(Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió. A kiadás dátuma: június 1. Dr. Rudas Imre rektor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2006. június 1. Dr. Rudas Imre rektor"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 08 TÁRGYI ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE (Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió A kiadás dátuma: június 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Boros András gazdasági főigazgató JÓVÁHAGYTA: Dr. Rudas Imre rektor

2 1/9 TARTALOMJEGYZÉK 1. ELJÁRÁS CÉLJA KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOZÁSOK AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA Költségvetési tervezés Előzetes tervezés Éves költségvetési tervezés A működés forrásául szolgáló bevételek Tárgyi erőforrások allokációja Az alvállalkozókkal/beszállítókkal kötött szerződés Az oktatástechnikai berendezések rendelkezésre állása Karbantartás és fejlesztés A vállalkozási és kiegészítő tevékenységek szabályozása Gazdasági szabályozók módosítása és SZABÁLYOZÁS HATÉKONYSÁGÁT MÉRŐ MUTATÓK... 9

3 2/9 1. ELJÁRÁS CÉLJA Olyan folyamat szabályozás létrehozása, amely magába foglalja: a BMF képzési tevékenységének minőségi végzéséhez szükséges beszerzések és igénybevett szolgáltatások tevékenységeit, a tárgyi eszközök, szellemi termékek, anyagok beszerzésére, átvételére, tárolására vonatkozó rendelkezéseket, a beszállítók és alvállalkozó partnerek kiválasztását, értékelését, a képzési tevékenységhez szükséges műszaki feltételek biztosítását és fenntartását. Az eljárásban szabályozott szabványfejezetek: MSZ EN ISO 9001: fejezet Gazdálkodás az erőforrásokkal MSZ EN ISO 9001: fejezet A termék előállítása Az eljárás a Főiskola. Minőségirányítási Kézikönyvével összhangban készült, és azzal együtt érvényes. Ezen szabályozással kapcsolatos fejezete: 6. fejezet: Gazdálkodás az erőforrásokkal 7. fejezet: A termék előállítása 2. KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOZÁSOK Jogi szabályozások: Felsőoktatást érintő jogszabályok listája Intézményi szabályzatok: Főiskolai szabályozások listája 3. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA 3.1. Költségvetési tervezés Az Oktatási Minisztérium által megadott adott évre vonatkozó sarokszámok a költség-főösszeg főbb kiadási keretszámait tartalmazza, melyről a Gazdasági Főigazgató tájékoztatást kap. A Szenátus által jóváhagyott, az önálló gazdasági szervezet számára kiutalt kereteket a Kari Tanács, vagy a Szervezeti Egység Vezetőjének döntése alapján allokálják. Kar esetében a szétosztás az Éves Költségvetési Tervek, míg a Szervezeti Egység Vezetőjének döntése esetén az allokáció feladatorientációt figyelembe véve történik meg. Amíg a Főiskola nem rendelkezik elfogadott

4 3/9 költségvetéssel, a Gazdasági Főigazgató döntése alapján az előző évi költségkeret meghatározott százaléka szerint történik a költség felosztás. Az Önálló Gazdálkodási Egységek Vezetői meghatározzák, hogy az allokált összegekről történő beszámolók milyen időközönként készülnek Előzetes tervezés Az Allokációs Bizottság által kidolgozott és a Szenátus által jóváhagyott aktuális allokációs mutatók alapján a Gazdasági Főigazgató a rendelkezésre álló forrást szétosztja az önálló gazdasági egységek számára, melynek megtörténtéről valamennyi egységet tájékoztatja. A Főiskola éves forráselosztását az Éves Költségvetési Tervet legkésőbb április 30.- ig kell elkészíteni, melyet a Főiskolai Tanács döntése hagyja jóvá. A Gazdasági Főigazgató által meghatározott Éves gazdasági stratégiát a költségvetési év előtt legalább egy hónappal a soron következő Főiskolai Tanácsülésre készíti elő megvitatható állapotúra. Az Éves gazdasági stratégiát a Főiskola Gazdálkodási Bizottsága írásos véleménnyel látja el. Ennek az Éves Gazdálkodási Stratégiának tartalmaznia kell: a Főiskola gazdasági céljait, a biztos, egyértelműen előre tervezhető költségeket, a szervezeti egységek számára prognosztizált gazdasági kereteket. A szervezeti egység vezetők felelőssége a megelőző év tapasztalatai és a következő év előre kalkulálható adatai (hallgatói és oktatói létszámok, személyi juttatások, stb.) alapján az irányításuk alá eső területek működtetéséhez szükséges gazdasági erőforrások felmérése, tervezése. Mindezt egységes formátumban a Gazdasági Főigazgatónak juttatják el Éves költségvetési tervezés A tervezetek kari, majd főiskolai szinten kerülnek összesítésre és felülvizsgálatra, valamint a költségvetési keretekkel való összehangolásra. Mindez a valós gazdálkodási keretek költségvetési kinyilatkoztatásakor valósul meg. Az ez alapján előterjesztett Költségvetési előirányzatokról a Szenátus dönt. A Szenátus által jóváhagyott költségvetés előirányzatokról a gazdasági főigazgató értesíti a kari főigazgatókat. A Kar szervezeti egységei számára a Kari Tanács határozza meg a gazdálkodási kereteket az előirányzat alapján. A gazdálkodási keretek meghatározását követően a szervezeti egység vezetők feladata a szervezeti egység kötelezettségvállalási tervének elkészítése. A kari szintű kötelezettségvállalási tervek elkészítéséért a kari főigazgató a felelős.

5 4/ A működés forrásául szolgáló bevételek A Főiskola működéséhez forrásul szolgáló bevételek megkülönböztethetőek az időben megjelenése és tervezhetősége szempontjából: rendszeres, előirányzat szintjén előre tervezhető és eseti, rendszeresen nem jelentkező, előre nem tervezhető bevételek. Forrás jellege Rendszeres, éves szinten megjelenő forrás Eseti források Lehetséges források Központi költségvetési támogatás (képzési és fenntartási normatíva) Vállalkozási tevékenység keretében folytatott oktatási tevékenység Kutatási előirányzat Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásból származó rendszeres bevételek Szakképzési hozzájárulás Egyéb Állami programfinanszírozás Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásból származó eseti bevételek Alapítványi hozzájárulások Pályázaton elnyerhető források Egyéb Tárgyi erőforrások használatának betanítása különösen azokban az esetekben indokolt, amikor az a személyi biztonságot, az eszköznek és az eszköz környezetének védelmét szolgálja. Valamennyi beszerzett eszközzel kapcsolatban az érintett szervezeti egység vezető nyilatkozik arról, hogy azt ki jogosult kezelni. Az ő felelőssége a szükséges képzések és gyakorlatok előírása, felügyelete és biztosítása. Mindennek nyilvántartását a szervezeti egységnél eszközönként vezetett dokumentumon (számítógépes vagy kartonos rendszer) kell végezni. Az eszközönkénti nyilvántartását az eljárás 1. számú melléklete tartalmazza. Egyes eseteknél különleges üzembe helyezési elvárások is lehetségesek, mint például műszaki átadás-átvétel, környezetvédelmi tanulmány, stb.

6 5/ Tárgyi erőforrások allokációja A tárgyi erőforrások a bevételezéseknek megfelelően a Főiskola különböző szervezeti egységeihez rendeltek. A tárgyi erőforrások lehetnek: Ingatlanok Üzemeltetési, kezelési eszközök Gépek, berendezések, járművek Műszerek, laborfelszerelés Prezentációs eszközök Irodai eszközök, szoftverek 3.4. Az alvállalkozókkal/beszállítókkal kötött szerződés A beszerzés különböző eljárás szerint történik a Közbeszerzési Törvény hatálya alá eső és a Közbeszerzési Törvény hatálya alá nem eső szabadkézi beszerzés termékek és szolgáltatások esetén. A Közbeszerzési Törvény hatálya alá eső termékek és szolgáltatások tételes listáját és a beszerzések eljárási rendjét a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza. A Főiskolai Karok a BMF gazdálkodási jogkörrel rendelkező részjogkörű szervezeti egységei. A kari főigazgatók értékhatár korlátozása nélkül jogosultak a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatok terhére és keretein belül kötelezettséget vállalni. A korlátozásokat és a kötelezettségvállalás rendjét a Kötelezettségvállalási szabályzat rögzíti. A Kötelezettségvállalási szabályzat tartalmazza a beszerzési folyamatok döntési és aláírási jogköreit, valamint a folyamatok lépéseinek ábraszerű bemutatását a különböző típusú termékek és szolgáltatások esetére: Szabadkézi beszerzés Közbeszerzés (közbeszerzési értékhatárt meghaladó, valamint a központosított közbeszerzés keretébe tartozó termék és szolgáltatás beszerzése). A beszerzési igények vezetői jóváhagyását követően van módja az ajánlatkérés elkészítésének. A készítő a Beszerzési Felelős vagy a beszerzésben érintett munkatárs lehet. A Főiskola Gazdálkodási Szabályzatának előírásai alapján kerül sor az ajánlatkérésre. Az ajánlatkérések átvizsgálása önellenőrzéssel történik, melynek tartalmaznia kell a műszaki tartalom áttekintése mellett a költségek ellenőrzését is.

7 6/9 Valamennyi beérkező ajánlat értékelését a bonyolító munkatárs végzi és javaslatot tesz az ajánlatok közül a megrendelésre kiválasztottra. A beérkező ajánlatok nyilvántartása és felelős őrzése az Érintett Egység Adminisztrációjának feladata. A szerződés tervezetet a Beszerzési Felelős vagy az Érintett Munkatárs készíti elő. Az elkészült tervezet átvizsgálás nélkül nem hagyhatja el az egységet. Az átvizsgálást az Egységek Vezetői végzik, szükség szerint bevonva az Érintett Felelőst. A Szerződést/Megrendelést az Érintett Felelős küldi el határidőre. A határidőt az Egységvezető, vagy a projekt jellege határozza meg. A szerződések visszaigazolását követően az érintett munkatárs vagy a beszerzési felelős archivál és értesíti a Pénzügy Számvitelt. A Gazdasági Műszaki Főigazgatóság keretrendelkezésre állást vizsgál, melynek eredményéről tájékoztatja az érintetteket. A teljesítést minden esetben az Érintett Munkatárs vagy a Beruházási Felelős veszi át úgy, hogy az átvételt dokumentálja. Az átvétel során figyelmet fordít, mind a mennyiségi, mind a minőségi paraméterek, jellemzők szerződésben rögzített teljesülésére, megvalósulására. Amennyiben nem megfelelőséget, eltérést tapasztal a megkívánt teljesítéstől, minden esetben Jegyzőkönyv felvételével jelzi. Súlyosnak minősített esetben az átvételt meg is tagadhatja. Az átvétel során nem megállapítható minőségi észrevételekkel kapcsolatban, ha a Szerződés erre külön nem tér ki, rögzíteni kell egy üzembe-állítási időszakot, mely alatt jelentkező hibákért a Szállító a felelős. A folyamat végrehajtását a Beszerzési Felelős irányítja, szükség szerint bevonva a felhasználó Belső Szakembereket. Az eszközök beérkezése során a Főiskola Gazdálkodási Szabályzata alapján az eszközök központi állományba vételezésére kerül sor. Ez egységenként a Beszerzési Felelős vagy az Érintett Munkatárs felelőssége. A tárolási, vagyonmegőrzési, munka- és balesetvédelmi feladatok végrehajtásáért az egységeket terheli a felelősség. Minden esetben meg kell felelni a gyártó által meghatározott, előírt tárolási körülményeknek, valamint figyelembe kell venni a vagyonvédelem biztosítását. Az általános, meghatározott infrastrukturális feltételek biztosítása a Főiskolai Vezetés felelőssége. A szolgáltatások hosszabb időt átfogó teljesítése során folyamatos teljesítés felügyelet terheli a megrendelőt. A teljesítés igazolójának a feladata és felelőssége, hogy a megfelelő rendelkezésre álló dokumentumokba (pl. Építési napló, Gépkönyv, stb.) felügyeleti bejegyzést tenni. Nem megfelelőség esetén minden esetben értesíteni kell a Minőségirányítási Vezetőt.

8 7/9 A Főiskola Minőségirányítási Vezetője által kidolgozott beszállítói értékelési szempontrendszer alapján, minden a számviteli tőrvényben meghatározott mindenkori állóeszközértéket meghaladó beszerzést a bonyolítónak értékelnie kell, valamint el kell, hogy jutassa a Minőségirányítási Vezetőnek. Az Ajánlott Beszállítók Listája a főiskolai Intraneten kerül elhelyezésre. A beszállítói tevékenység éves értékelése a javasolt beszállítók összegyűjtésével történik, melyet a megvalósult összes projekt-értékre vonatkoztatott problémás esetek értékének meghatározásával javasol a Minőségirányítási Vezető Az oktatástechnikai berendezések rendelkezésre állása Az oktatástechnikai eszközök felügyelete a Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat szerint zajlik. Az intézményben a rendelkezésre álló (használt, nem használt), 1 millió FT-ot meghaladó értékű oktatás technikai eszközökről Intézményvezetői megbízás alapján a Megbízott Dolgozó Éves állapotfelmérő jelentést készít el. A jelentésében kitér az eszközfelhasználás gyakoriságára, a kihasználás mértékére. A Főiskola használaton kívüli vagy selejtezett állóeszközeivel való rendelkezést a Felesleges Vagyontárgyak Hasznosítása és Értékelése Szabályzat tartalmazza. A Főiskola minden telephelyén és szervezeti egységénél valamennyi felhasznált szoftverek kezelését és rendelkezésre állását az Informatikai Szabályzat írja le. Az Informatikai Rektorhelyettes feladata és felelőssége, hogy a Főiskolai Tanács részére éves beszámolót készítsen a főiskolai szoftverhasználat eredményeiről, tényeiről és tendenciáiról, a számítógépes kultúráról. A beszámoló elkészítéséhez a Rendszergazdák jelentéseit használja fel. Az oktatás tárgyi feltételeit biztosító eszközök, gépek és berendezések gondozása, ezek működőképességének fenntartása, biztosítása az egyes egységek megbízottainak írásban rögzített feladata. A tárgyi eszközök felhasználása a nyilvántartás szerinti szervezeti egységnél történik. A tárolás és felhasználás során biztosítani kell a gyártó által meghatározott körülményeket, az alkalmazáshoz szükséges hozzáférhetőséget, az állagmegóvást, illetve a vagyon- és egészség védelemét. Tárgyi erőforrások használatának betanítása különösen azokban az esetekben indokolt, amikor az a személyi biztonságot, az eszköznek és az eszköz környezetének védelmét szolgálja. Valamennyi beszerzett eszközzel kapcsolatban az érintett szervezeti egység vezető nyilatkozik arról, hogy azt ki jogosult kezelni. Az ő felelőssége a szükséges képzések és gyakorlatok előírása, felügyelete és biztosítása. Mindennek nyilvántartását a szervezeti egységnél eszközönként vezetett dokumentumon (számítógépes vagy kartonos rendszer) kell végezni. Az eszközönkénti nyilvántartását az eljárás 1. számú melléklete tartalmazza. Egyes

9 8/9 eseteknél különleges üzembe helyezési elvárások is lehetségesek, mint például műszaki átadás-átvétel, környezetvédelmi tanulmány, stb. A megfelelő tárolási körülmények biztosítása a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az alkalmazás során a felhasználó kötelessége a rendeltetésszerű használat, a Munkavédelmi Szabályzatban előírtak betartása. Külső szervezet által biztosított tárgyi eszközök esetén a Főiskola együttműködési szerződést köt a használatra vonatkozóan. Az eszközök alkalmazása során az állagmegóvás érdekében ugyanúgy kell eljárni, mint a Főiskola egyéb berendezéseivel. A felhasználás és tárolás során bekövetkezett bármely hibát (sérülés, tönkre menetel) dokumentálni kell, mely a megbízó érdekeit veszélyezteti (jegyzőkönyv), és az érintett szervezeti egység vezetőjének fel kell vennie a kapcsolatot a berendezés rendelkezésre bocsátójával Karbantartás és fejlesztés A Főiskola fenntartáshoz kapcsolódó eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek gondozását az adott egységek megbízott dolgozói végzik. Minden egység dokumentáltan tarja nyilván az ilyen gépeit, berendezéseit. A gondozás felügyelete a Főiskola Főmérnökének, míg a biztonságtechnikai felügyeletük, a Munkavédelmi Ügyintézőjének feladata és felelőssége. A k két szinten valósulnak meg: a szervezeti egységek gazdasági keretén belül megvalósuló k, főiskolai szintű k. A tárgyi erőforrások fejlesztésére vonatkozó fejlesztési tervek összeállításáért a szervezeti egység vezetők felelősek. A tárgyi erőforrások a meglévő eszközök felhasználásának tapasztalatai valamint az új igények felmerülése alapján történik. A fejlesztési stratégia meghatározásához legalább éves szinten értékelni kell a meglévő eszközöket az alkalmazásának kihasználása, műszaki állapot, korszerűség, stb., valamint az új eszközök iránti igény megalapozottságát. Az elemzések és a rendelkezésre álló források egyeztetése alapján szervezeti egységenként meghatározott Tárgyi erőforrás fejlesztési tervet kell összeállítani a szervezeti egység vezetők jóváhagyásával. A fejlesztési tervek meghatározása a

10 9/9 jóváhagyott Éves gazdasági stratégiával összhangban, a meghatározott keretek figyelembevételével kell megtörténnie szervezeti egységek és főiskolai szinten. A fejlesztési tervek főiskolai szintű összesítése az intézményfejlesztési rektorhelyettes felelőssége. Az intézményfejlesztési rektorhelyettes az összesítés alapján írásban tesz javaslatokat a Főiskolai Tanácsnak a kre vonatkozóan. A kari szinten jóváhagyott szükségesnek ítélt javítási, karbantartási és beruházási igények pénzügyi keretét az Illetékes Tanács ütemezi, határozza meg, használja fel további tervezésre. Mérlegelése alapján biztosítja a lehetséges megvalósulást és dönt a forrásról, vagy a tartalékból, vagy a következő éves prioritás javára és tájékoztatja az érintetteket A vállalkozási és kiegészítő tevékenységek szabályozása A teljes mértékben gazdasági célokra építkező, a Főiskola által nyújtott szolgáltatásokról a BMF Alapfeladatokon Kívüli Tevékenységek Szabályzata rendelkezik. Az olyan k, vagy kutatások melyek a Főiskola működési céljait és az oktatás tartalmát befolyásolják, igényelhetnek prioritásokat, melyekhez az ME-07 Kutatási és Fejlesztési Tevékenység, Képzésen Kívüli Alaptevékenység, Kiegészítő és Vállalkozás Jellegű Tevékenység című eljárás szerint kell eljárni Gazdasági szabályozók módosítása és Az allokációhoz kapcsolódó szabályozás megváltoztatásának igénye esetén a Főiskolai Tanács illetékes bizottságot állít fel az átdolgozáshoz. A Főiskola többi gazdasági szabályozásainak (pénzügy, számvitel, tárgyi erőforrás, stb.) módosítási igényét a az adott terület vezetői kezelik. 4. SZABÁLYOZÁS HATÉKONYSÁGÁT MÉRŐ MUTATÓK A szabályozás hatékonyságát mérő mutatókat a Minőségügyi mutatók listája című dokumentum tartalmazza.

(Minőségirányítási eljárás)

(Minőségirányítási eljárás) ÓBUDAI EGYETEM ME 08 TÁRGYI ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE (Minőségirányítási eljárás) 10. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Handl Gyula gazdasági

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás

Minőségirányítási eljárás Minőségirányítási eljárás ME 07 Tárgyi erőforrások és feltételek biztosítása és V2. verzió A kiadás dátuma: 2018. április 17. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATFELELŐS: Szrogh Bernadett dr. Páskuly Lilián

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27.

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 07 KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG, KÉPZÉSEN KÍVÜLI ALAPTEVÉKENYSÉG, KIEGÉSZÍ- TŐ ÉS VÁLLALKOZÁS (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február

Részletesebben

ME/74-01 Beszerzés szabályozása

ME/74-01 Beszerzés szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/74-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a hivatali beszerzési folyamatok szabályozása. Jelen eljárás meghatározza a beszerzések folyamatát, a beszállítók minősítését, előírva

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás)

(Minőségirányítási eljárás) ÓBUDAI EGYETEM ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Göndör Vera minőségirányítási koordinátor

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-02 BESZERZÉS... Átdolgozta és aktualizálta: Kovács Gyula Pénzügyi irodavezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző A szabályozás Dombóvár

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás

Minőségirányítási eljárás Minőségirányítási eljárás ME-05 Pályázati tevékenységek projektfolyamatok V2. verzió A kiadás dátuma: 2018. április 17. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATFELELŐS: Király Zoltánné Pályázati vezető JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

A Kar FEUVE rendszere

A Kar FEUVE rendszere 4. sz. melléklet a 6/2016. (I. 1) sz. Dékáni utasításhoz A Kar FEUVE rendszere Az Államháztartási törvény alapján az (átfogó) szervezeti egység vezetője felelős: a feladatai ellátásához az (átfogó) szervezeti

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Edutus Egyetem Szenátusa által 82/2018. (aug. 31.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Kiadás száma Módosítás száma Határozat száma Hatályos

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOKRÓL Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2018. 05.29. Határozat

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 2. oldal k) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja

Magyar joganyagok évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 2. oldal k) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja Magyar joganyagok - 2018. évi XLVIII. törvény - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn 1. oldal 2018. évi XLVIII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/72-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió. A kiadás dátuma: június 1. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió. A kiadás dátuma: június 1. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 09 A HUMÁNERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE (Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió A kiadás dátuma: 2006. június 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Gáti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A Hivatal érvényben lévő alábbi dokumentumok létrehozása, szinkronizálása szükséges

A Hivatal érvényben lévő alábbi dokumentumok létrehozása, szinkronizálása szükséges Informatikai Biztonsági feladatok: Fizikai biztonsági környezet felmérése Logikai biztonsági környezet felmérése Adminisztratív biztonsági környezet felmérése Helyzetjelentés Intézkedési terv (fizikai,

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01 D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar eljárás készítése ME/42-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.y. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.y. sz. melléklete 1 AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.y. sz. melléklete AZ ELTE REKTORI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BUDAPEST, 2008.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRTÉGII TERV 370/2011. (XII.31.) kormány rendelet 30. -a szerint előírt stratégiai ellenőrzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni. STRTÉGII ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS évi belső ellenőrzési terv

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend 2019. évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS 2019. évi belső ellenőrzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 12. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. Roboz Erzsébet osztályvezető Humánerőforrás Osztály

(Minőségirányítási eljárás) 12. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. Roboz Erzsébet osztályvezető Humánerőforrás Osztály ÓBUDAI EGYETEM ME 09 A HUMÁNERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE (Minőségirányítási eljárás) 12. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Roboz Erzsébet osztályvezető

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZERINT KÖZZÉTEENDŐ ADATOK ÉS AZ ADATFELELŐSÖK. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZERINT KÖZZÉTEENDŐ ADATOK ÉS AZ ADATFELELŐSÖK. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZERINT KÖZZÉTEENDŐ ADATOK ÉS AZ ADATFELELŐSÖK I. Szervezeti, személyzeti adatok Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017]

14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017] [6. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola IV. kötet: Egyéb Szabályzatok Követelményrendszeréhez (EKR)] 14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 2-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

Kontrollkörnyezet, szabályzatok

Kontrollkörnyezet, szabályzatok Kontrollkörnyezet, szabályzatok 1. melléklet a /2018.( ) RNÖ számú határozathoz A Hivatal rendelkezik Számviteli Politikával, amely 2017. január 01-től hatályos. A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzatra

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Iromány száma: T/710/15. Benyújtás dátuma: :34. Parlex azonosító: 1FDUGUU10004

Iromány száma: T/710/15. Benyújtás dátuma: :34. Parlex azonosító: 1FDUGUU10004 Iromány száma: T/710/15. Benyújtás dátuma: 2018-07-16 09:34 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1FDUGUU10004 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Egységes javaslat

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK Eötvös Loránd Tudományegyetem MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK ME 1.7.4. Gólyafelmérés és eredményeinek felhasználása Készítette: Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda Verzió/kiadás dátuma: 1/2017.11.10. Jóváhagyta:

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

3. számú melléklet A gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó munkakörök:

3. számú melléklet A gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó munkakörök: 3. számú melléklet Hatályos SZMSZ 1.10. Az Alapító Okirat száma és kelte: A létrehozásról szóló Alapító Okirat kelte és száma: 2012. december 20, 182/2012. (XII. 20.) KH. Hatályos Alapító Okirat kelte

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. (Érvényes visszavonásig)

ÓBUDAI EGYETEM. (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. (Érvényes visszavonásig) ÓBUDAI EGYETEM ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Tóth Péter főigazgató A Minőségirányítási

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA. Sorszám Dokumentum Összeállításért

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA. Sorszám Dokumentum Összeállításért Kormányzati szektorba sorolt, többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vizsgálata és intézkedési terve az Állami Számvevőszék gyakorlata alapján Az ellenőrzés fókuszkérdései: - Az önkormányzat

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás A 24/2017. (I.26.) határozat melléklete mely létrejött egyrészről másrészről Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

JÓ GYAKORLATOK A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN JÓ GYAKORLATOK A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 2009. november 27. 1 Intézményünk története A BGF három nagy múltú főiskola egyesítésével

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE 3. számú melléklet 1,2 AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZERVEZETE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE A Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötet, 12. (4) bekezdése alapján a Szenátus

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

(Minőségirányítási utasítás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. Dr. Gáti József általános rektrohelyettes

(Minőségirányítási utasítás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. Dr. Gáti József általános rektrohelyettes ÓBUDAI EGYETEM MU 10.01 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ (Minőségirányítási utasítás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Dr. Gáti József általános rektrohelyettes

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BMF Szervezeti és Működési Szabályzata Kari kiegészítése Budapest, 2004. december

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK Eötvös Loránd Tudományegyetem MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK ME 1.7.6. Hallgatói igény és elégedettségmérés Készítette: Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda Verzió/kiadás dátuma: 1/2017.11.10. Jóváhagyta: Minőségfejlesztési

Részletesebben

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE EH - 01 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal által használt külső és belső készítésű dokumentumok (szabályozások) kezelésének rögzítése. Jelen

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat évi költségvetésének összesített

(1) Az Önkormányzat évi költségvetésének összesített Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-02-24 -tól az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről Novaj Községi

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Rendezvényszervezési szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Rendezvényszervezési szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Rendezvényszervezési szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1. Szabályozás célja...3 2. Szabályozás személyi és tárgyi hatálya...3 3. Alapfogalmak...3

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2017. május 29. 1. Az Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat célja A szabályzat alapvető célja, hogy meghatározásra és kötelező előírásra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben