Támogatók: Faa Balázs HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatók: Faa Balázs http://www.faa.hu. HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1) 403-44-37 http://www.htsart."

Átírás

1

2 1

3 Támogatók: Faa Balázs HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1) Magyar Dokumentumfilm Rendezõk Egyesülete 1062 Budapest, Andrássy út 54. Tel.: (+36-1) Daubner Cukrászda Budapest, II. ker. Szépvölgyi út 50. Tel.: (+36-1) Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) Uránia Nemzeti Filmszínház Kht Budapest, Rákóczi út 21. Vm Pro 1033 Budapest, Hévízi út 6/E. 2

4 Dialektus Fesztivál 2002 Filmkatalógus és vizuális antropológiai írások 3

5 Angol szöveg/english translation: CSORBA Judit NASHAAT Daniel A magyar szöveget gondozta/ Hungarian text revised by: A. GERGELY András BARTHOLY Eszter Szerkesztõ/Editors: FÜREDI Zoltán GERGELY István KOMLÓSI Orsolya Társszerkesztõ/Co-editor: CSORBA Judit Tipográfus/Layout: GERGELY István Borítótervezõ/Covered by: MAGDÓ Emil Kiadja/Published by: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány 1163 Budapest, Katóka u. 46. Tel.: (+36-1) Felelõs kiadó: Füredi Zoltán, a Palantír Film Alapítvány elnöke Minden jog fentartva/all rights reserved. Nyomdai munkálatok/printed by: HTSART Nyomda ISBN

6 Dialektus Fesztivál, a magyar és magyar vonatkozású néprajzi és antropológiai filmek szemléje Uránia Nemzeti Filmszínház, április Fõvédnök: Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere Szervezõk: Domokos János, Füredi Zoltán A szervezõk munkatársai: Csorba Judit, Komlósi Orsolya, Tari János A zsûri tagjai: Boglár Lajos, Könczei Csilla, Lammel Annamária, Péterffy András, Sárkány Mihály Dialektus Festival. The Assembly of Hungarian Ethnographic and Anthropological Films. Urania National Film Theatre, April 17-20, Patronised by Zoltán Rockenbauer, Minister of Cultural Heritage Organised by János Domokos, Zoltán Füredi Co-organisers: Judit Csorba, Orsolya Komlósi, János Tari Members of the jury: Lajos Boglár, Csilla Könczei, Annamária Lammel, András Péterffy, Mihály Sárkány A köszönet illeti az alábbiakat/the organisers wish to thank: A. GERGELY András, ALEXA Noémi, BÉRCZESSY Gergely, CSALA Károly, CSELÉNYI László, FERSCH Gabriella, GERGELY István, GULYÁS Gyula, HERMANN Krisztina, MAGDÓ Emil, SZEDERKÉNYI Miklós, TÖRÖK Zsuzsa Külön köszönet/special thanks to: TÁRNOK Mária 5

7 6

8 TARTALOM/CONTENTS 8 Beköszöntõ/Preface DOMOKOS János 9 Elõzmények és várakozások/antecedents and expectations FÜREDI Zoltán 11 Verseny- és információs filmek/films in competition and informational screenings 68 In Memoriam FEHÉRI Tamás CSALA Károly 69 A szervezõk által meghívott filmek/films invited by the organisers 77 Vizuális antropológiai írások/studies: 79 TARI János Néprajzi filmezés Magyarországon címû könyvének bemutatóján elhangzott beszélgetés részletei/extracts from a discussion at the introduction of the book Ethnographic Film-making in Hungary, by János TARI 89 Néhány jellemzõ tendencia a kortárs vizuális antropológiai gondolkodásban/tendencies in Contemporaly Visual Anthropology HELTAI Gyöngyi 113 Vizuális antropológia II./Visual Anthropology II. BOGLÁR Lajos 122 A mohácsi busójárással foglalkozó filmek hatásvizsgálata/study on the Impact of the Films on the Mohács Mask Carnival FÜREDI Zoltán 127 Filmbeszéd és antropológiai szövegértés/film-communication and the Understanding of Anthropological Texts A. GERGELY András 144 Nemzetközi antropológiai filmfesztiválok és internetes oldalak/ International anthropological film festivals and web-pages 7

9 BEKÖSZÖNTÕ A néprajzi és antropológiai szemlélet állandó készenléti állapot. Akit ez az állapot elragadott, mindig ugrásra kész, hogy felfedezze az elõtte tetten ért egyedi jelenségben a közöset, a kulturálisan meghatározottat. Olyan, mint mikor a botanikus virágot szed, gyönyörködik és meghatároz egyszerre. Jó, hogy vannak ilyen emberek, profik és amatõrök, filmesek és kamerát elõször a kezükbe vevõk, ösztönösek és tudatosak, akiket az érdekel, hogy amit mindennapi életnek nevezünk, mennyire közös? Kultúránk, miképpen ragadható meg, ábrázolható, fejezhetõ ki és mutatható meg? Szakmai fesztivál-e a Dialektus Fesztivál? Is. A 158 beérkezett film közül 29 filmet választott ki az elõzsûri. A válogatásnál a szakmai szempontokon túl fontos volt, hogy a film érdekes legyen és filmként is jól mûködjön. Miért Dialektus? A hazai kulturális hagyományok tekintetében tökéletesen elemezhetõ helyzetben: egy sörözõben, sörös poharak mögött másfél éve határoztuk el elõször komolyan Füredi Zolival, hogy most tényleg megszervezzük ezt a fesztivált. Több elnevezés is szóba került, de amikor a Dialektus elhangzott, azonnal egyetértettünk, nem volt vita. Védjük és szeressük a dialektusokat! A legkisebb egységtõl a globalizáció korának nemzeti dialektusáig amit közismertebben nemzeti kultúrának szokás nevezni. Jó szórakozást és óvó figyelmet kíván: Domokos János fesztiváligazgató 8

10 ELÕZMÉNYEK ÉS VÁRAKOZÁSOK Két évvel ezelõtt, a 31. Magyar Filmszemlén, néhány kollégámmal és akkori tanárommal nyilvános vitát kezdeményeztünk. A beszélgetés címeés témájaként a következõket fogalmaztuk meg: AZ ANTROPOLÓGIAI FILM, mint a dokumentumfilmezés speciális területe nyilvános vita a Filmszemlén A vita kezdeményezõi úgy gondolják, ma Magyarországon néprajzi filmek vannak, de néprajzi film vagy antropológiai film, mint mûfaj nem létezik. - Kik? A. Gergely András - MTA PTI Etnoregionális Kutatócsoport Boglár Lajos - ELTE Kulturális Antropológia Tanszék Csorba Judit Néprajzi Filmstúdió Füredi Zoltán - Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány Gulyás Gyula - ME Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Tari János Néprajzi Filmstúdió - Milyen filmek ezek? - A létrakészítéstõl a hajléktalanokig elég széles a skála A 30-as évek néprajzi filmjérõl Keszi-Kovács László így ír: etnográfus szakember állította össze az ú. n. anyagkönyvet, amibõl alapos helyszíni szemle során alakult ki a forgatókönyv, azaz a film vágási, összeállítási rendje. A felvétel mindig kivonat készítés volt a nagyon hosszú munkafolyamatból ill. szokásrendbõl. De olyan kivonat, amely minden lényeges mozzanatot megörökített ban Antonio Marazzi, a Kulturális Antropológiai Világszövetség vizuális szekciójának az elnöke a vele készített interjúban így határozta meg, hogy mit ért antropológiai film alatt: Szerintem ezek a filmek nagyobb lehetõséget adnak a szereplõk és a filmkészítõk közti kontaktusra, amiben egy másik ember, embercsoport felfedezése egy elmélyült emberi kapcsolatból ered, és nincs külsõ, úgymond látványossági vagy turisztikai szempont, mint más dokumentumfilmeknél. Ez egy sokkal elmélyültebb 9

11 ismeretet és szoros, majdnem familiáris köteléket követel. Ezek az ismérvei egy antropológiai filmnek, ez az oka, hogy olyan témák kerülnek elõ, amelyek sokkal mélyebbek, a szereplõ vagy szereplõk személyiségével dolgoznak, míg más dokumentumfilmek kívülrõl, külsõ szempontok alapján mutatnak be egy témát. - Tényleg nincs antropológiai film? - Nincs. Legalábbis itthon nincs! De vannak minták: Margaret Mead Fesztivál (New York), Beeld voor Beeld (Amszterdam), Astra (Nagyszeben), International Ethnographic Film Festival (Göttingen), Bilan du Film Ethnographique (Párizs), hogy csak párat említsek külföldrõl. Magyarországon nincs fórum arra, vagy legalábbis nem mûködik, hogy a témában készülõ filmek saját környezetükben, a hazai antropológiai filmezést reprezentálandó megjelenjenek. De a mûfaj, mint alkotások összességét meghatározó filmek köre sem világos, hiszen a stúdiók megszûntek, átalakultak, felaprózódtak; gyakran senki nem tudja, mi lett a filmek sorsa, ráadásul a kölcsönös összevethetõség, a tapasztalatcsere hiánya miatt, az alkotók is bizonytalanok abban, hogy minek is tekintsék filmjüket. - Miért van ez így? - Elsõsorban talán azért, mert nem beszélünk róla. Mert gyerek (film) még csak van, csak nem adunk nevet a szerencsétlennek. Hát itt az alkalom! A meghirdetett vitán - remélem - még további válaszokat kapunk. Akkor, ott, a kerekasztal-beszélgetésnél ezeket a válaszokat nem kaptuk meg, de nem adtuk fel! Egy évvel ezelõtt Domokos Jánossal mindezt ismét átgondoltuk és megfogalmaztunk néhány újabb kérdést. A válaszok most következnek! Füredi Zoltán a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány elnöke 10

12 11

13 ALSÓSÓFALVA ANZIX 15 AMONG THE CSÁNGÓ PEOPLE OF BARCASÁG 18 AND NOW I AM HERE 56 AT THE FEET OF CASTLE REGÉC CHRISTMAS MOODS 42 CONFRONTATION 59 EACH FRAME IS OF GREAT VALUE 49 THE EGALITÁS PROJECT 26 END OF CARNIVAL THE FIEST 64 FLICKERING LIGHTS 28 FOLK 29 GOOD LORD, WHAT WILL COME TO US THE GYPSIES PRIEST 21 GYPSY WEDDING 20 HEAR IT OR NOT. A PORTRAIT OF JAKAB ORSÓS 13 THE HISTORY OF HUNGARIAN FOLK-DANCES 47 HUNDRED YEARS OF PHOTOGRAPHY I. 57 HUNGARIAN SOUVENIR 25 I AM ROAMING THE HILLS AND MEADOWS 38 IN THE LAND OF CANNIBALS 30 IN WINTER IT KEEPS YOU WARM, IN SUMMER IT FRESHES YOU UP 60 IT WAS GOOD TO BE PEASANT JÓSVAFÕ CAPRICCIO 40 KHALFAN AND ZANZIBAR 44 THE KINGDOM OF SILENCE 23 LADY OF KALOTASZEG 41 LAMB, DANCE, SACRIFICE 17 THE LANGUAGE OF THE DEVIL 52 THE LAST MAKER OF THE SZEGED SLIPPER 58 THE LIME OF THE PILIS HILLS 53 THE LIVING SPIRIT 27 LORD S DAY IN PILISSZENTKERESZT 63 MINORITATES MUNDI - OCCITANES II. 50 NOW LISTEN, GUYS 39 PASSION PLAY OF CSÍKSOMLYÓ 24 PEARLS ARE YOUR ROOTS 36 PORTRAIT OF FERENC ZAJTI 66 PUB TV 45 REINDEER ON THE NET 55 SACRIFICAL RITUALS OF UDMURTS 54 SEEKING FOR HOMELAND 37 SHADOWS 16 STORIES OF SUCCESS I-II. 62 STONE WAS OUR BREAD 46 TINKA 61 TREE OF TALES AND ITS SHOOTS 48 UPRUSH OF STREAM 19 WALKING IN THE LAND OF GULAG 35 WAYS 22 THE WHEEL-WRIGHT 43 THE WOOD CARVERS OF GÖMÖR 34 YAO PRONG - FIEST FOR THE HELPIG SPIRIT 65...YOU SHOULD FORGET ABOUT ME ZSENDICE AND ORDA 67 12

14 AKI HALLJA, AKI NEM HALLJA ORSÓS JAKAB PORTRÉ HEAR IT OR NOT. A PORTRAIT OF JAKAB ORSÓS , 73 perc Zala megye, Magyarország Rendezõ: Kóthy Judit M. Topits Judit Operatõr: Stenszky Gyula Hang: Wahl Frigyes, Almásy Péter Vágó: Gyártó: Szabó Zsolt KLT Kft Budapest, Serleg u. 5. Tel.: (+36-30) Orsós Jakab tudása archaikus tudás. Egy bölcsnek, egy mesemondónak a tudása. Sokkal többet tud, mint amennyit egy ember tudhat. Amikor elmegy egy-egy iskolába cigánygyerekek közé és beszél nekik, akkor mindig az emberi egyenlõségnek és az emberi méltóságnak az eszméjét vagy a vágyát adja tovább. (Nádas Péter) The skills of Jakab Orsós are ancient. The knowledge of a wise man, a storyteller. He knows more than it is possible for one man to know. When he goes to visit classes of Gypsy schoolchildren and talks to them, he always passes on the concept of human equality and dignity. (Péter Nádas) 13

15 ÁLDOZATI RÍTUSOK AZ UDMURTOKNÁL SACRIFICAL RITUALS OF UDMURTS 1998, 40 perc Szovjetunió Rendezõ: Lehel László, Begala Catrin Szakértõ: Kerezsi Ági, Aldo Lintrop Operatõr: Lehel László Hang: Várhegyi Rudolf Vágó: Gyártó: Tari János Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth tér 12. Tel.: (+36-1) Varkled Bodja falu udmurt lakosságának áldozati rítusait foglalja össze a film, amelynek felvételei tíz év után kerültek vágásra a rendezõ-operatõr halála miatt. This film, which was only edited ten years after filming due to the death of the director-cameraman, summarises the sacrificial rituals of the village of Varkled Bodja. 14

16 ALSÓSÓFALVAI ANZIX ALSÓSÓFALVA ANZIX 1998, 17 perc Sóvidék, Erdély, Románia Rendezõ: Szalay Péter Operatõr: Szalay Péter Hang: Dada Vágó: Sal Imre Gyártó: Euromozaik Alapítvány Terjesztõ: Da-Da Film 2085 Pilisvörösvár, Nagyváradi u. 7 Tel.: (+36-20) Szubjektív szociográfia egy kis erdélyi falu hétköznapjairól. A subjective sociographic film of a small Transylvanian village. 15 Versenyfilm

17 ÁRNYÉKOK SHADOWS 2001, 50 perc Marosvásárhely, Románia Rendezõ: Pál Tamás, Pataky Csaba, Vincze Zoltán Szakértõ: Pataky Csaba Operatõr: Csanádi Norbert, Dózsa Márk Vágó: Gyártó: Pál Tamás Zolcer TV Kft Budapest, Pf.:147 Tel.: (+36-1) A film révén marosvásárhelyi utcagyermekek életébe nyerhetünk bepillantást. Megrázó képekkel leplezzük le a nem csak helyi, hanem az egész országra kiterjedõ problémát. A glimpse into the life of the street urchins of Marosvásárhely. Shocking pictures expose a problem that is not just a local one, but affects the whole country. Versenyfilm 16

18 BÁRÁNY, TÁNC, ÁLDOZAT LAMB, DANCE, SACRIFICE 2000, 35 perc Magyarózd, Erdély, Románia Rendezõ: Martinidesz László Szakértõ: Fügedi János Operatõr: Körtési Béla Hang: Gonda János Vágó: Gyártó: Antal Miklós Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) A film hiánypótló és iskolateremtõ mû, amelyben az (egyetemes és magyar) népmûvészet (díszítõ, tánc, stb.) és a film nyelvének közös gyökereit keressük és alkalmazzuk. A kameramozgás koreográfiája szövésmintaként is lekottázható. This film is a niche-filling and school-forming work, seeking and applying shared roots of the (universal and Hungarian) folk arts (decoration, dance, etc.). The choreography of the camera movements can also be annotated as a weaving pattern. 17

19 BARCASÁGI CSÁNGÓK KÖZÖTT AMONG THE CSÁNGÓ PEOPLE OF BARCASÁG 2000, 70 perc Tízfalu, Brassó környéke, Románia Rendezõ: Szepesi Gábor Szakértõ: Beke György Operatõr: Szepesi Gábor Hang: Hancsics Antal Vágó: Kollányi Judit Gyártó: Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) Beke György talán utoljára felkeresi barcasági csángó barátait. A tízfalusi Szent Mihály napi ünnepségeken, az idõs újságíró, író beszélgetésein keresztül a kamera segítségével benyomásokat szerezhetünk a helyi népmûvészet maradványairól, annak ápolásáról és Beke György indulatokat sem nélkülözõ ars-poétikájáról. György Beke possibly for the last time seeks out his friends from the Barcaság region. At the Michaelmus celebration of Tízfalu, through the conversations of the aged journalist and author, and with the help of the camera, we can gain an impression of the remains of local folk art, its preservation, and the by no means tame ars poetica of György Beke. 18

20 A BÚVÓPATAK FELSZÍNRE TÖRT UPRUSH OF STREAM 1998, 20 perc Brazília Rendezõ: Õry Kovács Katalin Szakértõ: Dr. Boglár Lajos Operatõr: Õry Kovács Katalin Vágó: Dr. Boglár Lajos Gyártó: Szimbiózis Alapítvány 1053 Budapest, Kecskeméti u Tel.: (+36-1) A dél-brazíliai Jaraguá vidékén pár éve néhány férfi számára fontos felfedezésként tudatosult, hogy õseik a 19. században Magyarországról vándoroltak ki Brazíliába. Azóta egy hagyományalkotó folyamat keretében építgetik kettõs identitásukat folklórral és gasztronómiával. A few years ago in the South Brazilian Jaraguá region a group of people discovered that their ancestors emigrated to Brazil in the 19th century. Since then in a process of traditionbuilding they have built up a dual entity comprising folklore and gastronomy. 19

21 CIGÁNY ESKÜVÕ GYPSY WEDDING 1998, 24 perc Magyarország Rendezõ: Varga Ágota Operatõr: Markert Károly Vágó: Mihály Éva Gyártó: Magyar Televízió 1054 Budapest, Szabadság tér 17. Cigány esküvõ, cigány szokások szerint. A Gypsy wedding, in the Gypsy tradition. Versenyfilm 20

22 A CIGÁNYOK PAPJA THE GYPSIES PRIEST 1999, 33 perc Baranya megye, Magyarország Rendezõ: Szádvári Lídia (Váry Lia) Operatõr: Boldizsár András Vágó: Koncz Gabriella Gyártó: Fórum Film Alapítvány 1145 Budapest, Róna u Tel.: (+36-1) Alsószentmárton 1150 fõt számláló, korábban soknemzetiségû, mára a papot kivéve teljesen cigány falu. A film bemutatja: a kosárfonást, mint fõ megélhetési forrást; a cigány és magyar nyelvû óvodai foglalkozást; a helyi cigány nyelvet egy idõs ember és unokája rövid beszélgetésén keresztül; a temetõt; valamint a cigányok papja, Lankó József tevékenységét, aki egyebek között beszél a helybeli ünnepi szokásokról is. The story of Alsószentmárton, a once-cosmopolitan village of 1,150 people, now inhabited entirely by Gypsies with the exception of the priest. The film shows basket weaving as the main means of subsistence, church services and hymns, the Roma language through a conversation between an old villager and his grandson, the cemetery, the activities of the Gypsies priest József Lankó, who also speaks about local traditional celebrations. 21 Versenyfilm

23 CÓRESZ WAYS 2001, 100 perc Budapest, Magyarország Rendezõ: Groó Diana Operatõr: Szobrász András Vágó: Juhász Kata Gyártó: Cinema-Film 1145 Budapest, Gyarmat u. 36 Tel.: (+36-1) Hunnia Filmstúdió 1145 Budapest, Róna u Tel.: (+36-1) Magyarországon zsidó vagyok, Izraelben inkább magyar lennék. Húszas, harmincas éveikben járó zsidó fiatalok beszélnek identitásról, keresésrõl, gyökerekrõl. In Hungary I m a Jew, in Israel I d rather be a Hungarian. Jews in their twenties and thirties talk about their identity, and the search for their roots. Versenyfilm 22

24 CSENDORSZÁG THE KINGDOM OF SILENCE 2001, 35 perc Erdély, Románia Rendezõ: Lakatos Róbert Operatõr: Bálint Arthur Vágó: Bredár Zsolt Gyártó: Inforg Stúdió 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. Tel.: (+36-1) Milyen jelentõsége lehetne egy fényképezõgépnek egy tízéves kisfiú számára a Csend Országában? Mert a gondolatokat nagyon nehéz kifejezni jelbeszéd segítségével. Élményekrõl és érzelmekrõl szól ez a film. How important could a camera be to a ten-year-old child in the Land of Silence? Because thoughts are very difficult to express using sign language. This film is about experiences and emotions. 23 Versenyfilm

25 CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ PASSION PLAY OF CSÍKSOMLYÓ 1999, 50 perc Csíksomlyó, Románia Rendezõ: Tényi István Operatõr: Marossy Géza Szakértõ: Szathmári Ilona Riporter: Szathmári Ilona Vágó: Tényi István Utómunkálatok: Új HDF Stúdió Terjesztõ: Tényi István Tel.: (+36-30) Csíksomlyón, hosszú idõ után ismét felelevenítették az egykor nagy tömegeket mozgató passiójátékot. A település iskolás és fiatal lakossága közösen vett részt a passió bemutatásában. A fiatalok hitüket megvallva, nagy átéléssel játszák el szerepüket. In Csíksomlyó, after a long time, a passion play that once moved great crowds of people is now re-enacted. The schoolchildren and the youth of the settlement join in to present the play. With their faith, the young participants really get into their roles. 24

26 ECHTE UNGARISCHE SOUVENIR HUNGARIAN SOUVENIR 2000, 9 perc Dél-Alföld, Magyarország Rendezõ: Móczár István Operatõr: Móczár István Vágó: Róka Ildikó Hang: Móczár István Gyártó: Móczár István 8601 Siófok, Pf.: 282. Tel.: (+36-84) Bepillantás a mai magyar népmûvészet sajátos világába. A glimpse into the unique world of Hungarian folk art. 25 Versenyfilm

27 EGALITÁS FILM THE EGALITÁS PROJECT 2000, 20 perc Lak, Tomor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Magyarország Készítették: Egalitás Alapítvány munkatársai Gyártó: Egalitás Alapítvány Terjesztõ: Egalitás Alapítvány 6720 Szeged, Szilágyi u. 2. Tel.: (+36-30) Az 1999-ben megalakult Egalitás Alapítvány célja a hátrányos helyzetû, elsõsorban cigány gyerekek életkörülményeinek, életesélyének javítása. Bár a film eredeti célja az alapítványi tevékenység bemutatása, mégis izgalmas bepillantást nyerünk a tanítványok és családjaik, illetve a szûk értelemben vett lakóhelyük életkörülményeibe is. A film az alapítványi tanárok és a diákok közös munkája. The aim of the Egalitás Alapítvány (Equality Foundation), formed in 1999, is to improve the living circumstances and opportunities of deprived mainly Gypsy children. The original aim of the film was to present the activities of the foundation, but at the same time we also gain an insight into the living circumstances of the pupils and their families. The film is the joint work of the teachers and pupils. 26

28 AZ ELEVEN SZELLEM THE LIVING SPIRIT 2001, 43 perc Kirgizsztán Rendezõ: Somfai Kara Dávid, H. Kollmann András Szakértõ: Somfai Kara Dávid, H. Kollmann András Operatõr: H. Kollmann András Hang: Szabó Róbert Vágó: Gyártó: Varga Zoltán Cinema-Film Kft Budapest, Gyarmat u. 36. Tel.: (+36-1) A közép-ázsiai Kirgizsztánban az iszlám és a sámánizmus elemei elválaszthatatlanul összefonódnak, keverednek egymással. A film a szovjet örökség, az iszlám és a sámánizmus határterületére indul a kulturális antropológia és a nyelvészet eszközeivel. In the Central Asian Kirgistan, elements of Islam and Shamanism are inseparably intertwined and mixed. The film is set against a background of the Soviet legacy, Islam and Shamanism, using the tools of cultural anthropology and linguistics. 27 Versenyfilm

29 ELLOBBANÓ MÉCSVILÁG FLICKERING LIGHTS 2000, 52 perc Tiszakécske, Magyarország Rendezõ: Bancsik György Operatõr: Bancsik György Vágó: Farkas Éva Gyártó: Naturfilm Bt Szigetmonostor, Illyés köz 2. Tel.: (+36-1) Az üres, elhagyott iskola mindig szomorú látvány, ezúttal egy hagyományos életforma a tanyasi életmód talán végleges felszámolásának képét vetíti elénk. A bezárt épületekkel együtt, a szemünk elõtt szûnik meg örökre a tanyasi tanítók státusza is, akik egykor nemzedékek sorát tanították, nevelték. A closed, empty school is always a sad sight, as it projects a picture of the possible ultimate decline of traditional rural life. Along with the buildings, the status of rural teacher also fades from vision. These teachers once taught and raised generations. Versenyfilm 28

30 EMBEREK HOMO PROVINCIALIS FOLK 2001, 86 perc Dány, Mezõkövesd, Tápiószentmárton, Magyarország Rendezõ: Szekeres Csaba Operatõr: Lovasi Zoltán Hang: Faludi Sándor, Pálinkás László Vágó: Szekeres Csaba Gyártó: Profilm Média Kft Budapest, Október 6. u. 21. A filmben az a világ elevenedik meg, amelyre gyakran használjuk azt a gyûjtõfogalmi megnevezést: vidék. Ez a vidék mégis inkább szimbólum: a (kis)közösség (kis)embereinek érintetlenségéé, az idõbeli állandóságé, a privát hierarchiáé, a legendáriumoké és a születésé-halálé. This film brings to us a world often referred to by the generic term country. However, this country, is still a symbol: of the unaffected nature of (small) villages and their (simple) people, timelessness, private hierarchy, legends and also that of life and death. 29 Versenyfilm

31 AZ EMBEREVÕK FÖLDJÉN I-II. IN THE LAND OF CANNIBALS 2000, 2x30 perc Pápua Új-Guinea Rendezõ: Cséke Zsolt Operatõr: Cséke Zsolt Hang: Cséke Zsolt Vágó: Csordás László Gyártó: Nyíregyházi Városi Televízió 4401 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Tel.: (+36-42) Egyszemélyes, hátizsákosbakancsos expedíció Pápua Új- Guineában, a huli törzs által lakott Tári-medencébe. Az õsi hagyományaikat többékevésbé változatlanul megõrzõ huliknál manapság is gyakoriak a törzsi háborúk, és a film készítésének idején is folynak a csatározások. Ünnep és gyász. Múlt és jelen. Megannyi kettõsség, amelyek a XXI. század kihívásaival szembesülõ hulik életét jellemzi... A one-person hiking expedition in Papua New Guinea, to the Tari Basin, home of the Huli tribe. Even today tribal wars are common in the life of the Hulis, who more or less preserve their ancient traditions unchanged; tribal fights took place even during the time of filming. Celebration and mourning. Past and present. All the dichotomy that characterises the life of the Huli as they face the challenges of the 21st century... 30

32 ÉN ISTENEM, HOVÁ LESZÜNK... GOOD LORD, WHAT WILL COME TO US 2000, 51 perc Moldva, Románia Rendezõ: Tari János Szakértõ: Szakály István, Szilveszter Kinga Operatõr: Tari János Hang: Gyarmati László Vágó: Ruttner Ernõ Gyártó: Magyar Televízió Rt Budapest, Szabadság tér 17. Tel.: (+36-1) A moldvai csángók történetét és hétköznapjait, ünnepeit (keresztelõ, esküvõ, temetés) mutatja be a film. This film shows the stories, everyday life and celebrations (baptism, wedding, funeral) of the Moldavian Csángó Hungarians. 31

33 ...ÉS RÓLAM FELEDKEZZETEK EL......YOU SHOULD FORGET ABOUT ME , 59 perc Budapest Rendezõ: Halmy György Szakértõ: dr. Tánczos Vilmos Operatõr: Kurucz Sándor Vágó: Gyártó: Kollányi Judit Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) Lükõ Gábor beszámolója az ben, a moldvai csángóknál tett útjáról, kutatásairól. Gábor Lükõ gives an account of his journey and reserach among the Moldavian Csángós in

34 FARSANG FARKÁN... END OF CARNIVAL , 20 perc Erdély, Románia Rendezõ: Karácsony M. Erika, Barabás László Operatõr: Kötõ Zsolt Vágó: Gyártó: Kötõ Zsolt Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) Az Erdélyben még élõ farsangi szokások közül mutat be néhányat a film. The film documents some of the still existing carnival traditions in Transylvania. 33 Versenyfilm

35 GÖMÖRI FAFARAGÓK THE WOOD CARVERS OF GÖMÖR 1998, 27 perc Gömör, Szlovákia Rendezõ: Tomory Nagy Imre Szakértõ: Tomory Nagy Imre Operatõr: ifj. Nagy Imre Hang: ifj. Nagy Imre Gyártó: Videoprodukcija-Nagy Moldava n/b, Nám. Mieru 5. Szlovákia Tel.: ( ) A Rozsnyóhoz közeli Krasznahorkai vár tövében meghúzódó falvak fafaragóinak hagyományõrzõ törekvéseit, a fafaragás mûvészetét bemutató filmben a mester, Ulman István mondja el önmagáról és társairól vallva életfilozófiájának, alkotómunkájába vetett hitének lényegét. The film shows the traditionpreserving efforts of the woodcarvers of the villages surrounding the Krasznahorka castle near Rozsnyó The master craftsman, István Ullman talks about himself and his associates, their life philosophy and the essence of their faith in the art. 34

36 GYALOGLÁS GULÁGFÖLDÖN WALKING IN THE LAND OF GULAG 2001, 52 perc Oroszország Rendezõ: Szalkai Zoltán Szakértõ: Rózsás János Operatõr: Szalkai Zoltán Hang: Kertes Ferenc Vágó: Gyártó: Polgári Olga Art Vision Stúdió Kft Budapest, Báthori u. 8. Terjesztõ: Szalkai Zoltán 1088 Budapest, Baross u. 43. fsz. 4. Tel.: (+36-1) élményem az idõutazás volt, amit nap mint nap át kellett élnem, miközben a zónában bolyongtam. Az õserdõ mélyén lágerek összedõlt romjainál, a részeg, ugyanakkor kedves és szomorú komikkal, akik az 56-os Budapestet lõtték, a hatalmas fákat döngetõ fegyencek között, vagy a fék nélküli, fatörzsekkel túlterhelt teherautókat vezetõ rabok társaságában......my most spine-chilling experience was the time travel that I had to live through from day to day while wandering in the zone. At the ruins of the forced labour camp, deep in the ancient forest with the drunk, but at the same time kind and sad Komi men who fired Budapest in 1956, among the prisoners toppling massive trees, or in the company of convicts driving trucks with no brakes, overloaded with tree trunks... 35

37 GYÖNGYÖKKEL GYÖKEREZTÉL PEARLS ARE YOUR ROOTS , 56 perc Moldva, Románia Rendezõ: Mohi Sándor Szakértõ: Dr. Tánczos Vilmos Operatõr: Mohi Sándor Hang: Gonda János Vágó: Gyártó: Kollányi Judit Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) A film rendezõje közel húsz, idõs, Moldvában élõ, magyar ajkú férfit és nõt keres meg Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató segítségével, akik még tudják a XIII. századból eredõ, kizárólag élõszóban terjedõ szakrális népköltészet egy-egy imáját. Ez a tudás az életformaváltás miatt nem hagyományozódik tovább. The film s director with the help of the ethnographer Vilmos Tánczos - visits almost twenty Hungarian-speaking men and women who are still able to remember prayers originating from the 13th century, and preserved exclusively through word of mouth. Due to changes in lifestyle, this knowledge will be lost. Versenyfilm 36

38 HAZAKERESÕK SEEKING FOR HOMELAND , 51 perc Románia, Németország Rendezõ: Schneider Tibor Szakértõ: Lönhárt Melinda Operatõr: Schneider Tibor Gyártó: Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) A Szatmár környéki svábok visszatelepednek Németországba, helyükbe csángók jönnek. Egy jobb megélhetésért keresnek új hazát mindannyian. The ethnic Germans of the Szatmár region resettle in Germany. They are all looking for a better homeland with higher standards of living. 37 Versenyfilm

39 HEGYEN, FÖLDÖN JÁROGATÉK VALA I AM ROAMING THE HILLS AND MEADOWS 2000, 65 perc Kalotaszeg, Mezõség, Székelyföld, Csángóföld, Románia Rendezõ: Xantus Gábor Operatõr: Xantus Gábor Vágó: Vrannai István Gyártó: Duna Televízió, Xantus Film Terjesztõ: Xantus Gábor Str. E. Grigorescu Kolozsvár, Románia Tel.: (+40-64) Dokumentumportré Kallós Zoltánról, avagy egy képíró feljegyzései az erdélyi néprajzkincsek múlandóságáról. A documentary portrait of Zoltán Kallós, or the notes of a cinematographer on the mortality of Transylvanian folk art treasures. Versenyfilm 38

40 IDEHALLGASSATOK PULYÁK... NOW LISTEN, GUYS , 53 perc Hodász, Magyarország Rendezõ: Frivaldszky Bernadett, Surányi Z. András Operatõr: Surányi Z. András Hang: Kapcsos Vince Vágó: Sívó Júlia Gyártó: Unió Civilis 1033 Budapest, Hajógyári sziget 131. Tel.: (+36-1) A kis szabolcsi falu cigánytelepén pár évvel ezelõtt egyedülálló módon létrehoztak a helybéli öregek számára egy napközi- és egy bentlakásos otthont. Az öregek házát tehát cigányok építették cigányok számára. A filmben lehetõségünk van megismerni a falu öregjeinek mindennapjait: a nagycsalád összetartó erejét meglazító civilizálódás ellenére szeretteikel még együtt élõket, a magukramaradtakat és az otthonban új közösségre találókat. Years ago a day centre and a dormitory building was constructed for the aged in the Gypsy quarter of a small village in Szabolcs county. It was unique in being built by Gypsies for Gypsies. In the old folks home it is possible to get to know the everyday life of the old residents of the village. Despite civilization loosening the bonds of the extended family, they continue to live together with their loved ones, those who have been left on their own and those who have found a new community in the home. 39 Versenyfilm

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK

35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK VEGYE IGÉNYBE KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINKAT! 35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK international folklore days» VASIVÍZ KOMPOSZT ÉRTÉKESÍTÉS Műtrágya helyett gazdaságos, környezetbarát termelésnövelés! 2015. augusztus

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A zsűri jegyzőkönyve a 16. Országos Diákfilmszemle díjairól 2009. augusztus 25-30. Aranytíz 1051 Budapest Arany János utca 10.

A zsűri jegyzőkönyve a 16. Országos Diákfilmszemle díjairól 2009. augusztus 25-30. Aranytíz 1051 Budapest Arany János utca 10. A zsűri jegyzőkönyve a 16. Országos Diákfilmszemle díjairól 2009. augusztus 25-30. Aranytíz 1051 Budapest Arany János utca 10. 2009. augusztus 29. szombat, 21 óra Jelen vannak: a zsűri tagjai: Medgyesi

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

MOLNÁR JUDIT Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék

MOLNÁR JUDIT Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék EGY RURALIS TERSEG ELNÉPTELENEDÉSÉNEK TÖRTENETE A SAJÓ ÉS A HERNÁD ÁLTAL KÖZREZÁRT HATÁRVIDÉK MAGYARORSZÁGI OLDALÁN (NÉPESSÉGFÖLDRAJZI VÁLTOZÁSOK A XX. SZ. SORÁN) MOLNÁR JUDIT Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI PLATÁNFASOR TERMÉSZETI ÉRTÉK FELMÉRÉSE

A GÖDÖLLŐI PLATÁNFASOR TERMÉSZETI ÉRTÉK FELMÉRÉSE Tájökológiai Lapok 12 (2): 429 435. (2014) 429 A GÖDÖLLŐI PLATÁNFASOR TERMÉSZETI ÉRTÉK FELMÉRÉSE ALMÁSI Barnabás, DEMETER András, HOLLÓSI Aranka, MAJOR Borbála, MARTON Krisztina, MERZA Péter, MOLNÁR Levente,

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben