SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MTK - JÁI. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MTK - JÁI. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK"

Átírás

1 Haszongépjármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szak Készííttetttte:: Dr.. Lakattos Isttván Ph..D..,, egyettemii docens Dr.. Nagy Viince Ph..D..,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Lekttorálltta:: Dr.. Horvátth Ballázs Ph..D..,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Győr,,

2 2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MTK - JÁI. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK Előterjesztés a Haszongépjármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szak levelező tagozat indítására A haszongépjármű-technika fejlődése, valamint a haszongépjárművek által okozott balesetek statisztikái olyan speciális elemzések szükségességét eredményezik, amelyek magas szintű vizsgálatához általános és konkrét, valamint komplex haszongépjárműi üzemeltetői ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség. Jelenleg a magyar műszaki felsőoktatás minden szintjén általános járműves képzés folyik. A haszongépjárműveket, autóbuszokat üzemeltető vállalatok részéről viszont jelentős igény mutatkozik speciális haszongépjárművekkel kapcsolatos műszaki, konstrukciós és üzemeltetési ismeretekre. Ezen képzésnek elsődlegesen az a célja, hogy a haszongépjárművek, autóbuszok üzemeltetése területén dolgozó mérnökök megnyugtató módon tudják megítélni a szerkezetek romlásának tényleges okait, legyenek képesek elemzni a haszongépjárművek üzemeltetésével és gazdálkodásával kapcsolatos folyamatokat. A képzés tervezett indítása: szeptember Kérjük fenti javaslatunk jóváhagyását. Győr, Dr. Nagy Vince Tanszékvezető MELLÉKLET: - A HASZONGÉPJÁRMŰ ÜZEMETETŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLISTÁJA - TANTÁRGYI INFORMÁCIÓS LAPOK - KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

3 3 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR Közúti és Vasúti Járművek Tanszék HASZONGÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETŐ szakirányú továbbképzési szak Levelező 2012

4 4 Képzési cél Az utóbbi évek haszongépjármű-technikájának fejlődése, valamint a haszongépjárművek által okozott balesetek statisztikái olyan speciális elemzések szükségességét eredményezték, amelyek magas szintű elvégzéséhez átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség. Jelenleg a magyar műszaki felsőoktatás minden szintjén általános járműves képzés folyik. A speciális haszongépjárművel kapcsolatos műszaki, konstrukciós és üzemeltetési ismeretekkel kapcsolatosan viszont jelentős igény mutatkozik a haszongépjárműveket, autóbuszokat üzemeltető vállalatok részéről. Ezen képzésnek elsődlegesen az a célja, hogy a haszongépjárművek, autóbuszok üzemeltetése szakterületen dolgozó mérnökök megnyugtató módon meg tudják ítélni a szerkezetek romlásának tényleges okait, elemezni tudják a haszongépjárművek üzemeltetésével és gazdálkodásával kapcsolatos folyamatokat. Képzési terület: műszaki Szakterület: haszongépjármű üzemeltető Bemenet: o o o Gépészmérnöki szak Járműmérnöki szak Közlekedésmérnöki szak Főiskolai, egyetemi, BSc, illetve MSc oklevél A diploma megnevezése: o Haszongépjármű üzemeltető BSc szakmérnök A képzés idő: 4 félév, 360 kontakt óra, 120 kredit A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítására nincs lehetőség Az ismeretek ellenőrzési rendszere: Az előírt tantárgyaknál a tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze. A záróvizsgára bocsátás feltétele: o o A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése A szakdolgozat elkészítése, benyújtása (elfogadása) A záróvizsga részei: o A szakdolgozat megvédése o Szóbeli vizsga a Jármű rendszertechnika, Járműgazdálkodás és járműtelepek, valamint Haszongépjárművek üzemeltetése szaktantárgyakból. A záróvizsga a SZE Műszaki Tudományi Kar vonatkozó szabályzatai szerint történik. A szakdolgozat: A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek elkészítésével a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

5 5 A diploma feltétele: o Abszolutórium o Szakdolgozat sikeres megvédése o Sikeres záróvizsga Tantárgyai: o Járműgazdálkodás és járműtelepek o Haszongépjárművek üzemeltetése o Jármű rendszertechnika A záróvizsga eredménye: A záróvizsga szóbeli részére és a diplomatervre kapott érdemjegyek (2 jegy) átlaga.

6 6 A kötelező tantárgyak listája S.sz Tantárgyak megnevezése krp kt. öá. bszf. 1. félév 1. Matematika szakmérnököknek I v Lukács Antal 2. Mechanika szakmérnököknek I v Dr. Nagy Zoltán 3. Haszongépjárművek fenntartása I v Dr. Döme Béla, Polák József 4. Jármű rendszertechnika v Dr. Nagy Vince, Szauter Ferenc, Titrik Ádám 5. Méréstechnika I v Dr. Bozóky László. Dr. Kiss László, Dr. Döme Béla, Titrik Ádám Összesen v 2. félév 6. Matematika szakmérnököknek II v Lukács Antal 7. Mechanika szakmérnököknek II v Dr. Nagy Zoltán 8. Járműszerkezetek v Dr. Varga Zoltán, Szauter Ferenc, 9. Villamos hajtások v Dr. Kiss László, Dr. Szénási István 10. Haszongépjárművek fenntartása II f Dr. Németh Kálmán, Polák József 11. Műszaki diagnosztika f Dr. Lakatos István, Csintalan Zoltán 12. Jármű üzemeltető v Dr. Nagy Vince, Alf Martienssen Összesen v 2f 3. félév 13. Jármű villamosság és elektronika v Dr. Kiss László, Beke Péter 14. Belső égésű motorok és hajtások v Dr. Gál Péter, Antal Attila 15. Haszongépjárművek üzemeltetése v Dr. Németh Kálmán, Polák József, Dr. Zvikli Sándor 16. Haszongépjárművek közlekedésbiztonsága f Dr. Kőfalvi Gyula, Kulcsár Béla 17. Haszongépjármű szerkezetek f Dr. Varga Zoltán, Szauter Ferenc 18. Járműmechanika v Dr. Bozóky László, Szauter Ferenc 19. Menedzsment szakmérnököknek v Konczosné dr. Szombathelyi Márta Összesen v 2f 4. félév 20. Járműgazdálkodás és járműtelepek v Dr. Döme Béla, Polák József 21. Járműdiagnosztika v Dr. Lakatos István, Csintalan Zoltán 22. Haszongépjárművek hatósági vizsgálata v Dr. Lakatos István 23. Fuvarjog v Dr. Szalay Gyula, Dr. Vándor Csaba 24. Szakdolgozat f Összesen v 1f Szak óraszám és kredit összesen v 2f krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = beszámolási forma (f folyamatos számonkérés, v vizsga).

7 7 Tantárgyi információs lapok

8 8 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Matematika szakmérnököknek I. Haszongépjármű üzemeltető Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Lukács Antal egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Matematika és Számítástudomány Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 1. félév Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapjait. Rövid tartalom: A relatív gyakoriság. A valószínűség és axiómái. A klasszikus és geometriai valószínűségi mező. A feltételes valószínűség, függetlenség. A valószínűségi változó és jellemzői. A várható érték és a szórás. Nevezetes diszkrét eloszlású valószínűségi változók. Nevezetes folytonos eloszlású valószínűségi változók. Több valószínűségi változó együttes eloszlása. A nagy számok törvényei és a centrális határeloszlás tétel. A matematikai statisztika alapfogalmai. Becslések, a konfidencia intervallum. Paraméteres próbák. Az egy- és kétmintás u-próba. Az egy- és kétmintás t-próba. Mérnöki alkalmazások. Kötelező irodalom: Reimann József, Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika Ajánlott irodalom: Solt György: Valószínűségszámítás Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Horváth Zoltán tszv.

9 9 Tantárgy címe: Matematika szakmérnököknek II. Tantárgyi információs lap Haszongépjármű üzemeltető Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Lukács Antal egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Matematika és Számítástudomány Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 6 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 6 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a differenciálegyenletek elméletének alapvető fogalmait és az egyszerűbb típusok megoldási módszereit. Rövid tartalom: A differenciálegyenletek fogalma és osztályozása. Az explicit alakú, elsőrendű differenciálegyenletek, és a szétválasztható változójú differenciálegyenletek. Az elsőrendű lineáris differenciálegyenletek. A másodrendű, lineáris, állandó együtthatós, homogén differenciálegyenletek. A másodrendű, lineáris, állandó együtthatós, inhomogén differenciálegyenletek, a próbafüggvény módszere. A rezonancia. Mérnöki alkalmazások. Kötelező irodalom: Dr. Horváth Zoltán: Bevezetés a differenciálegyenletek megoldásába Ajánlott irodalom: Scharnitzky Viktor: Differenciálegyenletek Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Horváth Zoltán tszv.

10 10 Tantárgyi információs lap A tantárgy címe: Mechanika szakmérnököknek I. Haszongépjármű üzemeltető Levelező BSc szakmérnök képzés A tantárgyfelelős neve, tudományos fokozata: dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Alkalmazott Mechanika Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati órák száma (óra/félév):8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Számonkérés módja: írásbeli vizsga Oktatási félév * : 1. Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a mechanika tárgy felosztását, az anyagi pontra ható erőrendszereket, a síkbeli erőrendszereket, kéttámaszú tartók erőegyensúlyát, az anyagi pont kinematikáját. Rövid tartalom: A mechanika tárgya és felosztása. Mechanikai modellalkotás, alapfogalmak, axiómák. Az erő fogalma, megadásának lehetőségei és komponensekre bontása. Erők eredője, az egyensúly feltétele. Két és három erő egyensúlya. Anyagi pontra ható erőrendszerek. Erőrendszer egyensúlyának feltételei. Erőrendszer nyomatéka. A statika alaptételei. Síkbeli erőrendszer eredője. Az erőpár fogalma. Erőrendszer fogalmának általánosítása. Az eredő meghatározása síkbeli szétszórt és párhuzamos erőrendszer esetén. Vonal mentén megoszló erőrendszer eredője. Síkbeli erőrendszer egyensúlya. A statikailag határozott megtámasztás esetei. Kéttámaszú és befogott tartó, három-rudas megtámasztás. Térbeli erőrendszer egyensúlya. Igénybevételi függvények meghatározása. Redukált feszültség számítása, a szilárdságtani méretezés elvei. Anyagi pont kinematikája. Pályagörbe, hodográf, foronómiai görbék. Merev test kinematikája. Merev test sebesség és gyorsulás állapota. Merev test véges mozgásai, gördülő mozgás. Coulomb-féle súrlódási törvény. Egymáshoz képest mozgó koordináta-rendszerekre vonakozó mozgásjellemzők kapcsolata. Szállító sebesség és gyorsulás, Coriolis gyorsulás fogalma. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Égert J., Pere B.: Mechanika Statika, egyetemi jegyzet, Universitas-Győr Kht Égert J., Nagy Z.: Mechanika - Mozgástan, egyetemi jegyzet, Universitas-Győr Kht Utolsó módosítás dátuma: április 6. Aláírás: Prof. dr. Égert János tszv.

11 11 Tantárgyi információs lap A tantárgy címe: Mechanika szakmérnököknek II. Haszongépjármű üzemeltető Levelező BSc Szakmérnök képzés A tantárgyfelelős neve, tudományos fokozata: dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Alkalmazott Mechanika Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 8 Ebből gyakorlati órák száma (óra/félév):4 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Számonkérés módja: írásbeli vizsga Oktatási félév * : 2 óra Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a tehetetlenségi nyomatékfogalmát, a dinamika alaptörvényeit, a merev test kényszermozgását, a rezgéstan alapjait, az egy szabadságfokú rezgőrendszereket. Rövid tartalom: Tehetetlenségi nyomatékok, tehetetlenségi főtengelyek. A dinamika alaptörvényei. Newton törvények. Az impulzus-, perdület-, energia és munka tétel. Merev test kényszermozgása. Álló tengely körüli forgómozgás, a forgó mozgás stabilitása, precessziós nyomaték. Testek centrikus ütközése. Egy szabadságfokú rezgőrendszerek. Rezgéstan alap fogalmai. A Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenletek felírása. A rendszer saját frekvenciája. A mozgásegyenlet megoldása harmonikus gerjesztés esetén. Rezonancia görbe, vektorábra fáziskésési szög. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Égert J., Nagy Z.: Mechanika-Mozgástan, egyetemi jegyzet, Universitas-Győr Kht Égert J., Jezsó K.: Mechanika - Rezgéstan, egyetemi jegyzet, Universitas-Győr Kht Utolsó módosítás dátuma: április 6. Aláírás: Prof. dr. Égert János tszv.

12 12 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Haszongépjárművek fenntartása I. Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Döme Béla egyetemi adjunktus Az oktatásban még részt vesz: Polák József egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 18 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 1. félév Célkitűzés: Ismeretet adjon a járműfenntartás elméletének általános összefüggéseiről és gyakorlati alkalmazásáról Rövid tartalom: Járműfenntartás feladata, alapfogalmak Hagyományos járműkarbantartási stratégiák - hibáig üzemeltetés - merev karbantartási módszer - állapot vizsgálaton alapuló karbantartási módszer Korszerű járműkarbantartási stratégiák: - megbízhatóság alapú karbantartási módszer, - teljeskörű, hatékony karbantartás Váratlan meghibásodások elemzése és értékelése. A járműbeavatkozások esedékességének meghatározása Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

13 13 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Haszongépjárművek fenntartása II. Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Németh Kálmán főiskolai docens Az oktatásban még részt vesz: Polák József egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: folyamatos számonkérés Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: A szakmérnök-jelöltek megismerjék a haszongépjárművek fenntartásánál alkalmazott új technikai módszereket, új anyagokat és új eszközöket. Rövid tartalom: Haszongépjárművek üzemeltetése során előforduló meghibásodások kijavítási módszerei: - garanciális, - futó, - középjavítások. Acél és alumínium karosszériák és alvázak javítása. Javítófényezés, alváz- és üregvédelem. Műanyag karosszéria elemek javítási módszerei. Szélvédők javítása és cseréje. A fenti javítások új technológiai eszközei és új anyagai. Haszongépjárművek felújítási módszerei és technológiai folyamata. Korszerűsített felújítási módszer. Főbb szerkezeti elemek és alkatrészek felújítása. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

14 14 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Jármű rendszertechnika Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Nagy Vince egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, PhD Az oktatásban még részt vesz: Szauter Ferenc egyetemi tanársegéd, Titrik Ádám egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 18 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): - Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév :.1. félév Célkitűzés: A tantárgy oktatásának célja a hallgatóknak a rendszertechnikai szemlélet móddal való megismertetése, a közúti és a kötöttpályás járművek, főegységek és szerkezeti elemek közötti kölcsönhatások feltárása, különös tekintettel az út/pálya jármű rendszerben fellépő dinamikai kölcsönhatásokra Rövid tartalom: - járműrendszerek általános jellemzése - a járműre ható statikus és dinamikus erők - a járművek mozgása - rendszer identifikáció, rendszertechnikai ábrázolás - időben változó fizikai folyamatok - a determinisztikus és a sztochasztikus folyamatok jellemzői, rendszerjellemző függvények - járműrendszerek vizsgálata - egyetemes és specifikus rendszermodellek - jármű rendszerekre vonatkozó mozgásegyenletek felállítása és megoldása - járműrendszer jellemzők előállítása laboratóriumi és üzemi környezetben Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Szabó Imre: Gépészeti rendszertechnika MK Bp Tanszéki kéziratok Szakfolyóirati publikációk Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

15 15 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Méréstechnika I. Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Döme Béla egyetemi adjunktus Az oktatásban még részt vesz: Dr. Kiss László főiskolai docens, Dr. Bozóky László főiskolai docens, Titrik Ádám egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 1. félév Célkitűzés: Ismeretet adjon a járművek üzemeltetése, karbantartása és javítása során alkalmazható hagyományos és korszerű mérési eljárásokról a mechanikus villamos, optikai és pneumatikus mérő eszközökről. Rövid tartalom: - Releváns méréstechnikai folyamatok - Hagyományos és korszerű mérési módszerek - Rendszeres, véletlen és durva mérési hibák és kiértékelésük - Hosszmérés, szögmérés, alak és helyzethiba mérés, érdesség mérés módszerei és eszközrendszere - mechanikus, villamos, optikai és pneumatikus mérési eljárások, azok mérőműszerei, mérőeszközei és mérőberendezései Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

16 16 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Járműszerkezetek Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Varga Zoltán egyetemi docens Az oktatásban még részt vesz: Szauter Ferenc egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 1 Célkitűzés: A közúti járművek szerkezeti elemeinek és azok működésének megismertetése Rövid tartalom: A tantárgyon belül a közúti járművek fő szerkezeti csoportok és azon belüli fő elemek közül az alábbiak kerülnek tárgyalásra: Erőátvitel: tengelykapcsoló, nyomatékváltó, tengelyek és csuklók, kiegyenlítőművek, Futómű: alépítmény, felépítmény, kerékfelfüggesztés, kerekek és abroncsok, rugózás, lengéscsillapítás, kormányzás, fékberendezések Hibrid és villamos járműhajtások Az elsajátított elméleti ismeretek korszerű konstrukciós példákon való bemutatás során kapcsolódnak össze a gyakorlattal. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Bohner - Gscheidle - Leyer - Pichler - Saier - Schmidt - Siegmayer Zwickel: Gépjárműszerkezetek Műszaki Könyvkiadó Kõfalusi Pál, Dr. Kõfalvi Gyula: Gépjármûvek passzív biztonsága Maróti-Godai kiadó Wilfried Staudt: Gépjárműtechnika Omar Bt. Kőfalusi Pál, dr. Szőcs Károly, dr. Varga Ferenc: Fékrendszerek Maróti Könyvkereskedés és Kiadó Gudlin Tamás: Gépjárműszerkezetek II. egyetemi jegyzet Bosch: Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei Maróti Könyvkereskedés és Kiadó Bosch: Hibridhajtások Maróti Könyvkereskedés és Kiadó Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

17 17 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Villamos hajtások Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Szénásy István egyetemi docens Az oktatásban még részt vesz: Dr. Kiss László főiskolai docens A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 6 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 6 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: A hallgatókkal megismertetni a mai gépjárművekben terjedő villamos- és hibrid járműhajtások villamos gépeit, irányításuk elvét, és az esetleges energiatárolókkal való együttműködésüket. Rövid tartalom: Aszinkron- és állandómágneses szinkron motorok működése és irányítása. Villamos járműhajtások rendszertechnikai megoldásai. Hibrid járműhajtások elve és alkalmazott változataik. Járműirányítási és energetikai szempontok a hajtásirányításban. Energiatárolók és alkalmazási lehetőségeik gépjárművekben. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Schmidt-Rajki-Vincéné: Járművillamosság. BME egyetemi tankönyv. Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

18 18 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Műszaki diagnosztika Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Lakatos István egyetemi docens, PhD Az oktatásban még részt vesz: Csintalan Zoltán egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 6 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 6 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: folyamatos számonkérés Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: A műszaki diagnosztika módszereinek és alkalmazási területének és alkalmazási példáinak megismerése. Rövid tartalom: A műszaki diagnosztika tárgyköre Rezgésdiagnosztika Zajdiagnosztika Tribológia, olajvizsgálatok Hőkamerás (termovízió) vizsgálatok Rendszertechnika Kötelező irodalom: Antal György, Beke Péter, Dr. Bozóky László, Dr. Gál Péter, Dr. Kiss László, Dr. Lakatos I. (szerk), Dr. Nagy Vince, Dr. Németh Kálmán: Műszaki diagnosztika, HEFOP, elektronikus jegyzet, Győr, 2006 Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

19 19 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Jármű üzemeltető Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Nagy Vince egyetemi docens Az oktatásban még részt vesz: Alf Martienssen A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 6 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 3 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 3 Kredit pontszám: 2 Önálló hallgató munka (óra/félév): 6 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 2. félév Célkitűzés: Rövid tartalom: minőségirányítás rendszer fejlesztés a minőségirányítási rendszerek fejlődése ipari folyamatfejlesztés előtt, a folyamat főparaméterek alapján az optimális folyamat eljárás tervezési módszerei versenyképes hatékony munkálatok biztosításának módszerei a párhuzamosan működő innovációs fejlesztéssel összehangolt cél elérés technikái az autóiparban alkalmazott minőségirányítási rendszerek, folyamatfejlesztés, belső- beszállítói és külső auditok Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

20 20 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Jármű villamosság és elektronika Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Beke Péter egyetemi adjunktus Az oktatásban még részt vesz: Dr. Kiss László főiskolai docens A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 3. félév Célkitűzés: A közúti járművekben egyre nagyobb teret nyerő elektronikus vezérlések, jeladók, beavatkozó egységek megismerése, járművillamossági kérdések tárgyalása, különös tekintettel a haszongépjárművek üzemeltetésére Rövid tartalom: Autók villamos generátorai (egyenáramú dinamók és szabályozásuk, körmöspólusú generátorok és szabályozásuk, állandómágneses generátorok és szabályozásuk). Autók önindítói (klasszikus indítómotorok, állandómágneses indítók. Integrált generátor és indító ISA elektronikus csillapítással ISAD). Segédhajtások villamos gépei és berendezései. Világító és jelző berendezések. Diesel üzemű gépkocsik indító-berendezése. Érintkező-mentes gyújtásvezérlések; jellegmezős, számítógép-vezérelt gyújtásrendszerek; keverékképzés vezérlése; befecskendező rendszerek számítógépes vezérlése; motormenedzsment rendszerek; járműelektronikai jeladók, érzékelők; CAN, LIN buszrendszerek; a járműelektronika szoftveres háttere, fejlesztési lehetőségek. Erőátvitel elektronikája, fékrendszerek, menetdinamika elektronikája, komfort elektronika. Kötelező irodalom: Dr. Frank Tibor Dr. Kováts Miklós: Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek Endrődy Nagy: Gépjármű villamos berendezések J Ajánlott irodalom: Csúri György: Villamosságtan Különleges elektronikus elemek J Széchenyi István Egyetem Dr. Frank Tibor Dr. Kováts Miklós: Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek Kőfalusi Pál: ABS-től ESP-ig. Elektronikus menetdinamikai szabályozó rendszerek Hahn-Harsányi-Lepsényi-Mizsei: Érzékelők és beavatkozók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bosch műszaki útmutató füzetek: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14

21 21 Dr. Hodvonger László: Autóvillamosság Jürgen Kasedorf: Steuerungselektronik an Motor und Kraftübertragung Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

22 22 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Belső égésű motorok és hajtások Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Gál Péter egyetemi docens, (PhD) Az oktatásban még részt vesz: Antal Attila egyetemi adjunktus A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: AUDI HUNGARIA Belső égésű motorok tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 10 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 8 Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév: 3. félév Célkitűzés: A tantárgy a járműveket üzemeltető műszaki szakemberek szempontjából fontos motortechnikai és technológiai ismeretek közlésére összpontosít. Rövid tartalom: Korszerű, a környezetvédelmi és tüzelőanyag fogyasztási (CO 2 -kibocsátás) normáknak megfelelő járműmotorok fejlesztési irányai. A nagy fajlagos teljesítményű haszonjármű motorok felépítésének elemző áttekintése: Szerkezeti kialakítás Új szerkezeti anyagok alkalmazása Gyártási, szerelési technológiák Feltöltött motorok (a motor és a feltöltő együttműködése) A haszonjárműveknél alkalmazott keverékképzési- és égési eljárások áttekintése. Tűzelőanyag ellátó rendszerek kialakítása, működése és vizsgálati módszerei. A motor mint zárt tribologiai rendszer. Korszerű kenési-, olajozási rendszerek felépítése, működése. Korszerű kenőolajok és alkalmazásuk. Üzemeltetés közben fellépő jellegzetes alkatrész meghibásodások bemutatása, a hibaelemzések módszerei. Kötelező irodalom: Elektronikus segédlet Ajánlott irodalom:

23 23 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Haszongépjárművek üzemeltetése Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Németh Kálmán főiskolai docens Az oktatásban még részt vesz: Polák József egyetemi tanársegéd A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 18 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 18 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): Kredit pontszám: 6 Önálló hallgató munka (óra/félév): 18 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév : 3. félév Célkitűzés: A szakmérnök jelöltek megismerjék a haszongépjárművek zavartalan üzemeltetéséhez szükséges állagmegőrző (szerviz) és karbantartási műveleteket, új anyagokat és technológiai eszközöket. Rövid tartalom: Haszongépjárművek szerviz vagy ápolási műveletei: - alsómosás, - motormosás, - kenési műveletek, - szintellenőrzések és utántöltések, - belső takarítás, - felsőmosás, - szárítás. Az előbbi műveletekhez alkalmazott új anyagok és technológiai eszközök. Haszongépjárművek vizsgálati műveletei: garanciális és garancián túli vizsgálatok. Ez utóbbihoz tartozik a napi gondozás, aknás vizsgálatok és szemleműveletek. Az előbbi vizsgálati műveletek tartalma az alkalmazott új anyagok és eszközök. Karbantartási rendszerek fajtái és azok megbízhatósága. Haszongépjárművek konstrukciós és üzemeltetési megbízhatósága. Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom: Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

24 24 Tantárgyi információs lap Tantárgy címe: Haszongépjármű üzemeltető Haszongépjárművek közlekedésbiztonsága Levelező BSc szakmérnök képzés Tantárgy felelős neve, tudományos fokozata: Dr. Kőfalvy Gyula t. főiskolai docens Az oktatásban még részt vesz: Ignácz Ferenc, Kulcsár Béla A tantárgy oktatásáért felelős tanszék: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Kontakt órák száma (óra/félév): 12 Ebből előadási órák száma (óra/félév): 6 Ebből gyakorlati/labor órák száma (óra/félév): 6 Kredit pontszám: 4 Önálló hallgató munka (óra/félév): 12 Előtanulmányi követelmény: nincs Számonkérés módja: folyamatos számonkérés Célkitűzés: Rövid tartalom: Oktatási félév : 3. félév -Közúti közlekedés biztonsága az EU-ban és Magyarországon, áttekintés, a közlekedésbiztonsági intézkedések( Haddon matrix stb. ) -Tipikus haszongépjármű balesettípusok. A rakomány elhelyezésre illetve hiányos rögzítésre visszavezethető főbb balesettípusok. -A haszongépjárművek jellemző geometriai méretei, tömeg előírásai.főbb haszongépjármű típusok jellemzői:,forgózsámolyos pótkocsis szerelvény,központi, vagy tandem tengelyelrendezésű pótkocsis szerelvények.csere szekrényes felépítmény, container szállító járművek, építőipari és kommunális járművek speciális felépítmény és futómű kialakításai, hatásuk a menetstabilitásra és a balesetek bekövetkezésére. -A rakományra ható terhelések,a rakomány elhelyezés és rögzítés alapkövetelményei.rakományrögzítési módok,veszélyes áruk szállításaelhelyezése-rögzítése haszongépjárműveken. -A különböző rakomány elhelyezési módok hatásainak vizsgálata szimulációval. A jármű konfigurálása.a haladási sebesség hatása az oldalstabilitás jellemző értékeire. A járműszerelvény kritikus oldalirányú kitéréseinek bemutatása.a kritikus borulási sebesség meghatározása. -Különböző tehergépjárművek terheléselosztásának megtervezése és kivitelezése. -Haszongépjármű vezetők elfáradása-vigilancia csökkenése.( balesetekre gyakorolt hatása- vigilancia szint detektálása) -Haszongépjármű vezetők szempillantás vizsgálata, szemmozgás hatása a közlekedési balesetek kialakulására. -Hagyományos és elektronikus menetíró berendezések felépítése, alkalmazása, kiértékelése. -Közlekedésbiztonsági stratégia, haszongépjármű vezető-gépkocsi(tgk) környezet rendszer működése Kötelező irodalom: 1.Prof. Dr.-Ing. Zomotor Ádám: Gépjármű menetdinamika. IbB-Hungary Budapest Kőfalvi,Gy.: Haszongépjármű felépítmények kialakítása, rakományelhelyezés-rakományrögzítés, IbB-Hungary, Budapest, Hoepke,E; et.al: Nutzfahrzeugtechnik. Grundlagen, Systeme, Komponenten Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2011 Ajánlott irodalom: 1.Prof. Dr.-Ing. Heinz Burg; Dr.-Ing. Andreas Moser: (Hrsg.) Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion. Unfallaufnahme, Fahrdynamik, Simulation. Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010 Utolsó módosítás dátuma: Aláírás: dr. Nagy Vince tszv.

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb.

Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb. 1 Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb. Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. 1205 Budapest, XX. Nagykőrösi út 91. T./F: 285-6608, 285-0116, 06/30 520-6967 info@marotikonyvker.hu,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Villamos-mérnökasszisztens

Villamos-mérnökasszisztens Tájékoztató Villamos-mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzés Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Tanszékcsoport 2006 Bevezetés A Debreceni Egyetemen először indul a Villamos-mérnökasszisztens

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék 4 KÉPZÉSI PROGRAM 4.1 A képzésért felelős Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 4.2 A szakért felelős személy 4.3 A szak megnevezése Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Óbudai Egyetem. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERSZAK SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK ADATLAP... 3 I. A KÉPZÉS TARTALMA... 5 I.1 A SZAKRA VALÓ BELÉPÉS FELTÉTELEI... 5 I.2

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak Budapest, 2014. szeptember 1. Képzési cél: A képzés célja had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

jármûve A jövô Járművek alacsony sebességű mozgásának vizsgálata www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu JármÛkerékmodellezés Fenntartható jármûhajtás

jármûve A jövô Járművek alacsony sebességű mozgásának vizsgálata www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu JármÛkerékmodellezés Fenntartható jármûhajtás jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 212 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Fenntartható jármûhajtás Tribológiai vizsgálatok JármÛkerékmodellezés Biodízel tüzelôanyag Járművek alacsony

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ 3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5552501 AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Fővédnök: Schváb Zoltán, közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Fővédnök: Schváb Zoltán, közlekedésért felelős helyettes államtitkár I D. D R. G Á S P Á R L Á S Z L Ó Ú T Ü G Y I T E C H N O L Ó G I A I T O V Á B B K É P Z É S MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-2755 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0505-05 Fővédnök:

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 211 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS projekt eredményei Oszlopban haladó jármûvek irányítása Eco-driving méréstechnika Gépjármû-sebességváltók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ 1. II. A szakképesítés munkaterülete. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

AUTÓSZERELŐ 1. II. A szakképesítés munkaterülete. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás AUTÓSZERELŐ 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 32 4 7431 02 2 5 02 2. Szakképesítés megnevezése: Autószerelő II. A szakképesítés munkaterülete

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára 2014 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006.

Részletesebben