GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK A POSZTINDUSZTRIÁLIS TÁRSADALOMBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK A POSZTINDUSZTRIÁLIS TÁRSADALOMBAN"

Átírás

1 GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK A POSZTINDUSZTRIÁLIS TÁRSADALOMBAN AZ X ÉS Y GENERÁCIÓK Veres Valér, egyetemi docens Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Magyar szociológia és Szociális munka Intézet

2 A GENERÁCIÓK KÉRDÉSE A generációt a szülõk és utódaik születése közötti átlagos idõintervallumként határozták meg. Ez a biológiai meghatározás a generációt évezredekre a éves intervallumban helyezte el. Ma már a csoportok oly gyorsan változnak az új technológiákra, az átalakuló karrierre, a tanulási opciókra vagy az eltolódó társadalmi értékekre adott válaszként, két évtized túlságosan tág generációs idõ.

3 A GENERÁCIÓK KÉRDÉSE William Strauss és Neil Howe: A generáció olyan személyek csoportja, akik azon a történelmi idõn és téren osztoznakmely kollektív személyiséget biztosít neki(korszellem) DE: a hagyományos életszakaszok és az ahhoz kapcsolódó felelõsségek már nem alkalmazhatók a mai gyerekekre és fiatalokra: A gyerekkor nagymértékben lerövidült, mialatt a húszas és harmincas éveinkben kialakuló, hagyományosan felnõtt felelõsségek kitolódtak. Harminc az új huszonegy! Mi történik?

4 MARGARET MEAD: GENERÁCIÓK KÖZÖTTI ÚJ VISZONYOK Mead: az ifjúság és a felnőtt tár sadalom viszonya a civilizációk különböző fejlettségi szakaszában eltérő módon jelenik meg. az ifjúsági kultúráknak három korszakát különíti el: I. a poszt figuratív korszakot, amikor a jövő is métli a múltat, II. a konfiguratív korszakot, amikor a je len felkészít a jövő elvárásaira, és végül III. a prefiguratív korszakot, amikor a jövő a jelen nek mintegy integráns része.

5 MEAD: AZ IFJÚSÁG ÉS A FELNŐTT TÁRSADALOM I. A posztfiguratív korszak a felnőtt társadalom leutánzását kínálja az ifjúságnak, és az ifjúságnak a fel nőtt tár sadalomtól való függősége vitathatatlan. II. A kofiguratív korszakban az ifjúsági életszakaszt a felnőtt társadalomra való felkészülés tölti ki, és az ifjúság alávetettségét az au tonómiák egész sora kezdi fellazí tani. III. A prefiguratív korszakban az ismereteknek egyre gyorsabb kibővülése, gazdagodása a minták átvételének egyirányú utcáját, kétirányúvá változtatja, a felnőtt társadalom is kénytelen mintákat, értékeket átvenni az ifjúságtól.

6 A POSZTINDUSZTRÁLIS TÁRSADALOM: MI VÁLTOZIK? A második demográfiai átmenet elmélete szerint (D. Van de Kaa ) Nyugat-Európában (kb után): alapvetően értékrendbeli változásokra vezethetők vissza, és négy fő vonással jellemezhetők: A házasság aranykorát az együttélés váltja fel; A gyermekközpontú mentalitás helyébe a párközpontúság lép; A megelőző fogamzásgátlás helyét az önmegvalósító fogamzásgátlás váltja fel; A korábban egységes családmodell pluralizálódik (Van de Kaa ).

7 GLOBALIZÁCIÓ A mai generációk közös jellemzõi minden eddiginél inkább átlépték a globális, kulturális és szociogazdasági határokat. A globalizációnak köszönhetõen, melyet a mai változatos technológiai újítások tettek lehetõvé: A gazdaságilag fejlett és a fejlődő országok fiataljai is nagyban hasonlítanak egymásra ugyanazon weboldalakat böngészõ, azonos filmeket nézõ, ugyanazon zeneszámokat letöltõ és ugyanazon márkák által meghatározott generációkkal állunk szemben. Ma a világ elsõ globális generációjával kell számot vetnünk.

8 A GENERÁCIÓ MA a generáció egy azonos életkor és életszakasz, létfeltételek és technológia, események és tapasztalatok által összekapcsolt csoport. Globális generációk Felcímkézett generációk Keresztapa: Coupland (1991) regényében: Az X generáció: mesék egy felgyorsult kultúrának címmel.

9 A MAI GENERÁCIÓK A hajdani nagy generáció (vagy veterán generáció) 1946-tól 1964-ig tartott a baby-boom korszak, az 1965 és 1979 közöttiek az X, a ösök az Y, az 1996 után születettek a Z generáció tagjai (2009). Most tehát az Y generáció korszakát éljük, A mostani évesek különleges helyet foglalnak el modern világunkban: digitális nemzedék

10 GENERÁCIÓK ÉS A TÖRTÉNELEM CIKLUSAI Strauss és Howe: Generations a történelem ciklikusan ismétlõdik: krízisperiódus (egyik véglet), fejlõdési idõszak (másik véglet), illetve az ébredés és a feltárás periódusai (a csendesebb periódusok). minden generáció saját idõszakának következménye, és reakció az õt megelõzõre.

11 A GENERÁCIÓK JELLEMZÉSE A baby-boomerek Próféta/idealista A fejlõdési idõszakban születtek,a II.vh után, fiatalkorukat az ébredés éveiben, középkorú éveiket a feltárás és idõs korukat a krízis éveiben töltötték civil mozgalmak, melyek a boomerek ifjúkorát meghatározták, az ébredés legközelebbi példája Hippyek: posztindusztriális forradalmárok

12 AZ X GENERÁCIÓ NOMÁD/REAKTÍV Az ébredés idején születtek, fiatalkorukat a feltárás, középkorukat a krízis, öregkorukat az új fejlõdés éveiben töltik. Az X-ek fiatalkorukat a szeptember 11.-et megelõzõ korszak relatív béke- és jóléti korszakában töltötték.

13 HÕS/CIVIL Y GENERÁCIÓ A feltárás korszakában születtek, fiatalkorukat a krízis határozta meg, középkorú éveiket a fejlõdés, öregkorukat az ébredés korszakában élik le. Az Y generáció tagjai a 2001 szeptember 11 utáni krízisperiódusban élik fiatalkorukat. Ők az információs kor gyermekei, együtt nőttek fel az internet elterjedésével, aktív felhasználói lettek. Ellentmondásos korban születtek, és nem mindennapi körülmények között kell eligazodniuk, helyt állniuk a velük szemben támasztott sokféle követelmény közepette

14 A Z GENERÁCIÓ MÛVÉSZEK/ALKALMAZKODÓK ig Válság idején születtek, fiatalkorukat új fejlõdési periódusban élték, középkorú éveiket ébredésben, öregkorukat pedig feltárásban. Z-k a terrorizmus krízisperiódusában, a globális válság és a klímaváltozás idején születtek. Azt jósolják nekik, hogy fiatalkorukat gazdasági és társadalmi megújulásban tölthetik. Párhuzam: azokkal, akik a nagy világválság és a II. világháború krízisperiódusában születtek

15 AZ Y GENERÁCIÓ: KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK Az idősebb nemzedék szerint: hogy könnyű nekik (X), mert mindent készen kapnak, még az internetet, a legmodernebb technikát is játszva sajátítják el. De ez nem ennyire egyértelmű és egyszerű: valóban egy új világ épült körülöttük, a fogyasztói társadalom minden előnyével és hátrányával naponta bombázza őket a legkülönfélébb módokon, DE: az új lehetőségek, igények, átértékelődött fogalmak, megváltozott értékrend közepette nincs számukra biztos iránytű, és nincs kijelölt út. Ezt az utat önmaguknak kell megkeresni, mégpedig egy virtuális világban, amit hozzá kell illeszteniük a való világhoz, a mindennapi realitáshoz. Ez nem könnyű feladat. A bezzeg a mi időnkben típusú tekintélytisztelet már nem feltétlenül érvényes: Mead: a szocializáció kétirányúvá válik Ki kitől tanul?

16 Y KIHÍVÁSOK Segít-e a régi értékrend, a hagyományos minták? Tari Annamária: Nem, pedig ezek a kihívások súlyos terheket jelentenek számukra. Igaz, hogy együtt fejlődtek a modern technikával, az internet sokféle csodájával, tudják, értik és használják, értelmileg felnőttek hozzá, de bizonyos jelenségek érzelmi feldolgozása lemaradhat A blog, a Facebook, az iwiw, a Twitter jelenti számukra a kapcsolatteremtés lehetőségét, a valahova tartozás közösségi élményét, a szórakozást, a tanulást, a társas kapcsolatok megtalálását, a magánéletet: DE az offline világban tudnak-e boldogulni szociális intelligencia? Előny akkor, ha ezt a technikát értelmesen kezelik, ha észreveszik azokat a csapdákat is, amelyeket az internetes világban megbújnak

17 Y KIHÍVÁSOK Tekinthető egyfajta menekülési lehetőségnek is a túlzott internet használat, hiszen a való élet, a mindennapok sodra olyan igényeket támaszt velük szemben, amelyeknek nem könnyű megfelelni. Teljesítményelvűség és a felgyorsult élet: csak a siker, a pénz számít, a teljesítmény, a pörgés, a rohanás, a száguldás, a megfelelés. Már az óvodában teljesítményt várnak a gyerekektől, és a követelmények később csak fokozódnak. Siker vagy kudarc? Aki lemarad, leszakad: növeli a stresszszintet Menedék: a számítógép, a virtuális világ biztonságában vagy vélt menedékében jól érzik magukat (játékok, ál-identitás)

18 Y PROBLÉMÁK KEZELÉSE Az Y generáció és a Z generációs kamaszok életében további problémát jelenthet, hogyan alakul majd a társadalmi kapcsolatok kezelése online és offline térben. Sok kutató mondja azt, hogy az online kommunikációnak egyik veszélye, hogy a személyközi kapcsolatok érzelmi feldolgozása fejletlenebb lehet. És mindezért nem az internet, nem a technika hibáztatható: pl. a hiányos gyerekkori szocializáció: egyszülős családok, emancipált mama, karrierorientált szülők, cserélődő dadák, bölcsődék Generációs különbségek, harcok, generációk közti ellentétek mindig voltak, de érvényben volt egy közös értékrend, amelynek mentén a folyamatosság hidat képezett két generáció közt.

19 Y PROBLÉMÁK KEZELÉSE - Az Y generáció nem feltétlenül akar megfelelni egy olyan szülői mintának, amelyben a robotoló szülő a saját életében sem éli át az örömöket, és a hagyományos értelemben vett tekintélytisztelet sem jellemző rá De hogyan is lehetne elvárni e fordított (kétirányú) szocializációban felnőtt nemzedéktől ezeket? Hiszen nem ők tanulnak a szülőtől, sokkal inkább ők oktatják elődeiket

20 GENERÁCIÓK A MUNKAERŐPIACON Jelenleg a baby boom, az X, illetve az Y generáció tagjai alkotják a munkaerőpiacot. E három nemzedék mentalitása radikálisan különbözik egymástól: eltérő munkapiaci környezetben kezdtek el dolgozni. A baby boom generáció a mai évesek nyugodtabb társadalmi és gazdasági helyzetbe csöppentek bele. Abban az időben még előre meghatározták a munkaidő végét, a vezetőséget személyesen ismerték, és nem csak videokonferenciákon találkoztak a főnökkel. Aztán jöttek a ma es éveikben járó X generáció tagjai, akik a túlóra fogalma helyett a korlátlan munkaidővel találták szembe magukat. A multinacionális vállalatok új munkahelyi kultúrát hoztak magukkal, aminek egyik következményeként megjelent a munkahelyi szorongás, mint a munka állandó velejárója. Néhány éve tört be a munkaerőpiacra a évvel ezelőtt született Y generáció, amelynek tagjai már nem akarnak a hét minden napján készenlétben állni. Helyette inkább munkahelyet váltanak, még úgy is, hogy tudatában vannak annak a ténynek, hogy egy rendkívül telített és magas követelményeket felállító munkaerőpiacon kell eladniuk magukat. Az Y-osok még abban is különböznek az idősebbektől, hogy nagyobb vágyat éreznek a munkahelyi családias légkör iránt.

21 KULTURÁLIS ÉLETSTÍLUS CSOPORTOK ROMÁNIÁBAN ( ) clubing home anyagi screenager and high readin Korcsoport ( ) Y2 helyzet -, , sport, culture, g, ( ) Y1, , , , , ( ) X, , , , , Átlag, , , , , Településméret fölött, , , , , , , , , , , , , , , sub alatt, , , , , Rurális környezet -, , , , , Total, , , , ,

22 XYZ GENERÁCIÓS CÍMKÉK

23 IRODALOM KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Marc Mccrindle Emily Wolfinger: Az XYZ ábécéje. A nemzedékek meghatározása (magyarul: Korunk 11 / 2010: 13-18,) Margaret Mead: A generációk közötti viszonyok a 70-es években (kézirat) Tari Annamária : Az Y Generáció, Jaffa, 2010

A digitális bennszülöttek és a bevándorlók konfliktusai. 10. előadás

A digitális bennszülöttek és a bevándorlók konfliktusai. 10. előadás A digitális bennszülöttek és a bevándorlók konfliktusai 10. előadás Az X, Y, Z generáció viszonya és konfliktusai X, Y, Z betűk az ábécéből. A szociálpszichológiában és a szociológiában a generációk jelölésére

Részletesebben

SZÉCHENYI-ESSZÉDÍJASOK (Smrcz Ádám, Benedek Szidónia, Koros-Fekete Mátyás, Berecz Ágnes írásai)...75

SZÉCHENYI-ESSZÉDÍJASOK (Smrcz Ádám, Benedek Szidónia, Koros-Fekete Mátyás, Berecz Ágnes írásai)...75 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/11. 2010. NOVEMBER TARTALOM KAZYS VARNELIS A hálózati kultúra jelentése (Keszeg Anna fordítása)..........3 MARC MCCRINDLE EMILY WOLFINGER Az XYZ ábécéje.

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Varga Eszter (MA)

OTDK-dolgozat. Varga Eszter (MA) OTDK-dolgozat Varga Eszter (MA) 2013 Generation Z and the promotion is the reward required? 2012. április 16. Varga Eszter I. évfolyam A Z generáció és a promóció megélése elvárás a jutalmazás? Generation

Részletesebben

TERCZA GABRIELLA A KITOLÓDOTT FIATALKOR A POSZTADOLESZCENCIA JELENSÉGE MAGYARORSZÁGON

TERCZA GABRIELLA A KITOLÓDOTT FIATALKOR A POSZTADOLESZCENCIA JELENSÉGE MAGYARORSZÁGON TERCZA GABRIELLA A KITOLÓDOTT FIATALKOR A POSZTADOLESZCENCIA JELENSÉGE MAGYARORSZÁGON Szakdolgozat Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 2010 A kitolódott fiatalkor A posztadoleszcencia

Részletesebben

A Z generáció jövőképe

A Z generáció jövőképe A Z generáció jövőképe Szabad Klaudia Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs szklau27@gmail.com Statisztikai tények igazolják, hogy napjainkban a családok jelentős

Részletesebben

Az Y generáció világa

Az Y generáció világa Az Y generáció világa A fogyasztói kultúra a nárcizmus kultúrája is egyben (Lasch,1974). Profitorientált érdekek - jól alkalmazkodó fogyasztók. Az Ygen már szinte csak a gerillamarketing eszközeivel érhető

Részletesebben

Online generáció versus pénzügyi kultúra

Online generáció versus pénzügyi kultúra Online generáció versus pénzügyi kultúra KOVÁCSNÉ HENYE Lívia Volksbank Magyarország, Sopron 700720hl@gmail.com A gazdasági kultúrához nélkülözhetetlen az alapvető pénzügyi ismeretek és gondolkodásmód

Részletesebben

Z generáció az oktatásban. Változó személyiségjellemzők és változó igények

Z generáció az oktatásban. Változó személyiségjellemzők és változó igények Z generáció az oktatásban Változó személyiségjellemzők és változó igények Generációk és attitűdök A Baby Boomerek a nagyszülők Az X generáció a szülők Az Y generáció a 82 után született digitális nemzedék

Részletesebben

ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés

ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés Készítette: Gergátz Ildikó Témavezető: Dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár 2009

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A MAMA HOTEL KORSZAK ÉS LAKÓINAK FOGYASZTÓI SAJÁTOSSÁGAI

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A MAMA HOTEL KORSZAK ÉS LAKÓINAK FOGYASZTÓI SAJÁTOSSÁGAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A MAMA HOTEL KORSZAK ÉS LAKÓINAK FOGYASZTÓI SAJÁTOSSÁGAI KÉSZÍTETTE: GYŐRFFY KATALIN BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓK MOTIVÁCIÓS ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA THE EXAMINATION OF DIFFERENT GENERATIONS MOTIVATIONAL TOOLS

A KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓK MOTIVÁCIÓS ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA THE EXAMINATION OF DIFFERENT GENERATIONS MOTIVATIONAL TOOLS OTDK-DOLGOZAT 2015 A KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓK MOTIVÁCIÓS ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA THE EXAMINATION OF DIFFERENT GENERATIONS MOTIVATIONAL TOOLS Kézirat lezárva: 2013. november 16. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Szeged 2014 Lektorálta: Dr. Mojzesné Dr. Székely Katalin

Részletesebben

A NŐK SZEREPÉNEK, FOGYASZTÓI MAGATARTÁSÁNAK MEGVÁLTOZÁSA ÉS A NŐI MAGAZINOK KAPCSOLATA

A NŐK SZEREPÉNEK, FOGYASZTÓI MAGATARTÁSÁNAK MEGVÁLTOZÁSA ÉS A NŐI MAGAZINOK KAPCSOLATA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Levelező tagozat A NŐK SZEREPÉNEK, FOGYASZTÓI MAGATARTÁSÁNAK MEGVÁLTOZÁSA ÉS A NŐI MAGAZINOK KAPCSOLATA Készítette: Máncs Andrea

Részletesebben

Az új generáció elvárásai a munkahelyekkel szemben

Az új generáció elvárásai a munkahelyekkel szemben Az új generáció elvárásai a munkahelyekkel szemben FERINCZ Adrienn Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest adrienn.ferincz@uni-corvinus.hu Az új generáció vizsgálatának fontossága Határán vagyunk egy generációváltásnak

Részletesebben

V. évfolyam 9. szám. 2015. szeptember

V. évfolyam 9. szám. 2015. szeptember V. évfolyam 9. szám 2015. szeptember Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Neumann kontra Gutenberg-galaxis? Különös tekintettel a generációs olvasási szokásokra

Neumann kontra Gutenberg-galaxis? Különös tekintettel a generációs olvasási szokásokra Neumann kontra Gutenberg-galaxis? Különös tekintettel a generációs olvasási szokásokra Amilyen az olvasók fogadtatása, olyan a könyvecskék sorsa. (Maurus Terentianus: Hősi ének) Az utóbbi évtizedekben

Részletesebben

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Szerzők: Balcsók István Ph.D., Becsei Lilla, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,

Részletesebben

A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata a debreceni egyetemisták körében

A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata a debreceni egyetemisták körében MOLNÁR ÉVA A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata a debreceni egyetemisták körében Bevezetés Az elmúlt évtizedekben végbemenő gazdasági-társadalmi változások hatására a családalapításban is rendszerváltás

Részletesebben

Korszerű IKT alkalmazások Mac OS X környezetben. Antal Péter

Korszerű IKT alkalmazások Mac OS X környezetben. Antal Péter Korszerű IKT alkalmazások Mac OS X környezetben Antal Péter MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Korszerű IKT alkalmazások Mac OS X környezetben Antal Péter Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG

VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 1 VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG ÚTIKALAUZ A DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK VILÁGÁBA Székely Levente Nagy Ádám dr. Budapest, 2010 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 2 SOROZATSZERKESZTÔ

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Tematikai egység/ Fejlesztési célok

1. ÉVFOLYAM. Tematikai egység/ Fejlesztési célok Erkölcstan 1-8 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Vojnovics Ibolya. A jelen társadalma. A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

MUNKAANYAG. Dr. Vojnovics Ibolya. A jelen társadalma. A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban Dr. Vojnovics Ibolya A jelen társadalma A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban A követelménymodul száma: 1865-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

A PÁLYASZOCIALIZÁCIÓ SZEREPE A CIVIL ÉS KATONANŐK ÉLETÉBEN (THE ROLE OF) CAREER SOCIALIZATION IN CIVIL AND FEMALE SOLDERS LIFE

A PÁLYASZOCIALIZÁCIÓ SZEREPE A CIVIL ÉS KATONANŐK ÉLETÉBEN (THE ROLE OF) CAREER SOCIALIZATION IN CIVIL AND FEMALE SOLDERS LIFE HADMŰVÉSZET NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES A PÁLYASZOCIALIZÁCIÓ SZEREPE A CIVIL ÉS KATONANŐK ÉLETÉBEN (THE ROLE OF) CAREER SOCIALIZATION IN CIVIL AND FEMALE SOLDERS LIFE A múltban végbement társadalmi változások

Részletesebben

Veres Valér A kárpát-medencei magyar fiatalok életeseményei, társadalmi-gazdasági helyzete és közérzete

Veres Valér A kárpát-medencei magyar fiatalok életeseményei, társadalmi-gazdasági helyzete és közérzete Veres Valér A kárpát-medencei magyar fiatalok életeseményei, társadalmi-gazdasági helyzete és közérzete Ebben a tanulmányban a Magyarországgal határos országok magyarlakta régióinak 15 29 éves korú népességének

Részletesebben