Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, április 17. Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr."

Átírás

1 Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/ , ; Fax: 28/ WEB: ELİTERJESZTÉS a Pécel közigazgatási területén mőködı civil szervezetek évi támogatására kiírt pályázat elbírálása tárgyában A Képviselı-testület /2007. (XI. 29.) határozatait visszavonta, a civil szervezet évi támogatására kiírt pályázatát érvénytelennek nyilvánította és rendelkezett a ki nem osztott 2mFt támogatás többlet összegként való szerepeltetésére a évi pályázat kiírásakor. Ezért ebben az esztendıben a Pécel városban mőködı civil szervezetek támogatására 4 mft. összeg áll rendelkezésre a évi városi költségvetésben. Az Önkormányzat 5/2008. (II. 27.) rendeletével jóváhagyta ezt a kiosztható keretösszeget. Elkerülendı a korábbi évek kapkodását, közvetlenül a jóváhagyott költségvetés kihirdetése után, a soron következı ülésén 67/2008. (III. 27.) határozatával döntött a Képviselı-testület a civil szervezetek részére kiírandó pályázat közzétételérıl. A év nyarán figyelembe véve a kedvezıtlen likviditási körülményeket a Képviselı-testület a keretösszegre beérkezett pályázatok támogatásának felfüggesztésérıl és az odaítélt összegek ( ezer forint pályázatonként) zárolásáról döntött. A évi költségvetésben ismét meghatározásra került egy 2 millió forintos összeg, melyre a Képviselı-testület újra kiírta a pályázatot, de ezúttal csak a város mővelıdési, kulturális életében szerepet játszó rendezvények és programok támogatására, tehát mőködési célra nem nyújtató be igény. A pályázatokat április 23-ig az Oktatási és Kulturális Bizottság és Házbizottság véleményének kikérése mellett a Képviselı-testület bírálja el. A pályázat eredményérıl, a nyertesek névsoráról, valamint az elnyert összegrıl az Önkormányzat helyben szokásos módon május 5-ig értesíti a pályázókat, majd támogatási szerzıdést köt. A márciusi beadási határidıre 12 civil szervezet, alapítvány küldte be pályázati anyagát. A feldolgozás és az adatok egyeztetése során kiderült, hogy a 2 m Ft-os kerettel szemben Ft. igény mutatkozik. A beérkezett pályázatok közül 2 szervezet pályázata nem a kiírásnak megfelelı: Ifjakért, Öregekért és a Környezetért Alapítvány pályázati anyagában nem volt Pályázati Adatlap, a Parnasszus Alapítvány pályázati anyaga pedig beadási határidın túl érkezett be (március 31.) A pályázatok részletes összesítését a melléklet mutatja be (1. melléklet). Határozati javaslat: 1. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a civil szervezetek támogatását a mellékelt javaslat szerint állapítja meg. Készült: :56:34 civil_2009_testületi elé.doc Mentette: Jeney Erzsébet :18:00 Készítette: 1/2 Utolsó nyomtatás:

2 2/2 2. A Képviselı-testület az Ifjakért, Öregekért és a Környezetért Alapítvány pályázatát Pályázati Adatlap hiányában, a Parnasszus Alapítvány pályázatát határidın túl történt benyújtás miatt elutasítja. Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, április 17. Dr. Benkovics Gyula A döntéshez minısített többség szükséges az SZMSZ 38. (2) bek. t) pontja alapján. Melléklet (2 db): - Összesítı táblázat a beérkezett pályázatokról; - Értékelılap a bizottsági ülések javaslatai alapján Az elıterjesztést készítette: Az elıterjesztést SZMSZ-nek való megfelelés szempontból ellenırizte: Rimóczi Imre irodavezetı Az elıterjesztéssel szemben törvényességi észrevételt nem teszek: Dr. Csizmadia Julianna jegyzı Készült: :56:34 civil_2009_testületi elé.doc Utoljára mentette: Jeney Erzsébet Készítette: Utolsó nyomtatás:

3 CIVIL SZERVEZETEK ÉS OK Ssz. Civil szervezet neve Tervezett program: PÉCELI MAGYAR-FINN BARÁTI KÖR BABA-MAMA KLUB ÉS VÁRANDÓS KLUB RÁDAY KLUB KULTURÁLIS PÉCELI ÁLLATBARÁTOK E ÁPRILISÁBAN A KALEVALA KÓRUS ÉNEKEL PÉCELEN, JÚLIUS KÖZÖTT LÁTOGATÁS ILSALMIBA. BABA-MAMA KLUB KÉTKETENTE, VÁRANDÓS KLUB HAVONTA EGYSZER, GYERMEKNAPI RENDEZVÉNY, ANYATEJES VILÁGNAPRA ELİADÓ, MIKULÁS ÜNNEPSÉG A 0-3 ÉVES PÉCELI GYEREKEKNEK PÉCEL VÁROS TÖRTÉNETÉHEZ, HÍRES CSALÁDJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ 8 ELİADÁSBÓL ÁLLÓ SOROZAT + 2 KIÁLLÍTÁS "ÁLLATOK VILÁGNAOJA 2009" program létszám személyi program eszköz egyéb teljes összeg IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG saját forrás Teljes összeg

4 CIVIL SZERVEZETEK ÉS OK PÉCELI HORGÁSZOK E PÉCELI ZÖLD KÖR MILLENNIUMI NEMZETI HAGYOMÁNYİRZİ PARTY PONT FÉSZER ALKOTÓ SPORT-HORGÁSZ VERSENYEK MEGRENDEZÉSE PÉCELI TISZTASÁGI NAP, PÉCELI ZÖLD NAP, PÉCELI AUTÓMENTES NAP AZ FENNÁLLÁSŐNAK 10. ÉVFORDULÓS MEGEMLÉKEZÉSEI (TRIANON, FÁKLYÁS FELVONULÁS - OKTÓBER HİSÖK NAPJA - DECEMBER 12. MOZGÁSFEJLESZTİ JÁTSZÓHÁZ HETI EGY ALKALOMMAL KIÁLLÍTÁSOK MEGRENDEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA (PÉCEL VÁROS MÚLTJA ÉS JELENE KÉPEKBEN, "ÉLMÉNYEK ÉS FANTÁZIÁK") kb alkalmanként

5 CIVIL SZERVEZETEK ÉS OK VÁSÁRTÉRI GYERMEKEKÉRT IFJAKÉRT, ÖREGEKÉRT ÉS A KÖRNYEZETÉRT PÉCELI PARNASSZUS ÖSSZES TÁMOGATÁSI KÉRELEM 25 ÉVES A PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA (SPORTNAP- EGÉSZSÉGNAP, KIÁLLÍTÁS, KULTURÁLIS ÉS NÉPTÁNC BEMUTATÓ, KONCERT, ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ) NEM TARTALMAZOTT PÁLYÁZATI ŐRLAPOT! A PÁLYÁZATI HATÁRIDİ LEJÁRTA UTÁN (03.31.) NYÚJTOTTA BE PÁLYÁZATÁT! SZÁMOS ÉRDEK- LİDİ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG: MARADVÁNY: