J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i (szerda) 19 óra 35 perces kezdettel megtartott nyilvános ülésről Az ülésen megjelentek: Az ülésen jelen nem lévő képviselők: Tanácskozási joggal jelen volt: Tóth Péter polgármester Szijártó Ferenc alpolgármester Tóth Emilné képviselő Molnár Gyula képviselő Németh László képviselő Farkas Csaba Imre képviselő Stróh Antal képviselő Nagyné Simon Margit jegyző Tanácskozási joggal meghívottak közül nem jelent meg: dr. Polgár Zsolt Pénzügyi Bizottsági tag Töreky Éva népművelő és könyvtáros Varga Jánosné tagintézmény vezető dr. Marosy György háziorvos dr. Rónai András fogorvos Csipszer Zsolt körzeti megbízott Szabad Sándor a Horgászegyesület vezetője Sütő Imre a Balatonedericsért Alapítvány Kuratóriumának elnöke dr. Marosy Jenő díszpolgár dr. Kiss Tamás díszpolgár Varga János díszpolgár Forgó János Sportegyesület vezetője Horváth Marianna a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportvezetője Répásné Szabó Berta Pénzügyi Bizottsági tag Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügyintéző Tóth Péter polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés Balatonederics Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert azon a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 1./ Szociális ellátások szabályozása (rendelet-tervezet) 2./ Vagyonrendelet módosítása 1

2 3./ Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása 4./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 4.1. Beszámoló a közművelődési és könyvtári tevékenységről, évi közművelődési program 4.2. Háziorvossal kapcsolatos tájékoztató 4.3. Tájékoztató a Balatonedericsi Horgászegyesület évi tevékenységéről 4.4. Tájékoztató a Balatonederics SC évi tevékenységéről 4.5. Tájékoztató a fogászati ellátásról 4.6. Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződése 4.7. Kázsmér-Nyírő Katalin kérelme 4.8. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme 4.9. Részvétel Címer Kiállításon Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztott 7 képviselőjéből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint állapította meg a napirendet: N A P I R E N D : 1./ Szociális ellátások szabályozása (rendelet-tervezet) 2./ Vagyonrendelet módosítása 3./ Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása 4./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 4.1. Beszámoló a közművelődési és könyvtári tevékenységről, évi közművelődési program 4.2. Háziorvossal kapcsolatos tájékoztató 4.3. Tájékoztató a Balatonedericsi Horgászegyesület évi tevékenységéről 4.4. Tájékoztató a Balatonederics SC évi tevékenységéről 4.5. Tájékoztató a fogászati ellátásról 4.6. Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződése 4.7. Kázsmér-Nyírő Katalin kérelme 4.8. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme 4.9. Részvétel Címer Kiállításon N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A: 1./ Szociális ellátások szabályozása (rendelet-tervezet) Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került. Kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit. Németh László képviselő: Hozzászólásában elmondta, hogy a hasznosítható ingatlant és a gépjárművet konkretizálni kellene, mert például a mai viszonyok mellett egy ingatlant nem lehet egyik pillanatról a másikra értékesíteni. Emellett egy pár százezer forintos gépjármű is nagyon szükséges lehet valakinek. Konkretizálni kellene a gépjárműértékét és az ingatlan nagyságát is. 2

3 Nagyné Simon Margit jegyző: A javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a vagyonra vonatkozó feltételeket a szociális ellátásokról szóló törvénynek megfelelően szabályozták a tervezetben. A kérelem nyomtatvány kiegészül egy vagyonnyilatkozattal, ami visszautal a szociális törvény szerinti vagyonra. Németh László képviselő: Kérdése volt, hogy ezek a támogatások teljes egészében önkormányzati forrásból valósulnak-e meg? Nagyné Simon Margit jegyző: Válaszában elmondta, hogy az önkormányzati segély az önkormányzat költségvetését terheli a korábbi eseti segélyeket váltja fel, az egyéb ellátások esetében pedig az állami költségvetésben meghatározott hozzájárulás fedezi a kiadások jelentős részét. Költségvetését terhelik teljes egészében, de vannak normatívák szociális feladatokra. Tóth Péter polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megválasztott 7 képviselőből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztéssel teljes egészében egyező szöveggel a következő rendeletet alkotta: 17/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet A szociális ellátások szabályozásáról (A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 2./ Vagyonrendelet módosítása Tóth Péter polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a rendeletmódosításról. Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta, hogy a vagyonrendeletben a vagyon besorolása nem megfelelően történt meg. Az új nemzeti vagyonról szóló törvény kimondja, hogy melyek azok a vagyontárgyak, amelyek forgalomképtelenek lehetnek és mik azok, amik önkormányzati törzsvagyonhoz tartoznak, vagy korlátozottan forgalomképesek. A hivatal épületét, az óvodát, iskolát, művelődési házat, tájházat, orvosi rendelőt, tűzoltó szertárat és a kert-játszóteret és a játszóteret, valamint egy kertet, a temetőt és a hozzá tartozó parkolót, illetve a dögteret kell átsorolni. Németh László képviselő: Kérdése volt, hogy a rendőrséggel kapcsolatos bérleti díjjal kapcsolatban történt-e fejlemény? Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta, hogy az ingatlan az önkormányzat tulajdonába került 1990-ben, de a bérlőkiválasztás joga a rendőrségé. Németh László képviselő: Kérdése volt, hogy a szolgálati lakások melyik besorolásba tartoznak? Nagyné Simon Margit jegyző: Válaszában elmondta, hogy a korlátozottan forgalomképes vagyonba tartoztak eddig is. Ha nem önkormányzati feladatellátást szolgáló vagyontárgy, akkor át lehet sorolni az üzleti vagyonba. A körzeti megbízott ügyénél ehhez az szükséges, hogy a rendőrség a bérlő kiválasztási jogáról lemondjon. Elmondta, hogy a kisiskola átkerülhetne az üzleti vagyonba. Az üzleti vagyon hitel felvételénél megterhelhető. Tóth Péter polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 3

4 Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megválasztott 7 képviselőből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztéssel teljes egészében egyező szöveggel a következő rendeletet alkotta: 18/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 3./ Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a Kormányhivatal jelzése alapján készült a módosítási javaslat annak érdekében, hogy a társulási megállapodás valamennyi jogszabályi előírásnak megfeleljen. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Lesencetomaj Község Önkormányzata (8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 51.) képviseli: Mészáros László polgármester a 83/2013. (V.30.) képviselő-testületi határozatával, Lesencefalu Község Önkormányzata (8318 Lesencefalu, Kossuth utca. 46.) képviseli: Kigyós Ferenc polgármester az 52/2013. (V.30.) képviselő-testületi határozatával, Balatonederics Község Önkormányzata (8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.) képviseli Tóth Péter polgármester a 94/2013. (V.30.) számú határozatával, Nemesvita Község Önkormányzata (8311 Nemesvita, Dózsa u. 8.) képviseli Eke Ferenc polgármester az 53/2013. (V.30.) számú határozatával létrehozott Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Társulási megállapodás 6. pontja helyébe a következő szöveg lép: 6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a delegált tagok közül legalább 13 fő jelen van. A Javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének, de legalább 7 főnek a szavazata szükséges. Minősített többséggel meghozott döntéshez legalább a települések összlétszámának a felét elérő (1475 fő) lakó képviseletével rendelkező, legalább 13 tag igen szavazata szükséges. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a) a társulásból való kizárásról b) a társulás elnökének, alelnökének megválasztásáról c) zárt ülés elrendeléséhez. 2.) A Társulási megállapodás 7. pontjába az alábbi szöveg lép: 7. A közösen fenntartott intézmények megnevezése: 4

5 7.1. A Közösen fenntartott intézmények megnevezése: július 1-től augusztus 31-ig: Lesencetomaji Mesevár Óvoda Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 1. Balatonedericsi Napközi Otthonos Óvoda Székhelye: 8312 Balatonederics, Kossuth u A közösen fenntartott intézmény megnevezése: szeptember 1-től: Lesencetomaji Mesevár Óvoda Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 1. Telephelye Balatonederics, Kossuth u ) A Társulási megállapodás 8.1 pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 8.1. Az óvodai ellátáshoz kapcsolódó költségek Az óvodai ellátáshoz kapcsolódó feladatokra vonatkozó költségvetést a Társulási Tanács költségvetése tartalmazza. Balatonederics község Önkormányzata gondoskodik az óvodai feladat ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás igényléséről és elszámolásáról. A társulási tanács az intézmény költségvetése alapján gondoskodik a közösen fenntartott intézmény működésével kapcsolatos költségeknek az állami támogatáson és intézményi saját bevételen felüli része fenntartó önkormányzatok közötti megosztásról. A többletköltség megosztása a következők szerint történik: - az önkormányzatok az ellátott gyermek arányában viselik a feladat-ellátási helyeken keletkező költséget - az ellátottak arányában viselik az intézmény vezetésével kapcsolatos költséget melyet a feladatellátási helyhez kötött munkavégzéssel kapcsolatos költséggel csökkenteni kell - a feladat ellátás helye szerinti önkormányzat gondoskodik a feladat-ellátási helyek fejlesztési költségeiről. A működési területen kívülről bejáró gyermekek számát az egy gyermekre jutó költség meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni. 4.) A Társulási megállapodás 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítésre irányadó eljárás A társult önkormányzatok kötelesek a társulási megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához szükséges hozzájárulást megfizetni. A megállapított hozzájárulást határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulási tanács elnöke a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást inkasszót benyújtani. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges önkormányzati felhatalmazást a megállapodás aláírását követő 30. napon belül kötelesek a tagönkormányzatok a társulási tanács részére biztosítani. A hozzájárulás utalásának határideje a tárgyhónap 10. napja. A hozzájárulás határidőre történő befizetésének elmaradása esetén annak tényéről és mértékéről a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal a tagönkormányzatot haladéktalanul értesíti és felhívja, hogy 3 napon belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének. Amennyiben az önkormányzat a fizetési kötelezettségét ezen határidőre sem teljesíti, a székhely önkormányzat jogosult az inkasszó azonnali benyújtására. 5.) A Társulási megállapodás 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 5

6 13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei A társulás keretében ellátott szolgáltatásokat a Társulás a tagönkormányzatainak az önkormányzatok illetékességi területén élők számára biztosítja. 6.) A Társulási megállapodás 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Záradék: 16. A társulási megállapodás módosítás: csatlakozás a társuláshoz, a társulásból történő kiválás, és kizárás. A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. A társuláshoz csatlakozni óvodai feladatokra a csatlakozást illetve kiválást megelőzően legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel meghozott határozattal - a tárgyév szeptember 1. nappal, kiválni augusztus 31. nappal lehet. A védőnői feladatok ellátásához csatlakozni a naptári év első napjával, az ellátásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, a csatlakozást illetve kiválást megelőzően legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel meghozott határozattal lehet. A Társulási megállapodást módosító okirat december 15 napján lép hatályba. a megválasztott 7 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 151/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Lesencetomaj Község Önkormányzata (8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 51.) képviseli: Mészáros László polgármester a 83/2013. (V.30.) képviselő-testületi határozatával, Lesencefalu Község Önkormányzata (8318 Lesencefalu, Kossuth utca. 46.) képviseli: Kigyós Ferenc polgármester az 52/2013. (V.30.) képviselő-testületi határozatával, Balatonederics Község Önkormányzata (8312 Balatonederics, Kossuth u. 84.) képviseli Tóth Péter polgármester a 94/2013. (V.30.) számú határozatával, Nemesvita Község Önkormányzata (8311 Nemesvita, Dózsa u. 8.) képviseli Eke Ferenc polgármester az 53/2013. (V.30.) számú határozatával létrehozott Óvodai és Védőnői Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Társulási megállapodás 6. pontja helyébe a következő szöveg lép: 6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a delegált tagok közül legalább 13 fő jelen van. A Javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének, de legalább 7 főnek a szavazata szükséges. 6

7 Minősített többséggel meghozott döntéshez legalább a települések összlétszámának a felét elérő (1475 fő) lakó képviseletével rendelkező, legalább 13 tag igen szavazata szükséges. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a) a társulásból való kizárásról b) a társulás elnökének, alelnökének megválasztásáról c) zárt ülés elrendeléséhez. 2.) A Társulási megállapodás 7. pontjába az alábbi szöveg lép: 7. A közösen fenntartott intézmények megnevezése: 7.1. A Közösen fenntartott intézmények megnevezése: július 1-től augusztus 31-ig: Lesencetomaji Mesevár Óvoda Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 1. Balatonedericsi Napközi Otthonos Óvoda Székhelye: 8312 Balatonederics, Kossuth u A közösen fenntartott intézmény megnevezése: szeptember 1-től: Lesencetomaji Mesevár Óvoda Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 1. Telephelye Balatonederics, Kossuth u ) A Társulási megállapodás 8.1 pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 8.1. Az óvodai ellátáshoz kapcsolódó költségek Az óvodai ellátáshoz kapcsolódó feladatokra vonatkozó költségvetést a Társulási Tanács költségvetése tartalmazza. Balatonederics község Önkormányzata gondoskodik az óvodai feladat ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás igényléséről és elszámolásáról. A társulási tanács az intézmény költségvetése alapján gondoskodik a közösen fenntartott intézmény működésével kapcsolatos költségeknek az állami támogatáson és intézményi saját bevételen felüli része fenntartó önkormányzatok közötti megosztásról. A többletköltség megosztása a következők szerint történik: - az önkormányzatok az ellátott gyermek arányában viselik a feladat-ellátási helyeken keletkező költséget - az ellátottak arányában viselik az intézmény vezetésével kapcsolatos költséget melyet a feladat-ellátási helyhez kötött munkavégzéssel kapcsolatos költséggel csökkenteni kell - a feladat ellátás helye szerinti önkormányzat gondoskodik a feladat-ellátási helyek fejlesztési költségeiről. A működési területen kívülről bejáró gyermekek számát az egy gyermekre jutó költség meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni. 4.) A Társulási megállapodás 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 7

8 9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítésre irányadó eljárás A társult önkormányzatok kötelesek a társulási megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához szükséges hozzájárulást megfizetni. A megállapított hozzájárulást határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulási tanács elnöke a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást inkasszót benyújtani. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges önkormányzati felhatalmazást a megállapodás aláírását követő 30. napon belül kötelesek a tagönkormányzatok a társulási tanács részére biztosítani. A hozzájárulás utalásának határideje a tárgyhónap 10. napja. A hozzájárulás határidőre történő befizetésének elmaradása esetén annak tényéről és mértékéről a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal a tagönkormányzatot haladéktalanul értesíti és felhívja, hogy 3 napon belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének. Amennyiben az önkormányzat a fizetési kötelezettségét ezen határidőre sem teljesíti, a székhely önkormányzat jogosult az inkasszó azonnali benyújtására. 5.) A Társulási megállapodás 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei A társulás keretében ellátott szolgáltatásokat a Társulás a tagönkormányzatainak az önkormányzatok illetékességi területén élők számára biztosítja. 6.) A Társulási megállapodás 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 16. A társulási megállapodás módosítás: csatlakozás a társuláshoz, a társulásból történő kiválás, és kizárás. A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. A társuláshoz csatlakozni óvodai feladatokra a csatlakozást illetve kiválást megelőzően legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel meghozott határozattal - a tárgyév szeptember 1. nappal, kiválni augusztus 31. nappal lehet. A védőnői feladatok ellátásához csatlakozni a naptári év első napjával, az ellátásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, a csatlakozást illetve kiválást megelőzően legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel meghozott határozattal lehet. Záradék: A Társulási megállapodást módosító okirat december 15. napján lép hatályba. 4./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 4.1. Beszámoló a közművelődési és könyvtári tevékenységről, évi közművelődési program Tóth Péter polgármester: Megkérdezte Töreky Éva művelődésszervezőt, hogy kívánja-e az előterjesztést szóban kiegészíteni. Töreky Éva könyvtáros, művelődésszervező nem kívánta szóban kiegészíteni. 8

9 Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy az újévi koncert nem január 4-én lesz, hanem január 11-én. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési és könyvtári tevékenységről szóló beszámolót, valamint a évi közművelődési programot tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a könyvtáros és művelődésszervezőt a határozat kivonat megküldésével értesítse. a megválasztott 7 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 152/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési és könyvtári tevékenységről szóló beszámolót, valamint a évi közművelődési programot tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a könyvtáros és művelődésszervezőt a határozat kivonat megküldésével értesítse Háziorvossal kapcsolatos tájékoztató (Szóbeli előterjesztés.) Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy Marosy doktor úr még mindig nem írta alá a támogatási szerződést. Amikor a számítógépekkel probléma volt, elmondta neki, hogy érvényes szerződés hiányában nem utalhat támogatást az önkormányzat. A doktor úr akkor azt mondta, hogy a szerződésben őt valami biztosan hátrányosan érinti, azért nem írja alá. Nagyné Simon Margit jegyző: Hozzászólásában elmondta, hogy az előző évi elszámolását sem a megfelelő formában nyújtotta be. Ennek pótlására írásban felszólítja az önkormányzat nevében a Polgármester Úr. Amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, a évi támogatás visszatérítéséről kell intézkedni Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a közmeghallgatáson elhangzott lakossági bejelentésekről is tájékoztatja a háziorvost és a már említett intézkedést megteszi. Ennek eredményéről a soron következő ülésen nyújt tájékoztatást Tájékoztató a Balatonedericsi Horgászegyesület évi tevékenységéről Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a Horgászegyesület beszámolója kiküldésre került. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 9

10 Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonedericsi Horgászegyesület évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonedericsi Horgászegyesületet a határozat kivonat megküldésével értesítse. a megválasztott 5 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 153/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonedericsi Horgászegyesület évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonedericsi Horgászegyesületet a határozat kivonat megküldésével értesítse Tájékoztató a Balatonederics SC évi tevékenységéről Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a Sportegyesület beszámolója kiküldésre került. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonederics SC tájékoztatóját tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonederics SC -t a határozat kivonat megküldésével értesítse. a megválasztott 7 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 154/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonederics SC tájékoztatóját tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonederics SC -t a határozat kivonat megküldésével értesítse. 10

11 4.5. Tájékoztató a fogászati ellátásról Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztató kiküldésre került. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Szijártó Ferenc alpolgármester: Hozzászólásában elmondta, hogy a doktor úr kérte az udvar felőli két ablak cseréjét. Javasolta a következő évben a költségvetés készítésekor ennek figyelembevételét. Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy meg fogják nézni ennek a költségét. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a badacsonytomaji körzet ellátatlansága miatt a Ronand Kft. látja el a helyettesítést többek között az edericsi rendelőben is. Mivel erre támogatást kapnak, kell egy nyilatkozat az önkormányzat részéről, hogy a rendelőt a badacsonytomaji betegek is használják. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati tájékoztatót tudomásul veszi. Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik és egyben hozzájárul, hogy a badacsonytomaji betegek a badacsonytomaji fogorvosi praxis ellátatlansága okán a helyettesítést ellátó Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely, Lovassy u. 8.; képviseli: Dr. Rónai András ügyvezető) rendelőjét 8312 Balatonederics, Egry J. u. 2. szám alatt használják, ellátásuk e helyszínen megtörténjen. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Ronand Kft-t a határozat kivonat megküldésével értesítse. a megválasztott 7 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 155/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati tájékoztatót tudomásul veszi. Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik és egyben hozzájárul, hogy a badacsonytomaji betegek a badacsonytomaji fogorvosi praxis ellátatlansága okán a helyettesítést ellátó Ronand Fogászati Szolgáltató Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely, Lovassy u. 8.; képviseli: Dr. Rónai András ügyvezető) rendelőjét 8312 Balatonederics, Egry J. u. 2. szám alatt használják, ellátásuk e helyszínen megtörténjen. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Ronand Kft-t a határozat kivonat megküldésével értesítse. 11

12 4.6. Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződése Tóth Péter polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az állam átvenné az önkormányzatok tulajdonában lévő vízműveket térítésmentesen. Az erre vonatkozó előterjesztés kiküldésre került. Szijártó Ferenc alpolgármester: Megkérdezte, hogy a vagyonátadás esetén a számlán lévő pénzt visszakérheti-e a szolgáltató? Nagyné Simon Margit jegyző: Válaszában elmondta, hogy az eszközhasználati szerződés lapján a lakosság fizette be a csatornadíjba ezt az összeget. Amennyiben a Képviselő-testület átadja a vagyont, álláspontja szerint az átadástól illeti meg a tulajdonost az eszközhasználati díj. Németh László képviselő: Javasolta, hogy a vagyonátadással kapcsolatban végezzenek gazdaságossági számításokat. Meg kell gondolni, mert az önkormányzati forrás mellett a lakosság pénze is részét képezte a beruházásnak. Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta, hogy nehéz úgy gazdasági számítást végezni, hogy nincsenek az összes szükséges adat birtokában. Az önkormányzat előtt az ismert, hogy az úgynevezett eszközhasználati díjból, minden évre annak mértékével megegyező mértékű műszaki felújításra, beruházásra tett a szolgáltató javaslatot, s valamennyi javaslat szakmailag megalapozottnak tűnt. Azt is számításba kell venni, hogy a rendszer üzemeltetése során annak korával egyenes arányban szükség lesz a felújítására. Tóth Péter polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy március 31-ig kell megkötni a szerződést, amennyiben arról dönt a testület. Szijártó Ferenc alpolgármester: Javasolta, hogy a vagyonátadásra vonatkozó szándéknyilatkozattal kapcsolatban további tájékoztatást kérjen az önkormányzat. Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta, hogy a nyilatkozat még nem jelent átadási kötelezettséget. Lehet olyan határozatot hozni, hogy az önkormányzat érdeklődéssel fordult a javaslat felé, de részletes tájékoztatást szeretne kérni. Tóth Péter polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló információk alapján nem tud érdemi döntést hozni a vegyes tulajdonú víziközművek térítésmentes átadásával kapcsolatban. Felkéri a polgármestert, hogy a döntéshez kérjen részletes tájékoztatást a DRV Zrt-től. Határidő: december 10. a megválasztott 7 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 12

13 156/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló információk alapján nem tud érdemi döntést hozni a vegyes tulajdonú víziközművek térítésmentes átadásával kapcsolatban. Felkéri a polgármestert, hogy a döntéshez kérjen részletes tájékoztatást a DRV Zrt-től. Határidő: december 10. Tóth Péter polgármester: Ismertette a DRV Zrt. megkeresését a Társaság tőkeemelésével kapcsolatban, majd kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit. Németh László képviselő: Kérdése volt, hogy a névérték megmarad-e a későbbiek folyamán is? Molnár Gyula képviselő: Kérdése volt, hogy amennyiben nem vesznek részt az emelésben, akkor a meglévő részvény elveszik? Tóth Péter polgármester: Válaszában elmondta, hogy a megvásárolt és tulajdonolt részvény megmarad, annak a névértékéről ismeretekkel nem rendelkezik. Semmi nem indokolja, hogy a tőkeemelésben az önkormányzat részt vegyen, ezért további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a DRV Zrt. által kibocsátott részvény tőkeemelésének lehetőségével. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t tájékoztassa. a megválasztott 7 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 157/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a DRV Zrt. által kibocsátott részvény tőkeemelésének lehetőségével. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt-t tájékoztassa Kázsmér-Nyírő Katalin kérelme (Szóbeli előterjesztés.) Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy Kázsmér-Nyírő Katalin képviselő asszony megkeresésében arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Lesencefalu csatlakozik a Törődés éjszakája programhoz. Ennek keretében Magyarország első gyermek hospice házának gyűjtenek karácsonyi ajándékot. A házban gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket ápolnak. A legkisebb gyermek pár hónapos, a legnagyobb 13

14 24 éves, részükre és családjuk részére gyűjtenek ajándékot. A gyűjtés keretében használt, de jó állapotban lévő játékok, könyvek, informatikai eszközök felajánlását kérik. Kérte a felhívás közzétételét és a felajánlásokat összegyűjteni december 8-ig. Javasolta, hogy segítsék a gyűjtést és gyűjtési helyként az önkormányzatot jelöljék meg Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy az Alapítvány Tapolca Mentőállomás mentőautóinak kapnográffal (légzésfigyelő monitorral) történő felszereléséhez kérte az önkormányzat támogatását. Az eszköz irányára bruttó Ft. Javasolta, hogy a támogatás összegét a lakosságszáma arányában Ft-ban állapítsák meg. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak Ft támogatást ajánl fel Tapolca Mentőállomás mentőautóihoz kapnográf (légzésfigyelő monitor) vásárlásra. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat kivonat megküldésével értesítse. a megválasztott 7 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 158/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak Ft támogatást ajánl fel Tapolca Mentőállomás mentőautóihoz kapnográf (légzésfigyelő monitor) vásárlásra. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat kivonat megküldésével értesítse Részvétel Címer Kiállításon Tóth Péter polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Budapesten a West End City Centerben január hónaptól kezdődően egy közel 1,5 km hosszú, 120 cm magas falszakaszon Magyarország településének címereit mutatják be a Kiállítást szervezők. A kiállításon való részvétel díja január január 31-ig terjedő időszakra Ft + ÁFA/év/felület. Javasolta, hogy a község címere is kerüljön kiállításra. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonederics Község Címerével részt kíván venni a West End City Centerben, január január 31-ig megrendezésre kerülő Címer Kiállításon. A kiállításon való részvétel díja: Ft+ÁFA/év/felület. 14

15 Felkéri a polgármestert, hogy a részvételi díj átutalásáról intézkedjen, valamint felhatalmazza az Együttműködési szerződés aláírására. Határidő: december 31. a megválasztott 7 fő képviselőből az ülésen jelenlévő 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és 159/2013. (XI.27.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonederics Község Címerével részt kíván venni a West End City Centerben, január január 31-ig megrendezésre kerülő Címer Kiállításon. A kiállításon való részvétel díja: Ft+ÁFA/év/felület. Felkéri a polgármestert, hogy a részvételi díj átutalásáról intézkedjen, valamint felhatalmazza az Együttműködési szerződés aláírására. Határidő: december 31. További napirend, kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 20 óra 10 perckor bezárta. k.m.f. Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit jegyző 15

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Hozott rendeletek: Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről 10/2014.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben