A POZSONYI FŐVÁROSI LEVÉLTÁR ARCHÍV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POZSONYI FŐVÁROSI LEVÉLTÁR ARCHÍV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY"

Átírás

1 A POZSONYI FŐVÁROSI LEVÉLTÁR ARCHÍV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Cím: Primaciálne nám Bratislava Telefon: titkárság kutató titkárság Fax: A levéltár kutatóterme hétfőtől csütörtökig óráig áll a kutatók rendelkezésére. Pozsony város levéltára azon városi levéltárak közé tartozik, amelyek gazdag középkori levéltári anyaggal rendelkeznek, s amelyet már a 18. század elején lajstromoztak. Az 1722-ből származó Regestrum litteralium instrumentorum máig fennmaradt. Vele minden bizonnyal egyidőben készült az Extractus privilegiorum regiae et liberae civitatis Posonienses című jegyzék is. A 18. századtól az iratanyag növekedésével elkezdődött az iratokon belüli tárgyi csoportok kialakítása. Az 1744-ben alakult irattárat régi és új részlegre osztották. Az irattárat a városháza első emeletén helyezték el, itt az egykor bőr kapsákban (irattári zsákokban) őrzött iratokat ladulákba (faszekrényekbe) tették. A 18. század végén Pray György, a budai egyetem későbbi professzora volt a városi irattár kezelője. Utóda, Gürth Jakab a 19. század elejétől 1860-ig dolgozott a levéltárban. Ő fejezte be az előző levéltárosok által megkezdett okleveles anyag regesztákkal való ellátását, és belőlük 4 kötetes Index litteralium documentorum in archivo liberae ac regiae civitatis Posoniensis reperibilium címen készített segédletet. A 19. század második felében mint tiszteletbeli levéltáros, a városi levéltárban tevékenykedett Rakovszky István, aki folytatta Gürth munkáját től a levéltárosi tisztséget Dulló Ferenc töltötte be, aki egyben a városi kancelária vezetője is volt. Mivel egy személy már ekkor kevésnek bizonyult a városi iratok kezelésére, a városi közgyűlés javaslatára a belügyminiszter egy levéltárosi állást hagyott jóvá. Ezután 1879-től Batka János töltötte be a városi levéltárosi tisztséget, aki 1917-ig dolgozott a levéltárban. Ő rendezte a városi hivatali könyveket ben Kováts Ferenc lett a város levéltárosa. A levéltárat között Ovidus Faust vezette. Irányítása alatt a levéltár több levéltári dokumentumot szerzett vásárlás, illetve ajándékozás útján. Ovidus Faustnak több munkája jelent meg, többek között behatóan foglalkozott a város történelmével is. A második világháború alatt rövid ideig nem működött a városi levéltár. A háború éveiben a legértékesebb dokumentumokat a városi múzeum raktáraiban helyezték el ben a levéltár vezetését Darina Lehotská vette át, aki később a Komenius Egyetem Levéltári Tanszékén tanított ban a levéltárat a városháza épületének földszintjére költöztették, ahol jelenleg is található re már a városháza 13 termét használták levéltári raktárnak. Darina Lehotska adta ki ben nyomtatásban a városi levéltár kalauzát és repertóriumát, amely a mai napig részletes adatokkal szolgál az 1955-ig átvett levéltári fondokról (Lehotská, Darina, Horváth, Vladimír és kol.: Archív mesta Bratislavy. Praha 1955, 188 p.). A háború utáni három főről a levéltár szakalkalmazottainak száma fokozatosan a jelenlegi 13 szakalkalmazottra bővült. A levéltár igazgatójává Darina Lehotská után Vladimír Horváthot nevezték ki, aki az első szlovák levéltáros generáció kiemelkedő egyénisége volt. Könyv alakban megjelentette a városi levéltárban őrzött oklevelek regesztáit és többek között Pozsony város topográfiájáról is készített kiadványt. Miután 1960-ban megszüntették a városi levéltárakat Szlovákiában, a pozsonyi levéltárat is az állami közigazgatás alá helyezték, de meghagyták a városi levéltár elnevezést. Az intézmény a regionális szintű állami levéltárak közé tartozik, gyűjtőköre Pozsony város területe. A levéltár 1964-től épületgondokkal küzd, jelenleg költözködés előtt áll. Új épülete a tervek szerint a Szlovák Nemzeti Levéltár mellett épül majd fel 2006 után. A levéltárban jelenleg 6399 ifm. levéltári anyagot őriznek. Az intézményhez tartozik Pozsony város egykori könyvtára is. A levéltárnak összesen 20 dolgozója van. 503

2 A. ÁLLAMHATALOM, KÖZIGAZGATÁS, ÖNKORMÁNYZAT XXIV. 1. Városi közigazgatás Évkör Ifm POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSÁNAK IRATAI Ll ,00 Magistrát mesta Bratislavy I. Oklevelek és levelek (darabszintű levéltári leltárral ellátva) A B C D Elenchusok, mutatók II. Hivatali könyvek 1. Libri mandatorum Libri normalium intimatorum Articula Diaetalia A városi közgyűlések jegyzőkönyvei A városi tanács jegyzőkönyvei Városi delegátusok Városjog és törvényszék Telekkönyvek Törvényszéki iratok Kauf und Verkauf der Weingarten und Häuser Protocollum Intabulationum Protocollum oculatarum Acta Tavernicalia Protocollum Testamentorum Hagyatéki leltárak Városi árvaszék Protocollum Consulare Kórházbizottság Gazdasági bizottság Közegészségügyi bizottság Bürger Buch Választások Hadügy Egészségügy A városi épületek igazgatása Lakóház-összeírások Épületek bérbeadása Szőlészet Erdészet Az ingóságok igazgatása Adók, illetékek III. Iratok I. Időszak A. Országgyűlési és tárnokmesteri iratok B. Gürth-féle rendezés 1. Elenchusok század vége 2. Iratok C. Helytartótanácsi iratok 1. Iktató és mutató Iratok D. Konceptusok 504

3 II. 1. Elenchusok Iratok E. Missiles F. Bizalmas iratok G. Közigazgatási iratok 1. Iktató és mutató Iratok Közigazgatási iratok Gazdasági iratok Adóügyi iratok Katonai iratok Egészségügyi iratok Időszak A. Országgyűlési iratok B. Acta electae communitatis C. A városbíró gazdasági bizottsága 1. Iktató és mutató Iratok D. Prezídium 1. Iktató és mutató a. Vegyes iratok b. Nem számozott iratok c. Bizalmas iratok E. Közigazgatási iratok 1. Közigazgatási iktató és mutató Közigazgatási iratok III. Időszak A. Közigazgatási bizottság 1. Mutató Iratok B. A városi tanács iratai aa/ Elnöki iratok bb/ Közigazgatási iratok 1. Iktató és mutató Közigazgatási iratok I. Gazdasági iratok II. Építésügyi iratok III. Adóügyi iratok IV. Szegénységügyi iratok V. Pénzügyi iratok VI. Hadügyi iratok IV. Időszak A. Városi képviselőtestület B. Közigazgatási tanács C. Városi tanács ca/ Elnöki iratok cb/ Közigazgatási iratok 1. Iktató Iratok I. Közigazgatási iratok II. Gazdasági iratok III. Adóügyi iratok IV. Szegénységügyi iratok V. Közművelődési, kulturális iratok VI. Hadügyi iratok VII. Építésügyi iratok 505

4 IV. Városi törvénykezés I. Tárnokszéki iratok (acta tavernicalia) II. Hétszemélyes táblai iratok III. Végrehajtó tanács IV. Polgári nem peres és peres eljárások 1. Általános iratok a/ Iktató és mutató b/ Iratok Polgári nem peres iratok Peres iratok Bírósági végzések Fellebbezési iratok Végrendeletek Hagyatéki bizottság Hagyatéki iratok Árvaszék a/ Iktató és mutató b/ Iratok Toloncügyek Végrehajtási iratok V. Pozsony város Törvényszékének büntető peres iratai 1. Kihallgatások Bűnesetek a/ Iktató b/ Iratok Eljárások a/ Mutató b/ Iratok V. Városi számadások A. Kamarai számadáskönyvek (Kammerbuch) B. Kamarai naplók C. Kamarai bevételi és kiadási naplók D. Egyéb számadási iratok XXIV. 3. Mezővárosok DÉVÉNY MEZŐVÁROS IRATAI (1556) ,50 Mestečko Devín Városi jegyzőkönyvek 1556, II. Közigazgatási iratok III. Számadások POZSONYVÁRALJA MEZŐVÁROS IRATAI Ll ,00 Mestečko Bratislavské Podhradie I. Oklevelek, II. A. Hivatali könyvek Grundt und Berichtsbuch, Liber statutorum et juramentorum, Urbárium, 1768 Bürger-Recht, B. Iratok III. Számadások

5 RÉCSE MEZŐVÁROS IRATAI (1607) ,10 Mestečko Rača Bergbuch 1607, XXIV. 4. Körjegyzőségek és jegyzőségek A DÉVÉNYÚJFALUI KÖRJEGYZÖSÉG IRATAI Ll ,10 Obvodný notársky úrad v Devínskej Novej Vsi II. Közigazgatási iratok III. Számadások A LIGETFALUI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI Ll ,00 Obvodný notársky úrad v Petržalke I. Közigazgatási iratok, AZ OROSZVÁRI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI Ll (1947) 0,20 Obvodný notársky úrad v Rusovciach A. Képviselőtestületi jegyzőkönyvek Oroszvár B. Nyilvántartások, XXIV. 5. Egyéb helyi hivatalok DUNACSÚNY KÖZSÉG IRATAI Ll ,10 Obec Čunovo I. Grundbuch, LAMACS KÖZSÉG IRATAI Ll ,00 Obec Lamač Jegyzőkönyvek Úrbéri iratok 1768 Egyházlátogatási jegyzőkönyvek Grundbuch, 1850 II. Iratok III. Számadások POZSONYSZŐLŐS KÖZSÉG IRATAI Ll ,90 Obec Vajnory Úriszéki jegyzőkönyvek 1789, Rectificatio iuris montani 1627 Úrbéri iratok 1768 Circ. Baculi Conscriptio vinearum 1824 Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1781 II. Iratok III. Számadások

6 B. JOGSZOLGÁLTATÁS II. 2. Közjegyzők, ügyvédek 1850-ig BIELY JÁNOS ÜGYVÉDI IRODÁJÁNAK IRATAI ,12 Advokát Ján Biely v Bratislave III. 7. Közjegyző(sége)k, ügyvédek között A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI KÖZJEGYZŐSÉG IRATAI ,51 Mestskí verejní notári v Bratislave IV. 4. Járásbíróságok A POZSONYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI ,15 Okresný súd v Bratislave C. HADSEREG ÉS ÁLLAMBIZTONSÁG III. 4. Rendőrkapitányságok POZSONY VÁROS RENDŐRKAPITÁNYSÁGÁNAK IRATAI ,77 Mestský policajný kapitanát v Bratislave H. TUDOMÁNY, KULTÚRA II. 3. Levéltárak POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROS LEVÉLTÁRÁNAK IRATAI ,65 Archív mesta Bratislavy II. 4. Könyvtárak POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROS NYILVÁNOS KÖNYVTÁRÁNAK IRATAI ,00 Verejná knižnica mesta Bratislavy I. ISKOLAÜGY II. Általános középiskolák A POZSONYI ÁGOSTAI EVANGELIKUS LÍCEUM IRATAI Ll ,46 Československé štátne reálne gymnázium s vyučovacou rečou nemeckou maďarské pobočky v Bratislave I. Iskolai értesítők A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI FŐGIMNÁZIUM IRATAI Ll ,30 Štátne československé reálne gymnázium v Bratislave Iskolai értesítők

7 Anyakönyvek Érettségi jegyzőkönyvek II. Iratok Iktatók Vegyes iratok III. Számadások A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI LEÁNY FŐGIMNÁZIUM IRATAI Ll ,85 Štátne dievčenské gymnázium v Bratislave I. Iskolai értesítő III. Szakiskolák A POZSONYI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA IRATAI Ll ,50 Vyššia hospodárska škola v Bratislave Iskolai értesítők Osztálynaplók Érettségi jegyzőkönyvek A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI IPARI ISKOLA IRATAI Ll ,00 Štátna priemyselná škola v Bratislave I. Osztálynapló A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI LEÁNY TANÍTÓKÉPZŐ IRATAI Ll ,80 Štátna učiteľská akadémia v Bratislave Iskolai értesítők Krónika A POZSONYI SZENT ORSOLYA TANÍTÓKÉPZŐ IRATAI Ll ,86 Rehoľná slovenská dievčenská učiteľská akadémia uršulíniek Iskolai értesítő Osztálynaplók Záróvizsgák jegyzőkönyve A POZSONYI VÁROSI FŐREÁLISKOLA IRATAI Ll ,00 Československá štátna reálka v Bratislave Iskolai értesítők Osztálynaplók Érettségi jegyzőkönyvek II. Vegyes iratok VI. Elemi iskolák A DÉVÉNYI RÓMAI KATOLIKUS ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll ,30 XXXVIII. Národná škola v Bratislave I. Vegyes iratok A KÁROLYFALVI ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll ,60 XXV. Národná škola v Bratislave I. Osztálynaplók

8 A POZSONYHIDEGKÚTI RÓMAI KATOLIKUS ELEMI ,50 NÉPISKOLA IRATAI Ll Základná deväťročná škola v Dubravke Iskolaszéki jegyzőkönyvek Osztálynaplók II. Vegyes iratok A POZSONYI NÉMET RÓMAI KATOLIKUS ELEMI ISKOLA IRATAI ,60 Rímskokatolícka ľudová škola nemecká, Jesenského ulica v Bratislave A POZSONY-RENDEZŐÁLLOMÁSI RÓMAI KATOLIKUS ,12 ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll Národná škola východ v Bratislave I. Osztálynaplók A RÉCSEI ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll ,12 Národná škola Rača v Bratislave I. Jegyzőkönyv 1906 A SZENT ISTVÁN ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll (1872) ,10 Rimskokatolická ľudová škola sv. Štefana I. Iskolakrónika A SZENT JÓZSEF ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll (1907) ,10 Rimskokatolická ľudová škola sc. Jozefa I. Személyi iratok 1907 A SZENT ORSOLYA ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll ,80 XIX. Národná škola v Bratislave Osztálynaplók Felvételi naplók VII. Egyéb iskolák AZ ELSŐ POZSONYI ÓVODA IRATAI Ll ,03 I. materská škola v Bratislave IX. ISKOLAGONDNOKSÁGOK A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁK POZSONYI ,40 FELÜGYELŐSÉGÉNEK IRATAI Inšpektorát uhorských stredných škôl v Bratislave A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI ISKOLAFELÜGYELŐSÉG IRATAI ,48 Inšpektorát stredných škôl v Bratislave J. EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS I. 1. Kórházak A POZSONYI GYERMEKKÓRHÁZ IRATAI ,07 Mestská detská nemocnica v Bratislave 510

9 A POZSONYI VÁROSI KÖZKÓRHÁZ IRATAI ,67 Mestská všeobecná nemocnica v Bratislave I. 11. Egyéb egészségügyi intézmények POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROS TISZTIORVOSÁNAK IRATAI Ll ,04 Úrad mestského lekára v Bratislave II. 6. Egyéb szociális intézmények A VÁROSI KÓRHÁZ ÉS MUNKAHÁZ IRATAI Ll ,50 Mestský lazaret a robotáreň A VÁROSI SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ IRATAI Ll ,00 Mestský špitál a kostol sv. Ladislava v Bratislave K. EGYHÁZI SZERVEZETEK VI. Plébániahivatalok A POZSONYI SZENT MÁRTON PLÉBÁNIAHIVATAL IRATAI Ll ,40 Rímskokatolícky farský úrad sv. Martina v Bratislave VIII. Szerzetesrendek, kongregációk A POZSONYI SZENT ERZSÉBET-REND IRATAI Ll ,83 Alžbetínky v Bratislave Kranken Buch (Szt. Erzsébet kórház) 1826, 1853 Baumaterial Buch Subvention Kirchen Monumenta Elisabethiana II. Iratok III. Számadások A POZSONYI FERENCES RENDHÁZ IRATAI Ll ,31 Františkáni v Bratislave Inventarium II. Számadási könyvek III. Misealapítványok IV. Teológiai írások 17. század 1910 V. Vegyes iratok VI. Historia Domus VII. Liber defunctorum patrum et fratrum A POZSONYI IRGALMAS-RENDIEK IRATAI Ll ,02 Milosrdní bratia v Bratislave I. Oklevelek II. Iratok Egyházlátogatási jegyzőkönyvek

10 Levelezés Historia Domus III. Gazdasági és birtokügyi iratok IV. Irgalmas-rendi kórház A POZSONYI JEZSUITA RENDHÁZ IRATAI Ll ,21 Jezuiti v Bratislave I. Oklevelek, II. Hivatali könyvek Spiritualia század vége Liturgica Scholastica Historica Oeconomica Officialia Congregationes Inventaria et cathalogi III. Pápai körlevelek (Circulares) IV. Levelezés V. Elöljárók személyi iratai, Ll VI. Iskolaügyi iratok VII. Szerzetesek jegyzéke, nekrológok VIII. Kongregációk IX. Statútumok X. Egyesületek XI. Építkezések XII. Vagyonjogi iratok XIII. Adóügyek XIV. Pénzügyek XV. Militaria XVI. Könyvtár XVII. Rendeletek XVIII. Aprónyomtatványok, versek, képek XIX. Musicalia 1863, 1877 XX. Térképek XXI. Számadások XXII. Katalógusok, ajánlatok XXIII. Folyóiratok XXIV. Elenchusok A POZSONYI KANONISSZA RENDHÁZ IRATAI Ll ,26 Kanonisky v Bratislave A POZSONYI KAPUCÍNUS RENDHÁZ IRATAI (1001) ,54 Kapucíni v Bratislave I. Oklevelek (1300 db) Litterae pontificiae et regiae Constitutiones Scholastica Spiritualia Facultates dispensationes, iurisdictiones Professiones De votisatione Oeconomica Mendicatio Status personarum, fundationes et alia Variae epistolae 19. század 512

11 Bibliotheca Végrendeletek I Protocolla et cathalogi Historica domestica Decreta et reflectiones III. Iratok Dekrétumok Circulares Pásztorlevelek Constitutiones Levelezés Helytartótanács Historica domestica Iskolaügyi iratok Építkezések Alapítványok Végrendeletek Számadások IV. Elenchusok A POZSONYI ORSOLYA RENDHÁZ IRATAI Ll ,40 Uršulínky v Bratislave Oklevelek 1765 Jegyzőkönyvek L. NEMZETSÉGEK (CSALÁDOK), URADALMAK I. Nemzetségi levéltárak A BENICI BENICZKY CSALÁD IRATAI (1269) ,01 Családfa és vagyonjogi iratok (1269) A Pozsonyi Jogi Akadémia tanulóinak jegyzéke Geográfiai jegyzetek és térképek 19. század A CSEMICI CSEMICZKY CSALÁD IRATAI ,05 M. CSALÁDOK, SZEMÉLYEK I. Családok AZ ECKER CSALÁD IRATAI ,02 A FAJNOR CSALÁD IRATAI ,32 A FEIGLER CSALÁD IRATAI ,12 A FOGARASSY CSALÁD IRATAI (12 db) A GRÄSER CSALÁD IRATAI ,01 A JENIK CSALÁD IRATAI (3 db) A KALMÁR CSALÁD IRATAI ,12 A KOVÁTS CSALÁD IRATAI század 1,85 A LAPORTE CSALÁD IRATAI (3 db) 513

12 A MERGL CSALÁD IRATAI ,80 A NEMESSÁNYI CSALÁD IRATAI 1802, 1844 (2 db) A POPPER CSALÁD IRATAI 1853, ,01 A RÉTEI IMELY-CSALÁD CSALÁD IRATAI ,80 A WEISS-MADER CSALÁD IRATAI ,85 A WIEDERSBACH CSALÁD IRATAI ,03 A WIMMER CSALÁD IRATAI ,72 A WOKAL CSALÁD IRATAI ,01 II. Személyek BATKA JÁNOS IRATAI ,40 BENYOVSZKY KÁROLY IRATAI ,48 BIANCHI LEÓ IRATAI ,00 BILSKY JÁNOS IRATAI ,05 CUNDERLÍK ALEXANDER IRATAI ,12 CSERNYÁNSZKY SÁMUEL IRATAI ,04 DEDEK JENŐ IRATAI ,10 FAUST OVÍDIUS IRATAI ,48 HACKER GOTTFRIED KÁROLY IRATAI ,12 HALBRITTER GUSZTÁV IRATAI (5 db) HECKENAST GUSZTÁV IRATAI (4 db) HODZA MILOSLAV MICHAL IRATAI ,20 HODZOVÁ MARÍNA IRATAI ,02 HOLUBY LAJOS IRATAI 1874 (1 db) HORVÁTH JÓZSEF IRATAI ,72 HOSTINSKY JÁNOS IRATAI ,02 HUMMEL NEPOMUK JÁNOS IRATAI ,60 HURBAN MILOSLAV JOZEF IRATAI ,15 HÜBNER SÁNDOR JÓZSEF IRATAI ,70 KEMÉNY LAJOS IRATAI ,60 KINDERVATER FERENC IRATAI ,01 KISFALUDY ZSIGMOND IRATAI ,04 KITZINGER FERDINÁND IRATAI ,12 KLINGER LIPÓT IRATAI ,06 KOLÍSEK ALOIS IRATAI ,60 KONIAREK JÁNOS IRATAI 1860 (1 db) KOPERNICZKY FERENC IRATAI ,01 514

13 KOZICS EDUÁRD IRATAI (8 db) KUDLIK JÁNOS IRATAI (4 db) LÁM FRIGYES IRATAI ,60 LANGER JÓZSEF IRATAI 1826 (1 db) LAUBNER RUDOLF IRATAI ,12 MAISCH LIPÓT IRATAI ,02 MESSESCHMIDT XAVÉR FERENC IRATAI ,12 MOSOVSKY FERENC IRATAI 1796 (1 db) MOTKO PÉTER IRATAI 1818 (1 db) MURMANN GYÖRGY IRATAI ,12 NAUMENKO ÖDÖN IRATAI ,20 PALLEHNER ISTVÁN JÁNOS IRATAI ,06 PLESKOTT RUDOLF IRATAI ,04 PRAVDA VÍT IRATAI ,06 PROKOPP VENCEL IRATAI ,06 REISS LIPÓT IRATAI 1895, 1910 (2 db) RÉVFFY LÁSZLÓ IRATAI ,12 RIGELE ALAJOS IRATAI ,60 RÓMER FLÓRIS IRATAI ,12 ROYKO SÁMUEL ANDRÁS IRATAI ,08 SASINEK JOZEF IRATAI ,27 SCHREIBER IGNÁC IRATAI ,72 SONNENFELD HERMANN IRATAI ,02 STEFÁNIK MILAN RASTISLAV IRATAI ,01 STEPHANI ADOLF IRATAI (4 db) TILGNER VIKTOR IRATAI ,01 UNGVÁRY VILMOS IRATAI ,12 VARGAY KÁROLY IRATAI ,12 ZINN FERENC IRATAI 1850 (2 db) N. CÉHEK, EGYESÜLETEK, ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK I. Céhek A POZSONYI ÁCS CÉH IRATAI ,72 Cech tesárov v Bratislave A POZSONYI ARANYMŰVES CÉH IRATAI ,21 Cech zlatníkov v Bratislave 515

14 A POZSONYI ASZTALOS CÉH IRATAI ,54 Cech stolárov v Bratislave A POZSONYI BÁDOGOS CÉH IRATAI ,06 Cech klampiarov v Bratislave A POZSONYI BOGNÁR CÉH IRATAI ,23 Cech debnárov v Bratislave A POZSONYI BORBÉLY, SEBGYÓGYÍTÓ ÉS SEBÉSZ CÉH IRATAI ,51 Cech holičov a ránhojičov, kúpeľníkov a chirurgov v Bratislave A POZSONYI BRONZÖNTŐ ÉS KARDKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,11 Cech mosadzozlievačov a mečiarov v Bratislave A POZSONYI CIPÉSZ ÉS CSIZMADIA CÉH IRATAI ,69 Cech obuvníkov a čižmárov v Bratislave A POZSONYI CSIPKE- ÉS HARISNYAKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,13 Cech čipkárov a pančuhárov v Bratislave A POZSONYI DOHÁNYTÖRŐ CÉH IRATAI ,02 Cech tabačiarov v Bratislave A POZSONYI ÉLELMISZER- ÉS VEGYESKERESKEDŐ CÉH IRATAI ,08 Cech obchodníkov s potravinami a miešaným tovarom v Bratislave A POZSONYI ESZTERGÁLYOS CÉH IRATAI ,20 Cech tokárov v Bratislave A POZSONYI FAZEKAS CÉH IRATAI ,31 Cech hrnčiarov v Bratislave A POZSONYI FESTŐ, FÉNYEZŐ ÉS ARANYOZÓ CÉH IRATAI ,40 Cech maliarov, lakovníkov a pozlacovačov v Bratislave A POZSONYI FESTŐ ÉS MÁZOLÓ CÉH IRATAI ,20 Cech natieračov v Bratislave A POZSONYI FÉSŰKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,14 Cech hrebenárov v Bratislave A POZSONYI FOGADÓS CÉH IRATAI ,38 Cech hostinských v Bratislave A POZSONYI GOMBKÖTŐ ÉS KREPPKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,24 Cech gombičkárov, výrobcov krepu a ručných prác v Bratislave A POZSONYI HAJÓS CÉH IRATAI ,48 Cech lodníkov v Bratislave A POZSONYI HALÁSZ CÉH IRATAI ,22 Cech rybárov v Bratislave A POZSONYI HARANGÖNTŐ CÉH IRATAI 1782 (1 db) Cech zvonolejárov v Bratislave A POZSONYI KÁDÁR CÉH IRATAI Ll (1874) 0,27 Cech kolárov v Bratislave 516

15 A POZSONYI KALAP ÉS PARÓKAKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,29 Cech klobučníkov a parochniarov v Bratislave A POZSONYI KÁRPITOS CÉH IRATAI ,03 Cech čalúnnikov v Bratislave A POZSONYI KEFEKÖTŐ CÉH IRATAI ,18 Cech kefárov v Bratislave A POZSONYI KELMEFESTŐ CÉH IRATAI ,70 Cech farbiarov v Bratislave A POZSONYI KÉMÉNYSEPRŐ CÉH IRATAI (5 db) Cech kominárov v Bratislave A POZSONYI KERTÉSZ CÉH IRATAI ,13 Cech záhradníkov v Bratislave A POZSONYI KÉSKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,12 Cech nožiarov v Bratislave A POZSONYI KESZTYŰS CÉH IRATAI ,32 Cech mieškarov a rukavičkárov v Bratislave A POZSONYI KOCSIS CÉH IRATAI ,09 Cech kočišov v Bratislave A POZSONYI KOVÁCS ÉS PATKOLÓKOVÁCS CÉH IRATAI ,37 Cech kováčov, podkováčov, výrobcov nástrojov a hámrových kováčov v Bratislave A POZSONYI KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ CÉH IRATAI ,71 Cech murárov a kamenárov v Bratislave A POZSONYI KÖNYVKÖTŐ ÉS KÖNYVNYOMDÁSZ CÉH IRATAI ,33 Cech knihárov a kníhtlačiarov v Bratislave A POZSONYI KÖSZÖRŰS ÉS POSZTÓVÁGÓ CÉH IRATAI ,01 Cech brusičov a strihačov súkna v Bratislave A POZSONYI KÖTÉLKÖTŐ CÉH IRATAI ,14 Cech povrazníkov v Bratislave A POZSONYI LAKATOS, PUSKAMŰVES ÉS ÓRÁS CÉH IRATAI ,65 Cech zámočníkov, puškárov a hodinárov v Bratislave A POZSONYI MÉSZÁROS CÉH IRATAI ,20 Cech mäsiarov v Bratislave A POZSONYI MÉZESKALÁCSSÜTŐ ÉS CUKRÁSZ CÉH IRATAI ,04 Cech medovnikárov a cukrárov v Bratislave A POZSONYI MOLNÁR CÉH IRATAI ,56 Cech mlynárov v Bratislave A POZSONYI NYEREGGYÁRTÓ CÉH IRATAI ,75 Cech sedlárov v Bratislave A POZSONYI ÓNMŰVES CÉH IRATAI ,01 Cech cinárov v Bratislave 517

16 A POZSONYI ÓRÁS CÉH IRATAI ,32 Cech hodinárov v Bratislave A POZSONYI ŐV- ÉS ZSINÓRKESZÍTŐ CÉH IRATAI ,33 Cech opaskárov, šnurárov, prámikárov a vyšívačov hodvábom v Bratislave A POZSONYI PATIKUS (GYÓGYSZERÉSZ) CÉH IRATAI (1678) ,03 Cech lekárnikov v Bratislave A POZSONYI PÉK CÉH IRATAI ,83 Cech pekárov v Bratislave A POZSONYI POSZTÓKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,18 Cech súkenníkov v Bratislave A POZSONYI RÉZMŰVES CÉH IRATAI ,25 Cech meditepcov v Bratislave A POZSONYI SAJTKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,20 Cech syrárov v Bratislave A POZSONYI SARKANTYÚKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,05 Cech ostrohárov v Bratislave A POZSONYI SÖRFŐZŐ CÉH IRATAI 1797, 1869, ,07 Cech pivovarníkov v Bratislave A POZSONYI SZABÓ CÉH IRATAI ,90 Cech krajčírov v Bratislave A POZSONYI SZAPPAN-, MÉCSES- ÉS GYERTYAÖNTŐ CÉH IRATAI (1914) 0,36 Cech mydlárov, výrobcov kahancov a sviečok v Bratislave A POZSONYI SZITAKÖTŐ CÉH IRATAI ,47 Cech sitárov a rešetárov v Bratislave A POZSONYI SZÖGKOVÁCS CÉH IRATAI ,40 Cech výrobcov klincov v Bratislave A POZSONYI SZŰCS CÉH IRATAI ,04 Cech kožušníkov v Bratislave A POZSONYI TAKÁCS CÉH IRATAI ,04 Cech tkáčov v Bratislave A POZSONYI TETŐFEDŐ CÉH IRATAI ,15 Cech pokrývačov a dláždičov v Bratislave A POZSONYI TŰKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,31 Cech ihliarov v Bratislave A POZSONYI TÜKÖRKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI 1830 (1 db) Cech výrobcov zrkadiel v Bratislave A POZSONYI URTESTE TESTVÉRISÉG IRATAI ,04 Bratstvo Božieho tela v Bratislave A POZSONYI ÜVEGES CÉH IRATAI ,68 Cech sklenárov v Bratislave 518

17 A POZSONYI VARGA, TÍMÁR ÉS SZÍJGYÁRTÓ CÉH IRATAI ,80 Cech garbiarov, koželuhov, irchárov a remenárov v Bratislave A POZSONYVÁRALJAI ASZTALOS CÉH IRATAI ,14 Cech stolárov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI BORBÉLY ÉS SEBÉSZ CÉH IRATAI ,08 Cech chirurgov a ránhojičov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI CIPÉSZ CÉH IRATAI (2 db) Cech obuvníkov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI FÜRDŐ CÉH IRATAI Ll ,01 Cech kúpeľníkov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI GOMBKÖTŐ ÉS ZSINÓRKÉSZÍTŐ IRATAI 1760 (1 db) Cech gombičkárov a šnurárov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI KÁDÁR CÉH IRATAI ,01 Cech debnárov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI MÉSZÁROS CÉH IRATAI 1579 (1 db) Cech mäsiarov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI PÉK CÉH IRATAI 1835 (2 db) Cech pekárov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI SÖRFŐZŐ CÉH IRATAI (1 db) Cech pivovarníkov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI SZABÓ CÉH IRATAI (3 db) Cech krajčírov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI SZŰCS CÉH IRATAI 1688 (1 Db) Cech kožušníkov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI ÜVEGES CÉH IRATAI ,01 Cech sklenárov v Bratislavskom Podhradí II. Ipartársulatok A POZSONYI BARTÓK BÉLA DALEGYLET IRATAI (1925) ,88 Spevácky spolok Bélu Bartóka v Bratislave A POZSONYI KERESKEDŐK IPARTESTÜLETÉNEK IRATAI ,77 Grémium bratislavských obchodníkov IV. Egyesületek AZ ELSŐ POZSONYI SZEGÉNYKONYHA IRATAI Ll ,75 Prvá mestská ľudová kuchyňa v Bratislave I. Közgyűlési jegyzőkönyvek II. Vegyes iratok

18 A POZSONYI EGYHÁZI DALEGYLET IRATAI Ll ,30 Cirkevný hudobný spolok v Bratislave Közgyűlési jegyzőkönyvek Egyházzenei programok II. Iratok Aprónyomtatványok Számozott kották III. Számadási könyvek és számlák IV. Városi orgona és zeneiskola Vegyes iratok V. Pozsonyi Dalárda A POZSONYI EGYLETEK IRATAI ,56 Spolky v Bratislave A POZSONYI KERESZTÉNY KERESKEDŐPÁRTOLÓ EGYLET IRATAI Ll ,41 Kresťanský obchodný podporný spolok v Bratislave I. Statútumok II. Közgyűlési jegyzőkönyvek III. Vegyes iratok IV. Számadások A POZSONYI MAGYAR SZÍNPÁRTOLÓ EGYESÜLET IRATAI ,12 Bratislavský maďarský divadelný podporný spolok A POZSONYI POLGÁRI KASZINÓ IRATAI Ll ,63 Spolok Meštianske kasíno v Bratislave I. Közgyűlési jegyzőkönyv Tagnyilvántartás II. Vegyes iratok III. Számadások A POZSONYI POLGÁRI LÖVÉSZ ÉS VADÁSZTÁRSULAT IRATAI Ll ,90 Spolok strelcov a poľovníkov v Bratislave Lövészek Oklevelek Közgyűlési jegyzőkönyvek Tervrajzok Vegyes iratok Számadási iratok Vadászok Oklevelek Közgyűlési jegyzőkönyvek Vegyes iratok Számadások A POZSONYI SZŐLŐTERMELŐK ÉS BORMÉRŐK EGYESÜLETÉNEK IRATAI ,12 Spolok vinohradníkov a výčapníkov vína v Bratislave A POZSONYI TEKEEGYLET IRATAI Ll ,08 Klub kolkárov v Bratislave Közgyűlési jegyzőkönyvek Vegyes iratok 1899 Számadások

19 A POZSONYI TOLDY KÖR IRATAI Ll ,20 Spolok Toldyho krúžok v Bratislave Közgyűlési jegyzőkönyvek Választmányi jegyzőkönyvek Irodalmi tanács Vegyes iratok Számadások O. GYŰJTEMÉNYEK I. Anyakönyvek POZSONYI EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK EREDETI PÉLDÁNYAI * ,80 Zbierka cirkevných matrík II. Oklevelek NEMESI OKLEVELEK GYŰJTEMÉNYE ,80 Zbierka armálesov a zemianskych listín III. Kéziratok EGYHÁZI DOKUMENTUMOK GYŰJTEMÉNYE ,40 Zbierka cirkevných písomností GENEALÓGIAI GYŰJTEMÉNY század 0,25 Zbierka genealogických písomností KRÓNIKÁK GYŰJTEMÉNYE ,35 Zbierka kroník A POZSONYI TEMETŐKRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK ,15 GYŰJTEMÉNYE Zbierka dokumentov bratislavských cintorínov IV. Térképek, tervek TÉRKÉP ÉS TERVGYŰJTEMÉNY ,00 Zbierka máp a plánov V. Plakátok és röplapok APRÓNYOMTATVÁNY ÉS PLAKÁT GYŰJTEMÉNY ,42 Zbierka plagátov a drobnej tlače * Pozsony felekezeti anyakönyveinek egy részéhez számítógépes adatbázis áll rendelkezésre. 521

20 XI. Egyéb gyűjtemények KITÜNTETÉSEK GYŰJTEMÉNYE ,05 Zbierka diplomov SZÍNHÁZTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ,85 Zbierka divadelnej dokumentácie ZENEMŰVEK GYŰJTEMÉNYE ,20 Zbierka hudobnín ZSIDÓ DOKUMENTUMOK GYŰJTEMÉNYE 17. századtól 1922-ig 0,50 Zbierka židovských písomností 522

21 A POZSONYI VÁROSI LEVÉLTÁRBAN ELHELYEZETT EREDETI FELEKEZETI ANYAKÖNYVEK JEGYZÉKE Római katolikus egyház anyakönyvei Dévény anyaegyház I. Dévény, Károlyfalva; Poszonyhidegkút 1807-ig II. A/ B/ , C/ Horvátjárfalu anyaegyház I. Horvátjárfalu II. A/ B/ C/ Oroszvár anyaegyház I. Oroszvár II. A/ B/ C/ , III. A/ B/ Pozsony anyaegyház I. Szent Márton plébánia Pozsony belváros, Városi kórház, Ligetfalu, 1896-től helyenként Károlyfalva II. A/ , , , B/ , , , C/ III. A/ B/ IV. Önállóan vezetett anyakönyvek Városi kórház II. A/ C/ III. A/ Ligetfalu II. A/ B/ C/ , III. A/ B/ C/ Katonai egyházi anyakönyvek II A/ B/ C/ ,

22 Pozsony anyaegyház I. Blumentál és Főrév II. A/ B/ C/ , III. A/ B/ C/ IV. Korábbi bejegyzések a Szent Márton egyház anyakönyveiben találhatóak. A halotti anyakönyvekben megtalálhatók a városi kórházban között elhunytak adatai. Pozsony anyaegyház I. Szentháromság plébánia II. A/ B/ C/ III. A/ B/ C/ Pozsonybeszterce anyaegyház I. Pozsonybeszterce II. A/ B/ C/ , Pozsonyhidegkút anyaegyház I. Pozsonyhidegkút II. A/ B/ C/ III. A/ B/ C/ IV. Korábbi bejegyzések a dévényi római katolikus egyház anyakönyveiben találhatóak. Pozsonypüspöki anyaegyház I. Pozsonypüspöki, Szunyogdi, Vereknye II. A/ B/ , C/ , Pozsonyszőllős anyaegyház I. Pozsonyszőllős II. A/ B/ , C/ , Récse anyaegyház I. Récse II. A/ B/ C/

23 III. A/ B/ C/ Ágostoni evangelikus egyház anyakönyvei Pozsony anyaegyház német I. Pozsony, Blumentál, Főrév II. A/ , , B/ , C/ III. A/ , , B/ C/ , Pozsony anyaegyház szlovák-magyar I. Pozsony, Dévény, Ligetfalu, Váralja, Főrév II. A/ , , B/ , , 1874, C/ , , 1874, III. A/ B/ C/ Récse anyaegyház német I. Récse II. A/ B/ C/ Récse anyaegyház szlovák-magyar I. Récse II. A/ Izraelita felekezeti anyakönyvek Pozsony (ortodox) anyaegyház I. Pozsony II. A/ B/ C/ III. A/ , B/ C/ , Pozsony (neolog) anyaegyház I. Pozsony II. A/ B/ C/

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR BAJMÓCI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE POBOČKA BOJNICE

NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR BAJMÓCI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE POBOČKA BOJNICE NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR BAJMÓCI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE POBOČKA BOJNICE Cím: Tehelná 18, 972 01 Bojnice Telefon: ++421 46 540 34 58 Fax: ++421 46/543 04 19 E-mail: archiv@sanr-pbojnice.vs.sk

Részletesebben

A NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR KOMÁROMI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE, POBOČKA KOMÁRNO

A NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR KOMÁROMI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE, POBOČKA KOMÁRNO A NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR KOMÁROMI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE, POBOČKA KOMÁRNO Cím: Župná 15, 945 36 Komárno Telefon: ++421 35 770 16 93 ++421 35 440 55 85 Fax: ++ 421 35 770 55 86 E-mail: archiv@sanr-pkn.vs.sk

Részletesebben

A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ZSOLNAI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA ŽILINA

A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ZSOLNAI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA ŽILINA A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ZSOLNAI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA ŽILINA Cím: Framborská 9 010 01 Žilina Telefon: ++421 41 562 26 19 Fax: ua. E-mail: archiv@saby-pza.vs.sk A levéltár kutatóterme

Részletesebben

XVI. 3 Adóhivatalok BESZTERCEBÁNYAI ADÓHIVATAL 1906-1949 17,7 ifm BREZNÓBÁNYAI ADÓHIVATAL 1909-1951 50,9 ifm Levéltári leltár

XVI. 3 Adóhivatalok BESZTERCEBÁNYAI ADÓHIVATAL 1906-1949 17,7 ifm BREZNÓBÁNYAI ADÓHIVATAL 1909-1951 50,9 ifm Levéltári leltár ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA-FIÓKLEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI-POBOČKA BANSKÁ BYSTRICA Cím: Komenského 26 974 00 Banská Bystrica telefonszám : ++421 48 412 48 46 titkárság-

Részletesebben

A NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR NYITRAI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV NITRA POBOČKA NITRA

A NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR NYITRAI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV NITRA POBOČKA NITRA A NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR NYITRAI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV NITRA POBOČKA NITRA Cím: Pod Katrušou 1 949 05 Nitra Horné Krškany Telefon: ++421 037 651 66 66 20 E-mail: archiv@sanr-pnr.vs.sk A levéltár

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ALSÓKUBINI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA DOLNÝ KUBÍN

A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ALSÓKUBINI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA DOLNÝ KUBÍN A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ALSÓKUBINI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA DOLNÝ KUBÍN Cím: Matúškova 1654/8 026 01 Dolný Kubín Telefon: ++421 43 586 34 98 központ Fax: ++421 43 586 34 23 E mail:

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN 4. sz. melléklet A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN törzsszáma neve évköre rendezett mennyiség rendezést végezte ALAPSZINTŰ RENDEZÉS IV. 264. Kapornaki

Részletesebben

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL I. KUTATÁS ADATAI 1. Kutató neve: munkahelye (név, cím): munkaköre, beosztása: elérhetősége: Szepessyné Judik Dorottya Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 3100,

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B

Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B. 1426. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROS FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYAINAK LEVÉLTÁRI GYŰJTEMÉNYE 1827 1895 1,62 ifm (12 nagydoboz, 1 doboz) 1,19 kfm

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN

CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN DÓKA KLÁRA CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN A kárpát-medencei céhiratok feltárásának előzményei Az 1970-es évek elején a magyarországi közgyűjteményekben a Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

VI. 06. Conventus Baja 3, 47 ifm 68 kötet 12 doboz régi jelzet raktári név cím időkör terjedelem megjegyzés

VI. 06. Conventus Baja 3, 47 ifm 68 kötet 12 doboz régi jelzet raktári név cím időkör terjedelem megjegyzés VI. 06. Conventus Baja 3, 47 ifm 68 kötet 12 doboz régi jelzet raktári név cím időkör terjedelem megjegyzés szám 7701/3. 1. kötet Historia Domus 1694 1840 537 p. jó állapotú 76962. 2. kötet Historia Domus

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949 V. 09. 834- Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3-6. polc A/a Képviselő-testületi iratok 834-848 /-853/ 0,05 fm B/a Képviselő-testületi iratok 852-854 0,04 fm C/a Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

a.) ÚRISZÉKI JEGYZŐKÖNYVEK 1731-1848 (PROTOCOLLUM SEDIUM DOMINALIUM ARCHIEPISCOPATUS COLOCENSIS) 20 raktári egység (kötet)

a.) ÚRISZÉKI JEGYZŐKÖNYVEK 1731-1848 (PROTOCOLLUM SEDIUM DOMINALIUM ARCHIEPISCOPATUS COLOCENSIS) 20 raktári egység (kötet) 20 raktári egység (kötet) DARABSZINTŰ LEÍRÁS (SEGÉDLET) Minden egyes kötet egy VOL -sorszámot kapott, és a jegyzékbe foglalt források képi digitalizálása is megtörtént. Készült 2012 márciusában, a Nemzeti

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı.

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı. Fondjegyzék Végezetül az alábbiakban közreadjuk a Gyıri Egyházmegyei Levéltár fondjegyzékét egyszerősített, vázlatos formában. Ezzel a rendezési munkálatok pillanatnyi állása tükrében gyors áttekintést

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm A FE RE N C ES _ L E V y ÁR = P N D J EG Y Z jk j 1261-1950 4 1,58 fm A T A R T O M Á N Y F Ő N Ö K S É G E K IRATAI 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm 2. A szalvatoriánus ferences

Részletesebben

Zsidó tematikájú nyomtatványok a Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményéből

Zsidó tematikájú nyomtatványok a Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményéből 1 Gayer Veronika Zsidó tematikájú nyomtatványok a Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményéből Az alábbiakban közölt zsidó tematikájú dokumentumokat a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum Történelmi nyomtatványok

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés

Családtörténetek. I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés Családtörténetek I. A program bemutatása II. Segédanyag III. Információ, bejelentkezés I. A program leírása A személyes történelmi emlékezet alapja a családi emlékezet, amely az egymást követő generációk

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876 Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára Raktári helye: Mester utca, földszint, 50. állvány, 16. polc-51. állvány, 7. polc a) Családülési jegyzőkönyvek 1733-1864 2,04 fm (Protocollum concursum) b)

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948. Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948. Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL Németh Péter A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL A középkorban, de közel a feudális kor végéig az egyházi intézmények közül a hiteleshelyi megbízatással rendelkezők látták el a tulajdonképpeni közjegyzői

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

XV. 33 Fénymásolatok levéltári gyűjteménye [ ] Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz

XV. 33 Fénymásolatok levéltári gyűjteménye [ ] Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz Ideiglenes raktári jegyzék! XV. 33 Fénymásolatok levéltári gyűjteménye [1002 2007] Terjedelem: 2,95 fm, 30 doboz, 30 raktári egység. Raktári hely: VVL, sz. raktár, sz. polc 1. doboz Liber Parochiae Vaciensis,

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben