TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2014-2020."

Átírás

1 TATA VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA I. Bevezetés: Tata - életében mind a távolabbi, mind a közeli múltat tekintve - fontos színtereként szolgált a kultúrának, a művészetnek. A város természeti és épített környezete tökéletes háttere az alkotómunkának, a lélek és a szellem szabad szárnyalásának. Elődeink már megteremtették az alapját annak, hogy Tata szűkebb régiónk kulturális központja legyen. Ennek feltétele, hogy kulturális koncepciónkban megfogalmazott célok túlmutassanak a várost, a tatai embereket kiszolgáló közművelődési tevékenységen, és olyan tartalommal töltsük azt meg, ami kihasználva egyedi értékeinket, helyszíneink párját ritkító gyönyörűségét, a tatai művészeti élet sokszínűségét, a tataiak művészet iránti elkötelezettségét messze vigyék a város kulturális életének hírét, és minél több idelátogató akarjon részese lenni a tatai eseményeknek. Alapelvek: Az alapvető cél, hogy a közművelődés eseményei ne csak városi, hanem térségi, regionális, sőt országos szinten jelentsenek vonzerőt a kultúra iránt érdeklődők számára, különböző stratégiai területeken tevékeny szakemberek együttműködését igényli. A tatai kulturális események, színterek, abban az esetben képviselik méltó módon, hatékonyan városunkat, amennyiben a gazdasági, turisztikai, oktatási stratégiánk is megfelelő módon, tervezetten tartalmazza azokat a szükséges elemeket, amelyek elősegítik, kiszolgálják a kulturális stratégiában megfogalmazott célokat. Jogszabályi háttér: Az önkormányzatok kulturális területen ellátandó legfontosabb feladatait a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény határozza meg, következésképpen közgyűjteményi területen Tata városának önálló nyilvános könyvtárat kell fenntartania, a közművelődés területén vállalt feladatait, közművelődési rendeletében kell meghatároznia. Ezt Tata városa 1999-ben alkotta meg, ebben meghatározta, hogy a helyi közművelődési tevékenységek közül melyek támogatásában vállal szerepet. Ezek a következők: 1. ismeretterjesztő előadások, iskolarendszeren kívüli kultúraközvetítő képzési programok 2. mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programok 3. helytörténeti, településtörténeti rendezvények, programok 4. a helyi kulturális élet eseményeiről szóló dokumentumok gyűjtése, közzététele 5. képző-, és iparművészeti kiállítások szervezése 6. zenei rendezvények szervezése 7. színház és táncművészeti rendezvények szervezése 8. irodalmi esték, filmklubok, művészeti baráti körök szervezése 9. népművészeti és hagyományőrző közösségek programjai, rendezvényei 10. amatőr művészeti és kézműves tevékenységi körök, műhelyek programjai, -1-

2 11. a népművészeti hagyományos tevékenységeket gyakorló ének, zene, táncegyüttese működésének és programjainak támogatása 12. népi iparművészeti körök, műhelyek programjai 13. kiemelkedő tehetségű helyi alkotók bemutatkozási lehetőségének támogatása 14. ismeret és készségfejlesztő, gyűjtő körök programjai 15. ifjúsági közösségteremtő és kulturális programok 16. a civil közösségek bemutatkozását segítő programok, rendezvények 17. nemzeti és etnikai kisebbségek közművelődési programjai 18. testvérvárosi kulturális kapcsolatok programjai, rendezvényei 19. magyar és nemzetközi kulturális évfordulók, világnapok helyi programjai. A közművelődés területén a városoknak közművelődési intézményi feladatokat is el kell látnia. Ezt a feladatot Tata Város Önkormányzata a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-vel látja el. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a közművelődési intézményi feladatokon kívül ellát a megállapodás alapján több olyan közművelődési feladatot, amelyet Tata városa kötelezőként közművelődési feladatának tekint. A Városkapu mellett közművelődési, kulturális tevékenységet végez az önkormányzati fenntartású Kuny Domokos Múzeum és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Gazdasági háttér: A közművelődési tevékenység, az igényes szintű kultúra jelenleg, és főleg egy-egy projekt első szakaszában nem működtethető üzleti alapon, amellett hogy törekedni kell arra, hogy minél kevesebb adófizetői támogatást kelljen igénybe venni. Azonban a kultúrát azokhoz is el kell juttatni, akik ma, vagy a közeli jövőben nem tudják, vagy egyelőre nem szándékoznak erre áldozni. Másik fontos kapcsolódási pont, a közművelődési és kulturális színterek létrehozása, illetve azok a beruházások, amelyek elengedhetetlenek a célok megvalósításához. Mindezek tükrében kell meghatározni a gazdasági stratégiában azokat a prioritásokat, amelyek megvalósulása esetén esély nyílik a kulturális koncepcióban megfogalmazottak végrehajtására, vagy azok elmaradása esetén lemondhatunk azokról. Turisztikai háttér: A turisztikai terület szakmai gondozása a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület fenntartásában működő TDM munkaszervezet, illetve a térségi TDM munkaszervezet feladata. A kulturális koncepcióban meghatározott eseményekhez kapcsolódó marketing- és reklámtevékenység, a megfelelő tájékoztatás, a kiadványok gondozása a szervezet tevékenységi körébe tartozik. Vitathatatlan, hogy a kulturális élet számtalan ponton kapcsolódik a turisztikai szakmai munkához. Így elengedhetetlen, hogy mindenki, közművelődés, kultúra területén érdekelt, egyesületi tagként vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat, ugyanakkor vállaljon kötelezettséget a munkacsoport fenntartásában. A szakmai munkacsoportnak ugyanakkor feladata, hogy együttműködve a közművelődési és kulturális élet szereplőivel az egyes események kapcsolva más szolgáltatásokkal turisztikai termékként is megjelenjenek a piacon. -2-

3 Oktatási háttér: A városi oktatási stratégia tartalmazza és támogassa a pedagógiai programok azon elemeit, amelyek kapcsolódnak a kulturális koncepció tartalmához. Az iskolákban folyó nevelés, a művészeti oktatás, a kulturális eseményekben való aktív részvétel, legyen hangsúlyos. Minden tatai diák számára legyen evidencia a találkozás zenével, a képzőművészettel, a népművészettel, a színházzal, a filmmel, a fotóval. Művészeti, kulturális tanácsadó Fontos lenne egy olyan személy/csapat tevékenysége, aki kellő tapasztalattal, elismertséggel, kapcsolati tőkével rendelkezik ahhoz, hogy a kulturális koncepcióban megfogalmazottakat képviselje, elősegítse szakmai ismeretével, a tatai kultúra ügyét gondozza magasabb társadalmi szinteken is. II. Helyzetelemzés 1. Közgyűjteményi feladatok Kuny Domokos Múzeum A közgyűjteményi intézmények közül Tatán kiemelten fontos szerepük van a kulturális örökségünk tárgyi emlékeit gyűjtő múzeumoknak. A korábban Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ alá tartozó Kuny Domokos Múzeum január 1-től Tata Város Önkormányzata fenntartásába került. A fenntartóváltással a város hosszú évek után újra a sajátjának tekintheti a múzeumot, és ezzel lehetősége is nyílik a város történelmi, kulturális értékének további gazdagítására. A Kuny Domokos Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, jelen esetben Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása. Közgyűjteményként feladata az, hogy gyűjtőterületén a régészeti, a néprajzi, a történeti, a numizmatikai, a képző- és iparművészeti, valamint a természettudományos emlékeket, mint a kulturális örökség elemeit összegyűjtse, rendszerezze, őrizze és hozzáférhetővé tegye a kutatók és a nagyközönség számára, így megismertesse velük a megye, de különösen Tata város múltját, történelmi értékeit, hagyományait. A múzeum feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása. A kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét. -3-

4 A Kuny Domokos Múzeum tevékenységét 3 műemléki épületben álló kiállítóhelyen, a tatai várban, a Német Nemzetiségi Kiállítóhelyen (Nepomucenus malom és magtár), a Görög- Római Szobormásolatok Kiállítóhelyen (volt Zsinagóga épülete) valamint egy raktárépületben végzi. A múzeum ellátja a megyei múzeumi feladatokat is. A megyei múzeum tagintézménye a Német Nemzetiségi Múzeum kiállítóhelye és a Görög-Római Szobormásolatok kiállítóhelye. A Kuny Domokos Múzeumban jelentős helytörténeti gyűjtemény és könyvtár van. Tekintettel arra, hogy a Móricz Zsigmond Könyvtárban is található helytörténeti dokumentumgyűjtemény, fontos lenne, hogy az egy helyen legyen a városban. Ez azért is fontos, mert 2010 óta a felső tagozatos általános iskolai tanulók heti egy szakkör-óra keretében tanulják a Tata-tantárgyat. A múzeumok között fontos megemlíteni az országban egyedül álló, a Kálvária domb alatt működő Geológiai Múzeumot, amelyet az ELTE őslénytani tanszéke működtet. 2. Közművelődési feladatok - Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Tata városában a nyilvános közművelődési feladatokat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár látja el az alábbiak szerint: - hagyományos könyvtári szolgáltatások, kölcsönzés, helyben olvasás - korszerű, pályázatok útján megvalósuló könyvtári informatikai szolgáltatások (24 órás elérés, integrált számítógépes kölcsönzés, Wifi-lehetőség) - kulturális programok, író-olvasó találkozók, helytörténeti és irodalmi vetélkedők, pályázatok lebonyolítója (együttműködve a város egyéb önkormányzati, valamint civil szervezeteivel, a térség könyvtáraival). A 2008-ban elfogadott Kulturális Koncepció óta eltelt időszakban a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a következő fejlesztéseket valósította meg: A.) A könyvtárfejlesztési stratégia operatív szintű kidolgozása. B.) A klasszikus könyvtári szolgáltatások magas szintű biztosítása. C.) Elektronikus szolgáltatások kialakítása és bevezetése, a Könyvtár távelérésének 24 órás biztosítása D.) Informatikai rendszerfejlesztés megkezdése pályázati támogatással. E.) Állományrevízió, gyűjtőkör újraszabályozása. F.) A szervezeti kultúra fejlesztése, az alapdokumentumokat érintő jogszabályi változások átvezetése. G.) Rendezvények (A Könyvtár színvonalas közművelődési és könyvtári rendezvényeivel és kiadványaival támogatja Tata város kulturális koncepciójának megvalósítását, munkatársai több esetben nyújtottak segítséget speciális felkészültségükkel mint zene, színészet, rendezvényszervezés-városi rendezvények bonyolításában). H.) Humánerőforrások optimalizálása (előrehozott öregségi nyugdíjazások, új kollégák beilleszkedésének támogatása, továbbképzési program fejlesztése). -4-

5 I.) Kapcsolatépítés (JAMK, a könyvtári ellátórendszer különböző szintjein álló könyvtárak, általános és középiskolák, óvodák, civil szervezetek, Munkaügyi Központ- együttműködés új kereteinek kialakítása). J.) Esélyegyenlőség (az akadálymentesítés forrásigénye csak pályázatok révén biztosítható). K.) Digitalizálás (pályázati támogatással Tata Tóvárosi Híradó elérhetővé vált honlapunkon, a helytörténeti gyűjtemény legfontosabb dokumentumaiból válogatva). L.) Felhasználók képzése (olvasók, kistérségi kollegák). A városi könyvtár jelenlegi épülete a megnövekedett és megváltozott igényeknek már nem felel meg. Az épület állapota rendkívül rossz, beázások, falleomlások, penészesedés és salétrom megjelenése nehezíti a mindennapi feladatellátást. Raktározási gondjaik átmenetileg ugyan megoldódtak (folyóiratok elhelyezése a Bercsényi utcában, Zrt.-vel való megállapodás alapján a garázsraktárak fejében a színpad alatti részen kaptak raktározási lehetőséget), de továbbra sem megoldott a kulturált étkezés, átöltözés a munkatársak részére, az irodák pedig zsúfoltak. Sürgető feladat tehát az Önkormányzat számára a könyvtár elhelyezése, melyre két megoldás kínálkozik: a) Amennyiben a könyvtár a Művelődési Központ épületében maradna, a beadott energiaracionalizálási pályázat eredményében reménykedve már a továbblépésen kell gondolkodni: A XXI. sz. igényeinek megfelelően szükséges egy pelenkázórész, valamint mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítása. Megfelelő környezettel indulhatnának a Bababarát terület címért, amit a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság szigorú feltételek szerint adományoz ugyan, de könyvtárak is kiérdemelhetik. A Télikert helyén kialakítandó fedett rész együttműködési megállapodással a könyvtár számára is lehetőséget nyújtana előadások, író-olvasó találkozások lebonyolításához (a bútorzat egy része rendelkezésre áll pályázatból). Külön könyvtári bejárat létesítése a hátsó fronton, mintegy függetlenedve a Művelődési Ház nyitvatartásától. Előnye a közvetlen megközelítése a könyvtárnak, viszont felveti a plusz humánerőforrás igényt (információs-portaszolgálat), valamint az akadálymentes megközelítés kialakításának szükségességét. Tömörraktár kialakítása. b) A Tatai Helyőrségi Klubban kaphatna helyet a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Emellett az elképzelés mellett pro és kontra a következő érvek sorakoztathatók fel: Pro Központi helyen található (2 iskola, 3 óvoda van a környékén, tömegközlekedési eszközzel is megközelíthető) Az épület elhelyezkedésében, küllemében megfelelően reprezentatív a célnak megfelelően. Eleget tenne a HM-mel kötendő megállapodásban kritériumként megjelenő közművelődési feladatnak. Már működő szervezet, jelenleg is finanszírozott munkáltató kerülne az épületbe. Kontra Jelen állapotában nem alkalmas a könyvtári funkciók működtetésére (szabdalt terek, csekély természetes megvilágítás, nem akadálymentesített stb.) Jelenleg a könyvtár a művelődési ház közüzemi költségeinek harmadát fizeti. A szétválással plusz humán erőforrás kell azokra a feladatokra, amit eddig az egy épületbeli elhelyezéssel meg tudtak oldani. A szétválással növekedik a kiadás, de ez minden más hasznosítási verzióban ugyanígy van. Jelentős beruházás lehet jogszabályokban -5-

6 Pro A művelődési házban jelentős terület (helyiségek) szabadulna fel és erősíthetné a Zrt. vállalkozói tevékenységét. Kontra előírtaknak való megfelelés (korszerű fűtés, parkolóhelyek száma stb.) A kritériumként szereplő civil ellátás és rendezvények bonyolítása nem az épületben, hanem a művelődési házban történne, ami viszont a helyiségek felszabadulásával egyszerűen zajlana. A döntés előtt feltétlenül szükséges egy összehasonlító, gazdasági elemzést, kalkulációt elvégezni. 3. Művészeti élet A városunkban jelen van az alkotó művészet és az előadó művészet is. Az előadó művészet területén zenei területen van a legmozgalmasabb kulturális élet. Zenei területen is kiemelkedő a kórusok tevékenysége (Esterházy Énekegyüttes, Egressy kórus, Szent Márton Kórus, Katolikus Egyház Kórusai, Református Egyház Kórusa; Menner Bernát Zeneiskola Kiskórusa). Továbbá a zenei életet gazdagítja a Menner Bernát Zeneiskola Fúvószenekara és a Helyőrségi Dandárzenekar. A színházi élet területén csak amatőr színpadok működnek, a Tatai Református Gimnáziumban és az Eötvös József Gimnáziumban. Szintén jelentős hagyományokkal rendelkezik a néptánc. E területen két kiemelkedő együttes működik a Pötörke és a Kenderke minősített Tata Táncegyüttese. Az alkotó művészet területén a képzőművészet és az iparművészet emelkedik ki városunkban. E területen kiemelkedő a civil szervezetek tevékenysége, így például a Fellner Jakab Kulturális Egyesület két évente megrendezésre kerülő akvarell biennáléja. A városi művészeti életet akadályozza, hogy nincs megfelelő színháztermünk, önálló kiállítótermünk. A Kuny Domokos Múzeum jelenleg egy időszaki kiállítóterében (88m2) tud helyszínt biztosítani a képzőművészek számára, ezen kívül az Eötvös József Gimnázium díszterme és a Művelődési Központ termei szolgálnak időszakos kiállítótérként. Ezeket a lehetőségeket egészíti ki a Református Gimnázium Mindgalériája, ahol jelentős kiállítások kapnak helyet, illetve művészek alkalmat a bemutatkozásra. Értékes új elem lehetne a városi képtár: nemcsak az érintett festők, hanem az életműben és a tatai vonatkozásban fontos művek bemutatását tűzné ki célul. Tata város kulturális életében fontos szerepet játszanak az alapfokú művészeti iskolák. A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti ágban, ezen belül néptánc tanszakkal működik. Művészeti csoportjaik közreműködésével rendezvényeikkel, előadásaikkal, ünnepi megemlékezéseikkel jelentős részt vállalnak a város kulturális életében. A Menner Bernát Zeneiskola zeneművészeti és képzőművészeti ágban tanítja a 6-18 éves korosztályba tartozó fiatalokat. A Menner Bernát Zeneiskola a 2010/2011-es tanévtől kezdve a Fazekas utca 47. számú épület régi épületszárnyába költözött át. Az épületben 2010-ben színvonalas koncerterem kialakítására került sor. A Liszt Ferenc hangverseny-terem alkalmas nemcsak helyi, de megyei és országos szintű zenei versenyek és koncertek, hangversenyek megrendezésére is. A régi Concerto Zeneiskola 2010-ben beleolvadt a Menner Bernát Zeneiskolába, Fenyő téri épületében azonban továbbra folyik a fiatalok zenei oktatása. Szintén itt zajlik (és a zeneiskola épületében) a Concerto Nonprofit Kft. által minden év -6-

7 augusztusában a Barokk fesztivál keretében szervezett zenei mesterkurzus fiatal, tehetséges zenészek számára. 4. Közművelődési színterek: A városban számtalan közművelődési színteret találhatunk (lásd melléklet). Ezek közül a legjelentősebbek: Kuny Domokos Múzeum, Magyary Zoltán Művelődési Központ, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Helyőrségi Klub, Pálma Rendezvényház, Est Mozi, Eötvös József Gimnázium díszterme, Tatai Református Gimnázium előadóterme, Bordóház, Kőkúti Általános Iskola aulája, valamint a tatai csillagvizsgáló épülete. Ezen kívül jelentős színtér a városban működő egyházak templomai, imaházai és közösségi házai, valamint kulturális célra lehet használni az iskolák egyes tantermeit és tornatermeit. A városi közművelődési rendezvények szervezésében jelentős szerepet vállalnak egyesületek és alapítványok is. 5. Kulturális nagy rendezvények: A város kiemelt nyári nagy kulturális tevékenységeire közművelődési megállapodást kötött az azt megrendező szervezetekkel: a Víz, Zene, Virág Egyesülettel a Víz, Zene, Virág Fesztiválra, a Kenderke Néptánc Egyesülettel a Tatai Sokadalomra, Concerto Nonprofit Kftvel a Barokk Fesztiválra. A kulturális rendezvényekre kötött közművelődési megállapodásokat a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani. Utóbbi években újabb rendezvényekkel bővült a város fesztiválkínálata, úgy mint a Tatai Patara, Szent György- napi Lovasünnep és Mihály-napi Lovasparádé, Öreg-tavi Nagy Halászat, Vadlúd Sokadalom és az Adventi Zenés Áhítat. A nyári hónapokban a megújuló szabadtéri színpadon is szerveződhetnek kulturális rendezvénysorozatok, fesztiválok. 6. Konferenciák, szakmai képzések, továbbképzések: Városunkban jelentős a konferenciaturizmus. Ezek szervezésében a Kiss Panzió, a Gottwald Hotel, az Edzőtábor, az Old Lake Golf Hotel, valamint a Pálma Rendezvényház vesz részt. A meglévő gyakorlatot további lehetőségekkel lehetne bővíteni a felsőoktatási intézmények tudományos alkalmainak Tatára szervezésével. A jövőbeli kapcsolatok kiépítéséhez szükséges a felsőoktatásban jártas, ismert szakember bevonása. 7. Kulturális emlékévek: Kiemelten tervezzük támogatni a kulturális és történelmi emlékévekhez kapcsolódó fontosabb rendezvényeket. Ezek a következők: A Család Európai Éve Egressy Béni (zeneszerző, szövegkönyv- színműíró) születésének 200. évfordulója I. világháború kitörésének 100. évfordulója A reformáció megindításának 500 évfordulója A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. -7-

8 8. Nemzetközi kulturális kapcsolatok: Tatának 9 testvérvárosa és egy 1 partnervárosa van. Az ezekkel történő kulturális cserekapcsolatokról éves terv készül. Külön költségvetési keret áll rendelkezésre a finanszírozásukhoz. III. Kialakításra kerülő kulturális színterek, központok: A tatai kultúra egyediségét elsősorban az azt körülvevő környezet jelenti. Ezért választották királyok pihenőhelynek, művészek alkotótevékenységük színteréül városunkat. Ezt az egyediséget kihasználva kell a tatai kultúrát meghatározni. Ugyanakkor maguk a helyszínek csak a megfelelő beruházást követően válnak alkalmassá kulturális tevékenység kiszolgálására. A koncepciónak tartalmaznia kell az egyes terek fejlesztését kiemelt szerepüknek, fontosságuknak, céljuknak megfelelő ütemezéssel. Javaslatunk szerint a legfontosabbak: Tatai Vár Tatai Vár, mint történelmi helyszín: A vár a legjelentősebb, legkiemelkedőbb szimbóluma a városnak, így annak életében fontos szerepet kell betöltenie. Magán viseli a századok változásait, Zsigmond királytól napjainkig. Ugyan az eredeti négy palotaszárnyból csupán egy maradt meg, de historizáló átalakítása után ez is önálló épületként jelenik meg. A tatai vár óriási lehetőség előtt áll, hiszen hosszú évek óta most nyílik újra lehetőség arra, hogy a műemléket egységes szemlélettel kezeljük. A korábbi töredezettség, összetett tulajdonosi és vagyonkezelői háttér nem kedvezett sem az épület-állománynak, sem annak, hogy könnyen bekapcsolódjon a város vérkeringésébe. A vár azon részleteire is fel kell hívni a látogatók figyelmét, mely a korábbi gazdátlanság miatt elsikkadt. A külső falöv értelmező bemutatása nemcsak a várak iránt növekvő számú érdeklődőket vonzaná, hanem az oktatás számára is segítséget nyújthat. Ilyen jó állapotban megmaradt vár(falak)at ebből a korszakból a közelben nem lehet felkeresni, a falak mellett a kazamaták, az épségben megmaradt török-kori átjáró mind komoly értéke az ingatlanállománynak! Az Esterházyak idején épített kis uradalmi börtön felújítás után komoly érdeklődésre tarthat számot. Ebben a miliőben számos mobil-időszakos rendezvényt lehet szervezni, mely elsősorban a vár adottságaira épül, s nemcsak központi fekvésére. Tatai Vár, mint kulturális színtér: Minden szempontból a legfontosabb kulturális színtér a Tatai Vár udvara. Ugyanakkor a jelenleg is zajló fesztiválhelyszínek kivételével kérdéses, hogy milyen kulturális rendezvények megtartására alkalmas. Bármilyen színházi, illetve zenei projekt tervezése esetén felmerül a korszerű színpad és nézőtér kérdése, ami azonban a várudvar jellemzői miatt külön megfontolást igénylő feladat. Ezek olyan beruházást jelentenek, aminek a megtérülése csak hosszútávon képzelhető el. Emellett figyelembe kell venni a további tatai szabadtéri helyszínek jelentőségét, konkurens hatását, szezonalitását, infrastrukturális hiányosságait. -8-

9 A Tatai Várudvar a fesztiválhelyszínek mellett színpadi rendezvények helyszíneként, de korszerű technikával egyedi lehetőségeket rejt magában nyári szabadtéri játékok rendezésére. A következő rendezvényeknek adhat megfelelő helyszínt: nyári szabadtéri játékok Középkori piac, helyi termékek piaca, középkori vásári látványosságokkal Porcinkula, vallási hagyományok újraélesztése Művelődési központ: Az épület jelenleg is elsőszámú színtere az általános közművelődésnek, közösségi tér sok civil szervezet számára. Jelenlegi állapotában a működésképtelenség határát súrolja. Az épület elhelyezkedését tekintve is kiemelt fontosságú, hiszen Tata jelképe és legfontosabb turisztikai vonzerejének, a Tatai Várnak a szomszédságában található. Ugyanakkor felújítása nem jelentheti csupán a jelenlegi funkciók állagmegóvását. További közművelődési és közösségi tereket kell létrehozni a városi könyvtár esetleges elköltöztetésével, a télikert befedésével és új kiállítóterek kialakításával. Legfontosabb beruházások a művelődési központon: tetőszigetelés, nyílászárók, külső burkolat, fűtésrendszer színpad, nézőtér télikert, konferencia és kiállítóterek kialakítása Angolpark, Kiskastély A megnyert Európai Uniós pályázattal a közeljövőben megújul az Angolpark, a Kiskastély és a szabadtéri színpad. A Kiskatélyt restaurálása után kiállítótérként kívánjuk működtetni. A Tatai Angolpark működtetésébe be kell vonni a jelenleg is a helyszínen tevékeny szolgáltatókat, és további partnereket kell keresni egy új arculati megjelenés érdekében. A park legnagyobb rendezvénye a 2000-től minden évben megrendezésre kerülő Tatai Sokadalom, mely hagyományápoló népművészeti fesztivál. A szabadtéri színpad, a tisztások, a sétányok a színpadi előadásoknak, néptánc gáláknak, kézműves vásároknak és gyermekjátszók közkedvelt helyszíne. Tata Városának egyik legismertebb eleme a Víz, Zene, Virág Fesztivál. Ennek a jelképrendszernek a jegyében a kert egész évben bázisa lehetne azoknak a céloknak, amelyek ma csak a fesztivál hétvégéjére korlátozódnak. A botanikai látványosság mellett egész évre kiterjedő képzőművészeti, zenei rendezvényeknek kell helyt adni. Minderre a Pálmaház, a szabadtéri színpad, a vízfelületek számos egyedi lehetőséggel szolgálnak. Kiállítások, zenei rendezvények a Pálmaházban együttműködési megállapodás keretében Zenei rendezvények a szabadtéri színpadon Landart (természetbe, fára, vízfelületre kigondolt műalkotások, szabadtéri művészeti tárlatok,stb.) -9-

10 Helyőrségi Klub Működtetéséről, funkciójáról még tárgyalások zajlanak a Honvédelmi Minisztériummal, de ahogy azt a fentiekben is jeleztük egy összehasonlító, gazdasági elemzést, kalkulációt követően a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár is helyet kaphatna a Helyőrségi Klubban. További helyszínek lehetőségei A továbbiakban olyan kultúrához kapcsolható helyszíneket vetünk fel, amelyek megfelelő partnerek, civil szervezetek bevonásával, vagy akár városi beruházással egyedi háttérként szolgálhatnak tatai rendezvényekhez. Fényes fürdő Ismeretterjesztő, oktatással kapcsolatos szabadtéri rendezvények szervezése, a nyertes Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes fürdő területén című pályázathoz kapcsolódóan Kálvária domb szabadtéri színházi rendezvények Víztorony zenei rendezvények Tatai víziszínpad Országosan egyedülálló háttér lehetne egy a Kastélytéren épített színvonalas víziszínpad, természetes díszletként a Tatai Várral. Vaszary villa művészház, alkotóműhely lakhatással külföldi, neves hazai, testvérvárosi alkotóművészek fogadására. V. Fő célkitűzések: A fő célkitűzéseket Tata jelentős hagyományaira, ugyanakkor korszerű módon, lehetőleg a leghatékonyabb finanszírozási rendszerben kell tervezni. Ebben a struktúrában elengedhetetlen, hogy a koncepció végrehajtói támaszkodjanak a jelenleg aktív tatai civil szervezetek, művészek, önkéntesek kapcsolati és szellemi tőkéjére. Olyan művészeti eseményeket kell a tatai egyedi színtérben megvalósítani, ami iránt az érdeklődés túlnyúlik a térségen, vagy a szűkebb régiókon. Gondoskodni kell arról a turisztikai szakértők bevonásával, hogy ezek az események megfelelő árukapcsolással, turisztikai vonzerőként, termékként is megjelenhessenek. 1. Tata, a képzőművészet, népművészet, kézműves mesterségek centruma 1. Közismert Tata vonzereje, amit a művészekre gyakorolt és gyakorol ma is. Talán csak véletlen, hogy nem alakult ki a XX. század során művésztelepi tevékenység vagy hagyomány. A város művészeti életét egy ilyen jellegű, országos hatókörű programmal lehetne igazán elősegíteni. A művésztelep szervezi a helyi művészeti életet, bekapcsolja az országos művészeti élet vérkeringésébe, újabb színnel gazdagítja a város kulturális palettáját, és híressé teszi a várost. A gyakorlatban pedig programot, látványosságot jelent, és egy kortárs gyűjtemény megszületését a városban. 2. A művészeti centrumot egyedül Vaszary János hagyománya köré is fel lehetne építeni. Ezt az örökséget képviseli a művész otthona, amely egyelőre nem mutatja fel rangjához méltón a festőóriás emlékét, és ráadásul kihasználatlan. Erre a házra lehetne felépíteni egy új arculatot. A műtermes villában emlékkiállítást kellene fenntartani. Mind az emlékház, mind a hasznosítás tervezésében a Kuny Domokos Múzeum hathatós segítséget tud nyújtani. -10-

11 3. A művészeti élet harmadik pillére lehetne egy újonnan felállítandó városi képtár. A város életét, arculatát gazdagítaná, erősítené a Tata művészettörténetének kincseit bemutató galéria, amely a város közönségének valós igényeivel is találkozik. A városi képtár a helyi művészeti hagyományokat mutatja be: olyan festői életműveket, amelyek Tatához erősen kötődnek, illetve olyan képeket, amelyek Tata arculatát mutatják. A hely dönti majd el, hogy egyes mesterek önálló kiállításainak füzére, vagy tematikus tárlat (tatai városképek, stb.) lesz-e ez a bemutató. Az állandó kiállítás mellett időszakos kiállítóhelyet is ki kell alakítani, ahol elsősorban az elszármazott, elsővonalbeli mesterek, és a Tatán élő művészek mutatkozhatnak be. Mind a történeti képtár, mind a kortárs galéria tevékenységét a Kuny Domokos Múzeum segíteni tudja, amennyiben pedig muzeális gyűjteménnyé válik a képtár, a kiállítások rendezését is meg tudja oldani. 4. Pötörke Népművészeti Egyesület javaslata alapján Tatai tájház létrehozása. E tájház nemcsak a város és környéke hagyományos tárgyi kultúráját mutathatná be, hanem a város egyik kulturális centruma is lehetne. Állandó vagy időszakos kiállító helyet kaphatnának itt a városban még aktívan tevékenykedő kézműves mesterek, tatai és járási gyermekek számára kialakított interaktív oktatást tenne lehetővé, felkínálva az iskolák és óvodák részére az épület múzeumpedagógiai célú hasznosításának lehetőségét. A tájház közösségi rendezvények helyszíne lehetne (pl. népi kultúrához kapcsolódó hagyományok megünneplése), valamint a Pötörke Népművészeti Egyesület által létrehozott, ún. Népi Remekműhely (népi kézműves és hangszeres műhelyek) helyszínéül szolgálhatna. A tájházon keresztül közösségi tér jöhetne létre, az ott megjelenő hagyományőrző tevékenység életszerűvé tenné a múlt értékeinek bemutatását a fiatal generációk részére is. 5. Nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni a szellemi örökség védelmére, különösen a még élő, nagy tradícióval rendelkező fazekasságra. Tata lakosai számára korábban megélhetést biztosító hagyományos kézművességek nagy része már elhalt (csapók, molnárok), így ezeket már csak bemutatni lehet. A múzeum munkatársaival fel kell kutatni a még élő hagyományokat és az egyértelműen azonosítottakat a turizmus számára is könnyen befogadható termékké kell alakítani. (pl.: Öreg-tavi lehalászás, fazekasság.) 6. Tekintettel arra, hogy Tatán nagy számban található régi malom épület, fontos lenne ezek felújítása, esetlegesen egy a malmok működését bemutató kiállítás létrehozása. 2. Tata, a fotó fővárosa Tata, természeti és épített környezetével, közművelődési és más igényes tereivel, igényes szállodáival, eseményeivel, fesztiváljaival tökéletes bázisa lehet a fotóművészet minden ágának. Az amatőr, hobby- és profi fotósok tábora a digitális technika fejlődésével, elérhetőségével egyre gyarapszik. Könnyen elérhető, fizetőképes közösségek jelentős kulturális és turisztikai célcsoportja lehet a városnak. Hatalmas jelentősége van annak a marketinghatásnak, amit az idelátogató fotósok a tatai fotókkal hazatérve publikációjukkal, tárlataikkal végeznek. Természetfotó Öreg tó, Gerecse, Fényes, Vadlúd sokadalom, Angolkert, stb. Épület, városfotó Tatai barokk, Vár, stb. Glamour és divatfotó Szállodák, Művelődési házban kialakított stúdió, stb. Riportfotó, streetfotó fesztiválok, stb. élet- zsánerképek tatai hétköznapok, tevékenykedő polgárok, művészek, stb -11-

12 Cél, hogy az év minden időszakában termékben megfogalmazott fotós programok várják az érdeklődőket, és minél több eseménnyel tudjunk témát szolgáltatni. workshopok, divat, glamour, akt, stb. szállodák, igényes hátterekkel rendelkező partnerek bemutatásával árubemutatók fotótermékeket gyártók, forgalmazók részéről Szervezett, szakmailag támogatott természetfotó túrák, városi túrák tárlatok, kiállítások minden lehetséges helyszínen, bevonva éttermek, szállodák, extrém helyeken, szabadtéren, közterületen, stb. találkozók neves fotósokkal Szervezett, szakmailag támogatott riport, és eseményfotó túrák, városi túrák, Tatai Sokadalom, Patara, Öreg-tavi Nagy Halászat, stb. Albumok, kiadványok, pályázatok tegyék lehetővé minden szinten a publikációt, a megjelenést Ezeknek a céloknak az eléréséhez aktivizálni kell e helyi fotósok közösségét, bevonni az iskolákat, szakköröket, klubokat indítani. Elengedhetetlen, hogy folyamatosan működő bázisa, szellemi főhadiszállása legyen a szervezésnek. 3. Tata, a fesztiválváros A jelenleg is működő tatai fesztiválok óriási reklám és marketinghatással bírnak. Cél, hogy a legjelentősebb tatai fesztiválok szellemisége, egyes megjelenési eleme a fesztiválok idején kívül is megjelenjenek, látogathatóak legyenek, mintegy további turisztikai attrakcióként reklámként beharangozóként funkcionálva, illetve fordítva, maga a fesztivál legyen előszobája további turisztikai, a fesztivál tartalmára, szellemiségére épülő attrakcióknak. Patara Tatai vár török kori panoptikum, fegyvermúzeum, stb. Tatai Sokadalom Angolkert - Össz-népművészeti, hagyományápoló fesztivál Víz, Zene,Virág Fesztivál Vár környéke - kiállítások, zenei rendezvények Barokk fesztivál - zenei rendezvények különböző helyszíneken stb. 4. Tata, az Olvasó város TÁMOP pályázat révén sikeres programja volt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárnak az Olvasta? Olvas Tata! c. sorozat, amely DVD-n is megjelent, s amelynek keretében különböző foglalkozású és életkorú olvasók ajánlották kedvenc olvasnivalóikat. Az Olvasó város program keretében két további javaslatot tett a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár: 1. Könyvmegálló A központi könyvtáron kívüli két fiókkönyvtár elhelyezkedése miatt nem fedi le a város egész területét. Megoldási lehetőségként kínálkozik ún. könyvmegállók létesítése a város különböző frekventált, valamint idősebbek lakta helyein. Lehet használatlan telefonfülke, szekrény-vagy bármilyen, olvasnivaló tárolására alkalmas szabadtérre kihelyezhető polc, fülke. Igazán stílusos akkor lenne, ha fenntartói támogatást élvezve egységes arculatot tükrözne, egy-egy paddal kiegészítve. Becsületkönyvtárként - vedd és olvasd alapon - működne (egy hozott könyvért cserébe lehet egy másikat választani). Probléma, hiányos választék esetén a feltüntetett telefonszámon értesítve a könyvtárat, a megunt, vagy ajándékba kapott könyvekből feltöltenénk a készletet. Helyileg-próbaképpen-célszerűnek látszik a vasútállomás -12-

13 (ingázók nagy száma miatt), Újhegy (messze van mind a központi, mind a két fiókkönyvtártól), az Idősek Otthonának környéke, valamint a nagy ügyfélforgalmú igazgatási központok mellett (Kossuth tér, Ady Endre út). Ezeknél a könyvmegállóknál ki lehetne helyezni a városról idegenforgalmi, ingyenesen elvihető prospektusokat is, amelyek segítenék a városba látogató turistákat az azonnali ismeretszerzésben. 2. Bibliobox A könyvtári informatikai szolgáltatások 24 órás elérhetőségének bővítését szolgálja a Bibliobox, amelynek lényege, hogy az olvasó a könyvtár nyitvatartási idején túl is visszahozhatja a könyveket, belehelyezve a speciális bedobónyílással rendelkező Biblioboxba. A TÁMOP pályázatból finanszírozott retrospektív feldolgozás, valamint számítógépes kölcsönzés megvalósulása lehetővé teszi, hogy másnap a boxot kiürítve a könyvtárosok visszavegyék a dokumentumot - így az olvasónak akkor sem kell késedelmi díjat fizetnie, ha nem tudta nyitvatartási időben felkeresni a könyvtárat. (Csehországban rendkívül jó tapasztalatokkal rendelkeznek az alkalmazó városi könyvtárak, az olvasók is szeretik.) Felülete rendkívüli reklámlehetőséget biztosít, nemcsak könyvtári, hanem egyéb szolgáltatások hirdetésére is. 5. Tata, a kistérségi színházi központ Meg kell találni a színielőadásoknak azt a célközönségét, akik általában látogatnák a színvonalas konkurencia (Tatabánya, Győr, Budapest, Észak-Komárom) helyett/mellett a tatai rendezvényeket. Ehhez is szükséges a jelenleg működő színházi előadótér és fogadótér igényes átalakítása, hiszen a színházi esték egész estés élményként, elegáns környezetben, megfelelő kiegészítő tevékenységgel, kávézóval, stb. képzelhető el. Ez elsősorban a tatai, kistérségi igényeket tudná kielégíteni. Emellett a tatai exkluzív szabadtéri helyszínei további lehetőségeket rejtenek nagyobb színpadi rendezvények helyszíneként. Ebben az esetben legalább regionális, vagy még nagyobb vonzerőként tudna működni. Ez csak neves, népszerű program kínálatával érhető el, aminek azonban sokkal jelentősebb a költsége, mind az előadást, mind a reklámokat tekintve, így jelentősebb a finanszírozás kockázata is. További lehetőség van egyfajta alternatív színházi műfaj működtetésében, akár amatőr színtársulatra támaszkodva. Számtalan példát látunk egyes városok színházi mozgalmainak közösségépítő, kultúrát közvetítő pozitív hatásaira. Egyrészt nagyon sok lehetőség van Tatán a megjelenésre akár a helyszínt, akár az alkalmat tekintve, másrészt mint a fiatalok körében népszerű előadó-művészet nevelési, oktatási és ismeretterjesztő célokat is szolgálhat. 6. Film Tata minden adottsága megvan ahhoz, hogy hátteret biztosítson az éppen egyre élénkülő magyar filmgyártáshoz. Érdekünk, hogy minél több alkotó fedezze fel ezt a lehetőséget. Ezért érdemes olyan eseményeket rendezni Tatán, amely felkelti a szakma érdeklődését. Ezen a területen is nagy a jelentősége mind az egyre több filmes amatőr és professzionális szinten alkotó művészek megszólításának. Filmfesztivál, filmszemle Helyi készítésű filmek, - dokumentumfilm, helyi történetek megfilmesítése -13-

14 reklámfilmek, könnyűzenei videoklipek Nagy a jelentősége, hogy ezen a területen megfelelő szakember vezetésével az iskolák, érdeklődő amatőrök bevonásával helyi műhelyek jöjjenek létre, és az ehhez szükséges technikai hátteret, a megjelenés lehetőségét biztosítani tudjuk. 7. Kiadvány, könyv, zenei anyag Fontos, hogy a tatai kultúra ne csak eseményekben, hanem konkrét termékekben is megjelenjen. Ennek érdekében kell olyan tudományos, vagy népszerű nyomtatott kiadványt, könyvet, zenei anyagot létrehozni, ami méltó módon tükrözi az élénk tatai kulturális életet. Meg kell vizsgálni a célszerűségét az alábbiaknak: Tatai ihletésű szépirodalom, regény, verseskötet Tatai legendák gyűjteménye Fotóalbum különböző, még nem feldolgozott témákban művészi szinten (hétköznapok, divatfotók tatai háttérrel, életképek, természetfotó) Zenei DVD, tatai kórusok, népzenei együttesek, tatai könnyűzene, film és zene kombinációja 8. Települési értéktár Az Országgyűlés április 2-i ülésén elfogadta a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumról szóló évi XXX. törvényt (továbbiakban: Htv.), melynek végrehajtására vonatkozó szabályokat a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. A Htv. 3..-a alapján a helyi önkormányzat települési értéktárat, és Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre. A bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 297/2013. (V.30.) Tata Kt. határozatában döntött a települési értéktár létrehozásáról és a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. A Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához Ft-ot biztosított. A Képviselőtestület a június 26-i ülésén 354/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával döntött a Települési Értéktár Bizottság tagjairól, valamint elfogadta a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. A fenti döntéssel biztosíthatjuk Tata Város Önkormányzata számára kiemelten fontos közös értékeink, kulturális, építészeti örökségünk megóvását. E cél érdekében már megkezdődött a tatai temetők egyes síremlékeinek Tata Települési Értéktárba történő felvételi folyamata. VI. Összegzés A tatai kultúra hosszútávú stratégiai tervezése, tartalommal való megtöltése szerencsés esetben nem függvénye a mindenkori gazdasági helyzetnek, ahogy az oktatás, nevelés sem lehet az. A kultúra az, ami egy társadalom fejlettségét fémjelzi a történelem számára, és -14-

15 mutatója a jelen emberének is. Tata mindig is joggal volt büszke a történelmére, ahogy ma is az, és a jövő tatai polgára számára meg kell adnunk a lehetőséget, hogy az lehessen! Tata, október

16 1. sz. melléklet Közművelődési, kulturális színterek a városban Kuny Domokos Múzeum Eszterházy Kastély Magyary Zoltán Művelődési Központ Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Eötvös József Gimnázium és Kollégium - sportcsarnok Vaszary János Általános Iskola - könyvtár - sportcsarnok Est Mozi Helyőrségi Klub működtetéséről tárgyalások folynak Tatai Református Gimnázium Pálma Rendezvényház Edzőtábor Kis Hotel Kőkúti Általános Iskola - aula - tornaterem Vaszary Villa Bordó Ház Menner Bernát Zeneiskola - Liszt Ferenc hangverseny-terem - Fenyő téri telephelye Agostyáni Klubkönyvtár Polgármesteri Hivatal Tatai Járásbíróság - díszterem - előadóterem -16-

17 Szent Kereszt templom - templom - közösségi ház Kapucinus templom Református templom - gyülekezeti terem Berta Malom Evangélikus imaház Szabadtéri Színpad -17-

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete. 2014. július 1-től

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete. 2014. július 1-től Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/1999.(V. 5.) sz. rendelete 2014. július 1-től Tata város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

1. melléklet a(z)./2015. ( ) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a(z)./2015. ( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a(z)./2015. ( ) önkormányzati rendelethez Öreg tó sétányai, parkjai, erdei, várudvar: a) önkormányzati tulajdonú, közterületnek minősülő területek a következőek: 1838/3, 1850/9, 1869/1, 1869/2,

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

"A Kultúra Magyar Városa 2006" cím

A Kultúra Magyar Városa 2006 cím A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködésben a Belügyminisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turisztikai Hivatallal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 32. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor

49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor 49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor 2016. 07.05. Szombathely Michl József Polgármester Tata TATA Hagyomány és fejlődés Hol vagyunk? - Összes természetes vagy természetközeli vízfelület:

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2002. (VI.1.) számú. r e n d e le t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2002. (VI.1.) számú. r e n d e le t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2002. (VI.1.) számú r e n d e le t e a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 7/1999. (IV.1.) számú helyi önkormányzati

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: 2. sz. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2001.(XI. 22.) számú RENDELETE A közművelődésről (egységes szerkezetben. 2014. június 6-tól hatályos állapot) A 29/2001. (XI. 22.) számú rendelet 2. a)

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 66. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2001.(XI. 22.) számú RENDELETE A közművelődésről (egységes szerkezetben. 2014. november 11-től hatályos állapot) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója keretében A Paulinyi Zoltán által tervezett és 1957-ben átadott Szabadtéri Színpad teljes rekonstrukciója keretén belül az alábbiakat szeretnénk

Részletesebben

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése Szentes Város Alpolgármesterétől 6601. Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Ikt.sz.: 02-11411/2006. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör

Részletesebben

közművelődési feladatairól 1

közművelődési feladatairól 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (XII. 10.)önkormányzati rendelete a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben