J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének december 3. napján megtartott testületi üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál Csaba, Dr. Jusztinger János, Hausmann Mária, Galambosné Wágner Éva, Keresztes Richárd Jusztinger Krisztina, Kiskároly János, Szijártó Csaba és Skoda Dénes képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. Hausmann Mária, Dr. Földi-Deutsch Eszter és Dr. Jusztinger János képviselők. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fő képviselőtestületi tagból 9 fő megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg: - Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozását, - a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj megállapításokról szóló beszámolót, - a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott döntéseiről szóló beszámolót. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Miután több napirendi javaslat nem volt, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Székely Szilárd polgármester 2./ Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 3./ évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 4./ évi Állami Számvevőszéki vizsgálat során feltárt hiányosságokra intézkedési terv elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

2 2 5./ évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 6./ Forgalmi csomóponttal kapcsolatos támogatási szerződés módosításának kezdeményezése Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 7./ Együtt a Sásdi Idősekért Közalapítvány megszüntetése Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 8./ Sásd Kultúrájáért Közalapítvány működésének törvényességi felülvizsgálata Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 9./ Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása Előadó:: Székely Szilárd polgármester 10./ Beszámoló a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj megállapításokról Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 11./ Beszámoló a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott döntéseiről Előadó: Hausmann Mária a Népjóléti Bizottság elnöke 12./ Polgármester beszámolója az átadott hatáskörben hozott átmeneti, szülési és temetési segélyek megállapításáról Előadó:: Székely Szilárd polgármester Napirendi pontok tárgyalása: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Székely Szilárd polgármester Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot nyert a pedagógiai szakszolgálat fejlesztése címén. Az önkormányzat volt a gesztor, a pályázaton összesen 4 mft-ot nyertek, amiből gépjárművet vásároltak és ennek működtetését tartalmazza az idei évben. Ezt a gépjárművet a Sásdi ÁMK-nak üzemeltetésre átadtak. Közcélú foglalkoztatásban alkalmazzák Rabb Ernőt, aki a gépjárművet vezeti. Az Erzsébet utcában a kátyúzás befejeződött. Annak idején kértek erre vonatkozóan árajánlatot a Soltút Kft-től. Az árajánlat 3 mft-ról szólt. A Pénzügyi Bizottság akkor erre azt mondta, hogy erre nem kerülhet sor, majd később nézzék meg a CÉDE, TEKI lehetőségeket. Ezek után kért egy másik árajánlatot a Soltút Kft-től, hogy mennyi lenne, ha csak aszfaltot adnának és a karbantartók ezt kijavítanák. 72 eft-ba került az aszfalt, így megrendelte ezt. Így készült el az Erzsébet utcában az aszfaltozás.

3 3 A városháza felújítási munkái jelenleg folynak, folyamatosan tartják a generálkivitelezővel a kapcsolatot. A befejezési munka határideje december 31. A városháza előtti fenyőfák kivágásra kerültek, a platánfák néhány ága is megmetszésre került az udvar felöl. A tűzoltóság vágta ki a fákat, melynek munkadíja 130 eft-ba került. Az elmúlt testületi ülésen Dr. Jusztinger János képviselő jelezte, hogy a zenekar hangszereit az iskola dohányzó helyiségében kell tárolni, kérte, hogy valamilyen más megoldást találjanak erre vonatkozóan. Személy szerint jelezte az intézményvezető felé ezt, most már a hangszereket nem tárolják ott, csak a kottaállványokat. A többi hangszer tárolására sikerült más megoldást találni. A közösségi ház pályázat bírálata megtörtént, a bíráló bizottság ülésezett, aki elfogadta a pályázatot. A támogatás összege eft. Párhuzamosan folyik a feltételes közbeszerzésen a kivitelezése ennek a beruházásnak. Erről a testület az elmúlt alkalommal döntött is, megbízta az Inter-Szféra Kft-t Dr. Szilovics Csaba ügyvezetésével, hogy bonyolítsa le a közbeszerzési eljárást. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 3 érvényes ajánlat érkezett. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Bm. Főügyészség állampolgári bejelentés alapján vizsgálódott az ÁMK igazgatói pályázat törvényességét illetően. A vizsgálat lezárult és nem élt észrevételezési jogával az ügyészség, ez azt jelenti, hogy a megyei ügyészség az eljárást törvényesnek találta. A megyei ügyészség álláspontja szerint az ÁMK igazgatójának kinevezése törvényes volt. Lakossági jelzést kaptak a temetővel kapcsolatosan, mely szerint az első szinten a ravatalozó mellett 15 db olyan üres sírhely van, amit már megvettek, de olyan igény jelentkezett, hogy néhányan akinek módja, lehetősége van, kriptát szeretnének létesíteni, vagy burkolni belülről a sírhelyet. A helyi rendeletük kizárja általános érvénnyel, hogy sírhelyet burkolni nem lehet, mert erre külön ki van jelölve hely, ahol csak kriptasor van. A temető bővítésére a terv rendelkezésre áll. 15 db sírhelyből 4 db van olyan, aki a szélén van. A testület véleményét kérné abban, hogy dolgozzanak-e ki lehetőségeket, javaslatokat a felmerült igénnyel kapcsolatban. Pál Csaba képviselő véleménye szerint ha egységes az akarat és mindenki ezt szeretné, akkor engedélyezzék. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ennek az a célja, ha 25 év után nem váltja meg, újból tudnak temetni. Skoda Dénes képviselő elmondta, ezért kell elkülönítetten kriptarészt kialakítani, akkor ezt nem lehet újrahasznosítani. Székely Szilárd polgármester véleménye szerint ebben most a testület azonnal ne döntsön. Meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét. A kriptarész a temetőnek egy örökös része, míg a sírhely része 25 év után újra meg kell váltani, hogy temetni lehessen. Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy két héttel ezelőtt találkoztak az Országos Mentőszolgálat képviselőivel. Tájékoztatták őket, hogy jövő év szeptemberében szeretnék a beruházást elkezdeni és jövő év végére terveznék a befejezést. Ez kb. 22 mft-os beruházás lenne.

4 4 Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat részéről a képviselő nyilatkozott, hogy a beruházást a tervek szerint szeptemberében kezdenék és év végére fejeznék be. Ez nagyon fontos információ volt, mert a sásdiak és a Sásd környékiek már régóta várják, hogy Sásdon mentőállomás létesüljön. Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a sásdi delegáció két héttel ezelőtt volt Mogilányban. Az ottani tánccsoport 25 éves évfordulója volt. Amikor nyáron a fúvószenekar kint volt, akkor Dr. Jusztinger János képviselő úr meghívta a tánccsoportot jövőre. Kellemetlenül érezte magát, mert ő ott értesült erről. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy legközelebb, amikor képviselő úr jelen lesz, akkor megkérdezik tőle. Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a lengyel gyerekek már régen voltak Sásdon, ők jönnének jövőre. Mogilányi polgármester asszonynak kérése volt, hogy a nyugdíjasait szeretné a Balatonra elhozni június elején valamikor, ők minden költséget fizetnének. 32 eft az utazási költsége a mostani kiutazásnak, a ráeső részt befizeti majd. Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselő megérkezett a testületi ülésre. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Mogilány településsel olyan megállapodásuk van, mely szerint egyik évben ők utaznak ide, másik évben a sásdiak utaznak. Amennyiben a lengyel idősek megtisztelik őket azzal, hogy meglátogatják Sásdot, akkor meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy a sásdi kulturális csoportjaik fel tudnák velük venni a kapcsolatot. Galambosné Wágner Éva képviselő megkérdezte, mit kell most kifizetni? Mennyi volt az útiköltség? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a múltkori testületi ülésen Skoda Dénes képviselő úrnak volt a kérése, hogy aki kiutazik, az lehetőség szerint fizesse az útját. Alpolgármester asszony tett olyan vállalást, hogy természetesen kifizeti a ráeső részt az útiköltségből. Személy szerint ő is kifizette volna a ráeső részt. A kiutazás költsége összesen 32 eft-ba került. Galambosné Wágner Éva képviselő nem érti, ha testvértelepülési kiutazásról van szó, akkor a város ennyit nem tud áldozni? Skoda Dénes képviselő utalt a kiadott előterjesztésre, melyben arról van szó, hogy az étkezési utalványok megvonásra kerülhetnek. Megkérdezte, hogy azok az emberek majd mit szólnak, akiktől elvonják az utalványt, mások pedig a város pénzén Lengyelországba utaznak. Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy amikor Olaszországba utaztak néhányan, akkor is mindenki fizette a saját költségét. Dr. Kajdon Béla jegyző az ifjúsági centrum pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy ez a pályázat most van elbírálás alatt, minden hiánypótlást elkészítettek, amire szükség volt. Ez 56 mft-os pályázat, önerő nélküli. A Digitár pályázat pedig 75 mft-os pályázat, 48 tulajdonos önkormányzat hozzájárulását kellett beszerezni. Ha ezek a pályázatok nyernek, akkor jövő év áprilisától indulnának.

5 5 Molnár Attila sásdi lakos megkérdezte, hogy a Digitár elhelyezése mennyiben érinti az ő elhelyezésüket? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy abban az épületben lesz elhelyezve. Molnár Attila sásdi lakos elmondta, hogy több sásdi lakos észrevételezte, hogy járják a várost és úgy szedik a vízdíjat, többen nem értik, hogy mi a helyzet. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Pécsi Vizmü Zrt. és a Tettye Forrásház Kft. megkereste az önkormányzatot, az egyik azzal a szándékkal, hogy fenn kívánja tartani az üzemeltetést, a másik pedig ajánlatot tett, majd visszavonta az ajánlatát, miután az önkormányzat nem tárgyalta határidőben az ajánlatát. Valóban a vizmüves dolgozók járják a várost és részükre kell kifizetni a vízdíjat. A díjbeszedőknek igazolvánnyal igazolni kell magukat, hogy ők a Pécsi Vizmü Zrt. képviselői és joguk van a vizdij beszedésére. Erről őt személyesen Vadas Zoltán tájékoztatta. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 145/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 2./ Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Ami változás volt, az az októberi statisztikák miatt került be, ez jelentősen majd a következő évet fogja érinteni, illetve a Sásdnak átadott pénzösszegek változása, ami befolyásolta a költségvetés egyenlegét. Ezeknek köszönhetően a működésük eft-os előirányzathiánnyal számol, a fejlesztési oldalon pedig a pályázatokkal kapcsolatos változtatásokat hajtották végre, ezek szintén technikai jellegűek, valamint az előterjesztésben leirt eredmények hatására fejlesztési mérlegük pozitív irányba módosult eft-tal.

6 6 Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság megtárgyalta, a könyvvizsgáló megküldte véleményét, elfogadta. Javasolta a testületnek elfogadásra. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy rendkívül precízen tervezett az önkormányzat, szorosan tartja magát a költségvetéséhez, fegyelmezetten gazdálkodik. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezetet fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sásd Város Képviselőtestületének 19/2009. (XII.04.) Ökr. számú rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III.02.) Ökr. számú rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 3./ évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ezen a héten elfogadták a költségvetési törvényt. A működést illetően 124 mft-os működési hiánnyal terveznek, azonban ebből 52 mft ez az előző évek által felhalmozott működési hiány, aminek a kifizetését tervezik. Az előző évi koncepcióban nem volt tervezve, tehát összehasonlítva a 96 mft-os indulóval, akkor más volt. Ezt meg kell oldani a jövő évben. Illetve már azon a szinten van, amit feltétlenül likviditási szempontból is kezelni kell. Ennek kezelését elsősorban folyószámlahitel formájában tervezik. A működést illetően a kiadott anyagban egy olyan határozati javaslat szerepel, amit a bizottság a tegnapi ülésén kissé módosított, ez a közalkalmazottak és az egyéb bérrendszer alá tartozó dolgozók étkezési jegyeit érinti. Erre volt a bizottságnak egy javaslat, mely arról szól, hogy készítsenek elő egy javaslatot, vagy több javaslatot, hogyan lehetne ezt kezelni. Kiosztásra került most egy határozati javaslat. Két fő gondolat látszik a jövő évben, az egyik az, hogy az állami támogatásokat jelentősen csökkentik, ez látható a táblázatokból is, a szöveges részben is benne van, több mint 26 mftos forráscsökkenést látnak ezen az oldalon. Úgy számoltak, hogy 17 mft-os kiadáscsökkenés is lesz ezzel szemben. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy van egy áfaemelkedésük, ami ebben az évben fél évig jelentkezett.

7 7 Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság megtárgyalta. Elmondta, hogy nagyon sok a 124 mft-os működési hiány. Nyilvánvaló, hogy lépéseket kell tenni, legalább az idei szintre lehozni mft-ot kellene összeszedni már a tervezés időszakába ahhoz, hogy az évnek nyugodtan neki tudjanak indulni. Nem hisz a csodákban, nem hiszi, hogy a választások alapvetően megváltoztatják mindezt. Ami kedvező, hogy az ÖNHIKI lehetőségét nem zárja ki, az megmarad. Nagyon meg kell nézni a nem kötelező feladataikat. A Sásd Kft-t sem kell úgy támogatni, ahogy eddig. Meg kell nézni és el kell gondolkodni akár a sporton, bármin. A nehéz időszak csak most kezdődik. Ha megnézik az óvoda létszáma csökken, az iskoláé is csökken, erről nem tehet senki. De az óvodánál mindig azt hallotta, hogy nem veszik fel a gyermeket, mert annyi a jelentkező, az anyag szerint pedig csökkenés mutatható, egyszerűen ezt nem érti. Nem érti a zeneiskolánál sem, továbbá nincs tánccsoport, ezt sem érti, hogy miért nincs. Továbbá itt van Gödre, Szágy kérdése, ez 16 mft-ot jelentett volna. Meg kell győzni ezt a két települést, hogy lépjenek ebben, hiszen sok pénzről van szó. A köztisztviselőknek oda kell adni bruttó 150 eft-ot, a közalkalmazottaknak pedig semmi. Ő ezzel nem ért egyet, hogy az egyik réteg kap, a másik réteg nem kap, ezt ő nem tudja kezelni. Személy szerint erkölcsileg ez számára nem működik. Elmondta, ha a tiszteletdíjaik rovására is megy, de el kell gondolkodni valamilyen megoldásban. Meg kell nézni a létszámhelyzetet, tehát sok mindenben lehet majd gondolkodni. Skoda Dénes képviselő javasolta, meg kellene azt nézni, hogy a közalkalmazottak vagy a köztisztviselők bértábla szerinti béreket kapják-e, erre a vezetők figyeljenek oda, mert vannak olyan juttatások, amik ezen felül vannak és nem mindenki kapja. Oda kell figyelni, mert nem a testület határozza meg, de viszont az önkormányzat finanszírozza. Ezt tudomásukra kell hozni az intézményvezetőknek. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a folyószámlahitelkeretük maximumon van, a számlákat fizetni kell, ezt nem lenne célszerű továbbemelni. Keresztes Richárd képviselő elhangzott a Pénzügyi Bizottság részéről, hogy javaslatot kell hozni a nem kötelező juttatásokra, illetve felfüggeszteni az étkezési utalványokat. Kérdése, amennyiben van-e némi esély arra, hogy visszakaphatják az étkezési utalványt a közalkalmazottak. Véleménye szerint a korábbi évekhez hasonlóan, illene megkérdezni, tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsokat mindezekkel kapcsolatban. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy az étkezési utalványok juttatása nem törvényszerű, hiszen január 1-től cafeteria-rendszer van, ahol vannak választható juttatások, ebből van adóköteles és adómentes juttatás. Úgy gondolja, hogy a tavalyi év összegét kellene megtartani, de annak a terheit mindenki saját maga viseli, ahogy választ. Székely Szilárd polgármester a cafeteria-rendszer módosításával, felfüggesztésével kapcsolatban már tájékoztatta az ÁMK igazgatóját, a középiskola igazgatója felé is jelezni fogja, hogy a munkatársaikat tájékoztassák. A decemberi hónapban történt a fizetés elutalása, valóban a következő januárban történik, egyébként ez a törvény is, hogy hó elején utaljanak, csak az önkormányzat igyekszik, hogy hó végén elutalja a fizetéseket, kedvezőbb helyzetbe hozza a családokat. Ezt év végén mindenképp rendbe kell tenni.

8 8 A decemberi fizetést január elején kell utalni, hiszen a költségvetésük nem engedi meg, hogy átcsússzon mft a következő évre. Lényegesen kedvezőbb a költségvetésük, mint a megye többi településein, ahol kilátástalan a helyzet. Viszont a most csökkenő intézményi gyereklétszám előrevetíti azt, hiszen ezután kapják a normatívát, ha csökken a létszám, akkor a dolgozói létszám is majd csökken. Ez a költségvetés ezt tartalmazza. Nem a dolgozói létszámhoz nyúlnak hozzá elsősorban, hanem az opcionálisan adható juttatásokhoz. A költségvetésük csak azt veszi el, amit a jövő éves adótörvények miatt amúgy sem tudnának folyósítani. A jelenlegi cafeteria-rendszerük az étkezési utalványokat folyósítja közalkalmazotti szektor számára, viszont 95 %-os adóval sújtják jövőre. A jövő évben közel 16 mft-tal terhelné az önkormányzat költségvetését. Ezt fenntartani nem tudják. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy felfüggesztik a költségvetés elfogadásáig, esetlegesen meg kellene várni a következő év költségvetésének módosítását is. Addig a felfüggesztés érvényben marad és ha kedvezőbb finanszírozási helyzetbe kerül az önkormányzat, mint ahogy ígéretek elhangzottak rá, akkor a felfüggesztés t megszüntethetik és a cafeteria rendszert biztosíthatják. Továbbra is fenn kívánják tartani minden működési pályázatnak a megszerzését, hiszen ebből eddig sikeresen kiegészítették a költségvetésüket és egyensúlyba tartották. A Pénzügyi Bizottság alaposan megtárgyalta a koncepciót. Galambosné Wágner Éva képviselő megkérdezte, hogy a nevezett 16 mft-ot csak azért nem kapják, mert kistérségi címen kapható? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen. Aki kistérségi iskolát tart fenn, az kapja a plusz normatívát, úgynevezett kistérségi kiegészítő normatívát. Nagy Róbert az ÁMK gazdasági igazgató helyettese elmondta, tudni kell, hogy az ÁMK gondjait nagyon megoldaná az, hogyha a Kistérség tartaná fenn az ÁMK-t, nem hiszi, hogy bármilyen hátrányt szenvedne az ÁMK szakmaisága akkor, ha olyan megállapodást írnának alá, amiben a teljes szakmai önállóság megmaradna. Ez nagyon sok családnak fontos lenne. Nagyon fontos lenne, ha ez a 16 mft rendelkezésre állhatna. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy annak a szónak, hogy csak, ez nem normális indok. Aki nem írja alá, semmilyen hátránya, előnye nem származik belőle, akkor miért nem írja alá. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a csak -al szemben nincs érv. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a 11 önkormányzatnak érvényes döntése van arról, hogy kezdeményezte azt, hogy vegye át a kistérség az ÁMK-t. A kistérségen múlik, hogy ezt a kezdeményezést ismételten március 30-ig megtárgyalja-e vagy sem. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a folyószámlahitelük 90 mft-on áll, ez jelen pillanatban 80 mft-os kihasználtságon van. A jövő évet nézve úgy érzi, hogy a 90 mft nem lesz elég. Valószínűnek tartja, hogy ezt a szintet emelni kell ahhoz, hogy működni tudjanak. A bérekkel kapcsolatban elmondta, hogy ebben a hónapban még egy havi kifizetés lesz, ezzel kapcsolatban annyit mondott, amennyiben idén kifizetik ezt az egy havi bért, akkor még a mostanit nem sújtja adófizetés. Ha viszont januárban fizetik ki az étkezési jegyeket, akkor már az új adó szerint adóköteles.

9 9 Kérte a testületet, hogy ennek kifizetését majd engedélyezze az idei évben, a bér viszont január 4-én kerül kifizetésre. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 146/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete elfogadja Sásd Város 2010.évi koncepcióját az alábbiak alapján: A koncepciótól a 2010.évi költségvetés elfogadásáig tartó lépések és időpontok: - Koncepció 2009.dec.03.(benyújtva nov.24.) - Tervezési időszak 2009.december február eleje -központi információk gyűjtése, folyamatos pontosítása - intézményi szintű egyeztetések, tervezés folyamatos, január 20-ig - feldolgozás, az önkormányzati költségvetés 2010.január 20-február 07 I.tervezetének összeállítása - bizottsági, tanácsi, könyvvizsgálói február 13-ig kisebbségi önkormányzati egyeztetés, véleményeztetés - I.tervezet tárgyalása, intézményi külön 2010.február 15 Igények megtárgyalása - közmeghallgatás 2010.február 22-ig - Szükséges változtatások bedolgozása 2010.február 25-ig - Végleges változat tárgyalása, 2010.március 03-ig könyvvizsgáló, Pénzügyi Bizottság véleményezése - Kormány tájékoztatása (MÁK-on keresztül) 2010.március 15-ig A Képviselőtestület külön intézkedésként a költségvetési rendelet elfogadásáig a nem kötelező, közalkalmazotti és egyéb bérrendszerbe tartozó dolgozók étkezési jegyeinek felfüggeszti, azzal, hogy ki kell dolgozni javaslatokat a nem kötelező juttatásokra. A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy készítse el a jegyzői szabályozást ig, a költségvetés tervezéséről és belső ellenőrzéséről. Határidő: 2010 március 15. Felelős: Székely Szilárd polgármester és Dr.Kajdon Béla jegyző

10 10 4./ évi Állami Számvevőszéki vizsgálat során feltárt hiányosságokra intézkedési terv elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Kajdon Béla jegyző ami a legfontosabb az önkormányzatra nézve a évi komplex vizsgálathoz képest szakmai előrelépés történt a szakmai munkában. Ez nem azt jelenti, hogy minden jó, vannak hiányosságok, az intézkedési terv pedig ezeknek a pótlását, elkészítését célozza. Az egyik hiányosság, hogy bizonyos szabályzatokat pontosítani kell, mert a jogszabályokat évente háromszor-négyszer módosítják, szinte követhetetlenek. Most át kell majd őket tekinteni, pontosításokra szorulnak. A költségvetés kapcsán előírták a jegyző részére, hogy készítsen szabályzatot, ami alapján a költségvetés tervezés menetét szabályozza és a belső ellenőrzések, belső fordulók érvényesüljenek. Nem fogadták el azon érvelését, hogy ő azt állította, hogy a gyakorlatuk olyan, hogy ennél ellenőrzöttebb költségvetés sehol talán az országban nem készítenek, mint Sásdon. Hiszen itt az intézmények együtt készítik a költségvetést a pénzügyi irodavezetővel és olyan Pénzügyi Bizottság van, aki tételesen átnézi a dolgokat. A másik, ami komoly intézkedéseket fog követelni tőlük a jövőt illetően, ez pedig az informatikai helyzet, itt nemcsak szabályszerűségi, hanem célszerűségi vizsgálatot is tartott az ÁSZ, de sajnos a célszerűség jövőre átmegy a szabályszerűségbe, ugyanis új jogszabályok jelentek meg, ami mind az elektronikus közigazgatás kötelező bevezetésének előkészítését szolgálja, illetve az e-közigazgatás megteremtését. Sásd város, a városoknál magasabb szakmai követelményeket támasztanak a jogszabályok és ezeket a városi szerepkörből eredően az önkormányzatnak teljesítenie kell. Jövő év végével lejár a türelmi idő a törvények alapján és meg kell teremteni annak a feltételét, hogy az e-közigazgatást bevezessék. Ehhez infrastruktúra kell, nagy előrelépés már az, hogy az új helyen, ahová költözik a hivatal, már az alapvető infrastrukturális feltételek már meg vannak. 1 mft összegbe kerül a belső vezetékek, a belső hálózat kiépítésére. Ezen felül más pályázatok komplex kezelése révén bizonyos eszközökhöz hozzá tudnak jutni, de kell stratégiai tervet készíteni, a testületet majd tájékoztatni fogják, hogy mik kellenek ehhez. Január 1-től az APEH veszi át a jogszabályi rendelkezések alapján a helyi iparűzési adó behajtását. Az a követelménye, hogy hivatali ügyfélkaput kell létesíteni és hivatali kapun keresztül oda-vissza alapon ki kell építeni az információáramlást. Meg kell nézni, hogy a jelenlegi programuk mennyire kompatibilis az APEH-el és hogyan fog ez az információáramlás történni. Tavasszal a stratégiai tervet el kell készíteni és a testület elé fogják behozni. Nagyon sokat jelentett ez a pályázat, amivel a városháza kialakításra került, mert ezzel a gyengeáramú rendszer, ami most kiépült, ezzel óriásit léptek előre. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta, hogy már tervezik azt, hogy utóvizsgálatot fognak tartani a belső ellenőrök az ütemterv szerint a jövő év őszén. Kérte a testületet, hogy a kiadott intézkedési tervet fogadja el. Pál Csaba képviselő azt kérte, hogy amikor a leirt pontok megvalósításra kerülnek, akkor a testületnek tartsanak beszámolót. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott intézkedési tervet fogadják el.

11 11 Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 10 igen szavazattal ellenszavazat és Sásd Város Képviselőtestületének 147/2009. (XII.3.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi intézkedési tervet fogadta el: A jegyzőre vonatkozó javaslatok tekintetében: 1./ A jegyző intézkedjen, hogy az IHM rendelet 2. (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet szerint készüljön jegyzék a közzétételi listáról, valamint a honlapon tegye lehetővé a gazdálkodás adataira vonatkozó hivatkozást közérdekű adatok elnevezéssel. Határidő: a honlap tekintetében december 30. a jegyzék elkészítésére: március 31. Felelős. Dr. Kajdon Béla jegyző 2./ A jegyző gondoskodjon az Ámr. 145/A.. (1) (2) és a 145/B.. (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a költségvetési tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályzatban történő meghatározásáról a vizsgálati jelentés 2/a-g. pontjainak figyelembevételével. Határidő: a évi költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályzatot december 31-ig, a évi zárszámadás elkészítésére vonatkozó szabályzat-kiegészítést február 28-ig. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 3./ A költségvetési gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának szabályszerűsége érdekében - a vizsgálati jelentés 3/a. pontjára figyelemmel a pénzgazdálkodási szabályzatot ki kell egészíteni, illetve pontosítani szükséges. - az utalványozási szabályzatot pontosítani szükséges, különös tekintettel a vizsgálati jelentés 3/b. pontjában foglaltakra, - a pénzgazdálkodási szabályzatot ki kell egészíteni, illetve pontosítani szükséges figyelemmel a vizsgálati jelentés 3/c-d. pontjában foglaltakra, Határidő: június 30. Felelős: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető - gondoskodni kell az analitikus nyilvántartások számlarendben történő szabályozásáról, különös tekintettel a vizsgálati jelentés 3/f. pontjában foglaltakra Határidő: június 30. Felelős: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

12 12 4./ A vizsgálati jelentés 4/a-b. pontjaiban foglaltakra figyelemmel a jegyző készítse el a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot. Határidő: április 15. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző A vizsgálati jelentés 4/c. pontja alapján gondoskodni kell az érvényesítési feladatok szabályszerű ellátásáról. Határidő: február 28. Felelős: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 5./ A jegyző gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszerének kiegészítéséről a vizsgálati jelentés 5. pontjában meghatározottak alapján. Határidő: június 30. Felelős: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 6./ A jegyző kezdeményezze a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája vezetőjénél a belső ellenőrzési vezetőre, illetve a belső ellenőrzési dokumentációk kiegészítésére, a belső ellenőrzési kapacitásokra és belső nyilvántartásokra vonatkozó ÁSZ megállapítások figyelembevételét, alkalmazását a vizsgálati jelentés 6. pontja alapján. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 7./ Az önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által a jegyző részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtására vonatkozóan: - a költségvetési hiány összegének meghatározásakor a költségvetési rendeletben az Áht. 8/A.. (7) bekezdésének előírásait alkalmazzák, - a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor figyelemmel kell lenni a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének meghatározásakor az Ámr. 13/A.. (3) bekezdésében foglaltakra, - a Vhr (1) bekezdése b. pontjában foglaltakat maradéktalanul alkalmazzák az egyéb gazdasági műveletek bizonylatainak, illetve az összesítő bizonylatok adatainak rögzítésekor, - gondoskodni kell arról, hogy a céljellegű támogatások felhasználásánál az utalványozó, kötelezettségvállaló ellenjegyzője, az érvényesítő, valamint a szakmai teljesítést igazoló ellenőrzési kötelezettségüknek az Ámr és ában meghatározottak szerint tegyenek eleget. Ennek érdekében a pénzügyi szabályzatokat is felül kell vizsgálni és ha szükséges a módosításokat, kiegészítéseket végezzék el, - a szakmai teljesítések igazolására vonatkozó szabályozást felül kell vizsgálni és az Ámr. rendelkezései alapján ki kell egészíteni, illetve módosítani szükséges. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető.

13 13 8./ A jegyző a vizsgálati jelentés 8. pontjában foglaltakra figyelemmel egészítse ki az EU-s források igénybevételének és felhasználásának feladatait meghatározó szabályzatát, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámkeretén belül dolgozzon ki olyan megoldást, amellyel biztosítható az EU-s pályázatok lebonyolításával összefüggő feladatok megnyugtató ellátása. Határidő: március 30. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 9./ A jegyző adjon ki utasítást és határozza meg mindazon szempontokat, amelyeket érvényesíteni kell az EU-s pályázatok külső szervezetekkel kötött szerződéseknél a vizsgálati jelentés 9. pontjában meghatározottak szerint. Határidő: folyamatos, illetve március 30. Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 10./ A vizsgálati jelentés 10. pontjában meghatározottakat érvényesítse a Polgármesteri Hivatal elkészítendő szervezeti és működési szabályzatában, illetve ennek megfelelően határozzák meg a munkaköri leírásokat. Határidő: április 15. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző / A selejtezési szabályzatot is felül kell vizsgálni és a vizsgálati jelentés pontjában meghatározott szempontok alapján pontosítani szükséges az ellenőrzési feladatokat, illetve az érintett köztisztviselők munkaköri leírását ki kell egészíteni. Határidő: június 30. Felelős : Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 13./ Az érintett köztisztviselők munkaköri leírását pontosítani, illetve kiegészíteni kell a főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetésének és dokumentálásának feladataival. Határidő: június 30. Felelős : Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 14./ A jegyző gondoskodjon és készíttesse el az önkormányzat informatikai stratégiájának és az ezzel összefüggő szabályzatok elkészíttetéséről a vizsgálati jelentés 14. pontjában meghatározottak figyelembevételével. Határidő: június 30. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző 15./ A jegyző dolgozza ki és készítsen a képviselőtestület számára javaslatot, hogy a könyvelésben milyen informatikai támogatottsággal biztosítható a vizsgálati jelentés 15. pontjában és a 3/e. pontjában meghatározott műveletek elvégeztetése. Határidő: december 31. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző

14 14 16./ A jegyző a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda irodavezetőjénél kezdeményezze a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés kiegészítését a vizsgálati jelentés 16. pontjában meghatározottak szerint. Határidő: április 30. Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző 5./ évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mindenki írásban kézhez kapta, egyéb kiegészíteni valója nincs, hiszen minden megtalálható az anyagban. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 148/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadta. Határidő: azonnal Felelős : Székely Szilárd polgármester 6./ Forgalmi csomóponttal kapcsolatos támogatási szerződés módosításának kezdeményezése Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a forgalmi csomóponttal kapcsolatos pályázatra 84 mft-ot nyertek.

15 15 A pályázat benyújtásakor hangsúlyozták, úgy érzik, hogy a 66-os, 611-es út nem az önkormányzat vagyonát képezi sem vagyonkezelési, sem üzemeltetési szerződésük sincs azokra az útvonalakra, nem igazán az önkormányzat feladatát képezi ezeken az útszakaszokon, és itt a városban megteremtenék a biztonságos áthaladás, gyalogátkelés feltételeit. Ennek ellenére a pályázati felhívás, miután a tulajdonos szervezetek képviselői nem reagálták, sikerült a pályázatot megnyerni, de 9 mft önrészt hozzá kell tenni. Erre vonatkozóan államtitkári, minisztériumi, illetve fenntartóhatósági ígéretük volt írásban, hogy az önrészt ezek a szervezetek biztosítják. Odáig jutott, hogy a 9 mft-ot nem áll módjukban kifizetni, viszont az ügynökség, aki a támogatást a részükre folyósíthatja, feltételül szabta, hogy a beruházást minél előbb indítsák meg. Az önkormányzat húzta a határidőt, mondván, hogy nem érzik át a felelősségét. Pontosabban ők átérzik a felelősségét a beruházás szükségességének, de nem látják a másik oldalon a felelős hozzáállást, akinek ez kötelessége lenne törvényszerűen megvalósítani és írásban ezen szándékát is mutatja. Az eredeti szerződés december 31-ig tartalmazza a beruházás megvalósítását befejezés időpontjaként, ha ezt komolyan gondolják, akkor ezt az időpontot módosítani kell. A mostani időpontig nem valósul meg, de nem az önkormányzat hibájából. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elhangzott, hogy 5 mft-ot betettek a tervezésbe, ehhez még 4 mft-ot hozzá kell tenni, hogy mindez megvalósuljon. Nem tudnak mit tenni, amit megígértek, még sem adták meg. A bizottság úgy foglalt állást, hogy hozzá kell tenni a 4 mft-ot a fejlesztési oldalról. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület döntését a DDRFÜ felé szerződésmódosítást kell kezdeményezni, mivel aláirt támogatási szerződésük van. A testületnek el kellene fogadnia a kiadott megállapodás tervezetet változtatás nélkül. Az önkormányzat viseli az önerőt és semmiféle utólagos követelést nem támaszthatnak senki felé kifelé. Az ütemterv, ami a társulási megállapodás egyik fontos melléklete, már rég felborult, hiszen ez év végéig teljesíteni kellett volna a beruházást. Ez már eddig nem valósul meg, ezért ki kell tolni az ütemtervet legalább fél évvel, június 30-ig. A DDRFÜ azt kéri a testülettől, hogy fogadja el a megállapodás tervezetet, amennyiben ezt megvalósítani szeretné, továbbá határidő módosítást kezdeményezzen június 30-al a kivitelezés befejezéseként. Ha a testület ezen döntését meghozza, akkor a holnapi nappal a közbeszerzési kiírás előkészítését megkezdik hivatalosan is és a testület fogja kiírni a közbeszerzést. Ha készen van a tervezet, a DDRFÜ-nek véleményeztetni kell, ha jóváhagyja a kiírást, azután jön a testület elé. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a DDOP-5.1.3/C azonosító számú A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Sásdon című pályázatára kötött támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a Közreműködő Szervezet felé. A módosítással a támogatási szerződésben megjelölt teljesítési határidőt június 30- ra változtassa. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

16 16 Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 149/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a DDOP-5.1.3/C azonosító számú A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Sásdon című pályázatára kötött támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a Közreműködő Szervezet felé. A módosítással a támogatási szerződésben megjelölt teljesítési határidőt június 30-ra változtatja. A Képviselőtestület sajnálattal vette tudomásul, hogy a Magyar Állam ígérete ellenére az önkormányzati önrész utólagos finanszírozásától elállt. A Képviselőtestület ennek ellenére a támogatási szerződésben foglaltakat meg kívánja valósítani, ezért az előterjesztés mellékleteként csatolt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Közlekedési Koordinációs Központtal a Magyar Közút Rt-vel kötendő 5 oldalú megállapodás tervezetben foglaltakat tudomásul veszi, illetve elfogadja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét a további intézkedésekre (szerződésmódosítás, közbeszerzés előkészítése, 5 oldalú megállapodás előkészítése, stb.). Határidő: december 20., illetve folyamatos Felelős : Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester szünetet rendelt el. A szünet elrendelésével a képviselőtestület egyhangúlag egyetértett. A szünet utána a képviselőtestület folytatta ülésezését. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 7./ és 8./ napirendi pontokat tárgyalják együtt. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett. 7./ Együtt a Sásdi Idősekért Közalapítvány megszüntetése Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 8./ Sásd Kultúrájáért Közalapítvány működésének törvényességi felülvizsgálata Előadó: Koszorús Tímea aljegyző Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

17 17 Koszorús Tímea aljegyző a kulturális közalapítványnál is az Ügyészség megállapított törvényellenes működést, tehát itt sem felelt meg a jogszabályoknak az eddigi gyakorlat. Tehát az új kuratóriumnak meg kell fontolnia ezeket a megállapításokat és a jövőben ennek megfelelően kell működni. Egy dolgot kell majd megfontolni, hogy mentesíteni kell a 80 %- os külső támogatási forrás megszerzése alól az alapítványt. Erre majd a legalkalmasabb lesz erre visszatérni, amikor a testület elsőként fogja tárgyalni a kuratórium beszámolóját a közalapítvány működéséről. A Sásdi Idősekért Közalapítványnál már olyan hiányosságokat állapított meg a vizsgálat, amelyet nehezen fognak tudni helyrehozni, hiszen az ügyész felhívta a figyelmet arra, hogyha nem tudják megoldani ezeket a problémákat, ő maga is javasolja, hogy a bíróságtól kérjék az alapítvány megszüntetését arra hivatkozva, hogy a közfeladat ellátása más módon, vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megoldható. De mindenképp döntsenek a közalapítvány jövőjéről. Mindenekelőtt kellene találni egy megfelelő célt. Megfelelő cél lenne a szociális szolgáltatás fejlesztése, de nem biztos, hogy ezt alapítványi formában fogják elérni. Annak idején az idősek támogatását szolgálta, ezek a bizonyos karácsonyi 1000,-Ft-ot utalványok. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, tekintettel arra, hogy közalapítványokról van szó, jegyzőként is hozzá kell szólnia. Amit az ügyészség leirt, az egyáltalán nem kedvező. 3 év óta próbálják néhányan azzal gyanúsítani, hogy törvénytelenül működnek, törvényeket sértenek. Nagyon jól tudta, hogy a Bm. Főügyészséghez történt bejelentés az személy szerint ellene irányult. Az a vizsgálat arra irányult, hogy bebizonyítsák, hogy a jegyző törvénytelenül járt el, amikor az igazgatói pályázat előkészítését úgy ahogy elvégezte. Azzal is tisztában van, hogy az ügyészség nem talált jogsértő cselekedetet. A kulturális közalapítvánnyal kapcsolatban az ügyészség leírta, hogy: a kuratórium nem készített gazdálkodási tervet, költségvetést, közhasznúsági jelentést, így ezek elbírálásáról és a Közalapítvány működéséről szóló éves beszámoló jóváhagyásáról nem született kuratóriumi határozat. E jogsértő gyakorlat, illetve mulasztások veszélyeztetik a közhasznú fokozatú szervezettől elvárható, a nyilvánosság számára is biztosítandó átlátható működést. Ennek a kuratóriumnak a mozgatója és aki mindezt rendezte Nagyné Mayer Ágnes volt műv.központ igazgató. Kiskároly János képviselő mint a Sásdi Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy ők is már az Ügyészségen két alkalommal jártak vizsgálaton. Azt is kifogásolták, hogy decemberben megtartandó közgyűlést valamilyen közbejött ok miatt februárban tartották. Volt olyan naptári év, amelyikben nem volt közgyűlés. Skoda Dénes képviselő elmondta, hogy az alapítvány alkalmatlan a működésre, mert a kuratórium vezetése nem működtette rendesen. Itt a testületnek nemcsak a megszüntetésről kellene dönteni, hanem arról is, hogy mire fordítja a vagyonát. Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a jogszabály kimondja, hogy az alapítvány megszüntetését követően az alapító köteles az alapítványi célnak megfelelően felhasználni a vagyont és úgy gondolja, hogy az alapítványi célnak való megfelelés náluk egyedül akkor működik, ha a szociális étkeztetés működtetése van. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy osztottak ki pénzt, csak nem jogszerűen. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el, december 31-el szüntessék meg az alapítványt.

18 18 Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 150/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott Együtt a Sásdi Idősekért Közalapítvány megszüntetését kezdeményezi a bíróságnál, arra hivatkozva, hogy az alapítványi célok más módon hatékonyabban megvalósíthatóak. A képviselő-testület a megszüntetett alapítvány vagyonát az alapítványi céloknak megfelelően a szociális étkeztetés működtetésére fordítja. Határidő: december 31. Felelős: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselőtestületének 151/2009. (XII.03.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásd Kultúrájáért Közalapítvány működésének ügyészi törvényességi vizsgálatáról, az ügyészi intézkedésről és az arra adandó válaszról a kuratórium elnöke által beterjesztett beszámolót a képviselő-testület tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Székely Szilárd polgármester 9./ Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása Előadó: Székely Szilárd polgármester

19 19 Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy eddig az önkormányzatuk fizetett pályázati előkészítéséért, elég komoly összeget, attól függetlenül, hogy csak reménykedtek benne, hogy sikerülnek a pályázatok. A nagyobb városoknak projektmenedzsment cége van, mely rendelkezik megfelelő végzettségű, felkészültségű szakemberrel, aki elkészítené azokat a tanulmányokat, terveket, melyek megalapozzák a pályázatok benyújtását. Mindezeket a projektmenedzsment előzetesben grátiszban végzi a pályázó részére, nyilván a pályázó a tulajdonos önkormányzat, aki pályázik. Cserébe, ha nyer a pályázat, akkor ő elismerteti az addigi költségeit a pályázat terhére. Nyilván minden pályázati felhívás rendelkezik előzetesen arról, hogy mik az elismertethető költségek. Felhívta az önkormányzat figyelmét a 2007-ben az oktatásfejlesztési pályázatukra, a városrehabilitációs pályázatukra kifizettek közel 8 mftot. Arra gondoltak, miután jelenleg rendkívüli sok humánerőforrás-fejlesztést megcélzó pályázat van, aminek nagyon sok belső kötelező tanulmány tartalma van, ha ezt saját cégen keresztül bonyolítják le, akkor előzetesen nem fizetnek a benne dolgozó szakértőknek. Bíznak abban, hogy ők elvégzik megfelelően, becsületesen a munkát és majd visszakapják. Ezt saját cégen belül megoldhatják, de külső céggel nem. Jelentős költségmegtakarítást eredményez ez az önkormányzat számára. Ugyanerre a döntésre szeretne jutni a Többcélú Kistérségi Társulás részéről. Nekik nagyon sokat dolgozott a Szigetvári Zöld Zóna Egyesület, illetve egy másik szigetvári egyesület a Humán Innovációs Csoport. A Pénzügyi Bizottságot tájékoztatta erről a lehetőségről, elmondta, amennyiben közös céget hoznának létre, ez a cég elkészítheti, amennyiben az önkormányzat, vagy a kistérségi társulás megbízással a pályázat megírását. Elkészítheti a tanulmányokat, viszont azokat az önkormányzat előzetesen nem finanszírozza. Abban az esetben kapják meg a finanszírozási összeget, ha a pályázat nyer és azt is a pályázatban elszámolható költségek terhére. Ezt az előkészítést a Szigetvári Zöld Zóna Egyesület és a Humán Innovációs Egyesület képviselőivel megbeszélte, nyilvánvaló, hogy az ő részükről ez áldozattal jár. Vannak az önkormányzatnak is felkészült szakemberei, akik pályázatírásban jártasak, műszaki emberek leginkább. Vannak a kistérségnek is pályázatban jártas szakemberei, vannak a fenti szervezeteknek is humánerőforrás területén jártas szakemberei, akik oktatásfejlesztés területén készítettek tanulmányokat, akár közoktatásfejlesztési tervek készítésére, jogosítványokkal rendelkeznek, ilyeneket nekik is kell készíteni rendszeresen, felül kell vizsgálni. Úgy gondolta, hogy a későbbiekben, miután ezekért rendszeresen többszázezer, esetenként milliós nagyságrendet kellett fizetni, ezek után nem kell. A cég működése nem jár működési költséggel. A könyvelését nem vállalják a cégnek. Az adminisztratív feladatait nem vállalják a cégnek. Amennyiben működési költség merült fel, úgy azt a bent dolgozó, a pályázatból elért sikerekből munkadíjként megbízási díjként megkapják és előzetes megállapodás alapján. Így kiküszöbölhető, hogy városuk áldozatot hozzon, ugyanakkor az elmúlt évek gyakorlatához képest és nagyvárosok mintájára új előrelépést tudnak tenni, továbbra is rugalmasan készítik elő a pályázatokat, sikeresen szerepeljenek rajta, viszont ne hozzanak anyagi áldozatot. Arra jutott, hogy %-ban lenne tulajdoni rész, itt a sásdi önkormányzatnak és az STKTnek és %-ban a vállalkozói szektornak, akik a szakembereket adják a pályázatokhoz. Ügyvezetőnek Halász Gábort javasolta, rendkívül elismert pénzügyi szakember, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnökhelyettese, elnöki tanácsadója. A családja sásdi származású, az édesapja komlói volt. A Felügyelő Bizottság tagjának Szíjártó Csaba képviselőt válassza meg. Megkérdezte képviselő urat, elvállalja-e a megbízatást? Szíjártó Csaba képviselő elvállalta a megbízatást.

20 20 Székely Szilárd polgármester elmondta, a cég akkor vállal munkát, ha a sásdi önkormányzat megbízza. Nagyon sok olyan tanulmány van a sásdi kistérségnél pályázat, ahol több tízmillió forint értékben készítenek cégek tanulmányokat. Miután az önkormányzat számára ez anyagi megterhelést nem jelent, az alapítástól eltekintve. A minimális alapító tőke ,-Ft-ot kellene letenni, ebben az önkormányzat tulajdonrésze 25 % lenne, kistérségi társulásé szintén, így 125 eft egyszer pénzösszeg kifizetésével megelőznék a további több millió forintos kiadásokat. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság megtárgyalta, ésszerű javaslatként fogadta el polgármester úr előterjesztését. A bizottság támogatta a javaslatot. Keresztes Richárd képviselő a társasági szerződés 9.4. pontjával kapcsolatban javasolta, hogy a szavazatoknál a fele + 1 szavazat legyen. Galambosné Wágner Éva képviselő megkérdezte, hogy a Sásdi Kistérségnél hány olyan ember van, aki konkrétan ide tartozna, aki ezzel foglalkozna? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy van egy vidékfejlesztési irodavezető, agrármérnök végzettségű, aki pályázatírással foglalkozik, van egy pályázati projektmenedzserük, aki ezzel foglalkozik és van egy projektmenedzservezető, aki ezzel foglalkozik. Ugyanakkor egyiknek sincs olyan szakmai végzettsége, ami a közoktatásszakértői. Az összes pályázatba, ami térségi, bedolgoznak, ők a kapcsolattartók. A legtöbb pályázó a sásdi önkormányzat volt és a kistérségi társulás. Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselő megkérdezte, hol van ez leírva, hogy ők ezt így vállalják ilyen feltételek mellett? Elmondta, hogy munkadíj akkor is lesz. Sásdnak már nagyon sok terve van. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy pénzt fizetni bárkinek tudnak. Ezért kezdeményezte személy szerint a cég megalapítását, mert számukra előnyös volt az is eddig, hogy előre fizettek, csak az önkormányzat számára nem volt olyan előnyös. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el azzal a módosítással, hogy a 9.4. pontot módosítják. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y zőkönyv Folytatólagosan felvéve 2011. december 14. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

1.) A DDOP-3.1.2/2F

1.) A DDOP-3.1.2/2F J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben.

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 8. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ Dudás Béla képviselő 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. augusztus 27. napján tartott rendkívüli testületi üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Helyi rendeletekkel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása. Aller Imre polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Helyi rendeletekkel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása. Aller Imre polgármester Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2015.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben