Támogatók: Faa Balázs HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatók: Faa Balázs http://www.faa.hu. HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1) 403-44-37 http://www.htsart."

Átírás

1

2 1

3 Támogatók: Faa Balázs HTSART Nyomda és Rádiógyûjtemény 1163 Budapest, Cziráki u. 26. Tel.: (+36-1) Magyar Dokumentumfilm Rendezõk Egyesülete 1062 Budapest, Andrássy út 54. Tel.: (+36-1) Daubner Cukrászda Budapest, II. ker. Szépvölgyi út 50. Tel.: (+36-1) Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) Uránia Nemzeti Filmszínház Kht Budapest, Rákóczi út 21. Vm Pro 1033 Budapest, Hévízi út 6/E. 2

4 Dialektus Fesztivál 2002 Filmkatalógus és vizuális antropológiai írások 3

5 Angol szöveg/english translation: CSORBA Judit NASHAAT Daniel A magyar szöveget gondozta/ Hungarian text revised by: A. GERGELY András BARTHOLY Eszter Szerkesztõ/Editors: FÜREDI Zoltán GERGELY István KOMLÓSI Orsolya Társszerkesztõ/Co-editor: CSORBA Judit Tipográfus/Layout: GERGELY István Borítótervezõ/Covered by: MAGDÓ Emil Kiadja/Published by: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány 1163 Budapest, Katóka u. 46. Tel.: (+36-1) Felelõs kiadó: Füredi Zoltán, a Palantír Film Alapítvány elnöke Minden jog fentartva/all rights reserved. Nyomdai munkálatok/printed by: HTSART Nyomda ISBN

6 Dialektus Fesztivál, a magyar és magyar vonatkozású néprajzi és antropológiai filmek szemléje Uránia Nemzeti Filmszínház, április Fõvédnök: Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere Szervezõk: Domokos János, Füredi Zoltán A szervezõk munkatársai: Csorba Judit, Komlósi Orsolya, Tari János A zsûri tagjai: Boglár Lajos, Könczei Csilla, Lammel Annamária, Péterffy András, Sárkány Mihály Dialektus Festival. The Assembly of Hungarian Ethnographic and Anthropological Films. Urania National Film Theatre, April 17-20, Patronised by Zoltán Rockenbauer, Minister of Cultural Heritage Organised by János Domokos, Zoltán Füredi Co-organisers: Judit Csorba, Orsolya Komlósi, János Tari Members of the jury: Lajos Boglár, Csilla Könczei, Annamária Lammel, András Péterffy, Mihály Sárkány A köszönet illeti az alábbiakat/the organisers wish to thank: A. GERGELY András, ALEXA Noémi, BÉRCZESSY Gergely, CSALA Károly, CSELÉNYI László, FERSCH Gabriella, GERGELY István, GULYÁS Gyula, HERMANN Krisztina, MAGDÓ Emil, SZEDERKÉNYI Miklós, TÖRÖK Zsuzsa Külön köszönet/special thanks to: TÁRNOK Mária 5

7 6

8 TARTALOM/CONTENTS 8 Beköszöntõ/Preface DOMOKOS János 9 Elõzmények és várakozások/antecedents and expectations FÜREDI Zoltán 11 Verseny- és információs filmek/films in competition and informational screenings 68 In Memoriam FEHÉRI Tamás CSALA Károly 69 A szervezõk által meghívott filmek/films invited by the organisers 77 Vizuális antropológiai írások/studies: 79 TARI János Néprajzi filmezés Magyarországon címû könyvének bemutatóján elhangzott beszélgetés részletei/extracts from a discussion at the introduction of the book Ethnographic Film-making in Hungary, by János TARI 89 Néhány jellemzõ tendencia a kortárs vizuális antropológiai gondolkodásban/tendencies in Contemporaly Visual Anthropology HELTAI Gyöngyi 113 Vizuális antropológia II./Visual Anthropology II. BOGLÁR Lajos 122 A mohácsi busójárással foglalkozó filmek hatásvizsgálata/study on the Impact of the Films on the Mohács Mask Carnival FÜREDI Zoltán 127 Filmbeszéd és antropológiai szövegértés/film-communication and the Understanding of Anthropological Texts A. GERGELY András 144 Nemzetközi antropológiai filmfesztiválok és internetes oldalak/ International anthropological film festivals and web-pages 7

9 BEKÖSZÖNTÕ A néprajzi és antropológiai szemlélet állandó készenléti állapot. Akit ez az állapot elragadott, mindig ugrásra kész, hogy felfedezze az elõtte tetten ért egyedi jelenségben a közöset, a kulturálisan meghatározottat. Olyan, mint mikor a botanikus virágot szed, gyönyörködik és meghatároz egyszerre. Jó, hogy vannak ilyen emberek, profik és amatõrök, filmesek és kamerát elõször a kezükbe vevõk, ösztönösek és tudatosak, akiket az érdekel, hogy amit mindennapi életnek nevezünk, mennyire közös? Kultúránk, miképpen ragadható meg, ábrázolható, fejezhetõ ki és mutatható meg? Szakmai fesztivál-e a Dialektus Fesztivál? Is. A 158 beérkezett film közül 29 filmet választott ki az elõzsûri. A válogatásnál a szakmai szempontokon túl fontos volt, hogy a film érdekes legyen és filmként is jól mûködjön. Miért Dialektus? A hazai kulturális hagyományok tekintetében tökéletesen elemezhetõ helyzetben: egy sörözõben, sörös poharak mögött másfél éve határoztuk el elõször komolyan Füredi Zolival, hogy most tényleg megszervezzük ezt a fesztivált. Több elnevezés is szóba került, de amikor a Dialektus elhangzott, azonnal egyetértettünk, nem volt vita. Védjük és szeressük a dialektusokat! A legkisebb egységtõl a globalizáció korának nemzeti dialektusáig amit közismertebben nemzeti kultúrának szokás nevezni. Jó szórakozást és óvó figyelmet kíván: Domokos János fesztiváligazgató 8

10 ELÕZMÉNYEK ÉS VÁRAKOZÁSOK Két évvel ezelõtt, a 31. Magyar Filmszemlén, néhány kollégámmal és akkori tanárommal nyilvános vitát kezdeményeztünk. A beszélgetés címeés témájaként a következõket fogalmaztuk meg: AZ ANTROPOLÓGIAI FILM, mint a dokumentumfilmezés speciális területe nyilvános vita a Filmszemlén A vita kezdeményezõi úgy gondolják, ma Magyarországon néprajzi filmek vannak, de néprajzi film vagy antropológiai film, mint mûfaj nem létezik. - Kik? A. Gergely András - MTA PTI Etnoregionális Kutatócsoport Boglár Lajos - ELTE Kulturális Antropológia Tanszék Csorba Judit Néprajzi Filmstúdió Füredi Zoltán - Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány Gulyás Gyula - ME Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Tari János Néprajzi Filmstúdió - Milyen filmek ezek? - A létrakészítéstõl a hajléktalanokig elég széles a skála A 30-as évek néprajzi filmjérõl Keszi-Kovács László így ír: etnográfus szakember állította össze az ú. n. anyagkönyvet, amibõl alapos helyszíni szemle során alakult ki a forgatókönyv, azaz a film vágási, összeállítási rendje. A felvétel mindig kivonat készítés volt a nagyon hosszú munkafolyamatból ill. szokásrendbõl. De olyan kivonat, amely minden lényeges mozzanatot megörökített ban Antonio Marazzi, a Kulturális Antropológiai Világszövetség vizuális szekciójának az elnöke a vele készített interjúban így határozta meg, hogy mit ért antropológiai film alatt: Szerintem ezek a filmek nagyobb lehetõséget adnak a szereplõk és a filmkészítõk közti kontaktusra, amiben egy másik ember, embercsoport felfedezése egy elmélyült emberi kapcsolatból ered, és nincs külsõ, úgymond látványossági vagy turisztikai szempont, mint más dokumentumfilmeknél. Ez egy sokkal elmélyültebb 9

11 ismeretet és szoros, majdnem familiáris köteléket követel. Ezek az ismérvei egy antropológiai filmnek, ez az oka, hogy olyan témák kerülnek elõ, amelyek sokkal mélyebbek, a szereplõ vagy szereplõk személyiségével dolgoznak, míg más dokumentumfilmek kívülrõl, külsõ szempontok alapján mutatnak be egy témát. - Tényleg nincs antropológiai film? - Nincs. Legalábbis itthon nincs! De vannak minták: Margaret Mead Fesztivál (New York), Beeld voor Beeld (Amszterdam), Astra (Nagyszeben), International Ethnographic Film Festival (Göttingen), Bilan du Film Ethnographique (Párizs), hogy csak párat említsek külföldrõl. Magyarországon nincs fórum arra, vagy legalábbis nem mûködik, hogy a témában készülõ filmek saját környezetükben, a hazai antropológiai filmezést reprezentálandó megjelenjenek. De a mûfaj, mint alkotások összességét meghatározó filmek köre sem világos, hiszen a stúdiók megszûntek, átalakultak, felaprózódtak; gyakran senki nem tudja, mi lett a filmek sorsa, ráadásul a kölcsönös összevethetõség, a tapasztalatcsere hiánya miatt, az alkotók is bizonytalanok abban, hogy minek is tekintsék filmjüket. - Miért van ez így? - Elsõsorban talán azért, mert nem beszélünk róla. Mert gyerek (film) még csak van, csak nem adunk nevet a szerencsétlennek. Hát itt az alkalom! A meghirdetett vitán - remélem - még további válaszokat kapunk. Akkor, ott, a kerekasztal-beszélgetésnél ezeket a válaszokat nem kaptuk meg, de nem adtuk fel! Egy évvel ezelõtt Domokos Jánossal mindezt ismét átgondoltuk és megfogalmaztunk néhány újabb kérdést. A válaszok most következnek! Füredi Zoltán a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány elnöke 10

12 11

13 ALSÓSÓFALVA ANZIX 15 AMONG THE CSÁNGÓ PEOPLE OF BARCASÁG 18 AND NOW I AM HERE 56 AT THE FEET OF CASTLE REGÉC CHRISTMAS MOODS 42 CONFRONTATION 59 EACH FRAME IS OF GREAT VALUE 49 THE EGALITÁS PROJECT 26 END OF CARNIVAL THE FIEST 64 FLICKERING LIGHTS 28 FOLK 29 GOOD LORD, WHAT WILL COME TO US THE GYPSIES PRIEST 21 GYPSY WEDDING 20 HEAR IT OR NOT. A PORTRAIT OF JAKAB ORSÓS 13 THE HISTORY OF HUNGARIAN FOLK-DANCES 47 HUNDRED YEARS OF PHOTOGRAPHY I. 57 HUNGARIAN SOUVENIR 25 I AM ROAMING THE HILLS AND MEADOWS 38 IN THE LAND OF CANNIBALS 30 IN WINTER IT KEEPS YOU WARM, IN SUMMER IT FRESHES YOU UP 60 IT WAS GOOD TO BE PEASANT JÓSVAFÕ CAPRICCIO 40 KHALFAN AND ZANZIBAR 44 THE KINGDOM OF SILENCE 23 LADY OF KALOTASZEG 41 LAMB, DANCE, SACRIFICE 17 THE LANGUAGE OF THE DEVIL 52 THE LAST MAKER OF THE SZEGED SLIPPER 58 THE LIME OF THE PILIS HILLS 53 THE LIVING SPIRIT 27 LORD S DAY IN PILISSZENTKERESZT 63 MINORITATES MUNDI - OCCITANES II. 50 NOW LISTEN, GUYS 39 PASSION PLAY OF CSÍKSOMLYÓ 24 PEARLS ARE YOUR ROOTS 36 PORTRAIT OF FERENC ZAJTI 66 PUB TV 45 REINDEER ON THE NET 55 SACRIFICAL RITUALS OF UDMURTS 54 SEEKING FOR HOMELAND 37 SHADOWS 16 STORIES OF SUCCESS I-II. 62 STONE WAS OUR BREAD 46 TINKA 61 TREE OF TALES AND ITS SHOOTS 48 UPRUSH OF STREAM 19 WALKING IN THE LAND OF GULAG 35 WAYS 22 THE WHEEL-WRIGHT 43 THE WOOD CARVERS OF GÖMÖR 34 YAO PRONG - FIEST FOR THE HELPIG SPIRIT 65...YOU SHOULD FORGET ABOUT ME ZSENDICE AND ORDA 67 12

14 AKI HALLJA, AKI NEM HALLJA ORSÓS JAKAB PORTRÉ HEAR IT OR NOT. A PORTRAIT OF JAKAB ORSÓS , 73 perc Zala megye, Magyarország Rendezõ: Kóthy Judit M. Topits Judit Operatõr: Stenszky Gyula Hang: Wahl Frigyes, Almásy Péter Vágó: Gyártó: Szabó Zsolt KLT Kft Budapest, Serleg u. 5. Tel.: (+36-30) Orsós Jakab tudása archaikus tudás. Egy bölcsnek, egy mesemondónak a tudása. Sokkal többet tud, mint amennyit egy ember tudhat. Amikor elmegy egy-egy iskolába cigánygyerekek közé és beszél nekik, akkor mindig az emberi egyenlõségnek és az emberi méltóságnak az eszméjét vagy a vágyát adja tovább. (Nádas Péter) The skills of Jakab Orsós are ancient. The knowledge of a wise man, a storyteller. He knows more than it is possible for one man to know. When he goes to visit classes of Gypsy schoolchildren and talks to them, he always passes on the concept of human equality and dignity. (Péter Nádas) 13

15 ÁLDOZATI RÍTUSOK AZ UDMURTOKNÁL SACRIFICAL RITUALS OF UDMURTS 1998, 40 perc Szovjetunió Rendezõ: Lehel László, Begala Catrin Szakértõ: Kerezsi Ági, Aldo Lintrop Operatõr: Lehel László Hang: Várhegyi Rudolf Vágó: Gyártó: Tari János Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth tér 12. Tel.: (+36-1) Varkled Bodja falu udmurt lakosságának áldozati rítusait foglalja össze a film, amelynek felvételei tíz év után kerültek vágásra a rendezõ-operatõr halála miatt. This film, which was only edited ten years after filming due to the death of the director-cameraman, summarises the sacrificial rituals of the village of Varkled Bodja. 14

16 ALSÓSÓFALVAI ANZIX ALSÓSÓFALVA ANZIX 1998, 17 perc Sóvidék, Erdély, Románia Rendezõ: Szalay Péter Operatõr: Szalay Péter Hang: Dada Vágó: Sal Imre Gyártó: Euromozaik Alapítvány Terjesztõ: Da-Da Film 2085 Pilisvörösvár, Nagyváradi u. 7 Tel.: (+36-20) Szubjektív szociográfia egy kis erdélyi falu hétköznapjairól. A subjective sociographic film of a small Transylvanian village. 15 Versenyfilm

17 ÁRNYÉKOK SHADOWS 2001, 50 perc Marosvásárhely, Románia Rendezõ: Pál Tamás, Pataky Csaba, Vincze Zoltán Szakértõ: Pataky Csaba Operatõr: Csanádi Norbert, Dózsa Márk Vágó: Gyártó: Pál Tamás Zolcer TV Kft Budapest, Pf.:147 Tel.: (+36-1) A film révén marosvásárhelyi utcagyermekek életébe nyerhetünk bepillantást. Megrázó képekkel leplezzük le a nem csak helyi, hanem az egész országra kiterjedõ problémát. A glimpse into the life of the street urchins of Marosvásárhely. Shocking pictures expose a problem that is not just a local one, but affects the whole country. Versenyfilm 16

18 BÁRÁNY, TÁNC, ÁLDOZAT LAMB, DANCE, SACRIFICE 2000, 35 perc Magyarózd, Erdély, Románia Rendezõ: Martinidesz László Szakértõ: Fügedi János Operatõr: Körtési Béla Hang: Gonda János Vágó: Gyártó: Antal Miklós Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) A film hiánypótló és iskolateremtõ mû, amelyben az (egyetemes és magyar) népmûvészet (díszítõ, tánc, stb.) és a film nyelvének közös gyökereit keressük és alkalmazzuk. A kameramozgás koreográfiája szövésmintaként is lekottázható. This film is a niche-filling and school-forming work, seeking and applying shared roots of the (universal and Hungarian) folk arts (decoration, dance, etc.). The choreography of the camera movements can also be annotated as a weaving pattern. 17

19 BARCASÁGI CSÁNGÓK KÖZÖTT AMONG THE CSÁNGÓ PEOPLE OF BARCASÁG 2000, 70 perc Tízfalu, Brassó környéke, Románia Rendezõ: Szepesi Gábor Szakértõ: Beke György Operatõr: Szepesi Gábor Hang: Hancsics Antal Vágó: Kollányi Judit Gyártó: Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) Beke György talán utoljára felkeresi barcasági csángó barátait. A tízfalusi Szent Mihály napi ünnepségeken, az idõs újságíró, író beszélgetésein keresztül a kamera segítségével benyomásokat szerezhetünk a helyi népmûvészet maradványairól, annak ápolásáról és Beke György indulatokat sem nélkülözõ ars-poétikájáról. György Beke possibly for the last time seeks out his friends from the Barcaság region. At the Michaelmus celebration of Tízfalu, through the conversations of the aged journalist and author, and with the help of the camera, we can gain an impression of the remains of local folk art, its preservation, and the by no means tame ars poetica of György Beke. 18

20 A BÚVÓPATAK FELSZÍNRE TÖRT UPRUSH OF STREAM 1998, 20 perc Brazília Rendezõ: Õry Kovács Katalin Szakértõ: Dr. Boglár Lajos Operatõr: Õry Kovács Katalin Vágó: Dr. Boglár Lajos Gyártó: Szimbiózis Alapítvány 1053 Budapest, Kecskeméti u Tel.: (+36-1) A dél-brazíliai Jaraguá vidékén pár éve néhány férfi számára fontos felfedezésként tudatosult, hogy õseik a 19. században Magyarországról vándoroltak ki Brazíliába. Azóta egy hagyományalkotó folyamat keretében építgetik kettõs identitásukat folklórral és gasztronómiával. A few years ago in the South Brazilian Jaraguá region a group of people discovered that their ancestors emigrated to Brazil in the 19th century. Since then in a process of traditionbuilding they have built up a dual entity comprising folklore and gastronomy. 19

21 CIGÁNY ESKÜVÕ GYPSY WEDDING 1998, 24 perc Magyarország Rendezõ: Varga Ágota Operatõr: Markert Károly Vágó: Mihály Éva Gyártó: Magyar Televízió 1054 Budapest, Szabadság tér 17. Cigány esküvõ, cigány szokások szerint. A Gypsy wedding, in the Gypsy tradition. Versenyfilm 20

22 A CIGÁNYOK PAPJA THE GYPSIES PRIEST 1999, 33 perc Baranya megye, Magyarország Rendezõ: Szádvári Lídia (Váry Lia) Operatõr: Boldizsár András Vágó: Koncz Gabriella Gyártó: Fórum Film Alapítvány 1145 Budapest, Róna u Tel.: (+36-1) Alsószentmárton 1150 fõt számláló, korábban soknemzetiségû, mára a papot kivéve teljesen cigány falu. A film bemutatja: a kosárfonást, mint fõ megélhetési forrást; a cigány és magyar nyelvû óvodai foglalkozást; a helyi cigány nyelvet egy idõs ember és unokája rövid beszélgetésén keresztül; a temetõt; valamint a cigányok papja, Lankó József tevékenységét, aki egyebek között beszél a helybeli ünnepi szokásokról is. The story of Alsószentmárton, a once-cosmopolitan village of 1,150 people, now inhabited entirely by Gypsies with the exception of the priest. The film shows basket weaving as the main means of subsistence, church services and hymns, the Roma language through a conversation between an old villager and his grandson, the cemetery, the activities of the Gypsies priest József Lankó, who also speaks about local traditional celebrations. 21 Versenyfilm

23 CÓRESZ WAYS 2001, 100 perc Budapest, Magyarország Rendezõ: Groó Diana Operatõr: Szobrász András Vágó: Juhász Kata Gyártó: Cinema-Film 1145 Budapest, Gyarmat u. 36 Tel.: (+36-1) Hunnia Filmstúdió 1145 Budapest, Róna u Tel.: (+36-1) Magyarországon zsidó vagyok, Izraelben inkább magyar lennék. Húszas, harmincas éveikben járó zsidó fiatalok beszélnek identitásról, keresésrõl, gyökerekrõl. In Hungary I m a Jew, in Israel I d rather be a Hungarian. Jews in their twenties and thirties talk about their identity, and the search for their roots. Versenyfilm 22

24 CSENDORSZÁG THE KINGDOM OF SILENCE 2001, 35 perc Erdély, Románia Rendezõ: Lakatos Róbert Operatõr: Bálint Arthur Vágó: Bredár Zsolt Gyártó: Inforg Stúdió 1071 Budapest, Városligeti fasor 31. Tel.: (+36-1) Milyen jelentõsége lehetne egy fényképezõgépnek egy tízéves kisfiú számára a Csend Országában? Mert a gondolatokat nagyon nehéz kifejezni jelbeszéd segítségével. Élményekrõl és érzelmekrõl szól ez a film. How important could a camera be to a ten-year-old child in the Land of Silence? Because thoughts are very difficult to express using sign language. This film is about experiences and emotions. 23 Versenyfilm

25 CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ PASSION PLAY OF CSÍKSOMLYÓ 1999, 50 perc Csíksomlyó, Románia Rendezõ: Tényi István Operatõr: Marossy Géza Szakértõ: Szathmári Ilona Riporter: Szathmári Ilona Vágó: Tényi István Utómunkálatok: Új HDF Stúdió Terjesztõ: Tényi István Tel.: (+36-30) Csíksomlyón, hosszú idõ után ismét felelevenítették az egykor nagy tömegeket mozgató passiójátékot. A település iskolás és fiatal lakossága közösen vett részt a passió bemutatásában. A fiatalok hitüket megvallva, nagy átéléssel játszák el szerepüket. In Csíksomlyó, after a long time, a passion play that once moved great crowds of people is now re-enacted. The schoolchildren and the youth of the settlement join in to present the play. With their faith, the young participants really get into their roles. 24

26 ECHTE UNGARISCHE SOUVENIR HUNGARIAN SOUVENIR 2000, 9 perc Dél-Alföld, Magyarország Rendezõ: Móczár István Operatõr: Móczár István Vágó: Róka Ildikó Hang: Móczár István Gyártó: Móczár István 8601 Siófok, Pf.: 282. Tel.: (+36-84) Bepillantás a mai magyar népmûvészet sajátos világába. A glimpse into the unique world of Hungarian folk art. 25 Versenyfilm

27 EGALITÁS FILM THE EGALITÁS PROJECT 2000, 20 perc Lak, Tomor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Magyarország Készítették: Egalitás Alapítvány munkatársai Gyártó: Egalitás Alapítvány Terjesztõ: Egalitás Alapítvány 6720 Szeged, Szilágyi u. 2. Tel.: (+36-30) Az 1999-ben megalakult Egalitás Alapítvány célja a hátrányos helyzetû, elsõsorban cigány gyerekek életkörülményeinek, életesélyének javítása. Bár a film eredeti célja az alapítványi tevékenység bemutatása, mégis izgalmas bepillantást nyerünk a tanítványok és családjaik, illetve a szûk értelemben vett lakóhelyük életkörülményeibe is. A film az alapítványi tanárok és a diákok közös munkája. The aim of the Egalitás Alapítvány (Equality Foundation), formed in 1999, is to improve the living circumstances and opportunities of deprived mainly Gypsy children. The original aim of the film was to present the activities of the foundation, but at the same time we also gain an insight into the living circumstances of the pupils and their families. The film is the joint work of the teachers and pupils. 26

28 AZ ELEVEN SZELLEM THE LIVING SPIRIT 2001, 43 perc Kirgizsztán Rendezõ: Somfai Kara Dávid, H. Kollmann András Szakértõ: Somfai Kara Dávid, H. Kollmann András Operatõr: H. Kollmann András Hang: Szabó Róbert Vágó: Gyártó: Varga Zoltán Cinema-Film Kft Budapest, Gyarmat u. 36. Tel.: (+36-1) A közép-ázsiai Kirgizsztánban az iszlám és a sámánizmus elemei elválaszthatatlanul összefonódnak, keverednek egymással. A film a szovjet örökség, az iszlám és a sámánizmus határterületére indul a kulturális antropológia és a nyelvészet eszközeivel. In the Central Asian Kirgistan, elements of Islam and Shamanism are inseparably intertwined and mixed. The film is set against a background of the Soviet legacy, Islam and Shamanism, using the tools of cultural anthropology and linguistics. 27 Versenyfilm

29 ELLOBBANÓ MÉCSVILÁG FLICKERING LIGHTS 2000, 52 perc Tiszakécske, Magyarország Rendezõ: Bancsik György Operatõr: Bancsik György Vágó: Farkas Éva Gyártó: Naturfilm Bt Szigetmonostor, Illyés köz 2. Tel.: (+36-1) Az üres, elhagyott iskola mindig szomorú látvány, ezúttal egy hagyományos életforma a tanyasi életmód talán végleges felszámolásának képét vetíti elénk. A bezárt épületekkel együtt, a szemünk elõtt szûnik meg örökre a tanyasi tanítók státusza is, akik egykor nemzedékek sorát tanították, nevelték. A closed, empty school is always a sad sight, as it projects a picture of the possible ultimate decline of traditional rural life. Along with the buildings, the status of rural teacher also fades from vision. These teachers once taught and raised generations. Versenyfilm 28

30 EMBEREK HOMO PROVINCIALIS FOLK 2001, 86 perc Dány, Mezõkövesd, Tápiószentmárton, Magyarország Rendezõ: Szekeres Csaba Operatõr: Lovasi Zoltán Hang: Faludi Sándor, Pálinkás László Vágó: Szekeres Csaba Gyártó: Profilm Média Kft Budapest, Október 6. u. 21. A filmben az a világ elevenedik meg, amelyre gyakran használjuk azt a gyûjtõfogalmi megnevezést: vidék. Ez a vidék mégis inkább szimbólum: a (kis)közösség (kis)embereinek érintetlenségéé, az idõbeli állandóságé, a privát hierarchiáé, a legendáriumoké és a születésé-halálé. This film brings to us a world often referred to by the generic term country. However, this country, is still a symbol: of the unaffected nature of (small) villages and their (simple) people, timelessness, private hierarchy, legends and also that of life and death. 29 Versenyfilm

31 AZ EMBEREVÕK FÖLDJÉN I-II. IN THE LAND OF CANNIBALS 2000, 2x30 perc Pápua Új-Guinea Rendezõ: Cséke Zsolt Operatõr: Cséke Zsolt Hang: Cséke Zsolt Vágó: Csordás László Gyártó: Nyíregyházi Városi Televízió 4401 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Tel.: (+36-42) Egyszemélyes, hátizsákosbakancsos expedíció Pápua Új- Guineában, a huli törzs által lakott Tári-medencébe. Az õsi hagyományaikat többékevésbé változatlanul megõrzõ huliknál manapság is gyakoriak a törzsi háborúk, és a film készítésének idején is folynak a csatározások. Ünnep és gyász. Múlt és jelen. Megannyi kettõsség, amelyek a XXI. század kihívásaival szembesülõ hulik életét jellemzi... A one-person hiking expedition in Papua New Guinea, to the Tari Basin, home of the Huli tribe. Even today tribal wars are common in the life of the Hulis, who more or less preserve their ancient traditions unchanged; tribal fights took place even during the time of filming. Celebration and mourning. Past and present. All the dichotomy that characterises the life of the Huli as they face the challenges of the 21st century... 30

32 ÉN ISTENEM, HOVÁ LESZÜNK... GOOD LORD, WHAT WILL COME TO US 2000, 51 perc Moldva, Románia Rendezõ: Tari János Szakértõ: Szakály István, Szilveszter Kinga Operatõr: Tari János Hang: Gyarmati László Vágó: Ruttner Ernõ Gyártó: Magyar Televízió Rt Budapest, Szabadság tér 17. Tel.: (+36-1) A moldvai csángók történetét és hétköznapjait, ünnepeit (keresztelõ, esküvõ, temetés) mutatja be a film. This film shows the stories, everyday life and celebrations (baptism, wedding, funeral) of the Moldavian Csángó Hungarians. 31

33 ...ÉS RÓLAM FELEDKEZZETEK EL......YOU SHOULD FORGET ABOUT ME , 59 perc Budapest Rendezõ: Halmy György Szakértõ: dr. Tánczos Vilmos Operatõr: Kurucz Sándor Vágó: Gyártó: Kollányi Judit Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) Lükõ Gábor beszámolója az ben, a moldvai csángóknál tett útjáról, kutatásairól. Gábor Lükõ gives an account of his journey and reserach among the Moldavian Csángós in

34 FARSANG FARKÁN... END OF CARNIVAL , 20 perc Erdély, Románia Rendezõ: Karácsony M. Erika, Barabás László Operatõr: Kötõ Zsolt Vágó: Gyártó: Kötõ Zsolt Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) Az Erdélyben még élõ farsangi szokások közül mutat be néhányat a film. The film documents some of the still existing carnival traditions in Transylvania. 33 Versenyfilm

35 GÖMÖRI FAFARAGÓK THE WOOD CARVERS OF GÖMÖR 1998, 27 perc Gömör, Szlovákia Rendezõ: Tomory Nagy Imre Szakértõ: Tomory Nagy Imre Operatõr: ifj. Nagy Imre Hang: ifj. Nagy Imre Gyártó: Videoprodukcija-Nagy Moldava n/b, Nám. Mieru 5. Szlovákia Tel.: ( ) A Rozsnyóhoz közeli Krasznahorkai vár tövében meghúzódó falvak fafaragóinak hagyományõrzõ törekvéseit, a fafaragás mûvészetét bemutató filmben a mester, Ulman István mondja el önmagáról és társairól vallva életfilozófiájának, alkotómunkájába vetett hitének lényegét. The film shows the traditionpreserving efforts of the woodcarvers of the villages surrounding the Krasznahorka castle near Rozsnyó The master craftsman, István Ullman talks about himself and his associates, their life philosophy and the essence of their faith in the art. 34

36 GYALOGLÁS GULÁGFÖLDÖN WALKING IN THE LAND OF GULAG 2001, 52 perc Oroszország Rendezõ: Szalkai Zoltán Szakértõ: Rózsás János Operatõr: Szalkai Zoltán Hang: Kertes Ferenc Vágó: Gyártó: Polgári Olga Art Vision Stúdió Kft Budapest, Báthori u. 8. Terjesztõ: Szalkai Zoltán 1088 Budapest, Baross u. 43. fsz. 4. Tel.: (+36-1) élményem az idõutazás volt, amit nap mint nap át kellett élnem, miközben a zónában bolyongtam. Az õserdõ mélyén lágerek összedõlt romjainál, a részeg, ugyanakkor kedves és szomorú komikkal, akik az 56-os Budapestet lõtték, a hatalmas fákat döngetõ fegyencek között, vagy a fék nélküli, fatörzsekkel túlterhelt teherautókat vezetõ rabok társaságában......my most spine-chilling experience was the time travel that I had to live through from day to day while wandering in the zone. At the ruins of the forced labour camp, deep in the ancient forest with the drunk, but at the same time kind and sad Komi men who fired Budapest in 1956, among the prisoners toppling massive trees, or in the company of convicts driving trucks with no brakes, overloaded with tree trunks... 35

37 GYÖNGYÖKKEL GYÖKEREZTÉL PEARLS ARE YOUR ROOTS , 56 perc Moldva, Románia Rendezõ: Mohi Sándor Szakértõ: Dr. Tánczos Vilmos Operatõr: Mohi Sándor Hang: Gonda János Vágó: Gyártó: Kollányi Judit Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) A film rendezõje közel húsz, idõs, Moldvában élõ, magyar ajkú férfit és nõt keres meg Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató segítségével, akik még tudják a XIII. századból eredõ, kizárólag élõszóban terjedõ szakrális népköltészet egy-egy imáját. Ez a tudás az életformaváltás miatt nem hagyományozódik tovább. The film s director with the help of the ethnographer Vilmos Tánczos - visits almost twenty Hungarian-speaking men and women who are still able to remember prayers originating from the 13th century, and preserved exclusively through word of mouth. Due to changes in lifestyle, this knowledge will be lost. Versenyfilm 36

38 HAZAKERESÕK SEEKING FOR HOMELAND , 51 perc Románia, Németország Rendezõ: Schneider Tibor Szakértõ: Lönhárt Melinda Operatõr: Schneider Tibor Gyártó: Dunatáj Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros u Tel.: (+36-1) A Szatmár környéki svábok visszatelepednek Németországba, helyükbe csángók jönnek. Egy jobb megélhetésért keresnek új hazát mindannyian. The ethnic Germans of the Szatmár region resettle in Germany. They are all looking for a better homeland with higher standards of living. 37 Versenyfilm

39 HEGYEN, FÖLDÖN JÁROGATÉK VALA I AM ROAMING THE HILLS AND MEADOWS 2000, 65 perc Kalotaszeg, Mezõség, Székelyföld, Csángóföld, Románia Rendezõ: Xantus Gábor Operatõr: Xantus Gábor Vágó: Vrannai István Gyártó: Duna Televízió, Xantus Film Terjesztõ: Xantus Gábor Str. E. Grigorescu Kolozsvár, Románia Tel.: (+40-64) Dokumentumportré Kallós Zoltánról, avagy egy képíró feljegyzései az erdélyi néprajzkincsek múlandóságáról. A documentary portrait of Zoltán Kallós, or the notes of a cinematographer on the mortality of Transylvanian folk art treasures. Versenyfilm 38

40 IDEHALLGASSATOK PULYÁK... NOW LISTEN, GUYS , 53 perc Hodász, Magyarország Rendezõ: Frivaldszky Bernadett, Surányi Z. András Operatõr: Surányi Z. András Hang: Kapcsos Vince Vágó: Sívó Júlia Gyártó: Unió Civilis 1033 Budapest, Hajógyári sziget 131. Tel.: (+36-1) A kis szabolcsi falu cigánytelepén pár évvel ezelõtt egyedülálló módon létrehoztak a helybéli öregek számára egy napközi- és egy bentlakásos otthont. Az öregek házát tehát cigányok építették cigányok számára. A filmben lehetõségünk van megismerni a falu öregjeinek mindennapjait: a nagycsalád összetartó erejét meglazító civilizálódás ellenére szeretteikel még együtt élõket, a magukramaradtakat és az otthonban új közösségre találókat. Years ago a day centre and a dormitory building was constructed for the aged in the Gypsy quarter of a small village in Szabolcs county. It was unique in being built by Gypsies for Gypsies. In the old folks home it is possible to get to know the everyday life of the old residents of the village. Despite civilization loosening the bonds of the extended family, they continue to live together with their loved ones, those who have been left on their own and those who have found a new community in the home. 39 Versenyfilm

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet)

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet) 2008. OKTÓBER október 26. évfolyam 8. szám 1 October 2008 Volume OCTOBER 26, Issue 2008. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2013. JÚNIUS június 31. évfolyam 5. szám June 2013 Volume 31, JUNE Issue 2013 5. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

BEVEZETÉS A ROMOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A ROMOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A ROMOLÓGIÁBA Tanulmánykötet Szerkesztette: MICHELLER MAGDOLNA Békéscsaba 2012. Lektorálta KOVÁCS JÁNOS e.dr. HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET PhD Technikai szerkesztő BAKOSNÉ MORÁTH CSILLA A kötet a

Részletesebben

Contact Center CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVES. Képzőművészeti Film Fesztivál 2010. Sykes Közép-Európa Kft. 1116 Budapest, Hauszmann A. u. 3/b.

Contact Center CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVES. Képzőművészeti Film Fesztivál 2010. Sykes Közép-Európa Kft. 1116 Budapest, Hauszmann A. u. 3/b. Films Képzőművészeti Film Fesztivál 2010 Contact Center Sykes, global headquarters based in Tampa USA, is a rapidly growing, international leader in information management and technical support. Sykes

Részletesebben

2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében

2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében 2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében A fesztivál szervezésében közreműködtek/team: A fesztivál művészeti vezetője/artistic director of the festival: Novák

Részletesebben

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5 Előszó Előszó Antoine de Saint-Exupèry kis hercegével 1 invitálása ellenére sem játszik a róka, mondván, nem játszhat vele, mert nincs megszelídítve. Megszelídíteni pedig annyit tesz-, megy tovább a diskurzus

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben

FILMKATALÓGUS / FILM CATALOGUE

FILMKATALÓGUS / FILM CATALOGUE 2011 FILMKATALÓGUS / FILM CATALOGUE NEMZETKÖZI FILM- ÉS ZENEI FESZTIVÁL INTERNATIONAL FILM AND MUSIC FESTIVAL Június 2. június 11. / 2 June 11 June Központi helyszín Festival Centre SZOMBATHELY 2011 Információ

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ / WELCOME GÁBELI TAMÁS. 2011 BuSho International Short Film Festival 1. festival director / fesztivál igazgató. Sziasztok BuShojárók!

KÖSZÖNTŐ / WELCOME GÁBELI TAMÁS. 2011 BuSho International Short Film Festival 1. festival director / fesztivál igazgató. Sziasztok BuShojárók! Dear BuSho Visitors, I have to admit that holding the 7th BuSho Festival was at risk all the way up until August, because the changes we made for 2011 seemed to destroy the system we built our concept

Részletesebben

CONTEMPORARY ART COLLECTION, THE ERVIN BAKTAY BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI

CONTEMPORARY ART COLLECTION, THE ERVIN BAKTAY BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI THE ERVIN BAKTAY CONTEMPORARY ART COLLECTION, BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY THE ERVIN BAKTAY CONTEMPORARY ART COLLECTION DUNAHARASZTI

Részletesebben

HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU

HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU Kedves Fesztiválozó Közönség! Esteemed Festival Visiting Audience, Ismét elérkezett a nyár, az évszak, amely

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ WELCOME. Sziasztok BUSHOjárók! Dear BuSho Fans!

KÖSZÖNTŐ WELCOME. Sziasztok BUSHOjárók! Dear BuSho Fans! Sziasztok BUSHOjárók! Dear BuSho Fans! Kínában 2009 a bivaly éve, világszerte a gazdasági válságé, Magyarországon a kulturális turizmus valamint a BuSho Fesztivál 5. születésnapjának az éve. Öt évvel ezelőtt

Részletesebben

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 2014. MÁRCIUS március 31. évfolyam 2. szám March 2014 Volume MARCH 31, Issue 2014 2 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Ábrányi Emil: Él a magyar!

Ábrányi Emil: Él a magyar! 2012. JÚNIUS június 30. évfolyam 5. szám 1 June 2012 Volume 30, JUNE Issue 2012 5. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

MP00 A DOBBANTÁS TAKE OFF

MP00 A DOBBANTÁS TAKE OFF MP00 A DOBBANTÁS TAKE OFF Örülök, hogy 1. Örülök, hogy van egy Minimum Party Társaság. 2. Örülök, hogy vannak Minimum Party Alkotótáborok. 3. Örülök, hogy a Party tétje a szórakoztató társas együttlét

Részletesebben

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

Augusztus 20. - Szent István ünnepe 2007. AUGUSZTUS augusztus 25. évfolyam 6. szám 1 Aug 2007 Volume 25, AUG Issue 20076 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2015. MÁRCIUS-ÁPRILIS 32. évfolyam 2. szám MARCH-APRIL 2015 Volume MARCH-APRIL 32, Issue 2015 2 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

Bátori Nyár. programajánló. 2015 júniusi különszám

Bátori Nyár. programajánló. 2015 júniusi különszám Bátori Nyár programajánló 2015 júniusi különszám Szárnyas Sárkány Hete XXIII. Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál, Nyírbátor Hívogató A 14 ezer lelkes mezőváros múltját két csudaszép, gótikus temploma

Részletesebben

MAGYAR Szó. Békés, Boldog Karácsonyt! Merry Christmas! B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND D ECEMBER 2007

MAGYAR Szó. Békés, Boldog Karácsonyt! Merry Christmas! B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND D ECEMBER 2007 90 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND D ECEMBER 2007 Békés, Boldog Karácsonyt! Merry Christmas! CELEBRATION 2 OIL AND CANVAS E VA B ORKA KELLEMESKARÁCSONYT ÉSBOLDOGÚJÉVET

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Gyulai Pál: Hazám

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Gyulai Pál: Hazám 2009. MÁRCIUS március 27. évfolyam 2. szám 1 March 2009 Volume MARCH 27, Issue 20092. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3.

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3. 88 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND J UNE 2007 E LMÚLÁS ÉS ÚJJÁSZÜLE TÉS Kénytelen vagyok bocsánatkéréssel kezdeni, amiért csak júliusban kerül kedves Olvasóink kezébe

Részletesebben

Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebei

Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebei 2011. JÚNIUS június 29. évfolyam 5. szám 1 June 2011 Volume 29, JUNE Issue 2011 5. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben