FOGADÓNAPOK. Dr. Udvardi Erzsébet. polgármester. A következő szám Lapzárta: június. Dákai József alpolgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGADÓNAPOK. Dr. Udvardi Erzsébet. polgármester. A következő szám Lapzárta: június. Dákai József alpolgármester. 2010.06.16."

Átírás

1 XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MÁJUS (Tavaszutó, Pünkösd hava) - JÚNIUS (Nyárelő, Szent Iván hava) ÁRA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "Aki nem tud országért küzdeni, nem érdemel országot." Wass Albert A következő szám Lapzárta: június. FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Dr. Dörnyei Vendel jegyző Kisbér: 9-12-ig Ravasz Lajosné aljegyző Kisbér ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig

2 2 Kisbér Város Képviselő-testülete március 29-i ülésének kivonata kinyilvánítja, hogy mindent meg kíván tenni a "Minőségjavítás a kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthonában" elnevezésű TIOP /1 pályázat megtartása érdekében. Kéri az ESZA Kht.-t, hogy adjon írásos tájékoztatást arra vonatkozóan, ül. pontosan adja meg azokat a feltételeket, amelyek a pályázati támogatás megtartásához, elnyeréséhez szükségesek. A képviselő-testület a feltételrendszer ismeretében haladéktalanul megkezdi annak teljesítését. Kisbér város Képviselő-testülete április 15-i rendkívüli ülésének kivonata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program részeként bentlakásos intézmények korszerűsítésére kiírt TIOP /1 kódszámú felhívásra benyújtott "Minőségjavítás a kisbéri "Őszi Napfény" Idősek Otthonában" című, TIOP / jelű pályázatával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító hatósága döntése alapján elnyert Ft összegű támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírása érdekében követelt intézkedések megtételét visszautasítja tekintettel arra, hogy a HEPIH és a közreműködő ESZA Közhasznú Kft. elállása az Önkormányzat álláspontja szerint nem megalapozott. A Képviselő-testület továbbra is fenntartja igényét, hogy meg kívánja valósítani a pályázatot. A Képviselő-testülete a KTKT által benyújtott "Az Őszi Napfény Idősek Otthona komplex akadálymentesítése I. ütem" című 1713/2 kódszámú pályázat KISBÉRI ÚJSÁG megvalósítása érdekében a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez javasolta az önrészt a menedzsmenthez kapcsolódó díjakból fedezni. Elfogadta a tervező által ajánlott Ft + Áfa összegű tervezési költséget. engedélyezte a KVT KIKI Gyöngyszem Óvoda melegítőkonyhájához még hiányzó kézmosó (ami lehetőség szerint kerámia legyen) és rozsdamentes előkészítő asztal beszerzését. E 2 berendezés tekintetében elfogadta az AGRIKON- ALFA Kft. ajánlatát. Köszönetét fejezte ki Belány Róbert képviselőnek a rozsdamentes, 2 medencés mosogató megvásárlásáért. a Kisbér, Perczel Mór utca útpadkázási munkáinak elvégzésével - a beérkezett ajánlatok alapján - Juhász Istvánt bízta meg Ft kivitelezési összeggel. a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi költségvetésében szereplő művészeti vezető Ft-os díjából a Bakony Néptáncegyüttes részére Ft öszszegű támogatást állapít meg. A támogatást a néptáncegyüttes alapítványa a néptáncegyüttes művészeti vezetőjének díjára köteles fordítani. Malomsoki László viselő-testülete április 26-i lésének kivonata elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint: - jóváhagyta a Kisbéri Városigazgatóság tájékoztatását a Ford Tranzit gépjármű Ft eladási áron történő értékesítéséről, - elfogadta és jóváhagyta az Új Magyarország Fejlesztési Terv, a "KDOP /C - Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése" pályázat megvalósítása érdekében a kiadott megbízási szerződések aláírását (projektmenedzsmenti feladatok ellátása, projekttel kapcsolatos közbeszerzések teljeskörű lebonyolítása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése), - tudomásul vette és jóváhagyta "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért" c. pályázat megvalósítására a HÉROSZ Zrt.-vel kötött kivitelezési szerződés időpontja módosítását július 31-re, a Támogatási Szerződésben szereplő időpontja augusztus 26-ra módosul, - tudomásul vette a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár a 4/2004.(11.20.) NKÖM rendeletben igényelhető eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására benyújtott pályázatot. az Őszi Napfény Idősek Otthona évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a Pénzügyi Bizottság előterjesztése alapján javasolja megvitatásra és elfogadásra a Társulási Tanács április 27-i ülésén. a helyi vállalkozók védelme érdekében utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen elő szabályozást a városban közlekedő mozgóárusok közterület-használati díj fizetésére vonatkozóan. elfogadta a Kisbéri Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület elfogadta az ÉDV Zrt. Oroszlány- Kisbér Vízmű Üzem évre vonatkozó műszaki és pénzügyi beszámolóját május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava a évi belső ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentéseket elfogadta, az abban foglaltakat tudomásul vette. Felhívta a Pénzügyi és Intézménygazdálkodási Iroda figyelmét, hogy az ellenőr által tett javaslatokat a tervezés, a gazdálkodás és az előirányzat módosítások során vegyék figyelembe. A Képviselő-testület elfogadta a évi adóügyi feladatok teljesítésérő szóló beszámolót. a KVT-KI-KI Alapító Okiratát az alábbiak szerint egészíti ki, illetve módosítja: Az Alapító Okirat: 10 pont a) bekezdése iskola feladata rész az alábbi szabállyal egészül ki: "A különleges helyzetben lévő gyermekek számára kis létszámú fejlesztő csoportot szervez (lassan haladó, sajátos nevelési igényű tanulók)" 11. pont) szakközépiskola feladata a) bekezdése alábbi szabállyal egészül ki: "Belügyi rendészeti és katonai alapismeretek oktatás." 11 pont) ont az óvoda feladata rész a) bekezdése az alábbi szabállyal egészül ki: "A sajátos nevelésű igényű gyerekek integrált óvodai nevelése. Az SNI-s gyerekek közül az enyhe értelmi fogyatékos nevelése. A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek integrált óvodai nevelése." 13) A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyon: Gyöngyszem Óvoda rész az alábbi szabállyal egészül ki: "A feladat ellátásához rendelkezésre állnak továbbá az óvodában leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyaikat feladatai ellátásához szabadon használja. Az óvoda a rendelkezésre álló helyiségeket, egy naptári évnél nem hosszabb időre bérbe adhatja, ha ez nem akadályozza az intézményben (Folytatás a következő oldalon)

3 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG 3 (Folytatás az előző oldalról) folyó nevelőmunkát. Nem jogosult azonban a vagyont elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. a KVT-KI-KI intézményegysége és tagintézményei pedagógiai programjának felülvizsgálatát kezdeményezte. Az intézmény pedagógiai programját egységes szerkezetbe kell foglalni. A jelenlegi intézményenkénti pedagógiai programotjavasolta hatályban tartani az egységes szerkezetű program jóváhagyásáig. a 2010 évi költségvetésében meghatározott támogatási keret terhére a Petőfi Sándor Általános Iskola részére erdei táboroztatáshoz Ft; Kisbéri Mazsorett csoport ruhák vásárlásához Ft; Kisbéri Spartacus SE részére működési költségei finanszírozásához, felszerelés vásárlásához Ft; Kisbéri Lovas Klub részére működési költségei finanszírozásához, versenyek rendezéséhez Ft; Jobb Dáma Sportegyesület részére működési költségei finanszírozásához, felszerelések vásárlásához Ft támogatását biztosít. A Képviselő-testület a Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület kezdeményezését jónak tartja, de tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére a szervezetet támogatásban nem részesíti. az Újszőlő és Véncser dűlő közlekedési problémái hoszszabb távú megoldása érdekében szakértő segítségét veszi igénybe. Az útfelújításra vonatkozó árajánlatot nem fogadta el. a március 29.-i ülésen elfogadott városfejlesztési koncepcióban foglaltakat figyelembe véve nem kívánja értékesíteni a tulajdonában álló tölgyestelepi ingatlanokat. Az ingatlanok fejlesztését, hasznosítását a városfejlesztési koncepcióval összhangban kívánja megvalósítani. Utasította a Polgármesteri Hivatalt az ingatlanok iránt érdeklődő Vagács- Horváth házaspár tájékoztatására. 1.) tudomásul veszi, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, KEOP jelű," Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" című pályázata a kisbéri 0124/3 hrsz alatt található szilárd hulladéklerakó rekultivációjának csak az I. ütemét, az átmeneti záróréteg kialakítását támogatja. A rekultiváció II. üteméről, azaz a végleges záróréteg rendszer kialakításáról, legfeljebb az átmeneti záróréteg kialakítását követő 10 éven belül, a környezetvédelmi hatóság döntésének megfelelően - lehetőség szerint pályázati forrásból - gondoskodik. 2.) tudomásul veszi és jóváhagyja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, KEOP jelű," Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" tárgyú projekt 2. fordulós pályázati anyagának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához történő benyújtásához szükséges - (lerakó bezárása, el nem adása, bérbe nem adása, a beruházással érintett terület nem része a Natura 2000 hálózatnak) - nyilatkozattételt. a tulajdonában levő hántai 0102/2 hrsz-ú, m 2 alapterületű, 33,37 AK, szántó 6 megnevezésű ingatlant hirdetés útján kívánja hasznosítani, tekintettel arra, hogy 2010 április 1. napjával megszűnt az ingatlan használatára vonatkozó mezőgazdasági haszonbérleti jogviszony, és az ingatlan használatára jelenleg nincs konkrét érdeklődő. Az ingatlan kiinduló haszonbérleti díját 40 kg búza/ak összegben határozza meg. A haszonbérleti jogviszony időtartamát 5 évben határozza meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy több jelentkező esetén a legjobb ajánlatot tevővel kössön mezőgazdasági haszonbérleti szerződést. elrendelte pályázat kiírását a könyvvizsgálói feladatok ellátására 3 év időtartamra. a KDOP-5.1. l/2f-2f számú közoktatási intézmények felújítására vonatkozó építési, beruházási munkák kivitelezése során felmerült pótmunka igény megrendeléséhez s kivitelezéséhez szükséges tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával Ft + ÁFA áron az Éter-1 Kft.-t bízta meg. tárgyalást kezdeményez a Római Katolikus Egyházzal a hántai Római Katolikus Templom Kisbér Város Önkormányzatával együttműködve történő felújítása tárgyában. Felhatalmazta a polgármestert az egyházzal történő tárgyalásra az alábbi szempontok figyelembevételével: Kisbér Város Önkormányzata az egyházzal közösen vizsgáltassa meg, hogy milyen összegű beruházásra van szükség a torony javításához és a szigetelés elvégzéséhez. Arról kell tárgyalni az egyházzal, hogy a beruházás elvégzéséhez nyújtandó - a várható költségek ismeretében meghatározott - önkormányzati támogatás (hozzájárulás) ellentételezéseként az egyház adja Kisbér Város Önkormányzata tulajdonába a hántai 63 hrsz-ú, 6360 nr alapterületű egyházi ingatlant, mely ingatlanon található épületben jelenleg is önkormányzati alapfeladat ellátása történik (óvoda működtetése). Az egyház együttműködési szándéka esetén, a torony felújításáról és a szigetelés megvalósításáról készült felmérést követően, a várható költségek ismeretében, ismételten napirendre tűzi a kérdést, melynek során meghatározza a beruházáshoz nyújtandó támogatás, hozzájárulás mértékét. a Kisbéri Víziközmű Társulat évi egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatását elfogadta. Kezdeményezte a Kisbéri Viziközmű Társulat megszüntetését. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Társulat megszűntetésének feltételeit és azt terjessze be a képviselő-testület elé. Malomsoki László A Magyar Közút Nonprofít Zrt. Kisbéri üzemmérnöksége munkatársai a kisbéri Önkormányzat megbízása alapján meleganyaggal kátyúzták május közepén a Tópart, a Vásártér, a Deák Ferenc, a Perczel Mór, a Wenckheim Béla, a Kozma Ferenc, és a Petőfi Sándor utcákat.

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG Képviselői Megbízólevél ünnepélyes átadása A Komárom-Esztergom megyei 3. Választókerület országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP pártszövetség színeiben induló Czunyiné Dr. Bertalan Judit az országgyűlési választások április 11 -ei első fordulójában parlamenti mandátumot szerzett. Hagyomány, hogy a képviselői Megbízólevelet ünnepélyes keretek között adják át a kisbéri Városházán, mint a Komárom- Esztergom megyei 3. Választókerület központjában. A évi országgyűlési képviselő választás győztesének a Megbízólevél ünnepélyes átadása a kisbéri Polgármesteri Hivatal Nagytermében május 8-án volt. Az ünnepélyen részt vett az OEVB (Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság) tagsága, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester, Dr. Dörnyei Vendel jegyző, kisbéri önkormányzati képviselők, és sok-sok érdeklődő, szimpatizáns, aktivista. Tele volt mosolygó arcokkal a hivatal díszterme. Elsőként Dr. Udvardi Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Megbízólevelet átadta az OEVB elnöke, Meretei János és a hivatalos eredmények felsorolása után szólt a már megbízólevelét kezében fogó képviselőasszonyhoz. Kedves Képviselőasszony! Most, mint a választási bizottság elnöke átadom Önnek négy évre szóló képviselői megbízólevelét. Ön ezzel a megbízólevéllel választókerület polgárai részéről nagyon magas kitüntetést kap és nagyon nagy megtiszteltetésben, részesül. Mint mindennek, természetesen ennek magas ára is van. Sok tízezer szempár fogja figyelni nap, mint nap minden mozdulatát és tettét, megjegyeznek minden kijelentését, ígéretét. Ne felejtse el, hogy akik ebben a nagy megtiszteltetésben, kitüntetésben részesítették, négy év múlva értékelni fogják tevékenységét. Mindig éreznie kell ennek a megbízólevélnek a súlyát. Ne okozzon csalódást azoknak, akinek nevében megbízólevelét aláírtam. Tevékenysége az országgyűlésben elsősorban törvények megalkotásának segítése lesz, de döntéseiben, állásfoglalásaiban ne feledkezzen meg soha azokról, akik képviseletét hivatásul választotta. Akik Ön mellé álltak és bíznak Önben. Pártja a Fidesz-KDNP programjától tízmillió hazai és csaknem ugyanennyi határainkon kívül élő magyar ember vár egy jobb, szebb, biztonságosabb jövőt. Tanulmányozzák az elmúlt rezsimek hibáit, okuljanak belőle. Legyenek szerények, következtessek. Mindig figyeljenek az alkotó és őszinte emberekre, mert tanulni senkitől sem szégyen. Sokan fogják Önt nap, mint nap körülrajongani, legyen mindig okos, vegye észre azokat, akik ezt csak öncélú számításból teszik. Kívánom, az Önre voksoló állampolgárok, és a magam nevében hogy legyen ereje teljesíteni felelősségteljes vállalását. Czunyiné Dr. Bertalan Judit meghatottságtól elérzékenyülve, könnyekkel küszködve mondott köszönetet édesanyjának, megköszönte a választás lebonyolításában résztvevő hivatali dolgozóknak, a kampányban segítőknek a munkáját. Külön köszönetet mondott Dr. Udvardi Erzsébetnek a kisbéri térségben, Papp Péternek az oroszlányi térségben és Popovics György kampányfőnöknek a bábolnai térségben végzett munkájáért. A köszönetnyilvánítás után, már a jövőre, képviselői munkájára gondolva felolvasott egy könyvrészletet, mely azt példázta, hogy van lehetőség felépíteni egy jobb életet a diktatúra, a kényszerű rossz önkéntes vállalása után. A polgármesterasszony által hozott finom torta és a kellemesen behűtött pezsgő mellett jól esett a beszélgetés a hivatalos program után. -S május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava HALÁSZLÉFŐZŐ- VERSENY Az XI. Kisbéri Napok keretében a Városi Önkormányzat és a Horgászegyesület június 18-án (pénteken) megrendezi a XI. Kisbéri Halászléfőző-versenyt Nevezés: június óráig Nevezési díj: 1000,- Ft / csapat Nevezés: Wass Albert Művelődési Központban Somogyi Lászlónénál Csak a határidőig nevezett csapatok kapnak halat, kenyeret és tűzifát. Helyszín: Kisbéri Park tó (D-K-i tisztás) Az Önkormányzat (a támogatók segítségével) biztosítja: a versenyzőknek (csapatoknak): 1 db (kb. 1,5-2 kg-os) pontyot, 10 kg tűzifát és 1 db kenyeret, az Önkormányzat vendégeinek az evőeszközöket A versenyző biztosítja: halászlékocka, apróhal, fűszerek, víz, bogrács, asztal, székek, poharak, tányérok, eszközök, stb. A hely kijelölése: 16 óra Tűzgyújtás, 1 db élőhal és 1 db kenyér kiosztása: 16 óra 10 perc Szabályok: alapié készítés, halpucolás csak helyben, bármilyen halat fel lehet használni Eredményhirdetés: kb. 20 órától Jutalmak: 1-3 helyezett tárgyjutalom, Emléklap 4-6 helyezett Emléklap A Rendezvény állandó támogatói: Pásztor Imre, Pásztorné Nagy Ildikó, Nagy Benedek, Császári pékség, Horváth József, Erdészet, Balogh József, Tribusz István, Tribusz László, Halandor Kft. Horgászegyesület Kisbér

5 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG Mentsük meg a kisbéri katolikus templomot! Bármelyik irányból érkezünk Kisbér városába, elsőként a csonka tornyú, műemlék római katolikus templom tűnik fel, ami a váci székesegyházzal karöltve egyedi Magyarországon ban az angolkert kialakításával egyidőben építették. Gyönyörű késő barokk főoltárát és copfstílusú gazdagon díszített szószékét 1788-ban készítették. A templomot ben gróf Batthyány Antal József klasszicista stílusban átépíttette és toronnyal bővíttette. A templomot 1938-ban Döbrentei Gábor tervei alapján freskókkal díszítették. A kisbéri templom hangulatban, stílusban szervesen illeszkedett a kastélyparkhoz és a Batthyány kastélyhoz. De ahogyan múlik az idő év -, sajnos ez templomunkon is meglátszik. A templom lábazata vizes, hullik a vakolat, másfél éve a homokkő balluszterek is potyognak óta a bal torony jobb oldali részéből több darab is kiesett, ami a két toronyközti részt be is szakította. Azóta a tornyokat acélráccsal kerítettük körbe templomtetőnk megóvása, illetve a járókelők biztonsága érdekében, de ez nem oldja meg a homokkövek állapotának további romlását. A felújítás fontossága már régóta foglalkoztatja mind az egyházi, mind a városi képviselő testületet. Két éve teljes külső felújítási terv is készült, aminek összege 105 millió Forintot tett ki. Ez jelentős összeg, amit csak pályázatok útján lehetne biztosítani. A város talált is egy lehetőséget, be is nyújtott egy pályázatot, ami sajnálatos módon nem nyert. Azóta mind az egyház, mind a város keresi a további lehetőségeket. Az idő viszont ellenünk dolgozik május első hetében (egy beázási pont megtekintése végett) felmentünk a templom tetőterébe és sajnálattal kellett látnunk, hogy a tetőszerkezetet tartó bal oldali rnes főgerenda megrogyott, a benne lévő mellékgerendát összetartó csapolások 6 helyen szétváltak. A kupolák felett lévő áthidaló gerendák már a kupolákon fekszenek azokat nyomva. Valamint a torony mögött történő tető-gerinc becsatlakozásai is legalább 5-8 m hosszan megroskadt, ami a CB A parkolójából is jól látható. A tetőszerkezet további romlását, gyorsítja a templom előtt elhaladó kamionforgalom is. Ugyanis a kereszteződésbe beérve pont a templom előtt váltanak sebességet, majd felgyorsulásuk az egész építményt megremegteti. Ez jól tapasztalható, ha valaki a templom karzatán tartózkodik, rezeg az egész templom. A leírtakból kitűnik templomunk romlásának súlyos helyzete, főleg a tetőszerkezet, ami mihamarabbi megoldást kíván. Ne várjuk meg, míg egy nagyobb szélvihar lökései alatt leomlik templomunk tetőzete. Úgy gondolom a templom nem csak a keresztény emberé, hanem az egész városé. Így közösen összefogva mindenkinek részt kell vállalnia a felújításban és együtt, közös erőkkel csodákra képes az ember. Kevesen tudják, hogy ilyen csonka tornyú katolikus templom, csak 2 van Magyarországon és egy ilyen nagy építményt a helybéli hívek önerőből nem tudnak felújítani. Ezért ennek megoldása most nagy feladatot és gondot jelent mind az egyházközségnek, mind a városnak egyaránt. Kérünk minden tenni vágyó, jó szándékú embert, legyen szívügye a templom.! Mint őseink örökségét ne hagyjuk elveszni! Kérjük az emberek szakmai, anyagi támogatását, amelyet a következő módon lehet megtenni. Alapítvány, a befizetett összeget teljes egészébe átutalja a püspökség a plébánia számlájára, és ha feltüntetjük adószámunkat, adóigazolást is küld, amely az adóból levonható. EGYHÁZI ISKOLÁK ÉS TEMPLOMOK FENNTAR TÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY OTP Bank Valamint személyesen, vagy átutalással a plébánia számlájára is fogadunk adományokat. Római Katolikus Plébánia Kisbér Bakonyvidéke Tak. Szöv. Erről viszont a plébánia nem tud adóigazolást kiállítani. Postai (sárga) csekk, mindkét számlaszámmal a templomban és a plébánián is elérhető. Segítségüket megköszönve: a Római Katolikus Plébánia Képviselő Testülete. 5 Anyanyelvi verseny A Petőfi Sándor Általános Iskolában minden évben megrendezésre kerül a Körzeti anyanyelvi verseny. A 3. és 4. osztályos tanulók összemérhetik tudásukat, miközben érdekes feladatok sorát oldják meg. A verseny eredményei: 3. évfolyam: 1. Szűcs Veronika, Ete 2. Samu Boglárka, Kisbér (felk. tanár: Sinkoviczné Varga Márta) 3. Szrogh Zsanna, Bakonysárkány 4. évfolyam: 1. Cser Tibor, Kisbér (felk. tanár: Pilcz Éva) 2. SZŰCS Laura, Bakonyszombathely 3. Kovács Kinga, Súr Fizikaverseny Az iskolánkban minden évben megrendezésre kerül az "Év Táncsicsosa" verseny szinte minden tantárgyból. Nincs ez másképp fizikából sem. Az idei verseny három fordulóból állt, amire 16 fizikát kedvelő diák jelentkezett a 9. és 10. osztályból. Az első fordulóban egy prezentációt kellett csinálnunk az űrkutatásról. Ennek a feladatnak köszönhetően nagyon sokat megtudhattunk az űrkutatás rejtelmeiről. A verseny második részében egy teszt, kettő számítási és kettő logikai feladat várt ránk versenyzőkre, hogy megoldjuk. A feladatok többsége a mozgások téma köré csoportosultak. A legérdekesebb forduló számomra és véleményem szerint a többi versenyző számára is a harmadik volt, amelyben kísérletezni kellett. A verseny végeredményeképp első helyen Marák Anett, másodikként Harkai Kitti végzett, míg a képzeletbeli harmadik helyen holtverseny alakult ki Fegyveres Zsófia és Lanczendorfer Claudia között. Mindanynyian a 9. b osztály tanulói. A verseny azonban mindenki számára tanulságos és egy igazi élmény volt. Remélem jövőre is megrendezésre kerül és legalább ennyien részt veszünk rajta. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani felkészítőnknek Szabóné Fehér Julianna tanárnőnknek. Fodor Nóra 9b

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KVT.KIKI. Gyöngyszem Óvoda eseményei május hónapban Május án megtörtént a beíratás a kisbéri Gyöngyszem Óvodában. A beíratás időpontjában 39 gyermek iratkozott, ebből 4 fő a hántai óvodába. A KVT.KIKI. Gyöngyszem Óvoda 2010/2011-es nevelési évben várható létszámadatai a beíratás után az alábbiak szerint alakul. 51 fő ment iskolába, helyette iratkozott 39 fő. Május egyik legszebb ünnepe az anyák napja. Minden csoportban megünnepeltük, vendégül hívtuk az édesanyákat. Megható pillanat volt, amikor a gyerekek átadták a saját készítésű ajándékaikat, a szülők elérzékenyülve ölelték magukhoz gyermekeiket. Május 10 a Madarak fák napja: Sajnos az eső elmosta a Német-angol nyelvi verseny a gimnáziumban Iskolánk nyelvi munkaközössége évek óta meghirdeti a regionális idegen nyelvi (angol, német) versenyt. Az idén Mór, Tata, Győr, Komárom, Esztergom és Kisbér általános és középiskoláinak tanulói jelentkeztek. A Wass Albert Művelődési Központ kamara termében 106 versenyző három kategóriában - ének, versmondás, prózamondás - egyéni és csoportos produkcióban lépett a zsűri elé. Az értékelés során külön bírálták el a 7-9. évfolyamos és évfolyamos diákok teljesítményét. A versenyzők alapos felkészültségről, nyelvtudásról tettek tanúbizonyságot. A német nyelvi verseny, ének kategóriájában Mogyorósi Rebeka 11. b osztályos tanuló lett az első, a harmadik ugyancsak a 11. b osztályból Bertalan Éva lett. A német nyelvi vers-próza osztályosainak versenyében második helyezést sikerült elérni Benczik Szimonetta 9. b programunkat, külső helyszínen a parkba terveztük a Szülői Szervezet aktív anyukái segítségével. Jó idő esetén bepótoljuk. Folyamatosan zajlanak a csoportos kirándulások. Nagyon fontosnak tartjuk az élményszerző kirándulásokat. Eljutottak a gyermekeink, a várgesztesi Várhoz, a győri állatkertbe, Keszthelyre a Georgikon Múzeumba, hajóztak a Balatonon. Meglátogatták a tatai várat. Májusban 25-én ellátogatunk az általános iskolába a nagycsoportosokkal, ismerkedhetnek az iskolai élettel, beülhetnek a padokba, közösen részt vehetnek egy iskolai órán. Május 28-án évzáró. A csoportok elbúcsúztatják a Hírek a Táncsicsból osztályos tanulónak. A osztályosok német nyelvi vers-próza kategóriájában harmadik helyezést ért el Brettschneider András 13. a osztályos tanuló. Az angol vetélkedő osztályos vers-próza versenyében második helyen végzett Róth Mátyás 9. a osztályos tanuló. A osztályosok vers-próza kategóriájában a második helyet Szekeres Gábor 12. a osztályos tanuló, a harmadik helyezést Takács Bernadett és Hanig Bence 10. a osztályos tanulók érték el. A osztályosok ének kategóriájában első lett a TMG-s trió, melynek tagjai Bakonyi Zsolt, Paksi Noémi 12. b és Bertalan Éva 11. b osztályos tanulók. Ugyan ebben a kategóriában második helyezett Mogyorósi Rebeka 11. b osztályos tanuló lett. Köszönet a felkészítésért és a szervezésért az idegen nyelvi munkaközösség angol és német szakos tanárainak, élén a munkaközösség-vezető Tóth Júlia tanárnőnek. nagycsoportosokat. 51 iskolás kezdi meg szeptemberben a tanulmányait. Meggyőződésünk, hogy mindannyian alkalmasak az iskola megkezdésére. Nagyon sok sikert és sok pozitív élményt kívánunk nekik. Május 31-június 3-ig gyermekhét lesz az óvodában. Minden nap érdekes programokkal várjuk a gyerekeket. Lesz légvár, tűzoltóság, rendőrség bemutatója, ügyességi verseny az óvoda udvarán az óvó nénik szervezésében, egészségnap, fagyizás. Programjainkon a hántai óvodások is részt vesznek. Május 27-től megkezdődik a hagyományos nagycsoportosok úszásoktatása Móron Wekerle Sándor Szabadidő Központban. 20 fővel indítjuk az oktatást, 10 alkalommal. A költségekhez alapítványunk a" Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért" hozzájárul. Júniusban szeretettel várjuk a leendő elsős tanító néniket. Már névsorral a kezükben érkeznek, ismerkednek a leendő tanítványaikkal. Mindig nagy élmény ez gyereknek, tanító néninek egyaránt. Kisbéren Július 5-30-ig (4 hét) az óvoda zárva lesz. Hántán Július 19- augusztus 27-ig ( 6 hét) zárva lesz. Mindenkinek kellemes pihenést, jó nyaralást tartalmas feltöltődést kívánok az óvoda öszszes dolgozója nevében. Augusztusban mindenkit épségben, jó egészségben várunk vissza. Csőréné Ladányi Edit mb. tagintéményvezető Ballagás a Táncsicsban Április 30-án délután tartottuk a hagyományos ballagási ünnepségünket, melynek az építkezések miatt a Lovarda adott otthont. Több korosztály vett egy időben búcsút iskolától, diáktársaktól, a 4 évfolyamos gimnáziumi osztály tanulói, az 5 évfolyamos nyelvi osztály diákjai, és az első 6 osztályos gimnazista osztály. Baksa Zoltánné intézményvezető útravaló szép gondolatait követően jutalmazásokra került sor. Szép hagyomány iskolánkban, hogy a végzősök a ballagási ünnepség keretén belül kapják meg jutalomkönyveiket, jó tanulmányi munkájuk, példaértékű közösségi és kulturális tevékenységük elismeréseként. Osztályonként a legkiemelkedőbbek a Táncsics Alapítvány pénzjutalmát kapták, így Hermann Dániel 13. a, Zámbó Laura 12. b és Csuta Lídia 12. c osztályos tanulók. A 11. évfolyam nevében Kovács Anna köszönt el a végzősöktől, és Bogdán Adrienn verssel búcsúzott. A végzősök részéről B a r a c s Gergő vett búcsút diáktársaktól, tanároktól, iskolától, Illés Zsófia verssel köszönt el. Mindkét osztály még l-l dalt énekelt az ünnepségünk zárásaként. Még nehéz napok várnak a végzősökre, hiszen május 3-tól kezdődnek az írásbeli vizsgák, a szóbeli megmérettetésre június közepétől kerül sor. Fáné Fekete Mária tanárnő

7 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG 7 A Tatabányai Rendőrkapitányság felhívja a szülők figyelmét, hogy ma Magyarországon a fiatalok körében a legnagyobb /tömeges/ gondot a legális drogok használata jelenti. Ezek közül is elsősorban a dohányzás, az alkohol az, ami már a tizenévesek jelentős hányadát érinti. A tiltott drogok /kábítószerek/ első kipróbálásának ideje 15 év körüli kor, de előfordulhat, hogy ennél fiatalabbak a gyerekek. A legtöbb szülő nem azonnal szerez tudomást arról, hogy gyermeke "megkóstolta" a kábítószert, hanem jóval később, és ez az időveszteség a későbbiekben sajnos komoly hátrányt jelenthet. Milyen jelekből észlelheti a szülő, hogy gyermekével gond van? Vannak olyan lelki, fizikai, illetve magatartásbeli változások, amelyek utalhatnak anyaghasználatra, fel kell, hogy tűnjenek a szülőknek. Nem biztos, hogy kábítószer használat húzódik meg mögöttük, de mindenképpen figyelmet érdemelnek. Néhány ilyen változás: - a korábbinál visszahúzódóbb lesz (elzárkózik, titkolódzik) - kedélye hullámzó és szélsőséges, a legjelentősebbek ezek közül: idegesség, belső nyugtalanság, reménytelenség érzése vagy éppen fordítva: az ok nélküli öröm-kitörés, váratlan és meglepő közlékenység, ok nélküli ingerlékenység, mely izgatottságigfokozódik. - romlik a tanulmányi eredménye, lóg az iskolából, edzésről - egyre fáradékonyabb és szétszórtabb lesz, alvászavarok jelentkeznek - a régi (megbízható) barátai elmaradnak, az újakat a szülő nem ismeri - a családon belüli kapcsolatai is váratlanul megromlanak - a korábbiaktól eltérően elmaradozik otthonról, csavarog, esetleg túl későn jár haza - öltözködési stílusa hirtelen megváltozik - bizonyos esetekben hirtelen fogyni kezd (party drogok, heroin), vagy kieszi a hűtőt (marihuána) - otthonról pénz, értéktárgyak tűnnek el, - hirtelen sokat költ a gyerek, - súlyosabb szerhasználatnál a fiatal összefüggéstelenül, de egy témához ragadva beszél és attól nem lehet eltéríteni A legfontosabb tanács a szülőknek, ha felfedezik, hogy a gyermekük kábítószerezik: Ne essenek kétségbe! Ne éljenek a büntetések eszközével, ne legyenek gorombák, mert csak dacot váltanak ki. Hallgassuk meg a fiatalt! A gyermek mondanivalójának meghallgatása alapvető a jó beszédkapcsolat szem-pontjából! A gyermek meghallgatása nem mindig könnyű és egyszerű dolog. A szülőnek, oda kell figyelnie gyermeke mondandójára. Próbálja megérteni gyermeke gondolatait, mondani valójának mélységét. Időt kell fordítani a gyermek érzéseinek, cselekedeteinek, terveinek megértésére. A gyermek által közölt dolgokra történő reagálásunk ne legyen azonnal elutasító! Vagyis lehetőleg ne kezdjünk el vitatkozni vele! Rögtön meggyőzni úgysem tudjuk. A véleményének formálására meg időt kell szakítanunk. Járjunk óvatosan utána. S ha igaznak bizonyul, akkor keressük meg a továbblépés lehetőségét, forduljanak szakemberhez! Mindez a gyermek érdekében történik! Minél korábban világosítják fel a gyermeket a kábítószer káros hatásairól, annál jobb, ehhez ismernünk kell a ma használatos drogokat. Szülőként tudniuk kell, hogy a kábítószer használata /és itt nem az egyszeri kipróbálást, hanem a visszatérő, visszaélés szerű használatot értjük/ egy tünet, mely valamilyen alap problémára, lelki zavarra épül rá. A problémás anyaghasználat kezelhető, megfelelő szakember bevonásával, de ezt kierőszakolni nem lehet. Ha a kábítószer élvező még nem akarja a változást, még nem jutott el addig a pontig, hogy letegye az anyagot, igazából sikeresen nem lehet hozzányúlni. A szülő dolga azonban nem akkor kezdődik el, amikor esetleg megjelenik a fiatalnál az anyag, hanem már egészen korán, tulajdonképpen a születéskor. Az alap a gyermek-szülő kapcsolata, mely a bizalomra és az őszinteségre épül. Ha ez a bizalmi kapcsolat nincs meg, később nagyon hiányozni fog. Beszélgessen sokat gyermekével, ismerje meg őt! Fogadja el feltételek nélkül, és legyen mindig segítségére, amikor csak szüksége van rá. Nagyon fontos a szülői minta. Nehéz és egyáltalán nem hiteles úgy beszélni a drogok ellen, hogy közben a szülők rendszeresen dohányoznak, vagy italt fogyasztanak. Meghatározó tehát, hogy mit mutatnak a gyermekeiknek már egészen kis kortól. Az alábbiakban röviden áttekintenénk az illegális drogok /kábítószerek/ legalapvetőbb, legelterjedtebb megjelenési formáit A drogok leginkább elfogadott és legegyértelműbb csoportosítása a köz-ponti idegrendszerre gyakorolt hatásuk alapján történik. E szempont szerint három nagy csoport különíthető el: Stimulánsoknak nevezzük azokat a szereket, amelyek elsődlegesen stimulálják, gyorsítják, izgatják a központi idegrendszer működését. A stimulánsok közé soroljuk: az amfetamin - származékokat, az ecstasyt (MDMA) és néhány rokon vegyületet (MDA, MDEA, MBDB), a kokaint, a nikotint és a koffeint. A depresszánsok, elsődlegesen nyugtató hatásúak. A depresszánsok közé tartoznak: - egyes pszichoaktív hatású gyógyszerek (nyugtatók, altatók, szorongásoldók), az alkohol, valamint az opiátok (ópium, morfium, heroin, kodein, metadon). Végül pedig hallucinogéneknek, vagy pszichedelikus szereknek hívjuk azokat a drogokat, amelyek elsődleges hatása a tudati működés, az észlelés, a gondolkodás szokásos folyamatainak megváltoztatása, módosult tudatállapotok létrehozása. A hallucinogén, vagy pszichedelikus szerek közé tartozik: az LSD, a cannabis-származékok /marihuana, vagy más néven a fű7 a meszkalin, a pszilocibin, a DMT (dimetil-triptamin), a DOM (dimetoxi-etilamfetamin), a szerves oldószerek /ezek a legális drogok csoportjába tartoznak/ és a PCP (phenciklidin). Ma Magyarországon a legelterjedtebb illegális drog a marihuana, illetve az ebből készült füves cigaretta, vagy más néven joint. Fogyasztója hangulatát változtatja /jó, vagy rossz irányban is elképzelhető/, ugyanakkor a környezet érzékelése is megváltozik. A gátlások oldódnak, nevető rohamok léphetnek fel, a probléma megoldó képesség és a memorizálás /tanulás/ látszólag könnyebbé válik valójában azonban pontosan rontja a memóriát. Jellemző a szájszárazság, a pupillák tágulata a hatás alatt. A jelenleg az illegális kábítószer piacon kapható füves cigik töménysége többszörösére emelkedett a korábbi évekhez képest a növényi magvak állandó nemesítése miatt. A mai j okitokat könnyebb túladagolni, "ütősebbek". Túladagoláskor hányinger, álmosság érzet, fokozott szívműködés, a vérnyomás ingadozása léphet fel. A szervezetből lassan ürül ki, mivel zsírban oldódik a zsírszövetek sokáig raktározzák. A második helyen a különböző amphetamin származékok vannak. Szintetikus anyagokról van szó, tehát csak mesterséges öszszetevőket tartalmaznak, nem lehet tudni, hogy mi van bennük. Ezért, ha valaki amphetaminokat használ /ecstasy, speed/, nagy kockázatot vállal be; önmagukban is toxikus, vagy legalább is szennyező anyagokat is a szervezetébe juttathat. Ezek a kábítószerek gyorsítják a szervezet működését. Megemelik a vérnyomást, a testhőmérsékletet, a pulzust. Leterhelik a keringést, kiiktatják a szervezet védekező mechanizmusait. Kitágulnak a pupillák. Lelki és testi függőséget egyaránt kialakítanak. Végül, de nem utolsó sorban a heroin foglalja el a harmadik helyet, mely egy erős depresszáns szer, mely lelassítja a szervezet működését. A "bestoned"-ult fogyasztónak eufóriát hoz, nyugalmat, lelki békét ad. Hamar, mintegy 2-3 hónap alatt masszív lelki és testi függőség alakul ki. Szülőként tudni kell azt is, hogy a mai magyar büntetőjog az illegális drogokkal kapcsolatban zero toleranciát hirdetett, tehát a kábítószerekkel való mindennemű érintkezés -így a fogyasztás is - büntetendő. Segítség és további információk: Drogambulancia Tatabánya, Új sor 6. (34) www. drogriporter, hu KEM RFK Sajtószolgálata Tatabánya, április 27.

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava Pesten dolgoztam... a Magyar Cipő Szalonban, és a Csenger utcában... Beszélgetés a 91 éves Jámbor Géza bácsival Jámbor Géza bácsival beszélgetek, aki február 1-én született Kisbéren, tehát már elmúlt 91 éves, és ma is aktív tagja az Idősek Klubjának. Géza bácsi cipész volt Kisbéren. Ma pedig nap, mint nap elmegy a klubba október 15-e óta, ezért ott kerestem meg, ott kérdeztem életéről, ott beszélgettünk. -13 évesen cipész lettem Kisbéren. - kezdi Géza bácsi. - Gulyás Ferenc cipésznél dolgoztam a Széchenyi utcában, a Zapletál Kondi boltjával szemben. - Volt akkor vizsgamunka? - Vizsgára csináltam egy pár cipőt. Horváth Lajos bácsi, aki kisbéri származású volt, volt a vizsgálóbizottság elnöke. - Milyen cipőt készített? - Női félcipőt. - válaszolja és hozzáteszi: - Fekete, vagy barna, mindegy. Mérték után, rendelésre készültek abban az időben a cipők. Az a cipő Nagynének készült, aki az Új szőlőben lakott. Bőrből, borjúbőrből. Akkor még nem volt műbőr. A felsőrész készítő volt a Kondinak az édesapja, Zapletál István. Én csináltam meg az alját. - Varrta? Ragasztotta? - Szegeltem. Szeges cipők voltak abban az időben. - Hogy sikerült? Osztályozták, vagy megfelelt? - teszem fel kérdéseimet - De meg ám! Az biztos. Bevizsgálták. A Horváth Lajos adta rá az osztályzást. Ez 1936-ban volt. 3 évig, ig voltam inas augusztus 1-én szabadultam fel. - Utána hol dolgozott? - Pesten dolgoztam majd 20 évig, a Magyar Cipő Szalonban, és a Csenger utcában maszeknál ben jöttem haza Kisbérre. A Cipész KTSZ-ben (Kisipari Termelő Szövetkezet - Szerk.) dolgoztam. A Major Kálmán volt az elnöke. Ő csizmadia volt. A KTSZ-ben a csizmadia csizmát csinált, a cipész meg cipőt. Abban az időben az iparosok, a cipészek, a kötélgyártók kijártak a piacra, a ti és az Éva nagyapja. Híres lakatos mestercsalád volt a Hörnyéki Péter nagyapja, Princz István, de lakatos volt Menner István és Roboz Sándor. Kádár volt a mai Marencsák kocsma mellett egy Petőcz nevű ember és kötélgyártó volt Ruzsabert Károly, ő a Petőfi utcában dolgovásárokba eladni a portékáikat. - Hányan dolgoztak a Cipész KTSZ-ban? - A javítóműhelyben húszan, a rendült műhelyben négyen dolgoztunk. Marák Ferenc, Laczó Ferenc, Pőcze Ferenc és én. Ez ott volt, ahol most a Marencsák kocsma van. A végén, 1979-ben ketten dolgoztunk, mikor mindketten nyugdíjba mentünk. - Milyen iparosok voltak akkor Kisbéren? - Csizmadia volt Tóth György, aki a Petőfi utcában lakott, Venczlik Miklós és Horváth Ernő a Széchenyi utcából, Fülöp Sándor is csizmadia volt. Cipész a Zapletál István a Széchenyi utcából, a Csorna Jóska, a Brenwasser Géza, a Csizmadia Ferenc. Kovács volt a Kele László, akinek a Széchenyi utcában volt a műhelye, ő a Kele Márzott, harangköteleket készített az ÁFÉSZ-nek. Kötelet gyártott Gede Lajos és Mayer Károly. Szíjgyártó és kocsifényező volt Kardos Elek, Óvári Sándor és Óhidy Ferenc. Ő kárpitos is volt. - Hallottam Hegedűs Pali bácsitól híres szabókról. Például Krausz Emil, vagy Németh István, akinek a mai CBA helyén volt üzlete. Ő szép díszmagyar ruhákat készített. Pali bácsitól tudom, hogy a győri Lachmann is kisbéri volt Az iparosok tartották egymással a kapcsolatot? - Persze. Hogyne. Együtt dolgoztunk, amúgy is haverok voltunk. Volt Ipartestület, a régi lebontott művelődési házban. - Hány tagja volt? - A jó Isten tudja. Abban mindenféle szakember benne volt. Müller Ferenc volt a vezetője. - Hogy telt a szabadidő? Harmonikán játszottam a kisbéri zenekarban. Pilbauer László volt a karnagy. Ő vezette a zenekart is és a Dalárdát is. (Egy-egy jeles alkalomból ma is játszik az Idősek Klubjában, árulja el Ferencziné Sebők Mónika, a Klub munkatársa. Szerk.) - Mi volt akkor a KTSZ-ben? - Férfi-, női fodrász, órás, rádió-, TV szerelők dolgoztak a földszinten. - Mesélne a családjáról? december 26-án nősültem Kisbéren. Feleségem Unti Anna, apósom Unti László csizmadia volt. Fiam, Géza 1958-ban született. Ő Esztergomban gépipari technikumot végzett. Neki van 2 családja. - Átadta valakinek a tudást? - Nem volt nekem inasom, nem voltam önálló. - azért hozzáteszi - Két tarkányi fiatalembert tanítottam a KTSZben. - Milyenek a mai cipők? - Milyenek? Ócskák. Műanyagból, műbőrből készültek. A régiek, a cipők és a táskák is bőrből, borjúbőrből készültek. A te öregapád, a Malomsoki Jani bácsi is cipész volt. - teszi hozzá a múlton elrévedezve. - Tudom. Apai nagyszüleim is a Petőfi Sándor utcában laktak, de talán nemcsak őmiatta hívták egykor a Petőfi utcát suszter utcának. - és visszatérek a mához kérdésemmel: - Itt az Idősek Klubjában hogy érzi magát? -Jól. - Mivel telik egy napja? - Délelőtt itt vagyok, délután otthon rádiózok, tévézek. -Soki-

9 2010. május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava KISBÉRI ÚJSÁG 9 Magyarok Vására Kisbéren - Lakossági Fórum Vérteskethelyen Akik április 22-én ellátogattak a kisbéri vásárba, azok nemcsak a szokványos hangulat részesei lehettek, hanem a Magyarok Szövetsége Komárom Esztergom Megyei Szervezete által rendezett Magyarok Vásárának szellemiségébe is belekóstolhattak. Az esemény keretében magyar gazdák, termelők, kézművesek kínálták portékáikat, miközben a színpadon az Etei Gyermek és Höcögő néptáncegyüttesek műsorukkal mosolyt varázsoltak még a megfáradt arcokra is. A táncos lábúak azonban nemcsak ropták, mert a bátrabbak szóló éneklésre is vállalkoztak. Az ászári, bakonysárkányi és kisbéri általános iskolák tanulói színvonalas szavalattal, népdalok előadásával öregbítették tanító mestereik jó hírét. Az ország minden megyéjében rendszeresen megrendezésre kerülő Magyarok Vásárának nem titkolt célja a magyar termékek népszerűsítése, emellett hagyományaink újraélesztése, nemzeti kultúránk terjesztése. A vásár egy egész napos rendezvény sorozat nyitánya volt. A program a Vérteskethelyi Művelődési Házban folytatódott. Az érdeklődők Bődi Szabolcs (Magyarok Szövetsége alelnöke), Molnár Ervin (Gazdasági Tagozat elöljárója), Vukics Ferenc (Magyarok Szövetsége elnöke) segítségével betekinthettek az MSZ nemzetépítő munkájába. Ezután Jelenszki István Háború a nemzet ellen című döbbenetesen őszinte filmje ízelítőnek szánt részlete került a nézők elé, majd Varga Doni o nko s György (főszerke s zt ő ) bemutatta az MSZ hetilapját a Szilaj Csikót. Záróeseményként, Vukics Ferenc a Magyarok Szövetsége elnöke tartott Lakossági Fórumot. Fikner Piroska Természetesen a vásárban lehetett kapni sok más vásárfiát, élőállatokat, lovat, lószerszámokat, választási malacot, kisállatokat, csibét, kacsát. A kicsiknek különösen tetszettek a kismalacok, kisállatok. VENDÉG IGEHIRDETŐK KISDÉREN Május 8-án, egy holland református lelkész előadását hallhatták a kisbériek, 15-én, szintén szombati napon pedig egy evangélikus lelkész igeszolgálatát hallgathatják meg az érdeklődők. Május 8-án Willem J. J. Glashauwer holland református lelkész tartott előadást a református templomban 'Örök szövetség" címmel. Willem JJ. Glashouwer ben született. Édesapja szintén református lelkész volt, aki a második világháború idején zsidókat rejtegetett, életét is kockáztatva ezzel a tettel. Willem szüleitől örökölte a zsidó nép iránti megbecsülést. Tizenkét éven át szolgált a 'Christenen voor Israel' holland szervezet igazgatójaként; 1998-tól pedig a Nemzetközi Keresztények Izraelért szervezet teljes időben szolgáló elnöke lett. Munkássága elismeréseként a holland királynő kitüntetését vehette át. Magyarul is megjelent a "Miért Izrael?" című könyve egy munkafüzettel együtt. A keresztény egyházban többen úgy tekintettek az egyházra, mint Izrael jogutódjára, lelki Izraelként titulálva azt. Izraellel megszakadt az Isten szövetsége és helyébe az egyház lépett. így vélekedett erről több teológus. Amikor 1948-ban létrejött Izrael állama több teológus elgondolkodott azon, hogy ezt a tényt a véletlen művének kell-e tartani, vagy pedig Isten művének. Glashauwer azok közé tartozik, akinek meggyőződése, hogy Izraellel Isten örök szövetséget kötött (ahogyan az egyházzal is): Örökké emlékezik szövetségére, az ezer nemzedéknek parancsolt igére, amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül: Neked adom - mondta - Kánaán földjét kiosztott örökségül! (Zsolt 105,8-11). Izrael Isten elsőszülött fia, akit szeret, szeretetét népe hűtlensége sem szűntetheti meg. Istenre tartozik népe némely tagjának számonkérése, nekünk azonban nem a média hírein, hanem a Szentírás alapján kell eligazodnunk Isten és ószövetségi népe közötti kapcsolatát és tervét illetően. Isten pedig jó véghez akarja juttatni e nép lelki és külső életét egyaránt, mert O hűséges Isten. Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész. "A sümegi gimnázium befejezése után egykor főszolgabíró édesapja miatt még a jelentkezését sem adhatta be az egyetemre, így aztán irányítástechnikus lett. A végzés után Ajkán, a katonaságot követően 1965-ben pedig Százhalombattán, az erőműben kapott munkalehetőséget től vállalt különböző szolgálatot az evangélikus gyülekezetben, majd között levelezőn elvégezte a teológiát, és pappá szentelése után nappali tagozaton folytatta tanulmányait től félállásban vezette a gyülekezetet, 1995-ben elköszönt az erőműtől, és az érdi evangélikus egyházközség főállású lelkipásztorra lett." (Vizsy- Százhalombattai Hirtükör). Tehát viszonylag későn, 51 éves korában lett lelkész Érden, ahonnan 18 évi áldott szolgálat után ment nyugdíjba. Isten segítségével a kis közösségből létrejött egy növekedő, életerős, szolgálatra kész gyülekezet. Ittzés István nyugdíjasként is vállal evangelizációs szolgálatokat az ország bármely részén. Sok helyen tartott igehirdetési sorozatokat. Most Kisbéren hallhatják őt a Nikodémus és Jézus találkozásáról szolgálni (János evangéliuma 3. rész). Amikor az egyik vele készített interjúban megkérdezték tőle mit üzen a százhalombattai evangélikusoknak és a lap olvasóinak a következőket válaszolta: "- Jávor Pál színművész végrendeletében írt gondolatára hívom fel minden hívő és nem hívő ember figyelmét: "...egyedül Krisztust követve érdemes élni...". Ezt vallom én is, s egész életemben arra törekedtem, hogy minél többen ismerjék fel ennek igazságát." Vajs Tibor

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG május ÍGÉRET hava - június NAPISTEN hava Volt nekem egy kecském... Kisvárosunk egyik csendes utcájában él Mici a kecskemama, két kicsinyével. Március végén jött világra Csillag, a kis gödölye és Herceg, a kecskegida félnapi vajúdás után némi segítséggel. A kicsik már fél óra elteltével, igaz még bukdácsolva, de már körbejárták a teljesen kifáradt anyjukat és ismerkedtek a világgal. Pár napba telt, amíg megtanultak egyedül enni, aztán szinte óránként megrohamozták anyjukat a finom tejért. Napról napra szebbek, gyorsan nőnek, egészségesen fejlődnek. Nagyon sok örömet okoznak mindennap gazdáiknak. Szelídek, játékosak, élvezik a szabadságot, a napsütést és a szeretetet. Lassan itt az idő az anyjuktól való elválasztásra, mert már nagyon ügyesen falatoznak a szénából. Később majd kiszolgálja őket a kis konyhakert adta minden földi jó, na meg persze a finom abrak, széna és lucerna. Jól megférnek ők a nyulakkal és a szomszédjukban röfögő malackákkal, no meg a mindig játszani akaró cicával. Aki valaha is nevelt fel állatot, az tudja mekkora felelősséggel, mennyi lemondással jár a gondozásuk. Azonban ezek a dolgok mind eltörpülnek, amikor az állatok szeméből hála, ragaszkodás és öröm sugárzik. Elmesélte: Egy kisbéri család 5 éve adtak be pályázatot a kisbéri Önkéntes tűzoltók egy tűzoltóautóra. Tavaly, december 17- én hozták ezt a Mercedes Atego ATK 4000 tűzoltó fecskendőt, és április 20-án állították csatarendbe. A jármű középkategóriás, ,- forint értékű, első és hátsó hajtással is rendelkezik, megerősített az alváza, 6400 cm 3 -es 286 LE és 6 személy tud szállítani. Eddig négyszer vonultak káresethez, volt két begyakorló gyakorlat és kettő helyismereti gyakorlat. A régi IFA autó tartalék lett, kaptuk a tájékoztatást a képen látható Pál Norberttől és Vida Árpádtól. A május 13-án hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső térségünkben jelentősen megemelte az árkok, patakok, vízgyűjtők, tavak szintjét. A Kisbéri ér a Móri árok vizét gyűjti össze Bakonysárkány felől. Az ér ezen a napon néhány óra alatt felduzzadt, - ilyen mennyiségű víz 4 éve volt, ehhez hasonló árvíz pedig 20 éve - mert a Park tó felé eső sziget és egy tó előtti gát a víz elvezetését lelassította, meggátolta. A víz elöntötte az árkokat, udvarokat a Szent János téren. Néhány ház faláig felért a víz, nagy károkat okozva ezzel az ott lakóknak. Szerencsére egy markoló segítségével sikerült szabaddá tenni az ér medrét, így este 11 órára már levonult a nagy víz. - kaptuk a tájékoztatást az ott lakóktól és Cser Tamás alpolgármestertől, aki elmondta, a zsilipeket feljebb fogják húzni, a régi medret ki fogják tisztítani, de a napokig tartó folyamatos esőzés a munkák megkezdését nem teszi lehetővé, ezzel is segítve a nagy mennyiségű víz levonulását. Sajnos ehhez hasonló helyzet alakult ki a város több utcájában, több ingatlanában, amire az Önkormányzat keresi a megoldást. Bővebb tájékoztatást a vízelvezetésről a Kisbéri Újság következő számában adunk. Köszönetünket szeretnénk nyilvánítani mindazoknak, akik önzetlen segítséget nyújtottak a Kisbér Hanta úti halastó árvízvédelmében. Nélkülük valószínűleg nem sikerült volna eredményesen védekeznünk, az özönvízzel szemben. Külön köszönetet mondunk Kisbér város önkormányzatának, kiemelve polgármester asszony helyszínen történő segítségét, Kisbér város önkéntes tűzoltóknak, etei baráti körnek. A halastavat üzemeltető Halandor KFT mindkét család tagjainak és baráti körének is köszönjük áldozatos munkájukat. Köszönettel: Pásztor Imre és családja illetve Halandor KFT Tisztelt Olvasó! Tisztelt hántai, kisbéri és térségbeli állampolgár! Mint bizonyára értesült róla, a kisbéri Honismereti kör a felújított Kiskastélyban szeretné bemutatni a településünkön már kihalt, vagy kihalóban lévő régi mesterségeket, korabeli műhelyek bemutatásával, akkori használati eszközök kipróbálásának lehetőségével. Ehhez kéri a Honismereti kör az Ön segítségét. Szeretnének több eszközt, berendezési tárgyat, elkészült kisipari művet összegyűjteni, azt kiállítani, bemutatni. Ezért arra kérnek mindenkit, akinek vannak ilyen tárgyak a tulajdonában, akár egy tárolóban félretéve, vagy a szülők, nagyszülők padlásán, és azt szívesen felajánlanák közösségi célokra, keressék Hegedűs Pált, a kör vezetőjét, vagy a Wass Albert Művelődési Központ munkatársait! A Honismereti kör célja ezen tárgyakkal az, hogy interaktív bemutatókkal, eszközök kipróbálásával tennék érdekesebbé a kiállítást, hogy a ma fiatalja is tudja, miként és mivel készültek egykor a cipők, csizmák, ágyak, asztalok, székek, hordók, kötelek, lovas kocsik, patkók, és sok más napi használati cikkek, eszközök, termékek. Nagy örömünkre szolgálna, ha a turisztikai fejlesztés részeként megújult Kiskastélyban bővülne a kiállított mesterségek köre, és ehhez Ön, mint települését szerető polgár hozzájárulna. Kisbéri Újság szerkesztősége

FOGADÓNAPOK KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. OKTÓBER-NOVEMBER ÁRA: 200.- Ft

FOGADÓNAPOK KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. OKTÓBER-NOVEMBER ÁRA: 200.- Ft XV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. OKTÓBER-NOVEMBER ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR "PANNÓNIA/ VERCISS DEINE TOTEN N1E, ALS KLáCER LÉBEN SIEf"

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 200.- Ft. A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet.

FOGADÓNAPOK. XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 200.- Ft. A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet. XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet." /Gárdonyi

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2007. NOVEMBER ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR Kimondani ráérünk,

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 4009. december-2010. január KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM December (Telelő, Karácsony hava) Január (Télhó, Boldogasszony hava) ÁRA: 200.- Ft Testületi ülések Kisbér

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2009. OKTÓBER (Őszhó, Mindenszentek hava) - NOVEMBER (Őszutó, Szent András hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft I s m

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni"

FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni" A következő szám megjelenésének napja: december

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG FOGADÓNAPOK. A következő szám megjelenésének napja: december 23. Lapzárta: december 16. November 4. (írásunk a 9.

KISBÉRI ÚJSÁG FOGADÓNAPOK. A következő szám megjelenésének napja: december 23. Lapzárta: december 16. November 4. (írásunk a 9. KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2009. NOVEMBER (Őszutó, Szent András hava) DECEMBER (Telelő, Karácsony hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. ... "csak a város érdekeit tartom szem előtt"...

K I S B É R I Ú J S Á G. ... csak a város érdekeit tartom szem előtt... ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS-JÚNIUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból:

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. Városunk vendégei voltak a testvérvárosok vezetői a Kisbéri Napokon KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS ÁRA: 200.

FOGADÓNAPOK. Városunk vendégei voltak a testvérvárosok vezetői a Kisbéri Napokon KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS ÁRA: 200. XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR Az élet nem azzal mérhető, hogy meddig lélegzünk hanem azokkal

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS ÁRA: 00.- Ft "Első a n

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 100.- Ft Ú j testvérvárosunk

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. O k t ó b e r 2 3.

K I S B É R I Ú J S Á G. O k t ó b e r 2 3. K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. OKTÓBER - NOVEMBER ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: Aradi vértanúink emléknapján "Fő az egészség" Látogatás a pékségben A hősök

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. "A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben."

FOGADÓNAPOK. A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben. XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. MÁJUS-JÚNIUS ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 100.- Ft I m á d o m a z e l e v e n g y e r e k e t Folytatódik a megkezdett m u n k a Kisbéren Tartalomból:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

FOGADÓNAPOK. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. JANUAR-FEBRUAR ARA: 200.- Ft

FOGADÓNAPOK. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. JANUAR-FEBRUAR ARA: 200.- Ft XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. JANUAR-FEBRUAR ARA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József 'Ne gondold, hogy jó tetteid elé szőnyeget fognak teríteni az emberek!

Részletesebben

Elballagtak a nyolcadikosok

Elballagtak a nyolcadikosok XXI. évfolyam 7. szám Ára: 2012. július 200 Ft Elballagtak a nyolcadikosok Kedves Ballagók! Felavatták a Petõfi utcai iskola új szárnyában a pedagógusok emlékfalát Az eseményre a pedagógusok napján került

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: 2005. 10. 10. Kisbér: 9-12-ig

Részletesebben

Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában 13.

Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában 13. 2010. 1. szám Jó ütemben haladnak a tavaly elkezdett beruházások 3. Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk 4. Egyensúlyba hozták a költségvetési tervezet fõ számait 4. Szalagtûzés a Flór Ferenc Középiskolában

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G I T T. Életre

K I S B É R I Ú J S Á G I T T. Életre K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS (Tavaszhó, Szentgyörgy hava) - MÁJUS (Tavaszutó, Pünkösd hava) ÁRA: 200.- Ft... Magyarország az egyetlen ország,

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft Milyen évünk

Részletesebben

FOGADÓNAPOK KISBÉR. -"Mindaz, ami ezer jven át történt velünk, számlájára írni, a mi tökéletlenségünk bűne. Ady Endre

FOGADÓNAPOK KISBÉR. -Mindaz, ami ezer jven át történt velünk, számlájára írni, a mi tökéletlenségünk bűne. Ady Endre XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. MÁRCIUS (Tavaszelő, Böjtmás hava) - ÁPRILIS (Tavaszhó, Szentgyörgy hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR -"Mindaz,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Beköszönt a nyár. Spiró György: Bada tanár úr. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Beköszönt a nyár. Spiró György: Bada tanár úr. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. MÁJUS Beköszönt a nyár Döbbenetes hírt olvastam a minap: egy alig kétéves kislányt órákra a

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben