E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s é v i I I. ü t e m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m"

Átírás

1 1 A s z ó d V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A s z ó d, S z a b a d s á g t é r 9. Szám: /2009. E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s é v i I I. ü t e m Tisztelt Képviselı-testület! T i s z t e l t M ő v e l ı d é s i, I f j ú s á g i, O k t a t á s i é s S p o r t B i z o t t s á g! A képviselı-testület évi támogatási tartalékkeretének terhére a civil társadalom erısítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése céljából Cívis pályázat kiírásáról döntött két ütemben. A támogatottak köre: Aszód város illetékességi területén mőködı bejegyzett civil szervezetek vagy önszervezıdı közösségek. Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, munkaadó és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek. Egy szervezet vagy önszervezıdı közösség jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. A döntéshozó a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja a támogatást. A támogatott szervezetnek a folyósítási év december 31-éig kell elszámolnia, azonban az önkormányzat költségvetési rendeletének 26 -ában foglaltak alapján az elszámolás megtörténtéig újabb támogatás nem nyújtható! Az I. ütemben a képviselı-testület 9 civil szervezetet, önszervezıdı közösséget részesített támogatásban. A pályázat II. ütemben is kiírásra került. A kiírásra összesen 9 ( kilenc ) támogatási kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatalba, minden pályázat határidıben került benyújtásra. A képviselı-testület a II. ütemben kiosztható keret összegébıl a megszorító intézkedések körében ,-Ft-ot zárolt, így amennyiben a zárolt összeg nem kerül feloldásra, a kiosztható támogatási összeg ,-Ft.

2 2 Támogatási kérelmek összegzése: 1.) Nyugdíjasok és Idıskorúak Érdekvédelmi Szervezete 2170 Aszód, Falujárók utja 5/12. Benyújtva: Kérelem, melyhez csatolták a Pest megyei Bíróság 1995.július 14.-i keltő jogerıs végzés másolatát, a közösség leírását. Elszámolásért felelıs személy: Éliás József Aszód, Madácz tér 1/a. Tervezett cél: második félévében tervezett kirándulás során délelıtt Eger nevezetességeivel szeretnék megismertetni nyugdíjasaikat. Délután Nagybátonyi barátaik bányásznapi meghívásának szeretnének eleget tenni. A kirándulás költségéhez kérnek támogatást. Kért támogatás összege: ,-Ft. A szervezetet az I. ütem során ,-Ft összegő támogatásban részesítette az önkormányzat képviselıtestülete. A támogatási összeggel a szervezet elszámolt! 2.) Galgamenti Nyugállományú Honvédık Egyesülete 2170 Aszód, Szabadság tér 10. Benyújtva: Kérelem, mely egyúttal átfogó képet ad az egyesület létszámáról, mőködésérıl, tervezett programjáról. Csatolásra került továbbá a Pest megyei Bíróság február 20.-i keltő végzése a január 16.-án kelt 9. sz. végzés jogerıre emelkedésérıl. Elszámolásért felelıs személy: Gál Gyula nyá. Alez. klub elnök Tervezett cél: Két utazás, mely Mezıkövesd, valamint Eger és környékének megismerését célozza. A kirándulások költségeihez kérnek támogatást. Kért támogatás összege: ,-Ft A szervezet az I. ütem során határidın túl nyújtott be támogatási kérelmet, ezért a képviselı-testület érdemben nem foglalkozott az egyesület kérelmével. 3.) Aszódi Wado-ryu Karate Klub Benyújtva: Kérelem, a klub tevékenységének, eredményességének leírása, a pályázathoz költségvetés, programleírás

3 3 Elszámolásért felelıs személy: nem került megnevezésre, de a pályázatot Fási Tibor IWKU Wado-ryu Karate Instruktor ( 2193 Galgahévíz, Fı út 317. ) nyújtotta be. Tervezett cél: A Magyarországi Wado-ryu Karate Szövetség által Szegeden szervezett Országos bajnokságon való részvételhez az aszódi klub sportolói ( 15 fı ) részére útiköltség, nevezési díj, költségeihez, felkészüléshez szükséges eszközök és ruhák beszerzéséhez kérnek hozzájárulást Kért támogatás összege: ,-Ft. A szervezet az I. ütem során nem nyújtott be támogatási kérelmet. 4.) Nyitott Kapu Alapítvány Mobil Art Galéria Közhasznú Alapítvány 2170 Aszód, Falujárók utja 2. Benyújtva: Támogatási kérelem, melynek mellékleteként csatolásra került az alapítvány nyilvántartásba vételérıl szóló július 13.-án kelt bírósági kivonat hitelesített másolata, az alapítvány tervezett programja, tervezett költségvetés. Az egyesület képviselıje: Dr. Rácz J. Zoltán 2170 Aszód, Falujárók utja 2. Tervezett cél: az alapítvány fennállásának 15. évfordulóját ünnepli, ezért gazdag programot állítottak össze. A kiállítások lebonyolításához kérnek elsısorban üzemanyag költséghez hozzájárulást, valamint meghívók, propaganda anyagok elkészítéséhez festékpatron és papírvásárláshoz, postaköltség fedezésére. Kért támogatás összege: ,-Ft Az alapítvány az I. ütem során ,-Ft összegő támogatásban részesült a Cívis támogatási keretbıl. A támogatási összeggel az alapítvány még nem számolt el. 5.) Aszódi Cukorbetegek Egyesülete 2170 Aszód, Kondoros tér 25. Benyújtva: Támogatási kérelem, az egyesület i jogerıs végzésének fénymásolata, az egyesület tevékenységének ismertetése, célkitőzései, az egyesület évi bevételi-kiadási terve. Az elszámolásért felelıs személy: Kustra Pálné

4 4 egyesület elnöke 2170 Aszód, Kondoros tér 25. Tervezett cél: évi kiadásaik részbeni fedezetéül kérnek ,-Ft összegő támogatást. ( felvilágosító tevékenységhez, propaganda kiadásokra stb. ) Az egyesület az I. ütem során ,-Ft összegő támogatásban részesült a Cívis támogatási keretbıl, mely még nem került elszámolásra.. 6.) Sport és szabadidıpark építéséhez baráti közösség támogatási kérelme Benyújtva: Pályázat Az elszámolásért felelıs személy nem került megnevezésre Tervezett cél: szabadidı kultúrált eltöltése, a tenisz sport megszerettetése Aszódon. A pályázat konkrét tárgya: a képviselı-testület elé vitt látványterv alapján az aszódi sporttelepen létesítendı Sport és Szabadidıpark építésének megkezdése ( I. ütem tereprendezés ). Kért támogatási összeg: ,-Ft A civil szervezet évben a Cívis támogatási keretbıl ,-Ft összegő támogatásban részesült, az elszámolás még nem történt meg.. 7.) Aszód Városi Nyugdíjas Klub 2170 Aszód, Hatvani út 1. Benyújtva: Kérelem, a Klub nyilvántartási ügyében a Pest megyei Bíróság végzés jogerıre emelkedésének megállapításáról szóló 2007.szeptember 11.-i keltő végzés fénymásolata, a klub tevékenységének részletes leírása, II. félévi program felvázolása, költségvetés. Az elszámolásért megnevezett személy: Tóth Gézáné pénztáros Tervezett cél: a csatolt költségvetésben nevesített programokhoz kérnek támogatást Kért támogatási összeg: a II. félévi programok költségvetési kiadása ,-Ft, konkrét támogatási összeget nem jelöltek meg. A Klub részére a képviselı-testület a Cívis pályázat I. ütemében ,-Ft összegő támogatást nyújtott, mellyel a klub már elszámolt.

5 5 8.) Aszódi Szentháromság Egyházközösség Alapítvány Aszód 2170 Aszód, Szent Imre utca 17. Benyújtva: Kérelem, tervezett célok, a mőködés leírása, költségvetés, az alapítvány bejegyzésérıl a Pest megyei Bíróság december 7.-i és augusztus 15.-i keltő végzés fénymásolata Az elszámolásért felelıs személy nem került megjelölésre, viszont az alapítvány tisztségviselıi - Tolmácsi Miklós világi elnök és Gyurkovics István plébános által került a pályázat benyújtásra. Tervezett cél: a foglalkozások anyagköltségéhez, valamint egy projektor megvásárlására kérnek támogatást, melyek összes bekerülési összege a költségvetés szerint ,- Ft. Az alapítvány az I. ütemben nem részesült támogatásban, mivel kérelmük határidın túl érkezett. 9.) Nagycsaládosok Aszódi Egyesülete Aszód 2170 Aszód, Rákóczi út 12. Benyújtva: Kérelem, programleírás, költségvetés, az egyesület bírósági nyilvántartásba vételérıl szóló február 28.-i keltő ( nem jogerıs ) bíróság végzés fénymásolata. A program felelıseként megnevezett személy: Balázs Józsefné, az egyesület vezetıje. Tervezett cél: A NOE szeptember 5.-i soproni találkozóján Aszódról 46 fı vesz részt. Az utazás autóbusszal történik, ehhez kérnek támogatást ,-Ft összegben. Az egyesület az I. ütemben nem nyújtott be támogatási kérelmet. Tisztelt Képviselı-testület! Az elıterjesztés 1.sz.mellékletét képezi a Cívis pályázati kiírás a támogatás II. ütemére. A beérkezett támogatási kérelmek a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetık.

6 6 Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a rendelkezésre álló támogatási keret felosztásáról a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a szeptember 24.-i testületi ülésén hozza meg döntését. Aszód, szeptember 14. T i s z t e l e t t e l S z t á n I s t v á n polgármester Az elıterjesztést összeállította: Deme Lászlóné irodavezetı

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-KM-09) Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben