J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonederics, Házasságkötő terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonederics, Házasságkötő terem"

Átírás

1 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselőtestületének június 24-i (hétfő) 19 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Az ülésen megjelentek: Tóth Péter polgármester Szijártó Ferenc alpolgármester Németh László képviselő Tóth Emilné képviselő Molnár Gyula képviselő Stróh Antal képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Nagyné Simon Margit jegyző Az ülésen jelen nem lévő képviselők: Farkas Csaba Imre képviselő Répásné Szabó Berta Pénzügyi Bizottsági tag Tanácskozási joggal meghívottak közül nem jelent meg: dr. Polgár Zsolt Pénzügyi Bizottsági tag Horváth Marianna a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportvezetője Töreky Éva népművelő és könyvtáros Varga Jánosné tagintézmény vezető dr. Marosy György háziorvos dr. Rónai András fogorvos Csipszer Zsolt körzeti megbízott Szabad Sándor a Horgászegyesület vezetője Sütő Imre a Balatonedericsért Alapítvány Kuratóriumának elnöke dr. Marosy Jenő díszpolgár dr. Kiss Tamás díszpolgár Varga János díszpolgár Forgó János Sportegyesület vezetője Az ülésen jelen lévő meghívottak: Effenpergel Józsefné pályázó Horváth Marianna pályázó Illés Erika, Jobbágy Erika pályázó Kazinczy Zoltán pályázó Lakics Margit pályázó Lenner Zoltánné pályázó Jegyzőkönyvvezető: Boros Anikó ügykezelő 1

2 Tóth Péter polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés Balatonederics Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert azon a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitotta. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy lejárt az élelmezésvezetői álláshelyre való jelentkezésre megadott határidő. A jelentkezőket a képviselő-testület üléséről értesítették, közülük többen megjelentek az ülésen, akiket szintén köszöntött. Az írásos pályázat mellett javasolta lehetőséget biztosítani számukra a személyes bemutatkozásra az ülés napirendjének támogatás előtt. Megkérdezte, hogy kíván-e valaki kérelmet bejelenteni a meghallgatás és döntés során zárt ülés tartására. A jelenlévő pályázók: Effenpergel Józsefné, Horváth Marianna, Illés Erika, Jobbágy Erika, Kazinczy Zoltán, Lakics Margit, Lenner Zoltánné bejelentették, hogy nem kívánnak kérelmet benyújtani zárt ülés tartására. Ezt követően a jelöltek egyenként, röviden elmondták szakmai önéletrajzukat és azt, hogy miért jelentkeztek az álláshelyre. A meghallgatást követően a képviselő-testület a napirend megállapításával folytatta munkáját. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 1./ Helyi Építési Szabályzat módosítása Előadó. Tóth Péter polgármester 2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása Előadó. Tóth Péter polgármester 3./ Tájékozató a Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításával és a Hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban 4./ Élelmezésvezetői pályázatok elbírálása 5./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 5.1. A Magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásával kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok ellátására bizottság létrehozása Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztott 7 képviselőjéből az ülésen jelenlévő 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint állapította meg a napirendet: N A P I R E N D : 1./ Helyi Építési Szabályzat módosítása Előadó. Tóth Péter polgármester 2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása Előadó. Tóth Péter polgármester 3./ Tájékozató a Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításával és a Hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban 4./ Élelmezésvezetői pályázatok elbírálása 2

3 5./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 5.1. A Magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásával kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok ellátására bizottság létrehozása N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A: 1./ Helyi Építési Szabályzat módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a rendezési terv módosítására irányuló eljárás során a záró szakaszhoz érkezett a képviselő-testület. Az előzetes egyeztetési eljárás lefolytatását követően a területi főépítész a tervezett módosításhoz a záró szakvéleményét megadta, így a jelen ülés keretében sor kerülhet a rendelet-tervezet elfogadására. A módosítás a volt zártkerti részre vonatkozó előírások pontosítására irányul, az érintett szakhatóságokkal, elsősorban a balatoni főépítésszel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársaival kialakított konszenzuson alapul. Kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit. Molnár Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy az épület magassága az eredeti talajszinttől, vagy a feltöltött talajszinttől kezdődik, továbbá, hogy azok az épületek, amelyek szemmel láthatóan nem felelnek meg ezeknek a paramétereknek milyen engedély alapján létesítették? Németh László képviselő: Megkérdezte, hogy a mellékelt térképnél nagyobb léptékű térkép rendelkezésre álle? Nagyné Simon Margit jegyző: A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a térkép azért ilyen kisléptékű, mert az csak a tervezési területet hivatott bemutatni. A szerkezeti terv és szabályozási terv egységes szerkezetben a módosításokkal kiegészítve az ugyancsak egységes szerkezetű HÉSZ melléklete lesz, melyet az önkormányzat honlapjára is elhelyeznek, így könnyen elérhető lesz. Az építésekkel kapcsolatban elmondta, hogy éppen a tervezési anomáliák feloldására irányul a módosítás. A tervtől eltérő vagy engedély nélkül épített épületekkel kapcsolatos hatósági eljárásra az építéshatóság jogosult. Sajnálatos, hogy van olyan épület, ami jellegében, tömegében nem illik a környezetbe. A hatósági eljárás az ítélőtábla előtt zajlik ez ügyben. Egyéb kérdés észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megválasztott 7 képviselőből az ülésen jelenlévő 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztéssel teljes egészében egyező szöveggel a következő rendeletet alkotta: 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet Balatonederics község helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 1/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 3

4 2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy jogszabályi kötelezett6ségének tesz eleget az önkormányzat a terv elfogadásával. A közös önkormányzati hivatal munkatársai végezték el ezt a feladatot. A kézhez kapott tervezet számos érdekes adatot tartalmaz. A helyzetelemzésen alapuló javaslatok hűen tükrözik a jelenlegi állapotot és a teendőket. Sajnálatos tény, azonban, hogy a település lakosság száma csökken és ezen belül is nő az időskorúak száma. Ugyanakkor a lehetőségek között megjelennek a fiatalabb korosztályra vonatkozó javaslatok is. Kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit. Németh László képviselő: Elmondta, hogy az előterjesztett anyagot tartalmasnak és részletesnek, jól összefogott tartja. Az előterjesztett terv alkalmas arra, hogy a helyi esélyegyenlőséget megteremtse. Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester kérte a helyi esélyegyenlőségi program elfogadását az alábbiak szerint: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Balatonederics Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Helyi Esélyegyenlőségi Program teljes szövege a határozat 1. mellékletét képezi. 104/2013. (VI.24.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Balatonederics Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Helyi Esélyegyenlőségi Program teljes szövege a határozat 1. mellékletét képezi. 3./ Tájékozató a Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításával és a Hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztató az önkormányzatok feladatára hívja fel a figyelmet, melyet fontos szem előtt tartani. Ez azért is különösen fontos a településen, mert a jelenlegi szolgáltatónál tulajdonos váltás zajlott, melynek eredményeként maga a szolgáltatás is bizonytalanná vált. Az önkormányzat tagjai az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási önkormányzati társulásnak, aki a szolgáltatási szerződést az egyes szolgáltatókkal az önkormányzatok egyetértésével megkötötte. Sajnálatos, de úgy tűnik, hogy a tulajdonosváltással az önkormányzatok területén beszedett úgynevezett KA díjból várt visszatérítés ezzel elérhetetlenné vált. Mindenképpen foglalkoznia kell az önkormányzatnak ezzel a kérdéssel. Javasolta megkeresni a társulási tanácsot, hogy a szerződés felülvizsgálatáról tájékoztatást kérjenek. 4

5 Ezen túlmenően a Tapolca és Környéke Kistérség Társulásának következő ülésén is felveti ezeket a kérdéseket, hiszen a térség valamennyi települését érintő problémáról van szó. Molnár Guyla képviselő: Elmondta, hogy a Badacsonytomaji önkormányzat kezdeményezésével a társulási megállapodás elutasításával egyetért. Tóth Péter polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: A képviselő-testület a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokról és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításával kapcsolatban megküldött megkeresésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulástól kérjen tájékoztatást a közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban, továbbá a Tapolcai körzetet ellátó közszolgáltató szervezetében történt változásokról. Határidő: július 15. Felelős: Tóth Péter polgármester 105/2013. (VI.24.) számú határozat A képviselő-testület a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokról és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításával kapcsolatban megküldött megkeresésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulástól kérjen tájékoztatást a közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban, továbbá a Tapolcai körzetet ellátó közszolgáltató szervezetében történt változásokról. Határidő: július 15. Felelős: Tóth Péter polgármester 4./ Élelmezésvezetői pályázatok elbírálása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester: Bejelentette, hogy a képviselő-testület tagjai megismerték a pályázók többségét. Két fő nem jelent meg az ülésen, akik szintén nem kérték zárt ülés tartását a döntéshozatali eljárásban. Ezt követően kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit. Molnár Gyula képviselő: Indítványozta, hogy az élelmezésvezető személyéről titkos szavazással döntsenek. Tóth Péter polgármester: Szavazásra bocsátotta az indítványt az alábbiak szerint: 5

6 Balatonederics község önkormányzatának képviselő-testülete az élelmezésvezetői álláshely betöltésével kapcsolatban az alkalmazott kiválasztásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 48. (4) bekezdés alapján titkos szavazással hozza meg a döntését. 106/2013. (VI.24.) számú határozat Balatonederics község önkormányzatának képviselő-testülete az élelmezésvezetői álláshely betöltésével kapcsolatban az alkalmazott kiválasztásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 48. (4) bekezdés alapján titkos szavazással hozza meg a döntését. Tóth Péter polgármester: Javasolta, hogy a képviselőtestület a benyújtott pályázatokat tekintettel arra, hogy valamennyi megfelelt a pályázati kiírásnak, nyilvánítsa érvényesnek. Kérte a képviselők hozzászólásait. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élelmezésvezetői álláshelyre benyújtott Effenpergel Józsefné, Horváth Marianna, Illés Erika, Jobbágy Erika, Kazinczy Zoltán, Lekics Margit, Lenner Zoltánné, Muzsi Magdolna és Németh András pályázók pályázatát érvényesnek elfogadja. 107/2013. (VI.24.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élelmezésvezetői álláshelyre benyújtott Effenpergel Józsefné, Horváth Marianna, Illés Erika, Jobbágy Erika, Kazinczy Zoltán, Lekics Margit, Lenner Zoltánné, Muzsi Magdolna és Németh András pályázók pályázatát érvényesnek elfogadja. Tóth Péter polgármester: Kérte a képviselő-testülete, hogy az élelmezésvezetői álláshely betöltésére a következő pályázók közül egy fő kiválasztásával hozza meg döntését: Effenpergel Józsefné, Horváth Marianna, Illés Erika, Jobbágy Erika, Kazinczy Zoltán, Lekics Margit, Lenner Zoltánné, Muzsi Magdolna és Németh András. A titkos szavazás lebonyolítására felkérte az ügyrendi bizottságot és a szavazás idejére szünetet rendelt. A szünetet követően felkérte Molnár Gyula képviselőt, az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. Molnár Gyula képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: Ismertette a titkos szavazás eredményét. A titkos szavazás adatait tartalmazó jegyzőkönyv a jelen jegyzőkönyv melléklet képezi. Tóth Péter polgármester: Kihirdette a képviselő-testület határozatát: Balatonederics község önkormányzatának képviselő-testület titkos szavazással 6

7 Effenpergel Józsefné jelöltre 0 db, Horváth Marianna jelöltre 2 db, Illés Erika jelöltre 0 db, Jobbágy Erika jelöltre 0 db, Kazinczy Zoltán jelöltre 1 db, Lekics Margit jelöltre 2 db, Lenner Zoltánné jelöltre 0 db, Muzsi Magdolna jelöltre 1 db és Németh András jelöltre 0 db leadott szavazattal meghozta a következő határozatot: 108/2013. (VI.24.) számú határozat Balatonederics község Önkormányzatának képviselő-testülete az élelmezésvezetői álláshelyre benyújtott pályázatokat nem fogadta el, mert a benyújtott jelentkezők közül egy fő sem szerezte meg a képviselők többségének a támogatását. Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy tekintettel arra, hogy a hogy a benyújtott jelentkezők közül egy fő sem szerezte meg a képviselők többségének a támogatását, javasolta a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani. A javaslattal kapocsaltban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármestert kérte annak elfogadását az alábbiak szerint: Balatonederics község önkormányzatának képviselő-testülete az élelmezésvezetői álláshely betöltésére kiirt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri polgármestert, hogy a pályázatókat az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról pályázatuk egyidejű visszaküldése mellett értesítse. 109/2013. (VI.24.) számú határozat Balatonederics község önkormányzatának képviselő-testülete az élelmezésvezetői álláshely betöltésére kiirt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri polgármestert, hogy a pályázatókat az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról pályázatuk egyidejű visszaküldése mellett értesítse. Tóth Péter polgármester: Indítványozta, hogy pályázati eljárás mellőzésével, a titkos szavazás során a két legtöbb szavazatot elért, a képviselők által ezzel a legalkalmasabbnak ítélt jelentkező közül válassza ki az alkalmazottat. A pályázati felhívást a településen és a környéken széles körben megismerték a potenciális jelöltek. Tekintettel arra, hogy jogszabály a pályázati eljárást nem teszi kötelezővé, javasolta, hogy a két legtöbb szavazatot elért jelölt közül válasszon a képviselő-testület. Őket erről értesíti és a képviselő-testület rendkívüli ülését tekintettel arra, hogy az álláshelyet augusztus 1. napján be kell tölteni annak érdekében, hogy a főzőkonyha zavartalan üzemeltetését biztosítani tudják, június 25-én 18 órára összehívja. Az ülés napirendje: Élelmezésvezetői álláshely betöltése. Az írásos meghívó kiküldését a szervezeti és működési szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 19. (5) bekezdése alapján mellőzi. 7

8 5./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 6.1. A Magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásával kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok ellátására bizottság létrehozása Előterjesztő: Tóth Péter polgármester (Szóbeli előterjesztés.) Tóth Péter polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a helyi önkormányzat jogosult eldönteni azt, hogy a települési értéktár bizottságot milyen formában kívánja létrehozni, illetve kívánja-e létrehozni. A helyi önkormányzat a települési értéktár bizottság létrehozására vonatkozó nemleges döntését bármikor megváltoztathatja. A Magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásával kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok ellátására bizottság alakítását nem javasolta. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikum gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott, települési értéktár bizottság létrehozásának lehetőségével nem kíván élni. 110/2013. (VI.24.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikum gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott, települési értéktár bizottság létrehozásának lehetőségével nem kíván élni. Tóth Péter polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a traktorra vonatkozó árajánlatot a vállalkozó többszöri ígérete ellenére sem küldte meg, remélhetőleg a július 1-re tervezett ülésre már rendelkezésre áll. A falunappal kapcsolatban elmondta, hogy sajnálatos módon a költségek további csökkentésére nem lát lehetőséget, de a takarékosságot szem előtt kell továbbra is tartani. A rendezvényre a Csallóközi testvér településről a hétre ígérték a választ, a szarvaskői önkormányzat képviselői a korábbi éveknek megfelelő létszámban érkeznek. Várhatóan a hét elején kikerülnek a plakátok és a meghívók. Nagyné Simon Margit jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a képviselő-testület a traktor beszerzésére a felhalmozásra átvett többletbevételből tud forrást biztosítani. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett tartalék jelentős részét felemésztette a kerékpárútnak és a kerékpárúton lévő hidaknak a javítása, továbbá a téli hó eltakarítás. Több tárgy nem lévén Tóth Péter polgármester a képviselő-testület ülését 21 óra 20 perckor bezárta. K.m.f. Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit jegyző 8

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. május 31. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben fogadja el a képviselő-testület.

Jegyzőkönyv. Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben fogadja el a képviselő-testület. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. június 25-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben a 12/2015.(VIII.25.)

Részletesebben