SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MTK - JÁI. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MTK - JÁI. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK"

Átírás

1 Haszongépjármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szak Készííttetttte:: Dr.. Lakattos Isttván Ph..D..,, egyettemii docens Dr.. Nagy Viince Ph..D..,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Lekttorálltta:: Dr.. Horvátth Ballázs Ph..D..,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Győr,,

2 2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MTK - JÁI. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK Előterjesztés a Haszongépjármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szak levelező tagozat indítására A haszongépjármű-technika fejlődése, valamint a haszongépjárművek által okozott balesetek statisztikái olyan speciális elemzések szükségességét eredményezik, amelyek magas szintű vizsgálatához általános és konkrét, valamint komplex haszongépjárműi üzemeltetői ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség. Jelenleg a magyar műszaki felsőoktatás minden szintjén általános járműves képzés folyik. A haszongépjárműveket, autóbuszokat üzemeltető vállalatok részéről viszont jelentős igény mutatkozik speciális haszongépjárművekkel kapcsolatos műszaki, konstrukciós és üzemeltetési ismeretekre. Ezen képzésnek elsődlegesen az a célja, hogy a haszongépjárművek, autóbuszok üzemeltetése területén dolgozó mérnökök megnyugtató módon tudják megítélni a szerkezetek romlásának tényleges okait, legyenek képesek elemzni a haszongépjárművek üzemeltetésével és gazdálkodásával kapcsolatos folyamatokat. A képzés tervezett indítása: szeptember Kérjük fenti javaslatunk jóváhagyását. Győr, Dr. Nagy Vince Tanszékvezető MELLÉKLET: - A HASZONGÉPJÁRMŰ ÜZEMETETŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLISTÁJA - TANTÁRGYI INFORMÁCIÓS LAPOK - KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

3 3 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR Közúti és Vasúti Járművek Tanszék HASZONGÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETŐ szakirányú továbbképzési szak Levelező 2012

4 4 Képzési cél Az utóbbi évek haszongépjármű-technikájának fejlődése, valamint a haszongépjárművek által okozott balesetek statisztikái olyan speciális elemzések szükségességét eredményezték, amelyek magas szintű elvégzéséhez átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség. Jelenleg a magyar műszaki felsőoktatás minden szintjén általános járműves képzés folyik. A speciális haszongépjárművel kapcsolatos műszaki, konstrukciós és üzemeltetési ismeretekkel kapcsolatosan viszont jelentős igény mutatkozik a haszongépjárműveket, autóbuszokat üzemeltető vállalatok részéről. Ezen képzésnek elsődlegesen az a célja, hogy a haszongépjárművek, autóbuszok üzemeltetése szakterületen dolgozó mérnökök megnyugtató módon meg tudják ítélni a szerkezetek romlásának tényleges okait, elemezni tudják a haszongépjárművek üzemeltetésével és gazdálkodásával kapcsolatos folyamatokat. Képzési terület: műszaki Szakterület: haszongépjármű üzemeltető Bemenet: o o o Gépészmérnöki szak Járműmérnöki szak Közlekedésmérnöki szak Főiskolai, egyetemi, BSc, illetve MSc oklevél A diploma megnevezése: o Haszongépjármű üzemeltető BSc szakmérnök A képzés idő: 4 félév, 360 kontakt óra, 120 kredit A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítására nincs lehetőség Az ismeretek ellenőrzési rendszere: Az előírt tantárgyaknál a tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze. A záróvizsgára bocsátás feltétele: o o A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése A szakdolgozat elkészítése, benyújtása (elfogadása) A záróvizsga részei: o A szakdolgozat megvédése o Szóbeli vizsga a Jármű rendszertechnika, Járműgazdálkodás és járműtelepek, valamint Haszongépjárművek üzemeltetése szaktantárgyakból. A záróvizsga a SZE Műszaki Tudományi Kar vonatkozó szabályzatai szerint történik. A szakdolgozat: A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek elkészítésével a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

5 5 A diploma feltétele: o Abszolutórium o Szakdolgozat sikeres megvédése o Sikeres záróvizsga Tantárgyai: o Járműgazdálkodás és járműtelepek o Haszongépjárművek üzemeltetése o Jármű rendszertechnika A záróvizsga eredménye: A záróvizsga szóbeli részére és a diplomatervre kapott érdemjegyek (2 jegy) átlaga.

6 6 A kötelező tantárgyak listája S.sz Tantárgyak megnevezése krp kt. öá. bszf. 1. félév 1. Matematika szakmérnököknek I v Lukács Antal 2. Mechanika szakmérnököknek I v Dr. Nagy Zoltán 3. Haszongépjárművek fenntartása I v Dr. Döme Béla, Polák József 4. Jármű rendszertechnika v Dr. Nagy Vince, Szauter Ferenc, Titrik Ádám 5. Méréstechnika I v Dr. Bozóky László. Dr. Kiss László, Dr. Döme Béla, Titrik Ádám Összesen v 2. félév 6. Matematika szakmérnököknek II v Lukács Antal 7. Mechanika szakmérnököknek II v Dr. Nagy Zoltán 8. Járműszerkezetek v Dr. Varga Zoltán, Szauter Ferenc, 9. Villamos hajtások v Dr. Kiss László, Dr. Szénási István 10. Haszongépjárművek fenntartása II f Dr. Németh Kálmán, Polák József 11. Műszaki diagnosztika f Dr. Lakatos István, Csintalan Zoltán 12. Jármű üzemeltető v Dr. Nagy Vince, Alf Martienssen Összesen v 2f 3. félév 13. Jármű villamosság és elektronika v Dr. Kiss László, Beke Péter 14. Belső égésű motorok és hajtások v Dr. Gál Péter, Antal Attila 15. Haszongépjárművek üzemeltetése v Dr. Németh Kálmán, Polák József, Dr. Zvikli Sándor 16. Haszongépjárművek közlekedésbiztonsága f Dr. Kőfalvi Gyula, Kulcsár Béla 17. Haszongépjármű szerkezetek f Dr. Varga Zoltán, Szauter Ferenc 18. Járműmechanika v Dr. Bozóky László, Szauter Ferenc 19. Menedzsment szakmérnököknek v Konczosné dr. Szombathelyi Márta Összesen v 2f 4. félév 20. Járműgazdálkodás és járműtelepek v Dr. Döme Béla, Polák József 21. Járműdiagnosztika v Dr. Lakatos István, Csintalan Zoltán 22. Haszongépjárművek hatósági vizsgálata v Dr. Lakatos István 23. Fuvarjog v Dr. Szalay Gyula, Dr. Vándor Csaba 24. Szakdolgozat f Összesen v 1f Szak óraszám és kredit összesen v 2f krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = beszámolási forma (f folyamatos számonkérés, v vizsga).

7 7 Tantárgyi információs lapok

8 8 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Matematika szakmérnököknek I. Haszongépjármű üzemeltető Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Lukács Antal egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Matematika és Számítástudomány Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 1. félév Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapjait. Rövid tartalom: A relatív gyakoriság. A valószínűség és axiómái. A klasszikus és geometriai valószínűségi mező. A feltételes valószínűség, függetlenség. A valószínűségi változó és jellemzői. A várható érték és a szórás. Nevezetes diszkrét eloszlású valószínűségi változók. Nevezetes folytonos eloszlású valószínűségi változók. Több valószínűségi változó együttes eloszlása. A nagy számok törvényei és a centrális határeloszlás tétel. A matematikai statisztika alapfogalmai. Becslések, a konfidencia intervallum. Paraméteres próbák. Az egy- és kétmintás u-próba. Az egy- és kétmintás t-próba. Mérnöki alkalmazások. Kötelező irodalom: Reimann József, Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika Ajánlott irodalom: Solt György: Valószínűségszámítás Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Horváth Zoltán tszv.

9 9 Tantárgy címe: Matematika szakmérnököknek II. Tantárgyi információs lap Haszongépjármű üzemeltető Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Lukács Antal egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Matematika és Számítástudomány Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 6 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 6 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a differenciálegyenletek elméletének alapvető fogalmait és az egyszerűbb típusok megoldási módszereit. Rövid tartalom: A differenciálegyenletek fogalma és osztályozása. Az explicit alakú, elsőrendű differenciálegyenletek, és a szétválasztható változójú differenciálegyenletek. Az elsőrendű lineáris differenciálegyenletek. A másodrendű, lineáris, állandó együtthatós, homogén differenciálegyenletek. A másodrendű, lineáris, állandó együtthatós, inhomogén differenciálegyenletek, a próbafüggvény módszere. A rezonancia. Mérnöki alkalmazások. Kötelező irodalom: Dr. Horváth Zoltán: Bevezetés a differenciálegyenletek megoldásába Ajánlott irodalom: Scharnitzky Viktor: Differenciálegyenletek Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Horváth Zoltán tszv.

10 10 Tantárgyi információs lap A tantárgy címe: Mechanika szakmérnököknek I. Haszongépjármű üzemeltető Levelező BSc szakmérnök képzés A tantárgyfelelős neve, tudományos fokozata: dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Alkalmazott Mechanika Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati órák száma (óra/félév):8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Számonkérés módja: írásbeli vizsga Oktatási félév * : 1. Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a mechanika tárgy felosztását, az anyagi pontra ható erőrendszereket, a síkbeli erőrendszereket, kéttámaszú tartók erőegyensúlyát, az anyagi pont kinematikáját. Rövid tartalom: A mechanika tárgya és felosztása. Mechanikai modellalkotás, alapfogalmak, axiómák. Az erő fogalma, megadásának lehetőségei és komponensekre bontása. Erők eredője, az egyensúly feltétele. Két és három erő egyensúlya. Anyagi pontra ható erőrendszerek. Erőrendszer egyensúlyának feltételei. Erőrendszer nyomatéka. A statika alaptételei. Síkbeli erőrendszer eredője. Az erőpár fogalma. Erőrendszer fogalmának általánosítása. Az eredő meghatározása síkbeli szétszórt és párhuzamos erőrendszer esetén. Vonal mentén megoszló erőrendszer eredője. Síkbeli erőrendszer egyensúlya. A statikailag határozott megtámasztás esetei. Kéttámaszú és befogott tartó, három-rudas megtámasztás. Térbeli erőrendszer egyensúlya. Igénybevételi függvények meghatározása. Redukált feszültség számítása, a szilárdságtani méretezés elvei. Anyagi pont kinematikája. Pályagörbe, hodográf, foronómiai görbék. Merev test kinematikája. Merev test sebesség és gyorsulás állapota. Merev test véges mozgásai, gördülő mozgás. Coulomb-féle súrlódási törvény. Egymáshoz képest mozgó koordináta-rendszerekre vonakozó mozgásjellemzők kapcsolata. Szállító sebesség és gyorsulás, Coriolis gyorsulás fogalma. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Égert J., Pere B.: Mechanika Statika, egyetemi jegyzet, Universitas-Győr Kht Égert J., Nagy Z.: Mechanika - Mozgástan, egyetemi jegyzet, Universitas-Győr Kht Utolsó módosítás dátuma: április 6. Aláírás: Prof. dr. Égert János tszv.

11 11 Tantárgyi információs lap A tantárgy címe: Mechanika szakmérnököknek II. Haszongépjármű üzemeltető Levelező BSc Szakmérnök képzés A tantárgyfelelős neve, tudományos fokozata: dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Alkalmazott Mechanika Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 8 Ebből gyakorlati órák száma (óra/félév):4 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Számonkérés módja: írásbeli vizsga Oktatási félév * : 2 óra Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a tehetetlenségi nyomatékfogalmát, a dinamika alaptörvényeit, a merev test kényszermozgását, a rezgéstan alapjait, az egy szabadságfokú rezgőrendszereket. Rövid tartalom: Tehetetlenségi nyomatékok, tehetetlenségi főtengelyek. A dinamika alaptörvényei. Newton törvények. Az impulzus-, perdület-, energia és munka tétel. Merev test kényszermozgása. Álló tengely körüli forgómozgás, a forgó mozgás stabilitása, precessziós nyomaték. Testek centrikus ütközése. Egy szabadságfokú rezgőrendszerek. Rezgéstan alap fogalmai. A Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenletek felírása. A rendszer saját frekvenciája. A mozgásegyenlet megoldása harmonikus gerjesztés esetén. Rezonancia görbe, vektorábra fáziskésési szög. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Égert J., Nagy Z.: Mechanika-Mozgástan, egyetemi jegyzet, Universitas-Győr Kht Égert J., Jezsó K.: Mechanika - Rezgéstan, egyetemi jegyzet, Universitas-Győr Kht Utolsó módosítás dátuma: április 6. Aláírás: Prof. dr. Égert János tszv.

12 12 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Haszongépjárművek fenntartása I. Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Döme Béla egyetemi adjunktus Az oktatásban még részt vesz: Polák József egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 18 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 1. félév Célkitűzés: Ismeretet adjon a járműfenntartás elméletének általános összefüggéseiről és gyakorlati alkalmazásáról Rövid tartalom: Járműfenntartás feladata, alapfogalmak Hagyományos járműkarbantartási stratégiák - hibáig üzemeltetés - merev karbantartási módszer - állapot vizsgálaton alapuló karbantartási módszer Korszerű járműkarbantartási stratégiák: - megbízhatóság alapú karbantartási módszer, - teljeskörű, hatékony karbantartás Váratlan meghibásodások elemzése és értékelése. A járműbeavatkozások esedékességének meghatározása Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

13 13 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Haszongépjárművek fenntartása II. Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Németh Kálmán főiskolai docens Az oktatásban még részt vesz: Polák József egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: folyamatos számonkérés Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: A szakmérnök-jelöltek megismerjék a haszongépjárművek fenntartásánál alkalmazott új technikai módszereket, új anyagokat és új eszközöket. Rövid tartalom: Haszongépjárművek üzemeltetése során előforduló meghibásodások kijavítási módszerei: - garanciális, - futó, - középjavítások. Acél és alumínium karosszériák és alvázak javítása. Javítófényezés, alváz- és üregvédelem. Műanyag karosszéria elemek javítási módszerei. Szélvédők javítása és cseréje. A fenti javítások új technológiai eszközei és új anyagai. Haszongépjárművek felújítási módszerei és technológiai folyamata. Korszerűsített felújítási módszer. Főbb szerkezeti elemek és alkatrészek felújítása. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

14 14 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Jármű rendszertechnika Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Nagy Vince egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, PhD Az oktatásban még részt vesz: Szauter Ferenc egyetemi tanársegéd, Titrik Ádám egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 18 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): - Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév :.1. félév Célkitűzés: A tantárgy oktatásának célja a hallgatóknak a rendszertechnikai szemlélet móddal való megismertetése, a közúti és a kötöttpályás járművek, főegységek és szerkezeti elemek közötti kölcsönhatások feltárása, különös tekintettel az út/pálya jármű rendszerben fellépő dinamikai kölcsönhatásokra Rövid tartalom: - járműrendszerek általános jellemzése - a járműre ható statikus és dinamikus erők - a járművek mozgása - rendszer identifikáció, rendszertechnikai ábrázolás - időben változó fizikai folyamatok - a determinisztikus és a sztochasztikus folyamatok jellemzői, rendszerjellemző függvények - járműrendszerek vizsgálata - egyetemes és specifikus rendszermodellek - jármű rendszerekre vonatkozó mozgásegyenletek felállítása és megoldása - járműrendszer jellemzők előállítása laboratóriumi és üzemi környezetben Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Szabó Imre: Gépészeti rendszertechnika MK Bp Tanszéki kéziratok Szakfolyóirati publikációk Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

15 15 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Méréstechnika I. Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Döme Béla egyetemi adjunktus Az oktatásban még részt vesz: Dr. Kiss László főiskolai docens, Dr. Bozóky László főiskolai docens, Titrik Ádám egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 1. félév Célkitűzés: Ismeretet adjon a járművek üzemeltetése, karbantartása és javítása során alkalmazható hagyományos és korszerű mérési eljárásokról a mechanikus villamos, optikai és pneumatikus mérő eszközökről. Rövid tartalom: - Releváns méréstechnikai folyamatok - Hagyományos és korszerű mérési módszerek - Rendszeres, véletlen és durva mérési hibák és kiértékelésük - Hosszmérés, szögmérés, alak és helyzethiba mérés, érdesség mérés módszerei és eszközrendszere - mechanikus, villamos, optikai és pneumatikus mérési eljárások, azok mérőműszerei, mérőeszközei és mérőberendezései Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

16 16 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Járműszerkezetek Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Varga Zoltán egyetemi docens Az oktatásban még részt vesz: Szauter Ferenc egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 1 Célkitűzés: A közúti járművek szerkezeti elemeinek és azok működésének megismertetése Rövid tartalom: A tantárgyon belül a közúti járművek fő szerkezeti csoportok és azon belüli fő elemek közül az alábbiak kerülnek tárgyalásra: Erőátvitel: tengelykapcsoló, nyomatékváltó, tengelyek és csuklók, kiegyenlítőművek, Futómű: alépítmény, felépítmény, kerékfelfüggesztés, kerekek és abroncsok, rugózás, lengéscsillapítás, kormányzás, fékberendezések Hibrid és villamos járműhajtások Az elsajátított elméleti ismeretek korszerű konstrukciós példákon való bemutatás során kapcsolódnak össze a gyakorlattal. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Bohner - Gscheidle - Leyer - Pichler - Saier - Schmidt - Siegmayer Zwickel: Gépjárműszerkezetek Műszaki Könyvkiadó Kõfalusi Pál, Dr. Kõfalvi Gyula: Gépjármûvek passzív biztonsága Maróti-Godai kiadó Wilfried Staudt: Gépjárműtechnika Omar Bt. Kőfalusi Pál, dr. Szőcs Károly, dr. Varga Ferenc: Fékrendszerek Maróti Könyvkereskedés és Kiadó Gudlin Tamás: Gépjárműszerkezetek II. egyetemi jegyzet Bosch: Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei Maróti Könyvkereskedés és Kiadó Bosch: Hibridhajtások Maróti Könyvkereskedés és Kiadó Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

17 17 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Villamos hajtások Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Szénásy István egyetemi docens Az oktatásban még részt vesz: Dr. Kiss László főiskolai docens A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 6 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 6 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a mai gépjárművekben terjedő villamos- és hibrid járműhajtások villamos gépeit, irányításuk elvét, és az esetleges energiatárolókkal való együttműködésüket. Rövid tartalom: Aszinkron- és állandómágneses szinkron motorok működése és irányítása. Villamos járműhajtások rendszertechnikai megoldásai. Hibrid járműhajtások elve és alkalmazott változataik. Járműirányítási és energetikai szempontok a hajtásirányításban. Energiatárolók és alkalmazási lehetőségeik gépjárművekben. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Schmidt-Rajki-Vincéné: Járművillamosság. BME egyetemi tankönyv. Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

18 18 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Műszaki diagnosztika Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Lakatos István egyetemi docens, PhD Az oktatásban még részt vesz: Csintalan Zoltán egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 6 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 6 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: folyamatos számonkérés Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: A műszaki diagnosztika módszereinek és alkalmazási területének és alkalmazási példáinak megismerése. Rövid tartalom: A műszaki diagnosztika tárgyköre Rezgésdiagnosztika Zajdiagnosztika Tribológia, olajvizsgálatok Hőkamerás (termovízió) vizsgálatok Rendszertechnika Kötelező irodalom: Antal György, Beke Péter, Dr. Bozóky László, Dr. Gál Péter, Dr. Kiss László, Dr. Lakatos I. (szerk), Dr. Nagy Vince, Dr. Németh Kálmán: Műszaki diagnosztika, HEFOP, elektronikus jegyzet, Győr, 2006 Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

19 19 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Jármű üzemeltető Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Nagy Vince egyetemi docens Az oktatásban még részt vesz: Alf Martienssen A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 6 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 3 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 3 Kredit pontszám: 2 Önálló hallgató munka (óra/félév): 6 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: Rövid tartalom: minőségirányítás rendszer fejlesztés a minőségirányítási rendszerek fejlődése ipari folyamatfejlesztés előtt, a folyamat főparaméterek alapján az optimális folyamat eljárás tervezési módszerei versenyképes hatékony munkálatok biztosításának módszerei a párhuzamosan működő innovációs fejlesztéssel összehangolt cél elérés technikái az autóiparban alkalmazott minőségirányítási rendszerek, folyamatfejlesztés, belső- beszállítói és külső auditok Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

20 20 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Jármű villamosság és elektronika Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Beke Péter egyetemi adjunktus Az oktatásban még részt vesz: Dr. Kiss László főiskolai docens A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 3. félév Célkitűzés: A közúti járművekben egyre nagyobb teret nyerő elektronikus vezérlések, jeladók, beavatkozó egységek megismerése, járművillamossági kérdések tárgyalása, különös tekintettel a haszongépjárművek üzemeltetésére Rövid tartalom: Autók villamos generátorai (egyenáramú dinamók és szabályozásuk, körmöspólusú generátorok és szabályozásuk, állandómágneses generátorok és szabályozásuk). Autók önindítói (klasszikus indítómotorok, állandómágneses indítók. Integrált generátor és indító ISA elektronikus csillapítással ISAD). Segédhajtások villamos gépei és berendezései. Világító és jelző berendezések. Diesel üzemű gépkocsik indító-berendezése. Érintkező-mentes gyújtásvezérlések; jellegmezős, számítógép-vezérelt gyújtásrendszerek; keverékképzés vezérlése; befecskendező rendszerek számítógépes vezérlése; motormenedzsment rendszerek; járműelektronikai jeladók, érzékelők; CAN, LIN buszrendszerek; a járműelektronika szoftveres háttere, fejlesztési lehetőségek. Erőátvitel elektronikája, fékrendszerek, menetdinamika elektronikája, komfort elektronika. Kötelező irodalom: Dr. Frank Tibor Dr. Kováts Miklós: Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek Endrődy Nagy: Gépjármű villamos berendezések J Ajánlott irodalom: Csúri György: Villamosságtan Különleges elektronikus elemek J Széchenyi István Egyetem Dr. Frank Tibor Dr. Kováts Miklós: Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek Kőfalusi Pál: ABS-től ESP-ig. Elektronikus menetdinamikai szabályozó rendszerek Hahn-Harsányi-Lepsényi-Mizsei: Érzékelők és beavatkozók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bosch műszaki útmutató füzetek: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14

21 21 Dr. Hodvonger László: Autóvillamosság Jürgen Kasedorf: Steuerungselektronik an Motor und Kraftübertragung Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

22 22 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Belső égésű motorok és hajtások Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Gál Péter egyetemi docens, (PhD) Az oktatásban még részt vesz: Antal Attila egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: AUDI HUNGARIA Belső égésű motorok tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév: 3. félév Célkitűzés: A tantárgy a járműveket üzemeltető műszaki szakemberek szempontjából fontos motortechnikai és technológiai ismeretek közlésére összpontosít. Rövid tartalom: Korszerű, a környezetvédelmi és tüzelőanyag fogyasztási (CO 2 -kibocsátás) normáknak megfelelő járműmotorok fejlesztési irányai. A nagy fajlagos teljesítményű haszonjármű motorok felépítésének elemző áttekintése: Szerkezeti kialakítás Új szerkezeti anyagok alkalmazása Gyártási, szerelési technológiák Feltöltött motorok (a motor és a feltöltő együttműködése) A haszonjárműveknél alkalmazott keverékképzési- és égési eljárások áttekintése. Tűzelőanyag ellátó rendszerek kialakítása, működése és vizsgálati módszerei. A motor mint zárt tribologiai rendszer. Korszerű kenési-, olajozási rendszerek felépítése, működése. Korszerű kenőolajok és alkalmazásuk. Üzemeltetés közben fellépő jellegzetes alkatrész meghibásodások bemutatása, a hibaelemzések módszerei. Kötelező irodalom: Elektronikus segédlet Ajánlott irodalom:

23 23 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Haszongépjárművek üzemeltetése Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Németh Kálmán főiskolai docens Az oktatásban még részt vesz: Polák József egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 18 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 3. félév Célkitűzés: A szakmérnök jelöltek megismerjék a haszongépjárművek zavartalan üzemeltetéséhez szükséges állagmegőrző (szerviz) és karbantartási műveleteket, új anyagokat és technológiai eszközöket. Rövid tartalom: Haszongépjárművek szerviz vagy ápolási műveletei: - alsómosás, - motormosás, - kenési műveletek, - szintellenőrzések és utántöltések, - belső takarítás, - felsőmosás, - szárítás. Az előbbi műveletekhez alkalmazott új anyagok és technológiai eszközök. Haszongépjárművek vizsgálati műveletei: garanciális és garancián túli vizsgálatok. Ez utóbbihoz tartozik a napi gondozás, aknás vizsgálatok és szemleműveletek. Az előbbi vizsgálati műveletek tartalma az alkalmazott új anyagok és eszközök. Karbantartási rendszerek fajtái és azok megbízhatósága. Haszongépjárművek konstrukciós és üzemeltetési megbízhatósága. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

24 24 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Haszongépjárművek közlekedésbiztonsága Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Kőfalvy Gyula t. főiskolai docens Az oktatásban még részt vesz: Ignácz Ferenc, Kulcsár Béla A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 6 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 6 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: folyamatos számonkérés Célkitűzés: Rövid tartalom: Oktatási félév : 3. félév -Közúti közlekedés biztonsága az EU-ban és Magyarországon, áttekintés, a közlekedésbiztonsági intézkedések( Haddon matrix stb. ) -Tipikus haszongépjármű balesettípusok. A rakomány elhelyezésre illetve hiányos rögzítésre visszavezethető főbb balesettípusok. -A haszongépjárművek jellemző geometriai méretei, tömeg előírásai.főbb haszongépjármű típusok jellemzői:,forgózsámolyos pótkocsis szerelvény,központi, vagy tandem tengelyelrendezésű pótkocsis szerelvények.csere szekrényes felépítmény, container szállító járművek, építőipari és kommunális járművek speciális felépítmény és futómű kialakításai, hatásuk a menetstabilitásra és a balesetek bekövetkezésére. -A rakományra ható terhelések,a rakomány elhelyezés és rögzítés alapkövetelményei.rakományrögzítési módok,veszélyes áruk szállításaelhelyezése-rögzítése haszongépjárműveken. -A különböző rakomány elhelyezési módok hatásainak vizsgálata szimulációval. A jármű konfigurálása.a haladási sebesség hatása az oldalstabilitás jellemző értékeire. A járműszerelvény kritikus oldalirányú kitéréseinek bemutatása.a kritikus borulási sebesség meghatározása. -Különböző tehergépjárművek terheléselosztásának megtervezése és kivitelezése. -Haszongépjármű vezetők elfáradása-vigilancia csökkenése.( balesetekre gyakorolt hatása- vigilancia szint detektálása) -Haszongépjármű vezetők szempillantás vizsgálata, szemmozgás hatása a közlekedési balesetek kialakulására. -Hagyományos és elektronikus menetíró berendezések felépítése, alkalmazása, kiértékelése. -Közlekedésbiztonsági stratégia, haszongépjármű vezető-gépkocsi(tgk) környezet rendszer működése Kötelező irodalom: 1.Prof. Dr.-Ing. Zomotor Ádám: Gépjármű menetdinamika. IbB-Hungary Budapest Kőfalvi,Gy.: Haszongépjármű felépítmények kialakítása, rakományelhelyezés-rakományrögzítés, IbB-Hungary, Budapest, Hoepke,E; et.al: Nutzfahrzeugtechnik. Grundlagen, Systeme, Komponenten Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2011 Ajánlott irodalom: 1.Prof. Dr.-Ing. Heinz Burg; Dr.-Ing. Andreas Moser: (Hrsg.) Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion. Unfallaufnahme, Fahrdynamik, Simulation. Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010 Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam GÉPJÁRMŰSZERKEZETEK I. Tantárgy kódja: GM 2507 Meghirdetés féléve: 5. félév Össz óraszám (elm+gyak): 28 óra heti óraszám száma 1. 14 1 1 14 14 Összesen: 14 14 gépelemek, hajtástechnika1, belsőégésű mot

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autótechnikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 55 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Győr, az elektromos autók mintavárosa

Győr, az elektromos autók mintavárosa Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV- 2012-0012 Smarter Transport Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Témák 2014/15/1 Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens 1. A V6 Otto motorok gyártása során fellépő hibatípusok elemzése 2. Szelepgyűrű megmunkálás optimális folyamatának kidolgozása 3. Szerszámcsere folyamatának

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzés Szakfelelős:

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 1 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneti Követelmény... 3 A képzési program... 6 Az ipari környezeti

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna

Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna Az E-van kutatási projekt eredményei és haszna Hibrid kishaszonjármű fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen Varga Zoltán PhD, okleveles gépészmérnök, Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

Villamosmérnök alapszak (BSc)

Villamosmérnök alapszak (BSc) Villamosmérnök alapszak (BSc) Jó állást, versenyképes jövedelmet szeretnél? A villamosmérnök képesítés lehetőséget ad olyan területeken dolgozni, ahol elektromos,- számítógépes vagy kommunikációs hálózat,

Részletesebben

OKJ 51 525 01 0001 54 01 ráépülő Autótechnikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat)

OKJ 51 525 01 0001 54 01 ráépülő Autótechnikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) OKJ 51 525 01 0001 54 01 ráépülő Autótechnikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG 1. GÉPJÁRMŰSZERKEZETT 240/1.1/0593-06 Alkatrész ismeret

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Dr. Szabó András oktatási dékán helyettes 1 Mit várunk el mérnökeinktől? Ismereteket Biztos természettudományos

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan A képzés neve: Tanfolyam tervezett kezdete: Képzésért felelős neve: ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan Dr. Szűcs Miklós

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben