Előzmények. O 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előzmények. O 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés:"

Átírás

1 Hungarikumok

2 Előzmények O 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: O 1. Kinyilvánítja, hogy a hungarikumok megőrzendő, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek O 2. Felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki a hungarikumok rendszerezését, valamint megőrzésének és hasznosításának lehetőségeit O 3. Felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a hungarikumok körébe tartozó, Hagyományok Ízek Régiók program keretében létrejött, a mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket tartalmazó gyűjtemény bővítésének és hasznosításának lehetőségé

3 Előzmények II. O 122/2008. (XI. 28.) OGY határozat a hízott kacsából és libából előállított termékek védelméről Magyar Országgyűlés: O 5. felkéri a Kormányt, hogy az országgyűlési határozatban deklarált hungarikumokról - ideértve a magyarországi hízott kacsa- és libamáj termelést - nyújtson be törvényjavaslatot az Országgyűlés el

4 A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. tv A törvény célja O azonosítani és számba venni nemzeti értékeinket; O a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körű kiterjesztéssel végezni; O gondoskodni a regisztrált nemzeti értékek megismerhetőségéről; O kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a hungarikumokat; O minél szélesebb körben megismertetni a nemzeti értékeket és a hungarikumokat belföldön és külföldön; O gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról, védelméről.

5 Fogalommeghatározás I. O Hungarikum: kiemelésre méltó olyan nemzeti érték, amely jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével itthon és külföldön is a magyarság csúcsteljesítményét jelenti O ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, vagy O gb) amelyek védett természeti értékek, vagy O gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy O gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) hungarikummá minõsít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minõsül;

6 Fogalommeghatározás II. O Például:magyar feltaláló vagy alkotó műve, magyar termék, az őshonos vagy nemesített állatok és növények, a népművészet, a zene, a nyelv és a magyar irodalom O Nemzetközi kitekintésben nem létezik, olyan jogi kategória, hogy Hungarikum, de az Európai Unióban vannak olyan termékek, amelyek földrajzi eredetvédelmet kapnak O Az ilyen termék csomagolásán vagy címkéjén feltüntetik, hogy oltalom alatt álló eredet megjelölés.

7 Fogalommeghatározás III. O Hungarikumok Gyûjteménye: a nemzeti értékek körébõl a HB által hungarikummá nyilvánított, valamint e törvény erejénél fogva hungarikumnak minõsített nemzeti értékek gyûjteménye; O Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait összesítõ gyûjtemény

8

9 Mitől lesz valami Hungarikum? OEgyrészt törvény erejénél fogva OMásrészt amit a Hungarikum Bizottság annak minősít

10 A hungarikumok kiválasztása O 12. (1) A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására javaslatot tehet: O a) a HB tagja, O b) a Települési Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei, vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet, O c) a Megyei Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei, O d) a Külhoni Bizottság, vagy feladatai ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei, e) a hatáskörrel rendelkezõ miniszterek, valamint O f) a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéket gondozó, vagy ilyen terméket elõállító magánszemélyek vagy vállalkozások

11 Hungarikum bizottság O A HB a nemzeti értékek által hordozott kiemelkedõ értékek megõrzése, fenntarthatósága, széles körû megismertetése és hasznosítása érdekében különösen: O a) összeállítja a Magyar Értéktárat; O b) ha valamely megyében nem hoztak létre Megyei Értéktár Bizottságot, vagy ha a megyei önkormányzat nem bízott meg a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével a megye területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, úgy ellátja annak feladatait;

12 Hungarikum bizottság O c) évente, elsõ alkalommal december 31-ig tájékoztatást ad az Országgyûlésnek a nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetérõl, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a HB mûködésérõl; O d) nyilvántartást vezet arról, hogy mely településeken és megyékben kerülnek végrehajtásra a nemzeti értékekkel kapcsolatos feladatok; O e) magyar és angol nyelvû internetes oldalt mûködtet, ahol megismerhetõ a Magyar Értéktár gyûjteménye, valamint O f) gondoskodik róla, hogy a Magyar Értéktár az országmárka-stratégia szerves részét képezze.

13 Hungarikum bizottság O A HB a hungarikumok által hordozott kiemelkedõ értékek megõrzése, fenntarthatósága, széles körû megismertetése és hasznosítása érdekében különösen: O a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételek szerint kiválasztja, hogy mely értékek minõsülnek a Magyar Értéktárból hungarikumnak, indokolt esetben pedig dönt e minõsítés visszavonásáról; O b) összeállítja a Hungarikumok Gyûjteményét; O c) véleményezi a hungarikumokkal kapcsolatos jogszabályok tervezetét; O d) évente közzéteszi a Hungarikumok Gyûjteményét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, valamint internetes honlapon is;

14 Hungarikum bizottság O e) elnöke útján javaslatot tesz a Kormánynak a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról; O f) pályázatokat ír ki a hungarikumok megõrzésére, fenntartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére, a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére vonatkozóan; O g) évente konferenciasorozatot szervez az érintett ágazatok és célterületek bevonásával, amely állásfoglalás kiadásával zárul; O h) a határon túl fellelhetõ hungarikumok tekintetében az elnöke útján kapcsolatot tart az érintett külföldi állam szerveivel, hatóságaival.

15 Szankció O A törvény nem intézkedik külön államigazgatási szankcionálási eljárásról O A fogyasztóvédelmi törvény alapján lehet eljárni a névvel való visszaéléssel, a fogyasztók megtévesztésével szemben O A védjegy törvény a tanúsító védjegyek használatával kapcsolatos visszaélések esetén biztosít jogorvoslatot

16 A hungarikum tanúsító védjegy O 18. (1) A Hungarikumok Gyûjteményében szereplõ termékek, eljárások, készítési módok, sportelemek és szolgáltatások széles körben történõ megismertetésének elõsegítése, színvonaluk és minõségük folyamatos fenntartása érdekében hungarikum tanúsító védjegy kerül bevezetésre. O (2) A hungarikum tanúsító védjegy lajstromozása iránti nemzeti bejelentést, valamint a közösségi védjegybejelentést az agrárvidékfejlesztésért felelõs miniszter teszi meg. O (3) A hungarikum tanúsító védjegy használatát a védjegyjogosult pályázati úton kiválasztott alkotók számára engedélyezi. O (4) A hungarikum tanúsító védjegy piaci bevezetése és népszerûsítése, valamint a hungarikum tanúsító védjegy szabályzatában foglalt követelmények teljesülésének az ellenõrzése az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter feladata.

17 Hungarikum védjegy

18 3 védjegy kategória 2012-től O magyar termék: ami magyar alapanyagból, Magyarországon készült, O hazai termék: ha összetevőinek legalább 50 százaléka magyar és Magyarországon dolgozták fel, O hazai feldolgozású: pedig a Magyarországon feldolgozott, de többségében külföldi eredetű összetevőket tartalmazó termék.

19

20

21

22 Hungarikum logó az EU-ban

23 Hungarikumaink O a pálinka és a törkölypálinka O matyó népművészet O a táncház módszer O a tokaji történelmi borvidék kultúrtáj, O az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete, O Budapest(a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út), O a Fertő

24 Hungarikumaink II. O a herendi porcelán, O Hollókő ófalu és környezete, O a Hortobágyi Nemzeti Park, O a mohácsi busójárás, O Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője, O a solymászat O Aggteleki-karszt O Szlovák-karszt barlangjai O karcagi birkapörkölt

25 Hungarikumaink III. O Forrás: MTI szeptember 24. O További 4 termékkel bővűlt a hungarikumok sora: O a csabai kolbásszal, O a hízott libából előállított termékekkel, O a tokaji aszúval O Béres-cseppel

26 Pick-Téliszalámi O Mivel Magyarországon nincs annyi koca, amennyi a teljes szalámitermeléshez szükséges, Lengyelországból behozott kocákkal is dolgoznak a szalámiüzemben (éppen ezért nincs már eredetvédett téliszalámink). O Ahhoz, hogy a szalámitermelés alapanyagszükségletét teljes egészében ki tudjuk elégíteni magyar húsból, a jelenlegi 3 millió körüli sertésállományt jelentősen növelni kell - teszi hozzá a cégcsoport üzletfejlesztési igazgatója.

27 Az álmagyar termékek O Albert keksz; O Amodent (Unilever); O Baba (az Unilever tulajdona, Csehországban és Lengyelországban készül); O Balaton szelet, Boci csoki (a svájci Nestlé tulajdona és Csehországban készül), O Jó reggelt gabonás keksz; O Kapucíner szelet; O Kotányi fűszerek (az osztrák Kotányi GmbH tulajdona, a gyártás is Ausztriában zajlik); O Piros Mogyorós; O Ráma margarin; O Sport szelet O Túró Rudi

28 Túró Rudi O Danone 2002 óta Lengyelországban is forgalmazza Danio Batonik néven, a Friesland- Campina pedig Romániában és Szlovákiában Dots névvel.

29 Termék Gyártó Privatizáció időpontja Jelenlegi tulajdonos Rama margarin Unilever Kft Unilever (holland) Privatizált hungarikumok Globus majonéz Unilever Kft Unilever (holland) Sága Foods pulykapárizsi SáGa Foods Zrt Bernard Matthewscsoport (brit) Omnia kávé Sara Lee Hungary Zrt Sara Lee (amerikai) Boci csoki Nestlé Hungaria Kft Nestlé (svájci) Pilóta keksz Győri Keksz Kft Kraft (amerikai) Sió rostos őszibarack Sió Eckes Kft Eckes-Granini (német) Baba kozmetikumok Unilever Kft Unilever (holland) Borsodi sör Borsodi Sörgyár Zrt. (Interbrew) 1991 Heineken Hungária StarBev/CVC Capital (amerikai) Heineken-csoport

30

31

32 Jogesetek

33 Szegedi Paprika Fűszer- és O Paprikaper Konzervgyártó ZRt. O Jogerősen pert nyert a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Szegedi Paprika Fűszer-és Konzervgyártó Rt. ellen. A társaság azért kapott 3 millió forint bírságot, mert megtévesztette a fogyasztókat. A társaság például "szegedi fűszerpaprika" feliratú csomagolásban forgalmazta termékeit, holott azok külföldi paprikából készült őrleményt is tartalmaztak. O A lakosság fűszerpaprika vásárlásánál döntő jelentőséggel bír, hogy egy fűszerpaprika-őrlemény kizárólag Magyarországon vagy máshol termett paprikából készül-e.

34 Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt. II. O A GVH a Házi Piros Paprika Kft.-t 6 millió forint, O a Kalocsa Fűszerpaprika Rt.-t 1 millió forint bírság megfizetésére kötelezte. O Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj- 197/2004.

35 Auchan I. O Ál-hungarikumok miatt büntették az Auchant O augusztus 6-ától 12-ig terjedő időszakban nyomtatott és internetes reklámkiadványában és egyéb hirdetéseiben egyes termékeit magyar népi motívummal, piros és zöld színekkel, valamint - Auchan Hungarikum- felirattal népszerűsítette O Versenytanács megállapította, hogy az Auchan fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és a vállalkozást Ft bírság megfizetésére kötelezte. O Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-17/2011. O Budapest, augusztus 22.

36 Aldi-Spar-CBA O A GVH márciusban nemcsak az Auchan, hanem más cégek ellen is eljárást indított: a CBA franchise-rendszerhez tartozó Hansa-Kontakt Kft., az Aldi, valamint a Spar esetében is azt feltételezi a hatóság, hogy megtévesztő módon állították egyes termékekről, hogy magyar áruk. O A Hansa-Kontakt Kft. a reklámkiadványaiban olyan termékeket is magyar termékként hirdetett, melyek származási helye nem Magyarország. O Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. magyar minőség felirattal látta el a termékeket. A feliratot nemzeti színű háttér előtt jelenítette meg. O A Spar úgy hirdetett meg magyar termékként termékeket, hogy azok származási helye nem Magyarország mondta a GVH szóvivője

37 Aldi-Spar-CBA II. O Aldi: FT O CBA: Ft, O SPAR: nincs bírság, a Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-t a következő vállalásai teljesítésére. A fenti kötelezettségvállalást belső utasításba foglalja, melyet február 15. napjáig megküld a Gazdasági Versenyhivatal részére.

38 CBA(Hansa Kontakt kft.) O A Hansa-Kontakt Kft. olyan termékeket hirdetett magyar termékként, melyek származási helye nem Magyarország. O A vállalkozás a CBA regionális reklámkiadványában magyar nemzeti színekkel és magyar termék felirattal reklámozta a Szerencsi Party étbevonót, a Tomi Kristály mosóport, illetve az ERU Camping teavajat. A termékek csomagolásán feltüntetett származási hely ugyanakkor nem Magyarország. O A Szerencsi Party étbevonó Csehországban, a Tomi Kristály mosópor Ausztriában, Lengyelországban, illetve Szerbiában, míg az ERU Camping teavaj Szlovákiában készül. O A GVH a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlat miatt ötmillió forintra bírságolta a Hansa-Kontakt Kft.-t. O A GVH az eljárásba ügyfélként bevonta a CBA Kereskedelmi Kft.-t, de az eljárást megszüntette, mivel a beszerzett bizonyítékok alapján a CBA Kereskedelmi Kft. nem volt részese a megtévesztésnek

39 Auchan válasza O Tudomásul vesszük a döntést, bár nem értünk egyet vele. Nem állítottuk, hogy a szóban forgó termékek magyar termékek lennének, 2010-ben egyébként még senki nem határozta meg, mi számít magyar terméknek és mit nevezhetünk hungarikumnak - írta az áruházlánc. Hozzáteszik: semmiféle jogszabály nem rögzítette, hogy magyar népi motívumokkal csupán a magyar alapanyagból, magyar tulajdonban lévő cég, magyar munkásai által készített termék hirdethető. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a GVH szerint például a téli szalámi, a Túró Rudi vagy a Pilóta keksz nem hungarikum, csak akkor, ha magyar alapanyagból állítják elő. Auchan Hungarikum néven azokat az adott termékeket jelöltük, melyek magyaros jellegűek, kötődnek a hazai piachoz és szokásokhoz nem az alapanyagok eredetére kívántunk utalni, tapasztalataink szerint az átlagos fogyasztó is eképp gondolkodik a hungarikumokról.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy a) a magyar

Részletesebben

Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy

Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 2014.01.01 2014.03.14 5 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 Magyarország Alaptörvényének P)

Részletesebben

J/12229. számú. jelentés

J/12229. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/12229. számú jelentés a nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetéről, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a Hungarikum Bizottság

Részletesebben

2012. évi XXX. törvény

2012. évi XXX. törvény 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy a) a magyar

Részletesebben

2011. évi törvény a magyar nemzeti értékekről, a magyar nemzeti kincsekről és a hungarikumokról

2011. évi törvény a magyar nemzeti értékekről, a magyar nemzeti kincsekről és a hungarikumokról 2011. évi törvény a magyar nemzeti értékekről, a magyar nemzeti kincsekről és a hungarikumokról Az Országgyűlés felismerve, hogy a) a nemzeti összetartozás, egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében

Részletesebben

I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról Az Országgyőlés 2012. április 2-án fogadta el Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétıl vezérelve

Részletesebben

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi XXX. törvény 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Értelmező

Részletesebben

Hungarikum törvény. Magyar termék megjelölés stratégiai elemei. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Hungarikum törvény. Magyar termék megjelölés stratégiai elemei. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikum törvény. Magyar termék megjelölés stratégiai elemei Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikumok a Parlamentben 2008 - az Országgyűlés számára kiemelt jelentőségű

Részletesebben

T/5539. számú. törvényjavaslat

T/5539. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5539. számú törvényjavaslat a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról Elıadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2011. december 2 2011. évi törvény

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. JÚNIUS 1. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról...

Részletesebben

2015. évi LXXX. törvény. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról

2015. évi LXXX. törvény. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról 2015. évi LXXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról 1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tózsa István Zátori Anita

Tózsa István Zátori Anita Tózsa István Zátori Anita 1 A hungarikumokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítása különösen az európai uniós csatlakozásunkat követően került a felsőoktatás fókuszába, a téma az agrár- és a gazdaságtudományi

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Palotásné Gyöngyösi Ágnes Osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása

ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása 2. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. (továbbiakban: Htv) 3-4. rendelkezései szerint

Részletesebben

Fesztivál turizmus. Pálinka. "Barátság és Szerelem egyik, mint másik, Pálinkával együtt egészségre válik!" Igazi pálinka

Fesztivál turizmus. Pálinka. Barátság és Szerelem egyik, mint másik, Pálinkával együtt egészségre válik! Igazi pálinka Fesztivál turizmus A csabai kolbász világhírű hungarikum. Meghatározott alapanyagokból készült, eredetvédett. hivatalosan csak Békéscsaba és Gyula területén belül előállított, fűszeres, paprikás kolbászféleség.

Részletesebben

MÉG MINDIG SOK A KÉTES VALÓSÁGTARTALMÚ MAGYAREREDET-JELÖLÉS AZ ÁRUHÁZLÁNCOKBAN

MÉG MINDIG SOK A KÉTES VALÓSÁGTARTALMÚ MAGYAREREDET-JELÖLÉS AZ ÁRUHÁZLÁNCOKBAN SZIGORÚ SZABÁLYOZÁSRA VÁRUNK MÉG MINDIG SOK A KÉTES VALÓSÁGTARTALMÚ MAGYAREREDET-JELÖLÉS AZ ÁRUHÁZLÁNCOKBAN 2011 decemberében és 2012 januárjában felmérést készített a FÉBÉSZ és a Teszt plussz online fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Hungarikumok és Helyi Értékek a Nemzeti Értékpiramis rendszerében

Hungarikumok és Helyi Értékek a Nemzeti Értékpiramis rendszerében Hungarikumok és Helyi Értékek a Nemzeti Értékpiramis rendszerében Pappné Máté Erzsébet Osztályvezető Hungarikum Főosztály Kommunikációs és Marketing Osztály erzsebet.mate.pappne@fm.gov.hu A Hungarikum

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Ikt: 12-2/2015/203 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására A Heves Megyei Önkormányzat Heves megye kiemelkedő természeti értékei,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2014 Szerzők: Közreműködött: Opponensek: Felelős kiadó: Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról BELÜGYMINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER BM/12870/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. október 11-én ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapest, 2011. május

Budapest, 2011. május MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3087. számú törvényjavaslat a világörökségről Előadó: Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2011. május 2011. évi törvény a világörökségről Az Országgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Döntés települési értéktár és

Részletesebben

Útmutató a Minőség és Megbízhatóság szerzői számára

Útmutató a Minőség és Megbízhatóság szerzői számára 2014/3 Hungarikumok és nemzeti értékek Hungarikum pályázatok eredményei Kereskedelmi láncok auditálási tapasztalatai A felülvizsgálók ellenőrzése Az EOQ MNB 2014. évi Közgyűlése Útmutató a Minőség és Megbízhatóság

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

A világörökségről szóló 2009. évi törvény tervezetének rövid összefoglalója

A világörökségről szóló 2009. évi törvény tervezetének rövid összefoglalója A világörökségről szóló 2009. évi törvény tervezetének rövid összefoglalója A megváltozott hazai és nemzetközi politikai, gazdasági, illetve jogi-szabályozási környezetre tekintettel a felmerült érdek-összeütközések

Részletesebben

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről A Kormány a

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.085/2013/3.

A Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.085/2013/3. A Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.085/2013/3. A Fővárosi Törvényszék a Wallacher Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. W. L. ügyvéd) által képviselt AUCHAN Magyarország Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó

Részletesebben

Lapszemle. 2011. 13. hét

Lapszemle. 2011. 13. hét Lapszemle 2011. 13. hét Elégedettek a netkártyás magyarországi ügyfelek PÉNZFORGALOM. Az online vásárlók túlnyomó többsége elégedett a szolgáltatásokkal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) februári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben