A POZSONYI FŐVÁROSI LEVÉLTÁR ARCHÍV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POZSONYI FŐVÁROSI LEVÉLTÁR ARCHÍV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY"

Átírás

1 A POZSONYI FŐVÁROSI LEVÉLTÁR ARCHÍV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Cím: Primaciálne nám Bratislava Telefon: titkárság kutató titkárság Fax: A levéltár kutatóterme hétfőtől csütörtökig óráig áll a kutatók rendelkezésére. Pozsony város levéltára azon városi levéltárak közé tartozik, amelyek gazdag középkori levéltári anyaggal rendelkeznek, s amelyet már a 18. század elején lajstromoztak. Az 1722-ből származó Regestrum litteralium instrumentorum máig fennmaradt. Vele minden bizonnyal egyidőben készült az Extractus privilegiorum regiae et liberae civitatis Posonienses című jegyzék is. A 18. századtól az iratanyag növekedésével elkezdődött az iratokon belüli tárgyi csoportok kialakítása. Az 1744-ben alakult irattárat régi és új részlegre osztották. Az irattárat a városháza első emeletén helyezték el, itt az egykor bőr kapsákban (irattári zsákokban) őrzött iratokat ladulákba (faszekrényekbe) tették. A 18. század végén Pray György, a budai egyetem későbbi professzora volt a városi irattár kezelője. Utóda, Gürth Jakab a 19. század elejétől 1860-ig dolgozott a levéltárban. Ő fejezte be az előző levéltárosok által megkezdett okleveles anyag regesztákkal való ellátását, és belőlük 4 kötetes Index litteralium documentorum in archivo liberae ac regiae civitatis Posoniensis reperibilium címen készített segédletet. A 19. század második felében mint tiszteletbeli levéltáros, a városi levéltárban tevékenykedett Rakovszky István, aki folytatta Gürth munkáját től a levéltárosi tisztséget Dulló Ferenc töltötte be, aki egyben a városi kancelária vezetője is volt. Mivel egy személy már ekkor kevésnek bizonyult a városi iratok kezelésére, a városi közgyűlés javaslatára a belügyminiszter egy levéltárosi állást hagyott jóvá. Ezután 1879-től Batka János töltötte be a városi levéltárosi tisztséget, aki 1917-ig dolgozott a levéltárban. Ő rendezte a városi hivatali könyveket ben Kováts Ferenc lett a város levéltárosa. A levéltárat között Ovidus Faust vezette. Irányítása alatt a levéltár több levéltári dokumentumot szerzett vásárlás, illetve ajándékozás útján. Ovidus Faustnak több munkája jelent meg, többek között behatóan foglalkozott a város történelmével is. A második világháború alatt rövid ideig nem működött a városi levéltár. A háború éveiben a legértékesebb dokumentumokat a városi múzeum raktáraiban helyezték el ben a levéltár vezetését Darina Lehotská vette át, aki később a Komenius Egyetem Levéltári Tanszékén tanított ban a levéltárat a városháza épületének földszintjére költöztették, ahol jelenleg is található re már a városháza 13 termét használták levéltári raktárnak. Darina Lehotska adta ki ben nyomtatásban a városi levéltár kalauzát és repertóriumát, amely a mai napig részletes adatokkal szolgál az 1955-ig átvett levéltári fondokról (Lehotská, Darina, Horváth, Vladimír és kol.: Archív mesta Bratislavy. Praha 1955, 188 p.). A háború utáni három főről a levéltár szakalkalmazottainak száma fokozatosan a jelenlegi 13 szakalkalmazottra bővült. A levéltár igazgatójává Darina Lehotská után Vladimír Horváthot nevezték ki, aki az első szlovák levéltáros generáció kiemelkedő egyénisége volt. Könyv alakban megjelentette a városi levéltárban őrzött oklevelek regesztáit és többek között Pozsony város topográfiájáról is készített kiadványt. Miután 1960-ban megszüntették a városi levéltárakat Szlovákiában, a pozsonyi levéltárat is az állami közigazgatás alá helyezték, de meghagyták a városi levéltár elnevezést. Az intézmény a regionális szintű állami levéltárak közé tartozik, gyűjtőköre Pozsony város területe. A levéltár 1964-től épületgondokkal küzd, jelenleg költözködés előtt áll. Új épülete a tervek szerint a Szlovák Nemzeti Levéltár mellett épül majd fel 2006 után. A levéltárban jelenleg 6399 ifm. levéltári anyagot őriznek. Az intézményhez tartozik Pozsony város egykori könyvtára is. A levéltárnak összesen 20 dolgozója van. 503

2 A. ÁLLAMHATALOM, KÖZIGAZGATÁS, ÖNKORMÁNYZAT XXIV. 1. Városi közigazgatás Évkör Ifm POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSÁNAK IRATAI Ll ,00 Magistrát mesta Bratislavy I. Oklevelek és levelek (darabszintű levéltári leltárral ellátva) A B C D Elenchusok, mutatók II. Hivatali könyvek 1. Libri mandatorum Libri normalium intimatorum Articula Diaetalia A városi közgyűlések jegyzőkönyvei A városi tanács jegyzőkönyvei Városi delegátusok Városjog és törvényszék Telekkönyvek Törvényszéki iratok Kauf und Verkauf der Weingarten und Häuser Protocollum Intabulationum Protocollum oculatarum Acta Tavernicalia Protocollum Testamentorum Hagyatéki leltárak Városi árvaszék Protocollum Consulare Kórházbizottság Gazdasági bizottság Közegészségügyi bizottság Bürger Buch Választások Hadügy Egészségügy A városi épületek igazgatása Lakóház-összeírások Épületek bérbeadása Szőlészet Erdészet Az ingóságok igazgatása Adók, illetékek III. Iratok I. Időszak A. Országgyűlési és tárnokmesteri iratok B. Gürth-féle rendezés 1. Elenchusok század vége 2. Iratok C. Helytartótanácsi iratok 1. Iktató és mutató Iratok D. Konceptusok 504

3 II. 1. Elenchusok Iratok E. Missiles F. Bizalmas iratok G. Közigazgatási iratok 1. Iktató és mutató Iratok Közigazgatási iratok Gazdasági iratok Adóügyi iratok Katonai iratok Egészségügyi iratok Időszak A. Országgyűlési iratok B. Acta electae communitatis C. A városbíró gazdasági bizottsága 1. Iktató és mutató Iratok D. Prezídium 1. Iktató és mutató a. Vegyes iratok b. Nem számozott iratok c. Bizalmas iratok E. Közigazgatási iratok 1. Közigazgatási iktató és mutató Közigazgatási iratok III. Időszak A. Közigazgatási bizottság 1. Mutató Iratok B. A városi tanács iratai aa/ Elnöki iratok bb/ Közigazgatási iratok 1. Iktató és mutató Közigazgatási iratok I. Gazdasági iratok II. Építésügyi iratok III. Adóügyi iratok IV. Szegénységügyi iratok V. Pénzügyi iratok VI. Hadügyi iratok IV. Időszak A. Városi képviselőtestület B. Közigazgatási tanács C. Városi tanács ca/ Elnöki iratok cb/ Közigazgatási iratok 1. Iktató Iratok I. Közigazgatási iratok II. Gazdasági iratok III. Adóügyi iratok IV. Szegénységügyi iratok V. Közművelődési, kulturális iratok VI. Hadügyi iratok VII. Építésügyi iratok 505

4 IV. Városi törvénykezés I. Tárnokszéki iratok (acta tavernicalia) II. Hétszemélyes táblai iratok III. Végrehajtó tanács IV. Polgári nem peres és peres eljárások 1. Általános iratok a/ Iktató és mutató b/ Iratok Polgári nem peres iratok Peres iratok Bírósági végzések Fellebbezési iratok Végrendeletek Hagyatéki bizottság Hagyatéki iratok Árvaszék a/ Iktató és mutató b/ Iratok Toloncügyek Végrehajtási iratok V. Pozsony város Törvényszékének büntető peres iratai 1. Kihallgatások Bűnesetek a/ Iktató b/ Iratok Eljárások a/ Mutató b/ Iratok V. Városi számadások A. Kamarai számadáskönyvek (Kammerbuch) B. Kamarai naplók C. Kamarai bevételi és kiadási naplók D. Egyéb számadási iratok XXIV. 3. Mezővárosok DÉVÉNY MEZŐVÁROS IRATAI (1556) ,50 Mestečko Devín Városi jegyzőkönyvek 1556, II. Közigazgatási iratok III. Számadások POZSONYVÁRALJA MEZŐVÁROS IRATAI Ll ,00 Mestečko Bratislavské Podhradie I. Oklevelek, II. A. Hivatali könyvek Grundt und Berichtsbuch, Liber statutorum et juramentorum, Urbárium, 1768 Bürger-Recht, B. Iratok III. Számadások

5 RÉCSE MEZŐVÁROS IRATAI (1607) ,10 Mestečko Rača Bergbuch 1607, XXIV. 4. Körjegyzőségek és jegyzőségek A DÉVÉNYÚJFALUI KÖRJEGYZÖSÉG IRATAI Ll ,10 Obvodný notársky úrad v Devínskej Novej Vsi II. Közigazgatási iratok III. Számadások A LIGETFALUI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI Ll ,00 Obvodný notársky úrad v Petržalke I. Közigazgatási iratok, AZ OROSZVÁRI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI Ll (1947) 0,20 Obvodný notársky úrad v Rusovciach A. Képviselőtestületi jegyzőkönyvek Oroszvár B. Nyilvántartások, XXIV. 5. Egyéb helyi hivatalok DUNACSÚNY KÖZSÉG IRATAI Ll ,10 Obec Čunovo I. Grundbuch, LAMACS KÖZSÉG IRATAI Ll ,00 Obec Lamač Jegyzőkönyvek Úrbéri iratok 1768 Egyházlátogatási jegyzőkönyvek Grundbuch, 1850 II. Iratok III. Számadások POZSONYSZŐLŐS KÖZSÉG IRATAI Ll ,90 Obec Vajnory Úriszéki jegyzőkönyvek 1789, Rectificatio iuris montani 1627 Úrbéri iratok 1768 Circ. Baculi Conscriptio vinearum 1824 Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1781 II. Iratok III. Számadások

6 B. JOGSZOLGÁLTATÁS II. 2. Közjegyzők, ügyvédek 1850-ig BIELY JÁNOS ÜGYVÉDI IRODÁJÁNAK IRATAI ,12 Advokát Ján Biely v Bratislave III. 7. Közjegyző(sége)k, ügyvédek között A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI KÖZJEGYZŐSÉG IRATAI ,51 Mestskí verejní notári v Bratislave IV. 4. Járásbíróságok A POZSONYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI ,15 Okresný súd v Bratislave C. HADSEREG ÉS ÁLLAMBIZTONSÁG III. 4. Rendőrkapitányságok POZSONY VÁROS RENDŐRKAPITÁNYSÁGÁNAK IRATAI ,77 Mestský policajný kapitanát v Bratislave H. TUDOMÁNY, KULTÚRA II. 3. Levéltárak POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROS LEVÉLTÁRÁNAK IRATAI ,65 Archív mesta Bratislavy II. 4. Könyvtárak POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROS NYILVÁNOS KÖNYVTÁRÁNAK IRATAI ,00 Verejná knižnica mesta Bratislavy I. ISKOLAÜGY II. Általános középiskolák A POZSONYI ÁGOSTAI EVANGELIKUS LÍCEUM IRATAI Ll ,46 Československé štátne reálne gymnázium s vyučovacou rečou nemeckou maďarské pobočky v Bratislave I. Iskolai értesítők A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI FŐGIMNÁZIUM IRATAI Ll ,30 Štátne československé reálne gymnázium v Bratislave Iskolai értesítők

7 Anyakönyvek Érettségi jegyzőkönyvek II. Iratok Iktatók Vegyes iratok III. Számadások A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI LEÁNY FŐGIMNÁZIUM IRATAI Ll ,85 Štátne dievčenské gymnázium v Bratislave I. Iskolai értesítő III. Szakiskolák A POZSONYI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA IRATAI Ll ,50 Vyššia hospodárska škola v Bratislave Iskolai értesítők Osztálynaplók Érettségi jegyzőkönyvek A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI IPARI ISKOLA IRATAI Ll ,00 Štátna priemyselná škola v Bratislave I. Osztálynapló A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI LEÁNY TANÍTÓKÉPZŐ IRATAI Ll ,80 Štátna učiteľská akadémia v Bratislave Iskolai értesítők Krónika A POZSONYI SZENT ORSOLYA TANÍTÓKÉPZŐ IRATAI Ll ,86 Rehoľná slovenská dievčenská učiteľská akadémia uršulíniek Iskolai értesítő Osztálynaplók Záróvizsgák jegyzőkönyve A POZSONYI VÁROSI FŐREÁLISKOLA IRATAI Ll ,00 Československá štátna reálka v Bratislave Iskolai értesítők Osztálynaplók Érettségi jegyzőkönyvek II. Vegyes iratok VI. Elemi iskolák A DÉVÉNYI RÓMAI KATOLIKUS ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll ,30 XXXVIII. Národná škola v Bratislave I. Vegyes iratok A KÁROLYFALVI ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll ,60 XXV. Národná škola v Bratislave I. Osztálynaplók

8 A POZSONYHIDEGKÚTI RÓMAI KATOLIKUS ELEMI ,50 NÉPISKOLA IRATAI Ll Základná deväťročná škola v Dubravke Iskolaszéki jegyzőkönyvek Osztálynaplók II. Vegyes iratok A POZSONYI NÉMET RÓMAI KATOLIKUS ELEMI ISKOLA IRATAI ,60 Rímskokatolícka ľudová škola nemecká, Jesenského ulica v Bratislave A POZSONY-RENDEZŐÁLLOMÁSI RÓMAI KATOLIKUS ,12 ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll Národná škola východ v Bratislave I. Osztálynaplók A RÉCSEI ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll ,12 Národná škola Rača v Bratislave I. Jegyzőkönyv 1906 A SZENT ISTVÁN ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll (1872) ,10 Rimskokatolická ľudová škola sv. Štefana I. Iskolakrónika A SZENT JÓZSEF ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll (1907) ,10 Rimskokatolická ľudová škola sc. Jozefa I. Személyi iratok 1907 A SZENT ORSOLYA ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll ,80 XIX. Národná škola v Bratislave Osztálynaplók Felvételi naplók VII. Egyéb iskolák AZ ELSŐ POZSONYI ÓVODA IRATAI Ll ,03 I. materská škola v Bratislave IX. ISKOLAGONDNOKSÁGOK A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁK POZSONYI ,40 FELÜGYELŐSÉGÉNEK IRATAI Inšpektorát uhorských stredných škôl v Bratislave A POZSONYI MAGYAR KIRÁLYI ISKOLAFELÜGYELŐSÉG IRATAI ,48 Inšpektorát stredných škôl v Bratislave J. EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS I. 1. Kórházak A POZSONYI GYERMEKKÓRHÁZ IRATAI ,07 Mestská detská nemocnica v Bratislave 510

9 A POZSONYI VÁROSI KÖZKÓRHÁZ IRATAI ,67 Mestská všeobecná nemocnica v Bratislave I. 11. Egyéb egészségügyi intézmények POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROS TISZTIORVOSÁNAK IRATAI Ll ,04 Úrad mestského lekára v Bratislave II. 6. Egyéb szociális intézmények A VÁROSI KÓRHÁZ ÉS MUNKAHÁZ IRATAI Ll ,50 Mestský lazaret a robotáreň A VÁROSI SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ IRATAI Ll ,00 Mestský špitál a kostol sv. Ladislava v Bratislave K. EGYHÁZI SZERVEZETEK VI. Plébániahivatalok A POZSONYI SZENT MÁRTON PLÉBÁNIAHIVATAL IRATAI Ll ,40 Rímskokatolícky farský úrad sv. Martina v Bratislave VIII. Szerzetesrendek, kongregációk A POZSONYI SZENT ERZSÉBET-REND IRATAI Ll ,83 Alžbetínky v Bratislave Kranken Buch (Szt. Erzsébet kórház) 1826, 1853 Baumaterial Buch Subvention Kirchen Monumenta Elisabethiana II. Iratok III. Számadások A POZSONYI FERENCES RENDHÁZ IRATAI Ll ,31 Františkáni v Bratislave Inventarium II. Számadási könyvek III. Misealapítványok IV. Teológiai írások 17. század 1910 V. Vegyes iratok VI. Historia Domus VII. Liber defunctorum patrum et fratrum A POZSONYI IRGALMAS-RENDIEK IRATAI Ll ,02 Milosrdní bratia v Bratislave I. Oklevelek II. Iratok Egyházlátogatási jegyzőkönyvek

10 Levelezés Historia Domus III. Gazdasági és birtokügyi iratok IV. Irgalmas-rendi kórház A POZSONYI JEZSUITA RENDHÁZ IRATAI Ll ,21 Jezuiti v Bratislave I. Oklevelek, II. Hivatali könyvek Spiritualia század vége Liturgica Scholastica Historica Oeconomica Officialia Congregationes Inventaria et cathalogi III. Pápai körlevelek (Circulares) IV. Levelezés V. Elöljárók személyi iratai, Ll VI. Iskolaügyi iratok VII. Szerzetesek jegyzéke, nekrológok VIII. Kongregációk IX. Statútumok X. Egyesületek XI. Építkezések XII. Vagyonjogi iratok XIII. Adóügyek XIV. Pénzügyek XV. Militaria XVI. Könyvtár XVII. Rendeletek XVIII. Aprónyomtatványok, versek, képek XIX. Musicalia 1863, 1877 XX. Térképek XXI. Számadások XXII. Katalógusok, ajánlatok XXIII. Folyóiratok XXIV. Elenchusok A POZSONYI KANONISSZA RENDHÁZ IRATAI Ll ,26 Kanonisky v Bratislave A POZSONYI KAPUCÍNUS RENDHÁZ IRATAI (1001) ,54 Kapucíni v Bratislave I. Oklevelek (1300 db) Litterae pontificiae et regiae Constitutiones Scholastica Spiritualia Facultates dispensationes, iurisdictiones Professiones De votisatione Oeconomica Mendicatio Status personarum, fundationes et alia Variae epistolae 19. század 512

11 Bibliotheca Végrendeletek I Protocolla et cathalogi Historica domestica Decreta et reflectiones III. Iratok Dekrétumok Circulares Pásztorlevelek Constitutiones Levelezés Helytartótanács Historica domestica Iskolaügyi iratok Építkezések Alapítványok Végrendeletek Számadások IV. Elenchusok A POZSONYI ORSOLYA RENDHÁZ IRATAI Ll ,40 Uršulínky v Bratislave Oklevelek 1765 Jegyzőkönyvek L. NEMZETSÉGEK (CSALÁDOK), URADALMAK I. Nemzetségi levéltárak A BENICI BENICZKY CSALÁD IRATAI (1269) ,01 Családfa és vagyonjogi iratok (1269) A Pozsonyi Jogi Akadémia tanulóinak jegyzéke Geográfiai jegyzetek és térképek 19. század A CSEMICI CSEMICZKY CSALÁD IRATAI ,05 M. CSALÁDOK, SZEMÉLYEK I. Családok AZ ECKER CSALÁD IRATAI ,02 A FAJNOR CSALÁD IRATAI ,32 A FEIGLER CSALÁD IRATAI ,12 A FOGARASSY CSALÁD IRATAI (12 db) A GRÄSER CSALÁD IRATAI ,01 A JENIK CSALÁD IRATAI (3 db) A KALMÁR CSALÁD IRATAI ,12 A KOVÁTS CSALÁD IRATAI század 1,85 A LAPORTE CSALÁD IRATAI (3 db) 513

12 A MERGL CSALÁD IRATAI ,80 A NEMESSÁNYI CSALÁD IRATAI 1802, 1844 (2 db) A POPPER CSALÁD IRATAI 1853, ,01 A RÉTEI IMELY-CSALÁD CSALÁD IRATAI ,80 A WEISS-MADER CSALÁD IRATAI ,85 A WIEDERSBACH CSALÁD IRATAI ,03 A WIMMER CSALÁD IRATAI ,72 A WOKAL CSALÁD IRATAI ,01 II. Személyek BATKA JÁNOS IRATAI ,40 BENYOVSZKY KÁROLY IRATAI ,48 BIANCHI LEÓ IRATAI ,00 BILSKY JÁNOS IRATAI ,05 CUNDERLÍK ALEXANDER IRATAI ,12 CSERNYÁNSZKY SÁMUEL IRATAI ,04 DEDEK JENŐ IRATAI ,10 FAUST OVÍDIUS IRATAI ,48 HACKER GOTTFRIED KÁROLY IRATAI ,12 HALBRITTER GUSZTÁV IRATAI (5 db) HECKENAST GUSZTÁV IRATAI (4 db) HODZA MILOSLAV MICHAL IRATAI ,20 HODZOVÁ MARÍNA IRATAI ,02 HOLUBY LAJOS IRATAI 1874 (1 db) HORVÁTH JÓZSEF IRATAI ,72 HOSTINSKY JÁNOS IRATAI ,02 HUMMEL NEPOMUK JÁNOS IRATAI ,60 HURBAN MILOSLAV JOZEF IRATAI ,15 HÜBNER SÁNDOR JÓZSEF IRATAI ,70 KEMÉNY LAJOS IRATAI ,60 KINDERVATER FERENC IRATAI ,01 KISFALUDY ZSIGMOND IRATAI ,04 KITZINGER FERDINÁND IRATAI ,12 KLINGER LIPÓT IRATAI ,06 KOLÍSEK ALOIS IRATAI ,60 KONIAREK JÁNOS IRATAI 1860 (1 db) KOPERNICZKY FERENC IRATAI ,01 514

13 KOZICS EDUÁRD IRATAI (8 db) KUDLIK JÁNOS IRATAI (4 db) LÁM FRIGYES IRATAI ,60 LANGER JÓZSEF IRATAI 1826 (1 db) LAUBNER RUDOLF IRATAI ,12 MAISCH LIPÓT IRATAI ,02 MESSESCHMIDT XAVÉR FERENC IRATAI ,12 MOSOVSKY FERENC IRATAI 1796 (1 db) MOTKO PÉTER IRATAI 1818 (1 db) MURMANN GYÖRGY IRATAI ,12 NAUMENKO ÖDÖN IRATAI ,20 PALLEHNER ISTVÁN JÁNOS IRATAI ,06 PLESKOTT RUDOLF IRATAI ,04 PRAVDA VÍT IRATAI ,06 PROKOPP VENCEL IRATAI ,06 REISS LIPÓT IRATAI 1895, 1910 (2 db) RÉVFFY LÁSZLÓ IRATAI ,12 RIGELE ALAJOS IRATAI ,60 RÓMER FLÓRIS IRATAI ,12 ROYKO SÁMUEL ANDRÁS IRATAI ,08 SASINEK JOZEF IRATAI ,27 SCHREIBER IGNÁC IRATAI ,72 SONNENFELD HERMANN IRATAI ,02 STEFÁNIK MILAN RASTISLAV IRATAI ,01 STEPHANI ADOLF IRATAI (4 db) TILGNER VIKTOR IRATAI ,01 UNGVÁRY VILMOS IRATAI ,12 VARGAY KÁROLY IRATAI ,12 ZINN FERENC IRATAI 1850 (2 db) N. CÉHEK, EGYESÜLETEK, ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK I. Céhek A POZSONYI ÁCS CÉH IRATAI ,72 Cech tesárov v Bratislave A POZSONYI ARANYMŰVES CÉH IRATAI ,21 Cech zlatníkov v Bratislave 515

14 A POZSONYI ASZTALOS CÉH IRATAI ,54 Cech stolárov v Bratislave A POZSONYI BÁDOGOS CÉH IRATAI ,06 Cech klampiarov v Bratislave A POZSONYI BOGNÁR CÉH IRATAI ,23 Cech debnárov v Bratislave A POZSONYI BORBÉLY, SEBGYÓGYÍTÓ ÉS SEBÉSZ CÉH IRATAI ,51 Cech holičov a ránhojičov, kúpeľníkov a chirurgov v Bratislave A POZSONYI BRONZÖNTŐ ÉS KARDKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,11 Cech mosadzozlievačov a mečiarov v Bratislave A POZSONYI CIPÉSZ ÉS CSIZMADIA CÉH IRATAI ,69 Cech obuvníkov a čižmárov v Bratislave A POZSONYI CSIPKE- ÉS HARISNYAKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,13 Cech čipkárov a pančuhárov v Bratislave A POZSONYI DOHÁNYTÖRŐ CÉH IRATAI ,02 Cech tabačiarov v Bratislave A POZSONYI ÉLELMISZER- ÉS VEGYESKERESKEDŐ CÉH IRATAI ,08 Cech obchodníkov s potravinami a miešaným tovarom v Bratislave A POZSONYI ESZTERGÁLYOS CÉH IRATAI ,20 Cech tokárov v Bratislave A POZSONYI FAZEKAS CÉH IRATAI ,31 Cech hrnčiarov v Bratislave A POZSONYI FESTŐ, FÉNYEZŐ ÉS ARANYOZÓ CÉH IRATAI ,40 Cech maliarov, lakovníkov a pozlacovačov v Bratislave A POZSONYI FESTŐ ÉS MÁZOLÓ CÉH IRATAI ,20 Cech natieračov v Bratislave A POZSONYI FÉSŰKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,14 Cech hrebenárov v Bratislave A POZSONYI FOGADÓS CÉH IRATAI ,38 Cech hostinských v Bratislave A POZSONYI GOMBKÖTŐ ÉS KREPPKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,24 Cech gombičkárov, výrobcov krepu a ručných prác v Bratislave A POZSONYI HAJÓS CÉH IRATAI ,48 Cech lodníkov v Bratislave A POZSONYI HALÁSZ CÉH IRATAI ,22 Cech rybárov v Bratislave A POZSONYI HARANGÖNTŐ CÉH IRATAI 1782 (1 db) Cech zvonolejárov v Bratislave A POZSONYI KÁDÁR CÉH IRATAI Ll (1874) 0,27 Cech kolárov v Bratislave 516

15 A POZSONYI KALAP ÉS PARÓKAKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,29 Cech klobučníkov a parochniarov v Bratislave A POZSONYI KÁRPITOS CÉH IRATAI ,03 Cech čalúnnikov v Bratislave A POZSONYI KEFEKÖTŐ CÉH IRATAI ,18 Cech kefárov v Bratislave A POZSONYI KELMEFESTŐ CÉH IRATAI ,70 Cech farbiarov v Bratislave A POZSONYI KÉMÉNYSEPRŐ CÉH IRATAI (5 db) Cech kominárov v Bratislave A POZSONYI KERTÉSZ CÉH IRATAI ,13 Cech záhradníkov v Bratislave A POZSONYI KÉSKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,12 Cech nožiarov v Bratislave A POZSONYI KESZTYŰS CÉH IRATAI ,32 Cech mieškarov a rukavičkárov v Bratislave A POZSONYI KOCSIS CÉH IRATAI ,09 Cech kočišov v Bratislave A POZSONYI KOVÁCS ÉS PATKOLÓKOVÁCS CÉH IRATAI ,37 Cech kováčov, podkováčov, výrobcov nástrojov a hámrových kováčov v Bratislave A POZSONYI KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ CÉH IRATAI ,71 Cech murárov a kamenárov v Bratislave A POZSONYI KÖNYVKÖTŐ ÉS KÖNYVNYOMDÁSZ CÉH IRATAI ,33 Cech knihárov a kníhtlačiarov v Bratislave A POZSONYI KÖSZÖRŰS ÉS POSZTÓVÁGÓ CÉH IRATAI ,01 Cech brusičov a strihačov súkna v Bratislave A POZSONYI KÖTÉLKÖTŐ CÉH IRATAI ,14 Cech povrazníkov v Bratislave A POZSONYI LAKATOS, PUSKAMŰVES ÉS ÓRÁS CÉH IRATAI ,65 Cech zámočníkov, puškárov a hodinárov v Bratislave A POZSONYI MÉSZÁROS CÉH IRATAI ,20 Cech mäsiarov v Bratislave A POZSONYI MÉZESKALÁCSSÜTŐ ÉS CUKRÁSZ CÉH IRATAI ,04 Cech medovnikárov a cukrárov v Bratislave A POZSONYI MOLNÁR CÉH IRATAI ,56 Cech mlynárov v Bratislave A POZSONYI NYEREGGYÁRTÓ CÉH IRATAI ,75 Cech sedlárov v Bratislave A POZSONYI ÓNMŰVES CÉH IRATAI ,01 Cech cinárov v Bratislave 517

16 A POZSONYI ÓRÁS CÉH IRATAI ,32 Cech hodinárov v Bratislave A POZSONYI ŐV- ÉS ZSINÓRKESZÍTŐ CÉH IRATAI ,33 Cech opaskárov, šnurárov, prámikárov a vyšívačov hodvábom v Bratislave A POZSONYI PATIKUS (GYÓGYSZERÉSZ) CÉH IRATAI (1678) ,03 Cech lekárnikov v Bratislave A POZSONYI PÉK CÉH IRATAI ,83 Cech pekárov v Bratislave A POZSONYI POSZTÓKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,18 Cech súkenníkov v Bratislave A POZSONYI RÉZMŰVES CÉH IRATAI ,25 Cech meditepcov v Bratislave A POZSONYI SAJTKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,20 Cech syrárov v Bratislave A POZSONYI SARKANTYÚKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,05 Cech ostrohárov v Bratislave A POZSONYI SÖRFŐZŐ CÉH IRATAI 1797, 1869, ,07 Cech pivovarníkov v Bratislave A POZSONYI SZABÓ CÉH IRATAI ,90 Cech krajčírov v Bratislave A POZSONYI SZAPPAN-, MÉCSES- ÉS GYERTYAÖNTŐ CÉH IRATAI (1914) 0,36 Cech mydlárov, výrobcov kahancov a sviečok v Bratislave A POZSONYI SZITAKÖTŐ CÉH IRATAI ,47 Cech sitárov a rešetárov v Bratislave A POZSONYI SZÖGKOVÁCS CÉH IRATAI ,40 Cech výrobcov klincov v Bratislave A POZSONYI SZŰCS CÉH IRATAI ,04 Cech kožušníkov v Bratislave A POZSONYI TAKÁCS CÉH IRATAI ,04 Cech tkáčov v Bratislave A POZSONYI TETŐFEDŐ CÉH IRATAI ,15 Cech pokrývačov a dláždičov v Bratislave A POZSONYI TŰKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI ,31 Cech ihliarov v Bratislave A POZSONYI TÜKÖRKÉSZÍTŐ CÉH IRATAI 1830 (1 db) Cech výrobcov zrkadiel v Bratislave A POZSONYI URTESTE TESTVÉRISÉG IRATAI ,04 Bratstvo Božieho tela v Bratislave A POZSONYI ÜVEGES CÉH IRATAI ,68 Cech sklenárov v Bratislave 518

17 A POZSONYI VARGA, TÍMÁR ÉS SZÍJGYÁRTÓ CÉH IRATAI ,80 Cech garbiarov, koželuhov, irchárov a remenárov v Bratislave A POZSONYVÁRALJAI ASZTALOS CÉH IRATAI ,14 Cech stolárov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI BORBÉLY ÉS SEBÉSZ CÉH IRATAI ,08 Cech chirurgov a ránhojičov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI CIPÉSZ CÉH IRATAI (2 db) Cech obuvníkov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI FÜRDŐ CÉH IRATAI Ll ,01 Cech kúpeľníkov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI GOMBKÖTŐ ÉS ZSINÓRKÉSZÍTŐ IRATAI 1760 (1 db) Cech gombičkárov a šnurárov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI KÁDÁR CÉH IRATAI ,01 Cech debnárov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI MÉSZÁROS CÉH IRATAI 1579 (1 db) Cech mäsiarov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI PÉK CÉH IRATAI 1835 (2 db) Cech pekárov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI SÖRFŐZŐ CÉH IRATAI (1 db) Cech pivovarníkov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI SZABÓ CÉH IRATAI (3 db) Cech krajčírov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI SZŰCS CÉH IRATAI 1688 (1 Db) Cech kožušníkov v Bratislavskom Podhradí A POZSONYVÁRALJAI ÜVEGES CÉH IRATAI ,01 Cech sklenárov v Bratislavskom Podhradí II. Ipartársulatok A POZSONYI BARTÓK BÉLA DALEGYLET IRATAI (1925) ,88 Spevácky spolok Bélu Bartóka v Bratislave A POZSONYI KERESKEDŐK IPARTESTÜLETÉNEK IRATAI ,77 Grémium bratislavských obchodníkov IV. Egyesületek AZ ELSŐ POZSONYI SZEGÉNYKONYHA IRATAI Ll ,75 Prvá mestská ľudová kuchyňa v Bratislave I. Közgyűlési jegyzőkönyvek II. Vegyes iratok

18 A POZSONYI EGYHÁZI DALEGYLET IRATAI Ll ,30 Cirkevný hudobný spolok v Bratislave Közgyűlési jegyzőkönyvek Egyházzenei programok II. Iratok Aprónyomtatványok Számozott kották III. Számadási könyvek és számlák IV. Városi orgona és zeneiskola Vegyes iratok V. Pozsonyi Dalárda A POZSONYI EGYLETEK IRATAI ,56 Spolky v Bratislave A POZSONYI KERESZTÉNY KERESKEDŐPÁRTOLÓ EGYLET IRATAI Ll ,41 Kresťanský obchodný podporný spolok v Bratislave I. Statútumok II. Közgyűlési jegyzőkönyvek III. Vegyes iratok IV. Számadások A POZSONYI MAGYAR SZÍNPÁRTOLÓ EGYESÜLET IRATAI ,12 Bratislavský maďarský divadelný podporný spolok A POZSONYI POLGÁRI KASZINÓ IRATAI Ll ,63 Spolok Meštianske kasíno v Bratislave I. Közgyűlési jegyzőkönyv Tagnyilvántartás II. Vegyes iratok III. Számadások A POZSONYI POLGÁRI LÖVÉSZ ÉS VADÁSZTÁRSULAT IRATAI Ll ,90 Spolok strelcov a poľovníkov v Bratislave Lövészek Oklevelek Közgyűlési jegyzőkönyvek Tervrajzok Vegyes iratok Számadási iratok Vadászok Oklevelek Közgyűlési jegyzőkönyvek Vegyes iratok Számadások A POZSONYI SZŐLŐTERMELŐK ÉS BORMÉRŐK EGYESÜLETÉNEK IRATAI ,12 Spolok vinohradníkov a výčapníkov vína v Bratislave A POZSONYI TEKEEGYLET IRATAI Ll ,08 Klub kolkárov v Bratislave Közgyűlési jegyzőkönyvek Vegyes iratok 1899 Számadások

19 A POZSONYI TOLDY KÖR IRATAI Ll ,20 Spolok Toldyho krúžok v Bratislave Közgyűlési jegyzőkönyvek Választmányi jegyzőkönyvek Irodalmi tanács Vegyes iratok Számadások O. GYŰJTEMÉNYEK I. Anyakönyvek POZSONYI EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK EREDETI PÉLDÁNYAI * ,80 Zbierka cirkevných matrík II. Oklevelek NEMESI OKLEVELEK GYŰJTEMÉNYE ,80 Zbierka armálesov a zemianskych listín III. Kéziratok EGYHÁZI DOKUMENTUMOK GYŰJTEMÉNYE ,40 Zbierka cirkevných písomností GENEALÓGIAI GYŰJTEMÉNY század 0,25 Zbierka genealogických písomností KRÓNIKÁK GYŰJTEMÉNYE ,35 Zbierka kroník A POZSONYI TEMETŐKRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK ,15 GYŰJTEMÉNYE Zbierka dokumentov bratislavských cintorínov IV. Térképek, tervek TÉRKÉP ÉS TERVGYŰJTEMÉNY ,00 Zbierka máp a plánov V. Plakátok és röplapok APRÓNYOMTATVÁNY ÉS PLAKÁT GYŰJTEMÉNY ,42 Zbierka plagátov a drobnej tlače * Pozsony felekezeti anyakönyveinek egy részéhez számítógépes adatbázis áll rendelkezésre. 521

20 XI. Egyéb gyűjtemények KITÜNTETÉSEK GYŰJTEMÉNYE ,05 Zbierka diplomov SZÍNHÁZTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ,85 Zbierka divadelnej dokumentácie ZENEMŰVEK GYŰJTEMÉNYE ,20 Zbierka hudobnín ZSIDÓ DOKUMENTUMOK GYŰJTEMÉNYE 17. századtól 1922-ig 0,50 Zbierka židovských písomností 522

21 A POZSONYI VÁROSI LEVÉLTÁRBAN ELHELYEZETT EREDETI FELEKEZETI ANYAKÖNYVEK JEGYZÉKE Római katolikus egyház anyakönyvei Dévény anyaegyház I. Dévény, Károlyfalva; Poszonyhidegkút 1807-ig II. A/ B/ , C/ Horvátjárfalu anyaegyház I. Horvátjárfalu II. A/ B/ C/ Oroszvár anyaegyház I. Oroszvár II. A/ B/ C/ , III. A/ B/ Pozsony anyaegyház I. Szent Márton plébánia Pozsony belváros, Városi kórház, Ligetfalu, 1896-től helyenként Károlyfalva II. A/ , , , B/ , , , C/ III. A/ B/ IV. Önállóan vezetett anyakönyvek Városi kórház II. A/ C/ III. A/ Ligetfalu II. A/ B/ C/ , III. A/ B/ C/ Katonai egyházi anyakönyvek II A/ B/ C/ ,

22 Pozsony anyaegyház I. Blumentál és Főrév II. A/ B/ C/ , III. A/ B/ C/ IV. Korábbi bejegyzések a Szent Márton egyház anyakönyveiben találhatóak. A halotti anyakönyvekben megtalálhatók a városi kórházban között elhunytak adatai. Pozsony anyaegyház I. Szentháromság plébánia II. A/ B/ C/ III. A/ B/ C/ Pozsonybeszterce anyaegyház I. Pozsonybeszterce II. A/ B/ C/ , Pozsonyhidegkút anyaegyház I. Pozsonyhidegkút II. A/ B/ C/ III. A/ B/ C/ IV. Korábbi bejegyzések a dévényi római katolikus egyház anyakönyveiben találhatóak. Pozsonypüspöki anyaegyház I. Pozsonypüspöki, Szunyogdi, Vereknye II. A/ B/ , C/ , Pozsonyszőllős anyaegyház I. Pozsonyszőllős II. A/ B/ , C/ , Récse anyaegyház I. Récse II. A/ B/ C/

23 III. A/ B/ C/ Ágostoni evangelikus egyház anyakönyvei Pozsony anyaegyház német I. Pozsony, Blumentál, Főrév II. A/ , , B/ , C/ III. A/ , , B/ C/ , Pozsony anyaegyház szlovák-magyar I. Pozsony, Dévény, Ligetfalu, Váralja, Főrév II. A/ , , B/ , , 1874, C/ , , 1874, III. A/ B/ C/ Récse anyaegyház német I. Récse II. A/ B/ C/ Récse anyaegyház szlovák-magyar I. Récse II. A/ Izraelita felekezeti anyakönyvek Pozsony (ortodox) anyaegyház I. Pozsony II. A/ B/ C/ III. A/ , B/ C/ , Pozsony (neolog) anyaegyház I. Pozsony II. A/ B/ C/

A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ALSÓKUBINI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA DOLNÝ KUBÍN

A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ALSÓKUBINI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA DOLNÝ KUBÍN A BICCSEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ALSÓKUBINI FIÓKLEVÉLTÁRA ŠTÁTNY ARCHÍV V BYTČI POBOČKA DOLNÝ KUBÍN Cím: Matúškova 1654/8 026 01 Dolný Kubín Telefon: ++421 43 586 34 98 központ Fax: ++421 43 586 34 23 E mail:

Részletesebben

XVI. 3 Adóhivatalok BESZTERCEBÁNYAI ADÓHIVATAL 1906-1949 17,7 ifm BREZNÓBÁNYAI ADÓHIVATAL 1909-1951 50,9 ifm Levéltári leltár

XVI. 3 Adóhivatalok BESZTERCEBÁNYAI ADÓHIVATAL 1906-1949 17,7 ifm BREZNÓBÁNYAI ADÓHIVATAL 1909-1951 50,9 ifm Levéltári leltár ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA-FIÓKLEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI-POBOČKA BANSKÁ BYSTRICA Cím: Komenského 26 974 00 Banská Bystrica telefonszám : ++421 48 412 48 46 titkárság-

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE

NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE NYITRAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR ŠTÁTNY ARCHÍV V NITRE Cím: Novozámocká 273 951 12 Ivánka pri Nitre Telefon: ++421 37 656 42 63 ++421 37 656 42 64-5 Fax: ++421 37 656 42 68 E-mail: archiv@sanr.vs.sk A kutatóterem

Részletesebben

14. rész GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYVL)

14. rész GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYVL) 14. rész GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYVL) Cím: 9024 Győr, Rákóczi Ferenc út 1. Telefon: (+36) 96/312-288 Fax: (+36) 96/518-742 E-mail: leveltar@enternet.hu Honlap: www.vleveltar.gyor.hu

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Győr-Moson-sopron MeGye soproni LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Győr-Moson-sopron MeGye soproni LevéLtára GyMsMs A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Győr-Moson-sopron MeGye soproni LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára Ba A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r BaraNya Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r b A r A n ya Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA Fondés állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR, 2004 BEVEZETÕ Székesfehérvár Megyei Jogú Város a rendszerváltozást követõen az országban elsõként hozta létre önálló

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

TMJV. TaTabánya Megyei Jogú Város

TMJV. TaTabánya Megyei Jogú Város TMJV TaTabánya Megyei Jogú Város LeVéLTára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i t AtA b á n ya Megyei Jogú váro s l e v é lt á r A A kiadványt támogatta: Írta

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

N e M z e t i L e v é Ltá r. Győr-Moson-sopron MeGye Győri LevéLtára

N e M z e t i L e v é Ltá r. Győr-Moson-sopron MeGye Győri LevéLtára GyMsMGy A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Győr-Moson-sopron MeGye Győri LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r

Részletesebben

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL)

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) 11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf. 33. Telefon: (+36) 74/311-718, (+36) 74/510-709 Fax: (+36) 74/319-473

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 1 /2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2009. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

KÉZDIVÁSÁRHELY POLGÁRI FEJLŐDÉSÉNEK BELSŐ TÉNYEZŐI A 20. SZÁZAD KÖZEPÉIG *

KÉZDIVÁSÁRHELY POLGÁRI FEJLŐDÉSÉNEK BELSŐ TÉNYEZŐI A 20. SZÁZAD KÖZEPÉIG * Acta Siculica 2010, 445 457 KÉZDIVÁSÁRHELY POLGÁRI FEJLŐDÉSÉNEK BELSŐ TÉNYEZŐI A 20. SZÁZAD KÖZEPÉIG * 1. Bevezetés Kézdivásárhely a 19. század végére jelentős gazdasági és művelődési központtá fejlődött.

Részletesebben

V. 1601. Zalaegerszeg város régi levéltárának repertóriuma 1371-1944. Készítette: Csomor Erzsébet

V. 1601. Zalaegerszeg város régi levéltárának repertóriuma 1371-1944. Készítette: Csomor Erzsébet V. 1601. Zalaegerszeg város régi levéltárának repertóriuma 1371-1944 Készítette: Csomor Erzsébet A repertórium Zalaegerszeg Megyei Jogú Város támogatásával készült. Zalaegerszeg, 2007. 1 V. 1601. Zalaegerszeg

Részletesebben

A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása. 2003-ban

A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása. 2003-ban A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2003-ban Magyar Országos Levéltár Budapest 2004 A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2003-ban Magyar Országos Levéltár Budapest 2004 A levéltárak

Részletesebben

MFlsz. Magyar Felsőoktatási levéltári szövetség

MFlsz. Magyar Felsőoktatási levéltári szövetség MFlsz Magyar Felsőoktatási levéltári szövetség A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i M Ag ya r FelsőoktAt á s i l e v é lt á r i szöv e t s é g A kiadványt támogatta:

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2011. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Megyei LevéLtára Ke A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r KoMároM-esztergoM Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r k o M á ro

Részletesebben

A NEMESPANNI MAGYAR ISKOLAKRÓNIKA

A NEMESPANNI MAGYAR ISKOLAKRÓNIKA Családban marad Supplementum Nemespanni füzetek I. A NEMESPANNI MAGYAR ISKOLAKRÓNIKA 1926 1939 Révkomárom 2013 A nemespanni iskolakrónika (1865/1926-1939) Családban marad Supplementum - Nemespanni füzetek

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948. Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948. Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel

Részletesebben

Baz. A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Megyei LevéLtára

Baz. A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Megyei LevéLtára Baz A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Borsod-aBaúj-zeMpLéN Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r b o r

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Heves Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Heves Megyei LevéLtára H A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Heves Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r H e v e s Megyei levélt

Részletesebben

GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város

GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város GyMJV Győr MeGyei JoGú Város LeVéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A G ya r o r s z á G levélt á r A i G y ő r MeGyei JoGú váro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Lengyel Eszter

Részletesebben