J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének december 3. napján megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál Csaba, Dr. Jusztinger János, Hausmann Mária, Galambosné Wágner Éva, Keresztes Richárd Jusztinger Krisztina, Kiskároly János, Szijártó Csaba és Skoda Dénes képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. Hausmann Mária, Dr. Földi-Deutsch Eszter és Dr. Jusztinger János képviselők. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fő képviselőtestületi tagból 9 fő megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg: - Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozását, - a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj megállapításokról szóló beszámolót, - a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott döntéseiről szóló beszámolót. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Miután több napirendi javaslat nem volt, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Székely Szilárd polgármester 2./ Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 3./ évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 4./ évi Állami Számvevőszéki vizsgálat során feltárt hiányosságokra intézkedési terv elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

2 2 5./ évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 6./ Forgalmi csomóponttal kapcsolatos támogatási szerződés módosításának kezdeményezése Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 7./ Együtt a Sásdi Idősekért Közalapítvány megszüntetése Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 8./ Sásd Kultúrájáért Közalapítvány működésének törvényességi felülvizsgálata Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 9./ Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása Előadó:: Székely Szilárd polgármester 10./ Beszámoló a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj megállapításokról Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 11./ Beszámoló a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott döntéseiről Előadó: Hausmann Mária a Népjóléti Bizottság elnöke 12./ Polgármester beszámolója az átadott hatáskörben hozott átmeneti, szülési és temetési segélyek megállapításáról Előadó:: Székely Szilárd polgármester Napirendi pontok tárgyalása: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Székely Szilárd polgármester Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot nyert a pedagógiai szakszolgálat fejlesztése címén. Az önkormányzat volt a gesztor, a pályázaton összesen 4 mft-ot nyertek, amiből gépjárművet vásároltak és ennek működtetését tartalmazza az idei évben. Ezt a gépjárművet a Sásdi ÁMK-nak üzemeltetésre átadtak. Közcélú foglalkoztatásban alkalmazzák Rabb Ernőt, aki a gépjárművet vezeti. Az Erzsébet utcában a kátyúzás befejeződött. Annak idején kértek erre vonatkozóan árajánlatot a Soltút Kft-től. Az árajánlat 3 mft-ról szólt. A Pénzügyi Bizottság akkor erre azt mondta, hogy erre nem kerülhet sor, majd később nézzék meg a CÉDE, TEKI lehetőségeket. Ezek után kért egy másik árajánlatot a Soltút Kft-től, hogy mennyi lenne, ha csak aszfaltot adnának és a karbantartók ezt kijavítanák. 72 eft-ba került az aszfalt, így megrendelte ezt. Így készült el az Erzsébet utcában az aszfaltozás.

3 3 A városháza felújítási munkái jelenleg folynak, folyamatosan tartják a generálkivitelezővel a kapcsolatot. A befejezési munka határideje december 31. A városháza előtti fenyőfák kivágásra kerültek, a platánfák néhány ága is megmetszésre került az udvar felöl. A tűzoltóság vágta ki a fákat, melynek munkadíja 130 eft-ba került. Az elmúlt testületi ülésen Dr. Jusztinger János képviselő jelezte, hogy a zenekar hangszereit az iskola dohányzó helyiségében kell tárolni, kérte, hogy valamilyen más megoldást találjanak erre vonatkozóan. Személy szerint jelezte az intézményvezető felé ezt, most már a hangszereket nem tárolják ott, csak a kottaállványokat. A többi hangszer tárolására sikerült más megoldást találni. A közösségi ház pályázat bírálata megtörtént, a bíráló bizottság ülésezett, aki elfogadta a pályázatot. A támogatás összege eft. Párhuzamosan folyik a feltételes közbeszerzésen a kivitelezése ennek a beruházásnak. Erről a testület az elmúlt alkalommal döntött is, megbízta az Inter-Szféra Kft-t Dr. Szilovics Csaba ügyvezetésével, hogy bonyolítsa le a közbeszerzési eljárást. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 3 érvényes ajánlat érkezett. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Bm. Főügyészség állampolgári bejelentés alapján vizsgálódott az ÁMK igazgatói pályázat törvényességét illetően. A vizsgálat lezárult és nem élt észrevételezési jogával az ügyészség, ez azt jelenti, hogy a megyei ügyészség az eljárást törvényesnek találta. A megyei ügyészség álláspontja szerint az ÁMK igazgatójának kinevezése törvényes volt. Lakossági jelzést kaptak a temetővel kapcsolatosan, mely szerint az első szinten a ravatalozó mellett 15 db olyan üres sírhely van, amit már megvettek, de olyan igény jelentkezett, hogy néhányan akinek módja, lehetősége van, kriptát szeretnének létesíteni, vagy burkolni belülről a sírhelyet. A helyi rendeletük kizárja általános érvénnyel, hogy sírhelyet burkolni nem lehet, mert erre külön ki van jelölve hely, ahol csak kriptasor van. A temető bővítésére a terv rendelkezésre áll. 15 db sírhelyből 4 db van olyan, aki a szélén van. A testület véleményét kérné abban, hogy dolgozzanak-e ki lehetőségeket, javaslatokat a felmerült igénnyel kapcsolatban. Pál Csaba képviselő véleménye szerint ha egységes az akarat és mindenki ezt szeretné, akkor engedélyezzék. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ennek az a célja, ha 25 év után nem váltja meg, újból tudnak temetni. Skoda Dénes képviselő elmondta, ezért kell elkülönítetten kriptarészt kialakítani, akkor ezt nem lehet újrahasznosítani. Székely Szilárd polgármester véleménye szerint ebben most a testület azonnal ne döntsön. Meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét. A kriptarész a temetőnek egy örökös része, míg a sírhely része 25 év után újra meg kell váltani, hogy temetni lehessen. Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy két héttel ezelőtt találkoztak az Országos Mentőszolgálat képviselőivel. Tájékoztatták őket, hogy jövő év szeptemberében szeretnék a beruházást elkezdeni és jövő év végére terveznék a befejezést. Ez kb. 22 mft-os beruházás lenne.

4 4 Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat részéről a képviselő nyilatkozott, hogy a beruházást a tervek szerint szeptemberében kezdenék és év végére fejeznék be. Ez nagyon fontos információ volt, mert a sásdiak és a Sásd környékiek már régóta várják, hogy Sásdon mentőállomás létesüljön. Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a sásdi delegáció két héttel ezelőtt volt Mogilányban. Az ottani tánccsoport 25 éves évfordulója volt. Amikor nyáron a fúvószenekar kint volt, akkor Dr. Jusztinger János képviselő úr meghívta a tánccsoportot jövőre. Kellemetlenül érezte magát, mert ő ott értesült erről. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy legközelebb, amikor képviselő úr jelen lesz, akkor megkérdezik tőle. Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a lengyel gyerekek már régen voltak Sásdon, ők jönnének jövőre. Mogilányi polgármester asszonynak kérése volt, hogy a nyugdíjasait szeretné a Balatonra elhozni június elején valamikor, ők minden költséget fizetnének. 32 eft az utazási költsége a mostani kiutazásnak, a ráeső részt befizeti majd. Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselő megérkezett a testületi ülésre. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Mogilány településsel olyan megállapodásuk van, mely szerint egyik évben ők utaznak ide, másik évben a sásdiak utaznak. Amennyiben a lengyel idősek megtisztelik őket azzal, hogy meglátogatják Sásdot, akkor meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy a sásdi kulturális csoportjaik fel tudnák velük venni a kapcsolatot. Galambosné Wágner Éva képviselő megkérdezte, mit kell most kifizetni? Mennyi volt az útiköltség? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a múltkori testületi ülésen Skoda Dénes képviselő úrnak volt a kérése, hogy aki kiutazik, az lehetőség szerint fizesse az útját. Alpolgármester asszony tett olyan vállalást, hogy természetesen kifizeti a ráeső részt az útiköltségből. Személy szerint ő is kifizette volna a ráeső részt. A kiutazás költsége összesen 32 eft-ba került. Galambosné Wágner Éva képviselő nem érti, ha testvértelepülési kiutazásról van szó, akkor a város ennyit nem tud áldozni? Skoda Dénes képviselő utalt a kiadott előterjesztésre, melyben arról van szó, hogy az étkezési utalványok megvonásra kerülhetnek. Megkérdezte, hogy azok az emberek majd mit szólnak, akiktől elvonják az utalványt, mások pedig a város pénzén Lengyelországba utaznak. Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy amikor Olaszországba utaztak néhányan, akkor is mindenki fizette a saját költségét. Dr. Kajdon Béla jegyző az ifjúsági centrum pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy ez a pályázat most van elbírálás alatt, minden hiánypótlást elkészítettek, amire szükség volt. Ez 56 mft-os pályázat, önerő nélküli. A Digitár pályázat pedig 75 mft-os pályázat, 48 tulajdonos önkormányzat hozzájárulását kellett beszerezni. Ha ezek a pályázatok nyernek, akkor jövő év áprilisától indulnának.

5 5 Molnár Attila sásdi lakos megkérdezte, hogy a Digitár elhelyezése mennyiben érinti az ő elhelyezésüket? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy abban az épületben lesz elhelyezve. Molnár Attila sásdi lakos elmondta, hogy több sásdi lakos észrevételezte, hogy járják a várost és úgy szedik a vízdíjat, többen nem értik, hogy mi a helyzet. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Pécsi Vizmü Zrt. és a Tettye Forrásház Kft. megkereste az önkormányzatot, az egyik azzal a szándékkal, hogy fenn kívánja tartani az üzemeltetést, a másik pedig ajánlatot tett, majd visszavonta az ajánlatát, miután az önkormányzat nem tárgyalta határidőben az ajánlatát. Valóban a vizmüves dolgozók járják a várost és részükre kell kifizetni a vízdíjat. A díjbeszedőknek igazolvánnyal igazolni kell magukat, hogy ők a Pécsi Vizmü Zrt. képviselői és joguk van a vizdij beszedésére. Erről őt személyesen Vadas Zoltán tájékoztatta. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 145/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 2./ Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Ami változás volt, az az októberi statisztikák miatt került be, ez jelentősen majd a következő évet fogja érinteni, illetve a Sásdnak átadott pénzösszegek változása, ami befolyásolta a költségvetés egyenlegét. Ezeknek köszönhetően a működésük eft-os előirányzathiánnyal számol, a fejlesztési oldalon pedig a pályázatokkal kapcsolatos változtatásokat hajtották végre, ezek szintén technikai jellegűek, valamint az előterjesztésben leirt eredmények hatására fejlesztési mérlegük pozitív irányba módosult eft-tal.

6 6 Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság megtárgyalta, a könyvvizsgáló megküldte véleményét, elfogadta. Javasolta a testületnek elfogadásra. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy rendkívül precízen tervezett az önkormányzat, szorosan tartja magát a költségvetéséhez, fegyelmezetten gazdálkodik. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezetet fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sásd Város Képviselőtestületének 19/2009. (XII.04.) Ökr. számú rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III.02.) Ökr. számú rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 3./ évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ezen a héten elfogadták a költségvetési törvényt. A működést illetően 124 mft-os működési hiánnyal terveznek, azonban ebből 52 mft ez az előző évek által felhalmozott működési hiány, aminek a kifizetését tervezik. Az előző évi koncepcióban nem volt tervezve, tehát összehasonlítva a 96 mft-os indulóval, akkor más volt. Ezt meg kell oldani a jövő évben. Illetve már azon a szinten van, amit feltétlenül likviditási szempontból is kezelni kell. Ennek kezelését elsősorban folyószámlahitel formájában tervezik. A működést illetően a kiadott anyagban egy olyan határozati javaslat szerepel, amit a bizottság a tegnapi ülésén kissé módosított, ez a közalkalmazottak és az egyéb bérrendszer alá tartozó dolgozók étkezési jegyeit érinti. Erre volt a bizottságnak egy javaslat, mely arról szól, hogy készítsenek elő egy javaslatot, vagy több javaslatot, hogyan lehetne ezt kezelni. Kiosztásra került most egy határozati javaslat. Két fő gondolat látszik a jövő évben, az egyik az, hogy az állami támogatásokat jelentősen csökkentik, ez látható a táblázatokból is, a szöveges részben is benne van, több mint 26 mftos forráscsökkenést látnak ezen az oldalon. Úgy számoltak, hogy 17 mft-os kiadáscsökkenés is lesz ezzel szemben. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy van egy áfaemelkedésük, ami ebben az évben fél évig jelentkezett.

7 7 Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság megtárgyalta. Elmondta, hogy nagyon sok a 124 mft-os működési hiány. Nyilvánvaló, hogy lépéseket kell tenni, legalább az idei szintre lehozni mft-ot kellene összeszedni már a tervezés időszakába ahhoz, hogy az évnek nyugodtan neki tudjanak indulni. Nem hisz a csodákban, nem hiszi, hogy a választások alapvetően megváltoztatják mindezt. Ami kedvező, hogy az ÖNHIKI lehetőségét nem zárja ki, az megmarad. Nagyon meg kell nézni a nem kötelező feladataikat. A Sásd Kft-t sem kell úgy támogatni, ahogy eddig. Meg kell nézni és el kell gondolkodni akár a sporton, bármin. A nehéz időszak csak most kezdődik. Ha megnézik az óvoda létszáma csökken, az iskoláé is csökken, erről nem tehet senki. De az óvodánál mindig azt hallotta, hogy nem veszik fel a gyermeket, mert annyi a jelentkező, az anyag szerint pedig csökkenés mutatható, egyszerűen ezt nem érti. Nem érti a zeneiskolánál sem, továbbá nincs tánccsoport, ezt sem érti, hogy miért nincs. Továbbá itt van Gödre, Szágy kérdése, ez 16 mft-ot jelentett volna. Meg kell győzni ezt a két települést, hogy lépjenek ebben, hiszen sok pénzről van szó. A köztisztviselőknek oda kell adni bruttó 150 eft-ot, a közalkalmazottaknak pedig semmi. Ő ezzel nem ért egyet, hogy az egyik réteg kap, a másik réteg nem kap, ezt ő nem tudja kezelni. Személy szerint erkölcsileg ez számára nem működik. Elmondta, ha a tiszteletdíjaik rovására is megy, de el kell gondolkodni valamilyen megoldásban. Meg kell nézni a létszámhelyzetet, tehát sok mindenben lehet majd gondolkodni. Skoda Dénes képviselő javasolta, meg kellene azt nézni, hogy a közalkalmazottak vagy a köztisztviselők bértábla szerinti béreket kapják-e, erre a vezetők figyeljenek oda, mert vannak olyan juttatások, amik ezen felül vannak és nem mindenki kapja. Oda kell figyelni, mert nem a testület határozza meg, de viszont az önkormányzat finanszírozza. Ezt tudomásukra kell hozni az intézményvezetőknek. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a folyószámlahitelkeretük maximumon van, a számlákat fizetni kell, ezt nem lenne célszerű továbbemelni. Keresztes Richárd képviselő elhangzott a Pénzügyi Bizottság részéről, hogy javaslatot kell hozni a nem kötelező juttatásokra, illetve felfüggeszteni az étkezési utalványokat. Kérdése, amennyiben van-e némi esély arra, hogy visszakaphatják az étkezési utalványt a közalkalmazottak. Véleménye szerint a korábbi évekhez hasonlóan, illene megkérdezni, tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsokat mindezekkel kapcsolatban. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy az étkezési utalványok juttatása nem törvényszerű, hiszen január 1-től cafeteria-rendszer van, ahol vannak választható juttatások, ebből van adóköteles és adómentes juttatás. Úgy gondolja, hogy a tavalyi év összegét kellene megtartani, de annak a terheit mindenki saját maga viseli, ahogy választ. Székely Szilárd polgármester a cafeteria-rendszer módosításával, felfüggesztésével kapcsolatban már tájékoztatta az ÁMK igazgatóját, a középiskola igazgatója felé is jelezni fogja, hogy a munkatársaikat tájékoztassák. A decemberi hónapban történt a fizetés elutalása, valóban a következő januárban történik, egyébként ez a törvény is, hogy hó elején utaljanak, csak az önkormányzat igyekszik, hogy hó végén elutalja a fizetéseket, kedvezőbb helyzetbe hozza a családokat. Ezt év végén mindenképp rendbe kell tenni.

8 8 A decemberi fizetést január elején kell utalni, hiszen a költségvetésük nem engedi meg, hogy átcsússzon mft a következő évre. Lényegesen kedvezőbb a költségvetésük, mint a megye többi településein, ahol kilátástalan a helyzet. Viszont a most csökkenő intézményi gyereklétszám előrevetíti azt, hiszen ezután kapják a normatívát, ha csökken a létszám, akkor a dolgozói létszám is majd csökken. Ez a költségvetés ezt tartalmazza. Nem a dolgozói létszámhoz nyúlnak hozzá elsősorban, hanem az opcionálisan adható juttatásokhoz. A költségvetésük csak azt veszi el, amit a jövő éves adótörvények miatt amúgy sem tudnának folyósítani. A jelenlegi cafeteria-rendszerük az étkezési utalványokat folyósítja közalkalmazotti szektor számára, viszont 95 %-os adóval sújtják jövőre. A jövő évben közel 16 mft-tal terhelné az önkormányzat költségvetését. Ezt fenntartani nem tudják. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy felfüggesztik a költségvetés elfogadásáig, esetlegesen meg kellene várni a következő év költségvetésének módosítását is. Addig a felfüggesztés érvényben marad és ha kedvezőbb finanszírozási helyzetbe kerül az önkormányzat, mint ahogy ígéretek elhangzottak rá, akkor a felfüggesztés t megszüntethetik és a cafeteria rendszert biztosíthatják. Továbbra is fenn kívánják tartani minden működési pályázatnak a megszerzését, hiszen ebből eddig sikeresen kiegészítették a költségvetésüket és egyensúlyba tartották. A Pénzügyi Bizottság alaposan megtárgyalta a koncepciót. Galambosné Wágner Éva képviselő megkérdezte, hogy a nevezett 16 mft-ot csak azért nem kapják, mert kistérségi címen kapható? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen. Aki kistérségi iskolát tart fenn, az kapja a plusz normatívát, úgynevezett kistérségi kiegészítő normatívát. Nagy Róbert az ÁMK gazdasági igazgató helyettese elmondta, tudni kell, hogy az ÁMK gondjait nagyon megoldaná az, hogyha a Kistérség tartaná fenn az ÁMK-t, nem hiszi, hogy bármilyen hátrányt szenvedne az ÁMK szakmaisága akkor, ha olyan megállapodást írnának alá, amiben a teljes szakmai önállóság megmaradna. Ez nagyon sok családnak fontos lenne. Nagyon fontos lenne, ha ez a 16 mft rendelkezésre állhatna. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy annak a szónak, hogy csak, ez nem normális indok. Aki nem írja alá, semmilyen hátránya, előnye nem származik belőle, akkor miért nem írja alá. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a csak -al szemben nincs érv. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a 11 önkormányzatnak érvényes döntése van arról, hogy kezdeményezte azt, hogy vegye át a kistérség az ÁMK-t. A kistérségen múlik, hogy ezt a kezdeményezést ismételten március 30-ig megtárgyalja-e vagy sem. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a folyószámlahitelük 90 mft-on áll, ez jelen pillanatban 80 mft-os kihasználtságon van. A jövő évet nézve úgy érzi, hogy a 90 mft nem lesz elég. Valószínűnek tartja, hogy ezt a szintet emelni kell ahhoz, hogy működni tudjanak. A bérekkel kapcsolatban elmondta, hogy ebben a hónapban még egy havi kifizetés lesz, ezzel kapcsolatban annyit mondott, amennyiben idén kifizetik ezt az egy havi bért, akkor még a mostanit nem sújtja adófizetés. Ha viszont januárban fizetik ki az étkezési jegyeket, akkor már az új adó szerint adóköteles.

9 9 Kérte a testületet, hogy ennek kifizetését majd engedélyezze az idei évben, a bér viszont január 4-én kerül kifizetésre. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 146/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete elfogadja Sásd Város 2010.évi koncepcióját az alábbiak alapján: A koncepciótól a 2010.évi költségvetés elfogadásáig tartó lépések és időpontok: - Koncepció 2009.dec.03.(benyújtva nov.24.) - Tervezési időszak 2009.december február eleje -központi információk gyűjtése, folyamatos pontosítása - intézményi szintű egyeztetések, tervezés folyamatos, január 20-ig - feldolgozás, az önkormányzati költségvetés 2010.január 20-február 07 I.tervezetének összeállítása - bizottsági, tanácsi, könyvvizsgálói február 13-ig kisebbségi önkormányzati egyeztetés, véleményeztetés - I.tervezet tárgyalása, intézményi külön 2010.február 15 Igények megtárgyalása - közmeghallgatás 2010.február 22-ig - Szükséges változtatások bedolgozása 2010.február 25-ig - Végleges változat tárgyalása, 2010.március 03-ig könyvvizsgáló, Pénzügyi Bizottság véleményezése - Kormány tájékoztatása (MÁK-on keresztül) 2010.március 15-ig A Képviselőtestület külön intézkedésként a költségvetési rendelet elfogadásáig a nem kötelező, közalkalmazotti és egyéb bérrendszerbe tartozó dolgozók étkezési jegyeinek felfüggeszti, azzal, hogy ki kell dolgozni javaslatokat a nem kötelező juttatásokra. A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy készítse el a jegyzői szabályozást ig, a költségvetés tervezéséről és belső ellenőrzéséről. Határidő: 2010 március 15. Felelős: Székely Szilárd polgármester és Dr.Kajdon Béla jegyző

10 10 4./ évi Állami Számvevőszéki vizsgálat során feltárt hiányosságokra intézkedési terv elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Kajdon Béla jegyző ami a legfontosabb az önkormányzatra nézve a évi komplex vizsgálathoz képest szakmai előrelépés történt a szakmai munkában. Ez nem azt jelenti, hogy minden jó, vannak hiányosságok, az intézkedési terv pedig ezeknek a pótlását, elkészítését célozza. Az egyik hiányosság, hogy bizonyos szabályzatokat pontosítani kell, mert a jogszabályokat évente háromszor-négyszer módosítják, szinte követhetetlenek. Most át kell majd őket tekinteni, pontosításokra szorulnak. A költségvetés kapcsán előírták a jegyző részére, hogy készítsen szabályzatot, ami alapján a költségvetés tervezés menetét szabályozza és a belső ellenőrzések, belső fordulók érvényesüljenek. Nem fogadták el azon érvelését, hogy ő azt állította, hogy a gyakorlatuk olyan, hogy ennél ellenőrzöttebb költségvetés sehol talán az országban nem készítenek, mint Sásdon. Hiszen itt az intézmények együtt készítik a költségvetést a pénzügyi irodavezetővel és olyan Pénzügyi Bizottság van, aki tételesen átnézi a dolgokat. A másik, ami komoly intézkedéseket fog követelni tőlük a jövőt illetően, ez pedig az informatikai helyzet, itt nemcsak szabályszerűségi, hanem célszerűségi vizsgálatot is tartott az ÁSZ, de sajnos a célszerűség jövőre átmegy a szabályszerűségbe, ugyanis új jogszabályok jelentek meg, ami mind az elektronikus közigazgatás kötelező bevezetésének előkészítését szolgálja, illetve az e-közigazgatás megteremtését. Sásd város, a városoknál magasabb szakmai követelményeket támasztanak a jogszabályok és ezeket a városi szerepkörből eredően az önkormányzatnak teljesítenie kell. Jövő év végével lejár a türelmi idő a törvények alapján és meg kell teremteni annak a feltételét, hogy az e-közigazgatást bevezessék. Ehhez infrastruktúra kell, nagy előrelépés már az, hogy az új helyen, ahová költözik a hivatal, már az alapvető infrastrukturális feltételek már meg vannak. 1 mft összegbe kerül a belső vezetékek, a belső hálózat kiépítésére. Ezen felül más pályázatok komplex kezelése révén bizonyos eszközökhöz hozzá tudnak jutni, de kell stratégiai tervet készíteni, a testületet majd tájékoztatni fogják, hogy mik kellenek ehhez. Január 1-től az APEH veszi át a jogszabályi rendelkezések alapján a helyi iparűzési adó behajtását. Az a követelménye, hogy hivatali ügyfélkaput kell létesíteni és hivatali kapun keresztül oda-vissza alapon ki kell építeni az információáramlást. Meg kell nézni, hogy a jelenlegi programuk mennyire kompatibilis az APEH-el és hogyan fog ez az információáramlás történni. Tavasszal a stratégiai tervet el kell készíteni és a testület elé fogják behozni. Nagyon sokat jelentett ez a pályázat, amivel a városháza kialakításra került, mert ezzel a gyengeáramú rendszer, ami most kiépült, ezzel óriásit léptek előre. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta, hogy már tervezik azt, hogy utóvizsgálatot fognak tartani a belső ellenőrök az ütemterv szerint a jövő év őszén. Kérte a testületet, hogy a kiadott intézkedési tervet fogadja el. Pál Csaba képviselő azt kérte, hogy amikor a leirt pontok megvalósításra kerülnek, akkor a testületnek tartsanak beszámolót. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott intézkedési tervet fogadják el.

11 11 Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 10 igen szavazattal ellenszavazat és Sásd Város Képviselőtestületének 147/2009. (XII.3.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi intézkedési tervet fogadta el: A jegyzőre vonatkozó javaslatok tekintetében: 1./ A jegyző intézkedjen, hogy az IHM rendelet 2. (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet szerint készüljön jegyzék a közzétételi listáról, valamint a honlapon tegye lehetővé a gazdálkodás adataira vonatkozó hivatkozást közérdekű adatok elnevezéssel. Határidő: a honlap tekintetében december 30. a jegyzék elkészítésére: március 31. Felelős. Dr. Kajdon Béla jegyző 2./ A jegyző gondoskodjon az Ámr. 145/A.. (1) (2) és a 145/B.. (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a költségvetési tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályzatban történő meghatározásáról a vizsgálati jelentés 2/a-g. pontjainak figyelembevételével. Határidő: a évi költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályzatot december 31-ig, a évi zárszámadás elkészítésére vonatkozó szabályzat-kiegészítést február 28-ig. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 3./ A költségvetési gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának szabályszerűsége érdekében - a vizsgálati jelentés 3/a. pontjára figyelemmel a pénzgazdálkodási szabályzatot ki kell egészíteni, illetve pontosítani szükséges. - az utalványozási szabályzatot pontosítani szükséges, különös tekintettel a vizsgálati jelentés 3/b. pontjában foglaltakra, - a pénzgazdálkodási szabályzatot ki kell egészíteni, illetve pontosítani szükséges figyelemmel a vizsgálati jelentés 3/c-d. pontjában foglaltakra, Határidő: június 30. Felelős: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető - gondoskodni kell az analitikus nyilvántartások számlarendben történő szabályozásáról, különös tekintettel a vizsgálati jelentés 3/f. pontjában foglaltakra Határidő: június 30. Felelős: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

12 12 4./ A vizsgálati jelentés 4/a-b. pontjaiban foglaltakra figyelemmel a jegyző készítse el a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot. Határidő: április 15. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző A vizsgálati jelentés 4/c. pontja alapján gondoskodni kell az érvényesítési feladatok szabályszerű ellátásáról. Határidő: február 28. Felelős: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 5./ A jegyző gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszerének kiegészítéséről a vizsgálati jelentés 5. pontjában meghatározottak alapján. Határidő: június 30. Felelős: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 6./ A jegyző kezdeményezze a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája vezetőjénél a belső ellenőrzési vezetőre, illetve a belső ellenőrzési dokumentációk kiegészítésére, a belső ellenőrzési kapacitásokra és belső nyilvántartásokra vonatkozó ÁSZ megállapítások figyelembevételét, alkalmazását a vizsgálati jelentés 6. pontja alapján. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 7./ Az önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által a jegyző részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtására vonatkozóan: - a költségvetési hiány összegének meghatározásakor a költségvetési rendeletben az Áht. 8/A.. (7) bekezdésének előírásait alkalmazzák, - a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor figyelemmel kell lenni a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének meghatározásakor az Ámr. 13/A.. (3) bekezdésében foglaltakra, - a Vhr (1) bekezdése b. pontjában foglaltakat maradéktalanul alkalmazzák az egyéb gazdasági műveletek bizonylatainak, illetve az összesítő bizonylatok adatainak rögzítésekor, - gondoskodni kell arról, hogy a céljellegű támogatások felhasználásánál az utalványozó, kötelezettségvállaló ellenjegyzője, az érvényesítő, valamint a szakmai teljesítést igazoló ellenőrzési kötelezettségüknek az Ámr és ában meghatározottak szerint tegyenek eleget. Ennek érdekében a pénzügyi szabályzatokat is felül kell vizsgálni és ha szükséges a módosításokat, kiegészítéseket végezzék el, - a szakmai teljesítések igazolására vonatkozó szabályozást felül kell vizsgálni és az Ámr. rendelkezései alapján ki kell egészíteni, illetve módosítani szükséges. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető.

13 13 8./ A jegyző a vizsgálati jelentés 8. pontjában foglaltakra figyelemmel egészítse ki az EU-s források igénybevételének és felhasználásának feladatait meghatározó szabályzatát, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámkeretén belül dolgozzon ki olyan megoldást, amellyel biztosítható az EU-s pályázatok lebonyolításával összefüggő feladatok megnyugtató ellátása. Határidő: március 30. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 9./ A jegyző adjon ki utasítást és határozza meg mindazon szempontokat, amelyeket érvényesíteni kell az EU-s pályázatok külső szervezetekkel kötött szerződéseknél a vizsgálati jelentés 9. pontjában meghatározottak szerint. Határidő: folyamatos, illetve március 30. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 10./ A vizsgálati jelentés 10. pontjában meghatározottakat érvényesítse a Polgármesteri Hivatal elkészítendő szervezeti és működési szabályzatában, illetve ennek megfelelően határozzák meg a munkaköri leírásokat. Határidő: április 15. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző / A selejtezési szabályzatot is felül kell vizsgálni és a vizsgálati jelentés pontjában meghatározott szempontok alapján pontosítani szükséges az ellenőrzési feladatokat, illetve az érintett köztisztviselők munkaköri leírását ki kell egészíteni. Határidő: június 30. Felelős : Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 13./ Az érintett köztisztviselők munkaköri leírását pontosítani, illetve kiegészíteni kell a főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetésének és dokumentálásának feladataival. Határidő: június 30. Felelős : Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 14./ A jegyző gondoskodjon és készíttesse el az önkormányzat informatikai stratégiájának és az ezzel összefüggő szabályzatok elkészíttetéséről a vizsgálati jelentés 14. pontjában meghatározottak figyelembevételével. Határidő: június 30. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző 15./ A jegyző dolgozza ki és készítsen a képviselőtestület számára javaslatot, hogy a könyvelésben milyen informatikai támogatottsággal biztosítható a vizsgálati jelentés 15. pontjában és a 3/e. pontjában meghatározott műveletek elvégeztetése. Határidő: december 31. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző

14 14 16./ A jegyző a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda irodavezetőjénél kezdeményezze a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés kiegészítését a vizsgálati jelentés 16. pontjában meghatározottak szerint. Határidő: április 30. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző 5./ évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mindenki írásban kézhez kapta, egyéb kiegészíteni valója nincs, hiszen minden megtalálható az anyagban. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 148/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadta. Határidő: azonnal Felelős : Székely Szilárd polgármester 6./ Forgalmi csomóponttal kapcsolatos támogatási szerződés módosításának kezdeményezése Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a forgalmi csomóponttal kapcsolatos pályázatra 84 mft-ot nyertek.

15 15 A pályázat benyújtásakor hangsúlyozták, úgy érzik, hogy a 66-os, 611-es út nem az önkormányzat vagyonát képezi sem vagyonkezelési, sem üzemeltetési szerződésük sincs azokra az útvonalakra, nem igazán az önkormányzat feladatát képezi ezeken az útszakaszokon, és itt a városban megteremtenék a biztonságos áthaladás, gyalogátkelés feltételeit. Ennek ellenére a pályázati felhívás, miután a tulajdonos szervezetek képviselői nem reagálták, sikerült a pályázatot megnyerni, de 9 mft önrészt hozzá kell tenni. Erre vonatkozóan államtitkári, minisztériumi, illetve fenntartóhatósági ígéretük volt írásban, hogy az önrészt ezek a szervezetek biztosítják. Odáig jutott, hogy a 9 mft-ot nem áll módjukban kifizetni, viszont az ügynökség, aki a támogatást a részükre folyósíthatja, feltételül szabta, hogy a beruházást minél előbb indítsák meg. Az önkormányzat húzta a határidőt, mondván, hogy nem érzik át a felelősségét. Pontosabban ők átérzik a felelősségét a beruházás szükségességének, de nem látják a másik oldalon a felelős hozzáállást, akinek ez kötelessége lenne törvényszerűen megvalósítani és írásban ezen szándékát is mutatja. Az eredeti szerződés december 31-ig tartalmazza a beruházás megvalósítását befejezés időpontjaként, ha ezt komolyan gondolják, akkor ezt az időpontot módosítani kell. A mostani időpontig nem valósul meg, de nem az önkormányzat hibájából. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elhangzott, hogy 5 mft-ot betettek a tervezésbe, ehhez még 4 mft-ot hozzá kell tenni, hogy mindez megvalósuljon. Nem tudnak mit tenni, amit megígértek, még sem adták meg. A bizottság úgy foglalt állást, hogy hozzá kell tenni a 4 mft-ot a fejlesztési oldalról. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület döntését a DDRFÜ felé szerződésmódosítást kell kezdeményezni, mivel aláirt támogatási szerződésük van. A testületnek el kellene fogadnia a kiadott megállapodás tervezetet változtatás nélkül. Az önkormányzat viseli az önerőt és semmiféle utólagos követelést nem támaszthatnak senki felé kifelé. Az ütemterv, ami a társulási megállapodás egyik fontos melléklete, már rég felborult, hiszen ez év végéig teljesíteni kellett volna a beruházást. Ez már eddig nem valósul meg, ezért ki kell tolni az ütemtervet legalább fél évvel, június 30-ig. A DDRFÜ azt kéri a testülettől, hogy fogadja el a megállapodás tervezetet, amennyiben ezt megvalósítani szeretné, továbbá határidő módosítást kezdeményezzen június 30-al a kivitelezés befejezéseként. Ha a testület ezen döntését meghozza, akkor a holnapi nappal a közbeszerzési kiírás előkészítését megkezdik hivatalosan is és a testület fogja kiírni a közbeszerzést. Ha készen van a tervezet, a DDRFÜ-nek véleményeztetni kell, ha jóváhagyja a kiírást, azután jön a testület elé. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a DDOP-5.1.3/C azonosító számú A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Sásdon című pályázatára kötött támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a Közreműködő Szervezet felé. A módosítással a támogatási szerződésben megjelölt teljesítési határidőt június 30- ra változtassa. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

16 16 Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 149/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a DDOP-5.1.3/C azonosító számú A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Sásdon című pályázatára kötött támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a Közreműködő Szervezet felé. A módosítással a támogatási szerződésben megjelölt teljesítési határidőt június 30-ra változtatja. A Képviselőtestület sajnálattal vette tudomásul, hogy a Magyar Állam ígérete ellenére az önkormányzati önrész utólagos finanszírozásától elállt. A Képviselőtestület ennek ellenére a támogatási szerződésben foglaltakat meg kívánja valósítani, ezért az előterjesztés mellékleteként csatolt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Közlekedési Koordinációs Központtal a Magyar Közút Rt-vel kötendő 5 oldalú megállapodás tervezetben foglaltakat tudomásul veszi, illetve elfogadja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét a további intézkedésekre (szerződésmódosítás, közbeszerzés előkészítése, 5 oldalú megállapodás előkészítése, stb.). Határidő: december 20., illetve folyamatos Felelős : Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester szünetet rendelt el. A szünet elrendelésével a képviselőtestület egyhangúlag egyetértett. A szünet utána a képviselőtestület folytatta ülésezését. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 7./ és 8./ napirendi pontokat tárgyalják együtt. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett. 7./ Együtt a Sásdi Idősekért Közalapítvány megszüntetése Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 8./ Sásd Kultúrájáért Közalapítvány működésének törvényességi felülvizsgálata Előadó: Koszorús Tímea aljegyző Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

17 17 Koszorús Tímea aljegyző a kulturális közalapítványnál is az Ügyészség megállapított törvényellenes működést, tehát itt sem felelt meg a jogszabályoknak az eddigi gyakorlat. Tehát az új kuratóriumnak meg kell fontolnia ezeket a megállapításokat és a jövőben ennek megfelelően kell működni. Egy dolgot kell majd megfontolni, hogy mentesíteni kell a 80 %- os külső támogatási forrás megszerzése alól az alapítványt. Erre majd a legalkalmasabb lesz erre visszatérni, amikor a testület elsőként fogja tárgyalni a kuratórium beszámolóját a közalapítvány működéséről. A Sásdi Idősekért Közalapítványnál már olyan hiányosságokat állapított meg a vizsgálat, amelyet nehezen fognak tudni helyrehozni, hiszen az ügyész felhívta a figyelmet arra, hogyha nem tudják megoldani ezeket a problémákat, ő maga is javasolja, hogy a bíróságtól kérjék az alapítvány megszüntetését arra hivatkozva, hogy a közfeladat ellátása más módon, vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megoldható. De mindenképp döntsenek a közalapítvány jövőjéről. Mindenekelőtt kellene találni egy megfelelő célt. Megfelelő cél lenne a szociális szolgáltatás fejlesztése, de nem biztos, hogy ezt alapítványi formában fogják elérni. Annak idején az idősek támogatását szolgálta, ezek a bizonyos karácsonyi 1000,-Ft-ot utalványok. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, tekintettel arra, hogy közalapítványokról van szó, jegyzőként is hozzá kell szólnia. Amit az ügyészség leirt, az egyáltalán nem kedvező. 3 év óta próbálják néhányan azzal gyanúsítani, hogy törvénytelenül működnek, törvényeket sértenek. Nagyon jól tudta, hogy a Bm. Főügyészséghez történt bejelentés az személy szerint ellene irányult. Az a vizsgálat arra irányult, hogy bebizonyítsák, hogy a jegyző törvénytelenül járt el, amikor az igazgatói pályázat előkészítését úgy ahogy elvégezte. Azzal is tisztában van, hogy az ügyészség nem talált jogsértő cselekedetet. A kulturális közalapítvánnyal kapcsolatban az ügyészség leírta, hogy: a kuratórium nem készített gazdálkodási tervet, költségvetést, közhasznúsági jelentést, így ezek elbírálásáról és a Közalapítvány működéséről szóló éves beszámoló jóváhagyásáról nem született kuratóriumi határozat. E jogsértő gyakorlat, illetve mulasztások veszélyeztetik a közhasznú fokozatú szervezettől elvárható, a nyilvánosság számára is biztosítandó átlátható működést. Ennek a kuratóriumnak a mozgatója és aki mindezt rendezte Nagyné Mayer Ágnes volt műv.központ igazgató. Kiskároly János képviselő mint a Sásdi Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy ők is már az Ügyészségen két alkalommal jártak vizsgálaton. Azt is kifogásolták, hogy decemberben megtartandó közgyűlést valamilyen közbejött ok miatt februárban tartották. Volt olyan naptári év, amelyikben nem volt közgyűlés. Skoda Dénes képviselő elmondta, hogy az alapítvány alkalmatlan a működésre, mert a kuratórium vezetése nem működtette rendesen. Itt a testületnek nemcsak a megszüntetésről kellene dönteni, hanem arról is, hogy mire fordítja a vagyonát. Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a jogszabály kimondja, hogy az alapítvány megszüntetését követően az alapító köteles az alapítványi célnak megfelelően felhasználni a vagyont és úgy gondolja, hogy az alapítványi célnak való megfelelés náluk egyedül akkor működik, ha a szociális étkeztetés működtetése van. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy osztottak ki pénzt, csak nem jogszerűen. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el, december 31-el szüntessék meg az alapítványt.

18 18 Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 150/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott Együtt a Sásdi Idősekért Közalapítvány megszüntetését kezdeményezi a bíróságnál, arra hivatkozva, hogy az alapítványi célok más módon hatékonyabban megvalósíthatóak. A képviselő-testület a megszüntetett alapítvány vagyonát az alapítványi céloknak megfelelően a szociális étkeztetés működtetésére fordítja. Határidő: december 31. Felelős: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 151/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásd Kultúrájáért Közalapítvány működésének ügyészi törvényességi vizsgálatáról, az ügyészi intézkedésről és az arra adandó válaszról a kuratórium elnöke által beterjesztett beszámolót a képviselő-testület tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Székely Szilárd polgármester 9./ Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása Előadó: Székely Szilárd polgármester

19 19 Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy eddig az önkormányzatuk fizetett pályázati előkészítéséért, elég komoly összeget, attól függetlenül, hogy csak reménykedtek benne, hogy sikerülnek a pályázatok. A nagyobb városoknak projektmenedzsment cége van, mely rendelkezik megfelelő végzettségű, felkészültségű szakemberrel, aki elkészítené azokat a tanulmányokat, terveket, melyek megalapozzák a pályázatok benyújtását. Mindezeket a projektmenedzsment előzetesben grátiszban végzi a pályázó részére, nyilván a pályázó a tulajdonos önkormányzat, aki pályázik. Cserébe, ha nyer a pályázat, akkor ő elismerteti az addigi költségeit a pályázat terhére. Nyilván minden pályázati felhívás rendelkezik előzetesen arról, hogy mik az elismertethető költségek. Felhívta az önkormányzat figyelmét a 2007-ben az oktatásfejlesztési pályázatukra, a városrehabilitációs pályázatukra kifizettek közel 8 mftot. Arra gondoltak, miután jelenleg rendkívüli sok humánerőforrás-fejlesztést megcélzó pályázat van, aminek nagyon sok belső kötelező tanulmány tartalma van, ha ezt saját cégen keresztül bonyolítják le, akkor előzetesen nem fizetnek a benne dolgozó szakértőknek. Bíznak abban, hogy ők elvégzik megfelelően, becsületesen a munkát és majd visszakapják. Ezt saját cégen belül megoldhatják, de külső céggel nem. Jelentős költségmegtakarítást eredményez ez az önkormányzat számára. Ugyanerre a döntésre szeretne jutni a Többcélú Kistérségi Társulás részéről. Nekik nagyon sokat dolgozott a Szigetvári Zöld Zóna Egyesület, illetve egy másik szigetvári egyesület a Humán Innovációs Csoport. A Pénzügyi Bizottságot tájékoztatta erről a lehetőségről, elmondta, amennyiben közös céget hoznának létre, ez a cég elkészítheti, amennyiben az önkormányzat, vagy a kistérségi társulás megbízással a pályázat megírását. Elkészítheti a tanulmányokat, viszont azokat az önkormányzat előzetesen nem finanszírozza. Abban az esetben kapják meg a finanszírozási összeget, ha a pályázat nyer és azt is a pályázatban elszámolható költségek terhére. Ezt az előkészítést a Szigetvári Zöld Zóna Egyesület és a Humán Innovációs Egyesület képviselőivel megbeszélte, nyilvánvaló, hogy az ő részükről ez áldozattal jár. Vannak az önkormányzatnak is felkészült szakemberei, akik pályázatírásban jártasak, műszaki emberek leginkább. Vannak a kistérségnek is pályázatban jártas szakemberei, vannak a fenti szervezeteknek is humánerőforrás területén jártas szakemberei, akik oktatásfejlesztés területén készítettek tanulmányokat, akár közoktatásfejlesztési tervek készítésére, jogosítványokkal rendelkeznek, ilyeneket nekik is kell készíteni rendszeresen, felül kell vizsgálni. Úgy gondolta, hogy a későbbiekben, miután ezekért rendszeresen többszázezer, esetenként milliós nagyságrendet kellett fizetni, ezek után nem kell. A cég működése nem jár működési költséggel. A könyvelését nem vállalják a cégnek. Az adminisztratív feladatait nem vállalják a cégnek. Amennyiben működési költség merült fel, úgy azt a bent dolgozó, a pályázatból elért sikerekből munkadíjként megbízási díjként megkapják és előzetes megállapodás alapján. Így kiküszöbölhető, hogy városuk áldozatot hozzon, ugyanakkor az elmúlt évek gyakorlatához képest és nagyvárosok mintájára új előrelépést tudnak tenni, továbbra is rugalmasan készítik elő a pályázatokat, sikeresen szerepeljenek rajta, viszont ne hozzanak anyagi áldozatot. Arra jutott, hogy %-ban lenne tulajdoni rész, itt a sásdi önkormányzatnak és az STKTnek és %-ban a vállalkozói szektornak, akik a szakembereket adják a pályázatokhoz. Ügyvezetőnek Halász Gábort javasolta, rendkívül elismert pénzügyi szakember, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnökhelyettese, elnöki tanácsadója. A családja sásdi származású, az édesapja komlói volt. A Felügyelő Bizottság tagjának Szíjártó Csaba képviselőt válassza meg. Megkérdezte képviselő urat, elvállalja-e a megbízatást? Szíjártó Csaba képviselő elvállalta a megbízatást.

20 20 Székely Szilárd polgármester elmondta, a cég akkor vállal munkát, ha a sásdi önkormányzat megbízza. Nagyon sok olyan tanulmány van a sásdi kistérségnél pályázat, ahol több tízmillió forint értékben készítenek cégek tanulmányokat. Miután az önkormányzat számára ez anyagi megterhelést nem jelent, az alapítástól eltekintve. A minimális alapító tőke ,-Ft-ot kellene letenni, ebben az önkormányzat tulajdonrésze 25 % lenne, kistérségi társulásé szintén, így 125 eft egyszer pénzösszeg kifizetésével megelőznék a további több millió forintos kiadásokat. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság megtárgyalta, ésszerű javaslatként fogadta el polgármester úr előterjesztését. A bizottság támogatta a javaslatot. Keresztes Richárd képviselő a társasági szerződés 9.4. pontjával kapcsolatban javasolta, hogy a szavazatoknál a fele + 1 szavazat legyen. Galambosné Wágner Éva képviselő megkérdezte, hogy a Sásdi Kistérségnél hány olyan ember van, aki konkrétan ide tartozna, aki ezzel foglalkozna? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy van egy vidékfejlesztési irodavezető, agrármérnök végzettségű, aki pályázatírással foglalkozik, van egy pályázati projektmenedzserük, aki ezzel foglalkozik és van egy projektmenedzservezető, aki ezzel foglalkozik. Ugyanakkor egyiknek sincs olyan szakmai végzettsége, ami a közoktatásszakértői. Az összes pályázatba, ami térségi, bedolgoznak, ők a kapcsolattartók. A legtöbb pályázó a sásdi önkormányzat volt és a kistérségi társulás. Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselő megkérdezte, hol van ez leírva, hogy ők ezt így vállalják ilyen feltételek mellett? Elmondta, hogy munkadíj akkor is lesz. Sásdnak már nagyon sok terve van. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy pénzt fizetni bárkinek tudnak. Ezért kezdeményezte személy szerint a cég megalapítását, mert számukra előnyös volt az is eddig, hogy előre fizettek, csak az önkormányzat számára nem volt olyan előnyös. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el azzal a módosítással, hogy a 9.4. pontot módosítják. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011. október 13. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők.

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 11. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26-án, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről. Az ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagyterme, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben