TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2014-2020."

Átírás

1 TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA I. Bevezetés: Tata - életében mind a távolabbi, mind a közeli múltat tekintve - fontos színtereként szolgált a kultúrának, a művészetnek. A város természeti és épített környezete tökéletes háttere az alkotómunkának, a lélek és a szellem szabad szárnyalásának. Elődeink már megteremtették az alapját annak, hogy Tata szűkebb régiónk kulturális központja legyen. Ennek feltétele, hogy kulturális koncepciónkban megfogalmazott célok túlmutassanak a várost, a tatai embereket kiszolgáló közművelődési tevékenységen, és olyan tartalommal töltsük azt meg, ami kihasználva egyedi értékeinket, helyszíneink párját ritkító gyönyörűségét, a tatai művészeti élet sokszínűségét, a tataiak művészet iránti elkötelezettségét messze vigyék a város kulturális életének hírét, és minél több idelátogató akarjon részese lenni a tatai eseményeknek. Alapelvek: Az alapvető cél, hogy a közművelődés eseményei ne csak városi, hanem térségi, regionális, sőt országos szinten jelentsenek vonzerőt a kultúra iránt érdeklődők számára, különböző stratégiai területeken tevékeny szakemberek együttműködését igényli. A tatai kulturális események, színterek, abban az esetben képviselik méltó módon, hatékonyan városunkat, amennyiben a gazdasági, turisztikai, oktatási stratégiánk is megfelelő módon, tervezetten tartalmazza azokat a szükséges elemeket, amelyek elősegítik, kiszolgálják a kulturális stratégiában megfogalmazott célokat. Jogszabályi háttér: Az önkormányzatok kulturális területen ellátandó legfontosabb feladatait a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény határozza meg, következésképpen közgyűjteményi területen Tata városának önálló nyilvános könyvtárat kell fenntartania, a közművelődés területén vállalt feladatait, közművelődési rendeletében kell meghatároznia. Ezt Tata városa 1999-ben alkotta meg, ebben meghatározta, hogy a helyi közművelődési tevékenységek közül melyek támogatásában vállal szerepet. Ezek a következők: 1. ismeretterjesztő előadások, iskolarendszeren kívüli kultúraközvetítő képzési programok 2. mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programok 3. helytörténeti, településtörténeti rendezvények, programok 4. a helyi kulturális élet eseményeiről szóló dokumentumok gyűjtése, közzététele 5. képző-, és iparművészeti kiállítások szervezése 6. zenei rendezvények szervezése 7. színház és táncművészeti rendezvények szervezése 8. irodalmi esték, filmklubok, művészeti baráti körök szervezése 9. népművészeti és hagyományőrző közösségek programjai, rendezvényei 10. amatőr művészeti és kézműves tevékenységi körök, műhelyek programjai, -1-

2 11. a népművészeti hagyományos tevékenységeket gyakorló ének, zene, táncegyüttese működésének és programjainak támogatása 12. népi iparművészeti körök, műhelyek programjai 13. kiemelkedő tehetségű helyi alkotók bemutatkozási lehetőségének támogatása 14. ismeret és készségfejlesztő, gyűjtő körök programjai 15. ifjúsági közösségteremtő és kulturális programok 16. a civil közösségek bemutatkozását segítő programok, rendezvények 17. nemzeti és etnikai kisebbségek közművelődési programjai 18. testvérvárosi kulturális kapcsolatok programjai, rendezvényei 19. magyar és nemzetközi kulturális évfordulók, világnapok helyi programjai. A közművelődés területén a városoknak közművelődési intézményi feladatokat is el kell látnia. Ezt a feladatot Tata Város Önkormányzata a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-vel látja el. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a közművelődési intézményi feladatokon kívül ellát a megállapodás alapján több olyan közművelődési feladatot, amelyet Tata városa kötelezőként közművelődési feladatának tekint. A Városkapu mellett közművelődési, kulturális tevékenységet végez az önkormányzati fenntartású Kuny Domokos Múzeum és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Gazdasági háttér: A közművelődési tevékenység, az igényes szintű kultúra jelenleg, és főleg egy-egy projekt első szakaszában nem működtethető üzleti alapon, amellett hogy törekedni kell arra, hogy minél kevesebb adófizetői támogatást kelljen igénybe venni. Azonban a kultúrát azokhoz is el kell juttatni, akik ma, vagy a közeli jövőben nem tudják, vagy egyelőre nem szándékoznak erre áldozni. Másik fontos kapcsolódási pont, a közművelődési és kulturális színterek létrehozása, illetve azok a beruházások, amelyek elengedhetetlenek a célok megvalósításához. Mindezek tükrében kell meghatározni a gazdasági stratégiában azokat a prioritásokat, amelyek megvalósulása esetén esély nyílik a kulturális koncepcióban megfogalmazottak végrehajtására, vagy azok elmaradása esetén lemondhatunk azokról. Turisztikai háttér: A turisztikai terület szakmai gondozása a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület fenntartásában működő TDM munkaszervezet, illetve a térségi TDM munkaszervezet feladata. A kulturális koncepcióban meghatározott eseményekhez kapcsolódó marketing- és reklámtevékenység, a megfelelő tájékoztatás, a kiadványok gondozása a szervezet tevékenységi körébe tartozik. Vitathatatlan, hogy a kulturális élet számtalan ponton kapcsolódik a turisztikai szakmai munkához. Így elengedhetetlen, hogy mindenki, közművelődés, kultúra területén érdekelt, egyesületi tagként vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat, ugyanakkor vállaljon kötelezettséget a munkacsoport fenntartásában. A szakmai munkacsoportnak ugyanakkor feladata, hogy együttműködve a közművelődési és kulturális élet szereplőivel az egyes események kapcsolva más szolgáltatásokkal turisztikai termékként is megjelenjenek a piacon. -2-

3 Oktatási háttér: A városi oktatási stratégia tartalmazza és támogassa a pedagógiai programok azon elemeit, amelyek kapcsolódnak a kulturális koncepció tartalmához. Az iskolákban folyó nevelés, a művészeti oktatás, a kulturális eseményekben való aktív részvétel, legyen hangsúlyos. Minden tatai diák számára legyen evidencia a találkozás zenével, a képzőművészettel, a népművészettel, a színházzal, a filmmel, a fotóval. Művészeti, kulturális tanácsadó Fontos lenne egy olyan személy/csapat tevékenysége, aki kellő tapasztalattal, elismertséggel, kapcsolati tőkével rendelkezik ahhoz, hogy a kulturális koncepcióban megfogalmazottakat képviselje, elősegítse szakmai ismeretével, a tatai kultúra ügyét gondozza magasabb társadalmi szinteken is. II. Helyzetelemzés 1. Közgyűjteményi feladatok Kuny Domokos Múzeum A közgyűjteményi intézmények közül Tatán kiemelten fontos szerepük van a kulturális örökségünk tárgyi emlékeit gyűjtő múzeumoknak. A korábban Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ alá tartozó Kuny Domokos Múzeum január 1-től Tata Város Önkormányzata fenntartásába került. A fenntartóváltással a város hosszú évek után újra a sajátjának tekintheti a múzeumot, és ezzel lehetősége is nyílik a város történelmi, kulturális értékének további gazdagítására. A Kuny Domokos Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, jelen esetben Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása. Közgyűjteményként feladata az, hogy gyűjtőterületén a régészeti, a néprajzi, a történeti, a numizmatikai, a képző- és iparművészeti, valamint a természettudományos emlékeket, mint a kulturális örökség elemeit összegyűjtse, rendszerezze, őrizze és hozzáférhetővé tegye a kutatók és a nagyközönség számára, így megismertesse velük a megye, de különösen Tata város múltját, történelmi értékeit, hagyományait. A múzeum feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása. A kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét. -3-

4 A Kuny Domokos Múzeum tevékenységét 3 műemléki épületben álló kiállítóhelyen, a tatai várban, a Német Nemzetiségi Kiállítóhelyen (Nepomucenus malom és magtár), a Görög- Római Szobormásolatok Kiállítóhelyen (volt Zsinagóga épülete) valamint egy raktárépületben végzi. A múzeum ellátja a megyei múzeumi feladatokat is. A megyei múzeum tagintézménye a Német Nemzetiségi Múzeum kiállítóhelye és a Görög-Római Szobormásolatok kiállítóhelye. A Kuny Domokos Múzeumban jelentős helytörténeti gyűjtemény és könyvtár van. Tekintettel arra, hogy a Móricz Zsigmond Könyvtárban is található helytörténeti dokumentumgyűjtemény, fontos lenne, hogy az egy helyen legyen a városban. Ez azért is fontos, mert 2010 óta a felső tagozatos általános iskolai tanulók heti egy szakkör-óra keretében tanulják a Tata-tantárgyat. A múzeumok között fontos megemlíteni az országban egyedül álló, a Kálvária domb alatt működő Geológiai Múzeumot, amelyet az ELTE őslénytani tanszéke működtet. 2. Közművelődési feladatok - Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Tata városában a nyilvános közművelődési feladatokat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár látja el az alábbiak szerint: - hagyományos könyvtári szolgáltatások, kölcsönzés, helyben olvasás - korszerű, pályázatok útján megvalósuló könyvtári informatikai szolgáltatások (24 órás elérés, integrált számítógépes kölcsönzés, Wifi-lehetőség) - kulturális programok, író-olvasó találkozók, helytörténeti és irodalmi vetélkedők, pályázatok lebonyolítója (együttműködve a város egyéb önkormányzati, valamint civil szervezeteivel, a térség könyvtáraival). A 2008-ban elfogadott Kulturális Koncepció óta eltelt időszakban a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a következő fejlesztéseket valósította meg: A.) A könyvtárfejlesztési stratégia operatív szintű kidolgozása. B.) A klasszikus könyvtári szolgáltatások magas szintű biztosítása. C.) Elektronikus szolgáltatások kialakítása és bevezetése, a Könyvtár távelérésének 24 órás biztosítása D.) Informatikai rendszerfejlesztés megkezdése pályázati támogatással. E.) Állományrevízió, gyűjtőkör újraszabályozása. F.) A szervezeti kultúra fejlesztése, az alapdokumentumokat érintő jogszabályi változások átvezetése. G.) Rendezvények (A Könyvtár színvonalas közművelődési és könyvtári rendezvényeivel és kiadványaival támogatja Tata város kulturális koncepciójának megvalósítását, munkatársai több esetben nyújtottak segítséget speciális felkészültségükkel mint zene, színészet, rendezvényszervezés-városi rendezvények bonyolításában). H.) Humánerőforrások optimalizálása (előrehozott öregségi nyugdíjazások, új kollégák beilleszkedésének támogatása, továbbképzési program fejlesztése). -4-

5 I.) Kapcsolatépítés (JAMK, a könyvtári ellátórendszer különböző szintjein álló könyvtárak, általános és középiskolák, óvodák, civil szervezetek, Munkaügyi Központ- együttműködés új kereteinek kialakítása). J.) Esélyegyenlőség (az akadálymentesítés forrásigénye csak pályázatok révén biztosítható). K.) Digitalizálás (pályázati támogatással Tata Tóvárosi Híradó elérhetővé vált honlapunkon, a helytörténeti gyűjtemény legfontosabb dokumentumaiból válogatva). L.) Felhasználók képzése (olvasók, kistérségi kollegák). A városi könyvtár jelenlegi épülete a megnövekedett és megváltozott igényeknek már nem felel meg. Az épület állapota rendkívül rossz, beázások, falleomlások, penészesedés és salétrom megjelenése nehezíti a mindennapi feladatellátást. Raktározási gondjaik átmenetileg ugyan megoldódtak (folyóiratok elhelyezése a Bercsényi utcában, Zrt.-vel való megállapodás alapján a garázsraktárak fejében a színpad alatti részen kaptak raktározási lehetőséget), de továbbra sem megoldott a kulturált étkezés, átöltözés a munkatársak részére, az irodák pedig zsúfoltak. Sürgető feladat tehát az Önkormányzat számára a könyvtár elhelyezése, melyre két megoldás kínálkozik: a) Amennyiben a könyvtár a Művelődési Központ épületében maradna, a beadott energiaracionalizálási pályázat eredményében reménykedve már a továbblépésen kell gondolkodni: A XXI. sz. igényeinek megfelelően szükséges egy pelenkázórész, valamint mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítása. Megfelelő környezettel indulhatnának a Bababarát terület címért, amit a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság szigorú feltételek szerint adományoz ugyan, de könyvtárak is kiérdemelhetik. A Télikert helyén kialakítandó fedett rész együttműködési megállapodással a könyvtár számára is lehetőséget nyújtana előadások, író-olvasó találkozások lebonyolításához (a bútorzat egy része rendelkezésre áll pályázatból). Külön könyvtári bejárat létesítése a hátsó fronton, mintegy függetlenedve a Művelődési Ház nyitvatartásától. Előnye a közvetlen megközelítése a könyvtárnak, viszont felveti a plusz humánerőforrás igényt (információs-portaszolgálat), valamint az akadálymentes megközelítés kialakításának szükségességét. Tömörraktár kialakítása. b) A Tatai Helyőrségi Klubban kaphatna helyet a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Emellett az elképzelés mellett pro és kontra a következő érvek sorakoztathatók fel: Pro Központi helyen található (2 iskola, 3 óvoda van a környékén, tömegközlekedési eszközzel is megközelíthető) Az épület elhelyezkedésében, küllemében megfelelően reprezentatív a célnak megfelelően. Eleget tenne a HM-mel kötendő megállapodásban kritériumként megjelenő közművelődési feladatnak. Már működő szervezet, jelenleg is finanszírozott munkáltató kerülne az épületbe. Kontra Jelen állapotában nem alkalmas a könyvtári funkciók működtetésére (szabdalt terek, csekély természetes megvilágítás, nem akadálymentesített stb.) Jelenleg a könyvtár a művelődési ház közüzemi költségeinek harmadát fizeti. A szétválással plusz humán erőforrás kell azokra a feladatokra, amit eddig az egy épületbeli elhelyezéssel meg tudtak oldani. A szétválással növekedik a kiadás, de ez minden más hasznosítási verzióban ugyanígy van. Jelentős beruházás lehet jogszabályokban -5-

6 Pro A művelődési házban jelentős terület (helyiségek) szabadulna fel és erősíthetné a Zrt. vállalkozói tevékenységét. Kontra előírtaknak való megfelelés (korszerű fűtés, parkolóhelyek száma stb.) A kritériumként szereplő civil ellátás és rendezvények bonyolítása nem az épületben, hanem a művelődési házban történne, ami viszont a helyiségek felszabadulásával egyszerűen zajlana. A döntés előtt feltétlenül szükséges egy összehasonlító, gazdasági elemzést, kalkulációt elvégezni. 3. Művészeti élet A városunkban jelen van az alkotó művészet és az előadó művészet is. Az előadó művészet területén zenei területen van a legmozgalmasabb kulturális élet. Zenei területen is kiemelkedő a kórusok tevékenysége (Esterházy Énekegyüttes, Egressy kórus, Szent Márton Kórus, Katolikus Egyház Kórusai, Református Egyház Kórusa; Menner Bernát Zeneiskola Kiskórusa). Továbbá a zenei életet gazdagítja a Menner Bernát Zeneiskola Fúvószenekara és a Helyőrségi Dandárzenekar. A színházi élet területén csak amatőr színpadok működnek, a Tatai Református Gimnáziumban és az Eötvös József Gimnáziumban. Szintén jelentős hagyományokkal rendelkezik a néptánc. E területen két kiemelkedő együttes működik a Pötörke és a Kenderke minősített Tata Táncegyüttese. Az alkotó művészet területén a képzőművészet és az iparművészet emelkedik ki városunkban. E területen kiemelkedő a civil szervezetek tevékenysége, így például a Fellner Jakab Kulturális Egyesület két évente megrendezésre kerülő akvarell biennáléja. A városi művészeti életet akadályozza, hogy nincs megfelelő színháztermünk, önálló kiállítótermünk. A Kuny Domokos Múzeum jelenleg egy időszaki kiállítóterében (88m2) tud helyszínt biztosítani a képzőművészek számára, ezen kívül az Eötvös József Gimnázium díszterme és a Művelődési Központ termei szolgálnak időszakos kiállítótérként. Ezeket a lehetőségeket egészíti ki a Református Gimnázium Mindgalériája, ahol jelentős kiállítások kapnak helyet, illetve művészek alkalmat a bemutatkozásra. Értékes új elem lehetne a városi képtár: nemcsak az érintett festők, hanem az életműben és a tatai vonatkozásban fontos művek bemutatását tűzné ki célul. Tata város kulturális életében fontos szerepet játszanak az alapfokú művészeti iskolák. A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti ágban, ezen belül néptánc tanszakkal működik. Művészeti csoportjaik közreműködésével rendezvényeikkel, előadásaikkal, ünnepi megemlékezéseikkel jelentős részt vállalnak a város kulturális életében. A Menner Bernát Zeneiskola zeneművészeti és képzőművészeti ágban tanítja a 6-18 éves korosztályba tartozó fiatalokat. A Menner Bernát Zeneiskola a 2010/2011-es tanévtől kezdve a Fazekas utca 47. számú épület régi épületszárnyába költözött át. Az épületben 2010-ben színvonalas koncerterem kialakítására került sor. A Liszt Ferenc hangverseny-terem alkalmas nemcsak helyi, de megyei és országos szintű zenei versenyek és koncertek, hangversenyek megrendezésére is. A régi Concerto Zeneiskola 2010-ben beleolvadt a Menner Bernát Zeneiskolába, Fenyő téri épületében azonban továbbra folyik a fiatalok zenei oktatása. Szintén itt zajlik (és a zeneiskola épületében) a Concerto Nonprofit Kft. által minden év -6-

7 augusztusában a Barokk fesztivál keretében szervezett zenei mesterkurzus fiatal, tehetséges zenészek számára. 4. Közművelődési színterek: A városban számtalan közművelődési színteret találhatunk (lásd melléklet). Ezek közül a legjelentősebbek: Kuny Domokos Múzeum, Magyary Zoltán Művelődési Központ, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Helyőrségi Klub, Pálma Rendezvényház, Est Mozi, Eötvös József Gimnázium díszterme, Tatai Református Gimnázium előadóterme, Bordóház, Kőkúti Általános Iskola aulája, valamint a tatai csillagvizsgáló épülete. Ezen kívül jelentős színtér a városban működő egyházak templomai, imaházai és közösségi házai, valamint kulturális célra lehet használni az iskolák egyes tantermeit és tornatermeit. A városi közművelődési rendezvények szervezésében jelentős szerepet vállalnak egyesületek és alapítványok is. 5. Kulturális nagy rendezvények: A város kiemelt nyári nagy kulturális tevékenységeire közművelődési megállapodást kötött az azt megrendező szervezetekkel: a Víz, Zene, Virág Egyesülettel a Víz, Zene, Virág Fesztiválra, a Kenderke Néptánc Egyesülettel a Tatai Sokadalomra, Concerto Nonprofit Kftvel a Barokk Fesztiválra. A kulturális rendezvényekre kötött közművelődési megállapodásokat a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani. Utóbbi években újabb rendezvényekkel bővült a város fesztiválkínálata, úgy mint a Tatai Patara, Szent György- napi Lovasünnep és Mihály-napi Lovasparádé, Öreg-tavi Nagy Halászat, Vadlúd Sokadalom és az Adventi Zenés Áhítat. A nyári hónapokban a megújuló szabadtéri színpadon is szerveződhetnek kulturális rendezvénysorozatok, fesztiválok. 6. Konferenciák, szakmai képzések, továbbképzések: Városunkban jelentős a konferenciaturizmus. Ezek szervezésében a Kiss Panzió, a Gottwald Hotel, az Edzőtábor, az Old Lake Golf Hotel, valamint a Pálma Rendezvényház vesz részt. A meglévő gyakorlatot további lehetőségekkel lehetne bővíteni a felsőoktatási intézmények tudományos alkalmainak Tatára szervezésével. A jövőbeli kapcsolatok kiépítéséhez szükséges a felsőoktatásban jártas, ismert szakember bevonása. 7. Kulturális emlékévek: Kiemelten tervezzük támogatni a kulturális és történelmi emlékévekhez kapcsolódó fontosabb rendezvényeket. Ezek a következők: A Család Európai Éve Egressy Béni (zeneszerző, szövegkönyv- színműíró) születésének 200. évfordulója I. világháború kitörésének 100. évfordulója A reformáció megindításának 500 évfordulója A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. -7-

8 8. Nemzetközi kulturális kapcsolatok: Tatának 9 testvérvárosa és egy 1 partnervárosa van. Az ezekkel történő kulturális cserekapcsolatokról éves terv készül. Külön költségvetési keret áll rendelkezésre a finanszírozásukhoz. III. Kialakításra kerülő kulturális színterek, központok: A tatai kultúra egyediségét elsősorban az azt körülvevő környezet jelenti. Ezért választották királyok pihenőhelynek, művészek alkotótevékenységük színteréül városunkat. Ezt az egyediséget kihasználva kell a tatai kultúrát meghatározni. Ugyanakkor maguk a helyszínek csak a megfelelő beruházást követően válnak alkalmassá kulturális tevékenység kiszolgálására. A koncepciónak tartalmaznia kell az egyes terek fejlesztését kiemelt szerepüknek, fontosságuknak, céljuknak megfelelő ütemezéssel. Javaslatunk szerint a legfontosabbak: Tatai Vár Tatai Vár, mint történelmi helyszín: A vár a legjelentősebb, legkiemelkedőbb szimbóluma a városnak, így annak életében fontos szerepet kell betöltenie. Magán viseli a századok változásait, Zsigmond királytól napjainkig. Ugyan az eredeti négy palotaszárnyból csupán egy maradt meg, de historizáló átalakítása után ez is önálló épületként jelenik meg. A tatai vár óriási lehetőség előtt áll, hiszen hosszú évek óta most nyílik újra lehetőség arra, hogy a műemléket egységes szemlélettel kezeljük. A korábbi töredezettség, összetett tulajdonosi és vagyonkezelői háttér nem kedvezett sem az épület-állománynak, sem annak, hogy könnyen bekapcsolódjon a város vérkeringésébe. A vár azon részleteire is fel kell hívni a látogatók figyelmét, mely a korábbi gazdátlanság miatt elsikkadt. A külső falöv értelmező bemutatása nemcsak a várak iránt növekvő számú érdeklődőket vonzaná, hanem az oktatás számára is segítséget nyújthat. Ilyen jó állapotban megmaradt vár(falak)at ebből a korszakból a közelben nem lehet felkeresni, a falak mellett a kazamaták, az épségben megmaradt török-kori átjáró mind komoly értéke az ingatlanállománynak! Az Esterházyak idején épített kis uradalmi börtön felújítás után komoly érdeklődésre tarthat számot. Ebben a miliőben számos mobil-időszakos rendezvényt lehet szervezni, mely elsősorban a vár adottságaira épül, s nemcsak központi fekvésére. Tatai Vár, mint kulturális színtér: Minden szempontból a legfontosabb kulturális színtér a Tatai Vár udvara. Ugyanakkor a jelenleg is zajló fesztiválhelyszínek kivételével kérdéses, hogy milyen kulturális rendezvények megtartására alkalmas. Bármilyen színházi, illetve zenei projekt tervezése esetén felmerül a korszerű színpad és nézőtér kérdése, ami azonban a várudvar jellemzői miatt külön megfontolást igénylő feladat. Ezek olyan beruházást jelentenek, aminek a megtérülése csak hosszútávon képzelhető el. Emellett figyelembe kell venni a további tatai szabadtéri helyszínek jelentőségét, konkurens hatását, szezonalitását, infrastrukturális hiányosságait. -8-

9 A Tatai Várudvar a fesztiválhelyszínek mellett színpadi rendezvények helyszíneként, de korszerű technikával egyedi lehetőségeket rejt magában nyári szabadtéri játékok rendezésére. A következő rendezvényeknek adhat megfelelő helyszínt: nyári szabadtéri játékok Középkori piac, helyi termékek piaca, középkori vásári látványosságokkal Porcinkula, vallási hagyományok újraélesztése Művelődési központ: Az épület jelenleg is elsőszámú színtere az általános közművelődésnek, közösségi tér sok civil szervezet számára. Jelenlegi állapotában a működésképtelenség határát súrolja. Az épület elhelyezkedését tekintve is kiemelt fontosságú, hiszen Tata jelképe és legfontosabb turisztikai vonzerejének, a Tatai Várnak a szomszédságában található. Ugyanakkor felújítása nem jelentheti csupán a jelenlegi funkciók állagmegóvását. További közművelődési és közösségi tereket kell létrehozni a városi könyvtár esetleges elköltöztetésével, a télikert befedésével és új kiállítóterek kialakításával. Legfontosabb beruházások a művelődési központon: tetőszigetelés, nyílászárók, külső burkolat, fűtésrendszer színpad, nézőtér télikert, konferencia és kiállítóterek kialakítása Angolpark, Kiskastély A megnyert Európai Uniós pályázattal a közeljövőben megújul az Angolpark, a Kiskastély és a szabadtéri színpad. A Kiskatélyt restaurálása után kiállítótérként kívánjuk működtetni. A Tatai Angolpark működtetésébe be kell vonni a jelenleg is a helyszínen tevékeny szolgáltatókat, és további partnereket kell keresni egy új arculati megjelenés érdekében. A park legnagyobb rendezvénye a 2000-től minden évben megrendezésre kerülő Tatai Sokadalom, mely hagyományápoló népművészeti fesztivál. A szabadtéri színpad, a tisztások, a sétányok a színpadi előadásoknak, néptánc gáláknak, kézműves vásároknak és gyermekjátszók közkedvelt helyszíne. Tata Városának egyik legismertebb eleme a Víz, Zene, Virág Fesztivál. Ennek a jelképrendszernek a jegyében a kert egész évben bázisa lehetne azoknak a céloknak, amelyek ma csak a fesztivál hétvégéjére korlátozódnak. A botanikai látványosság mellett egész évre kiterjedő képzőművészeti, zenei rendezvényeknek kell helyt adni. Minderre a Pálmaház, a szabadtéri színpad, a vízfelületek számos egyedi lehetőséggel szolgálnak. Kiállítások, zenei rendezvények a Pálmaházban együttműködési megállapodás keretében Zenei rendezvények a szabadtéri színpadon Landart (természetbe, fára, vízfelületre kigondolt műalkotások, szabadtéri művészeti tárlatok,stb.) -9-

10 Helyőrségi Klub Működtetéséről, funkciójáról még tárgyalások zajlanak a Honvédelmi Minisztériummal, de ahogy azt a fentiekben is jeleztük egy összehasonlító, gazdasági elemzést, kalkulációt követően a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár is helyet kaphatna a Helyőrségi Klubban. További helyszínek lehetőségei A továbbiakban olyan kultúrához kapcsolható helyszíneket vetünk fel, amelyek megfelelő partnerek, civil szervezetek bevonásával, vagy akár városi beruházással egyedi háttérként szolgálhatnak tatai rendezvényekhez. Fényes fürdő Ismeretterjesztő, oktatással kapcsolatos szabadtéri rendezvények szervezése, a nyertes Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes fürdő területén című pályázathoz kapcsolódóan Kálvária domb szabadtéri színházi rendezvények Víztorony zenei rendezvények Tatai víziszínpad Országosan egyedülálló háttér lehetne egy a Kastélytéren épített színvonalas víziszínpad, természetes díszletként a Tatai Várral. Vaszary villa művészház, alkotóműhely lakhatással külföldi, neves hazai, testvérvárosi alkotóművészek fogadására. V. Fő célkitűzések: A fő célkitűzéseket Tata jelentős hagyományaira, ugyanakkor korszerű módon, lehetőleg a leghatékonyabb finanszírozási rendszerben kell tervezni. Ebben a struktúrában elengedhetetlen, hogy a koncepció végrehajtói támaszkodjanak a jelenleg aktív tatai civil szervezetek, művészek, önkéntesek kapcsolati és szellemi tőkéjére. Olyan művészeti eseményeket kell a tatai egyedi színtérben megvalósítani, ami iránt az érdeklődés túlnyúlik a térségen, vagy a szűkebb régiókon. Gondoskodni kell arról a turisztikai szakértők bevonásával, hogy ezek az események megfelelő árukapcsolással, turisztikai vonzerőként, termékként is megjelenhessenek. 1. Tata, a képzőművészet, népművészet, kézműves mesterségek centruma 1. Közismert Tata vonzereje, amit a művészekre gyakorolt és gyakorol ma is. Talán csak véletlen, hogy nem alakult ki a XX. század során művésztelepi tevékenység vagy hagyomány. A város művészeti életét egy ilyen jellegű, országos hatókörű programmal lehetne igazán elősegíteni. A művésztelep szervezi a helyi művészeti életet, bekapcsolja az országos művészeti élet vérkeringésébe, újabb színnel gazdagítja a város kulturális palettáját, és híressé teszi a várost. A gyakorlatban pedig programot, látványosságot jelent, és egy kortárs gyűjtemény megszületését a városban. 2. A művészeti centrumot egyedül Vaszary János hagyománya köré is fel lehetne építeni. Ezt az örökséget képviseli a művész otthona, amely egyelőre nem mutatja fel rangjához méltón a festőóriás emlékét, és ráadásul kihasználatlan. Erre a házra lehetne felépíteni egy új arculatot. A műtermes villában emlékkiállítást kellene fenntartani. Mind az emlékház, mind a hasznosítás tervezésében a Kuny Domokos Múzeum hathatós segítséget tud nyújtani. -10-

11 3. A művészeti élet harmadik pillére lehetne egy újonnan felállítandó városi képtár. A város életét, arculatát gazdagítaná, erősítené a Tata művészettörténetének kincseit bemutató galéria, amely a város közönségének valós igényeivel is találkozik. A városi képtár a helyi művészeti hagyományokat mutatja be: olyan festői életműveket, amelyek Tatához erősen kötődnek, illetve olyan képeket, amelyek Tata arculatát mutatják. A hely dönti majd el, hogy egyes mesterek önálló kiállításainak füzére, vagy tematikus tárlat (tatai városképek, stb.) lesz-e ez a bemutató. Az állandó kiállítás mellett időszakos kiállítóhelyet is ki kell alakítani, ahol elsősorban az elszármazott, elsővonalbeli mesterek, és a Tatán élő művészek mutatkozhatnak be. Mind a történeti képtár, mind a kortárs galéria tevékenységét a Kuny Domokos Múzeum segíteni tudja, amennyiben pedig muzeális gyűjteménnyé válik a képtár, a kiállítások rendezését is meg tudja oldani. 4. Pötörke Népművészeti Egyesület javaslata alapján Tatai tájház létrehozása. E tájház nemcsak a város és környéke hagyományos tárgyi kultúráját mutathatná be, hanem a város egyik kulturális centruma is lehetne. Állandó vagy időszakos kiállító helyet kaphatnának itt a városban még aktívan tevékenykedő kézműves mesterek, tatai és járási gyermekek számára kialakított interaktív oktatást tenne lehetővé, felkínálva az iskolák és óvodák részére az épület múzeumpedagógiai célú hasznosításának lehetőségét. A tájház közösségi rendezvények helyszíne lehetne (pl. népi kultúrához kapcsolódó hagyományok megünneplése), valamint a Pötörke Népművészeti Egyesület által létrehozott, ún. Népi Remekműhely (népi kézműves és hangszeres műhelyek) helyszínéül szolgálhatna. A tájházon keresztül közösségi tér jöhetne létre, az ott megjelenő hagyományőrző tevékenység életszerűvé tenné a múlt értékeinek bemutatását a fiatal generációk részére is. 5. Nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni a szellemi örökség védelmére, különösen a még élő, nagy tradícióval rendelkező fazekasságra. Tata lakosai számára korábban megélhetést biztosító hagyományos kézművességek nagy része már elhalt (csapók, molnárok), így ezeket már csak bemutatni lehet. A múzeum munkatársaival fel kell kutatni a még élő hagyományokat és az egyértelműen azonosítottakat a turizmus számára is könnyen befogadható termékké kell alakítani. (pl.: Öreg-tavi lehalászás, fazekasság.) 6. Tekintettel arra, hogy Tatán nagy számban található régi malom épület, fontos lenne ezek felújítása, esetlegesen egy a malmok működését bemutató kiállítás létrehozása. 2. Tata, a fotó fővárosa Tata, természeti és épített környezetével, közművelődési és más igényes tereivel, igényes szállodáival, eseményeivel, fesztiváljaival tökéletes bázisa lehet a fotóművészet minden ágának. Az amatőr, hobby- és profi fotósok tábora a digitális technika fejlődésével, elérhetőségével egyre gyarapszik. Könnyen elérhető, fizetőképes közösségek jelentős kulturális és turisztikai célcsoportja lehet a városnak. Hatalmas jelentősége van annak a marketinghatásnak, amit az idelátogató fotósok a tatai fotókkal hazatérve publikációjukkal, tárlataikkal végeznek. Természetfotó Öreg tó, Gerecse, Fényes, Vadlúd sokadalom, Angolkert, stb. Épület, városfotó Tatai barokk, Vár, stb. Glamour és divatfotó Szállodák, Művelődési házban kialakított stúdió, stb. Riportfotó, streetfotó fesztiválok, stb. élet- zsánerképek tatai hétköznapok, tevékenykedő polgárok, művészek, stb -11-

12 Cél, hogy az év minden időszakában termékben megfogalmazott fotós programok várják az érdeklődőket, és minél több eseménnyel tudjunk témát szolgáltatni. workshopok, divat, glamour, akt, stb. szállodák, igényes hátterekkel rendelkező partnerek bemutatásával árubemutatók fotótermékeket gyártók, forgalmazók részéről Szervezett, szakmailag támogatott természetfotó túrák, városi túrák tárlatok, kiállítások minden lehetséges helyszínen, bevonva éttermek, szállodák, extrém helyeken, szabadtéren, közterületen, stb. találkozók neves fotósokkal Szervezett, szakmailag támogatott riport, és eseményfotó túrák, városi túrák, Tatai Sokadalom, Patara, Öreg-tavi Nagy Halászat, stb. Albumok, kiadványok, pályázatok tegyék lehetővé minden szinten a publikációt, a megjelenést Ezeknek a céloknak az eléréséhez aktivizálni kell e helyi fotósok közösségét, bevonni az iskolákat, szakköröket, klubokat indítani. Elengedhetetlen, hogy folyamatosan működő bázisa, szellemi főhadiszállása legyen a szervezésnek. 3. Tata, a fesztiválváros A jelenleg is működő tatai fesztiválok óriási reklám és marketinghatással bírnak. Cél, hogy a legjelentősebb tatai fesztiválok szellemisége, egyes megjelenési eleme a fesztiválok idején kívül is megjelenjenek, látogathatóak legyenek, mintegy további turisztikai attrakcióként reklámként beharangozóként funkcionálva, illetve fordítva, maga a fesztivál legyen előszobája további turisztikai, a fesztivál tartalmára, szellemiségére épülő attrakcióknak. Patara Tatai vár török kori panoptikum, fegyvermúzeum, stb. Tatai Sokadalom Angolkert - Össz-népművészeti, hagyományápoló fesztivál Víz, Zene,Virág Fesztivál Vár környéke - kiállítások, zenei rendezvények Barokk fesztivál - zenei rendezvények különböző helyszíneken stb. 4. Tata, az Olvasó város TÁMOP pályázat révén sikeres programja volt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárnak az Olvasta? Olvas Tata! c. sorozat, amely DVD-n is megjelent, s amelynek keretében különböző foglalkozású és életkorú olvasók ajánlották kedvenc olvasnivalóikat. Az Olvasó város program keretében két további javaslatot tett a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár: 1. Könyvmegálló A központi könyvtáron kívüli két fiókkönyvtár elhelyezkedése miatt nem fedi le a város egész területét. Megoldási lehetőségként kínálkozik ún. könyvmegállók létesítése a város különböző frekventált, valamint idősebbek lakta helyein. Lehet használatlan telefonfülke, szekrény-vagy bármilyen, olvasnivaló tárolására alkalmas szabadtérre kihelyezhető polc, fülke. Igazán stílusos akkor lenne, ha fenntartói támogatást élvezve egységes arculatot tükrözne, egy-egy paddal kiegészítve. Becsületkönyvtárként - vedd és olvasd alapon - működne (egy hozott könyvért cserébe lehet egy másikat választani). Probléma, hiányos választék esetén a feltüntetett telefonszámon értesítve a könyvtárat, a megunt, vagy ajándékba kapott könyvekből feltöltenénk a készletet. Helyileg-próbaképpen-célszerűnek látszik a vasútállomás -12-

13 (ingázók nagy száma miatt), Újhegy (messze van mind a központi, mind a két fiókkönyvtártól), az Idősek Otthonának környéke, valamint a nagy ügyfélforgalmú igazgatási központok mellett (Kossuth tér, Ady Endre út). Ezeknél a könyvmegállóknál ki lehetne helyezni a városról idegenforgalmi, ingyenesen elvihető prospektusokat is, amelyek segítenék a városba látogató turistákat az azonnali ismeretszerzésben. 2. Bibliobox A könyvtári informatikai szolgáltatások 24 órás elérhetőségének bővítését szolgálja a Bibliobox, amelynek lényege, hogy az olvasó a könyvtár nyitvatartási idején túl is visszahozhatja a könyveket, belehelyezve a speciális bedobónyílással rendelkező Biblioboxba. A TÁMOP pályázatból finanszírozott retrospektív feldolgozás, valamint számítógépes kölcsönzés megvalósulása lehetővé teszi, hogy másnap a boxot kiürítve a könyvtárosok visszavegyék a dokumentumot - így az olvasónak akkor sem kell késedelmi díjat fizetnie, ha nem tudta nyitvatartási időben felkeresni a könyvtárat. (Csehországban rendkívül jó tapasztalatokkal rendelkeznek az alkalmazó városi könyvtárak, az olvasók is szeretik.) Felülete rendkívüli reklámlehetőséget biztosít, nemcsak könyvtári, hanem egyéb szolgáltatások hirdetésére is. 5. Tata, a kistérségi színházi központ Meg kell találni a színielőadásoknak azt a célközönségét, akik általában látogatnák a színvonalas konkurencia (Tatabánya, Győr, Budapest, Észak-Komárom) helyett/mellett a tatai rendezvényeket. Ehhez is szükséges a jelenleg működő színházi előadótér és fogadótér igényes átalakítása, hiszen a színházi esték egész estés élményként, elegáns környezetben, megfelelő kiegészítő tevékenységgel, kávézóval, stb. képzelhető el. Ez elsősorban a tatai, kistérségi igényeket tudná kielégíteni. Emellett a tatai exkluzív szabadtéri helyszínei további lehetőségeket rejtenek nagyobb színpadi rendezvények helyszíneként. Ebben az esetben legalább regionális, vagy még nagyobb vonzerőként tudna működni. Ez csak neves, népszerű program kínálatával érhető el, aminek azonban sokkal jelentősebb a költsége, mind az előadást, mind a reklámokat tekintve, így jelentősebb a finanszírozás kockázata is. További lehetőség van egyfajta alternatív színházi műfaj működtetésében, akár amatőr színtársulatra támaszkodva. Számtalan példát látunk egyes városok színházi mozgalmainak közösségépítő, kultúrát közvetítő pozitív hatásaira. Egyrészt nagyon sok lehetőség van Tatán a megjelenésre akár a helyszínt, akár az alkalmat tekintve, másrészt mint a fiatalok körében népszerű előadó-művészet nevelési, oktatási és ismeretterjesztő célokat is szolgálhat. 6. Film Tata minden adottsága megvan ahhoz, hogy hátteret biztosítson az éppen egyre élénkülő magyar filmgyártáshoz. Érdekünk, hogy minél több alkotó fedezze fel ezt a lehetőséget. Ezért érdemes olyan eseményeket rendezni Tatán, amely felkelti a szakma érdeklődését. Ezen a területen is nagy a jelentősége mind az egyre több filmes amatőr és professzionális szinten alkotó művészek megszólításának. Filmfesztivál, filmszemle Helyi készítésű filmek, - dokumentumfilm, helyi történetek megfilmesítése -13-

14 reklámfilmek, könnyűzenei videoklipek Nagy a jelentősége, hogy ezen a területen megfelelő szakember vezetésével az iskolák, érdeklődő amatőrök bevonásával helyi műhelyek jöjjenek létre, és az ehhez szükséges technikai hátteret, a megjelenés lehetőségét biztosítani tudjuk. 7. Kiadvány, könyv, zenei anyag Fontos, hogy a tatai kultúra ne csak eseményekben, hanem konkrét termékekben is megjelenjen. Ennek érdekében kell olyan tudományos, vagy népszerű nyomtatott kiadványt, könyvet, zenei anyagot létrehozni, ami méltó módon tükrözi az élénk tatai kulturális életet. Meg kell vizsgálni a célszerűségét az alábbiaknak: Tatai ihletésű szépirodalom, regény, verseskötet Tatai legendák gyűjteménye Fotóalbum különböző, még nem feldolgozott témákban művészi szinten (hétköznapok, divatfotók tatai háttérrel, életképek, természetfotó) Zenei DVD, tatai kórusok, népzenei együttesek, tatai könnyűzene, film és zene kombinációja 8. Települési értéktár Az Országgyűlés április 2-i ülésén elfogadta a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumról szóló évi XXX. törvényt (továbbiakban: Htv.), melynek végrehajtására vonatkozó szabályokat a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. A Htv. 3..-a alapján a helyi önkormányzat települési értéktárat, és Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre. A bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 297/2013. (V.30.) Tata Kt. határozatában döntött a települési értéktár létrehozásáról és a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. A Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához Ft-ot biztosított. A Képviselőtestület a június 26-i ülésén 354/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával döntött a Települési Értéktár Bizottság tagjairól, valamint elfogadta a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. A fenti döntéssel biztosíthatjuk Tata Város Önkormányzata számára kiemelten fontos közös értékeink, kulturális, építészeti örökségünk megóvását. E cél érdekében már megkezdődött a tatai temetők egyes síremlékeinek Tata Települési Értéktárba történő felvételi folyamata. VI. Összegzés A tatai kultúra hosszútávú stratégiai tervezése, tartalommal való megtöltése szerencsés esetben nem függvénye a mindenkori gazdasági helyzetnek, ahogy az oktatás, nevelés sem lehet az. A kultúra az, ami egy társadalom fejlettségét fémjelzi a történelem számára, és -14-

15 mutatója a jelen emberének is. Tata mindig is joggal volt büszke a történelmére, ahogy ma is az, és a jövő tatai polgára számára meg kell adnunk a lehetőséget, hogy az lehessen! Tata, október

16 1. sz. melléklet Közművelődési, kulturális színterek a városban Kuny Domokos Múzeum Eszterházy Kastély Magyary Zoltán Művelődési Központ Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Eötvös József Gimnázium és Kollégium - sportcsarnok Vaszary János Általános Iskola - könyvtár - sportcsarnok Est Mozi Helyőrségi Klub működtetéséről tárgyalások folynak Tatai Református Gimnázium Pálma Rendezvényház Edzőtábor Kis Hotel Kőkúti Általános Iskola - aula - tornaterem Vaszary Villa Bordó Ház Menner Bernát Zeneiskola - Liszt Ferenc hangverseny-terem - Fenyő téri telephelye Agostyáni Klubkönyvtár Polgármesteri Hivatal Tatai Járásbíróság - díszterem - előadóterem -16-

17 Szent Kereszt templom - templom - közösségi ház Kapucinus templom Református templom - gyülekezeti terem Berta Malom Evangélikus imaház Szabadtéri Színpad -17-

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete. 2014. július 1-től

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete. 2014. július 1-től Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete 2014. július 1-től Tata város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

1. melléklet a(z)./2015. ( ) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a(z)./2015. ( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a(z)./2015. ( ) önkormányzati rendelethez Öreg tó sétányai, parkjai, erdei, várudvar: a) önkormányzati tulajdonú, közterületnek minősülő területek a következőek: 1838/3, 1850/9, 1869/1, 1869/2,

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

"A Kultúra Magyar Városa 2006" cím

A Kultúra Magyar Városa 2006 cím A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködésben a Belügyminisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turisztikai Hivatallal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: 2. sz. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2002. (VI.1.) számú. r e n d e le t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2002. (VI.1.) számú. r e n d e le t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2002. (VI.1.) számú r e n d e le t e a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 7/1999. (IV.1.) számú helyi önkormányzati

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2001.(XI. 22.) számú RENDELETE A közművelődésről (egységes szerkezetben. 2014. június 6-tól hatályos állapot) A 29/2001. (XI. 22.) számú rendelet 2. a)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

közművelődési feladatairól 1

közművelődési feladatairól 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (XII. 10.)önkormányzati rendelete a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S HAJDÚHADHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 20-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat 730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2001.(XI. 22.) számú. RENDELETE A közművelődésről. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2001.(XI. 22.) számú. RENDELETE A közművelődésről. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2001.(XI. 22.) számú RENDELETE A közművelődésről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben