KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL"

Átírás

1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL Építésügyi Főosztály 1052 Budapest, Városház u : 1364 Budapest, Pf.: 270. : Fax: A nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó hatósági tevékenység értékelése, különös tekintettel az eljáró hatóságok és a szakhatóságok együttműködésére Ebben a témakörben tavaly szeptemberben találkoztunk először, amikor be kellett indítani az Önök hivatalában is a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások állásának, problémafigyelésének eszközét, az ún. monitoring rendszert. A beruházásokat kiemelt üggyé nyilvánító, több ágazatot érintő kormányzati döntés végrehajtásának összehangolásáért koordinációs feladatkörében hivatalunkat érte az a megtiszteltetés, hogy összefogja ezt a feladatot, összeállítsa a teljes monitoring jelentést két hetente a minisztériumi szinten az ágazati koordinációért felelős ÖM-nak. A monitoring rendszer működését, de még inkább az eltelt 8 hónap közös munkát, az engedélyezési eljárások, az együttműködés tapasztalatait figyelembe véve a Szervezési Főosztály vezetőjével együttesen értékeltük a területi koordinációt, ennek eredményét és a jobbítás érdekében összeszedett szakmai javaslatainkat szeretném megosztani Önökkel. Ezért került egy éven belül másodszor is napirendre e téma a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium plenáris ülésén. Mindannyian tudjuk, hogy az ősztől kezdődően kialakult általános válság súlyosan érintette az építőipart is, csökkent a beruházási kedv, a finanszírozási források beszűkültek, elterjedt a lánctartozás, a nem legális foglalkoztatás, a külföldi beruházók is óvatosabbak, sok ember vesztette el a munkáját az építőipari, építőanyag-ipari, kereskedelmi cégek rossz gazdasági helyzete, megszűnése miatt. Több elsőfokú hatóságtól hallattuk, hogy csökkent az építési kedv, kevesebb építési engedély iránti kérelmet nyújtanak be, magánszemélyeknél, kisebb gazdasági társaságoknál jellemzően azok is csak kisebb beruházásokra, átalakításokra, bővítésekre irányulnak, csak a felkapott helyeken építenek új villákat, luxustársasházakat. Az ennek ellenére meginduló néhány nagyberuházás esetén azonban egyre nagyobb a versenyfutás az idővel. Mi, mint alapesetben másodfokú építésügyi hatóság még nem érzékeltük az ügyszám, illetve az építmények volumenének csökkenését, de a gyors ügyintézésre való vágyat éppen a válság, a bizonytalanság miatt egyre inkább. Mindenesetre a napi sajtóban hallhatóan, láthatóan a Kormány elkötelezett az építőipar megmentése iránt. Az építőipar, építőanyag-ipar, mint az ingatlanfejlesztést is magában foglaló iparág jelentős mértékben járul hozzá a bruttó hazai termék előállításához, a foglalkoztatási ráta szinten tartásához, a belső fogyasztáshoz, a felhalmozáshoz és a kulturális értékteremtéshez. Importigénye

2 fajlagosan alacsony, kibocsátása pedig a nemzeti vagyon és nemzeti kultúra tartósan fennmaradó értékeiben, a megvalósuló épület-állományban testesül meg, ezért az építésgazdaság tartós recessziójának elkerülése alapvető nemzetgazdasági érdek. Ezért a kialakult általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről az Országgyűlés 36/2009. számon, május 12-én határozatot hozott. Ebben az iparág konszolidációja és növekedési feltételeinek kialakítása, a közigazgatási eljárások egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a Kormány részére azonnali és 2010-ig megvalósítható intézkedéseket határoznak meg. Rövidtávon többek között az EU fejlesztési forrásaiból megvalósuló építési beruházások hatékonyságának vizsgálatára, az előkészítés, lebonyolítás felgyorsítására, illetve ehhez kapcsolódóan a hatósági eljárások felülvizsgálatára kéri fel a Kormányt, éspedig: végezze el az építéshez kapcsolódó hatósági jogszabályok felülvizsgálatát és eljárások teljes körének további gyorsítási lehetőségét, különösen a régészeti és a kisajátítási, szakhatósági eljárásokkal kapcsolatban, készítse elő az építésügyi hatósági feladatellátás államigazgatási szervezetben történő ellátásának jogszabályi alapjait, teremtse meg az építőipari kivitelezési tevékenység hatékonyabb ellenőrzésének feltételeit, az építési minőség és a fogyasztóvédelmi garanciák biztosítását, a vállalkozásokat segítendően vizsgálja meg az országosan kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó eljárási kedvezmények kiterjesztésének lehetőségét. Ez a másik apropója, amiért ezen az ülésen ismét beszélünk a kiemelt ügyek területén folytatott közös munkánkról. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény (Ngtv.) és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek célja a kiemelt, elsősorban állami, vagy Uniós pénzből megvalósuló nagyberuházások engedélyeztetési eljárásának gyorsítása, egyszerűsítése volt. Az NGtv. a kiemelt beruházások megfelelő szakmai garancia melletti, gyors, egyszerű és jogszerű engedélyezéséhez és megvalósításához a jogszabályi hátteret megteremtette, de hogy sikerült-e elérni vele a kívánt célt, és ennek ez-e a megfelelő eszköze, arról majd később ejtenék néhány szót! Legutóbbi találkozásunk óta megszaporodott a régiót érintő kiemelt beruházások száma: 1. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményein (150/2006. (VII.21.) Korm. rendelet), 2. a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakaszán (89/2007. (IV.26.) Korm. rendelet), 3. az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeken (75/2008. IV.3.) Korm. rendelet), 4. az egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeken (77/2008. (IV.3.) Korm. rendelet), 5. a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztésén (153/2008. VI.6.) Korm. rendelet), 2

3 6. A Budavári Palota rekonstrukción kívül (ami most a változtatási tilalom miatt stagnál) belépett a sorba 7. a Duna projekt (77/2009. IV.8.) Korm. rendelet), 8. A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása (78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet) és 9. az Óbudai szigetre álmodott Álomsziget nevű komplex nagyberuházás (57/2009. (III.17.) Korm. rendelet) is. ( És még néhány Kormányhatározat!) Az elmúlt év szakmai tapasztalatai alapján a nagyberuházásokkal kapcsolatosan, számunkra, mint hatóságok számára a gyors, konstruktív ügyintézésben fennálló akadályok az alábbiak: Információhiány a projektről, a beruházás egészéről, érdemi információhiány az egymás előtt folyó eljárásról, a műszaki tartalom egyezőségéről, illetve illeszkedéséről, az eljárások egymáshoz való viszonyáról, egymásra épüléséről (erre a monitoring jelentések nem adnak választ), nem elég intenzív, interaktív a hatóságok, szakhatóságok közötti kapcsolattartás, az egymás közti koordináció nem elég aktív, és a monitoring rendszer sem alkalmas teljeskörűen feladata ellátására. A pontos jogi szabályozás hiányzik, különös tekintettel a kiemelt ügyek, és így a hatáskörök meghatározása pontatlan, hatásköri vitákra ad okot, ami feltétlen kerülendő. Információ hiány Hiányzik a fentről kapott információ: a kijelölt hatóságok csak a Kormányrendelet megjelenésével jó esetben néhány nappal korábban a jogalkotó által a tervezet jogszabályról kért vélemény alkalmával szereznek tudomást a tervezett beruházásról, illetve a beruházás kiemeltté nyilvánításáról. Hogy mit fed az valójában, mi a műszaki tartalma, milyen és hány eljárást, milyen várható ütemezésben kell lefolytatni, arról rendszerint fogalma sincs az eljáró hatóságoknak. A beruházók sem élnek az Ngtv. 4. -a szerinti eljárás megindulása előtti hatóságok, szakhatóságok, beruházó bevonásával történő előzetes egyeztetések kezdeményezésének lehetőségével, pedig az arról készült emlékeztetőben rögzíteni lehetne az üggyel kapcsolatos, az ügyfél által megadott adatokat, valamint a kérelem elbírálásához szükséges jogszabályokban meghatározott feltételeket, egyéb követelményeket. Ezzel helyzetbe lehetne hozni a közreműködő hatóságokat. Ennek következtében egyes hatóságok sok esetben csak akkor szereznek tudomást a más hatóságok előtt folyó ügyekről, azok nagyságrendjéről, a kérelmek jogi előkészítettségéről, amikor azok már a saját hivatalukhoz megérkeznek. Ez lassítja az ügyintézésre való szakmai felkészülést. Annak ellenére, hogy számos beruházás már több éve folyamatban van, ma is elmondható, hogy nincs megfelelő módon biztosított információcsere a társhatóságok között. A kapcsolatok esetlegesek, személyes nexusokon alapulnak, hiányoznak a kimunkált és a mindenki által elfogadott eljárásrendek. Saját hivatalunkra is jellemző a más hatóságok előtt folyó eljárásokat illetően az információ-szegénység, ami a monitoring jelentés készítésére vonatkozó kötelezettség fennállása mellett is igaz, tekintettel arra, hogy az szűkszavú és utólagos információgyűjtést tesz lehetővé. 3

4 A kiemelt beruházások kapcsán elindult építéshatósági eljárásokban általánosan az a jellemző, - és ezt tapasztaljuk Önök, mint eljárásainkban közreműködő szakhatóságok által kiírt hiánypótlásokról szóló értesítéseik nyomán is -, hogy a hatóság számára elbírálásra benyújtott kérelmek kellékhiányosak, a jogszabályban előírt követelményeknek gyakran nem felelnek meg, és az ügyek tekintélyes hányadában döntésre csak hiánypótlást, tervmódosítást követően tehetők alkalmassá. Szinte valamennyi beruházásnál egymással párhuzamosan folynak az engedélyezési folyamatok, minden hatóság más-más előírásokat akar érvényre juttatni, az engedélyezhetőség érdekében más más tervmódosításokat kér. Ezért lenne nagyon fontos, hogy az eljárások folyamatában mindig ismerjük az egymás előtt folyó eljárások műszaki tartalmát, hogy ne adjunk ki egymásnak ellentmondó döntéseket. Hatóságok, szakhatóságok közötti kapcsolattartás, koordináció Ezek miatt fontos lenne az intenzívebb, interaktív kapcsolattartás a hatóságok, szakhatóságok között, az egymás közti hatékony koordináció. Kellő koordináció hiányában az egyes hatóságoknál kiadott engedélyek nincsenek összhangban, a beruházás nem valósítható meg, csak valamely hatósági engedély módosításával. Ez pedig esetenként az EU-s támogatás elvesztéséhez vezethet. Az engedélyező hatóságok számára folyamatos feladatot jelent a beruházókkal és tervezőkkel való kapcsolattartás, és ennek keretében annak tudatosítása, hogy az előzetes egyeztetésre szükség van. A kérelmek, tervdokumentációk jogi és szakmai előkészítettsége, az engedélyezési eljárások egymásra épülésének és egymással való összhangjának megteremtése, az ügyben beruházói oldalról szakmai tárgyalásra alkalmas meghatalmazott, illetve jogi képviselő megbízása a több tervező (esetleg több tervezőiroda) párhuzamos tervezési tevékenysége közötti koordináció megteremtése elengedhetetlenül fontos előfeltételei annak, hogy a hatósági eljárás hatékonyan végrehajtható legyen. A monitoring rendszer A Kormány az engedélyezési eljárások figyelemmel kísérése érdekében az Önkormányzati Minisztérium és a regionális közigazgatási hivatalokon keresztül monitoring rendszert működtet. A rendszert az ÖM Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztálya fogja össze. Az idő bebizonyította, hogy ez az adatszolgáltatás ilyenformán nem teljes körű, pontos helyzetismeretet nem ad a kiemelt beruházás állásáról sem a Kormány felé, sem egymás eljárásáról a közreműködő hatóságok, szakhatóságok, a koordinációért felelős Hivatalunk felé. A kérdezz-felelek felépítés szétszabdalja az érdemi információt, egy Kormányrendelethez kapcsolódóan többször ismétlődik, sokszor zavaróan. Jogi szabályozás Tekintettel, hogy az Önök hivatalai közül többen az általános eljárás rendben is elsőfokú hatóságként járnak el, így ez nem jelent külön gondot, de nálunk igen. 4

5 Az Ngtv. meghatározta, hogy kiemelt jelentőségű ügyben első fokon hatóságként, illetve szakhatóságként a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási szerv, ennek hiányában az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályok szerint másodfokon hatóságként, illetve szakhatóságként eljáró közigazgatási szerv jár el. Ez azért fontos, mert ha kimaradt a Kormány rendeleti felsorolásból az adott beruházással összefüggő, annak következtében szükségessé váló építmény, eljárás, akkor is kijelölte a rendelet az eljáró hatóságot, megelőzve a hatásköri vitát. Ez utóbbi fordulata a törvénynek azonban nem tud érvényesülni, mert amíg a Törvény nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásról, a hatósági eljárással összefüggésben az egyes kormányrendeletekben meghatározott ügyekről beszél, addig a vonatkozó kormányrendeletek mellékletei nem az ügyekre, hanem egyes eljárásokra jelölnek ki hatóságokat. Általában engedélyezési eljárásokra jelöl ki, de az azzal összefüggő hatósági ellenőrzési, kötelezési eljárásokra nem. A teljes beruházás előzetes ismeretének hiánya miatt vannak olyan építmények, eljárások, amire nem terjed ki a kijelölés, ezzel elveszti a beruházás engedélyezésének rendes eljárásrendből való kiemelése az értelmét, előnyét, hiszen egyes szakaszai tekintetében megoszlik a hatáskör (telekalakítás, liftek, járulékos építési munkák). Az információhiány kiküszöbölése, a hatóságok, szakhatóságok közötti kapcsolattartás intenzitásának, hatékonyságának növelése, a koordináció javítása és a jogszabályi anomáliák kiküszöbölése érdekében az alábbiakat szeretnénk egymás közti munkánk során megvalósítani, illetve jelezni a szakmai koordinációért felelős ÖM felé: 1. Projekt indító értekezlet - feladatterv Kezdeményezzük, hogy az egyes nagyprojekteket nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségűnek nyilvánító kormányrendelet egyeztetési eljárása alatt, illetve megjelenésével lényegében egy időben az adott ügyfajtában koordinációért felelőssé tett tárca ún. projekt-indító értekezletet szervezzen a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott elsőfokú engedélyezési hatóságok és a kijelölt szakhatóságok számára, a beruházó részvételével. Ezen a projekt-indító megbeszélésen a beruházó ismertethetné a projektet, a tárca összeállíthatna egy részletező feladattervet az érintett hatóságok közreműködésével, a hatóságok számára. Ez lehetővé tenné a munka tervezését a személyi-tárgyi feltételek megteremtését, az egymásra épülő engedélyezési eljárások megfelelő sorrendben történő lefolytatását, kiküszöbölne egy esetleges felfüggesztést, egymással ellentétes tervek engedélyezését. A hatóságok ismeretet szerezhetnének a beruházás mibenlétéről, a lehetséges eljárásokról és alkalmat biztosítana számukra, hogy felhívják beruházó figyelmét az előzetes egyeztetés fontosságára. A projekt-indító értekezlet tehát tervszerűséget vihetne az engedélyeztetési eljárásokba, tekintettel az egyes külön eljárások tartalmi összefüggéseire és egymásra épülésére. 2. Koordinációs értekezlet - referensi rendszer Minden nagy projekt jellege meghatározza, hogy ki az alap engedélyező hatóság, az ún. anyahatóság, amely szükség szerint, de legalább a projekt indításakor és azt követően negyedévenként illetve minden érdemi változás esetén - koordinációs értekezletet szervezne a projekt hatósági előkészítésében résztvevő engedélyező hatóságok és szakhatóságok ügyintézőinek vagy 5

6 kiadmányozásra jogosult vezetőinek a részvételével. Ezeknek az értekezleteknek a során meg lehetne teremteni az egyes hatósági fellépések között az oly kívánatos koordinációt, folyamatában megismerhetők lennének a tervek, illetőleg megbeszélhetők lennének azok a jogkérdések, megoldandó műszaki-technikai problémák, amelyek az ügyek gyors lezárulásának akadályát képezik. Kiemelt beruházásonként szükséges volna egy referensi rendszer kialakítására minden egyes engedélyező- és szakhatóság részéről. Korábban is kértük, hogy a közvetlen kapcsolattartás céljából adjanak meg egy-egy olyan elérhetőséget, amely biztosan működő és aktív, de ez nem elég a hatékony együttműködéshez. Tudnunk kellene róla, hogy az egyes projektekhez tartozó ügyekben kit kereshetünk egymás hivatalában. Ezeknek a személyeknek szükségképpen tudniuk kellene egymásról, igény esetén egymással forró-drótos kapcsolatban állnának, azaz mindegyikük ismerné minden referens-kollégája közvetlen címét, hivatali és mobil telefonszámát, faxszámokat, stb. Fontos lenne, hogy a referensek a hatóságokon belül az adott üggyel kapcsolatban minden szükséges információval rendelkezzenek, és az általuk kezelt adatok és iratállomány a szerven belül más által is hozzáférhető legyen átmeneti kiesésük esetére. A tájékoztató és egy táblázat közreműködő hatóságok, szakhatóságok részére történő elektronikus úton történő megküldésével felkérem Önöket, hogy jelöljenek ki az egyes kormányrendeletekkel kapcsolatos referenst, és adatait, elérhetőségüket adják meg Hivatalunk részére. A kitöltött táblázatot valamennyi hatóságnak megküldjük! Nálunk, mint tapasztalták, valamennyi kiemelt ügyben Bereczk Imréné az ügyintéző (Tel: , Fax: , bereczk. Helyettese: Horváth Mariann (Tel: , Fax: , ). 3. A hatóságok, szakhatóságok közötti kapcsolattartás, koordináció E kapcsolattartást remélhetőleg segíteni és egyszerűsíteni fogja a fenti referensi rendszer kialakítása, a kölcsönös adatcsere. Emellett nagyon fontos az elektronikus kapcsolattartás. Az előzetes tájékoztatás-kérésre, vagy információ-kérésre, az eljárások megindulásáról szóló értesítésre elegendő az es kapcsolatfelvétel is, éljünk vele. Küldjük meg egymásnak elektronikus úton a szakhatósági nyilatkozatunkat, hogy egyszerűen beépíthető legyen a határozatba. Azért is fontos az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása, mert az Ngt. előírja, hogy a keresetet csak elektronikus úton, minősített aláírással lehet előterjeszteni, hivatalunknak most sikerült ezt beszereznie. A kapcsolattartás során (addig, amíg ez nem a gerinchálón keresztül működik, addig természetesen be kell várni a postai úton érkező szakhatóságit is), Hivatalunk a kormányzati gerinchálóra való csatlakozás óta IP-telefon rendszert épített ki, amin a regionális Államigazgatási hivatallal és a többi, gerinchálóra kapcsolódott hivatallal egymás közt ingyen és gyorsan tudunk kapcsolatot tartani. A táblázatban tűntessék fel, ha van IP-telefonjuk, a számát. Nagyon jó gyakorlatnak találtuk azt, hogy az eljárás megindításáról szóló kiértesítésben kéri fel a hatóság a szakhatóságokat állásfoglalásuk megadására, illetve írja ki a helyszíni szemlét, ahol a szakhatóságok megismerkedhetnek a helyszínnel és állást is foglalhatnak. Fontos lenne 6

7 azonban, hogy a kiértesítéssel együtt küldjék meg a tervdokumentációt is, hogy a szakhatóságok megismerkedhessenek a beruházással a szemle előtt. A közös helyszíni szemlék alkalmasak arra, hogy jelentősen felgyorsítsák a szakhatósági állásfoglalások kialakítását, ha olyan ügyintézők vesznek részt rajta, akik megfelelő szakmai kompetenciával rendelkeznek, és szakkérdésekben felelősen képesek állást foglalni a többi hatóság jelenlevő munkatársa számára. Ha a korábbi eljárásban a rendes ügymenet szerinti elsőfok vett részt, akkor a meghívóhoz csatolják a korábbi eljárásban hozott szakhatósági állásfoglalást, érdemi határozatot, és tervdokumentáció kivonatot. (Ez nálunk sokszor gondot okozott). Figyeljünk oda szakhatósági közreműködésünk esetén is a szakhatósági állásfoglalás alaki, tartalmi, jogszabályi követelményeinek biztosítására, mert az anyahatóság csak akkor tudja azt eredménnyel védeni egy esetleges jogorvoslat során. Még mindig előfordul, hogy nem nevezzük meg pontosan az ügy tárgyát, hiányzik a jogorvoslat lehetőségére történő felhívás, a döntés Ket. 72. (1) bekezdése szerinti indokolása, a saját szakmai jogszabályok megjelölése, amelyeken a szakhatósági állásfoglalás alapul, illetve amely a hatáskört megállapítja. A kapcsolattartásnak konstruktívabbnak, természetesebbnek, magától értetőbbnek kell lennie: egy a cél, ne vegyük zokon a társhatóságtól, ha sürgeti az ügyet, segítséget kér, rákérdez, segítsük egymás munkáját, hiszen rá vagyunk utalva egymásra. 4. Monitoring jelentés strukturális megváltoztatása Célszerű volna korszerűsíteni a hivatalunk által kéthetente készített monitoringjelentés tartalmi elemeit. Strukturális változást jelentene és könnyítené a jelentés elkészítését, ha nem a monitoring-jelentésben szereplő kérdésekhez kellene az egyes ügyeket rendelni, hanem az ügyeket kellene a kérdéseknek megfelelő sorrendben, de egy egységben, egy-egy hatóság tekintetében komplexen (hatósági és szakhatósági eljárási tekintetben is) összefoglalni. Így könnyebben olvasható lenne a jelentés, ránézésre látható lenne, hol áll az ügy, miben kell segíteni. Minden nagyberuházásnál fel kellene tűntetni az elvégzett eljárási cselekményeket kronologikus sorrendben, röviden összefoglalni az ügyek jelentéskori állását, a beruházás készenléti fokát, illetve az aktuális kezelendő problémákat, eljárási nehézségeket, esetlegesen kialakult jogvitákat, és az ezek megoldására tervezett vagy az ágazati irányító minisztériumtól kért intézkedéseket. Erre tervezünk javaslatot tenni az ÖM felé. 5. Javaslat a jogalkotáshoz Itt térnék vissza arra, hogy tapasztalataink szerint nem feltétlen jó irány, ha egy eljárást, egy ügyet kiemelnek a rendes eljárásrendből, ez alkotmányossági aggályokat is felvet, hiszen miért nem élhet egy állampolgár lakásépítése során is ugyanazokkal az eszközökkel az eljárás gyorsítása érdekében, mint a nagyberuházó? Ezért folyamatos párhuzamosság figyelhető meg a jogalkotás terén: először csak a kiemelt beruházások gyorsítására nyújtanak lehetőséget, majd ezt bevezetik a rendes eljárásrendbe. Most is folyamatban van a Gyorsítás II. jogszabálycsomag megalkotása, egyeztetése, ami újabb jogszabálydömpinget fog ontani az eljáró hatóságokra. Véleményünk szerint, nem az újabb és újabb jogszabály-módosítás, egyre bonyolultabb, összevont, integrált engedélyezési 7

8 eljárás-fajta bevezetése, a határidők folyamatos csökkentése a megoldás, hanem egy fix, ütőképes hatósági rendszer, a kiemelt ügyek rendes eljárásrendben való megtartása (a minisztériumok tehermentesítése, a jó értelemben vett rutin kihasználhatósága érdekében is), ehhez a személyi-tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, kőbevésett, nem folyamatosan változó komplex jogszabályi háttérre, és minél kevesebb jogszabályra. Tudomásunk szerint egy egységes építésügyi hatósági rendszer állami szervezetben való működtetését tervezik a jogalkotók, ahonnan nem emelnék ki az egyes ügyeket. De a jogalkotás esetlegessége miatt addig is szeretnénk javaslattal élni a jogalkotók felé: Résztvettünk az ÖM által, illetve az NFGM által megbízott személyek, szervek ezirányú feltáró, javaslat-tevő munkájában és folyamatosan jeleztük a problémát a monitoring jelentésben és az egyedi kormányrendeletek véleményezése során. A kiemelt ügyek fenntartása esetén javasoljuk, hogy a Kormányrendelet az ügyek felsorolásánál ne csak az építendő építményt, a megvalósítandó beruházást nevesítse, hanem az adott beruházással összefüggő, annak következtében szükségessé váló építményeket, építési munkát, illetve az eljárások körét tágabb értelemben vonja meg: az építésügyi hatósági engedélyezési és az azzal összefüggő ellenőrzési és kötelezési eljárásokra jelöljön ki. Ha az Önök területét érintően is vannak ilyen gondok, kérem jelezzék. Javasolni fogjuk továbbá a vonatkozó jogszabályok összevonását, magasabb, lehetőleg törvényi, vagy legalább kormányrendeleti szintre emelését az állandóság, a hatóság és az ügyfelek, tervezők, kivitelezők általi könnyebb kezelhetőség kedvéért. Ha bármilyen más, közös munkánkat segítő, a kiemelt beruházások megvalósítását valóban gyorsító ötletük van ebben a körben, azt is szívesen továbbítjuk az ÖM felé, hátha sikerül valamit elérnünk munkánk könnyítése érdekében. Összefoglalva az alábbiakat tervezzük, melyhez kérjük aktív segítségüket: - Összeállítjuk az adattáblát, - Ezzel a tájékoztatóval elküldjük Önöknek, kérjük kitöltve a referens, helyettese, és ha nem azonos a referenssel, akkor a monitoring felelős adataival visszaküldeni, - A kitöltött táblázattal egyidejűleg kérjük fentiek szerinti javaslataikat, - A javaslatokat összeállítjuk, kezdeményezzük az ÖM-nél a monitoring rendszer korszerűsítését és egy esetleges jogszabály-módosítást! Budapest, Szabóné Kovács Andrea főosztályvezető 8

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése: az első két év tapasztalatai

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése: az első két év tapasztalatai A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése: az első két év tapasztalatai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve Herceghalom, 2014. május 8. K+F minősítési rendszer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:,

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Ügyszám: 03/82-64/2009.

Jogszabályi háttér. Ügyszám: 03/82-64/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Hivatalvezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900 Fax: 22/526-905 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 19-i rendkívüli ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 19-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7830. számú törvényjavaslat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

I. Építésügyi igazgatás

I. Építésügyi igazgatás I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Összeállította: Soczó Attila Általános üzemirányító DS Magyarország Dunai Finomító Tárolás-Keverés

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV TAGJAINAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTE LÉRE I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ADATLAP BUDAPEST 2013. JÚNIUS

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV TAGJAINAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTE LÉRE I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ADATLAP BUDAPEST 2013. JÚNIUS TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV TAGJAINAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTE LÉRE I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ADATLAP BUDAPEST 2013. JÚNIUS A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA I. A felhívás célja:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása FARMAGAS Szakmai Továbbképzési Konferencia Kecskemét, 2010. szeptember 23. Dr. Lengyel Attila ügyvéd 2009/28 Megújuló Energia

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről. Általános rendelkezések

44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről. Általános rendelkezések 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről A Kormány, a szolgáltató állam megvalósítása, a költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás,

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. Helyben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. Helyben MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Javaslat a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében történő központi Beszerző Szervezet létrehozására,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és

Részletesebben