Készült a Képviselő-testület június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Képviselő-testület 2008. június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről"

Átírás

1 Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/11/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző képviselő 16 fő a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői Dr. Tittmann János: Köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésen. A napirendek tárgyalása előtt szeretettel és tisztelettel köszöntöm Krasula János rendőr őrnagy urat, akit a Megyei Rendőr-főkapitányság 9 pályázó közül, komplex bizottsági pályázat értékelő munkát követően a legalkalmasabbnak tartott arra, hogy július 01-től a dorogi rendőrkapitányságot vezesse. Gratulálunk Önnek a pályázat elnyeréséhez, kérem néhány szót mondjon magáról. Krasula János: 38 éves vagyok, házas, van egy 14 éves fiam. Gyermekkorom óta Dorogon élek, ez a városom. 15 éve teljesítek hivatásos szolgálatot, ennek nagy részét a dorogi kapitányságon tól voltam a Bűnügyi Osztály vezetője, decemberétől megbízással elláttam a kapitányságvezetői feladatokat is. A dorogi kapitányság nagy létszámhiánnyal küszködik. Elsődleges feladatomnak tartom az emberi státuszok feltöltését és a stabilitás megőrzését. Szoros és jó együttműködésre törekszem az önkormányzattal, az állampolgárokkal és a civil szervezetekkel, akik a közbiztonság érdekében tesznek, és tenni tudnak. Egy új típusú nyilvánosságot, nyitottságot szeretnék elérni, ahol a rendőrség folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az elért eredményekről, a bűnelkövetési módszerekről, a megelőzés lehetőségéről. Hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy a kapitányság a jogszabályok szerint, természetesen a felső vezetés elvárásai szerint, de mindenképpen a helyi, dorogi városi érdekeknek megfelelően működjön. Minden olyan bűncselekmény ellen fel fogunk lépni, amely a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásolja (lopás, rablás, testi sértés, fiatal motorosok, akik a lakótelepeken száguldoznak stb.) Kérem a segítségüket, hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak. Dr. Tittmann János: Napirend előtti másik feladatunk a képviselő-testület által megalakított Év köztisztviselője díj átadása. Ebben az évben a köztisztviselők szakmai közössége Bőhm Ágnest ítélte az Év köztisztviselőjének, ezért mind a véleményező szakmai közösség, mind a képviselő-testület nevében szeretettel gratulálok Ágnesnek, legyen öröme munkájában. Bőhm Ágnes: Szeretném megköszönni, hogy ezt a megtisztelő címet nekem adományozták. Anyakönyvvezetőként részese vagyok az emberek boldogságának, szomorúságának, szinte a magánéletének. A munkámért kapott mosoly, kézfogás, az új házasoktól kapott fotók, nászútról érkezett képeslapok, vagy éppen a magyar állampolgárságot szerzők szemében megcsillant könnycsepp mindig azt sugallja, hogy érdemes legjobb tudomásom szerint, az újabb és újabb kihívásoknak megfelelve szolgálni hivatásom. Köszönöm még egyszer a jelölőknek, a szavazóknak és a képviselő-testületnek. 1

2 Dr. Tittmann János: A mai ülés napirendi pontjainak kiegészítése azért vált szükségessé, mert megkaptuk a Miniszternek és a Fogyasztóvédelemnek a véleményezését a PROMTÁVHŐ díjemelési kezdeményezéséről. Egy rendkívüli Gazdasági Bizottsági ülést követően tűztük napirendre, mert határidőhöz kötött döntésről van szó. Aki elfogadja, hogy a napirendet a mai ülésen tárgyaljuk, az kérem kézfeltartással jelezze! Szavazat: 17 igen, egyhangú Dr. Tittmann János: Aki az így kialakult végleges napirendet elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő végleges napirendet fogadja el: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről. (egyszerű többség) 2.) Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.15.) számú rendeletének módosítása (minősített többség) Előterjesztő: Karcz Jenő bizottsági elnök 3.) Dorog Város Képviselő-testülete által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről szóló 9/2005.(II.04.) sz. rendelet módosítása (minősített többség) 4.) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda és Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda évi beszámolója (minősített többség) 5.) A dorogi közoktatási rendszerfejlesztési koncepciót kidolgozó munkacsoport beszámolója (minősített többség) 6.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi tevékenységéről (egyszerű többség) 7.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása (minősített többség) 2

3 8.) A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelés (egyszerű többség) 9.) Dorog, Szent Borbála Kórház és Szakorvosi Rendelő Kft. területén lévő egységek fűtéskorszerűsítése (minősített többség) 10.) Dorog, Hantken Miksa út- és járda felújítása (minősített többség) 11.) A volt ÁNTSZ épületének értékesítése (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök 12.) István király út, Bányász körönd Fűzfa utcák forgalmi rend változtatása (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök 13.) Uszodai jegyár változás (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert, Karcz Jenő bizottsági elnökök 14.) Az Eötvös József Általános Iskolában 2008/2009 tanévben indítható osztályok száma (minősített többség) 15.) A Pedagógiai Szakszolgálat fenntartására kötött társulási megállapodás felmondása (minősített többség) 16.) Köztéri műalkotás pályázat kiírása (egyszerű többség) 17.) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása (minősített többség) 18.) Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása (minősített többség) 19.) Dorogi Közművelődési Kht. alapító okiratának módosítása (minősített többség) 3

4 Előterjesztő: Tallósi Károly címzetes főjegyző 20.) Nyári napközi évi megszervezése (egyszerű többség) 21.) Az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi álláshelyére kiírt pályázat elbírálása (minősített többség) 22.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi üléstervére (egyszerű többség) 23.) A PROMTÁVHŐ Kft. lakossági távhődíj módosítási kérelme Interpelláció 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről. (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: Van e kérdés a leírtakkal kapcsolatban? Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 98/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 85/2008.(V.30.) sz. 86/2008.(V.30.) sz. 87/2008.(V.30.) sz. 88/2008.(V.30.) sz. 89/2008.(V.30.) sz. 92/2008.(V.30.) sz. 95/2008.(VI.13.) sz. 96/2008.(VI.13.) sz. 97/2008.(VI.13.) sz. testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. A két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi. 4

5 2.) Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.15.) számú rendeletének módosítása (minősített többség) Előterjesztő: Karcz Jenő bizottsági elnök Karcz Jenő: A módosítás lényegére szeretném a figyelmet ráirányítani. Látható hogy a tervezetthez képest 96 millió forinttal több a költségvetés főösszege. Ez egy elég jelentős változás, melynek három fő eleme van: meghatározó benne az állami költségvetéstől kapott többlet, ennek 53 millió forint az értéke. Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél 18 m Ft jelentkezik. Ismert, az ÁNTSZ kialakítására a Többcélú Kistérségi Társulástól kapott fejlesztési forrás. Harmadik eleme az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 m Ft. A kiadásokból a működési többlet a meghatározó 78 m Ft, és felhalmozásra 18 m Ft jut. A működési többletben a dologi kiadások összege 47 m Ft, az önkormányzat által folyósított ellátások többlete pedig 19 m Ft (11. melléklet, szociális célú felhasználásról van szó). A felhalmozási kiadásoknál az összetétel változott: az eredeti tervhez képest a felújítás döntően a helyi utakra történt ráfordítások miatt 49 m Ft-tal növekedett, és hasonló összeggel a beruházási kiadások csökkentek. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Dr. Tittmann János: Aki a rendelet módosítását elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő rendelet módosítását fogadja el: Dorog Város Önkormányzatának 14/2008.(VI.27.) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2008. (II.15.) számú rendelet módosításáról 3.) Dorog Város Képviselő-testülete által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről szóló 9/2005.(II.04.) sz. rendelet módosítása (minősített többség) Dr. Tittmann János: A rendelet kiegészítéséről szól az előterjesztés, az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók munkájának elismerését biztosítja a köztisztviselőkhöz, a közalkalmazottakhoz hasonlóan. Aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő rendelet módosítását fogadja el: Dorog Város Önkormányzatának 15/2008.(VI.27.) számú rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről szóló 9/2005. (II. 04.) sz. rendelet módosításáról 5

6 4.) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda és Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda évi beszámolója (minősített többség) Dr. Tittmann János: Köszöntöm a megjelent intézményvezető hölgyeket. Van e kérdés a beszámolókkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a beszámolókat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő határozatokat 99/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda szakmai beszámolóját elfogadja. 100/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda szakmai beszámolóját elfogadja. 5.) A dorogi közoktatási rendszerfejlesztési koncepciót kidolgozó munkacsoport beszámolója (minősített többség) Dr. Tittmann János: A közoktatási rendszerfejlesztési koncepciónk jelen állapotáról szóló tájékoztatás egyben a további tevékenységet is meghatározza azon munkacsoport számára, melyet azzal a céllal hoztunk létre, hogy a közoktatási rendszerfejlesztés szakmai alapjait dolgozza ki. A bizottság az intézményvezetőkből és egy külső szakértőből áll, akik az írásos előterjesztésnek megfelelő koncepcionális alapvetéseket alkották meg. Alapvetően két fontos tényt tartalmaz: a közoktatási rendszeren belül egy szakmai program megvalósítását, és az erre vonatkozó intézményszervezést. Ez az intézményi struktúrának ezen egy közös szakmai program megvalósítására való alkalmassá tételét jelenti, másrészről a szakmai programban két kitüntetett célt jelöl meg: a közoktatási sportot ill. a két tannyelvű oktatást, amely a két fő bázisa ennek a rendszernek. A szakmai részletek kidolgozása a bizottság dolga. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 101/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi közoktatási rendszerfejlesztési koncepciót kidolgozó munkacsoport által meghatározott célt, a közoktatási sport, a két tannyelvű oktatás és a német nemzetiségi oktatás egységes pedagógiai programba 6

7 foglalását, és ennek 2010/2011 tanévtől való bevezetését Dorog város közoktatási intézményeibe. Dorog Város Képviselő-testülete felkéri a munkacsoportot, hogy kezdje meg a pedagógiai programnak megfelelő tantervi és óraszámi kidolgozását. Dorog Város Képviselő-testülete felkéri a munkacsoportot, hogy adjon javaslatot a pedagógiai programnak megfelelő intézményi struktúra kialakítására. Felelős: Dr. Tittmann János Határidő: azonnal 6.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi tevékenységéről (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: Évről - évre nő a társulásban ellátott feladatok száma, közös intézményeink gyarapodnak. Együttműködésünknek számos sikeres állomása van. Remélem, hogy nemcsak Dorog, hanem a környező települések is úgy látják, hogy érdemes a társulási együttműködést tovább fejleszteni. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 102/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás évi I. féléves tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 7.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása (minősített többség) Dr. Tittmann János: Aki a társulási megállapodás módosítását elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 103/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását: 7

8 1.) A II. fejezet 1.) pontjaiban a feladat és hatáskörök felsorolása az alábbi h.) ponttal egészül ki. h.) mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok 2.) A II. fejezet az alábbi új 5.) bekezdéssel egészül ki: 5.) A mozgókönyvtári szolgáltatási feladatokat a nyilvános könyvtárral nem rendelkező de könyvtári szolgáltatóhely kialakítását biztosító településeken a nyilvános Dorogi Arany János Városi Könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés alapján látja el. A feladatellátás érdekében gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltatóhely közötti információ cseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről. 3.) A III. fejezet 1.) bekezdésében a társulás által biztosított szociális alapszolgáltatások felsorolása az alábbira változik: - családsegítés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - nappali ellátás 4.) A III. fejezet 3.) bekezdése helyébe az alábbi új rendelkezés kerül, a 4.) bekezdés hatályát veszti, az 5.) bekezdés számozása 4.) re változik. 3.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátási szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el. 5.) A III. fejezetben Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések alá alcímként bekerül A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat illetve ennek tartalmi elemei felsorolása után A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat és a hozzá tartozó tartalmi elemek felsorolása 8 pontban. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 1.) Az intézmény neve: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2.) Az intézmény székhelye: 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 13/2. 3.) Az intézmény tevékenységi köre, ellátási területei - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogató szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - nappali ellátás Az intézmény ellátási területe a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 4.) a.)a költségek viselése és megoszlása: A jelen társulásban résztevő önkormányzatok a feladatellátás költségeit a települések lakosság számának arányában viselik. 8

9 b) Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében kerül meghatározásra. c) A megállapított önkormányzati hozzájárulás időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással. d) A befizetési határidő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni. 5.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat székhelyének épülete Dorog Város Önkormányzatának tulajdona, míg a társult településeken lévő telephelyek az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő települési önkormányzatok tulajdonában maradnak. A felújítással és az esetleges beruházással járó feladatok költségei a polgári jog szabályai szerint a tulajdonost terhelik. Ettől a szerződő felek esetenként eltérhetnek. 6.) A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező eszközök a feladatellátást az intézmény teljes ellátási területén szolgálják. 7.) A társulás által fenntartott intézmény jogállása: Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 8.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján bízza meg 5 éves időtartamra. Az intézményvezető alapbérének vezetői pótlékának megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja. Fent leírt módosítások augusztus 01.-től lépnek hatályba. 6.) A IV. fejezetben a Társulás szervei cím 1.) pontjában a Társulás Tisztségviselői felsorolása az alábbira módosul: A Társulás Tisztségviselői: - Elnök - Általános Elnökhelyettes - Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság Elnöke - Közoktatási feladatok Szakmai Elnökhelyettese - Mozgókönyvtári feladatok Szakmai Elnökhelyettese - Szociális alapellátási feladatok Szakmai Elnökhelyettese - Belső ellenőrzési feladatok Szakmai Elnökhelyettese 7.) A IV. fejezetben a Társulás Elnöke cím 3.) pontjának második mondatában a Társulás Elnökhelyettese megnevezés a Társulás Általános Elnökhelyettesére változik. Ugyanezen fejezetben a Társulás Elnökhelyettese cím a Társulás Általános Elnökhelyettese címre változik, és az 1.) pont helyébe az alábbi új 1.) pont kerül: 1.) A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai sorából általános elnökhelyettest, és a közoktatási, mozgókönyvtári, szociális, valamint a 9

10 belső ellenőrzési feladatokat koordináló szakmai elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás elnökhelyetteseinek megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges. Az V. fejezetben a Társulási Tanács ülései cím 6.) pontjában az elnökhelyettes megnevezés Általános Elnökhelyettesre változik. 8.) A Társulási Megállapodás új 3. számú, a települések lélekszámát tartalmazó melléklettel egészül ki. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 8.) A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló átfogó értékelés (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 104/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 9.) Dorog, Szent Borbála Kórház és Szakorvosi Rendelő Kft. területén lévő egységek fűtéskorszerűsítése (minősített többség) Wágner Zsolt: Hiányolom az anyagból az alternatív fűtési energiára történő számítást. Most csak annyit teszünk, hogy a gáz és a távhő árát hasonlítjuk össze, annak ellenére, hogy van lehetőség alternatív energiahordozók bevitelére is, gondolok itt a főldhő, vagy a napenergia hasznosítására. Azt gondolom, hogy ha már pénzt és energiát szánunk rá, akkor ezt is meg kellene vizsgálni. Ami az összehasonlításból hiányzik az, az, hogy ha már számítást végzünk, vagy végeztetünk, akkor mindenképp fontos lenne, hogy mind a két oldalt úgy vizsgáljuk, hogy a teljes költséget nézzük. Ebben a számításban a gázfűtés összehasonlításánál hiányzik a gáz alapdíja, valamint hiányzik a gáz hatásfokának számítása. Ha ez a vizsgálat lezajlik, akkor azt kérném, hogy a számítások minden irányba kiterjedők legyenek. Dr. Tittmann János: Nagyon fontos a kiegészítés. Már régóta foglalkozunk azzal, hogy Dorog város intézményeiben az energiafelhasználás költséghatékonyságát az alternatív 10

11 energiaforrások felhasználásával javítsuk. A szakértők feladata az lesz, hogy mindenre kiterjedő módon bocsássanak adatokat és számításokat rendelkezésünkre. Erre vonatkozóan egy mérnöki iroda megbízást kap és a megrendelésben ezek a tételek szerepelni fognak. A bizottság a tanulmánykészítés minden fázisában szerepet vállal, és ellenőrizhet minden új eredményt. Balogh Zoltán: Pénzügyi szempontból is több sebből vérzik ez az összehasonlítás. Kérem, hogy ha megbízunk valakit ezzel, akkor a pénzért korrekt munkát végezzen. Természetesen az összehasonlítás támogatható, de előzetesen a hivatal dolgozza ki, ellenőrizzék le azokat a munkákat, amiket a szakértői csapat elvégez, és úgy kerüljön a képviselő-testület elé. Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze! 105/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog, Szent Borbála Kórház és Szakorvosi Rendelő területén lévő egységek fűtésrendszerének a jelenlegi távfűtésről gázfűtésre történő átállásának előkészítéseként a gázfűtés engedélyezési terveit és az egységek átalakításának költségvetéseit elkészítteti. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: december ) Dorog, Hantken Miksa út- és járda felújítása (minősített többség) Dr. Tittmann János: Ez az terület azért nem kapcsolódott a most lassan befejeződő járda és útfelújításhoz, mert a Vízmű bejelentette ezen útszakaszon a teljes vízellátó rendszer rekonstrukcióját. Ezt meg kell várnunk, és utána lehet a közterületet teljes egészében rendezni. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 106/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog, Hantken Miksa utcában az ÉDV Zrt. beruházását ( szennyvízvezeték kiépítését ) követően az utca út-, és járda felújítását elvégezteti. Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog, Hantken Miksa utca út-, és járda felújításával kiegészíti a 42/2008. (III.28.) számú határozatával elfogadott 2008 évi közbeszerzési tervét. 11

12 11.) A volt ÁNTSZ épületének értékesítése (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök Dr. Tittmann János: Közeleg az új ÁNTSZ épületének átadásának az időpontja, ami társulási összefogásból került felújításra. Ezt követően szeretnénk értékesíteni a volt épületet. A licittárgyalás elindításáról van szó. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 107/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bécsi út 9. sz. alatti 1039 hrsz-ú 237 m2-es lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan nyílt licit-tárgyalás során kerüljön értékesítésre. Kikiáltási ár ,- Ft. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 12.) István király út, Bányász körönd Fűzfa utcák forgalmi rend változtatása (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök Dr. Tittmann János: Az előzmények ismertek, a SPAR nál levő közlekedési rend felkavarta a családi házas fa utcák forgalmi rendjét. Ez egy olyan valószínűleg komoly ellenőrzést is igénylő változtatási rend, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a SPAR tól kifelé nem lehet kimenni az esztergomi útra. Csak az ottani családi házas terület forgalmát szolgálják ezek az utcák. Ettől függetlenül kezdeményezzük a SPAR csomópont közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát, mert vannak vélemények, miszerint az ottani forgalom nem teszi szükségessé ezt a műszaki megoldást. Akár egy villogó sárga vagy egyéb talán rugalmasabb és biztonságos közlekedési rendet is tudna biztosítani. Nekünk nincs kompetenciánk ennek meghatározására, szakvéleményt kell szereznünk, amit adott esetben a közútkezelő szervezet véleménye mellé vagy azzal szemben kell megfogalmazni. Balogh Zoltán: Ezt támogatom, és remélem, megoldja az ott élők problémáját, de nem értem miért nincs rá kompetenciánk. Dr. Tittmann János: Egy szakmai felülvizsgálatot elindítunk és megpróbáljuk szakmai úton lerendezni a kérdést, mert másként nem lehet. Balogh Zoltán: Kérem Polgármester Urat, hogy minden lobbi lehetőséget használjon ki, hogy az itteni probléma megoldódjon. Ettől nagyobb üzletközpontoknál nincs lámpás kereszteződés. 12

13 Dr. Tittmann János: Megteszünk mindent annak érdekében, hogy rugalmas legyen a közlekedés. Aki a forgalmi rendet el tudja fogadni, kérem, kézfeltartással jelezze! 108/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Fűzfa utcának a Fenyőfa utca Diófa utca közötti összekötő út és a Bányász körönd közötti szakaszának a Bányász körönd felé történő egyirányúsításához, valamint 3,5 tonnás súlykorlátozó táblák kihelyezéséhez a Fűzfa utca, az Akácfa utca és a Diófa utca sarkaira. A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Fűzfa utcára 30 km-es sebesség korlátozási tábla kerüljön kihelyezésre. 2. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az István király utcán a Béla király és Kálvária utca közötti szakaszon mindkét oldalon megállni tilos tábla kihelyezéséhez. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 13.) Uszodai jegyár változás (minősített többség) Előterjesztő: Molnár Albert, Karcz Jenő bizottsági elnökök Dr. Tittmann János: A jegyár változás részben emelést, részben differenciálást próbál megvalósítani, remélem sokak kérését figyelembe véve. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 109/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dorogi Városi Uszodában július 01-től az 1. sz. mellékletben szereplő jegyárak kerüljenek alkalmazásra. 13

14 Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 14.) Az Eötvös József Általános Iskolában 2008/2009 tanévben indítható osztályok száma (minősített többség) Dr. Tittmann János: A fejlesztő osztály szűnik meg, így nem három osztály indul, hanem kettő. 110/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 2008/2009 tanévben az Eötvös József Általános Iskolában két első osztály indít. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: szeptember ) A Pedagógiai Szakszolgálat fenntartására kötött társulási megállapodás felmondása (minősített többség) Dr. Tittmann János: A Megyei Közgyűlés a szerződést a törvényi feltételeknek megfelelően mondta fel. A következő pénzügyi évtől kezdődően önállóan vagy más társulásban kell megoldani a működtetést. A társulásban való működtetés azért született, mert a Pedagógiai Szakszolgálat a Többcélú Kistérségi Társulás területén nyújt szolgáltatásokat, és ezeket próbáljuk tovább integrálni és társulási intézményként működtetni. Aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 111/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Megyei Közgyűlés 83/2008 (V.22.) számú határozatával kelt döntését, mely a Pedagógiai Szakszolgálat fenntartására kötött társulási megállapodás december 31-vel történő felmondásáról szól, tudomásul veszi. 14

15 A Képviselő-testület megbízza Dr. Tittmann János polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat a társulás intézményeként lássa el feladatát január 1-től. Felelős: Dr. Tittmann János Határidő: azonnal 16.) Köztéri műalkotás pályázat kiírása (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: 2010-ben a 60. Bányásznapra kerül sor. Nem a bányász emlékművek számát szeretnénk szaporítani, hanem egy teljesen szabad műalkotás pályázat meghirdetését kezdeményezzük, de összekapcsoljuk az adottságainkkal. A művelődési házzal szemben lévő kút felújításával szeretnénk módot találni arra, hogy ezen az új köztéri műalkotáson elhelyezett táblán megemlékezzünk a dorogi szénmedence településeit felvirágoztató bányászok hallhatatlan emlékéről. Így kapcsolódna össze a műalkotás pályázat és a 60. Bányásznap alkalmával a bányászat történelmi teljesítményének elismerése. Aki támogatja a pályázat kiírását, kérem, kézfeltartással jelezze! 112/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 60. bányásznap évfordulójára emlékkút készítésére meghívásos műalkotás pályázatot ír ki. A pályázat előkészítésére és bonyolításában való közreműködésére felkéri Wehner Tibor Munkácsy díjas művészettörténészt. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: június ) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása (minősített többség) Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztést elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze! 15

16 113/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e./ pontja alapján augusztus 1- jétől július 31-ig megbízza Szrnka Anna-t - a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda - határozatlan időre kinevezett óvodapedagógusát - a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői feladatainak ellátására. Illetményét a Kjt. 64. (1) és (2) bekezdése alapján augusztus 1-jétől ,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a Kjt. 70. (2) bekezdés b./ pontja alapján ,-Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: augusztus 01. Dr. Tittmann János: A jelenlegi intézmény-vezető vezeti tovább az intézményt, gratulálunk a sikeres pályázathoz, további eredményes munkát kívánunk. 18.) Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása (minősített többség) Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 114/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e./ pontja alapján augusztus 1-jétől július 31-ig megbízza Schmeráné Eichardt Gizella-t - a Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda - határozatlan időre kinevezett óvodapedagógusát - a Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői feladatainak ellátására. 16

17 Illetményét a Kjt. 64. (1) és (2) bekezdése alapján augusztus 1-jétől ,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a Kjt. 70. (2) bekezdés b./ pontja alapján ,-Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr Tittmann János- polgármester Határidő: augusztus ) Dorogi Közművelődési Kht. alapító okiratának módosítása (minősített többség) Előterjesztő: Tallósi Károly címzetes főjegyző Dr. Tittmann János: A kht. tevékenységi körének módosítását tartalmazza az előterjesztés. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 115/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Közművelődési Közhasznú Társaság alapító okiratának 5. pontját a TEÁOR 08 rendelkezéseire is figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg: 5. A társaság tevékenységi köre a TEÁOR 08 szerint: Főtevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közhasznú) További tevékenységek 1812 Nyomás (kivéve napilap) 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5630 Italszolgáltatás 5811 Könyvkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5914 Filmvetítés 6209 Egyéb információ technológia szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7311 Reklámügynöki tevékenység 7420 Fényképészet 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 17

18 8559 M.n.s. oktatás (közhasznú) 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység (közhasznú) 9001 Előadó-művészet (közhasznú) 9002 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység (közhasznú) 9004 Művészeti létesítmény működtetése (közhasznú) 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység (közhasznú) 9102 Múzeumi tevékenység (közhasznú) 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú) Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 20.) Nyári napközi évi megszervezése (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: Az előzetes igényfelméréseknek megfelelő létszámban indulna ez a nyári szolgáltatás. Reméljük, hogy a városban élők igényeinek megfelelően fog eltelni ez a nyár. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 116/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselő-testülete biztosítja az ellátatlan gyermekek részére a nyári napközit, melynek helyszíne az Eötvös József Általános Iskola, vezetője az Eötvös József Általános Iskola igazgatója. 2. A gyermekek felügyeletét az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusai látják el. 3. Dorog Város Képviselő-testülete biztosítja a nyári napközi lebonyolításhoz szükséges ,- Ft-ot, melynek forrása az általános tartalékalap. A Városüzemeltetési Non-profit Kft. térítésmentesen biztosítja az uszoda használatát. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 21.) Az I. számú fogorvosi körzet fogorvosi álláshelyére kiírt pályázat elbírálása (minősített többség) 18

19 Dr. Tittmann János: szeptember 1-től nyugdíjba vonult Dr. Korompay Anna, ezért az I. sz. fogorvosi körzet fogorvosi állásának betöltésére több alkalommal írtunk ki pályázatot. Legutóbbi hirdetésre határidőn belül egyetlen pályázat érkezett, melyet Dr. Juhász Aida Laura fogorvos nyújtott be. Diplomáját 2005-ben a debreceni Egyetem Fogorvosi Karán. Jelenleg szakvizsgára készül, de ez nem akadályozza az álláshely betöltésében. Az álláshely szeptember 1-től kerül betöltésére. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 117/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselő-testülete megbízza augusztus 21-től dr. Juhász Aida Laura fogorvost a dorogi I. sz. fogorvosi körzet, valamint a Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola fogászati ellátásával. 2. Dorog Város Képviselő-testülete megbízza Dr. Tittmann János polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 22.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi üléstervére (egyszerű többség) Dr. Tittmann János: Aki az előterjesztésnek megfelelően a II. félévi üléstervet elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 118/2008.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a II. félévi munkatervét elfogadja. Határidő: értelemszerűen Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 23.) A PROMTÁVHŐ Kft. lakossági távhődíj módosítási kérelme 19

20 Molnár Albert: A bizottság a kérelmet támogatja, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Dr.Tittmann János: Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 16 igen, 1 nem szavazattal a következő rendelet módosítását fogadja el: Dorog Város Önkormányzatának 16/2008. (VI.27.) számú rendelet a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról és az áralkalmazás feltételeiről szóló 2/2005. (II.01.) számú rendelet módosításáról Dr. Tittmann János: Több hozzászólás nincs, megköszönöm a munkát, az ülést bezárom. k.m.f. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző 20

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 29-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 45/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Előterjesztés. Dorog Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tárgy: Dorog város képviselő-testületének II.

Előterjesztés. Dorog Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tárgy: Dorog város képviselő-testületének II. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. június 26-i

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dorog város Önkormányzatának 19/2008.(IX.26.) számú rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények il

Dorog város Önkormányzatának 19/2008.(IX.26.) számú rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények il 139/2008.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 101/2008.(VI.27.) sz. 103/2008.(VI.27.) sz. 107/2008.(VI.27.) sz. 108/2008.(VI.27.) sz. 109/2008.(VI.27.) sz. 110/2008.(VI.27.)

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Iktatószám: /2015.

Iktatószám: /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 6054-7/2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/4/2009. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2009. március 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 121/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 79/2014.(VI.30.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. július 1től 2014.

Részletesebben

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ügyszám: 11/2-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 17.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

R Á C K E V E V Á R O S POLGÁRMESTERE

R Á C K E V E V Á R O S POLGÁRMESTERE R Á C K E V E V Á R O S POLGÁRMESTERE 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521, e-mail: rackeve@rackeve.hu Ügyfélfogadás: Szerda: 8.00-11.00 Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága soron következő ülését 2015. június 16. napon (kedden) 16:00 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben