A környezeti hatásvizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezeti hatásvizsgálat"

Átírás

1 A környezeti hatásvizsgálat HATÓTÉNYEZŐK HATÁSFOLYAMATOK Az állapotváltozások becslése a hatásterületen HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása HATÁSTERÜLET környezeti állapotának felmérése Az állapotváltozások értékelése az egyes elemekre és rendszerekre, és a környezet egészére nézve

2 A környezeti hatásvizsgálat HATÓTÉNYEZŐ A vizsgált objektum olyan önállóan kezelhető része, mely a környezeti elemek vagy rendszerek állapotváltozását okozza. Pl. Közlekedés esetében: 1. Zaj 2. NO x,co,so 2 emisszió 3. Lefolyó víz nehézfém, NaCl tartalma 4. Ökológiai folyosó elvágása 5. A tájkép átalakulása 6. Nagyobb átmenő forgalom.

3 A környezeti hatásvizsgálat HATÁSFOLYAMATOK A hatótényezők által elindított folyamat, mely egy vagy több környezeti elem vagy a rendszer állapotváltozását okozza. Pl. Közlekedés esetében: 1. Halláskárosodás, idegi problémák 2. Erdőpusztulás, talajsavanyodás 3. Talajszennyezés, csökkent értékű termék 4. Populáció csökkenés, összeomlás 5. Idegenforgalom, lakosok átalakulása 6. Ismeretlenek megjelenése, bűnözés

4 A környezeti hatásvizsgálat HATÁSTERÜLET becslése, lehatárolása Olyan lehatárolható terület becslése, melyre a hatásfolyamat kiterjed Pl. Közlekedés esetében: 1. Meddig változik az eredeti zajszint 2. Milyen távolságba jutnak el a gázok 3. Milyen távolságba mozdulnak el 4. Milyen méretű élőhelyet érint 5. Milyen távolságban hat a turizmusra 6. Melyik környező településekre hat

5 A környezeti hatásvizsgálat HATÁSTERÜLET környezeti állapotának felmérése A hatásterület jelenlegi állapotának rögzítése, a változások becslésének érdekében Pl. Közlekedés esetében: 1. A jelenlegi zajszint 2. A légszennyezés, szélviszonyok 3. Talaj kémiai vizsgálata 4. Populáció vizsgálatok 5. A jelenlegi tájkép rögzítése 6. Forgalomszámlálás

6 A környezeti hatásvizsgálat Az állapotváltozások becslése a hatásterületen A bekövetkező új állapot becslése a jelenlegi állapot és az ismert hatások figyelembevételével. Pl. Közlekedés esetében: 1. A zajnövekedés mértéke 2. A vegetáció érzékenysége, szellőzés 3. A talaj pufferképessége, mezőgazdaság 4. A populáció tűrőképessége 5. Az új táj jellemzése 6. A forgalomváltozás mértéke

7 A környezeti hatásvizsgálat Az állapotváltozások értékelése az egyes elemekre és rendszerekre, és a környezet egészére nézve A változás hatására bekövetkező megbecsült hatások összevetése a jelenlegi állapottal. A jelentős változások kiválasztása. Pl. Közlekedés esetében: 1. A zajnövekedés kritikus-e? 2. A vegetáció túléli-e, szellőzés mértéke 3. A talajváltozás kritikus-e 4. A populáció várható változásai 5. Az új tájkép használhatósága 6. A forgalomváltozás hatásainak becslése

8 Leopold féle hatásmátrix A tevékenység szakaszai Hatásviselõk Környezeti elem Környezeti rendszer Föld Víz Levegõ Élõvilág Épített kö rn ye zet Ökosziszté ma Települési körn yezet Táj Ember Telepítés Területfoglalás Építés A étesítmény megjelené se Megvalósítás Felhagyás Kapcsolódó tevékenys égek Balesetek Üzemelés, mûködés Kapcsolódó tevékenys égek Balesetek, meghibáso dások

9 Leopold féle hatásmátrix A hatásmátrix oszlopai általában nem változhatnak, hiszen a hatásviselők általános felosztását jelenítik meg. A sorok a vizsgálandó tevékenység sajátosságainak felsorolására szolgálnak, ami tevékenységként, illetve az alkalmazott technológiától függően változik.

10 Leopold féle hatásmátrix A sorok meghatározásának szempontjai: a vizsgált tevékenység lényeges technológiai fázisai jól elkülöníthetők legyenek és ezeken keresztül a tevékenység nyomon követhető legyen; különüljenek el azok a résztevékenységek, amelyek a meghatározó környezeti hatásokat okozzák. Ezeket akkor is figyelembe kell venni, ha a tevékenységi fázis a technológia egésze szempontjából nem nagy jelentőségű, vagy a bontás homogenitását zavarja. (Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kiválasztott rész egy nagyobb tevékenységcsoport része és nincs egy szinten a bontásban szereplő többi technológiai lépéssel.) lényeges az is, hogy a bontás során az áttekinthetőség megmaradjon. Ezért és a közérthetőség végett a tevékenységeket nem célszerű elemnél tovább bontani.

11 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

12 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról A háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról azt a célt szolgálja, hogy a hatásvizsgálók megismerkedjenek a beruházó elképzeléseivel a javasolt tevékenységgel kapcsolatban.

13 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

14 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése a hatásvizsgálati munka céljainak 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése meghatározását, tervének felvázolását, a csoport vezetőjének kijelölését, a teendők névre szólóan történő elosztását (beleértve a belső munkatársak és a külső szakértők feladatait), a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának meghatározását, a munkamegbeszélések menetrendjének és az egyes feladatok elvégzési határidejének meghatározását stb. foglalja magában. Az illetékes környezetvédelmi hatósággal való konzultáció elősegítheti, hogy az előkészítés is a lényeges problémák feltárására irányuljon.

15 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

16 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A beruházási változatok csak a tevékenység céljának a beruházó általi pontos meghatározása alapján ismerhetők fel. A változatok telepítési és technológiai változatok lehetnek. Szakmai szempontból elvárható az 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel ésszerű változatok minél szélesebb körű felismerése. A beruházási változatok leírása kiterjed az egyes technológiai változatok jelentős anyag- és energiakibocsátásaira, valamint a környezeti elemek és erőforrások jelentős igénybevételére (terület, nyersanyag, víz stb.) a tevékenység egyes fázisaira lebontva (építés/telepítés, üzemeltetés/fenntartás, felhagyás). Ekkor még jelentős bizonytalansági tényezők állhatnak fenn, ezeket célszerű megjelölni.

17 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

18 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése jelenti a hatásvizsgálat kereteit. E határok a beruházás által érintett hatás-viselőnként mások és mások lehetnek. Az időbeli határok a hatás-előrejelzések időbeli távlatait jelentik. Vitatottabb beruházásoknál, illetve kérdéseknél célszerű az illetékes (környezetvédelmi, természetvédelmi, egészségügyi stb.) hatóságokkal és az 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése érintett lakossággal (civil szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal) előzetes tájékoztatás után konzultálni. E határok a vizsgálat során az egyre pontosabb ismeretek alapján valószínűleg módosításra szorulnak.

19 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

20 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele a következő teendő. A természeti hatásviselők vonatkozásában egyes illetékes hatóságok hasznos szakmai, az esetleges helyi lakossági érdekcsoportok pedig hasznos helyi ismeretekkel szolgálhatnak. A társadalmi hatásviselőknél célszerű az ésszerűen elkülöníthető demográfiai, szociális, illetve érdekcsoportok megkülönböztetése. 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele

21 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

22 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata (folyamat) és hatása (eredmény) létének felismerése a hatótényezők és a hatásviselők kölcsönhatásainak átfogó, módszeres elemzésén alapul.

23 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

24 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT Ezt követően az összes lehetséges hatás közül ki kell 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása választani a várhatóan jelentőseket az ekkor már rendelkezésre álló korlátozott információk alapján. Egy környezeti hatás jelentősége megállapításának alapját egyrészt a hatás várható nagysága és a hatásviselők érzékenysége, másrészt a létesítmény megvalósításának lehetőségeit korlátozó érvényes környezetvédelmi, természetvédelmi irányelvek, előírások, jogszabályok és környezet-egészségügyi határértékek adják, harmadrészt pedig attól is függ, hogy mit minősít az érintett lakosság jelentős kérdésnek.

25 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

26 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A környezet alapállapota definíció szerint a környezet dinamikusan változó állapota a hatásvizsgálat végzésének idejében és a jövőben a javasolt tevékenység, illetve létesítmény nélkül. A környezet 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére azért van szükség a hatásvizsgálatnak ebben a fázisában, mert bizonyos adatok nélkül nem lehet a telepítési hely változatok előzetes szűrését elvégezni (ami az előzetes vizsgálat egyik fő feladata), másrészt pedig bizonyos adatok gyűjtése hosszadalmas (pl. élővilág), így célszerű időt nyerni, ha a részletes hatásvizsgálat elvégzése valószínűsíthető.

27 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

28 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása alapján határozható meg a változatok előzetes sorrendje. A sorrend meghatározásánál figyelembe kell venni az előzetes környezeti hatásvizsgálat során szerzett adatokat, ismereteket és ezeket össze kell vetni a beruházás 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása műszaki szempontjaival. A legtöbb esetben kompromisszumokat kell kötni, ehhez a beruházói és a környezeti szempontok között.

29 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

30 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása alapozza majd meg a részletes környezeti hatásvizsgálat munkaprogramját az illetékes környezetvédelmi hatóság követelményeivel együtt 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása

31 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Háttérinformációk gyűjtése a tevékenységi javaslatról 6.A javasolt változatok összes lehetséges hatásfolyamata és hatásának felismerése 2. Hatásvizsgáló munkacsoport munkájának megszervezése 7. A várhatóan jelentős hatások kiválasztása 3.Beruházási változatok leírása, bizonytalansági tényezőkkel 4. A hatások előrejelzéséhez a tér- és időbeli határok becslése 8. A környezet alapállapot vizsgálatának (adatgyűjtés) megkezdésére 9. Az előzetes KHV eredményeinek összefoglalása a változatok előzetes sorrendjének meghatározása 5. A természeti és társadalmi hatásviselők becslésen alapuló számbavétele 10. A csak további részletes hatásvizsgálat alapján meghatározható kérdések felsorolása 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

32 ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A kész előzetes környezeti tanulmányt (EKT) az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli, szakhatóságok bevonásával. A lakosság tájékoztatását és véleményének kikérését a telepítési hely és a szomszédos települések önkormányzata végzi. A hatóságok és a lakosság véleményezése alapján szükség lehet az EKT módosítására. 11. Az előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) elkészítése, benyújtása az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a lakosság tájékoztatása

33 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából. 8. Az RKHT-t az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli. Részvétel közmeghallgatáson.

34 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására A részletes környezet hatásvizsgálatban adatgyűjtést- és rendszerezést kell végezni a természeti és társadalmi hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására. Ehhez adatokat biztosíthatnak az illetékes hatóságok. A gyűjtött adatok, a rendszer változásának felismert mozgató-rugóira támaszkodva, olykor pedig előrejelzési módszerek segítségével történik a hatásviselők jövőbeli állapotának meghatározása a javasolt tevékenység nélküli esetben. Ez az előrejelzés nem pedig a gyakran helytelenül figyelembe vett, a vizsgálat idején fennálló állapot szolgál majd alapul a hatások nagyságának becsléséhez

35 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából. 8. Az RKHT-t az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli. Részvétel közmeghallgatáson.

36 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT Az előrejelzési módszerek kiválasztása a szakértők tapasztalata és a szakirodalom alapján történik. Egyes módszereket (modelleket) elő kell készíteni az 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra adott körülmények közötti használatra (kalibrálás). A módszerek kiválasztásánál és előkészítésénél nagymértékben kell támaszkodni már elkészült beruházások és környezeti ártalmak tapasztalataira. Törekedni kell a probléma tudományos megközelítésére.

37 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából. 8. Az RKHT-t az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli. Részvétel közmeghallgatáson.

38 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A környezeti állapotváltozások és az azok következtében fellépő környezet-egészségügyi, gazdasági és társadalmi változások előrejelzése a részletes hatásvizsgálat központi eleme. Vizsgálni kell a létesítmény (a tevékenység) egyes fázisainak az egyes környezeti elemekre és rendszerekre hatásait a hatásterületek pontos behatárolásával. Az előrejelzési eredményeknek meg kell felelniük a velük 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával szemben támasztott statisztikai vagy az adott esetben ésszerűen elvárható bizonyossági szinteknek. Elvárható több változat hatásbecsléseinek kidolgozása, hogy azokat össze lehessen hasonlítani, és az alapján közülük választani lehessen

39 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából. 8. Az RKHT-t az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli. Részvétel közmeghallgatáson.

40 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A hatás-előrejelzések nyers formájukban az információk tömege és esetleges szakmai mélységei miatt nem mindig alkalmasak a hatástanulmányban történő közvetlen írásbeli megjelenítésre. Az előrejelzési eredményeket előbb értékelni kell megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából, majd pedig összesíteni (a bemutatandó hatáscsoporton belül súlyozni majd összevonni) a döntéshozatali szempontok szerint. A jelentőség meghatározásának alapjai ugyanazok, mint az előkészítő szakaszban. 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából.

41 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából. 8. Az RKHT-t az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli. Részvétel közmeghallgatáson.

42 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre A várható hatások jelentőségének ismeretében lehet ezután javaslatokat tenni kiegészítő (a létesítmény technológiájából önmagában nem következő) hatásmérséklő intézkedésekre. Adott esetben még a vizsgálat befejezése előtt is kérhető a hatóságtól és a lakosságtól javaslat. Minden javaslatot figyelemben kell venni, azonban a hatásvizsgálatot végző csoport feladat, hogy ezeket szakmailag ellenőrizze, és a megvalósíthatatlanokat vagy károsakat kiszűrje

43 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából. 8. Az RKHT-t az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli. Részvétel közmeghallgatáson.

44 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT Amennyiben több változatot vizsgálnak meg, azok hatásait egymással összehasonlítva kell bemutatni 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára a döntéshozók számára. A változatok előkészítésében célszerű minden érdekelt véleményét figyelembe venni, azonban a továbbiakban kellő kompromisszumokkal ésszerű határok közé kell szűkíteni a változatok számát. A hatástanulmány csak áttekinthetően kis számú változatot tartalmazhat

45 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából. 8. Az RKHT-t az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli. Részvétel közmeghallgatáson.

46 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT Ha az előrejelzés bizonytalanságából fakadó kockázat nem elfogadható, javaslatokat kell tenni a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésének, megfigyelésének és elemzésének módjára (utóvizsgálat). Tulajdonképpen minden esetben meg kell tennünk ezeket a javaslatokat, hiszen sajnos a 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére környezettudomány jelenlegi állásánál csak kisebb nagyobb valószínűséggel állíthatunk valamit, ezért feltétlenül szükséges a kontroll

47 RÉSZLETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 1. Adatgyűjtés és rendszerezés a hatásviselők vizsgálat idején fennálló állapotának meghatározására 5. Javaslattétel kiegészítő, a technológiából nem következő hatásmérséklő intézkedésekre 2. Az előrejelzési módszerek kiválasztása. Egyes módszereket előkészítése a használatra 6. Az egymással összehasonlított változatok, és azok hatásainak bemutatása a döntéshozók számára 3. A környezeti állapotváltozások és az azok hatásainak előrejelzése a hatásterületek behatárolásával 7. Javaslattétel a létesítmény megvalósulása esetén a tényleges környezeti hatások mérésére 4. Az előrejelzési eredmények értékelése megbízhatóságuk és jelentőségük szempontjából. 8. Az RKHT-t az illetékes környezetvédelmi hatóság értékeli. Részvétel közmeghallgatáson.

Környezetállapot-értékelés és auditálás

Környezetállapot-értékelés és auditálás Környezetállapot-értékelés és auditálás Mi a környezetállapot-értékelés? Miért készíti (cél)? Ki készít(het)i? Mikor készíti? Hogyan készíti? Mivel készíti? Környezeti hatásvizsgálatok Környezetre jelentős

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

ÚTTERVEZÉS 2. Környezeti tervezés. 11-12. előadás: Schuchmann Gábor

ÚTTERVEZÉS 2. Környezeti tervezés. 11-12. előadás: Schuchmann Gábor ÚTTERVEZÉS 2. 11-12. előadás: Környezeti tervezés Schuchmann Gábor Bevezetés Cél a közútnak a környezetvédelmi. és természetvédelmi törvényben előírtaknak megfelelő kialakítása. A közutakat övező területsávokban

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A Regionális Fejlesztési Operatív Program 2004. februárban megjelenő pályázati kiírásaihoz kapcsolódóan a turisztikai és elérhetőség-javítási

Részletesebben

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Alkotmány Nemzetközi szerződések EU joganyaga KTV Bírósági határozatok Végrehajtási törvények Kormányrendeletek Kormányrendeletek Kormányhatározatok Államigazgatási

Részletesebben

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz)

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz) 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól A környezet védelmének általános

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló 2014. április (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31.

Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Előadó: Mogyorós Péter Dátum: 2012. 01. 31. Tartalom 1. Bevezetés 2. Környezetvédelmi eljárások fajtái és szerepük 3. Esettanulmány bemutatása

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Projektmenedzsment Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

5. A környezet jelenlegi állapota az atomerőmű térségében az erőmű hatása a környezetállapot kialakulásában

5. A környezet jelenlegi állapota az atomerőmű térségében az erőmű hatása a környezetállapot kialakulásában 5. A környezet jelenlegi állapota az atomerőmű térségében az erőmű hatása a környezetállapot kialakulásában 5. fejezet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK 5. A KÖRNYEZET JELENLEGI ÁLLAPOTA AZ ATOMERŐMŰ TÉRSÉGÉBEN

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

Biodiverzitás Monitorozás

Biodiverzitás Monitorozás Biodiverzitás Monitorozás Szerzők: Dr. Szép Tibor (Nyíregyházi Főiskola), Dr. Margóczi Katalin (Szegedi Tudományegyetem) és Dr. Tóth Albert (Debreceni Egyetem) Lektorálta: Dr. Báldi András Készült a TÁMOP

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezetmérnöki BSc szakos hallgatóknak Kocsis Dénes Elérhetőség E-mail: kocsis.denes@eng.unideb.hu Honlap: eng.undeb.hu/kocsisdenes Szoba: 310 Fogadóórák (2014

Részletesebben

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6.

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. cikkének rendelkezései I. BEVEZETŐ A 6. cikk értelmezése összefüggéseiben

Részletesebben