Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton, Petőfi tér 15 szám alatti Művelődési Házban március 26-án 16-tól közmeghallgatással egybekötött üléséről Jelen vannak: Meghívott: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Gulyásné Horváth Tünde Kovácsné dr. Weisz Boglárka Pálinkás Gyuláné Szabó Árpád Szabó Gáborné képviselők (7 fő képviselő) Szekeresné Pinczés Györgyi óvodavezető Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott Mezőné Kalán Éva vezető főtanácsos Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. N a p i r e n d 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Előterjesztés települési értéktár bizottság tagjainak megválasztására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 3. Előterjesztés települési értéktár bizottság működési szabályzatára Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4. Előterjesztés bölcsődei ellátási szerződés megkötésére

2 2 Előadó: Káposztás Tibor polgármester 5. Előterjesztés Petőfi Sándor Emlékkiállítás közművelődési szakember, vagy muzeológus munkakör betöltésére kiírt pályázatra Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés a Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendelet megalkotására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 7. Előterjesztés évi közbeszerzési tervre Előadó: Káposztás Tibor polgármester 8. Előterjesztés a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Közmeghallgatás (falugyűlés) órától Tájékoztató az önkormányzat évi munkájáról, valamint a évi tervekről, feladatokról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 10. Egyéb ügyek, bejelentések 1. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti a két ülés között tett intézkedéseket: - A Leader csoporthoz csatlakozás megtörtént Szabadszálláson február 28-án, ahol a tisztségek kiosztása is megtörtént, - Március 10-én elhuny Tóth Ferenc jegyzőnk temetése március 14-én volt, az önkormányzat átvállalta a temetési költségeket, - Egyes helyeken Ingyenes internethasználat lesz a térfigyelő kamerarendszer felszerelése miatt, - A buszmegállók készülnek, az 51-esen a bútorboltnál és a vasútállomásnál már ki vannak helyezve, még a Damásdi bolthoz kerül 1 db. illetve a Vecsei úton található

3 3 buszmegálló cseréje fog megtörténni az általunk készített egységes buszmegállók kihelyezésével. A Petőfi utca elején található buszmegálló pedig felújításra kerül. - Ezeken kívül még tervezte a piactérre térkövezés után a két buszmegálló megszüntetése után egy megállót, - A művelődési ház pályázattal 25 mft-ot nyert az önkormányzat, amibe külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje és tetőcsere szerepel, majd kérik az árajánlatokat, - Március 15-én ünnepség volt, ahol dr. Raffai Ernő tartotta az ünnepi beszédet, majd azt követte a koszorúzás. - A Zrínyi utca padkázását elkezdték, a kátyúkat feltöltötték, a buckákat Saly Gábor eltolta án volt a víz világnapja rajzkiállítással együtt, ahol 30 gyerek kapott ajándékot az önkormányzat támogatásával. Káposztás Tibor polgármester az előterjesztés megtárgyalása után szavazásra bocsájtja a évi lejárt határidejű határozatok végrehajtását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 35/2014. (III.26.) H a t á r o z a t Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester 2. napirend Előterjesztés települési értéktár bizottság tagjainak megválasztására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, az értéktár bizottság létrehozásáról döntött a Képviselő-testület, tagokra javaslatot tesz, akikkel már előzetesen megbeszélte, hogy vállalják, valamint az előterjesztésből kimaradt Pinczel Mártonné, akit még javasol. Gulyásné Horváth Tünde képviselő javaslat, hogy a Múzeum Baráti Kör tagjaiból Kerner Erzsébet alpolgármestert javasolja tagnak. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javasolja Pappné Vizinger Máriát tagnak, mert egyrészt történelem szakos tanár és Szalkszentmárton helytörténetéről tart órákat. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy amennyiben elfogadja a Képviselő-testület a jelölteket később bővíthető a létszám.

4 4 Szavazásra bocsájtja a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztását, javaslatot tesz: - Alföldy-Boruss Dániel - Amler Ildikó - Kovácsné dr. Weisz Boglárka - Mészáros Szilvia - Szabó Árpád - Kerner Erzsébet - Pappné Vizinger Mária - Pinczel Mártonné személyére. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 36/2014.(III.26.) Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság tagjának: - Alföldy-Boruss Dánielt - Amler Ildikót - Kerner Erzsébetet - Kovácsné dr. Weisz Boglárkát - Mészáros Szilviát - Pappné Vizinger Máriát - Pinczel Mártonnét - Szabó Árpádot választja meg. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: március napirend Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatára (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy az anyag erre a napirendre is kiment, valakinek kérdése, vagy kiegészítése van-e? Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a bizottság tagjait 8 főre kell kijavítani és javasolja a 7. pont 1. pontjából a helyi sajtót kihúzni és az önkormányzat honlapján egy települési értéktár fület létrehozni.

5 5 Káposztás Tibor polgármester képviselő asszony kiegészítéseivel szavazásra bocsájtja a működési szabályzatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 37/2014.(III.26.) Települési Értéktár Bizottság Működési szabályzata H a t á r o z a t Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát az alábbiak szerint elfogadja: S Z A B Á L Y Z A T Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: március 31. A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és megőrzés, feltételeinek biztosítása. 2. Szalkszentmárton község szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték stb., amelyet a Települési Értéktár Bizottság ( továbbiakban: TÉB ) annak minősít. A Települési Helyi Értékek Gyűjteménye a TÉB által szalkszentmártoni kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak összessége. Ezek körét ( felsorolását), fellelhetőségét, bemutatását az egyediségükre, speciális szalkszentmártoni kötődésükre, jellemzőre vonatkozó leírással vagy egyéb dokumentációval együtt a szabályzat melléklete tartalmazza. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 3. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátásával a Települési Értéktári Bizottságot hatalmazza fel. A bizottság tagjainak száma: 8 fő, értéktár bizottságként munkájába külső szakértőket vonhat be, így például a helyi, közművelődési feladatellátás intézményét, továbbá a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket. A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el. 4. A TÉB feladatkörében eljárva a bizottság elnökének feladata:

6 6 A bizottság üléseinek összehívása, vezetése, A bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás, A bizottság képviselete önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt, A települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő továbbítása. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 5. A TÉB szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik. 6. A települési értékké minősítéshez a jelenlévők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges. 7. A TÉB feladata: a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás ( pl. évente a gyűjtemény közzététele az önkormányzati honlap útján stb. ), a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi értékek Gyűjteményének összeállítása, félévente legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig a Képviselő testülettájékoztatása a végzett tevékenységről, Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel. 8. A TÉB működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról Szalkszentmárton Község Önkormányzata gondoskodik. 9. A TÉB működésének anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja. A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI 10. Helyi értékké nyilvántartásra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. ( IV. 16.) Korm. rendelet 6.. (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó. 11. A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza. 12. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 6. pontban írt szavazati aránnyal a TÉB dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti. NYILVÁNTARTÉS ÉS KÖZZÉTÉTEL

7 7 13. A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. ( IV. 06. ) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve kell nyilvántartásba venni. 14. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 4. napirend Előterjesztés bölcsődei ellátási szerződés megkötésére Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó szerződéssel kapcsolatban nem kapott az Önkormányzat állásfoglalást, ezért javasolja az előterjesztést elnapolni az állásfoglalás megérkezéséig. Szavazásra bocsájtja az állásfoglalás megérkezése után a bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó szerződés megtárgyalását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 38/2014.(III.26.) Bölcsődei ellátási szerződés H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötésének megtárgyalását az állásfoglalás megérkezése után tárgyalja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal 5. napirend Előterjesztés Petőfi Sándor Emlékkiállítás közművelődési szakember, vagy muzeológus munkakör betöltésére kiírt pályázatra (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Mezőné Kalán Éva Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott vezető főtanácsos elmondja, hogy Jegyző Úr ügyiratainak rendszerezése közben vált ismertté, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúrpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Petőfi Sándor Emlékkiállítás működési engedélyének módosítását kellett volna kezdeményezni miután az Emlékkiállítás Szalkszentmárton község Önkormányzatának fenntartásába került. A működési engedély módosítása iránti eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztere végzést hozott, mely szerint a hatóság január 22-én hivatalból eljárást indított a Bács Kiskun Megyei Múzeumi

8 8 Szervezet Petőfi Sándor Emlékkiállítása működési engedélyének módosítása érdekében. A hatóság a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet február 28-i határidővel az alábbiak szerint: Múzeumi közművelődési szakember vagy az állandó kiállítás témájának megfelelő szakképzettségű muzeológus munkakör létesítésének igazolására. A végzésben megjelölt határidő miatt módosítást kellett kérni. Határidőként Önkormányzatunk május 01. napját jelölte meg muzeológus, vagy múzeumi közművelődési szakember munkakör létesítésének igazolására. A pályázati kiírásról az Önkormányzat gondoskodik. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javasolja, hogy a pályázati kiírásba tegyék bele az elvárásokat pl.: - Közművelődési programszervezés, - Gyűjteményfejlesztés, feldolgozás, - Falutörténet kutatása - Pályázatok írása - és előnynek a muzeológusi végzettséget. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javasolja, hogy a kinevezés 5 évre határozott időre szóljon fél év próbaidővel. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírásba még lehet beletenni elvárásokat. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy mit tudnak felajánlani? Közalkalmazotti besorolás és szolgálati lakás? Szabó Árpád képviselő kiegészíti, hogy szakmai jelentés a Képviselő-testületnek. Káposztás Tibor polgármester a felsorolt kiegészítésekkel szavazásra bocsájtja a pályázati kiírás elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 39/2014.(III.26.) Közművelődési szakember, vagy muzeológus munkakör betöltésére pályázati kiírás H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete közművelődési szakember, vagy muzeológus munkakör betöltésére pályázatot ír ki. A pályázat benyújtási határideje: A munkakör a pályázat benyújtásának határideje után napjától betölthető. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május 01.

9 9 6. napirend Előterjesztés a Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendelet megalkotására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Mezőné Kalán Éva Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott vezető főtanácsos elmondja, hogy a rendelet-tervezetet megküldésre került az ADUKÖVIZIG-hez és a DUNANETT szolgáltatóhoz véleményeztetésre. A Kormányhivatal azt az állásfoglalást kaptuk, hogy lakatlan ingatlan után nem számlázhat a szolgáltató. Arra, hogy az ingatlan lakatlannak minősüljön a Járási Hivatal Okmányirodája díjmentesen állítja ki az igazolást a kérelmet keddenként ¼ 9-11-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban a Járási Hivatal munkatársánál. Javasolta a Járási Hivatalnak, hogy az igazolás kiadásához készítsenek formanyomtatványt amit már előzetesen ki tudnak adni az ügyfélnek és azt keddenként le tudják adni az ügysegédnél. A Polgármesteri Hivatal munkatársa 3.000,- Ft-os illetékbélyeg ellenében tudja kiállítani a hatósági bizonyítványt. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a közszolgáltatás időtartama miért van benne? Káposztás Tibor polgármester véleménye, hogy a közszolgáltató 10 évre vállalja a hulladékszállítást, innen kilépni nem tudnak, mert nincs más lehetőség. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy mi szerepel az érvényes szerződésükben, javaslata, hogy ne legyen szerződésen túli időpont elfogadva. Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy Tass községben nincs egyedülálló kedvezmény, de nincs zöldhulladék szállítás sem. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a beépítetlen telek is ingatlanhasználatnak számít, javaslata, hogy a beépítetlen ingatlanra ne vonatkozzon a szerződés, mert ezzel felülírhatják az egész alapszerződést és nem szeretné, hogy többletjogokat kapjon a szolgáltató. A legnagyobb bajnak azt tartja, hogy ezzel a rendelettel hatályon kívül helyezi az 1996-os köztisztasági rendeletet. Javasolja, hogy az ingatlanra vonatkozó előírásokat ne helyezze hatályon kívül. Kerner Erzsébet alpolgármester véleménye, hogy két rendelet kellene, ami a szemétszállításra vonatkozik és ami a köztisztaságra vonatkozik. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő észrevétele még, hogy egy lomtalanításról ír, eddig kettő volt és a szelektív hulladékszállításról nem is ír. A 3.. (5) bekezdésében a lakatlan ingatlanra 0-s számlát kér, szerinte ez sem jó, mert ha lakatlan is az ingatlan, minimális fogyasztása akkor is van, javasolja, hogy legyen elég a Kormányhivatal igazolása. A 4. (5) ellent mond a 2..(4) bekezdésnek. A 2.. (9) bekezdésével egyetért, de javasolja, hogy ez a közszolgáltatóra is vonatkozzon, hogy ürítés után úgy hagyja ott az edényt, hogy nem legyen balesetveszélyes. A 3.. (6) bekezdése sem jó, mert nem 50 % volt eddig, hanem nulla forint. Kérdése, hogy ha új tulajdonosa lesz az ingatlannak, akkor ki jelenti be a szolgáltatóhoz?

10 10 Mezőné Kalán Éva Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott vezető főtanácsos elmondja, hogy a régi tulajdonosnak le kell adni a kukát és az új tulajdonosnak kell majd megigényeli a matricát illetve az új tárolóedényt. Káposztás Tibor polgármester javaslata, hogy most ne szavazzanak a rendelet elfogadásáról, hanem március 31-ig újra összehívjuk a testületet egy módosított rendelettervezet megtárgyalására. Szavazásra bocsájtja a rendelet megalkotásának elhalasztását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 40/2014.(III.26.) Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendelet elhalasztása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendelet megalkotását elhalassza. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: március napirend Előterjesztés évi közbeszerzési tervre (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a művelődési házra elnyert energiafelhasználásra irányuló pályázat miatt közbeszerzést kell összehívni. Szavazásra bocsájtja a évi közbeszerzési terv elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással meghozza az alábbi határozatot: 41/2014.(III.26.) évi közbeszerzési terv H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi közbeszerzési tervet az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: június 30.

11 11 8. napirend Előterjesztés a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 42/2014.(III.26.) A gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításához hozzájárulás H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2012.(IV.26.) a gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 1. számú mellékletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: március 31. Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt, Káposztás Tibor polgármester az ülést perckor bezárja, a Képviselő-testületi ülés a továbbiakban közmeghallgatás keretében órától folytatódik. 9. napirend Falugyűlés (közmeghallgatás) Megjelent a lakosság részéről: 110 fő Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti - Józan Judit Járási hivatal vezető helyettest, - Salacz László, országgyűlési képviselő jelöltet, - Bezerédi Imre Hadnagy Urat, - Rigó János Alezredes Urat és - Vasajiné Borbély Erzsébetet a Magyar Közút Solti Üzemmérnökség vezetőjét. Megkéri a megjelenteket, hogy a március 10-én súlyos betegségben elhunyt Tóth Ferenc jegyzőre egy perces néma főhajtással emlékezzenek meg. Beszámol az egy év alatt eltelt időszakról:

12 12 Először is szeretném ismertetni a tavaly márciusi falugyűlésünk óta eltelt időszak fontosabb eseményeit. Bizonyára mindenki emlékezik még a pont 1 évvel ezelőtti szemétszállítási díjemelési próbálkozásra, amikor is a DUNANETT KFT megpróbálta mintegy 100 %-kal emelni a hulladékszállítási díjat. Szerencsére az érintett terület polgármestereinek az összefogásával 2 hónap kemény alkudozása után elértük, hogy semmissé vált az áremelési kísérlet és újraszámlázták a régi díjszabás szerint a szemétszállítási díjat. A tavasz folyamán a Fő utcán a Kígyó köznél és a központból a Burgó felé kitisztítottuk az árkokat és az eldugult átereszeket, ahol nem volt áteresz, oda telepítettünk újakat. Ezeknek a munkálatoknak eredménye a május eleji vihar idején mutatkozott meg, amikor is a hirtelen, nagy mennyiségben lehullott esővizet elvezette a rendszer és nem keletkezett tó, a központban mint régebben. E vihar negatív hozadéka volt még a házasságkötő tetőszerkezetének megrongálódása is, amelyet a közmunkások és a hivatal dolgozói javítottak meg. Részleges tetőszerkezet cserével, illetve cserepezéssel. Áprilisban kapták meg a civil szervezetek az őket megillető támogatást az alábbiak szerint: Április 28-án került sor a Gyülekezeti ház felszentelésére, melyen részt vett és misét is tartott Szabó István Püspök Úr. A terem névadója néhai Hatolkay Árpád Tiszteletes Úr, aki 2 évtizeden át szolgálta az Urat itt Szalkon. Május 1. KÖSZI majális a vadászháznál, a táncosok pedig a faluháznál tartottak összejövetelt. Itt szeretném megjegyezni, hogy ehhez a majális tartáshoz azt szeretném javasolni, hogy itt a központhoz közel a körtóban már az idén lenne lehetőség egy közös a falu apraját, nagyját érintő majálist tartani, hisz a terület adott hozzá és ide könnyebb kijutni, mint a falutól távolabbra eső területre, szóval megfontolásra ajánlom a majális szervezőknek. Sajnos a majálisi hangulatot másnap egy heves szélviharral kísért heves eső követte, amely a telepen és a falu többi részén is komoly károkat okozott a tetőkben és a fákban. A vasútállomás tűzfalát is eldöntötte a vihar. Nyár elején elkezdődött egy járdaépítési program, melynek keretében az önkormányzat biztosította ingyen a sódert és a cementet a lakosságnak, ők pedig a munkát végezték, vagy végeztették el. Így készült el mintegy 280 fm járda az Eperfa, Túzok, Alkotmány, Rákóczi és a Fő utcában. Ez a program 500 eft-ba került és sokan akarták még folytatni, amire az idén sor kerül úgy, hogy megduplázzuk a pénzügyi alapot 1 mft-ra. A június sajnos szintén rosszul kezdődött a Duna rekord méretű áradásával. A nyári gát magasságát 90 cm-rel meghaladta a tetőzés m3/sec volt a Duna vízhozama ban amikor szintén átjött a gáton a víz csak 9000 m3/sec volt. Többen kérdőre vontak, hogy miért nem védekezünk a gát magasításával. Ezt a magasítást mintegy 12 km-en kellett volna megcsinálni 2 hét alatt. Nehezen értették meg a gazdák, akiknek az ártér 850 ha-s területén van a földjük, hogy a nyári gát magassága úgy van hatóságilag méretezve, hogy ha az ár meghaladja ezt a szintet, ide folyjék be az a többmillió m3 víz és így mentesítse azokat a lakott területeket, amelyek elöntésével emberéleteket is veszélyeztetne az áradat. Ezek a részek Ráckevétől Szalkra, illetve a falutól délre Dunavecse felé vannak. A nyári gát jelenlegi magassága is szabálytalan, hisz néhol cm-rel haladja meg az engedélyeztetett 12 km Tasstól Csabonyig a Vízügyi törvény szerint a hullámtérben csak olyan gazdálkodás folytatható, amelyet egy esetleges elöntés nem veszélyeztet (legelő, erdő, gyümölcsfák).

13 13 Összegezve: Meg volt tiltva a védekezés a szalki területen, hogy máshol nehogy nagyobb kár keletkezzen. A gazdáknak ígértek kártérítést, hogy lett-e belőle valami nem tudom, de vannak elképzeléseim. Ezután egy jó hír. Elkészült a Temető utca aszfaltozása és az Alkony u (a Damásdi bolt és az Alkotmány utca közti utca ez) kijavítása, ez mintegy 9,6 mft-ba került és ezt teljesen saját erőből végeztettük el. A piactér kövezésére is ebben az időben került sor, mintegy 300 m 2 területen. Ezt a rész az általunk gyártott térkővel a közmunkások végezték a község gépeinek a segítségével. A kövezés mellett parkosítottunk és fákat ültettünk. Júniusban volt a hagyományos motoros találkozó a körtóban, valamint a múzeumok éjszakája rendezvény keretében a gyermek tánccsoport és az asszonyok egy szép műsort mutattak be a Petőfi Múzeum udvarán nagy sikert aratva (legnagyobb közönség kb fő, bevétel a falunak is). Még a nyáron sor került az elrendelt utcanevek megváltoztatására, így lett a Felszabadulás és Néphadsereg utcából Fő út, Ságvári utcából Nádor utca, Úttörő közből Kis köz, Marx utcából Malom utca, Valamint a Zrínyi utcai telkek megváltozott számozása miatt a valós állapothoz kellett igazítani a házszámokat is. Az Önkormányzat átvállalta a lakosságtól 319 db lakcímkártya ügyintézését, valamint 11 kereskedelmi egység működési engedélyének igazolását. Az új utca névtáblák, valamint a házszámok tábláinak legyártatása és kihelyezése ,- Ft-ba került, ebből ,- Ft volt a Földhivatali eljárási díjak ennyit jelentett az ingyenes utcanév változtatás. Sort kerítettünk a 30 éve épült pedagóguslakások nyílászáróinak cserjére is és a szükséges javítások, festés, meszelés elvégzésére is. Folytattuk a járdaépítést a Petőfi szobor mellett a buszmegállóig, hisz eddig a gyalogosok a betonúton közlekedtek veszélyeztetve maguk és mások testi épségét, balesetveszélyes helyzeteket idéztek elő. A nyári karbantartási munkák során felújítottuk a Művelődési ház bejáratát, a Petőfi Múzeum homlokzatát, az óvodában szintén meszelés és a babaház renoválása volt, valamint a rendőrszolgálati lakás felújítása volt, ahová az ősszel új rendőr érkezett családjával Bezerédi Imre Hadnagy Úr a kunszentmiklósi kapitányságon a körzeti megbízottak vezetője beosztásban teljesít szolgálatot. START munkaprogram keretében 2013-ban 38 főt foglalkoztattunk, ,- Ft-ot fizettünk ki munkabérre és járulékaira és ,- Ft-ot kaptunk a munkaeszközökre és a munkavégzéshez szükséges egyé kiadásokra. Ebből fedeztük az árokásásokat, szemétösszegyűjtést és elszállítást, közutak javítását és a téli értékteremtő közfoglalkoztatást. A körtóban kialakításra került egy focipálya is, mellette futópályával és egy távolugró résszel + új bejáró + öltöző a Művelődési házban ezekkel a feltételekkel indulhat a Sport Egyesület a bajnokságra 2 x 10 millió forintot a társasági adóból az AGROFEED biztosít.

14 14 Augusztus 20 szokásos falunap megtartása, melynek keretében lett felavatva a református templom melletti téren az Országzászló emlékezetül a Trianoni és Nemzeti megbékélés napjára. Szeptemberben óvodai, iskolai évnyitó 196 iskolás, 92 óvodás iratkozott be. Folytattuk a szokásos évközi kátyúzást: Malom utca, Bacsó Béla utca, Munkás utca, Zrínyi utca, Arany János utca, Sas köz. Sokan mondják, hogy nem elég időtálló ez a technológia, de erre adnak lehetőséget a START munkaprogram előírásai. Ez van. Mága koncert a toronyóra helyreállítására 280 fő. Ebben az időben adtuk át a pályázati pénzből felújított konyhánkat is 52,3 mft + VW Caddy, a régi ebédhordó SEAT 18 éves volt. 2 konyhalány felvételére is sor került, a munkák ideje alatt a tsz konyhát béreltük napi ,- Ft-ért + rezsi. Új gépi berendezések kerültek a konyhába + külső szigetelés + nyílászárók cseréje lett elvégezve. A szeptemberi KÖSZI nap keretében Bakos Gyula szobrászművész a községnek ajándékozta az Őrangyal című márvány kompozícióját, mely a Községháza folyosóján lett felállítva. Folytattuk az árokásást is a szükséges helyeken átereszeket építettünk be a START munkaprogram keretében a Béke utca teljes hosszában 1400 m áteresz. Az OTP előtt parkolót, mellette pedig járdát építettünk ez 200 m 2, a tőkeerős OTP felkérésemre nem járult hozzá a költségekhez (a kevésbé tehetős ÁFÉSZ tavaly megtette az önkiszolgáló előtti parkoló építésénél!) Szép őszi időben került sor a szüreti felvonulásra, melyen a Szalki Néptánccsoport aprajanagyja a szokásos magas színvonalú műsorával tette újra emlékezetessé. Októberben került sor a Hősök terén egy emlékhely felavatására, mely az I. világháborúban hősi halált halt 128 szalki bakának állít emléket. Az avatási ceremónián Papp Lajos szívsebész tartott ünnepi beszédet. Az emlékhely létrehozásában a Petőfi Múzeum Baráti Kör vállalt oroszlánrész, ők találták ki újra, hogy az ifjúság ne felejtse el dédszüleinket és emlékeznünk rájuk. Köszönet érte Borbély Lajosnak + nyírfasor telepítése az út mellé. Novemberre sikerült befejezni az őstermelők fedett elárusítóhelyét is, amit saját erőből, a hivatal dolgozói Pataki Péter és Csurai Norbert vezetésével készítettek el ,- Ft-ba került, de mérte. Felújítottuk a falugazdász 30 éve elhanyagolt irodáját, tetőszerkezetének egy részével együtt. A Márton napi búcsút Bábel Balázs Érsek Úr celebrálta a katolikus templomban, majd ezután Molnár Zsolt atyával és Alföldy-Boruss Dániel Tiszteletes Úrral egy ökomenikus szertartás keretében megáldották a felállított keresztet a temetőben. A keresztállítás ötlete és legfőbb támogatója Szarvas János, Rozika néni volt. A munkálatokban a híveken és az egyházon kívül még a polgármesteri hivatal gépei is részt vettek. A régi szeméttelepnél 100 db szilfát, valamint a faluközpontban juharfákat, ill. gömbakácokat ültettünk, a fásítás cca ,- Ft.

15 15 A december is rosszul kezdődött egy halálos balesettel az 51-es útnál. A jövőbeli tragédiák elkerülése végett kértem egy területbejárást - ami február 20-án volt - a kereszteződésben a közútkezelő és a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság részvételével. A Képviselő-testület a tavalyi év Bursa Hungarica tanulmányi támogatás keretében 9 fő felsőfokú oktatásban részt vevő szalki diák anyagi támogatását vállalta havi Ft értékben. Ez személyenként Ft havi támogatást jelent, melyet az állam még ugyanennyivel kipótol. Az egy főre eső jövedelem határozza meg a támogatás mértékét. A karácsonyi ünnepek előtt került sor a szalki nyugdíjasoknak összeállított csomag házhoz szállítására, melyben a képviselők voltak segítségemre. Mintegy 640 csomagot osztottak ki a szalki nyugdíjasoknak MINDENKINEK, aki alanyi jogon már nyugdíjas korban volt 1,2 mft. A falu közepén a falu karácsonya rendezvény keretében az összes szalkon élő vagy tanuló gyerek 0-14 éves korig szintén karácsonyi csomagot kapott egy kis műsor keretén belül. Forró tea, zsíros kenyér és forralt bor emelte még a hangulatot. 340 csomagot osztottunk ki ,- Ft értékben. Elkészült a buszmegálló az 51-es mellett + 1 a vasútállomásnál saját erőből + 2 bútor. Szociális tűzifát osztottunk ki mintegy 650 q-t csak az igénylőlapot időben, jól kitöltött családok kaptak. 3 hét állt rendelkezésre a papírok visszajuttatására, mégis többen későn, vagy hiányosan adták be a kérelmet, ők lemaradtak, 84 fő volt, aki megkapta. A környező településeken 1 hét volt a határidő. Régóta húzódó ügyben történt előrelépés az 51-es út és a Dunai út kereszteződésének olyan rendezése érdekében, hogy ott a baleseti veszélyt csökkentsük. Egy útbejárás során az alábbi megállapodás született: - a közútkezelő újrafesti az útburkolati jeleket, záróvonal szaggatott vonal, - az út bal oldalára is kihelyeznek Előzni tilos táblákat, - a gyalogosveszély jelző táblák alá sárga hátterű figyelemfelhívó jobb láthatóságot biztosító keretet helyeznek el. Ezeket a munkálatokat szeptemberig elvégzik. Egy balra kanyarodó sáv létrehozása az 51-es út felújítási részeként már nem a Közútkezelő kompetenciája, hanem az országos útfelújítási program részeként fog megvalósulni, de ez már egy másik történet. Márciusban elkezdtük a térfigyelő kamerák telepítését, 8 db kamera lesz felszerelve 3,7 mft + a DÉMÁSZ lekötési és engedélyeztetési díja 8 x kb. 25 eft. A szolgáltató a KEVENET Kft. ingyenes internetelérést biztosít az általunk fenntartott intézmények és a rendőrség felé is. Kíváncsian várom a hatását a kamerarendszernek, de biztos javulni fog a közbiztonság! Már márciusi hír a Művelődési házra kiírt pályázaton 25 mft-ot sikerült nyerni a községnek. Ebből a pénzből az épület és a tetőszerkezet hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét fogjuk elvégezni. Március 10-én gyors lefolyású betegség után elhuny Tóth Ferenc jegyzőnk. A Képviselőtestület a község saját halottjának nyilvánította és a temetési költséget a költségvetésből kifizettük. Az új jegyzői állás betöltésére a pályázat kiírása folyamatban van, 30 nap áll rendelkezésre.

16 16 Feltételek többek közt: - igazgatás szervező, - állam és jogtudományi végzettség, - közigazgatási menedzser, valamint jogi szakigazgatási szakvizsga. A Petőfi Sándor Emlékmúzeum muzeológus vagy múzeumi közművelődési szakember álláshelyre szintén pályázatot írunk ki re tervezett főbb beruházások - 5 db számítógép cseréje a hivatalban ,- Ft - Kamerarendszer a faluban ,- Ft - Szökőkút a központban ,- Ft - Csatornaparti telkek megvásárlása (200 db) ,- Ft - Közvilágítás bővítésére ,- Ft - Riasztó- és kamerarendszer a konyhában ,- Ft Felújítások: - Arany János utca aszfaltozása ,- Ft - Művelődés ház szigetelés + ajtó, ablak ,- Ft - Várólistán lévő útfelújítási pályázat önereje (Bacsó Béla, Alkotmány út, Munkás u.) ,- Ft A teljes összeg ,- Ft - Tettünk félre pénzt egy esetleges orvosi rendelő felújítási pályázatra is ,- Ft - Tervezzük még a piactér burkolását térkővel és 1 buszmegállót ugyanide, ha nem sikerül a START munkaprogram keretében, akkor átcsoportosítunk a költségvetésből. Egy pályázatfigyelő céget megbíztunk az orvosi rendelő felújítására kiírandó pályázatok figyelésére, ezen felül az újtelepi óvoda korszerűsítése is meg fog történni pályázati pénzből. Felkéri Vasajiné Borbély Erzsébetet a solti üzemmérnökség vezetőjét, hogy tartsa meg beszámolóját. Vasajiné Borbély Erzsébet köszönti a megjelenteket, ismerteti, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t képviseli. Elmondja, hogy a Magyar Közút egy egész országot lefedő hálózat, amely 5300 fő dolgozóval és közúttal rendelkezik. A Magyar Közút üzemelteti és tartja fenn ezt a hálózatot. Sajnos ők nem rendelkeznek a közúthálózat felújításának eldöntésével, erről politikailag döntenek. Ami történik az úthálózaton, az anyagi és törvényi előírásoknak megfelelően az évi I. törvény szerint történik. Solton 50 fő dolgozik, de 100 is dolgozhatna. A téli üzemeltetésük idén kegyes volt, de nem minden év ilyen, nekik készenlétet kell biztosítaniuk a síkosság mentesítésre. Az 51-es út mentén netlon háló került kihelyezésre, tudja, hogy ez a földtulajdonosoknak nem jó, volt is aki kitette a földje végére, de kéri, hogy a hófogó hálókra mindenki vigyázzon. Tervezik a forgalom biztonságát veszélyeztető burkolati hibák kijavítását, ezen jelenleg 3 brigád dolgozik, jelenleg Szalkszentmárton és környékén KRESZ táblák, útjelző táblák cseréjét végzik és idén már végeztek padkázást. Mellékutakra vonatkozó útfelújítások idén nem lesznek. Az 52-es főút 2 réteg aszfaltot kap, az 53-as 1 km-t kapott. Szeretné azt a

17 17 tévhitet háttérbe szorítani, hogy a KPM nem dolgozik, hiszen nekik meghatároznak mindent, még azt is, hogy miről beszélhet és ennek a betartása kötelező. Felajánlja, hogy bárkinek problémája van, polgármester úron keresztül próbálják orvosolni. Lakosság részéről Wágnerné Stier Katalin jelzi, hogy sok baleset van a kereszteződéseknél lévő sötétség miatt. Vasajiné Borbély Erzsébet elmondja, hogy közvilágítást akkor lehet kiépíteni, ha a buszmegálló belterületté van nyilvánítva, járdakiépítést és forgalomkorlátozást lehetne kérni, de erre jelenleg nincs lehetőség. A burkolatprizmáknak a forgalombiztonságot támogató eredménye nincs, de meg lehet vizsgálni, max táblák kihelyezésére lát esélyt. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő jelzi, hogy pár éve a közútkezelő az 51-es úton végzett padkajavítást, az onnan származó földet a döghalmi kanyarban rakta le, azóta ott szemétbuckák vannak, sokan szeméttárolónak nézik és ott rakják le a szemetüket. Vasajiné Borbély Erzsébet válasza, hogy a kpm területén a szemétösszeszedés minimum 2 mft-ba szokott kerülni és ez csak az útszélen kidobott szemét. Az említett helyen ha nem lenne ott az a föld, a szemét akkor is ott lenne. A földet el lehet onnan vinni, de az elszállítása nem éri meg, mert több mft-ba kerülne. Tavaly az önkormányzat vitte el egy részét a földnek. Amennyiben az önkormányzat szervez szemétgyűjtést, zsákokat és az elszállítást tudja biztosítani a Magyar Közút. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszöni, hogy részt vehetett a közmeghallgatáson. Káposztás Tibor polgármester köszöni Vasajiné Borbély Erzsébetnek a megjelenést és a kielégítő válaszokat a feltett kérdésekre. Felkéri Rigó Jánost a Kunszentmiklós Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy tartsa meg a lakossági tájékoztatóját. Rigó János Rendőrkapitányság vezetője bemutatja Bóbis Attilát és Bezerédi Imrét. Elmondja, hogy a közbiztonságot illetőn Szalkszentmártonon 2014 évben csökkent a bűncselekmények száma. Kis számú vagyon elleni bűncselekmény volt. Reméli, hogy a betöréses lopások szám a polgárőrség támogatásával nem lesz magasabb. Egy-egy rablás is történt, tavaly a buszmegállóban, idén pedig egy vendéglátóst támadtak meg. Közlekedési szempontból az 51-es főúton 4 közlekedési esemény volt, ebből 3 anyagi kárral járt, 1 könnyebb sérülés volt. Az idei buszmegállós halálos balesetnél az ittasság volt a fő ok. A balesetek okozói sok esetben a személygépkocsi vezetők és a kerékpárosok, ittas vezetés esetén a biciklis húzza a rövidebbet. A balesetek okozói még a gyorshajtás, a látási viszonyoknak nem megfelelő vezetés, elsőbbségi jog meg nem adása. Sok embernek tudomásul kell venni, hogy mások is vezetnek, de van aki a szabályokat betartókra nincs figyelemmel. Nagyon fontos a bűnmegelőzés, ahol az idősek védelmében a gondozóknak, szomszédoknak, barátoknak kell a jelzőrendszerrel élni. Tudniuk kellene az embereknek, hogy idegen emberek kérésére nem szabad segíteni, beengedni a lakásba, sokan hatósági személynek, rendőrnek, önkormányzati, vagy kormányhivatali dolgozónak adják ki magukat pl. családtagokra hivatkozva különféle trükkökkel csalják ki a pénzt. A fiatalok védelmére annyit mond, hogy mindent kipróbálnak, itt is volt az iskolában drogkereskedelem, az elkövető ellen folyik az eljárás. Az internet is káros lehet, érdemes

18 18 utána nézni a szülőnek, hogy a közösségi oldalakon kivel beszélget a gyerek. Rendszeresen vannak ellenőrzések az üdülőknél, a külterületen termény és falopás megakadályozása miatt. Megköszöni a lakosság támogatását és a polgárőrök segítségét. Káposztás Tibor polgármester megköszöni a beszámolót. Kerner Erzsébet alpolgármester kérdése, hogy szólhat a Malom utcánál parkolókra, hogy nem jó helyen parkolnak? Rigó János elmondja, hogy Bezerédi Úr utána fog nézni reggelente, vagy bevásárló napokon és figyelmeztetni fog, vagy szankciót alkalmazni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy körzeti megbízott van-e Szalkszentmártonon? Rigó János elmondja, hogy a szalkszentmártoni körzeti megbízott Gyócsi László. Bezerédi Hadnagy Úr tavaly érkezett Kunszentmiklósra, ő a körzeti megbízottak vezetője, de a körzeti megbízottak átcsoportosíthatóak, oda koncentrálják a rendőri erőt, ahol szükség van rá. A 107 és 112 es ingyenes szám bármikor hívható. A kamerarendszer épül a községben is, ezt támogatják, mert ha jó helyre van telepítve a kamera, 50 %-kal csökken a bűncselekmények száma. A gép adatok feldolgozása csak hatósági jogkörben lehet visszanézni, de a problémát időben jelezni kell, mert 30 nap után felülírja magát a rendszer. Amennyiben több kérdés nincs, Rigó János megköszöni a figyelmet. Káposztás Tibor polgármester jelzi, hogy a beszámolójából kimaradt, hogy a Zrínyi utca felújítása idén el fog készülni. Fenyvesi András Óvoda Alapítvány elnöke kérdése, hogy az újtelepi óvoda felújítása kapcsán a bölcsőde létesítését elvetette a Képviselő-testület? Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy óvoda felújításra nyert az önkormányzat pályázaton. Szekeresné Pinczés György vezető óvónő elmondja, hogy bölcsődét úgy lehetne létrehozni, hogy 15 óvodás gyermek és 5 bölcsődés gyermek. Ezt nehéz lenne összehozni, mert bezavarja az óvodás csoportot és a 3 évesnél fiatalabb gyermekre nem kap normatívát. Az óvoda felveszi a 2 és fél éves gyermeket is. Sok minden más a nevelésben. Az óvónők véleménye, hogy ne zavarja a két korosztály egymás életét és itt akkor is csak 5 bölcsődés lehetne és a 20 fős létszámot nem léphetné túl. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy nyertes pályázat esetén 5 évig üzemeltetni kell az óvodát és plusz napközis csoport is lesz. Fenyvesi András megjegyzi, hogy az anyukák hogy helyezkedjenek el, ha nem tudják a gyerekeiket hová tenni. Megérné támogatni a falu részéről a napközi otthont is. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy tavaly volt elképzelés a családi napközire, de a pályázónak nem jött össze. Még lehetőség van bölcsődei ellátásra Kunszentmiklóson, vagy Dunavecsén.

19 19 Wágnerné Stier Katalin jelzi, hogy régóta lakik Szalkszentmártonon, de az anyukák munkalehetőségéről nincs szó. Véleménye az, hogy a közmunka csak egy lehetőség van, akinek jó, de akinek szakmája van és a környékben el tudna helyezkedni, nem tudja a gyereket hol elhelyezni. A közmunkaprogram fontos, de a szakmát tanult 20 éves lány ne legyen közmunkás. A közmunka nem igazi munka. A fiataloknak meg kell tanulni, hogy mit igényel a munka. Kéri a Képviselő-testületet és az Önkormányzatot, hogy munkahelyeket létesítsenek, itt van Budapest, Dunaújváros ezt a Képviselőjelölt Úrnak is mondja, mert a közmunka nem oldja meg a problémát. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a környéken sincs munka, nem csak községünkben. Arra találták ki a közmunkát, hogy a segély helyett munkát is végezzenek. Az önkormányzatnak nem az az elsődleges feladata, hogy munkahelyet teremtsen, hanem, hogy a falut koordinálja. A munkahelyteremtés az állam feladata, ez ellen az önkormányzat nem tehet, nem munkáltató. Tőkeerős céget lehetne idecsalni, aki majd munkát biztosít pl. az ÖKOJUH de hiába nyert a pályázaton, mert nem volt elég önereje és így nem sikerült létrehozni az üzemet. Wágnerné Stier Katalin a munkavállalással kapcsolatosan elmondja még, hogy a fiatal ha a környéken tudna munkát kapni, Kunszentmiklósról már 19 órakor, Dunaújvárosból 20 órakor nem tud hazajönni, kocsival pedig nem éri meg dolgozni járni, mert nem keres annyit. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy Kunszentmiklóson szokott lenni a VOLÁNnak igényfelmérése, de tavaly is igényeltünk volna plusz járatot, de mindenféle indokkal elutasították, ebben az esetben pedig 3 utasért biztosan nem fognak járatot biztosítani. Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt Káposztás Tibor polgármester megköszöni a szép számmal megjelenteknek a részvételt, az ülést bezárja. 10. napirend Egyéb ügyek Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy mivel a közmeghallgatásig még van idejük, így javasolja folytatni az egyéb ügyeket. Ismerteti, hogy a buszmegálló engedélyeztetése folyamatban van. A START munka programban ha kapnak elég pénzt a térkő gyártásra, akkor 1000 m 2 területet kellene térkövezni, ha nem, akkor az marad, hogy amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul, költségvetés-módosítással a csatornaparti ingatlanok megvásárlására elkülönített összegből lehetne átcsoportosítani, a térkövezés, a buszmegálló engedélyeztetése és kiépítése, járda kiépítése cca 7,7 mft-ba kerülne. Felkéri Kopasz Gábor építési főmunkatársat az ismertetésre. Kopasz Gábor építési főmunkatárs elmondja, hogy a vázlatterv tájékoztató jellegű, kb 2 éve volt a közutas szakembereknek említve, hogy a buszmegállók nem jó helyen vannak. A legkritikusabb az iskola előtti buszmegálló, az út nyomvonal és a kacskaringós útcsatlakozás miatt. A terv szerint nem a pályatesten, hanem buszöböl kialakítással lehet megoldani a problémát. Az Önkormányzat területét is igénybe véve lehetne kialakítani a buszmegállót. 150 m 2 térburkolásra és csapadékvíz elvezetésre lenne szükség. A medret lefedni, zárttá kellene tenni, de utána azt tisztítani kell, ehhez speciális tisztítóberendezés szükséges. A

20 20 buszöblözetre az útburkolat anyagával megegyező burkolat megfelelő lenne. A váró, a térburkolat, a csapadékvíz elvezetésre hozzávetőlegesen 2,3 mft-ra lenne szükség. A parkolónál kohókő alap van, ezt kellene kiegyenlíteni, szegélyezni betonelemmel, így a vízelvezetés is megvalósulhatna. 1 m 2 -re a fajlagos költség Ft. A 8 cm vastag alap, térkő, szegély cca. 2,5 mft-ba kerülne + a vízelvezetés + szegélyezés. A buszvárótól a nyílt csatornán keresztül a járda kiépítése, kb. 5,4 mft-ba kerülne. A pavilon kialakítását az útkereszteződés miatt teljesen áttetszőnek kell kialakítani (polikarbonát, vagy plexi). Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy az 50 fm járda mit jelent és a 8 cmes térkő nem vékony? Kopasz Gábor építési főmunkatárs elmondja, hogy a Damjanich utcától a pék sarkáig, az önkormányzat területét vette alapul a járdánál, a 8 cm nem vékony, 6 cm-es a gyakoribb, de ezt nem úgy kell szemlélni, mint a járdát, mert ez mozog és bírja a feszültséget, az ágyazatot kell úgy kialakítani, hogy az bírja. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy az 1/2014.(II.06.) számú önkormányzati rendeletben a csatornaparti telekvásárlásra elkülönített összegből átcsoportosít a parkoló térburkolására és a buszöböl kialakítására az előzetes becslés szerinti szükséges összeget. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 43/2014.(III.26.) Parkoló térburkolása, buszöböl kialakítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 1/2014.(II.05.) számú önkormányzati költségvetési rendeletben csatornaparti telkek vásárlására elkülönített összegből a parkoló térburkolására és a buszöböl kialakítására szükséges összeget biztosítja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: december 31. Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt Káposztás Tibor polgármester megköszöni a megjelenést az ülést korbezárja. k.m.f. Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott Káposztás Tibor polgármester Mezőné Kalán Éva vezető főtanácsos

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Petőfi tér 15. szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet, Gulyásné Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. június 27-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazolással távol: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-i üléséről, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Falunap. 2011. augusztus 13.

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Falunap. 2011. augusztus 13. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Falunap 2011. augusztus 13. Ballagás 2011. Hírlétra Zagyvarékas 10,6 millió forint támogatást

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-4/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 34, 35, 36, 37, 38, 39/2014. (II. 7.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben