GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész)"

Átírás

1 Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész) (Szakmai nap a Linde Gáz Magyarország Zrt.-nél) BEVEZETÉS Az acélszerkezet gyártásához alkalmazott hegesztés- és vágástechnológiák nagy részénél a műszaki gázok, mint segédanyagok használata a technológiák jellegéből adódóan elkerülhetetlen. A vágó-, valamint védőgázok megfelelő megválasztása, ill. minősége jelentős mértékben befolyásolja a technológia jellemzőit, a megmunkált, elkészített munkadarabok minőségét (vágott felület, varratminőség stb.). A Magyar Hegesztők Baráti Köre a Linde Gáz Magyarország Zrt.-vel közösen a múlt év őszén Dunaújvárosban szakmai napot szervezett, a gázok előállítása és alkalmazása témakörben érdeklődő hegesztő szakemberek számára (1. kép). Az összejövetel célja a zrt. által forgalmazott a hegesztés- és rokontechnológiák területén használt ipari gázok jellemzőinek, azok biztonságos felhasználásának, valamint a gáz előállítási körülményeinek, technológiáinak termékminőségére gyakorolt hatásainak bemutatása volt. A helyszínnek a dunaújvárosi Linde Gáz Magyarország Zrt. telephelyet választottuk, mivel a hegesztéshez, vágáshoz alkalmazott gázok, gázkeverékek jelentős részének gyártása itt történik. A több mint 100 résztvevő bepillantást nyerhetett az ún. levegőgázok (oxigén, nitrogén, argon) mélyhűtött cseppfolyósítással történő előállításába (levegőbontó), a különböző hegesztéshez használt védőgázkeverékek palackozási, keverési technológiáiba, továbbá ún. nagy tisztaságú gázok (lézervágásokhoz) palackozásába. Az elméleti ismeretek mellett több gyakorlati, biztonságtechnikai bemutató segítette a gázok gyártásának, tulajdonságainak és felhasználhatóságának jobb megértését (2 3. kép). A helyszínen nem gyártott gázok esetében (pl. acetilén, szén- 1. kép: Magyar Hegesztők Baráti Köre Linde Gáz Magyarország Zrt szimpózium, Dunaújváros, Acélszerkezetek 2008/1. szám

2 2. kép: Nagy tisztaságú palackok töltésének ismertetése 3. kép: Hegesztőgépek tisztítása szárazjégszórással, gyakorlati bemutató dioxid) más gyártóbázisokról (Kazincbarcika, Répcelak) meghívott munkatársaink tartottak előadást az előállítás és palackozás fortélyairól. A következőkben részben az eseményen történtek beszámoló anyagaként a szakmai napon elhangzott előadásokra, gyakorlati bemutatókra építve (lásd: Felhasznált előadások, bemutatók, szakirodalmak jegyzéke) azok kivonataként mutatjuk be, a hegesztési- és vágógázok alapjellemzőit, előállításuk, palackozásuk technológiáit, valamint biztonságos üzemeltetésük feltételeit. elérhető égési sebesség, valamint a láng teljesítménye (1. ábra). További szempont lehet, elsősorban biztonsági megfontolások alapján, a gáz sűrűsége (2. ábra). A levegőnél nehezebb gázok lefelé süllyednek, így robbanásveszélyes elegy keletkezésével fenyegetnek. Az acetilén (1,095 kg/m 3 ) és a metán (0,671 kg/m 3 ) az egyedüli olyan gyakorlatban használt égőgáz, amelyekkel a talajszint alatt, ill. kis nyílással ellátott, szűk méretű helyeken is lehet dolgozni robbanás veszélye nélkül. ÉGHETŐ GÁZOK TULAJDONSÁGAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK A lángtechnológiák (lánghegesztés, lángvágás, lángegyengetés, lángforrasztás stb.) égő gázaként Magyarországon elsősorban az acetilént, a propánt (propán-bután /PB/) ritkább esetekben a földgázt, esetleg a hidrogént használhatják. A hegesztési, vágási technológiák szempontjából az égőgázok legfontosabb tulajdonságai a lánghőmérséklet, az 2. ábra: Az éghető gázok relatív tömege a levegőhöz képest a) b) c) 1. ábra: Az éghető gázok fő jellemzői (a,: lánghőmérséklet, b,: égési sebesség, c,: lángteljesítmény) Acélszerkezetek 2008/1. szám 83

3 A fenti fizikai jellemzők mellett lényeges különbség az egyes égőgázok között a felhasználás során a tökéletes égéshez szükséges oxigén (mint égést tápláló gáz) mennyisége. Amint az 1. ábrából is kitűnik, míg az acetilén kb. 1:1 1:2 égőgáz:oxigén arány mellett adja a legmagasabb jellemzőket, az összes többi gáz ennél lényegesen több oxigént igényel. A szimpóziumon ún. gázátfolyásmérők (rotaméterek) segítségével a gyakorlatban is mérhető volt az égőgáz, ill. oxigén mennyisége azonos teljesítményű vágópisztolyok üzemeltetése során (4. kép). A lángtechnikai felhasználásnál a műszaki paramétereken túl, sok esetben gazdaságossági mérlegelés kérdése is annak eldöntése (gázárak, elérhető teljesítmények stb.), hogy adott alkalmazásnál melyik égőgáz jelent gazdaságosabb megoldást. 4. kép: Az égőgáz, oxigén mennyiségének mérésére használt berendezés ACETILÉN Az acetilén egyik leggyakrabban alkalmazott égőgázunk. Az 1. ábra alapján látható, hogy ez az égőgáz a legmagasabb értékekkel rendelkezik a legfontosabb fizikai jellemzőknél, azaz műszaki szempontok alapján mindenképpen a legjobb választás lángtechnológiákhoz. Egyéb tulajdonságainak köszönhetően gyártása, palackozása és felhasználása a többi ipari gázhoz képest megkülönböztetett figyelmet igényel. A tiszta acetilén ugyanakkor nem mérgező, belégzése nem károsítja az emberi szervezetet. Koncentrált formában történő belégzése azonban káros lehet, mert a gáz narkotikus és természetesen fojtó hatású is. molekula szétesésekor is ellentétben más éghető gázokkal jelentős energia szabadul fel, amit bomlási hőnek, ill. entalpiának nevezünk. Az acetilén alkalmazása során a balesetek elkerülése érdekében figyelembe kell venni a gáz biztonságtechnikai szempontból meghatározó tulajdonságait. Az acetilén levegővel vagy oxigénnel robbanásveszélyes keveréket képez (levegőben 2,4-88% koncentrációban), amit szikra, vagy egyéb gyújtóforrás könnyen belobbanthat. Az acetilén bomlása olyan könnyen bekövetkezhet, hogy akár a gáz magasabb nyomása vagy hőmérséklete azt elindíthatja. A bomlási reakció robbanásszerűen mehet végbe, nagy romboló hatást kifejtve. Mindezek alapján az acetilénpalackot az acetilén bomlása ellen messzemenően biztosítani kell, ezért a palack egy egyedi beépített biztonsági rendszerrel van ellátva, azaz annak teljes belső része egy speciális, szilárd porózus masszával töltött (5. kép). A masszában aceton van, mely oldószerként funkcionál, ezáltal a tárolási kapacitást sokszorosára növeli. A massza pórusaiban helyezkedik el tehát az acetonban oldott acetilén. A rendszer ugyanakkor csak akkor biztonságos, ha az oldott acetilén és az oldószer közötti tömegarány meghatározott határokat nem lép át. Az acetilén egyik palackból másikba való áttöltése mindezek alapján tilos és életveszélyes. A palackok szabályos töltésekor az aceton szintjét minden esetben ellenőrzik, és csak annak pótlása után kezdik el a töltési folyamatot. Az említett beépített biztonsági rendszer ellenére a palackot az erős hőhatástól védeni kell. A gázpalackot a hosszabb és intenzívebb napsugárzás hatása nem veszélyezteti, de tűz, nyílt láng közvetlen hatása veszélyes lehet. A hőmérséklet emelkedésével a palack nyomásának emelkedése normális jelenség (4. ábra). Az acetilén ellentétben sok más ipari gázzal nem cseppfolyósítható, így felhasználása csak palackos, palackköteges ill. palackok összekapcsolásából létrehozott, ún. tréleres ellátással lehetséges. 5. kép: Porózus massza az acetilénpalack töltéséhez Az acetilén gáz gyártása és tulajdonságai Az acetilén gyártása kalcium-karbidból víz hozzáadásával történik. Az előállított gáz tisztítás, komprimálás és szárítás után kerül a töltőhelyekre. Magyarországon csak ipari (99,8% tisztaságú) gáz töltése folyik, különböző méretű palackokba és ún. palackkötegekbe. Az acetilénmolekulát hármas kötés tartja össze (3. ábra), mely kedvező felépítés rendkívül nagy égési energiát, lángteljesítményt és égési sebességet eredményez. Már a 3.ábra: Az acetilénmolekula felépítése 4. ábra: A hőmérséklet hatása az acetilénpalackok nyomására, helyesen beállított acetilén/aceton aránynál 84 Acélszerkezetek 2008/1. szám

4 Az acetilénpalackok szakszerű használata A felhasználás során egy nyitott palackszelepnél ideális esetben az acetilén gázhalmazállapotban áramlik a felhasználás helyére, de a palack felépítéséből adódóan túlságosan nagy gázelvétel esetén a kiáramló gáz acetont is magával hozhat. Ez esetben az alkalmazott hegesztéstechnikai eszközök (tömlők, égők, biztonsági berendezések, stb.) acetonnal szennyeződnek, további használatuk csak tisztítás után lehetséges, amely hosszú, fáradságos és sok esetben eredménytelen munkát jelent. Az oldott acetilén folyamatos elvétel esetén kb. 500 liter/ óra mennyiségben képes acetonmentesen kijutni a palackból (rövid idejű elvételnél /néhány perc/ ez akár 1000 liter/ óra is lehet). Palackköteg használatakor, mivel a palackok szelepei össze vannak kötve ez a szám értelemszerűen a kötegben lévő palackok számának megfelelően (6, 12, 16 db) megsokszorozódik. Amennyiben az alkalmazott technológia ennél nagyobb gázmennyiséget igényel (egypalackos felhasználásnál ez akár már egy 6-os, 8-as égőszár esetén is előfordulhat) speciális megoldásokat kell alkalmazni. Központi gázellátás során egy központi gyűjtővezetékkel több palack (palackköteg) egyidejűleg biztosítja a szükséges gázmennyiséget (aceton nélkül), amely már normál esetben a gázellátó rendszer tervezésekor, megépítésekor a várható igényeknek megfelelően helyesen kerül kialakításra (6. kép). Nagyobb probléma általában az egyedi palack használatakor jelentkezik. Ekkor a megoldást két palack párhuzamos kötésével érhetjük el, amikor ellentétben a központi rendszernél leírt megoldással, már az ún. szekunder (kisnyomású) oldalon kettő darab nyomáscsökkentő és egy darab ún. kettős kieresztőszelep segítségével duplázhatjuk meg az elvehető gázmennyiséget (7. kép). 6. kép: Acetilénpalack gázlefejtő 2x3 palackhoz, megfelelő teljesítményű nyomásszabályzóval, központi gázellátáshoz 7. kép: Eszközök két darab acetilénpalack egyidejű használatához Az aceton-kiáramlás egy helyesen töltött palack használata során a helytelen palackhelyzetből is bekövetkezhet. Amennyiben lehetséges, a palack felállított, vagy közel függőleges helyzetben legyen a felhasználás során. A korszerű masszával töltött palackoknál megengedett a döntött használat is, de a palackszelep ez esetben is legalább 40 cm-rel magasabban legyen, mint a palacktalp (50 liter térfogatú nagy palack esetén). Acetilén-ellátó vezetékek Az acetilén-ellátás jellegzetes problémája a nem megfelelő tömlők, csővezetékek alkalmazása. Az acetilén meghatározott körülmények között rézzel és ezüsttel úgynevezett acetilideket képez. Ez a robbanószerekhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyag, hő- vagy mechanikai energia hatására felrobban (akár a cső ütésére is). Az acetilidek robbanásszerű átalakulása magától értetődően acetilénbomlást okoz. Mindezek alapján réz és a 70%-nál több rezet tartalmazó rézötvözetek, valamint az ezüst és ezüstötvözetek néhány pontosan meghatározott összetételű forrasztóezüst kivételével acetilénes berendezésekhez nem alkalmazhatók. Az acetilénnel működtetett berendezések gázellátó rendszerének anyaga általában ötvözetlen szerkezeti acél. Szintén ügyelni kell a megfelelő minőségű tömlő alkalmazására és a tömlők toldására. A toldáshoz rézből készült tömlővégeket alkalmazni tilos. PROPÁN-BUTÁN (PB) Az acetilén mellett a lángtechnológiák leggyakoribb égőgáza az ún. propán-bután (PB) gáz. A PB-gáz döntően propánból és butánból álló szagosított gázelegy, melyben a bután(ok) mennyisége maximum 60 tömegszázalék lehet. A propán és bután színtelen és majdnem szagtalan, ezért emberi érzékszervekkel nem érzékelhető. Ahhoz, hogy a kiáramló PB-gázt érzékelni lehessen, szagosítják, azaz a PB-gázhoz kis mennyiségű szaganyagot kevernek. A PB-gáz nem mérgező, de nagy koncentrációban a levegő kiszorítása miatt fojtólag hat. Az elpárolgó PB-gáz jelentős hőmennyiséget használ fel, ezáltal fájdalmas hidegégést okozhat, ha a emberi bőrre kerül, és ott párolog el. Különösen veszélyeztettek az érzékeny testszövetek, mint pl. a szemhéj bőre. A nagyobb kiterjedésű hidegégések életveszélyesek lehetnek. A PB-gáz tulajdonságai, biztonságos felhasználásának kritériumai A PB éghető gáz, amelyik mint minden más éghető gáz levegővel ill. oxigénnel, de más oxidálóanyaggal is, mint pl. klór, fluor, dinitrogén-oxid, robbanásveszélyes keveréket képezhet. A PB-gáz levegő keverékek 1,8 9,5% PB-gáz részarány mellett robbanásveszélyesek, és viszonylag kis gyújtási energiával, pl. szikrával meggyújthatók. A PB gázhalmazállapotban atmoszférikus körülmények között lényegesen nehezebb a levegőnél. Relatív sűrűsége gázállapotban 1,85 a levegőhöz viszonyítva, ezért a PB-gáz egyéb légmozgás hiányában lefele áramlik, és gödrökben, pincehelyiségekben, csatornákban vagy talajmélyedésben összegyűlhet, ami csekély légmozgás esetén néhány órán át megmaradhat. A PB-gáz viszonylag kis sűrítés hatására cseppfolyós lesz. Ebben az állapotban nyomás alatt cseppfolyósítva a PB-gázt palackokban és tartályokban tárolják. A tartályban a nyomás a hőmérséklettől, valamint a PB-gázban levő Acélszerkezetek 2008/1. szám 85

5 bután részarányától függ (jellemző érték 20 ºC-on 2 8 bar). A nyomás ugyanakkor nem függvénye a tartályban levő gázmennyiségnek. Mindez azt jelenti, hogy a palackban lévő gázmennyiséget csak a tömeg megállapításával lehet meghatározni. A PB-gáz elvétele során a folyékony állapotból gázhalmazállapotúvá alakul át. A PB-gáz összetételétől függően a palackból történő kivételkor 1 liter folyadékból kb liter gáz lesz. Ahogy már említettük, az elpárolgáshoz a PB-gáznak hőre van szüksége, melyet közvetlenül a környezetéből von el. Így a PB-gázból történő elvétel a tartály és a benne maradó PB-gáz lehűléséhez vezet. Hasonló módon minden felület lehűl, amelyik érintkezik az elpárolgó PB-gázzal. Zavartalan és egyenletes gázelvételt azzal lehet biztosítani, hogy az elvett gázmennyiség a cseppfolyós fázis elpárolgásával állandóan pótlódik. A PBgázpalackból elvehető gázáram mértéke az ún. felszálló (vagy merülő) cső nélkül korlátozott. A túl gyors gázelvétel, ami a palackon kívül erős dérképződésről ismerhető fel, a gázáram leállásához vezethet, annak ellenére, hogy még van cseppfolyós fázis a palackban. Eközben eljegesedhet a palackszelep, úgy, hogy azt többé nem lehet elzárni. Nagyobb PB-gázelvétel esetén ezért több gázpalackot kell párhuzamosan üzemeltetni, vagy a gázpalackot lassan max. 50 ºC-os meleg vízzel kell felmelegíteni. A helyi túlmelegedést minden esetben kerülni kell, azaz a gázpalackot semmilyen esetben sem szabad lánggal melegíteni. A PB-gázpalackok szelepébe biztonsági szelep van beépítve. A biztonsági szelep 25±5 bar nyomásnál lép működésbe, és ha a nyomás ez alá csökken, automatikusan újból zár. Elvétel közben a PB-gázpalackoknak (felszálló cső nélkül) függőlegesen kell állniuk, hogy megakadályozzuk a cseppfolyós fázis veszélyes bekerülését a hegesztő, vágó berendezésekbe. A PB-üzemanyagpalackok (pl. PB-gázzal hajtott villás targoncához) minden esetben felszálló csővel ellátottak. Ez a palackszeleptől közvetlenül a palackfenék fölé ér, aminek következtében a PB-gáz szükségszerűen cseppfolyós formában kerül elvételre. Az ilyen palackokat hegesztéshez, vágáshoz alkalmazni szigorúan tilos. HIDROGÉN Bár a hidrogén az égőgázok csoportjába tartozik, lángtechnikai alkalmazása elenyésző. Valamennyi gáz közül a hidrogén a legkönnyebb. Gázállapotban sűrűsége 15 ºCon, 1 bar nyomáson 84 g/m 3, relatív sűrűsége a levegőhöz viszonyítva 0,07. A légkörbe kilépő hidrogén ezért azonnal felfele áramlik, és tető alatti térben, tetőkiugrásokban stb. könnyen felgyülemlik. Az oxigénnel vagy levegővel elégő hidrogén vizet alkot. A hidrogén egyéb oxidálószerekkel (pl. klór vagy dinitrogén-oxid) is reagálhat. Ha a hidrogént összekeverjük valamilyen oxidálószerrel, majd meggyújtjuk, az égés robbanásszerűen mehet végbe. Ha ez a folyamat zárt térben történik, a hőfejlődés mellett gyors nyomásnövekedés is fellép, ami rombolólag hat. Az a koncentrációtartomány, amelyben a hidrogén levegővel normál nyomás és hőmérséklet mellett robbanásveszélyes keveréket képez az acetilénhez hasonlóan, igen nagy (alsó robbanási határ 4 térfogatszázalék, felső robbanási határ 75,6 térfogatszázalék). A hidrogén levegő keveréket igen csekély energiájú gyújtóforrás meggyújthatja. A hidrogén lángja nagyon fakó, és nappal alig látható. A hidrogén színtelen, szagtalan és íztelen gáz, ezért emberi érzékszervekkel nem érzékelhető, nem mérgező. A hidrogén semmilyen módon nem veszélyezteti a természeti környezetet. A hidrogén égésterméke nem tartalmaz széndioxidot és kormot sem. A hidrogén nem számít korrozívnak. Normál hőmérsékleten a szokásos fémes szerkezeti anyagok, mind a gázellátó rendszer elemei acél, vörös- és sárgaréz, alumínium hidrogénhez alkalmasak. A hidrogénes berendezésekhez a fémes szerkezeti anyagokon kívül gumit és műanyagokat is lehet használni. Hidrogéntartalmú gázkeverékek tulajdonságai Ahogy azt már említettük, a lángtechnológiai felhasználása elhanyagolható, ugyanakkor a plazmavágás és a védőgázos hegesztéstechnológiák területén a hidrogéntartalmú keverékek felhasználása az utóbbi években jelentősen megnőtt. Magas hővezetési tulajdonságának köszönhetően elsősorban az erősen ötvözött Cr Ni ötvözetek vágása és hegesztése, varratok védelme (öblítése) során jelentős teljesítménynövelő, ill. redukálóhatásának köszönhetően alkalmazzák. A hidrogén kis sűrűsége ellenére a belőle készült gázkeverékek nem válnak szét a gravitációs erő hatására. A hidrogénnek héliummal vagy nitrogénnel alkotott keveréke mindig könnyebb, mint a levegő. A hidrogén argon keverékek 71 térfogatszázalék argontartalomig könnyebbek, nagyobb argontartalomnál nehezebbek a levegőnél. A hidrogén inert gáz keverékek éghetőek, ha a hidrogén részaránya maghatározott határérték fölött van. Eszerint a hidrogén nitrogén keverékek 5,7 térfogatszázalék hidrogéntartalom fölött, a hidrogén hélium ill. hidrogén argon keverékek 2,9 térfogatszázalék fölött éghetőnek minősülnek. EGYÉB SZEMPONTOK AZ ÉGHETŐ GÁZOK HASZNÁLATAKOR Az égőgázok palackjainak, palackkötegeinek használatakor nyomásszabályzó berendezés szükséges. Az éghető gázok szelepének csatlakozómenete mindig balmenetű, az acetilént kivéve, amely néhány országban ún. kengyeles megoldású csatlakozással van ellátva. (Magyarországon a palackok szintén kengyeles csatlakozásúak, viszont az acetilén palackkötegek balmenetes nyomáscsökkentő csatlakozóval rendelkeznek.) A nyomáscsökkentők típusát, teljesítményét mindenképpen illeszteni kell a kívánt gázhoz, ill. az elvétel mennyiségéhez. A nyomáscsökkentők valamint a palackok védelmében a palackszelepet mindig óvatosan, a nyomásszabályzó membránjának feszítetlen állapotban történő beállítása után lehet kinyitni. A biztonságos üzemeltetés miatt nagyon fontos a megfelelő anyagból készült tömítések alkalmazása (8. kép). Az alkalmazott hegesztéstechnikai berendezésnek a palack 8. kép: Nyomáscsökkentők, tömítések különböző éghető gázokhoz 86 Acélszerkezetek 2008/1. szám

6 csatlakozásától a felhasználási helyig tömítettnek kell lennie azért, hogy a helyiség légterében az égőgáz lényeges mennyiségben ne gyűlhessen össze. A fellépő tömítetlenségeket haladéktalanul meg kell szüntetni. A tömlőket a károsodástól védeni kell, és időben ki kell cserélni. A tömítetlenség a berendezés károsodását és balesetveszélyt okozhat (9. kép). A hegesztő-, lángvágó- stb. pisztoly meggyújtása előtt az égőgáztömlőben lévő levegőt ki kell öblíteni égőgázzal, azért hogy a tömlőben az égőgáz levegő gázkeverék kialakulását és meggyulladását elkerüljük. A lángtechnológiák területén a biztonságos üzemeltetés érdekében ún. lángvisszavágás-gátlókat kell alkalmazni, amelyek az elhelyezési pont és a gázforrás közötti szakaszt védik. Ha ezek a biztonsági berendezések nincsenek beépítve, ill. nem jól működnek, a láng visszaéghet jelentős kárt okozva a teljes gázellátó rendszerben (pl. akár egy központi vezetékes ellátásban is). A csőrendszerben szerkezeti deformáció léphet fel (csőszakaszok, szerelvények cseréje lehet szükséges), valamint a teljes rendszer korommal elszennyeződhet, amely a további felhasználást lehetetlenné teszi. A visszavágásgátlók megválasztásánál a kívánt gázelvételi mennyiséget figyelembe kell venni, egy kis teljesítményű berendezés a teljes rendszert olyan mértékben blokkolhatja (fojtás), amely a megfelelő használatot gátolja. Az acetilén palackkötegek gyárilag fel vannak szerelve lángvisszacsapás-gátlóval (így ezt az eszközt nem éri kár esetleges visszaégés, visszacsapás esetén), viszont az egyedi palackoknál mindig a felhasználónak kell gondoskodni a biztonsági eszköz felszereléséről. Az égőgázellátó rendszerek biztonságos üzemeltetésének feltétele a rendszeres időszakos ellenőrzés, ill. karbantartás. A Hegesztés Biztonsági Szabályzat (HBSZ) írja elő, hogy melyik eszközt, milyen gyakorisággal kell a megfelelő képesítéssel és jártassággal rendelkező szakembernek ellenőrizni ( kép). 9. kép: Tömítetlenségből adódó lángvágó berendezésnél bekövetkezett káreset (a felső pisztoly sértetlen állapotú, középen a pisztoly felépítése látható) A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS, KÁRMEGELŐZÉS GYAKORLÁS Az égőgázok legkörültekintőbb felhasználása mellett is előfordulhatnak balesetek, tűzesetek. A nagyobb kár elkerülése érdekében hasznos lehet a félelmünket legyőzve még idejében közbelépni, pl. a tüzet eloltani, a szelepeket elzárni stb. A szimpóziumon részt vevő szakemberek szakszemélyzet biztosítása mellett kipróbálhatták, ill. gyakorolhatták a nagy teljesítményű hevítő, melegítő puskák, égők biztonságos beüzemelését, ill. a szelepénél kigyulladt acetilénpalack poroltóval történő eloltását. (Az acetilénláng vízzel nem oltható el.) A kigyulladt PB-tömlőnél megfelelő lélekjelenlét és tapasztalat esetén van elegendő idő arra (a PB kis égési sebességének köszönhetően), hogy a palack szelepének elzárásával még időben elolthassuk a kialakult tüzet ( kép). A szimpóziumon bemutatásra került az a Linde által kifejlesztett interaktív biztonságtechnikai oktató CD is, amely a gázpalackok helyes kezelése mellett nagy hangsúlyt fektet a lángtechnikai eszközök ismeretére. Szemléletes ábrák mutatják be többek közt a nyomáscsökkentők üzembe helyezését, annak működési elvét, a lánghegesztőpisztoly meggyújtásának, ill. kioltásának helyes sorrendjét (5. ábra). 10. kép: Különböző, rendszeres felülvizsgálatot igénylő hegesztéstechnikai eszközök, a gyakoriság megjelölésével (a Hegesztés Biztonságtechnikai Szabályzat (HBSZ) alapján) 11. kép: Vizsgálóállomás a nyomáscsökkentők és visszavágásgátlók szabályos ellenőrzéséhez Acélszerkezetek 2008/1. szám 87

7 5. ábra: Interaktív oktató CD a lángtechnikai eszközök helyes, biztonságos kezelésének elsajátításához 12. kép: Nagy teljesítményű hevítőégők helyes kezelésének gyakorlása 13. kép: Propántömlő kigyulladása helytelen használat esetén 14. kép: Kigyulladt acetilénpalack oltása poroltóval Bízunk abban, hogy ezek a gyakorlatok és elhangzott előadások hozzájárultak az égőgázzal működő berendezések biztonságosabb üzemeltetéséhez, így egy-egy veszélyhelyzet kialakulásakor a határozott, még időben történő fellépés megakadályozhatja a további káresteket, baleseteket. A cikk folytatásaként a szimpóziumon elhangzott további előadások és bemutatók felhasználásával a következő számban a szén-dioxid, valamint a levegőgázok hegesztéstechnikát érintő tulajdonságait, biztonságos alkalmazásait, valamint a gázellátás legkorszerűbb módjait mutatjuk be. Felhasznált előadások, bemutatók, szakirodalmak jegyzéke Egyházi Tibor: A széndioxid előállítása és felhasználása. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Gyura László: A gázellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Dr. Mohácsi Gábor: Palackos és vezetékes gázellátó rendszerek üzemeltetési problémái. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Sági Ferenc: A levegőszétválasztás alapjai. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Tóth István: Palack előkészítés, palacktöltés. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Veres Gábor: Acetilén, hidrogén, PB-gáz. Szóbeli előadás, Dunaújváros, Angyal Károly: Hegesztő berendezések szárazjeges tisztítása. Gyakorlati bemutató, Dunaújváros, Mérges Gábor: Ipari gázok biztonságos kezelése, tulajdonságai. Gyakorlati bemutató, Dunaújváros, Reichardt László: Nagyteljesítményű égők beüzemelése, tűzoltási gyakorlatok. Gyakorlati bemutató, Dunaújváros, Linde Gas: Acetilén. A leghatékonyabb égőgáz a lángtechnikában. Szakmai kiadvány, 2007 Hegesztés Biztonsági Szabályzat, 143/2004 GKM rendelet (A szimpóziumon készült fotók: Gyura László, dr. Mohácsi Gábor) 88 Acélszerkezetek 2008/1. szám

8 LI-PROTECT TM. Ipari gázok biztonságos alkalmazása hegesztés- és vágástechnológiákhoz. Az ipari gázok biztonságos használatához speciális tudásra, a részletekre is kiterjedő figyelemre és felelősségteljes magatartásra van szükség. Cégünk kifejlesztett egy interaktív CD-ROM-ot, mely 9 fejezeten keresztül ismerteti, majd egy felelet-választós rész keretén belül teszteli tudását a hegesztő- és vágógázok alkalmazásáról. Tesztelje tudását és bővítse ismereteit a CD használata közben. Amennyiben sikeresen teljesíti a tesztet, egy tanúsítványt szerezhet róla. Fejezetek 1. Gázpalackok 2. Acetilén 3. Oxigén 4. Hegesztési védőgázok 5. Nyomáscsökkentők 6. Biztonsági eszközök 7. Tömlők 8. Égők 9. Biztonsági intézkedések Keresse a CD-t vagy a demo változatot telephelyeinken és üzletkötőinknél! TM LI-PROTECT a Linde Group védjegye Linde Gáz Magyarország Zrt. Alkalmazástechnikai Központ 1097 Budapest, Illatos út Telefon: (1) Fax: (1) Acélszerkezetek 2008/1. szám 89

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15.

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Láng alkalmazások (autogéntechnológiák) Legfőbb alkalmazások Oxigénes

Részletesebben

viszont ma is alapgáznak számít. A szerkezeti acélok, erősen ötvözött

viszont ma is alapgáznak számít. A szerkezeti acélok, erősen ötvözött Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (2. rész) (Szakmai nap a Linde Gáz Magyarország Zrt.-nél) PRODUCTION

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Biztonsági útmutató 7 Gázpalackok és bündelek biztonságos kezelése

Biztonsági útmutató 7 Gázpalackok és bündelek biztonságos kezelése Biztonsági útmutató 7 Gázpalackok és bündelek biztonságos kezelése 1. Előzetes megjegyzések Ez a biztonság utasítás az idevonatkozó előírásokkal kiegészítve ajánlásokat tartalmaz a gázpalackok és bündelek

Részletesebben

HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP. 2012. november 28.

HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP. 2012. november 28. HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP 2012. november 28. Ipari gázok helyes és biztonságos kezelése Az ipari gázok palackokban, palackkötegekben nagy nyomáson, vagy hőszigetelt tartályokban, mélyhűtött folyadékként

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium Laboratórium A Messer Hungarogáz Kft. laboratóriumának feladata a laboratóriumi háttér biztosítása a cég teljes tevékenységéhez. Ebbe tartoznak a következő feladatok: A gyártott ipari, élelmiszeripari,

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fejezet szám Megnevezés Oldal. 1. Hegesztő és hegesztő-vágó készletek 2. 2. Markolatok hegesztéshez forrasztáshoz 3. 3.

Tartalomjegyzék. Fejezet szám Megnevezés Oldal. 1. Hegesztő és hegesztő-vágó készletek 2. 2. Markolatok hegesztéshez forrasztáshoz 3. 3. Tartalomjegyzék Fejezet szám Megnevezés Oldal 1. Hegesztő és hegesztő-vágó készletek 2 2. Markolatok hegesztéshez forrasztáshoz 3 3. Égőszárak 4 4. Vágópisztolyok 5 5. Nyomáscsökkentők 8 6. Nyomásmérők,

Részletesebben

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál PIRO-PLAN Kft 1989 25 év személyes tapasztalat 1994 - az első FM200 rendszer

Részletesebben

Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2

Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2 Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2 CAS-szám 7727-37-9 (N 2 ) 124-38-9 (CO 2 ) 1333-74-0 (H 2 ) EK-szám 231-783-9 (N 2 ) 204-696-9 (CO 2 ) 215-605-7 (H 2 ) Színtelen, szagtalan, nem éghetô, redukáló hatású gázkeve

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az

Részletesebben

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson. A gázok A halmazok tulajdonságait, állapotát, bizonyos külső tényezők, mint pl. a nyomás, a térfogat és a hőmérséklet is befolyásolják. Ezeket a tényezőket állapothatározóknak nevezzük. Mi jellemzi a gázhalmazállapotot?

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Messer Hungarogáz vállalati prezentáció 2010

Messer Hungarogáz vállalati prezentáció 2010 Messer Hungarogáz vállalati prezentáció 2010» Vállalat» Termékek» Alkalmazások» Referenciák Gázok minden célra Messer Csoport - több mint 250.000 vevő világszerte Amerika: Európa: Afrika: Ázsia: Peru A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel 1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ: Termék megnevezése: Kevo Gel Forgalmazó: 2. ÖSSZETEVŐK 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26 Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005 www.2mbeauty.hu;

Részletesebben

Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények. Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft.

Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények. Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft. Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft. Eszközök Nyomáscsökkentő Nyomáscsökkentő szerkezeti felépítése Eszközök Nyomáscsökkentő F zárórugó

Részletesebben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nagynyomású gázok veszélyeivel szemben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nagynyomású gázok veszélyeivel szemben Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nagynyomású gázok veszélyeivel szemben A helyes gyakorlat útmutató célja a hegesztés és rokon eljárásai veszélyeinek

Részletesebben

Aktualitások az ipari gázellátás eszközeiben

Aktualitások az ipari gázellátás eszközeiben Aktualitások az ipari gázellátás eszközeiben Termelés-hatékony gazdaságossági és biztonsági megoldások az iparban LINDE Szimpózium Tárgyalt témák összefoglalása 1. Gázmegtakarítás A költséghatékony termelés

Részletesebben

Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai

Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai dr. Mohácsi Gábor, Gyura László, Linde Gáz Magyarország Zrt. Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai A hegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges gázok és az

Részletesebben

Maxx Gázok. vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez

Maxx Gázok. vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez Maxx Gázok vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez A szénacél, szénmangán-acél és alacsonyan ötvözött acélok MAG hegesztésénél a Ferromaxx gázok használata minőségi varratot, kiváló hegesztési penetrációt,

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1.

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. 1 ANYAGOK EGYESÍTÉSE ÉS ELKÜLÖNÍTÉSE Hegesztés: anyagok egyesítése hővel nyomással ezek kombinációjával (anyagok természetének

Részletesebben

Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK

Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK Budapesti Műszaki és azdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029 Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK Szerző: Dobránszky János, dobi@eik.bme.hu

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Orvosi oxigén- és. vákuumterápiás mûszerek AUTOMED. Autogéntechnika. 2120 Dunakeszi, Alagi-major

Orvosi oxigén- és. vákuumterápiás mûszerek AUTOMED. Autogéntechnika. 2120 Dunakeszi, Alagi-major Orvosi oxigén- és vákuumterápiás mûszerek AUTOMED Autogéntechnika 2120 Dunakeszi, Alagi-major 1989 2008 AUTOMED Autogéntechnikai Kft. 2120 Dunakeszi, Alagi-major TARTALOMJEGYZÉK CÉGBEMUTATÓ Az AUTOMED

Részletesebben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben 1. Mit jelent a drain back kifejezés? A drain back angol kifejezés, jelentése: visszaeresztés. Esetünkben ez a szolárköri folyadék visszaeresztését jelenti

Részletesebben

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Dr. Palotás Béla Tartalom Védőgázas ívhegesztéseksek Argon védőgázas v volfrámelektr

Részletesebben

AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16)

AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16) Adatlap AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16) Leírás Az AVTB egy segédenergia nélküli hõmérséklet szabályozó, amelyet melegvizes tartályokban, hõcserélõkben, olaj elõmelegítõkben stb. vízhõmérséklet szabályozásra

Részletesebben

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN Tartalom Hegesztésről általában Lézeres hegesztés Lézeres ötvözés, felrakó- és javítóhegesztés Lézeres hegesztés gáz- és szilárdtest lézerrel Scanner és 3D lézerhegesztés TRUMPF

Részletesebben

Maximalizálja termelékenységét

Maximalizálja termelékenységét Bármit hegeszt, az Air Products új fejlesztésű védőgáz kínálata garantáltan kiváló eredményt biztosít. Termékeinket az egyedi hegeszthetőség, a magas hegesztési minőség és a hatékony hegesztés biztosítása

Részletesebben

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal 2 A technológia lényege: A szárazjég-szóró berendezés a -79 C-os szárazjeget kb. 300 m/s sebességgel a tisztítandó felületre fújja, amit sokkszerűen lehűt.

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6366-11 Hegesztési eljárások Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6366-11/3 Hegesztési szakmai

Részletesebben

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános Hegesztő alkalmazás Mode I Anyag Vastagság Az eljárás mm típusa Hegesztőhuzal Flux alumínium lemez és alumínium lemez Aktuális beállítás Szabályozási beállítás V 1 2 alumínium-magnézium ötvözet és alumínium-

Részletesebben

a jövő energiahordozója

a jövő energiahordozója Energo Expo, Debrecen 2008. Dőry Zsófia, egyetemi hallgató Hidrogén a jövő energiahordozója Tartalom 1. A hidrogénről általában 2. Előállítási lehetőségei 3. Tárolási formái 4. A hidrogén biztonságtechnikája

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Mindenféle elektromosan vezető anyag, úgymint ötvözött és ötvözetlen acélok, öntött vas, alumínium, bronz, réz és ötvözeteik vágására alkalmas, konvencionális,

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban

Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban Szakmai publikáció Budapest, 2011.08.24. Acélszerkezetek 2011/3 Szerk. Halász Gábor Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban A termelékenység,

Részletesebben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nyílt lánggal szemben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nyílt lánggal szemben Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés nyílt lánggal szemben A helyes gyakorlat útmutató célja a hegesztés és rokon eljárásai veszélyeinek és ártalmainak megelőzését

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

STARLET KS profi autogén készlet (termékkód: 71604493)

STARLET KS profi autogén készlet (termékkód: 71604493) A Messer Hungarogáz tavaszi akciójában rendkívül kedvező áron, azonnali szállítással kínálja raktáron lévő hegesztés- és autogéntechnikai eszközeit. Az akcióban az alábbi hegesztés- és autogéntechnikai

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Robbanásbiztonság-technika: gyújtóforrás elleni védelem a teljes élettartam során 2 Főbb tűzesetek gyújtóforrásai (Európa 2000-2014) Motorok villamos kábelezései 23% Dohányzás 18% Súrlódás (csapágyazás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

A HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA

A HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Hegesztések veszélyessége A legfőbb veszélyek és azok okai: A HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Tűz és robbanásveszély - nyomás alatt palackokban tárolt gáz (C 2 H 2, H 2 ) - nagynyomású oxigén - nem szabályozott,

Részletesebben

Termékszám Rendelési szám Megnevezés ME Ár* Ft/ME

Termékszám Rendelési szám Megnevezés ME Ár* Ft/ME LINDE nyomáscsökkentők (Rhöna) 725 3400 0870020 Oxigénreduktor 10 bar LINDE R db 11 510 725 3401 0870018 Oxigénreduktor 10 bar LINDE (Bündel) R db 14 510 725 3402 0870022(2)/0870039 Acetilénreduktor 1,5

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűz és robbanásveszélyes környezetben nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni. Az ilyen környezetben minden veszélyt okozó tevékenységet

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

Munkavédelem - Tűzvédelem. Pécz Tibor

Munkavédelem - Tűzvédelem. Pécz Tibor Munkavédelem - Tűzvédelem Pécz Tibor Égés alapfogalmak Égés jellemzői kémiai folyamat hőmérséklet 104 K alatti exoterm Gyulladási hőmérséklet (további hőközlés nem szükséges) Parázslás (alacsonyabb hőm.,

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

Orvosi gázok Gázgyógyszerek. dr. Ritoók Emese Budapest, 2015. október 10.

Orvosi gázok Gázgyógyszerek. dr. Ritoók Emese Budapest, 2015. október 10. Orvosi gázok Gázgyógyszerek dr. Ritoók Emese Budapest, 2015. október 10. Hogy kerül a csizma az asztalra? Hogy kerül a gyógyszerész a gáziparba? Az orvosi gázok 2008 óta törzskönyvezett gyógyszerek. törzskönyvezési

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A lángvágás eszközei, anyagai, segédanyagai technológiája, gyakorlata, munkabiztonsági előírásai_x000d_

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A lángvágás eszközei, anyagai, segédanyagai technológiája, gyakorlata, munkabiztonsági előírásai_x000d_ Dabi Ágnes A lángvágás eszközei, anyagai, segédanyagai technológiája, gyakorlata, munkabiztonsági előírásai_x000d_ A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06

Részletesebben

Munkavédelmi vizsgaanyag

Munkavédelmi vizsgaanyag Munkavédelmi vizsgaanyag Gázpalack kezelést, - tárolást, - szállítást végző dolgozók részére Gázok ismertetése: 1. Gázfajták: A gázokat 3 fő csoportba sorolhatjuk: - éghető gázok /acetilén, hidrogén, propán-bután,

Részletesebben

4.3 Központi gázellátó rendszerek GÁZELLÁTÓ RENDSZEREK ÉS GÁZHÁLÓZATOK

4.3 Központi gázellátó rendszerek GÁZELLÁTÓ RENDSZEREK ÉS GÁZHÁLÓZATOK .3 Központi gázellátó rendszerek Központi gázellátás esetében a központi gáztároló egységbôl a lefejtô állomásokon keresztül csökkentett nyomáson egy csôvezeték-hálózatba jut a gáz, amelynek nyomása a

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 14. hét

Kémiai alapismeretek 14. hét Kémiai alapismeretek 14. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. december 6. 1/9 2010/2011 I. félév, Horváth Attila c 1785 Cavendish:

Részletesebben

SpeedForce 50 Teljes áttekintés

SpeedForce 50 Teljes áttekintés SpeedForce 50 Teljes áttekintés 1. Sisaktartó szerszámkészlettel 2. Csomagakasztó 3. Üzemanyag olaj tároló burkolat 4. Akkumulátor és biztosíték 5. Gyújtáskapcsoló, kormányzár 6. Fékfolyadék tartály 7.

Részletesebben

2.4. ábra Alkalmazási területek

2.4. ábra Alkalmazási területek Tanulmányozza a 2.4. ábrát! Vizsgálja meg/gyűjtse ki hegesztésnél alkalmazott lézerek jellemző teljesítmény sűrűségét, fajlagos energiáját és a hatás időtartamát! 2.4. ábra Alkalmazási területek Gyűjtse

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0109-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti eseménysorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás 3.a Következmény

Részletesebben

Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Kecskemét, 2014.12.17.

Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Kecskemét, 2014.12.17. Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Kecskemét, 2014.12.17. Mi marad belőlük? Raktár Gyomaendrőd Mátészalka ipari csarnok Szendvics szerkezet, PUR hab hőszigetelés Fa kalodákban tárolt papírcsomagoló

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

Alapok - 1. Az égés általános értelemben oxidáció. Tűzvédelmi szempontból a tűz nem irányított égés, amely káros következményekkel jár

Alapok - 1. Az égés általános értelemben oxidáció. Tűzvédelmi szempontból a tűz nem irányított égés, amely káros következményekkel jár Tűzvédelem Alapok - 1! A tűzvédelem legfontosabb feladatai: " tűz keletkezésének megelőzése, " továbbterjedésének megakadályozása, " közvetlen veszély elhárítása. Az égés általános értelemben oxidáció.

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak, a F É G K ONVEKTORGYÁRTÓ Z RT. termékeinek javítására kiképzett gázszerel

Részletesebben

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint Granulált kén 1/6 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓ ADATOK Terméknév: Termék kód: Cég: Telefon: Fax: granulált kén csomagolt:250300900 önliesnett:250300100

Részletesebben

EK-Biztonsági adatlap 91/155/EGK irányelve alapján

EK-Biztonsági adatlap 91/155/EGK irányelve alapján 1 Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása Adatok a termékről Kereskedelmi név: PINGO féktisztító Spray 600ML, P003799 Gyártó/ Beszállító HUNOLD Schmierstoffe GmbH Freisinger Straße 25-27 D-85386

Részletesebben

Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai

Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai Tatabánya, 2015.06.03. Előadók: Balogh András, Vágó László Áttekintés Alacsony nyomású CO2 rendszerek Oltásvezérlő rendszerek megoldásai Alacsony nyomású Argon

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

: Hidrogén, sűrített gáz:

: Hidrogén, sűrített gáz: Oldalszám: 1 / 7 2.1 Éghető gáz VESZÉLY 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név : gáz: Hidrogén 3.0 Hidrogén 3.8 ALPHAGAZ H2 1 5.0 ALPHAGAZ H2 2 6.0 Biztonsági adatlap

Részletesebben

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1.

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. 1 GÁZHEGESZTÉS Lényege: a fémes kapcsolat -az alap- és hozaganyagok helyileg behatárolt megömlesztése révén -az ehhez

Részletesebben

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA Miért válassza az ADESO öntapadó technológiát Miért válassza az ADESO öntapadó technológiát Az ADESO technológia egy forradalmi megoldás kettős összetételű öntapadó lemezek gyártására,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD készülékhez FIGYELEM! 1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a készüléket, különös tekintettel figyeljen

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

www.ex on.hu www.ex-on.hu

www.ex on.hu www.ex-on.hu Köszöntöm az előadás résztvevőit! 2014.11.26. www.ex on.hu www.ex-on.hu PRO OGRA AM 1. R O B B A N Á S V É D E L E M E L M É L E T I A L A PJA I 2. G Á Z K É PZŐ D É S É S S Z E L LŐZ É S 3. G YA KO R

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

Primus Line technológia

Primus Line technológia Primus Line technológia Alkalmazási terület A Primus Line technológia új eljárás a nyomás alatti közművezetékek kitakarás nélküli felújításához. Előnyösen alkalmazható minden nyomás alatti vezeték-rekonstrukciónál

Részletesebben

aurotherm exclusiv VTK 570/1140

aurotherm exclusiv VTK 570/1140 vákuumcsöves napkollektorok, újra a Vaillant palettán A korábbi vákuumcsöves napkollektorunk beszállítójának problémái miatt került sor az új Vaillant vákuumcsöves kollektorok bevezetésére Az új Vaillant

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL 2 1. TÉTEL 1. Ismertesse a nagynyomású levegőrendszer feladatát, a nagynyomású levegő fogyasztóit! 2. Ismertesse a kisnyomású kompresszorok felépítését, üzemi paramétereit! 3. Ismertesse az üzemelő hidrogénfejlesztő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben