JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között"

Átírás

1 JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei között BUDAPEST, BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG

2 Hazai támogatások és új pályázati rendszer Nemzeti emlékhelyek eseti jellegű támogatása 2014-ig között 66,1 millió Ft Egyedi támogatások, az emlékhelyek igényei alapján, összhangban a 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelettel, vagy a közzétett Használati Tervvel Állagvédelem, felújítás, bemutatás, kiadványok támogatása január 1-től új támogatási rendszer* Cél: a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, népszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek támogatása, az elfogadott használati tervek alapján. A miniszter honlapján minden év január 15-éig közzéteszi a nemzeti emlékhelyek támogatására rendelkezésre álló keretösszeget. A nemzeti emlékhely tulajdonosa, vagyonkezelője vagy használatra jogosultja minden év február 15-éig írásban nyújtja be kérelmét a miniszternek. A miniszter március 31-ig dönt. Értesítés nyolc napon belül. Szerződéskötés május 31-ig. * 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása alapján 1

3 Hazai támogatások és új pályázati rendszer Támogatási kérelem tartalma: a támogatandó tevékenység ismertetése, célja, várható eredményei, közösségi és kulturális hatásának bemutatása a közzétett használati tervhez való kapcsolódás megjelölése feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetés pénzügyi ütemezés a nemzeti emlékhely, vagy az érintett ingatlanrész valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának egyetértő nyilatkozata. 1

4 Európai Uniós támogatási lehetőségek között

5 Stratégiai keretek: Partnerségi Megállapodás és Operatív Programok A Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottság elfogadta. Operatív Programok benyújtása megtörtént, az Európai Bizottság észrevételei alapján átdolgozásuk folyamatban van. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Területi Operatív Program (TOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 3

6 Emlékhelyek lehetséges EU-s fejlesztési irányai Tartalmi fejlesztések (EFOP, VEKOP, VP) Turisztikai fejlesztések (GINOP, TOP, VP) Emlékhelyek Infrastrukturális fejlesztések (EFOP, TOP, VEKOP, GINOP, KEHOP) Nemzetközi kapcsolatok (Határon átnyúló együttműködések)

7 Az OP-k tervezete alapján várhatóan támogatható területek Nemzeti és történelmi emlékhelyek tevékenységei szempontjából 1. Az emlékhely által képviselt értékek, tudás és ismeretek bemutatását szolgáló tartalmi fejlesztések (képzések, oktatások, szakkörök, előadások, közösségi szerep erősítése, stb.) 2. Az emlékhelyek infrastrukturális fejlesztése a nem formális oktatás lehetőségeinek megteremtése vagy bővítése érdekében (oktatóterek, látványraktár, IKT fejlesztés, hálózati infrastruktúra stb.), illetve a közösségi funkciók megerősítése céljából (közösségi terek, közterek) 3. Az emlékhelyek turisztikai célú fejlesztése (szolgáltatásbővítés, attrakciófejlesztés) 4. Az emlékhelyek energiahatékonyságát szolgáló infrastrukturális fejlesztések (energiahatékonyság és megújuló energia használata) 5. Egyéb fejlesztési lehetőségek (természeti környezet rehabilitációja, települések közösségi helyszíneinek fejlesztése stb.) 6. Határon átnyúló fejlesztések, együttműködések támogatása (turisztika, intézményközi együttműködés) 5

8 1. Az emlékhely által képviselt értékek, tudás és ismeretek bemutatását szolgáló tartalmi fejlesztések EFOP 3. prioritás Gyarapodó tudástőke (Hasonló tartalmú intézkedés a VEKOP 5. prioritáson belül) (EFOP Konvergencia régiók, VEKOP Közép-magyarországi régió) kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, a kulturális intézményekben lévő tudásvagyon megismerését elősegítő, a kreatív iparokat, a pályaorientációt támogató tanulási programok, foglalkozások kialakítása a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű célcsoportoknak, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és informális tanulási alkalmakkal a gyermekek számára az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok (képzések, szakkörök, foglalkozás sorozatok, táborok, tanulást támogató információhoz hozzáférés, mozgásprogramok stb.) múzeum- és könyvtár-pedagógiai programok kulturális szolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrás minőségének javítása szakmai át- és továbbképzésekkel Kedvezményezettek (pl.): kulturális és egyéb intézmények, valamint azok fenntartói (Fertőd, Esterházykastély), önkormányzatok (Kőszegi vár), civil szervezetek (Pákozd, Katonai Emlékpark), egyházi jogi személyek (Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium), köznevelési intézmények és azok fenntartói (Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár) 6

9 2.a Az emlékhelyek infrastrukturális fejlesztése a nem formális oktatás lehetőségeinek megteremtése vagy bővítése érdekében EFOP 4. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében*! VEKOP-ban nincs ilyen lehetőség, a KMR-ben az EFOP nem támogat ilyen típusú fejlesztéseket! nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrájának kialakítása, eszközökkel való felszerelése nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közművelődési és közgyűjteményi infrastruktúra fejlesztése tanulási terek, kreatív terek kialakítása, bővítése tartalmazza (pl. oktatóterek, oktatópontok, tanulmányi raktárak, látványraktárak kialakítása, a kapcsolódó eszközök beszerzése és fejlesztése, kistelepülési könyvtári szolgáltató rendszer infrastrukturális fejlesztése a beruházások által érintett intézményeken belüli, a fejlesztés eredeti célját szolgáló informatikai beavatkozások Korlátozások: bővítés, felújítás lehetséges, új építés nem Kedvezményezettek (pl.): köznevelési intézmények és fenntartóik (Pápa, református kollégium és ótemplom), nonprofit szervezetek (Komáromi erődrendszer), egyházi jogi személyek (Tihany, bencés apátság), költségvetési intézmények (Somogyvár Kupavár), kulturális intézmények és fenntartóik (Szécsény, Forgáchkastély és a ferences kolostor) * Az intézkedés keretében az EFOP 3. prioritás által támogatott képzési célok teljesítését szolgáló célirányos infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg. 7

10 2.b. Az emlékhelyek infrastrukturális fejlesztése a közösségi funkciók megerősítése érdekében TOP 5. prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése Közterek közösségi tér funkcióinak bővítése. Kedvezményezettek (pl.): önkormányzatok (Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi középpontja), civil szervezetek, egyházak (Szeged, Dóm tér), közintézmények VEKOP 4. prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés közterek, városi zöldfelületek megújítása szabadtéri közösségi terek, közösségi épületek megújítása Kedvezményezettek (pl.): helyi önkormányzatok (Várnegyed), civil szervezetek, egyházi jogi személyek, kulturális intézmények (Magyar Nemzeti Múzeum, múzeumkert), oktatási intézmények, valamint az általuk alkotott vegyes összetételű konzorciumok. 8

11 3.a. Az emlékhelyek turisztikai célú szolgáltatásbővítése, attrakciófejlesztés GINOP 6. prioritás: Turizmus a természeti és kulturális örökségek gazdaságilag fenntartható, a környezettel harmonikusan megvalósuló fejlesztése műemlékek komplex turisztikai termékké alakítása hazánk nemzeti kulturális örökségi értékeinek egymáshoz kapcsolódó fejlesztése, a már meglevő attrakciók hálózatba szervezése (kiemelt fejlesztések, kulturális útvonalak, kulturális világörökségi helyszínek fejlesztése) nemzetközi jelentőségű attrakciók (mágnesek) fejlesztése Kedvezményezettek (pl.): költségvetési szervek (Nemzeti Örökség Intézete, Fertőd, Esterházy-kastély), költségvetési szervek intézményei (Nagycenk, Széchenyi-kastély), civil szervezetek (Gödöllő, Grassalkovich-kastély), egyházi jogi személyek (Pannonhalma, Bencés Főapátság), vállalkozások 9

12 3.b Az emlékhelyek turisztikai célú szolgáltatásbővítése, attrakciófejlesztés TOP 2. prioritás Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések kulturális látványosságok, helyi ökoturisztikai fejlesztések, turisztikai célú kerékpárutak ráhordó szakaszai az infrastrukturális és szolgáltatói oldalon tapasztalható hiányosságok, szezonális ingadozások kiküszöbölése, komplex élményszerzés biztosítása Területi fókusz: a GINOP által nem támogatott kulturális és természeti értékekkel rendelkező helyszínek a konvergencia régiókban Kedvezményezettek (pl.): önkormányzatok (Székesfehérvár, Romkert), önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek (Recsk, az egykori munkatábor), egyházak (Vác, Hétkápolna és honvédemlékmű) 10

13 4. Az emlékhelyek energiahatékonyságát szolgáló infrastrukturális fejlesztések Energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások lehatárolása az OP-k között a várható kedvezményezettek szerint: Támogatható fejlesztések 1. Energiahatékonyság növelése (szigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere, elektromos rendszerek felújítása stb.) 2. Megújuló energia-források alkalmazása (napenergia, földhő, geotermikus energia ezzel összefüggő rendszerek kiépítése stb.) LEHATÁROLÁS: KEHOP: központi költségvetési szervek, a non-profit szektor, egyházak és többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok épületenergetikai fejlesztései EFOP: Az eredetileg nem pusztán energetikai céllal kezdeményezett építési beruházások kötelező elemeként energiahatékonysági fejlesztések kivitelezése (kizárólag az EFOP-ból támogatható intézményi fejlesztések esetében) Kizárólag konvergencia régiókban és csak energiahatékonyság növelése céljából! VEKOP: Önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (KMR régió) TOP: Önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (konvergencia régiók) GINOP: Gazdasági társaságok beruházásai 11

14 5.a. Egyéb fejlesztési lehetőségek KEHOP 4. prioritás : Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések c. prioritáson belül várható támogatható tevékenységek A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természet védelmi helyzetének és állapotának javítása Védett földtudományi értékek és területek (barlangok, mesterséges üregek, földtani alapszelvények, ásvány- és ősmaradvány-lelőhelyek) továbbá a kunhalmok, földvárak és fülkés sziklák, valamint ezek természeti környezetének rekonstrukciója, ahol releváns a kulturális örökségvédelmi szempontok érvényesítésével; Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzésére és helyreállítására irányuló intézkedés a KEHOP-ban nem szerepel. TOP 5. prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Helyi identitást erősítő tevékenységek: helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, felelevenítése, a kulturális örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában történő bemutatása Kedvezményezettek (pl.): civil szervezetek (Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon), önkormányzatok (Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház), önkormányzati intézmények (Sárvári vár), egyházak (Sóly, református templom). 12

15 5.b. Egyéb fejlesztési lehetőségek (Vidékfejlesztési Program) (5000 fő alatti települések, vagy 100 fő/km2 népsűrűség esetében) A vidéki örökség esetében a VP nem elsősorban turisztikai hasznosítással, hanem általában közösségi-gazdasági hasznosítással támogatja az örökségelemek fejlesztését Cél: Az örökségvédelemmel kapcsolatos, az örökség megőrzését, fenntartását és átörökítését biztosító tevékenységi formák, a hasznosítást szolgáló beruházások támogatása. Fiatalok számára a térségre jellemző kézműves és népi iparművészeti hagyományok megismertetését, a hagyományos mesterségek elsajátítását célzó gyakorlatorientált képzési programok támogatása. A vidéki kulturális és természeti örökség megőrzését támogató tanulmányok és beruházások támogatása 13

16 6. Határon átnyúló fejlesztések, együttműködések támogatása Európai Területi Együttműködések Program keretén belül Határon átnyúló együttműködések az EU támogatásával (Magyar-Szlovák, Magyar-Román, Magyar-Osztrák stb.) Alapvetően a szomszédos megyék által kezdeményezett, partnerségben tervezett fejlesztések támogatása Várható támogatási területek: 1. Kulturális és természeti örökség, mint erőforrás hasznosítása turizmus (kisléptékű attrakció fejlesztések, tematikus útvonalak, hálózatosodás támogatása stb.) 2. Intézményközi és közösségek közötti együttműködések kis értékű támogatása (közös kulturális örökség bemutatása, közös rendezvények, konferenciák stb.) Operatív Programok szövegezése folyamatban pályázatok kiírása 2015-től várható 14

17 Köszönöm a figyelmet!

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

Örökség a jövőnek jövő az örökségnek A kultúra szerepe örökségünk védelmében

Örökség a jövőnek jövő az örökségnek A kultúra szerepe örökségünk védelmében Örökség a jövőnek jövő az örökségnek A kultúra szerepe örökségünk védelmében Benkőné Kiss Zsuzsa főosztályvezető Kulturális Fejlesztési, Örökségvédelmi és Igazgatási Főosztály Pécs, Zsolnay Központ, 2014.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. május

Pályázati figyelő 2012. május i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben