FOGADÓNAPOK. Dr. Udvardi Erzsébet. polgármester. A következő szám Lapzárta: június. Dákai József alpolgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGADÓNAPOK. Dr. Udvardi Erzsébet. polgármester. A következő szám Lapzárta: június. Dákai József alpolgármester. 2010.06.16."

Átírás

1 XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MÁJUS (Tavaszutó, Pünkösd hava) - JÚNIUS (Nyárelő, Szent Iván hava) ÁRA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "Aki nem tud országért küzdeni, nem érdemel országot." Wass Albert A következő szám Lapzárta: június. FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Dr. Dörnyei Vendel jegyző Kisbér: 9-12-ig Ravasz Lajosné aljegyző Kisbér ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig

2 2 Kisbér Város Képviselő-testülete március 29-i ülésének kivonata kinyilvánítja, hogy mindent meg kíván tenni a "Minőségjavítás a kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthonában" elnevezésű TIOP /1 pályázat megtartása érdekében. Kéri az ESZA Kht.-t, hogy adjon írásos tájékoztatást arra vonatkozóan, ül. pontosan adja meg azokat a feltételeket, amelyek a pályázati támogatás megtartásához, elnyeréséhez szükségesek. A képviselő-testület a feltételrendszer ismeretében haladéktalanul megkezdi annak teljesítését. Kisbér város Képviselő-testülete április 15-i rendkívüli ülésének kivonata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program részeként bentlakásos intézmények korszerűsítésére kiírt TIOP /1 kódszámú felhívásra benyújtott "Minőségjavítás a kisbéri "Őszi Napfény" Idősek Otthonában" című, TIOP / jelű pályázatával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító hatósága döntése alapján elnyert Ft összegű támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírása érdekében követelt intézkedések megtételét visszautasítja tekintettel arra, hogy a HEPIH és a közreműködő ESZA Közhasznú Kft. elállása az Önkormányzat álláspontja szerint nem megalapozott. A Képviselő-testület továbbra is fenntartja igényét, hogy meg kívánja valósítani a pályázatot. A Képviselő-testülete a KTKT által benyújtott "Az Őszi Napfény Idősek Otthona komplex akadálymentesítése I. ütem" című 1713/2 kódszámú pályázat KISBÉRI ÚJSÁG megvalósítása érdekében a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez javasolta az önrészt a menedzsmenthez kapcsolódó díjakból fedezni. Elfogadta a tervező által ajánlott Ft + Áfa összegű tervezési költséget. engedélyezte a KVT KIKI Gyöngyszem Óvoda melegítőkonyhájához még hiányzó kézmosó (ami lehetőség szerint kerámia legyen) és rozsdamentes előkészítő asztal beszerzését. E 2 berendezés tekintetében elfogadta az AGRIKON- ALFA Kft. ajánlatát. Köszönetét fejezte ki Belány Róbert képviselőnek a rozsdamentes, 2 medencés mosogató megvásárlásáért. a Kisbér, Perczel Mór utca útpadkázási munkáinak elvégzésével - a beérkezett ajánlatok alapján - Juhász Istvánt bízta meg Ft kivitelezési összeggel. a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi költségvetésében szereplő művészeti vezető Ft-os díjából a Bakony Néptáncegyüttes részére Ft öszszegű támogatást állapít meg. A támogatást a néptáncegyüttes alapítványa a néptáncegyüttes művészeti vezetőjének díjára köteles fordítani. Malomsoki László viselő-testülete április 26-i lésének kivonata elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint: - jóváhagyta a Kisbéri Városigazgatóság tájékoztatását a Ford Tranzit gépjármű Ft eladási áron történő értékesítéséről, - elfogadta és jóváhagyta az Új Magyarország Fejlesztési Terv, a "KDOP /C - Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése" pályázat megvalósítása érdekében a kiadott megbízási szerződések aláírását (projektmenedzsmenti feladatok ellátása, projekttel kapcsolatos közbeszerzések teljeskörű lebonyolítása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése), - tudomásul vette és jóváhagyta "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért" c. pályázat megvalósítására a HÉROSZ Zrt.-vel kötött kivitelezési szerződés időpontja módosítását július 31-re, a Támogatási Szerződésben szereplő időpontja augusztus 26-ra módosul, - tudomásul vette a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár a 4/2004.(11.20.) NKÖM rendeletben igényelhető eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására benyújtott pályázatot. az Őszi Napfény Idősek Otthona évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a Pénzügyi Bizottság előterjesztése alapján javasolja megvitatásra és elfogadásra a Társulási Tanács április 27-i ülésén. a helyi vállalkozók védelme érdekében utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen elő szabályozást a városban közlekedő mozgóárusok közterület-használati díj fizetésére vonatkozóan. elfogadta a Kisbéri Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület elfogadta az ÉDV Zrt. Oroszlány- Kisbér Vízmű Üzem évre vonatkozó műszaki és pénzügyi beszámolóját május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava a évi belső ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentéseket elfogadta, az abban foglaltakat tudomásul vette. Felhívta a Pénzügyi és Intézménygazdálkodási Iroda figyelmét, hogy az ellenőr által tett javaslatokat a tervezés, a gazdálkodás és az előirányzat módosítások során vegyék figyelembe. A Képviselő-testület elfogadta a évi adóügyi feladatok teljesítésérő szóló beszámolót. a KVT-KI-KI Alapító Okiratát az alábbiak szerint egészíti ki, illetve módosítja: Az Alapító Okirat: 10 pont a) bekezdése iskola feladata rész az alábbi szabállyal egészül ki: "A különleges helyzetben lévő gyermekek számára kis létszámú fejlesztő csoportot szervez (lassan haladó, sajátos nevelési igényű tanulók)" 11. pont) szakközépiskola feladata a) bekezdése alábbi szabállyal egészül ki: "Belügyi rendészeti és katonai alapismeretek oktatás." 11 pont) ont az óvoda feladata rész a) bekezdése az alábbi szabállyal egészül ki: "A sajátos nevelésű igényű gyerekek integrált óvodai nevelése. Az SNI-s gyerekek közül az enyhe értelmi fogyatékos nevelése. A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek integrált óvodai nevelése." 13) A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: Gyöngyszem Óvoda rész az alábbi szabállyal egészül ki: "A feladat ellátásához rendelkezésre állnak továbbá az óvodában leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyaikat feladatai ellátásához szabadon használja. Az óvoda a rendelkezésre álló helyiségeket, egy naptári évnél nem hosszabb időre bérbe adhatja, ha ez nem akadályozza az intézményben (Folytatás a következő oldalon)

3 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG 3 (Folytatás az előző oldalról) folyó nevelőmunkát. Nem jogosult azonban a vagyont elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. a KVT-KI-KI intézményegysége és tagintézményei pedagógiai programjának felülvizsgálatát kezdeményezte. Az intézmény pedagógiai programját egységes szerkezetbe kell foglalni. A jelenlegi intézményenkénti pedagógiai programotjavasolta hatályban tartani az egységes szerkezetű program jóváhagyásáig. a 2010 évi költségvetésében meghatározott támogatási keret terhére a Petőfi Sándor Általános Iskola részére erdei táboroztatáshoz Ft; Kisbéri Mazsorett csoport ruhák vásárlásához Ft; Kisbéri Spartacus SE részére működési költségei finanszírozásához, felszerelés vásárlásához Ft; Kisbéri Lovas Klub részére működési költségei finanszírozásához, versenyek rendezéséhez Ft; Jobb Dáma Sportegyesület részére működési költségei finanszírozásához, felszerelések vásárlásához Ft támogatását biztosít. A Képviselő-testület a Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület kezdeményezését jónak tartja, de tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére a szervezetet támogatásban nem részesíti. az Újszőlő és Véncser dűlő közlekedési problémái hoszszabb távú megoldása érdekében szakértő segítségét veszi igénybe. Az útfelújításra vonatkozó árajánlatot nem fogadta el. a március 29.-i ülésen elfogadott városfejlesztési koncepcióban foglaltakat figyelembe véve nem kívánja értékesíteni a tulajdonában álló tölgyestelepi ingatlanokat. Az ingatlanok fejlesztését, hasznosítását a városfejlesztési koncepcióval összhangban kívánja megvalósítani. Utasította a Polgármesteri Hivatalt az ingatlanok iránt érdeklődő Vagács- Horváth házaspár tájékoztatására. 1.) tudomásul veszi, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, KEOP jelű," Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" című pályázata a kisbéri 0124/3 hrsz alatt található szilárd hulladéklerakó rekultivációjának csak az I. ütemét, az átmeneti záróréteg kialakítását támogatja. A rekultiváció II. üteméről, azaz a végleges záróréteg rendszer kialakításáról, legfeljebb az átmeneti záróréteg kialakítását követő 10 éven belül, a környezetvédelmi hatóság döntésének megfelelően - lehetőség szerint pályázati forrásból - gondoskodik. 2.) tudomásul veszi és jóváhagyja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, KEOP jelű," Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" tárgyú projekt 2. fordulós pályázati anyagának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához történő benyújtásához szükséges - (lerakó bezárása, el nem adása, bérbe nem adása, a beruházással érintett terület nem része a Natura 2000 hálózatnak) - nyilatkozattételt. a tulajdonában levő hántai 0102/2 hrsz-ú, m 2 alapterületű, 33,37 AK, szántó 6 megnevezésű ingatlant hirdetés útján kívánja hasznosítani, tekintettel arra, hogy 2010 április 1. napjával megszűnt az ingatlan használatára vonatkozó mezőgazdasági haszonbérleti jogviszony, és az ingatlan használatára jelenleg nincs konkrét érdeklődő. Az ingatlan kiinduló haszonbérleti díját 40 kg búza/ak összegben határozza meg. A haszonbérleti jogviszony időtartamát 5 évben határozza meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy több jelentkező esetén a legjobb ajánlatot tevővel kössön mezőgazdasági haszonbérleti szerződést. elrendelte pályázat kiírását a könyvvizsgálói feladatok ellátására 3 év időtartamra. a KDOP-5.1. l/2f-2f számú közoktatási intézmények felújítására vonatkozó építési, beruházási munkák kivitelezése során felmerült pótmunka igény megrendeléséhez s kivitelezéséhez szükséges tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával Ft + ÁFA áron az Éter-1 Kft.-t bízta meg. tárgyalást kezdeményez a Római Katolikus Egyházzal a hántai Római Katolikus Templom Kisbér Város Önkormányzatával együttműködve történő felújítása tárgyában. Felhatalmazta a polgármestert az egyházzal történő tárgyalásra az alábbi szempontok figyelembevételével: Kisbér Város Önkormányzata az egyházzal közösen vizsgáltassa meg, hogy milyen összegű beruházásra van szükség a torony javításához és a szigetelés elvégzéséhez. Arról kell tárgyalni az egyházzal, hogy a beruházás elvégzéséhez nyújtandó - a várható költségek ismeretében meghatározott - önkormányzati támogatás (hozzájárulás) ellentételezéseként az egyház adja Kisbér Város Önkormányzata tulajdonába a hántai 63 hrsz-ú, 6360 nr alapterületű egyházi ingatlant, mely ingatlanon található épületben jelenleg is önkormányzati alapfeladat ellátása történik (óvoda működtetése). Az egyház együttműködési szándéka esetén, a torony felújításáról és a szigetelés megvalósításáról készült felmérést követően, a várható költségek ismeretében, ismételten napirendre tűzi a kérdést, melynek során meghatározza a beruházáshoz nyújtandó támogatás, hozzájárulás mértékét. a Kisbéri Víziközmű Társulat évi egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatását elfogadta. Kezdeményezte a Kisbéri Viziközmű Társulat megszüntetését. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Társulat megszűntetésének feltételeit és azt terjessze be a képviselő-testület elé. Malomsoki László A Magyar Közút Nonprofít Zrt. Kisbéri üzemmérnöksége munkatársai a kisbéri Önkormányzat megbízása alapján meleganyaggal kátyúzták május közepén a Tópart, a Vásártér, a Deák Ferenc, a Perczel Mór, a Wenckheim Béla, a Kozma Ferenc, és a Petőfi Sándor utcákat.

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG Képviselői Megbízólevél ünnepélyes átadása A Komárom-Esztergom megyei 3. Választókerület országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP pártszövetség színeiben induló Czunyiné Dr. Bertalan Judit az országgyűlési választások április 11 -ei első fordulójában parlamenti mandátumot szerzett. Hagyomány, hogy a képviselői Megbízólevelet ünnepélyes keretek között adják át a kisbéri Városházán, mint a Komárom- Esztergom megyei 3. Választókerület központjában. A évi országgyűlési képviselő választás győztesének a Megbízólevél ünnepélyes átadása a kisbéri Polgármesteri Hivatal Nagytermében május 8-án volt. Az ünnepélyen részt vett az OEVB (Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság) tagsága, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester, Dr. Dörnyei Vendel jegyző, kisbéri önkormányzati képviselők, és sok-sok érdeklődő, szimpatizáns, aktivista. Tele volt mosolygó arcokkal a hivatal díszterme. Elsőként Dr. Udvardi Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Megbízólevelet átadta az OEVB elnöke, Meretei János és a hivatalos eredmények felsorolása után szólt a már megbízólevelét kezében fogó képviselőasszonyhoz. Kedves Képviselőasszony! Most, mint a választási bizottság elnöke átadom Önnek négy évre szóló képviselői megbízólevelét. Ön ezzel a megbízólevéllel választókerület polgárai részéről nagyon magas kitüntetést kap és nagyon nagy megtiszteltetésben, részesül. Mint mindennek, természetesen ennek magas ára is van. Sok tízezer szempár fogja figyelni nap, mint nap minden mozdulatát és tettét, megjegyeznek minden kijelentését, ígéretét. Ne felejtse el, hogy akik ebben a nagy megtiszteltetésben, kitüntetésben részesítették, négy év múlva értékelni fogják tevékenységét. Mindig éreznie kell ennek a megbízólevélnek a súlyát. Ne okozzon csalódást azoknak, akinek nevében megbízólevelét aláírtam. Tevékenysége az országgyűlésben elsősorban törvények megalkotásának segítése lesz, de döntéseiben, állásfoglalásaiban ne feledkezzen meg soha azokról, akik képviseletét hivatásul választotta. Akik Ön mellé álltak és bíznak Önben. Pártja a Fidesz-KDNP programjától tízmillió hazai és csaknem ugyanennyi határainkon kívül élő magyar ember vár egy jobb, szebb, biztonságosabb jövőt. Tanulmányozzák az elmúlt rezsimek hibáit, okuljanak belőle. Legyenek szerények, következtessek. Mindig figyeljenek az alkotó és őszinte emberekre, mert tanulni senkitől sem szégyen. Sokan fogják Önt nap, mint nap körülrajongani, legyen mindig okos, vegye észre azokat, akik ezt csak öncélú számításból teszik. Kívánom, az Önre voksoló állampolgárok, és a magam nevében hogy legyen ereje teljesíteni felelősségteljes vállalását. Czunyiné Dr. Bertalan Judit meghatottságtól elérzékenyülve, könnyekkel küszködve mondott köszönetet édesanyjának, megköszönte a választás lebonyolításában résztvevő hivatali dolgozóknak, a kampányban segítőknek a munkáját. Külön köszönetet mondott Dr. Udvardi Erzsébetnek a kisbéri térségben, Papp Péternek az oroszlányi térségben és Popovics György kampányfőnöknek a bábolnai térségben végzett munkájáért. A köszönetnyilvánítás után, már a jövőre, képviselői munkájára gondolva felolvasott egy könyvrészletet, mely azt példázta, hogy van lehetőség felépíteni egy jobb életet a diktatúra, a kényszerű rossz önkéntes vállalása után. A polgármesterasszony által hozott finom torta és a kellemesen behűtött pezsgő mellett jól esett a beszélgetés a hivatalos program után. -S május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava HALÁSZLÉFŐZŐ- VERSENY Az XI. Kisbéri Napok keretében a Városi Önkormányzat és a Horgászegyesület június 18-án (pénteken) megrendezi a XI. Kisbéri Halászléfőző-versenyt Nevezés: június óráig Nevezési díj: 1000,- Ft / csapat Nevezés: Wass Albert Művelődési Központban Somogyi Lászlónénál Csak a határidőig nevezett csapatok kapnak halat, kenyeret és tűzifát. Helyszín: Kisbéri Park tó (D-K-i tisztás) Az Önkormányzat (a támogatók segítségével) biztosítja: a versenyzőknek (csapatoknak): 1 db (kb. 1,5-2 kg-os) pontyot, 10 kg tűzifát és 1 db kenyeret, az Önkormányzat vendégeinek az evőeszközöket A versenyző biztosítja: halászlékocka, apróhal, fűszerek, víz, bogrács, asztal, székek, poharak, tányérok, eszközök, stb. A hely kijelölése: 16 óra Tűzgyújtás, 1 db élőhal és 1 db kenyér kiosztása: 16 óra 10 perc Szabályok: alapié készítés, halpucolás csak helyben, bármilyen halat fel lehet használni Eredményhirdetés: kb. 20 órától Jutalmak: 1-3 helyezett tárgyjutalom, Emléklap 4-6 helyezett Emléklap A Rendezvény állandó támogatói: Pásztor Imre, Pásztorné Nagy Ildikó, Nagy Benedek, Császári pékség, Horváth József, Erdészet, Balogh József, Tribusz István, Tribusz László, Halandor Kft. Horgászegyesület Kisbér

5 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG Mentsük meg a kisbéri katolikus templomot! Bármelyik irányból érkezünk Kisbér városába, elsőként a csonka tornyú, műemlék római katolikus templom tűnik fel, ami a váci székesegyházzal karöltve egyedi Magyarországon ban az angolkert kialakításával egyidőben építették. Gyönyörű késő barokk főoltárát és copfstílusú gazdagon díszített szószékét 1788-ban készítették. A templomot ben gróf Batthyány Antal József klasszicista stílusban átépíttette és toronnyal bővíttette. A templomot 1938-ban Döbrentei Gábor tervei alapján freskókkal díszítették. A kisbéri templom hangulatban, stílusban szervesen illeszkedett a kastélyparkhoz és a Batthyány kastélyhoz. De ahogyan múlik az idő év -, sajnos ez templomunkon is meglátszik. A templom lábazata vizes, hullik a vakolat, másfél éve a homokkő balluszterek is potyognak óta a bal torony jobb oldali részéből több darab is kiesett, ami a két toronyközti részt be is szakította. Azóta a tornyokat acélráccsal kerítettük körbe templomtetőnk megóvása, illetve a járókelők biztonsága érdekében, de ez nem oldja meg a homokkövek állapotának további romlását. A felújítás fontossága már régóta foglalkoztatja mind az egyházi, mind a városi képviselő testületet. Két éve teljes külső felújítási terv is készült, aminek összege 105 millió Forintot tett ki. Ez jelentős összeg, amit csak pályázatok útján lehetne biztosítani. A város talált is egy lehetőséget, be is nyújtott egy pályázatot, ami sajnálatos módon nem nyert. Azóta mind az egyház, mind a város keresi a további lehetőségeket. Az idő viszont ellenünk dolgozik május első hetében (egy beázási pont megtekintése végett) felmentünk a templom tetőterébe és sajnálattal kellett látnunk, hogy a tetőszerkezetet tartó bal oldali rnes főgerenda megrogyott, a benne lévő mellékgerendát összetartó csapolások 6 helyen szétváltak. A kupolák felett lévő áthidaló gerendák már a kupolákon fekszenek azokat nyomva. Valamint a torony mögött történő tető-gerinc becsatlakozásai is legalább 5-8 m hosszan megroskadt, ami a CB A parkolójából is jól látható. A tetőszerkezet további romlását, gyorsítja a templom előtt elhaladó kamionforgalom is. Ugyanis a kereszteződésbe beérve pont a templom előtt váltanak sebességet, majd felgyorsulásuk az egész építményt megremegteti. Ez jól tapasztalható, ha valaki a templom karzatán tartózkodik, rezeg az egész templom. A leírtakból kitűnik templomunk romlásának súlyos helyzete, főleg a tetőszerkezet, ami mihamarabbi megoldást kíván. Ne várjuk meg, míg egy nagyobb szélvihar lökései alatt leomlik templomunk tetőzete. Úgy gondolom a templom nem csak a keresztény emberé, hanem az egész városé. Így közösen összefogva mindenkinek részt kell vállalnia a felújításban és együtt, közös erőkkel csodákra képes az ember. Kevesen tudják, hogy ilyen csonka tornyú katolikus templom, csak 2 van Magyarországon és egy ilyen nagy építményt a helybéli hívek önerőből nem tudnak felújítani. Ezért ennek megoldása most nagy feladatot és gondot jelent mind az egyházközségnek, mind a városnak egyaránt. Kérünk minden tenni vágyó, jó szándékú embert, legyen szívügye a templom.! Mint őseink örökségét ne hagyjuk elveszni! Kérjük az emberek szakmai, anyagi támogatását, amelyet a következő módon lehet megtenni. Alapítvány, a befizetett összeget teljes egészébe átutalja a püspökség a plébánia számlájára, és ha feltüntetjük adószámunkat, adóigazolást is küld, amely az adóból levonható. EGYHÁZI ISKOLÁK ÉS TEMPLOMOK FENNTAR TÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY OTP Bank Valamint személyesen, vagy átutalással a plébánia számlájára is fogadunk adományokat. Római Katolikus Plébánia Kisbér Bakonyvidéke Tak. Szöv. Erről viszont a plébánia nem tud adóigazolást kiállítani. Postai (sárga) csekk, mindkét számlaszámmal a templomban és a plébánián is elérhető. Segítségüket megköszönve: a Római Katolikus Plébánia Képviselő Testülete. 5 Anyanyelvi verseny A Petőfi Sándor Általános Iskolában minden évben megrendezésre kerül a Körzeti anyanyelvi verseny. A 3. és 4. osztályos tanulók összemérhetik tudásukat, miközben érdekes feladatok sorát oldják meg. A verseny eredményei: 3. évfolyam: 1. Szűcs Veronika, Ete 2. Samu Boglárka, Kisbér (felk. tanár: Sinkoviczné Varga Márta) 3. Szrogh Zsanna, Bakonysárkány 4. évfolyam: 1. Cser Tibor, Kisbér (felk. tanár: Pilcz Éva) 2. SZŰCS Laura, Bakonyszombathely 3. Kovács Kinga, Súr Fizikaverseny Az iskolánkban minden évben megrendezésre kerül az "Év Táncsicsosa" verseny szinte minden tantárgyból. Nincs ez másképp fizikából sem. Az idei verseny három fordulóból állt, amire 16 fizikát kedvelő diák jelentkezett a 9. és 10. osztályból. Az első fordulóban egy prezentációt kellett csinálnunk az űrkutatásról. Ennek a feladatnak köszönhetően nagyon sokat megtudhattunk az űrkutatás rejtelmeiről. A verseny második részében egy teszt, kettő számítási és kettő logikai feladat várt ránk versenyzőkre, hogy megoldjuk. A feladatok többsége a mozgások téma köré csoportosultak. A legérdekesebb forduló számomra és véleményem szerint a többi versenyző számára is a harmadik volt, amelyben kísérletezni kellett. A verseny végeredményeképp első helyen Marák Anett, másodikként Harkai Kitti végzett, míg a képzeletbeli harmadik helyen holtverseny alakult ki Fegyveres Zsófia és Lanczendorfer Claudia között. Mindanynyian a 9. b osztály tanulói. A verseny azonban mindenki számára tanulságos és egy igazi élmény volt. Remélem jövőre is megrendezésre kerül és legalább ennyien részt veszünk rajta. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani felkészítőnknek Szabóné Fehér Julianna tanárnőnknek. Fodor Nóra 9b

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KVT.KIKI. Gyöngyszem Óvoda eseményei május hónapban Május án megtörtént a beíratás a kisbéri Gyöngyszem Óvodában. A beíratás időpontjában 39 gyermek iratkozott, ebből 4 fő a hántai óvodába. A KVT.KIKI. Gyöngyszem Óvoda 2010/2011-es nevelési évben várható létszámadatai a beíratás után az alábbiak szerint alakul. 51 fő ment iskolába, helyette iratkozott 39 fő. Május egyik legszebb ünnepe az anyák napja. Minden csoportban megünnepeltük, vendégül hívtuk az édesanyákat. Megható pillanat volt, amikor a gyerekek átadták a saját készítésű ajándékaikat, a szülők elérzékenyülve ölelték magukhoz gyermekeiket. Május 10 a Madarak fák napja: Sajnos az eső elmosta a Német-angol nyelvi verseny a gimnáziumban Iskolánk nyelvi munkaközössége évek óta meghirdeti a regionális idegen nyelvi (angol, német) versenyt. Az idén Mór, Tata, Győr, Komárom, Esztergom és Kisbér általános és középiskoláinak tanulói jelentkeztek. A Wass Albert Művelődési Központ kamara termében 106 versenyző három kategóriában - ének, versmondás, prózamondás - egyéni és csoportos produkcióban lépett a zsűri elé. Az értékelés során külön bírálták el a 7-9. évfolyamos és évfolyamos diákok teljesítményét. A versenyzők alapos felkészültségről, nyelvtudásról tettek tanúbizonyságot. A német nyelvi verseny, ének kategóriájában Mogyorósi Rebeka 11. b osztályos tanuló lett az első, a harmadik ugyancsak a 11. b osztályból Bertalan Éva lett. A német nyelvi vers-próza osztályosainak versenyében második helyezést sikerült elérni Benczik Szimonetta 9. b programunkat, külső helyszínen a parkba terveztük a Szülői Szervezet aktív anyukái segítségével. Jó idő esetén bepótoljuk. Folyamatosan zajlanak a csoportos kirándulások. Nagyon fontosnak tartjuk az élményszerző kirándulásokat. Eljutottak a gyermekeink, a várgesztesi Várhoz, a győri állatkertbe, Keszthelyre a Georgikon Múzeumba, hajóztak a Balatonon. Meglátogatták a tatai várat. Májusban 25-én ellátogatunk az általános iskolába a nagycsoportosokkal, ismerkedhetnek az iskolai élettel, beülhetnek a padokba, közösen részt vehetnek egy iskolai órán. Május 28-án évzáró. A csoportok elbúcsúztatják a Hírek a Táncsicsból osztályos tanulónak. A osztályosok német nyelvi vers-próza kategóriájában harmadik helyezést ért el Brettschneider András 13. a osztályos tanuló. Az angol vetélkedő osztályos vers-próza versenyében második helyen végzett Róth Mátyás 9. a osztályos tanuló. A osztályosok vers-próza kategóriájában a második helyet Szekeres Gábor 12. a osztályos tanuló, a harmadik helyezést Takács Bernadett és Hanig Bence 10. a osztályos tanulók érték el. A osztályosok ének kategóriájában első lett a TMG-s trió, melynek tagjai Bakonyi Zsolt, Paksi Noémi 12. b és Bertalan Éva 11. b osztályos tanulók. Ugyan ebben a kategóriában második helyezett Mogyorósi Rebeka 11. b osztályos tanuló lett. Köszönet a felkészítésért és a szervezésért az idegen nyelvi munkaközösség angol és német szakos tanárainak, élén a munkaközösség-vezető Tóth Júlia tanárnőnek. nagycsoportosokat. 51 iskolás kezdi meg szeptemberben a tanulmányait. Meggyőződésünk, hogy mindannyian alkalmasak az iskola megkezdésére. Nagyon sok sikert és sok pozitív élményt kívánunk nekik. Május 31-június 3-ig gyermekhét lesz az óvodában. Minden nap érdekes programokkal várjuk a gyerekeket. Lesz légvár, tűzoltóság, rendőrség bemutatója, ügyességi verseny az óvoda udvarán az óvó nénik szervezésében, egészségnap, fagyizás. Programjainkon a hántai óvodások is részt vesznek. Május 27-től megkezdődik a hagyományos nagycsoportosok úszásoktatása Móron Wekerle Sándor Szabadidő Központban. 20 fővel indítjuk az oktatást, 10 alkalommal. A költségekhez alapítványunk a" Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért" hozzájárul. Júniusban szeretettel várjuk a leendő elsős tanító néniket. Már névsorral a kezükben érkeznek, ismerkednek a leendő tanítványaikkal. Mindig nagy élmény ez gyereknek, tanító néninek egyaránt. Kisbéren Július 5-30-ig (4 hét) az óvoda zárva lesz. Hántán Július 19- augusztus 27-ig ( 6 hét) zárva lesz. Mindenkinek kellemes pihenést, jó nyaralást tartalmas feltöltődést kívánok az óvoda öszszes dolgozója nevében. Augusztusban mindenkit épségben, jó egészségben várunk vissza. Csőréné Ladányi Edit mb. tagintéményvezető Ballagás a Táncsicsban Április 30-án délután tartottuk a hagyományos ballagási ünnepségünket, melynek az építkezések miatt a Lovarda adott otthont. Több korosztály vett egy időben búcsút iskolától, diáktársaktól, a 4 évfolyamos gimnáziumi osztály tanulói, az 5 évfolyamos nyelvi osztály diákjai, és az első 6 osztályos gimnazista osztály. Baksa Zoltánné intézményvezető útravaló szép gondolatait követően jutalmazásokra került sor. Szép hagyomány iskolánkban, hogy a végzősök a ballagási ünnepség keretén belül kapják meg jutalomkönyveiket, jó tanulmányi munkájuk, példaértékű közösségi és kulturális tevékenységük elismeréseként. Osztályonként a legkiemelkedőbbek a Táncsics Alapítvány pénzjutalmát kapták, így Hermann Dániel 13. a, Zámbó Laura 12. b és Csuta Lídia 12. c osztályos tanulók. A 11. évfolyam nevében Kovács Anna köszönt el a végzősöktől, és Bogdán Adrienn verssel búcsúzott. A végzősök részéről B a r a c s Gergő vett búcsút diáktársaktól, tanároktól, iskolától, Illés Zsófia verssel köszönt el. Mindkét osztály még l-l dalt énekelt az ünnepségünk zárásaként. Még nehéz napok várnak a végzősökre, hiszen május 3-tól kezdődnek az írásbeli vizsgák, a szóbeli megmérettetésre június közepétől kerül sor. Fáné Fekete Mária tanárnő

7 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG 7 A Tatabányai Rendőrkapitányság felhívja a szülők figyelmét, hogy ma Magyarországon a fiatalok körében a legnagyobb /tömeges/ gondot a legális drogok használata jelenti. Ezek közül is elsősorban a dohányzás, az alkohol az, ami már a tizenévesek jelentős hányadát érinti. A tiltott drogok /kábítószerek/ első kipróbálásának ideje 15 év körüli kor, de előfordulhat, hogy ennél fiatalabbak a gyerekek. A legtöbb szülő nem azonnal szerez tudomást arról, hogy gyermeke "megkóstolta" a kábítószert, hanem jóval később, és ez az időveszteség a későbbiekben sajnos komoly hátrányt jelenthet. Milyen jelekből észlelheti a szülő, hogy gyermekével gond van? Vannak olyan lelki, fizikai, illetve magatartásbeli változások, amelyek utalhatnak anyaghasználatra, fel kell, hogy tűnjenek a szülőknek. Nem biztos, hogy kábítószer használat húzódik meg mögöttük, de mindenképpen figyelmet érdemelnek. Néhány ilyen változás: - a korábbinál visszahúzódóbb lesz (elzárkózik, titkolódzik) - kedélye hullámzó és szélsőséges, a legjelentősebbek ezek közül: idegesség, belső nyugtalanság, reménytelenség érzése vagy éppen fordítva: az ok nélküli öröm-kitörés, váratlan és meglepő közlékenység, ok nélküli ingerlékenység, mely izgatottságigfokozódik. - romlik a tanulmányi eredménye, lóg az iskolából, edzésről - egyre fáradékonyabb és szétszórtabb lesz, alvászavarok jelentkeznek - a régi (megbízható) barátai elmaradnak, az újakat a szülő nem ismeri - a családon belüli kapcsolatai is váratlanul megromlanak - a korábbiaktól eltérően elmaradozik otthonról, csavarog, esetleg túl későn jár haza - öltözködési stílusa hirtelen megváltozik - bizonyos esetekben hirtelen fogyni kezd (party drogok, heroin), vagy kieszi a hűtőt (marihuána) - otthonról pénz, értéktárgyak tűnnek el, - hirtelen sokat költ a gyerek, - súlyosabb szerhasználatnál a fiatal összefüggéstelenül, de egy témához ragadva beszél és attól nem lehet eltéríteni A legfontosabb tanács a szülőknek, ha felfedezik, hogy a gyermekük kábítószerezik: Ne essenek kétségbe! Ne éljenek a büntetések eszközével, ne legyenek gorombák, mert csak dacot váltanak ki. Hallgassuk meg a fiatalt! A gyermek mondanivalójának meghallgatása alapvető a jó beszédkapcsolat szem-pontjából! A gyermek meghallgatása nem mindig könnyű és egyszerű dolog. A szülőnek, oda kell figyelnie gyermeke mondandójára. Próbálja megérteni gyermeke gondolatait, mondani valójának mélységét. Időt kell fordítani a gyermek érzéseinek, cselekedeteinek, terveinek megértésére. A gyermek által közölt dolgokra történő reagálásunk ne legyen azonnal elutasító! Vagyis lehetőleg ne kezdjünk el vitatkozni vele! Rögtön meggyőzni úgysem tudjuk. A véleményének formálására meg időt kell szakítanunk. Járjunk óvatosan utána. S ha igaznak bizonyul, akkor keressük meg a továbblépés lehetőségét, forduljanak szakemberhez! Mindez a gyermek érdekében történik! Minél korábban világosítják fel a gyermeket a kábítószer káros hatásairól, annál jobb, ehhez ismernünk kell a ma használatos drogokat. Szülőként tudniuk kell, hogy a kábítószer használata /és itt nem az egyszeri kipróbálást, hanem a visszatérő, visszaélés szerű használatot értjük/ egy tünet, mely valamilyen alap problémára, lelki zavarra épül rá. A problémás anyaghasználat kezelhető, megfelelő szakember bevonásával, de ezt kierőszakolni nem lehet. Ha a kábítószer élvező még nem akarja a változást, még nem jutott el addig a pontig, hogy letegye az anyagot, igazából sikeresen nem lehet hozzányúlni. A szülő dolga azonban nem akkor kezdődik el, amikor esetleg megjelenik a fiatalnál az anyag, hanem már egészen korán, tulajdonképpen a születéskor. Az alap a gyermek-szülő kapcsolata, mely a bizalomra és az őszinteségre épül. Ha ez a bizalmi kapcsolat nincs meg, később nagyon hiányozni fog. Beszélgessen sokat gyermekével, ismerje meg őt! Fogadja el feltételek nélkül, és legyen mindig segítségére, amikor csak szüksége van rá. Nagyon fontos a szülői minta. Nehéz és egyáltalán nem hiteles úgy beszélni a drogok ellen, hogy közben a szülők rendszeresen dohányoznak, vagy italt fogyasztanak. Meghatározó tehát, hogy mit mutatnak a gyermekeiknek már egészen kis kortól. Az alábbiakban röviden áttekintenénk az illegális drogok /kábítószerek/ legalapvetőbb, legelterjedtebb megjelenési formáit A drogok leginkább elfogadott és legegyértelműbb csoportosítása a köz-ponti idegrendszerre gyakorolt hatásuk alapján történik. E szempont szerint három nagy csoport különíthető el: Stimulánsoknak nevezzük azokat a szereket, amelyek elsődlegesen stimulálják, gyorsítják, izgatják a központi idegrendszer működését. A stimulánsok közé soroljuk: az amfetamin - származékokat, az ecstasyt (MDMA) és néhány rokon vegyületet (MDA, MDEA, MBDB), a kokaint, a nikotint és a koffeint. A depresszánsok, elsődlegesen nyugtató hatásúak. A depresszánsok közé tartoznak: - egyes pszichoaktív hatású gyógyszerek (nyugtatók, altatók, szorongásoldók), az alkohol, valamint az opiátok (ópium, morfium, heroin, kodein, metadon). Végül pedig hallucinogéneknek, vagy pszichedelikus szereknek hívjuk azokat a drogokat, amelyek elsődleges hatása a tudati működés, az észlelés, a gondolkodás szokásos folyamatainak megváltoztatása, módosult tudatállapotok létrehozása. A hallucinogén, vagy pszichedelikus szerek közé tartozik: az LSD, a cannabis-származékok /marihuana, vagy más néven a fű7 a meszkalin, a pszilocibin, a DMT (dimetil-triptamin), a DOM (dimetoxi-etilamfetamin), a szerves oldószerek /ezek a legális drogok csoportjába tartoznak/ és a PCP (phenciklidin). Ma Magyarországon a legelterjedtebb illegális drog a marihuana, illetve az ebből készült füves cigaretta, vagy más néven joint. Fogyasztója hangulatát változtatja /jó, vagy rossz irányban is elképzelhető/, ugyanakkor a környezet érzékelése is megváltozik. A gátlások oldódnak, nevető rohamok léphetnek fel, a probléma megoldó képesség és a memorizálás /tanulás/ látszólag könnyebbé válik valójában azonban pontosan rontja a memóriát. Jellemző a szájszárazság, a pupillák tágulata a hatás alatt. A jelenleg az illegális kábítószer piacon kapható füves cigik töménysége többszörösére emelkedett a korábbi évekhez képest a növényi magvak állandó nemesítése miatt. A mai j okitokat könnyebb túladagolni, "ütősebbek". Túladagoláskor hányinger, álmosság érzet, fokozott szívműködés, a vérnyomás ingadozása léphet fel. A szervezetből lassan ürül ki, mivel zsírban oldódik a zsírszövetek sokáig raktározzák. A második helyen a különböző amphetamin származékok vannak. Szintetikus anyagokról van szó, tehát csak mesterséges öszszetevőket tartalmaznak, nem lehet tudni, hogy mi van bennük. Ezért, ha valaki amphetaminokat használ /ecstasy, speed/, nagy kockázatot vállal be; önmagukban is toxikus, vagy legalább is szennyező anyagokat is a szervezetébe juttathat. Ezek a kábítószerek gyorsítják a szervezet működését. Megemelik a vérnyomást, a testhőmérsékletet, a pulzust. Leterhelik a keringést, kiiktatják a szervezet védekező mechanizmusait. Kitágulnak a pupillák. Lelki és testi függőséget egyaránt kialakítanak. Végül, de nem utolsó sorban a heroin foglalja el a harmadik helyet, mely egy erős depresszáns szer, mely lelassítja a szervezet működését. A "bestoned"-ult fogyasztónak eufóriát hoz, nyugalmat, lelki békét ad. Hamar, mintegy 2-3 hónap alatt masszív lelki és testi függőség alakul ki. Szülőként tudni kell azt is, hogy a mai magyar büntetőjog az illegális drogokkal kapcsolatban zero toleranciát hirdetett, tehát a kábítószerekkel való mindennemű érintkezés -így a fogyasztás is - büntetendő. Segítség és további információk: Drogambulancia Tatabánya, Új sor 6. (34) www. drogriporter, hu KEM RFK Sajtószolgálata Tatabánya, április 27.

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava Pesten dolgoztam... a Magyar Cipő Szalonban, és a Csenger utcában... Beszélgetés a 91 éves Jámbor Géza bácsival Jámbor Géza bácsival beszélgetek, aki február 1-én született Kisbéren, tehát már elmúlt 91 éves, és ma is aktív tagja az Idősek Klubjának. Géza bácsi cipész volt Kisbéren. Ma pedig nap, mint nap elmegy a klubba október 15-e óta, ezért ott kerestem meg, ott kérdeztem életéről, ott beszélgettünk. -13 évesen cipész lettem Kisbéren. - kezdi Géza bácsi. - Gulyás Ferenc cipésznél dolgoztam a Széchenyi utcában, a Zapletál Kondi boltjával szemben. - Volt akkor vizsgamunka? - Vizsgára csináltam egy pár cipőt. Horváth Lajos bácsi, aki kisbéri származású volt, volt a vizsgálóbizottság elnöke. - Milyen cipőt készített? - Női félcipőt. - válaszolja és hozzáteszi: - Fekete, vagy barna, mindegy. Mérték után, rendelésre készültek abban az időben a cipők. Az a cipő Nagynének készült, aki az Új szőlőben lakott. Bőrből, borjúbőrből. Akkor még nem volt műbőr. A felsőrész készítő volt a Kondinak az édesapja, Zapletál István. Én csináltam meg az alját. - Varrta? Ragasztotta? - Szegeltem. Szeges cipők voltak abban az időben. - Hogy sikerült? Osztályozták, vagy megfelelt? - teszem fel kérdéseimet - De meg ám! Az biztos. Bevizsgálták. A Horváth Lajos adta rá az osztályzást. Ez 1936-ban volt. 3 évig, ig voltam inas augusztus 1-én szabadultam fel. - Utána hol dolgozott? - Pesten dolgoztam majd 20 évig, a Magyar Cipő Szalonban, és a Csenger utcában maszeknál ben jöttem haza Kisbérre. A Cipész KTSZ-ben (Kisipari Termelő Szövetkezet - Szerk.) dolgoztam. A Major Kálmán volt az elnöke. Ő csizmadia volt. A KTSZ-ben a csizmadia csizmát csinált, a cipész meg cipőt. Abban az időben az iparosok, a cipészek, a kötélgyártók kijártak a piacra, a ti és az Éva nagyapja. Híres lakatos mestercsalád volt a Hörnyéki Péter nagyapja, Princz István, de lakatos volt Menner István és Roboz Sándor. Kádár volt a mai Marencsák kocsma mellett egy Petőcz nevű ember és kötélgyártó volt Ruzsabert Károly, ő a Petőfi utcában dolgovásárokba eladni a portékáikat. - Hányan dolgoztak a Cipész KTSZ-ban? - A javítóműhelyben húszan, a rendült műhelyben négyen dolgoztunk. Marák Ferenc, Laczó Ferenc, Pőcze Ferenc és én. Ez ott volt, ahol most a Marencsák kocsma van. A végén, 1979-ben ketten dolgoztunk, mikor mindketten nyugdíjba mentünk. - Milyen iparosok voltak akkor Kisbéren? - Csizmadia volt Tóth György, aki a Petőfi utcában lakott, Venczlik Miklós és Horváth Ernő a Széchenyi utcából, Fülöp Sándor is csizmadia volt. Cipész a Zapletál István a Széchenyi utcából, a Csorna Jóska, a Brenwasser Géza, a Csizmadia Ferenc. Kovács volt a Kele László, akinek a Széchenyi utcában volt a műhelye, ő a Kele Márzott, harangköteleket készített az ÁFÉSZ-nek. Kötelet gyártott Gede Lajos és Mayer Károly. Szíjgyártó és kocsifényező volt Kardos Elek, Óvári Sándor és Óhidy Ferenc. Ő kárpitos is volt. - Hallottam Hegedűs Pali bácsitól híres szabókról. Például Krausz Emil, vagy Németh István, akinek a mai CBA helyén volt üzlete. Ő szép díszmagyar ruhákat készített. Pali bácsitól tudom, hogy a győri Lachmann is kisbéri volt Az iparosok tartották egymással a kapcsolatot? - Persze. Hogyne. Együtt dolgoztunk, amúgy is haverok voltunk. Volt Ipartestület, a régi lebontott művelődési házban. - Hány tagja volt? - A jó Isten tudja. Abban mindenféle szakember benne volt. Müller Ferenc volt a vezetője. - Hogy telt a szabadidő? Harmonikán játszottam a kisbéri zenekarban. Pilbauer László volt a karnagy. Ő vezette a zenekart is és a Dalárdát is. (Egy-egy jeles alkalomból ma is játszik az Idősek Klubjában, árulja el Ferencziné Sebők Mónika, a Klub munkatársa. Szerk.) - Mi volt akkor a KTSZ-ben? - Férfi-, női fodrász, órás, rádió-, TV szerelők dolgoztak a földszinten. - Mesélne a családjáról? december 26-án nősültem Kisbéren. Feleségem Unti Anna, apósom Unti László csizmadia volt. Fiam, Géza 1958-ban született. Ő Esztergomban gépipari technikumot végzett. Neki van 2 családja. - Átadta valakinek a tudást? - Nem volt nekem inasom, nem voltam önálló. - azért hozzáteszi - Két tarkányi fiatalembert tanítottam a KTSZben. - Milyenek a mai cipők? - Milyenek? Ócskák. Műanyagból, műbőrből készültek. A régiek, a cipők és a táskák is bőrből, borjúbőrből készültek. A te öregapád, a Malomsoki Jani bácsi is cipész volt. - teszi hozzá a múlton elrévedezve. - Tudom. Apai nagyszüleim is a Petőfi Sándor utcában laktak, de talán nemcsak őmiatta hívták egykor a Petőfi utcát suszter utcának. - és visszatérek a mához kérdésemmel: - Itt az Idősek Klubjában hogy érzi magát? -Jól. - Mivel telik egy napja? - Délelőtt itt vagyok, délután otthon rádiózok, tévézek. -Soki-

9 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG 9 Magyarok Vására Kisbéren - Lakossági Fórum Vérteskethelyen Akik április 22-én ellátogattak a kisbéri vásárba, azok nemcsak a szokványos hangulat részesei lehettek, hanem a Magyarok Szövetsége Komárom Esztergom Megyei Szervezete által rendezett Magyarok Vásárának szellemiségébe is belekóstolhattak. Az esemény keretében magyar gazdák, termelők, kézművesek kínálták portékáikat, miközben a színpadon az Etei Gyermek és Höcögő néptáncegyüttesek műsorukkal mosolyt varázsoltak még a megfáradt arcokra is. A táncos lábúak azonban nemcsak ropták, mert a bátrabbak szóló éneklésre is vállalkoztak. Az ászári, bakonysárkányi és kisbéri általános iskolák tanulói színvonalas szavalattal, népdalok előadásával öregbítették tanító mestereik jó hírét. Az ország minden megyéjében rendszeresen megrendezésre kerülő Magyarok Vásárának nem titkolt célja a magyar termékek népszerűsítése, emellett hagyományaink újraélesztése, nemzeti kultúránk terjesztése. A vásár egy egész napos rendezvény sorozat nyitánya volt. A program a Vérteskethelyi Művelődési Házban folytatódott. Az érdeklődők Bődi Szabolcs (Magyarok Szövetsége alelnöke), Molnár Ervin (Gazdasági Tagozat elöljárója), Vukics Ferenc (Magyarok Szövetsége elnöke) segítségével betekinthettek az MSZ nemzetépítő munkájába. Ezután Jelenszki István Háború a nemzet ellen című döbbenetesen őszinte filmje ízelítőnek szánt részlete került a nézők elé, majd Varga Doni o nko s György (főszerke s zt ő ) bemutatta az MSZ hetilapját a Szilaj Csikót. Záróeseményként, Vukics Ferenc a Magyarok Szövetsége elnöke tartott Lakossági Fórumot. Fikner Piroska Természetesen a vásárban lehetett kapni sok más vásárfiát, élőállatokat, lovat, lószerszámokat, választási malacot, kisállatokat, csibét, kacsát. A kicsiknek különösen tetszettek a kismalacok, kisállatok. VENDÉG IGEHIRDETŐK KISDÉREN Május 8-án, egy holland református lelkész előadását hallhatták a kisbériek, 15-én, szintén szombati napon pedig egy evangélikus lelkész igeszolgálatát hallgathatják meg az érdeklődők. Május 8-án Willem J. J. Glashauwer holland református lelkész tartott előadást a református templomban 'Örök szövetség" címmel. Willem JJ. Glashouwer ben született. Édesapja szintén református lelkész volt, aki a második világháború idején zsidókat rejtegetett, életét is kockáztatva ezzel a tettel. Willem szüleitől örökölte a zsidó nép iránti megbecsülést. Tizenkét éven át szolgált a 'Christenen voor Israel' holland szervezet igazgatójaként; 1998-tól pedig a Nemzetközi Keresztények Izraelért szervezet teljes időben szolgáló elnöke lett. Munkássága elismeréseként a holland királynő kitüntetését vehette át. Magyarul is megjelent a "Miért Izrael?" című könyve egy munkafüzettel együtt. A keresztény egyházban többen úgy tekintettek az egyházra, mint Izrael jogutódjára, lelki Izraelként titulálva azt. Izraellel megszakadt az Isten szövetsége és helyébe az egyház lépett. így vélekedett erről több teológus. Amikor 1948-ban létrejött Izrael állama több teológus elgondolkodott azon, hogy ezt a tényt a véletlen művének kell-e tartani, vagy pedig Isten művének. Glashauwer azok közé tartozik, akinek meggyőződése, hogy Izraellel Isten örök szövetséget kötött (ahogyan az egyházzal is): Örökké emlékezik szövetségére, az ezer nemzedéknek parancsolt igére, amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül: Neked adom - mondta - Kánaán földjét kiosztott örökségül! (Zsolt 105,8-11). Izrael Isten elsőszülött fia, akit szeret, szeretetét népe hűtlensége sem szűntetheti meg. Istenre tartozik népe némely tagjának számonkérése, nekünk azonban nem a média hírein, hanem a Szentírás alapján kell eligazodnunk Isten és ószövetségi népe közötti kapcsolatát és tervét illetően. Isten pedig jó véghez akarja juttatni e nép lelki és külső életét egyaránt, mert O hűséges Isten. Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész. "A sümegi gimnázium befejezése után egykor főszolgabíró édesapja miatt még a jelentkezését sem adhatta be az egyetemre, így aztán irányítástechnikus lett. A végzés után Ajkán, a katonaságot követően 1965-ben pedig Százhalombattán, az erőműben kapott munkalehetőséget től vállalt különböző szolgálatot az evangélikus gyülekezetben, majd között levelezőn elvégezte a teológiát, és pappá szentelése után nappali tagozaton folytatta tanulmányait től félállásban vezette a gyülekezetet, 1995-ben elköszönt az erőműtől, és az érdi evangélikus egyházközség főállású lelkipásztorra lett." (Vizsy- Százhalombattai Hirtükör). Tehát viszonylag későn, 51 éves korában lett lelkész Érden, ahonnan 18 évi áldott szolgálat után ment nyugdíjba. Isten segítségével a kis közösségből létrejött egy növekedő, életerős, szolgálatra kész gyülekezet. Ittzés István nyugdíjasként is vállal evangelizációs szolgálatokat az ország bármely részén. Sok helyen tartott igehirdetési sorozatokat. Most Kisbéren hallhatják őt a Nikodémus és Jézus találkozásáról szolgálni (János evangéliuma 3. rész). Amikor az egyik vele készített interjúban megkérdezték tőle mit üzen a százhalombattai evangélikusoknak és a lap olvasóinak a következőket válaszolta: "- Jávor Pál színművész végrendeletében írt gondolatára hívom fel minden hívő és nem hívő ember figyelmét: "...egyedül Krisztust követve érdemes élni...". Ezt vallom én is, s egész életemben arra törekedtem, hogy minél többen ismerjék fel ennek igazságát." Vajs Tibor

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava Volt nekem egy kecském... Kisvárosunk egyik csendes utcájában él Mici a kecskemama, két kicsinyével. Március végén jött világra Csillag, a kis gödölye és Herceg, a kecskegida félnapi vajúdás után némi segítséggel. A kicsik már fél óra elteltével, igaz még bukdácsolva, de már körbejárták a teljesen kifáradt anyjukat és ismerkedtek a világgal. Pár napba telt, amíg megtanultak egyedül enni, aztán szinte óránként megrohamozták anyjukat a finom tejért. Napról napra szebbek, gyorsan nőnek, egészségesen fejlődnek. Nagyon sok örömet okoznak mindennap gazdáiknak. Szelídek, játékosak, élvezik a szabadságot, a napsütést és a szeretetet. Lassan itt az idő az anyjuktól való elválasztásra, mert már nagyon ügyesen falatoznak a szénából. Később majd kiszolgálja őket a kis konyhakert adta minden földi jó, na meg persze a finom abrak, széna és lucerna. Jól megférnek ők a nyulakkal és a szomszédjukban röfögő malackákkal, no meg a mindig játszani akaró cicával. Aki valaha is nevelt fel állatot, az tudja mekkora felelősséggel, mennyi lemondással jár a gondozásuk. Azonban ezek a dolgok mind eltörpülnek, amikor az állatok szeméből hála, ragaszkodás és öröm sugárzik. Elmesélte: Egy kisbéri család 5 éve adtak be pályázatot a kisbéri Önkéntes tűzoltók egy tűzoltóautóra. Tavaly, december 17- én hozták ezt a Mercedes Atego ATK 4000 tűzoltó fecskendőt, és április 20-án állították csatarendbe. A jármű középkategóriás, ,- forint értékű, első és hátsó hajtással is rendelkezik, megerősített az alváza, 6400 cm 3 -es 286 LE és 6 személy tud szállítani. Eddig négyszer vonultak káresethez, volt két begyakorló gyakorlat és kettő helyismereti gyakorlat. A régi IFA autó tartalék lett, kaptuk a tájékoztatást a képen látható Pál Norberttől és Vida Árpádtól. A május 13-án hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső térségünkben jelentősen megemelte az árkok, patakok, vízgyűjtők, tavak szintjét. A Kisbéri ér a Móri árok vizét gyűjti össze Bakonysárkány felől. Az ér ezen a napon néhány óra alatt felduzzadt, - ilyen mennyiségű víz 4 éve volt, ehhez hasonló árvíz pedig 20 éve - mert a Park tó felé eső sziget és egy tó előtti gát a víz elvezetését lelassította, meggátolta. A víz elöntötte az árkokat, udvarokat a Szent János téren. Néhány ház faláig felért a víz, nagy károkat okozva ezzel az ott lakóknak. Szerencsére egy markoló segítségével sikerült szabaddá tenni az ér medrét, így este 11 órára már levonult a nagy víz. - kaptuk a tájékoztatást az ott lakóktól és Cser Tamás alpolgármestertől, aki elmondta, a zsilipeket feljebb fogják húzni, a régi medret ki fogják tisztítani, de a napokig tartó folyamatos esőzés a munkák megkezdését nem teszi lehetővé, ezzel is segítve a nagy mennyiségű víz levonulását. Sajnos ehhez hasonló helyzet alakult ki a város több utcájában, több ingatlanában, amire az Önkormányzat keresi a megoldást. Bővebb tájékoztatást a vízelvezetésről a Kisbéri Újság következő számában adunk. Köszönetünket szeretnénk nyilvánítani mindazoknak, akik önzetlen segítséget nyújtottak a Kisbér Hanta úti halastó árvízvédelmében. Nélkülük valószínűleg nem sikerült volna eredményesen védekeznünk, az özönvízzel szemben. Külön köszönetet mondunk Kisbér város önkormányzatának, kiemelve polgármester asszony helyszínen történő segítségét, Kisbér város önkéntes tűzoltóknak, etei baráti körnek. A halastavat üzemeltető Halandor KFT mindkét család tagjainak és baráti körének is köszönjük áldozatos munkájukat. Köszönettel: Pásztor Imre és családja illetve Halandor KFT Tisztelt Olvasó! Tisztelt hántai, kisbéri és térségbeli állampolgár! Mint bizonyára értesült róla, a kisbéri Honismereti kör a felújított Kiskastélyban szeretné bemutatni a településünkön már kihalt, vagy kihalóban lévő régi mesterségeket, korabeli műhelyek bemutatásával, akkori használati eszközök kipróbálásának lehetőségével. Ehhez kéri a Honismereti kör az Ön segítségét. Szeretnének több eszközt, berendezési tárgyat, elkészült kisipari művet összegyűjteni, azt kiállítani, bemutatni. Ezért arra kérnek mindenkit, akinek vannak ilyen tárgyak a tulajdonában, akár egy tárolóban félretéve, vagy a szülők, nagyszülők padlásán, és azt szívesen felajánlanák közösségi célokra, keressék Hegedűs Pált, a kör vezetőjét, vagy a Wass Albert Művelődési Központ munkatársait! A Honismereti kör célja ezen tárgyakkal az, hogy interaktív bemutatókkal, eszközök kipróbálásával tennék érdekesebbé a kiállítást, hogy a ma fiatalja is tudja, miként és mivel készültek egykor a cipők, csizmák, ágyak, asztalok, székek, hordók, kötelek, lovas kocsik, patkók, és sok más napi használati cikkek, eszközök, termékek. Nagy örömünkre szolgálna, ha a turisztikai fejlesztés részeként megújult Kiskastélyban bővülne a kiállított mesterségek köre, és ehhez Ön, mint települését szerető polgár hozzájárulna. Kisbéri Újság szerkesztősége

11 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG 11 Az alábbiakban Vecsei Vivien, a kisbéri Gimnázium tanulója írását közöljük, aki a Simon László Alapítvány felhívására írt pályázatot Hétköznapi Hőstetteink címmel, és a 12. osztályosok között első helyezést ért el. A Kisbéri Újság szerkesztősége szeretettel ajánlja az írást mindenkinek. Hétköznapi hősök Mai gondterhelt világunkban mindenkinek szüksége van hősökre. Hősökre, akikre felnézhetünk, akik biztonságot adnak, akik megóvnak. Ha az írmányomat olvasod, már minden bizonnyal teljes tudatában vagy annak, hogy hősök csak a filmekben, mesékben léteznek. Hisz ki látott már a való életben repkedő embereket vagy kocsikat az égbe emelő, harisnyanadrágos figurákat? Senki. De van egy hírem számodra: Igenis léteznek, itt élnek köztünk... velünk... bennünk. Hősök, kikre egy világ számít. Te is lehetsz az, és nem is kell érte többet tenned, minthogy természetesnek vett dolgaid tovább műveled, és tudatosan teszel hozzá valamit, amiről nem is hinnéd, mekkora érték. Nem világos még ez az egész? Tarts velem, olvasó, és feltárom szemed. De ahelyett, hogy belevágnánk egyből a közepébe, inkább kezdjük az elején. Az ember sok mindenkit tarthat hősnek. Például a szüleinket, akik felneveltek, és elviseltek minket azokon a napokon is, amikor egy rossz iskolai nap után hazaérvén minden haragunk rajtuk csattan, vagy amikor egy új cipőért hisztizünk... és lássuk be, ez tényleg komoly kihívást jelent. Vagy beszélhetünk még tűzoltókról, rendőrökről, orvosokról, akik mindennap tettre készen várják, hogy csodát tegyenek, hogy megmentsék embertársaik életét. Nagy tiszteletet érdemelnek a környezetvédők, erdészek, kutatók, akik szívükön viselik Földünk sorsát. Hősnek mondható minden olyan ember, aki egy nagyobb és nemesebb cél érdekében képes nem csak önmagáért, de másokért, a világért élni. Ez jó ok arra, hogy te is felismerd magadban a hétköznapi hőst, hisz te is lehetsz az, akiről példát vehetnek mások. Mondjuk amikor teljes munkaidőben szülői tevékenységedet folytatod - vagy fogod folytami majd a jövőben - egy emberi lényről gondoskodsz, felelősséget vállalsz érte, ami már felér egy hőstettel. Vagy találd meg a benned megbúvó környezetvédőt, mert te is sokat tehetsz a saját világodért, sőt kötelességed hiszen a tiéd, felelős vagy érte. Az utcán járva eldobandó dolgaiddal célozz meg egy szemetest, mintsem egy oszlopot vagy fatörzset. Gyűjtsd szelektíven a hulladékot, és máris megmentettél egy erdőt. Idődet hasznosan tölts el! Figyelj oda a környezetedre, embertársaid sorsát őszintén viseld a szíveden, tanácsokkal, jó szóval bánj bőkezűen, légy egész! Ezért fontos, hogy egy légy mindennapi hőseink közül. Kis semmiségek, mégis nagy dolog. Légy egy teljes, tökéletes, szerető egész! Mert ennyi csak mi tudható: szeretni kell, és szeretve lenni jó. (Moulin Rouge) Éljünk e bohém szózat érvényében, és tegyünk meg mindent, azért, hogy jobbá tegyük életünket, és ezáltal a világot. Mert mind hősök vagyunk, hétköznapi hősök, akik hétköznapi csodákra képesek... Minden rajtunk áll. Vecsei Vivien Kenutúra Gúta Város Sport Bizottsága meghívására immáron harmadik alkalommal látogattak el kisbériek kenutúrára, a szlovákiai Kis- Dunára május ai hétvégén. A kisbéri - hántai, bábolnai, súri, bakonycsemyei, jásdi, - kenusokat -, akiket Vaderna Tamás képviselő szervezett egy csoportba - régi ismerősként nagy szeretettel és egy kis bánattal fogadták. A szeretet a jó baráti kapcsolatokért, a bánat a várható rossz idő miatt volt. Ezért a szervezők - Árgyusi Imre alpolgármester, Gogh Mihály a Sport Bizottság elnöke, Kürti Márta, a bizottság referense és Rigó Pál, a profi kenus, tűzmester, szakács és pincér - úgy gondolták, hogy most csak Nyárasdra, a kempingbe megyünk el, ami eredetileg a szombati táborhely lett volna, és ott töltjük a napot. Természetesen ott is feltalálták magukat a vendégek és vendéglátók. Délelőtt a rutinos kenuzók elvitték a Kis-Duna Töltési-ágára a kezdőket, a gyermekeket, és megmutatták, milyen az, amikor árral szemben húzni kell, lefele pedig nézelődni, gyönyörködni a természetben. A kevésbé ügyesek - mint jómagam - "közelről vizsgálták a partokat", azaz a jobb parttól a bal partig kacskaringóztak. Délután lehetőség volt a strandon fürdeni a gyermekeknek, megáztatni a habtesteket a "tyúkforraló" 34 fokos vízben, majd a 9-10 fokos levegőben átfutni a 24 fokos medencébe. Ott aztán kialakult egy spontán vízilabda mérkőzés, amit kineveztünk Gúta-Kisbér meccsnek. Hiába vezettek a kisbériek 9:8-ra, mégis a Gúta nyert 10:9-re. Köszönhető ez Gőgh Mihálynak és a vízben az egyetlen gútai játékosnak, Árgyusi Imrének. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, mindenki örült mindenkinek, közös ünneplést csaptunk, ismét pihentettük magunkat a tyúkforralóban. Estére valóban nagyon elromlott az idő, - nem hazudott a pesti ember, az időjós - ezért a vacsora után a barakk előtti fedett teraszon nótaestet tartottunk majd éjfélig. A hidegben nehéz volt az alvás, de jól esett. Reggel hat után - az előzetesen megadott ötórai reggeli tornát átaludtuk - farkaséhesen vetettük rá magunkat a máj krémes kenyérre, megspékelve vöröshagymával. Mire 1 szál gyufától tűz lobbant, a tárcsán megfőtt a kávé, a tea, megsült a kolbász és a szalonna, ismét a tyúkforralóban találtuk magunkat. A szakadó eső miatt csak a fejek látszottak ki a vízből, és jöttek elő a történetek az eddigi túrákról: az első túrázó számára a Patyomkin nevű 4 személyes kenu anekdotái a legemlékezetesebbek. Aki arra jár, próbálja ki milyen az, amikor ezzel a vízi alkalmatossággal kell vinni mindenki számára a soktálcányi aranyat és a fácánt, dobozban! Bizony, nagy a felelősség..., hát még ha a "szükség" úgy hozza... A szakadó esőben Gútára visszabuszozva felejthetetlen dalárda alakult az utasokból. A vacsorát a gútai vízimalomban költöttük el. A nagy tepsiben sült csülök igazán fenséges volt. Mivel mindenki teljesítette a túra távját, - ki 0, ki 100 métert, ki 5 kilométert, - ezért a szervezők egy arany medállal kedveskedtek mindenkinek. Rigó Pali és felesége minden gyerkőcnek egy-egy édességcsomagot adott, a vendégek nevében pedig Németh Vilmos adott át egy-egy üveg jófajta házi borocskát. Noha a nem egész 2 napból másfelet esett az eső, a szervezők megpróbálják ezt a csapatot öszszeszedni augusztusra. Akkor talán az aranymedált is megérdemeljük. Addig is lesz közös túra, de az kerékpáron a Balaton körül. Akit esetleg ez érdekel, keresse Vaderna Tamást. - soki -

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava InfoKistérség - Kisbér, Mór és Bábolna környékeinek új információs portálja A Világháló segítségével lehetőség nyílik arra, hogy kistérségünk közéletét, híreit, cégadatait, az események fényképeit valamint számos hasznos, érdekes információt elérhetővé tegyünk bárki számára a világban. A továbbiakban a térség új, dinamikusan fejlődő, közérdekű portálja a üzemeltetőjével, Pászti Zsolttal készült interjú olvasható. - Hogyan született meg az ötlet, hogy egy ennyire összetett, információkban bővelkedő portál szülessen? - Az InfoKistérség elnevezésű portál egy Online városhálózat része, melynek tagjai Magyarország belterületén és a határokon túl egyaránt megtalálhatóak. A központ Győrben található, mely a portállal számos elismerést szerzett már országszerte. Az adott oldalainkat a területek leglátogatottabb portáljai között tartják számon. A városok felépítése, szerkezete, kinézete, központi tartalma megegyezik. A helyi tartalmakat - hírek, programajánlók, beszámolók, cégregiszter, stb. - az aktuális üzemeltetők töltik fel. Jelenlegi városainkról a portálon tájékozódhatnak az érdeklődők. - Miért tartja hasznosnak, közérdekűnek a portált? Az Internet hatalmas. Rengeteg információs portál található rajta. A városok honlapja külön-külön is nagyon hasznosak, de mint minden más területen, ebben a "virtuális" világban is jellemző: összefogva olyan lehetőségek, kapuk nyílnak meg a hálózat tagjai előtt, amik csak többség erejével valósíthatóak meg. Infóvárosaink száma várhatóan 2010 szeptemberéig éri el a 70 darabot. Központilag kihelyezett városi, területi, valamint több megyét, országot érintő programok, információk, hírek, valamint hirdetések - a magas látogatói szám következményeként - az egyik legjobbnak mondhatóak az Infovárosok területein. - Hogyan érezhetjük ennek az előnyeit Kisbér környékén? - Kisbér és Térsége folyamatosan, meglepően magas léptekkel fejlődik. Gyermekkorom elteltével egyetemi éveimet más városokban töltöttem. Visszatérve látom az új épületeket, a vidám embereket az utcán. A környéken mindig adódik érdekes program. Kiállítások, ünnepségek, versenyek valamint a tömegeket mozgató városi rendezvények mind azt kívánják, hogy a környéken mindenki értesüljön róluk. A leendő résztvevőknek tudniuk kell az események pontos időpontját, tartalmát. Látniuk kell az arról készült fotókat, videókat, beszámolókat. Minél több helyen, minél szélesebb körben jeleníti meg a város ezeket az információkat, annál több látogató várható a rendezvényeken. - Mennyire bonyolult az oldal összetétele, kezelése? - Mottónk: "VAN KERESNI VALÓD!" - hisz látogatóink egyszerűen, kényelmesen kereshetnek és találhatnak igényeiknek megfelelő helyi adatokat; emellett kikapcsolódva jutnak hozzá fontos és hasznos információkhoz a térség gazdasági-, kulturális-, és sportéletéről. Portálunk egyik pillére a már említett a Cégregiszter, amely egy virtuális katalógusként ad nagyszerű lehetőséget a térség vállalkozásainak, közhasznú szervezeteinek a sokrétű bemutatkozásra a világhálón. - Az InfoKistérség.hu portálon híreket, közérdekű adatokat, traffipax információkat, horoszkópot olvashat, pontos információkat kaphat az aktuális környékbeli programokról, melyekről amennyiben lehetőség adódik, képes beszámolót is készítünk. A bárki ingyenesen feladhatja autós-, ingatlanvagy apróhirdetését; játszhat, szavazhat, fórumozhat. Segítő kezet nyújtunk az álláskeresőknek, az utazást kedvelőknek, valamint érdekes tudnivalókkal találkozhatnak az autózás szerelmesei is. - A helyi vállalkozókat hogyan segíti az oldal? - Az internet robbanásszerű elterjedésével egyre nagyobb igény keletkezik a magyarországi mikro- és kisvállalkozások szektorában, az online jelenlétre. Egyre több kisvállalkozás dönt úgy, hogy a hagyományos hirdetési felületek mellett az interneten is közzéteszi cége szolgáltatásait, referenciáit. A vállalkozók, mesteremberek felismerték az internet szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket, és a piackutatások is azt igazolják, hogy igényként jelentkezik a piacon egy egységes arculatú, könnyen kezelhető, információs portálrendszer. Jelenleg egy weboldal, megtervezése, legyártása, valamint éves üzemeltetése magas költséget jelent a hazai mikro vállalkozások számára, így csak mintegy 20-30% engedheti meg az igényes online jelenlétet. Úgy gondolom, ha a vállalkozások beregisztrálnak a cégregiszterünkbe és híreket küldenek be tevékenységeikről, egy olyan virtuális hálózatnak lehetnek tagjai, melyből csak hasznuk származhat. Egy felhasználói név és jelszó segítségével mindenki saját maga szerkeszteti adott megjelenését, az úgynevezett microsite-ot. Ez egy weboldalba ágyazott felület, mely kisméretű honlapként is funkcionál. Tartalmazza a cég elérhetőségeit, logóját, szöveges bemutatását, képeket, termékleírásokat. Amennyiben már van saját weblapja, így annak újabb látogatókat generálhat. Itt meg kell jegyeznem, hogy kezdeti akcióink keretében azoknak a vállalkozóknak, akik a portálra szerződéssel teljes microsite-ot regisztrálnak, több egyedülálló lehetőséget adunk ajándékba, hogy a lehető legtöbbet tegyünk a környék cégeinek felfuttatása érdekében: Tervezünk megjelentetni egy "InfoKistérség Cégregiszter 2010" nevezetű A/6-os méretű kiadványt melyben a megjelenés a fent említett, szerződéssel regisztrált cégeknek ingyenes! Szintén ezek a vállalkozások díjmentesen vehetik igénybe a portál "Helyi hírek" kategóriáját, melybe PR cikket küldhetnek saját tevékenységeikről, valamint folyamatos támogatásokkal fogjuk segíteni őket, hogy a "távolabbi" InfoVáros portálokon kedvezményes árakon juthassanak hirdetési felületekhez. - Tehát térségünk cégei, vállalkozásai hirdetést is adhatnak fel? - Célunk a régiónk vállalkozásainak, intézményeinek virtuális bemutatása és a fogyasztói réteg teljes körű kiszolgálása. A folyamatos és tudatos marketingkoncepciónak köszönhetően az infováros portálok mutatói, folyamatos és dinamikus emelkedést mutatnak, ami kedvez mind a hirdető rétegnek, mind pedig azoknak, akik többet szeremének tudni környezetükről. Minden kis- és közép, valamint nagyvállalkozásnak lehetőséget nyújtunk a megfelelő marketing stratégiát megtalálni, ami várhatóan bőségesen megtéríti a beléjük fektetett, marketingre szánt forintokat. Hirdetéseink figyelemfelkeltőek és dinamikusak, alkalmasak heti, kétheti, háromheti és havi akciók, aktuális információk meghirdetésére, imageépítésre, márkaépítésre, és erősítésre, széles és fizetőképes célcsoportok elérésére amellett, hogy lehetőség van helyi, regi- (Folytatás a következő oldalon)

13 2010. május ÍGÉRET hava - Június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG 13 onális és országos kampányok szervezésére is. - Ki küldhet be digitális anyagot az oldalra és mennyibe kerül ez a szolgáltatás? - Közérdekű adatokat, programokat, cikkeket, bárki. Természetesen mindezt díjmentesen. A ballagáson készült családi fényképektől kezdve, esküvői videókat, rendezvények plakátjait, események híreit valamint bármilyen anyagot, amihez a készítő hozzájárult szívesen kihelyezünk az oldalra. Ezt legpraktikusabb e- mail-ben az címre küldeni. Fel kell hívnom a figyelmét mindenkinek: az oldal szigorúan politikamentes. Nem tartozik egy párthoz sem, nincs köze politikai szervezetekhez, ezáltal a kihelyezett hirdetések, hírek, programok is szigorúan csak közérdekű, mindenkit érintő információ jelleggel bírnak. Fontos tudni, hogy mindenkivel az együttműködésre törekszünk. Eddig minden infováros esetében sikerült elérnünk, hogy a helyi médiákal, szervezetekkel, internetes portálokkal, valamint a hirdetési újságokkal, mint együttműködő partner kapcsolódjunk a várost és környezetét érintő eredményes fejlődés jegyében. Mi is hirdetjük a médiákat, ők is hirdetnek minket. Ha tulajdonos, cégvezető, illetve valamely olyan személy olvassa a cikket, aki közérdekű intézményhez, szervezethez kapcsolódik (iskola, néptánc-csoport, stb.) kérem, ha szeretnék portálunk minden lehetőségét lehetőség szerint díjmentesen igénybe venni, vegyék fel velünk a kapcsolatot. - Ez a fő profilja a cégnek. Van esetleg olyan együttműködő partner, aki hasonló módon segíteni szeretné a vállalkozásokat? - Természetesen. Egyik fő partnerünk a Webgenerátor kft. A webgenerator.hu egységes arculattal rendelkező, könnyen kezelhető, széles tevékenységi körben választható, aktív online weboldal rendszer. A megrendelő cégek, szervezetek vagy mikro- és kisvállalkozások pár perc ügyintézés és néhány nap átfutási idő után olyan saját weboldalt tudhatnak magukénak, aminek segítségével a magyarországi közösségen belül versenyképessé teszik online jelenlétüket. Alkalmazásával a "vállalati" honlap elkészítésének fajlagos költsége minimálisra csökken. A felhasználók részéről könynyen áttekinthető, és dinamikusan kezelhető a honlapok felhasználói felülete. Előnye, hogy előre legyártott elemekből épül, amiket viszonylag gyorsan lehet a megrendelő igényeihez igazítani. A webgenerátor több száz előre elkészített honlap-sablon közül négy-öt, a szolgáltatáshoz leginkább passzoló dizájnt tud felajánlani, melyekből a megrendelő választhatja ki a neki tetsző oldalt. A rendszer könynyen a cég arculatához tudja igazítani a sablon színeit, ezután gyorsan feltölthetők az adatok: - szöveg, képek, videók, zene, nyitva tartás, naptár, kereső-optimalizációs szavak. Egy így elkészült weboldal öthat vagy akár tíz - tizenöt menüpontot is tartalmaz. A webgenerator.hu célcsoportja elsősorban olyan mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók illetve magánemberek, akiknek egyáltalán nincs honlapjuk, vagy egy részüknek már van, de ez már több éve készített, elavult. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre is készséggel válaszol az InfoKistérség üzemeltetése, illetve a honlap megrendelése nálunk is ingyenes ügyintézéssel vehető igénybe. Elérhetőek vagyunk a nap 24 órájában a 20/ es telefonszámon, illetve az címen. - Köszönöm a bemutatkozást, sok sikert kívánok az oldal működtetéséhez. -P-M- Horgász-majális Hántán Verőfényes szép majális volt az idén, így a hántai tavaknál soksok horgász egyesületi tag és hozzátartozóik, érdeklődő hántai lakosok gyűltek össze, hogy jó hangulatban töltsék el a napot. Ehhez minden adott volt: horgászverseny, vaddisznó,- és sertéspörkölt, büfé, zene... Az első tavon nagy sikernek örvendett a csónakázási lehetőség: mindig egy-egy tag vezette a tavon körbe az Egyesület motorcsónakját, jól megpakolva gyerekekkel. A táj és az élmény magáért beszélt, igaz kicsit összeszorult az ember szíve a volt nádasdi kastély egyre lepusztultabb épületét látva. Pulai Miklósné a gyerekeknek rókavadászatot és számháborút szervezett az erdőbe. Néhányan felnőttek is beálltunk játszani, s örömmel vettem tudomásul, hogy a hántai lakosok, a Horgász Egyesület ezúttal teljes mértékben használták ki lakóhelyünk nem akármilyen adottságait. Említették, hogy a nyáron szerveznek még ilyen nyílt találkozót, minden bizonnyal sokak örömére és várakozására. Köszönjük! Morvai Anett május 30. GYERMEKNAP LOVARDA TÉR Kedves Gyerekek és Szülők! Sok szeretettel hívunk mindenkit a kisbéri gyereknap programjaira. 8 óra Horgászverseny 11 óra Kerékpáros-ügyeségi verseny 15 óra Ügyességi versenyek, kispályás labdarugó és hetesrúgó verseny, kézműves foglalkozások, szépségverseny, sakkszimultán, palacsinta, sütemény, üdítő, művészeti programok (balett, néptánc, mazsorett, musical). Ingyenes programok: kétcsúszdás légvár, lufibohóc, picik játszószőnyege, ügyességi játszóház. Rossz idő esetén rendezvényünket a Lovardában tarjuk meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Jó szórakozást kívánunk. Kisbér Város Önkormányzata Wass Albert Művelődési Központ

14 14 KISBÉRI ÚJSÁG Baba-mama klub a kisbéri gyermekkönyvtárban Kellemes környezet várja a babákat és mamákat a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. Az egyik sarokban kis kuckót alakítottak ki puffokkal, játékokkal, vastagfedelű könyvekkel, leporellókkal teli nagy dobozzal. A falra Cser Tamásné, Lenke néni tanárnő mesevilágot varázsolt. Morvai Józsefné könyvtáros elképzelése volt a baba-mama klub. A hely kialakítása után meghirdették a klub megalakulását, az intézmény honlapján is felhívást tettek közzé. Az első alkalommal a hideg, szeles, esős idő miatt érthetően kicsi volt az érdeklődés. Nem így a második összejövetelen. Elsőként Aradi Andrea és kisfia, az öt hónapos Biliig Petike érkezett. (Az összejövetel vége felé, az apuka is csatlakozott hozzájuk.) Andrea lelkesen beszél arról, milyen jó ötlet a klub, milyen fontos a pici babáknak is, hogy gyerektársaságban legyenek. Az anyukáknak pedig nagy segítséget adnak a gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek, az egymástól kapott tanácsok. Amióta megszületett a kisfia sokat mesélnek neki a férjével, azt szeretnék, ha a könyv, a könyvtárba járás természetes része lenne a gyerek életének. Morvai Józsefné könyvtáros elmondja a jelenlévőknek, hogy a klub programját, de még a találkozások időpontját is az anyukák határozhatják meg. Az előzetesen havi egy alkalomra tervezett klubnapot keveslik, ezért némi egyeztetés után kialakul, hogy két hetenként, csütörtökön délután fél négytől lesz a baba-mama klub, s havonta egyszer a családi mesedélután, ami ugyancsak a gyerekkönyvtár programja. Az első ilyen mesedélutánon a Gyöngyszem Óvoda óvónői haboztak, és Bozori Szabolcs, a helyi színjátszó csoport tagja mondott mesét a gyerekeknek. Abban is megegyeznek, ha akarja az anyuka, megtalálja a módját, hogy eljöjjön a klubba, a babásmamás programokra. Címüket, telefonszámukat megadják, hogy könnyebb legyen a kapcsolattartás. Az eljövendő foglalkozások tematikájában is hamar egyezségre jutnak, sorolják az ötleteket, mi lenne igazán hasznos a számukra: kérdések gyerekorvoshoz, védőnőhöz, baba-mama jóga, babaruha készítés, cserebere a kinőtt babaholmikból. Elhatározzák, hogy többek között meghívják Deákné Bancsó Katalint, akinek könyvei nagy segítséget adnak a baba viselkedésének megértéséhez. Május végére a művelődési központ előcsarnokába maci kiállítást szerveznek. A klubos apróságok kedvenc macijait zárható vitrinben helyezik el. A gyerekek közben játszanak, könyveket lapozgatnak, nézegetik a babakocsikban a zajjal mit sem törődve alvó piciket. Kedves pillanat, amikor Morvái Józsefné Babaolvasó jegyet ad mindegyik babának és apróságnak, ami akár az élethosszig tartó tanulás, művelődésjelképe is lehet. Gáspár Mária BETYARTOBORZÓ Közhírré tétetik! május 19-én a Kisbéri Napok keretein belül, a Lovarda téren kerül megrendezésre a II. Bakonyi Betyártalálkozó, melyen a bátor bakonyi jelentkezők megmérettethetik magukat! A Betyárételek Főzőversenyén indulni lehet bármilyen szabadtűzön készült betyáros étellel. A 3 tagú zsűri hasához nemcsak a finom ízeken keresztül vezet az út, pontozzák az étel találó elnevezését, színvonalas tálalását is... A Bakonyi Betyárok Erőfitogtató Versenyén 5 fős bandákkal lehet indulni a vándorfokos megszerzéséért, és az ezzel együtt járó Bakony Erdeinek Leghírhedtebb Betyárbandája, ill. Főbetyára címért! A banditák feladata gyorsaságuk, ügyességük, erejük, udvarlási készségük összemérése, szépségük, sudár teremtük A szervezők a tűzifát és az értékes nyereményeket biztosítják. Nevezni és a részletekről érdeklődni a Wass Albert Művelődési Központban és Városi Könyvtárban, ill. a helyszínen is lehet! május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava Kisbér Város Önkormányzata és a Wass Albert Művelődési Központ tisztelettel meghívja Önt a Trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre június 4. (péntek) Megemlékezés - A nemzeti gyász harangjai megkondulnak Római Katolikus templom, Trianon emlékmű Emlékezzünk együtt Trianonra Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Kamara terem HÁBORÚ A NEMZET ELLEN Az elrabolt nemzeti vagyon Szeretettel meghívjuk Trianon 90. évfordulója alkalmából Jelenczki István új filmjének vetítésére és a második rész után a filmrendezővel való beszélgetésre. I-D. rész június 3.18 óra III-IV. rész június 5.18 óra Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár Színház Belépődíj: A HAZÁJUKÉRT FELELŐSSÉGET ÉRZŐ MAGYAR EMBEREKNEK KÖSZÖNHETŐEN nincs! XI. KISBÉRI NAPOK (ELŐZETES) Június 18. (péntek) Halászléfőző verseny, Tópart Rockfesztivál, vendég: Pokolgép, Lovarda tér Június 19. (szombat) II. Bakonyi Betyártalálkozó, Lovarda tér A Társulat Koppánya, Vadkerti Imre és zenekara előadói estje, Lovarda tér Június 20. (vasárnap) NÉPZENE, NÉPTÁNC a SZENTIVÁNÉJI HAGYOMÁNYOK jegyében A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják! A részletes programok a hirdetőtáblákon lesznek láthatóak.

15 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISÉRI ÚJSÁG 15 Anyakönyvi Születtek Nyári Zoltán és Karácsony Szilvia fia Lorenzo Zoltán Horváth Mihály és Matics Melinda fia Patrik Mihály Fekete Miklós és Faragó Gizella fia Bendegúz Ábel hírek Elhunytak Nádas Mihályné sz. Tóth Ida 1928 Cseke Ilona sz Ferencz Lajos sz Nagy Anna sz Fodor Ferenc sz Fett István sz. 1936

16 16 KISBÉRI ÚJSÁG május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava A kép nagyon szép, de a tóvá duzzadt Kisbéri-ér sok kárt okozott a Szent János téren A Kiskastély kertjében Csikós Sándor a kemence feletti tetőt készíti A református templomban tartott igehirdetést Willem J. J. Glashauwer A Baba-mama klub résztvevői A Honismereti körben előadást tartott Hegedűs Pál Hérics Márton plébánosról, halálának 100. évfordulója alkalmából Május 1-én lóverseny volt a Majális téren A képen Kulacs Béla elnök, Mészáros János titkár és Szeder Tamás Sziszi nyergében

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. október 22-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Gémesi György

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu 152-4./2007. Kivonat A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 5-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója:

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Oktatási,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben