GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK"

Átírás

1 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Milyen végzettség fogadható el egyéb kategóriában, ha a foglalkoztatott edző nem rendelkezik MLSZ licenccel? Ebben az esetben is igazolni kell a sportszakmai végzettséget és a labdarúgáshoz való kapcsolódást (például kizárólag tanítói végzettség nem fogadható el). 2. Magánszemélytől történő busz vásárlása esetén milyen dokumentumokat kell benyújtani és az elszámolási rendszerbe hogyan kell feltölteni? Magánszemélytől történő vásárlás esetén elegendő az adás-vételi szerződés. Ebben az esetben az elszámolási rendszerben a számlakibocsátóhoz a magánszemély nevét és az adás-vételi szerződésen szereplő adatait kell felvinni, míg az adószámot (tekintettel, hogy nem értelmezhető, de kötelező mező) csupa 1- essel kérjük feltölteni. 3. C (korábban D ) kategóriás edzőképzés költsége elszámolható utánpótlás-nevelés jogcímen? Utánpótlás-nevelés jogcímen nem, azonban képzés jogcímen 25%-os támogatási intenzitással elszámolható. 4. Régebben megszerzett MLSZ A,B,C, és D kategóriájú diploma elfogadható? Igen, elfogadható. 5. Az MLSZ A,B,C, és D képzések továbbképzési költsége (pl. egynapos továbbképzések) elfogadható? Igen, elfogadható képzés jogcímen 25%-os támogatási intenzitással. 6. Kinek számolható el kiküldetéssel utazási költség? A sportszervezet alkalmazásában álló (munka-, vagy megbízási szerződéssel rendelkező) magánszemélyek részére. Az elszámolási rendszerben a kiküldetési költséget számlaként, a kiküldetési rendelvény adatai alapján kell kitölteni. A számla kibocsátóhoz az egyesület adatait (név, cím, adószám) szükséges rögzíteni, a megjegyzésbe pedig fel kell tüntetni a kiküldetésben elszámolt személy nevét, adóazonosító jelét, valamint a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő (elszámolás szempontjából fontos) adatokat: gépjármű típus, rendszám, üzemanyag típus, motor hengerűrtartalom. 7. Képzéshez kapcsolódóan elszámolható utazási és szállás költség? Igen, képzés jogcímen 25 %-os támogatási intenzitással. 8. Amennyiben az alapjogcímre az egyesület nem nyújt be számlát, a kapcsolódó közreműködői díj önmagában elszámolható? Nem számolható el. 9. Buszköltség elszámolására kizárólag kilométer alapon van lehetőség? Igen, azonban a kilométerre vetített költség nem haladhatja meg az elszámolási szabályzatban található felső korlátot. A költséghatárt meghaladó kiadás a támogatott szervezetet terheli. Az elszámolás ellenőrzésekor minden esetben a menetlevélen szereplő megtett kilométert vesszük alapul, attól függetlenül, hogy a szerződés óra- vagy egyéb díjszabást tartalmaz. Az ellenőrzés során a kiszállás és a megtett út indokoltságát is vizsgáljuk. 10. Nem jövünk ki az Elszámolási Szabályzat Függelékében meghatározott buszköltségre vonatkozó felső korlátból, mi a teendő? A szabályzat Függelékében meghatározott összegek az elszámolhatóság felső korlátját jelentik, természetesen lehetőség van ennél magasabb díjon utazni, de az már nem számolható el támogatásként, a költséghatárt meghaladó kiadás a támogatott szervezetet terheli. Felhívnánk a figyelmet, hogy az MLSZ Stratégiája dokumentum 1. számú Függelék (Általános Útmutató a sportfejlesztési programok elkészítéséhez) Eredményszemlélet pontban leírtakkal összhangban a TAO források fejlesztési források, és nem a felmerülő költségek kiváltására szolgálnak: Fontos szempont, hogy a kérelmezők tegyenek meg minden lehetségest annak érdekében, hogy a bázisévi bevételeik megmaradjanak, mert így a társasági adótámogatásból származó bevételek pluszforrásként jelennek meg a futballban és ténylegesen megteremtik a fejlesztések pénzügyi hátterét. Amennyiben a támogatást a jogosult szervezet a korábbi bevételek (önkormányzati- vagy egyéb támogatások, szponzori bevétek) kiváltására használja

2 fel, akkor ez a pénzügyi eszközrendszer nem tud érdemben hozzájárulni a magyar labdarúgás felemelkedéséhez. 11. Utánpótlás csapat külföldi tornán való részvételének költségei (szállás, utazás) elszámolhatók-e? Ha igen, a devizában történő fizetés esetén hogyan kell elszámolni? Igen, elszámolható. Az elszámolás szabályai és az elszámoláshoz benyújtandó mellékletek mind belföldi-, mind külföldi táborok esetében azonosak. Devizában történő elszámolás esetén azonban a számlán minden esetben fel kell tüntetni a könyvelés során használt átváltási árfolyamot (pl.: MNB deviza közép árfolyam vagy a sportszervezet számviteli politikájában meghatározott árfolyam) és az átváltás időpontját. A rendszerben történő rögzítés során forintban kell megadni a számlaösszeget, de a Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni az alkalmazott árfolyamot és az átváltás időpontját is. 12. Amennyiben a számla nem magyar nyelven van kiállítva, csatolni szükséges a számla fordítását? Igen, csatolni szükséges (nem szükséges hivatalos fordítás). 13. Több helyen foglalkoztatott személy bérköltsége miként számolható el? Pontos kimutatást kell vezetni kettős jogviszony esetén arról, hogy melyik jogviszonyra mennyi időt fordított a magánszemély, és az alapján lehet elszámolni költségként a megfelelő támogatási jogcímen. 14. Az Elszámolhatósági korlátoknál megadott összegek bruttó vagy nettó módon értendők? Ahol nincs külön feltüntetve az ÁFA, ott az árak bruttó módon értendők. (Nettó elszámolásúak esetében csak a nettó számlaérték támogatható.) 15. A honlapon az Elszámolhatósági korlátok című függelék az Elszámolási szabályzat (hatályos: 2015.május 1-től) című dokumentum alatt található. Mikortól érvényesek a korlátok? Elszámolhatósági korlátok című függelékben meghatározott értékek a korábbi évadok megvalósítás alatt álló programjai esetén a május 1. és azt követő fizikai teljesítésű események (amikor a szolgáltatást ténylegesen igénybe vették) tekintetében lépnek hatályba, kivéve a jogcímarányosan (%-osan) meghatározott elszámolhatósági korlátok, amelyek a következők: a. Utazási, személyszállítási költségek tekintetében: Kiküldetés a személyi jellegű ráfordítás jogcím, vagy az utánpótlás nevelés vonatkozó aljogcíme támogatott összegének max. 10%-a lehet. b. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának tekintetében: Az elszámolható összeg nem haladhatja meg az utánpótlás nevelés jogcímen igényelt összeg 20 %-át, Budapesten 40%-át. A Szabályzat (7) pontjában szereplő azonos tulajdonosi kör között létrejött bérlet estén a feltüntetett egységárak 50%-a számolható el. A jogcímarányosan meghatározott elszámolási korlátok először a 2015/2016 évadot érintő elszámolások tekintetében lépnek hatályba. 16. A áprilisi bérek és járulékok május 1-jét követően kerültek kifizetésre. Ezen költségekre vonatkoznak az elszámolhatósági korlátok? Nem, mivel ebben az esetben a fizikai teljesítési időszak május 1. előtti. 17. Az Elszámolási Szabályzat 6. sz. mellékletében található, a szülők által kitöltött Felhasználási Nyilatkozatot minden egyes számla mellé csatolni kell? Nem. Elegendő becsatolni a nyilatkozatokat az elszámoláskor. Minden szülőtől egy nyilatkozatot kell kérni, amelyen valamennyi a gyermekét érintő költség feltüntetésre kerül. Példa: Amennyiben a gyermek az adott évadban kapott 2 mezt, 1 edzőcipőt, valamint részt vett egy nyári táborban, továbbá 8 alkalommal busszal is szállították őt stb., akkor ezen a nyilatkozaton az ott meghatározott gazdasági eseményekre vonatkozóan egy összegben kell nyilatkozni oly módon, hogy a szülő nemcsak arról nyilatkozik, hogy mekkora összegű támogatásban részesült gyermeke, hanem arról is, hogy ehhez ő, szülőként mennyivel járult hozzá. 18. A július 1-jét megelőző teljesítésű számlák elszámolhatóak a hosszabbított időszakban? Főszabályként abban az időszakban számolhatóak el a számlák, amelyben a támogatási igazolás kiállításra került. Kizárólag abban az esetben számolhatóak el az alapidőszaki számlák a hosszabbított időszakban, ha a támogató csak a meghosszabbított program alatt utalja át a támogatás összegét.

3 19. Ha az utánpótlás csapat részére az edzéseket az amatőr sportszervezet nem hivatásos (felnőtt korosztályú) sportolója tartja, akkor az utánpótlás nevelés terhére - egyéb feltételek megfelelése esetén - elszámolható a fenti munkabér? Igen, elszámolható. 20. Mi a teendő akkor, ha a sportszervezet a bérek után fizetendő közteher befizetésének úgy tett eleget, hogy nem utalta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a közterheket, hanem kérte a visszaigénylendő áfa átvezetését a járulék és adó számlákra? Ebben az esetben az átvezetési kérelem és a NAV folyószámla kivonat becsatolása mellett szükség van annak igazolására is, hogy az adott egyesület áfa visszaigénylésre jogosult annak érdekében, hogy ezek a tételek is elszámolhatóak legyenek a látvány-csapatsport támogatás keretében. 21. Az Elszámolhatósági Szabályzat "igazolt, hivatásos" sportolót említ, mint nem elszámolható munkavégzést "Igazolt, amatőr" sportolók foglalkoztathatóak edzőként a támogatás terhére? Igen, foglalkoztathatóak. 22. Személyi jellegű ráfordítások jogcímen egy edző juttatására elszámolható költségek a bruttó bérekre vonatkoznak (nettó bér+munkavállalói járulékok) és a munkáltatói közterhek ezen összegeken felül értendők? Igen. 23. Személyi költségként (utánpótláson belül is) az alkalmazotti és megbízásos jogviszonyon felül milyen egyéb foglalkoztatási formák számolhatóak el? Egyszerűsített foglalkoztatást el lehet számolni, közmunka programban részt vevők bérét és önkéntes munkát azonban nem. 24. Számlával történő bérelszámolás elfogadható? Nem, kizárólag bérszámfejtett módon történhet a bérköltség elszámolása. 25. Mikor kell könyvvizsgálóval is ellenjegyeztetni az elszámolást? Amennyiben a kiállított támogatási igazolás összege meghaladja a 20 M Ft-ot, szükséges elkészíteni a könyvvizsgáló összesítő táblát. Abban az esetben is el kell készíteni, ha a támogatási igazolásokra csak kevesebb támogatási összeg folyt be. Nem kell viszont elkészíteni akkor, ha jóllehet a jóváhagyott támogatási összeg meghaladja a 20 M Ft-ot - nem került ennyi TIG kiállításra. 26. Visszamenőlegesen is szükséges benyújtani a könyvvizsgálói táblát? Igen. Amennyiben egy korábbi elszámolás (pl. rész-vagy záró elszámolásnál) esetében még nem haladta meg a 20 M Ft-ot a kiállított TIG-ek értéke, de ezt követően igen, akkor a könyvvizsgálói táblát a korábbi időszakra vonatkozóan is ki kell állítani. 27. A rendezési költségkorlát korcsoportonként értendő? Igen, az egy korcsoportra eső elszámolható költség 100e Ft. Amennyiben a torna több korosztály számára kerül megrendezésre ez az összeg arányos emelkedik. 28. Mit értünk elszámolható rendezési költség alatt? Rendezési költségek között elszámolható: a díjazás (oklevelek, érmek), pályabérlet, játékvezetők díja, esetlegesen orvosi felügyelet és rendezvény biztosítás. 29. TAO támogatásból rendezett torna esetén kérhető nevezési díj a részt vevő csapatoktól? Nem, amennyiben a rendezés költségét támogatás terhére kívánják elszámolni, külön nevezési díj nem szedhető a résztvevőktől. 30. Az Elszámolhatósági korlátok dokumentumban nem szerepel a gyógyszerek költségkategória. Jól értelmezzük, hogy ezek szerint a gyógyszerekre nincs korlátozás? Nem. A gyógyszer és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. b) pontjában felsorolt gyógyászati eszközök és termékek is az elszámolhatósági korlátok dokumentumon belül a Táplálékkiegészítők, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök költségkategóriába tartoznak, így a korlátozás azokra is vonatkozik. 31. TAO támogatásból vásárolt tárgyi eszköz értékesíthető? A 100e Ft-ot meghaladó tárgyi eszközök nem idegeníthetőek el, illetve terhelhetőek meg, csak megfelelő indokkal és csak a jóváhagyást végző szervezet előzetes jóváhagyásával. A támogatott a támogatással létrehozott egyéb eszközöket, kapacitásokat, a programban vállalt szakmai tartalommal fenntartja és üzemeltetését biztosítja, legalább a támogatási időszak végéig.

4 32. Az a sportszervezet, amely a korábbi időszakban sportfelszerelés, sporteszköz aljogcímen igényelt támogatást, tárgyidőszakban csak a létszámnövekmény vonatkozásában igényelhet sportfelszerelést? Az edzésen és mérkőzésen használt sportöltözet (sportmez, sportnadrág, sportszár, futballcipő, sípcsontvédő, aláöltözet) nem csak létszámnövekmény tekintetében igényelhető. Ide nem értve pl. gálaöltözet, télikabát, sapka stb. 33. Az Elszámolási szabályzat 6. sz. mellékletét minden egyes beszerzéshez ki kell tölteni? Az Elszámolási szabályzat 6. sz. melléklete csak a május 1-jét követő beszerzésekre (számlán lévő teljesítés dátuma 2015.május 1-je utáni) vonatkozóan töltendő ki. A 6. sz. mellékletben egyrészt arról kell nyilatkozni, hogy - a sportolónak, illetve a kiskorú gyermek gondviselőjének tudomása van arról, hogy a sportszervezet TAO támogatásban részesült, másrészt arról, hogy - a támogatásból milyen felszereléseket kapott, illetve milyen szolgáltatásokban részesült a játékos. A Nyilatkozat ezen része értelemszerűen csak a május 1-jét követő beszerzésekre, szolgáltatásokra vonatkozik. Tehát a Nyilatkozat minden olyan sportoló esetében kitöltendő, aki május 1-jén a sportszervezet igazolt játékosa volt. Amennyiben a Sportszervezet nem kíván elszámolni május 1-jét követő beszerzésre, szolgáltatásra vonatkozó számlát, a Nyilatkozatot csak a személyes adatokkal kitöltve, és a sportoló vagy gondviselő által aláírva kérjük mellékelni. A beszerzések és szolgáltatások részletezése ebben az esetben nem releváns; elég erre hivatkozni az adott soron. Minden sportoló esetében elég átigazolási időszakonként egyetlen tehát nem minden egyes beszerzéshez kapcsolódóan egy-egy - nyilatkozatot kitölteni, és abban felsorolni a teljes évadban kapott felszereléseket, szolgáltatásokat. Amennyiben nincs elegendő hely a kitöltésre, a Nyilatkozat mellé pótlap(ok) csatolása szükséges. 34. Az Elszámolási szabályzat 7. sz. mellékletét mikor kell csatolni? Kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha az Összesítő táblában nem tüntetik fel egyértelműen a dolgozó nevét és a részére elszámolt bért és járulékait. Ha egyértelműen fel vannak tüntetve az elszámolt költségek, akkor nem kötelező. 35. Tárgyi eszköz beruházásnál a beruházás megvalósult, azonban mivel a NAV nem utalt nem tudjuk a számlát rendezni. Ebben az esetben, miként tudjuk a végelszámolásnál elszámolni a beruházást? Ilyen esetben célszerű záró elszámolást beadni és a támogatás kései megérkezése miatt a jogcímre hosszabbítást kérni. 36. Az utánpótlás edzők részére márciustól a béreket átutalással egyenlítettük ki, tekintettel arra, hogy a május 1-től hatályos elszámolási szabályzatban szerepel, hogy "Személyi jellegű költségek kiegyenlítése során csak banki átutalásos teljesítés fogadható el". Ebben az esetben a korábbi - májust megelőző - készpénzes bérkifizetések elszámolhatók-e a TAO utánpótlás nevelés/utánpótlás neveléssel foglalkozó sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai terhére? Igen, elszámolhatók. 37. Az EKHO törvény iránymutatásai alapján a dolgozóink részére a bruttó bér kerül kifizetésre, akik önbevallással vallják be a jövedelmüket és fizetik meg a közterheiket az adóhatóság felé. Ez a kifizetési forma a jövőben is engedélyezett? Nem. A 14/15-ös évadtól kezdődően a dolgozók a nettó bérüket csak átutalással kaphatják meg, és a sportszervezetnek kell levonni, bevallani és befizetni a járulékokat az adóhatóságnak. Tekintettel arra, hogy a bér kifizetése támogatásból történik, melyet a sportszervezet kap, neki kell elszámolnia vele, nem pedig a magánszemélyre bízni a bevallási és befizetési kötelezettséget.

5 38. Az egyesületünk ÁFA levonó a sportfejlesztési programjával kapcsolatosan, viszont a hatályos jogszabályok értelmében az étkezési számlák után az előzetesen felszámított áfát az egyesület nem vonhatja le. Ilyen esetben hogyan történik a rendszerbe való rögzítése ezeknek a számláknak? Ebben az esetben az étkezési számláknál (illetve egyéb reprezentációs költségek esetén) az áfa kódot állítsák be 0%-osra vagy mentesre és ebben az esetben a rendszer bruttó módon fogja kezelni a tételt. 39. Az egyesületünk áfa arányosítással állapítja meg a sportfejlesztési programjával kapcsolatosan a levonási hányadot. Ilyen esetben hogyan kell az arányos áfával elszámolt tételeknél a rendszerbe a bizonylatokat rögzíteni? Az arányosított áfa analitika alapján kiszámolt, elszámolható számla értéket kell beállítani a rendszerbe 0%-os vagy mentes áfa kóddal. Ebben az esetben ez az összeg lesz az önerővel növelt tétel, amivel el kell számolniuk. 40. Az elektronikus kérelmi rendszerben, elszámolási bizonylat rögzítésekor az Esemény / feladat / tevékenység / eszköz: ablakba az eseményt mennyire kell részletesen beírni pl. elég labda vagy kell 5-ös méretű edzéslabda? Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzés esetén tételes felsorolás szükséges, amely tartalmazza a pontos márkát, típusszámot és mennyiséget. Személyszállításnál az utazás időpontját, az utazó korosztály megjelölését, az úti célt és az esemény megnevezését (pl.: edzés, mérkőzés, torna, edzőtábor stb.). Szállás, étkezés elszámolásánál az igénybevevő korosztályt, létszámot, és a kapcsolódó esemény megnevezését. Nevezési költség esetén a kapcsolódó esemény megnevezését. 41. Az egyesület szerződéseinek/megrendelőinek nincs sorszáma. Ebben az esetben mit kell feltölteni az elektronikus kérelmi rendszerbe a számlák rögzítésekor a Kapcsolódó szerződés/megrendelés számához? Az adott dokumentum típusát (pl.: bérleti szerződés, vállalkozói szerződés, megrendelő stb.), valamint az adott dokumentum aláírásának dátumát. Azonban mindenképpen ajánlott az egyesületek részére egy egyszerű szerződés-nyilvántartó rendszer bevezetése. Pl. egy helyen kerüljenek lefűzésre a szerződések, és már rögzítéskor adható szám a dokumentumnak. Pl. 1/2015, 2/2015, 3/ A májusi és júniusi bérek készpénzzel kerültek kiegyenlítésre, mivel későn olvastuk az elszámolási szabályzatot. Mi a teendő, ha ezeket a költségeket szeretném elszámolni TAO terhére? Ebben az esetben a készpénzzel kiegyenlített összegeket vissza kell fizetni és átutalással ismételten teljesíteni. 43. Az egyesület elnöke kártyás vásárlásnál használhatja-e a saját bankkártyáját? Nem május 1-jét követően (függetlenül a készpénzfizetési korlátoktól) az egy gazdasági eseményhez köthető készpénzes kifizetés nem haladhatja meg a Ft-ot. Bankkártyás fizetés esetén az elkülönített pénzforgalmi számlához tartozó bankkártyával szükséges fizetnie. 44. Mi a teendő akkor, ha az elkülönített alszámláról készpénzt vesz fel az egyesület, hogy a készpénzes kifizetéseket ilyen módon rendezze? Ebben az esetben első lépésként szükséges a könyvelésben új házipénztárt nyitni (külön főkönyvi szám kettős könyvvitel esetén, külön pénzforgalmi hely egyszeres könyvvitel esetén), és szükséges a felvett összeget bevételi pénztárbizonylattal bevenni az elkülönített házipénztárba. Amennyiben a felvett összeget egy személy kapja meg kvázi elszámolási előlegként, akkor először ki kell adni a pénzt elszámolásra kiadási pénztárbizonylaton, amelyhez kell egy elnöki hozzájárulás is. A hozzájárulásban meg kell határozni az elszámolás végdátumát. Amikor letelik az időtartam, akkor bevételi pénztárbizonylattal vissza kell venni a kiadott összeget és a számlákat kell külön kiadási pénztárbizonylatokon rögzíteni, ezáltal kerülnek be a költségek közé. Figyelni érdemes a támogatási időszakra is, hogy belelessen az elszámoltatás. Amennyiben nem elszámolási előlegként kezelik a felvett készpénzt, akkor is szükséges megnyitni az elkülönített házipénztárt és arra vonatkozóan is külön vezetni kell a kiadási pénztárbizonylatokat. Az első lépés itt is a felvett készpénz bevételezése. 45. Miért nem tudom benyújtani a IV. negyedéves előrehaladási jelentést az elektronikus kérelmi rendszerben? Azért nincs erre lehetőség, mert a IV. negyedévben az előrehaladási jelentés megegyezik a záró elszámolás keretében kötelezően benyújtandó szakmai

6 beszámolóval és elszámolási dokumentációval. Tehát külön IV. negyedéves előrehaladási jelentést nem kell benyújtani. 46. Nem tudom elkezdeni az elszámolás feltöltését, a rendszer mindig visszadob a támogatási igazolásokhoz, hogy véglegesítsem az utalás dátumát. Mi a teendő? Ebben az esetben a benyújtott igazolási kérelmek táblázatban nem rögzítette az utalás dátumát. A rögzítéshez a sorok végén található ikonra kell kattintani. Ahol nincs kitöltve az utalások dátuma, az ikon piros. A véglegesítés után megkezdhető az elszámolás feltöltése. 47. Az elektronikus kérelmi rendszerben az elszámolás rögzítésekor véletlenül záró elszámolás helyett végelszámolást választottam. Mi a teendő? Ebben az esetben a javítást a TAO Ellenőrzési Osztály végzi el. Kérjük, küldje el a címre a sportfejlesztési program számát és a helyes elszámolás típusát. Amennyiben hosszabbítani kívánja a programját új záró elszámolást, ha az egész támogatással elszámol új végelszámolást kell rögzíteni.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Általános formai követelmények Számlák: Minden eredeti számlát záradékolni szükséges, a záradék szövege: az MVSZ számú támogatási

Részletesebben

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL Tájékoztatjuk, hogy a lenti felsorolás nem teljes körű. Az összefoglalóban, illetve a táblázatban nem szerepeltetett,

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: 2012/2013 II. negyedéves előrehaladási jelentés 1 Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

AZ ELSZÁMOLÁSRÓL. VALUTAVÁLTÁS: bizonyítani kell, hogy a valuta honnét származik: csatolni kell a valutaváltási bizonylatot, DE:

AZ ELSZÁMOLÁSRÓL. VALUTAVÁLTÁS: bizonyítani kell, hogy a valuta honnét származik: csatolni kell a valutaváltási bizonylatot, DE: AZ ELSZÁMOLÁSRÓL Az alábbi információkat a MOB és az EMMI által közösen kiadott Benchmark, valamint az elszámolás során összegyűjtött tapasztalataink alapján állítottuk össze Általánosságban: Mindenről

Részletesebben

SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ. Tartalomjegyzék

SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ. Tartalomjegyzék SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék 1. Általános szabályok:... 2 2. Minden számlán fel szükséges tüntetni:... 2 3. Készpénzes számla speciális feltételei:... 2 4. Átutalásos

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Aszódi Futball Club szakmai beszámolója

Aszódi Futball Club szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MINTA DOKUMENTUM Tárgy: Szakmai beszámoló 1 Aszódi Futball Club szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN 1. sz. melléklet Szerződés száma: Pályázó neve: Címe/székhelye: ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL A pályázatban megjelölt projekt/feladat megvalósításának költségei Sorszám kibocsátó neve

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2011. augusztus 10.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2011. augusztus 10. A sport támogatását segítő adókedvezmények Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2011. augusztus 10. Jogszabályi háttér A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata a látvány-csapatsport támogatások felhasználására és annak elszámolására I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról. NYILATKOZAT felszámolási eljárás nemlétéről

NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról. NYILATKOZAT felszámolási eljárás nemlétéről 2. számú melléklet NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról A(z) _ (sportszervezet neve) hivatalos képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége és Versenybizottsága által

Részletesebben

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra 25 000 Ft Jogcímek Támogatás

Részletesebben

A látvány-csapatsport támogatások felhasználásának ellenőrzése (Elszámolási útmutató)

A látvány-csapatsport támogatások felhasználásának ellenőrzése (Elszámolási útmutató) A látvány-csapatsport támogatások felhasználásának ellenőrzése (Elszámolási útmutató) A támogatások ellenőrzésének három fázisa: I. Előrehaladási jelentések II. A támogatott program helyszíni ellenőrzése

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ VÍZILABDA SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

Radnai Károly OrienTax. A pénzügyi átláthatóság követelménye az új adókedvezmény igénybe vételéhez. 2011. február 28.

Radnai Károly OrienTax. A pénzügyi átláthatóság követelménye az új adókedvezmény igénybe vételéhez. 2011. február 28. Radnai Károly OrienTax A pénzügyi átláthatóság követelménye az új adókedvezmény igénybe vételéhez 2011. február 28. Kit támogat az adókedvezmény? Labdarúgás, Kézilabda, Kosárlabda, Vízilabda, Jégkorong

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2014/2015-ös támogatási időszakra (Elszámolási útmutató kézilabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

I. Bevezető II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

I. Bevezető II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2013/2014-es támogatási időszak (Elszámolási útmutató kosárlabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH.

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH. A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében benyújtandó dokumentumok (A tényállás tisztázásához bekérhető kifizetés igazoló, elszámolt kiadásokat alátámasztó dokumentumok listája.) A teljesítés

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁRÓL 2014. május TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 II. A TÁMOGATÁS ELLENŐRZÉSÉNEK FÁZISAI 4 1. Negyedéves előrehaladási jelentések

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 15:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

Részletesebben

Útmutató a 2013-2014-es támogatási időszak sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem kitöltéséhez. I. Általános információk

Útmutató a 2013-2014-es támogatási időszak sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem kitöltéséhez. I. Általános információk Útmutató a 2013-2014-es támogatási időszak sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem kitöltéséhez I. Általános információk A támogatásra jogosult szervezet, illetve a támogatott szervezet

Részletesebben

Elektronikus Kérelmi Rendszer

Elektronikus Kérelmi Rendszer Elektronikus Kérelmi Rendszer 2015.07.08. Friss Szabolcs A 2014/2015. évadtól kezdődően az elszámolások adatait és egyes mellékleteit az Elektronikus Kérelmi Rendszerbe (EKR) kell feltölteni. https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA 5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA A támogatási szerződés aláírásával a tagszervezet nyilatkozik, hogy az alábbi feltételeket ismeri és elfogadja, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy az elszámolás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

242.083 sapka. 26 darab 9.311,-/db. 18 fő sportoló. részére 23.000,- köntös 12.475,- nadrág 6.125,- papucs 4.400,- részére 35.

242.083 sapka. 26 darab 9.311,-/db. 18 fő sportoló. részére 23.000,- köntös 12.475,- nadrág 6.125,- papucs 4.400,- részére 35. 123.930,- 34 darab 3.645,-/db 3 3 Egyes korosztályok 1 2011/12-es évadra 2 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges 123.930,- 34 darab 3.645,-/db 242.083,- 242.083,- 242.083,-

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011.

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011. benyújtandó 1 Föld és ingatlan vásárlás Adásvételi szerződés Számla (amennyiben a föld és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került) Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi) Értékbecslő vagy jogszabály

Részletesebben

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Iktatószám: ki/jh01-5785/2014 VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-5785/2014 Székesfehérvár Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jhm01-5965/2014 Mezőtúri Atlétikai Football Club Spartacus Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5965/2014 Mezőtúr Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Szolnoki u. 14. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 5400

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

TAO - Az újabb pályázatok a sportlétesítmények megújítására 2012-04-03 21:35:48 ő i Stadion teljes Évtizedes elmaradást pótolva. 2. Az Egri Városi Sportiskola Kézilabda Szakosztálya révén - több mint 350

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben