A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson."

Átírás

1 A gázok A halmazok tulajdonságait, állapotát, bizonyos külső tényezők, mint pl. a nyomás, a térfogat és a hőmérséklet is befolyásolják. Ezeket a tényezőket állapothatározóknak nevezzük. Mi jellemzi a gázhalmazállapotot? A gázokra jellemző, hogy a rendelkezésükre álló teret teljesen betöltik. Minél nagyobb egy adott gázmennyiség esetében a betölthető tér, annál távolabb helyezkednek el egymástól a gázmolekulák (vagy gázatomok). A gázmolekulák állandó, rendezetlen mozgást végeznek, közöttük a kölcsönhatás rendkívűl kicsi.mert a részecskék között nagy a távolság. A gázoknak sem állandó alakjuk, sem állandó térfogatuk nincsen. Ha a gázt összenyomjuk, kisebb lesz a térfogata, ha melegítjük, a gáz kiterjed, a térfogata megnő. A gázok térfogata tehát nem csak a gáz mennyiségétől függ, hanem állapotától is. A gáz állapotát a nyomás és a hőmérséklet határozza meg. Azt az állapotot, melyben a hőmérséklet 25 standardállapotnak nevezzük. o C és a nyomás 0,1 MPa, Ha pl. két 1 dm 3 -es henger közül az egyiket oxigéngázzal, a másikat ugyanolyan állapotú metángázzal töltjük meg, akkor a két hengerben az oxigén- és a metánmolekulák száma is egyenlő. Amadeo Avogardo, a torinói egyetem fizikaprofesszora, 1811-ben a gázok térfogata és a molekulák száma közötti összefüggést vizsgálva állította fel hipotézisét, tudományos feltevését. Avogardo tétele szerint, ha különböző gázokból azonos anyagmennyiséget veszünk és állapotuk azonos, akkor egyenlő a térfogatuk (52. ábra). Ha a térfogatot és az anyagmennyiséget elosztjuk egymással, a moláris térfogatot kapjuk meg. Mértékegysége: dm 3 /mol. gáz térfogata éppen akkora, mint a moláris térfogat. Standardállapotban a legkülönbözőbb gázok moláris térfogata /mol. H 2 gáz O 2 gáz NH 3 gáz CH 4 gáz 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson

2 A pontosabb összefüggést az egyesített gáztörvény írja le: p V = n R T, ahol p a gáz nyomása, V a térfogata, T a hőmérséklet Kelvinben (K), n a mólok számát jelenti. R az egyetemes gázállandó, értéke: 8,31 J/mol K. (A fenti összefüggés az ún. ideális gázokra érvényes.) Az atmoszférikus nyomás 1atm = 1,1013 bar = Pa Példák gázokra: 1.Hidrogén: színtelen, szagtalan, nem mérgező gáz. Olvadáspont: -259,13 oc Forráspont: -252,88 oc 2.Ammónia: Ammóniák, kellemetlen kábító szagú gáz, mely hidrogénből és nitrogénből van összetéve. folyós ammónia forráspontja -38 C. 3.Szénmonoxid: egy színtelen, szagtalan, íztelen gáz. Szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú. A szén-monoxid nagyon mérgező gáz Olvadáspontja: 205 C Forráspontja: -192 o C 4.Nitrogén: A nitrogéngáz színtelen, szagtalan, nem reakcióképes anyag. Olvadáspont: -210 o C Forráspont: -195,8 o C 5.Oxigén: Az oxigéngáz színtelen, szagtalan, íztelen, kétatomos molekulákból álló anyag. Folyékony és szilárd halmazállapotban kék színű. Olvadáspont: -218,79 o C Forráspont: -182,95 o C 6.Klór: A klór sárgás-zöld színű, fojtós szagú, köhögésre ingerlő mérgező gáz. A levegőnél nagyobb a sűrűsége. Olvadáspont: -101,5 o C Forráspont: -34,04 o C 7.Metán: Színtelen, szagtalan gáz. Olvadáspont: -182,5 o C Forráspont: -161,6 o C 8. Bután: A bután egy igen gyúlékony, színtelen, könnyen cseppfolyósítható gáz. Olvadáspont: o C Forráspont: -0,5 o C 9. Neon: Standard körülmények között színtelen és szagtalan, íztelen, gáz halmazállapotú. Olvadáspont: -248,59 o C Forráspont: -246,08 o C 10. Hélium: Színtelen, szagtalan nemesgáz, tehát kémiailag közömbös. Minden elem közül a hélium forráspontja a legalacsonyabb. Olvadáspont: -272,2 o C Forráspont: 268,93 o C - 2 -

3 Gázok szállítására vonatkozó kérdések: 1. Milyen tartályban szállíthatók a cseppfolyósított gázok? a) Csak hőszigetelt tartályban. b) Csak hőszigetelés nélküli tartályban. c) Hőszigetelt és nem hőszigetelt tartályban. 2. Milyen tartályban szállíthatók a mélyhűtött, cseppfolyósított gázok? a) Csak hőszigetelt tartályban. b) Csak hőszigetelés nélküli tartályban. c) Hőszigetelt és nem hőszigetelt tartályban. 3. Mi az oka annak, hogy egyes gázokat mélyhűtött, cseppfolyósított állapotban szállítanak? a) A nagyfokú biztonság. b) A nagyfokú gazdaságosság. c) Az egyszerűség. 4. Mi a jellemző a mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására szolgáló tartályokra? a) Az ilyen tartályok űrtartalma nagyobb, mint más tartályoké. b) Az ilyen tartályok többkamrásak. c) Az ilyen tartályok hőszigeteltek. 5. A mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására szolgáló egyes tartályok külső köpenyét miért alakítják ki harmokiaszerűen? a) Hogy az esetleges ütközést károsodás nélkül elviselje. b) Hogy a mélyhűtött, cseppfolyósított gázt szállító tartályjárműveket meg lehessen különböztetni más tartályjárművektől. c) Hogy a tartályjármű üresen történő leállítása után a belső tartály felmelegedése következtében történő térfogatváltozást károsodás nélkül elviselje. 6. Milyen fizikai jellemzőben adják meg a sűrített gázok megengedett legnagyobb töltési fokát? a) Nyomásban (bar, Pa). b) Térfogatszázalékban (térf.%). c) Sűrűségben (kg/dm 3, kg/l). 7. Milyen hőmérsékleten szállítják a mélyhűtött, cseppfolyósított gázokat? - 3 -

4 a) Kevéssel a kritikus hőmérséklet fölött. b) Kevéssel az atmoszférikus forráspont fölött. c) Mélyen a lobbanáspont alá hűtve. 8. Mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállításánál mekkora nyomás van a tartályban? a) Kicsi, pl. 1,5 bar. b) Közepes, pl. 15 bar. c) Nagy, pl. 150 bar. Megoldások: 1c, 2a, 3b, 4c, 5c, 6a, 7b, 8a Folyékony halmazállapot A folyadék molekulák a gáz molekulákhoz hasonlóan könnyen elmozdulhatnak egymáson, viszont a folyadékokban a molekulák közti távolság lényegesen kisebb, mint a gázokban, ezért köztük vannak kölcsönhatások (másodrendű kötések) Amíg a gázokban a molekulák haladó mozgást végeznek, a folyadékokra főképp a forgó és rezgő mozgás jellemző. A molekulák helyenként elszakadnak egymástól és molekulaméretű lyukak képződnek, ezekbe a lyukakba átugorhat valamely szomszédos molekula. Folyadékok párolgása A folyadékok minden hőmérsékleten párolognak, vagyis a folyadékmolekulák egy része kilép a gáztérbe. Nyitott edényben a párolgás addig tart, amíg a folyadék teljes egészében gőzzé nem alakul. Zárt edényben a folyadék csak részben párolog el. A gáztérben a párolgás folytán növekszik a gőz nyomása, s idővel olyan értéket ér el, amelynél a gőz telítve van, azaz amelynél nagyobb gőznyomás az adott hőmérsékleten folyadék jelenlétében nem jöhet létre. A telített gőznyomást röviden gőznyomásnak vagy tenziónak nevezzük. A telített gőz, a folyadékkal egyensúlyban van, adott hőmérsékleten. Gőz: A folyadék felszínéről távozó és a saját anyagával érintkezésben maradó légnemű anyag. A párolgás lehet fokozatos vagy gyors, robbanásszerű. Fokozatosan nyitott edényben robbanásszerű lehetőség zárt edényben színültig tartott folyadék párolgásakor jellemző. Teletöltött zárt edényben hevítve a folyadékot (pl. napsugár hatása) a párolgás gyorsan, robbanásszerűen is történhet, az edény falát szétfeszítve. A folyadék gőznyomása adott hőmérsékleten nagyon különböző (pl. 20 o C-on a víz gőznyomása 17,5 Hgmm, a benzolé 75 Hgmm). A hőmérséklet emelkedésével minden folyadék gőznyomása exponenciálisan növekszik. A gőznyomás a folyadék és gőze közötti egyensúlyra jellemző adat. Ez szabja meg, hogy adott folyadékmennyiség, adott hőmérsékleten és térfogatban milyen arányban oszlik meg a - 4 -

5 cseppfolyós és gázfázis között. Ha megváltozik a hőmérséklet, akkor megváltozik a gőznyomással együtt a megoszlás is. Lobbanáspont Arra a kérdésre, hogy a gyúlékony folyadékok felületéről elpárolgott anyag milyen hőfokon képes égésre, a lobbanáspont adhat választ. A lobbanáspont a tűz- és robbanásveszélyes folyadékok fontos jellemzője. A lobbanáspont azt a legalacsonyabb hőmérsékletet jelenti, amelyen meghatározott körülmények között az anyagból annyi gőz keletkezik, hogy az a körülötte lévő levegővel elegyedve, láng közelítésére az anyag egész felületére kiterjedően ellobban. Forráspont A gyúlékony folyadékok szabadba jutásánál a tűzveszély mértékét a lobbanáspont mellett az adott folyadék forráspontja vagy forráskezdőpontja döntő mértékben befolyásolja. A forráspont az a hőmérséklet, amelynél a melegítés ellenére állandósul a hőmérséklet mindaddig, amíg az egész folyadék el nem párolog. Kritikus állapot Zárt térben a folyadék és gőze közt egyensúly alakul ki, a hőmérséklet emelésével a gőz nyomása és sűrűsége nő, ugyanakkor a folyadék sűrűsége e kitágulás miatt csökken. Egy meghatározott hőmérsékleten a folyadék sűrűsége megegyezik a gőz sűrűségével. Ez a hőmérséklet a kritikus hőmérséklet, a hozzá tartozó nyomás a kritikus nyomás. Kritikus hőmérséklet felett a légnemű anyagok nem cseppfolyósíthatók. Példák gyúlékony folyadékokra 1.Metanol: Színtelen, szagtalan folyadék. Forráspontja: 64,7 C Olvadáspont: -97 C Lobbanáspont: 11 C 2.Benzol: Színtelen, mozgékony folyadék, amelynek szaga nem kellemetlen, könnyen párolog. Kevésbé veszélyes. Lobbanáspont: -11 o C Forráspontja: 80,5 C 3.Izopropil-alkohol: Színtelen, átlátszó, erős szagú folyadék. Gyúlékony anyag. Forráspontja: C Lobbanáspont (zárttéri): C Olvadáspont: -89,5 0 C 4.Acet-aldehid : Szúrós szagú, színtelen folyadék. Nagyon veszélyes. Forráspontja: 21 o C Olvadáspont: -123 C Lobbanáspontja: 39 C - 5 -

6 1. Mit nevezünk lobbanáspontnak? a) Azt a legmagasabb hőmérsékletet, ahol a folyadék felett a gőz meggyullad. b) Azt a legalacsonyabb hőmérsékletet, ahol olyan mennyiségben alakul ki gőz, hogy az a folyadék felett a levegővel keveredve gyújtóforrás hatására ellobban. c) Azt a legalacsonyabb hőmérsékletet, ahol a folyadék gyújtóforrástól lángra lobban. 2. Mit nevezünk forráspontnak? a) Azt a legalacsonyabb hőmérsékletet, amelyen a folyadék a belsejében is hirtelen gőzállapotba kezd átalakulni. b) Azt a legalacsonyabb hőmérsékletet, amelyen a folyadék teljes felszínén gőz alakul ki. c) Azt a legmagasabb hőmérsékletet, amelyen a folyadékból megindul a gőzfejlődés. 3. Az alacsonyabb és a magasabb lobbanáspontú folyadékok közül gyulladás szempontjából melyik a veszélyesebb? a) Nyáron az alacsonyabb lobbanáspontú a veszélyesebb. b) A magasabb lobbanáspontú a veszélyesebb. c) Az alacsonyabb lobbanáspontú a veszélyesebb

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C Hőtágulás tesztek 1. Egy tömör korongból kivágunk egy kisebb korongnyi részt. Ha az eredeti korongot melegíteni kezdjük, átmérője nő. Hogyan változik a kivágott lyuk átmérője? a) Csökken b) Nő c) A lyuk

Részletesebben

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24.

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24. Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 015. február 4. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet 1. feladat Reggel azt mondta be a rádió, hogy a légnyomás 748 Hgmm, lassan emelkedik. Adja meg a reggeli légnyomást

Részletesebben

Veszélyes anyagok azonosítása

Veszélyes anyagok azonosítása Veszélyes anyagok azonosítása Szerkesztette: Barta Vámos László 2005.12.13. 1 Új kihívások a vészhelyzetek kapcsán A vegyi anyagok sokfélesége (minőség) Tömegtermelés (mennyiség) A szállítás veszélyes

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Halmazállapot-változások tesztek. 1. A forrásban lévő vízben buborékok keletkeznek. Mi van a buborékban? a) levegő b) vízgőz c) vákuum d) széndioxid

Halmazállapot-változások tesztek. 1. A forrásban lévő vízben buborékok keletkeznek. Mi van a buborékban? a) levegő b) vízgőz c) vákuum d) széndioxid Halmazállapot-változások tesztek 1. A forrásban lévő vízben buborékok keletkeznek. Mi van a buborékban? a) levegő b) vízgőz c) vákuum d) széndioxid 2. A víz forrását a megjelenő buborékok jelzik. Mikor

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Mester László. Szemcsés anyagok új fizikai-mechanikai elmélete

Mester László. Szemcsés anyagok új fizikai-mechanikai elmélete Mester László Szemcsés anyagok új fizikai-mecanikai elmélete 9 - - Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A szemcsés anyag mint külön almazállapot 4 A szemcsés anyag almazállapotokkal összefüggő tulajdonságai 6 A

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai Szerkezeti jellemzőjük, hogy adott szénváz egy vagy több szénatomjához hidroxilcsoport kapcsolódik. A hidroxilcsoportot kötő szénatom jellege (telített, telítetlen,

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt

Részletesebben

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA XI. A BALLISZTIKA A ballisztika a lőfegyverek működésével foglalkozó tudomány, tárgyalja mindazon kérdéseket, amelyek a lövéssel összefüggenek. A lövés jelenségeivel, annak törvényszerűségeivel foglalkozik

Részletesebben

VESZÉLYEK - HATÁSOK. 2007/2008 I. félév Kockázatelemzés - MSc

VESZÉLYEK - HATÁSOK. 2007/2008 I. félév Kockázatelemzés - MSc VESZÉLYEK - HATÁSOK Technikai eredetű veszélyek csoportosítása érvényesülés szerint Típus Megnyilvánulás Védekezés potenciális látens permanens transzponált Meghibásodás, elhasználódás, üzemzavar, baleset,

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

Az acélok szennyező anyagai

Az acélok szennyező anyagai BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyag- és gyártástechnológia (PhD) féléves házi feladat Az acélok szennyező anyagai Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása

Részletesebben