Tartalom: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1"

Átírás

1

2

3

4

5 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1 Tartalom: Tartalom:... 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A társaság bemutatása: A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások... 7 II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ Kiegészítések a mérleg adataihoz Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 15

6 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. Címe: HU1139 Budapest Fáy utca 1/b Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: Tevékenységi kör: A fő és fontos tevékenységek: TEÁOR kód Tevékenység megnevezése 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Közhasznú főtevékenység '08 Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftver kiadás Számítógépes programozás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés 1.2. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008 év 06 hó 01napján Cégbejegyzés dátuma: 2008 év 05 hó 14 napján Induló tőke: ezer forint Rövid történet: A Táraság neve: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b. Alapító okirat kelte: 2008.március 12. Bejegyzés kelte: 2008.május 14. Cégjegyzék szám: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Adószáma: Közösségi adószáma: HU Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. Fő tevékenység: Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Jegyzett tőke: Ft Tulajdonosi összetétel: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 100 % Jogelőd: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság A társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli részvényese, illetve tagja: Név: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (változás 2011.március 10.-től) Nyilvántartási száma: 6. Pk /2. Sz. végzés alapján sz. Képviseli: Bencs Attila elnök

7 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3 a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ai, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően létrehozott, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által cégjegyzékszámon cégnyilvántartásba vett, GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaságot a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (3) bekezdésében foglaltak szerint ún. egyetemes jogutódlással GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakította át. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg /5. Szám alatt hozott bejegyző végzése szerint a jogutódlásra május 31. napján került sor. Bankszámlaszám: CIB Telefonszám: (06-1) Telefax szám: (06-1) Beszámoló közzététele: A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján: ezer forint. Részvények száma: Egy részvény névértéke Részvényfajta: 5 db ezer forint. törzsrészvény. A jegyzett tőke változása tárgyévben nem volt. A Részvénytársaság részvényese a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény [továbbiakban: Ptk.] március 15-i hatálybalépésére tekintettel, április 1. napján elhatározott Alapszabálymódosítása során, összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény [a továbbiakban: Ptké.] 12. -ában foglalt kötelezettségével, annak megfelelő határidőben eleget téve elhatározta, hogy a Részvénytársaság ezen időponttól kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] rendelkezéseinek megfelelően működik tovább. A Részvénytársaság továbbá a Civil törvény rendelkezéseivel összhangban megállapította, hogy a évi CLXXV. törvényben (továbbiakban Civil törvény) meghatározott valamennyi szükséges feltételnek megfelel, és ezért április 27. napján elhatározta és a Fővárosi Törvényszék által bejegyeztette a Részvénytársaság Civil törvénynek megfelelő továbbműködését, erre tekintettel a Részvénytársaság közhasznú jogállását az új jogszabályi környezetben is megőrizte. A Részvénytársaság a Civil törvénynek történő megfelelés érdekében május 27. napján módosította elnevezését, általános jogutódja a GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melyet, mint jogutódot megilletik a jogelőd közhasznú társaság jogai és terhelik annak kötelezettségei.

8 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4 A Részvénytársaság alapvető feladatának tekinti a globális azonosító és kommunikációs rendszerekhez kapcsolódó közérdekű feladatok elsődlegesen nem nyereségorientált ellátását. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény [a továbbiakban: Ctv.] 9/F. -a lehetővé teszi a Részvénytársaság számára, hogy nonprofit gazdasági társaságként működjön, és ilyen minőségére tekintettel közhasznú jogállást szerezzen. A Részvénytársaság közhasznúságára vonatkozó rendelkezéseket az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szabályozza. A Részvénytársaság közhasznú tevékenységét egyrészről a Részvénytársaság jogelődjének a Gazdasági Minisztériummal kötött és a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál letétbe helyezett szerződésben foglaltak alapozzák meg, mely szerződés szerint a Részvénytársaság a 145/1991. (XI. 22.) Kormányrendeletben meghatározott, az egységes termékazonosító kód alkalmazásával összefüggő közfeladathoz kapcsolódó közhasznú tevékenységet lát el. A Részvénytársaság közhasznú tevékenysége másrészről az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendeletben és a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 43/2009. (XII. 29.) PM rendeletben hivatkozott globális áru azonosító szám (GTIN szám) valamennyi jogalany számára történő biztosításán, továbbá az ehhez kapcsolódó vámhatósági együttműködésen alapul mely együttműködésről szóló keret-megállapodást a Részvénytársaság a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál szintén letétbe helyezte. A Részvénytársaság közhasznú tevékenységként közreműködik továbbá az élelmiszerlánc biztonsággal kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladtok ellátásában, különösen annak hatékonyabbá tételében, valamint az élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége érdekében az ehhez szükséges nyomon követhetőségi eljárás létrehozatalában és fenntartásában. A Részvénytársaság e közhasznú tevékenysége körében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal [a továbbiakban: NÉBIH] a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál szintén letétbe helyezett szerződés rendelkezései szerint együttműködik. Kapott támogatás: 2012-ben nemzetközi forrásból, az Európai Unió támogatásával fejlesztést célzó támogatást kaptunk, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól végleges jelleggel ezer Ft-ot a MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 Integrált vállalatirányítás rendszer bevezetéséhez. Társaságunk 2014-ben nem részesült pályázati támogatásban e Ft halasztott bevételt számoltunk el, melyet az EPCIS elnevezésű dán projekt fejlesztéseként számláztunk ki. Egyebek A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Társaságnak választott könyvvizsgálója: MONETA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: A beszámoló aláírására feljogosított személyek: Neve: Beosztása Lakóhelye: Viszkei György Igazgatóság elnöke 1164 Budapest, Vízesés u.4. Magyar Béla Vezető tisztségviselő 1137 Budapest, Katona J.u.16. Patvaros Boglárka Vezető tisztségviselő 2112 Veresegyház, Tárogató u.4. A beszámolót összeállító, törvényben előírt képzettséggel rendelkező személy adatai: Neve: Ács Kinga Beosztása: könyvelő, a Szakértő Kft. alkalmazottjaként PM regisztrációs száma: Lakcíme: 1101 Budapest, Gép u.17.

9 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 5 2. A társaság gazdasági helyzetének bemutatása 2.1. A vagyoni helyzet alakulása bázis tárgy index Mérleg főösszeg ,03% Befektetett eszközök aránya 26,71% 52,76% 197,52% Immateriális javak aránya 24,48% 49,35% 201,60% Tárgyi eszközök aránya 1,82% 2,92% 160,61% Befektetések aránya 0,41% 0,48% 117,61% Forgóeszközök aránya 69,79% 43,88% 62,87% Készletek aránya 0,08% 0,33% 423,89% Vásárolt készletek aránya 0,05% 0,16% 295,70% Saját termelésű készletek aránya 0,02% 0,17% 716,35% Követelések aránya 25,88% 4,80% 18,55% Vevőkövetelések aránya 25,02% 3,34% 13,35% Értékpapírok aránya 40,17% Pénzeszközök aránya 3,67% 38,75% 1057,05% Aktív időbeli elhatárolások aránya 3,50% 3,36% 96,21% Tárgyi eszközök elhasználódási foka 13,36% 16,83% 125,96% Műszaki gépek, berendezések, elhaszn.foka 36,20% 26,59% 73,46% Egyéb ber.,felsz. elhasználódási foka 12,75% 16,61% 130,27% Immat. javak értékhelyesbítése a nettó értékhez 16,80% 50,65% 301,47% Saját tőke aránya 53,21% 89,04% 167,33% Idegen források aránya 46,79% 10,96% 23,42% Céltartalékok aránya Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Rövid lejáratú kötelezettségek aránya 14,52% 4,56% 31,39% Szállítói kötelezettségek aránya 5,06% 3,12% 61,59% Passzív időbeli elhatárolások aránya 32,27% 6,40% 19,84% Az eladósodottság alakulása Működő tőke ezer forint % Forgótőke ezer forint ,40% Forgótőke aránya a saját tőkéhez 49,80% 40,75% 81,82% Befektetett eszk. fedezettsége (összes forrással) 374,38% 189,54% 50,63% Saját tőke növekedése 10350,90% 14726,46% 142,27% Stabilitási mutató 1,99 1,67 83,92% Saját tőke aránya a tartós forrásokban 100,00% 100,00% 100,00% Átlagos tőkelekötés -ezer forint A Társaság pénzügyi helyzete Likviditási gyors ráta 0,78 3, ,64% Fizetőképesség 1,49 3,97 266,67% Átlagos napi árbevétel ezer forint ,95% Vevőállomány/szállítóállomány 4,94 1,07 21,66% A működés pénzjövedelme ezer forint ,35% Pénzeszközök változása ezer forint ,02%

10 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A társaság jövedelmezőségi helyzete Árbevétel arányos eredmény 6,58% 7,72% 117% Gazdálkodás jövedelmezősége 6,67% 7,84% 117,54% Saját tőke jövedelmezősége 7,01% 7,18% 102,42% Saját tőke jövedelmezősége (működő tőkével) 8,6% 11,30% 131,4% Jegyzett tőke jövedelmezősége 716,74% 1041,48% 145,31% Árbevétel arányos pénzjövedelem 23,55% 26,28% 111,56% Tőkearányos pénzjövedelem 21,91% 21,30% 97,24% Bruttó termelési érték ezer forint ,89% Anyagjellegű ráfordítások aránya 48,85% 49,50% 101,34% Személyi jellegű ráfordítások aránya 34,59% 33,79% 97,70% Bérköltség aránya 22,95% 23,06% 100,48% Értékcsökkenési leírás aránya 14,81% 17,28% 116,71% Egyéb ráfordítások aránya 2,26% 2,42% 106,78% Kamatfizetés és értékcsökkenés nélküli eredmény EBITDA ,43% 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 3.1. Alapvető információk Könyvvezetés módszere: Kettős könyvvitel Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés, 3.2. A beszámoló választott formája Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú. Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás. Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú A beszámoló összevontsága: részletes beszámoló 3.3. A beszámolási időszak: Kezdete Vége Mérleg fordulónap Az üzleti év megegyezik a naptári évvel A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével) a./ Célok ismertetése: - a tulajdonosoktól elvárt teljesítésnek elősegítése - a gazdasági eredmények széleskörűen részletezett nyilvántartását lehetővé tevő számlarend kialakítása - biztosíthatók legyenek a szükséges információk az igazgatóság, illetve az ügyvezetés által meghozandó döntésekhez - alkalmazott értékelési módszerekben érvényesüljenek a számviteli alapelvek b./ Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: - A befektetett eszközök bekerülési értékének megállapítása beszerzési áron történik. - A mérlegérték az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték. - A vásárolt készleteket a Mérlegben a tényleges beszerzési áron szerepeltetjük, a saját termelésű készleteket utókalkuláció szerint tényleges önköltségen. - A valutás devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet elszámolásra kerül a Sztv. 60. (3) bekezdése szerint. - Források értékelése könyv szerinti értéken történik.

11 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7 c./ Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében lineáris, időarányos értékcsökkenést alkalmaztunk. d./ A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése: - A Számviteli Törvény foglalt alapelvektől való eltérésre nem került sor. 4. A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások 4.1. Az össze nem hasonlítható adatok és okaik részletezése: Tárgy időszakban nem volt össze nem hasonlítható adat Az összehasonlíthatóság érdekében a bázis adatokon nem végeztünk átcsoportosítást A tárgyidőszakban feltárt jelentős összegű előző időszakokra vonatkozó hibák és önrevíziók bemutatása a középső oszlopban: Tárgyidőszakban nem volt az előző időszakra vonatkozó feltárt hiba Az értékelési eljárások változtatásának hatásai a mérleg szerinti eredményre: Értékelési eljárások a tárgyidőszakban nem változtak. II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 1.1. Immateriális javak állományának alakulása A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Átsor olás Csökkené s Záró NETTÓ ÉRTÉK Nyitó Korábbi évek 1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése IMMATERIÁLIS JAVAK Az immateriális javakra adott előleg kapcsolt vállalkozásnak adott előleg, amely az EPCIS projekt fejlesztésére a Globális IT Megoldások Kft-vel kötött szerződés alapján került kifizetésre. AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS Nyitó Terven felüli Terv-szerinti Kivezetés Vissza-írás Záró 1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI Záró

12 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 8 Kiemelt tételek: Fejlesztés alatt lévő szoftverek befejezetlen állománya: ezer Ft Coupon Checker LOGGER Professional FEJLESZTÉSE Generator Demo Web alkalmazás GEPIR EPCIS Core 1140_ EPCIS kikötői modul Scanlife.hu weboldal A tárgyévben került üzembe helyezésre a LIB saját fejlesztésű szoftver e Ft értékben és a Helyadatbázis saját fejlesztésű szoftver e Ft értékben. Kivezetésre kerültek a lejárt, elavult vagyoni értékű jogok bruttó eft, nettó 45e Ft értékben Tárgyi eszközök állományának alakulása A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA NETTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró Nyitó Korábbi évek Záró 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszerelések, járm Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉS AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA Nyitó Terven felüli Kivezetés Tervszerinti Visszaírás 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások terven felüli écs Beruházásokra adott előlegek értékvesztése TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI Eszközök csökkenése, kiemelt tételek: A tárgyi eszközök közül kivezetésre kerültek a selejtezett eszközök bruttó ezer Ft nettó 215 ezer Ft értékben. Eszközök növekedése, kiemelt tétel: Új hardverekkel bővítettük eszközeinket. Záró

13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az értékcsökkenés összefoglalása MEGNEVEZÉS AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA Nyitó Terven felüli Kivezetés Tervszerinti Visszaírás IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint: Leírási mód Ezer forint Lineáris Egyösszegű Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök alakulása A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA MÉRLEGÉRTÉK Korábbi MEGNEVEZÉS Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó évek Záró 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. 8. Befektetett pénzügyi eszk. értékelési kül BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Záró AZ ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS Nyitó Új leírás Kivezetés Visszaírás Záró 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI Befektetett pénzügyi eszközökre értékvesztést nem számoltunk el. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: Globális IT Megoldások Kft Ft Részesedés 100 % Cégjegyzékszáma: Székhely: 1139 Budapest Fáy utca 1/b

14 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készletek alakulása A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA MÉRLEGÉRTÉK MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés. Záró Nyitó Korábbi évek Záró 1. Anyagok Befejezetlen és félkész termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek KÉSZLETEK Megjegyzés: Készletekre értékvesztést nem számoltunk el. 1.6 Követelések összetétele: A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA MÉRLEGÉRTÉK MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Korábbi évek Záró 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban 4. Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek értékelési különbözete KÖVETELÉSEK AZ ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS Nyitó Új leírás Kivezetés Visszaírás Záró 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban Váltókövetelések Egyéb követelések 0 0 KÖVETELÉSEK LEÍRÁSAI Értékvesztés alakulásának összefoglalása: ÉRTÉKVESZTÉS MEGNEVEZÉS Nyitó Új leírás Kivezetés Visszaírás Záró IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK 0 0 BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK 0 0 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI 0 0 KÉSZLETEK LEIRÁSAI 0 0 KÖVETELÉSEK LEÍRÁSAI ÉRTÉKPAPÍROK LEÍRÁSAI AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS LEÍRÁSA ÖSSZES ÉRTÉKVESZTÉS 0 0

15 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 11 Értékhelyesbítések és értékelési tartalékok alakulása BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró IMMATERIÁLIS JAVAK értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK értékhelyesbítés BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK valós értékelése KÖVETELÉSEK valós értékelése ÉRTÉKPAPÍROK valós értékelése KÖTELEZETTSÉGEK valós értékelése ÁTÉRTÉKELÉSEK ÖSSZESEN ebből Értékhelyesbítés miatt saját tőkével szemben ebből Valós értékelés miatt saját tőkével szemben ebből Valós értékelés miatt eredménybe elszámolt A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. fő üzleti tevékenységének alapját képező kizárólagos GS1 licenc jog a szerződések és a licenc tartalmának átvizsgálásával 2013-ban önálló vagyoni értéket kapott. DCF módszerrel történt szakértői értékelés alapján a GS1 licencjog számított értéke december 31.-i időpontra vonatkoztatva E Ft, mely összeg a vagyoni értékű jogok értékhelyesbítéseként az értékelési tartalékkal szemben került a mérlegbe. Időbeli elhatárolások: Aktív elhatárolások: BEKERÜLÉSI ÉRTÉK MÉRLEGÉRTÉK MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Korább i évek Záró 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÉRTÉKVESZTÉS MEGNEVEZÉS Nyitó Új leírás Kivezetés Visszaírás Záró 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása - követelés jelleg 0 0 Kiemelt tételek: GS1 Nemzetközi tagdíj 2015 I.félév Éves GDSN licenc díj elhatárolása OVS éves díjak Szoftverkövetés (MSD AX) BKK Zrt éves 2015 évi bérlet ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 917 ezer Ft Kapcsolt vállalkozásokat érintő elhatárolt tételek nincsenek. Halasztott ráfordítás nincs.

16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 12 Passzív elhatárolások: MEGNEVEZÉS Nyitó érték Korábbi évek Záró érték 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Kiemelt tételek: Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Éves tagdíj elhatárolása ( félévtől félévig áthúzódó tételek): ezer Ft től bevezetésre került a licenckód fogalma, megváltozott a számlázási rend, ennek következtében további éves tagdíjak kiszámlázásából nem keletkeztek következő időszakot érintő tételek. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Brandbank licenc,support ezer Ft GDSN meeting költségek ezer Ft Halasztott bevétel: Az EPCIS projekttel kapcsolatban kiszámlázott dán EAN-WEB/AS cégnek kiszámlázott i CIB árfolyamon számítva 8.610e Ft Kapcsolt vállalkozásokat érintő elhatárolt tételek nincsenek. Saját tőke A saját tőke összetevőinek változása: Nyitó Ssz. Megnevezés összeg Arány % összeg Arány % 1. Saját tőke arány /saját tőke/összes forrás / / Saját tőke növ. aránya /saját tőke/jegyzett tőke / / Saját tőke és befektetett eszk. Aránya / / Idegen és saját tőke aránya kölcs. Kötelez./összes forrás A jegyzett tőke éven belül nem változott. Lekötött tartalék nincs. Céltartalék képzés nem történt. Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek a saját tőkén belül. Kötelezettségek Záró / / évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. Hosszú lejáratból éven belüli esedékesség miatt átcsoportosított tétel nincs. Devizás értékelések megtörténtek a számviteli törvénynek megfelelően. Kapcsolt vállalkozásokkal fennálló kötelezettségek nincsenek. Zálogjoggal terhelt kötelezettségek nincsenek

17 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 1.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eft) Tevékenység csoport Bázis érték Tárgy időszak Szolgáltatási (éves) licenc Szolgáltatási licenc GS1 nyilvántartásba vételi díj GS1 azonosító számok regisztrációs, éves díja Helyazonosító 16 0 Ig. kiadások, vonalkód ell. szolg prog Piactéri szolgáltatás Szakértői tanulmány, oktatás, Export árbevétel Egyéb Árbevétel összesen Az export és Európai Közösségi árbevétel bontása piacok szerint: Felvevő piac Bázis érték Tárgy időszak Termékértékesítés Szolgáltatás Összesen Európai Közösség országai Kapott támogatások elszámolása Folyósító szervezet Forrás megjelölése Folyósított összeg (eft) Európai Regionális Fejlesztési Alap Elkülönített állami alapok Ebből előző években felhasznált Ebből tárgyévben elszámolt rész Megjegyzés: MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 Integrált vállalatirányítás rendszer bevezetéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásától 2012-ben kapott támogatás tárgyévi arányos része került 2014-ben felhasználásra Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések Halasztott bevétel fejlesztési támogatásból 2014 évre időarányosan ezer Ft. Rendkívüli bevétel nem volt Aktivált teljesítmények értéke (eft) MEGNEVEZÉS Előző év Korábbi évek Tárgyév Saját termelésű készletek állományának csökkenése Saját termelésű készletek állományának növekedése Saját termelésű készletek állományának változása Saját előállítású eszközök aktivált értéke AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK ÉRTÉKE Megjegyzés: Saját termelésű készletek állományának változása, a GS1 kiadványok készítéséből és annak felhasználásából adódik. A saját előállítású eszközök aktivált értéke a saját fejlesztésű szoftverek közvetlen önköltsége.

18 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Költségek költségnem szerinti részletezése (eft) MEGNEVEZÉS Előző év Korábbi évek Tárgyév Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS ÖSSZESEN Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések Kutatás, kísérleti fejlesztésre elszámolt költség nem történt. Rendkívüli ráfordítás nem volt. Ellenőrzés során feltárt jelentős hibák nem voltak A társasági adóalap és adó kiszámítása MEGNEVEZÉS Tárgyév Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tényezők (+) Adóalapot csökkentő tényezők (-) Társasági adóalap Számított adó Adókedvezmények és vagy módosító tényezők Fizetendő adó az eredmény után A tárgyévi adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: MEGNEVEZÉS Előző év Korábbi évek Tárgyév ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A mérleg szerinti eredmény teljes egészében eredménytartalékba helyezése.

19

20

Tartalom: III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15

Tartalom: III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15 Tartalom: Tartalom: 1 I. ÁLTALÁNOS RÉsz 2 1. A társaság bemutatása: 2 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása.4 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 5 4. A bázis- és tárgyidőszak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1 NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1 NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1 NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2 Tartalom: Tartalom:... 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3 2014.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1 NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2 Tartalom: Tartalom:... 2

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban 23702033-9001-572-02 Statisztikai számjel 02-09-078213 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 3 8 1 8 8 9 6 9 1 1 3 1 4 - - Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 1 1 Köstner Ügyvédi Iroda 57 Gyula, Béke sugárút 26. fsz. 4. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. január 01. 2013. december 31. 18153093-2-42

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. január 01. 2013. december 31. 18153093-2-42 Statisztikai számjel: 18153093-5210-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-921454 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága KHVT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI és VÍZÜGYI TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - működési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/c a vállalkozás címe 2009 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

EXVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft.

EXVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Statisztikai számjel: 10925306-7120-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-360770 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, Cégbírósága EXVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. 1037 Budapest, Mikoviny Sámuel

Részletesebben

14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel. 01-10-045985 Cégjegyzékszám. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése.

14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel. 01-10-045985 Cégjegyzékszám. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése. 14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel 01-10-045985 Cégjegyzékszám ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a. a vállalkozás címe, telefonszáma 2010. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - 2013 Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - 2013 Eszközök (aktívák) Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT. 2724331271211719 19651632 213.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas,Bem u.1. Adószám: 13993492-2-03 Cégjegyzékszám: 03-10-100381 KSH: 13993492 3530 114 03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi éves beszámolóhoz Kiskunhalas, 2015.05.15.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: 18254675-1-43 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9 PK 60533 /2005/ Nyilvántartási szám: 01/01/11525 Phoenix Fireball Sport Egyesület 1122 Budapest, Maros utca 8. Kiegészítő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18254675-1-43 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9 PK 60533 /2005/ Nyilvántartási szám: 01/01/11525 Phoenix Fireball Sport Egyesület 1122 Budapest, Maros utca 8. Kiegészítő

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló

ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló ELI-HU Nonprofit Kft. 2014. évi Éves beszámoló Tartalomjegyzék 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. ELI-HU Nonprofit Kft. - Éves beszámoló mérlege 3. ELI-HU Nonprofit Kft. - Éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben