Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Terve"

Átírás

1 1. számú melléklet a 14/2005. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelethez Pásztó Város Hulladékgazdálkodási Terve Készült a évi XLIII. törvény és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet alapján 1 A tervkészítés általános adatai Bevezetés A évi XLIII. törvény 35 -a alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgozott ki. A környezetvédelem minden ember feladata. A föld, a víz, a levegő és az élővilág védelme egyaránt, amit láthatatlanul az általunk keletkezett hulladékkal szennyezzünk és szennyezhetünk, ha nem megfelelően kezeljük, illetve ártalmatlanítjuk. Az újrahasznosítható anyag és energiaforrás környezet körfolyamataiba visszaforgatása a fenntartható fejlődés lényeg, melyet a hulladékokkal való gazdálkodás tart életben. A város önkormányzatának feladata, hogy a hulladékokat a lehető legjobb technológiával kezelje. Ezért a hagyományos (gyűjtés és lerakás) módszere helyett egy új integrált kezelési rendszerbe helyezze át, melyben a hulladék felhasználható részét külön gyűjtve visszavezeti a természeti körfolyamatokba, míg a fennmaradó részt lerakással ártalmatlanítja. Alapvető kérdés, hogy hogyan érvényesíthetők a fenntartható fejlődés három (környezeti, gazdasági és társadalmi) pillérének szempontjai az integrált hulladékgazdálkodásban? Környezeti szempontok: a hulladék kezeletlenül jelentős mértékben, kezelés után kisebb mértékben vagy egyáltalán nem terheli és szennyezi a környezetet. Ezért fontos cél a megelőzés és minimalizálás, illetve a hasznosítás, továbbá az ártalmatlanítás olyan módon, hogy a környezeti teher minimális legyen. Gazdasági szempontok: a hulladékok ártalmatlanítása és a környezeti károk elhárítása költséges, ezért a megelőzés és minimalizálás, valamint a hasznosítás közvetlen költségmegtakarítást jelent. Emellett a hasznosítás az új erőforrások/alapanyagok felhasználását csökkenti, így további közvetett költségcsökkentést jelent. A kárelhárítás költségét az ártalmatlanítás műszaki feltételeinek tökéletesítésével lehet csökkenteni. Társadalmi szempontok: a hulladékok kezelése társadalmi igény, ezért vált közszolgáltatási tevékenységgé. A kommunális hulladékok kezelésének költségeit végső soron a lakosság viseli. Ezért a társadalmi igazságosság és a szennyező fizet elvek alapján a jelentkező lakossági díjakat differenciálni kell, és meg kell akadályozni, hogy a gazdálkodó szervezetek a települési szilárd hulladékok tekintetében kivonuljanak a hulladékkezelés önkormányzati feladatainak finanszírozásából. Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat rendeletben hirdeti ki. A tervezés báziséve a év. A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a veszélyes- és csomagolási hulladékokkal külön tervfejezet is foglalkozik. A tervkészítés során felhasznált adatok, tervek Országos Hulladékgazdálkodási Terv (110/2002 (XII.12.) OGY határozat) Területi Hulladékgazdálkodási Terv (15/2003 KvVM rendelet) Pásztó Településrendezési Terve (14/2001 (VII.18) Önk. rendelet, mely a 14/2003 (V.27) Önk. rendelettel és 18/2003 (IX.19) Önk. rendelettel módosított.

2 1.1 Alapfogalmak és terminológia A tervben használt legfontosabb hulladékgazdálkodási alapfogalmak meghatározásai és azok jogszabályi definiálása évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról: Hulladék: bármely, a törvény szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől a birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Veszélyes hulladék: a törvényben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat, összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetve a háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendele a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről): Települési szilárd hulladék: Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék. Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék, gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég el, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészségkárosodás következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob, vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott zárt gyűjtőhely. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális 2

3 gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól: Iszapok: a települési szennyvíz tisztítása során keletkező és az ahhoz hasonló összetételű szennyvizeket kezelő, egyéb szennyvíztisztító művekből származó iszapok és a települési folyékony hulladékok. Kezelt iszapok (szennyvíziszap): biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel, tartós (legalább 6 hónapig tartó) tárolással, vagy más kezeléssel nyert olyan iszapok, amelyek szennyezőanyag tartalma e rendelet előírásainak megfelel, és amelyekben a kezelés hatására a fekáli coli és fekáli streptococcus szám ml-ben mért mennyisége az eredeti érték tíz százaléka alá csökken. 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályozásáról: Csomagolási hulladék: minden hulladéknak minősülő csomagolás. 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről: Egészségügyi hulladék: az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok. 1.2 A tervkészítő szervezet adatai Pásztó Város Önkormányzata elkészíttette a települési szintű, helyi hulladékgazdálkodási tervét. A terv elkészítéséért felelős önkormányzat adatai: Neve: Pásztó Város Önkormányzata Képviselője: Sisák Imre polgármester Címe: 3060 Pásztó Kölcsey Ferenc út 35. Telefon: , A tervet készítő adatai: Neve: Pásztó Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Telefon: , Képviselője: Malomhegyi Lajos osztályvezető Készítők: Serfőző Katalin főtanácsos Szircsák Róbert ügyintéző Tervezés időszaka: év 1.3 A település bemutatása Nógrád Megye, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékkel közösen alkotja az Északmagyarországi Régiót. A pásztói kistérség Nógrád megye déli - délnyugati részén helyezkedik. el. Körzetét a Cserhát és a Mátra hegységek veszik körül, viszonylag magas hegycsúcsokkal rendelkezik. A kistérség igazi jellegét a Cserhát hegység adja, mely hullámosan alakult dombvidék, határozott hegységjelleg nélkül, szétszórt hegy és dombcsoportokkal. Területének nagyságával (552 km2), a megye hat kistérsége közül az első, lakosságával pedig (33966 fő) a harmadik helyet foglalja el. A térség népessége egy városban és főként aprófalvas településeken (25) él. A 62 fő/km2-es népsűrűséggel, 44 %-kal elmaradva az országos átlagtól. Pásztó városa a 21-es számú főközlekedési út mellett helyezkedik el, melyet fekvésénél fogva a Mátra nyugati kapujának is neveznek. A város évszázadok óta jelentős kereskedelmi, 3

4 egészségügyi, gazdasági és oktatási központ. Lakóinak száma: fő. Fontos csomópontként funkcionál Gyöngyös, hatvan és Salgótarján között. A térség keleti részén Pásztó mellett halad át a terület egyetlen főközlekedési útvonala (21-es számú), és a 81-es számú vasúti fővonal. Ez teszi lehető az M3-asról jövő célforgalom Nógrád megye keleti részére, valamint a Szlovák Köztársaságba történő áramlását. Viszonylagos közelség jellemzi a budapesti agglomerizációhoz (60-80 km), a megyei központhoz Salgótarjánhoz (30 km), valamint a Szlovák Köztársaság határához (40 km). A kistérség közvetlenül kapcsolódik a szécsényi, a balassagyarmati, a bátonyterenyei és a hatvani, gyöngyösi és aszódi kistérségekhez. Területe az alsótoldi (8 település), a palotási (12 település) és a pásztói (1 város és 5 község) mikrotérségre osztható. Vonzáskörzetéhez 25 település, mintegy 35 ezer lakos tartozik Demográfiai adatok A város lakónépessége az elmúlt 10 év adatai ( ) alapján folyamatos csökkenést mutat. Az átlagos lakónépesség száma fő a vizsgált évben, melyből a legnagyobb csökkenés az 1997-es évi, amikor a lakosság fő volt. Pásztó lakossága 2003-ban főre csökkent. A Nógrád Megyei korfát adaptálva a pásztói lakónépesség összetételére az eloszlás az alábbiak szerint alakul. A fiatalkorúak (1-14 évig) a lakosság 16,33 %-át teszik ki, azaz 1640 főt, még az ifjú korúak (18-24 év) létszáma 1291 fő, ami a lakosság 12,83 %-a. A középkorúak (25-29 év) 7,6 %-ot tesz ki, ez 763 fő, a év közötti korcsoportban 41,11 % lakosság él, azaz 4129 fő, az öregkorúak száma (60 év fölött) 2222 fő, ami a lakosság 22,12 %-át teszi ki. A számokból jól látható a lakosság kezdeti elöregedése, tehát nem az elköltözések száma, hanem az elhalálozás és a születés aránya okozza a csökkenést Gazdasági tevékenységek Pásztó gazdasági frakciója az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. Ezt a változást az ipari szekció privatizációja okozta. A közigazgatási területen lévő több nagy vállalat felbomlott, illetve kisebb vállalkozásokra tagozódott. A mezőgazdaság tekintetében egységesen megmaradt vállalkozás növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Az elmúlt 10 évben több kis- és közepes vállalkozás létesült a közigazgatási területen, melyek általában kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkoznak Éghajlati jellemzők Éghajlatnak, az adott légtér időjárásának teljes rendszerét nevezzük. A fő kialakító tényező a beeső sugárzás, légmozgás és a földfelszín, ez utóbbi sajátosságai az éghajlat szempontjából a tengerszint feletti magasság, a felszíni alakja, anyaga és a növényzete. Sokféle éghajlati osztályozás ismeretes Pásztót Peczly módszerével jellemezzük, aki az arriditási index és a vegetációs időszak átlagos hőmérséklete alapján 12 éghajlati körzetet különböztet meg Magyarország területén. E szerint az Északi középhegység alacsony fekvésű részein és az Alföld Észak-keleti peremen mérsékelten hűvös mérsékelten száraz éghajlati körzetet alkot Sugárzási viszonyok A föld felszínére érkező rövidhullámú teljes besugárzást globál-sugárzásnak nevezzük. Az energia háztartásban ez jelenti a legfőbb bevételt. Nógrád megyében ez a globál-sugárzás átlagos évi összege GJ/ha. Júniusban és júliusban a legnagyobb az energia bevétel, meghaladja a GJ/ha-t. 4

5 Hőmérsékleti viszonyok A földfelszínre érkező napsugárzás hatására melegszik fel a talaj, majd a levegő tehát szoros összefüggés található a sugárzás mennyisége és a léghőmérséklet között. Nógrád megye az ország leghűvösebb területeinek egyike. Az évi átlaghőmérséklet 8-10 C o között alakul. A talajtól 2,0 méter magasságban várható utolsó tavaszi fagy átlagos határnapja május 4. Az első őszi fagy október 21-én szokott jelentkezni, így a fagymentes időszak 166 nap. Talajmenti fagyok hosszabb időn át felléphetnek, a fagymentes időszak csak 151 nap. A nyári napok (napi maximum 25 C o felett) száma elérheti a napot is. Hőségnap (napi 30 C o felett) tíznél kevesebbszer fordul elő. A zord napok (napi minimum 10 C o -nál) száma 13 nap Csapadék Szárazságra hajló éghajlatunk legkritikusabb eleme a csapadék. Térbeli és időbeli eloszlás rendkívül szeszélyes. Pásztó évszakos csapadék eloszlását az alábbi táblázat mutatja: Tél Tavasz Nyár Ősz Évi összeg Magasság (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mbf A nyári záporoktól eltekintve a gyenge intenzitású csapadékhullás dominál. A legtöbb hótakarós nap és a maximális hó vastagság időpontja is januárra és februárra esik. Az átlagos maximális hó vastagság telente 20 cm, de előfordult már cm feletti hótakaró is Domborzati viszonyok Pásztó város a Zagyva völgyében a Zagyva bal oldalán helyezkedik el, átlagos tengerszint feletti magassága 150 mbf. A várost keletről a Mátra hegyvonulatai, míg Nyugatról a Cserhát veszi körül. Keletről a Mátra hegyvonulatában a Nagykoncsúr (640 mbf), a Muzsla (805 mbf), a Tóthegyes (812 mbf), a Nyikom (762 mbf), az Óvár (763 mbf) és az Ágasvár (789 mbf) csúcsai magasodnak ki, míg Nyugatról a Cserhát hegyvonulatának - Tepke (566 mbf), a Purga (575 mbf) és a Kerek-Bükk (569 mbf) - csúcsai veszik körül Pásztó területét. Pásztó és Hasznos városrész az alföldi és hegyvidéki köztes területeként, míg Mátrakeresztes hegyi területen helyezkedik el Út vasúthálózat és közlekedés Pásztó város a 21. sz. út keleti oldalán fekszik. A várost a főközlekedési útról három irányból lehet megközelíteni. Ezek keresztezik a Zagyva patakot. Az átívelő hidak teherbírása: a Kossuth úti 22 t, az Irinyi úti 45 t, a Mátraszőlősi úti 40 t. A városközpont megközelíthető még közúton Gyöngyös felől Szurdokpüspökin keresztül és a Mátra felől Mátrakeresztes irányából. A vasúti közlekedés Hatvan és Salgótarján városokkal (Somoskőújfalu határátkelővel) köti össze. A városi pályaudvar mindkét irányból csak egy-egy sínpáron közelíthető meg, de a pályaudvar 5 vágányán tartózkodhat szerelvény, melyből egy rámpával felszerelt, így rakodási munka is végezhető. 5

6 2 A tervezési területen keletkező hulladékok 2.1 A keletkező hulladékok típusa, éves mennyisége A jobb áttekinthetőség kedvéért megemlítésre kerülnek még a helyi hulladékgazdálkodást jelentősen befolyásoló szervezetek adatai is, a végzett technológiákkal. Települési szilárd hulladék A települési szilárd hulladék elszállításával jelenleg a Városgazda Kft foglalkozik közszolgáltatói szerződés birtokában. Megnevezés Települési szilárd hulladék év Keletkezett hulladék mennyisége tonna 1. táblázat Keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége A lerakóra bekerülő kommunális jellegű hulladék kb. 70%-a (2380 t) lakossági eredetű, a maradék 30 % -a (1020 t) gazdálkodóktól és szolgáltatóktól származik. A lakosságszám, a keletkező hulladék mennyisége és aránya alapján megadható a hulladéktermelési lakosegyenérték mutató, amely a tervezési területen 1,18 m 3 /lakos/év körül alakul. Települési folyékony hulladékok, szennyvíziszapok A folyékony kommunális hulladék kezelésével jelenleg a Dél Nógrád Vízmű Kft. foglalkozik közszolgáltatói szerződés birtokában a megnövelt kapacitású szennyvíztisztító telepen. Az évente keletkező folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyiségét a 2. táblázat tartalmazza. Megnevezés év Keletkezett hulladék mennyisége Települési folyékony hulladék m tonna Szennyvíziszap 719 m tonna 2. táblázat Keletkezett települési folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyisége Inert hulladékok A becsült adatok alapján az ártalmatlanításra kerülő hulladékok kb 6-8%-át képezik, a főként épületek bontásából, felújításából származó inert hulladékok. Éves becsült mennyisége 238 tonna. Jelenleg az inert hulladékok más hulladékoktól nem elkülönítetten, keverten jut a lerakóba. 6

7 Megnevezés Inert hulladék év Keletkezett hulladék mennyisége 238 tonna 3. táblázat Inert hulladékok mennyiségi adatai Szolgáltatói, lakossági és termelői veszélyes hulladékok A tervben az önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézmények, szolgáltató létesítmények veszélyes hulladék termelésével, illetve a lakossági eredetű résszel kell foglalkozni. Megnevezés Veszélyes hulladék év Keletkezett hulladék mennyisége 16,7 23,8 tonna Adatszolgáltató intézmények: a, lakossági eredetű veszélyes hulladékok 4. táblázat Veszélyes hulladék mennyiségi adatai A lakosságnál keletkező veszélyes hulladék a többi háztartási jellegű szeméttel együtt jelenleg a lerakóba kerül. A háztartási hulladékok az összes képződő hulladék mennyiségének kb. 0,7-1 %-át képezik. Így a településen 2002-ben 16,7 23,8 t közötti háztartási eredetű veszélyes hulladék képződött, és került lerakásra. A települési hulladék a következő főbb összetevőket tartalmazza: Olajok Elemek, akkumulátorok Elektromos és elektronikai berendezések Egészségügyi hulladékok Növényvédő szerrel szennyezett hulladékok b, állati hulladékok A településen keletkező állati eredetű hulladékok a települési dögkútba kerül. Az üzemeltető a városi önkormányzat. A dögkút kapacitása 2* 85 m 3 azaz 170m 3 -es. A 71/2003 (VI.27.)FVM rendelet -az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat egészségügyi szabályairól - alapján 2005.december 31.- ig helyezhető el állati hulladéktemetőben az állati eredetű hulladék. Megnevezés Állati eredetű veszélyes hulladék év Keletkezett hulladék mennyisége n.a. 5. táblázat Állati eredetű veszélyes hulladék mennyiségi adatai 7

8 Csomagolási hulladékok A 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladékokkal kapcsolatos részletes szabályozással foglalkozik. Csomagolás alatt érthető a termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, értékesítése érdekében felhasznált csomagolóanyag. A csomagolási hulladék keletkezésének fő területei az ipari, intézményi, és lakossági tevékenység. Csomagolási anyagféleségek: műanyag, papír, karton, fém, fa, textil, üveg, kompozitok. A kompozitok több különböző anyagból felépülő rendszerek, ahol az egyes összetevők kézzel vagy egyszerű eszközökkel nem választhatók szét. Csomagolási típusok: palack, tároló, tartály, hordó, zsák, doboz, konténer, rekesz, raklap, szalag, A háztartási hulladékban 35% körüli a részaránya a csomagolási hulladéknak az összes mennyiségen belül. Ezt alapul véve a településen 2002-ben 787 t a becsült csomagolási hulladék képződés, lerakásra és ártalmatlanításra kerülés. Megnevezés Lakossági szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék Lerakóba jutó csomagolási hulladékok év Keletkezett hulladék mennyisége n.a. 787 tonna Ipari nem veszélyes hulladékok 6. táblázat Csomagolási hulladék mennyiségi adatai A település területén keletkező ipari hulladékokról adatokat a jelentősebb hulladékáramokkal rendelkező termelő szervezetek adnak, egyedi hulladékgazdálkodási terveikben. A település területén üzemelő jelentősebb, hulladéktermelő szervezetek: Sole Hungária Tejipari Részvénytársaság Agro-Produkt Mezögazdasági És Husipari Kft Állami Nyomda Rt Margit Kórház Jancsó László És Társa Járműjavító És Kereskedelmi Betéti Társaság Reco Fafeldolgozo Kft Baumit Épitöanyaggyárto És Kereskedelmi Kft Sodexho Magyarország Vendéglátó És Szolgáltató Kft. ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vizmüvek Kft. Az alábbi táblázat összefoglaló módon tartalmazza a településen keletkezett hulladékok mennyiségét a évre vonatkozóan. Mivel a lakosságnál keletkező hulladékokra a szelektív gyűjtés rendszere még nincs kiépülve, ezért a kiemelten kezelendő hulladékáramokra és csomagolási hulladék típusokra nincs megfelelő adatforrás. A táblázatban nem szerepeltetjük a gazdálkodó szervezetek által gyűjtött hulladékokat, mivel azzal az egyedi tervezésben kell foglalkozni. A veszélyes és csomagolási hulladékok összesített mennyiségi adatai a szelektíven gyűjtött (hasznosításra átadott), valamint a lerakóba jutó hulladékok mennyiségi adatait együttesen tartalmazza tonna 8

9 Megnevezés Keletkező mennyiség a évben 1. Ipari nem veszélyes hulladék 1020 t 2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem n.a. veszélyes hulladék 3. Települési szilárd hulladék 2380 t 4. Települési folyékony hulladék m 3, tonna 5. Szennyvíziszap 719 m 3, 935 tonna 6. Inert hulladék t 7. Veszélyes hulladék 16,7-23,8 t 8. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok (szelektíven gyűjtött lakossági hulladék+közszolgáltatás) a) PCB és PCT tartalmú hulladékok b) Hulladékolajok c) Akkumulátorok, elemek d) Elektronikai termékek e) Kiselejtezett gépjárművek f) Egészségügyi hulladékok g) Állati eredetű hulladékok h) Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik i) Azbeszt 9. Csomagolási hulladékok összesen: ezen belül: a) Papír és karton b) Műanyag c) Fa d) Fém e) Kompozit f) Üveg g) Textil 9 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 797 t t t n.a t n.a t t 10. Gumi n.a 7. táblázat Keletkezett hulladékok mennyiségi adatai 2.2 A felhalmozott további kezelést igénylő hulladékok típusa mennyisége A településünkön is számos helyen alakulnak ki elhagyott hulladékok (vadlerakók), mely a település határát szennyezik és rontják a tájképet. Az így létesülő illegális lerakóhelyeken főként építési törmelék és kommunális hulladék található. Az önkormányzat és a Pásztón működő környezetvédelmi egyesületek vesznek részt a felszámolásukban. 2.3 A település területére beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa, éves mennyisége A pontban meghatározásra kerül az önkormányzat felelősségi körébe tartozó hulladékok útja. Vizsgáljuk a településről (teljes közigazgatási területet értve ez alatt) kiszállított, vagy beszállított hulladékok mennyiségét. Ipari, gazdálkodói nem veszélyes hulladék A településen hulladékhasznosító létesítmény nem üzemel, így hasznosításra történő beszállítás kívülről nem történik.

10 Kiszállítás jelentősége nagyobb, mint a beszállításé, mivel a hasznosítható nem veszélyes hulladékok jelentős része a település közigazgatási területén kívül elhelyezkedő ártalmatlanító, és hasznosító szervezetekhez jutnak el. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék A település adottságaiból adódóan a mezőgazdaság és élelmiszeripar szerepe kiemelkedő jelentőségű. A képződő nagy mennyiségű hulladék ellenére a településen központi hulladékhasznosító létesítmény nem üzemel, így hasznosításra történő beszállítás sem folyik. A kiszállítás jelentősége sem nagy, mivel a keletkező mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok jelentős részét helyben, a cégek saját telephelyeiken kezelik (komposztálják). A kezelt hulladékokat a mezőgazdasági területeken hasznosítják. Saját hulladékukat kezelő szervezetek a közigazgatási területen belül a következők: Agro Produkt Mezőgazdasági és Húsipari Kft. Települési szilárd hulladék A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése jelenleg nem megoldott. A keletkező hulladék teljes mennyisége a Bátonyterenye Gyula-akna helyi lerakón lerakásra kerül. Települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszap A települési folyékony hulladék kezelése a települési szennyvíztisztító műben történik. A kezelt iszapot az elválasztás után ülepítik, stabilizálják és szalagos préselés után konténerbe gyűjtik majd Bátonyterenye Gyula-akna települési hulladéklerakóba szállítják. Inert hulladék A településen inert hulladéklerakó és kezelő létesítmény nincs ezért hivatalos adat nincs a keletkezett mennyiséggel kapcsolatban. A településre inert hulladék beszállítás nincs a keletkező menységet a lakosok egyéni úton hasznosítják vagy szállíttatják el ártalmatlanításra. Hulladék Településre beszállított (t/év) Településről kiszállított (t/év) Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap (2% SZEA tartalom) Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem - n.a. veszélyes hulladékok* Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* Összesen * csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyiségei szerepelnek 8.táblázat A településre beszállított és kiszállított hulladékok mennyisége 10

11 Veszélyes hulladék Veszélyes hulladékot kezelő vállalkozás a területen nem üzemel. A keletkező és elkülönítetten gyűjtött- veszélyes hulladékok teljes mennyisége kiszállításra kerül a település közigazgatási területén kívül működő szervezetekhez. Főbb veszélyes hulladék átvevő és ártalmatlanító szervezetek a közigazgatási területen kívül: Veszélyes hulladék égetők: Megnevezés: o MESTER Kft o Nógrád Erdőkémiai Kft o ÉMK Kft, o ECOMISSIO Kft, o Miskolc Város Közlekedés Rt. o MOL Rt. o Borsodkomm Kft Telephely: Gyöngyös Tolmács (kísérleti) Sajóbábony Tiszaújváros Miskolc Tiszaújváros Sajóbábony Veszélyes hulladék lerakók: Megnevezés: Telephely: o ÉGH.Rt Kazincbarcika, Sajókaza, Határ-völgy o Hungaropec Rt. (Budapest), Szuhogy, külterület 06/13 hrsz o ECOMISSIO Kft (Tiszaujváros) o SZATEV Rt Szikszó Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáram nincs. Csomagolási hulladék A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 2.4 A település hulladékmérlege Ebben a pontban meghatározásra kerül az önkormányzat felelősségi körébe tartozó hulladékok hulladékmérlege. Nem veszélyes hulladékok Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt*** t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11

12 Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt*** t/év % t/év % t/év % t/év % Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Összesen * anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség ** energianyerés céljából végzett hasznosítás *** az Egyéb kezelt oszlopban van feltüntetve az égetés, ha az nem párosul energiahasznosítással. Kiemelt hulladékáramok Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt*** t/év % t/év % t/év % t/év % Veszélyes hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok és szárazelemek Elektromos és elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen Gumi Egyéb hulladék * anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség ** energianyerés céljából végzett hasznosítás *** az Egyéb kezelt oszlopban van feltüntetve az égetés, ha az nem párosul energiahasznosítással. Csomagolási hulladékok Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt*** t/év % t/év % t/év % t/év % Papír és karton csomagolási hulladék Műanyag csomagolási hulladék Fa csomagolási hulladék n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Fém csomagolási hulladék Vegyes összetételű kompozit n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. csomagolási hulladék Egyéb, kevert csomagolási hulladék n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Üveg csomagolási hulladék Textil csomagolási hulladék Összesen * anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség ** energianyerés céljából végzett hasznosítás *** az Egyéb kezelt oszlopban van feltüntetve az égetés, ha az nem párosul energiahasznosítással. 9. táblázat A település hulladékmérlege 12

13 Az előírások alapján a tervezési időszak 6 évre szól, az időközben bekövetkező változtatásokra tekintettel a terveket kétévente felül kell vizsgálni. A tervezési időszak alatt a következő értékváltoztató tényezőkkel kell számolni: Ipari tevékenység fokozódása Mezőgazdaság és állattenyésztési tevékenység növekedése Lakosság lassú fogyása Szelektív hulladékgyűjtés elindítása Csatornázás kiszélesítése (települési folyékony és szennyvíziszap növekedése) Regionális lerakóhoz történő csatlakozás 3 A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények A jogszabályokban meghatározott alapvető, -a települési hulladékgazdálkodást érintő- műszaki követelményekkel, valamint a vizsgált területen folyó hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő hatósági szabályozás részletezése. 3.1 Műszaki követelmények leírása Települési szilárd hulladékok A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet és az 5/2002. (X.29.) KvVM r. tartalmaz alapvető iránymutatásokat. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon köteles gyűjteni. A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak megfelelő gyűjtőedényben történhet. A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. A települési hulladék hulladéklerakóra csak akkor kerülhet, ha a hulladékot kezelték, tulajdonságainak olyan megváltoztatása érdekében, amely révén a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. El kell végezni a lerakóba érkező hulladékok szemrevételezéssel történő vizsgálatát, nyilvántartását. A hulladéklerakó üzemeltetőjének az alábbiakban megemlített tényezőkről ellenőrzési és megfigyelési programot kell vezetnie (pontos iránymutatás a 22/2001. (X.10.) KöM rendelet 3.sz. mellékletében): Meteorológiai adatok Csurgalékvíz és gáz ellenőrzés Monitoring rendszer üzemeltetése Állapotleírás A hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtősziget a közszolgáltatás részeként üzemeltethető. 13

14 A hulladékgyűjtő sziget: szabványos vagy erre a célra gyártott speciális edényzettel kell ellátni, minimálisan három hasznosítható hulladék-összetevő elkülönített begyűjtését kell lehetővé tenni elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történő megközelítésre kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a gyűjtőjárműhöz illesztett rendszerű legyen; a kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a gyűjtőedényzet célgéppel történő ürítése biztosítható legyen. a begyűjtött hulladékot a gyűjtősziget üzemeltetőjének a gyűjtősziget edényzetéből rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyűjtött hulladékot a további kezelést végző telephelyre kell szállítani, valamint nyilvántartásba kell venni. a hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről a gyűjtősziget üzemeltetőjének kell gondoskodnia. Hulladékgyűjtő udvar: A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők: települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői, nagydarabos hulladék (lom), a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék, nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a lakosságnál keletkező 1 m 3 -t meg nem haladó építési, bontási hulladék. A hulladékgyűjtő udvart a begyűjtött hulladékok környezetszennyezést kizáró elhelyezése, valamint az illetéktelen behatolás megelőzése érdekében körül kell keríteni, és őrizni kell. A begyűjtött hulladékok erre a célra rendszeresített szabványosított gyűjtőedényben vagy konténerben helyezhetők el. A gyűjtőedényeken minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram). Veszélyes hulladék begyűjtése zárt építményben vagy konténerben, illetve nyílt téren kettősfalú vagy kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben vagy konténerben végezhető. A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék és az építési, bontási hulladék nyílt téren helyezhető el. A nyílt téri tárolás minden esetben csak edényzetben történhet, és gondoskodni kell a csurgalékvíz összegyűjtéséről, kezeléséről, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról. Lakossági beszállításkor - külön kérésre - az átvett hulladékról bizonylatot kell kiállítani. A hulladékgyűjtő udvarról történő kiszállítást minden esetben bizonylaton kell rögzíteni. A hulladékgyűjtő udvarból a begyűjtött hulladékot kezelőtelepre kell szállítani. A begyűjtött hulladék - a biológiailag lebomló hulladék kivételével - az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyűjtő udvaron nem tartható. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a hulladékgyűjtő udvaron tartani. A hulladékgyűjtő udvarban begyűjthető hulladékok azonosító száma és megnevezésének listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 14

15 A területen folyó, települési szilárd hulladék kezelésére kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyt az alábbi táblázat tartalmazza. Engedélyes neve Cím, telephely Engedélyezett tevékenység Pásztói Városgazdálkodási Kft. Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Pásztó, Kossuth u Hulladékkezelés Engedély száma Engedély érvényességi ideje KF. 1194/03 Határozatlan 10. táblázat A települési szilárd hulladék kezelésére kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyek Települési folyékony hulladékok és iszapok A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmaz alapvető iránymutatásokat. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni. Az illetékes vízügyi hatóság határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére melyik szennyvíztisztító telep vehető igénybe. A nem veszélyeshulladék-lerakóban, a biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel tartós (legalább 6 hónapig tartó) tárolással vagy más kezeléssel nyert olyan szennyvíztisztításból származó hulladék és csatornaiszap helyezhető el, amelyben a fekál coli és a fekál streptococcus szám mlben mért mennyisége a kezelés során az eredeti érték 10%-a alá csökkent. Egyedi zárt szennyvíztároló: Olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok (értsd: Hgt.) szerint további kezelés után biztosított. A területen folyó, települési folyékony hulladék kezelésére kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyt az alábbi táblázat tartalmazza. Engedélyes neve Cím Telephely Engedélyezett tevékenység Dél-Nógrád Pásztó Pásztó, Szennyvíz - Vízmű szennyvíztisztító telep Csillag tér 21. tisztítás Dél-Nógrád Mátrakeresztes Pásztó, Szennyvíz - Vízmű szennyvíztisztító telep Csillag tér 21. tisztítás Engedély száma H /1981 H / táblázat A települési folyékony hulladék kezelésére kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyek 4 Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések Állati eredetű hulladék Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szabályozza. 15

16 Az állati hulladékokat veszélyességétől függően három osztályba sorolja be. Az egyes osztályba sorolt hulladékokra különböző kezelési eljárásokat határoz meg. Az 1. osztályba sorolt állati hulladékok égetéssel való hasznosítását kell megoldani. A 2. osztályba besorolt állati hulladékok kezelését az állategészségügyi állomás által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemek végezhetik le. A 3. osztályba sorolt állati hulladékokat 24 órán belül össze kell gyűjteni és el kell szállítani állati hulladékgyűjtő helyre, vagy gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő és feldolgozó üzembe, komposztáló telepre, vagy egyéb engedélyezett létesítménybe. Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától számítót 1,5 m-re elföldelheti, megfelelő nyugalmi vízszint mellett. A jelenleg még működtetett hulladéktemetőket (dögkutak) felül kell vizsgálni, és 2005 december 31-ig az állati hulladék dögkutakba történő elhelyezését meg kell szüntetni. Hulladék olajok A hulladékolajok kezelésének részletes szabályait a 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet fogalmazza meg. Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: birtokos), aki a tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja elvégezni, köteles a hulladékolajat a kezelési tevékenységek végzésére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni. A munkahelyi és az üzemi gyűjtés, tárolás, begyűjtés és szállítás során a hulladékolaj birtokosa hulladékolaját nem keverheti össze más veszélyes hulladékokkal. Elsőbbséget kell biztosítani a hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy ezt a műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik. Ha a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani. Energiahordozónak kell tekinteni azokat a hulladékolajokat, amelyek nem tartalmaznak 50 ppmnél nagyobb koncentrációban PCB-t, illetve PCT-t, továbbá olyan veszélyes szennyező anyagokat, amelyek az égetés során veszélyeztetnék a környezetet. Ha a hulladékolajakat energiahordozóként hasznosítják - önmagukban vagy termékkel keverve (együttes égetés) -, akkor égetésük során a mindenkor hatályos, a hulladékok égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabály előírásait kell megtartani. Poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek 5/2001. (II. 23. ) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól Alapvető intézkedések: A PCB-t tartalmazó transzformátorok működtetése csak addig folytatható, amíg a bennük levő PCB eleget tesz a dielektromos követelményekre vonatkozó szabványoknak, illetve előírásoknak, feltéve, hogy e transzformátorok jól működnek és nem szivárognak. Tilos az új transzformátorokat PCB-vel, illetve PCB-t tartalmazó folyadékkal feltölteni, továbbá a használatban levőket utánatölteni vagy újratölteni. 16

17 Tilos a PCB más anyagtól történő elkülönítése további felhasználás céljából. A hulladékká vált berendezések megtisztítását és az eltávolított PCB-k ártalmatlanítását legkésőbb december 31-ig kell végezni. Elemek és akkumulátorok 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól Alapvető intézkedések: Tilos a hulladékká vált elemek és akkumulátorok más hulladékba történő keverése. Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtését megoldani, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást biztosítani közvetlenül, vagy átadással. A hulladékká vált elemek és akkumulátorok visszagyűjtését a gyártónak, illetve forgalmazónak kell biztosítani. A fogyasztói forgalomba hozatali helyeken a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló, - illetve nagy kapacitású lúgos akkumulátor esetén lúgálló- gyűjtőedényt, konténert kell elhelyezni, amelynek fedele csak a gyűjtést végző által nyitható fel. Az elemeket és akkumulátorokat az elkülönített gyűjtésre vonatkozóan a jogszabályban előírt jelöléssel kell ellátni. Egészségügyi hulladékok 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézetekben keletkező hulladékok kezeléséről szól. Az éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni. A gyűjtőeszközöket a sárga (fertőzésveszély) színkóddal és a nemzetközi bioveszély jellel kell ellátni. Biológiai úton lebomló szerves hulladék A települési hulladéklerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag tartalmat az 1995-ben képződött mennyiséghez képest július 1. napjáig 75%-ra, július 1. napjáig 50%-ra, július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. Elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék, valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni ig ki kell építeni a főnél nagyobb településeknél az üzemi méretű komposztáló telepeket. 17

18 Komposztáló telepre vonatkozó részletes előírások A komposztáló telep minimális helyszükséglete a kezelni kívánt hulladék mennyiségének és a kezelési módszer megválasztásának függvénye. A komposztáló telep mindhárom területi egységénél - előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér -, biztosítani kell a szilárd burkolatú terület kialakítását, és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését. Az előkezelő térre történik a szerves hulladékok beszállítása, valamint a komposztálás kezdetéig itt történik az előtárolás is. Az előkezelő téren valósul meg a fás jellegű zöldhulladékok aprítása, valamint a különböző biohulladékok keverése, homogenizálása. a bekevert, homogenizált hulladékokat (általában) rakodógép segítségével innen szállítják át a komposztáló térre. A komposztáló téren történik a biohulladékok tényleges kezelése, az érlelés. A hulladékokat technológiától függően különböző méretű prizmákba rakják, illetve komposztáló berendezésekbe helyezik. Az érés során biztosítani kell a folyamatban résztvevő mikroorganizmusok életműködéshez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigén, stb.) A különböző nyitott és zárt rendszerek ezeket a feltételeket a legkülönbözőbb módszerekkel biztosítják, ami a komposztáló tér területigényében is jól tükröződik. Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő térre szállítják. Az utókezelő téren a komposzt érettségi fokától függően különböző ideig tart az utóérlelés, majd ezt követően az utókezelés. A komposztot rostálják, illetve a további felhasználástól függően frakcionálják, esetleg zsákolják. A biohulladék, aprított zöldhulladék, illetve egyéb szerves hulladékok (kivéve pl. szennyvíziszapok) térfogattömege: 0,6 t/m 3. A komposztáló-prizmák méretezését legpontosabban a hulladékok térfogata alapján lehet elvégezni. A hulladékkezelő telep minimális műszaki felszerelése A kezelési folyamat technológiai egységei, munkagépei, legalább 1,8 m magas kerítés, zárható, a teherforgalom számára is megfelelő kapuval, hídmérleg: minimálisan 1 db 9 m hosszúságú és 30 tonna méréshatárú kivitelű lehet, melyet számítógépes kapcsolattal kell létesíteni és üzemeltetni, épület vagy konténer porta és iroda céljára (az irányítás és az adminisztráció részére, szociális helyiségek (mosdó, zuhanyzó, WC, öltöző, munkaruha,- és kézi raktár) a dolgozók részére, szilárd burkolat: a telep közlekedési, ürítőhelyi, konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolatot igényel, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, csurgalékvíz tároló rendszer: a csurgalék és csapadékvíz elkülönített tárolása céljára. megfelelő kültéri és beltéri világítás. Szaghatások elleni intézkedések Azon biohulladék-kezelő telepeknek, amelyek lakóházak közelében helyezkednek el, olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amelyek csökkentik a szaghatást. A szaganyagok elleni, műszaki berendezésekkel történő kezelések hatékonyságát a CEN által javasolt dinamikus olfaktometriás módszerrel (MSZ ) kell értékelni. 18

19 Káros hatások és veszélyeztetés elleni védelem A biohulladék-kezelő telepen intézkedéseket kell tenni az alábbi káros és esetlegesen veszélyeztető hatások csökkentése érdekében: poremisszió, a szél által elhordott anyagok, zaj és közlekedés, rágcsálók, madarak, kártékony rovarok, káros gázok képződése, Ellenőrzés A biológiai kezelés mérvadó jellemzőit (hőmérséklet a komposztálás során; hőmérséklet és a tartózkodási idő a reaktorban anaerob biológiai lebontás során) a higiénizációs fázisban naponta fel kell jegyezni. A rögzített adatokat öt éven keresztül meg kell őrizni, és az illetékes hatóság kérésére annak bármikor rendelkezésére kell bocsátani. A célszerű folyamatirányítás és ellenőrzés érdekében a biológiai hulladékkezelő létesítményeket az egyszerűbb mintavétel és a pontosabb adatrögzítés érdekében mintavevő nyílásokkal kell ellátni. Gumiabroncsok A hasznosítás bővítése sürgős feladat, lerakása 2006-tól nem lehetséges. A termékdíjas bevételekből kialakított gyűjtőrendszer kapacitása elégséges. Kisejtezett gépjárművek 2006-ig biztosítani kell minden kiselejtezett járműre a bontásból származó alkatrészek újrahasznosítását és a maradékok hasznosítását együttesen 85 tömeg % -ban. Építési és bontási hulladékok 2008-ig a hasznosítási arányát 50%-ra kell emelni, külön depóinahelyek létesítésével a rekultivált telepnél kialakítandó hulladékudvar mellet, ahonnan biztosítható a bontott anyag újra felhasználása. 5 A hulladékkezelő telepek, létesítmények, a kezelő vállalkozások ismertetése 5.1 Kezelési tevékenységek az egyes hulladék típusokra Ebben a részben azoknak a szervezeteknek és létesítményeknek a bemutatása történik, amelyek a közigazgatási területen kívül és belüli a hulladékkezeléshez közvetlenül kapcsolódnak Hulladékok gyűjtése és szállítása A hulladékgyűjtését és a szállítását a Városgazdálkodási Kft. megbízássási szerződés keretén belül szállítja Hulladéktároló létesítmények bemutatása Engedélyezett, illetve működő lerakó nincs a településen. A települési hulladék lerakó működését 1998-ban a Környezetvédelmi Felügyelőség bezáratta, így a lerakó rekultiválásra vár mely tervdokumentációinak engedélyét még nem kapott meg a város Polgármesteri Hivatala. 19

20 5.1.3 A területen végzett hulladékkezelési tevékenységek ismertetése A tervezés időpontjában működő válogató szervezet nincs a településen. A tervezés időpontjában működő hasznosító szervezet nincs a településen. A tervezés időpontjában működő hulladékátrakó állomás nincs a településen Felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének ismertetése A Pásztó várost kiszolgáló város határában létesített hulladéklerakó nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak. A műszaki védelem hiánya, a nem megfelelő hulladék gondozása miatt a lerakó veszélyezteti a 500 m elhelyezkedő Zagyva patak vizét és annak élővilágát, ezért azt fel kell számolni és rekultiválni szükséges. A rekultiválást igénylő telep elhelyezkedését a 3. számú melléklet ábrázolja. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott lerakókat a környezetvédelmi felülvizsgálat eredményei alapján hozott környezetvédelmi felügyelőségi határozatban foglaltak figyelembe vételével lehet üzemeltetni. Az környezetvédelmi előírások alapján évig bezárólag fel kell számolni az engedély nélküli, illegális (vad), használaton kívüli vagy nem rendszeresen használt lerakókat. 5.2 Települési szilárd hulladék gazdálkodás helyzetelemzésén, előírtakon túl ismertetendő tényezők Másodnyersanyag visszanyerése és a hasznosítás aránya a tervezési területen A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából biztosítani kell a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakcióknak a hulladék többi részétől történő elkülönített gyűjtését és begyűjtését. Területi és országos begyűjtő rendszerek felmérése: Folyamatban van ezen rendszerek országos kialakítása A települési hulladék biológiailag lebomló szerves hulladék része, a lerakásra kerülő mennyiség, komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás A települési szilárd hulladékban a biológiailag lebontható hányadot a papír és a zöld (növényi), háztartási (konyhai) hulladék mennyisége jelenti. Elsődleges feladat ezek mennyiségének a meghatározása, a később kapacitástervezés érdekében. A komposztálás azonban csak a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet végző szervezetek, és a szennyvíziszap esetében történhet. A települési szilárd hulladék szerves része teljes mértékben lerakásra kerül. A fejlett ipari országok és Magyarország települési szilárd hulladéka összetételének összehasonlítását (tömeg %) az alábbi táblázat tartalmazza. (Forrás: Szabó, 1995) 20

21 Hulladék összetevők USA Németország Anglia Európai átlag Magyarország átlag Budapest Miskolc Papír 40,0 46,7 33,0 24,0-45,0 9,4 19, Műanyagok 8,0 8,9 7,0 2,5-5 3,1 4, Textil ,0-5,0 1,9 6,8 2.5 Üveg, kerámia 7,0 13,6 10,0 5,0-10,0 2,5 5, Fém 8,5 7,1 8,0 3,0-9,0 4,8 6, Szerves 24,9 15,2 20,0 15,0-25,0 23,7 32, anyag Szervetlen - 2,2 10,0 11,0-28,0 45,3 25, anyag Egyéb 11,6 6,3 12,0 2,0-17,0 9,3 11,0 12. táblázat Hulladékfrakciók megoszlása egyes országokban A települési szilárd hulladék mintavételét, és összetételének megállapítását az MSZ 21976/1-81, MSZ 21976/2, MSZ : 1983, szabványok alapján végeztük el. A mechanikai összetétel meghatározására, az átlagminta képzését a nyersminta homogenizálásával és fokozatos negyedelésével (0.6-1 m 3 ) értük el. Az átlagminta összetételében reprezentálja a gyűjtőkörzet települési hulladékát. A mintavételi hét ideje: A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. Hulladék összetevő megnevezés A mintában lévő előfordulási arány (%) Papír 25 % Műanyag 17 % Textil 3 % Szerves (növényi, konyhai) 20 % Üveg 5 % Fém 5 % Egyéb 25 % 13. táblázat A települési hulladék összetétele 5.3 Települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás Keletkező mennyiségek, begyűjtés A szennyvízcsatornára rákötött lakások száma 1304 db, közületek száma 176db és az üdülők száma 5 db. A lakásokban élő személyek átlaga 2,2 fő,.a vízfogyasztás átlaga 33 m 3 /év/fő, a fogyasztott vízmennyiség mintegy 80%-ból lesz szennyvíz. Az alkalomszerű szippantás miatt, a tárolóeszközökben gyűjtött települési folyékony hulladék jellegzetessége, hogy - mivel nem a keletkezés időpontjában kerül szippantásra és elszállításra -, a tárolóeszközök zárt építése esetén is van veszteség a párolgás miatt, illetőleg a hosszabb idejű tárolás ideje alatt meginduló biológiai folyamatok következtében végbemenő természetes sűrűsödésből eredően. A szippantott szennyvíz mennyisége 6780 m 3 volt 2002-ben. 21

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2005. (V. 3.) K t r. s z. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hollád Község Képviselő-testületének 17/2004./IX.28./sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Hollád Község Képviselő-testületének 17/2004./IX.28./sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hollád Község Képviselő-testületének 17/2004./IX.28./sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről (egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. az önkormányzasti rendeletek jogharmonizációs záradékkal

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Túrkeve Város. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2010-2015)

Túrkeve Város. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2010-2015) 1. számú melléklet a rendelethez Túrkeve Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2010-2015) Túrkeve Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Bevezetés 3 1. A tervkészítés általános

Részletesebben

Újhartyán Község Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2004-2008.) 2004.

Újhartyán Község Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2004-2008.) 2004. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 2004. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

TARTALOM III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK... 16

TARTALOM III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK... 16 1 TARTALOM TARTALOM... 1 BEVEZETÉS... 2 BEVEZETÉS... 2 I. ÁLTALÁNOS ADATOK... 3 II. A TERÜLETEN KELETKEZŐ HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉ- KOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE... 7 III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk.

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. Nagykálló Város Önkormányzat 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város gazdálkodási tervének kihirdetéséről Nagykálló Város Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 28/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről Időállapot: 2006. január 15. NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelem

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e. Nagykálló Város Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetésérõõl

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e. Nagykálló Város Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetésérõõl Nagykálló Város Önkormányzat 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város gazdálkodási tervének kihirdetésérõõl Nagykálló Város Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről

Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Mátraballa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A települési hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

1. A települési hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(IV.01.) Ök. számú rendelete Gyál Város Helyi 2009-2014. évi Települési Hulladékgazdálkodási Tervéről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Pilisvörösvári Kistérség Településeinek közös. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2009-2014)

Pilisvörösvári Kistérség Településeinek közös. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2009-2014) Pilisvörösvári Kistérség Településeinek közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2009-2014) Készítette: Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. (..) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről (TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. (..) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről (TERVEZET) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. (..) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről (TERVEZET) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Szekeres István e.v. Székhely: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 86. Tel: +36-20/547-9546 +36-30/201-5356 E-mail: szekeresistvan@geopartner.hu ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2012. Készítette:

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS CSÁNIG KÖZSÉG NICK KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

RÉPCELAK VÁROS CSÁNIG KÖZSÉG NICK KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE RÉPCELAK VÁROS CSÁNIG KÖZSÉG NICK KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TARTALOMJEGYZÉK 1. A tervkészítés általános adatai... 4 1.1. Alapfogalmak és terminológia... 5 Hulladékfajták... 5 Kezelési terminológia...

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(IX. 13.) rendelete. Hidegség Község Hulladékgazdálkodási Tervéről

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(IX. 13.) rendelete. Hidegség Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(IX. 13.) rendelete Hidegség Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2004.(X. 11.) számú. rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2004.(X. 11.) számú. rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2004.(X. 11.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Györtelek község helyi hulladékgazdálkodási terve a 2003 2008. évekre

Györtelek község helyi hulladékgazdálkodási terve a 2003 2008. évekre I./ Bevezetés A Kormány a gazdálkodásról szóló 2000. XLIII. Törvény 35. -ban elrendeli a helyi gazdálkodási tervek készítését. Az önkormányzatok sok szerepet játszanak a környezet védelmében. Az elmúlt

Részletesebben

Tartalom. Körmend Város helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata

Tartalom. Körmend Város helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata Körmend Város helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata 1 Tartalom I. A tervkészítés általános adatai...1 I.1. A város bemutatása...1 I.1.1. Általános ismertetés...1 I.1.2. Földrajzi, geomorfológiai

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 8/2005.(IV.4.) sz. rendelete a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bánréve, Borsodszentgyörgy, Dubicsány, Hét, Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

Helyi hulladékgazdálkodási terv (2004-2008) 2 TARTALOMJEGYZÉK

Helyi hulladékgazdálkodási terv (2004-2008) 2 TARTALOMJEGYZÉK Helyi hulladékgazdálkodási terv (2004-2008) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A hulladékgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere...4 A helyi hulladékgazdálkodási terv...4 A települési

Részletesebben