesti Tavaszi Sakk-fesztivált. Ö a szervezője a nemzetközi hírnevű, havonta megrendezésre kerülő "Első szombat" és a "Pénteki rapid" sakk-versenyeknek is. Tevékenységünk társadalmi hasznossága, szükségessége: Lövészetben: 1990 előtt az MHSZ biztosította a légpuskás lövészet alapjainak elsajátítását az iskolai testnevelési órák keretén belül, 1900-től ez megszűnt és ezt a hiányt pótolja tevékenységünk. Diákok részére a fegyvert, lőszert, lőlapot, oktatót díjtalanul biztosítj uk, továbbá a kerületi 2

11 budapesti és országos diákolimpián a részvételt, melynek valamennyi költségét vállaljuk! - Felnőtt versenyzőink célkitűzése részt venni az országos és budapesti bajnokságokon. Budapest Bajnokságon cél az I.-VI. hely elérése. (nem ebből a pályázatból finanszírozzuk) Sakk sporton belül: A minőségi sakkoktatási tevékenységünket a kezdő és a tömegsport sakkoktatással is kiegészítettük 2013-ban, és most először indítottunk el egy ifjúsági csapatot a Budapesti Sakk Szövetség által szervezett bajnokságon. Ezzel a tevékenységgel támogatjuk a évi tanév államilag kiemeit programját az ifjúsági sakkoktatást - Felnőtt csapatunknál a évben a cél a Budapest Bajnokságban az I.-II. helyezés elérése, úgy, hogy több ifjúsági játékost beépítünk a felnőtt csapatba. - Ifjúsági játékosainknál a cél, hogy a korosztályos magyar bajnokságon induljanak, és lehetőleg az I.-VI. hely valamelyikén végezzenek. Edzőjük Seres Béla. - Ismét megrendezzük 2014-ben az Országos Vegyipari Sakk Kupát IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES BEMUTATÁSA (legfeljebb egy oldal) PÁLY ÁZÓ NEVE: Lombik TSE Célunk a Sakk és Lövész szakosztályainkban a rendszeres edzések megtartása, versenyzési lehetőségek biztosítása, kiemelten az utánpótlás-nevelésével való foglalkozás. Egyesület vezetőségének fő feladata, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítani tudja a sportegyesület működését. Ezért tagdíjbevétel mellett, főleg pályázati forrásokból biztosítjuk a működési költségeket Egyesületünk szakosztályaink vezetői és edzői valamennyien (8 fő) fizetés nélkül, önkéntesen végzik munkájukat. Tagdíj bevételeink, a tagság kímélése érdekében tudatosan nagyon alacsony és ezért szükséges pályázati forrásokból a működéshez szükséges tárgyi feltételeket biztosítanunk. Sikeres pályázatot adtunk be a NEA évi pályázatára, ahol működési költségeinkre a felnőttek versenyeztetéséhez valamint a szabadidős rendezvényekhez a forrás már biztosított. A kerületi gyermek és ifjúsági versenyeink feltételeihez szükséges jelen pályázatból még forrást teremtenünk. Ezért kérjük támogatásukat az alábbi gyermek és ifjúsági versenyekhez kapcsolódó költségekre, amelyek eredményes szakmai munkánkat alapoznák meg: I. Lőtér bérleti díjánál a X. kerület Kerepesi út 22. BKV Lőtér bérlését tervezzük elszámolni, éves szinten 150 óra időtartamban. II. sakk és lövész versenyek nevezési díjai komoly összeget jelentenek éves szinten, az alábbi versenyeken tervezzük az indulást zömében utánpótláskorú versenyzőinkkel: l) Budapesti Sakk Szövetség Ifjúság csapatbajnoksága ) Budapesti Sakk Szövetség Ifjúság csapatbajnoksága ) Budapesti Sakk Szövetség I. osztályú kiemeit csapatbajnoksága ) Budapesti Sakk Szövetség I. osztályú kiemeit csapatbajnoksága 2014/15 3

12 5) Ifjúsági Leány Budapest Bajnokság 6) Ifjúsági Leány Országost Bajnokság 7) Ifjúsági Fiú Budapest Bajnokság 8) Ifjúsági Fiú Országos Bajnokság 9) Első Szombat Egyéni Nemzetközi Sakkversenyek - kizárólag ifjúsági versenyzőink részére l O) Általános Iskolások X. kerületi Légpuskás Lövész egyéni és csapatbajnoksága ll) KPLE Lövész Minősítő Verseny - ifjúsági versenyzőink részére III. A fentiekhez kapcsolódnak a szövetségi tagdíjak és versenyengedélyek IV. Sportszerek, eszközök vásárlása közül tervezzük: légpuska és éleslőszerek, Sakkórák és játszmalapok vásárlását. Részletes költségvetésben részletezzük az ezekhez kapcsolódó kiadásokat és az igényelt támogatás összegét. V. KÖLTSÉGVETÉS A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás megnevezése 60 OOO 25 OOO 35 OOO Lőtér pályabérleti díja sakk és lövész 180 OOO 95 OOO 85 OOO versenyek nevezé si díjai 50 OOO 15 OOO szövetségi tagdíjak és versenyengedélyek Sportszerek, 80 OOO 15 OOO 65 OOO eszközök vásárlása: Lőszerek légpuska és éleslőszerek, sakkóra,játszmalap Összesen: 370 OOO Ft 150 OOO Ft 220 OOO Ft Igényelt támogatás összesen: Ft Csatolt mellékletek igen nem l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x 2. versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes x program, továbbképzés esetén szakmai program 4

13 y működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a x támogatni kért költségek részletes leírása 4. a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a x sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 5. a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata x x később közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét Nem igazoló feladóvevény másolata releváns 5

14 UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI sorszám név lakóhely életkor tanulói jogviszony helye edző neve 2 db névsor l. számú mellékletként az pályázati adatlaphoz csatolva Keresztúri Altalános Iskola és a Kada Mihály Általános Iskola tanulói közül az utánpótlásnevelésben résztvevő sportológyerekek névsora az edzők és az elnök által hitelesítve. Budapest, ~~;u.!a:~.-v).... :Z d.....,.-- PH """'~~.~ a pályázó törvényes képviselőjének aláírása 6

15 Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola Lövész szakköri névsor l Ádám Petra 6.a 2. Bákai Ágoston 6.a 3. Balogh Balázs 6.b 4. Bartók Patrik 6.b 5. Duka Krisztián 6.a 6. Fischer Adrián S.b 7. Fodor Márk 6.a 8. Fodor Máté 8.a 9. Koór Balázs 7.a 10. Kőszegi Erik 6.a 11. Liska Ákos 7.b 12. Márkus Attila 6.a 13. Morales Alexandra 6.b 14. Oberfrank Gábor 8.a 15.. Oberfrank Tamás 7.b 16. Paládi Patrik 6.a 17. Papp Sebestyén 8.a 18. Seregély Erik 7.b 19. Szántó Tamás 8.a 20. Zalai Zsombor 7.b Lövészet vezetők: Frankó Miklós, Tóth János ~flt. o s. >1r ' ~ "t.fu fe( (

16

17 Lombik TSE Működési költségek évre 3. melléklet I. Lőtér bérleti díja: X. kerület Kerepesi út 22. BKV Lőtér Heti l alkalommal 3 óra, éves szinten 150 óra 60 OOO Ft Összesen 60 OOO Ft, melyekből 35 OOO Ft összeget tervezünk pályázati forrásból elszámolni. II.) sakk és lövész versenyek nevezési díjai komoly összeget jelentenek éves szinten, az alábbi versenyeken tervezzük az indulást zömében utánpótláskorú versenyzőinkkel: Sakk és lövészet l) Budapesti Sakk Szövetség Ifjúság csapatbajnoksága 2013/14 2) Budapesti Sakk Szövetség Ifjúság csapatbajnoksága 2014/15 3) Budapesti Sakk Szövetség I. osztályú kiemeit csapatbajnoksága (a teljes összeg 45 OOO, ebből2014.évre ) 4) Budapesti Sakk Szövetség I. osztályú kiemeit csapatbajnoksága 2014/15 (a teljes összeg 45 OOO, ebből2014.évre ) 5) Ifjúsági Leány Budapest Bajnokság 6) Ifjúsági Leány Országost Bajnokság 7) Ifjúsági Fiú Budapest Bajnokság 8) Ifjúsági Fiú Országos Bajnokság 9) Első Szombat Egyéni Nemzetközi Sakkversenyek - kizárólag ifjúsági versenyzőink részére l O) Általános Iskolások X. kerületi Légpuskás Lövész egyéni és csapatbajnoksága ll) KPLE Lövész Minősítő Verseny - ifjúsági versenyzőink részére 15 OOO Ft 15 OOO Ft Ft Ft 10 OOO Ft 10 OOO Ft 10 OOO Ft 10 OOO Ft 35 OOO Ft 10 OOO Ft 20 OOO Ft Mindösszesen 180 OOO Ft, melyekből 85 OOO Ft összeget tervezünk pályázati forrásból elszámolni.

18 .. III. A fentiekhez kapcsolódnak a szövetségi tagdíjak és versenyengedélyek az alábbi szövetségek részére fizetendő évben 50 OOO Ft, amelyből pályázati forrás terhére 30 OOO Ft összeget tervezünk elszámolni Budapesti Sakk Szövetség Magyar Sakk Szövetség Magyar Sportlövő Szövetség Kőbányai Technikai és Tömegsport Egyesületek Szövetség évben 50 OOO Ft, amelyből pályázati forrás terhére 35 OOO Ft összeget tervezünk elszámolni IV. Sportszerek, eszközök vásárlása közül tervezzük: légpuska és éleslőszerek, sakkórák és játszmalapok vásárlását. Lőszerek légpuska és éleslőszerek Sakkóra 2 db Játszmalap 40 OOO Ft 30 OOO Ft 10 OOO Ft Mindösszesen 80 OOO Ft, amelyből pályázati forrás terhére 65 OOO Ft összeget tervezünk elszámolni. A teljes költség Ft, amelyből220 OOO Ft támogatásra nyújtjuk be igényünket. Budapest, március 21. Tisztelettel: D ~ " --; / ormendy György elnök

19 Fővárosi Törvényszék Pk.63079/1990 KIVONAT társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2163 A társadalmi szervezet neve: LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete A társadalmi szervezet székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői A társadalmi szervezet célja: A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, sportági tanfolyamok szervezése; bo:p.yolítása. '. A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: sporttevékenység ' A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: dr. Körmendy György, 1092 Budapest, Ferenc körút /11. Baranyai Szabolcs Attila,' 1134 Budapest, Dunyor István utca /31. dr. Bálványos István, Abony, Ceglédi út l O. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.63079/1990/1, A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet 2014 év március hó 18. napján hatályos adatairól készült. Kelt: Budapest, év március hó 18. napján.,,

20 ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY Alulírott Dr. Körmendy György Elemér (Budapest 08." július 18., anyja neve: Joannovits Sarolta) - tartózkodási helye: 1184 Budapest, Széchenyi István u magyar állampolgár 1092 Budapest, Ferenc körút emelet 11. szám alatti lakos, mint a LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete elnöke, képviselője, az egyesületet akként jegyzem, hogy az egyesület géppel vagy kézzel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá nevemet önállóan, míg a bankszámla feletti rendelkezés esetén egy elnökhelyettessel együttesen az aláírási. címpéldánynak megfelelően írom. Dr. Körmendy György Elemér 11031/H/468/2010. ügyszám Dr. Halasi Lfvia közjegyző ll 02 Budapest, Szent László tér 23/A Tel./Fax: , f~~1ÍSÍ1l\1~~ ~ ~--- Alulírott doktor Leskó Izabella közjegyző-helyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási CÍm]JéldáJlyt ~ Dr. Körm endy György Elem ér " (Budapest 08., július 18., anyja neve: Joannovits Sarolta) magyar állampolgár : tartózkodási helye: 1184 Budapest, Széchenyi István u Budapest, Ferenc körút 2-4. l. emelet ll. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a CA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló évi XLI. Törvény 122. (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről Az aláírási címpéldány önmagában a képviseletijog igazolásár~,p.~m>mkal.m~s Kelt Budapesten, 201 O. (kettőezer~tizedik) év január hó 18. (~" 1 Yh~pjárr.;

do. számú előterjesztés

do. számú előterjesztés do. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

A'tfJ'. számú előterjesztés

A'tfJ'. számú előterjesztés A'tfJ'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

{ 04. szám ú előterjesztés

{ 04. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere { 04. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására Ó z d, 2014. február 13. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A56 számú előterjesztés

A56 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A56 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásáról

Részletesebben

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült.

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 280/2016. (VIII.30.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

Z-Ff.. számú előterjesztés

Z-Ff.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Z-Ff.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

.lk~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előterjesztés. I. Tartalmi összefoglaló

.lk~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előterjesztés. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere.lk~ számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányán működő egyházak 2013. évi pályázati

Részletesebben

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 1. A pályázat célja a szabadidősportban természetesen a fogyatékosok sportjában is résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

t.','j. számú előterjesztés

t.','j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 11 Ci t.','j. számú előterjesztés -- Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére az egészségügyi támogatásról szóló pályázati

Részletesebben

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA POlGÁRMlESl ERI KABINlEl 4401 NvíRfGYFÁU\ KOSSUl li lér l. PF.: /;3. TELEFON:.3642 524-544; FAX: +3642 311-0 41 E-MAfl: FOlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

(L/. számú előterjesztés

(L/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (L/. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a kőbányai idősek 2015. évi üdültetéséről szóló pályázat

Részletesebben

'&o(~ n. Arf6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. szárnú előterjesztés

'&o(~ n. Arf6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Arf6 szárnú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére az erdei iskolák és nyári táborok működésének

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 1. Célja: Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása a felnőtt és ifjúsági tájékozódási sportolók részére, a sportág népszerűsítése, vándorkupa elnyerése 2. Rendező:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 239. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására - 2015 1 A pályázat célja A pályázat célja az utánpótlás nevelés érdekében végzett edzői munka ösztönzése és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 2014. évi válogató versenysorozat

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

Pályázati adatlap S/2013

Pályázati adatlap S/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a XIV. kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek és szakosztályok támogatására kiírt pályázatához Kérjük lehetőleg géppel vagy nyomtatott betűvel,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata

NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 33/2013.{1I. 25.) számú. határozata NyrREGYHÁlA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 33/2013.{1I. 25.) számú határozata a 2013. évi Kiemeit csapatsportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntésről

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

fi!. számú előterjesztés

fi!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere fi!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázati felhívást tesz közzé a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára. "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016" Budapest, 2016. Élen

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2012. évben nyújtott lakbér-hozzájárulásról

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. 1 2013/2014. TANÉVI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A tájékozódási

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben