Készült a Képviselő-testület június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Képviselő-testület 2008. június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről"

Átírás

1 Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/11/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző képviselő 16 fő a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői Dr. Tittmann János: Köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésen. A napirendek tárgyalása előtt szeretettel és tisztelettel köszöntöm Krasula János rendőr őrnagy urat, akit a Megyei Rendőr-főkapitányság 9 pályázó közül, komplex bizottsági pályázat értékelő munkát követően a legalkalmasabbnak tartott arra, hogy július 01-től a dorogi rendőrkapitányságot vezesse. Gratulálunk Önnek a pályázat elnyeréséhez, kérem néhány szót mondjon magáról. Krasula János: 38 éves vagyok, házas, van egy 14 éves fiam. Gyermekkorom óta Dorogon élek, ez a városom. 15 éve teljesítek hivatásos szolgálatot, ennek nagy részét a dorogi kapitányságon tól voltam a Bűnügyi Osztály vezetője, decemberétől megbízással elláttam a kapitányságvezetői feladatokat is. A dorogi kapitányság nagy létszámhiánnyal küszködik. Elsődleges feladatomnak tartom az emberi státuszok feltöltését és a stabilitás megőrzését. Szoros és jó együttműködésre törekszem az önkormányzattal, az állampolgárokkal és a civil szervezetekkel, akik a közbiztonság érdekében tesznek, és tenni tudnak. Egy új típusú nyilvánosságot, nyitottságot szeretnék elérni, ahol a rendőrség folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az elért eredményekről, a bűnelkövetési módszerekről, a megelőzés lehetőségéről. Hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy a kapitányság a jogszabályok szerint, természetesen a felső vezetés elvárásai szerint, de mindenképpen a helyi, dorogi városi érdekeknek megfelelően működjön. Minden olyan bűncselekmény ellen fel fogunk lépni, amely a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásolja (lopás, rablás, testi sértés, fiatal motorosok, akik a lakótelepeken száguldoznak stb.) Kérem a segítségüket, hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak. Dr. Tittmann János: Napirend előtti másik feladatunk a képviselő-testület által megalakított Év köztisztviselője díj átadása. Ebben az évben a köztisztviselők szakmai közössége Bőhm Ágnest ítélte az Év köztisztviselőjének, ezért mind a véleményező szakmai közösség, mind a képviselő-testület nevében szeretettel gratulálok Ágnesnek, legyen öröme munkájában. Bőhm Ágnes: Szeretném megköszönni, hogy ezt a megtisztelő címet nekem adományozták. Anyakönyvvezetőként részese vagyok az emberek boldogságának, szomorúságának, szinte a magánéletének. A munkámért kapott mosoly, kézfogás, az új házasoktól kapott fotók, nászútról érkezett képeslapok, vagy éppen a magyar állampolgárságot szerzők szemében megcsillant könnycsepp mindig azt sugallja, hogy érdemes legjobb tudomásom szerint, az újabb és újabb kihívásoknak megfelelve szolgálni hivatásom. Köszönöm még egyszer a jelölőknek, a szavazóknak és a képviselő-testületnek. 1

2 Dr. Tittmann János: A mai ülés napirendi pontjainak kiegészítése azért vált szükségessé, mert megkaptuk a Miniszternek és a Fogyasztóvédelemnek a véleményezését a PROMTÁVHŐ díjemelési kezdeményezéséről. Egy rendkívüli Gazdasági Bizottsági ülést követően tűztük napirendre, mert határidőhöz kötött döntésről van szó. Aki elfogadja, hogy a napirendet a mai ülésen tárgyaljuk, az kérem kézfeltartással jelezze! Szavazat: 17 igen, egyhangú Dr. Tittmann János: Aki az így kialakult végleges napirendet elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő végleges napirendet fogadja el: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről. (egyszerű többség) 2.) Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.15.) számú rendeletének módosítása (minősített többség) Előterjesztő: Karcz Jenő bizottsági elnök 3.) Dorog Város Képviselő-testülete által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről szóló 9/2005.(II.04.) sz. rendelet módosítása (minősített többség) 4.) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda és Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda évi beszámolója (minősített többség) 5.) A dorogi közoktatási rendszerfejlesztési koncepciót kidolgozó munkacsoport beszámolója (minősített többség) 6.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi tevékenységéről (egyszerű többség) 7.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása (minősített többség) 2

3 8.) A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelés (egyszerű többség) 9.) Dorog, Szent Borbála Kórház és Szakorvosi Rendelő Kft. területén lévő egységek fűtéskorszerűsítése (minősített többség) 10.) Dorog, Hantken Miksa út- és járda felújítása (minősített többség) 11.) A volt ÁNTSZ épületének értékesítése (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök 12.) István király út, Bányász körönd Fűzfa utcák forgalmi rend változtatása (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök 13.) Uszodai jegyár változás (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert, Karcz Jenő bizottsági elnökök 14.) Az Eötvös József Általános Iskolában 2008/2009 tanévben indítható osztályok száma (minősített többség) 15.) A Pedagógiai Szakszolgálat fenntartására kötött társulási megállapodás felmondása (minősített többség) 16.) Köztéri műalkotás pályázat kiírása (egyszerű többség) 17.) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása (minősített többség) 18.) Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása (minősített többség) 19.) Dorogi Közművelődési Kht. alapító okiratának módosítása (minősített többség) 3

4 Előterjesztő: Tallósi Károly címzetes főjegyző 20.) Nyári napközi évi megszervezése (egyszerű többség) 21.) Az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi álláshelyére kiírt pályázat elbírálása (minősített többség) 22.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi üléstervére (egyszerű többség) 23.) A PROMTÁVHŐ Kft. lakossági távhődíj módosítási kérelme Interpelláció 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről. (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: Van e kérdés a leírtakkal kapcsolatban? Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 98/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 85/2008.(V.30.) sz. 86/2008.(V.30.) sz. 87/2008.(V.30.) sz. 88/2008.(V.30.) sz. 89/2008.(V.30.) sz. 92/2008.(V.30.) sz. 95/2008.(VI.13.) sz. 96/2008.(VI.13.) sz. 97/2008.(VI.13.) sz. testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. A két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi. 4

5 2.) Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.15.) számú rendeletének módosítása (minősített többség) Előterjesztő: Karcz Jenő bizottsági elnök Karcz Jenő: A módosítás lényegére szeretném a figyelmet ráirányítani. Látható hogy a tervezetthez képest 96 millió forinttal több a költségvetés főösszege. Ez egy elég jelentős változás, melynek három fő eleme van: meghatározó benne az állami költségvetéstől kapott többlet, ennek 53 millió forint az értéke. Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél 18 m Ft jelentkezik. Ismert, az ÁNTSZ kialakítására a Többcélú Kistérségi Társulástól kapott fejlesztési forrás. Harmadik eleme az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 m Ft. A kiadásokból a működési többlet a meghatározó 78 m Ft, és felhalmozásra 18 m Ft jut. A működési többletben a dologi kiadások összege 47 m Ft, az önkormányzat által folyósított ellátások többlete pedig 19 m Ft (11. melléklet, szociális célú felhasználásról van szó). A felhalmozási kiadásoknál az összetétel változott: az eredeti tervhez képest a felújítás döntően a helyi utakra történt ráfordítások miatt 49 m Ft-tal növekedett, és hasonló összeggel a beruházási kiadások csökkentek. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Dr. Tittmann János: Aki a rendelet módosítását elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő rendelet módosítását fogadja el: Dorog Város Önkormányzatának 14/2008.(VI.27.) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2008. (II.15.) számú rendelet módosításáról 3.) Dorog Város Képviselő-testülete által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről szóló 9/2005.(II.04.) sz. rendelet módosítása (minősített többség) Dr. Tittmann János: A rendelet kiegészítéséről szól az előterjesztés, az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók munkájának elismerését biztosítja a köztisztviselőkhöz, a közalkalmazottakhoz hasonlóan. Aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő rendelet módosítását fogadja el: Dorog Város Önkormányzatának 15/2008.(VI.27.) számú rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről szóló 9/2005. (II. 04.) sz. rendelet módosításáról 5

6 4.) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda és Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda évi beszámolója (minősített többség) Dr. Tittmann János: Köszöntöm a megjelent intézményvezető hölgyeket. Van e kérdés a beszámolókkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a beszámolókat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő határozatokat 99/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda szakmai beszámolóját elfogadja. 100/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda szakmai beszámolóját elfogadja. 5.) A dorogi közoktatási rendszerfejlesztési koncepciót kidolgozó munkacsoport beszámolója (minősített többség) Dr. Tittmann János: A közoktatási rendszerfejlesztési koncepciónk jelen állapotáról szóló tájékoztatás egyben a további tevékenységet is meghatározza azon munkacsoport számára, melyet azzal a céllal hoztunk létre, hogy a közoktatási rendszerfejlesztés szakmai alapjait dolgozza ki. A bizottság az intézményvezetőkből és egy külső szakértőből áll, akik az írásos előterjesztésnek megfelelő koncepcionális alapvetéseket alkották meg. Alapvetően két fontos tényt tartalmaz: a közoktatási rendszeren belül egy szakmai program megvalósítását, és az erre vonatkozó intézményszervezést. Ez az intézményi struktúrának ezen egy közös szakmai program megvalósítására való alkalmassá tételét jelenti, másrészről a szakmai programban két kitüntetett célt jelöl meg: a közoktatási sportot ill. a két tannyelvű oktatást, amely a két fő bázisa ennek a rendszernek. A szakmai részletek kidolgozása a bizottság dolga. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 101/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi közoktatási rendszerfejlesztési koncepciót kidolgozó munkacsoport által meghatározott célt, a közoktatási sport, a két tannyelvű oktatás és a német nemzetiségi oktatás egységes pedagógiai programba 6

7 foglalását, és ennek 2010/2011 tanévtől való bevezetését Dorog város közoktatási intézményeibe. Dorog Város Képviselő-testülete felkéri a munkacsoportot, hogy kezdje meg a pedagógiai programnak megfelelő tantervi és óraszámi kidolgozását. Dorog Város Képviselő-testülete felkéri a munkacsoportot, hogy adjon javaslatot a pedagógiai programnak megfelelő intézményi struktúra kialakítására. Felelős: Dr. Tittmann János Határidő: azonnal 6.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi tevékenységéről (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: Évről - évre nő a társulásban ellátott feladatok száma, közös intézményeink gyarapodnak. Együttműködésünknek számos sikeres állomása van. Remélem, hogy nemcsak Dorog, hanem a környező települések is úgy látják, hogy érdemes a társulási együttműködést tovább fejleszteni. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 102/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 7.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása (minősített többség) Dr. Tittmann János: Aki a társulási megállapodás módosítását elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 103/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását: 7

8 1.) A II. fejezet 1.) pontjaiban a feladat és hatáskörök felsorolása az alábbi h.) ponttal egészül ki. h.) mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok 2.) A II. fejezet az alábbi új 5.) bekezdéssel egészül ki: 5.) A mozgókönyvtári szolgáltatási feladatokat a nyilvános könyvtárral nem rendelkező de könyvtári szolgáltatóhely kialakítását biztosító településeken a nyilvános Dorogi Arany János Városi Könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés alapján látja el. A feladatellátás érdekében gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltatóhely közötti információ cseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről. 3.) A III. fejezet 1.) bekezdésében a társulás által biztosított szociális alapszolgáltatások felsorolása az alábbira változik: - családsegítés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - nappali ellátás 4.) A III. fejezet 3.) bekezdése helyébe az alábbi új rendelkezés kerül, a 4.) bekezdés hatályát veszti, az 5.) bekezdés számozása 4.) re változik. 3.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátási szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el. 5.) A III. fejezetben Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések alá alcímként bekerül A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat illetve ennek tartalmi elemei felsorolása után A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat és a hozzá tartozó tartalmi elemek felsorolása 8 pontban. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 1.) Az intézmény neve: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2.) Az intézmény székhelye: 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 13/2. 3.) Az intézmény tevékenységi köre, ellátási területei - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogató szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - nappali ellátás Az intézmény ellátási területe a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 4.) a.)a költségek viselése és megoszlása: A jelen társulásban résztevő önkormányzatok a feladatellátás költségeit a települések lakosság számának arányában viselik. 8

9 b) Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében kerül meghatározásra. c) A megállapított önkormányzati hozzájárulás időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással. d) A befizetési határidő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni. 5.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat székhelyének épülete Dorog Város Önkormányzatának tulajdona, míg a társult településeken lévő telephelyek az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő települési önkormányzatok tulajdonában maradnak. A felújítással és az esetleges beruházással járó feladatok költségei a polgári jog szabályai szerint a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő felek esetenként eltérhetnek. 6.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező eszközök a feladatellátást az intézmény teljes ellátási területén szolgálják. 7.) A társulás által fenntartott intézmény jogállása: Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 8.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján bízza meg 5 éves időtartamra. Az intézményvezető alapbérének vezetői pótlékának megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja. Fent leírt módosítások augusztus 01.-től lépnek hatályba. 6.) A IV. fejezetben a Társulás szervei cím 1.) pontjában a Társulás Tisztségviselői felsorolása az alábbira módosul: A Társulás Tisztségviselői: - Elnök - Általános Elnökhelyettes - Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság Elnöke - Közoktatási feladatok Szakmai Elnökhelyettese - Mozgókönyvtári feladatok Szakmai Elnökhelyettese - Szociális alapellátási feladatok Szakmai Elnökhelyettese - Belső ellenőrzési feladatok Szakmai Elnökhelyettese 7.) A IV. fejezetben a Társulás Elnöke cím 3.) pontjának második mondatában a Társulás Elnökhelyettese megnevezés a Társulás Általános Elnökhelyettesére változik. Ugyanezen fejezetben a Társulás Elnökhelyettese cím a Társulás Általános Elnökhelyettese címre változik, és az 1.) pont helyébe az alábbi új 1.) pont kerül: 1.) A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai sorából általános elnökhelyettest, és a közoktatási, mozgókönyvtári, szociális, valamint a 9

10 belső ellenőrzési feladatokat koordináló szakmai elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás elnökhelyetteseinek megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges. Az V. fejezetben a Társulási Tanács ülései cím 6.) pontjában az elnökhelyettes megnevezés Általános Elnökhelyettesre változik. 8.) A Társulási Megállapodás új 3. számú, a települések lélekszámát tartalmazó melléklettel egészül ki. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 8.) A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelés (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 104/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 9.) Dorog, Szent Borbála Kórház és Szakorvosi Rendelő Kft. területén lévő egységek fűtéskorszerűsítése (minősített többség) Wágner Zsolt: Hiányolom az anyagból az alternatív fűtési energiára történő számítást. Most csak annyit teszünk, hogy a gáz és a távhő árát hasonlítjuk össze, annak ellenére, hogy van lehetőség alternatív energiahordozók bevitelére is, gondolok itt a főldhő, vagy a napenergia hasznosítására. Azt gondolom, hogy ha már pénzt és energiát szánunk rá, akkor ezt is meg kellene vizsgálni. Ami az összehasonlításból hiányzik az, az, hogy ha már számítást végzünk, vagy végeztetünk, akkor mindenképp fontos lenne, hogy mind a két oldalt úgy vizsgáljuk, hogy a teljes költséget nézzük. Ebben a számításban a gázfűtés összehasonlításánál hiányzik a gáz alapdíja, valamint hiányzik a gáz hatásfokának számítása. Ha ez a vizsgálat lezajlik, akkor azt kérném, hogy a számítások minden irányba kiterjedők legyenek. Dr. Tittmann János: Nagyon fontos a kiegészítés. Már régóta foglalkozunk azzal, hogy Dorog város intézményeiben az energiafelhasználás költséghatékonyságát az alternatív 10

11 energiaforrások felhasználásával javítsuk. A szakértők feladata az lesz, hogy mindenre kiterjedő módon bocsássanak adatokat és számításokat rendelkezésünkre. Erre vonatkozóan egy mérnöki iroda megbízást kap és a megrendelésben ezek a tételek szerepelni fognak. A bizottság a tanulmánykészítés minden fázisában szerepet vállal, és ellenőrizhet minden új eredményt. Balogh Zoltán: Pénzügyi szempontból is több sebből vérzik ez az összehasonlítás. Kérem, hogy ha megbízunk valakit ezzel, akkor a pénzért korrekt munkát végezzen. Természetesen az összehasonlítás támogatható, de előzetesen a hivatal dolgozza ki, ellenőrizzék le azokat a munkákat, amiket a szakértői csapat elvégez, és úgy kerüljön a képviselő-testület elé. Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze! 105/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog, Szent Borbála Kórház és Szakorvosi Rendelő területén lévő egységek fűtésrendszerének a jelenlegi távfűtésről gázfűtésre történő átállásának előkészítéseként a gázfűtés engedélyezési terveit és az egységek átalakításának költségvetéseit elkészítteti. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: december ) Dorog, Hantken Miksa út- és járda felújítása (minősített többség) Dr. Tittmann János: Ez az terület azért nem kapcsolódott a most lassan befejeződő járda és útfelújításhoz, mert a Vízmű bejelentette ezen útszakaszon a teljes vízellátó rendszer rekonstrukcióját. Ezt meg kell várnunk, és utána lehet a közterületet teljes egészében rendezni. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 106/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog, Hantken Miksa utcában az ÉDV Zrt. beruházását ( szennyvízvezeték kiépítését ) követően az utca út-, és járda felújítását elvégezteti. Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog, Hantken Miksa utca út-, és járda felújításával kiegészíti a 42/2008. (III.28.) számú határozatával elfogadott 2008 évi közbeszerzési tervét. 11

12 11.) A volt ÁNTSZ épületének értékesítése (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök Dr. Tittmann János: Közeleg az új ÁNTSZ épületének átadásának az időpontja, ami társulási összefogásból került felújításra. Ezt követően szeretnénk értékesíteni a volt épületet. A licittárgyalás elindításáról van szó. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 107/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bécsi út 9. sz. alatti 1039 hrsz-ú 237 m2-es lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan nyílt licit-tárgyalás során kerüljön értékesítésre. Kikiáltási ár ,- Ft. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 12.) István király út, Bányász körönd Fűzfa utcák forgalmi rend változtatása (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök Dr. Tittmann János: Az előzmények ismertek, a SPAR nál levő közlekedési rend felkavarta a családi házas fa utcák forgalmi rendjét. Ez egy olyan valószínűleg komoly ellenőrzést is igénylő változtatási rend, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a SPAR tól kifelé nem lehet kimenni az esztergomi útra. Csak az ottani családi házas terület forgalmát szolgálják ezek az utcák. Ettől függetlenül kezdeményezzük a SPAR csomópont közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát, mert vannak vélemények, miszerint az ottani forgalom nem teszi szükségessé ezt a műszaki megoldást. Akár egy villogó sárga vagy egyéb talán rugalmasabb és biztonságos közlekedési rendet is tudna biztosítani. Nekünk nincs kompetenciánk ennek meghatározására, szakvéleményt kell szereznünk, amit adott esetben a közútkezelő szervezet véleménye mellé vagy azzal szemben kell megfogalmazni. Balogh Zoltán: Ezt támogatom, és remélem, megoldja az ott élők problémáját, de nem értem miért nincs rá kompetenciánk. Dr. Tittmann János: Egy szakmai felülvizsgálatot elindítunk és megpróbáljuk szakmai úton lerendezni a kérdést, mert másként nem lehet. Balogh Zoltán: Kérem Polgármester Urat, hogy minden lobbi lehetőséget használjon ki, hogy az itteni probléma megoldódjon. Ettől nagyobb üzletközpontoknál nincs lámpás kereszteződés. 12

13 Dr. Tittmann János: Megteszünk mindent annak érdekében, hogy rugalmas legyen a közlekedés. Aki a forgalmi rendet el tudja fogadni, kérem, kézfeltartással jelezze! 108/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Fűzfa utcának a Fenyőfa utca Diófa utca közötti összekötő út és a Bányász körönd közötti szakaszának a Bányász körönd felé történő egyirányúsításához, valamint 3,5 tonnás súlykorlátozó táblák kihelyezéséhez a Fűzfa utca, az Akácfa utca és a Diófa utca sarkaira. A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Fűzfa utcára 30 km-es sebesség korlátozási tábla kerüljön kihelyezésre. 2. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az István király utcán a Béla király és Kálvária utca közötti szakaszon mindkét oldalon megállni tilos tábla kihelyezéséhez. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 13.) Uszodai jegyár változás (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert, Karcz Jenő bizottsági elnökök Dr. Tittmann János: A jegyár változás részben emelést, részben differenciálást próbál megvalósítani, remélem sokak kérését figyelembe véve. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 109/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dorogi Városi Uszodában július 01-től az 1. sz. mellékletben szereplő jegyárak kerüljenek alkalmazásra. 13

14 Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 14.) Az Eötvös József Általános Iskolában 2008/2009 tanévben indítható osztályok száma (minősített többség) Dr. Tittmann János: A fejlesztő osztály szűnik meg, így nem három osztály indul, hanem kettő. 110/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 2008/2009 tanévben az Eötvös József Általános Iskolában két első osztály indít. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: szeptember ) A Pedagógiai Szakszolgálat fenntartására kötött társulási megállapodás felmondása (minősített többség) Dr. Tittmann János: A Megyei Közgyűlés a szerződést a törvényi feltételeknek megfelelően mondta fel. A következő pénzügyi évtől kezdődően önállóan vagy más társulásban kell megoldani a működtetést. A társulásban való működtetés azért született, mert a Pedagógiai Szakszolgálat a Többcélú Kistérségi Társulás területén nyújt szolgáltatásokat, és ezeket próbáljuk tovább integrálni és társulási intézményként működtetni. Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 111/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Megyei Közgyűlés 83/2008 (V.22.) számú határozatával kelt döntését, mely a Pedagógiai Szakszolgálat fenntartására kötött társulási megállapodás december 31-vel történő felmondásáról szól, tudomásul veszi. 14

15 A Képviselő-testület megbízza Dr. Tittmann János polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat a társulás intézményeként lássa el feladatát január 1-től. Felelős: Dr. Tittmann János Határidő: azonnal 16.) Köztéri műalkotás pályázat kiírása (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: 2010-ben a 60. Bányásznapra kerül sor. Nem a bányász emlékművek számát szeretnénk szaporítani, hanem egy teljesen szabad műalkotás pályázat meghirdetését kezdeményezzük, de összekapcsoljuk az adottságainkkal. A művelődési házzal szemben lévő kút felújításával szeretnénk módot találni arra, hogy ezen az új köztéri műalkotáson elhelyezett táblán megemlékezzünk a dorogi szénmedence településeit felvirágoztató bányászok hallhatatlan emlékéről. Így kapcsolódna össze a műalkotás pályázat és a 60. Bányásznap alkalmával a bányászat történelmi teljesítményének elismerése. Aki támogatja a pályázat kiírását, kérem, kézfeltartással jelezze! 112/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 60. bányásznap évfordulójára emlékkút készítésére meghívásos műalkotás pályázatot ír ki. A pályázat előkészítésére és bonyolításában való közreműködésére felkéri Wehner Tibor Munkácsy díjas művészettörténészt. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: június ) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása (minősített többség) Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztést elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze! 15

16 113/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e./ pontja alapján augusztus 1- jétől július 31-ig megbízza Szrnka Anna-t - a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda - határozatlan időre kinevezett óvodapedagógusát - a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői feladatainak ellátására. Illetményét a Kjt. 64. (1) és (2) bekezdése alapján augusztus 1-jétől ,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a Kjt. 70. (2) bekezdés b./ pontja alapján ,-Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: augusztus 01. Dr. Tittmann János: A jelenlegi intézmény-vezető vezeti tovább az intézményt, gratulálunk a sikeres pályázathoz, további eredményes munkát kívánunk. 18.) Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása (minősített többség) Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 114/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e./ pontja alapján augusztus 1-jétől július 31-ig megbízza Schmeráné Eichardt Gizella-t - a Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda - határozatlan időre kinevezett óvodapedagógusát - a Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői feladatainak ellátására. 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben