A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt a versenyző válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, hogy milyen feladatot kell megoldania. Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál. Ha megakad, nyugodtan menjen tovább. A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő a további munkára. A feladatlap 200 kérdést illetve feladatot tartalmaz. Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató van, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át az "értékelő lapra" úgy, hogy X jellel húzza át a választás nagybetűjét. Az értékelő lapon javítani nem szabad! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér... A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma: A versenyző neve:... oszt.:... Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve:... A versenyző által választott jelige a pályamunkához:. Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem* *A megfelelő szó aláhúzandó

2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: e feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után e jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra. A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 1. Melyik térség rendelkezik a legnagyobb kőolajkészlettel? A) Nyugat-Európa B) Szilézia C) Perzsa-öböl térsége D) Dél-Amerika E) Ausztrália 2. Mely országnak van meghatározó szerepe a világ textil- és ruházati cikk exportjában? A) Dél-Korea B) USA C) India D) Kína E) Nagy-Britannia 3. Melyik városállam a felsoroltak közül? A) Málta B) Luxemburg C) Szingapúr D) Liechtenstein E) Hongkong 4. Melyik ország hazánk legjelentősebb külkereskedelmi partnere? A) Ausztria B) Oroszország C) Franciaország D) Németország E) USA 5. Melyik város az Európai Unió Bizottsága és a NATO Központi székhelye? A) Luxembourg B) Párizs C) Maastricht D) Brüsszel E) Bonn 1

3 6. Melyik a legelterjedtebb vallás hazánkban? A) Református B) Evangélikus C) Római katolikus D) Zsidó E) Ortodox 7. Lakóinak többsége a finnugor nyelvcsaládba tartozik. A) Svédország B) Norvégia C) Észtország D) Dánia E) Lengyelország 8. Melyik város Volga-menti kikötő? A) Szaratov B) Rosztov C) Harkov D) Moszkva E) Minszk 9. A felsoroltak közül melyik országban legnagyobb az egy lakosra jutó húsfogyasztás? A) Magyarország B) Ukrajna C) Franciaország D) Románia E) Szaud-Arábia 10. Melyik országban legnagyobb a szántóföld aránya? A) Nagy-Britannia B) Hollandia C) Görögország D) Dánia E) Olaszország 11. Melyik a legsűrűbben lakott kontinens? A) Európa B) Afrika C) Ázsia D) Észak-Amerika E) Dél-Amerika 2

4 12. Hol hull a legkevesebb csapadék? A) A Pó-síkságon B) A Mezeta területén C) A Dinári-hegységben D) A Londoni-medencében E) A Lengyel-alföldön 13. Melyik ország a legritkábban lakott? A) Bulgária B) Dánia C) India D) Norvégia E) Albánia 14. Melyik ország villamosenergia-termelésében a legkisebb a vízerőművek aránya? A) Svájc B) Ausztria C) Lengyelország D) Kína E) Ukrajna 15. Uránérc bányászata világelső. A) USA B) Ausztrália C) Kanada D) Franciaország E) Kína 16. A felsorolt országok közül egyik az egész szigetet lefedi. Melyik az? A) Nicaragua B) Panama C) Dominika D) Kuba E) Honduras 3

5 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: e feladatokban egy állításhoz négy földrajzi fogalom ország vagy város tartozik. Az állítás nem csak egy fogalomra vonatkozhat, hanem többre is, az alábbi variációk szerint: A) Az állítás az 1., 2. és a 3. országra, városra vagy fogalomra igaz. B) Az állítás az 1. és a 3. országra, városra vagy fogalomra igaz. C) Az állítás a 2. és a 4. országra, városra vagy fogalomra igaz. D) Az állítás csak a 4. országra, városra vagy fogalomra igaz. E) Az állítás mind a négy országra, városra vagy fogalomra igaz. Feladat: válassza ki a variációk közül a helyes válasz megfelelő nagybetűjét és az Értékelő lapon X jellel húzza át a helyes választás nagybetűjét! 17. Cukornád-termesztése világviszonylatban is kiemelkedő. 1. India 2. Brazília 3. Kuba 4. Argentína 18. Jelentős a húsipara. 1. Gyula 2. Pápa 3. Szeged 4. Hatvan 19. Idegenforgalma jelentős. 1. Ausztria 2. Görögország 3. Spanyolország 4. Bulgária 20. Jellegzetes szőlőtermelő táj. 1. Mezeta 2. A Rajna-völgye 3. Cseh-medence 4. Burgundia 21. A mediterrán éghajlat termesztett növénye. 1. Olajfa 2. Füge 3. Szőlő 4. Napraforgó 4

6 22. A legeltető állattenyésztés területei. 1. Afrika szavannái 2. Mongólia 3. Préri 4. Kelet-Kína 23. Területén jelentős az öntözéses gazdálkodás. 1. Andalúziai-medence 2. Pó-síkság 3. Egyiptom 4. Izrael 24. A mezőgazdasági termelés nem fedezi a hazai szükségletet. 1. Franciaország 2. USA 3. Magyarország 4. Egyiptom 25. Jelentős konzerv és hűtőipari központ. 1. Békéscsaba 2. Debrecen 3. Kecskemét 4. Szeged 26. A világ legnagyobb nemzetközi forgalmú repülőterei. 1. London 2. Párizs 3. New York 4. Moszkva 27. Elektronikai és elektrotechnikai cikkeket gyártó vállalat. 1. Phillips 2. Siemens 3. Bosch 4. Daimler 28. Fontos gépipari központ. 1. Győr 2. Balatonfüred 3. Székesfehérvár 4. Szigetvár 5

7 29. A Ruhr-vidék városa. 1. Duisburg 2. Bochum 3. Dortmund 4. München 30. Hol van világviszonylatban jelentős barnakőszén bányászat? 1. Lengyelország 2. Svédország 3. Németország 4. Belgium 31. Közép-európai országok. 1. Ausztria 2. Csehország 3. Magyarország 4. Ukrajna 32. Az egy főre jutó elektromosáram-termelése alapján az elsők között van a világon. 1. Franciaország 2. Németország 3. Amerikai Egyesült Államok 4. Norvégia 33. Vaskohászata és acélgyártása jelentős. 1. Ostrava 2. Detroit 3. Kassa 4. Dunaújváros 6

8 NÉGY ÉS ÖTFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: e feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak (vonatkozások) és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni, és csak ezután kell hozzákeresni a megfelelő fogalom vagy vonatkozás nagybetűjét! Az Értékelő lapon X jellel húzza át a helyes válasz nagybetűjét! A) Európai Atomenergia-Közösség B) Európai Unió C) Európai Szabadkereskedelmi Társulás D) Európai Gazdasági Térség ben Rómában alapították. 35. Az ipari termékek vámoktól és egyéb korlátoktól mentes kereskedelme céljából hívták életre ben 12 tagállam hozta létre. 37. A maastrichti egyezmény szerint a közös gazdaságpolitika mellett a közös biztonság-, és külpolitika megteremtését, valamint a bel- és igazságügyi politika közelítését is a zászlajára tűzte. 38. Jelenleg Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc a tagja. 39. Jelenlegi célkitűzései: a valutaunió kibővítése, az elmaradott térségek fejlesztése, az agrárpolitika fokozatos reformja, a környezetvédelem összehangolása ben 16 állam hozta létre, jelenleg a világ egyik kiemelkedő szabadkereskedelmi övezete ben mint EGK megállapodtak abban, hogy lebontják az egymás közötti vámhatárokat, lehetővé teszik a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlását, közös agrárpolitikát dolgoznak ki, egységes piacot hoznak létre. 42. A világ népességének 7%-át tömöríti, a világ autógyártásából kb. egyharmaddal részesedik ben csatlakozott hozzá Ausztria, Finnország és Svédország ben 10 országgal bővült ben Románia és Bulgária is csatlakozott hozzá. 7

9 A) Csehország B) Lengyelország C) Románia D) Mindháromra vonatkozik. E) Egyikre sem vonatkozik. 46. Lakóinak száma meghaladja a 30 millió főt. 47. Feketekőszén kivitele jelentős. 48. A földművelés és az állattenyésztés egyaránt magas színvonalú. 49. Kőolaj- és földgázbányászata a 3 ország közül a legnagyobb. 50. Fontos kikötője Gdansk. 51. Ploiesti kőolajipari központja. 52. Fontos ipari központja Brassó. 53. Cipőipara világszerte ismert. 54. Fontos ipari központja Brno. 55. Kukoricatermelése jelentős. 56. Sörgyártása világhírű. 57. Fontos kohászati központja /Nowa Huta/. 58. A hűvös éghajlat miatt főleg rozsot és burgonyát termelnek. 59. Az üveg- és a porcelángyártása fejlett, világhírű. 60. Kevés a termőföldje a lakosság számához képest. 61. Fontos kikötője Constanta. 62. Népszerű gépkocsi márkája a Skoda. 63. Villamos áram termelésében a vízenergia viszonylag számottevő (kb. 20%) 64. A világ legfejlettebb országai közé tartozik. 65. A NATO tagja. 8

10 A) Vasúti közlekedés B) Közúti közlekedés C) Vízi közlekedés D) Légi közlekedés E) Csővezetéken való szállítás 66. A legköltségesebb és a legtöbb embernek munkát adó közlekedési ágazat. 67. Jelentős előrelépés a személyszállításban az Intercity járatok indítása. 68. Személyforgalom tekintetében a Balaton és a Dunakanyar forgalma érdemel említést. 69. Európai viszonylatban sűrű és hazánkban legkorábban egyközpontúvá vált hálózata van. 70. A megyeszékhelyek közvetlen összekötését is az elmúlt években valósították meg. 71. A belföldi személyszállítást 1990-től indították újra. 72. Előnye a gyorsaság és a háztól-házig való szállítás. 73. Az elmúlt évtizedekben rendkívül gyors ütemben fejlődött. 74. Nagymértékben szennyezi a levegőt. 75. A gördülő országút módszer egyre inkább terjed. 76. Az M0-ás építésének befejezése elősegíti ezen ágazat fejlődését. 9

11 A) Amerikai Egyesült Államok B) Európai Unió C) Latin-Amerika D) Mindháromra vonatkozik. E) Egyikre sem vonatkozik. 77. A fentiek közül a legnépesebb. 78. Itt a legmagasabb a természetes szaporodás. 79. Angol gyarmat volt. 80. A népek olvasztótégelyének nevezik. 81. Fontos szerepe van a hadiiparnak (katonai-ipari komplexumok). 82. A legelterjedtebb nyelv a spanyol. 83. A NAFTA tagja. 84. Területe körülbelül akkora mint Európa. 85. Az aktív keresők kb. 2%-a dolgozik a mezőgazdaságban. 86. Elterjedt a trópusi ültetvényes gazdálkodás. 87. A temérdek kisbirtokon jobbára alacsony színvonalú naturál gazdálkodás folyik. 88. Az aktív keresők kb. 1/5-e dolgozik a mezőgazdaságban. 89. Működő vulkánokban a leggazdagabb. 90. Fontos ipari központja Belo Horizonte. 91. Legnagyobb területe van. 92. Fejlődését a bevándorolt szakképzett munkaerőnek, a nagyfokú gépesítésnek, a nagy szabad földterületeknek, a gazdag természeti erőforrásoknak, a széles belső piacnak köszönheti. 93. A mezőgazdaság átlaghozamai a legmagasabbak. 94. A világ vezető kukorica- és szójaexportálója. 95. Jelentős a nyersanyagexportja (kőolaj, bauxit, vasérc) 96. A világon kitermelt ásványi nyersanyagok és energiahordozók 25-30%-át használja fel. 10

12 A) Oroszország B) Ausztrália C) India D) Egyiptom 97. Az ország területe 17 millió km A felsorolt országok közül itt a legmagasabb a népsűrűség. 99. Kőolaj- és feketekőszén-bányászata világviszonylatban is jelentős Vezető iparága a gyapot- és jutafeldolgozás A Föld második legnépesebb országa A világ legnagyobb szarvasmarha-állományával rendelkezik Területének zöme a hideg és a mérsékelt övben helyezkedik el Területe 7,7 millió km A legfejlettebb ipari országok közé tartozik A világ legnagyobb teatermelő országa Fontos ipari központja Sydney Területének túlnyomó részén sivatagi éghajlat van Mezőgazdaságának vezető ága a juhtenyésztés Fontos ipari központja Asszuán Mezőgazdaságának alapja az öntözés: a művelt terület döntő részét öntözik Földgázbányászata világviszonylatban első A búza és cukor exportja világviszonylatban jelentős Területén helyezkedik el a tajga Gazdaságában jelentős tényezők az idegenforgalom, a tranzitdíjak és a vendégmunkások hazautalásai A lakosság túlnyomó része mohamedán vallású. 11

13 A) Pécs B) Dunaújváros C) Kazincbarcika D) Győr E) Tiszaújváros 117. Vaskohászati és acélgyártási központ Személygépkocsi-összeszerelő üzeme sok munkást foglalkoztat Vegyipara műanyag-alapanyagokat is gyárt (BorsodChem) Porcelángyártása nagy múltra tekint vissza Kőolaj-feldolgozási kapacitása jelentős A város üzemei és lakosai hosszú csővezetéken kapják a vizet Papírgyártása jelentős A város római kori településneve: Arrabona Iparában jelentős tényező volt a feketekőszén bányászat Lakóinak száma meghaladja a főt Tradicionális egyetemi város A nitrogénműtrágya-gyártás fontos központja volt (TVK) A lakk- és festékipar központja (Akzo Nohel) Itt működik a Graboplast Zrt. (PVC padló, parketta, falburkoló) Olaj- és földgáztüzelésű erőművel rendelkezik a város. 12

14 RAJZOS FELADATOK Útmutató: ezekben a feladatokban az ábra mellett található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjét). A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! 132. Makó 133. Orosháza 134. Hódmezővásárhely 135. Gyula 136. Békéscsaba 137. Termálvízre épült gyógyfürdője jelentős 138. Megyeszékhely 139. Baromfihús-feldolgozó központ 140. Porcelánipara jelentős 141. Üvegipara jelentős 142. Vöröshagyma-termesztés körzete 143. Duluth 144. Chicago 145. Pittsburgh 146. Buffalo 147. Detroit 148. Amerikai Egyesült Államok vasúti és légi közlekedésének kiemelt központja Autógyártás központja Ércdúsító, vasérc-átrakóhely A kohászat kezdeti központja A vasérc és a szén szállítási útvonal egyik kohászati központja, hajózócsatorna kapcsolja össze New Yorkkal. 13

15 153. Norvégia 154. Dánia 155. Svédország 156. Finnország 157. Izland 158. Ebben az országban a legnagyobb a szántóföldek aránya Itt van a legtöbb erdő az ország területéhez képest, a cellulóz- és papíripara kiemelkedő Jelentős bevétele van a bérfuvarozásból kereskedelmi flottája révén Alumínium- és színesfémkohászata jelentős vízenergia-készletére támaszkodik Fővárosa Koppenhága 163. Híres acélgyártását jóminőségű vasérce alapozza meg Kőolaj- és földgázmezői elsősorban a vegyipar alapanyagát biztosítják és a szénhidrogének adják az export felét Lakói nyelvrokonaink 166. Hévforrások vizével (földhő) lakásokat, üvegházakat fűtenek Iparának jellegzetes termékei többek között: a golyóscsapágyak, a Volvo személygépkocsik és a gyufa. 14

16 RELÁCIÓANALÍZIS TÍPUSÚ FELADATOK Útmutató: ezek a feladatok összetett mondatokból állnak. Az összetett mondat első része egy állítás, a második része pedig egy indoklás. Az állítások és az indoklások vagy igazak, vagy hamisak. Az igaz állítások és indoklások vagy közvetlen összefüggésben vannak egymással vagy pedig nincs közöttük ilyen kapcsolat. Így jön létre az alábbi öt variáció: Állítás Indoklás Összefüggés A) igaz igaz van B) igaz igaz nincs C) igaz hamis nincs D) hamis igaz (önmagában) nincs E) hamis hamis nincs Feladat: keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és azt az Értékelő lapon X jellel jelölje! 168. A 20. század második felében a Száhel-övezetben csökkent a legelők termékenysége, helyenként elsivatagosodás következett be, mert jóval több állatot tartanak, mint amenynyit a legelők károsodás nélkül elbírnak A vizek egyik legveszélyesebb szennyező anyaga a kőolaj, mert vékony hártyaként terül szét a víz felszínén, ezzel akadályozza az oxigénfelvételt, elnyeli a fényt és csökkenti a fotoszintézis hatékonyságát Az esőerdő hatalmas szivacsként működik, mert mérsékli az éghajlat szélsőségeit Az arab kőolaj nagy részét Nyugat-Európa és Japán vásárolja, mert az energiafogyasztásuk jelentős Az arab világot kb. annyian lakják, mint az Amerikai Egyesült Államokat, mert az arab országokban nagy a természetes szaporodás Katar egy főre jutó GDP-je magas, mert nagy kőolajvagyonú, kis népességű ország A világ kőolaj-exportáló országai 1960-ban létrehozták az OPEC-et, mert a termelő országok számára kedvező árakat akarnak elérni, és egységesen akarnak fellépni a nemzetközi olajmonopóliumokkal szemben A gyapotot eredményesen termesztik a mediterrán területeken, mert a gyapotnak nincs nagy hő- és fényigénye A szikesedés javítja a talaj minőségét, mert a kén-dioxidnak és a kén-trioxidnak szerepe van a savasodásban A klórozott szénhidrogének a kőolajtermeléssel kerülnek a vizekbe, mert a kőolajbányászat technológiája szükségessé teszi a DDT alkalmazását. 15

17 178. Nemzetgazdaságunk átalakulásának következményeként az ipari és mezőgazdasági termelés drasztikusan visszaesett, mert mezőgazdasági kivitelünk az elmúlt években dinamikusan növekedett A tulajdonviszonyokból adódó átalakulások miatt a magánszféra egyre nagyobb mértékben járul hozzá a bruttó hazai termék képzéséhez, mert a keleti piacok elvesztése nem érintette gazdaságunkat Argentína mezőgazdaságára a belterjes szarvasmarha-tenyésztés jellemző, mert területén sok legelő van Hazánk ipara a kiegyezés után indult gyors fejlődésnek, mert az Osztrák-Magyar Monarchia idején kivitelünkből jelentősen részesült a szarvasmarha, a búza és a bor Az 1990-es években rosszabbodtak a hazai mezőgazdasági termékek értékesítési feltételei, mert szűkült a belföldi kereslet és ingadozott a magyar agrárexport Hazánk nedves kontinentális éghajlata sok tekintetben kedvező a mezőgazdasági termelés számára, mert a tenyészidőszak április 1-jétől szeptember 30-áig tart A tengerparttal rendelkező nyersanyagszegény országokban a vaskohászati kombinátokat a kikötőkbe telepítik, mert ide a vasérc és a kőszén olcsó vízi úton érkezik Kína a Föld legjelentősebb gyapottermelője, mert az ország egész területén kevés a csapadék A papírgyárak a folyók és a tavak mellé települnek, mert a papírgyártás technológiája sok vizet igényel A cukorrépa termelése egyenletes és bő csapadékot igényel, mert csak így biztosítható a megfelelő cukorminőség elérése Lengyelország kukorica termelése kiemelkedő, mert a hűvös éghajlat kedvező a kukorica termelésre Dánia állattenyésztése belterjes, mert az ország területén kontinentális éghajlat van. 16

18 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató: e feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A) a nagyobb, mint b B) b nagyobb, mint a C) a és b egyforma vagy megközelítően azonos Feladat: keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és azt az Értékelő lapon X jellel jelölje a) Az Európai Unió mezőgazdaságának önellátási foka. b) Japán mezőgazdasági önellátásának foka a) A földbirtokok koncentrációja Latin-Amerikában. b) A földbirtokok koncentrációja Afrikában a) Brazília cukornádtermelése. b) Ausztrália cukornádtermelése a) A növénytermesztés súlya Németországban. b) Az állattenyésztés súlya Németországban a) A falusi lakosság aránya Magyarországon. b) A városi lakosság aránya Magyarországon a) Oroszország kőolajkészlete. b) A Közel-Kelet kőolajkészlete a) Az Európai Unió részesedése a világkereskedelemből. b) Az Amerikai Egyesült Államok részesedése a világkereskedelemből a) A szántóterület %-os aránya Dániában. b) A szántóterület %-os aránya Franciaországban a) India, Brazília, Indonézia együttes területe. b) Oroszország területe a) Ausztria idegenforgalma. b) Olaszország idegenforgalma a) Szíria húsexportja. b) Brazília húsexportja. 17

19 ÉRTÉKELŐ LAP 1. A B C D E 26. A B C D E 2. A B C D E 27. A B C D E 3. A B C D E 28. A B C D E 4. A B C D E 29. A B C D E 5. A B C D E 30. A B C D E 6. A B C D E 31. A B C D E 7. A B C D E 32. A B C D E 8. A B C D E 33. A B C D E 9. A B C D E 34. A B C D E 10. A B C D E 35. A B C D E 11. A B C D E 36. A B C D E 12. A B C D E 37. A B C D E 13. A B C D E 38. A B C D E 14. A B C D E 39. A B C D E 15. A B C D E 40. A B C D E 16. A B C D E 41. A B C D E 17. A B C D E 42. A B C D E 18. A B C D E 43. A B C D E 19. A B C D E 44. A B C D E 20. A B C D E 45. A B C D E 21. A B C D E 46. A B C D E 22. A B C D E 47. A B C D E 23. A B C D E 48. A B C D E 24. A B C D E 49. A B C D E 25. A B C D E 50. A B C D E 18

20 51. A B C D E 76. A B C D E 52. A B C D E 77. A B C D E 53. A B C D E 78. A B C D E 54. A B C D E 79. A B C D E 55. A B C D E 80. A B C D E 56. A B C D E 81. A B C D E 57. A B C D E 82. A B C D E 58. A B C D E 83. A B C D E 59. A B C D E 84. A B C D E 60. A B C D E 85. A B C D E 61. A B C D E 86. A B C D E 62. A B C D E 87. A B C D E 63. A B C D E 88. A B C D E 64. A B C D E 89. A B C D E 65. A B C D E 90. A B C D E 66. A B C D E 91. A B C D E 67. A B C D E 92. A B C D E 68. A B C D E 93. A B C D E 69. A B C D E 94. A B C D E 70. A B C D E 95. A B C D E 71. A B C D E 96. A B C D E 72. A B C D E 97. A B C D E 73. A B C D E 98. A B C D E 74. A B C D E 99. A B C D E 75. A B C D E 100. A B C D E 19

21 101. A B C D E 126. A B C D E 102. A B C D E 127. A B C D E 103. A B C D E 128. A B C D E 104. A B C D E 129. A B C D E 105. A B C D E 130. A B C D E 106. A B C D E 131. A B C D E 107. A B C D E 132. A B C D E 108. A B C D E 133. A B C D E 109. A B C D E 134. A B C D E 110. A B C D E 135. A B C D E 111. A B C D E 136. A B C D E 112. A B C D E 137. A B C D E 113. A B C D E 138. A B C D E 114. A B C D E 139. A B C D E 115. A B C D E 140. A B C D E 116. A B C D E 141. A B C D E 117. A B C D E 142. A B C D E 118. A B C D E 143. A B C D E 119. A B C D E 144. A B C D E 120. A B C D E 145. A B C D E 121. A B C D E 146. A B C D E 122. A B C D E 147. A B C D E 123. A B C D E 148. A B C D E 124. A B C D E 149. A B C D E 125. A B C D E 150. A B C D E 20

22 151. A B C D E 176. A B C D E 152. A B C D E 177. A B C D E 153. A B C D E 178. A B C D E 154. A B C D E 179. A B C D E 155. A B C D E 180. A B C D E 156. A B C D E 181. A B C D E 157. A B C D E 182. A B C D E 158. A B C D E 183. A B C D E 159. A B C D E 184. A B C D E 160. A B C D E 185. A B C D E 161. A B C D E 186. A B C D E 162. A B C D E 187. A B C D E 163. A B C D E 188. A B C D E 164. A B C D E 189. A B C D E 165. A B C D E 190. A B C D E 166. A B C D E 191. A B C D E 167. A B C D E 192. A B C D E 168. A B C D E 193. A B C D E 169. A B C D E 194. A B C D E 170. A B C D E 195. A B C D E 171. A B C D E 196. A B C D E 172. A B C D E 197. A B C D E 173. A B C D E 198. A B C D E 174. A B C D E 199. A B C D E 175. A B C D E 200. A B C D E 21

23 Dolgozatát beadta:... óra... perckor A felügyelő tanár aláírása:... Összpontszám:... Az értékelő bizottsági tag aláírása:... Ellenőrző bizottsági tag aláírása:... 22

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

TARTALOM A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN ELÕSZÓ... 7

TARTALOM A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN ELÕSZÓ... 7 TARTALOM ELÕSZÓ... 7 A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK A gazdasági élet alapjai... 10 A világméretûvé váló gazdaság I II.... 14 A transznacionális vállalatok... 21 A nemzetgazdaságok és az állam változó szerepe..

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÓRAVÁZLATOK 7. osztály Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása.

FÖLDRAJZ ÓRAVÁZLATOK 7. osztály Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása. Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása. Fekvése, határai Európa az északi félgömbön fekszik. Európa Ázsiával függ össze. A két földrészt együttesen Eurázsiának nevezzük. Északon

Részletesebben

Európa földrajza. a gimnáziumok számára

Európa földrajza. a gimnáziumok számára Európa földrajza a gimnáziumok számára Tartalom 1. Európa földrajzi helyzete, határai...3 2. Európa földtörténete, felszíne...5 3. Európa éghajlata, vízrajza, élővilága...7 4. Az Európai Unió földrajzi

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. dr. Probáld Ferenc - Ütőné dr. Visi Judit Földrajz 10. Regionális földrajz című tankönyvhöz

TANMENETJAVASLAT. dr. Probáld Ferenc - Ütőné dr. Visi Judit Földrajz 10. Regionális földrajz című tankönyvhöz TANMENETJAVASLAT dr. Probáld Ferenc - Ütőné dr. Visi Judit Földrajz 10. Regionális földrajz című tankönyvhöz (Raktári szám: 17136) Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 1 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2010. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését, figyelmesen olvasd át az alábbi

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2014. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár Témavezető: Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

IPARÁGAINK VERSENYKÉPESSÉGE A 90-ES ÉVEK ELSŐ FELÉBEN. - a Versenyképesség az iparágak szintjén c. projekt zárótanulmánya

IPARÁGAINK VERSENYKÉPESSÉGE A 90-ES ÉVEK ELSŐ FELÉBEN. - a Versenyképesség az iparágak szintjén c. projekt zárótanulmánya ZÁRÓTANULMÁNYOK CZAKÓ ERZSÉBET IPARÁGAINK VERSENYKÉPESSÉGE A 90-ES ÉVEK ELSŐ FELÉBEN - a Versenyképesség az iparágak szintjén c. projekt zárótanulmánya A tanulmánysorozat PZ7. BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. Rigóczki Csaba 10.

TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. Rigóczki Csaba 10. palimadar1 9/30/08 10:15 AM Page 1 TÁRSADALOMFÖLDRAJZ Rigóczki Csaba 10. A MAGYAR IPAR FÖLDRAJZA Örökség Magyarországon a II. világháború után állami tulajdonba került az ipar csaknem egésze. A tervgazdaság

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

MUNKAFÜZET 17. TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A 2006. JÚLIUS HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

MUNKAFÜZET 17. TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A 2006. JÚLIUS HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON MUNKAFÜZET 17. SASS MAGDOLNA (MTA KTI) CZAKÓ VERONIKA (ICEG EC) BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A Szentes kistérség turisztikai koncepciója

A Szentes kistérség turisztikai koncepciója Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2012. november 21. A Szentes kistérség turisztikai koncepciója The concept of tourism in Szentes subregion Készítette:

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben