Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására"

Átírás

1 Kérelem természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Mezőgazdaságtudományi Kar október 1

2 Tartalomjegyzék I. Adatlap A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Az indítandó mesterszak megnevezése Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Az oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése A képzési idő A szak indításának tervezett időpontja A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása Az adatlap mellékletei...3 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei, a képzési kapacitás bemutatása A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetség-gondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként bemutatva...9 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv Tantárgyi programok Kompetenciák elsajátíttatása A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok bemutatása, a (289/2005. Korm. rend. 11. (3) bb) bekezdése szerinti) tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége IV. A képzés személyi feltételei A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói Az oktatók személyi-szakmai adatai Nyilatkozatok...15 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei Országosan (és nemzetközileg) elismert tudományos műhely(ek) és együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvető K+F terület bemutatása A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése: Mezőgazdaságtudományi Kar 3. Az indítandó mesterszak megnevezése: természetvédelmi mérnök 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles természetvédelmi mérnök 5. Az oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése: - 6. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: - 7. A képzési idő Félévek száma: 4 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 Kontaktórák száma: nappali tagozaton min. 1200, max tanóra, valamint min. 80, max. 120 óra szakmai gyakorlat levelező és távoktatási tagozaton min. 300, max. 400 tanóra, valamint min. 60, max. 80 óra szakmai gyakorlat 8. A szak indításának tervezett időpontja: 2007/2008-as tanév 9. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása Dr. habil. Juhász Lajos PhD 10. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása Debrecen, október 17. Prof. Dr. Nagy János rektor 11. Az adatlap mellékletei A szenátus támogató javaslata 1. melléklet A mesterszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás 2. melléklet Felhasználói kapcsolatok és vélemények 3. melléklet 3

4 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei, a képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben Napjainkban már nyilvánvalóvá vált, hogy a környezetvédelmi-természetvédelmi problémákat nem lehet egymástól és a gazdaság működésétől elkülönítetten kezelni. A különböző fejlesztések, területhasználatok, környezeti beavatkozások tervezése, engedélyezése, megvalósítása során törvényi előírások biztosítják a természeti értékek megőrzését, a természeti erőforrások takarékos és célszerű használatát, a környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítését, a sokféleség megőrzését. Ennek ellenére a hatékony természetvédelmi munka megvalósításához nem csak az államigazgatás, hanem az oktatás-nevelés terén is stratégiai jelentőségű tevékenységekre, intézkedésekre van szükség. A természetvédelem rendkívül sokrétű feladatai közé tartozik a területi kezelések és a konkrét védelmi intézkedések mellett a különböző szintű kutatási és oktatási-nevelési tevékenységek koordinálása, kivitelezése is. Ezen feladatok megoldásában hosszú ideje részt vesznek a természettudományos, tanár és mezőgazdász végzettségű szakemberek, de az egyre növekvő hazai és nemzetközi környezet- és természetvédelmi feladatok együttesen arra hívták fel a figyelmet, hogy Magyarországon kívánatos és indokolt megszervezni és elindítani a természetvédelmi mérnök-képzést. A debreceni agrárfelsőoktatást 1867-ben alapították. A képzés hagyományos szerkezete az egyes évtizedekben a mindenkori kor szellemének megfelelően jelentős átalakuláson esett át. A tantervben először 1992-ben jelent meg a természetvédelem tárgy, akkor még környezetgazdálkodási valamint vidékfejlesztési szakirány részeként. A tárgy tematikájának kidolgozása és oktatása ugyanahhoz a tudományos és oktató műhelyhez kapcsolódott, amelyik a természetvédelmi szak alapítását is kezdeményezte és szervezője, gesztora jelenleg is (Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék). Ennek előzményét jelentette az 1985-ben megalakult DATE Természetvédelmi Klub, amelyik döntően hallgató tagjainak önálló kutató, aktív természetvédő tevékenysége révén regionális társadalmi szervezetté fejlődött. Tudományos diákköri pályamunkák, Pro Sciencia díj (1993), Környezetünkért Díj (2002) jelezte ennek elismertségét számos, egyéb programszerű tevékenység mellett (pl.: Ohati Rekonstrukciós táborok, Zempléni, Bükki, Hortobágyi Kutató táborok, szakmai tanulmányutak, külföldi expedíciók). A Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéken kialakult egy természetvédelmi, zoológiai diákköri iskola, amelybe folyamatosan bekapcsolódnak a hallgatók önálló kutatási munkát végezve. Több felsőoktatási intézmény (Keszthely, Sopron) vállalta fel a múltban a természetvédelmi szakmérnökök képzését. A természetvédelmi mérnök főiskolai szak alapítását a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kara kezdeményezte 2001-ben, és a szak engedélyezése nyomán a 2002/2003-as tanévtől levelező képzés formájában megindult a szak tárgyainak oktatása. A folyamatos levelező tagozatos képzés mellett a 2004/2005-ös tanévtől a nappali képzés is beindult. A felsőoktatási képzési rendszer átstrukturálását követően a 2006/2007-es tanévtől kezdődően a korábbi hagyományainkon alapuló, az átalakított képzési formához igazodóan átalakított tanmenettel mind nappali, mind levelező képzés formájában elindult a képzés a Természetvédelmi mérnök BSc szak keretein belül is. Az elmúlt 4 év levelező és 2 év nappali képzési forma tapasztalatain alapulva kialakított elméleti és gyakorlati képzési metodika, terepgyakorlati és nyári szakmai gyakorlati rendszer követelményeit teljesítő hallgatók olyan elméleti és gyakorlati természetvédelmi és 4

5 gazdálkodási tudás birtokába kerülnek, amely megfelelő alapot nyújt számukra tudásuk mesterszakon történő elmélyítésére, bővítésére. A természetvédelem szervezett oktatásának több mint 10 éves, a természetvédelmi tevékenységnek több mint 20 éves hagyománya jelenti a szakmai, oktatási alapot arra, hogy folytatva az országban graduális szinten elsőként megkezdett természetvédelmi felsőfokú képzést, a természetvédelmi MSc szak programja engedélyezésre beadható és ennek elfogadása esetén hitelesen indítható legyen. A Debreceni Egyetem 2000-ben történt megalakulása új távlatokat nyitott a szakmai együttműködésben a természetvédelmi oktatás tekintetében is. Bár a természetvédelmi mérnök képzés, a szakma jellegénél fogva az agrártudományi képzési ághoz tartozik, de a természetvédelmi képzésben BSc szakon korábban is és az MSc szakon a tantervben és tárgyfelelősi táblázatban is látható módon számos olyan elismert oktató tárgyfelelős, aki a Természettudományi Kar munkatársa. A Debreceni Egyetemnek az országban legszélesebb képzési spektruma lehetőséget ad arra, hogy a Mezőgazdaságtudományi Kar fő részvételével, és koordinálásával, mindössze néhány a természetvédelmi szakma és a felsőoktatás által egyaránt elismert külsős oktató mellett a Természetvédelmi mesterképzést szakmailag hiteles módon felvállalhassuk. Az elméleti ismeretek gyakorlatban történő elmélyítését célzandó a hallgatók ilyen irányú tanulmányait, a képzés gyakorlatcentrikusságának növelését célozva Karunk több külső szakmai szervezettel kötött kétoldalú oktatási-kutatási megállapodást, amelyek során a létrehozott kihelyezett Tanszékek gyakorlatban nagy tapasztalatokkal rendelkező munkatársai is átadják szakmai tapasztalataikat, illetve lehetőséget biztosítanak a szakmai gyakorlatok teljesítésére. Kihelyezett, kifejezetten a Természetvédelmi képzést segítő Tanszékeink működnek az Aggteleki Nemzeti Parknál, a Hortobágyi Nemzetei Parknál, a Nyírerdő ZRTnél és a Nagyerdei Kultúrpark és Állatkert Kht-nál. A kialakult jó és szoros szakmai munkakapcsolatok eredményeként ezen gyakorlati szakemberek közül címzetes egyetemi tanárként 1 fő, címzetes egyetemi ként pedig 3 fő segíti a természetvédelmi képzésben az oktatói munkát. A Debreceni Egyetem ATC Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke Kelet-Magyarország meghatározó kutatói és szakértői feladatokat ellátó szervezete. A tanszék szoros kapcsolatot ápol mind a hivatalos természetvédelmi szervezetekkel (Nemzeti Parkok, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Hivatalok), mind a civil környezet és természetvédő szervezetekkel, valamint az oktatási társintézményekkel is. Szükségszerű, alkalmi kapcsolat alakult ki tanszékünk és a gazdálkodó szervezetek között, akik számára tanszékünk kutatói rendszeres eseti megbízások alapján hatástanulmányokat és szakértői véleményeket készítenek. Kutatási kapcsolatban vagyunk több határon túli magyar kutatóval és szervezettel, valamint Uniós országbeli oktatási és kutatási intézménnyel. Tanszékünk dolgozói részt vesznek számos szak hallgatóinak képzésében (általános agrármérnök, élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági szakigazgatásszervező mérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök, természetvédelmi szakmérnök, vadgazdálkodási szakmérnök). Az oktatás mellett tanszékünk részt vállal számos kutatásban is. A természetvédelmi mérnök szakhoz a tanszéken számos államilag vagy más forrásból (KKA, KAC, OTKA, FM, MME) támogatott kutatási program csatlakoztatható. Az alábbi kutatási témák az utóbbi 10 évben ( ) reprezentálják a szakot szervező tanszék munkatársainak kutatási tevékenységét: A Bódva haltársulásainak ökológiai felmérése A borz populáció biológiai felmérése Észak-Kelet Tiszántúlon Borz táplálkozásökológiai vizsgálata két eltérő ökotópban 5

6 Egyes élőhelytípusok biológiai sokféleségének állapota és változásainak vizsgálata a Hajdúsági Erdőspusztákon Fürj monitoring a Tiszántúlon Galamb- és gerlefajok balkáni gerle állategészségügyi szerepe Galamb- és gerlefajok populációdinamikai vizsgálata A házi és vadlúdfajok táplálkozásökológiai vizsgálata A hörcsög (Cricetus cricetus) és güzüegér (Mus spicilegus) metapopulációs dinamikája változó agrár habitat-szigetekben Hortobágyi rókapopulációk gyomortartalmának évszakos elemzése Kisemlősfaunisztikai felmérések a Nyírségben A korai denevér búvóhely preferenciája Urbán viszonyok között A pézsmapocok hazai elterjedése és egyedsűrűsége Magyar Emlőstani Adatbázis elkészítése, vezetése Mezőgazdasági vadkár elleni védekezés a Tiszántúlon Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Program: Pilot Project, Protokollok Nyírségi erdők odúlakó madárközösségeinek és védett rágcsálók populációinak ökológiai állapotfelvétele Préda-predátor fajok egyedsűrűsége közötti összefüggés a Tiszántúlon Részvétel a Védendő bányák kijelölő projectben Részvétel a NATURA 2000 site jelölő programban Sekély tavak élőbevonat vizsgálata A szőrmés- és szárnyas kártevők, mezei nyúl, fácán, valamint kártevő rágcsáló fajok egyedsűrűsége közötti összefüggések tiszántúli megyékben Telepítéssel beindított fogoly állományregeneráció Bélmegyeren Természetes gyepek szerepe az apróvadfajok élőhelyhasználatában Természetvédelmi kutatások a BNP, ANP és HNP hatósági területén Tiszántúli erdőfoltok, erdősávok és a hullámtéri erdők természetvédelmi és vadgazdálkodási jelentősége Tiszántúli vadgazdálkodási egységek fácánkibocsátási technológiája Tiszántúli vadon élő emlősfajok elterjedése, dinamikája A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet gerinces faunájának felmérése A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet gerinces faunájának feltárása és a szükséges védelmi intézkedések elemzése Védetté nyilvánítási javaslatok Vízi gerincesek állományának felmérése és monitoringja a Tisza-tavon Ezen a kívül a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán a természetvédelmi mérnök képzésben részt vevő tanszékek és kutatóhelyek számos a természetvédelemhez is kapcsolódó K+F kutatási témát koordinálnak és végeznek, melyekről részletesen az V.1-es pontban szólunk. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán jelenleg három doktori iskola működik: Növénytermesztési kertészeti, Állattenyésztési, Multidiszciplináris agrártudományok doktori iskolák. A Doktori iskolákban PhD hallgató képzését végzi a Mezőgazdaságtudományi Kar, amelybe a természetvédelmi jellegű kutatásokat végző hallgatók is helyet kaptak. 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. Az új szak bevezetése révén a végzett mérnökök a korábbi helyzettől eltérően többirányú, de a korábbi, szakonként oktatotthoz képest jóval speciálisabb képzésben részesülnek. Végzettségük révén, mint közép- és/vagy felsőszintű vezetők tevékenyen 6

7 közreműködhetnek a természetvédelemmel foglalkozó mezőgazdasági és erdőgazdasági állami, szövetkezeti és magánvállalkozások, valamint egyesületek szakirányú képzettséget igénylő vezetői beosztásainak ellátásában. A természetvédelmi feladatok, gondok sajátja, hogy megoldásuk rendszerint hosszú távú gondolkodást és következetes, tartós cselekvéseket igényel. Így a szakágazat, a gazdasági szféra egyéb képviselői és a társadalom részéről olyan szakemberek iránti igény fogalmazódik meg, amely megköveteli, hogy rendelkezzenek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges magas szintű elméleti tudással és gyakorlati készséggel, munkájukban érvényesíteni tudják a szakiránynak megfelelő elveket és előírásokat. Felvevőpiacra lehet számítani a természetvédelmi, valamint szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreiben. Fontos bázist jelenthetnek továbbá a természetvédelmi oktatással, neveléssel foglalkozó intézetek (alap-, közép- és felsőfokon oktató intézmények és vállalkozások szakoktatói vagy kutatói munkakörben, állatkertek, vadasparkok, botanikus kertek és más bemutató vagy ex situ megőrzéssel foglalkozó intézmények), valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati de jelentős számú természetvédelmi szervezetek (NGO-k), környezeti hatástanulmányt készítő vállalkozások. Ezen kívül az erdőgazdaságok, mezőgazdálkodási üzemek, vízügyi szervezetek, települések önkormányzatai, vadgazdálkodási és vadkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások, valamint regionális fejlesztési központok részéről is várható igény. A természetvédelmi mérnöki szak eddigi tapasztalataink szerint azonban nemcsak olyanokat vonz, akik e szakterületen keresik megélhetésüket. A természethez, a természetvédelemhez való kötődésük miatt nagyon sokan érdeklődnek olyanok is iránta, akik mindennapi életükben, esetleg más szakmai tevékenység mellett akarják hasznosítani természetvédelmi ismereteiket. Ilyenek pl. pedagógusok, családanyák, különböző szervezetek tisztségviselői. A szak iránti érdeklődés ezért nemcsak foglalkoztatási számadatokkal fejezhető ki. A Természetvédelmi mérnök mesterszakon végző szakemberek minden valószínűség szerint az Európai Uniós tagságunk eltelt éveit követően egyre szélesebb körben hozzáférhető nemzetközi állásokra is megfelelő szaktudással felvértezve pályázhatnak. Ilyen irányú tapasztalatok szerzésére a Debreceni Egyetem széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően már tanulmányi idejük alatt is lehetőségük van a hallgatóknak külföldi részképzésben történő részvétel, szakmai tapasztalatszerzés keretében, és a Karon működő Doktori Iskolák programjai között is számos olyan található, amelyhez a mesterképzést követően csatlakozva, a doktori (PhD) képzést elvégezve a majdani tudományos fokozattal rendelkezők még nagyobb eséllyel pályázhatnak nemzetközi állásokra is. 3. Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása. A természetvédelmi mérnök mesterszakon végzett hallgatók széles körű, a természettudományos alapokból kiinduló, de egészen a jogi, közgazdasági, gazdálkodási kérdéseket is érintő ismeretekkel fognak rendelkezni, hiszen az okleveles természetvédelmi mérnöki MSc fokozattal rendelkező szakemberek képzési célja olyan ökológiai szemléletű, környezettudatos természetvédelmi szakemberek képzése, akik rendelkeznek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel. A képzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek a képzéshez kapcsolódó rokon szakterületeken tovább képezni magukat, vagy szervezett képzésben részt venni. 7

8 A természetvédelemi mérnök MSc képesítést szerzett szakemberek széleskörű ismereteiknek köszönhetően alkalmasnak lesznek arra, hogy PhD képzések keretében folytassák tanulmányaikat és váljanak felsőszintű vezetői, kutatási feladatok megoldására alkalmas szakemberekké. A végzett hallgatók a Mezőgazdaságtudományi Karon működő bármely doktori iskola kapcsolódó programjához képesek csatlakozni. Ezen kívül a Debreceni Egyetem, vagy más felsőoktatási intézmény rokon szakterületi doktori programjaihoz történő csatlakozásuk szintén lehetséges. A Mezőgazdaságtudományi Karon működő, a végzett Természetvédelmi mérnök MSc hallgatók közül évente 1-3 doktorandusz befogadására alkalmas Doktori Iskolák: A doktori iskola neve: Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola A doktori iskola neve: Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola A doktori iskola neve: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola 4. A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, illetve intézkedések bemutatása. Az intézményünk jogelődjében, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen (korábban Agrártudományi Főiskola) a Tudományos Diákkör 1962-ben alakult meg. Így a Tudományos Diákköri tevékenység az intézményünkben több, mint négy évtizedes múltra tekint vissza. A Tudományos Diákkör 2000-től az Agrártudományi Centrum két karán közösen működött 2003-ig tól a Mezőgazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa önállóvá vált. A Tudományos Diákköri Tanácsot 3 főállású oktató irányítja a hallgatói titkár munkája mellett. A Kar tanszékéin TDK felelősök dolgoznak, akik a Tudományos Diákköri Tanács munkáját segítik (szervezés, konzulensekkel és bizottságokkal kapcsolattartás). A Kari Tudományos Diákköri Tanács tevékenységét a mindenkori oktatási dékánhelyettes felügyeli. A Kar Tudományos Diákköri Tanácsa rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosít a hallgatók számára a tanévenként megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferencia formájában. A legtehetségesebb hallgatók részére biztosítja a részvételt és szakmai bemutatkozási lehetőséget az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, különböző szekciókban (Agrártudományi, Természettudományi, Környezettudományi). A kari diákköri konferenciák szakmai színvonalát a Diákköri Tudományos Tanács azzal is növeli, hogy rendszeresen lehetőséget biztosít külföldi társegyetemek hallgatói részére kutatási eredményeik bemutatásáról (Szlovák Agrártudományi Egyetem Nyitra, Nagyvárai Állami Agrártudományi Egyetem, Újvidéki Egyetem Agrártudományi Kar, Kolozsvári Babes- Bolyai Egyetem). A kari vagy országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. helyezést elért hallgatók munkájukat beadhatják diploma vagy szakdolgozatként, amit a tanszéki bizottságok védés nélkül, jeles érdemjeggyel fogadnak el, a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően. Több tanszéken tudományos diákköri iskola alakult. A hallgatók rendszeresen részt vesznek a tudományos munkában (Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék, Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék, Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék, Gyümölcstermesztési Tanszék). Ennek köszönhetően nagy számban jelentkeznek a kari és országos konferenciákra is. Az országos konferenciákon rendszeresen jó eredményeket érnek el hallgatóink. Általában az Országos Tudományos Diákköri Konferencián részt vett hallgatóknak %-a helyezést ér el. A Karunk jó megítélését jelzi az a tény is, hogy ben Karunkon kerül megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia agrár tagozata. A fenti időszakban és jelenleg is a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán folyamatosan működik a demonstrátori rendszer. Tanszéki demonstrátornak III-IV-V. éves 8

9 hallgatók jelentkezhetnek, akik tanulmányi eredménye, szakmai ismeretei, kutatási, oktatási ambíciói kapcsolódnak valamely tanszék tevékenységéhez. A hallgatói pályázatokat a Kar vezetői értékelik a tanszékvezetőkkel egyeztetve. Évente átlagosan hallgató kap demonstrátori megbízást, amelyhez havi rendszerességgel anyagi támogatást is nyújt. A demonstrátori megbízások lejárta után az adott hallgatók tevékenységét a tanszékvezetők röviden összegzik, javaslatot téve a hallgató további megbízására, esetleg doktori programba való bekerülésére. A hallgatói elitképzés új rendszerének, új csatornáinak kiépítése történt meg az elmúlt tanévek során. A hallgatói tehetséggondozás sajátos és eredményes formája a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP). A Kar hallgatói e program megalakulása óta (2001) folyamatosan bekapcsolódtak önálló kutatási téma művelésével. Az évente megrendezésre kerülő hallgatói konferenciák, egyéb rendezvények kiváló alkalmat biztosítanak a jó tanuló, érdeklődő, saját kutatómunkát végző hallgatók szakmai tudásának fejlesztésére. A Tormay Béla Szakkollégium a 2002/2003-as tanévben kezdte meg munkáját a Mezőgazdaságtudományi Karon, valamint az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karon. A Szakkollégium keretei között, a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatóknak lehetőségük van az érdeklődésüknek megfelelő szakterület mélyebb megismerésére. A Szakkollégium keretei között számos, a hazai és a nemzetközi tudományos életben elismert, tudós, kutató tartott előadást. A tehetséggondozás egyik fontos eredménye a PhD fokozat megszerzése. Ezek a hallgatók PhD tanulmányaik során már bekapcsolódnak az egyetemi BSc, MSc oktatásba, a saját képzésük során kialakult szemlélet továbbadására képesek. Közülük választható utánpótlás a hazai és európai felsőoktatási és egyéb szakmai oktatói és kutatói körbe. Nem elhanyagolható eredmény a BSc, MSc diplomát szerzett mérnökök pozitív hatása gyermekeik pályaválasztására. A Mezőgazdaságtudományi Karon három doktori iskola működik: Állattenyésztési tudományok, Interdiszciplináris agrár- és természettudományok, Növénytermesztési és kertészeti tudományok doktori iskola. A szakok működésében a Tudományos Diákköri Konferenciák, a hallgatók kutatásba és oktatásba való bevonása az országos viszonylatban is átlag feletti és a szakok tudatos tevékenysége következtében növekvő tendencia tapasztalható. A Kar vezetői és egyes szervezeti egységei folyamatos, magas szintű tevékenységet folytatnak a hallgatói tehetséggondozás segítése, fejlesztése érdekében. A tudományos diákkör, a demonstrátori megbízás, a tehetséggondozó program, valamint a Tormay Béla Szakkollégium ezt magas szinten szolgálja. Az elitképzés a Karon több formában is magas szinten valósul meg, általában javuló tendencia mellett. 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként bemutatva. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara a minősített oktatói kapacitás, az infrastrukturális ellátottság és a Kar széles képzési spektrumához igazodóan indítani tervezett MSc szakok jelentette oktatói-kutatói-infrastrukturális leterheltség alapján, valamint a felsőoktatási törvény szellemiségéhez kapcsolódva szakmai hitelességgel évente kb. 20 fő nappali és 20 fő levelező képzésű Természetvédelmi MSc szakos hallgató beiskolázását tervezi, amely hallgatói létszám lehetővé teszi a magas szintű, minőségi oktatást, ugyanakkor biztosítja a doktori képzésre történő tehetség kiválogatást. 9

10 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv 4. melléklet 2. Tantárgyi programok 5. melléklet 3. Kompetenciák elsajátíttatása A végzett hallgatók a különböző munkakörök és tevékenységek széles skálájának ellátására válnak alkalmassá. A továbbiakban ezen kompetenciákat és azok megalapozását szolgáló képzést soroljuk fel: -természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítése: Egy igazán multidiszciplinális feladat, melyet valamennyi tárgy megalapoz, de a konkrét tevékenység gyakorlati kivitelezését a természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat tárgy tárgyalja elméleti és a gyakorlati kivitelezés vonatkozásában is. -természetvédelmi nevelés: A szak szemléletformálásának eredményeként valamennyi hallgató képessé válik, hogy természetvédelmi szemléletben továbbadja a megszerzett ismereteket. A környezeti nevelés tárgy keretében az ismeretek pedagógia szempontú átadásának módjáról is szó lesz. -természetvédelmi turizmus szervezése: Az ökoturizmus a természeti értékek bemutatásáról szól, amit az ökoturizmus tárgy keretében sajátítanak el a hallgatók a BSc képzés keretében. Az alapokat a Magyarország és Európa védett természeti területei tárgy hallgatása során mélyítik el elméleti ismeretekkel. -természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátása: A BSc képzés során megalapozott ismereteket a Környezetpolitika és a Nemzetközi természetvédelmi jog tárgyak bővítik ki, melynek során nemzetközi kitekintéssel is rendelkező tudást sajátítanak el a hallgatók. -bemutató intézményekben vezetői feladatok ellátása: A természetvédelmi ismereteken túlmenően a hallgatók több jogi tárgy keretében ismerkednek meg az intézmények működésével kapcsolatos szabályozással. A vezetői ismereteket a projekt és pályázati menedzsment tárgy keretében sajátítják el. -ex situ génmegőrzési feladatok ellátása: A hallgatók a természetvédelmi biológia és a fajvédelmi programok tárgyak keretében ismerkednek meg védelmi feladatokkal. -természetvédelmi-, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati szakigazgatási szervek és szakhatóságok munkaköreinek betöltése: A BSc képzés során megalapozott ismereteket a Környezetpolitika és a Nemzetközi természetvédelmi jog tárgyak bővítik ki, melynek során nemzetközi kitekintéssel is rendelkező tudást sajátítanak el a hallgatók. -természetvédelem tervezése, irányítása, természetvédelmi szaktanácsadás: A széleskörű szakmai ismereteken túlmenően, a hallgatót a tájökológia, a természetvédelmi földhasználat és a környezetpolitika tárgyak teszik képessé felelős döntések és tanácsok meghozatalára. -természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások, valamint NGO szervezeteknél vezetői feladat ellátása: A természetvédelmi ismereteken túlmenően a hallgatók több jogi tárgy keretében ismerkednek meg az intézmények működésével kapcsolatos szabályozással. A vezetői ismereteket a projekt és pályázati menedzsment tárgy keretében sajátítják el. 10

11 4. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei Az MSc képzéseket alapozó BSc képzések esetén a diplomaszerzés feltétele egy középfokú C típusú állami, vagy annak megfeleltethető szintű nyelvvizsga megszerzése. Ennek megfelelően a mesterszak kimeneti követelményeként előírt középfokú nyelvismeret a hallgató részéről teljesített. Azon korábbi képzési formákból a mesterképzésbe bekerülő hallgatók esetén, amely képzési formákban a középfokú C típusú nyelvizsga megszerzése nem volt feltétele a diploma megszerzésének (főiskolai szakok) a hallgató MSc szakra történő felvételének feltétele a középfokú C típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megszerzése Ezen kívül azon hallgatók számára, akik idegen nyelvi tudásukat szakmai szinten kívánják továbbfejleszteni, szintén a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárszaknyelv Oktatási Központja nyújt lehetőséget szaknyelvi tanulmányok folytatására választható, C típusú tárgyak, illetve tanfolyam jellegű oktatás keretében egyaránt. 5. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) a) bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: Természetvédelmi mérnök (BSc) b) bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények: Természettudományi szakcsoport: biológiatanári biológus földrajztanári geográfus geológus környezettan-tanári környezettudományi környezetvédelem-tanári Agrártudományi szakcsoport: tájrendező és kertépítő mérnöki kertészmérnöki mezőgazdasági mérnöki állattenyésztő mérnöki növénytermesztő mérnöki állattenyésztő mérnöki vadgazda mérnöki erdőmérnöki környezetgazdálkodási agrármérnöki Műszaki szakcsoport: környezetmérnöki A tanulmányokhoz szükséges kritérium tárgyköröket attól függően kell megállapítani, hogy milyen BSc-ről pályázik a jelölt. A feltétellel elfogadott alapszakok esetében a BSc képzés ismeretanyagából legalább 60 kredit értékű ismeret beszámítandó a bemeneti feltételek teljesítésénél. 11

12 A bemenethez feltétellel elfogadott alapszakok Természettudományi szakcsoport Agrártudományi szakcsoport Műszaki szakcsoport Az MSc megszerzéséhez szükséges legfontosabb ismeretkörök természetvédelmi állattan és növénytan, műszaki alapismeretek, földnyilvántartási ismeretek, táj- és vidékfejlesztési alapismeretek, erdészeti, állattenyésztési, növénytermesztési, vízgazdálkodási, halászati, vadászati és vadgazdálkodási alapismeretek, számvitel és pénzgazdálkodás, vezetési ismeretek, általános és természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem, környezetgazdasági ismeretek természetvédelmi állattan és növénytan, biogeográfiai és ökológiai ismeretek, természetföldrajzi és földtani ismeretek, térképezési ismeretek, természetvédelmi alapismeretek, általános és természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem természetvédelmi állattan és növénytan, természetföldrajzi és földtani ismeretek, földnyilvántartási és térképezési ismeretek, táj- és vidékfejlesztési alapismeretek, erdészeti, állattenyésztési, növénytermesztési, vízgazdálkodási, halászati, vadászati és vadgazdálkodási alapismeretek, általános és természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem 6. Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok bemutatása, a (289/2005. Korm. rend. 11. (3) bb) bekezdése szerinti) tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége. A tanulmányi tájékoztatók, a tanulmányi és vizsgaszabályzat, az aktuálisan érvényes tantervek, a hallgatók számára előírt kötelezettségek határideje, a hallgatók jogai és kötelezettségei, valamint egyéb, a hallgatókat és oktatókat érintő aktuális információk a internetes oldalon folyamatosan elérhetők. Ezen kívül az egyetemi honlapon belül az egyes szaktanszékek saját honlapjai is számos fontos, folyamatosan aktualizált, elsősorban az oktatást és kutatást, a pályázati és a szakdolgozati lehetőségeket érintő információkat tartalmaznak. 12

13 IV. A képzés személyi feltételei 1 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus (szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős, zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Dr. Juhász Lajos szf, zvf PhD egyetemi Dr. Tardy János zvf PhD c. egyetemi tanár Dr. Csorba Péter zvf PhD egyetemi Dr. Varga Zoltán zvf DSc egyetemi tanár 2. Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói Munkavi szony típusa Hány alapszak felelőse T 1 E - T 1 T - Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on alapozó tárgyak A TÖRZSANYAG TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) Biodiverzitás monitorozás Geodézia és távérzékelés Információkeresés és szaknyelvhasználat Projekt és pályázati menedzsment Táj- és vegetációtörténet Természetvédelmi genetika és evolúció Táj- és vidékfejlesztés Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A tantárgy oktatói Munka viszony típusa Munkakör Dr. Bihari Zoltán PhD egyetemi Dr. Tamás János DSc egyetemi Dr. Komlósi PhD egyetemi István Dr. Szűcs István PhD egyetemi Dr. Csorba Péter PhD egyetemi Dr. Varga Zoltán MTA egyetemi doktora tanár Dr. Nagy Géza kandidátus egyetemi tanár A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I I T I N T I I T I I T I I T I I T I - Alap- és mesterképzés ben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on 13

14 szakmai tárgyaktörzstárgyak Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím A tantárgy oktatói Munka viszony típusa Munkakör Környezet földtan Dr. Kozák Miklós CSc egyetemi Biometria Dr. Komlósi PhD egyetemi István Cönológia Dr. Papp Mária PhD egyetemi Globális környezeti Dr. Zsigray PhD tud. rendszerek György főmunkatá rs Környezeti nevelés Dr. Juhász Lajos PhD egyetemi Környezetpolitika Dr. Tardy János Phd c egyetemi Magyarország és Európa védett természeti területei Nemzetközi (EU) természetvédelmi jog Természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat Természetvédelmi biológia A DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK TANTÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE tanár Dr. Juhász Lajos PhD egyetemi Dr. Csepregi István t egyetemi Dr. Kerényi Attila DSc egyetemi tanár Dr. Gyüre Péter PhD egyetemi tanársegéd Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím Állati biotechnológia Dr. Kovács András DSc egyetemi tanár Biológiai invázió Dr. Juhász Lajos PhD egyetemi Fajvédelmi programok Dr. Gyüre Péter PhD egyetemi tanársegéd Hidroökológia Dr. Nagy Sándor PhD egyetemi Alex Ökológiai tájhasználat Dr. Pepó Péter DSc egyetemi tanár Növényi biotechnológia Dr. Fári Miklós DSc egyetemi és bioetika tanár A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N T I - T I I T I I T I - T I I E I - T I E I - T I I T I - A tantárgy oktatói Munkakör Munka A viszony tantárgy típusa előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N E I - T I - T I - T I I T I - T I - Alap- és mesterképzés ben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on Alap- és mesterképzés ben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on 14

15 Talajvédelem Dr. Zsigray György PhD tud. főmts. T I - Tájökológia Dr. Nyizsalovszki PhD tud. T I - Rita munkatárs Természetvédelmi Dr. Nagy János DSc egyetemi T I I földhasználat tanár Vadbiológia Dr. Szendrei László PhD egyetemi tanársegéd T I - 3. Az oktatók személyi-szakmai adatai 6. melléklet 4. Nyilatkozatok Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a fenti táblázatokban megnevezett oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja az intézményben az indítandó képzés egy teljes ciklusára, és gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének fenntartásáról. 7. melléklet Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem álló oktatók nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. 8. melléklet Az intézményben foglalkoztatott, az adott szakon oktatók nyilatkozata arról, hogy kettőnél több munkaviszonya felsőoktatási intézményben nincs. 9. melléklet V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 1. Országosan (és nemzetközileg) elismert tudományos műhely(ek) és együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvető K+F terület bemutatása A Mezőgazdaságtudományi Kar oktató-kutató gárdája magas szinten ellátott oktatói feladatai mellett hazai és nemzetközi szinten is elsimert kutatói tevékenységet is folytat. Az alábbi táblázatban a Kar többek között a természetvédelmi képzésben is részt vállaló kutatói műhelyeinek az elmúlt 3 évet felölelő azon nyertes, befejeződött, vagy jelenleg is folyó K+F kutatási témáit összegzzük, amelyek valamely aszpektusukat tekintve a természetvédelmi kérdéskörökhöz is kapcsolódva a szakon folyó oktatás színvonalának emeléséhez, a hallgatók kutatómunkába történő bevonásának, majdan esetleg doktori képzés irányába történő orientálásának jelentős tényezői lehetnek. KIÍRÓ ALTÉMA CÍM TANSZÉK NKTH RET 2004 OM GKM NKFP GVOP OTKA Dokt.iskola Molecular Farming, illetve egyéb növénybiotechnológiai módszerek kifejlesztése és alkalmazásba vétele új hungarikum zöldség, gyümölcs, dísznövény, valamint takarmánynövény fajták nemesítésére, és egészségjavító piacképes feldolgozott termékeik előállítására. Biohajtóanyag ipari méretű előállításának kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése Agrár-környezetgazdálkodási geoinformációs szaktanácsadás Fenntartható és precíziós mezőgazdasági rendszerek módszertani támogatása FUTAMIDŐ (év) Zöldségtermesztési Földműveléstani és Területfejlesztési Földműveléstani és Területfejlesztési Földműveléstani és Területfejlesztési

16 GKM FVM GVOP NKTH GAK GKM GKM OTKA OTKA OTKA FVM FVM FVM FVM OM FVM FVM OTKA OTKA Halgazdálkodási tevékenységek feladataihoz igényelhető támogatásokra GVOP GVOP NKFP Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) térinformatikai rendszerének és távérzékelt irányítási módszerének kidolgozása A Bódva folyóba torkolló patakok haltársulásainak ökológiai vizsgálata Bio juhhús termékek alapanyag termelésének fejlesztése Az öko-gazdálkodásból származó bio-juhhús termékek alapanyag előállításának fejlesztése Agrárökoszisztémák biotikus környezetének vizsgálata hiperspektrális technológiával Hagyományos és talajkímélő termesztéstechnológiai rendszerek talaj fizikai állapotára gyakorolt hatásának értékelése. A hagyományos és az ökológiai gazdálkodási rendszerek hatása a talaj biológiai aktivitására A talaj termékenységét megőrző fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése tartamkísérletekben A szapora merinói juhfajta fenntartása és továbbnemesítése molekuláris genetikai módszerek segítségével Új környezetkímélő tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadási randszer kidolgozása szántóföldi zöldségnövényekre Almamoly és levéltetvek elleni védekezési technológia kidolgozása bioalma ültetvényben Üzemi agrár-információs rendszer kialakítása környezetkímélő termesztéstechnológiák megalapozása Hagyományos háziállatfajták genetikai és gazdasági értékének tudományos feltárása Génmegőrzés Molekuláris markerekkel történő fajtahasznosítás és fajtavédelem a réghonosult lúd- és pulykafajokban A humusz vagyon felmérési módszerének kidolgozása a talajvédelem hosszú távú elősegítésére. Környezetbarát, agronómiailag és ökológiailag hatékony nitrogéntrágyázási rendszer gabonanövényeknél Levél- és kalászbetegségek dinamikájának vizsgálata őszi búza genotípusoknál az integrált és ökogazdálkodási modellek biológiai alapjainak fejlesztése céljából OTKA Ökológiai Célprogram ( ) Víz- és Környezetgazdálkodás Természetvédelmi, Állattani és Vadbiológiai T. Állattenyésztés és Takarmányozástani Állattenyésztés és Takarmányozástani Víz- és Környezetgazdálkodás Földműveléstani és Területfejlesztési Talajtan Növénytermesztési és Tájökológiai Állatélettani és Állategészségtani Tanszék Növénytermesztési és Tájökológiai Növényvédelmi Földműveléstani és Területfejlesztési Állatélettani és Állategészségtani Tanszék Állatélettani és Állategészségtani Tanszék Földműveléstani és Területfejlesztési Növénytermesztési és Tájökológiai Növénytermesztési és Tájökológiai Növénytermesztési és Tájökológiai

17 FVM Környezetkímélő, termőhely- és fajtaspecifikus növénytermesztési modellek interaktív, komplex vizsgálata Növénytermesztési és Tájökológiai A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra Az Agrártudományi Centrum előadótermei nagy fejlődésen és modernizáción mentek keresztül. A Táj- és Vidékfejlesztési Központ, valamint a Fényház megépülésével modern és minden oktatástechnikai igényt kielégítő tantermek nyíltak meg a Centrum oktatói és hallgatói előtt. Az ún. Színházterem nagy befogadó képességű, jól felszerelt előadóteremmé vált. Jelentős fejlődésen ment keresztül a főépületben lévő számos előadóterem. Megújult az Agrártudományi Centrum Aulája, amely konferenciák szervezésére, ünnepségek, kiállítások rendezésére nagyszerű lehetőséget kínál után készültek el a Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék épületében a környezetgazdálkodás oktatásához nélkülözhetetlen hulladékgazdálkodási, talajszennyezésitalajremediációs ill. vízminőségi laboratóriumok, melyek felszereltsége igen jó ill. korszerű. Ugyancsak korszerűnek tekinthető a számítástechnikai infrastruktúra, mely térinformatikai munkaállomásokból, központi szerverekből, GPS központi állomásból, illetve terepi eszközökből áll. Rendelkezésre áll továbbá egy szabadtéri kísérleti komposztáló. Rendelkezésre áll a Karon egy korszerű, a hazai és nemzetközi rendszerben akkreditált központi laboratórium, melynek műszerellátottsága kiemelkedő, így többek között rendelkezik az országban egyedülálló ICP-MS (THERMOELEMENTAL X-7) készülékkel, ioncsapdás GC-MS tömegspektrométerrel (VARIAN 4000), valamint kitűnően felszerelt lisztminőség-vizsgáló egységgel bír. Ez az egység a graduális és a posztgraduális képzésen túl a doktori iskolákban dolgozó hallgatóknak is egyedülálló lehetőséget biztosít. Az előzőekben felsoroltakon kívül jól felszerelt talajtani, kémiai, mikrobiológiai, állatélettani, növénytani, növénytermesztési, halbiológiai, stb. laboratóriumok állnak a hallgatók rendelkezésére. Az Agrártudományi Centrum területén 2006-ra várhatóan felépül az Élelmiszertudományi épület is. A Karon oktatott valamennyi szak jelentős gyakorlati infrastrukturális hátteret igényel, melyet az Agrártudományi Centrumhoz tartozó három kutató intézet, a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet, a Karcagi Kutató Intézet, valamint a Nyíregyházi Kutató Központ biztosít. A Kar és a tangazdasági szervezeti egységek speciális integrálása is megvalósult. Mindez a szaktanszékek és a tangazdasági szakmai osztályok együttműködésében valósult meg. A természetvédelmi elméleti ismeretek gyakorlatban történő elmélyítését célzandó a hallgatók ilyen irányú tanulmányait, a képzés gyakorlat centrikusságának növelését célozva Karunk több külső szakmai szervezettel kötött kétoldalú oktatási-kutatási megállapodást, amelyek során a létrehozott kihelyezett Tanszékek lehetőséget biztosítanak a szakmai gyakorlatok teljesítésére. Kihelyezett, kifejezetten a Természetvédelmi képzést segítő Tanszékeink működnek az Aggteleki Nemzeti Parknál, a Hortobágyi Nemzetei Parknál, a Nyírerdő ZRTnél és a Nagyerdei Kultúrpark és Állatkert Kht-nál. Az elmúlt években az előadótermek oktatástechnikai felszereltsége nagyon sokat változott, javult. Az oktatási munkát az infrastrukturális ellátás biztosítja, a fontosabb területeken korszerű feltételek adottak a működéshez. Az infrastrukturális feltételek lehetővé teszik, hogy a hallgatókat is bevonjuk a kutatásokba. Oktatási termek Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar (db) 61 fősnél nagyobb termek fős termek 10 17

18 10-25 fős termek számos Természetvédelmi szakelőadó 3 Laboratóriumok, gyakorlók 12 A szeptemberében átadásra került Élettudományi Központ nagy számban nyújt kutatási és oktatási lehetőségeket új, rendkívül jól felszerelt labor és egyéb helyiségeivel. Az épület az igények szerint szintén számos tanteremmel, és modern laborral áll a kari oktatás rendelkezésére. Ezen kívül 2006 végére fejeződik be a talajtani és kémia laborok teljes felújítása, amely során 3, nemzetközi színvonalú laborral gazdagodik a Kar. Az Agrártudományi Centrum * informatikai ellátottsága Infrastrukturális Mennyiségi megítélés elemek nincs kevés elegendő jól ellátott Oktatói laboratóriumok (5) x x bőséges elavult elfogadható Színvonal béli megítélés megfelelő színvonalas nemzetközi szintű Oktatói laboratóriumok (5) számítógépek X x Előadótermek, tantermek X x Szerverek x x Oktatói számítógépek X x Szoftverek x x Oktatástechn. eszközök (projektor, nyomtató, fénymásoló) x x Bútorok (asztalok, székek) x * Az informatikai infrastruktúrát mind az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, mind pedig a Mezőgazdaságtudományi Kar közösen használja, az általános informatikai és a szakspecifikus informatikai fejlesztéseket az AVK informatikai tanszéke látja el. A kiépített informatikai hálózat kapacitásának vizsgálata esetén megállapítható, hogy az oktatás elvárásainak kielégítése mellett, az oktatás minőségi szempontjából is fontos elemeket tekintve (térinformatikai laborok), választékában és mennyiségében többletlehetőségek állnak rendelkezésre. Az információk áramlása hatékony, az informatikai rendszer átlagon felüli színvonalú, teljessége egyenletes. Az információk jól áttekinthető adatbázisokkal és megfelelő információmenedzseléssel támogatottak. A Centrum területén az informatikai hálózat kiépítettsége jónak ítélhető. A főépületben található ún. Neptun teremben mintegy 40 számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. A hallgatók a Veres Péter Kollégiumban is rendelkeznek internet hozzáféréssel. Egyéb számítástechnikai és oktatástechnikai adatok a további pontokban találhatók. 3. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy a képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll, és az évfolyamonként milyen létszámú hallgató képzését teszi lehetővé. 10. melléklet x 18

19 Tantárgy kódja Természetvédelmi mérnök M.Sc., nappali tagozat Tantervi háló Tantárgy I. félév II. félév III. félév IV. félév Tantárgy neve Tárgyfelelős típusa ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr Biometria SZ 2 1 K 3 Dr. Komlósi István Cönológia SZ 2 1 K 3 Dr. Papp Mária Geodézia és távérzékelés A 2 2 K 4 Dr. Tamás János Információkeresés és szaknyelvhasználat A 1 2 G 3 Dr. Komlósi István Magyarország és Európa védett természeti területei SZ 2 0 K 3 Dr. Juhász Lajos Természetvédelmi biológia SZ 2 0 K 3 Dr. Gyüre Péter Természetvédelmi genetika és evolúció A 2 1 K 3 Dr. Varga Zoltán Biodiverzitás monitorozás A 2 1 K 3 Dr. Bihari Zoltán Környezet földtan SZ 2 0 K 3 Dr. Kozák Miklós Táj- és vegetációtörténet A 2 1 K 3 Dr. Csorba Péter Táj- és vidékfejlesztés A 2 0 K 3 Dr. Nagy Géza Természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat SZ 2 1 K 3 Dr. Kerényi Attila Globális környezeti rendszerek SZ 2 0 K 3 Dr. Zsigray György Környezetpolitika SZ 2 0 K 3 Dr. Tardy János Nemzetközi (EU) természetvédelmi jog SZ 2 0 K 4 Dr. Csepregi István Környezeti nevelés SZ 2 1 K 3 Dr. Juhász Lajos Projekt és pályázati menedzsment A 2 1 K 3 Dr. Szűcs István Kredit A+SZ Tantárgy kódja Tantárgy I. félév II. félév III. félév IV. félév Tárgyfelelős Tantárgy neve típusa ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr Biológiai invázió D 2 0 K 3 Dr. Juhász Lajos Hidroökológia D 2 1 K 3 Dr. Nagy Sándor Tájökológia D 2 0 K 3 Dr. Nyizsalovszki Rita Vadbiológia D 2 0 K 3 Dr. Szendrei László Fajvédelmi programok D 2 0 K 3 Dr. Gyüre Péter Talajvédelem D 2 0 K 3 Dr. Zsigray György Természetvédelmi földhasználat D 2 1 K 3 Dr. Nagy János Állati biotechnológia D 2 0 K 3 Dr. Kovács András Növényi biotechnológia és bioetika D 2 0 K 3 Dr. Fári Miklós 19

20 Ökológiai tájhasználat D 2 0 K 3 Dr. Pepó Péter Kredit D Tantárgy kódja Szakmai gyakorlatok, diplomamunka Tantárgy I. félév II. félév III. félév IV. félév típusa ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr ea. gyak. v kr Tanulmányút, terepgyakorlat E 0 40 G 0 Tanulmányút, terepgyakorlat E 0 40 G 0 Diplomamunka E 0 2 G 15 Diplomamunka E 0 3 G 15 Kredit I. félév II. félév III. félév IV. félév ea. gyak. kredit ea. gyak. kredit ea. gyak. kredit ea. gyak. kredit Kötelező tárgyak kreditértékei - alapozó modul szakmai törzsmodul 31 Kötelezően választható tárgyak Szabadon választható tárgyak Diplomamunka Összes kredit 120 Összesen: Összes óraszám heti Összes óraszám félévi Kollokvium db Gyakorlati jegy db

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (NOM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (NOM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (NOM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: növényorvosi 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (KMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése

A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése DEBRECE EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁYOK CETRUMA MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMSZERTUDOMÁY ÉS KÖRYEZETGAZDÁLKODÁS KAR A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak önértékelése DEBRECE 2011. 02. 14. https://portal.agr.unideb.hu/karok/mek/sajat_oldalak/termeszetvedelmi_mernoki_bsc_alapszak/index.html

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.) LEVELEZŐ TAGOZAT Szakirányok GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve Sorszám I. ALAPOZÓ ISMERETEK Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve 1. félév 2. félév Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. 1. Természeti

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék Választhatóság Ssz. NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖNÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Dr. habil. Marosán Miklós tudományos főmunkatárs címzetes egyetemi tanár 2014 A vadgazdálkodási képzés

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÁMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÁMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÁMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (NTB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: növénytermesztő mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 2. A mesterképzési szakon

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék VADGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék Választhatóság VADGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK, Nappali

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. MESTERKÉPZÉSI SZAK Székhelyen kívüli képzés (Szabadka, Szerbia) indítására irányuló kérelem.

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. MESTERKÉPZÉSI SZAK Székhelyen kívüli képzés (Szabadka, Szerbia) indítására irányuló kérelem. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar MÉRNÖKTANÁR MÉRNÖK INFORMATIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Székhelyen kívüli képzés (Szabadka, Szerbia) indítására irányuló kérelem rész udapest, 2011. május 16. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése.

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése. földrajz alapszak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése. I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése földrajz alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése geográfus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése földrajz, idegenforgalmi

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV

LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV Szakfelelős: Dr. habil. Borsodi Csaba, CSc intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens Készítette: Dr. Kenyeres István, PhD címzetes egyetemi docens, főigazgató

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben