A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt a versenyző válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, hogy milyen feladatot kell megoldania. Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál. Ha megakad, nyugodtan menjen tovább. A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő a további munkára. A feladatlap 200 kérdést illetve feladatot tartalmaz. Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató van, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át az "értékelő lapra" úgy, hogy X jellel húzza át a választás nagybetűjét. Az értékelő lapon javítani nem szabad! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér... A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma: A versenyző neve:... oszt.:... Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve:... A versenyző által választott jelige a pályamunkához:. Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem* *A megfelelő szó aláhúzandó

2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató. E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Miután valamennyi feladatot megoldotta, a jelöléseket vezesse át az Értékelő lapra! Az Értékelő lapon a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 1. Az euró használatára áttért ország. A Lengyelország B Szlovénia C Magyarország D Bulgária E Románia 2. Az Európai Unió tagja. A Ausztria B Svájc C Törökország D Szerbia E Horvátország 3. Melyik ország a legsűrűbben lakott? A Németország B Olaszország C Hollandia D Izland E Svédország 4. Melyik országnak nincs tengerpartja? A Horvátország B Etiópia C Irak D Grúzia E Albánia 5. Melyik város fekszik a legmagasabban? A Santiago B Lima C La Paz D Buenos Aires E Chicago 2008/ OKTV 2. forduló

3 6. Melyik város nem megyeszékhely? A Miskolc B Balassagyarmat C Debrecen D Győr E Szombathely 7. A világ legnagyobb narancstermesztője. A Brazília B Mexikó C Spanyolország D Görögország E Olaszország 8. Nagy hő- és fényigényű textilipari növény. A kender B len C rozs D gyapot E burgonya 9. Melyik ország tartozik a világ vezető kőolajtermelői közé? A Románia B India C Szaúd-Arábia D Egyiptom E Marokkó 10. Melyik ország mezőgazdaságára jellemző a fejlett külterjes állattartás? A Hollandia B Franciaország C Olaszország D Ausztrália E Dánia 2008/ OKTV 2. forduló

4 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató. E feladatokban egy állításhoz négy földrajzi hely ország vagy város tartozik. Az állítás nem csak egy fogalomra vonatkozhat, hanem többre is az alábbiak szerint: A B C D E - Az állítás az és 3. válaszra igaz - Az állítás az 1. és 3. válaszra igaz - Az állítás a 2. és 4. válaszra igaz - Az állítás csak a 4. válaszra igaz - Az állítás mind a négy válaszra igaz Feladat. Válassza ki a variációk közül a helyes válasz megfelelő nagybetűjelét! Az Értékelő lapon X jellel húzza át a helyes válasz nagybetűjelét! 11. Legfejlettebb országok csoportjába tartozik 1 Kanada 2 Svédország 3 Japán 4 Németország 12. Itt termelik a legjobb minőségű, hosszú szálú gyapotot 1 Kazahsztán 2 Oroszország 3 Olaszország 4 Egyiptom 13. Kőolajtermelése és exportja világviszonylatban is számottevő 1 Venezuela 2 Ausztrália 3 Oroszország 4 India 14. Autógyártása világviszonylatban kiemelkedő 1 Dánia 2 Franciaország 3 Ukrajna 4 Japán 15. Villamos áram termelésének nagyobb része vízerőműből származik 1 Norvégia 2 Hollandia 3 Svájc 4 Németország 2008/ OKTV 2. forduló

5 16. A NATO és az Európai Unió tagja 1 Németország 2 Norvégia 3 Olaszország 4 Svájc 17. Fa és papíripara jelentős a világgazdaságban 1 Norvégia 2 Kanada 3 Szlovákia 4 Finnország 18. Idegenforgalma világviszonylatban jelentős 1 Algéria 2 Olaszország 3 Törökország 4 Franciaország 19. Acélgyártása jelentős 1 Debrecen 2 Győr 3 Tiszaújváros 4 Dunaújváros 20. Területe nagyobb, mint Európáé 1 India 2 Ausztrália 3 Brazília 4 Oroszország 2008/ OKTV 2. forduló

6 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató. E feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A B C a nagyobb, mint b b nagyobb, mint a a és b egyforma vagy közel hasonló Feladat. Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és azt az Értékelő lapon X jellel jelölje! 21. a) Kína sertésállománya b) USA sertésállománya 22. a) India népességének száma b) Kína népességének száma 23. a) Oroszország éves működőtőke-exportjának értéke b) Magyarország éves működőtőke-exportjának értéke 24. a) A New York-i Értéktőzsde átlagos napi forgalma b) A Tokiói Értéktőzsde átlagos napi forgalma 25. a) Brazília összes külső adósságállományának értéke b) Mexikó összes külső adósságállományának értéke 26. a) Németország éves szén-dioxid-kibocsátása b) USA éves szén-dioxid-kibocsátása 27. a) Csehország népességének száma b) Magyarország népességének száma 28. a) A Lengyelországban termesztett burgonya mennyisége b) A Magyarországon termesztett burgonya mennyisége 29. a) Kína GDP-jének évi átlagos növekedési üteme b) Brazília GDP-jének évi átlagos növekedési üteme 30. a) A vendégmunkások aránya Németországban b) A vendégmunkások aránya Svájcban 2008/ OKTV 2. forduló

7 FOGALOMTÁR I. Útmutató. E feladatokban meg kell neveznie, hogy mely fogalomra utalnak az egyes meghatározások. A megfelelő fogalom nevét írja a pontozott helyre és írja az Értékelő lap megfelelő helyére is! 31.. A hitel ára Az árak általános és tartós növekedése. 33. Valamely ország által egy év alatt megtermelt illetve létrehozott termékek és szolgáltatások piaci áron számolt összértéke Olyan valós és/vagy fiktív hely, ahol az eladók és a vevők kapcsolatba lépnek egymással Az alacsony jövedelmű országok egyik hagyományos mezőgazdasági termelési módja, amikor a földterületet néhány éves növénytermesztés után két-három évre nem vetik be, hanem parlagon hagyják Az egyetlen hely a piacgazdaságban, ahol a termékek árát kizárólag csak a kereslet és kínálat viszonya határozza meg Valamely idegen ország törvényes fizetési eszköze, konkrét pénzneme Tőzsdeügynök Az importált árukra kivetett adó. 40. Az adott társadalom által előállított javak és szolgáltatások mennyiségének tartós emelkedése. 2008/ OKTV 2. forduló

8 IGAZ VAGY HAMIS? Útmutató. A következőkben el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak az állítások. Karikázza be az I betűt, ha igaz az adott állítás, vagy a H betűt, ha hamis az adott állítás! A megfelelő betűt az Értékelő lapon X jellel jelölje! 41. I H Szaúd-Arábia államformája alkotmányos monarchia. 42. I H Dubai napjainkra nemzetközi üzleti és pénzügyi központtá vált. 43. I H A Dow Jones ipari átlagindexet jelenleg 45 részvény átlagárának alakulásából számítják ki. 44. I H Hazánk legfontosabb gazdasági ágazata jelenleg az ipar. 45. I H India egyik vezető gazdasági ágazata napjainkra a szoftvergyártás. 46. I H A világ legjobb üzleti központja jelenleg Szingapúr. 47. I H Hongkong politikailag független önálló városállam. 48. I H Napjainkban Budapest a közép- és kelet-európai régió legjobb üzleti központja. 49. I H A fejlődő országokban nem alakult ki az árutermelő mezőgazdaság. 50. I H A külterjes mezőgazdaság a fejlett országokban már sehol sem fordul elő. 51. I H A világ aktív kereső népességének fele a mezőgazdaságban dolgozik. 52. I H A mezőgazdasági termelés a Földön csak új területek művelésbe vonásával növelhető. 53. I H A világ elektromosáram-termelésének már közel fele a megújuló energiahordozókhoz kapcsolható. 54. I H Az 1980-as évektől az elektronika vált a világ vezető csúcstechnológiai iparágává. 55. I H Az USA vezető gazdasági ágazata a szolgáltatás. 56. I H Akkor konvertibilis egy valuta, ha szabadon átváltható bármely másik valutára. 57. I H A Szilícium-völgy egyik vezető városa Seattle. 58. I H A japán ipar két húzóágazata az autógyártás és az elektronika. 59. I H Az ENSZ központja Washingtonban található. 60. I H A globális világgazdaság meghatározó tényezői a transznacionális vállalatok. 2008/ OKTV 2. forduló

9 ÁBRAELEMZÉS Útmutató. Tanulmányozza a népesedési szakaszokkal kapcsolatos ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! Feladat. Nevezze meg, hogy milyen fogalmakat jelölnek az ábra számai! Írja a fogalmakat az Értékelő lap megfelelő helyére is! Feladat. Írja az egyes megállapítások elé annak a népesedési szakasznak a betűjelét, amelyre vonatkozik! A megfelelő betűjelet az Értékelő lapon X jellel jelölje!.64. A népességszám növekedése lassú, mert a magas születésszám mellett magas a halálozás aránya is..65. Ebben a szakaszban van Fekete-Afrika országainak döntő része..66. Ebben a szakaszban következik be a népességszám robbanásszerű növekedése..67. A halálozások számának csökkenését egyre jobban követi a születések számának csökkenése, és a népességszám növekedése fokozatosan lassul..68. Ebbe a népesedési szakaszba kerül az az ország, ahol a családok egy, esetleg két gyermeket vállalnak..69. Jellemzője a piramis vagy háromszög alakú korfa..70. Ebben a szakaszban vannak az ún. elöregedő társadalmak. 2008/ OKTV 2. forduló

10 .71. Egészen a 18. századig Európa népességére is jellemző volt..72. A népesedéspolitikai intézkedéseknek köszönhetően napjaikban már Kína is ebben a szakaszban van..73. A társadalom számára egyre nagyobb problémát jelent a lakosság élelmiszerrel való ellátása és a munkalehetőségek biztosítása. EU-KVÍZ Útmutató. E feladatokban egy kérdés és négy válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra! Az Értékelő lapon a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 74. Milyen jelentősége volt az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásának? A Közös európai vasércbányászati társaság megteremtése. B Közös európai szénbányászati társaság létrehozása. C A német szén és a francia vasérc közös piacának megteremtése. D Közös európai kohászati kombinát felépítése. 75. Mikor írták alá a Maastrichti Szerződést? A B C D ban mely országok csatlakoztak az Európai Unióhoz? A Belgium, Hollandia, Luxemburg. B Ausztria, Finnország, Svédország. C Portugália és Spanyolország. D Dánia, Egyesült Királyság, Írország. 77. Hol van az Európai Központi Bank székhelye? A Frankfurtban. B Brüsszelben. C Londonban. D Rómában. 2008/ OKTV 2. forduló

11 78. Mely ország csatlakozott 2009-ben az eurózónához? A Szlovénia. B Málta. C Szlovákia. D Ciprus. 79. Mely ország csatlakozott 2007-ben az eurózónához? A Csehország. B Szlovénia. C Szlovákia. D Ciprus. 80. Mikor volt az EU eddigi történetének a legnagyobb mértékű bővítése? A 2004-ben. B 1986-ban. C 1996-ban. D 1973-ban. 81. Mi az EU regionális politikájának a legfőbb célkitűzése? A A városi térségek hosszú távú fejlesztése. B Az egyes térségek közötti fejlettségi különbségek mérséklése. C Az elmaradott térségekben üzletközpontok kialakítása. D A mezőgazdasági térségek hosszú távú fejlesztése. 82. Az EU közös agrárpolitikájának melyik az egyik legfontosabb alapelve? A Minden mezőgazdasági területen azonos termékszerkezet kialakítása. B Közös húsfeldolgozó üzem létrehozása. C Az élelmiszer-ellátás biztonságának megteremtése. D Minden mezőgazdasági termelőnek azonos járulék adása. 83. Mely ország nem tagja az Európai Uniónak? A Norvégia B Románia C Finnország D Málta 2008/ OKTV 2. forduló

12 RAJZOS FELADATOK Útmutató. Ezekben a feladatokban az ábra mellett található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjelét)! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! 84. Brüsszel. 85. Strasbourg. 86. Róma. 87. Dublin. 88. Athén. 89. Luxembourg. 90. Szófia 91. Koppenhága. 92. Ljubljana. 93. Annak az országnak a fővárosa, amely - több más országgal együtt - hazánkkal csatlakozott az Európai Unióhoz. 94. Az Európai Parlament székhelye. 95. Itt írták alá az Európai Gazdasági Közösségek alapító szerződését. 2008/ OKTV 2. forduló

13 96. Annak az országnak a fővárosa, amely 1981-ben csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez. 97. Az Európai Bizottság székhelye. 98. Annak az országnak a fővárosa, amely 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. 99. Annak az országnak a fővárosa, amely 1973-ban csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez, s jelenleg nem tagja az eurózónának Annak az országnak a fővárosa, amely az Európai Gazdasági Közösség alapító tagja, s e városban is tart időnként üléseket az Európai Unió Tanácsa Annak az országnak a fővárosa, amely 1973-ban csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez, s jelenleg tagja az eurózónának Bangkok Hongkong Kuala Lumpur Manila Szingapúr Malajzia fővárosa től Kína különleges igazgatási körzete Annak az országnak a fővárosa, amelynek államformája királyság és turizmusnak kiemelkedő jelentősége van. 2008/ OKTV 2. forduló

14 110. Városállam, a világ egyik legforgalmasabb kikötője A Fülöp-szigetek fővárosa Győr Zalaegerszeg Pápa Hévíz Bicske Villány Történelmi borvidék központja Az itt található hőerőműnek országos jelentősége van Gyógyturizmusa európai hírű A hazai húsipar és a hazai textilipar egyik központja Itt található a világ egyik vezető elektronikai vállalatának magyarországi központja A világ egyik legnagyobb autógyárának e városban van a magyarországi leányvállalata. 2008/ OKTV 2. forduló

15 HAZÁNK RÉGIÓI Útmutató. Tanulmányozza a hazánk régióit tartalmazó térképet, majd válaszoljon a kérdésekre! Feladat. Nevezze meg, hogy milyen régiókat jelölnek az ábra betűjelei! Írja az egyes régiók nevét az Értékelő lap megfelelő helyére is! 124. A: 125. B: 126. C: 127. D: 128. E: 129. F: 130. G: Feladat. Írja az egyes megállapítások elé annak a régiónak a betűjelét, amelyre vonatkozik! A megfelelő betűjelet az Értékelő lapon X jellel jelölje! 131. Fontos összekötő kapocs hazánk és Közép-Európa fejlett nyugati területei között Ásványkincsekben viszonylag gazdag, az ipari hagyományok miatt jelentős a működőtőke-import. 2008/ OKTV 2. forduló

16 133. A valamikori nehézipari térség ma rozsdaövezet A legkisebb területű, de a legnépesebb régió Az alföldi régiók közül itt a legnagyobb a munkanélküliek aránya A tervezési-statisztikai régió központja Győr A hazai GDP 40%-át előállító régió, ahol a városi lakosság aránya közel 80% A jobbára dombsági, kisebb arányban középhegységi régióban a legnagyobb az aprófalvakban élő népesség aránya A régió fejlődését pozitívan segítheti elő a kialakulóban lévő Duna-Vág-Ipoly eurorégió és a Kárpátok eurorégió A Balkán-félsziget országaiból érkező tranzitforgalom itt lép be hazánk területére A területén található idegenforgalmi vonzerők: hazánk második legnagyobb lélekszámú városa, gyógyfürdők, a pusztai állattenyésztés és a nemzeti park A régióban található az európai jelentőségű záhonyi logisztikai központ A régió határon túli kapcsolatainak fejlődését elősegíti az Esztergom és Párkány közötti Duna-híd A hazánkba érkező külföldi működőtőke-befektetések több mint fele kizárólag ebbe a régióba érkezik A régió kiemelt turisztikai látványossága a virágkarnevál A határon is átnyúló Fertő-Hanság Nemzeti Park a régió kiemelt turisztikai jelentősége A régió mezőgazdaságának híres terményei a fűszerpaprika és a hagyma A régió kiemelt turisztikai fontossága az Aggteleki Nemzeti Park. 2008/ OKTV 2. forduló

17 AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK GAZDASÁGI KÖRZETEI Útmutató. Ezekben a feladatokban az egyes gazdasági körzetekre vonatkozó állításokat kell egyeztetni az egyes gazdasági körzetek betűjelével. Írja a megfelelő gazdasági körzet betűjelét az egyes állítások elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! A Észak-atlanti partvidék B Nagy-tavak vidéke C Közép-Nyugat D Mindhárom E Egyik sem Az északi gazdasági körzethez tartozik Gazdasági életében meghatározó jelenleg is a mezőgazdaság és az élelmiszeripar Területén jött létre Földünk harmadik legnagyobb népességtömörülése Nagyvárosai között a világpolitika és a világgazdaság meghatározó jelentőségű központjai találhatóak Több világhíres autógyárnak található itt a vállalati székhelye Ebben a körzetben alakultak ki az elektronikai ipar legnagyobb amerikai központjai Ebben a körzetben található a világ legnagyobb gabonatőzsdéje A körzetben fejlődésében meghatározó az itt található kőolaj kitermelése és feldolgozása. 2008/ OKTV 2. forduló

18 AZ USA, JAPÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA Útmutató. Ezekben a feladatokban az egyes centrumtérségekre vonatkozó állításokat kell egyeztetni az egyes centrumtérségek betűjelével. Írja a megfelelő centrumtérség betűjelét az egyes állítások elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! A USA B Japán C Európai Unió.157. A világ egyik legnagyobb élelmiszer-importőre Gazdasági fejlődését az exportösztönző gazdaságpolitika indította el Az információs gazdaság terén a világ vezető hatalma A világgazdaság meghatározó energiahordozó-kitermelője és importálója is egyben Nyugati területének népességtömörülései az ipari forradalom hatására a századtól kezdődően alakultak ki A világ népességnek alig 5%-át tömöríti, de a világ összes GDP-jének közel 1/3-át állítja elő Gazdasági fejlődése mintaként szolgált a környező országok számára A világon a legtöbbet költi K+F tevékenységre A legmélyebb gazdasági visszaesés az 1990-es évek végén volt A világ összes külföldi működőtőke-befektetéseinek 1/3-a ide irányul, illetve kerül a világ összes többi országába Legfejlettebb gazdasági térségét kék banán -ként is szokták emlegetni. 2008/ OKTV 2. forduló

19 FRANCIAORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA Útmutató. Ezekben a feladatokban e két országra vonatkozó állításokat kell egyeztetnie az egyes országok betűjelével. A három lehetőség a következő: A Franciaország B Egyesült Királyság C Mindkét ország Feladat. Keresse ki az egyes megállapításoknak megfelelő variációt és írja a megfelelő betűjelet az egyes állítások elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon!.168. Az Európai Unió elődjének számító Európai Gazdasági Közösség alapító tagja volt Energiagazdaságában kiemelkedő az atomenergia szerepe Nagy kiterjedésű gyarmatbirodalma hozzájárult az ország gazdasági fejlődéséhez Egykor meghatározó szerepű feketekőszén-bányászata sokat veszített jelentőségéből Fővárosa a világ egyik meghatározó pénzügyi, tőzsdei központja A divat és a kozmetikai ipar hagyományos fellegvára Nem csatlakozott az euró-övezethez Az Európai Unió fontos élelmiszerellátója Egyik városa ad otthont az Európai Parlamentnek Népessége meghaladja az 50 millió főt Alumíniumgyártására jelentős repülőgépipar települt Szénhidrogén-bányászata jelentős bevételi forrást biztosít A világ jelentős szőlő- és bortermelő országai közé tartozik. 2008/ OKTV 2. forduló

20 AZ USA, MEXIKÓ ÉS BRAZÍLIA ÖSSZEHASONLÍTÁSA Útmutató. Ezekben a feladatokban e három országra vonatkozó állításokat kell egyeztetnie az egyes országok betűjelével. Írja a megfelelő ország betűjelét az egyes állítások elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! A USA B Mexikó C Brazília 181. Hivatalos nyelve a portugál A világ legnagyobb kőolaj-fogyasztó országa A kőolaj-termelést jelentős külső hitelfelvétel révén indította el Északi szomszédjával határos területein gyorsan fejlődő térségek alakultak ki Legfejlettebb gazdasági központjai az ország délkeleti területén alakultak ki A világ kiemelkedő kukoricatermesztője Déli szomszédai: Guatemala és Belize Az ősi indián kultúra emlékei az ország legfőbb idegenforgalmi látványosságai közé tartoznak Napjainkban a legdinamikusabban az ország nyugati, csendes-óceáni partvidéke fejlődik A gyarmatosítás éveiben itt alakultak ki Amerika legnagyobb rabszolgatartó ültetvényei. 2008/ OKTV 2. forduló

21 FOGALOMTÁR II. Útmutató. E feladatokban ki kell választania, hogy a felsorolt fogalmak mely meghatározásokhoz tartoznak. Írja az adott fogalom betűjelét a fogalomhoz tartozó meghatározás elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! A exportösztönző gazdaságpolitika B kvóta C köztársaság D népsűrűség E foglalkozási szerkezet F állam G fenntartható fejlődés H protekcionizmus I BUX-index J vonalkód A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe Olyan kívánatos fejlődési pálya, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy nem teszi lehetetlenné a jövő nemzedékek számára sem saját szükségleteik fedezését Az állami berendezkedésnek az a formája, ahol az államfőt és az államhatalom legfelsőbb szervét meghatározott időre, választás útján jelölik ki Valamely behozható árucikk mennyiségének korlátozása Az aktív keresők három fő gazdasági szektor szerinti megoszlása Olyan iparágak fejlesztése, amelyeknek a termékei a világpiacon eladhatóak Az egy négyzetkilométerre jutó népességszám Olyan politikailag független, nemzetközileg elismert földrajzi egység, amelyet országhatárok vesznek körül Olyan gazdaságpolitika, amelynek révén az ország a hazai gazdaság védelmében korlátozza az importot, s így a hazai termelőket védi a külföldről származó olcsóbb import árucikkek versenyétől Nyomtatott, géppel olvasható kód, amely különböző szélességű és egymástól különböző távolságban elhelyezkedő párhuzamos vonalakból áll. 2008/ OKTV 2. forduló

22 ÉRTÉKELŐ LAP 1. A B C D E 26. A B C 2. A B C D E 27. A B C 3. A B C D E 28. A B C 4. A B C D E 29. A B C 5. A B C D E 30. A B C 6. A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 41. I H 17. A B C D E 42. I H 18. A B C D E 43. I H 19. A B C D E 44. I H 20. A B C D E 45. I H 21. A B C 46. I H 22. A B C 47. I H 23. A B C 48. I H 24. A B C 49. I H 25. A B C 50. I H 2008/ OKTV 2. forduló

23 51. I H 76. A B C D 52. I H 77. A B C D 53. I H 78. A B C D 54. I H 79. A B C D 55. I H 80. A B C D 56. I H 81. A B C D 57. I H 82. A B C D 58. I H 83. A B C D 59. I H 84. A B C D E F G H I 60. I H 85. A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I 64. A B C D 89. A B C D E F G H I 65. A B C D 90. A B C D E F G H I 66. A B C D 91. A B C D E F G H I 67. A B C D 92. A B C D E F G H I 68. A B C D 93. A B C D E F G H I 69. A B C D 94. A B C D E F G H I 70. A B C D 95. A B C D E F G H I 71. A B C D 96. A B C D E F G H I 72. A B C D 97. A B C D E F G H I 73. A B C D 98. A B C D E F G H I 74. A B C D 99. A B C D E F G H I 75. A B C D 100. A B C D E F G H I 2008/ OKTV 2. forduló

24 101. A B C D E F G H I A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 131. A B C D E F G 107. A B C D E 132. A B C D E F G 108. A B C D E 133. A B C D E F G 109. A B C D E 134. A B C D E F G 110. A B C D E 135. A B C D E F G 111. A B C D E 136. A B C D E F G 112. A B C D E F 137. A B C D E F G 113. A B C D E F 138. A B C D E F G 114. A B C D E F 139. A B C D E F G 115. A B C D E F 140. A B C D E F G 116. A B C D E F 141. A B C D E F G 117. A B C D E F 142. A B C D E F G 118. A B C D E F 143. A B C D E F G 119. A B C D E F 144. A B C D E F G 120. A B C D E F 145. A B C D E F G 121. A B C D E F 146. A B C D E F G 122. A B C D E F 147. A B C D E F G 123. A B C D E F 148. A B C D E F G A B C D E A B C D E 2008/ OKTV 2. forduló

25 151. A B C D E 176. A B C 152. A B C D E 177. A B C 153. A B C D E 178. A B C 154. A B C D E 179. A B C 155. A B C D E 180. A B C 156. A B C D E 181. A B C 157. A B C 182. A B C 158. A B C 183. A B C 159. A B C 184. A B C 160. A B C 185. A B C 161. A B C 186. A B C 162. A B C 187. A B C 163. A B C 188. A B C 164. A B C 189. A B C 165. A B C 190. A B C 166. A B C 191. A B C D E F G H I J 167. A B C 192. A B C D E F G H I J 168. A B C 193. A B C D E F G H I J 169. A B C 194. A B C D E F G H I J 170. A B C 195. A B C D E F G H I J 171. A B C 196. A B C D E F G H I J 172. A B C 197. A B C D E F G H I J 173. A B C 198. A B C D E F G H I J 174. A B C 199. A B C D E F G H I J 175. A B C 200. A B C D E F G H I J 2008/ OKTV 2. forduló

26 Dolgozatát beadta:. óra. perckor A felügyelő tanár aláírása:. Összpontszám:.. Az értékelő bizottsági tag aláírása:. 2008/ OKTV 2. forduló

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: e feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

Részletesebben

TARTALOM A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN ELÕSZÓ... 7

TARTALOM A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN ELÕSZÓ... 7 TARTALOM ELÕSZÓ... 7 A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK A gazdasági élet alapjai... 10 A világméretûvé váló gazdaság I II.... 14 A transznacionális vállalatok... 21 A nemzetgazdaságok és az állam változó szerepe..

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2002. FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK 2002. Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésére. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi. tanulmányok közgazdászoknak

Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi. tanulmányok közgazdászoknak Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem 2013 Írták: Bernek Ágnes, geográfus Csatári

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA 7. osztály 2015 1 Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Földrajzverseny Geografie umană - Társadalomföldrajz 2014. május 10. Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Concursul de geografie Teleki Sámuel Földrajzverseny Geografie umană - Társadalomföldrajz 2014. május 10. Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul naţional al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi. tanulmányok közgazdászoknak

Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi. tanulmányok közgazdászoknak Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem 2013 Írták: Bernek Ágnes, geográfus Csatári

Részletesebben

Európajogi alapismeretek

Európajogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső Budapest 2011 Tartalomjegyzék 1) Az európai egység gondolatának eszmetörténeti előzményei 2)

Részletesebben

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2013. február 20. 14.00 óra

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2013. február 20. 14.00 óra Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2013. február 20. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A feladatlap

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. dr. Probáld Ferenc - Ütőné dr. Visi Judit Földrajz 10. Regionális földrajz című tankönyvhöz

TANMENETJAVASLAT. dr. Probáld Ferenc - Ütőné dr. Visi Judit Földrajz 10. Regionális földrajz című tankönyvhöz TANMENETJAVASLAT dr. Probáld Ferenc - Ütőné dr. Visi Judit Földrajz 10. Regionális földrajz című tankönyvhöz (Raktári szám: 17136) Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 1 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

Részletesebben

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók . FEJEZET Rácz Péter Európai Uniós ismeretek Bevezetés: Miért jött létre az Európai Unió? A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók fejében, mégis csak a második

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen, 2004 Tartalom Előzmény 3 I. KONCEPCIÓ 4 1. Bevezető 5 2. Turisztikai tendenciák, Debrecen idegenforgalmi szerepe

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben