KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL"

Átírás

1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL Építésügyi Főosztály 1052 Budapest, Városház u : 1364 Budapest, Pf.: 270. : Fax: A nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó hatósági tevékenység értékelése, különös tekintettel az eljáró hatóságok és a szakhatóságok együttműködésére Ebben a témakörben tavaly szeptemberben találkoztunk először, amikor be kellett indítani az Önök hivatalában is a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások állásának, problémafigyelésének eszközét, az ún. monitoring rendszert. A beruházásokat kiemelt üggyé nyilvánító, több ágazatot érintő kormányzati döntés végrehajtásának összehangolásáért koordinációs feladatkörében hivatalunkat érte az a megtiszteltetés, hogy összefogja ezt a feladatot, összeállítsa a teljes monitoring jelentést két hetente a minisztériumi szinten az ágazati koordinációért felelős ÖM-nak. A monitoring rendszer működését, de még inkább az eltelt 8 hónap közös munkát, az engedélyezési eljárások, az együttműködés tapasztalatait figyelembe véve a Szervezési Főosztály vezetőjével együttesen értékeltük a területi koordinációt, ennek eredményét és a jobbítás érdekében összeszedett szakmai javaslatainkat szeretném megosztani Önökkel. Ezért került egy éven belül másodszor is napirendre e téma a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium plenáris ülésén. Mindannyian tudjuk, hogy az ősztől kezdődően kialakult általános válság súlyosan érintette az építőipart is, csökkent a beruházási kedv, a finanszírozási források beszűkültek, elterjedt a lánctartozás, a nem legális foglalkoztatás, a külföldi beruházók is óvatosabbak, sok ember vesztette el a munkáját az építőipari, építőanyag-ipari, kereskedelmi cégek rossz gazdasági helyzete, megszűnése miatt. Több elsőfokú hatóságtól hallattuk, hogy csökkent az építési kedv, kevesebb építési engedély iránti kérelmet nyújtanak be, magánszemélyeknél, kisebb gazdasági társaságoknál jellemzően azok is csak kisebb beruházásokra, átalakításokra, bővítésekre irányulnak, csak a felkapott helyeken építenek új villákat, luxustársasházakat. Az ennek ellenére meginduló néhány nagyberuházás esetén azonban egyre nagyobb a versenyfutás az idővel. Mi, mint alapesetben másodfokú építésügyi hatóság még nem érzékeltük az ügyszám, illetve az építmények volumenének csökkenését, de a gyors ügyintézésre való vágyat éppen a válság, a bizonytalanság miatt egyre inkább. Mindenesetre a napi sajtóban hallhatóan, láthatóan a Kormány elkötelezett az építőipar megmentése iránt. Az építőipar, építőanyag-ipar, mint az ingatlanfejlesztést is magában foglaló iparág jelentős mértékben járul hozzá a bruttó hazai termék előállításához, a foglalkoztatási ráta szinten tartásához, a belső fogyasztáshoz, a felhalmozáshoz és a kulturális értékteremtéshez. Importigénye

2 fajlagosan alacsony, kibocsátása pedig a nemzeti vagyon és nemzeti kultúra tartósan fennmaradó értékeiben, a megvalósuló épület-állományban testesül meg, ezért az építésgazdaság tartós recessziójának elkerülése alapvető nemzetgazdasági érdek. Ezért a kialakult általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről az Országgyűlés 36/2009. számon, május 12-én határozatot hozott. Ebben az iparág konszolidációja és növekedési feltételeinek kialakítása, a közigazgatási eljárások egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a Kormány részére azonnali és 2010-ig megvalósítható intézkedéseket határoznak meg. Rövidtávon többek között az EU fejlesztési forrásaiból megvalósuló építési beruházások hatékonyságának vizsgálatára, az előkészítés, lebonyolítás felgyorsítására, illetve ehhez kapcsolódóan a hatósági eljárások felülvizsgálatára kéri fel a Kormányt, éspedig: végezze el az építéshez kapcsolódó hatósági jogszabályok felülvizsgálatát és eljárások teljes körének további gyorsítási lehetőségét, különösen a régészeti és a kisajátítási, szakhatósági eljárásokkal kapcsolatban, készítse elő az építésügyi hatósági feladatellátás államigazgatási szervezetben történő ellátásának jogszabályi alapjait, teremtse meg az építőipari kivitelezési tevékenység hatékonyabb ellenőrzésének feltételeit, az építési minőség és a fogyasztóvédelmi garanciák biztosítását, a vállalkozásokat segítendően vizsgálja meg az országosan kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó eljárási kedvezmények kiterjesztésének lehetőségét. Ez a másik apropója, amiért ezen az ülésen ismét beszélünk a kiemelt ügyek területén folytatott közös munkánkról. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény (Ngtv.) és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek célja a kiemelt, elsősorban állami, vagy Uniós pénzből megvalósuló nagyberuházások engedélyeztetési eljárásának gyorsítása, egyszerűsítése volt. Az NGtv. a kiemelt beruházások megfelelő szakmai garancia melletti, gyors, egyszerű és jogszerű engedélyezéséhez és megvalósításához a jogszabályi hátteret megteremtette, de hogy sikerült-e elérni vele a kívánt célt, és ennek ez-e a megfelelő eszköze, arról majd később ejtenék néhány szót! Legutóbbi találkozásunk óta megszaporodott a régiót érintő kiemelt beruházások száma: 1. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményein (150/2006. (VII.21.) Korm. rendelet), 2. a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakaszán (89/2007. (IV.26.) Korm. rendelet), 3. az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeken (75/2008. IV.3.) Korm. rendelet), 4. az egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeken (77/2008. (IV.3.) Korm. rendelet), 5. a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztésén (153/2008. VI.6.) Korm. rendelet), 2

3 6. A Budavári Palota rekonstrukción kívül (ami most a változtatási tilalom miatt stagnál) belépett a sorba 7. a Duna projekt (77/2009. IV.8.) Korm. rendelet), 8. A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása (78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet) és 9. az Óbudai szigetre álmodott Álomsziget nevű komplex nagyberuházás (57/2009. (III.17.) Korm. rendelet) is. ( És még néhány Kormányhatározat!) Az elmúlt év szakmai tapasztalatai alapján a nagyberuházásokkal kapcsolatosan, számunkra, mint hatóságok számára a gyors, konstruktív ügyintézésben fennálló akadályok az alábbiak: Információhiány a projektről, a beruházás egészéről, érdemi információhiány az egymás előtt folyó eljárásról, a műszaki tartalom egyezőségéről, illetve illeszkedéséről, az eljárások egymáshoz való viszonyáról, egymásra épüléséről (erre a monitoring jelentések nem adnak választ), nem elég intenzív, interaktív a hatóságok, szakhatóságok közötti kapcsolattartás, az egymás közti koordináció nem elég aktív, és a monitoring rendszer sem alkalmas teljeskörűen feladata ellátására. A pontos jogi szabályozás hiányzik, különös tekintettel a kiemelt ügyek, és így a hatáskörök meghatározása pontatlan, hatásköri vitákra ad okot, ami feltétlen kerülendő. Információ hiány Hiányzik a fentről kapott információ: a kijelölt hatóságok csak a Kormányrendelet megjelenésével jó esetben néhány nappal korábban a jogalkotó által a tervezet jogszabályról kért vélemény alkalmával szereznek tudomást a tervezett beruházásról, illetve a beruházás kiemeltté nyilvánításáról. Hogy mit fed az valójában, mi a műszaki tartalma, milyen és hány eljárást, milyen várható ütemezésben kell lefolytatni, arról rendszerint fogalma sincs az eljáró hatóságoknak. A beruházók sem élnek az Ngtv. 4. -a szerinti eljárás megindulása előtti hatóságok, szakhatóságok, beruházó bevonásával történő előzetes egyeztetések kezdeményezésének lehetőségével, pedig az arról készült emlékeztetőben rögzíteni lehetne az üggyel kapcsolatos, az ügyfél által megadott adatokat, valamint a kérelem elbírálásához szükséges jogszabályokban meghatározott feltételeket, egyéb követelményeket. Ezzel helyzetbe lehetne hozni a közreműködő hatóságokat. Ennek következtében egyes hatóságok sok esetben csak akkor szereznek tudomást a más hatóságok előtt folyó ügyekről, azok nagyságrendjéről, a kérelmek jogi előkészítettségéről, amikor azok már a saját hivatalukhoz megérkeznek. Ez lassítja az ügyintézésre való szakmai felkészülést. Annak ellenére, hogy számos beruházás már több éve folyamatban van, ma is elmondható, hogy nincs megfelelő módon biztosított információcsere a társhatóságok között. A kapcsolatok esetlegesek, személyes nexusokon alapulnak, hiányoznak a kimunkált és a mindenki által elfogadott eljárásrendek. Saját hivatalunkra is jellemző a más hatóságok előtt folyó eljárásokat illetően az információ-szegénység, ami a monitoring jelentés készítésére vonatkozó kötelezettség fennállása mellett is igaz, tekintettel arra, hogy az szűkszavú és utólagos információgyűjtést tesz lehetővé. 3

4 A kiemelt beruházások kapcsán elindult építéshatósági eljárásokban általánosan az a jellemző, - és ezt tapasztaljuk Önök, mint eljárásainkban közreműködő szakhatóságok által kiírt hiánypótlásokról szóló értesítéseik nyomán is -, hogy a hatóság számára elbírálásra benyújtott kérelmek kellékhiányosak, a jogszabályban előírt követelményeknek gyakran nem felelnek meg, és az ügyek tekintélyes hányadában döntésre csak hiánypótlást, tervmódosítást követően tehetők alkalmassá. Szinte valamennyi beruházásnál egymással párhuzamosan folynak az engedélyezési folyamatok, minden hatóság más-más előírásokat akar érvényre juttatni, az engedélyezhetőség érdekében más más tervmódosításokat kér. Ezért lenne nagyon fontos, hogy az eljárások folyamatában mindig ismerjük az egymás előtt folyó eljárások műszaki tartalmát, hogy ne adjunk ki egymásnak ellentmondó döntéseket. Hatóságok, szakhatóságok közötti kapcsolattartás, koordináció Ezek miatt fontos lenne az intenzívebb, interaktív kapcsolattartás a hatóságok, szakhatóságok között, az egymás közti hatékony koordináció. Kellő koordináció hiányában az egyes hatóságoknál kiadott engedélyek nincsenek összhangban, a beruházás nem valósítható meg, csak valamely hatósági engedély módosításával. Ez pedig esetenként az EU-s támogatás elvesztéséhez vezethet. Az engedélyező hatóságok számára folyamatos feladatot jelent a beruházókkal és tervezőkkel való kapcsolattartás, és ennek keretében annak tudatosítása, hogy az előzetes egyeztetésre szükség van. A kérelmek, tervdokumentációk jogi és szakmai előkészítettsége, az engedélyezési eljárások egymásra épülésének és egymással való összhangjának megteremtése, az ügyben beruházói oldalról szakmai tárgyalásra alkalmas meghatalmazott, illetve jogi képviselő megbízása a több tervező (esetleg több tervezőiroda) párhuzamos tervezési tevékenysége közötti koordináció megteremtése elengedhetetlenül fontos előfeltételei annak, hogy a hatósági eljárás hatékonyan végrehajtható legyen. A monitoring rendszer A Kormány az engedélyezési eljárások figyelemmel kísérése érdekében az Önkormányzati Minisztérium és a regionális közigazgatási hivatalokon keresztül monitoring rendszert működtet. A rendszert az ÖM Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztálya fogja össze. Az idő bebizonyította, hogy ez az adatszolgáltatás ilyenformán nem teljes körű, pontos helyzetismeretet nem ad a kiemelt beruházás állásáról sem a Kormány felé, sem egymás eljárásáról a közreműködő hatóságok, szakhatóságok, a koordinációért felelős Hivatalunk felé. A kérdezz-felelek felépítés szétszabdalja az érdemi információt, egy Kormányrendelethez kapcsolódóan többször ismétlődik, sokszor zavaróan. Jogi szabályozás Tekintettel, hogy az Önök hivatalai közül többen az általános eljárás rendben is elsőfokú hatóságként járnak el, így ez nem jelent külön gondot, de nálunk igen. 4

5 Az Ngtv. meghatározta, hogy kiemelt jelentőségű ügyben első fokon hatóságként, illetve szakhatóságként a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási szerv, ennek hiányában az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályok szerint másodfokon hatóságként, illetve szakhatóságként eljáró közigazgatási szerv jár el. Ez azért fontos, mert ha kimaradt a Kormány rendeleti felsorolásból az adott beruházással összefüggő, annak következtében szükségessé váló építmény, eljárás, akkor is kijelölte a rendelet az eljáró hatóságot, megelőzve a hatásköri vitát. Ez utóbbi fordulata a törvénynek azonban nem tud érvényesülni, mert amíg a Törvény nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásról, a hatósági eljárással összefüggésben az egyes kormányrendeletekben meghatározott ügyekről beszél, addig a vonatkozó kormányrendeletek mellékletei nem az ügyekre, hanem egyes eljárásokra jelölnek ki hatóságokat. Általában engedélyezési eljárásokra jelöl ki, de az azzal összefüggő hatósági ellenőrzési, kötelezési eljárásokra nem. A teljes beruházás előzetes ismeretének hiánya miatt vannak olyan építmények, eljárások, amire nem terjed ki a kijelölés, ezzel elveszti a beruházás engedélyezésének rendes eljárásrendből való kiemelése az értelmét, előnyét, hiszen egyes szakaszai tekintetében megoszlik a hatáskör (telekalakítás, liftek, járulékos építési munkák). Az információhiány kiküszöbölése, a hatóságok, szakhatóságok közötti kapcsolattartás intenzitásának, hatékonyságának növelése, a koordináció javítása és a jogszabályi anomáliák kiküszöbölése érdekében az alábbiakat szeretnénk egymás közti munkánk során megvalósítani, illetve jelezni a szakmai koordinációért felelős ÖM felé: 1. Projekt indító értekezlet - feladatterv Kezdeményezzük, hogy az egyes nagyprojekteket nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségűnek nyilvánító kormányrendelet egyeztetési eljárása alatt, illetve megjelenésével lényegében egy időben az adott ügyfajtában koordinációért felelőssé tett tárca ún. projekt-indító értekezletet szervezzen a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott elsőfokú engedélyezési hatóságok és a kijelölt szakhatóságok számára, a beruházó részvételével. Ezen a projekt-indító megbeszélésen a beruházó ismertethetné a projektet, a tárca összeállíthatna egy részletező feladattervet az érintett hatóságok közreműködésével, a hatóságok számára. Ez lehetővé tenné a munka tervezését a személyi-tárgyi feltételek megteremtését, az egymásra épülő engedélyezési eljárások megfelelő sorrendben történő lefolytatását, kiküszöbölne egy esetleges felfüggesztést, egymással ellentétes tervek engedélyezését. A hatóságok ismeretet szerezhetnének a beruházás mibenlétéről, a lehetséges eljárásokról és alkalmat biztosítana számukra, hogy felhívják beruházó figyelmét az előzetes egyeztetés fontosságára. A projekt-indító értekezlet tehát tervszerűséget vihetne az engedélyeztetési eljárásokba, tekintettel az egyes külön eljárások tartalmi összefüggéseire és egymásra épülésére. 2. Koordinációs értekezlet - referensi rendszer Minden nagy projekt jellege meghatározza, hogy ki az alap engedélyező hatóság, az ún. anyahatóság, amely szükség szerint, de legalább a projekt indításakor és azt követően negyedévenként illetve minden érdemi változás esetén - koordinációs értekezletet szervezne a projekt hatósági előkészítésében résztvevő engedélyező hatóságok és szakhatóságok ügyintézőinek vagy 5

6 kiadmányozásra jogosult vezetőinek a részvételével. Ezeknek az értekezleteknek a során meg lehetne teremteni az egyes hatósági fellépések között az oly kívánatos koordinációt, folyamatában megismerhetők lennének a tervek, illetőleg megbeszélhetők lennének azok a jogkérdések, megoldandó műszaki-technikai problémák, amelyek az ügyek gyors lezárulásának akadályát képezik. Kiemelt beruházásonként szükséges volna egy referensi rendszer kialakítására minden egyes engedélyező- és szakhatóság részéről. Korábban is kértük, hogy a közvetlen kapcsolattartás céljából adjanak meg egy-egy olyan elérhetőséget, amely biztosan működő és aktív, de ez nem elég a hatékony együttműködéshez. Tudnunk kellene róla, hogy az egyes projektekhez tartozó ügyekben kit kereshetünk egymás hivatalában. Ezeknek a személyeknek szükségképpen tudniuk kellene egymásról, igény esetén egymással forró-drótos kapcsolatban állnának, azaz mindegyikük ismerné minden referens-kollégája közvetlen címét, hivatali és mobil telefonszámát, faxszámokat, stb. Fontos lenne, hogy a referensek a hatóságokon belül az adott üggyel kapcsolatban minden szükséges információval rendelkezzenek, és az általuk kezelt adatok és iratállomány a szerven belül más által is hozzáférhető legyen átmeneti kiesésük esetére. A tájékoztató és egy táblázat közreműködő hatóságok, szakhatóságok részére történő elektronikus úton történő megküldésével felkérem Önöket, hogy jelöljenek ki az egyes kormányrendeletekkel kapcsolatos referenst, és adatait, elérhetőségüket adják meg Hivatalunk részére. A kitöltött táblázatot valamennyi hatóságnak megküldjük! Nálunk, mint tapasztalták, valamennyi kiemelt ügyben Bereczk Imréné az ügyintéző (Tel: , Fax: , bereczk. Helyettese: Horváth Mariann (Tel: , Fax: , ). 3. A hatóságok, szakhatóságok közötti kapcsolattartás, koordináció E kapcsolattartást remélhetőleg segíteni és egyszerűsíteni fogja a fenti referensi rendszer kialakítása, a kölcsönös adatcsere. Emellett nagyon fontos az elektronikus kapcsolattartás. Az előzetes tájékoztatás-kérésre, vagy információ-kérésre, az eljárások megindulásáról szóló értesítésre elegendő az es kapcsolatfelvétel is, éljünk vele. Küldjük meg egymásnak elektronikus úton a szakhatósági nyilatkozatunkat, hogy egyszerűen beépíthető legyen a határozatba. Azért is fontos az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása, mert az Ngt. előírja, hogy a keresetet csak elektronikus úton, minősített aláírással lehet előterjeszteni, hivatalunknak most sikerült ezt beszereznie. A kapcsolattartás során (addig, amíg ez nem a gerinchálón keresztül működik, addig természetesen be kell várni a postai úton érkező szakhatóságit is), Hivatalunk a kormányzati gerinchálóra való csatlakozás óta IP-telefon rendszert épített ki, amin a regionális Államigazgatási hivatallal és a többi, gerinchálóra kapcsolódott hivatallal egymás közt ingyen és gyorsan tudunk kapcsolatot tartani. A táblázatban tűntessék fel, ha van IP-telefonjuk, a számát. Nagyon jó gyakorlatnak találtuk azt, hogy az eljárás megindításáról szóló kiértesítésben kéri fel a hatóság a szakhatóságokat állásfoglalásuk megadására, illetve írja ki a helyszíni szemlét, ahol a szakhatóságok megismerkedhetnek a helyszínnel és állást is foglalhatnak. Fontos lenne 6

7 azonban, hogy a kiértesítéssel együtt küldjék meg a tervdokumentációt is, hogy a szakhatóságok megismerkedhessenek a beruházással a szemle előtt. A közös helyszíni szemlék alkalmasak arra, hogy jelentősen felgyorsítsák a szakhatósági állásfoglalások kialakítását, ha olyan ügyintézők vesznek részt rajta, akik megfelelő szakmai kompetenciával rendelkeznek, és szakkérdésekben felelősen képesek állást foglalni a többi hatóság jelenlevő munkatársa számára. Ha a korábbi eljárásban a rendes ügymenet szerinti elsőfok vett részt, akkor a meghívóhoz csatolják a korábbi eljárásban hozott szakhatósági állásfoglalást, érdemi határozatot, és tervdokumentáció kivonatot. (Ez nálunk sokszor gondot okozott). Figyeljünk oda szakhatósági közreműködésünk esetén is a szakhatósági állásfoglalás alaki, tartalmi, jogszabályi követelményeinek biztosítására, mert az anyahatóság csak akkor tudja azt eredménnyel védeni egy esetleges jogorvoslat során. Még mindig előfordul, hogy nem nevezzük meg pontosan az ügy tárgyát, hiányzik a jogorvoslat lehetőségére történő felhívás, a döntés Ket. 72. (1) bekezdése szerinti indokolása, a saját szakmai jogszabályok megjelölése, amelyeken a szakhatósági állásfoglalás alapul, illetve amely a hatáskört megállapítja. A kapcsolattartásnak konstruktívabbnak, természetesebbnek, magától értetőbbnek kell lennie: egy a cél, ne vegyük zokon a társhatóságtól, ha sürgeti az ügyet, segítséget kér, rákérdez, segítsük egymás munkáját, hiszen rá vagyunk utalva egymásra. 4. Monitoring jelentés strukturális megváltoztatása Célszerű volna korszerűsíteni a hivatalunk által kéthetente készített monitoringjelentés tartalmi elemeit. Strukturális változást jelentene és könnyítené a jelentés elkészítését, ha nem a monitoring-jelentésben szereplő kérdésekhez kellene az egyes ügyeket rendelni, hanem az ügyeket kellene a kérdéseknek megfelelő sorrendben, de egy egységben, egy-egy hatóság tekintetében komplexen (hatósági és szakhatósági eljárási tekintetben is) összefoglalni. Így könnyebben olvasható lenne a jelentés, ránézésre látható lenne, hol áll az ügy, miben kell segíteni. Minden nagyberuházásnál fel kellene tűntetni az elvégzett eljárási cselekményeket kronologikus sorrendben, röviden összefoglalni az ügyek jelentéskori állását, a beruházás készenléti fokát, illetve az aktuális kezelendő problémákat, eljárási nehézségeket, esetlegesen kialakult jogvitákat, és az ezek megoldására tervezett vagy az ágazati irányító minisztériumtól kért intézkedéseket. Erre tervezünk javaslatot tenni az ÖM felé. 5. Javaslat a jogalkotáshoz Itt térnék vissza arra, hogy tapasztalataink szerint nem feltétlen jó irány, ha egy eljárást, egy ügyet kiemelnek a rendes eljárásrendből, ez alkotmányossági aggályokat is felvet, hiszen miért nem élhet egy állampolgár lakásépítése során is ugyanazokkal az eszközökkel az eljárás gyorsítása érdekében, mint a nagyberuházó? Ezért folyamatos párhuzamosság figyelhető meg a jogalkotás terén: először csak a kiemelt beruházások gyorsítására nyújtanak lehetőséget, majd ezt bevezetik a rendes eljárásrendbe. Most is folyamatban van a Gyorsítás II. jogszabálycsomag megalkotása, egyeztetése, ami újabb jogszabálydömpinget fog ontani az eljáró hatóságokra. Véleményünk szerint, nem az újabb és újabb jogszabály-módosítás, egyre bonyolultabb, összevont, integrált engedélyezési 7

8 eljárás-fajta bevezetése, a határidők folyamatos csökkentése a megoldás, hanem egy fix, ütőképes hatósági rendszer, a kiemelt ügyek rendes eljárásrendben való megtartása (a minisztériumok tehermentesítése, a jó értelemben vett rutin kihasználhatósága érdekében is), ehhez a személyi-tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, kőbevésett, nem folyamatosan változó komplex jogszabályi háttérre, és minél kevesebb jogszabályra. Tudomásunk szerint egy egységes építésügyi hatósági rendszer állami szervezetben való működtetését tervezik a jogalkotók, ahonnan nem emelnék ki az egyes ügyeket. De a jogalkotás esetlegessége miatt addig is szeretnénk javaslattal élni a jogalkotók felé: Résztvettünk az ÖM által, illetve az NFGM által megbízott személyek, szervek ezirányú feltáró, javaslat-tevő munkájában és folyamatosan jeleztük a problémát a monitoring jelentésben és az egyedi kormányrendeletek véleményezése során. A kiemelt ügyek fenntartása esetén javasoljuk, hogy a Kormányrendelet az ügyek felsorolásánál ne csak az építendő építményt, a megvalósítandó beruházást nevesítse, hanem az adott beruházással összefüggő, annak következtében szükségessé váló építményeket, építési munkát, illetve az eljárások körét tágabb értelemben vonja meg: az építésügyi hatósági engedélyezési és az azzal összefüggő ellenőrzési és kötelezési eljárásokra jelöljön ki. Ha az Önök területét érintően is vannak ilyen gondok, kérem jelezzék. Javasolni fogjuk továbbá a vonatkozó jogszabályok összevonását, magasabb, lehetőleg törvényi, vagy legalább kormányrendeleti szintre emelését az állandóság, a hatóság és az ügyfelek, tervezők, kivitelezők általi könnyebb kezelhetőség kedvéért. Ha bármilyen más, közös munkánkat segítő, a kiemelt beruházások megvalósítását valóban gyorsító ötletük van ebben a körben, azt is szívesen továbbítjuk az ÖM felé, hátha sikerül valamit elérnünk munkánk könnyítése érdekében. Összefoglalva az alábbiakat tervezzük, melyhez kérjük aktív segítségüket: - Összeállítjuk az adattáblát, - Ezzel a tájékoztatóval elküldjük Önöknek, kérjük kitöltve a referens, helyettese, és ha nem azonos a referenssel, akkor a monitoring felelős adataival visszaküldeni, - A kitöltött táblázattal egyidejűleg kérjük fentiek szerinti javaslataikat, - A javaslatokat összeállítjuk, kezdeményezzük az ÖM-nél a monitoring rendszer korszerűsítését és egy esetleges jogszabály-módosítást! Budapest, Szabóné Kovács Andrea főosztályvezető 8

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

Nyíri Csaba A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások hatósági engedélyezése

Nyíri Csaba A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások hatósági engedélyezése 1 Nyíri Csaba A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások hatósági engedélyezése Mit jelent az engedélyezési eljárás gyakorlatában a kiemelt nagyberuházás? Milyen különleges eljárásrend kapcsolódik hozzá?

Részletesebben

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER ALATT A szélessáv-fejlesztés jogi környezetének felülvizsgálata: építési engedélyezés egyszerűsítése, közműadó alóli mentesség dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Szakcsoport nap 2016. február 5. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE V Í Z J O G I L É T E S Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V - 2013 - A L Á Í R Ó L A P a BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei Hírközlési és Informatikai Tagozat Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei Slyuch András NMHH Debreceni Hatósági Iroda 2016. szeptember 23. Tartalomjegyzék 1. Feladataink, SZIP stb.

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Az előadás témakörei 1. EU-s kötelezettség, derogációs kötelezettség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Ügyszám: 03/82-64/2009.

Jogszabályi háttér. Ügyszám: 03/82-64/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Hivatalvezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900 Fax: 22/526-905 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

I. Építésügyi igazgatás

I. Építésügyi igazgatás I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 19-i rendkívüli ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 19-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7830. számú törvényjavaslat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI DR. BÉRCESI FERENC

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése: az első két év tapasztalatai

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése: az első két év tapasztalatai A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése: az első két év tapasztalatai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve Herceghalom, 2014. május 8. K+F minősítési rendszer

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről. Általános rendelkezések

44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről. Általános rendelkezések 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről A Kormány, a szolgáltató állam megvalósítása, a költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás,

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január 24., 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január 24., 10.30 VÖMNB_2012_1_03 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 10.30 A napirend 2. pontja: Egyéb témák ÖSSZEFOGLALÁS Ez a dokumentum

Részletesebben

K Ö Z L E M É N Y Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

K Ö Z L E M É N Y Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala K Ö Z L E M É N Y A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 20673/2016. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. (székhely:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott Ügyszám: FEB/03/390-1/2013. Ügyintéző: Rácskainé dr. Ács Beáta Tel.: 22/514-772 Valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére Székhelyén Tisztelt Jegyző

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal aktuális szociális igazgatási feladatai. Dr. Kecskés Péter főosztályvezető-helyettes FSZH

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal aktuális szociális igazgatási feladatai. Dr. Kecskés Péter főosztályvezető-helyettes FSZH A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal aktuális szociális igazgatási feladatai Dr. Kecskés Péter főosztályvezető-helyettes FSZH A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalról 2007. január elseje óta működik

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben