Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 446-8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében április 28-án től megtartott üléséről. Jelen vannak: Kerner Erzsébet Kovácsné dr. Weisz Boglárka Pálinkás Gyuláné Szabó Árpád Szabó Gáborné képviselők (5 fő képviselő) Bejelentéssel távol: Káposztás Tibor polgármester Gulyásné Horváth Tünde képviselő Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott Mezőné Kalán Éva vezető főtanácsos Meghívott: Bíró György ingatlantulajdonos Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester távolléte miatt a Képviselő-testületi ülést Kerner Erzsébet alpolgármester vezeti. Kerner Erzsébet alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Kerner Erzsébet alpolgármester 2. Jelentés az önkormányzati segély I. negyedévi felhasználásáról Előadó: Kerner Erzsébet alpolgármester 3. Beszámoló a KESZI Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálatának évi munkájáról Előadó: Vizi Istvánné ágazatvezető

2 2 4. Előterjesztés magántulajdonú területek igénybevételére Előadó: Kerner Erzsébet alpolgármester 5. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) Előadó: Kerner Erzsébet alpolgármester 6. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentésre Előadó: Kerner Erzsébet alpolgármester 7. Egyéb ügyek, bejelentések: 7/1. Előterjesztés Civil szervezetek támogatására Előadó: Kerner Erzsébet alpolgármester 7/2. Előterjesztés közbeszerzési döntő bizottságba tagok választására Előadó: Kerner Erzsébet alpolgármester 1. napirend 7/3. Előterjesztés lakás bérbeadására Előadó: Kerner Erzsébet alpolgármester Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy - április 06-án az országgyűlési választás lebonyolítása lezajlott 3 szavazókörben, köszöni a részt vevők munkáját. - április 07-én Németh Péter árajánlata beérkezett a szalkszentmártoni 11, 12, 13, 14 hrsz-ú területek egy területté történő összecsatolásáról, ez ,- Ft-ba kerül és így rendeződik a Szent Márton tér földrajzi helyzete - 8 db térfigyelő kamera kihelyezése megtörtént, amiből 2 van élesben, a többinél a DÉMÁSZ-ra kell várni én megtörtént az Arany János utca burkolása, - a gyermekorvosi pályázat kiírása megtörtént, - 23-án az óvodában 2 db csúszdát adtak át, - a Diófa és a Kádár utca aszfaltozása elkezdődött. Szavazásra bocsátja a Lejárt határidejű határozatok végrehajtását.

3 3 48/2014.(IV.28.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal 2. napirend Jelentés az önkormányzati segély I. negyedévi felhasználásáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja az önkormányzati segély I. negyedévi felhasználásáról szóló jelentést. 49/2014.(IV.28.) Jelentés az önkormányzati segély I. negyedévi felhasználásáról Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I. negyedévi önkormányzati segélyről szóló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal 3. napirend Beszámoló a KESZI Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálatának évi munkájáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Vizi Istvánné ágazatvezető köszönti a képviselőket és a jelenlévőket. Elmondja, hogy az FKDM TKT KESZI 2009-től működik, 2013-tól már csak KESZI a társulás megszűnése miatt. Ugyanazokon a településeken működik, mint ezelőtt. Személyi tárgyú feltételekben nem volt változás, az éves beszámolóban mindent leírtak. A védelembe vétel csökkent, mivel a 16 év feletti gyermeket már nem veszik védelembe, ez a Járási Hivatal hatásköre lett. Akit

4 4 védelembe vesznek, annak be kell vonulni Kunszentmiklósra, ez nem minden esetben működik, előfordul, hogy csak a 3., 4. felhívásra jelennek meg. Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a KESZI évi beszámolóját. 50/2014.(IV.28.) KESZI beszámoló elfogadása Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KESZI éves beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal 4. napirend Előterjesztés magántulajdonú területek igénybevételére (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Kopasz Gábor építési főmunkatárs elmondja, hogy mint ismeretes a es felszíni vizek okozta károk folytán elindult talajvizek elvezetését indokolt megoldani. A vízjogi engedélyezési terv kijelöli azt a nyomvonalat, ami a vízelvezetést megoldaná. A magántulajdonú területek átvétele megegyezéssel, vagy kisajátítással történhet. Három külterületi ponton van terület igénybevétel, amit meg kell oldani az Alkotmány utca és a Vadas III-as csatorna közötti szakasz. A dűlőút magánterületen van, ennek a rendezését kellene megoldani Bíró Györgynek és az önkormányzatnak. Olyan lehetőség van, hogy a tulajdonos részére területet biztosít az önkormányzat, ebben az esetben az egyezség területalapú és értékalapú. A belterületi rész Bíró György területe, amit az önkormányzat biztosítani tudna külterületi rész. A területalapú egyezségre a tulajdonosnak volt igénye, erre ad segédletet az előterjesztés. A két minőségi osztály között van eltérés. A belterület teljes jogú építési terület. Ha olyan földrészletről beszélnek, ami nem beépíthető, az %-os értéket képvisel, tehát a teljes jogú építési telek Ft/m2 áron, míg a kiegészítő telek 260 Ft/m2 áron értékesíthető. Bíró György esetében az az igénye jogos, hogy a terület mértékének az 1:2 értéket kéri. A csatolandó terület, amennyit a belterületből lecsatolna az önkormányzat, ott nem tudja beleolvasztani a minősítés miatt. A területi átcsatolást és az egyezség létrehozását kellene megszavazni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy mi lesz a dűlőúttal? Kopasz Gábor építési főmunkatárs elmondja, hogy az üzemi út a csatorna karbantartásához kell, a vasút mellé nem lehet tenni az utat, de van az Alkotmány utcával párhuzamos 6 m széles út a 3,5 m széles csatornához, így kettős célú útként funkcionálna. Bíró György földtulajdonos elmondja, hogy a vasúttal határos, de papíron nincs dűlőút.

5 5 Kopasz Gábor építési főmunkatárs elmondja, hogy a vasút, az Alkotmány utca keresztezésénél állami, vasúti, önkormányzati kezelésű. A vasúti síntől kb. 20 méteres terület a MÁV tulajdona. Bíró György földjénél ki kellett venni a területéből, hogy ki lehessen járni a földekről és így nem kell bontani semmit, csak papíron kell, hogy meglegyen. Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja az 1:2 értékű terület biztosítását Bíró György számára. 51/2014.(IV.28.) Magántulajdonú terület igénybevétele Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Bíró György tulajdonát képező 1394 és 1395 hrszú ingatlanokból a tervezett belvízcsatorna létesítés céljára szükséges terület fejében ellenértékként az Önkormányzat a tulajdonát képező 0267/5 hrsz-ú külterületi földrészletből megközelítőleg m2 területet biztosít. Határidő: december napirend Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Kovácsné dr. Weisz Boglárka pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a pénzügyi és az ügyrendi bizottság a évi költségvetés végrehajtását megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek úgy, hogy a 9. mellékletben van szükség pontosításokra és a pénzmaradványt kérik feltüntetni, javítása megtörtént. Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a évi költségvetés végrehajtását. nélkül megalkotja a 6/2014.(IV.28.) önkormányzati rendeletét a Szalkszentmártoni Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6 6 6. napirend Belső ellenőri összefoglaló jelentés (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhasználás bizonyíthatósága pontatlan, mit jelent? Még az informatikai rendszerekre katasztrófavédelmi tervet kellene készíteni, egy saját szerver kellene az önkormányzatnak, ami automatikus biztonsági másolatot készít. Az Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott Mezőné Kalán Éva vezető főtanácsos véleménye, hogy RNÖ elnöke gépjárműve miatt lehetett. Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a évi belső ellenőri összefoglaló jelentést. 52/2014.(IV.28.) évi Belső ellenőri összefoglaló jelentés Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőri összefoglaló jelentést az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal 7. napirend Egyéb ügyek, bejelentések 7/1. napirend Civil szervezetek (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Kovácsné dr. Weisz Boglárka pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy mindkét bizottság tárgyalta a civil szervezetek ezévi támogatását. Mint tudják, a költségvetésben 2 m Ft került elkülönítésre a támogatásra, ebből már ,- Ft kiutalásra került a Mentőállomás és a Dunaújvárosi Kórház számlájára. A fennmaradó összegből javasol ,- Ft-ot benntartani a pályázati feltételeknek nem megfelelő szervezetek számára, mert minden évben szoktak kapni támogatást. Javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi felosztást:

7 7 Civil Szervezet 1. Petőfi Sándor Emlékmúzeum Petőfi Baráti Köre Szalkszentmárton Pályázott összeg ,-Ft Pályázott cél Hagyományteremtő és hagyományőrző programok.petőfi nyomában szakmai tanulmányút,kiállítás szervezés,koszorúzások. Résztvevők létszáma Javasolt támogatás a 115 fő ,- Ft 2. Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület 3. Tűzmadarak Túramotoros Egyesület 4. Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat 6. Szalkszentmártoni Polgárőrség 7. Korszerűbb Óvodáért Alapítvány 8. Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Új járda építése, fa csemete vásárlás, kerékpár tároló felállítása Motoros találkozó megszervezése Tánccsoport 40. éves ünnepsége, Aug.20-i ünnepség szervezése Hátrányos helyzetű csoportokat segítő programok, táborok. Segítség a bűnüldözés megelőzésében, részvétel rendezvényeken,felkész ülés illetve segítségnyújtás a katasztrófavédelemben. Tehetséggondozás, Sporteszközök vásárlása, fejlesztő játékok vásárlása. A lakosság védelmére szolgáló egyesület felszereléseihez. 22 fő ,- Ft 2000 fő ,- Ft 170 fő ,- Ft 300+fő ,- Ft 40 fő ,- Ft 100 fő ,- Ft 32 fő ,- Ft 9. Sport Egyesület ,- Ft Bajnoki mérkőzések 200 fő ,- Ft 10. Összesen ,- Ft ,- Ft F t Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a Petőfi Sándor Emlékmúzeum Petőfi Baráti Köre Szalkszentmárton részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését.

8 8 53/2014.(IV.28.) Petőfi Sándor Emlékmúzeum Petőfi Baráti Köre Szalkszentmárton Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Emlékmúzeum Petőfi Baráti Köre Szalkszentmárton részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését. 54/2014.(IV.28.) Kulturált Környezetünkét Szívvel Egyesület Képviselő-testülete a Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a Tűzmadarak Túramotoros Egyesület részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését.

9 9 55/2014.(IV.28.) Tűzmadarak Túramotoros Egyesület Képviselő-testülete a Tűzmadarak Túramotoros Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését. 56/2014.(IV.28.) Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület Képviselő-testülete a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését. 57/2014.(IV.28.) sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat Képviselő-testülete a sz. Petőfi Sándor

10 10 Úttörőcsapat részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a Szalkszentmártoni Polgárőrség részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését. 58/2014.(IV.28.) Szalkszentmártoni Polgárőrség Képviselő-testülete a Szalkszentmártoni Polgárőrség részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a Korszerűbb Óvodáért Alapítvány részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését. 59/2014.(IV.28.) Korszerűbb Óvodáért Alapítvány Képviselő-testülete a Korszerűbb Óvodáért Alapítvány részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft

11 11 Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését. 60/2014.(IV.28.) Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Képviselő-testülete a Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft Kerner Erzsébet alpolgármester szavazásra bocsátja a Szalkszentmártoni Községi Sport Egyesület részére a pénzügyi és ügyrendi bizottság által javasolt ,- Ft támogatás megítélését. 61/2014.(IV.28.) Szalkszentmártoni Községi Sport Egyesület Képviselő-testülete a Szalkszentmártoni Községi Sport Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára ,- Ft 7/2. napirend Előterjesztés közbeszerzési döntő bizottságba tagok választására

12 12 Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy a 41/2014.(III.26.) számú határozatával a Képviselő-testület elfogadta a évi közbeszerzési tervet. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához - Kovácsné dr. Weisz Boglárka - Szabó Árpád - Szabó Gáborné képviselőket és - Kónya József külső szakértőt javasolja tagnak. 62/2014.(IV.28.) Közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak megválasztása Képviselő-testülete a közbeszerzési bíráló bizottság tagjának Kovácsné dr. Weisz Boglárka Szabó Árpád Szabó Gáborné képviselőket és Kónya József külső szakértőt választja. Határidő: azonnal 7/3. napirend Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadására (Kérelem jegyzőkönyvhöz csatolva) Kerner Erzsébet alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Petőfi Sándor Emlékkiállítás dolgozója a garzonlakást kérte, tehát az ő lakhatása megoldódott. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy ezek a lakások szolgálati lakások és a falunkban dolgozó személyeknek voltak fenntartva. Kerner Erzsébet alpolgármester jelzi, hogy a lakás ha lakatlanul áll, sokkal nagyobb az állagromlása és már nincs szolgálati lakás minősítése. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a lakosság többsége nem tud róla, hogy ilyen lehetősége lenne, pedig lehet, hogy mások is élnének vele. Az Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott Mezőné Kalán Éva igazgatási főmunkatárs elmondja, hogy Maruzsinszki Endre pedagógus helyére költözne a múzeumi dolgozó, bemutatkozott az önkormányzatnál, szimpatikus volt, csak meglepődött, hogy május 1-jén már dolgoznia kell, mert félreértette a Polgármester Úrral folytatott

13 13 tárgyalást. Most kapott 6 órás állásajánlatot Az általunk felajánlott munkakör tetszene neki, de a távolság miatt végleges választ nem tudott adni, holnap reggel Polgármester Urat tájékoztatja a döntéséről. A bére ,- Ft ,- Ft nyelvvizsga pótlék lenne nálunk. A többi pályázó kiértesítése megtörtént, ezért nem lenne szerencsés, ha a jelölt visszalépne. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő jelzi, hogy május 1-ig muszáj betölteni az állást, mert elveszítik a támogatást. Kerner Erzsébet alpolgármester javasolja a döntés elnapolását a Képviselő-testület következő üléséig. 63/2014.(IV.28.) Önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelem Képviselő-testülete az önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmet elnapolja a következő ülésére. Határidő: június 25. 7/4 napirend Petőfi Sándor Emlékmúzeum Petőfi Baráti Köre Szalkszentmárton kérelme (Kérelem jegyzőkönyvhöz csatolva) Kerner Erzsébet alpolgármester ismerteti hogy a Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre mentette meg a múzeum értéktárgyainak jó részét, ők újították fel. Most azért van itt a kérelem, mert most került önkormányzati tulajdonba a múzeum és mint fenntartó kérik az ivó, a konyha és a mellékhelyiségek ingyenes használatához a Képviselő-testület hozzájárulását, mint amikor a megyéhez tartozott a múzeum. Szavazásra bocsájtja Borbély Lajos MBK elnökének kérelmét. 64/2014.(IV.28.) Petőfi Sándor Emlékmúzeum Petőfi Baráti Köre Szalkszentmárton kérelme Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor Emlékmúzeum Petőfi Baráti Köre Szalkszentmárton részére a Petőfi Sándor Emlékmúzeum ivóját, konyháját és mellékhelyiségeit rendezvényeik alkalmából ingyenesen rendelkezésükre bocsátja.

14 14 Határidő: azonnal 7/5. napirend Egyéb ügyek, bejelentések Az Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott Mezőné Kalán Éva vezető főtanácsos elmondja, hogy a körtóba kishalakat fognak telepíteni, a kifogásukat meg kellene valamilyen módon akadályozni. Kéri a Képviselő-testület állásfoglalását ez ügyben. Kerner Erzsébet alpolgármester javaslata, hogy aki telepíti, táblázza ki, hogy horgászni tilos! Szabó Gáborné képviselő javaslata, hogy a polgárőrség és a mezőőr ellenőrizze a horgászatot. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, Kerner Erzsébet alpolgármester megköszöni a megjelenést, az ülést kor bezárja, a Képviselő-testületi ülés a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik. k.m.f. Mötv (3) bek. szerint jegyzői feladat ellátásával megbízott Kerner Erzsébet alpolgármester Mezőné Kalán Éva vezető főtanácsos

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 526-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében 2015. április 29-én 16 20 -tól megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Képviselő-testülete 526/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében 2015. január 28-án 17 20 -től megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet, Gulyásné Horváth

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 194-16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton, Petőfi tér 15 szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 263-12/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 24 én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester Gulyásné Horváth Tünde, Kovácsné dr. Weisz

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Petőfi tér 15. szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. június 27-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazolással távol: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-6/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 24-én megtartott üléséről.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. április 23-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. április 23-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. április 23-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2009. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem Jelen vannak: Gyuricza László,

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV * Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. május 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. május 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. május 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, Elkészült: 2009. május 28. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről 01/565-7/2008. JEGYZŐKÖNYV Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. március 26. napján tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben