NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam"

Átírás

1 GÉPJÁRMŰSZERKEZETEK I. Tantárgy kódja: GM 2507 Meghirdetés féléve: 5. félév Össz óraszám (elm+gyak): 28 óra heti óraszám száma Összesen: gépelemek, hajtástechnika1, belsőégésű mot Dr. Lengyel Antal A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a gépjárművek szerkezeti elemeit, kiemelve az erőátviteli rendszereket, a felfüggesztést, a kormányzást és a fékrendszereket. A tantárgy két féléves, amelyben az említett elemek tervezési módszereit is ismerteti. Erőátviteli rendszerek. Tengelykapcsolók. A tengelykapcsolók indítási folyamata. A szögsebesség változásának hatása az indítási folyamatra, kinematikai és dinamikai tényezők hatása a működésre. A szerkezeti anyagok hatása, hőfejlődés. Tengelykapcsolók méretezése. Mechanikus és hidromechanikus sebességváltóművek tervezése. Kardántengelyek és csuklók. Differenciálművek, nyomatéki egyensúly, önzárás. Bolygókerekek méretezése, erőhatások, szilárdsági ellenőrzés. Összkerékhajtások, modern hajtásrendszerek, kipörgésgátlók. Fékrendszerek. A gépjárműveken alkalmazható fékrendszerek és kerékfékszerkezetek méretezésének elsajátítása, a fékrendszerben lejátszódó folyamatok elemző leírása a tantárgy célja. A különböző típusú fékrendszerek ismertetése, azok összehasonlító elemzése. Modern fékszabályozási eljárások, blokkolásgátlók, fékerő-elosztó rendszerek, fékezett jármű kanyarstabilitásának növelése. A tárgy ismerteti a fék vizsgálati lehetőségeit. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - *** Gépjárműszerkezetek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tanterem (30 fő)

2 GÉPJÁRMŰSZERKEZETEK II. Tantárgy kódja: GM 2607 Össz óraszám (elm+gyak): 22 heti óraszám Száma Elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat GM 2507 Dr. Lengyel Antal A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a gépjárművek szerkezeti elemeit, kiemelve az erőátviteli rendszereket, a felfüggesztést, a kormányzást és a fékrendszereket. Felfüggesztés és kormányzás. A kerékfelfüggesztéssel szemben támasztott járműdinamikai követelmények, a kerékgeometria elemei és jellemző értékei, a kerékfelfüggesztés geometriája, a különböző típusú felfüggesztési módozatok mozgástani elemzése, a felfüggesztés momentáncentruma és annak hatása a jármű stabilitására, a felfüggesztés szerkezeti kialakításai, a kerék, a tengelycsonk, a felfüggesztő rudazatok, a rúgózási elemek, a kocsitest bekötési csomópontok szerkezeti elemzése, a jellemző típusok konkrét vizsgálata, a félaktív és aktív kerékfelfüggesztések elemzése. A kormányzással szemben támasztott járműdinamikai követelmények, a különböző típusú kormányzási rendszerek geometriai elemzése, a kormánytrapéz, a póluspontok, a momentán centrumok járműstabilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata, a kormányrendszer szerkezeti elemzése, a tengelycsonk és trapézkar, az összekötőrudak, a tolórudak, a csuklók, a kormánygép, a kormányoszlop, a kormánykerék konstrukcióinak analízise, a kormánymű geometriai és szerkezeti elemzése, a jellemző konkrét típusok bemutatása, vizsgálata, a legújabb fejlesztési irányok bemutatása, az összkerékkormányzás geometriai és szerkezeti elemzése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - ***Gépjárműszerkezetek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tanterem (30 fő)

3 GÉPJÁRMŰVIZSGÁLAT Tantárgy kódja: GM 2508 Meghirdetés féléve: 5. félév Össz óraszám (elm+gyak): 28 Heti óraszám száma Összesen: Dr. Lengyel Antal A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a motorlaboratóriumi mérések eszközeinek működési alapelveit, a mérések végrehajtásának módját, a mérések kiértékelő eljárásait, a mérésekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi előírásokat (MSZ, ISO, EGB stb.) Motorvizsgálat. Teljesítmény. Nettó és bruttó motorteljesítmény. A forgatónyomaték mérése. A fordulatszám mérése. Az indikált teljesítmény mérése. A súrlódási teljesítményveszteségek mérése. Motorhajtó- és kenőanyagok. Fogyasztásmérés. A motorhajtóanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak mérése. Hőmérséklet. Gáz halmazállapotú közegek (beszívott levegő, kipufogógázok) hőmérsékletének mérése. Szilárd testek és folyadékok (motoralkatrészek, hűtőfolyadék, kenőolaj hőmérsékletének mérése. Nyomás. Mechanikus, folyadékos és elektronikus nyomásmérés. A politropikus kitevők meghatározása. Elmozdulás. A dugattyúút és a porlasztótű elmozdulásának mérése. Áramlásmérés. A légnyelés mérése. Kartergázok mérése. Kipufogógáz. EGB és egyéb előírások szerinti kipufogógáz-összetétel vizsgálatok. Dízelmotor korom- és részecske-kibocsátásának mérése. Káros összetevők (CO, C m H n, NO x ) kibocsátásának mérése. Egyéb összetevők (CO 2, O 2 ) mérése. A keverék-összetétel mérése. A légviszony számítása. Mérési jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv tartalmi és alaki követelményei. Járművizsgálat. A műszeres járművizsgálattal kapcsolatos gyakorlati alapok elsajátítása. A korszerű mérőeszközök és vizsgálati berendezések, valamint a műszeres gépjárművizsgálattal foglalkozó hazai intézmények tevékenységének bemutatása. Az elvégzendő gyakorlatok egy része laboratóriumi- (pl. szervokormány és légfékszerelvény), más része országúti műszeres vizsgálat (pl. járműdinamikai, lengéskényelmi mérések). 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: autószervizek

4 Tanterem, laboratórium, műhely (25 fő)

5 JÁRMŰ DIAGNOSZTIKA Tantárgy kódja: GM 2608 Össz óraszám (elm+gyak): 22 heti óraszám száma Dr. Sikolya László A diagnosztikai módszerek és eszközök ismertetése és alkalmazása a gépjárművek esetében Diagnosztikai módszerek. Passzív és aktív diagnosztika. Objektív és szubjektív vizsgálati eljárások. A diagnosztikai vizsgálatok eszközrendszere. Emissziós előírások és rendeletek, emissziós vizsgálati eljárások Magyarországon érvényes típusvizsgálati előírások Katalizátor, Lambdaszonda, Keverék összetétel szabályozás és diagnosztika Gázemisszió környezetvédelmi rendszerek fedélzeti diagnosztikája, Diesel-motorok kipufogógázkezelése, Diesel diagnosztika, Otto motoros járművek időszakos környezetvédelmi vizsgálata, Futómű méréstechnika, Futómű-beállítási paraméterek kinematikai változása, Elmozduló lapos futómű ellenőrző berendezés Futómű diagnosztika mozgatólapon, Futómű beállítási módszerek, Futóművek mérése és beállítása. A gyakorlatokon a felsorolt témakörökhöz tartozó, mérési bemutatók, elemzések és számonkérések tartoznak 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: autószervizek - Dr. Lakatos István, Futóműdiagnosztika, Minerva_Sop, Győr, Dr. Lakatos István, Dr. Nagyszokolyai Iván, Gépjármű-környezetvédelmi technika és diagnosztika II. (Felsőoktatási tankönyv) Minerva-Sop-NOVADAT, Győr, Dr. Lakatos István, Dr. Nagyszokolyai Iván, Gépjármű-környezetvédelmi technika és diagnosztika I. (Felsőoktatási tankönyv) Minerva-Sop-NOVADAT, 1997 Tanterem, laboratórium, műhely (25 fő)

6 JÁRMŰVILLAMOSSÁG Tantárgy kódja: GM 2609 Össz óraszám (elm+gyak): 28 Heti óraszám Száma GM1404 Tisza László főiskolai adjunktus A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a gépjárművek villamos rendszerét, a különböző gyújtási módszereket valamint a gépjárművek vezérlését. Gépjárművek villamos rendszere. Feszültségforrások. Feszültségszabályozók. Villamos gyújtás. Elektronikus gyújtás. Önindítók. Világító berendezések. Elektronikus vezérlések és számítógépek gépjárművek villamos rendszerében. 3. Évközi ellenőrzés: 2 db zárthelyi dolgozat, mérési jegyzőkönyvek 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- - Tanterem, laboratórium, műhely (25 fő)

7 Gépészmérnöki szak KÖZLEKEDÉSI TECHNOLÓGIÁK Tantárgy kódja: GM2509 Össz-óraszám (elm. + gyak.) 22 Órák száma száma Heti óraszám Összes óraszám Elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat GM Dr. Lengyel Antal Megismertetni a hazai és nemzetközi közlekedési rendszerek szervezését, kapcsolódását az egyes gazdasági ágazatokhoz. Ismeretek szerzése a szállítmányozás és a járművek közötti kapcsolatokról. Előadások: A közlekedéstechnológia alapjai, fogalmi rendszere. Különböző közlekedési rendszerek kapcsolatai a termelés más területeivel. A közúti közlekedés hazai rendszerei. A közúti közlekedési hálózat főbb elemei és annak ismérvei. Szállítmányozási technológiák. Az anyagmozgatás és a szállítás gépeinek kapcsolódása. Különleges járművek közlekedése és üzemeltetése. A személyszállítási technológiák sajátosságai és ismérvei. A közlekedés forgalomszabályozási folyamatai, műtárgyai és azok üzemeltetési eljárásai. Gyakorlatok: Hazai és nemzetközi közlekedési rendszerek sajátosságainak tanulmányozása és elemzése. Szállítmányozás és járműpark-tervezés alapjai. Közlekedési rendszerek alkalmazása különböző ipari és gazdasági területekkel. Anyagmozgató és szállítmányozó gépcsoportok folyamatának tervezése és szervezése. Személyszállító folyamatok elemeinek megismerése. Közlekedéstechnológiai objektumok és műtárgyak megismerése és elemzése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat írása 2 alkalommal. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlata: Közúti szolgáltató és szállítmányozási központok megtekintése, működésének megismerése. 5. A kötelező, illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Tanterem számítógépekkel 30 fő részére.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MTK - JÁI. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MTK - JÁI. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK Haszongépjármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szak Készííttetttte:: Dr.. Lakattos Isttván Ph..D..,, egyettemii docens Dr.. Nagy Viince Ph..D..,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Lekttorálltta::

Részletesebben

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ

3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ 3.6. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5552501 AUTÓTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS - RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ 1. II. A szakképesítés munkaterülete. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

AUTÓSZERELŐ 1. II. A szakképesítés munkaterülete. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás AUTÓSZERELŐ 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 32 4 7431 02 2 5 02 2. Szakképesítés megnevezése: Autószerelő II. A szakképesítés munkaterülete

Részletesebben

Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb.

Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb. 1 Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb. Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. 1205 Budapest, XX. Nagykőrösi út 91. T./F: 285-6608, 285-0116, 06/30 520-6967 info@marotikonyvker.hu,

Részletesebben

OKJ 51 525 01 0001 54 01 ráépülő Autótechnikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat)

OKJ 51 525 01 0001 54 01 ráépülő Autótechnikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) OKJ 51 525 01 0001 54 01 ráépülő Autótechnikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG 1. GÉPJÁRMŰSZERKEZETT 240/1.1/0593-06 Alkatrész ismeret

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ 4. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ 4. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára 2014 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006.

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 525 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Autószerelő

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Általános

Részletesebben

OKJ 52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat)

OKJ 52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) OKJ 52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG 1. GÉPJÁRMŰSZERKEZETTA 239/2.1/x0615-06 Gépjármű

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 525 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Hulladékgazdálkodási szak

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Husti István MŰSZAKI-BERUHÁZÁSI ISMERETEK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Husti István MŰSZAKI-BERUHÁZÁSI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Husti István MŰSZAKI-BERUHÁZÁSI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék 4 KÉPZÉSI PROGRAM 4.1 A képzésért felelős Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 4.2 A szakért felelős személy 4.3 A szak megnevezése Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról 19/2005. (VII. 8.) OM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról 1. számú melléklet a 19/2005. (VII. 8.) OM rendelethez AZ IPARI

Részletesebben

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén) SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005.

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005. Eszterházy Károly Főiskola Tantárgyi tematikák Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Eger, 2005. Tartalomjegyzék 1. Adatbázisrendszerek...................................... 3 2.

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam . SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Közlekedési szakmacsoportos alapozó ismeretek Közlekedési szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 111 óra 74

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak Budapest, 2014. szeptember 1. Képzési cél: A képzés célja had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben