Mi lesz a piacon? Jobban meg kell gondolni a dolgokat. Szilágyság/ január oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi lesz a piacon? Jobban meg kell gondolni a dolgokat. Szilágyság/3. 2009. január 23. 3. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8."

Átírás

1 Szilágyság/ Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Jobban meg kell gondolni a dolgokat Zilah Város Tanácsának hétfõi ülése után több újságcikk jelent meg a helyi napilapokban, amelyekben néhány intézkedést kommentáltak az újságírók. Az ülésen elhangzottak lényegét és hátterét Sojka Attila alpolgármester foglalta össze a Szilágyság olvasói számára. Mintegy 20 napirendi pontot vitattak meg a tanácsosok és a szakbizottságok, de két határozattervezetet visszavontak. - Az egyik az utcákon lévõ bódékra vonatkozott. - Még az elõzõ tanács döntött úgy, hogy december 31. után nem hosszabbítja meg a város utcáin lévõ bódék bérleti szerzõdéseit. Ez nem vonatkozik az újságárus és virágárus bódékra, csak az élelmiszereket vagy ipari termékeket árusító helyiségekre. A lángossütõkre, és ehhez hasonló helyekre. Mintegy 35 tulajdonost érint az intézkedés, de esetleges alkalmazottaikkal együtt legalább száz család megélhetése kerül veszélybe. A tulajdonosok kérésére decemberben kitolta a tanács még három hónappal a határidõt, egészen március 30-ig. A tulajdonosok most közös kéréssel fordultak a tanácshoz: töröljék a korábbi határozatot, és hagyják õket tovább dolgozni. Azzal indokolták kérésüket, hogy sok pénzt fektettek be amíg felszerelték kis vállalkozásukat és beszereztek minden engedélyt. Ráadásul a bevétel éppenhogy szerény megélhetést jelent a családnak, ne hagyjuk kenyér nélkül õket. Személy szerint hajlok arra, hogy megtartsuk ezeket a bódékat. Bármennyire is fontos a városkép, de ilyen rendkívüli gazdasági válság rendkívüli intézkedéseket követel. Nagy a munkanélküliség, nem lehet a családokat jövedelem nélkül hagyni, hogy utána a munkanélküli segélyért álljanak sorba. Ez a városnak is jövedelmet jelent, mert bérleti díjat fizetnek, a jövedelmükbõl is adóznak. Egyelõre újra visszakerül a kérdés a szakbizottságokhoz, márciusig döntenek, hogy melyik elv a fontosabb a város számára. De szerintem a lakosságot érintõ kérdésekben ki kell kérni az érintettek véleményét, és lehetõleg közös megoldáson kell gondolkodni. Alternatívákat kell kínáljunk számukra, hogy megtarthassák megélhetési lehetõségeiket. - A tilosban parkoló autókról is szó esett. - A határozattervezet szerint a büntetés mértékét 30 lejrõl 100 lejre emelték volna, az elszállítási költségért pedig a mostani 70 lej helyett 200-at kellene fizetni. Ezt már több városban gyakorolják például Besztercén, amely egy Zilahhoz hasonló nagyságrendû város, és eredményesen. Némileg felszabadultak a nagy forgalom nyomása alól a szûk belvárosi utcák. Az autók elszállításával megbízott cég a tavaly több, mint 2400 jármûvet szállított el szabálytalan, forgalomakadályozó parkolás miatt, most beszereztek egy nagyobb céleszközt is, tehát akár kisteherautókat is el tudják vinni. Egyelõre visszavonták a javaslatot, több okból is. Eredetileg április elsejétõl alkalmazták volna a megemelt díjakat, de jobban kell tájékoztatni a jármûvezetõket, a céggel is más szerzõdést kell kötni, de remélhetõleg április elsejéig (Folytatás a 3. oldalon) Mi lesz a piacon? Az eddig feltételként szabott õstermelõi bizonyítvány mellé az élelmiszerbiztonsági hatóságtól is engedélyt kell kérniük a háztáji piaci árusoknak. Február 1-jéig be kell jelenteni minden gazdaságot az állat - egészségügyi hatóságnál, ellenkezõ esetben borsos büntetésekre lehet számítani. Erre azért van szükség, hogy a hatóságok követni tudják a kisgazdák által forgalomba hozott alapanyagok tej, tojás, méz vagy hús, illetve késztermékek útját, valamint azt, hogy a termékek egészséges állatoktól származnake, és a gazdaság megfelel-e az élelmiszerbiztonsági elõírásoknak. Ugyanakkor a gazdának azt is be kell jelentenie, hogy hol akarja eladni az állati eredetû termékeit, derül ki az ÚMSZ tájékoztatójából. Az engedélynek, habár nincs adóvonzata, a forgalmazó gazdáknak mégis évi 10 lejt, míg a késztermékeket forgalmazóknak évi 300 lejt kell kifizetniük, ezen kívül a gazdának egyszer használatos, címkézett csomagolást kell alkalmazniuk. A törvényhozók ki szeretnék szorítani a közvetítõket, s így csak a gazda, annak családtagjai vagy elsõfokú rokonai árusíthatják a termékeket. A kisgazdáknak is csak az éves kvótájuknak megfelelõ mennyiségben lesz engedélyezett az értékesítés, s évente maximum kétezer szárnyast és ezer nyulat értékesíthetnek. A zilahi piaci árusok között kérdezõsködtem, hogy mit tudnak az új szabályozással kapcsolatban. A legtöbben még nem is hallottak a hamarosan életbe lépõ engedélykötelezettségrõl. Sokan közülük félre informáltak, vagy csak részben informáltak. A Zilahon piacoló idõsebb néni 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Az államfõ és az alkotmány módosítása A Parlament-Kormány-Elnöki Hivatal viszonyát úgy rendezné, hogy az elnök nélkül semmit se lehessen tenni, illetve az elnök a kormányt bármikor meneszthesse A Magyar Kultúra Napja Mert a kultúra forrása a becsület és tisztesség, az Istenes élet, melynek mércéje a fejlõdés és haladás. Hortobágyi Nemzeti Park Európa legnagyobb összefüggõ, természetes füves pusztája, mely nem az erdõk kiirtása eredményeként jött létre, hanem emberi tevékenység révén, és képes volt megõrizni biológiai sokféleségét. úgy értesült, hogy:,,csak tojást és tejet lesz szabad árulni.. elmondása szerint,,nem lehet tudni, mi lesz itt. Jobb volna, ha eresztenék, ahogy vót!. Egy ugyancsak háztáji tejtermékeket árusító férfi a következõképpen nyilatkozott:,,már hallottam errõl az újfajta engedélyrõl, s mi megtesszük amit kérnek, azonban nekik is sokat kellene változtassanak a dolgokon. Kifizetünk egy csomó pénzt azért, hogy itt árulhassunk, de csak a koszos, nem higiénikus asztalt és a sarat, mocsokságot kapjuk a helyébe. Ami a csomagolást illeti nekem eddig is be volt csomagolva az árum, és eddig még soha senki nem jött vissza, hogy megbetegedett volna attól, amit tõlem vett. Úgy gondolom, hogy jó dolog, hogy haladunk a fejlõdéssel, azonban nem lehet egyik napról a másikra változtatni. Lassanként kell az embereknek elmagyarázni, hogy megértsék. Úgyis csak lassan fogják majd árulni azokat a dolgokat, amikbe kell tenni. Én még olvasok újságot, de innen sokan nem olvasnak, s nem is tudják mirõl van szó, vagy hogy mi is van. Ennek idõ kell, hogy tudjanak átállni az emberek.. Néhány asztalkával odébb egy fiatal juhtúrót árusító asszony is a szemétre, a piszkos asztalokra panaszkodott. Úgy véli,,kellene ellenõrizni a sok árust, hogy egyáltalán van-e otthon állata, vagy csak a másét árulja. Elmondása szerint otthon a juhtenyésztéshez szükséges normáknak megfelelõen állítja elõ a juhtúrót. A Zilahon piacolók vegyesen fogadják az új szabályozást annak ellenére, hogy kevesen (Folytatás a 3. oldalon) Alváshiány és megfázás Akik 7 óránál kevesebbet alszanak, 3-szor könnyebben kapnak náthát, mint azok, akik legalább 8 órát alusznak minden nap - állapították meg amerikai orvosok.

2 2. Közérdekû Szilágyság/3. Szülõföld Alap röntgen. A õszi kiírásokról, eredményekrõl, online rendszerrõl Bár tavasszal és õsszel is kiírásokat hirdetnek, az utóbbira leadandó pályázatok elbírálása télen lát csak napvilágot, de még az óévben. Idén sem volt másképp. A kiírások és a döntés sem hozott sok újdonságot, azonban akadt néhány kuriózum is. Az egyik talán legérdekesebb pályázói szemszögbõl (és tanácsadói szemszögbõl is) az elektronikus pályázati rendszer opcionális bevezetése volt. Mindhárom Kollégium döntései december 19-én láttak napvilágot. Kulturális, Egyházi és Média Kollégium A kiosztható keret 104,5 millió forintra rúgott, egy-egy pályázat 0,5-5,0 millió forint között nyerhetett. Elég erõs verseny volt, és a források is kisebbek voltak, mint tavasszal, amikor is 196,4 millió forint állt rendelkezésre. Így nézett ki a keretek leterheltsége: - Mûvészeti, közgyûjteményi, közmûvelõdési intézmények és szervezetek mûködésiés programtámogatása: 49 nyertes 74 forráshiány miatt elutasítva. - Hivatásos színházak, táncszínházak és az opera országon belüli tájolási programjainak és új produkciók megvalósításának támogatása: 17 nyertes 8 forráshiány miatt elutasítva. - Magyar könyvkiadás támogatása: 23 nyertes 22 forráshiány miatt elutasítva - Magyar nyelvû kulturális folyóiratok támogatása: 24 nyertes 14 forráshiány miatt elutasítva. - Határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internetes megjelenítésével: 15 nyertes 29 forráshiány miatt elutasítva. Ami érdekesebb, hogy a hagyományos kulturális rendezvények mellett a digitalizálási prioritásra is nagyszámú pályázat érkezett. Ez is alátámasztja azt a tényt, hogy a digitális tartalmak létrehozása egyre divatosabb témává kezd változni. Kérdés, a koncepciók mennyire jól átgondoltak az egyes projektek mögött. És persze az, hogy elég-e csak ennyit fordítani (12 millió forint) erre a specifikus prioritásra: Oktatási és Szakképzési Kollégium Már második éve történik meg, hogy az õszi keretek nagyobbak (282,8 millió forint), mint a tavasziak (. Éppen ezért a szerzõk szerint itt volt egy jó rés arra, hogy a pályázó nagyobb összeget is nyerjen. Az egyértelmûen érezhetõ volt a kiírásból is, hogy pár kategóriában van két-három biztos befutó pályázó, biztos befutó nagy összeggel. Ez az eredményekbõl ki is derült, a Sapientia az 1.1-es kategóriában 22 millió forintot (a kategória teljes keretének 22%- a), az Iskola Alapítvány egyetemi oktatók bérkiegészítõ támogatására az 1.2-es kategóriában 25 milliót (a teljes keret 21%-a) kapott. Önkormányzati együttmûködési és Informatikai Kollégium A kiosztható támogatási keret roppant alacsony volt, mindössze 26,5 millió forintért szállhattak versenybe a pályázók, míg tavasszal a keret még 49,1 millió forint volt. A legjelentõsebb támogatásban a falugondnoki szolgáltatások fenntartását részesítettek, emellett az önkormányzati fejlesztéseket, és EU források felhasználását elõsegítõ projekteket szintén támogatták. Románia esetében az informatika a kollégiumtól neve ellenére jóformán teljesen idegen volt, lebonyolítói (továbbpályáztatási) kiírást pedig egyáltalán nem Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap hirdettek meg. A keretek leterheltsége a következõ volt: - Regionális együttmûködéssel kapcsolatos és az európai finanszírozási alapok felhasználását elõkészítõ fejlesztési projektek és pályázati irodák támogatása: 13 nyertes 33 forráshiány miatt elutasítva - Önkormányzati információs és pályázati tájékoztató anyagok támogatása: 11 nyertes 15 forráshiány miatt elutasítva - Falugondnoki szolgáltatások résztámogatása: 13 nyertes 7 forráshiány miatt elutasítva Akiknek végképp nem sikerült A pályázatoknál kötelezõ kritérium, hogy az igényelt összeg minimum forint legyen. Ezt néhány pályázó nem tartotta be. Ezért el is utasították õket. Továbbpályáztatás Csak egy Kollégiumnál (Oktatási) lehetett lebonyolítói szerepkörre is pályázni. Mindkét esetben az Eurotrans Alapítvány nyerte el a teljes keretet. Ez azt jelenti, hogy koratavasszal az Eurotrans részérõl további két pályázati kiírás várható. Itt már a várható minimális igényelhetõ összeg forint lesz. Mi következik? Elsõ körben a szerzõdéskötés. A Szülõföld Alap Iroda bátor volt. Úgy döntött, hogy hivatalos papírokat nem kér a pályázatokhoz, csak a szerzõdésekhez. Az eredménylistán ettõl függetlenül nem találhatók fiktív szervezetek, vagyis a kezdeményezés jó volt. Ahány pályázóval a szerzõk szóba álltak, helyeselték ezt. Például ennek is köszönhetõ volt, hogy teljesen online formában történõ pályázást is bevezethettek. Szerzõdéshez már bizonyítani kell a jogi valóságot is, ezért papíralapon zajlik. Ezt követõen a Szülõföld Alap Iroda már elõre utalja a támogatást, ezt követõen kell május 31- ig lebonyolítani a projekteket, majd ezt követõen az elszámolást egy hónapon belül kell eljuttatni a támogatóhoz ban elõször e-pályázat Mint a neve is tartalmazza, elektronikus pályázási rendszerrõl van szó. Az õszi kiírásnál vezették be, és bár van még rajta bõven fejlesztenivaló, alapvetõen elérte célját: könnyebb volt dolgozni vele. Készült is egy pro és konstruktív kontra elemzés a rendszerrõl, ebbõl szemelvényezünk: Ami például bevált: - A nyomtatófesték és tinta kikerült a körforgásból. A posta is. Gyakorlatilag minden elektronikusan menthetõ, tölthetõ fel, egy pályázatot anélkül le lehetett adni, hogy felálljunk a számítógép elõl. A szervezetek realitását szerzõdéskötéskor ellenõrzik le, de sem a PONT, sem a Szülõföld Alap Iroda nem számít arra, hogy sok kacsa szervezet nevében lett volna pályázat leadva. - Amit valaki leadott, az vissza is követhetõ. Mi több, szerzõdéskötési és késõbbi fázisokban is (lebonyolítás, elszámolás) a támogatott láthatja, hol áll éppen a pályázata. - A rendszer (az utolsó órák hajráját leszámolva) gyors volt. Nem kellett várni, a rendelkezésre állás teljesen kielégítõ volt. Amikor kiesés volt, kiderült, hogy egyik szerzõ macskája mászkált a rooternél. Ami például (még) nem vált be - Nincs jelszóváltoztatási opció. Ha az ember elfelejti a jelszavát, kérhet mást, generál is neki Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF a rendszer, de azt megjegyezni képtelenség. - Nincs idõszakos mentés: ha az ûrlap felének kitöltésénél veszik el a villanyt, pech. Mindent elölrõl lehet kezdeni. - A regisztrált pályázatok nyomtathatók (ha valaki mégis a papíralapú archiválást kedveli), de nem menthetõ le (tehát egyelõre csak a nyomtatók nyertek). - Van egy vicces észrevétel, ezt a szerzõk idézik: A költségvetésrõl: 1. a leírás ablak hihetetlenül parányi, az adatokat külön kell szerkeszteni majd bevágni, de ez akkor sem ellenõrizhetõ. A két oldal gördítõsáv megjelenésével gyakorlatilag 12 karakter látszik az egész szövegbõl. (Ez tényleg fárasztó volt.) - Nem lehet dokumentumokat csatolni a pályázathoz. Igaz, a kiírás és ûrlep sem kér explicit mellékleteket, de idõnként jól fog. Mindenkinek van még valamije, amit úgy gondol, releváns, és odabiggyesztené. Nyomtatott verziónál ilyen korlát nem volt, a boríték elbírta. - Szöveges dobozokban nem lehetett formázni. Sem felsorolás, sem félkövér betû, meg ilyenek. Meggyõzõdésünk, hogy javulni fog. És ami végképp bevált A szerzõk elküldték észrevételeiket a Szülõföld Alap Irodának is, amelynek munkatársai (sõt a programozó cég is) egyértelmû konstruktivitásról adtak tanúbizonyságot és sokszor általában tapasztalható közintézményi büszkeséget félretéve megköszönték az észrevételeket, kihangsúlyozva, hogy végre valaki leírja azt is nekik, milyen túlról használni a rendszert. És állítják, az e-pályázat 2.0-nál beépítik a fejlesztésekbe. A szerzõk részérõl tízes. A posta esete az internettel Ráadásul az utolsó pillanatos hajrá kissé meg is hosszabbodott., hiszen a határidõ napján a posták itthon este 18-kor zárnak, az interneten azonban mindig minden nyitva van. Hogy tovább ragozzuk, a román hivatalos idõ egy órával megelõzi a magyart, így tulajdonképpen éjjel 1-ig pályázatokat lehetett még online regisztrálni (a cikk szerzõi az utolsó két pályázatot éjjel 0:38-kor töltötték fel. Igaz, ezek hamarabb is felmentek volna, viszont annyira leterhelt volt a rendszer az utolsó órákban, hogya két pályázat feltöltése két órát vett el, míg egy tapasztalt user ha elõzetes offline dokumentumban minden elõkészített 2 perc alatt is be tudta vágni az online ûrlapba a Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon január 23., péntek: Zelma, Rajmund, Emerencia január 24., szombat: Timót január 25., vasárnap: Pál január 26., hétfõ: Vanda, Paula január 27., kedd: Angelika, Zsolt január 28., szerda : Károly, Karola január 29., csütörtök: Adél, Eta, Emõke megfelelõ összegeket és szövegeket. Tanácsok, amiket sose hagyj figyelmen kívül - Bármilyen nehézséggel is állj szemben, bátran keresd a Szülõföld Alap Iroda munkatársait, mert ha létezik számodra legjobb megoldás, õk azt javasolni fogják. - Kezeld lazán a kiírás tematikáját. Ha mégis bizonytalan vagy, keress valakit, akinek sok tapasztalata van az Alapnál és tõle kérj tanácsot. - Az Alap legnagyobb elõnye, hogy elõfinanszírozással dolgozik. A könnyen kezelhetõség és rugalmasság szintén jellemzõ. Ne engedd meg magadnak, hogy bármi vagy bárki egy ötlet pályázat formájában való benyújtás eltolását javasolja egy késõbbi kiírásra. Sokszor a forma teremti meg a tartalmat. - Légy operatív szerzõdéskötéskor. Minél gyorsabb vagy, annál hamarabb jutsz hozza a támogatáshoz. - Ne feledd, a szerzõdéskor benyújtott költségvetés-módosítás a döntõ, nem a pályázattal benyújtott. Ha bizonytalan vagy a költségvetést illetõen, javasoljuk, hogy rugalmasan kezeld a kérdést. Nem kell minden tételt banira (fillérre), példányszámra, résztvevõszámra lebontani. A túl részletes lebontás késõbb okozhat galibát. A szerzõdéskötéshez benyújtott költségvetésmódosítás esetén elszámoláskor külön indoklással úgyszintén lehetõség van a tételek közötti átcsoportosításra. - Mindig a támogatásban átutalt teljes összeget váltsd át hazai pénznemre, hogy elkerüld a késõbbiekben az átváltási árfolyamok átlagolását. Aranytipp: hozz létre a szervezetednek forintszámlát. Romániában lehetséges. - Az elszámolással senki sem sürget, éppen ezért a pályázati futamidõ elõtt ellenõrizd le, hogy megvan-e a megfelelõ mennyiségû és értékû számlád, kifizetési bizonylatod (lásd bon, chitanta, ordin de plata ) - Ha a könyvelõdnek továbbadod a pénzügyi dokumentumaidat, a banki papírokból, számlákból, kifizetésekbõl és szerzõdésekbõl, hagyj magadnál másolatot. Az újságokban megjelent híradásokat úgyszintén archiváld. - Az elszámolást, hiánypótlásokat szkennelve elektronikus postán is küldd el az Iroda munkatársainak, illetve ezzel párhuzamosan az eredeti dokumentációt postán is küldd. Nagyban segíti a pályázati lebonyolítás hatékonyságát. - Menj be személyesen a Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ Irodába, és vigyél egy fél liter hazait az Erdélybõl származó, emeleti portás bácsinak. :) (Pont.ro) Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogysztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/3. Közéletünk Az államfõ és az alkotmány módosítása Az államfõi hivatalban néhány hónap alatt elkészült egy Alkotmány-módosító csomag, amelynek egyik ismérve az, hogy a szakértõk szinte semmiben nem jutottak közös nevezõre. Ezért minden egyes véleményt a jelentésben meg lehet találni, aminek ha más haszna nincs is, arra mindenképpen jó, hogy lássuk: ahány alkotmányjogász, annyi vélemény. Az elsõ kérdés talán az lehetne, hogy szükség van-e az Alkotmány újabb módosítására? Erre a kérdésre sem könnyû választ adni. Az én személyes véleményem szerint szükség van a módosításra, de közel sem azért, amiért például az államfõ szorgalmazza azt. Az elsõ cikkely módosításával kell kezdeni, hisz Románia de facto nem nemzetállam és a valósághoz kellene igazítani az alaptörvényt. Kisebbségi szemszögbõl nézve még számos olyan módosításra lenne szükség, amely a kollektív jogokat garantálná, beleértve a magyar nyelv regionális szintû hivatalos nyelvvé való kinyilvánítását, a helyi és regionális autonómia alkotmányos garanciáját, a Parlament két háza közötti erõteljesebb elkülönítést, ami mind a képviseleti elvre, mind a hatáskörökre vonatkozna. A felsorolást lehetne folytatni, de egy blogbejegyzés terjedelme ennek a témának a kimerítésére nem alkalmas. Bãsescu elnök tízpontos csomagja viszont nem ezekre, vagy elsõsorban nem ezekre a problémákra összpontosít. Az államfõ félelnöki rendszer bevezetésérõl beszél, holott a mostani alkotmányos berendezkedés is félelnöki rendszert takar. Itt inkább arról van szó, hogy Bãsescu elnöki rendszerre gondol, de taktikai-politikai okok miatt félelnöki rendszerrõl beszél. Olyan ez, mint Szerdától minden mobil és vonalas telefonhálózat szolgáltatója rögzíti az összes beszélgetést és szöveges üzenetet, és ezeket hat hónapig köteles tárolni. A 2008/298-as törvény értelmében a szolgáltatók a következõ adatokat kötelesek tárolni: a hívó és a hívott fél telefonszámát, a hívó lakcímét, a hívott földrajzi helyzetét, a hívás tartalmát, idejét és tartamát. Külföldi hívás esetén a hívást kezdeményezõ mobiltelefonbérletének nemzetközi azonosítóját és a telefon azonosítóját jegyzik. Január 20-tól ugyanígy kötelesek tárolni az SMS-eket, hogy mit, kinek és mikor küldtük. A törvény szerint ezekhez az információkhoz való hozzáférést csak ügyész kérheti, és kérését az ügyben illetékes alapfokú bíróság elnökének kell jóváhagynia. Mindezt akkor, ha a gyanú szerint súlyos amikor maszkot adsz valakire, hogy ne annak tûnjön, aki. Az elnöki rendszerbõl egyetlen hatáskört nem kíván magának: nem akar egyben kormányfõ is lenni. A Parlament-Kormány-Elnöki Hivatal viszonyát úgy rendezné, hogy az elnök nélkül semmit se lehessen tenni, illetve az elnök a kormányt bármikor meneszthesse, s ha a politikai tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor a Parlamentet is egyetlen kézvonással felosztlathassa. Arról viszont egyetlen szót sem szól, hogy az õ értelmezésében mit jelent: a politikai tárgyalások nem vezetnek eredményre. Eredménytelenséget, a megegyezés lehetetlenségét bármikor el lehet érni. Kell egy tárgyaló fél, aki az elnök játékosa és nem akar megegyezni. Ennyi kell ehhez, és máris jöhetnek az újabb választások. A megyék átszervezését az államfõ a következõképpen látja: a mostani megyéket 9-12 új közigazgatási egység váltaná fel. A mostani fejlesztési régiókat alakítaná át megyei jogkörökkel bíró közigazgatási egységekké, ami a magyar közösség számára katasztrófális lenne. A két székely megyét akár négy darabra is lehetne szabdalni és olyan régiókhoz csatolni, ahol többé szavunk sem lenne. Arról még nem is beszéltünk, hogy ez a polgárok napi ügyintézésében mit jelentene: több bürokráciát, hatalmas távolságokat, a döntések eltávolítását a polgárok lakóhelyétõl. Az egykamarás parlament visszatérés lenne a nagy nemzetgyûléshez (szándékosan írtam kisbetûvel). Romániában a kommunizmus idejét leszámítva sohasem mûködött egykamarás törvényhozás, s megítélésem szerint nem is lenne hatékony. Inkább az lehetne a járható út, Szilágysomlyói közlemény Az RMDSZ városi szervezete ez úton értesíti Szilágysomlyó magyar közösségét, hogy az alapszabályzatnak megfelelõen a négyévente esedékes tisztújító közgyûlését 2009 február 13-án, délután 17. órakor tartja a I.Ossian ( Mezõgazdasági ) Iskolacsoport dísztermében. Mindazok, akik elhivatottságot és tenniakarást éreznek nemzeti közösségünk jövõbeni sorsa iránt, kérjük jelöljék vagy jelöltessék magukat és másokat a szervezet vezetõségébe. Az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges pályázatot febriár 9-én déli 12 óráig lehet letenni az RMDSZ Csorgó (Argesului) utcai székházába. A Helyi Küldöttek Tanácsába (HKT), amely a városi RMDSZ vezetõ szerve, jelentkezni vagy jelölni lehet, szóban vagy írásban ugyanazon idõpontig. Az átláthatóság és a demokrácia elveinek megfelelõen a pályázók közül a tisztújító közgyûlés titkos szavazással választja majd meg az arra érdemesnek tartott jelölteket, akik az elkövetkezõ négy esztendõben irányítani fogják a szilágysomlyói magyar közösség sorsát. Az ügy fontosságának megfelelõen felkérünk mindenkit, hogy felelõsségteljsen vegyen részt a szervezet vezetõ testületeinek megújításában, részvételükkel és szavazataikkal támogassák a megválasztandó tisztségviselõket! Isten segítségében bízva reményünket fejezzük ki, hogy nemzetei közösségünk bölcsen dönt majd és az arra érdemesnek tartott egyéneket jelöli és választja meg, biztosítva ezzel a szilágysomlyói magyarok megfelelõ képviseletét városunk politikai életében. Szilágysomlyó, január 14-én Tisztelettel: Berek István elnök hogy a Szenátus más képviseleti norma szerint álljon össze. Ehhez az egyik út a helyi és megyei önkormányzatok képviseletén keresztül vezethetne. A témát kimeríteni ennyivel nem is lehet, de itt csak néhány olyan problémát vetettem fel, amely szerintem a legtöbb vitára adhat okot. Arra a kérdésre, hogy milyen esélyeket látok az Alkotmány-módosítására, a válasz egyszerû: ezzel a parlamenti többséggel bármilyen módosító javaslatot ki lehet vinni a parlamentbõl. A népszavazás pedig már szervezés kérdése, ott nem fog elakadni a gépezet. Két évvel ezelõtt már leírtam: ha az államfõnek az alaptörvényt módosító álmai hatalmasra nõnek, akkor abban lesz érdekelt, hogy nagykoalíciót hozzon létre, olyan parlamenti többséget, amely több mint kétharmados többséggel rendelkezik, mert a módosítás elindításához ekkora többségre van szükség. Ez most már adott. A közel hetvenöt százalékos többség különösebb izzadás nélkül képes lesz átvinni a parlamenten az államfõ kezdeményezését. Még akkor sem fog ez gondot jelenteni, ha a szocialisták között vannak olyanok is, akik nem szimpatizálnak az államfõi álommal. A jelenlegi parlamenti többség tíz százaléknyi kopása esetén is van elegendõ szavazat ahhoz, hogy a módosító tervezetet ki lehessen vinni a törvényhozásból. Attól a pillanattól kezdve már nincs akadály. Ha szükség lesz, akár két napig is lehet a népet szavaztatni, addig, amíg összejön a fele plusz egy érvényes szavazat. Vagy akár annak sincs akadálya, hogy az álamfõi választások napján szervezzenek népszavazást. Ehhez csak annyi kell, hogy bíztosak legyenek: a részvétel magasabb lesz, mint ötven százalék. Egy olyan Alkotmány-módosításnak a következményei, amely mögött teljes mértékben az államfõi akarat áll, a következményei beláthatatlanok. Akik azt mondják, hogy egy ilyen köztársaság már magában rejtené a diktatúra lehetõségét, a totális hatalomnak egy Rögzítik a telefonbeszélgetéseket és SMS-eket bûncselekményt készítenek elõ az érintettek. A bírói jóváhagyástól el lehet tekinteni, ha az elõrelátható késedelem súlyosan károsítaná a bûnügyi vizsgálatot vagy azoknak a kötelezettségeknek a teljesítését, amelyeket Románia az EU tagjaként vállalt. Két hónap múlva hasonló szabályozás lép életbe az interneten is: március 15-tõl kötelezik az internetszolgáltatókat, hogy tárolják a következõ adatokat a Románia területén levelezõkrõl: honnan küldték az t, az internetre való csatlakozás és leválás dátumát és idejét, a címzett IP- és postai címét. A csak netezõkrõl is rögzíteni kell és fél évig tárolni a pontos nevüket, fizikai és IP-címüket, a netcsatlakozás megteremtésének és bontásának pontos keltezését és óráját. (Realitatea.net) Mi lesz a piacon? (Folytatás az 1. oldalról) hallottak még róla. Az idõsebbek szívesen maradnának a már megszokott módszereknél, a fiatalabbak pedig nem tiltakoznak a szigorítás ellen, csupán úgy vélik, hogy ne csak õket, hanem az értékesítési felületeteket biztosító hatóságokat is kötelezni kellene a tiszta, higiénikus környezet biztosítására. Az engedélyért folyamodó szilágysági gazdálkodóknak a Szilágy Megyei Állategészségügyi Igazgatóságon kell jelentkezniük személyazonossági igazolványuk másolatával, ahol ki kell tölteniük egy nyomtatványt is adataikkal, lakcímükkel, illetve a termék nevére, mennyiségére, árusítási helyére vonatkozó adatokkal. Az érintetteknek nem árt igyekezni, mivel február elseje után a szabálytalankodók akár 5 ezer lejes pénzbüntetést is kaphatnak. Máté József 3. ember kezébe juttatása felé megnyitaná az utat, nem tévednek és nem is esnek túlzásba. Mert nézzük csak: az államfõ kezében lenne a törvényhozás, a kormány, az igazságszolgáltatás és a különbözõ titkosszolgálatok. Szolid demokratikus értékeket valló, demokratikus érzelmû és roppant kiegyensúlyozott ember kell ahhoz, hogy ilyen alkotmányos keretek között el ne kapja a gépszíj. Abban az esetben, ha az államfõ bárkirõl is legyen szó egy ici-picit is hajlamos az önkényuralomra, akkor megette a fene. Kelemen Hunor Az Erdélyi Riport 2009/03., január 22-i számának tartalmából: Kioltani a közönyt Both Abigél riportja a HPV-oltás romániai kudarcáról. Ellenzékben lomtalanítani kell interjú Szabó Ödön Bihar megyei RMDSZ ügyvezetõ elnökkel. A szórvány a nemzet határa 2. beszélgetés Bodó Barnával, a Szórvány Alapítvány vezetõjével. Jó rajtot, Mr. President! Szûcs László vezércikke. Januári lej(t)menet Domján Levente gazdasági jegyzete. Újragombolni a kabátot Varga Gábor politikai vitairata. Háy János a Törzsasztalnál Kinde Annamária tudósítása. Három színpadon is repül a Kacsa Lõrincz Ágnes szatmári színmûvésznõ portréja. Húzzuk fel a rolókat a kolozsvári színházi fesztivál összegzése Tompa Gáborral, Visky Andrással, Nagy Noémi Krisztinával. Jobb a belbecs, mint a külcsín zilahi gasztrojegyzet. Amazonföld Králik Lóránd írása Guineáról. Erdélyi Raport a hét álhírei. Immánuel Szilágyi Aladár tárcanovellája. Jobban meg kell gondolni a dolgokat (Folytatás az 1. oldalról) megszületik a határozat. El szeretnénk érni, hogy lehessen közlekedni az utakon és a járdákon is. Az autóvezetõk pedig inkább a parkolóban hagyják az utóikat, és gyalogoljanak 100 métert, ne akarjon mindenki a hivatal ajtójánál megállni. Egészségesebb és olcsóbb is, a többiek padig tudnának közlekedni. Több kisebb horderejû dologban is határozat született, de most csak a fontosabb és közésdekû kérdésekre tértem ki. A tanárok ingázási költségeinek térítésérõl is határozat született. Várjuk a tanfelügyelõk jegyzékét, hogy kik azok a pedagógusok, akik vidékrõl ingáznak Zilahra. Ha ez megjött, akkor tudunk fizetni. Még sok munka vár ránk, de továbbra is várjuk a lakosság véleményét, javaslatait. - Köszönjük a tájékoztatást. Józsa László

4 4. Volt egyszer egy ember, aki az õ háza udvarán oszlopot épített az õ Istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kõbõl építette, hanem ezer, meg ezer apró csillámló homokszemcsébõl, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az õ Istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek és azt mondták: majd a legelsõ szél összedönti. És jött az elsõ szél: és nem döntötte össze. És jött a második szél: és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az õ oszlopát. És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint az õ udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az õ Istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kõbõl, hanem megint sok-sok apró homokszemcsébõl, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. Wass Albert 1926-ban leírt szavai találóan fejezik ki a szellemi élet örökös küzdelmének lényegét. Ha rangsorolnánk a keresztény ünnepeket, természetesen nem tartalmi szempontból, hanem érthetõség és kedveltség szempontjából, Pünkösd valószínûleg az utolsó helyek egyikét foglalná el. Nem véletlen, hogy az egyházi tanításból is igen gyakran hiányzik a harmadik isteni személy kellõ méltatása, fontosságának megmagyarázása. Ha beszélünk is Róla, érthetetlennek hangzik, talán a legmegfoghatatlanabb üzenet. És a homokszemcséket köddel kötötte össze. Ha érteni akarod a Lélek igazi mûködését, figyeld azokat, akik oszlopot építenek az õ Istenüknek. Számomra kultúráról, Lélekrõl, építõkrõl beszélni egyet jelent. Ahogyan az irodalom mûvelhet teológiát, ugyanúgy a teológiai is szólhat a költészet nyelven anélkül, hogy bármit is veszítene eredetiségébõl. De tulajdonképpen kit nevezhetünk a kultúra mûvelõjének? A Szent Szellem erejében megerõsödöttek, nem az örökös sopánkodás és siránkozás lelkületében élnek, hanem az Mûvelõdés A Magyar Kultúra Napja Kölcsey Ferenc január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Úgy érzem, ez a nap a magyar Pünkösd. Tüzes gondolatok születnek bennem, ha csak nemzeti imádságunk soraira gondolok. Nem tudok nem megborzongni hallatán, nem tudok betelni dallamával. örökös tenni akarás italától megittasodva, akadályokat legyõzve az emberiséget új távlatok és lehetõségek felé kalauzolják. Õk a magyar Messiások, akikrõl Ady énekel, õk azok, akikért rimánkodik Füst Milán Magyar könyörgés címû versében, ekképpen: És miért nem küldesz látnokot, Hunyt szemmel aki vezetni szokott, rettenetes lángoszlopot! Nem hangos vezetõk õk, nem is üres szólamok pufogtatói, hanem a mélyítõk, a látók csapata, a megtartók és megerõsítõk. A kedvezménytörvény megalkotásával a határon túli magyarok is a nemzet alkotó részének érezhették magukat. Ki a magyar? Kinek adható Magyar igazolvány? Jogos kérdések. A válaszok fonákságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a kérdés megválaszolására egy ezredév sem volt elegendõ. Kultúra és nyelv, identitástudat és nemzettudat elválaszthatatlanok egymástól. ( ) Hiszem, hogy végig lehet dolgozni egy emberöltõt akár csavarkészítõ esztergapad mellett is úgy, hogy minden egyes elkészült csavar egy költemény, hogy munkája közben emberségében kiteljesedjék az alkotó, de lehet úgy is másokat igazságra oktatni, hogy a tanító maga sohasem ér fel a lelki bölcsesség magaslatára. Valósítsd meg önmagad! - a kor emberére igen illõ, eszelõs szlogenjét, Ibsen híres drámaíró ekképpen értelmezi: Soha ne félj önmagadtól! A nemzeti kultúrát ünnepelni kitûnõ alkalom arra, hogy profánná züllesztett, gyönyörû életünk szépségén elmerengjünk. Ha elvész a nemzetbõl az olvasni vágyás szent tudata, ha örök Templom Építõink feledésbe merülnek, szétszórattatásunkat már senki sem tudja megakadályozni. Mert a kultúra forrása a becsület és tisztesség, az Istenes élet, melynek mércéje a fejlõdés és haladás. Épül-e az oszlop, a Templom családjainkban, társadalmunkban? Mely csoportba tartozom: az építõkhöz, vagy pedig a rombolókhoz? Miben hiszek jobban a lehetõségekben, az újban, még ha annak kimenetele ismeretlen és bizonytalan is, vagy pedig állandóan a múltból kotorászom elõ a használhatatlan formulákat, idejét múlt kedves csecsebecséket? Meggyõzõdésem, hogy ez utóbbiak csoportja szeretné az egyházat is, kultúrát is, közösségeinket is, a még megmaradt szellemi életünket múzeummá alakítani, szép szertartásokkal lelkek élõ tüzét csillapítani és kialtatni. Hiszek a Lélek mindent felkavaró és felforgató üzenetében, hiszen ott fúj, ahol akar, nem ahol mi szeretnénk, vagy ahová lehívnánk rendet csinálni. Ha valaha, ma nagyon is újraolvasandók Szenteleky Kornél szavai: Ugart kell törni! Elkezdeni az újat, nem a régit folytatni. ( ) Új kor köszöntött ránk az ezredfordulóval. Méltó módon megünnepeltük a keresztény jubileumot és a magyar millenniumot. Soha sem volt kétséges, Európához tartozásunk. Csak egyes hatalmaskodóknak volt érdeke a perifériára szorítás. ( ) Egyidõben zajlik bennünk és körülöttünk a technológiai és kulturálisantropológiai forradalom. Egyénnek, kisközösségeknek, nemzeteknek, sõt kontinenseknek, évezredes kultúráknak kell újragondolniuk életcéljaikat. A zsidókeresztény kultúrkörnek, amelyben mi is élünk, éppúgy, mint az iszlám, a buddhista vagy éppen az ateista életelveket követõ közösségeknek. Keressük az új korszakban helyünket, mint európaiak, mint a kontinens keleti peremvidékén, a kultúrák keresztezõdésében ezer év óta élõ kis népek egyike, mint magyarok. Be kell vallani, igen nehezen mozdulunk. Leszoktattak a kreatív cselekvésrõl. Egyre többen vallják azon nézetet az irányíthatóság egyenesen arányos Könyvbemutató bronzkori leletekrõl Szilágyság/3. a kultúrával. Nehezen mozdulunk. Leszoktunk a cselekvésrõl. A kiváráshoz, a fékezéshez idomultunk. Fékezni egy nyomuló hatalom dinamizmusát. Megtartani évszázados nemzeti-társadalmi értékeinket. Oly sokszor volt már eredményes, de persze kérdéses magatartásforma is e kis nemzet életében. Egyes értelmiségi generációk beidegzõdött magatartásformáit a nemzet ma már nem követheti. A született ellenzékiek évtizedekig háttérben mozoghattak, ha még ezt a lehetõséget nagy kegyesen biztosították számukra. Az újjászervezõdõ polgárság teszi fel a kérdést: Mik a prioritást élvezõ tennivalók? Mely értékeket kell nyomatékosan tanítani, ismételten hangsúlyosan társadalmi alapnormává tenni? Hová kell határt húzni, míg nem késõ, míg a Maszatolók alszanak? Egyesek türelmetlen kritikával mondogatják: a passzív kivárás bölcsességének programja ma már gyakran szürkeséget álcáz. A jövõteremtésre, a cselekvésre képtelen szürkeségét. Cselekvést célzó bölcsesség. Az Antalli higgadt megfontoltság és a fiatalos lendület és tenni akarás ötvözete. Ha egyik is hiányzik, elveszünk. Elveszünk, mert a kis nemzeti kultúrákat hordozó társadalmakat a XXI. század világméretû versenyében nem a megsemmisülés hanem a kulturálisszociális leszakadás veszélyezteti. Ezt elkerülni csak akkor van esélyünk, ha képesek vagyunk megtartók lenni, az emberi kapcsolatok, társadalmi struktúrák területéntesti és szellemi, termelõ és lelki erejét -, ha képesek leszünk a kis nemzeti nyelvi kultúráinkat jó értelemben modernizálni, gazdasági, szellemi potenciánkat jól kihasználni. A Magyar Kultúra Napján, ha visszatekintünk, elsõ pillantásra láthatjuk, hogy nemzeti megmaradásunk egyik legerõsebb talpköve az ezer esztendõvel ezelõtt alapított állam volt. Az állam, amely területigazgatási szervezetként a maga intézményeivel védi és mûködteti a területén élõ társadalmat. A XXI. századi államforma különbözni fog mindattól, amit eddig megszoktunk. Ez az államforma nem egy kész program szerint formálódik, még ha elsõ látszatra ezt is sugallná, hanem a nemzettestek önrendelkezési jogán alapuló szuverén döntések alapján újrafogalmazott magyarok közössége, akiket egybe köt a múlt öröksége, a közös nyelv, a nemzeti értékek. Ez az ország nem területi elven határozza meg magát, mert ez az elv csak haragot és gyûlöletet szül, hanem sokkalta inkább szellemi erõvel építi határait az égig. Bognár Attila katolikus lelkész Ünnepélyes hangulatú rendezvényen, népes hallgatóságnak mutatták be dr. Ioan Bejinariu régész, a zilahi múzeum munkatársának az õskori bronztárgyakat ismertetõ könyvét (Ioan Bejinariu: Bronzuri prestistorice din Sãlaj), amely a tudományos kutatásért felelõs nemzeti hatóság és a Communitas Alapítvány támogatásával jelent meg. A január közepén tartott rendezvényen Vasile Matei, a megyei múzeum igazgatója közölte: idén is folytatják könyvbemutatók és kiállítások szervezését az intézmányben. Dr. Cornel Grad történész ismertette Szikszai Lajos, Szilágy volt alispánjának életét és munkásságát, Zilah fejlesztésében betöltött jelentõségét: nevéhez fûzõdik a Vigadó, a volt megyei kórház építése többek között. Szikszai Lajos neve szorosan kapcsolódik az ismertetett tudományos könyvhöz, ugyanis régiséggyûjtõ és a szilágysági muzeográfia úttörõje volt. A kötet szerzõje megállapította, hogy a néhai alispán az õskori kerámiából, fém- és kõtárgyakból, kéziratokból, érmékbõl álló magánygyûjteményt birtokolt, s amelyet a megyének adományozott egy késõbbi múzeum megalapozásához. A kötet ugyanakkor ismerteti a Wesselényi- Teleki, illetve az Aszódi-kollekcióból szérmazó bronzkori tárgyakat valamint a késõbbi ásatásokból származó leleteket. A kötetet és a szerzõjét dr. Kacsó Károly, a nagybányai múzeum igazgatója a korszak szakértõje és szakírója méltatta. Állítása szerint a Szilágyság régészeti szempontból Erdély egyik legjelentõsebb övezete (lásd a kucsuláti barlangfestményt, Porolissumot többek között), mely régészeti leletgazdaság a régió földrajzi helyzetének tulajdonítható. A térség ugyanis Erdély és a magyar Alföld közötti átmeneti övezet, kölcsönhatások színtere. Nem mellékes az sem a leletgazdaságra, hogy már a 19. században több neves személyiség-köztük Szikszai Lajos- a múlt emlékeit gyûjtötték, létezett régészeti kutatás. Szerinte Ioan Bejinariu a bronzkorszak elismert szakértõje, Lakóné Hegyi Éva nyugalmazott muzeológus munkásságának folytatója, s akivel ásatások során együttmûködött. Méltatta a szerzõ több esztendõt felölelõ kutató tevékenységét, forrásértékû tanulmányok, repertórium-kötetet szerkesztõ tevékenységét. Úgy vélte: a bemutatott kötet ennek ellenére útkezdet, majd a bronzleletek teljességét összefoglaló nagyobb könyv követi. A szakmunka három fõ fejezetet tartalmaz. Az elsõ olyan bevezetõ tanulmány, amelyben a szerzõ az õskori leletek felfedezésérõl értekezik, illetve bemutatja a múzeumi kollekció kialakulását. A második fejezetben számolt be a Szikszai- féle gyûjtemény õskori bronztárgyainak tudományos értékesítésérõl; Lakóné Hegyi Éva repertóriumát; Nicolae Gudea Porolissum környéki leleteirõl szóló feldolgozást. Külön alfejezetben a tárgyak beazonosításával foglalkozott a szerzõ, ugyanis azok eredetére vonatkozó adatok elvesztek, rajzok nem készültek vagy nem maradtak fenn. Néha ellentmondó források tisztázására kényszerült, hiszen a Szikszai gyûjteménybe 1951-ben, a múzeum alapításakor más gyûjteményekbõl is kerülhettek be õskori bronztárgyak. A kötet bemutatóján a szerzõ munkáját,,kollektív alkotásnak nevezte, ugyanis a mellékletekben térképek táblázatok, a leletekrõl készített rajzok is szerepelnek; forrásanyagért más múzeumokhoz fordulva segítõkészséget tapasztalt. A rajzokat Olga Orþan és Ana Tulbure készítették, a térképet Daniel V Sana. A lalõhelyeket feltûntetõ táblázat 77 szilágysági települést sorol fel, azokat térképen azonosították be. A bibliográfiát 15 oldalon tüntette fel; a román, magyar, német forrásirodalomra utalva. A kötetben dr. Székely Zsolt készítette a magyar nyelvû változatot az angol Gruia Fazacaº munkája, aki a nagyváradi múzeum munkatársa. F. L.

5 Szilágyság/3. Évforduló 5. Tizenkét évvel ezelõtt is ünnepeltünk Ady humora Az újságíró Ady Húsz esztendeje, Ady Endre születésének századik évfordulóján csupán roppant szerény körülmények között, a rezsim kultúrasorvasztó felügyelet mellett lehetett megemlékezni a magyar irodalom váteszérõl. Tavaly, a költõzseni születésének 120. évfordulóján már koszorút helyezhetett az érmindszenti mellszobor talapzatára az anyaországból, belföldrõl érkezõ, félelem nélkül megtekinthette a zsúpfedeles szülõi házat, a múzeumként mûködõ kúriát; sõt tanácskozni, elõadást tartani is lehetett a forradalmi hangvételû publicistáról. Ma a huszonegyedik század küszöbén mindez csak akarat és szervezés kérdése immár. Tavaly november között kétnapos vándortanácskozást rendezett Nagyvárad, Érmindszent és Zilah útvonalán a nagyváradi Ady Társaság számos intézmény, társaság közremûködésével. Az újságíró Ady elnevezést viselõ vándorkonferencián hasznos, Ady Endre publicisztikáját elemzõ elõadások hangzottak el, neves hazai, illetve külföldi szakemberek jóvoltából. Az irodalom és az újságírás vadházasságában a hírlapírás lett az úr a literatúrával szemben: az újságírásban az írónak fel kell áldoznia magát, míg az irodalomban fel kell emelkednie hangzott el Bernáth László, a Magyar Újságírók Országos Szervezete elnökségi tagjának elõadásában. Összesen 3077 publikált írásával Ady Endre nemcsak a magyar irodalom, hanem a magyar újságírás klasszikusává is magasodik.(...). Kántor Lajos, a Korunk fõszerkesztõje Ady, Kós Károly és Kosztolányi Dezsõ szellemét társította, kitérve Kosztolányinak az Adyétól bizonyos formában eltérõ magyarságszemléletére. Cseke Péter ugyanígy a költõ szellemének az Erdélyi Fiatalok címû folyóiratra gyakorolt hatásáról tett említést. Arra gondoltam elõször, hogy úgynevezett életrajzomat szigorú logikával kezdem ennek az írásnak a napján, s végzem megszületésemnek, ez igazán nem fontos eseménynek, dátumával. De az én életkoromban már meggyávul egy kicsit az ember, s nem mer már könnyen az öreg szabályok ellen lázadni, tehát kezdjük csak avval, hogy születtem. Születtem pedig, hajh, november hó 22. napján Szilágy megye Érmindszent községében, a régi Közép-Szolnok vármegyének Szatmárral határos érmelléki kis falujában. Az apám Ady Lõrinc, a belsõ Szilágyságból, Lompértról került ide, mikor édesanyámat, az egykori érmindszenti református papnak korán elárvult leányát, akit egy falusi kisbirtokos nagybácsi fogadott föl, feleségül vette. Az anyám családja õsi protestáns papi család, miként erdélyi kálvinista papleány, Visky-leány volt apai nagyanyám - nagyapám, Ady Dániel pedig a Wesselényiek számtartója s lompérti földbirtokos. Az Adycsalád egyébként - bár ez se fontos - a Szilágyság egyik legrégibb családja, õsi fészke Od, Ad, késõbb Diósad, s a terjedelmes Gut- Keled nemzetségbõl való. Régi, vagyonos és rangos helyzetébõl hamarosan lecsúszott a család, s már a XVI. századtól kezdve a jobbféle birtokos nemes úr kevés közöttük, de annál több a majdnem jobbágysorú, bocskoros nemes. De erõs és büszke hagyományok éltek a famíliában, s az apám, aki testvérei közül egyedül nem tudott megbarátkozni a kollégiumokkal, amelyekbõl mindig megszökött, gyerekeit bármi módon taníttatni akarta. Okvetlenül az izgatta titokban, hogy a család újabb fölemelését, amint illik, a vármegyén és vármegyei karrierek által csinálják meg - a fiai. Engem 1888-ban a nagykárolyi piarista gimnáziumba vittek, ahol az alsó négy osztályt végeztették el velem a kedves emlékû, nagyon derék, kegyes atyák. Talán - s ha igen, ÖNÉLETRAJZ Könyvbemutató formájában ismertette Láng Gusztáv Ady - Élet címû publicisztikai írásokat tartalmazó, a 120. évfordulóra megjelentetett válogatását.(...) Tizenhatodikán, vasárnap érmindszenti zarándoklat követte a nagyváradi elõadássorozatot. Ady 1977-ben leleplezett mellszobránál többek között Kántor Lajos és Muzsnay Árpád, az RMDSZ Szatmár megyei elnöke helyezett el koszorút a vándortanácskozás részérõl; míg Boér Ferenc kolozsvári elõadómûvész szavalt. (...) Boér rövid beszédében emlékeztetett arra az es esztendõre, amikor Ady Endre mellszobrának leleplezése után a szoboravatókat a pártaktivisták nyomban autóbuszba ültették és Szatmárnémetibe szállították. A vándor-tanácskozás részvevõi nem mulasztottak el látogatást tenni Ady hajdani barátja, Papp Aurél festõ érkávási házánál, amelyre tavaly helyeztek emléktáblát. Nem árt, ha tudja a közvélemény, hogy Papp Aurél áldozatos munkájának köszönhetõen alaptalanul - katolikus hatásoktól féltettek otthon, mikor az ötödik gimnáziumi osztályra elvittek a vármegyei õsi, kálvinista zilahi nagyiskolába, a mai Wesselényi Kollégiumba. Nagykárolyban s Zilahon is eminens diák voltam, habár a szorgalom akkor se volt sajátságom s magamviselete pedig fogcsikorgató, de gyakran megvaduló szelídség. Jogásznak kellett mennem Debrecenbe, mert így leendett volna belõlem apám kedve szerint valamikor fõszolgabíró, alispán, sõt mit tudom én, mi, ám igen gyönge jogászocska voltam. Budapesten, újra Debrecenben, késõbb még Nagyváradon is megújítottam kényszerû jogászkísérleteimet, de már rontóan közbenyúlt szép, kegyes terveimbe a hírlapírás. A hírlapíráshoz - természetesen a magyar viszonyok között - régen ápolt s titkolt írói, költõi ambíciók juttattak el. Hétéves koromban verset írtam, második vagy harmadik gimnázista koromban írott újságlapot csináltam, Zilahon ötödik gimnázista koromban már verseltem az önképzõkörben, s mint zilahi diáknak jelentek meg költeményeim a helyi lapban. Debreceni félig jogász, félig újságíró, kissé csokonaiaskodó életembõl sikerült kiszabadulnom, s január elsején Nagyváradon kezdtem dolgozni egyik napilap szerkesztõségében és már véglegesen és hivatásosan hírlapíróként. Nemsokára a Nagyváradi Napló szerkesztõje lettem, sokat írtam, de kevés verset, dacból, öntemetésbõl, mert hát költõnek lenni hóbortos és komikus dolog. Azonban, bár Budapestet sok affektálással lenéztem, a vidék sértett, nyomott, s a legfantasztikusabb terveim voltak: London vagy talán Szentpétervár, Moszkva, de nem, mégis Párizs. Sors, furcsa és nem is kellemetlen véletlenek 1904-ben Párizshoz és Párizsba kapta meg Érmindszent 1957-ben az Ady Endre nevet. Zilahon folytatódott és fejezõdött be a kétnapos vándortanácskozás, ahol délután a valaha Ady nevét viselõ líceum elõtti félalakos szobrot koszorúzták meg helybeliek, debreceni vendégek. A gimnázium dísztermében újabb elõadások hangzottak el, olyan jeles irodalmárok, tanárok jóvoltából, mint Kozma Dezsõ kolozsvári egyetemi tanár, aki a mindent elsöpörni vágyó költõt a szem látóhatárát szûkítõ nézetekkel perlekedõ legeurópaibb embernek nevezte. A budapesti Koczkás Sándor már szenzációszámba menõ információt is szolgáltatott a zilahi hallgatóságnak, kijelentve, hogy Adyt Endre nem volt elsõszülött gyermek, hanem második. Az Ady családnak egy Ilonka nevû leánykája jött világra legelõbb, aki születése után hamarosan meghalt, s mindezt a szülõk magával a költõvel sem közölték. Koczkás ugyanitt annak a magánvéleményének is hangot adott, amely szerint a költõ fõleg fikcióból használt nemesi elõneveket azért, hogy beleszólása legyen a nemesség belügyeibe. Végezetül Láng Gusztáv beszélt a zilahiaknak publicisztikai válogatásáról, valamennyiüknek föltéve a csöppet sem költõi kérdést: idõszerû-e még Ady Endre? A krónikás véleménye az, minderre csak abban az esetben válaszolhat a jelenkor embere, ha megfogadja Cseke Péter buzdító szavait, amelyek szerint olvasni kell Adyt, hiszen egyaránt szolgál tanulságul mának és jövõnek. A nagyváradi illetve zilahi Ady-napok befejezéseként Boér Ferenc Ki látott engem? címû pódiummûsorán maga az élõ Ady Endre látogatott el a Partiumba, hiszen a mûvész hiteles, a forradalmi tébolyig rendíthetetlen játéka elevenen hasított a közönség soraiba. Rostás Szabolcs segítettek, s így gyerekes, nagy elégtételemre kikerülhettem Budapestet. Párizsból a régi, Vészi József és Kabos Ede csinálta Budapesti Naplóval sikerült észrevétetnem magam és jobban, mint Nagyváradról, ahonnan pedig már e laphoz fölkínált utam volt. Úgy kellett történnie, hogy írói bátorságom igazolását megkapjam elõbb Párizsban - s egy-két tragikus franciától -, mert a mesterségemhez még mást nem taníttatott el velem Párizs. Azután hazajöttem, újságba írtam, mindent, politikát, kritikát, riportot, novellákat, verset. Próbáltam rengeteget élni, azaz jobban ráfigyelni arra, amit mindig erõsen érezve és szenvedve éltem. Írásaim, különösen a versek, egyszerûen fölháborodást keltettek: voltam bolond, komédiás, értelmetlen, magyartalan, hazaáruló, szóval elértem mindent, amit Magyarországon új poétának el lehetett érni, de nem haltam meg. A verseim s az üldözések harcias, jó híveket is szereztek, s négy-öt év Budapesten és Párizsban gyönyörû viaskodással és lázasan sietõ munkával telt el. Holott talán illendõbb lett volna félreértett lírikusként s jó korán megboldogulnom, de belém ütött az elhivatás mániája s az a babona, hogy egyelõre még mindig írnom kell. És talán nem is volt ez rossz, mert mikor én szabálytalanul túlléptem a magyar lírikus valakiknek kiszabott, legszélsõ, 33 évet, egyszerre csak jönni kezdtek hozzám a folyton serdülõk, a fiatalok és fiatalabbak. Minden év, túlélt év, új seregét hozza hozzám az iskolás fiataloknak, leányoknak, fiúknak, s már ezért is érdemes a törvényes magyar költõi korhatárt túl- és lefõzni s megmaradni a lehetõségek között, sõt fölött fiatalnak. Termékeny zseninek sok jóakarattal se lehetne nevezni, de aktív költõ és író vagyok, verseket, novellácskákat, politikai és egyéb cikkeket írok, mert újságírásszerelmemmel véglegesen szakítani nem tudtam. Ma már kevesebbet utazom régibb kóborlásaim területén: Bécs, Párizs és Róma háromszögében, de sajnos gyakrabban kell Ötletek * Ha a modern irodalmi irányzat hívei úgy írnak, ahogy éreznek, akkor nemcsak a kritikusoknak van velök sok dolguk, hanem az - orvosoknak is. * A legerényesebb asszonynál sem vált annyira természetté az erény, hogy néha önmaga ne csudálkozzék azon, hogy õ milyen becsületes. * A csúnya nõnek sok barátnõje, a szép nõnek - sok barátja van. * Viruló fiatal nõk az emancipációért harcolnak; a nõ szerelemre van teremtve! - mondja a 30 éves aggszûz. * Van olyan nõ is, ki a légyotton nem attól fél, hogy a férje lepi meg, hanem hogy a kedvese. * Milyen jó a gyermekeknek! Nekik mégiscsak szabad igazat mondani. * Sok poéta olyan, mint az egyszeri bolond, ki a világot tartotta bolondnak. Õk sem a verseiket tartják rosszaknak, hanem a publikumot rossz ízlésûnek. * A kifejezések disztinkciója nagy mûvészet. - Milyen helytelen nagyon sokszor az ilyen szerelmi vallomás: Nagysád! Imádom, legyen az enyém! - holott helyesen így kellene mondani:...az enyém is. Debreczeni Reggeli Ujság október 9. Adieu (Ady Endre) ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS Egy kis kötetnyi verset akarok kiadni. Nem a nagyközönség számára, hiszen annak az enyéimnél jobb versek sem kellenek; csak ismerõseimnek, csak azoknak, akik azon kis helyen laknak, hova képzeletem bárhonnan visszatért, amely éppen úgy szülõföldem, mint legszentebb illúzióim testet öltött képe. Az irodalmi stréberek példáját nem követtem; ha volt olyan dalom, melyrõl azt hihettem, hogy amint az én szívemet megvérezte az az érzés, melybõl formálódott, melybõl fölfakadt, úgy fog talán egy szenvedõ szívnek a rokonérzés erejével megnyugvást adni - azt a dalt is ismerõsnek, jó barátnak szántam, mert ezeket szeretem, mert a szeretet diktálta minden soromat. Még ott is, ahol talán az ifjú szív emésztõ lángjával eszményt, tekintélyt próbálok égetni, még ott is a szeretet, az Igazság szeretete vezetett. Nem hívom ki, nem is várom a kritikát. Szívem még küzdõ helye az ifjúi zavaros tárgyakat keresõ érzések csatáinak. Az én verseim még csak keresik azt, mely különben is csak törekvés marad, s legfennebb iránya változik: az igazságot. Azt sem ígérem, hogy a könyvemre teendõ esetleges kritika reám hatással fog lenni: nem, mert a szerénység affektálása több a szerénytelenségnél, s nem fõleg azért, mert kritikus nem tanított meg senkit verset írni. Az elsõ kötet az a poétának, ami a kisdiáknak az elsõ - legtöbbször félkrajcáros - cigaretta. Az ismerõsöket, a közönséget kérem: ne engedjék, hogy a füstje a torkomon akadjon. A kötet augusztus közepén fog megjelenni. Elõfizetési ára 60 kr, mely címemre legkésõbb f. hó 25-dikéig elküldendõ. Szil július 3. Ady Endre egy-egy szanatóriumba be-bevonulmon egészséget foltozni. Terveim vannak egy nagy regényre, színpadi írásokra, de nem tudom, ez erõs tervek nem maradnak-e csak erõs terveknek. Harminchat éves leszek, agglegény, kilenc év óta minden évben írok egy kötet verset, többnyire Budapesten és a falumban élek, s természetes, bár kissé szomorú, hogy igazában otthonom, lakásom nincs is szeptember (A Szilágyság november 20-i számában, születésének 115. évfordulója alkalmával jelent meg újra.)

6 6. Reklám Szilágyság/3.

7 Szilágyság/3. Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta A Hortobágyon keresztül utazó avatatlan látogatónak a végeláthatatlan füves puszta láttán az az elsõ benyomása, hogy gyakorlatilag talán nincs itt semmi, csak a végtelen horizont. A tekintetet is csak ritkán akasztja meg egy gémeskút, csárda vagy tanya, kisebb fa- vagy bokorcsoport. Mégis mi az, ami miatt az UNESCO Világörökség Bizottsága 1999-ben a Nemzeti Parkot felvette a Világörökségi Listára? A Hortobágy egy olyan, a pásztorközösségek által megmûvelt kultúrtáj, mely az ember és a természet kétezer éves, hagyományos és kíméletes földhasználaton alapuló, harmonikus együttmõködésének kiemelkedõ példája. Európa legnagyobb összefüggõ, természetes füves pusztája, mely nem az erdõk kiirtása eredményeként jött létre, hanem emberi tevékenység révén, és képes volt megõrizni biológiai sokféleségét. A leghíresebb magyar puszta fogalommá vált, és nemzetközi szinten mondhatni régebb óta ismert és elismert mint hazánkban decemberében a Pro Natura akció keretében 22 világhírû tudós memorandumban kérte a magyar kormányt, hogy a Hortobágy egyedülálló természeti és kultúrtörténeti értékeit nemzeti park formájában õrizze meg. Ennek eredményeként 1973-ban 51 ezer hektáron létrejött Magyarország elsõ nemzeti parkja, melynek területe napjainkra már elérte a 82 ezer hektárt - ezzel ma az ország legnagyobb összefüggõ védett területe. A Hortobágyi Nemzeti Park teljes egészében UNESCO Bioszféra Rezervátum, közel egyharmada pedig nemzetközi jelentõségû vizes élõhely, melynek védelmét a Ramsari Egyezmény külön biztosítja. A kiaszott szikes puszta láttán nehéz elhinni, hogy e táj arculatát döntõen a vizek formálták. A Hortobágy sekély mélyedéseinek A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet 1982-ben hozta létre a természetvédelem akkori csúcsszerveként mûködõ Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal. A védetté nyilvánítás célja... a tájvédelmi körzet területén a védett növény- és állatfajok, a természetes növénytársulások, a jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó felszíni formák, felszíni vizek, gyepek és egyéb mezõgazdasági területek, erdõk, fasorok megóvása és fenntartása. Az Alföld összes tájegysége közül talán Szatmár és Bereg azok, amelyek leginkább megõrizték a táj egykori jellegét, az Alföldön ezen a vidéken maradt meg a legtöbb természeti, tájképi és kultúrtörténeti érték. Több társintézményével együtt a természetvédelem feladata ezeknek az értékeknek az együttes megõrzése, átmentése a múltból és a mából a holnapba. A Tájvédelmi Körzet 37 település külterületén helyezkedik el, területe hektár, ebbõl hektár élvez fokozott védelmet. A védett terület nagysága közel egyenlõen oszlik meg a Szatmári- és a Beregisík között. A Tájvédelmi Körzet mozaikos szerkezetû, az egyes foltok a legértékesebb, de egymáshoz területileg nem kapcsolódó részeket foglalják magukba. Az eredeti tervek szerint a TK területe majdnem kétszerese lett volna a jelenleginek, de ezt az akkori szakmapolitikai helyzet sajnos, nem tette lehetõvé. Az 1999-es évben elkezdõdtek a védett terület bõvítésének elõkészületei, melynek során további kb hektárnyi terület kapná meg a jól megérdemelt és erõsen indokolt védelmet. A jelenlegi védett területen a mûvelési ág szerinti százalékos megoszlás a következõ. Szántó: 31%; gyep: 35%; erdõ: 24%; kivett nagy része a jégkorszak végétõl a XIX. század közepéig a Tisza és a Berettyó szabad árterülete volt, melyek vize gyakran öntötte el a területet, hordalékával termékeny talajtakaró feltételeit biztosítva, míg néhány helyen a víz akár egész éven át megmaradt, vizenyõs területeket, tocsogókat, mocsárrendszereket létrehozva. Honfoglaló õseink egy nagy kiterjedésû mocsarakkal, szikesekkel, rétekkel tarkított tájat találtak itt. Az ember jelenléte e térségben már a fiatalabb kõkorszakban is bizonyítható: elsõsorban a réz- és bronzkor folyamán emelték a (köznyelv által kunhalmoknak nevezett) kurgánok nagy részét. A kurgánok mesterséges eredetû, tájképi, régészeti, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti szempontból kiemelkedõen fontos mesterséges eredetû képzõdmények - lakódombok, sírhalmok, õrhalmok és határhalmok. Méretük változó: átmérõjük méter, relatív magasságuk 0,5-12 méter. Alaprajzuk többnyire a körhöz közelítõ ovális. Tájvédelmi körzet (mocsár, vízfolyás, csatorna, árok, tanya, út, anyaggödör, stb.): 9% - a fennmaradó 1%- ot a szõlõ, kert, gyümölcsös, nádas és halastó mûvelési ágak teszik ki. A védett területnek 24%-a (kb hektár), állami tulajdon, a fennmaradó rész szövetkezeti és magántulajdon. A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelõje a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. A Tájvédelmi Körzet területén folyó fõbb természetvédelmi tevékenységek az állandó õrzési és felügyeleti tevékenység mellett a következõk. A beregi tõzegmohalápokat kedvezõtlenül sújtó talajvízszint-csökkenés hatásait az Igazgatóság rétegvízkútból nyert víz bevezetésével próbálja semlegesíteni. Ugyanezen lápok fennmaradását veszélyezteti a természetes szukcesszió folyamata is, a beerdõsülést a cserjék és fák folyamatos és kíméletes ritkításával akadályozzák meg, a lápi mikroklíma fennmaradását pedig véderdõk telepítésével segítik elõ. A fáslegelõk elpusztuló öreg fáit Szomszédolás A középkorban a falvak kialakítása jelentette e tájon az ember legmarkánsabb tájképi beavatkozását - errõl ma már csak néhány templomrom tanúskodik. Az Alföldön keresztülvezetõ fontos kereskedelmi útvonalak (mint például az erdélyi sóbányák kincsét szállító sóút ) mentén épültek fel kilométerenként - többségében a XVII. században - az utazókat kiszolgáló csárdák, valamint a vízborítás idõszakában a közlekedést megkönnyítõ hidak. Ezek egy híres utóda és legismertebb példája, mely a Hortobágy egyik szimbólumává is vált, az 1827-ben megépített Kilenclyukú-híd. Szintén a magyar puszta szimbólumaként ismeretesek az eredetileg az állatok itatására szolgáló gémeskutak. Az 1846-os év hozta meg a Puszta életében a legjelentõsebb változást: megkezdõdött a Tisza szabályozása. Ezt követõen a kanyarulataitól megfosztott, gátak közé kényszerített folyó egyrészt nem öntötte el többé termékeny iszapjával a Hortobágy fiatal egyedekkel pótolják. A védett területek állapotának nyomonkövetését, a természetben lejátszódó jelenségek jobb megértését és a múltbéli történések felderítését szolgálják a rendszeres tudományos kutatások, melyeket részben az Igazgatóság koordinál, segít és finanszíroz. A természetvédelem fennállása óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben a leghatékonyabb védelmet a vagyonkezelõi jog megszerzése által lehet gyakorolni. Ennek megfelelõen az Igazgatóság a természetvédelmi szempontból legfontosabb területeket megvásárolja az állam számára. A gyertyános tölgyesek legszebb, legértékesebb részein (Dédai-erdõ, Bockereki-erdõ) erdõrezervátumokat a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala jelölt ki. A védett területek tulajdonosaival, kezelõivel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság folyamatos kapcsolatot tart fenn, felügyeli az ott folyó, a természetvédelem érdekeit érintõ tevékenységeket. 7. láposait, másrészt pedig nem táplálhatta közvetlenül a holtágak és távolabbi területek mocsárvilágát sem. Ez a szikesek kiterjedéséhez vezetett. E gondon az 50-es évektõl ismételt beavatkozással igyekeznek segíteni: a Hortobágyot csatornákkal hálózták be. A táj területének döntõ hányadát ma természetes élõhelyek - sziki gyepek és sziki legelõk, löszpuszták, ártéri erdõk és ligetek - képezik, valamint egy mocsarakból, tavakból és holtágakból álló vízország alkotja, a mozaikos talajviszonyoknak köszönhetõen változatos és gazdag növény- és állatvilággal. A területnek viszonylag kisebb hányadát borítják mesterséges vizes élõhelyek (a halastavak összterülete 6 ezer hektár), ezek mégis nagy jelentõségûek, mivel együttesen a világ egyik legnagyobb mesterséges halastórendszerét alkotják. Ha a Hortobágy állatvilágáról esik szó, elõször talán mindenkinek a szilaj állattenyésztéssel meghonosodó szürke marha és rackajuh, valamint a mangalica sertés és a nóniusz ló jut az eszébe. A Hortobágy azonban nemzetközileg is kiemelt fontosságát sajátos madárvilágának köszönheti. A mocsarak és halastavak a madarak fészkelésének és vonulásának európai jelentõségû helyszínei: eddig 342 madárfaj elõfordulását regisztrálták itt, melyek közül ezidõtájt 152 fészkel is a Nemzeti Parkban. A Magyarországon átvonuló darvak 95 %-a a Hortobágyon megpihenve repül tovább, az eddig megfigyelt legnagyobb éjszakázó darutömeg 55 ezer madarat számlált. A daru- és vadlúdvonulás az itteni madárvilág életének egyik legszebb, nemzetközi hírû látványossága. Ez az élettere Közép-Európa legnagyobb kanalasgémállományának és számos más gémfajnak, a batlának és kárókatonáknak, valamint igen fontos költõ- és vonulóhelye számos énekesmadárfajnak. Hortobágy évi rendezvényei Szent György napi Kihajtási Ünnep Április 25. (szombat) III. Országos Biovásár Április (szombat és vasárnap) XIII. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó Május 30. (szombat) Országos Pásztortáncverseny Május 30. (szombat) XLIV. Pásztorok Ünnepe Hortobágyi Lovasnapok Május 31 - Június 1. (vasárnap-hétfõ) Hortobágy - halastavi Kisvonat Napja Június 13. (szombat) 6. Délibáb futás Július 4. (szombat) Magyar szürke bika vásár Október 3. (szombat) Daruünnep Október 17. (szombat) Behajtási Ünnep - Pásztoradvent November 28. (szombat) Vezetett túrák a HNP bemutatóterületein Tavaszi madárvonulás - április 18. Madárhangos tavasz - május 23. Egy nap a természetvédelmi õrrel -június 6. Színes madárvilág: gyurgyalag, szalakóta, kék vércse Július 4. Érett puszta, tikkadt szöcskenyáj - augusztus 15. Õszi virágok Útja - szeptember 5. INFORMÁCIÓ: Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont és Kézmûvesudvar Tel: 52/ , Tel, Fax: 52/ vww.hnp.hu

8 8. Kaleidoszkóp Autósoknak A gépkocsik jogtalan elsajátítása (IV.) A következõkben szintén az egyszerû mechanikus szerkezeteket ismertetjük, ezek házi elkészítésére, felszerelésére vonatkozó tanácsokkal is szolgálunk. Elsõként ismerttejûk az üzemanyagelzáró csapot. A szerkezetet fel lehet szerelni akármilyen gépkocsira, kamionokra, mikrobuszokra, autóbuszokra, kiskocsikra, traktorokra stb. Az elzárócsapot, csapokat a motor és az üzemanyagtartály kõzött lévõ csõvezeték közé építsük be tetszés szerint. Újabban az értékes személyautók védelmére már a gyártó cégek is alkalmazzák ezt az eljárást. Mûködésük a biztonságizár által vezérelt, lezárásuk után megszûnik az üzemanyag utánpótlás, így a sikeres kocsi feltörése után a tolvaj által beindított motor néhány méteres út megtétele után leáll. Az elzárócsap mûködése lehet mechanikus, elektronikus vagy hidraulikus vezérlésû. Az elõl elhelyezet motort csõvezeték, köti össze a hátulra beépített üzemanyagtartállyal. A csõvezetéket a kardánalagútban az elsõkerékmeghajtású kocsiknál a kocsiszekrény alsó szélén vezetik. A biztonsági zárral összeépített csapot úgy építsük be, hogy a megszakítót csövezeték helyét, vagyis a biztonsági csap helyét csak a vezetõ és a tulajdonos bizalmasai ismerjék. A kocsi elhagyásakor a biztonsági csapot elforgatva, a kontaktkulcsot kivéve, tökéletesen megakadályozzuk a motor indítását, így váratlan meglepetést okozunk a tolvajnak. Külföldön forgalomban vannak olyan csapok is, amelyeknek megnyitása vagy elzárása távvezérelt, akár a személyi telefonunkat is használhassuk ere a célra. Ne feledjük! Tûz és üzembiztonsági okokból szerelésük igen gondos és felelõsség teljes munkát igényel. A külföldi eredetû berendezéseknél csakis a megbízható szerkezetû csapokat szabad megvásárolni. Beszerelésekor, ha elektronikus vezérlésû, kérjük ki a szereléssel kapcsolatos szakember véleményét. A hazai ipar ilyen típusú csapokat még nem gyárt, és a kereskedelemben sem kaphatók, de az autósüzletekben megrendelhetõk bagatell összegért. A következõ igen hatásos módszer a tolvajok lopási terveinek megbénítására a forgalmi rendszám feltüntetése a szélvédõkön és az ablaküvegeken, fûszerezve a gépkocsi alvázszámával. A gépkocsitolvajok egyik megszokott trükkje, hogy az ellopott gépkocsin gyorsan kicserélik a rendszámtáblákat, így szokták megnehezíteni a rendõrök munkáját és a gépkocsi azonosítását. Jól bevált módszer, amit a nyugati országokban is sikerrel alkalmaznak, hogy a szélvédõüvegekbe, az oldalsó és a hátsó ablakok szélébe olyan pozícióban, hogy a kilátást ne zavarja vezetés közben, bemarják kémiai vagy mechanikai eljárással a gépkocsi rendszámát, fûszerezve a gépkocsi sasszészámával, így biztosítjuk az azonosítást is. Az üvegekbõl a számok nyom nélkül nem tüntethetõk el, csak a kocsi összes üvegének kicserélésével lehet megsemisíteni az azonosítást segítõ számokat. A szélvédõk és az ablaküvegek cseréje igen költséges, de gyanút keltõ is! Fõleg, a határátkelõhelyeknél, amit az illetékesek igen egyszerû módszerekkel azonosítanak. Szeretném megjegyezni, hogy az ellopott, eltulajdonított gépkocsik jelentõs hányadát azonnal szétszerelik, és alkatrészként árusítják a feketepiacon, és kik a vásárlok? Sajnos mi, az autósok. Ez ellen csak úgy lehet eredményesen védekezni, ha a gépkocsi fõ egységeit, amelyek jól értékesíthetõk, mint pl. a motor vagy a sebességváltó, akár a kocsiszekrényt (a karosszériát) oly módón jelöljük meg, hogy az eltávolíthatatlan legyen, vagy csak nagy munka és költségek árán lehessen eltávolítani az azonosító jeleket, pl. betû vagy számverõk segítségével több helyre is beüssük nevünket, vagy a gépkocsi azonosító sasszészámát. Ezt az eljárást sikeresen lehet alkalmazni fõleg azoknál az egységeknél, amelyek alumíniumötvözetekbõl vannak gyártva. Ez az eljárás sikeres lehet, és nagyon megkönnyíti a rendõrök munkáját, a tettesek azonosításában kitûnõen mûködik, mint védelmi rendszer is, hiszen a profi autótolvajok nem vállalják az értékesítési nehézségeket és a nagy lebukási tényezõt. (Folytatjuk) Tímár József autószerelõ mester Minden Google keresés szennyezi a környezetet A Google használatával ön is szennyezi a környezetet. Hét gramm szén-dioxiddal terheli a környezetet minden egyes keresés a Google-on - mutatták ki a Harvard Egyetem fizikusai. Alex Wissner-Gross és munkatársainak vizsgálata szerint az internetezésbõl fakadó károsanyag-kibocsátás szén-dioxidban számolva másodpercenként 0,02 gramm, a világ legnépszerûbb keresõjének használata asztali számítógéppel pedig kérdésenként 7 gramm. Elsõ hallásra ez nem tûnik soknak, mégis igen tetemes mennyiség, ha azt is figyelembe vesszük, hogy naponta durván 200 millió kérdéssel kell megbirkózniuk a A számítógépes vírus huszonötödik születésnapján stílszerû ajándéknak tarthatták a vírusírók azt a férget, amelyet novemberben kezdtek terjeszteni a világhálón, és amely ellen egyelõre elég nehéz felvenniük a harcot a legnagyobb informatikai biztonsági cégeknek is. A Conficker, Downadup vagy Kido néven ismertté vált, de a szaknyelvben a Win32. Worm.Downadup-ként ismert vírusféreg múlt héten immár 8,9 millió számítógépet fertõzött meg, az pedig még riasztóbb lehet, hogy a beteg országok listavezetõi között Románia is helyet foglal a maga nyolcezer fertõzött IP-címével. Eredménytelen javítócsomag A biztonsági rést észlelõ Microsoft ugyan már októberben kiadott egy javítócsomagot, az F-Secure vírusirtó cég múlt heti adatai szerint viszont így is megközelíti a 9 milliót a fertõzött számítógépek száma, ez pedig naponta több mint egymillióval nõ. A Win32.Worm.Downadup egészen új módszereket talált arra, hogy minél hatékonyabban terjedjen, és hogy kijátssza a vírusellenõrzõk figyelmét. A Windows RPC Server Service egyik biztonsági rését keresõmotoroknak - áll a BBC hírportálján megjelent tudósításában. Az informatika káros környezeti hatásaira már számos kutatás rávilágított. A Global Action Plan (GAP) brit környezetvédõ szervezet például 2007-ben kimutatta, hogy számítógépek miatt ugyanannyi üvegházhatású széngáz szabadul fel, mint a légi közlekedés során. A többi informatikai berendezés is környezetszennyezõ. Egy közepes nagyságú szerver szénlábnyoma - a készülék fogyasztásához szükséges energia megtermelése során a légkörbe kerülõ széndioxidmennyiség - például akkora, mint egy átlagos terepjáróé, amely 14 litert fogyaszt Új féreg rágja a Windowst használja ki, és fér hozzá a helyi hálózatokon megosztott mappákhoz, melyekbe hamis antivírus alkalmazásokat telepít. Újabban viszont a memórialéceken (USBstick) is egyre gyakrabban terjed azzal a trükkel, hogy a Kuka által használt Recycler mappába másolja be magát. Késõbb innen hoz létre és küld a gyökérbe egy autorun.inf indítófájlt, amely automatikusan indul, ahogy a Windows érzékeli az új eszközt a gépben innen pedig gyakorlatilag nincs visszaút. A féreg ugyanakkor a TCP protokoll bizonyos beállításait is módosítja, így adott kulcsszavak tiltása révén meggátolja az azokhoz a weboldalakhoz való hozzáférést, amelyek éppen a vírusfenyegetésre figyelmeztetnek vagy éppen a vírusirtó frissítését segítenék elõ. Ez pedig még inkább megnehezíti a vírus eltávolítását a rendszerbõl, mivel ez nem ad ki információt arról, hogy fertõzött lenne. Ráadásul a saját maga által létrehozott könyvtárak védelme érdekében a féreg megvon minden teljes hozzáférési jogot a felhasználótól, így az csupán arra lesz jogostult, hogy megnyissa a könyvtárat, s lefuttassa a fájlt. 100 kilométeren. A Harvard kutatói szerint a Google azért képes a vetélytársaknál gyorsabban átfésülni az internetet, mert nagyobb infrastruktúrát mûködtet, ezért viszont a környezetet is nagyobb mértékben terheli. A keresõóriás közleményben reagált, amely szerint tisztában vannak a probléma súlyával. Éppen ezért terveztük és építettük meg a világ leghatékonyabb adatközpontjait - áll a közleményben. A fejlesztések eredményeképpen egy keresõkérdés megválaszolása kevesebb energiát igényel, mint amennyit az internetezõ személyi számítógépe elfogyaszt a Google használata közben. Zombihálózat A Downadup a terjedésen felül felugró ablakokkal idegesíti a felhasználót, amelyekben hamis biztonsági szoftverek vásárlására biztat. Emellett megvan benne az a lehetõség is, hogy a fertõzött gépeket távolról irányítható zombihálózattá fogja össze. A hálózat trükkösen mûködik: a féreg folyamatosan doménneveket generál, az irányítónak pedig annyi a dolga, hogy egy ilyen nevet bejegyez, felépít rajta egy weboldalt, és errõl képes átvenni az irányítást az összes fertõzött gép felett. Elméletileg hatásos védekezés lenne, ha az algoritmus visszafejtésével az antivírus cégek maguk is folyamatosan legenerálnák ezeket a neveket, és lefoglalnák a hackerek elõl. Ezzel próbálkoztak tavaly a FireEye biztonságtechnikai cég specialistái a hasonló elven mûködõ Srizbi botnet ellen, de végül feladták, mert túl drága volt. Az F-Secure vírusirtó cég mindenesetre bejegyeztetett néhány ilyen lehetséges Downadup irányítószerver-címet, és ezeken keresztül próbálják felmérni a botnet lehetséges méretét, illetve lehallgatni a belsõ kommunikációt a zombigépek között. Szilágyság/3. Felettesi szerepkör Szinte nincs is olyan ember, aki a munkahelyi ranglétrán ne szeretne feljebb jutni. A munkaterületünkön szerzett tapasztalatok és sikerek eredményeként valahol természetes, hogy a kinevezéssel anyagi és szakmai elismerésben is részesülünk. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az elõttünk álló kemény kihívásokról sem. Számítanunk kell az egykori kollégák neheztelésére, velünk szemben támasztott kívánságaira, valamint a feletteseink elvárásaira is, amelyek között tudnunk kell különbséget tenni. Ellenkezõ esetben saját csapdánkba esünk. Amennyiben egy vállalati hierarchiában vezetõ beosztásra kerül sor, többnyire olyan emberek kerülnek magasabb pozícióba, akik elõzõleg a többi munkatárssal egyenrangúan dolgoztak. Éppen ezért, a kollégáknak hozzá kell szokniuk az új változáshoz. Amikor valaki magasabb beosztásba kerül, célszerû, ha ilyen esetben a fõnök az újonnan kinevezett munkatárssal együtt közöli a hírt. Ez azért is lényeges, mert a vezetõiátruházási jelenet azt jelképezi, hogy az új felettes, a vállalat vezetõinek támogatását élvezi. Sok esetben ettõl is függ, hogy a késõbbiekben miként alakul a felettesek és a beosztottaik közötti viszony. Az új felettesnek nagy empatikus képességre van szüksége, mivel feltétlenül szem elõtt kell tartania a következõket: egy modern csapat- és cégvezetés alapja a munkatársak személyiségének kibontakoztatása, nem pedig azok folytonos kioktatása, ugyanakkor egy felettesnek soha nem szabad összetévesztenie az erõszakos parancsolgatást, az érvényesülési képességgel. Ezen alaptényezõket szem elõtt tartva nagyobb esélyünk van arra, hogy egykori munkatársaink elfogadják az új helyzetet és egy sikeres együttmûködés vegye kezdetét Alváshiány és megfázás Akik 7 óránál kevesebbet alszanak, 3-szor könnyebben kapnak náthát, mint azok, akik legalább 8 órát alusznak minden nap - állapították meg amerikai orvosok. A Pittsburgh-i Carnegie Mellon Egyetem kutatói Sheldon Cohen vezetésével két héten át naponta rögzítették kérdõíves módszerrel, hogy a 153 kísérleti alany hány órát aludt, az ágyban töltött idõ hány százaléka volt alvás, és ki mennyire érezte magát reggel kipihentnek. Ezután mindenki náthavírust tartalmazó orrcseppet kapott. Kiderült, hogy akik kevesebbet aludtak, azok könnyebben fertõzõdtek meg a náthavírustól. Akik rosszabbul aludtak, azoknál is nõtt a nátha kockázata. Számít az alvás hatékonysága is. Akinél az ágyban töltött idõnek kevesebb mint 92 százaléka volt az alvás, több mint 5-ször nagyobb valószínûséggel lettek betegek, mint akiknél az alvás hatékonysága 98 százalék fölött volt. A kipihentség érzése nem mutatott összefüggést a megfázással. A részvevõk mind jó egészségnek örvendtek, átlagos életkoruk 37 év volt. Azt már korábbi kutatások is kimutatták, hogy az alváshiány csökkenti a szervezet immunképességét, de eddig csak kevés kísérleti adat bizonyította, hogy az elégtelen alvás fokozza a közönséges megfázás kockázatát. ( Archives of Internal Medicine)

9 Szilágyság/3. Sportvilág - Humor 9. Elmaradt a meglepetés, Coma és de Villiers nyert Szombat délután befutottak Buenos Aires külvárosába, Rosarióba a 31. Dakar rali versenyzõi. Pontosabban azon szerencsések, akiknek megadatott, hogy befejezzék. A történelmi elsõ dél-amerikai Dakart a motorosoknál Marc Coma, az autósoknál Giniel de Villiers nyerte. Szombaton már az utolsó 227 kilométeres speciális szakasznak vágtak neki a Dakar résztvevõi, mely útszakasz Cordobából az argentin fõváros egyik külvárosába, Rosarióba vezette a versenyzõket. A gyors, kanyargós utolsó szakasz arra hivatott, hogy meghatározza, ki is nyeri az idei Dakart, bár már csak valami technikai malõr vagy hihetetlen balszerencse állíthatta meg Marc Comát illetve Giniel de Villiers. Nem állította meg. A motorosoknál Coma, akárcsak az elõzõ napokon, már semmit nem kockáztatott, hiszen másfél órás elõnye lehetõvé tette számára az óvatos motorozást. Így hát a kétkerekûek között a portugál Helder Rodriguez és a norvég Pal Anders Ullvalseter küzdött a szakaszgyõzelmért és az összesített verseny ötödik helyéért, és végül az ibériai versenyzõ örülhetett. A három évvel ezelõtti gyõztes Coma kényelmesen befutott a hatodik pozícióban, ám így is egy óra 25 perces elõnnyel nyert a Dakart az utolsó szakaszát a harmadik helyen záró Cyril Despres elõtt. Az összesített lista harmadik helyén a szintén francia David Fretigne végzett. Befejezte a versenyt az egyedüli magyar motoros, Dési János is, aki szombaton a 35. pozíciót szerezte meg, amivel összetettben a 61. helyen zárta a viadalt, egy hellyel megelõzve az egyedül állva maradó román kerekest, Romeo Duicut, aki 92-ként ért Rosarióba. Az autósoknál de Villiers-nek nem volt akkora elõnye, mint Comának, ám a Volkswagen már egy nappal korábban kiadta a házirendet, így a dél-afrikai versenyzõ szintén kényelmesen autózhatott. Ám õ szakaszgyõzelemmel akarta zárni a napot, bár az elején Guerlain Chicherit nagyon jó idõket autózott. Végül aztán õ lelassult, de Villiers pedig Leonyid Novitskyvel és Krzysztof Holowczykkel vívott, tegyük gyorsan hozzá, sikeres versenyt. Összetettben tehát a Giniel de Villiers- Dirk von Zitzewicz páros nyerte, megelõzve csapattársukat, a a Mark Miller-Ralph Pitchford párost, míg a harmadik helyet Robby Gordon és Andy Grider szerezte meg a Hummerrel. Ezzel a dél-afrikai-német páros, na meg a Volkswagen Touareg történelmet írt, mivel diesel autó korábban még soha nem nyerte meg a Dakar ralit. A magyar versenyzõk közül ezúttal a Palik László-Darázsi Gábor kettõs teljesített a legjobban, õk a 21. helyet szerezték meg, mind szombaton, mind összetettben. Liszi László és Fenesi József 45. helyen teljesítették az utolsó etapot, amivel összetettben az 51. helyen végeztek. Szalay Balázs és Bunkóczi László a 47. helyen ért Rosarióba és az összesített tabellán a 22. helyen végeztek. Mivel azonban a csütörtöki szakasz eredményei óvás alatt vannak, ezen helyezések még változhatnak. Nagyszerû eredményt ért el a kamionosok között a Szaller Zoltán, Pocsik László és Csitári Tibor alkotta legénység, akik a nyolcadik helyet szerezték meg összetettben. A román Rãzvan Pintilie a Gomez-Camara spanyol páros oldalán a 16. helyen fejezte be a versenyt. A kamionoknál az orosz Vlagyimir Csagin nyert, miután nagy riválisa, a holland Gerard de Rooy mindössze a negyedik helyen végzett szombaton. A squadosok között nem volt sem magyar, sem román induló, a ralit a cseh Josef Machacek nyerte az argentin Patronelli és a lengyel Sonik elõtt. Ám nyugodtan mondhatjuk, mindenki nyertes, aki teljesítette ezt az emberpróbáló õrületet, mely 226 egység kiesését és három emberéletet követelt az idén. Bölöni meghódította Belgiumot Egysorosak: Mi van, ha a sündisznó nem megy iskolába? - Sünnap. Nem esik messze vak a botjától! A város egy nagy közösség, ahol az emberek együtt lehetnek magányosak. Szeretem a magányt. Akkor is, ha egyedül vagyok. Rögtön tudtam, hogy nemkívánatos gyerek vagyok, amikor hajszárítóval kellett játszanom a fürdõkádban. Ajándék szesznek ne nézd a fokát! Ritka, mint a hintalószar. Ideje új életet kezdenem, úgyis csak egyszer élünk! Egy tetõablakot csináltattam a lakásomban. A felettem lakók erre dühösek lettek. A kisbaba olyan, mint a Nescafe. Könnyû megcsinálni és egész éjjel ébren tart. Egyesek füveznek, mások FÁZNAK!!! Sosem értettem, miért szopják a babák az ujjukat. Aztán megkóstoltam a bébiételt. A processzorok füsttel mûködnek. Ha kijön belõlük a füst, nem mûködnek tovább. Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember. A nejem szerint túl kíváncsi vagyok. Legalábbis folyton errõl írogat a naplójában. Csak a hangom miatt nem lettem énekes. A feleségemmel mindig fogjuk egymás kezét. Ha elengedem, rögtön vásárol valamit... Gyerekkorom óta rajongok Michael Jacksonért. Igaz, gyerekkoromban még õ is rajongott értem. Minden férfinak szüksége van egy feleségre, mert van egy csomó olyan dolog, amiért egész egyszerûen nem lehet a kormányt hibáztatni. A horoszkópom azt mondta, hogy a sors ujja rám fog mutatni. Sajnos, ez a középsõ ujja volt. A pénz nem boldogít. Egy ember, akinek 3 milliárdja van, semmivel sem boldogabb, mint akinek csak kettõ van. Aki mer, annál van a kanál. Autófelirat: A duda nem mûködik, figyeld a középsõ ujjamat! Na, most mi van? Gyalog megyünk, vagy Elvis Presley? Még nincs teljesen kész, de már majdnem elkezdtem. Sose mondj ellent egy nõnek. Várj 5 percet, és megteszi saját maga. Utoljára a legjobb: Ha már nyakig szarban vagy, adj hálát Istennek: Köszönöm, Uram, hogy legalább nem hullámzik! Ölni tudnék egy Béke Nobel-díjért! Csak akkor menj fejjel a falnak, ha van biztosításod. Akármilyen rossz is a kölyök, adókedvezménynek megteszi. Az italt elhagyni jó dolog... sokkal rosszabb viszont, ha már nem emlékszel, hol hagytad el. Drágám, nem lehetne mégis elvetetni a gyereket? - Na de már elmúlt 10 éves! - Akkor legalább a rohadt hegedûjét! Bölöni László lenyûgözte a belga a sajtót, amelyben egyre nagyobb figyelmet szentelnek neki. A marosvásárhelyi születésû Bölöni László a nyáron vette át az egyik legnépszerûbb és legismertebb belga labdarúgócsapat, a Standard Liege irányítását. A vallonok remekül szerepelnek azóta mind bajnokságban, mind a európai kupában. Hazai porondon 17 fordulót követõen a második helyen áll a csapat, négy ponttal lemaradva az Anderlecht mögött, úgy, hogy mind a brüsszelieket (2-1), mind a Brugge-t legyõzték (4-1). Ám a legnagyobb szenzációt az UEFA-kupában produkálták, ahol elõbb búcsúztatták az Evertont, majd a Sevillát megelõzve továbbjutottak a csoportkörbõl. Bölöni legutóbb a Le Meuse-nek adott interjút, melynek bevezetõjében az újság azt fejtegette, hogy az erdélyi mester forradalmasította a belga labdarúgást: Bölöni megváltoztatta a belga foci képét. Egy új munkatechnikát vezetett be és intellektualizálta a játékot. Számára a labda egy egésznek a részét képezi, írja a lap szakértõje. Bölöni az interjúban kifejtette, hogy nem ért egyet azzal a tervvel, mely szerint az alapszakaszt egy rájátszás követi és az dönti el, hogy mely csapatok szerepeljenek az európai kupákban. Ezzel szemben támogatja a Liga-kupa bevezetését, példaként pedig a francia Nancyt említi, mely a 2006-os diadaláért 5-6 millió euróval gazdagodott. Az edzõ két portugál bajnoki címet szerzõ Bölöni a labdarúgás mellett a belga társadalomról is beszélt, nemtetszését fejezve ki az etnikai ellentétek miatt. Amikor visszatértek Belgiumba, nem akartam hinni a szememnek. Akkor a vallonok és a flamandok harmóniában éltek egymás mellett, most pedig csak gyûlöletet tapasztalok. Jó, lehet, hogy a gyûlölet az túlzás, de ellenséges érzések hatják át a belga társadalmat. Nagy kár, nyilatkozta az önmagát nemrégiben magyarnak valló tréner. (impilzus)

10 10. * Magyar-román, angol múszaki fordítót keresek, eseti megbizással. Érdeklõdjenek a vagy ös telefonszámon. * Eladó üzemképes 1988-as Opel Omega, 2,4-es diesel motorral. Irányár 1400 euró. Érdeklõdni a es telenszámon lehet. * 49/172/70-es, mérnök, sofõr keres barátnõt. Elvált, gyermektelen, kertbarát motoros vagyok. Jelentkezni a es telefonszámon lehet. * Eladó ház Kémer központjában, 10 ár területen. Irányár euró. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Krasznán az Alszeg utcában eladó 46 ár belterület. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó kertes ház Szilágyperecsenben, 478. szám alatt. Érdeklõdni a vagy a * 45 éves nõtlen férfi, év közötti tiszta nõt keres, élettársi kapcsolat kialakításának céljából. Bozsó Sándor, Krassó 439, Szatmár megye. * 48 éves magányos férfi, egy év közötti komoly, õszinte, becsületes, tiszta nõt keres, élettársi kapcsolat kialakítása céljából. Kajtán István vagyok,180 cm magas, 78 kg testsúlyú, szõkés barna hajszínû, és Krassóban a 441. szám alatt lakom. Jelentkezéseket óráig várok a es telefonszámra. * Sûrgõsen eladó 20 ár telek az Õrhegy gyümölcsösben. Irányár 7300 euró (alkudható). Érdeklõdni lehet a es telefonszámon, 21 óráig. * Független, magányos, kertes házzal és biztos anyagi háttérrel rendelkezõ özvegyember, 58 és 65 év közötti nõt keres, házvezetõnõi vagy élettársi kapcsolat kialakítása céljából. Jelentkezni a es telefonszámon lehet 17 és 21 óra között. * Eladó 30 ár telek Varsolcon az Alszeg utcában. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Tõkeerõs nyugati cég, fiatal, ambiciós munkatársakat keres éves korig. Teljesítmény alapú javadalmazás. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Eladó kertes ház Szilágysomlyón, két tulajdonos egy udvarban. Érdeklõdni a , , vagy es telefonszámokon lehet. * Eladó Volkswagen golf III. 1995, 1.6 l. benzines, zöld, metalizált, ABS, Airbag, szervo, központizár, elektronikus fedõablak. Érdekõdni a 0742/258076, 0741/ telefonokon lehet. * Szilágysomlyón sürgõsen kiadó berendezett garzonlakás. Érdeklõdni lehet a as telefonon. * Szilágysomlyón eladó 3 szobás lakás az Independentei utcán. Ára lej. Érdeklõdni lehet a es telefonon. * Szilágycsehben sûrgõsen eladó 2 szobás lakás konyhával, furdõszobával pincével, valamint 8 ár telekkel. Érdeklõdni lehet a õs telefonon. * Szilágynagyfaluban az Alszeg utcán eladó 3 szobás téglaház és 2800 négyzetméteres kert. Információk a következõ telefonon: , * Szilágyszegen eladó telek és ház: 3 szoba, fûrdõszoba, konyha, központi fûtés és melléképületek. Érdeklõdni lehet a õs telefonon. Hirdetés * Megbízható diáklány keres sürgõsen kiadó szobát Zilahon, nem túl magas áron. Érdeklõdni lehet a * Fiatal nõ gyermekfelügyeletet vagy takarítást vállal. Érdeklõdni lehet a es telefonon. * Eladó 50 ár telek a Somosoldalon, a Royal vendéglõ közelében. Érdeklõdni lehet a ös telefonon. * Zilahon eladó központi fekvésû kertes ház. 7 ár telekkel. Érdeklõdni lehet a ös telefonon. * Diáklány szobatársat keres Zilahon. Érdeklõdni lehet a os telefonon. * Zilahon albérletbe fogadok 2 iskolás fiút vagy 2 iskolás lányt a Narciselor utca 24. szám alatt. Érdeklõdni lehet a vagy a es telefonon. * Eladó kertes ház szõlõvel Szilágybagos központjában. Érdeklõdni lehet a es telefonon. * Sûrgõsen eladó Zilahon központi fekvésû ház. Ára euró. Érdeklõdni lehet a es telefonon. * Angol-magyar 2+1 éves turisztikai és informatikai szakképzés Budapesten. 22 éves korig oktatási támogatással. Diákotthon ingyen biztosított. Diákmunka lehetõség. Sikeres érettségi feltétel. információ: * Eladó Szilágysomlyón felújított kertes ház, két tulajdonos az udvarban. Érdeklõdni lehet a , , telefonszámokon. * Eladó Szilágycsehben egy újonan épült lakás (P+M), öt ár telekkel, ára megegyezés szerint. Érdekõdni lehet a õs telefonon. * Kiadó 4 szobás tömbházlakás (135 négyzetméter) berendezve vagy üresen, garázzsal és pincével. Érdeklõdni lehet a vagy es telefonon. * Eladó szoba-és konyhabútor valamint egy régi 100 éves Durkopp varrógép. Érdeklõdni lehet a , vagy es telefonon. * Eladó 4 szobás földszinti tömbház-lakás a Stadion negyedben.(valamint garázs, pince és padlás). Ideális magáncégek számára. Érdeklõdni lehet a vagy a es telefonon. * Zilahon kiadó 30 ár szántóföld a Pálkert útján, továbbá eladó kitûnõ állapotban lévõ Arctic hûtõszekrészny fagyasztóval. Érdeklõdni lehet a es telefonon. * Eladó ház Krasznán a Csucsai út 702. szám alatt. Három szoba, elõszoba, kamra, melléképület, 15 ár területen. Irányár euró. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. Sarmaság TÜNDE KFT elad 1-5 éves részletre bútort, építõanyagot, háztartási termékeket. Érdeklõdni Kocsis Ildikónál lehet a es telefonszámon. Megnyitottam pszichológiai kabinetemet Zilahon a Sf. Vineri magánklinikán (str. Sf. Vineri 10/A) -pszichológiai tanácsadás és terápia gyerekeknek és felnõtteknek, - pszichológiai teszt gépkocsivezetõknek. Elõjegyzésért hívja es telefonszámot vagy érdeklõdni lehet Fuchs Réka pszichológusnál a es telefonszámon! EURO POP Szilágyság/3. HOSU Szélvédõközpont GimaRom Dealer Szélvédõk és ajtóablakok árusítása, beszerelése Csomagtartók autóknak, buszoknak és kamionoknak Zilah, December 22. utca 96. szám. Tel/fax: Mob: , CAROL SERVICE Autójavító mûhely és mosoda * mechanikus és villanyszerelési javítások * futószög-beállítás * mûszaki ellenõrzés * elektronikus ellenõrzés (teszter) * motorbeállítás * fékrendszer ellenõrzés és beállítása * légkondicionáló beállítása Szilágyballa 210. szám Szilágy megye. Elérhetõség: , Kapcsolattartó személy: Árpi Horgász, vadász és kemping felszerelések Zilah, December 22. (Kraszna utca) utca 39. szám Tel/Fax: , Mobil: ÚJ üzletünk megnyílt Zsibón Avram Iancu utca, Bl. G8 1. ap. Tel: HUNTERLAND Új vadászüzlet Zilahon C. Coposu utca K2 tömbház (a vadászati hivatal épületében) Tel: Nemzetközi és belföldi személyszállítás Naponta menetrendszerinti járatokkal közlekedik Zilahról Budapestre (a repülõtérre is). - Indulás Zilahról órakor az autóbusz-állomásról, - Indulás vissza Budapestrõl kor a Népliget buszpályaudvar 19-es peronjáról. Helyfoglalásért hívjon minket: 0260/619019, 0744/ (RO), 0670/ (HU) ÚJ ÚTVONALAK!!! Spanyolország - Madrid - 90 euró, Ausztria, Olaszország és Németország

11 Szilágyság/3. Szemétbõl villamos- és hõenergia Strukturális alapokra pályázna Zilah köztisztasági vállalata, az AVE Ecoserv, hogy olyan szemétégetõt építhessen, mely az égetéskor keletkezett hõt továbbítható villamos vagy hõenergiává alakítja át. A vállalat igazgatója felvetette, a hõerõmûveket (CET), osztrák példára, szemétégetõkké lehetne átalakítani. Novemberben kérelmezték a zilahi villamos mûvektõl, hogy egy ötezer négyzetméteres felületet az újrahasznosíthatatlan hulladék préselésére bocsássanak rendelkezésükre. A kérésre az üzem még nem válaszolt. A szemétégetõre a vállalat a Zilahi Polgármesteri Hivatallal együtt pályázna. Az euró elérheti a 4,7 lejes árfolyamot is Az ING bank átértékelte az euróárfolyammal kapcsolatos kijelentéseit, s bejelentette, hogy harmadik szemeszterében elérheti a 4,7 lejes értéket. Az átértékelési jelentést a bank közgazdászai: Nicolaie Alexandru - Chidesciuc és Vlad Muscalu készítették el. Az ING elemzõi úgy vélték, hogy az euró az elsõ szemeszterben eléri a 4,2 lejes határt, azonban jelen pillanatban a jelek arra mutatnak, hogy március végére az árfolyam 4,5 lejes lesz. A jelentés szerint a központi bank nem támogatja a lejt az értéktelenedéssel szemben, s ennek következtében az árfolyam hat százalékkal növekedett. A BNR által január 13-án kihirdetett referenciaárfolyama 4,2985 volt, ami 7,8 százalékkal nagyobb, mint december 31-én. A fejlett országok recessziója rányomja bélyegét a lej fejlõdésére is, tekintetbe véve a kedvezõtlen gazdasági légkört, valamint a költségvetés deficit 5 százalékos nagyságát és a elégtelen lej-megmentési rendelkezéseket. Nagyon valószínû, hogy a Pénzügyi Minisztérium a likviditások növelését követeli, s így, egy FMI vagy egy EU-s segély is csak korlátozni tudja a lej értékvesztését - teszik hozzá a ING szakértõi. Az ING Bank elõrejelzései szerint ben az átlagos árfolyam 4,43 lejes lesz, s az év végére 4,4 lejre csökken. Jövõ évre 3,95 lejes árfolyamot jósol, az év végi záráskor pedig 4 lej lesz egy euró. Mégsem lesz olcsóbb a Dacia Változatlan marad a Dacia gépkocsik ára, jelentette be közleményben a társaság, miután Constantin Stroe, a mioveni-i üzem aligazgatója egy esetleges kétezer eurós árleszállításról beszélt. A közlemény szerint kidolgoznak egy kedvezményes ajánlatot, de ez csak a Roncsautó program résztvevõire fog vonatkozni ezt közzéteszik, mihelyt beindul a program. Stroe arra is utalt, hogy a jelenlegi piaci körülmények között a Dacia még kétezer eurós árengedménnyel sem tudna annyi gépkocsit értékesíteni, amennyit gyárt. Utazzon kényelmesen és biztonságosan NAPPAL a NEOCAR KFT.-vel, személyszállítás menetrend szerint naponta (hétfõ-szombat) a Zilah - Ferihegy - Budapest - Zilah útvonalon. Indulás REGGEL 8 órakor a zilahi autóbuszállomásról. Visszatérés órakor a budapesti Népliget Nemzetközi Buszpályaudvarról. Helyfoglalásért hívja a 0260/ as telefonszámot. További információkat a: Ro: 0744/607562, 0744/ Hu: 0630/ , 0630/ számokon kaphat. Köszönjük bizalmát! A WALEX-WMX Kft. Gépjármû-vezetõi tanfolyamot szervez A,B,C, C+E kategóriákban, 18 éves korhatárral és 21 éves korhatárral D kategóriában MAGYAR NYELVÛ vizsgázási lehetõséggel. Számítógépes gyakorlási lehetõség a cég székhelyén. Elérhetõség: telefonon. A cég titkársága a Ciobancakabinettel egy fedél alatt mûködik. Várjuk jelentkezésüket! Jelzáloghitelek felvételénél a bankok megemelhetik a magánszemélyek eladósodhatási szintjét. A döntést a Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa hozta meg, bankok által megfogalmazott igényre reagálva. Az árak csökkenõ tendenciája miatt az ingatlanpiac befagyott, ennek nyomán fogalmazódott meg az eladósodhatási szint megemelésének igénye több bank részérõl. Az intézkedéstõl az ingatlanpiac és az építkezési szektor megpezsdülését várják. A döntést meghozó BNR vezetõk ugyanakkor fenntartják, hogy a kliensnek a hitelkéréshez pénzügyi mérlegét is csatolnia kell, ami azt jelenti, hogy a megítélendõ kölcsön felsõ határát az elõzõ évi jövedelembevallási adatok alapján határozzák meg, hagyva egy 20%-os eltérési lehetõséget, és eltekintenek az úgynevezett stressz teszt elvégzésétõl is. Az intézkedés meghozatala nélkül a helyzet tovább romolhatott volna. Másrészrõl, itt nem csak a magánszemélyekrõl van szó, de az ingatlanpiac fejlesztõirõl is, akiknek gondjaik adódhatnak, ha a jelzáloghitelezési mód nem változik, indokolta a döntést Lucian Anghel 2009 lesz az elsõ év, amikor csökkenni fognak a fizetések Romániában. Két évtized állandó fizetésemelés után bekövetkezik a fizetéscsökkenés. Azok a számítások, amelyek alapul szolgálnak a 2009-es költségvetésnek, azt mutatják, hogy idén az átlag bruttó fizetés kevesebb lesz, mint a 2008-ban közzétett érték. Információ Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg Csökkennek a fizetések 11. Könnyítik a hitelfelvételt a BNR vezetõ közgazdásza. Véleménye szerint a kliensek inkább a fogysztási kölcsönök törlesztésével maradnak el, mintsem a jelzáloghitelével. A rendelkezés a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után válik alkalmazhatóvá, azaz a bankok azt követõen változtathatnak saját belsõ szabályaikon, megállapítva a pénzintézetüknél alkalmazott eladósodhatási szint határát. A döntés kommentálásaként az ING Bank Romania közgazdásza, Vlad Muscalu azt nyilatkozta, hogy a határozat hasznos, de nem elégséges, mert szerinte a hitelfelvételi kedv lanyhulásának okait elsõsorban nemzetközi összefüggésben kell keresni, abban, hogy a hitel drágább, és nehezebben lehet pénzhez jutni. Az emberek kétszer is meggondolják, hogy vegyenek e fel hitelt, hiszen látják, hogy a törlesztõ részletek növekedhetnek, fûzte hozzá. A Román Nemzeti Bank kimutatása szerint az elmúlt év novemberében stagnáltak a jelzáloghitelek félvételeinek mutatói, a lakosság 8,7 millió lejnyi hitelt vett fel a nemzeti valutában, és 4,2 millió eurónak megfelelõt más pénznemekben. Tulajdonképpen a forradalom óta ez lesz az elsõ alkalom, amikor a fizetések nem fognak növekedni, sõt csökkenni fognak. Ugyanis a Nemzeti Statisztikai Intézet 2008 novemberében 1844 lejre határozta meg az átlag bruttó fizetést, azonban az elõrejelzések szerint 2009-ben ez nem fogja meghaladni a 1820 lejt - írják a Cotidianul elemzõi. 3./2009 A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

Jó hír, hogy nincs hír

Jó hír, hogy nincs hír Szilágyság/6. 1. 6. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Jó hír, hogy nincs hír A megyei tanács alelnöke, Csóka Tibor értékelte az elmúlt hetet a Szilágyság olvasói számára. Egyelõre a politikai nyilatkozatokon

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

39. Példaértékû együttmûködés. Szilágyság/39. 2008. szeptember 26. Közös dolgaink. Mezõgazdasági hírek. 6. oldalon 9. oldalon 5. oldalon 3.

39. Példaértékû együttmûködés. Szilágyság/39. 2008. szeptember 26. Közös dolgaink. Mezõgazdasági hírek. 6. oldalon 9. oldalon 5. oldalon 3. Szilágyság/39. 1. 39. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Példaértékû együttmûködés Már szombaton készülõdött mindenki a hagymafesztiválra. A perecseniek joggal tisztelik a hagymát, hiszen jó megélhetést biztosított

Részletesebben

10. 1848 Szilágysomlyón. Szilágyság/10. Kormányfõi látogatás. 2010. március 12. Ünnepeljünk együtt! Zilahi megemlékezés. 4. oldalon 3. oldalon.

10. 1848 Szilágysomlyón. Szilágyság/10. Kormányfõi látogatás. 2010. március 12. Ünnepeljünk együtt! Zilahi megemlékezés. 4. oldalon 3. oldalon. Szilágyság/10. 1. 10. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL 1848 Szilágysomlyón Változik a világ és benne változunk mi is. Milyen igazak a római bölcselõ örök gondolatai. Egy tér történetérõl

Részletesebben

38. Szakszervezetek tiltakozása. Fiatalodik a múzeum. Szilágyság/38. Az önmérséklet nem cenzúra. 2010. szeptember 24. Iskolai összesítés

38. Szakszervezetek tiltakozása. Fiatalodik a múzeum. Szilágyság/38. Az önmérséklet nem cenzúra. 2010. szeptember 24. Iskolai összesítés Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. szeptember 1. 24. 2010. szeptember 24. 38. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Vidékeink 4. oldalon Debrenbe költözik a szeméttelep A tervezet

Részletesebben

10. Ünnepeljünk együtt! Nincs több magyar. Szilágyság/10. 2009. március 13. 3. oldalon 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon Nincs több magyar

10. Ünnepeljünk együtt! Nincs több magyar. Szilágyság/10. 2009. március 13. 3. oldalon 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon Nincs több magyar Szilágyság/10. 1. 10. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ünnepeljünk együtt! Tisztelt szilágyságiak! 160 évvel ezelõtt ránk, magyarokra figyelt Európa. Amikor az 1848-as forradalmak néhány hét, hónap alatt elbuktak,

Részletesebben

17. 8. Költészet Tavasza. 505 jelölt. Szilágyság/17. 2008. április 25. 1.

17. 8. Költészet Tavasza. 505 jelölt. Szilágyság/17. 2008. április 25. 1. Szilágyság/17. 1. 17. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL 8. Költészet Tavasza A világ kitüntetett helye Zilah. Olyan erõk koncentrálódnak itt, hogy a világot is ki tudják mozdítani a sarkából. ezekkel a szavakkal

Részletesebben

47. Volt és lesz emlékmû Kárásztelken. Szilágyság/47. Szórványkaraván. Az RMDSZ az Európai Néppárt fontos tagja. 2008. november 21.

47. Volt és lesz emlékmû Kárásztelken. Szilágyság/47. Szórványkaraván. Az RMDSZ az Európai Néppárt fontos tagja. 2008. november 21. Szilágyság/47. 47. Egyszer volt, hol nem volt, Kárásztelek központjában, volt egyszer egy turulmadaras emlékmû. Kárásztelki õseink emeltették, az elsõ világháborúban elhunyt kárásztelki hõsök emlékére.

Részletesebben

Évértékelõ. XX. évfolyam. Szilágyság/1. 2009. január 9. Megszorítások. 5. oldalon 3. oldalon 8. oldalon 6. oldalon. Második évforduló.

Évértékelõ. XX. évfolyam. Szilágyság/1. 2009. január 9. Megszorítások. 5. oldalon 3. oldalon 8. oldalon 6. oldalon. Második évforduló. Szilágyság/1. 1. 1. Nehéz évünk volt, a legtöbbször a család látta kárát a közösségépítõ munkának. Most karácsonykor vagy szilveszterkor sikerülhetett némileg pótolni ezt a kiesést. Hogyan töltötte az

Részletesebben

11. Ünnep a Szilágyságban. Szilágyság/11. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. március 18. Közéletünk 3. oldalon. 5. oldalon.

11. Ünnep a Szilágyságban. Szilágyság/11. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. március 18. Közéletünk 3. oldalon. 5. oldalon. Szilágyság/11. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. március 18. 1. 2011. március 18. 11. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon Március 15-i megemlék gemlékezés ezés Szilágycsehben

Részletesebben

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7.

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7. Szilágyság/45. 1. 45. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra itthon a Turul November 9-én, vasárnap délelõtt a zilahi belvárosi református templomban ünnepi istentisztelet után mutatják be a lebontott Turul-szobor

Részletesebben

Egység a. Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ Felhívás. 2011. február 4. Szilágysomlyó és a zsidóság. Újabb drágulás februártól

Egység a. Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ Felhívás. 2011. február 4. Szilágysomlyó és a zsidóság. Újabb drágulás februártól Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. február 4. 1. 2011. február 4. 5. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon A beolvasztás és a lefokozás ellen Az RMDSZ Országos

Részletesebben

Magyarságomról nem tudok lemondani

Magyarságomról nem tudok lemondani Szilágyság/4. 1. 4. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Magyarságomról nem tudok lemondani Kerek négy éve, 2005. január 13-án nevezték ki az alprefektusi tisztségbe. Most politikai igény merült fel tisztségére.

Részletesebben

38. Iskolakezdés. Szilágyság/38. 2009. szeptember 18. 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Avatóünnepség szalagvágás nélkül

38. Iskolakezdés. Szilágyság/38. 2009. szeptember 18. 3. oldalon 4. oldalon 5. oldalon 7. oldalon. Avatóünnepség szalagvágás nélkül Szilágyság/38. 1. 38. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Iskolakezdés Hétfõn megtartották az ünnepélyes tanévnyitót a megye minden iskolájában. Mintegy 42.000 diák kezdte meg a tanévet, közülük 2.562 elsõ osztályos.

Részletesebben

Valós együttmûködés lehetõsége

Valós együttmûködés lehetõsége Szilágyság/2. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. január 15. 1. 2010. január 15. 2. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Valós együttmûködés lehetõsége Egyetlen beiktatáson sem voltak olyan sokan,

Részletesebben

13. Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket. Szilágyság/13. 2011. április 1. Közéletünk 3. oldalon

13. Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket. Szilágyság/13. 2011. április 1. Közéletünk 3. oldalon Szilágyság/13. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. április 1. 1. 2011. április 1. 13. Közéletünk 3. oldalon Elfogadták az egészségügy racionalizálási stratégiáját Szerdai ülésén jóváhagyta a kormány a kórházak

Részletesebben

VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7.

VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7. 1. 2008. szeptember 12. 37. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7. Szeptember elsõ hétvégéje ünnep a szilágybagosiak számára. Hogy miért? Ha velem tartanak, elmesélem

Részletesebben

Szilágyság/1. www.hhrf.org/szilagysag/ Kányádi Sándor. Születésnapr. Ünnep. Csendes öntõ újév gelén. 2011. január 7. 1. Közérdekû 2.

Szilágyság/1. www.hhrf.org/szilagysag/ Kányádi Sándor. Születésnapr. Ünnep. Csendes öntõ újév gelén. 2011. január 7. 1. Közérdekû 2. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. január 7. 1. 2010. január 7. 1. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon Törvénymódostás A döntés értelmében a fizikai és jogi személyektõl begyûjtött

Részletesebben

A demokrácia megõrzése a cél

A demokrácia megõrzése a cél Szilágyság/1. 2010. január 8. 1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. január 8. 1. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Összegezõ elemzés A demokrácia megõrzése a cél Év végén, év elején kiértékeljük

Részletesebben

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok Szilágyság/1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. január 6. 1. 2012. január 6. 1. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon Autósok nehéz év elõtt Az államfõi kihirdetésre váró jogszabály

Részletesebben

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40.

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40. Szilágyság/40. 1. 40. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elõrehozott tisztújítás Az elmúlt pénteken a Zilahi Polgármesteri Hivatal tükörtermében sor került az RMDSZ zilahi szervezetének elõrehozott tisztújító

Részletesebben

47. Szilágyság/47. www.hhrf.org/szilagysag/ ethetnek. ett frakcióülés. 2011. november 25. Most fizessen elõ a Szilágyságra! Közérdekû 3.

47. Szilágyság/47. www.hhrf.org/szilagysag/ ethetnek. ett frakcióülés. 2011. november 25. Most fizessen elõ a Szilágyságra! Közérdekû 3. Szilágyság/47. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 25. 1. 2011. november 25. 47. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Kihelyez ezett ett frakcióülés Tehát csak olyan

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

12. Szilágyság/12. Utca a semmibe. Vidékfejlesztési szakmai tanácskozás a Tövishát Leader Kistérségben. Óraváltás. 2011. március 25.

12. Szilágyság/12. Utca a semmibe. Vidékfejlesztési szakmai tanácskozás a Tövishát Leader Kistérségben. Óraváltás. 2011. március 25. Szilágyság/12. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. március 25. 1. 2011. március 25. 12. Közéletünk 3. oldalon Indul a roncsautó programra 2010-ben a roncsautó program keretén belül összesen 189.323 környezetszennyezõ

Részletesebben

10. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc évfordulója. Szilágyság/10. www.hhrf.org/szilagysag/ etet. 2011. március 11. Közérdekû 2.

10. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc évfordulója. Szilágyság/10. www.hhrf.org/szilagysag/ etet. 2011. március 11. Közérdekû 2. Szilágyság/10. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. március 11. 1. 2011. március 11. 10. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon Márciusi ünnepségek Március 13-án vasárnap A vasárnapi

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

25. Árvíz söpört végig Zilahon. Szilágyság/25. 2010. június 25. 3. oldalon 5. oldalon 6. oldalon 7. oldalon

25. Árvíz söpört végig Zilahon. Szilágyság/25. 2010. június 25. 3. oldalon 5. oldalon 6. oldalon 7. oldalon Szilágyság/25. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. június 25. 1. 2010. június 25. 25. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Már az elmúlt hét végén jelentõs záporesõ zúdult Zilahra és a megyére.

Részletesebben

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19.

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19. Szilágyság/7. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 19. 1. 2010. február 19. 7. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ünnepi istentisztelet keretében kezdõdött vasárnap az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

Évzáró, újévkösz. öntõ. Szilágyság/2. www.hhrf.org/szilagysag/ Közlemény. 2011. január 13. 1. Közérdekû 3. oldalon A prefektus és a közigazga

Évzáró, újévkösz. öntõ. Szilágyság/2. www.hhrf.org/szilagysag/ Közlemény. 2011. január 13. 1. Közérdekû 3. oldalon A prefektus és a közigazga Szilágyság/2. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. január 13. 1. 2012. január 13. 2. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon A prefektus és a közigazga zigazgatás Fájdalmas, ha

Részletesebben