A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt a versenyző válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, hogy milyen feladatot kell megoldania. Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál. Ha megakad, nyugodtan menjen tovább. A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő a további munkára. A feladatlap 200 kérdést illetve feladatot tartalmaz. Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató van, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át az "értékelő lapra" úgy, hogy X jellel húzza át a választás nagybetűjét. Az értékelő lapon javítani nem szabad! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér... A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma: A versenyző neve:... oszt.:... Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve:... A versenyző által választott jelige a pályamunkához:. Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem* *A megfelelő szó aláhúzandó

2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató. E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Miután valamennyi feladatot megoldotta, a jelöléseket vezesse át az Értékelő lapra! Az Értékelő lapon a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 1. Az euró használatára áttért ország. A Lengyelország B Szlovénia C Magyarország D Bulgária E Románia 2. Az Európai Unió tagja. A Ausztria B Svájc C Törökország D Szerbia E Horvátország 3. Melyik ország a legsűrűbben lakott? A Németország B Olaszország C Hollandia D Izland E Svédország 4. Melyik országnak nincs tengerpartja? A Horvátország B Etiópia C Irak D Grúzia E Albánia 5. Melyik város fekszik a legmagasabban? A Santiago B Lima C La Paz D Buenos Aires E Chicago 2008/ OKTV 2. forduló

3 6. Melyik város nem megyeszékhely? A Miskolc B Balassagyarmat C Debrecen D Győr E Szombathely 7. A világ legnagyobb narancstermesztője. A Brazília B Mexikó C Spanyolország D Görögország E Olaszország 8. Nagy hő- és fényigényű textilipari növény. A kender B len C rozs D gyapot E burgonya 9. Melyik ország tartozik a világ vezető kőolajtermelői közé? A Románia B India C Szaúd-Arábia D Egyiptom E Marokkó 10. Melyik ország mezőgazdaságára jellemző a fejlett külterjes állattartás? A Hollandia B Franciaország C Olaszország D Ausztrália E Dánia 2008/ OKTV 2. forduló

4 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató. E feladatokban egy állításhoz négy földrajzi hely ország vagy város tartozik. Az állítás nem csak egy fogalomra vonatkozhat, hanem többre is az alábbiak szerint: A B C D E - Az állítás az és 3. válaszra igaz - Az állítás az 1. és 3. válaszra igaz - Az állítás a 2. és 4. válaszra igaz - Az állítás csak a 4. válaszra igaz - Az állítás mind a négy válaszra igaz Feladat. Válassza ki a variációk közül a helyes válasz megfelelő nagybetűjelét! Az Értékelő lapon X jellel húzza át a helyes válasz nagybetűjelét! 11. Legfejlettebb országok csoportjába tartozik 1 Kanada 2 Svédország 3 Japán 4 Németország 12. Itt termelik a legjobb minőségű, hosszú szálú gyapotot 1 Kazahsztán 2 Oroszország 3 Olaszország 4 Egyiptom 13. Kőolajtermelése és exportja világviszonylatban is számottevő 1 Venezuela 2 Ausztrália 3 Oroszország 4 India 14. Autógyártása világviszonylatban kiemelkedő 1 Dánia 2 Franciaország 3 Ukrajna 4 Japán 15. Villamos áram termelésének nagyobb része vízerőműből származik 1 Norvégia 2 Hollandia 3 Svájc 4 Németország 2008/ OKTV 2. forduló

5 16. A NATO és az Európai Unió tagja 1 Németország 2 Norvégia 3 Olaszország 4 Svájc 17. Fa és papíripara jelentős a világgazdaságban 1 Norvégia 2 Kanada 3 Szlovákia 4 Finnország 18. Idegenforgalma világviszonylatban jelentős 1 Algéria 2 Olaszország 3 Törökország 4 Franciaország 19. Acélgyártása jelentős 1 Debrecen 2 Győr 3 Tiszaújváros 4 Dunaújváros 20. Területe nagyobb, mint Európáé 1 India 2 Ausztrália 3 Brazília 4 Oroszország 2008/ OKTV 2. forduló

6 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató. E feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A B C a nagyobb, mint b b nagyobb, mint a a és b egyforma vagy közel hasonló Feladat. Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és azt az Értékelő lapon X jellel jelölje! 21. a) Kína sertésállománya b) USA sertésállománya 22. a) India népességének száma b) Kína népességének száma 23. a) Oroszország éves működőtőke-exportjának értéke b) Magyarország éves működőtőke-exportjának értéke 24. a) A New York-i Értéktőzsde átlagos napi forgalma b) A Tokiói Értéktőzsde átlagos napi forgalma 25. a) Brazília összes külső adósságállományának értéke b) Mexikó összes külső adósságállományának értéke 26. a) Németország éves szén-dioxid-kibocsátása b) USA éves szén-dioxid-kibocsátása 27. a) Csehország népességének száma b) Magyarország népességének száma 28. a) A Lengyelországban termesztett burgonya mennyisége b) A Magyarországon termesztett burgonya mennyisége 29. a) Kína GDP-jének évi átlagos növekedési üteme b) Brazília GDP-jének évi átlagos növekedési üteme 30. a) A vendégmunkások aránya Németországban b) A vendégmunkások aránya Svájcban 2008/ OKTV 2. forduló

7 FOGALOMTÁR I. Útmutató. E feladatokban meg kell neveznie, hogy mely fogalomra utalnak az egyes meghatározások. A megfelelő fogalom nevét írja a pontozott helyre és írja az Értékelő lap megfelelő helyére is! 31.. A hitel ára Az árak általános és tartós növekedése. 33. Valamely ország által egy év alatt megtermelt illetve létrehozott termékek és szolgáltatások piaci áron számolt összértéke Olyan valós és/vagy fiktív hely, ahol az eladók és a vevők kapcsolatba lépnek egymással Az alacsony jövedelmű országok egyik hagyományos mezőgazdasági termelési módja, amikor a földterületet néhány éves növénytermesztés után két-három évre nem vetik be, hanem parlagon hagyják Az egyetlen hely a piacgazdaságban, ahol a termékek árát kizárólag csak a kereslet és kínálat viszonya határozza meg Valamely idegen ország törvényes fizetési eszköze, konkrét pénzneme Tőzsdeügynök Az importált árukra kivetett adó. 40. Az adott társadalom által előállított javak és szolgáltatások mennyiségének tartós emelkedése. 2008/ OKTV 2. forduló

8 IGAZ VAGY HAMIS? Útmutató. A következőkben el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak az állítások. Karikázza be az I betűt, ha igaz az adott állítás, vagy a H betűt, ha hamis az adott állítás! A megfelelő betűt az Értékelő lapon X jellel jelölje! 41. I H Szaúd-Arábia államformája alkotmányos monarchia. 42. I H Dubai napjainkra nemzetközi üzleti és pénzügyi központtá vált. 43. I H A Dow Jones ipari átlagindexet jelenleg 45 részvény átlagárának alakulásából számítják ki. 44. I H Hazánk legfontosabb gazdasági ágazata jelenleg az ipar. 45. I H India egyik vezető gazdasági ágazata napjainkra a szoftvergyártás. 46. I H A világ legjobb üzleti központja jelenleg Szingapúr. 47. I H Hongkong politikailag független önálló városállam. 48. I H Napjainkban Budapest a közép- és kelet-európai régió legjobb üzleti központja. 49. I H A fejlődő országokban nem alakult ki az árutermelő mezőgazdaság. 50. I H A külterjes mezőgazdaság a fejlett országokban már sehol sem fordul elő. 51. I H A világ aktív kereső népességének fele a mezőgazdaságban dolgozik. 52. I H A mezőgazdasági termelés a Földön csak új területek művelésbe vonásával növelhető. 53. I H A világ elektromosáram-termelésének már közel fele a megújuló energiahordozókhoz kapcsolható. 54. I H Az 1980-as évektől az elektronika vált a világ vezető csúcstechnológiai iparágává. 55. I H Az USA vezető gazdasági ágazata a szolgáltatás. 56. I H Akkor konvertibilis egy valuta, ha szabadon átváltható bármely másik valutára. 57. I H A Szilícium-völgy egyik vezető városa Seattle. 58. I H A japán ipar két húzóágazata az autógyártás és az elektronika. 59. I H Az ENSZ központja Washingtonban található. 60. I H A globális világgazdaság meghatározó tényezői a transznacionális vállalatok. 2008/ OKTV 2. forduló

9 ÁBRAELEMZÉS Útmutató. Tanulmányozza a népesedési szakaszokkal kapcsolatos ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! Feladat. Nevezze meg, hogy milyen fogalmakat jelölnek az ábra számai! Írja a fogalmakat az Értékelő lap megfelelő helyére is! Feladat. Írja az egyes megállapítások elé annak a népesedési szakasznak a betűjelét, amelyre vonatkozik! A megfelelő betűjelet az Értékelő lapon X jellel jelölje!.64. A népességszám növekedése lassú, mert a magas születésszám mellett magas a halálozás aránya is..65. Ebben a szakaszban van Fekete-Afrika országainak döntő része..66. Ebben a szakaszban következik be a népességszám robbanásszerű növekedése..67. A halálozások számának csökkenését egyre jobban követi a születések számának csökkenése, és a népességszám növekedése fokozatosan lassul..68. Ebbe a népesedési szakaszba kerül az az ország, ahol a családok egy, esetleg két gyermeket vállalnak..69. Jellemzője a piramis vagy háromszög alakú korfa..70. Ebben a szakaszban vannak az ún. elöregedő társadalmak. 2008/ OKTV 2. forduló

10 .71. Egészen a 18. századig Európa népességére is jellemző volt..72. A népesedéspolitikai intézkedéseknek köszönhetően napjaikban már Kína is ebben a szakaszban van..73. A társadalom számára egyre nagyobb problémát jelent a lakosság élelmiszerrel való ellátása és a munkalehetőségek biztosítása. EU-KVÍZ Útmutató. E feladatokban egy kérdés és négy válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra! Az Értékelő lapon a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 74. Milyen jelentősége volt az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásának? A Közös európai vasércbányászati társaság megteremtése. B Közös európai szénbányászati társaság létrehozása. C A német szén és a francia vasérc közös piacának megteremtése. D Közös európai kohászati kombinát felépítése. 75. Mikor írták alá a Maastrichti Szerződést? A B C D ban mely országok csatlakoztak az Európai Unióhoz? A Belgium, Hollandia, Luxemburg. B Ausztria, Finnország, Svédország. C Portugália és Spanyolország. D Dánia, Egyesült Királyság, Írország. 77. Hol van az Európai Központi Bank székhelye? A Frankfurtban. B Brüsszelben. C Londonban. D Rómában. 2008/ OKTV 2. forduló

11 78. Mely ország csatlakozott 2009-ben az eurózónához? A Szlovénia. B Málta. C Szlovákia. D Ciprus. 79. Mely ország csatlakozott 2007-ben az eurózónához? A Csehország. B Szlovénia. C Szlovákia. D Ciprus. 80. Mikor volt az EU eddigi történetének a legnagyobb mértékű bővítése? A 2004-ben. B 1986-ban. C 1996-ban. D 1973-ban. 81. Mi az EU regionális politikájának a legfőbb célkitűzése? A A városi térségek hosszú távú fejlesztése. B Az egyes térségek közötti fejlettségi különbségek mérséklése. C Az elmaradott térségekben üzletközpontok kialakítása. D A mezőgazdasági térségek hosszú távú fejlesztése. 82. Az EU közös agrárpolitikájának melyik az egyik legfontosabb alapelve? A Minden mezőgazdasági területen azonos termékszerkezet kialakítása. B Közös húsfeldolgozó üzem létrehozása. C Az élelmiszer-ellátás biztonságának megteremtése. D Minden mezőgazdasági termelőnek azonos járulék adása. 83. Mely ország nem tagja az Európai Uniónak? A Norvégia B Románia C Finnország D Málta 2008/ OKTV 2. forduló

12 RAJZOS FELADATOK Útmutató. Ezekben a feladatokban az ábra mellett található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjelét)! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! 84. Brüsszel. 85. Strasbourg. 86. Róma. 87. Dublin. 88. Athén. 89. Luxembourg. 90. Szófia 91. Koppenhága. 92. Ljubljana. 93. Annak az országnak a fővárosa, amely - több más országgal együtt - hazánkkal csatlakozott az Európai Unióhoz. 94. Az Európai Parlament székhelye. 95. Itt írták alá az Európai Gazdasági Közösségek alapító szerződését. 2008/ OKTV 2. forduló

13 96. Annak az országnak a fővárosa, amely 1981-ben csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez. 97. Az Európai Bizottság székhelye. 98. Annak az országnak a fővárosa, amely 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. 99. Annak az országnak a fővárosa, amely 1973-ban csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez, s jelenleg nem tagja az eurózónának Annak az országnak a fővárosa, amely az Európai Gazdasági Közösség alapító tagja, s e városban is tart időnként üléseket az Európai Unió Tanácsa Annak az országnak a fővárosa, amely 1973-ban csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez, s jelenleg tagja az eurózónának Bangkok Hongkong Kuala Lumpur Manila Szingapúr Malajzia fővárosa től Kína különleges igazgatási körzete Annak az országnak a fővárosa, amelynek államformája királyság és turizmusnak kiemelkedő jelentősége van. 2008/ OKTV 2. forduló

14 110. Városállam, a világ egyik legforgalmasabb kikötője A Fülöp-szigetek fővárosa Győr Zalaegerszeg Pápa Hévíz Bicske Villány Történelmi borvidék központja Az itt található hőerőműnek országos jelentősége van Gyógyturizmusa európai hírű A hazai húsipar és a hazai textilipar egyik központja Itt található a világ egyik vezető elektronikai vállalatának magyarországi központja A világ egyik legnagyobb autógyárának e városban van a magyarországi leányvállalata. 2008/ OKTV 2. forduló

15 HAZÁNK RÉGIÓI Útmutató. Tanulmányozza a hazánk régióit tartalmazó térképet, majd válaszoljon a kérdésekre! Feladat. Nevezze meg, hogy milyen régiókat jelölnek az ábra betűjelei! Írja az egyes régiók nevét az Értékelő lap megfelelő helyére is! 124. A: 125. B: 126. C: 127. D: 128. E: 129. F: 130. G: Feladat. Írja az egyes megállapítások elé annak a régiónak a betűjelét, amelyre vonatkozik! A megfelelő betűjelet az Értékelő lapon X jellel jelölje! 131. Fontos összekötő kapocs hazánk és Közép-Európa fejlett nyugati területei között Ásványkincsekben viszonylag gazdag, az ipari hagyományok miatt jelentős a működőtőke-import. 2008/ OKTV 2. forduló

16 133. A valamikori nehézipari térség ma rozsdaövezet A legkisebb területű, de a legnépesebb régió Az alföldi régiók közül itt a legnagyobb a munkanélküliek aránya A tervezési-statisztikai régió központja Győr A hazai GDP 40%-át előállító régió, ahol a városi lakosság aránya közel 80% A jobbára dombsági, kisebb arányban középhegységi régióban a legnagyobb az aprófalvakban élő népesség aránya A régió fejlődését pozitívan segítheti elő a kialakulóban lévő Duna-Vág-Ipoly eurorégió és a Kárpátok eurorégió A Balkán-félsziget országaiból érkező tranzitforgalom itt lép be hazánk területére A területén található idegenforgalmi vonzerők: hazánk második legnagyobb lélekszámú városa, gyógyfürdők, a pusztai állattenyésztés és a nemzeti park A régióban található az európai jelentőségű záhonyi logisztikai központ A régió határon túli kapcsolatainak fejlődését elősegíti az Esztergom és Párkány közötti Duna-híd A hazánkba érkező külföldi működőtőke-befektetések több mint fele kizárólag ebbe a régióba érkezik A régió kiemelt turisztikai látványossága a virágkarnevál A határon is átnyúló Fertő-Hanság Nemzeti Park a régió kiemelt turisztikai jelentősége A régió mezőgazdaságának híres terményei a fűszerpaprika és a hagyma A régió kiemelt turisztikai fontossága az Aggteleki Nemzeti Park. 2008/ OKTV 2. forduló

17 AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK GAZDASÁGI KÖRZETEI Útmutató. Ezekben a feladatokban az egyes gazdasági körzetekre vonatkozó állításokat kell egyeztetni az egyes gazdasági körzetek betűjelével. Írja a megfelelő gazdasági körzet betűjelét az egyes állítások elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! A Észak-atlanti partvidék B Nagy-tavak vidéke C Közép-Nyugat D Mindhárom E Egyik sem Az északi gazdasági körzethez tartozik Gazdasági életében meghatározó jelenleg is a mezőgazdaság és az élelmiszeripar Területén jött létre Földünk harmadik legnagyobb népességtömörülése Nagyvárosai között a világpolitika és a világgazdaság meghatározó jelentőségű központjai találhatóak Több világhíres autógyárnak található itt a vállalati székhelye Ebben a körzetben alakultak ki az elektronikai ipar legnagyobb amerikai központjai Ebben a körzetben található a világ legnagyobb gabonatőzsdéje A körzetben fejlődésében meghatározó az itt található kőolaj kitermelése és feldolgozása. 2008/ OKTV 2. forduló

18 AZ USA, JAPÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA Útmutató. Ezekben a feladatokban az egyes centrumtérségekre vonatkozó állításokat kell egyeztetni az egyes centrumtérségek betűjelével. Írja a megfelelő centrumtérség betűjelét az egyes állítások elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! A USA B Japán C Európai Unió.157. A világ egyik legnagyobb élelmiszer-importőre Gazdasági fejlődését az exportösztönző gazdaságpolitika indította el Az információs gazdaság terén a világ vezető hatalma A világgazdaság meghatározó energiahordozó-kitermelője és importálója is egyben Nyugati területének népességtömörülései az ipari forradalom hatására a századtól kezdődően alakultak ki A világ népességnek alig 5%-át tömöríti, de a világ összes GDP-jének közel 1/3-át állítja elő Gazdasági fejlődése mintaként szolgált a környező országok számára A világon a legtöbbet költi K+F tevékenységre A legmélyebb gazdasági visszaesés az 1990-es évek végén volt A világ összes külföldi működőtőke-befektetéseinek 1/3-a ide irányul, illetve kerül a világ összes többi országába Legfejlettebb gazdasági térségét kék banán -ként is szokták emlegetni. 2008/ OKTV 2. forduló

19 FRANCIAORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA Útmutató. Ezekben a feladatokban e két országra vonatkozó állításokat kell egyeztetnie az egyes országok betűjelével. A három lehetőség a következő: A Franciaország B Egyesült Királyság C Mindkét ország Feladat. Keresse ki az egyes megállapításoknak megfelelő variációt és írja a megfelelő betűjelet az egyes állítások elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon!.168. Az Európai Unió elődjének számító Európai Gazdasági Közösség alapító tagja volt Energiagazdaságában kiemelkedő az atomenergia szerepe Nagy kiterjedésű gyarmatbirodalma hozzájárult az ország gazdasági fejlődéséhez Egykor meghatározó szerepű feketekőszén-bányászata sokat veszített jelentőségéből Fővárosa a világ egyik meghatározó pénzügyi, tőzsdei központja A divat és a kozmetikai ipar hagyományos fellegvára Nem csatlakozott az euró-övezethez Az Európai Unió fontos élelmiszerellátója Egyik városa ad otthont az Európai Parlamentnek Népessége meghaladja az 50 millió főt Alumíniumgyártására jelentős repülőgépipar települt Szénhidrogén-bányászata jelentős bevételi forrást biztosít A világ jelentős szőlő- és bortermelő országai közé tartozik. 2008/ OKTV 2. forduló

20 AZ USA, MEXIKÓ ÉS BRAZÍLIA ÖSSZEHASONLÍTÁSA Útmutató. Ezekben a feladatokban e három országra vonatkozó állításokat kell egyeztetnie az egyes országok betűjelével. Írja a megfelelő ország betűjelét az egyes állítások elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! A USA B Mexikó C Brazília 181. Hivatalos nyelve a portugál A világ legnagyobb kőolaj-fogyasztó országa A kőolaj-termelést jelentős külső hitelfelvétel révén indította el Északi szomszédjával határos területein gyorsan fejlődő térségek alakultak ki Legfejlettebb gazdasági központjai az ország délkeleti területén alakultak ki A világ kiemelkedő kukoricatermesztője Déli szomszédai: Guatemala és Belize Az ősi indián kultúra emlékei az ország legfőbb idegenforgalmi látványosságai közé tartoznak Napjainkban a legdinamikusabban az ország nyugati, csendes-óceáni partvidéke fejlődik A gyarmatosítás éveiben itt alakultak ki Amerika legnagyobb rabszolgatartó ültetvényei. 2008/ OKTV 2. forduló

21 FOGALOMTÁR II. Útmutató. E feladatokban ki kell választania, hogy a felsorolt fogalmak mely meghatározásokhoz tartoznak. Írja az adott fogalom betűjelét a fogalomhoz tartozó meghatározás elé! A helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át az Értékelő lapon! A exportösztönző gazdaságpolitika B kvóta C köztársaság D népsűrűség E foglalkozási szerkezet F állam G fenntartható fejlődés H protekcionizmus I BUX-index J vonalkód A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe Olyan kívánatos fejlődési pálya, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy nem teszi lehetetlenné a jövő nemzedékek számára sem saját szükségleteik fedezését Az állami berendezkedésnek az a formája, ahol az államfőt és az államhatalom legfelsőbb szervét meghatározott időre, választás útján jelölik ki Valamely behozható árucikk mennyiségének korlátozása Az aktív keresők három fő gazdasági szektor szerinti megoszlása Olyan iparágak fejlesztése, amelyeknek a termékei a világpiacon eladhatóak Az egy négyzetkilométerre jutó népességszám Olyan politikailag független, nemzetközileg elismert földrajzi egység, amelyet országhatárok vesznek körül Olyan gazdaságpolitika, amelynek révén az ország a hazai gazdaság védelmében korlátozza az importot, s így a hazai termelőket védi a külföldről származó olcsóbb import árucikkek versenyétől Nyomtatott, géppel olvasható kód, amely különböző szélességű és egymástól különböző távolságban elhelyezkedő párhuzamos vonalakból áll. 2008/ OKTV 2. forduló

22 ÉRTÉKELŐ LAP 1. A B C D E 26. A B C 2. A B C D E 27. A B C 3. A B C D E 28. A B C 4. A B C D E 29. A B C 5. A B C D E 30. A B C 6. A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 41. I H 17. A B C D E 42. I H 18. A B C D E 43. I H 19. A B C D E 44. I H 20. A B C D E 45. I H 21. A B C 46. I H 22. A B C 47. I H 23. A B C 48. I H 24. A B C 49. I H 25. A B C 50. I H 2008/ OKTV 2. forduló

23 51. I H 76. A B C D 52. I H 77. A B C D 53. I H 78. A B C D 54. I H 79. A B C D 55. I H 80. A B C D 56. I H 81. A B C D 57. I H 82. A B C D 58. I H 83. A B C D 59. I H 84. A B C D E F G H I 60. I H 85. A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I 64. A B C D 89. A B C D E F G H I 65. A B C D 90. A B C D E F G H I 66. A B C D 91. A B C D E F G H I 67. A B C D 92. A B C D E F G H I 68. A B C D 93. A B C D E F G H I 69. A B C D 94. A B C D E F G H I 70. A B C D 95. A B C D E F G H I 71. A B C D 96. A B C D E F G H I 72. A B C D 97. A B C D E F G H I 73. A B C D 98. A B C D E F G H I 74. A B C D 99. A B C D E F G H I 75. A B C D 100. A B C D E F G H I 2008/ OKTV 2. forduló

24 101. A B C D E F G H I A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 131. A B C D E F G 107. A B C D E 132. A B C D E F G 108. A B C D E 133. A B C D E F G 109. A B C D E 134. A B C D E F G 110. A B C D E 135. A B C D E F G 111. A B C D E 136. A B C D E F G 112. A B C D E F 137. A B C D E F G 113. A B C D E F 138. A B C D E F G 114. A B C D E F 139. A B C D E F G 115. A B C D E F 140. A B C D E F G 116. A B C D E F 141. A B C D E F G 117. A B C D E F 142. A B C D E F G 118. A B C D E F 143. A B C D E F G 119. A B C D E F 144. A B C D E F G 120. A B C D E F 145. A B C D E F G 121. A B C D E F 146. A B C D E F G 122. A B C D E F 147. A B C D E F G 123. A B C D E F 148. A B C D E F G A B C D E A B C D E 2008/ OKTV 2. forduló

25 151. A B C D E 176. A B C 152. A B C D E 177. A B C 153. A B C D E 178. A B C 154. A B C D E 179. A B C 155. A B C D E 180. A B C 156. A B C D E 181. A B C 157. A B C 182. A B C 158. A B C 183. A B C 159. A B C 184. A B C 160. A B C 185. A B C 161. A B C 186. A B C 162. A B C 187. A B C 163. A B C 188. A B C 164. A B C 189. A B C 165. A B C 190. A B C 166. A B C 191. A B C D E F G H I J 167. A B C 192. A B C D E F G H I J 168. A B C 193. A B C D E F G H I J 169. A B C 194. A B C D E F G H I J 170. A B C 195. A B C D E F G H I J 171. A B C 196. A B C D E F G H I J 172. A B C 197. A B C D E F G H I J 173. A B C 198. A B C D E F G H I J 174. A B C 199. A B C D E F G H I J 175. A B C 200. A B C D E F G H I J 2008/ OKTV 2. forduló

26 Dolgozatát beadta:. óra. perckor A felügyelő tanár aláírása:. Összpontszám:.. Az értékelő bizottsági tag aláírása:. 2008/ OKTV 2. forduló

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI RECEPTJE Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható!

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Richter Csoport 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Összefoglaló 2013. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +5,2% ( ), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása. Ésik Róbert elnök

A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása. Ésik Róbert elnök A HIPA céljainak és feladatainak bemutatása Ésik Róbert elnök A HIPA születése Professzionális befektetésösztönzés Külföldi működőtőke növelése A már Magyarországon lévő vállalatok újrabefektetéseinek

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Kódszám: A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL Munkaidő: 240 perc

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Földrajzverseny Geografie umană - Társadalomföldrajz 2014. május 10. Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Concursul de geografie Teleki Sámuel Földrajzverseny Geografie umană - Társadalomföldrajz 2014. május 10. Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul naţional al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A sebességszabályozásról dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

A sebességszabályozásról dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A sebességszabályozásról dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A forrás A WHO az Egészségügyi Világszervezet - megjelentette a Globális helyzetjelentés a közúti közlekedésbiztonság 2015 címő

Részletesebben

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: e feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben