_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója."

Átírás

1 Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Irodája hagyományőrző-helytörténeti pályázatot írt ki január 15-én Jászberény Város általános iskolai VIII. évfolyamán tanuló diákok számára. _A pályázat címe:_ "Élet a jászsági tanyákon nyáron és télen" A pályázat tartalma_: Kötetlen terjedelmű (min. 5 gépelt oldal) önálló kutatáson alapuló és önállóan elkészített írásmű, melyek célja a tanyai élet hagyományainak (múltjának-jelenének) bemutatása, a tanyai szokások felelevenítése - megismertetése - megőrzése. Díjazás_: A pályázat nyertese 150 Euro pénzjutalomban részesült. (A pénzjutalmat Prof. dr. Pintér Lajos a Magyar Köztársaság tiszteletbeli veronai (Olaszország) főkonzulja ajánlotta fel.) A pályázati felhívásra két pályázat érkezett. A benyújtott pályázatokat Jászberény Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottsága bírálta el. _A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója. _A bíráló bizottság indoklása: a pályázat nyertese dolgozatában fellelhetők a személyes tapasztalaton, ismereteken túli kutatómunka jegyei, a hagyományőrző-helytörténeti dokumentumok elemeinek beépítése a dolgozatba. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Jászberény város Önkormányzatának Szociális és Vallásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Jászberényben működő szociális, vagy karitatív tevékenységet végző, társadalmi szervezetek, egyházi közösségek részére. Önkormányzati támogatást csak bejegyzett civilszervezet kaphat, amely a megvalósítandó cél eléréséhez önerővel rendelkezik. A pályázati adatlaphoz kérjük mellékelni: - a pályázó szervezet alapítására vonatkozó bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát (aki korábban már ezt megtette, arra ez a kérés nem vonatkozik) - a támogatandó tevékenység, feladat részletes leírását - a megvalósításról a költségvetést, amelyben legyen megjelölve a rendelkezésre álló saját erő, illetve egyéb források, valamint az igényelt támogatás összege - a pályázati adatlap mellékletét képező nyilatkozat Pályázat módja: A Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (fsz. 42. sz. szoba) átvehető pályázati adatlapon, annak pontos kitöltésével és a meghatározott mellékletek csatolásával.

2 Az adatlap és nyilatkozat letölthető honlapunkról is (www.jaszbereny.hu). Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázat április hó 6-ig nyújtható be. A bizottság hiányosan, határidőn túl benyújtott kérelmekkel érdemben nem tud foglakozni. A bizottság döntéséről a pályázókat írásban értesíti. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg felhasználásáról december hó 31-ig írásban, tételes elszámolást kell benyújtani a bizottsághoz. Kivonat a Szociális és Vallásügyi Bizottság április 19-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 38/1-12/2010.(IV.19.) bizottsági határozat Pályázatok elbírálásáról Jászberény Város évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 6/2010. (II.16.) számú rendelet 15. (2) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében eljárva ugyanezen jogszabályi hely b) pontjában a társadalmi szervezetek, egyházi közösségek támogatására biztosított Ft-ból a Szociális és Vallásügyi Bizottság -33/2010. (IV.19.); 34/2010. (IV.19.); 35/2010. (IV.19.) - határozatával Ft-ot különített el. A fennmaradó Ft-ból 1./Rákbetegek Országos Szövetsége Jászberényi Napforduló Szolgálat és Támasz Klub Ft 2./ Egyházi Iskoláért Alapítvány Ft 3./ Déryné Nyugdíjas Klub Ft 4./ Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Ft 5./ Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete Ft 6./ Szent Kamill Szeretetszolgálat Ft 7./ Szent István Közösségi Ház Alapítványa Ft 8./ Asztma Klub Ft 9./ 298 Lehel vezér cserkészcsapat Ft 10./Fogódzkodó Egyesület Ft 11./ Fogódzkodó Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Klubja Ft 12./ Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Ft 13./ Pedagógus Szakszervezet Városi Bizottsága Nyugdíjas Klub Ft 14./ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jászberényi Csoportja Ft 15./ Jászberényi Barátok Temploma Közösségének Alapítványa Ft 16./ Jézus Neve Plébánia Karitász Csoportja Ft pályázatát részesíti támogatásban. Az alapítványok támogatásáról hozott döntések a képviselő-testület határozata után válnak jogerőssé. A támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek a szervezetek elszámolni. A határozatról értesülnek: 1./ Támogatott szervezetek képviselői 2./ PH. Városgazdálkodási Osztály Közgazdasági Irodája, Helyben

3 3./ Bizottság tagjai 4/ Képviselő-testület tagjai Szatmári Antalné sk. bizottság elnöke JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. PÁLYÁZATI ADATLAP 1.) Pályázó jogállása: magánszemély szervezet 2.) Pályázó megnevezése: a pályázó címe: irányítószám: település: utca, házszám: 3.) A pályázó elérhetősége: ügyintéző neve telefon/fax 4.) A pályázó levelezési címe: (amennyiben ez eltér a 2. pontban megadott címtől) Név: Cím: irányítószám: település: Utca, házszám, postafiók:

4 5.) A pályázó szervezeti, működési formája: (nem magánszemély pályázó esetén) költségvetési szerv gazdasági társaság egyesület alapítvány közalapítvány egyház egyéb: 6. ) Banki adatok: (azon pénzintézet adatai ahová kedvező elbírálás esetén a támogatás átutalásra kerül.) Magánszemély pályázó esetén kitöltése nem kötelező! Amennyiben önálló bankszámlával nem rendelkezik a szervezet, abban az esetben a pénzügyi közreműködő szervezet banki adatait kell feltüntetni. A pályázó és a közreműködő a pályázati célhoz szükséges pénz felhasználásában és az elszámolásban egyetemleges felelősséggel tartozik együttműködni. Számlatulajdonos neve: címe: irányítószám település utca/házszám A számlát vezető pénzintézet neve: címe: irányítószám település utca/házszám Számla száma: - - Jászberény, pályázó (cégszerű) aláírása A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek: amennyiben van pénzügyi közreműködő, annak cégszerű aláírása

5 - cégbírósági bejegyzés fénymásolata (aki eddig még nem csatolta) - tevékenység részletes leírása, melyhez a támogatást kéri - a megvalósítás költségvetése, megjelölve a saját forrást és az igényelt összeget 7/2010. (V. 17.) Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsági határozat civil szervezetek támogatásáról A bizottság Jászberény Város évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. (7) bekezdés c/ pontjában biztosított hatáskörében eljárva a civil szervezetek számára az alábbi támogatásokat biztosítja: 1. Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Ft szakmai programok költségeire 2. Vasas Sporthorgász Egyesület Ft halasítás részbeni költségeire 3. Szatmári László Jászsági Méhészegyesület Ft szakmai rendezvények költségeire 4. Hűtőgépgyár Horgász Egyesület Ft halasítás részbeni költségeire 5. Jász Kertbarát Klub Ft szakmai rendezvények költségeire Ö s s z e s e n: Ft Valamennyi támogatott a támogatási összeg felhasználására megállapodást köt a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájával. A támogatás felhasználásáról hitelesített számlamásolattal kell elszámolni legkésőbb december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda részére. Erről: 1. Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre Jászberény, Árpád u Vasas Sporthorgász Egyesület Jászberény, Pf Szatmári László Jászsági Méhészegyesület Jászberény, Bercsényi u. 4. Hűtőgépgyári Horgász Egyesület Jászberény, Szent István krt Jász Kertbarát Klub Jászberény, Bercsényi u. 1/a. 6. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Helyben 7. Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság valamennyi tagja 8. Képviselő-testület valamennyi tagja é r t e s ü l. Hlavacska András elnök

6 Ügyiratszám: V-2518/2011. Nevelési-oktatási intézmények pályázatainak nyilvántartása év Intézmény Pályázat címe Nyert összeg Felhasználás Határtalanul! Kirándulások Felvidékre, ismerkedés Kassa és a környék nevezetességeivel Liska József Erősáramú Iskolai Sportkör Folyamatban Szakközépiskola, Gimnázium és Minőségi oktatás és hozzáférés előleg Kollégium Jászberény, Rákóczi út biztosítása mindenkinek Decentralizált pályázat évre Útravaló tanulói ösztöndíj Nem nyert 1 tanuló /félév szept jan febr. jún. Mentor: /félév szept jan febr. jún. Sikerdíj: Ft Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Jászberény, Hatvani út 2. Útravaló Ösztöndíj program Tempus Egész Életen át tartó tanulás Norvég Finanszírozási Alap Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája Ft Euro Külföldi látogatás Ft Külföldi látogatás Tempus Comenius pályázat Ft Nemzetközi iskolai mobilitás program

7 Intézmény Pályázat címe Nyert összeg Felhasználás Lehet a Lehel Tehetség? Lehet! Ft Természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatása Ft Lehel Vezér Gimnázium Jászberény, Szentháromság tér 1. Tanulmányi tehetséggondozó versenyek támogatása a 2010/11-es tanévben Ft Comenius Előkészítő Pályázat 950 Euro Előkészítő látogatáshoz felhasználni Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészet- Oktatási Intézmény Jászberény, Bajcsy u. 1. Városi Óvodai Intézmény Jászberény, Lajosmizse u. 1. Testvériskolák fogadásához támogatás (Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottságtól) Pszichológus alkalmazásának Támogatása (Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottságtól) Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány évi pályázata TÁMOP hez kapcsolódó Jó gyakorlatok megjelentetése az Edukatio Kft. honlapján Ft Szállás költség Ft Barna Nelli pszichológus foglalkoztatása Folyamatban Benyújtás: Elbírálás még nem volt Bevételt az eladott Jó gyakorlatok képezik. Ebben az évben ez eddig bruttó: Ft Pályázat sportlétesítmények bérleti díjára, csoportos utazási költségre) Jó gyakorlatok eladása kapcsán más óvodák fogadása az alábbi területeken FÜRKÉSZ Erdei Óvoda és környezettudatos nevelés a fenntarthatóság jegyében Nevelési eredményvizsgálat az óvodában Tündér-völgy drámajáték gyakorlat Kompetenciafejlesztés az óvodában

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kihirdetve: 2010. április 1. 1 Papkeszi Községi önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben