(Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió. A kiadás dátuma: június 1. Dr. Rudas Imre rektor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2006. június 1. Dr. Rudas Imre rektor"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 08 TÁRGYI ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE (Minőségirányítási eljárás) 2. sz. verzió A kiadás dátuma: június 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Boros András gazdasági főigazgató JÓVÁHAGYTA: Dr. Rudas Imre rektor

2 1/9 TARTALOMJEGYZÉK 1. ELJÁRÁS CÉLJA KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOZÁSOK AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA Költségvetési tervezés Előzetes tervezés Éves költségvetési tervezés A működés forrásául szolgáló bevételek Tárgyi erőforrások allokációja Az alvállalkozókkal/beszállítókkal kötött szerződés Az oktatástechnikai berendezések rendelkezésre állása Karbantartás és fejlesztés A vállalkozási és kiegészítő tevékenységek szabályozása Gazdasági szabályozók módosítása és SZABÁLYOZÁS HATÉKONYSÁGÁT MÉRŐ MUTATÓK... 9

3 2/9 1. ELJÁRÁS CÉLJA Olyan folyamat szabályozás létrehozása, amely magába foglalja: a BMF képzési tevékenységének minőségi végzéséhez szükséges beszerzések és igénybevett szolgáltatások tevékenységeit, a tárgyi eszközök, szellemi termékek, anyagok beszerzésére, átvételére, tárolására vonatkozó rendelkezéseket, a beszállítók és alvállalkozó partnerek kiválasztását, értékelését, a képzési tevékenységhez szükséges műszaki feltételek biztosítását és fenntartását. Az eljárásban szabályozott szabványfejezetek: MSZ EN ISO 9001: fejezet Gazdálkodás az erőforrásokkal MSZ EN ISO 9001: fejezet A termék előállítása Az eljárás a Főiskola. Minőségirányítási Kézikönyvével összhangban készült, és azzal együtt érvényes. Ezen szabályozással kapcsolatos fejezete: 6. fejezet: Gazdálkodás az erőforrásokkal 7. fejezet: A termék előállítása 2. KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOZÁSOK Jogi szabályozások: Felsőoktatást érintő jogszabályok listája Intézményi szabályzatok: Főiskolai szabályozások listája 3. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA 3.1. Költségvetési tervezés Az Oktatási Minisztérium által megadott adott évre vonatkozó sarokszámok a költség-főösszeg főbb kiadási keretszámait tartalmazza, melyről a Gazdasági Főigazgató tájékoztatást kap. A Szenátus által jóváhagyott, az önálló gazdasági szervezet számára kiutalt kereteket a Kari Tanács, vagy a Szervezeti Egység Vezetőjének döntése alapján allokálják. Kar esetében a szétosztás az Éves Költségvetési Tervek, míg a Szervezeti Egység Vezetőjének döntése esetén az allokáció feladatorientációt figyelembe véve történik meg. Amíg a Főiskola nem rendelkezik elfogadott

4 3/9 költségvetéssel, a Gazdasági Főigazgató döntése alapján az előző évi költségkeret meghatározott százaléka szerint történik a költség felosztás. Az Önálló Gazdálkodási Egységek Vezetői meghatározzák, hogy az allokált összegekről történő beszámolók milyen időközönként készülnek Előzetes tervezés Az Allokációs Bizottság által kidolgozott és a Szenátus által jóváhagyott aktuális allokációs mutatók alapján a Gazdasági Főigazgató a rendelkezésre álló forrást szétosztja az önálló gazdasági egységek számára, melynek megtörténtéről valamennyi egységet tájékoztatja. A Főiskola éves forráselosztását az Éves Költségvetési Tervet legkésőbb április 30.- ig kell elkészíteni, melyet a Főiskolai Tanács döntése hagyja jóvá. A Gazdasági Főigazgató által meghatározott Éves gazdasági stratégiát a költségvetési év előtt legalább egy hónappal a soron következő Főiskolai Tanácsülésre készíti elő megvitatható állapotúra. Az Éves gazdasági stratégiát a Főiskola Gazdálkodási Bizottsága írásos véleménnyel látja el. Ennek az Éves Gazdálkodási Stratégiának tartalmaznia kell: a Főiskola gazdasági céljait, a biztos, egyértelműen előre tervezhető költségeket, a szervezeti egységek számára prognosztizált gazdasági kereteket. A szervezeti egység vezetők felelőssége a megelőző év tapasztalatai és a következő év előre kalkulálható adatai (hallgatói és oktatói létszámok, személyi juttatások, stb.) alapján az irányításuk alá eső területek működtetéséhez szükséges gazdasági erőforrások felmérése, tervezése. Mindezt egységes formátumban a Gazdasági Főigazgatónak juttatják el Éves költségvetési tervezés A tervezetek kari, majd főiskolai szinten kerülnek összesítésre és felülvizsgálatra, valamint a költségvetési keretekkel való összehangolásra. Mindez a valós gazdálkodási keretek költségvetési kinyilatkoztatásakor valósul meg. Az ez alapján előterjesztett Költségvetési előirányzatokról a Szenátus dönt. A Szenátus által jóváhagyott költségvetés előirányzatokról a gazdasági főigazgató értesíti a kari főigazgatókat. A Kar szervezeti egységei számára a Kari Tanács határozza meg a gazdálkodási kereteket az előirányzat alapján. A gazdálkodási keretek meghatározását követően a szervezeti egység vezetők feladata a szervezeti egység kötelezettségvállalási tervének elkészítése. A kari szintű kötelezettségvállalási tervek elkészítéséért a kari főigazgató a felelős.

5 4/ A működés forrásául szolgáló bevételek A Főiskola működéséhez forrásul szolgáló bevételek megkülönböztethetőek az időben megjelenése és tervezhetősége szempontjából: rendszeres, előirányzat szintjén előre tervezhető és eseti, rendszeresen nem jelentkező, előre nem tervezhető bevételek. Forrás jellege Rendszeres, éves szinten megjelenő forrás Eseti források Lehetséges források Központi költségvetési támogatás (képzési és fenntartási normatíva) Vállalkozási tevékenység keretében folytatott oktatási tevékenység Kutatási előirányzat Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásból származó rendszeres bevételek Szakképzési hozzájárulás Egyéb Állami programfinanszírozás Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásból származó eseti bevételek Alapítványi hozzájárulások Pályázaton elnyerhető források Egyéb Tárgyi erőforrások használatának betanítása különösen azokban az esetekben indokolt, amikor az a személyi biztonságot, az eszköznek és az eszköz környezetének védelmét szolgálja. Valamennyi beszerzett eszközzel kapcsolatban az érintett szervezeti egység vezető nyilatkozik arról, hogy azt ki jogosult kezelni. Az ő felelőssége a szükséges képzések és gyakorlatok előírása, felügyelete és biztosítása. Mindennek nyilvántartását a szervezeti egységnél eszközönként vezetett dokumentumon (számítógépes vagy kartonos rendszer) kell végezni. Az eszközönkénti nyilvántartását az eljárás 1. számú melléklete tartalmazza. Egyes eseteknél különleges üzembe helyezési elvárások is lehetségesek, mint például műszaki átadás-átvétel, környezetvédelmi tanulmány, stb.

6 5/ Tárgyi erőforrások allokációja A tárgyi erőforrások a bevételezéseknek megfelelően a Főiskola különböző szervezeti egységeihez rendeltek. A tárgyi erőforrások lehetnek: Ingatlanok Üzemeltetési, kezelési eszközök Gépek, berendezések, járművek Műszerek, laborfelszerelés Prezentációs eszközök Irodai eszközök, szoftverek 3.4. Az alvállalkozókkal/beszállítókkal kötött szerződés A beszerzés különböző eljárás szerint történik a Közbeszerzési Törvény hatálya alá eső és a Közbeszerzési Törvény hatálya alá nem eső szabadkézi beszerzés termékek és szolgáltatások esetén. A Közbeszerzési Törvény hatálya alá eső termékek és szolgáltatások tételes listáját és a beszerzések eljárási rendjét a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza. A Főiskolai Karok a BMF gazdálkodási jogkörrel rendelkező részjogkörű szervezeti egységei. A kari főigazgatók értékhatár korlátozása nélkül jogosultak a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatok terhére és keretein belül kötelezettséget vállalni. A korlátozásokat és a kötelezettségvállalás rendjét a Kötelezettségvállalási szabályzat rögzíti. A Kötelezettségvállalási szabályzat tartalmazza a beszerzési folyamatok döntési és aláírási jogköreit, valamint a folyamatok lépéseinek ábraszerű bemutatását a különböző típusú termékek és szolgáltatások esetére: Szabadkézi beszerzés Közbeszerzés (közbeszerzési értékhatárt meghaladó, valamint a központosított közbeszerzés keretébe tartozó termék és szolgáltatás beszerzése). A beszerzési igények vezetői jóváhagyását követően van módja az ajánlatkérés elkészítésének. A készítő a Beszerzési Felelős vagy a beszerzésben érintett munkatárs lehet. A Főiskola Gazdálkodási Szabályzatának előírásai alapján kerül sor az ajánlatkérésre. Az ajánlatkérések átvizsgálása önellenőrzéssel történik, melynek tartalmaznia kell a műszaki tartalom áttekintése mellett a költségek ellenőrzését is.

7 6/9 Valamennyi beérkező ajánlat értékelését a bonyolító munkatárs végzi és javaslatot tesz az ajánlatok közül a megrendelésre kiválasztottra. A beérkező ajánlatok nyilvántartása és felelős őrzése az Érintett Egység Adminisztrációjának feladata. A szerződés tervezetet a Beszerzési Felelős vagy az Érintett Munkatárs készíti elő. Az elkészült tervezet átvizsgálás nélkül nem hagyhatja el az egységet. Az átvizsgálást az Egységek Vezetői végzik, szükség szerint bevonva az Érintett Felelőst. A Szerződést/Megrendelést az Érintett Felelős küldi el határidőre. A határidőt az Egységvezető, vagy a projekt jellege határozza meg. A szerződések visszaigazolását követően az érintett munkatárs vagy a beszerzési felelős archivál és értesíti a Pénzügy Számvitelt. A Gazdasági Műszaki Főigazgatóság keretrendelkezésre állást vizsgál, melynek eredményéről tájékoztatja az érintetteket. A teljesítést minden esetben az Érintett Munkatárs vagy a Beruházási Felelős veszi át úgy, hogy az átvételt dokumentálja. Az átvétel során figyelmet fordít, mind a mennyiségi, mind a minőségi paraméterek, jellemzők szerződésben rögzített teljesülésére, megvalósulására. Amennyiben nem megfelelőséget, eltérést tapasztal a megkívánt teljesítéstől, minden esetben Jegyzőkönyv felvételével jelzi. Súlyosnak minősített esetben az átvételt meg is tagadhatja. Az átvétel során nem megállapítható minőségi észrevételekkel kapcsolatban, ha a Szerződés erre külön nem tér ki, rögzíteni kell egy üzembe-állítási időszakot, mely alatt jelentkező hibákért a Szállító a felelős. A folyamat végrehajtását a Beszerzési Felelős irányítja, szükség szerint bevonva a felhasználó Belső Szakembereket. Az eszközök beérkezése során a Főiskola Gazdálkodási Szabályzata alapján az eszközök központi állományba vételezésére kerül sor. Ez egységenként a Beszerzési Felelős vagy az Érintett Munkatárs felelőssége. A tárolási, vagyonmegőrzési, munka- és balesetvédelmi feladatok végrehajtásáért az egységeket terheli a felelősség. Minden esetben meg kell felelni a gyártó által meghatározott, előírt tárolási körülményeknek, valamint figyelembe kell venni a vagyonvédelem biztosítását. Az általános, meghatározott infrastrukturális feltételek biztosítása a Főiskolai Vezetés felelőssége. A szolgáltatások hosszabb időt átfogó teljesítése során folyamatos teljesítés felügyelet terheli a megrendelőt. A teljesítés igazolójának a feladata és felelőssége, hogy a megfelelő rendelkezésre álló dokumentumokba (pl. Építési napló, Gépkönyv, stb.) felügyeleti bejegyzést tenni. Nem megfelelőség esetén minden esetben értesíteni kell a Minőségirányítási Vezetőt.

8 7/9 A Főiskola Minőségirányítási Vezetője által kidolgozott beszállítói értékelési szempontrendszer alapján, minden a számviteli tőrvényben meghatározott mindenkori állóeszközértéket meghaladó beszerzést a bonyolítónak értékelnie kell, valamint el kell, hogy jutassa a Minőségirányítási Vezetőnek. Az Ajánlott Beszállítók Listája a főiskolai Intraneten kerül elhelyezésre. A beszállítói tevékenység éves értékelése a javasolt beszállítók összegyűjtésével történik, melyet a megvalósult összes projekt-értékre vonatkoztatott problémás esetek értékének meghatározásával javasol a Minőségirányítási Vezető Az oktatástechnikai berendezések rendelkezésre állása Az oktatástechnikai eszközök felügyelete a Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat szerint zajlik. Az intézményben a rendelkezésre álló (használt, nem használt), 1 millió FT-ot meghaladó értékű oktatás technikai eszközökről Intézményvezetői megbízás alapján a Megbízott Dolgozó Éves állapotfelmérő jelentést készít el. A jelentésében kitér az eszközfelhasználás gyakoriságára, a kihasználás mértékére. A Főiskola használaton kívüli vagy selejtezett állóeszközeivel való rendelkezést a Felesleges Vagyontárgyak Hasznosítása és Értékelése Szabályzat tartalmazza. A Főiskola minden telephelyén és szervezeti egységénél valamennyi felhasznált szoftverek kezelését és rendelkezésre állását az Informatikai Szabályzat írja le. Az Informatikai Rektorhelyettes feladata és felelőssége, hogy a Főiskolai Tanács részére éves beszámolót készítsen a főiskolai szoftverhasználat eredményeiről, tényeiről és tendenciáiról, a számítógépes kultúráról. A beszámoló elkészítéséhez a Rendszergazdák jelentéseit használja fel. Az oktatás tárgyi feltételeit biztosító eszközök, gépek és berendezések gondozása, ezek működőképességének fenntartása, biztosítása az egyes egységek megbízottainak írásban rögzített feladata. A tárgyi eszközök felhasználása a nyilvántartás szerinti szervezeti egységnél történik. A tárolás és felhasználás során biztosítani kell a gyártó által meghatározott körülményeket, az alkalmazáshoz szükséges hozzáférhetőséget, az állagmegóvást, illetve a vagyon- és egészség védelemét. Tárgyi erőforrások használatának betanítása különösen azokban az esetekben indokolt, amikor az a személyi biztonságot, az eszköznek és az eszköz környezetének védelmét szolgálja. Valamennyi beszerzett eszközzel kapcsolatban az érintett szervezeti egység vezető nyilatkozik arról, hogy azt ki jogosult kezelni. Az ő felelőssége a szükséges képzések és gyakorlatok előírása, felügyelete és biztosítása. Mindennek nyilvántartását a szervezeti egységnél eszközönként vezetett dokumentumon (számítógépes vagy kartonos rendszer) kell végezni. Az eszközönkénti nyilvántartását az eljárás 1. számú melléklete tartalmazza. Egyes

9 8/9 eseteknél különleges üzembe helyezési elvárások is lehetségesek, mint például műszaki átadás-átvétel, környezetvédelmi tanulmány, stb. A megfelelő tárolási körülmények biztosítása a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az alkalmazás során a felhasználó kötelessége a rendeltetésszerű használat, a Munkavédelmi Szabályzatban előírtak betartása. Külső szervezet által biztosított tárgyi eszközök esetén a Főiskola együttműködési szerződést köt a használatra vonatkozóan. Az eszközök alkalmazása során az állagmegóvás érdekében ugyanúgy kell eljárni, mint a Főiskola egyéb berendezéseivel. A felhasználás és tárolás során bekövetkezett bármely hibát (sérülés, tönkre menetel) dokumentálni kell, mely a megbízó érdekeit veszélyezteti (jegyzőkönyv), és az érintett szervezeti egység vezetőjének fel kell vennie a kapcsolatot a berendezés rendelkezésre bocsátójával Karbantartás és fejlesztés A Főiskola fenntartáshoz kapcsolódó eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek gondozását az adott egységek megbízott dolgozói végzik. Minden egység dokumentáltan tarja nyilván az ilyen gépeit, berendezéseit. A gondozás felügyelete a Főiskola Főmérnökének, míg a biztonságtechnikai felügyeletük, a Munkavédelmi Ügyintézőjének feladata és felelőssége. A k két szinten valósulnak meg: a szervezeti egységek gazdasági keretén belül megvalósuló k, főiskolai szintű k. A tárgyi erőforrások fejlesztésére vonatkozó fejlesztési tervek összeállításáért a szervezeti egység vezetők felelősek. A tárgyi erőforrások a meglévő eszközök felhasználásának tapasztalatai valamint az új igények felmerülése alapján történik. A fejlesztési stratégia meghatározásához legalább éves szinten értékelni kell a meglévő eszközöket az alkalmazásának kihasználása, műszaki állapot, korszerűség, stb., valamint az új eszközök iránti igény megalapozottságát. Az elemzések és a rendelkezésre álló források egyeztetése alapján szervezeti egységenként meghatározott Tárgyi erőforrás fejlesztési tervet kell összeállítani a szervezeti egység vezetők jóváhagyásával. A fejlesztési tervek meghatározása a

10 9/9 jóváhagyott Éves gazdasági stratégiával összhangban, a meghatározott keretek figyelembevételével kell megtörténnie szervezeti egységek és főiskolai szinten. A fejlesztési tervek főiskolai szintű összesítése az intézményfejlesztési rektorhelyettes felelőssége. Az intézményfejlesztési rektorhelyettes az összesítés alapján írásban tesz javaslatokat a Főiskolai Tanácsnak a kre vonatkozóan. A kari szinten jóváhagyott szükségesnek ítélt javítási, karbantartási és beruházási igények pénzügyi keretét az Illetékes Tanács ütemezi, határozza meg, használja fel további tervezésre. Mérlegelése alapján biztosítja a lehetséges megvalósulást és dönt a forrásról, vagy a tartalékból, vagy a következő éves prioritás javára és tájékoztatja az érintetteket A vállalkozási és kiegészítő tevékenységek szabályozása A teljes mértékben gazdasági célokra építkező, a Főiskola által nyújtott szolgáltatásokról a BMF Alapfeladatokon Kívüli Tevékenységek Szabályzata rendelkezik. Az olyan k, vagy kutatások melyek a Főiskola működési céljait és az oktatás tartalmát befolyásolják, igényelhetnek prioritásokat, melyekhez az ME-07 Kutatási és Fejlesztési Tevékenység, Képzésen Kívüli Alaptevékenység, Kiegészítő és Vállalkozás Jellegű Tevékenység című eljárás szerint kell eljárni Gazdasági szabályozók módosítása és Az allokációhoz kapcsolódó szabályozás megváltoztatásának igénye esetén a Főiskolai Tanács illetékes bizottságot állít fel az átdolgozáshoz. A Főiskola többi gazdasági szabályozásainak (pénzügy, számvitel, tárgyi erőforrás, stb.) módosítási igényét a az adott terület vezetői kezelik. 4. SZABÁLYOZÁS HATÉKONYSÁGÁT MÉRŐ MUTATÓK A szabályozás hatékonyságát mérő mutatókat a Minőségügyi mutatók listája című dokumentum tartalmazza.

Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF)

Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) BUDAPEST, 2007. szeptember Módosítva: 2009. március 11-én Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1. ALAPADATOK... 6 1.2. KÉPZÉS

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ A hatálybalépés dátuma: 2011. OKTÓBER 28. (Érvényes visszavonásig.) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Oldalak száma: 3/21 BEVEZETÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA: Magánszemélyek részvételével 1991-ben alakult meg a Hajdú és Társai

Részletesebben

TQM. Juhász Anita inform. irodavez.

TQM. Juhász Anita inform. irodavez. TQM KÉZIKÖNYV Készítette: EUline 9001:2001 Minőségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Ellenőrizte: Juhász Anita inform. irodavez. Jóváhagyta: dr. Szinay József - jegyző Kiadva: 2010. 11. 08. A GÖD VÁROS

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. OM azonosító: FI 82314 Telefon: 383-8494, 469-6666 Telefax: 469-6610 Honlap: www.pszfb.hu E-mail: info@pszfb.bgf.hu Salgótarjáni Regionális

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem. Gazdálkodási Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem. Gazdálkodási Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata Pécs 2012. Hatályos: 2013. április 29. Tartalomjegyzék Preambulum... 4

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. június 27. napjától)

Részletesebben

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1.

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Tel.: 06-23-804-704 Fax: 06-24-998-633 E-mail: ferrera2006@ferrera2006.com

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE A ZSIGMOND KIRÁLY E Készítette:. minőségügyi képviselő, belső auditor, főtitkár Jóváhagyta: Dr. Juhászné Belatiny Katalin elnök A kiadást elrendelte: Dr. Bayer József rektor Dátum: 2012. 04.24. A kézikönyvben

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI REND MR 001.NK-MM

Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI REND MR 001.NK-MM Minőségirányítási Rendje Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A kiadás dátuma: 2011. 09. 30. MIK A. Fejezet ISO 9001 4.Kiadás /2.Módosítás 1. oldal (1) Összes oldal: 48 MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar Minőségirányításának Működési Rendje MR 001. NK

A Népegészségügyi Kar Minőségirányításának Működési Rendje MR 001. NK Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A Minőségirányításának Működési Rendje MR 001. NK Készítette: Dr. Gődény Sándor kari minőségügyi vezető Átvizsgálta:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV AZ MSZ EN ISO 9001:2009 SZABVÁNY SZERINT Kiadás dátuma: 2012.08.07. Változat: 1.0 Jóváhagyom, alkalmazását az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. valamennyi munkatársa

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Gazdálkodási szabályzat Martonvásár, 2012. április 2. Bedő Zoltán főigazgató 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, az államháztartásról

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

Szabályozási főcsoport:7-1 Azonosító: T01-01 v2. I02-01 N03v2 BESZERZÉS. Változatszám: v2. Hatályos: 2012-04-27. Egyedi szám:

Szabályozási főcsoport:7-1 Azonosító: T01-01 v2. I02-01 N03v2 BESZERZÉS. Változatszám: v2. Hatályos: 2012-04-27. Egyedi szám: I02-01 N03v2 Szabályozási főcsoport:7-1 Azonosító: T01-01 v2 BESZERZÉS Változatszám: v2 Hatályos: 2012-04-27 Egyedi szám: Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 34. számú melléklete A Szentágothai János Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2012. 2015. július 1. napjától hatályos változat

Részletesebben

Tartalom. SEMMELWEIS EGYETEM Orvosi Biokémiai Intézet

Tartalom. SEMMELWEIS EGYETEM Orvosi Biokémiai Intézet Tartalom 0. BEVEZETÉS... 5 0.1. VEZETŐI NYILATKOZAT... 5 0.2. A SZERVEZET BEMUTATÁSA... 6 0.2.1. Az Intézet... 6 0.2.2. Történeti áttekintés... 6 0.2.3. Szerepkör, tevékenységi kör... 6 0.2.4. Kapcsolatrendszer...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Pályázati szabályzat (a Szervezeti és működési szabályzat 30. sz. melléklete)

Pályázati szabályzat (a Szervezeti és működési szabályzat 30. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Pályázati szabályzat (a Szervezeti és működési szabályzat 30. sz. melléklete) Elfogadva: 2010. december 14., hatályba lép: 2010. december 15-én Módosítva: 2013. január 22, hatályba

Részletesebben

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda. Minőségirányítási Kézikönyve

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda. Minőségirányítási Kézikönyve Példány sorszáma: 1 A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda ISO 9001: 2000 szabvány szerinti Minőségirányítási Kézikönyve Módosított 3. kiadás Készítette: Ellenőrizte és jóváhagyta: Császár

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV NYOMTATÁSBAN TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ! AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV AZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. TULAJDONA. MÁSOLÁSA NEM

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Gazdálkodási szabályzat Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 4 A szabályzat célja és hatálya...

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013 Tartalom Bevezetés....3 1. A kötelezettségvállalási rendszer kulcsfogalmainak értelmezése..3 2. Az összeférhetetlenség szabályozása...7

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2001. november TARTALOMJEGYZÉK 2 oldal I. rész BEVEZETŐ 3. II. rész Általános rendelkezések 4. III.rész A főiskola gazdálkodásának vezetése

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET) mely létrejött, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (továbbiakban: GI), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,

Részletesebben