GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK"

Átírás

1 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Milyen végzettség fogadható el egyéb kategóriában, ha a foglalkoztatott edző nem rendelkezik MLSZ licenccel? Ebben az esetben is igazolni kell a sportszakmai végzettséget és a labdarúgáshoz való kapcsolódást (például kizárólag tanítói végzettség nem fogadható el). 2. Magánszemélytől történő busz vásárlása esetén milyen dokumentumokat kell benyújtani és az elszámolási rendszerbe hogyan kell feltölteni? Magánszemélytől történő vásárlás esetén elegendő az adás-vételi szerződés. Ebben az esetben az elszámolási rendszerben a számlakibocsátóhoz a magánszemély nevét és az adás-vételi szerződésen szereplő adatait kell felvinni, míg az adószámot (tekintettel, hogy nem értelmezhető, de kötelező mező) csupa 1- essel kérjük feltölteni. 3. C (korábban D ) kategóriás edzőképzés költsége elszámolható utánpótlás-nevelés jogcímen? Utánpótlás-nevelés jogcímen nem, azonban képzés jogcímen 25%-os támogatási intenzitással elszámolható. 4. Régebben megszerzett MLSZ A,B,C, és D kategóriájú diploma elfogadható? Igen, elfogadható. 5. Az MLSZ A,B,C, és D képzések továbbképzési költsége (pl. egynapos továbbképzések) elfogadható? Igen, elfogadható képzés jogcímen 25%-os támogatási intenzitással. 6. Kinek számolható el kiküldetéssel utazási költség? A sportszervezet alkalmazásában álló (munka-, vagy megbízási szerződéssel rendelkező) magánszemélyek részére. Az elszámolási rendszerben a kiküldetési költséget számlaként, a kiküldetési rendelvény adatai alapján kell kitölteni. A számla kibocsátóhoz az egyesület adatait (név, cím, adószám) szükséges rögzíteni, a megjegyzésbe pedig fel kell tüntetni a kiküldetésben elszámolt személy nevét, adóazonosító jelét, valamint a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő (elszámolás szempontjából fontos) adatokat: gépjármű típus, rendszám, üzemanyag típus, motor hengerűrtartalom. 7. Képzéshez kapcsolódóan elszámolható utazási és szállás költség? Igen, képzés jogcímen 25 %-os támogatási intenzitással. 8. Amennyiben az alapjogcímre az egyesület nem nyújt be számlát, a kapcsolódó közreműködői díj önmagában elszámolható? Nem számolható el. 9. Buszköltség elszámolására kizárólag kilométer alapon van lehetőség? Igen, azonban a kilométerre vetített költség nem haladhatja meg az elszámolási szabályzatban található felső korlátot. A költséghatárt meghaladó kiadás a támogatott szervezetet terheli. Az elszámolás ellenőrzésekor minden esetben a menetlevélen szereplő megtett kilométert vesszük alapul, attól függetlenül, hogy a szerződés óra- vagy egyéb díjszabást tartalmaz. Az ellenőrzés során a kiszállás és a megtett út indokoltságát is vizsgáljuk. 10. Nem jövünk ki az Elszámolási Szabályzat Függelékében meghatározott buszköltségre vonatkozó felső korlátból, mi a teendő? A szabályzat Függelékében meghatározott összegek az elszámolhatóság felső korlátját jelentik, természetesen lehetőség van ennél magasabb díjon utazni, de az már nem számolható el támogatásként, a költséghatárt meghaladó kiadás a támogatott szervezetet terheli. Felhívnánk a figyelmet, hogy az MLSZ Stratégiája dokumentum 1. számú Függelék (Általános Útmutató a sportfejlesztési programok elkészítéséhez) Eredményszemlélet pontban leírtakkal összhangban a TAO források fejlesztési források, és nem a felmerülő költségek kiváltására szolgálnak: Fontos szempont, hogy a kérelmezők tegyenek meg minden lehetségest annak érdekében, hogy a bázisévi bevételeik megmaradjanak, mert így a társasági adótámogatásból származó bevételek pluszforrásként jelennek meg a futballban és ténylegesen megteremtik a fejlesztések pénzügyi hátterét. Amennyiben a támogatást a jogosult szervezet a korábbi bevételek (önkormányzati- vagy egyéb támogatások, szponzori bevétek) kiváltására használja

2 fel, akkor ez a pénzügyi eszközrendszer nem tud érdemben hozzájárulni a magyar labdarúgás felemelkedéséhez. 11. Utánpótlás csapat külföldi tornán való részvételének költségei (szállás, utazás) elszámolhatók-e? Ha igen, a devizában történő fizetés esetén hogyan kell elszámolni? Igen, elszámolható. Az elszámolás szabályai és az elszámoláshoz benyújtandó mellékletek mind belföldi-, mind külföldi táborok esetében azonosak. Devizában történő elszámolás esetén azonban a számlán minden esetben fel kell tüntetni a könyvelés során használt átváltási árfolyamot (pl.: MNB deviza közép árfolyam vagy a sportszervezet számviteli politikájában meghatározott árfolyam) és az átváltás időpontját. A rendszerben történő rögzítés során forintban kell megadni a számlaösszeget, de a Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni az alkalmazott árfolyamot és az átváltás időpontját is. 12. Amennyiben a számla nem magyar nyelven van kiállítva, csatolni szükséges a számla fordítását? Igen, csatolni szükséges (nem szükséges hivatalos fordítás). 13. Több helyen foglalkoztatott személy bérköltsége miként számolható el? Pontos kimutatást kell vezetni kettős jogviszony esetén arról, hogy melyik jogviszonyra mennyi időt fordított a magánszemély, és az alapján lehet elszámolni költségként a megfelelő támogatási jogcímen. 14. Az Elszámolhatósági korlátoknál megadott összegek bruttó vagy nettó módon értendők? Ahol nincs külön feltüntetve az ÁFA, ott az árak bruttó módon értendők. (Nettó elszámolásúak esetében csak a nettó számlaérték támogatható.) 15. A honlapon az Elszámolhatósági korlátok című függelék az Elszámolási szabályzat (hatályos: 2015.május 1-től) című dokumentum alatt található. Mikortól érvényesek a korlátok? Elszámolhatósági korlátok című függelékben meghatározott értékek a korábbi évadok megvalósítás alatt álló programjai esetén a május 1. és azt követő fizikai teljesítésű események (amikor a szolgáltatást ténylegesen igénybe vették) tekintetében lépnek hatályba, kivéve a jogcímarányosan (%-osan) meghatározott elszámolhatósági korlátok, amelyek a következők: a. Utazási, személyszállítási költségek tekintetében: Kiküldetés a személyi jellegű ráfordítás jogcím, vagy az utánpótlás nevelés vonatkozó aljogcíme támogatott összegének max. 10%-a lehet. b. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának tekintetében: Az elszámolható összeg nem haladhatja meg az utánpótlás nevelés jogcímen igényelt összeg 20 %-át, Budapesten 40%-át. A Szabályzat (7) pontjában szereplő azonos tulajdonosi kör között létrejött bérlet estén a feltüntetett egységárak 50%-a számolható el. A jogcímarányosan meghatározott elszámolási korlátok először a 2015/2016 évadot érintő elszámolások tekintetében lépnek hatályba. 16. A áprilisi bérek és járulékok május 1-jét követően kerültek kifizetésre. Ezen költségekre vonatkoznak az elszámolhatósági korlátok? Nem, mivel ebben az esetben a fizikai teljesítési időszak május 1. előtti. 17. Az Elszámolási Szabályzat 6. sz. mellékletében található, a szülők által kitöltött Felhasználási Nyilatkozatot minden egyes számla mellé csatolni kell? Nem. Elegendő becsatolni a nyilatkozatokat az elszámoláskor. Minden szülőtől egy nyilatkozatot kell kérni, amelyen valamennyi a gyermekét érintő költség feltüntetésre kerül. Példa: Amennyiben a gyermek az adott évadban kapott 2 mezt, 1 edzőcipőt, valamint részt vett egy nyári táborban, továbbá 8 alkalommal busszal is szállították őt stb., akkor ezen a nyilatkozaton az ott meghatározott gazdasági eseményekre vonatkozóan egy összegben kell nyilatkozni oly módon, hogy a szülő nemcsak arról nyilatkozik, hogy mekkora összegű támogatásban részesült gyermeke, hanem arról is, hogy ehhez ő, szülőként mennyivel járult hozzá. 18. A július 1-jét megelőző teljesítésű számlák elszámolhatóak a hosszabbított időszakban? Főszabályként abban az időszakban számolhatóak el a számlák, amelyben a támogatási igazolás kiállításra került. Kizárólag abban az esetben számolhatóak el az alapidőszaki számlák a hosszabbított időszakban, ha a támogató csak a meghosszabbított program alatt utalja át a támogatás összegét.

3 19. Ha az utánpótlás csapat részére az edzéseket az amatőr sportszervezet nem hivatásos (felnőtt korosztályú) sportolója tartja, akkor az utánpótlás nevelés terhére - egyéb feltételek megfelelése esetén - elszámolható a fenti munkabér? Igen, elszámolható. 20. Mi a teendő akkor, ha a sportszervezet a bérek után fizetendő közteher befizetésének úgy tett eleget, hogy nem utalta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a közterheket, hanem kérte a visszaigénylendő áfa átvezetését a járulék és adó számlákra? Ebben az esetben az átvezetési kérelem és a NAV folyószámla kivonat becsatolása mellett szükség van annak igazolására is, hogy az adott egyesület áfa visszaigénylésre jogosult annak érdekében, hogy ezek a tételek is elszámolhatóak legyenek a látvány-csapatsport támogatás keretében. 21. Az Elszámolhatósági Szabályzat "igazolt, hivatásos" sportolót említ, mint nem elszámolható munkavégzést "Igazolt, amatőr" sportolók foglalkoztathatóak edzőként a támogatás terhére? Igen, foglalkoztathatóak. 22. Személyi jellegű ráfordítások jogcímen egy edző juttatására elszámolható költségek a bruttó bérekre vonatkoznak (nettó bér+munkavállalói járulékok) és a munkáltatói közterhek ezen összegeken felül értendők? Igen. 23. Személyi költségként (utánpótláson belül is) az alkalmazotti és megbízásos jogviszonyon felül milyen egyéb foglalkoztatási formák számolhatóak el? Egyszerűsített foglalkoztatást el lehet számolni, közmunka programban részt vevők bérét és önkéntes munkát azonban nem. 24. Számlával történő bérelszámolás elfogadható? Nem, kizárólag bérszámfejtett módon történhet a bérköltség elszámolása. 25. Mikor kell könyvvizsgálóval is ellenjegyeztetni az elszámolást? Amennyiben a kiállított támogatási igazolás összege meghaladja a 20 M Ft-ot, szükséges elkészíteni a könyvvizsgáló összesítő táblát. Abban az esetben is el kell készíteni, ha a támogatási igazolásokra csak kevesebb támogatási összeg folyt be. Nem kell viszont elkészíteni akkor, ha jóllehet a jóváhagyott támogatási összeg meghaladja a 20 M Ft-ot - nem került ennyi TIG kiállításra. 26. Visszamenőlegesen is szükséges benyújtani a könyvvizsgálói táblát? Igen. Amennyiben egy korábbi elszámolás (pl. rész-vagy záró elszámolásnál) esetében még nem haladta meg a 20 M Ft-ot a kiállított TIG-ek értéke, de ezt követően igen, akkor a könyvvizsgálói táblát a korábbi időszakra vonatkozóan is ki kell állítani. 27. A rendezési költségkorlát korcsoportonként értendő? Igen, az egy korcsoportra eső elszámolható költség 100e Ft. Amennyiben a torna több korosztály számára kerül megrendezésre ez az összeg arányos emelkedik. 28. Mit értünk elszámolható rendezési költség alatt? Rendezési költségek között elszámolható: a díjazás (oklevelek, érmek), pályabérlet, játékvezetők díja, esetlegesen orvosi felügyelet és rendezvény biztosítás. 29. TAO támogatásból rendezett torna esetén kérhető nevezési díj a részt vevő csapatoktól? Nem, amennyiben a rendezés költségét támogatás terhére kívánják elszámolni, külön nevezési díj nem szedhető a résztvevőktől. 30. Az Elszámolhatósági korlátok dokumentumban nem szerepel a gyógyszerek költségkategória. Jól értelmezzük, hogy ezek szerint a gyógyszerekre nincs korlátozás? Nem. A gyógyszer és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. b) pontjában felsorolt gyógyászati eszközök és termékek is az elszámolhatósági korlátok dokumentumon belül a Táplálékkiegészítők, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök költségkategóriába tartoznak, így a korlátozás azokra is vonatkozik. 31. TAO támogatásból vásárolt tárgyi eszköz értékesíthető? A 100e Ft-ot meghaladó tárgyi eszközök nem idegeníthetőek el, illetve terhelhetőek meg, csak megfelelő indokkal és csak a jóváhagyást végző szervezet előzetes jóváhagyásával. A támogatott a támogatással létrehozott egyéb eszközöket, kapacitásokat, a programban vállalt szakmai tartalommal fenntartja és üzemeltetését biztosítja, legalább a támogatási időszak végéig.

4 32. Az a sportszervezet, amely a korábbi időszakban sportfelszerelés, sporteszköz aljogcímen igényelt támogatást, tárgyidőszakban csak a létszámnövekmény vonatkozásában igényelhet sportfelszerelést? Az edzésen és mérkőzésen használt sportöltözet (sportmez, sportnadrág, sportszár, futballcipő, sípcsontvédő, aláöltözet) nem csak létszámnövekmény tekintetében igényelhető. Ide nem értve pl. gálaöltözet, télikabát, sapka stb. 33. Az Elszámolási szabályzat 6. sz. mellékletét minden egyes beszerzéshez ki kell tölteni? Az Elszámolási szabályzat 6. sz. melléklete csak a május 1-jét követő beszerzésekre (számlán lévő teljesítés dátuma 2015.május 1-je utáni) vonatkozóan töltendő ki. A 6. sz. mellékletben egyrészt arról kell nyilatkozni, hogy - a sportolónak, illetve a kiskorú gyermek gondviselőjének tudomása van arról, hogy a sportszervezet TAO támogatásban részesült, másrészt arról, hogy - a támogatásból milyen felszereléseket kapott, illetve milyen szolgáltatásokban részesült a játékos. A Nyilatkozat ezen része értelemszerűen csak a május 1-jét követő beszerzésekre, szolgáltatásokra vonatkozik. Tehát a Nyilatkozat minden olyan sportoló esetében kitöltendő, aki május 1-jén a sportszervezet igazolt játékosa volt. Amennyiben a Sportszervezet nem kíván elszámolni május 1-jét követő beszerzésre, szolgáltatásra vonatkozó számlát, a Nyilatkozatot csak a személyes adatokkal kitöltve, és a sportoló vagy gondviselő által aláírva kérjük mellékelni. A beszerzések és szolgáltatások részletezése ebben az esetben nem releváns; elég erre hivatkozni az adott soron. Minden sportoló esetében elég átigazolási időszakonként egyetlen tehát nem minden egyes beszerzéshez kapcsolódóan egy-egy - nyilatkozatot kitölteni, és abban felsorolni a teljes évadban kapott felszereléseket, szolgáltatásokat. Amennyiben nincs elegendő hely a kitöltésre, a Nyilatkozat mellé pótlap(ok) csatolása szükséges. 34. Az Elszámolási szabályzat 7. sz. mellékletét mikor kell csatolni? Kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha az Összesítő táblában nem tüntetik fel egyértelműen a dolgozó nevét és a részére elszámolt bért és járulékait. Ha egyértelműen fel vannak tüntetve az elszámolt költségek, akkor nem kötelező. 35. Tárgyi eszköz beruházásnál a beruházás megvalósult, azonban mivel a NAV nem utalt nem tudjuk a számlát rendezni. Ebben az esetben, miként tudjuk a végelszámolásnál elszámolni a beruházást? Ilyen esetben célszerű záró elszámolást beadni és a támogatás kései megérkezése miatt a jogcímre hosszabbítást kérni. 36. Az utánpótlás edzők részére márciustól a béreket átutalással egyenlítettük ki, tekintettel arra, hogy a május 1-től hatályos elszámolási szabályzatban szerepel, hogy "Személyi jellegű költségek kiegyenlítése során csak banki átutalásos teljesítés fogadható el". Ebben az esetben a korábbi - májust megelőző - készpénzes bérkifizetések elszámolhatók-e a TAO utánpótlás nevelés/utánpótlás neveléssel foglalkozó sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai terhére? Igen, elszámolhatók. 37. Az EKHO törvény iránymutatásai alapján a dolgozóink részére a bruttó bér kerül kifizetésre, akik önbevallással vallják be a jövedelmüket és fizetik meg a közterheiket az adóhatóság felé. Ez a kifizetési forma a jövőben is engedélyezett? Nem. A 14/15-ös évadtól kezdődően a dolgozók a nettó bérüket csak átutalással kaphatják meg, és a sportszervezetnek kell levonni, bevallani és befizetni a járulékokat az adóhatóságnak. Tekintettel arra, hogy a bér kifizetése támogatásból történik, melyet a sportszervezet kap, neki kell elszámolnia vele, nem pedig a magánszemélyre bízni a bevallási és befizetési kötelezettséget.

5 38. Az egyesületünk ÁFA levonó a sportfejlesztési programjával kapcsolatosan, viszont a hatályos jogszabályok értelmében az étkezési számlák után az előzetesen felszámított áfát az egyesület nem vonhatja le. Ilyen esetben hogyan történik a rendszerbe való rögzítése ezeknek a számláknak? Ebben az esetben az étkezési számláknál (illetve egyéb reprezentációs költségek esetén) az áfa kódot állítsák be 0%-osra vagy mentesre és ebben az esetben a rendszer bruttó módon fogja kezelni a tételt. 39. Az egyesületünk áfa arányosítással állapítja meg a sportfejlesztési programjával kapcsolatosan a levonási hányadot. Ilyen esetben hogyan kell az arányos áfával elszámolt tételeknél a rendszerbe a bizonylatokat rögzíteni? Az arányosított áfa analitika alapján kiszámolt, elszámolható számla értéket kell beállítani a rendszerbe 0%-os vagy mentes áfa kóddal. Ebben az esetben ez az összeg lesz az önerővel növelt tétel, amivel el kell számolniuk. 40. Az elektronikus kérelmi rendszerben, elszámolási bizonylat rögzítésekor az Esemény / feladat / tevékenység / eszköz: ablakba az eseményt mennyire kell részletesen beírni pl. elég labda vagy kell 5-ös méretű edzéslabda? Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzés esetén tételes felsorolás szükséges, amely tartalmazza a pontos márkát, típusszámot és mennyiséget. Személyszállításnál az utazás időpontját, az utazó korosztály megjelölését, az úti célt és az esemény megnevezését (pl.: edzés, mérkőzés, torna, edzőtábor stb.). Szállás, étkezés elszámolásánál az igénybevevő korosztályt, létszámot, és a kapcsolódó esemény megnevezését. Nevezési költség esetén a kapcsolódó esemény megnevezését. 41. Az egyesület szerződéseinek/megrendelőinek nincs sorszáma. Ebben az esetben mit kell feltölteni az elektronikus kérelmi rendszerbe a számlák rögzítésekor a Kapcsolódó szerződés/megrendelés számához? Az adott dokumentum típusát (pl.: bérleti szerződés, vállalkozói szerződés, megrendelő stb.), valamint az adott dokumentum aláírásának dátumát. Azonban mindenképpen ajánlott az egyesületek részére egy egyszerű szerződés-nyilvántartó rendszer bevezetése. Pl. egy helyen kerüljenek lefűzésre a szerződések, és már rögzítéskor adható szám a dokumentumnak. Pl. 1/2015, 2/2015, 3/ A májusi és júniusi bérek készpénzzel kerültek kiegyenlítésre, mivel későn olvastuk az elszámolási szabályzatot. Mi a teendő, ha ezeket a költségeket szeretném elszámolni TAO terhére? Ebben az esetben a készpénzzel kiegyenlített összegeket vissza kell fizetni és átutalással ismételten teljesíteni. 43. Az egyesület elnöke kártyás vásárlásnál használhatja-e a saját bankkártyáját? Nem május 1-jét követően (függetlenül a készpénzfizetési korlátoktól) az egy gazdasági eseményhez köthető készpénzes kifizetés nem haladhatja meg a Ft-ot. Bankkártyás fizetés esetén az elkülönített pénzforgalmi számlához tartozó bankkártyával szükséges fizetnie. 44. Mi a teendő akkor, ha az elkülönített alszámláról készpénzt vesz fel az egyesület, hogy a készpénzes kifizetéseket ilyen módon rendezze? Ebben az esetben első lépésként szükséges a könyvelésben új házipénztárt nyitni (külön főkönyvi szám kettős könyvvitel esetén, külön pénzforgalmi hely egyszeres könyvvitel esetén), és szükséges a felvett összeget bevételi pénztárbizonylattal bevenni az elkülönített házipénztárba. Amennyiben a felvett összeget egy személy kapja meg kvázi elszámolási előlegként, akkor először ki kell adni a pénzt elszámolásra kiadási pénztárbizonylaton, amelyhez kell egy elnöki hozzájárulás is. A hozzájárulásban meg kell határozni az elszámolás végdátumát. Amikor letelik az időtartam, akkor bevételi pénztárbizonylattal vissza kell venni a kiadott összeget és a számlákat kell külön kiadási pénztárbizonylatokon rögzíteni, ezáltal kerülnek be a költségek közé. Figyelni érdemes a támogatási időszakra is, hogy belelessen az elszámoltatás. Amennyiben nem elszámolási előlegként kezelik a felvett készpénzt, akkor is szükséges megnyitni az elkülönített házipénztárt és arra vonatkozóan is külön vezetni kell a kiadási pénztárbizonylatokat. Az első lépés itt is a felvett készpénz bevételezése. 45. Miért nem tudom benyújtani a IV. negyedéves előrehaladási jelentést az elektronikus kérelmi rendszerben? Azért nincs erre lehetőség, mert a IV. negyedévben az előrehaladási jelentés megegyezik a záró elszámolás keretében kötelezően benyújtandó szakmai

6 beszámolóval és elszámolási dokumentációval. Tehát külön IV. negyedéves előrehaladási jelentést nem kell benyújtani. 46. Nem tudom elkezdeni az elszámolás feltöltését, a rendszer mindig visszadob a támogatási igazolásokhoz, hogy véglegesítsem az utalás dátumát. Mi a teendő? Ebben az esetben a benyújtott igazolási kérelmek táblázatban nem rögzítette az utalás dátumát. A rögzítéshez a sorok végén található ikonra kell kattintani. Ahol nincs kitöltve az utalások dátuma, az ikon piros. A véglegesítés után megkezdhető az elszámolás feltöltése. 47. Az elektronikus kérelmi rendszerben az elszámolás rögzítésekor véletlenül záró elszámolás helyett végelszámolást választottam. Mi a teendő? Ebben az esetben a javítást a TAO Ellenőrzési Osztály végzi el. Kérjük, küldje el a címre a sportfejlesztési program számát és a helyes elszámolás típusát. Amennyiben hosszabbítani kívánja a programját új záró elszámolást, ha az egész támogatással elszámol új végelszámolást kell rögzíteni.

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

TAO elszámolás felhasználói kézikönyv

TAO elszámolás felhasználói kézikönyv TAO elszámolás felhasználói kézikönyv Tartalom 1 Fontos tudnivalók... 3 2 Fogalomtár... 4 3 Elszámolási felület működése, felépítése... 6 3.1 Elszámolandó tételek típusai... 7 3.2 Bizonylatsablonok, bizonylatok

Részletesebben

I. Bevezető II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

I. Bevezető II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2013/2014-es támogatási időszak (Elszámolási útmutató kosárlabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2014/2015-ös támogatási időszakra (Elszámolási útmutató kézilabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ VÍZILABDA SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata a látvány-csapatsport támogatások felhasználására és annak elszámolására I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti

Részletesebben

Elektronikus Kérelmi Rendszer

Elektronikus Kérelmi Rendszer Elektronikus Kérelmi Rendszer 2015.07.08. Friss Szabolcs A 2014/2015. évadtól kezdődően az elszámolások adatait és egyes mellékleteit az Elektronikus Kérelmi Rendszerbe (EKR) kell feltölteni. https://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG Útmutató a 2014. II. félév sportágfejlesztési pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásához III. ütem Tartalomjegyzék Általános követelmények... 3 Formai követelmények... 4 Záradékolás...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről

Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről Tájékoztató a sportfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív teendőkről Ezen útmutatónkban a megszerzett támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokkal és határidőkkel kapcsolatban szeretnénk

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

A látvány-csapatsport támogatások felhasználásának ellenőrzése (Elszámolási útmutató)

A látvány-csapatsport támogatások felhasználásának ellenőrzése (Elszámolási útmutató) A látvány-csapatsport támogatások felhasználásának ellenőrzése (Elszámolási útmutató) A támogatások ellenőrzésének három fázisa: I. Előrehaladási jelentések II. A támogatott program helyszíni ellenőrzése

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. 2010. február 23.

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. 2010. február 23. ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához 2010. február 23. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TARTALOMJEGYZÉK AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA

Részletesebben

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2012. május Készítette: Wekerle Sándor Alapkezelő Tartalomjegyzék Útmutató célja 1. Pályázat

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 2010. december 2. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

ÚTMUTATÓ. 2010. december 2. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ÚTMUTATÓ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 1 2010. évi pályázatok pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítéséhez 2010. december 2. Készítette: ESZA

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 Tartalomjegyzék A támogatási rendszer jogszabályi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási jogcímei...

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentistváni Titán SE. 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

be/sfp-00076/2015/mvlsz

be/sfp-00076/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportliget Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sportliget Sport Egyesület A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: FILO SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: FILO SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3448 Áfa levonásra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2007.évi pályázatainak pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2007.évi pályázatainak pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2007.évi pályázatainak pénzügyi elszámolásához Tartalomjegyzék Az útmutató célja 1 I.A pénzügyi beszámoló elkészítésének főbb szempontjai: 2 II.Szakmai beszámolóval

Részletesebben