GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész)"

Átírás

1 Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész) (Szakmai nap a Linde Gáz Magyarország Zrt.-nél) BEVEZETÉS Az acélszerkezet gyártásához alkalmazott hegesztés- és vágástechnológiák nagy részénél a műszaki gázok, mint segédanyagok használata a technológiák jellegéből adódóan elkerülhetetlen. A vágó-, valamint védőgázok megfelelő megválasztása, ill. minősége jelentős mértékben befolyásolja a technológia jellemzőit, a megmunkált, elkészített munkadarabok minőségét (vágott felület, varratminőség stb.). A Magyar Hegesztők Baráti Köre a Linde Gáz Magyarország Zrt.-vel közösen a múlt év őszén Dunaújvárosban szakmai napot szervezett, a gázok előállítása és alkalmazása témakörben érdeklődő hegesztő szakemberek számára (1. kép). Az összejövetel célja a zrt. által forgalmazott a hegesztés- és rokontechnológiák területén használt ipari gázok jellemzőinek, azok biztonságos felhasználásának, valamint a gáz előállítási körülményeinek, technológiáinak termékminőségére gyakorolt hatásainak bemutatása volt. A helyszínnek a dunaújvárosi Linde Gáz Magyarország Zrt. telephelyet választottuk, mivel a hegesztéshez, vágáshoz alkalmazott gázok, gázkeverékek jelentős részének gyártása itt történik. A több mint 100 résztvevő bepillantást nyerhetett az ún. levegőgázok (oxigén, nitrogén, argon) mélyhűtött cseppfolyósítással történő előállításába (levegőbontó), a különböző hegesztéshez használt védőgázkeverékek palackozási, keverési technológiáiba, továbbá ún. nagy tisztaságú gázok (lézervágásokhoz) palackozásába. Az elméleti ismeretek mellett több gyakorlati, biztonságtechnikai bemutató segítette a gázok gyártásának, tulajdonságainak és felhasználhatóságának jobb megértését (2 3. kép). A helyszínen nem gyártott gázok esetében (pl. acetilén, szén- 1. kép: Magyar Hegesztők Baráti Köre Linde Gáz Magyarország Zrt szimpózium, Dunaújváros, Acélszerkezetek 2008/1. szám

2 2. kép: Nagy tisztaságú palackok töltésének ismertetése 3. kép: Hegesztőgépek tisztítása szárazjégszórással, gyakorlati bemutató dioxid) más gyártóbázisokról (Kazincbarcika, Répcelak) meghívott munkatársaink tartottak előadást az előállítás és palackozás fortélyairól. A következőkben részben az eseményen történtek beszámoló anyagaként a szakmai napon elhangzott előadásokra, gyakorlati bemutatókra építve (lásd: Felhasznált előadások, bemutatók, szakirodalmak jegyzéke) azok kivonataként mutatjuk be, a hegesztési- és vágógázok alapjellemzőit, előállításuk, palackozásuk technológiáit, valamint biztonságos üzemeltetésük feltételeit. elérhető égési sebesség, valamint a láng teljesítménye (1. ábra). További szempont lehet, elsősorban biztonsági megfontolások alapján, a gáz sűrűsége (2. ábra). A levegőnél nehezebb gázok lefelé süllyednek, így robbanásveszélyes elegy keletkezésével fenyegetnek. Az acetilén (1,095 kg/m 3 ) és a metán (0,671 kg/m 3 ) az egyedüli olyan gyakorlatban használt égőgáz, amelyekkel a talajszint alatt, ill. kis nyílással ellátott, szűk méretű helyeken is lehet dolgozni robbanás veszélye nélkül. ÉGHETŐ GÁZOK TULAJDONSÁGAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK A lángtechnológiák (lánghegesztés, lángvágás, lángegyengetés, lángforrasztás stb.) égő gázaként Magyarországon elsősorban az acetilént, a propánt (propán-bután /PB/) ritkább esetekben a földgázt, esetleg a hidrogént használhatják. A hegesztési, vágási technológiák szempontjából az égőgázok legfontosabb tulajdonságai a lánghőmérséklet, az 2. ábra: Az éghető gázok relatív tömege a levegőhöz képest a) b) c) 1. ábra: Az éghető gázok fő jellemzői (a,: lánghőmérséklet, b,: égési sebesség, c,: lángteljesítmény) Acélszerkezetek 2008/1. szám 83

3 A fenti fizikai jellemzők mellett lényeges különbség az egyes égőgázok között a felhasználás során a tökéletes égéshez szükséges oxigén (mint égést tápláló gáz) mennyisége. Amint az 1. ábrából is kitűnik, míg az acetilén kb. 1:1 1:2 égőgáz:oxigén arány mellett adja a legmagasabb jellemzőket, az összes többi gáz ennél lényegesen több oxigént igényel. A szimpóziumon ún. gázátfolyásmérők (rotaméterek) segítségével a gyakorlatban is mérhető volt az égőgáz, ill. oxigén mennyisége azonos teljesítményű vágópisztolyok üzemeltetése során (4. kép). A lángtechnikai felhasználásnál a műszaki paramétereken túl, sok esetben gazdaságossági mérlegelés kérdése is annak eldöntése (gázárak, elérhető teljesítmények stb.), hogy adott alkalmazásnál melyik égőgáz jelent gazdaságosabb megoldást. 4. kép: Az égőgáz, oxigén mennyiségének mérésére használt berendezés ACETILÉN Az acetilén egyik leggyakrabban alkalmazott égőgázunk. Az 1. ábra alapján látható, hogy ez az égőgáz a legmagasabb értékekkel rendelkezik a legfontosabb fizikai jellemzőknél, azaz műszaki szempontok alapján mindenképpen a legjobb választás lángtechnológiákhoz. Egyéb tulajdonságainak köszönhetően gyártása, palackozása és felhasználása a többi ipari gázhoz képest megkülönböztetett figyelmet igényel. A tiszta acetilén ugyanakkor nem mérgező, belégzése nem károsítja az emberi szervezetet. Koncentrált formában történő belégzése azonban káros lehet, mert a gáz narkotikus és természetesen fojtó hatású is. molekula szétesésekor is ellentétben más éghető gázokkal jelentős energia szabadul fel, amit bomlási hőnek, ill. entalpiának nevezünk. Az acetilén alkalmazása során a balesetek elkerülése érdekében figyelembe kell venni a gáz biztonságtechnikai szempontból meghatározó tulajdonságait. Az acetilén levegővel vagy oxigénnel robbanásveszélyes keveréket képez (levegőben 2,4-88% koncentrációban), amit szikra, vagy egyéb gyújtóforrás könnyen belobbanthat. Az acetilén bomlása olyan könnyen bekövetkezhet, hogy akár a gáz magasabb nyomása vagy hőmérséklete azt elindíthatja. A bomlási reakció robbanásszerűen mehet végbe, nagy romboló hatást kifejtve. Mindezek alapján az acetilénpalackot az acetilén bomlása ellen messzemenően biztosítani kell, ezért a palack egy egyedi beépített biztonsági rendszerrel van ellátva, azaz annak teljes belső része egy speciális, szilárd porózus masszával töltött (5. kép). A masszában aceton van, mely oldószerként funkcionál, ezáltal a tárolási kapacitást sokszorosára növeli. A massza pórusaiban helyezkedik el tehát az acetonban oldott acetilén. A rendszer ugyanakkor csak akkor biztonságos, ha az oldott acetilén és az oldószer közötti tömegarány meghatározott határokat nem lép át. Az acetilén egyik palackból másikba való áttöltése mindezek alapján tilos és életveszélyes. A palackok szabályos töltésekor az aceton szintjét minden esetben ellenőrzik, és csak annak pótlása után kezdik el a töltési folyamatot. Az említett beépített biztonsági rendszer ellenére a palackot az erős hőhatástól védeni kell. A gázpalackot a hosszabb és intenzívebb napsugárzás hatása nem veszélyezteti, de tűz, nyílt láng közvetlen hatása veszélyes lehet. A hőmérséklet emelkedésével a palack nyomásának emelkedése normális jelenség (4. ábra). Az acetilén ellentétben sok más ipari gázzal nem cseppfolyósítható, így felhasználása csak palackos, palackköteges ill. palackok összekapcsolásából létrehozott, ún. tréleres ellátással lehetséges. 5. kép: Porózus massza az acetilénpalack töltéséhez Az acetilén gáz gyártása és tulajdonságai Az acetilén gyártása kalcium-karbidból víz hozzáadásával történik. Az előállított gáz tisztítás, komprimálás és szárítás után kerül a töltőhelyekre. Magyarországon csak ipari (99,8% tisztaságú) gáz töltése folyik, különböző méretű palackokba és ún. palackkötegekbe. Az acetilénmolekulát hármas kötés tartja össze (3. ábra), mely kedvező felépítés rendkívül nagy égési energiát, lángteljesítményt és égési sebességet eredményez. Már a 3.ábra: Az acetilénmolekula felépítése 4. ábra: A hőmérséklet hatása az acetilénpalackok nyomására, helyesen beállított acetilén/aceton aránynál 84 Acélszerkezetek 2008/1. szám

4 Az acetilénpalackok szakszerű használata A felhasználás során egy nyitott palackszelepnél ideális esetben az acetilén gázhalmazállapotban áramlik a felhasználás helyére, de a palack felépítéséből adódóan túlságosan nagy gázelvétel esetén a kiáramló gáz acetont is magával hozhat. Ez esetben az alkalmazott hegesztéstechnikai eszközök (tömlők, égők, biztonsági berendezések, stb.) acetonnal szennyeződnek, további használatuk csak tisztítás után lehetséges, amely hosszú, fáradságos és sok esetben eredménytelen munkát jelent. Az oldott acetilén folyamatos elvétel esetén kb. 500 liter/ óra mennyiségben képes acetonmentesen kijutni a palackból (rövid idejű elvételnél /néhány perc/ ez akár 1000 liter/ óra is lehet). Palackköteg használatakor, mivel a palackok szelepei össze vannak kötve ez a szám értelemszerűen a kötegben lévő palackok számának megfelelően (6, 12, 16 db) megsokszorozódik. Amennyiben az alkalmazott technológia ennél nagyobb gázmennyiséget igényel (egypalackos felhasználásnál ez akár már egy 6-os, 8-as égőszár esetén is előfordulhat) speciális megoldásokat kell alkalmazni. Központi gázellátás során egy központi gyűjtővezetékkel több palack (palackköteg) egyidejűleg biztosítja a szükséges gázmennyiséget (aceton nélkül), amely már normál esetben a gázellátó rendszer tervezésekor, megépítésekor a várható igényeknek megfelelően helyesen kerül kialakításra (6. kép). Nagyobb probléma általában az egyedi palack használatakor jelentkezik. Ekkor a megoldást két palack párhuzamos kötésével érhetjük el, amikor ellentétben a központi rendszernél leírt megoldással, már az ún. szekunder (kisnyomású) oldalon kettő darab nyomáscsökkentő és egy darab ún. kettős kieresztőszelep segítségével duplázhatjuk meg az elvehető gázmennyiséget (7. kép). 6. kép: Acetilénpalack gázlefejtő 2x3 palackhoz, megfelelő teljesítményű nyomásszabályzóval, központi gázellátáshoz 7. kép: Eszközök két darab acetilénpalack egyidejű használatához Az aceton-kiáramlás egy helyesen töltött palack használata során a helytelen palackhelyzetből is bekövetkezhet. Amennyiben lehetséges, a palack felállított, vagy közel függőleges helyzetben legyen a felhasználás során. A korszerű masszával töltött palackoknál megengedett a döntött használat is, de a palackszelep ez esetben is legalább 40 cm-rel magasabban legyen, mint a palacktalp (50 liter térfogatú nagy palack esetén). Acetilén-ellátó vezetékek Az acetilén-ellátás jellegzetes problémája a nem megfelelő tömlők, csővezetékek alkalmazása. Az acetilén meghatározott körülmények között rézzel és ezüsttel úgynevezett acetilideket képez. Ez a robbanószerekhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyag, hő- vagy mechanikai energia hatására felrobban (akár a cső ütésére is). Az acetilidek robbanásszerű átalakulása magától értetődően acetilénbomlást okoz. Mindezek alapján réz és a 70%-nál több rezet tartalmazó rézötvözetek, valamint az ezüst és ezüstötvözetek néhány pontosan meghatározott összetételű forrasztóezüst kivételével acetilénes berendezésekhez nem alkalmazhatók. Az acetilénnel működtetett berendezések gázellátó rendszerének anyaga általában ötvözetlen szerkezeti acél. Szintén ügyelni kell a megfelelő minőségű tömlő alkalmazására és a tömlők toldására. A toldáshoz rézből készült tömlővégeket alkalmazni tilos. PROPÁN-BUTÁN (PB) Az acetilén mellett a lángtechnológiák leggyakoribb égőgáza az ún. propán-bután (PB) gáz. A PB-gáz döntően propánból és butánból álló szagosított gázelegy, melyben a bután(ok) mennyisége maximum 60 tömegszázalék lehet. A propán és bután színtelen és majdnem szagtalan, ezért emberi érzékszervekkel nem érzékelhető. Ahhoz, hogy a kiáramló PB-gázt érzékelni lehessen, szagosítják, azaz a PB-gázhoz kis mennyiségű szaganyagot kevernek. A PB-gáz nem mérgező, de nagy koncentrációban a levegő kiszorítása miatt fojtólag hat. Az elpárolgó PB-gáz jelentős hőmennyiséget használ fel, ezáltal fájdalmas hidegégést okozhat, ha a emberi bőrre kerül, és ott párolog el. Különösen veszélyeztettek az érzékeny testszövetek, mint pl. a szemhéj bőre. A nagyobb kiterjedésű hidegégések életveszélyesek lehetnek. A PB-gáz tulajdonságai, biztonságos felhasználásának kritériumai A PB éghető gáz, amelyik mint minden más éghető gáz levegővel ill. oxigénnel, de más oxidálóanyaggal is, mint pl. klór, fluor, dinitrogén-oxid, robbanásveszélyes keveréket képezhet. A PB-gáz levegő keverékek 1,8 9,5% PB-gáz részarány mellett robbanásveszélyesek, és viszonylag kis gyújtási energiával, pl. szikrával meggyújthatók. A PB gázhalmazállapotban atmoszférikus körülmények között lényegesen nehezebb a levegőnél. Relatív sűrűsége gázállapotban 1,85 a levegőhöz viszonyítva, ezért a PB-gáz egyéb légmozgás hiányában lefele áramlik, és gödrökben, pincehelyiségekben, csatornákban vagy talajmélyedésben összegyűlhet, ami csekély légmozgás esetén néhány órán át megmaradhat. A PB-gáz viszonylag kis sűrítés hatására cseppfolyós lesz. Ebben az állapotban nyomás alatt cseppfolyósítva a PB-gázt palackokban és tartályokban tárolják. A tartályban a nyomás a hőmérséklettől, valamint a PB-gázban levő Acélszerkezetek 2008/1. szám 85

5 bután részarányától függ (jellemző érték 20 ºC-on 2 8 bar). A nyomás ugyanakkor nem függvénye a tartályban levő gázmennyiségnek. Mindez azt jelenti, hogy a palackban lévő gázmennyiséget csak a tömeg megállapításával lehet meghatározni. A PB-gáz elvétele során a folyékony állapotból gázhalmazállapotúvá alakul át. A PB-gáz összetételétől függően a palackból történő kivételkor 1 liter folyadékból kb liter gáz lesz. Ahogy már említettük, az elpárolgáshoz a PB-gáznak hőre van szüksége, melyet közvetlenül a környezetéből von el. Így a PB-gázból történő elvétel a tartály és a benne maradó PB-gáz lehűléséhez vezet. Hasonló módon minden felület lehűl, amelyik érintkezik az elpárolgó PB-gázzal. Zavartalan és egyenletes gázelvételt azzal lehet biztosítani, hogy az elvett gázmennyiség a cseppfolyós fázis elpárolgásával állandóan pótlódik. A PBgázpalackból elvehető gázáram mértéke az ún. felszálló (vagy merülő) cső nélkül korlátozott. A túl gyors gázelvétel, ami a palackon kívül erős dérképződésről ismerhető fel, a gázáram leállásához vezethet, annak ellenére, hogy még van cseppfolyós fázis a palackban. Eközben eljegesedhet a palackszelep, úgy, hogy azt többé nem lehet elzárni. Nagyobb PB-gázelvétel esetén ezért több gázpalackot kell párhuzamosan üzemeltetni, vagy a gázpalackot lassan max. 50 ºC-os meleg vízzel kell felmelegíteni. A helyi túlmelegedést minden esetben kerülni kell, azaz a gázpalackot semmilyen esetben sem szabad lánggal melegíteni. A PB-gázpalackok szelepébe biztonsági szelep van beépítve. A biztonsági szelep 25±5 bar nyomásnál lép működésbe, és ha a nyomás ez alá csökken, automatikusan újból zár. Elvétel közben a PB-gázpalackoknak (felszálló cső nélkül) függőlegesen kell állniuk, hogy megakadályozzuk a cseppfolyós fázis veszélyes bekerülését a hegesztő, vágó berendezésekbe. A PB-üzemanyagpalackok (pl. PB-gázzal hajtott villás targoncához) minden esetben felszálló csővel ellátottak. Ez a palackszeleptől közvetlenül a palackfenék fölé ér, aminek következtében a PB-gáz szükségszerűen cseppfolyós formában kerül elvételre. Az ilyen palackokat hegesztéshez, vágáshoz alkalmazni szigorúan tilos. HIDROGÉN Bár a hidrogén az égőgázok csoportjába tartozik, lángtechnikai alkalmazása elenyésző. Valamennyi gáz közül a hidrogén a legkönnyebb. Gázállapotban sűrűsége 15 ºCon, 1 bar nyomáson 84 g/m 3, relatív sűrűsége a levegőhöz viszonyítva 0,07. A légkörbe kilépő hidrogén ezért azonnal felfele áramlik, és tető alatti térben, tetőkiugrásokban stb. könnyen felgyülemlik. Az oxigénnel vagy levegővel elégő hidrogén vizet alkot. A hidrogén egyéb oxidálószerekkel (pl. klór vagy dinitrogén-oxid) is reagálhat. Ha a hidrogént összekeverjük valamilyen oxidálószerrel, majd meggyújtjuk, az égés robbanásszerűen mehet végbe. Ha ez a folyamat zárt térben történik, a hőfejlődés mellett gyors nyomásnövekedés is fellép, ami rombolólag hat. Az a koncentrációtartomány, amelyben a hidrogén levegővel normál nyomás és hőmérséklet mellett robbanásveszélyes keveréket képez az acetilénhez hasonlóan, igen nagy (alsó robbanási határ 4 térfogatszázalék, felső robbanási határ 75,6 térfogatszázalék). A hidrogén levegő keveréket igen csekély energiájú gyújtóforrás meggyújthatja. A hidrogén lángja nagyon fakó, és nappal alig látható. A hidrogén színtelen, szagtalan és íztelen gáz, ezért emberi érzékszervekkel nem érzékelhető, nem mérgező. A hidrogén semmilyen módon nem veszélyezteti a természeti környezetet. A hidrogén égésterméke nem tartalmaz széndioxidot és kormot sem. A hidrogén nem számít korrozívnak. Normál hőmérsékleten a szokásos fémes szerkezeti anyagok, mind a gázellátó rendszer elemei acél, vörös- és sárgaréz, alumínium hidrogénhez alkalmasak. A hidrogénes berendezésekhez a fémes szerkezeti anyagokon kívül gumit és műanyagokat is lehet használni. Hidrogéntartalmú gázkeverékek tulajdonságai Ahogy azt már említettük, a lángtechnológiai felhasználása elhanyagolható, ugyanakkor a plazmavágás és a védőgázos hegesztéstechnológiák területén a hidrogéntartalmú keverékek felhasználása az utóbbi években jelentősen megnőtt. Magas hővezetési tulajdonságának köszönhetően elsősorban az erősen ötvözött Cr Ni ötvözetek vágása és hegesztése, varratok védelme (öblítése) során jelentős teljesítménynövelő, ill. redukálóhatásának köszönhetően alkalmazzák. A hidrogén kis sűrűsége ellenére a belőle készült gázkeverékek nem válnak szét a gravitációs erő hatására. A hidrogénnek héliummal vagy nitrogénnel alkotott keveréke mindig könnyebb, mint a levegő. A hidrogén argon keverékek 71 térfogatszázalék argontartalomig könnyebbek, nagyobb argontartalomnál nehezebbek a levegőnél. A hidrogén inert gáz keverékek éghetőek, ha a hidrogén részaránya maghatározott határérték fölött van. Eszerint a hidrogén nitrogén keverékek 5,7 térfogatszázalék hidrogéntartalom fölött, a hidrogén hélium ill. hidrogén argon keverékek 2,9 térfogatszázalék fölött éghetőnek minősülnek. EGYÉB SZEMPONTOK AZ ÉGHETŐ GÁZOK HASZNÁLATAKOR Az égőgázok palackjainak, palackkötegeinek használatakor nyomásszabályzó berendezés szükséges. Az éghető gázok szelepének csatlakozómenete mindig balmenetű, az acetilént kivéve, amely néhány országban ún. kengyeles megoldású csatlakozással van ellátva. (Magyarországon a palackok szintén kengyeles csatlakozásúak, viszont az acetilén palackkötegek balmenetes nyomáscsökkentő csatlakozóval rendelkeznek.) A nyomáscsökkentők típusát, teljesítményét mindenképpen illeszteni kell a kívánt gázhoz, ill. az elvétel mennyiségéhez. A nyomáscsökkentők valamint a palackok védelmében a palackszelepet mindig óvatosan, a nyomásszabályzó membránjának feszítetlen állapotban történő beállítása után lehet kinyitni. A biztonságos üzemeltetés miatt nagyon fontos a megfelelő anyagból készült tömítések alkalmazása (8. kép). Az alkalmazott hegesztéstechnikai berendezésnek a palack 8. kép: Nyomáscsökkentők, tömítések különböző éghető gázokhoz 86 Acélszerkezetek 2008/1. szám

6 csatlakozásától a felhasználási helyig tömítettnek kell lennie azért, hogy a helyiség légterében az égőgáz lényeges mennyiségben ne gyűlhessen össze. A fellépő tömítetlenségeket haladéktalanul meg kell szüntetni. A tömlőket a károsodástól védeni kell, és időben ki kell cserélni. A tömítetlenség a berendezés károsodását és balesetveszélyt okozhat (9. kép). A hegesztő-, lángvágó- stb. pisztoly meggyújtása előtt az égőgáztömlőben lévő levegőt ki kell öblíteni égőgázzal, azért hogy a tömlőben az égőgáz levegő gázkeverék kialakulását és meggyulladását elkerüljük. A lángtechnológiák területén a biztonságos üzemeltetés érdekében ún. lángvisszavágás-gátlókat kell alkalmazni, amelyek az elhelyezési pont és a gázforrás közötti szakaszt védik. Ha ezek a biztonsági berendezések nincsenek beépítve, ill. nem jól működnek, a láng visszaéghet jelentős kárt okozva a teljes gázellátó rendszerben (pl. akár egy központi vezetékes ellátásban is). A csőrendszerben szerkezeti deformáció léphet fel (csőszakaszok, szerelvények cseréje lehet szükséges), valamint a teljes rendszer korommal elszennyeződhet, amely a további felhasználást lehetetlenné teszi. A visszavágásgátlók megválasztásánál a kívánt gázelvételi mennyiséget figyelembe kell venni, egy kis teljesítményű berendezés a teljes rendszert olyan mértékben blokkolhatja (fojtás), amely a megfelelő használatot gátolja. Az acetilén palackkötegek gyárilag fel vannak szerelve lángvisszacsapás-gátlóval (így ezt az eszközt nem éri kár esetleges visszaégés, visszacsapás esetén), viszont az egyedi palackoknál mindig a felhasználónak kell gondoskodni a biztonsági eszköz felszereléséről. Az égőgázellátó rendszerek biztonságos üzemeltetésének feltétele a rendszeres időszakos ellenőrzés, ill. karbantartás. A Hegesztés Biztonsági Szabályzat (HBSZ) írja elő, hogy melyik eszközt, milyen gyakorisággal kell a megfelelő képesítéssel és jártassággal rendelkező szakembernek ellenőrizni ( kép). 9. kép: Tömítetlenségből adódó lángvágó berendezésnél bekövetkezett káreset (a felső pisztoly sértetlen állapotú, középen a pisztoly felépítése látható) A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS, KÁRMEGELŐZÉS GYAKORLÁS Az égőgázok legkörültekintőbb felhasználása mellett is előfordulhatnak balesetek, tűzesetek. A nagyobb kár elkerülése érdekében hasznos lehet a félelmünket legyőzve még idejében közbelépni, pl. a tüzet eloltani, a szelepeket elzárni stb. A szimpóziumon részt vevő szakemberek szakszemélyzet biztosítása mellett kipróbálhatták, ill. gyakorolhatták a nagy teljesítményű hevítő, melegítő puskák, égők biztonságos beüzemelését, ill. a szelepénél kigyulladt acetilénpalack poroltóval történő eloltását. (Az acetilénláng vízzel nem oltható el.) A kigyulladt PB-tömlőnél megfelelő lélekjelenlét és tapasztalat esetén van elegendő idő arra (a PB kis égési sebességének köszönhetően), hogy a palack szelepének elzárásával még időben elolthassuk a kialakult tüzet ( kép). A szimpóziumon bemutatásra került az a Linde által kifejlesztett interaktív biztonságtechnikai oktató CD is, amely a gázpalackok helyes kezelése mellett nagy hangsúlyt fektet a lángtechnikai eszközök ismeretére. Szemléletes ábrák mutatják be többek közt a nyomáscsökkentők üzembe helyezését, annak működési elvét, a lánghegesztőpisztoly meggyújtásának, ill. kioltásának helyes sorrendjét (5. ábra). 10. kép: Különböző, rendszeres felülvizsgálatot igénylő hegesztéstechnikai eszközök, a gyakoriság megjelölésével (a Hegesztés Biztonságtechnikai Szabályzat (HBSZ) alapján) 11. kép: Vizsgálóállomás a nyomáscsökkentők és visszavágásgátlók szabályos ellenőrzéséhez Acélszerkezetek 2008/1. szám 87

7 5. ábra: Interaktív oktató CD a lángtechnikai eszközök helyes, biztonságos kezelésének elsajátításához 12. kép: Nagy teljesítményű hevítőégők helyes kezelésének gyakorlása 13. kép: Propántömlő kigyulladása helytelen használat esetén 14. kép: Kigyulladt acetilénpalack oltása poroltóval Bízunk abban, hogy ezek a gyakorlatok és elhangzott előadások hozzájárultak az égőgázzal működő berendezések biztonságosabb üzemeltetéséhez, így egy-egy veszélyhelyzet kialakulásakor a határozott, még időben történő fellépés megakadályozhatja a további káresteket, baleseteket. A cikk folytatásaként a szimpóziumon elhangzott további előadások és bemutatók felhasználásával a következő számban a szén-dioxid, valamint a levegőgázok hegesztéstechnikát érintő tulajdonságait, biztonságos alkalmazásait, valamint a gázellátás legkorszerűbb módjait mutatjuk be. Felhasznált előadások, bemutatók, szakirodalmak jegyzéke Egyházi Tibor: A széndioxid előállítása és felhasználása. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Gyura László: A gázellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Dr. Mohácsi Gábor: Palackos és vezetékes gázellátó rendszerek üzemeltetési problémái. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Sági Ferenc: A levegőszétválasztás alapjai. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Tóth István: Palack előkészítés, palacktöltés. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Veres Gábor: Acetilén, hidrogén, PB-gáz. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Angyal Károly: Hegesztő berendezések szárazjeges tisztítása. Gyakorlati bemutató, Dunaújváros, Mérges Gábor: Ipari gázok biztonságos kezelése, tulajdonságai. Gyakorlati bemutató, Dunaújváros, Reichardt László: Nagyteljesítményű égők beüzemelése, tűzoltási gyakorlatok. Gyakorlati bemutató, Dunaújváros, Linde Gas: Acetilén. A leghatékonyabb égőgáz a lángtechnikában. Szakmai kiadvány, 2007 Hegesztés Biztonsági Szabályzat, 143/2004 GKM rendelet (A szimpóziumon készült fotók: Gyura László, dr. Mohácsi Gábor) 88 Acélszerkezetek 2008/1. szám

8 LI-PROTECT TM. Ipari gázok biztonságos alkalmazása hegesztés- és vágástechnológiákhoz. Az ipari gázok biztonságos használatához speciális tudásra, a részletekre is kiterjedő figyelemre és felelősségteljes magatartásra van szükség. Cégünk kifejlesztett egy interaktív CD-ROM-ot, mely 9 fejezeten keresztül ismerteti, majd egy felelet-választós rész keretén belül teszteli tudását a hegesztő- és vágógázok alkalmazásáról. Tesztelje tudását és bővítse ismereteit a CD használata közben. Amennyiben sikeresen teljesíti a tesztet, egy tanúsítványt szerezhet róla. Fejezetek 1. Gázpalackok 2. Acetilén 3. Oxigén 4. Hegesztési védőgázok 5. Nyomáscsökkentők 6. Biztonsági eszközök 7. Tömlők 8. Égők 9. Biztonsági intézkedések Keresse a CD-t vagy a demo változatot telephelyeinken és üzletkötőinknél! TM LI-PROTECT a Linde Group védjegye Linde Gáz Magyarország Zrt. Alkalmazástechnikai Központ 1097 Budapest, Illatos út Telefon: (1) Fax: (1) Acélszerkezetek 2008/1. szám 89

viszont ma is alapgáznak számít. A szerkezeti acélok, erősen ötvözött

viszont ma is alapgáznak számít. A szerkezeti acélok, erősen ötvözött Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (2. rész) (Szakmai nap a Linde Gáz Magyarország Zrt.-nél) PRODUCTION

Részletesebben

Munkavédelmi vizsgaanyag

Munkavédelmi vizsgaanyag Munkavédelmi vizsgaanyag Gázpalack kezelést, - tárolást, - szállítást végző dolgozók részére Gázok ismertetése: 1. Gázfajták: A gázokat 3 fő csoportba sorolhatjuk: - éghető gázok /acetilén, hidrogén, propán-bután,

Részletesebben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nagynyomású gázok veszélyeivel szemben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nagynyomású gázok veszélyeivel szemben Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nagynyomású gázok veszélyeivel szemben A helyes gyakorlat útmutató célja a hegesztés és rokon eljárásai veszélyeinek

Részletesebben

Linde Magazin. Múlt Hegesztési szimpózium 2014. október 15. Jelen Szárazjeges tisztítás. Jövő 300 baros palackok, EVOS szelepcsalád

Linde Magazin. Múlt Hegesztési szimpózium 2014. október 15. Jelen Szárazjeges tisztítás. Jövő 300 baros palackok, EVOS szelepcsalád Linde Vevői Magazin // 5. évf. / 1. szám (2015/1) Linde Magazin Múlt Hegesztési szimpózium 2014. október 15. Jelen Szárazjeges tisztítás Jövő 300 baros palackok, EVOS szelepcsalád Tartalomjegyzék // 5.

Részletesebben

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv. ISD Dunaferr Zrt. 2013. december. /rövidített változat/ SZKV-le-01-12687, SZKV-vf-01-1268,7 SZKV-zr-01-12687)

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv. ISD Dunaferr Zrt. 2013. december. /rövidített változat/ SZKV-le-01-12687, SZKV-vf-01-1268,7 SZKV-zr-01-12687) Elhárítási Terv /rövidített változat/ ISD Dunaferr Zrt. 2013. december SZKV-le-01-12687, SZKV-vf-01-1268,7 SZKV-zr-01-12687) Tartalomjegyzék 1. A társadalmi kockázat számítása során figyelembe vett tényezők

Részletesebben

Linde Magazin. Múlt Rendezvények a Linde életében Labortechnika, Hegesztési Szimpózium. Jelen A lézer technológiák fejlesztési irányai

Linde Magazin. Múlt Rendezvények a Linde életében Labortechnika, Hegesztési Szimpózium. Jelen A lézer technológiák fejlesztési irányai Linde Vevői Magazin//3. évf./1. szám (2013/1) Linde Magazin Múlt Rendezvények a Linde életében Labortechnika, Hegesztési Szimpózium Jelen A lézer technológiák fejlesztési irányai Jövő Innovatív technológiák

Részletesebben

MUNKAANYAG. Palotainé Békési Katalin. Gázhegesztő-berendezések. A követelménymodul megnevezése: Finommechanikai kötések

MUNKAANYAG. Palotainé Békési Katalin. Gázhegesztő-berendezések. A követelménymodul megnevezése: Finommechanikai kötések Palotainé Békési Katalin Gázhegesztő-berendezések A követelménymodul megnevezése: Finommechanikai kötések A követelménymodul száma: 0318-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-30 A

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kún Csaba. A hegesztés fogalma, fajtái, ábrázolása. A hegesztés gépei, segédeszközei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kún Csaba. A hegesztés fogalma, fajtái, ábrázolása. A hegesztés gépei, segédeszközei. A követelménymodul megnevezése: Kún Csaba A hegesztés fogalma, fajtái, ábrázolása. A hegesztés gépei, segédeszközei. A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet A HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet A HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet A HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL (2005.01.21.-i állapot) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt

Részletesebben

3.2 Ipari gázok tárolása és szállítása környezeti hômérsékleten

3.2 Ipari gázok tárolása és szállítása környezeti hômérsékleten .2 Ipari gázok tárolása és szállítása környezeti hômérsékleten.2.1 Palackos gáztárolás és ellátás Az ipari gázok tárolására és szállítására hagyományosan használt gázpalackok olyan, fémbôl készült, henger

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP. 2012. november 28.

HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP. 2012. november 28. HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP 2012. november 28. Ipari gázok helyes és biztonságos kezelése Az ipari gázok palackokban, palackkötegekben nagy nyomáson, vagy hőszigetelt tartályokban, mélyhűtött folyadékként

Részletesebben

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gerber Gábor. Tűzvédelelem. A követelménymodul megnevezése: Környezet-, tűz- és munkavédelem

MUNKAANYAG. Gerber Gábor. Tűzvédelelem. A követelménymodul megnevezése: Környezet-, tűz- és munkavédelem Gerber Gábor Tűzvédelelem A követelménymodul megnevezése: Környezet-, tűz- és munkavédelem A követelménymodul száma: 2206-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-30 A TŰZVÉDELEM ESETFELVETÉS

Részletesebben

Volfrámelektródás ívhegesztő OKJ 31 521 11 0100 31 06

Volfrámelektródás ívhegesztő OKJ 31 521 11 0100 31 06 Volfrámelektródás ívhegesztő OKJ 31 521 11 0100 31 06 0245-06 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés szakmai ismeretek Tanfolyami anyag Készítette: Révész József 1 Bevezetés A hegesztés a kötéstechnológiák

Részletesebben

Lasline, Nitrocut, Oxicut. Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz

Lasline, Nitrocut, Oxicut. Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz Lasline, Nitrocut, Oxicut Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz Lézertechnológiák a bevált csúcstechnológia A termelékenység, gazdaságosság és minôség iránt támasztott növekvô követelmények

Részletesebben

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai 2 Tartalom Tartalom Technológiánk a siker kulcsa. Linde-innovációk 3 Folyamatos fejlődés és tapasztalat hatékony megoldások 4 Két termékcsalád:

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK SZAKSZERŰ TELEPÍTÉSE

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK SZAKSZERŰ TELEPÍTÉSE a szakszerű választás víz-, gáz- és fűtési rendszerekhez NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK SZAKSZERŰ TELEPÍTÉSE Copper Connects Life. TM Kiadó: Magyar Rézpiaci Központ Egyesület 1053 Budapest, Képíró u. 9. Tel:

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. július VI. évfolyam 7. szám Aktuális A mezőgazdasági munkákat

Részletesebben

ÉPÜLETTECHNIKAI RENDSZEREK ÉS RENDSZERELEMEK

ÉPÜLETTECHNIKAI RENDSZEREK ÉS RENDSZERELEMEK ÉPÜLETTECHNIKAI RENDSZEREK ÉS RENDSZERELEMEK ÉPÜLETTECHNIKAI RENDSZEREK ÉS RENDSZERELEMEK Verbai Zoltán, Kalmár Tünde Csáky Imre, Kalmár Ferenc TERC Kft. Budapest, 2013 Verbai Zoltán, Kalmár Tünde, Csáky

Részletesebben

FÖLDGÁZTÜZELÉSŰ, INJEKTOROS ÉGŐVEL MŰKÖDŐ KAZÁNOK HATÁSFOKÁNAK VIZSGÁLATA

FÖLDGÁZTÜZELÉSŰ, INJEKTOROS ÉGŐVEL MŰKÖDŐ KAZÁNOK HATÁSFOKÁNAK VIZSGÁLATA MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet H-3515 Miskolc-Egyetemváros, HUNGARY Tel: +36-46-565-108 Fax: +36-46-431-820 UNIVERSITY OF MISKOLC Facultyof Materials Science

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai 2 Tartalom Tartalom Technológiánk a siker kulcsa. Linde-innovációk 3 Folyamatos fejlődés és tapasztalat hatékony megoldások 4 Két termékcsalád:

Részletesebben

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph.

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph. Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA Doktori (Ph.D) értekezés Fazekas Lajos Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki

Részletesebben

A vegyi mentés korszerû eszköze: UNIVERZÁLIS FOLYADÉKFELITATÓ 2003/5

A vegyi mentés korszerû eszköze: UNIVERZÁLIS FOLYADÉKFELITATÓ 2003/5 A vegyi mentés korszerû eszköze: UNIVERZÁLIS FOLYADÉKFELITATÓ 2003/5 2003. 10. évf. 5. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán Fõszerkesztõ:

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Alapfokú tűzoltó ismeretek A TŰZOLTÓ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Alapfokú tűzoltó ismeretek A TŰZOLTÓ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT Budapest Alapfokú tűzoltó ismeretek A TŰZOLTÓ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA II. TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI ALAPISMERETEK Budapest 2003. 2 BM KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

A tűz keletkezése és fejlődése

A tűz keletkezése és fejlődése TŰZVIZSGÁLAT Az NFPA 921 Útmutató a tűz- és robbanásvizsgálathoz c. szabvány alapján 3. rész A tűz keletkezése és fejlődése Oktatói útmutató National Fire Protection Association An Internal Codes and Standards

Részletesebben